Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune"

Transkript

1 Øster Søgade 32, 4.sal 1357 København K tlf Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune Psykologisk Ressource Centers ophold- og aflastningstilbud i Egedal Kommune Klub Felix er et ophold- og aflastningstilbud i Egedal kommune, hvor målgruppen er normalt begavede børn og unge med en autismespektrum tilstand eller beslægtede tilstande. Ophold- og aflastningstilbuddet er oprettet i henhold til 52, stk.3 punkt 5. Målgruppen omfatter primært drengebørn med en autisme diagnose mellem 7-18 år, men i opstartsfasen bliver der lagt vægt på, at der skal skabes en homogen gruppe med børn i alderen 8-14 år. Klub Felix er et lille tilbud med plads til 5 børn. Målsætningen for Klub Felix - herunder målgruppe Normalt begavede børn med autisme eller Aspergers syndrom er ofte isolerede i fritiden i forhold til deres jævnaldrende, på grund af deres nedsatte evne til at indgå i i sociale relationer med andre børn. Vi ønsker at tilbyde børn med autisme eller Aspergers syndrom et aflastningstilbud, hvor de kan være sammen med andre børn og unge på lige fod men med den nødvendige støtte. Afhængig af børnenes sociale ressourcer vil vi have fokus på at hjælpe dem til at udvikle strategier og viden om venskabsfærdigheder, så de kan udvikle varige sociale strategier også gennem deres tid i Klub Felix. Det er vores mål at støtte det enkelte barn til større selvindsigt, så barnet kan finde en måde at kunne deltage i sociale aktiviteter på med respekt for sig selv og andre og de indbyrdes grænser. Hos en del børn som har autisme eller Aspergers syndrom som den grundlæggende diagnose, er der ofte ledsagende problemstillinger, så som ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse), OCD, Tourette syndrom, angst eller anden tilstand. Klub Felix har som målsætning af rumme hele barnet uanset hvilken diagnose barnet har med sig, som kan give en ekstra sårbarhed. I visitationen vil vi vurdere om den aktuelle børnegruppe er afstemt efter børnenes indbyrdes ressourcer og svagheder. Vi har en psykolog tilknyttet som supervisor for den faste personalegruppe og som kan varetage samtaler med børnene i fald dette skønnes nødvendigt og med forældrenes tilsagn. Vi vægter forældresamarbejdet højt, da vi mener, at forældre kender deres egne børn bedst, og denne viden har stor betydning for vores pædagogiske arbejde med det enkelte barn. At leve i en familie med et barn med autisme er en stor opgave. Det kræver meget af både forældre og søskende. De almindelige opdragelsesstrategier fungerer ofte ikke og familien skal tit rette sig efter et højt strukturniveau, som mange oplever som en udfordring i familiens livsudfoldelse. De fleste forældre ønsker at støtte deres barn i hjemmet så længe det er muligt og samtidig skal de sørge for at dække alle barnets behov, som ofte bliver akutte. Det kræver tålmodighed, hårdt arbejde og en grad af afsavn for forældrene, som ofte må dele opgaverne mellem sig. Det betyder, at familien tit må deles i to for at tilgodese barnet med handicap og eventuelle søskendebørns behov. Herved opstår de grundlæggende årsager til at aflastning og pusterum i hverdagen er så vigtigt. 1

2 Aflastningens formål At tilbyde barnet med autisme socialt samvær med ligestillede indenfor rammer som den enkelte selv er med til at beslutte. At give mulighed for fysisk udfoldelse i socialt trygge rammer, med en individuelt tilpasset struktur i samspil med kendte og forudsigelige voksne. At yde hjælp til selvforståelse, så barnet hjælpes med at finde stærke og svage sider i netop sin unikke personlighed og bruge dem hensigtsmæssigt. At skabe mulighed for selvstændighedstræning og aflastning i samvær med andre og ad den vej knytte venskabelige bånd i forhold til den enkeltes lyst og motivation. At skabe stjernestunder i det enkelte barns liv og dermed medvirke til, at det enkelte barn får skønne oplevelser med i barndommens erindringer. At give forældre og søskendebørn et pusterum i hverdagen og weekender, hvor man kan være sammen som familie eller nå ting, som kan være svære at gennemføre, når barnet med autisme er hjemme. De organisatoriske rammer Klub Felix er en selvstændig og økonomisk uafhængig del af Psykologisk Ressource Centers (www.psyk-ressource.dk) aktiviteter og tilbud. Psykologisk Ressource Center er en psykologklinik med særlige kompetencer inden for autisme og ADHD områderne og leder er psykolog Kirsten Callesen. Kirsten Callesen er sammen med Marian Drejka de pædagogisk ansvarlige for Klub Felix. Marian Drejka er den daglige leder med det juridiske ansvar for den daglige drift, administration og økonomi. Kirsten Callesen eller anden psykolog fra Psykologisk Ressource Center forestår ligeledes en del af den interne supervision og er medansvarlig i forhold til visitations- og netværksmøder. Klub Felix fremstår som en regnskabsmæssig adskilt enhed med CVR nr , med eget budget, drift og årsregnskab. Klub Felix er fysisk beliggende på Egemosegård, Undinevej 10, 3660 Stenløse. Tilbuddets indhold Aflastningstilbudet omfatter følgende (grundpakke) i alt 81 døgn pr. år: - 1 aflastningsdøgn om ugen (onsdag kl. 16 torsdag kl ) (46 døgn) - 10 årlige aflastningsweekender (fra fredag kl søndag kl ) (30 døgn). Fortrinsvis nr. 3 weekend i hver måned i tilfælde af fx helligdage kan dette ændres til weekend nr årlig aflastningsuge (5 døgn) ligger i 1. eller 2. uge i sommerferien. Diverse arrangementer fx sommerfest og julestue. I indslusningsperioden kan det af hensyn til barnet være hensigtsmæssigt, at tilbudet ikke benyttes fuldt ud. Indslusningsplanen aftales i samarbejde mellem forældre og Klub Felix. I tilknytning til aflastningstilbudet yder Klub Felix desuden følgende: Én årlig statusrapport Afholdelse af 1 årligt forældremøde samt løbende kontakt til familien (kontaktbog, eller blog) Afholdelse af ét årligt statusmøde samt netværksmøder, såfrem dette er relevant for familien og/eller den visiterende myndighed. 2

3 Økonomi: Døgntaksten vil ligge på godt 3.738,00 kroner i 2011 takster. Betalingen er fast, uanset afbud. Hverdagsaflastning beregnes med 1 x døgntakst. Weekend beregnes med 3 x døgntakst. Der beregnes en indexregulering på 3% pr. år. Kørsel til og fra Klub Felix for det enkelte barn skal afholdes af hjemkommunen. Der kan evt. være brugere, for hvem basisydelsen ikke er nok. Her aftales tillæg ved visitation eller revisitation. De fysiske rammer Klub Felix hører til i en nyistandsat længe på Egemosegård i Ganløse. Her er to stuer, køkken og bad samt 2 værelser. Desuden 2 værelser/hemse på 1. sal. Både hemse og værelser kan bruges til overnatning, hvor man enten kan sove flere sammen eller få sit eget værelse ved særlige behov. Hvert barn har sin egen seng og eget skab med sine egne ting, så det altid er samme sted, barnet hører til. På og ved Egemosegård er der mulighed for en masse udendørsaktiviteter som ridning, cykling, boldspil, trampolin, bade om sommeren, bål, fisketure, gåture, skovture, dyrepasning, lettere praktisk arbejde på gården, samvær og nærvær med hunde, heste, katte, kaniner, høns mv. Der er også muligheder for indendørs aktiviteter som fx svømmehal, brætspil, tv/film, madlavning, pausetid og hele viften af elektroniske aktiviteter. Herudover kan weekendaflastningen foregå i et lejet sommerhus i Gilleleje tæt ved stranden, naturlegeplads og boldbaner. Her er der mulighed for en masse udendørsaktiviteter så som cykling, svømmehal, bål, fisketure og også indendørs aktiviteter så som fx brædtspil, madlavning, pausetid og hele viften af elektroniske aktiviteter. Drenge og piger sover i separate værelser, og evt. i hver deres hus med sovende rådighedsvagter. Der er endvidere 2 separate soveværelser i hovedhuset, hvor der kan sove hhv. 1 eller 2 børn. Sommerhuset eller andre lokaler (andre sommerhuse, La Landia, hoteller, lejre, hytter mm.) vil blive brugt i det omfang, som der planlægges ture og kolonier uden for Egemosegård. Den pædagogiske ramme Den pædagogiske tilgang i Klub Felix er baseret på viden og erfaring i forhold til autismeområdet. De pædagogiske metoder tager afsæt i at arbejde med den anerkendende pædagogik i samspil med den strukturede pædagogik. Det enkelte barns situation og funktionsevne er i fokus. Vi ønsker at tilbyde et klub-, ophold- og aflastningstilbud til børn med autisme / Aspergers syndrom under hensyntagen til deres sociale handicap. Vi ønsker endvidere at støtte udviklingen af de allerede eksisterende færdigheder og være med til at udarbejde nye strategier for det enkelte barn. Vi ønsker at øge børnenes selvforståelse og derved ruste dem til at håndtere de udfordringer, der kan forekomme hos et barn med en autismetilstand. Vi ønsker at skabe et tilbud, som udover aflastningen, er baseret på at indlære sociale færdigheder, kompetencer og praktiske gøremål. Fra opstart har vi fokus på de særlige vilkår som er vigtige for det enkelte barn, så som kost og særlige madvaner, aften- og soverutiner, toiletvaner, og evt. medicinering. 3

4 Af aktiviteter, som er en del af Klub Felix's tilbud kan nævnes Der er mange muligheder for mange gøremål for begge lokaliteter, og hensigten med tilbudet er at børnene oplever at gå i klub, med alt hvad dette indebærer. 1. Sport og fysiske aktiviteter, fx - besøg i svømmehal - kajaksejlads / kanosejlads - skøjtehal - fisketure - fodre og passe dyr (høns, kaniner, heste og hunde) - afspænding - min indre helt (Heltetræning) - køre på ATV - ride på islandske heste 2. Sociale aktiviteter, fx 3. Aktiviteter som styrker dagliglivs kompetencer, fx - skovture - biografture - tivoliture - netcafé - hyggeaften med fx film - museumsbesøg - restaurantbesøg - fester - rollespil (bord og skov) - computer og Wii - lære at bruge basale værktøjer - madlavning - tage offentlige transportmidler - handle ind - lappe cykel - dyrke og høste egen køkkenhave - deltage i enkle huslige opgaver Herudover tilbydes en lang række aktiviteter, som er tilknyttet sommerhusophold eller andre feriesteder i nogle af weekenderne eller koloniugerne. Der udsendes 2 detaljerede halvårsplaner i forbindelse med opstart efter sommer- og juleferie samt en overordnet årsplan. Hver måned bliver der sendt en aktivitetsplan til børnene og forældre, så de kender det konkrete indhold for både hverdagsaftenerne og weekendens tema på forhånd. Hverdagsaflastningen i Klub Felix kører efter samme skabelon, hvor børnene ankommer til Egemosegård ca. kl Efter ankomsten til gården får børnene tid til en pause med noget at spise. Herefter er der en kort samling, hvor der aftales hvilke aktiviteter, som børnene har lyst til frem til aftensmaden som bliver serveret ca. kl Vi spiser primært sammen, men med respekt for at børnene nogle gange har brug for at spise for sig selv i stressende perioder. Herefter er der enten egen tid eller fælles spil, indtil børnene skal i gang med aftenrutiner fra ca. kl og derefter aftenhygge og sengetid. Næste morgen er der morgenrutine og afhentning til skoletilbud fra kl eller efter aftale om kørselsforanstaltning. Weekenderne starter med at mødes om fredagen på Egemosegård ca. kl Vi starter med fælles samling i Klub Felix. Hvis der er planlagt en weekendtur kører vi sammen til det pågældende tursted og spiser aftensmad ved ankomst. Fredag aften er oftest planlagt som hyggeaften under hensyn til, hvilke aktiviteter børnene kan være sammen om og med varierende egen/pause-tid. Nogle børn trives med at spille spil sammen og være sociale og andre børn har brug for pausetid efter en fælles aktivitet. Lørdage starter med morgenbord og gennemgang af dagens aktiviteter. Nogle eftermiddage vil der være gæster på besøg, fx rollespils aktører eller karate instruktører eller vi laver biograf i stuen med storskærm og popkorn salg. Dagene planlægges så der både er perioder med fysiske/praktiske aktiviteter og mere rolige aktiviteter og spil af forskellig art. Lørdag aften er der igen tid til hygge og fælles sociale aktiviteter. Søndage starter med morgenbord og derefter aktiviteter af forskellig art. Vi spiser frokost i Klub Felix og ca. kl er det tid til at pakke sine ting og spille de sidste spil inden børnene bliver afhentet kl

5 Som støtte til at arbejde med børnenes autismetilstand vil de pædagogiske metoder tage afsæt i visuel struktur, aftaler, forudsigelighed, TEACCh, KAT-kassen, Sociale historier og Tegneseriesamtalen. Vi anvender den kognitive referenceramme (hjælpe barnet til at se sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og adfærd) med henblik på, at det enkelte barns selvudvikling og sociale udvikling støttes ud fra barnets ressourcer og kompetencer. Vi ønsker at skabe et frirum for forældre, så de får mulighed for at få plads til andre søskendebørn eller gøremål i deres øvrige hverdagsliv. Vi vægter forældresamarbejdet højt og ønsker, at Klub Felix vil være en reel samarbejdspartner i forhold til det enkelte barns udvikling og trivsel. For at sikre et pædagogiske forsvarligt tilbud indeholder en del af den faste personalepolitik, at der er månedlig supervision fra en psykolog fra Psykologisk Ressource Center. Ca. hver 2. måned bliver forældrene inviteret til at hente børnene ved Egemosegård, hvor vi serverer kaffe og har anledning til at lære hinanden bedre at kende, skabe kontakt og følge med i børnenes liv i Klub Felix. Gruppeaktiviteter Ud over at den enkelte får tid til at hygge sig og fordybe sig i foretrukne fritidsaktiviteter, så vil noget af tiden i Klub Felix foregå som gruppeaktiviteter. Det vil primært være tale om strukturerede aktiviteter, hvor de unge er i aktivt samspil ofte med naturen og dyrene. Aktiviteterne kan foregå udendørs som indendørs som leg, udfordrende opgaver, praktiske gøremål og rollespil. Vi ønsker, at børnene skal føle sig som en del af en gruppe, med hvad det indebærer af pligter og ansvar. Samtidig skal de støttes i at kunne sige fra overfor gruppen på en hensigtsmæssig måde. Det er afgørende, at børnene i Klub Felix har tillid til de voksne, og derfor er børnene i både netværksgruppen og weekendaflastning sammen med en fast medarbejdergruppe. Samarbejdspartnere Vi ønsker en åben og konstruktiv dialog med vores kommunale samarbejdspartnere med det enkelte barn i centrum. Klub Felix er en del af et netværk af andre klub-, opholds- og aflastningssteder, som personalet har samarbejde med og på den måde vil børnene kunne nyde godt af at deltage i større arrangementer ved fx rollespils weekender, sportsbegivenheder eller fester. Vi samarbejder med alle kommuner, der er interesseret i vores tilbud. Vi samarbejder tæt med forældre og pårørende. Vi samarbejder med familieplejeorganisationer. Vi samarbejder med børnenes dagtilbud, skole, børnehave og skolefritidsordning. Vi deltager i behandlingsmøder og lignende. Herudover har vi tæt samarbejde med Egemosegård ved Ganløse, som er et ridecenter med Islandske heste, hvor børnene kan ride og opholde sig, hvis dette skulle være af interesse. I dette område er der skønne skov- og naturreservater, hvor vi kan køre på cykler og ATV maskiner og spille rollespil. Medarbejdere i Klub Felix Marian Drejka er daglig leder af Klub Felix. Han er far til 4 børn og er 50 år gammel. Marian har fra 1989 til 2009 været ansat på et beskyttet værksted for personer med autisme. Siden august 2009 har han været ansat i Psykologisk Ressource Center og tager sig af de praktiske pædagogiske opgaver. Herudover har han været støttekontaktperson for voksne med Aspergers syndrom. Marian har været tilknyttet Carpe Diem (Aflastning og Opholdssted i Ballerup) i 2 år, som pædagogisk medarbejder. Han har den 2-årige pædagogiske massage uddannelse og er oprindeligt uddannet som møbelsnedker. Marian har arbejdet med pædagogiske redskaber som PECS, TEACCH, KAT-kassen, Tegn til Tale og Sociale historier. 5

6 Jørgen Kyhl er uddannet socialpædagog og han har været ansat på en række relevante institutioner indenfor såvel specialområdet som normal-området, og han har erfaring med at arbejde med både børn og voksne. Klub Felix har tilknyttet en psykolog i 8½ time pr. måned. Psykologens opgaver er at screene børnene i forbindelse med ansøgning til at starte i Klub Felix og deltage i møderne med forældre og samarbejdspartnere. Psykologen yder supervision 3,5 time pr. måned og forestår uddannelse af personalegruppen. Psykologen er med til at skrive rapporter og sikre de rigtige tiltag i forhold til samvær og behandling af børn med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og evt. ledsagende problemstillinger. Psykologen skal endvidere varetage individuelle samtaler med de enkelte børn efter behov samt tilrettelægge materialer til selvforståelse, som er en kerneydelse i Klub Felix. Visitation Tilbudet er åben for kommuner, som ønsker at indskrive et barn på de givne betingelser. Der er følgende trin i vores visitationsproces: Trin 1: Forældre, kommune eller døgnplejeformidlinger henvender sig til Klub Felix. I telefonen beskrives barnets situation og støttebehov. Trin 2: Der fremsendes skriftligt materiale om barnet. Det være sig udredningspapirer, statusrapporter eller lignende. Trin 3: Hvis barnet menes at være inden for målgruppen indkaldes der til møde i Psykologisk Ressource Center og Klub Felix. Her deltager sagsbehandler og forældre. Dette møde har til hensigt at afgøre om aflastningstilbudet imødekommer barnets behov. Forældre er inden da velkomne til at komme på et kort besøg til en netværksaften, så de kan danne sig et indtryk af tilbudet. Trin 4: Skabes der enighed mellem forældre, barnet, kommune og Klub Felix om at tilbudet er passende til barnet vil der blive lavet aftaler henholdsvis om et hjemmebesøg og et besøg i Klub Felix. Trin 5: Har møderne bekræftet formodningen om, at barnet vil kunne fungere i Klub Felix, vil der i forhold til kommunen blive underskrevet en kontrakt og i forhold til forældrene blive fastlagt et indslusningsforløb. Trin 6: Efter 3 måneder vil Klub Felix tage kontakt til kommune og forældre med henblik på evaluering af det hidtidige forløb. Vi ser frem til et godt samarbejde. Med venlig hilsen Kirsten Callesen Marian Drejka Psykolog og leder Leder Psykologisk Ressource Center Klub Felix Tlf Tlf

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013

#cpr# Opholdsstedet Golå. Att.: Ledelsen. 29. maj 2013 #cpr# Opholdsstedet Golå Att.: Ledelsen 29. maj 2013 Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 27.2.2013 Afholdt i tidsrummet fra kl. 13.00 17.00 Deltagere: Fra Golå, Leder Anette Luther og Palle Lau, 2 medarbejdere.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere