Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom"

Transkript

1 Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom

2 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt.

3 FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne pjece handler om, hvordan du skaber et godt indeklima Indholdsfortegnelse i din bolig. Pjecen henvender sig til alle, der ønsker et sundt indeklima og særligt til mennesker med overfølsomhedssygdomme som fx astma og høfeber. Ventilation Luftfugtighed Allergener Irritanter Indretning Rengøring Yderligere information om indeklima

4 4 God ventilation i boligen kan være medvirkende til mindre irritation af sarte luftveje, færre allergener og mindre fugt i boligen.

5 VENTILATION Effektiv ventilation af boligen er afgørende, hvis du ønsker at skabe et godt indeklima. Ventilation udskifter brugt indeluft med frisk udeluft. God ventilation kan nedsætte mængden af allergener og irritanter i boligen, samt nedsætte boligens luftfugtighed om vinteren. Ventilationsbehov Mange boliger er i dag meget tætte for at holde bedre på varmen. Det giver et øget ventilationsbehov, fordi de meget tætte boliger har et lille luftskifte. En tommelfingerregel er, at ventilationen er utilstrækkelig, hvis der er mere end 2 cm dug på indersiden af termoruderne, når det er koldt udenfor. 5

6 Naturlig ventilation Mekanisk udsugning Ved naturlig ventilation bruges ikke motordrevne ventilatorer. Ventilationen sker, når luft udefra tilføres gennem udeluftventiler eller presses ind gennem utætheder ved fx vinduer. Effekten afhænger af vind- og vejrforhold. Fordele: Ingen store krav til vedligeholdelse. Intet el-forbrug. Ulemper: Ventilationen er afhængig af: vejret temperatur om det blæser Utilstrækkelig ventilation i tætte boliger med få udeluftventiler. Risiko for trækgener ved bestemte udeluftventiler. En motordreven ventilator suger den brugte luft ud fra fx køkken og bad/toilet. Frisk luft tilføres som ved naturlig ventilation. En fugtstyret mekanisk udsugning i baderum kan indstilles, så de tænder, når luftfugtigheden er for høj. Derimod bør du ikke tilslutte mekanisk udsugning til lyskontakten, så den kun virker i begrænset tid. Beboere i etageejendomme har sjældent mulighed for at styre den mekaniske udsugning. Det er bedst, hvis motoren kører hele døgnet. Dette bør undersøges, hvis luftkvaliteten er svingende. Fordele: Kan sikre en stabil ventilation. Ulemper: Øgede krav til vedligeholdelse. Risiko for trækgener. Udeluftventiler bør aldrig tilstoppes eller lukkes helt, da dette hindrer tilstrækkelig ventilation. Ude Inde Ude Inde Tallerkenventil (friskluftventil) Mekanisk ventilator (udsugning) 6

7 VENTILATION Mekanisk ventilationsanlæg I et mekanisk ventilationsanlæg er der både mekanisk udsugning og mekanisk indblæsning. Den brugte luft føres ud som ved mekanisk udsugning, og der blæses opvarmet og filtreret frisk luft ind i sove- og opholdsrum. Fordele: Et mekanisk ventilationsanlæg giver i mange tilfælde sikkerhed for en optimal ventilation. Mulighed for varmegenvinding, hvilket kan give lavere varmeudgifter, hvis boligen i øvrigt er tæt. Trækgener kan undgås. Mulighed for at filtrere uønskede allergener (pollen og skimmelsvampesporer) fra udeluften. Ulemper: Dyrt at installere. Store krav til vedligeholdelse. Kan være svært at installere i visse ejendomme. Husk at: Det er vigtigt at ventilationsanlægget installeres korrekt Ventilationsanlæg bør køre konstant for at undgå ophobning af snavs i kanalerne. Anlægget skal have varmegenvinding, der kun genvinder varmen fra udblæsningsluften. Der skal være en enkel og let forståelig bruger- og vedligeholdelsesvejledning. Anlægget skal være nemt at holde rent, og det skal være nemt at skifte filtre m.m. Overholde serviceaftaler inklusive rengøring, og evt. pollenfilter skiftes efter forskrift. Der skal være dokumentation fra sælger for, at anlægget er indreguleret korrekt. Støjgener skal overholde bygningsreglementet. Filtre skal kunne tilbageholde forureninger som pollen og skimmelsvampesporer. Mekanisk ventilationsanlæg 7

8 Luft ud ved at åbne vinduer og døre og lav gennemtræk 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter hver gang. Forbedring af ventilationen Det er nødvendigt, at du lufter mere ud end 2-3 gange om dagen 5-10 minutter med gennemtræk: Hvis der er mere end 2 cm dug på den indvendige side af termoruder eller 2-lags ruder, når det er koldt udenfor. Når du laver mad, gør rent, under og efter bad (tørring af tøj bør undgås). Når fyringssæsonen starter, da der er meget fugt i boligen på denne tid af året. Du behøver slet ikke at lufte ud i flere timer. Ved de korte udluftninger med gennemtræk sikres en effektiv udskiftning af luften næsten uden merudgift til opvarmning. Samtidig undgås afkøling af vægge og gulve. Gode råd ved utilstrækkelig ventilation af boligen Monter udeluftventiler i alle opholds- og soverum. Tallerkenventiler giver ikke trækgener. Montér ventilatorer til mekanisk udsugning i køkken (emhætte) og bad/toilet. Installér eventuelt mekanisk ventilationsanlæg. Hverken affugtere eller luftrensere kan erstatte god ventilation. Det er bedre at løse det egentlige problem og følge ovenstående råd om ventilation og udluftning af boligen. Læs mere i pjecen "Ny bolig til dig, der er overfølsom". 8

9 LUFTFUGTIGHED Luft indeholder fugt i form af vanddamp. Mængden af fugt i luften afhænger bl.a. af, hvor meget vanddamp dine aktiviteter afgiver. Hvis der er fugtige eller våde områder i boligens konstruktion, afgiver disse også fugt til luften. Desuden er det årstidsbestemt, hvor meget fugt der er i luften udendørs, og det påvirker luftfugtigheden indendørs. Hvor der er fugt, er der øget risiko for vækst af skimmelsvampe og husstøvmider. 9

10 Sådan registrerer du høj luftfugtighed indendørs: Når der er mere end 2 cm fugt på termoruderne, når der er koldt udenfor, så er det tegn på, at luftfugtigheden inden døre er for høj. Der er mere end 2 cm dug på den indvendige side af termoruder eller andre 2-lags ruder, når der er koldt udenfor. Boligen lugter jordslået og muggen, når man kommer ind udefra. Der er fugtskjolder på lofter og vægge. Der er afskallet maling og vækst af skimmel (mug). Tapetet bulner og løsner sig fra væggen. Skuffer og døre binder. Parketstave rejser sig på parketgulvet. Mål luftfugtigheden med et hygrometer. Det kan være svært at fornemme høj luftfugtighed, da vi ikke har nogen fugtsans. Et af de første tegn på for høj luftfugtighed er dug på indersiden af termoruderne. Nogle mennesker føler, at de har for tør luft i boligen. I virkeligheden er årsagen ofte for meget støv i luften. 10

11 LUFTFUGTIGHED Hvad er Relativ Luftfugtighed? Udtrykket Relativ Luftfugtighed (% RF) bruges til at fortælle, hvor meget fugt der er i luften i forhold til, hvor meget fugt der kunne være, hvis luften var mættet. Når luften er mættet, er den relative luftfugtighed 100%. Hvis indholdet af fugt i luften er halvt så stort, som det kunne være, er den relative luftfugtighed 50%. Er luftens fugtighed kun en fjerdedel, er den relative luftfugtighed på 25% osv. Jo varmere luften er, jo mere fugt kan den indeholde, uden at det samles som vand. Måling af luftfugtigheden Den Relative Luftfugtighed kan måles med et hygrometer. En god tommelfingerregel er: Hold den relative luftfugtighed under 40-45% RF om vinteren i den mest kolde periode. Om sommeren vil det oftest være svært at holde luftfugtigheden nede. Det skyldes den høje luftfugtighed udendørs, og at udeluften kun varmes lidt op, når den kommer ind i boligen. Når man lufter ud, kommer den kolde udeluft ind og varmes op. Den kan nu indeholde mere fugt, og den relative luftfugtighed falder. Herved tørres boligen ud. Dette gælder også, når det regner. Luften ved en kold rude, er koldere end luften i rummet, og den mættes hurtigere, fordi den ikke kan indeholde så meget vand, som den varme luft. Derfor samles den høje luftfugtighed som dug på ruden. 11

12 Fugt fra huset De første år, efter et hus er bygget, afgives store mængder vand ofte flere tusinde liter vand. Fugten kan være skjult i materialerne, så den ikke umiddelbart kan ses, og det kan være svært at opdage skimmelsvampevækst. Husk at opfugte hygrometeret Eksempel: Viser hygrometeret en Relativ Luftfugtighed på 50% ved 18 C betyder det, at luften indeholder halvt så meget fugt, som den maximalt kan indeholde ved denne temperatur. Har du luftet ud som anbefalet, kan den relative luftfugtighed sænkes ved at hæve temperaturen. Et hygrometer af hårfibre bør fugtes op 1-2 gange om måneden. Det gør du ved at pakke det ind i våde klude med plastpose udover i et par timer. Herefter skal hygrometeret vise % RF. Gør det ikke det, skal viseren om muligt drejes om til %. Hygrometre og termometre kan købes hos de fleste urmagere, isenkræmmere og byggemarkeder. Vær opmærksom på: Byggefugt. Grundfugt. Vandskader som følge af utætheder i bygningskonstruktionen eller i installationer. Kuldebroer. Kuldebroer opstår de steder, hvor ydervæggen er dårligt isoleret. Overfladetemperaturen på væggen bliver her væsentlig mindre end rumluftens temperatur, og der kan dannes kondens. Er boligen fugtig som følge af fejl i boligens konstruktion, er det vigtigt at udbedre skaderne med det samme ved at forbedre boligens konstruktion, ellers opstår problemet igen. En dårlig varmeisoleret bolig med kuldebroer stiller større krav til beboernes udluftningsvaner og til de aktiviteter, der afgiver vand og fugt. Der er behov for ekstra udluftning af en ny bolig, en bolig hvor der er meget fugtigt efter f.eks. vandskade, eller en bolig der i en længere periode ikke har været opvarmet og luftet tilstrækkeligt ud. 12

13 LUFTFUGTIGHED Fugt fra beboerne kommer ved: Tøjvask og hvis der tørres tøj. Bad og madlavning. Fugt fra beboernes udånding og sved. Vandkrævende potteplanter. Sådan får du en lavere luftfugtighed: Luft ud 2-3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter, også i regnvejr. Luk døren til badeværelset, når der bades. Læg låg på gryderne og tænd emhætten ved madlavning. Tøj bør ikke lufttørre indendørs. Lad det tørre udendørs eller benyt tørretumbler. Tilstræb ca. 20 C i alle rum med åbne indvendige døre. Undgå luftfugtere. Vælg planter, som ikke kræver meget vand. Benytter du tørretumbler, skal den have aftræk til det fri eller være en kondenstørretumbler. Holdes dørene åbne mellem boligens forskellige rum, fordeles luftforureningen og luftfugtigheden i boligen, men det forudsætter, at der er samme temperatur i alle rummene. Fugt fra beboerne kan komme fra udånding og sved. Læs mere i CD-rommen "Tjek dit indeklima" og pjecen "Ny bolig til dig, der er overfølsom". 13

14

15 ALLERGENER Allergener er allergistoffer, der kan fremkalde allergiske reaktioner, hvis man er allergisk over for det pågældende allergen. Reaktionerne kan være astma, høfeber og eksem. De vigtigste allergener i boligen kommer fra husstøvmider, Husstøvmider skimmelsvampe og pelsdyr. Husstøvmiden er en af de vigtigste allergenkilder i hjemmet. De kan bekæmpes ved husstøvmidesanering. Du kan selv gøre en indsats for at slå mange af husstøvmiderne ihjel, forringe deres livsbetingelser og fjerne allergenerne. Har du gode boligvaner, kan du holde husstøvmiderne nede. 15

16 Husstøvmiden Tætte og fugtige boliger giver optimale livsbetingelser for husstøvmiderne, der trives godt i høj luftfugtighed. De stortrives i varme fugtige senge, hvor der er masser af føde. Husstøvmiden er et lille gennemsigtigt dyr (0,1-0,4 mm), der knapt er synligt med det blotte øje. Husstøvmiden hverken stikker eller bider, men den, og især dens ekskrementer, kan være årsag til allergi. Husstøvmider lever af hudskæl fra mennesker og dyr. De optager væske fra luften og er derfor afhængige af høj luftfugtighed. De dør, hvis man holder den relative luftfugtighed nede under 45% RF i 1-2 måneder om vinteren. De trives bedst i fugtige og varme omgivelser. Derfor er især vores senge og væg-til-væg tæpper i sove- og børneværelser optimale for husstøvmiderne. De formerer sig ved at lægge æg, og under gunstige betingelser kan 1 husstøvmidepar blive til husstøvmider på 1 år. Det er derfor ikke usædvanligt, at sengen er bolig for hundredetusinde husstøvmider. Husstøvmideallergi Ca danskere har husstøvmideallergi. Symptomerne kan være høfeber (snue og øjenkløe), eksem og astma, som ofte forværres ved ophold i sengen og ved rengøring. Mange med astma er ikke klar over, at de har husstøvmideallergi, men tager medicin mod astma, uden at komme årsagen til livs. Et vigtigt skridt i behandlingen af en husstøvmideallergi er at nedbringe antallet af husstøvmider eller endnu bedre helt at udrydde dem. Sørg for at give husstøvmiderne ugunstige livsbetingelser, ved hjælp af en lav relativ luftfugtighed og fjern dem fra boligen ved rengøring og sanering. Husstøvmidesanering Udover at give husstøvmiderne ugunstige livsbetingelser gælder det om at fjerne så mange husstøvmideallergener som muligt. Dette kaldes husstøvmidesanering. Sanering af sengemiljø ved husstøvmideallergi: Udskift på én gang gamle dyner, puder og rullemadrasser med nye, som kan tåle vask ved 60 C + tørretumling. Madrassen bør udstyres med husstøvmidetæt overtræk. Når du sanerer for husstøvmider, er det vigtigt, at ovenstående punkter gennemføres. Ellers opnås ingen mærkbar virkning, da husstøvmider fra eksempelvis gamle puder kan vandre over til nye dyner. Det er underordnet, om materialet er fjer og dun eller syntetisk. Et husstøvmidetæt overtræk forhindrer husstøvmiderne i at vandre ind til og ud fra madrassen. Det modvirker derfor, at miderne og deres allergener kommer i berøring med dig, når du anvender sengen. 16

17 ALLERGENER Vedligeholdelse af saneret sengemiljø Vask dyner, puder og rullemadrasser ved 60 C: Rullemadras 6-12 gange årligt. Dyne og pude 3-4 gange årligt. Sengelinned 2-4 gange månedligt. Vask husstøvmidetæt overtræk 1-2 gange årligt efter vaskeanvisning. Madrassen bør støvsuges, når der skiftes sengelinned. Luft ud 2-3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter. Hold den relative luftfugtighed under 40-45% RF om vinteren. Gode råd Hav åbne udeluftventiler i sove- og børneværelse. Ønsker du at sove køligt, bør du opvarme soveværelset til ca. 20 C om dagen og først slukke for varmen til natten. Sengen bør stå på ben og have en bund, der sikrer, at madrassen kan ventileres. Eksempelvis lamelbund eller boksmadras. Det er vigtigt, at der nemt kan gøres rent under sengen. Luftes dyne og madras inden sengeredning, afdamper fugten fra sengen hurtigere. 17

18 Sengen er et af de steder du tilbringer mest tid. Det er derfor vigtigt at have et godt indeklima i soveværelset. Hjemmets indretning hos en husstøvmideallergiker Der bør ikke være væg-til-væg tæpper i soveværelser og børneværelser. Store mængder husstøvmider og -allergener ophobes i væg-til-væg tæpper i sove- og børneværelser. Den lavere temperatur og dermed den højere luftfugtighed ved gulvet giver husstøvmiderne gode livsbetingelser. Da husstøvmider og -allergener i væg-til-væg tæpper ikke kan fjernes ved rengøring eller rensning, bør der være glatte gulve og enkel rengøringsvenlig indretning. 18

19 ALLERGENER Skimmelsvampe i boligen Skimmelsvampesporer er allergener, som kan give allergi. De findes naturligt udendørs som en vigtig del af naturens nedbrydningsprocesser. Her er de til for at nedbryde døde dyre- og plantedele. Der er flest sporer udendørs sidst på sommeren, og det giver også naturligt flere sporer indendørs. Hvis der er vækst af skimmelsvampe i boligen, kan de være sundhedsskadelige også hvis du ikke har allergi. Sådan opdages skimmelsvampevækst i boligen: Synlig vækst af skimmelsvampe (mug), skjolder og lignende. Boligen lugter muggent, jordslået og "sommerhusagtig", når du kommer ind udefra. Tøjet lugter muggent. Det er dog ikke altid, at man selv kan lugte det. Det er vigtigt, at man lufter ud og tørrer gulv og fliser af, når man har badet. Sorte skjolder kan være tegn på vækst af skimmelsvampe. Hvor kan skimmelsvampe ofte være: Skimmelsvampevækst kan opstå på materialer, der er fugtige gennem længere tid. Det ses ofte i fugtige rum og på kolde overflader. Fugtigt træværk og vindueskarme. Fugtige vægge, tapet og spånplader. Kolde ydervægge, især dårligt isolerede. Gennemvædede gipsplader. I fugtige kældre. I badeværelser. Under gulvene, og andre steder hvor det ikke ses. 19

20 Skimmelsvampesanering Det er vigtigt at fjerne skimmelsvampevækst og årsagen til væksten med det samme, det opdages. Stop den fugt, der er årsag til skimmelsvampevæksten. Tør hurtigt op efter vandskade eller anden årsag til opfugtning. Mindre områder angrebet af skimmelsvampe afvaskes med Klorin eller Rodalon. Fjern så vidt muligt materialer, der er angrebet af skimmelsvampe. Angrebne materialer vil være mere udsatte for nye angreb senere. Forebyggelse af skimmelsvampevækst God ventilation. Luft ud 2-3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter. Ca. 20 C i alle rum. Placér ikke møbler tæt op af dårligt isolerede ydervægge. Tjek jævnligt bag billeder og gardiner. Grundig rengøring 1 gang om ugen. Tjek tagrenderne. Tilstoppede tagrender øger risikoen for vandskader. Vedligehold træværk. Hold øje med, om der kommer fugtskjolder, eller installationerne bliver utætte. Kældre eller lavtliggende huse bør have dræn. Se også afsnittet om luftfugtighed. Læs mere om skimmelsvampe i CD-rommen "Tjek dit indeklima" og i pjecen "Skimmelsvampe i boligen". Allergi over for dyr er blevet meget udbredt. Pelsdyr Gode råd ved allergi over for dyr Det anbefales, at du ikke beholder dit pelsdyr. Gør meget grundigt rent, hvis du har haft dyr. Udskift eventuelt polstrede møbler og tæpper. Vask hænder og skift tøj, hvis du har rørt ved dyr. Begræns besøg, hvor der er dyr, du har allergi overfor. Dagpleje, daginstitutioner o.lign. bør ikke have pelsdyr. Værd at vide, hvis du har allergi over for dyr Allergi over for en dyreart gælder alle racer. Allergenerne kan findes i både hår, skæl, spyt og urin fra dyret. Der kan være dyreallergener i boligen længe (flere år) efter afskaffelsen af dyret. Allergi over for ét pelsdyr forhøjer risikoen for allergi over for andre pelsdyr. Læs mere i CD-rommen "Tjek dit indeklima" eller pjecen "Allergi over for dyr". 20

21 IRRITANTER Irritanter er luftforurenende stoffer, som irriterer slimhinder og luftveje. De kan genere slimhinderne hos alle og forværre overfølsomhedssygdomme som høfeber og astma. Forurening udefra Forurening udefra påvirker luftkvaliteten indendørs. Boligens placering kan have stor betydning for, hvor meget forurening der kommer udefra. Stærkt trafikerede veje og industri tæt på boligen kan betyde en forringelse af indeklimaet i boligen. Luft ud på tidspunkter, hvor der er mindst trafik. Luft eventuelt ud gennem vinduer, som er vendt væk fra trafik og industri. Stærkt trafikerede veje tæt på boligen, kan give en dårlig luftkvalitet i boligen. 21

22 Forurening indendørs Tobaksrøg Hvis der ryges i boligen, er tobaksrøg den værste forureningskilde indendørs. Forbedringer af luftkvaliteten har ofte ingen mærkbar effekt, hvis der stadig ryges i boligen. Børn fra hjem, hvor der ryges, får langt oftere astma samt øre- og luftvejsinfektioner end andre børn. Passive rygere er påvirket af røgen, selvom der kun ryges i et andet lokale. Røgen siver ud gennem sprækker. Hvis du er ryger: Ryg altid udendørs. Ryg aldrig, hvor børn sover eller opholder sig. Forbrændingsprodukter Ved forbrænding dannes stoffer, som kan være meget generende for mennesker med følsomme luftveje. Forbrændingsprodukter kommer bl.a. fra pejse, brændeovne, gaskomfurer, gasovne og gasvandvarmere og stearinlys. Fra emhætte og brændeovn skal der være aftræk til det fri. Aftrækskanalerne skal holdes rene, så de ikke tilstoppes. Sørg for, at vægen på stearinlys er korte, og hold øje med, at de ikke soder. Gelé- og duftlys bør undgås. Gasser og dampe Luften i boligen kan indeholde mange forurenende gasarter. Disse afgasninger kommer fra: Beboerne og deres aktiviteter. (Parfume, mados, rengøringsmidler og lignende). Byggematerialer og inventar. God ventilation og udluftning nedsætter generne fra afgasningerne. Tænd emhætten ved madlavning og sæt om muligt døren til køkkenet på klem. Begræns brugen af spraydåser, da det spreder produktet ud i rummet. Det øger risikoen for indånding af gasarten. Se også afsnittet "Indretning" og "Afgasning fra materialer". Støv Luften indeholder små, lette og ofte usynlige støvpartikler. Støv er bl.a. partikler, der slides af inventaret, snavs udefra og hudskæl fra os selv og vores husdyr. Støv kan irritere slimhinder og luftveje. De mindste og lette støvpartikler kan holde sig svævende i luften længe. De kan komme langt ned i lungerne ved indånding, hvilket kan genere luftvejene. Større partikler lægger sig på overflader og inventar og hvirvles op ved aktivitet. 22

23 INDRETNING Indretning og valg af boligudstyr har stor indflydelse på indeklimakvaliteten. Det rigtige valg kan gøre det nemmere at bevare et godt indeklima. Gode råd om indretning Undgå: Enkel rengøringsvenlig indretning med glatte overflader. Vælg materialer, der tåler aftørring med en våd hårdt opvredet klud. Vælg vaskbare tekstiler eller læder frem for polstrede lådne overflader. Vælg lette møbler, som er nemme at flytte og undgå overmøblering. Hav kun få småting og nipsgenstande, og opbevar dem i skabe (eventuelt bag glaslåger) eller i skuffer. Det mindsker risikoen for støvdepoter. Boligstørrelsen bør svare til behovet. Fastsæt ledninger på paneler eller skjul dem i skinne. Læg måtte eller rist uden for hoveddøren, så du ikke slæber snavs med indenfor. Væg-til-væg tæpper. Hessian- og strukturtapet. Tunge gardiner. Mange polstrede møbler. Mange pyntegenstande og småting på åbne hylder. Mange bøger, aviser og lignende, der ligger fremme. Mange åbne hylder og reoler. Undgå at placere møbler tæt op af dårligt isolerede ydervægge, da det øger risikoen for skimmelsvampevækst. 23

24 Afgasning fra materialer De fleste materialer, som byggematerialer eller inventar, afgiver gasser og dampe, der kan irritere. Det skyldes, at produkterne indeholder stoffer, der kan være sundhedsskadelige. Disse stoffer er bl.a. opløsningsmidler, bindemidler, hærdere og farvestoffer. Afgasningen er størst, når materialerne er nye eller lige har fået vedligeholdelses- eller plejebehandling. Normalt aftager den i løbet af nogle få måneder. Vælg materialer med omhu Vælg så vidt muligt materialer, der er overfladebehandlede fra fabrikkens side. På den måde foregår den første kraftige afgasning på fabrikken, og der afgives ikke så store mængder gasser og dampe i boligen. Kræver materialer jævnlig plejebehandling, medfører det yderligere afgasning i perioder. Hurtig afgasning fra materialer kan opnås ved: Ekstra god ventilation af rummet i nogle måneder. Så høj temperatur som muligt i rummet. Anvend kun materialer til deres formål Materialer, som bruges udendørs, er behandlet med stærke midler for at kunne modstå vind og vejr. Disse materialer må aldrig bruges indendørs, da stofferne kan være sundhedsskadelige, hvis de afgives til indeklimaet. Eksempler på materialer, der aldrig må benyttes indendørs: Vacuumimprægneret træ. Træbeskyttelsesmidler, malinger og lignende til udendørs brug. Brug produktets MAL-kode Maling og lak er forsynet med en MAL-kode. Den angiver med to tal henholdsvis produktets farlighed ved påføringen og ved direkte kontakt. Jo større tal, jo større sundhedsrisiko. Vælg så vidt muligt produkter med den laveste MAL-kode Dansk Indeklima Mærkning På indeklimamærkede produkter kan du aflæse, hvor længe afgivelsen af stoffer fra materialet kan forventes at være til gene i indeklimaet. Det giver mulighed for at vælge produkter, der tager mest mulig hensyn til indeklimaet. Gode råd om afgasning Vælg produkter med kort afgasningstid. På indeklimamærkede produkter kan du aflæse afgasningstiden. Vælg så vidt muligt produkter med overfladebehandling færdiggjort fra fabrikken. Vælg maling og lak med laveste MALkode. Personer med følsomme luftveje bør ikke opholde sig i rum, hvor der er kraftig afgasning fra fx nye møbler og materialer eller nymalede vægge de første 2-4 dage. Kemiske lugte tyder på afgasning. Lugter et produkt ikke, er det dog ingen sikkerhed for, at afgasningen er slut. Læs mere i folderen "Træ ånder du ånder med". 24

25 RENGØRING Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den kan nedsætte støvmængden og dermed antallet af allergener og irritanter i boligen. Én grundig rengøring om ugen er tilstrækkeligt. Daglig overfladisk rengøring giver ikke et bedre indeklima. Gode råd Undgå rygning indendørs. Gør grundigt rent én gang om ugen i alle rum det er også tilstrækkeligt, hvis du har husstøvmideallergi. Aftør vandrette flader med en våd, hårdt opvredet klud, støvsug og vask gulvet. Brug få rengøringsmidler uden overflødige indholdsstoffer. Dosér korrekt efter doseringsvejledningen. Sprayflasker bør ikke anvendes det spreder rengøringsmidlet i luften og øger risikoen for indånding. Luft ud med gennemtræk under og efter rengøring. Anvend rengøringsudstyr, der er let at håndtere og let at anvende under møbler, i hjørner o.lign. Du risikerer derimod at få mere støv i luften. 25

26 26 Du kan nedsætte mængden af støv i boligen ved at opbevare de fleste ting i skabe, i kommoder og i reoler med glaslåger.

27 RENGØRING Generelt støver alle aktiviteter i vores hjem. Mange mennesker på få kvadratmeter med stor aktivitet øger behovet for rengøring. Rengøringen er ikke effektiv, hvis der er steder, du sjældent kommer, fordi det er besværligt. Så hvirvles der støv op, selvom der lige er gjort rent andre steder i samme rum. Spar på rengøringsmidlerne. Kemikalier fra produkterne afgives til luften og indåndes. Rent vand kan ofte være tilstrækkeligt, hvis der kun er lidt snavs. Støvsug effektivt Når der støvsuges, bør støvsugeren hele tiden køre på det gulv, der lige er blevet støvsuget. Det mindsker ophvirvling af støv. Støvsugning bør altid efterfølges af udluftning med gennemtræk. Installation af en centralstøvsuger hvor udblæsningsluften sendes ud af huset, kan være en god løsning. Støvsugere med mikrofilter, fx et HEPA-filter, forhindrer meget små støvpartikler som fx husstøvmideallergener i at komme ud med udblæsningsluften. Alligevel kan nogle husstøvmideallergikere have svært ved selv at gøre rent, fordi det ikke helt kan undgås, at der hvirvles allergener op, som generer luftvejene. Det kan være en hjælp at have en anden til at gøre rent, mens du ikke selv opholder dig i rummet. Læs mere i CD-rommen "Tjek dit indeklima" og pjecen "Rengøring hos dig, der er overfølsom". 27

28 Design: Brandenborg a/s Tryk: Scanprint as Yderligere information om indeklima Astma-Allergi Forbundets Rådgivning Tlf Mandag fredag kl og samt Rådgivning på Astma-Allergi Forbundet Denne pjece er udarbejdet i samarbejde med Peter A. Nielsen, der er Seniorforsker ved By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut. Astma-Allergi Forbundets materiale: CD-rom: "Tjek dit indeklima" Pjecer: "Ny bolig til dig, der er overfølsom". "Skimmelsvampe i boligen". "Allergi over for dyr". "Forebyg allergi fra fødslen". "Træ ånder du ånder med". "Rengøring hos dig, der er overfølsom". Astma-Allergi Forbundet Hovedvejen 9C 2600 Glostrup Tlf

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi HUSSTØVMIDE ALLERGI jepsenimport Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi Husstøvmideallergi Husstøvmideallergi er - næstefter pollenallergi - den mest udbredte type allergi i Danmark.

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne

Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Guide: Sådan bekæmper du miderne i din dyne Hver tredje dansker vasker aldrig deres dyne. Det gør din dyne er en tikkende allergibombe fyldt med millioner af mider. Se her, hvad du selv kan gøre, for at

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Det gode råd gør forskellen

Det gode råd gør forskellen Husstøvmideallergi Pollenallergi Det gode råd gør forskellen Det gode råd gør forskellen 1013533_Udskudt_114x150.indd 4-1 www.astma-allergi.dk www.astma-allergi.dk 17/01/06 11:07:33 Hvad er husstøvmider?

Læs mere

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi

HUSSTØVMIDE ALLERGI. jepsenimport. Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi HUSSTØVMIDE ALLERGI jepsenimport Information og gode råd om forebyggelse ved husstøvmideallergi Husstøvmideallergi Husstøvmideallergi er - næstefter pollenallergi - den mest udbredte type allergi i Danmark.

Læs mere

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD...

INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... INFORMATION FRA ISERIT A/S LUFT UD... Det er velkendt at boligen skal være tæt, så man undgår varmespild. Men i bestræbelserne på at få lukket utætheder må man ikke overse, at frisk luft og dermed ventilation

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

3.1 BEBYGGELSENS KONTAKTPERSONER

3.1 BEBYGGELSENS KONTAKTPERSONER BEBYGGELSENS DRIFT 3.1 BEBYGGELSENS KONTAKTPERSONER Ejendomskontoret Kontor: Nylandsvej 153 st. Tlf. 56 65 53 77 Træffetider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag Telefonisk mellem 07.30 og 10.00 Personligt

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr

Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Allergener DYR II Dyr Kæledyr er søde og nuttede, men de kan også give dig og dine børn høfeber- og astmasymptomer, hvis I har allergi over for dyr Eksisterer der allergivenlige katte og hunde? Får jeg

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING UDGIVER FIF MARKETING Tel. 76 30 80 00 Brochuren er trykt på 100% genbrugspapir, Cyclus Offset INDHOLD Fjernvarme et genbrugssystem...........................

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET

KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET KOM SKIMMELSVAMP I FORKØBET SKIMMELSVAMP 8 GODE RÅD 1 Hold en temperatur i alle rum på 18-22 grader 2 Skab gennemtræk i boligen I 10 minutter to gange dagligt 3 Kontroller udsugning i bad og køkken 4 Lad

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

INDEKLIMA-GUIDE. DUKA Ventilation. din tryghed for et sundt indeklima

INDEKLIMA-GUIDE. DUKA Ventilation. din tryghed for et sundt indeklima INDEKLIMA-GUIDE DUKA Ventilation din tryghed for et sundt indeklima DUKA Ventilation DUKA Ventilation i Randers er en af Danmarks førende leverandører af systemløsninger til boligventilation. Vi har produceret

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Luft ud, luft ud, luft ud

Luft ud, luft ud, luft ud Sk Luft ud, luft ud, luft ud Hvis du vil undgå sk, skal du følge nogle simple regler. For det er din og de andre beboeres adfærd, der afgør, om sken kan gro. Du bestemmer selv, om du vil have svampeangreb

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING

AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIV ALLERGI-FOREBYGGELSE EKSTREM ALLERGEN FILTRERING AKTIV ALLERGI FOREBYGGELSE For meget støv er ikke sundt for nogen af os heller ikke, selvom vi måske ikke er allergiske over for pollen, dyrehår eller

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk. Navn Adressse Postnummer & by

SKIMMELBESIGTIGELSE. Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk. Navn Adressse Postnummer & by SKIMMELBESIGTIGELSE Inspektion udført X/1 2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk Kunde: Navn Adressse Postnummer & by Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland: 2982

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Klør dine øjne? så kan det være at du har høfeber i øjnene! Læs mere her om høfeber i øjnene.

Klør dine øjne? så kan det være at du har høfeber i øjnene! Læs mere her om høfeber i øjnene. Klør dine øjne? så kan det være at du har høfeber i øjnene! Læs mere her om høfeber i øjnene. Høfeber er en hyppig sygdom Flere og flere danskere får høfeber. I dag har op mod 1 million mennesker høfeber.

Læs mere

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm

Foto:P. Bang Klædemøl; længde 5-7 mm MØL I TEKSTILER De to arter af møl, der oftest gør skade på tekstiler i vores hjem, er klædemøllet (Tineola bisselliella) og pelsmøllet (Tinea pellionella). Klædemøllet hører ikke til de oprindeligt danske

Læs mere

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe.

Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Astma Astmatisk bronkitis hos børn Patientvejledning, af Thomas Greibe. Vejledning om Astma/Astmatisk bronkitis hos småbørn Astmatisk bronkitis hos småbørn er en meget almindelig sygdom. Ca. 20 % af alle

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem.

8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1. Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 1 Sådan hamler du op med allergi i dit hjem. 8191_DK_ALLERGY_BROCH.qxd p1-12 17/6/03 1:16 pm Page 2 Allergi - et voksende problem Allergi er en af de

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning Ren luft til ungerne Beskyt børn mod passiv rygning Børn og passiv rygning Man ryger passivt, når man indånder røgen fra andres rygning. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion I forbindelse med en fugt- og skimmelteknisk inspektion er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre,

Læs mere

Ordensreglement for afdeling 107, Klintevej

Ordensreglement for afdeling 107, Klintevej Ordensreglement for afdeling 107 Klintevej Dato 22.03.2010 Vordingborg Boligselskab Side 1/6 Hvorfor et ordensreglement? En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund: Man bliver mere eller

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere