zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense"

Transkript

1 zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Danmarks mest omfattende Massageterapeutuddannelse Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege zcd Vestergade 18 B, 1. sal, 4600 Køge Tlf Holbæk zonecollege zcd Jernbaneplads 2, 2. sal, 4300 Holbæk Tlf Odense zonecollege zcd Rugårdsvej 46, stuen, 5000 Odense C Tlf

2

3 Forord af skoleleder Ziggy Willumsen Introduktion til zonecollege zcd Massageterapeutuddannelsen Supplerende fag Anatomi/fysiologi og sygdomslære Dispensationsregler for Antomi/fysiologi og sygdomslære Praktiske oplysninger Uddannelsen begynder Oversigt over timeantal Hvad koster uddannelsen Hvem underviser? Om skolelederen Kalender Tilmeldingsblanket

4 Forord Velkommen til zonecollege zcd, Køge - Holbæk - Odense. Hos zonecollege zcd kan du uddanne dig til zoneterapeut, akupunktør, massør eller kraniosakral terapeut. Vores overordnede mål er at uddanne terapeuter af høj kvalitet, som er drevet af lysten til at hjælpe andre mennesker med deres kompetencer inden for alternativ behandling. Hos zonecollege zcd, Køge - Holbæk - Odense går vi ikke på kompromis med vores uddannelser. Derfor finder du hos os professionelle undervisere, moderne faciliteter, et højt antal undervisningstimer og pensumbeskrivelser for alle fag. Vi vil gøre alt for, at dit studieforløb bliver så lærerigt og givende som muligt. Vi ønsker med vores skoler at bidrage til, at den alternative verdens muligheder udbredes endnu mere. Derfor er det altafgørende at uddanne højt kvalificerede behandlere, som kan give deres klienter en professionel behandling. Vi ser det gerne ske i samarbejde med den vestlige verdens fantastiske og uundværlige viden inden for lægevidenskaben. Har du lyst til at hjælpe dine medmennesker som alternativ behandler, ønsker vi dig held og lykke med din beslutning og glæder os til at se dig på zonecollege zcd i Køge, Holbæk eller Odense. Venlig hilsen Ziggy Willumsen Skoleleder. 2

5 Introduktion til zonecollege zcd Køge - Holbæk - Odense Zonecollege zcd startede i Køge i I 1995 åbnede vi i Holbæk, og i januar 2009 overtog vi skolen i Odense. Skoleleder og ejer af zonecollege zcd, Køge - Holbæk - Odense er Ziggy Willumsen. Det hele menneske Uddannelserne hos zonecollege zcd tager udgangspunkt i det hele menneske, og udover den fysiske krop medinddrages psykiske og spirituelle aspekter af betydning for menneskets trivsel. Alt sker naturligvis med respekt for den enkeltes ståsted. Terapeutens kvalfikationer Vi lægger stor vægt på at uddanne terapeuter til gode håndværkere, som lærer at læse, hvad deres hænder mærker, og som ud fra det visuelle, bliver i stand til at tolke, hvad klientens krop fortæller. At lære de kommende terapeuter at tolke kroppens signaler og blive i stand til at formidle deres viden videre til klienterne er et kernepunkt i uddannelsen. Man kan sige, at terapeuten er som en slags katalysator, der kan hjælpe kroppens egne ressourcer i gang med at normalisere helbredet. Anatomi/fysiologi og sygdomslære Undervisning i anatomi/fysiologi og sygdomslære er et krav for at blive RAB godkendt og udgør en del af den samlede uddannelse. Den bidrager til en samlet forståelse af kroppens funktioner og gør det lettere at forholde sig til mange af de terapeutiske aspekter, der indgår i arbejdet med klienter. Undervisningsmiljø Undervisningen hos zonecollege zcd foregår i gode rammer med moderne brikse, skelet, torso og kommunikationsudstyr. Samtidig har vi lagt vægt på et hyggeligt miljø og under hele uddannelsesforløbet er der fri adgang til kaffe, urtete med videre. RAB-godkendelse Uddannelserne opfylder de krav, der stilles for, at du kan søge om at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB). Loven om Alternativ Behandlere blev vedtaget af Folketinget i 2004 og skal sikre klienten, at terapeuten har en seriøs uddannelse. Som registreret Alternativ Behandler er man momsfritaget. Godkendte uddannelser Zoneterapeutuddannelsen hos zonecollege zcd er godkendt i zct (zoneconnection terapeutfforening). Akupunkturuddannelsen er godkendt i PA (Praktiserende Akupunktører) og DA (Danske Akupunktører), og Massageuddannelsen hos SAB (Samenslutning af Alternative Behandlere). Det betyder, at uddannelserne kan RAB-godkendes. Kranio Sakral Terapeutuddannelsen opfylder RAB-kravene, og man kan søge RAB-godkendelse i Foreningen af Kranio Sakral Terapeuter. 3

6 Beskæftigelsesmuligheder Når du har taget en uddannelse som alternativ behandler har du mange forskellige muligheder for beskæftiglese. Du kan: Starte din egen klinik og blive herre i eget hus. Din egen klinik kan være hjemme eller på klinik uden for hjemmet Blive ansat som behandler på en virksomhed, fitness center, mv. (Erhvervsterapeut) Blive ansat i virksomheder, som ansætter alternative behandlere, som f.eks. Falck Healthcare Indgå i et team i et helsehus Kombinere egen klinik og erhvervsterapeut Kombinere dit normale job og egen klinik Som RAB godkendt alternativ behandler har du tilladelse til at behandle klienter som enten er medlem af en privat forsikring eller medlem af sygeforsikringen damnark. Sygeforsikring danmark giver i dag tilskud til akupunktur og zoneterapi. Det er vigtigt, at du tidligt i forløbet sætter dine mål. Så er der større sandsynlighed for at du kan efterleve det. Kom til informationsmøde Har du lyst til at vide mere om uddannelserne og skolerne, vil vi anbefale dig at komme til et af vores informationsmøder. Der vil vi give mere information om uddannelserne, og du vil blive vist rundt på skolen. For os er det vigtigt, at du føler dig godt tilpas med omgivelserne. 4

7 Massageterapeutuddannelsen Massageterapeutuddannelsen (252,5 timer) Massageterapeutuddannelsen giver en palette af værktøjer, som vil øge dine muligheder for at bedre klientens tilstand. Uddannelsens formål er at uddanne professionelle massageterapeuter med en bred vifte af redskaber. Massageformen går fra indtrængende oliemassage til en mere dybdegående massage. Disse massageformer inddrager det hele menneske; kroppen, hvor alle ubearbejdede oplevelser gemmer sig, tanker og følelser der styrer vores handlinger, samt det spirituelle element, hvorfra vi kan hente støtte og inspiration. Uddannelsen kan også bruges som et værdifuldt redskab i din egen personlige udvikling. Vi vil naturligvis til enhver tid udvise fuld respekt for de grænser, du selv sætter for din medvirken. Massagens grundform er en rolig og omsorgsfuld massage, der i sig selv er dybt afspændende og givende for kroppens ubalancer. Koncentrationen og tilstedeværelsen i massagen giver ro til bevidstgørelse omkring kroppens og psykens sammenhæng. Desuden arbejder vi med meridianstrygninger, kraniosakral greb, akupressur, healing og samtale for at udligne ubalancer. Teoretisk gennemgås de vigtigste musklers placering og funktioner, meridianernes placering, vigtige akupressurpunkter, mest kendte skader og ubalancer samt behandlingsplaner hertil. Teknik og koncentration, tilstedeværelse og intuition integreres i denne massageform, hvor mennesket betragtes og værdsættes som en helhed. Der tages hensyn til såvel de følelsesmæssige aspekter i personen som til kroppens fysiske behov. Massagen Indhold: Indikationer og kontraindikationer Grundlæggende teknikker og arbejdsgang Oliemassage Stræk af led og muskler i massage Organstyrede musklers placering (anatomi) og funktion Sportsskaders førstehjælp og genoptræning Meridianstrygning Akupressur Åndedrætsterapi Arbejdsstilinger Kraniosakral greb TKM (Traditionel Kinesisk Medicin) Supervision Journalskrivning Etik Behandling af sportskader samt genoptræning er også et emne på uddannelsen i form af teori og hjemmebehandling. Samtale, terapeutens rolle og ansvar Samtale i forbindelse med massage er et effektivt bindeled, der har til formål at bibringe din klient overblik og forståelse for, hvad der opleves fysisk og følelsesmæssigt. Til dette formål lærer du enkle spørgeteknikker, der i takt med din træning forfines og udbygges. Indhold: Spørgeteknik Aktiv lytning Terapeutrollen Indføling Intiuition Indre dialog 5

8 På vejen til en afklaring af følelser, er det vigtigt at blive mødt med accept og at have tillid til sin støttende terapeut. Du må kunne blive i din egen sfære af ro og overblik, uanset hvor påvirket din klient er. Du må ligeledes kunne lytte, spørge ind og lytte bagved ordene, så du ved, hvornår du blidt kan skubbe på eller skal give tid til bundfældelse. Du trænes i din terapeutrolle gennem hele uddannelsen. Der gennemgås emner som styrkeforhold, grænser, tillid, accept, ydmyghed, chok, frygt, sorg, selvværd, ubetinget kærlighed, tilgivelse, forvandling, modsætningsforhold (polaritet), uhensigtsmæssige mønstre, at give slip, balance mellem at give og modtage og meget andet relevant. Undervisningen vil foregå som træning i gruppe og på tomandshånd, udveksling af erfaringer/oplevelser samt intuitionsøvelser og meditation. Der bliver lagt vægt på at det er klientens egen erkendelse, forståelse og motivation, der skal ligge til grund for udvikling og heling - altså en form for hjælp til selvhjælp. Supplerende teknikker Udover selve massagen vil den studrende lære en masse supplerende teknikker, som vil være et godt supplement til at opnå gode behandlingsresultater, deriblandt: Kranio-sakral greb Du vil lære de mest almindlig brugte Kraniosakral greb, som vil være supplement til din massage. Journaler Du vil blive undervist i at føre journal, hvilke lovkrav der er, samt hvad disse bruges til. TKM (Traditionel Kinesisk Medicin) Der vil blive undervist i: Organuret Organuret bruges som diagnose til behandling af akutte muskelskader såsom sportsskader. Hvor du ud fra tidspunktsforværring kan bestemme, hvordan skaden skal behandles enten med massage eller akupressur. Meridianlære Ifølge TKM har vi 12 par meridianer. Meridianerne er tilknyttet hver deres organ. Du vil lære at genoprette energi-flowet i meridianer og organer ved at stryge meridianerne og derigennem skabe balance i kroppen. Igen et godt supplement til massagen. Det er også på meridianerne, du finder de vigtige akupressurpunkter. 5 element teori og diagnose Ifølge TKM kan 5 elementen bruges både som et diagnoseværktøj og behandling af sygdomme, såsom astma, eksem, hovedpine, migræne mv. For at genskabe balance i organerne vil du lære at bruge nogle bestemte akupressurpunkter. Akupressur Akupressur er en behandlingsform, hvor du med fingrene, istedet for nåle, behandler på akupunkturpunkter. Du vil lære en række punkter, som vil give dig mulighed for at behandle klienter, som har andre sygdomme end muskelskader. Denne behandlingsform er også et godt supplement til din massage. Elementernes mønster Elementmønster bruges til mere praktisk at kunne finde grunden til, at klienten er blevet syg. Hvert organ i kroppen har ifølge TKM sit eget mønster, hvilket gør det nemmere at udvælge de organer, som der skal arbejdes med. Her bruges også meridianstrygninger og akupressur. 6

9 Hvordan foregår undervisningen De studerende giver og modtager massage på hinanden som et led i undervisningen. De studerende trænes i at arbejde selvstændigt med sine behandlinger og der vil blive lagt vægt på, at der dannes en egen opfattelse af helhed dvs. udvælgelse af de teknikker og den behandlingsplan, der egner sig bedst til den enkelte klient. Der må påregnes hjemmearbejde hver uge svarende til ca. 5 timer pr. uge. Supervisionen kan også kaldes en foreksamen, hvor kursisterne med en selvvalgt klient, der inden supervisionen har modtaget mindst tre behandlinger, møder op på skolen og viser fjerde behandling. Kursistens journal og behandling evalueres af underviseren og bruges som eksempel i klassesammenhæng. Kliniktjeneste/Supervision Som en del af undervisningen i massage indgår 20 timers kliniktjeneste/supervision, hvor eleverne behandler klienter, som inviteres udefra, eller, hvis det kan lade sig gøre, kommer i praktik på en virksomhed. Eleverne modtager før, under og efter behandlingerne råd og vejledning fra deres underviser. Herigennem opnår eleven værdifulde erfaringer, som giver en god baggrund for senere at åbne egen klinik. Dokumentation for hjemmebehandling (50 timer) Eleven skal hjemmefra udføre 50 behandlinger på fremmede klienter. Behandlingerne skal dokumenteres med navn og underskrift for de deltagende klienter. Eksamen Eksamensprojektet består af 4-6 hjemmebehandlinger. Der skrives en udvidet journal, hvor der tages højde for alle klientens sygdomme og en beskrivelse af disse, samt hvordan du behandler disse, med udgangspunkt i det teoretiske og praktiske, du har lært. På selve eksamensdagen skal journalen forsvares over for en fremmed censor samt underviseren, som er eksaminator, og der skal vises en fuld massagebehandling på din eksamensklient (den klient, du har beskrevet og behandlet hjemme). 7

10 Supplerende fag/ Alternativ sygdomslære som er inkluderet i uddannelsen og fag som er et krav for at opfylde RAB kravene Formålet er at give dig en forståelse for det holistiske menneskesyn og indsigt i andre alternative behandlingsformer. Til disse spændende fagområder anvender vi fagspecialister som gæstelærere. Psykologi og psykisk førstehjælp (50 timer) Du får kendskab til grundlæggende psykologiske/pædagogiske teorier og teknikker, der kan anvendes i forhold til den enkelte klient. Du får desuden forståelse for menneskets reaktioner og samspillet mellem mennesker i samfundet. Et vigtigt formål med dette fag er desuden at få kendskab til faktorer, der påvirker forholdet mellem klient og behandler. Du skal desuden have forståelse for psykologiske faktorers indflydelse på sygdomsudviklingen. Det er meget vigtigt, at du igennem uddannelsen også lærer, hvor dine begrænsninger er. Kost, ernæring, vitamin- og minerallære (30 timer) Mad skal være din medicin, og medicin skal være din mad (Hipokrates). Du lærer at understøtte klienten via kosten til en bedre balance og velvære. Supplerende kost og råd er støttende og givende i kombination med behandlinger. Det er vigtigt, at kosten er afstemt i forhold til den sygdom/ubalance, klienten måtte have. Sunde kostvaner kan ændre sygdomsbilledet, dette opnåes også ved at fjerne eller reducere usunde og belastende spisevaner og supplere med vitaminer og mineraler. Orientalsk diagnose (15 timer) Ansigtsdiagnose, hvor du i ansigtet kan se diverse ubalancer og sygdomme m.m. Alle organers tilstande aflæses i ansigtet. Det være sig fra fysiologiske til psykologiske ubalancer. Du lærer at læse disse tegn, der er et værdifuldt værktøj til at kunne gennemskue klientens problem/tilstand. Ansigtets organområder bruges til at afstemme organer, som er i ubalance. Desuden vil du lære, hvordan du finder ud af, om klienten har en svag eller stærk konstitution og at bruge det gamle kinesiske diagnoseværktøj som tungediagnose. Der er mange steder, hvor der findes et holografisk billede af din krop. Udover ansigt og tunge har fødderne også en holografisk afbildning af kroppen. Du lærer også at læse fødderne, hvor sygdomme, ømme muskler mv. vil afspejle sig. Som en gammel kineser sagde: Giv mig dine fødder, og jeg skal fortælle dig hvem du er. Øreakupunktur (15 timer) Øreakupunktur er en selvstændig behandlingsform, der kan bruges til at forstærke dine behandlinger og samtidig aflaste dine hænder, uden at det går ud over behandlingsresultaterne. På kurset lærer du, hvordan du kan stimulere punkterne i øret med forskellige teknikker, og hvordan du kan benytte øret som et ekstra diagnoseredskab. Kurset sigter på, at deltagerne umiddelbart bagefter vil kunne bruge den nye behandlingsmetode til blandt andet smertebehandling, rygeafvænning og appetit-regulering. 8

11 Grundkursus i førstehjælp (12 timer) Kurset har til formål at give dig et teoretisk og praktisk kendskab til den grundlæggende førstehjælp, så du bliver i stand til at holde liv i tilskadekomne, indtil mere kvalificeret hjælp når frem. Kurset indeholder en del anatomi, der giver en bedre forståelse for førstehjælpen. Du vil blive i stand til at hjælpe ved de mest almindeligt forekommende dagligdags ulykker. eller en kombination af disse. Vi vil komme ind på at føre daglig kassebeholdning, lave budget mv. Det er også vigtigt at vide, hvordan du sikrer dig selv, hvis du som selvstændig bliver syg, og hvilke forsikringer du skal have. Hvis du er selvstændig, er det vigtigt at kende til reglerne om annoncering og markedsføring, og hvordan dette gøres. Hjertemassage indgår i kurset. Kurset er godkendt af Sundhedsstyrelsen, og der udstedes kursusbevis. Beredskabsforbundet underviser. Markedsføring, orientering om regnskab og hvordan kommer jeg i gang med at blive selvstændig (5,5 time) Der vil blive gennemgået, hvilke jobmuligheder du har som massageterapeut. Du kan starte din egen klinik eller blive ansat som erhvervsterapeut Nogle af disse fag vil blive afholdt som ekstra weekender, såfremt det ikke er muligt at afholde dem på hverdage. Da vi anvender fagspecialister som gæstelærere til disse spændende fagområder, kan vi derfor først fastsætte datoer efter holdstart. Ved afmelding på disse fastsatte fag, indtil 14 dage før, skal du selv betale for et nyt kursus. 9

12 Anatomi/fysiologi og sygdomslære Opfylder kravene til RAB Anatomi og fysiologi 200 timers tavleundervisning Forløbet varer ca.11 måneder. Formål: At give eleven en forståelse af den menneskelige organismes opbygning og funktion, således at eleven senere, som alternativ behandler, vil være i stand til at vejlede (kommende) klienter i sundhedsog helseanliggender. Indhold: Stort set som i sygeplejerskeuddannelsen, men efter lærebøger, der er skrevet for alternative behandlere. Det omfatter bl.a. cellelære, vævslære, nervesystemet, kredsløbet, muskellære, hormoner og deres indflydelse på vores kropsorganer, de indre organer og deres funktion og meget andet. Ud over de udleverede bøger har vi samlet 2 hæfter med tidligere eksamensopgaver. Der er skriftlig eksamen i dette fag. Fravær: For hvert fag må der højst forekomme 15% fravær i undervisningen. Patologi (sygdomslære) 100 timers tavleundervisning. Forløbet varer ca. 5 måneder. Formål: At sikre at den uddannede zoneterapeut i en vis udstrækning kan vurdere baggrunden for præsenterede sygdomsbilleder. Indhold: Samme niveau som i sygeplejerskeuddannelsen, men mindre omfang, efter lærebøger, der er skrevet for alternative behandlere. Der vil blive undervist i de mest almindeligt forekommende sygdomme, f.eks. lungebetændelse, blodprop i hjertet, blodsygdomme, allergi, epilepsi og mange andre. Der er skriftlig eksamen i dette fag. Farmakologi Under faget sygdomslære vil du blive orienteret i farmakologi, hvor du lærer om de mest almindelige og brugte mediciner. Emnet indgår ikke i eksamen i patologi. Fravær: For hvert fag må der højst forekomme 15% fravær i undervisningen. Du har mulighed for at købe CD er hvor bøgerne er indlæst. 10

13 Dispensationsregler for anatomi/fysiologi og sygdomslære Ansøgere med en af nedenstående uddannelser får automatisk dispensation for anatomi, fysiologi og patologi (sygdomslære). Opfyldes nedenstående krav skal eksamensbevis/autorisationsbevis indsendes til skolen inden uddannelsens start. Dispensation i anatomi-fysiologi og sygdomslære: Læge Tandlæge Sygeplejerske Plejehjemsassistent Social- og sundhedsassistent Fysioterapeut Ergoterapeut Jordemor Kiropraktor Radiolog Terapeut som har taget fagene på andre skoler. Dispensation i anatomi-fysiologi og ikke sygdomslære: Radiograf Afspændingspædagog Cand.scient i biologi Mensendicklærer Dispensation i førstehjælp: Personer, der har gennemgået 12 timers grundkursus i 1. hjælp med hjertemassage, inden for de sidste 3 år. RAB godkendte behandlere får dispensation for Alternativ sygdomslære, f.eks. øreakupunktur, kost, psykologi, qi gong, orientalsk diagnose. Andre med relevante uddannelser skal ansøge om dispensation. Dette gøres ved at indsende dokumentation i form af beviser til: zonecollege zcd, Rendevej 1, Ordrup, 4540 Fårevejle. Tilskudsordninger Personer, der modtager hjælp efter revalideringen, kan i nogle tilfælde få uddannelsent betalt af det offentlige. Støtte via socialcentrene Hvis du er berettiget til sociale bistandsydelser, giver bistandsloven, iflg. revalideringen, dig mulighed for at søge støtte til uddannelse. Du skal henvende dig til dit lokale socialcenter. Dispensation i sygdomslære og ikke anatomifysiologi: Bioanalytiker (hospitalslaborant). OBS! Ved dispensation skal der indsendes dokumentation i form af beviser mv. hvor fag og antal timer fremgår. 11

14 Praktiske oplysninger Massageuddannelsen begynder Køge Uddannelsen begynder tirsdag den 14. april 2015 og slutter lørdag den 21. maj 2016 Holbæk Uddannelsen begynder torsdag den 3. september 2015 og slutter lørdag den 8. oktober 2016 Her bor vi på 1. sal Her bor vi på 2. sal Der undervises én aften om ugen fra kl til En time er 45 min. undervisning + 15 min. pause. Holdstørrelse er max. 12 personer og min. 6 personer. Uddannelsen opfylder kravene om RAB (Registreret Alternativ Behandler) og loven om momsfritagelse. Uddannlsesplan fremgår af kalenderen bagest i brochuren Oversigt over timeantal Massage 252,5 timer herunder: Massage teknikker, olier, over- og underspændte muskler. Kraniosakral teknikker Klientsamtale, terapeutens rolle og ansvar Karakterstrukturer, musklernes psykologi og kropsanalyse Healing Chakra Instinkter-Emotioner-Følelser Meditation Tag vare på dig selv Journalføring TKM (Taditionel Kinesisk Medicin) herunder: Meridianlære 5 element diagnose Organur Akupressur Kliniktjeneste/Supervision Markedsføring Alternativ sygdomslære Almen psykologi Kost, vitamin/minerallære Orientalsk diagnose Øreakupunktur Grundkursus i førstehjælp Dokumentation for hjemmebehandling Massageuddannelsen omfatter I alt 50 timer 30 timer 15 timer 15 timer 12 timer 50 timer 430 timer Se beskrivelse af fagene på de forrige sider. Fravær Der må højst forekomme 15% fravær i undervisningen. Er fraværsprocenten over 15%, vil det kræve, for at gå til eksamen, at man modtager den manglende undervisning for egen regning. 12

15 Hvad koster Massageuddannelsen? Eks. 1 Massagedelen kr ,- Bøger kr 2.000,- Eksamensgebyr kr ,- Eks. 2 Massagedelen kr ,- Bøger kr 2.000,- RAB tillægsfag (Psykologi, Øreakupunktur, Kost, Orientalsk diagnose, Qi gong, 1. hjælp), inkl. bøger kr ,- Eksamensgebyr kr 1.200,- Eks. 3 Massagedelen kr ,- Bøger kr ,- RAB tillægsfag (Psykologi, Øreakupunktur, Kost, Orientalsk diagnose, Qi gong, 1. hjælp), inkl. bøger kr ,- Anatomi/Fysiologi og Sygdomslære inkl. bøger kr ,- Eksamensgebyr kr 1.200,- Først når du har taget Anatomi/Fysiologi, Sygdomslære og RAB tillægsfag kan du blive RAB-godkendt, eller hvis du har dispensation for disse fag. Ved betaling af hele uddannelsesprisen ved første undervisningsgang ydes der 5% rabat. Du kan også betale med vores rentefrie afdragsordning. Så laver vi en afdragsordning hvor det månedlige afdrag er udregnet efter det antal mdr. uddannelsen varer. Vi kan tilbyde en afdragsordning, som strækker sig ud over uddannelsens længde og dermed mindre månedlige afdrag. Dette vil medføre pålæg af renter. Undervisningsmaterialet bliver udleveret den første undervisningsgang. 13

16 Hvem underviser? Underviser Kamille Rasmussen Gotveduddanet bevægelsespædagog og formand for bestyrelsen i Gotvedgruppen Kraniosakralterapeut og Gotved-massør Certificeret Zumba instruktør level 1 & 2, Gold Et par ord fra Kamille selv: Jeg er 42 år, har 2 døtre på 22 og 16 år, hvor den yngste stadig bor hjemme. Det der gør mig allermest glad, er at danse og formidle. Da jeg var lægesekretær var jeg med til at undervise de nye elever, og mærkede glæden ved at lære fra mig. Jeg har været mor siden jeg var 20 år, så det har hele mit voksenliv været nødvendigt at forholde mig til, hvad jeg gør og hvorfor jeg gør det, og at lære dette fra mig. Uddannelsen som bevægelsespædagog handler om at formidle viden om kroppen til voksne, raske gennem bevægelse og behandling, og jeg føler mig helt på rette hylde. Jeg underviser hver dag, og synes det er fascinerende at se, hvordan klienter og elever bliver glade for at få en viden, der giver dem en bedre kontakt til deres krop og giver dem redskaber til bedre at passe på sig selv. Det er mit ønske på Massageterapeut uddannelsen, at hjælpe eleverne til dels at få en god kropsbevidsthed, dels at få en viden, der gør at de føler sig rustede til deres fremtidige erhverv, som massører. Det er vigtigt at lære, hvordan vi passer på os selv som behandlere i et fag, der kræver meget af os fysisk og mentalt, udover det rent faglige. Jeg håber at kombinere de to aspekter i min undervisning. Om skolelederen Ziggy sørger for hele tiden at holde sin viden om alternative behandlingsformer ajour. I 2006 var han på 3 ugers studietur til Kina. I Kina boede Ziggy på et universitet i Nanjiien, og var hver dag på hospitaler hvor der blev behandlet med akupunktur. Desuden var han til forelæsninger på universitet hvor professorer holdt forelæsninger. Ziggy er født i 1949 og har indtil 1991 arbejdet i det private erhvervsliv. Ziggy har i mere end 20 år arbejdet med uddannelse af terapeuter og behandling af klienter. Gennem årene som alternativ behandler har han løbende uddannet sig til zoneterapeut, Body Self Developement System terapeut, healer, akupunktør og kranio sakral terapeut. Ziggys egen drivkraft har været interessen for at hjælpe andre, og komme nærmere den fantastiske verden den alternative baggrund indeholder. Ziggy underviser bla. i zoneterapi, akupressur, alternativ sygdomslære, meridianlære, traditionel Kinesisk medicin samt 5 elements diagnose og teori. Desuden er Ziggy hovedforfatter til den bog, der bruges på alle zcd skoler, i zoneterapi. 14

17 HOLBÆK MASSAGE TORSDAG 2015 Juli August September Oktober November December On 1 Lø 1 Ti 1 To 1 MASSAGE Sø 1 Ti 1 To 2 Sø 2 On 2 Fr 2 Ma 2 45 On 2 Fr 3 Ma 3 32 To 3 MASSAGE Lø 3 Ti 3 To 3 MASSAGE Lø 4 Ti 4 Fr 4 Sø 4 On 4 Fr 4 Sø 5 On 5 Lø 5 Ma 5 41 To 5 MASSAGE Lø 5 Ma 6 28 To 6 Sø 6 Ti 6 Fr 6 Sø 6 Ti 7 Fr 7 Ma 7 37 On 7 Lø 7 Ma 7 50 On 8 Lø 8 Ti 8 To 8 MASSAGE Sø 8 Ti 8 To 9 Sø 9 On 9 Fr 9 Ma 9 46 On 9 Fr 10 Ma To 10 MASSAGE Lø 10 Ti 10 To 10 MASSAGE Lø 11 Ti 11 Fr 11 Sø 11 On 11 Fr 11 Sø 12 On 12 Lø 12 Ma To 12 MASSAGE Lø 12 Ma To 13 Sø 13 Ti 13 Fr 13 Sø 13 Ti 14 Fr 14 Ma On 14 Lø 14 Ma On 15 Lø 15 Ti 15 To 15 Sø 15 Ti 15 To 16 Sø 16 On 16 Fr 16 Ma On 16 Fr 17 Ma To 17 MASSAGE Lø 17 Ti 17 To 17 MASSAGE Lø 18 Ti 18 Fr 18 Sø 18 On 18 Fr 18 Sø 19 On 19 Lø 19 Ma To 19 MASSAGE Lø 19 Ma To 20 Sø 20 Ti 20 Fr 20 Sø 20 Ti 21 Fr 21 Ma On 21 Lø 21 Ma On 22 Lø 22 Ti 22 To 22 MASSAGE Sø 22 Ti 22 To 23 Sø 23 On 23 Fr 23 Ma On 23 Fr 24 Ma To 24 MASSAGE Lø 24 Ti 24 To 24 Lø 25 Ti 25 Fr 25 Sø 25 On 25 Fr 25 Juledag Sø 26 On 26 Lø 26 Ma To 26 MASSAGE Lø juledag Ma To 27 Sø 27 Ti 27 Fr 27 Sø 27 Ti 28 Fr 28 Ma On 28 Lø 28 Ma On 29 Lø 29 Ti 29 To 29 MASSAGE Sø 29 Ti 29 To 30 Sø 30 On 30 Fr 30 Ma On 30 Fr 31 Ma Lø 31 To 31 Skolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Der tages forbehold for evt. fejl. 15

18 HOLBÆK MASSAGE TORSDAG 2016 Januar Februar Marts April Maj Juni Fr 1 Ma 1 5 Ti 1 Fr 1 Sø 1 On 1 Lø 2 Ti 2 On 2 Lø 2 Ma 2 18 To 2 MASSAGE Sø 3 On 3 To 3 MASSAGE Sø 3 Ti 3 Fr 3 Ma 4 1 To 4 MASSAGE Fr 4 Ma 4 14 On 4 Lø 4 Ti 5 Fr 5 Lø 5 Ti 5 To 5 Kr. Himmeltfart Sø 5 Grundlovsdag On 6 Lø 6 Sø 6 On 6 Fr 6 Ma 6 23 To 7 MASSAGE Sø 7 Fastelavn Ma 7 10 To 7 MASSAGE Lø 7 Ti 7 Fr 8 Ma 8 6 Ti 8 Fr 8 Sø 8 On 8 Lø 9 Ti 9 On 9 Lø 9 Ma 9 19 To 9 MASSAGE Sø 10 On 10 To 10 MASSAGE Sø 10 Ti 10 Fr 10 Ma 11 2 To 11 MASSAGE Fr 11 Ma On 11 Lø 11 Ti 12 Fr 12 Lø 12 Ti 12 To 12 MASSAGE Sø 12 On 13 Lø 13 Sø 13 On 13 Fr 13 Ma To 14 MASSAGE Sø 14 Ma To 14 MASSAGE Lø 14 Ti 14 Fr 15 Ma 15 7 Ti 15 Fr 15 Sø 15 Pinsedag On 15 Lø 16 Ti 16 On 16 Lø 16 Ma Pinsedag 20 To 16 MASSAGE Sø 17 On 17 To 17 MASSAGE Sø 17 Ti 17 Fr 17 Ma 18 3To 18 Fr 18 Ma 18 16On 18 Lø 18 Ti 19 Fr 19 Lø 19 Ti 19 To 19 MASSAGE Sø 19 On 20 Lø 20 Sø 20 Palmesøndag On 20 Fr 20 Ma To 21 MASSAGE Sø 21 Ma To 21 MASSAGE Lø 21 Ti 21 Fr 22 Ma 22 8 Ti 22 Fr 22 St. Bededag Sø 22 On 22 Lø 23 Ti 23 On 23 Lø 23 Ma To 23 Sø 24 On 24 To 24 Skærtorsdag Sø 24 Ti 24 Fr 24 Ma 25 4 To 25 MASSAGE Fr 25 Langfredag Ma On 25 Lø 25 Ti 26 Fr 26 Lø 26 Ti 26 To 26 MASSAGE Sø 26 On 27 Lø 27 Sø 27 Påskedag On 27 Fr 27 Ma To 28 MASSAGE Sø 28 Ma 28 2.Påskedag 13 To 28 MASSAGE Lø 28 Ti 28 Fr 29 Ma 29 9 Ti 29 Fr 29 Sø 29 On 29 Lø 30 On 30 Lø 30 Ma To 30 MASSAGE Sø 31 To 31 MASSAGE Ti Juli August September Oktober November December Fr 1 Ma 1 31 To 1 MASSAGE Lø 1 Ti 1 To 1 Lø 2 Ti 2 Fr 2 Sø 2 On 2 Fr 2 Sø 3 On 3 Lø 3 Ma 3 40 To 3 Lø 3 Ma 4 27 To 4 Sø 4 Ti 4 Fr 4 Sø 4 Ti 5 Fr 5 Ma 5 36 On 5 Lø 5 Ma 5 49 On 6 Lø 6 Ti 6 To 6 Sø 6 Ti 6 To 7 Sø 7 On 7 Fr 7 Ma 7 45 On 7 Fr 8 Ma 8 32 To 8 MASSAGE Lø 8 MASSAGEeks. Ti 8 To 8 Lø 9 Ti 9 Fr 9 Sø 9 MASSAGEeks. On 9 Fr 9 Sø 10 On 10 Lø 10 Ma To 10 Lø 10 Ma To 11 MASSAGE Sø 11 Ti 11 Fr 11 Sø 11 Ti 12 Fr 12 Ma On 12 Lø 12 Ma On 13 Lø 13 Ti 13 To 13 Sø 13 Ti 13 To 14 Sø 14 On 14 Fr 14 Ma On 14 Fr 15 Ma To 15 MASSAGE Lø 15 Ti 15 To 15 Lø 16 Ti 16 Fr 16 Sø 16 On 16 Fr 16 Sø 17 On 17 Lø 17 Ma To 17 Lø 17 Ma To 18 MASSAGE Sø 18 Ti 18 Fr 18 Sø 18 Ti 19 Fr 19 Ma On 19 Lø 19 Ma On 20 Lø 20 Ti 20 To 20 Sø 20 Ti 20 To 21 Sø 21 On 21 Fr 21 Ma On 21 Fr 22 Ma To 22 MASSAGE Lø 22 Ti 22 To 22 Lø 23 Ti 23 Fr 23 Sø 23 On 23 Fr 23 Sø 24 On 24 Lø 24 Ma To 24 Lø 24 Ma To 25 MASSAGE Sø 25 Ti 25 Fr 25 Sø 25 Juledag Ti 26 Fr 26 Ma On 26 Lø 26 Ma juledag 52 On 27 Lø 27 Ti 27 To 27 Sø 27 Ti 27 To 28 Sø 28 On 28 Fr 28 Ma On 28 Fr 29 Ma To 29 MASSAGE Lø 29 Ti 29 To 29 Lø 30 Ti 30 Fr 30 Sø 30 On 30 Fr 30 Sø 31 On 31 Ma Lø 31 Skolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Der tages forbehold for evt. fejl. 16

19 Tilmeldingsblanket Massør Du kan tilmelde dig på nedenstående skema og sende den til vores kontoradr.: Zonecollege zcd, Rendevej 1, Ordrup, 4540 Fårevejle eller du kan tilmelde dig via vores hjemmeside Tilmeldingen er først gyldig, når du har betalt tilmeldingsgebyret (kr ,-). Først til mølle princip. Beløbet bedes indbetalt til: Danske Bank, reg. nr. 3566, kontornr OBS: Du kan ikke få tilmeldingsgebyret på kr. tilbage, hvis du alligevel ikke begynder på uddannelsen, men du kan få det overført til et senere starttidspunkt. Såfremt holdet ikke opstarter, på grund af manglende tilmelding, kan tilmeldingsgebyret overflyttes til næste holdstart eller tilbagebetales. Jeg tilmelder mig hermed uddannelsen Massør Ønsket hold: Køge - starter 14. april 2015 Massøruddannelsen - eks. 1 Massøruddannelsen - eks. 2 = med RAB tillægsfag Massøruddannelsen - eks. 3 = komplet uddannelse Holbæk - starter 3. september 2015 Massøruddannelsen - eks. 1 Massøruddannelsen - eks. 2 = med RAB tillægsfag Massøruddannelsen - eks. 3 = komplet uddannelse Tilmeldingsgebyret kr ,- er indbetalt til: Danske Bank, reg. nr. 3566, kontonr Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Mobil: Telefon arb: Fødselsdato: Underskrift: Skolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet. Der tages forbehold for evt. fejl. 17

20 KØGE & HOLBÆK Vi uddanner professionelle zoneterapeuter, massageterapeuter, akupunktører & kraniosakral terapeuter Køge zonecollege zcd Vestergade 18 B, 1. sal, 4600 Køge Tlf Holbæk zonecollege zcd Jernbaneplads 2, 2. sal, 4300 Holbæk Tlf Odense zonecollege zcd Rugårdsvej 46, stuen, 5000 Odense C Tlf

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435

ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C. zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 ZONETERAPEUT UDDANNELSEN ODENSE ZONECOLLEGE ZCD RUGÅRDSVEJ 46, 5000 ODENSE C zcd-odense.dk info@zcd-odense.dk tlf. 2577 3435 Forord Velkommen til Odense Zonecollege ZCD. Hos Odense Zonecollege ZCD kan

Læs mere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere

FDZ. Kursus- og efteruddannelseskatalog. www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere FDZ Kursus- og efteruddannelseskatalog www.fdz.dk Registrerede Alternative Behandlere 2013 2014 Bidrager til vedligeholdelse af et normalt hår 1,4 INDHOLD Bidrager til vedligeholdelse af normale negle

Læs mere

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER

FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER FYSIURGISK MASSØR BASISUDDANNELSE RAB VIDEREGÅENDE UDDANNELSE EFTERUDDANNELSESKURSER Frederiksgade 77 B, 2 sal 8000 Aarhus C 86 99 85 91 mail@massageskole-aarhus.dk www.massageskole-aarhus.dk DANSK FYSIURGISK

Læs mere

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30)

Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) Den professionelle uddannelse opfylder kravene til RAB Registreret Alternativ Behandler Telefon 33 93 61 62 (man, tirs og tors 08.00 09.30) www.skole-kbh.dk e-mail: info@skole-kbh.dk 1 Danmarks først Zoneterapeutskolen

Læs mere

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08

www.fdfm.dk Foreningen Danske Fysiurgiske Massører Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Årgang 9 / Nr. 1 / marts 08 Hjerneforsker: Hoved og krop tænker sammen Bogstafetten Stress - det moderne traume Generalforsamling Referat, beretning, vedtægter Bogstafetten 10 bud på at lytte til kroppen

Læs mere

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat

Nyt fra IASK. Kontingenter. Sekretariat Medlemsblad nr. 129 / Marts 2013 Redaktørens spalte Indhold Kære læser. Så kom vi godt i gang med et ny år - 2013. Der har fra årets start været en god aktivitet. Der er kommet nye medlemmer og flere studerende

Læs mere

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder

zoneconnection TFT forløser traumer Brug de nye medier Anette leder efter det ene sekund Vind ny bog Nogen læser hænder Mette læser fødder ZoneConnection Terapeutforening zoneconnection - terapeutforeningen - årgang 12 - nr. 5-201 4 Styrk din vibration Tag et iskoldt bad Vind ny bog Brug de nye medier Nogen læser hænder Mette læser fødder

Læs mere

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører

Foreningen Danske Fysiurgiske Massører ISSN 1903-4121 3 x Mit massørliv: Thøger Pauli Mads Chr. Jensen Martin Albæk Birte Lajer: Få fod på persondataloven Skolemassage: Massage mod mobning Tema: Stress af med musik FDFM ønsker alle en rigtig

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

LÆGEEKSAMINERET 2013-14

LÆGEEKSAMINERET 2013-14 LÆGEEKSAMINERET klinisk fodplejer 2013-14 INNOWELL- DEN INTELLI GENTE VEJ TIL SUCCES 4 i korte træk 7 historien 10 uddannelsesformen 14 Uddannelsernes organisatoriske opbygning 16 fordelene 18 1. semester

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Nyhedsbrev august 13. Indhold:

Nyhedsbrev august 13. Indhold: Nyhedsbrev august 13 Indhold: 1) Aktiviteter i centeret (side 1) - Faste terapeuter (side 2) - Faste ugentlige aktiviteter (side 5) - Kurser, workshops og foredrag (side 7) 2) Sundhedsdagene på Frb.: aktiviteter

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS

).34)454 3ANNE #MJW #&7*%450-0( FOREDRAG OZU IPME TUBSUFS OM GFCSVBS 5MG 4IDEN WWW HAGESTED DK LYS 2 er et gratis, uafhængigt tidsskrift om alternativ tænkning, levevis og behandling, som udgives af Foreningen LYS-strejfet. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Adresse:

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29

SAB-NYT. Leder /// 3. Anni og overgivelsen /// 5. Mirza og drømmene /// 15. Fakta om drømmetydning /// 21. Sundhedsautorisation /// 29 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Anni og overgivelsen /// 5 Mirza og drømmene /// 15 Fakta om drømmetydning /// 21 Sundhedsautorisation

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd

specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd specielle kompetencer indenfor vægttab livsstil stress lavt selvværd Nyt livsmod og opkvikkende inspiration til andre måder at gøre tingene på. Ro til at finde ud af i hvilken retning, dit liv skal gå.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere