Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biorid-systemet i praktisk anvendelse"

Transkript

1 Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri

2 Titel: Bioridsystemet i praktisk anvendelse Forfatter: Anne Pia Koch Reproduktion af dele af rapporten er tilladt, hvis kilde angives _ _031.doc 2

3 Indhold 1. Projektets formål Baggrund Projektets udførelse Forundersøgelse MycoMetertest Aftryksplader Renovering Fjernelse af fugtkilden Renovering af loft og væg over fliser Sikkerhed ved arbejdets udførelse Kontrol i brugsfasen Resultater Forundersøgelse Renovering Kontrol i brugsfasen Besigtigelse efter ca. 6 mdr CFU 13 Skimmelsvampe Besigtigelse efter ca. 1 år Fotodokumentation Diskussion og konklusion Bilag _ _031.doc 3

4 1. Projektets formål Projektet har til formål at afprøve Biorid-systemet i praksis ved renovering af 8 baderum på Anstalten Herstedvester, Bygning K-O, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund og at følge udviklingen af eventuel ny vækst på de behandlede overflader over tid med henblik på at vurdere behandlingens holdbarhed _ _031.doc 4

5 2. Baggrund På Anstalten Herstedvester, Holsbjergvej 20, Bygning KO er der 4 separate afdelinger K, L, M og O med hver to baderum. Alle 8 baderum er stærkt belastede dagligt af direkte vandpåvirkning og kondens. Der er 8 mand om hvert rum. Der tørres ikke op mellem hvert bad, og der er ikke balance mellem fugttilførsel, opvarmning og ventilation. Der er fliser på væggene i en højde af ca. 1,80 m. Derover er der pudsede vægge og enten pudsede lofter eller lofter beklædt med gips. Der var foretaget malebehandling ca. 2 år forinden med almindelig maling til indendørs brug. Malingen skallede af, og både lofter og øvre del af væggene var i større eller mindre grad begroet med skimmelsvampe af forskellig art samt grønalger. Fugtbelastningen forventes ikke at blive reduceret væsentligt efter renovering. Der er derfor mulighed for at afprøve Biorid-systemet over længere tid. Teknologisk institut har undersøgt baderummene for Anstalten Herstedvester, Bygningsvæsenet og som løsning på problemet foreslået anvendelse af Biorid-systemet. Man har valgt at sige ja til dette, hvorfor der er indledt et samarbejde mellem KEFA International DK og Teknologisk Institut, Byggeri med henblik på en afprøvning af Biorid-systemet i praksis. Anstalten Herstedvester v/birger Højgaard har givet accept på, at der foretages supplerende undersøgelser under og efter arbejdets udførelse i henhold til en fastlagt plan. Produkterne Biowash til afrensning af skimmelsvampeangreb, Bioseal til forsegling af porøse overflader og Biorid maling fra KEFA International DK er samlet set et overfladebehandlingssystem, som, producenten oplyser, har gode egenskaber med hensyn til at kunne opsuge og fordele fugt og holde overfladen tør. Derved kan overflader med stor fugtbelastning holdes fri for angreb af skimmelsvampe. Biorid-systemet med eller uden Bioseal anvendes i forskellige situationer, som overordnet kan beskrives således: A. I bygninger, hvor der er - vanskelige overflader med afskallende maling og eventuel fugtindtrængen bagfra eller salpeterudfældning - overflader, der har været angrebet af skimmelsvampe - overflader, hvor der er risiko for skimmelsvampevækst - overflader, hvor hygiejne spiller en meget stor rolle B. I fødevareproducerende virksomheder og andre steder, hvor hygiejne både med hensyn til bakterier og skimmelsvampe - er meget vigtig, og hvor der forekommer uvildig hygiejnekontrol. C. På overflader, hvor kondensdannelse og evt. rustdannelse er et meget stort problem, fx underside af bliktage _ _031.doc 5

6 Produktsystemets effektivitet til at løse problemer med skimmelvækst og kondens har ikke været testet af et uvildigt institut i praksis. Teknologisk Institut har derfor med udgangspunkt i denne sag for Anstalten Herstedvester foreslået følgende test: Materiale 8 stk. ens bruserum med en nogenlunde ensartet og meget hård belastning. Alle vægge er beklædt med fliser til ca. 1,80 m. Herover er der malet loft og væg. Forsøg Forsøget indeholder følgende delelementer: - Fotoregistrering af alle baderum - Prøvetagning ved aftryksplader - Afrensning med Biowash (1 del Biowash til 2 dele vand) påføres med kost - Produktet "sidder" i minimum 30 min. - Derpå vaskes ned med rent vand og børste - Der påføres et nyt lag Biowash (1:2) - Afrensningen kontrolleres ved MycoMeter - Hvis afrensningen godkendes, kan malebehandling udføres - Malebehandling udføres inden for 24 timer efter sidste påføring af Biowash iht. producentens anvisning. Malingen påføres ad 3 gange med korthåret rulle, uden at rullen køres tør Effekten kontrolleres ved fotoregistrering og kontrol af skimmelsvampevækst med MycoMeter 6 mdr. efter arbejdets færdiggørelse og derefter hvert halve år i ca. 2 år _ _031.doc 6

7 3. Projektets udførelse Projektet inddeles i følgende faser: - Forundersøgelse - Renovering - Kontrol i brugsfase 3.1 Forundersøgelse Forundersøgelsen er udført for Anstalten Herstedvester Bygningsvæsenet. Den er gennemført som en almindelig bygningsbesigtigelse med beskrivelse af skadesart og omfang samt årsag til skadens opståen. Der anvendes visuel registrering, fotoregistrering samt aftryksplader og MycoMeteranalyse til undersøgelse af skimmelsvampe MycoMetertest Testen er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Inden for et areal på 9 cm 2 gnides overfladen med en vatpind dyppet i en speciel væske. Eventuelle enzymer fra skimmelsvampe afsættes på vatpinden, som ved efterfølgende analyse i laboratorium giver et analyseresultat i form af et tal, der angiver, hvor meget biomasse der har været på det testede areal. Analyseresultater inddeles i 3 kategorier, se tabel 1. Tabel 1 Kate- MycoMeterværdi Karakterisering gori A 25 Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau B <25 til 450 Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelse af ældre udtørrede skimmelsvampe C >450 Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau Resultatet i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp Aftryksplader Aftryksplader indeholder et næringsmedium for skimmelsvampe kaldet V8-agar, som er tilsat antibiotika. Ved prøvetagning fjernes låget, og substratet trykkes let mod overfladen af det materiale, der ønskes undersøgt. Efter prøveudtagning inkuberes pladerne i ca. 1 uge ved 26 C. Efter inkubering er de fremvoksede skimmelsvampe kvalitativt og semikvantitativt bestemt ved mikroskopi _ _031.doc 7

8 De valgte dyrkningsbetingelser giver skimmelsvampene optimale betingelser i laboratoriet. 3.2 Renovering I det følgende er der givet en beskrivelse af, hvordan arbejdet med renovering af baderummene skal udføres. Beskrivelsen dækker to bruserum i badeværelser på hver af afdelingerne L, M, O og K, i alt 8 rum. Alle vægge er beklædt med fliser til ca. 1,80 m. Herover er der malet loft og væg. Arbejdet tænkes udført af ufaglært arbejdskraft fra fængslet under ledelse af Poul Erik Egevang og under vejledning af Teknologisk Institut Fjernelse af fugtkilden Det anbefales at ændre ventilationsforholdene, så der opsættes en kraftig ventilator, der er styret ved luftfugtighed eller lys i badeværelset. Vinduer bør ikke være åbne i lang tid i den kolde årstid, da det medfører, at overfladerne bliver kolde, så der lettere dannes kondens. Rengøringspraksis bør ændres. Der bør ikke tændes for det varme vand i bruserummene i længere tid under rengøring. Der bør indføres en fast praksis om at tørre op efter badning Renovering af loft og væg over fliser Grovrensning (ca. 1 dag) - Bruserum lukkes - Maling afrenses til fast bund - Affald fjernes i lukket plastsæk Desinfektion (ca. 1 dag) - Væggene smøres eller sprøjtes med Biowash (1 del Biowash til 2 dele vand) påføres med pensel - Midlet skal sidde i minimum 30 min. - Vægge og lofter afvaskes grundigt med rent vand, børste og klude især på skimmelangrebne områder. Der skiftes vand ofte - Der påføres et nyt lag Biowash (1:2) - Afrensningen kontrolleres af Teknologisk Institut ved MycoMeter - Gulvet støvsuges - Hvis analysen viser, at overfladen er ren for skimmelsvampevækst (dvs. på niveau A), kan arbejdet fortsættes _ _031.doc 8

9 Overfladebehandling (ca. 3 dage) Vægge overfladebehandles med Biorid inden for 24 timer efter sidste påføring af Biowash. Malingen skal omrøres grundigt inden start fx med boremaskine med piskeris. Malingen påføres ad 3 gange med korthåret rulle uden at presse rullen helt tør. Rummet kan herefter anvendes. Der færdigmeldes til Teknologisk Institut, når badeværelserne igen tages i brug. 3.3 Sikkerhed ved arbejdets udførelse I bilag 1 er der beskrevet, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger en håndværker bør tage ved afrensning af skimmelsvampe. Det vurderes, at for de fleste rum er sikkerhedsråd for vækst fra 0,25 til 3 m 2 vejledende. For behandling med Biowash og Biorid følges producentens anvisninger. 3.4 Kontrol i brugsfasen Når de renoverede badeværelser har været anvendt i ca. 6 måneder, kontrolleres effekten af behandlingen ved fotoregistrering og kontrol af skimmelsvampevækst med MycoMeter. Herefter foretages tilsvarende kontrol hvert halve år i ca. 2 år _ _031.doc 9

10 4. Resultater 4.1 Forundersøgelse Forundersøgelse blev udført d. 30. marts 2004 for Anstalten Herstedvester Bygningsvæsenet. Til stede ved besigtigelsen var Poul Erik Egevang. I tabel 2 er placeringen af de enkelte baderum angivet. Tabel 2. Placering af baderum Sal Rum, - afdeling og placering Afdelinger til venstre set fra indgang Afdelinger til højre set fra indgang 1. sal O til venstre O til højre M til venstre M til højre Stueetage K til venstre K til højre L til venstre L til højre Visuelt kunne der i alle baderum konstateres meget kraftig vækst af såvel skimmelsvampe som - i nogle rum også grønalger. Væksten er særlig udbredt på vægge og lofter nær vindue. Baderummene anvendes hyppigt. Hvert enkelt brusebad kan tage lang tid, og ofte tørres vandet ikke op efter badet. Det betyder, at meget vand står og fordamper i et relativt lille rum, så luftfugtigheden kan være meget høj med store udsving over døgnet. Desuden er vinduerne meget utætte, hvilket kan øge kondensdannelsen på de kolde vægflader. Der blev udtaget prøver til identifikation af den skimmelsvampevækst, der var umiddelbart synlig på de malede overflader. Der blev anvendt aftryksplader, som beskrevet ovenfor. Resultatet af prøvetagningen med efterfølgende identifikation af organismer er givet i nedenstående tabel _ _031.doc 10

11 Tabel 3. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget d. 30. marts 2004 Plade nr. Udtagningssted Skimmelsvampe 1 K stuen til venstre væg CFU 50 Alternaria sp. 2 K th., væg ved vindue L tv., væg tv L th., væg th M tv., loft > M th. >100 > O tv., væg O th., loft > Acremonium sp. Phoma sp. Rhodotorula sp. Alternaria sp. Rhodotorula sp. Alternaria sp. Cladosporium sphaeospermum Rhodotorula sp. Alternaria sp. Ulucladium sp. Cladosporium sphaeospermum Rhodotorula sp. Alternaria sp. Ulucladium sp. Acremonium sp. Alternaria sp. Phoma sp. Rhodotorula sp. Rhodotorula sp. Alternaria sp. Ulucladium sp. Som det ses, er der i næsten samtlige baderum konstateret meget kraftig skimmelvækst. Hertil kommer vækst af grønalger i enkelte rum. 4.2 Renovering Renoveringen er udført af ufaglært personale under grundig instruktion og daglig opfølgning af Poul Erik Egevang, Herstedvester og under vejledning af Nicolas Shaffelitzky fra KEFA International DK Umiddelbart efter afrensning - og inden overfladebehandling - er der foretaget en besigtigelse, hvor afrensningen er kontrolleret visuelt og ved udtagning af MycoMeterprøve. En flade er afrenset korrekt, hvis kontrolprøvning viser et resultat i kategori A _ _031.doc 11

12 Tabel 4. Kvalitetskontrol efter afrensning - MycoMetertest Dato Prøveudtagningssted MycoMeterværdi Niveau Afdeling K Bad th, loft ved facade Afdeling K Bad tv., loft ml. rør Afdeling L Bad th Afdeling L Bad tv Afdeling M Bad til højre Afdeling M Bad til venstre Afdeling O Bad til venstre Afdeling O Bad til højre 3 A 4 A Behandling med Biowash er foretaget Behandling med Biowash er foretaget 34 B 0 A 174 B 5 A Der blev foretaget en ekstra afrensning af afdeling M, bad til højre og afdeling O bad til venstre. 4.3 Kontrol i brugsfasen Besigtigelse efter ca. 6 mdr. Ved besigtigelse af baderummene d. 7. december 2004 er der foretaget en kontrol ca. 6 måneder efter, at baderummene er taget i anvendelse efter renovering. Ved en visuel betragtning er følgende registreret: Vægge og lofter er meget rene og pæne Der kan ikke konstateres afskalninger Der kan ikke ses misfarvninger eller tegn på vækst nogen steder For at dokumentere dette er der udtaget nogle få prøver til analyse både ved aftryksmetoden og ved MycoMeteranalyse. Resultaterne viser, at der ikke forekommer vækst af skimmelsvampe, se tabel 5 og 6. Der er heller ikke konstateret algevækst _ _031.doc 12

13 Tabel 5. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 7. december 2004 Dato Udtagningssted CFU Skimmelsvampe Ingen vækst Vindue sal th 0 Ingen vækst Tabel 6. Kvalitetskontrol 6 mdr. efter afrensning - MycoMetertest Dato Prøveudtagningssted MycoMeterværdi Niveau Afdeling O Bad til højre, ydervæg ved loft til venstre for vindue Afdeling M Bad til højre Ydervæg ved loft 0 A 7 A Besigtigelse efter ca. 1 år Ved besigtigelse af baderummene d. 17. juni 2005 er der foretaget en kontrol af eventuel forekomst af vækst af skimmelsvampe ca. 1 år efter, at baderummene er taget i anvendelse efter renovering. Siden halvårsbesigtigelsen er der monteret nye fugtstyrede ventilatorer i alle baderum. Ved monteringen er overfladebehandlingen enkelte steder skadet. Endvidere er dørene til baderummene udskiftede med døre, der ikke når helt ned til gulvniveau og i døre fra fordelingsgang til baderum er der ventilationshuller. Det betyder, at der nu samlet er en bedre ventilation med luftindtag og udtag styret af fugt. Ved en visuel betragtning er følgende registreret: Vægge og lofter er stadig meget rene og pæne Der kan ikke konstateres afskalninger, ud over hvad der er forvoldt ved montering af ventilatorer Der kan ikke ses misfarvninger eller tegn på vækst nogen steder For at dokumentere dette er der udtaget nogle få prøver til analyse både ved aftryksmetoden og ved MycoMeteranalyse. Resultaterne viser, at der ikke forekommer vækst af skimmelsvampe, se tabel 7 og 8. Der er heller ikke konstateret algevækst. Tabel 7. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 17. juni _ _031.doc 13

14 Dato Udtagningssted CFU Skimmelsvampe Afdeling M 0 Ingen vækst Bad til højre til højre ved ventilator Afdeling O 1 Aspergillus versicolor Bad til højre Til venstre ved vindue Tabel 8. Kvalitetskontrol ca. 1 år efter afrensning - MycoMetertest Dato Prøveudtagningssted MycoMeterværdi Niveau Afdeling M Bad til højre til højre ved ventilator Afdeling O Bad til højre Til venstre ved vindue 17 A 11 A Besigtigelse efter ca. 2 år Ved besigtigelse af baderummene den 24. maj 2006 er der foretaget en kontrol af eventuel forekomst af vækst af skimmelsvampe ca. 2 år efter, at baderummene er taget i anvendelse efter renovering. Der er ikke i det forgangne år foretaget nogen ændringer eller vedligehold i baderummene udover almindelig rengøring. Ved en visuel betragtning er følgende registreret: Vægge og lofter er stadig meget rene og pæne. Der kan ikke konstateres afskalninger, ud over hvad der er forvoldt ved montering af ventilatorer. Der kan ikke ses tegn på vækst af skimmelsvampe nogen steder. Enkelte steder ved rør forekommer lidt gennemslag af rust. For at dokumentere forekomst af skimmel er der udtaget nogle få prøver til analyse både ved aftryksmetoden og ved MycoMeteranalyse. Resultaterne viser, at der ikke forekommer vækst af skimmelsvampe, se tabel 9 og 10. Der er heller ikke konstateret algevækst. Tabel 9. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 24. maj _ _031.doc 14

15 Plade nr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 1 Afdeling M Bad til højre, væg th., skillevæg, puds med Biorid 3 Afdeling O Bad til højre, skillevæg th., puds med Biorid 1 Aureobasidium pullulans 1 Gær 0 Ingen vækst Tabel 10. Kvalitetskontrol ca. 2 år efter afrensning MycoMetertest 24. maj 2006 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeterværdi Niveau 2 Afdeling M Bad til højre, væg th., skillevæg, puds med Biorid 4 Afdeling O Bad til højre, skillevæg th., puds med Biorid 1 A 0 A _ _031.doc 15

16 4.4 Fotodokumentation Fotobilag er vedlagt særskilt til denne rapport _ _031.doc 16

17 5. Diskussion og konklusion Der er foretaget en afrensning af skimmelsvampevækst og vækst af grønalger i 8 baderum på Anstalten Herstedvester, Bygning KO. Efterfølgende er baderummenes lofter og øvre del af vægge istandsat ved spartling og overfladebehandling. Arbejdet er udført af ufaglært personale og har fulgt retningslinjer udarbejdet af Teknologisk Institut i samarbejde med Kefa. Ved afrensning og renovering er der anvendt produkterne Biowash og Biorid. Kvalitetskriterier for arbejdets udførelse er fulgt tilfredsstillende. Rummene er taget i anvendelse umiddelbart efter renovering, og de er anvendt på samme måde som før renovering. Efter ca. 6 måneders anvendelse er rummene kontrolleret for tegn på vækst, afskalninger og misfarvninger. Der er foretaget genbesigtigelse ca. 1 år og 2 år efter ibrugtagning. Der er ikke konstateret nogen skader eller tegn på vækst, hvilket er dokumenteret ved prøvetagning. Indtil videre har behandlingen med Biorid-systemet kombineret med de givne retningslinjer for arbejdets udførelse vist sig effektivt til fjernelse af biologisk vækst, og overfladebehandlingen har vist sig at kunne modstå en endog stor fugtbelastning over de forløbne 2 år. Overfladebehandlingen påføres i et forholdsvist tykt lag og er porøs, således at der dannes en meget stor overflade, hvori fugt antagelig kan fordele sig. Fordelingen af fugt i overfladelaget sker meget hurtigt ved pådrypning af vand på overfladen. Dermed bliver fugt fordelt effektivt, således at den relative luftfugtighed på mikroniveau bliver mindre. Holdbarheden over for biologisk vækst sikres ved, at den relative luftfugtighed er så lav, at sporer ikke kan spire og vokse. Den udførte prøvning er praksis nær, og prøvningsbelastningen vurderes at være ekstrem. Systemet har under disse omstændigheder vist sig holdbart over en brugsperiode på 2 år. Vi skønner derfor, at systemet er særdeles egnet til anvendelse i en lang række sager, hvor skimmelsvampeangreb er en tilbagevendende foreteelse, og hvor det ikke er enkelt og økonomisk muligt at finde byggetekniske løsninger alene til løsning af fugtproblemerne, som giver anledning til vækst af skimmelsvampe _ _031.doc 17

18 KEFA International DK Att. Michael Schaffelitzky Brøndgade Roskilde 19. juli 2006 APK/akn _ _031.doc Biorid systemet i praktisk anvendelse I henhold til aftale fremsender Byggeri hermed rapport med fotobilag. Rapporten indeholder resultater efter 1., 2. og 3. kontrolbesøg. Endvidere fremsendes rapporten på CDrom. Venlig hilsen Teknologisk Institut, Byggeri Anne Pia Koch Cand. scient. Direkte telefon: Direkte telefax:

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for

Læs mere

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000

CHRISTIANSØ. Fra Cempexo til Kalk. Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 CHRISTIANSØ Fra Cempexo til Kalk Rapport om Intentioner og Resultater 1997-2000 NIELS- HOLGER LARSEN MAJ 2000 Rapport om facaderestaurering af tre bygninger på Christiansø 1997-1998 Niels-Holger Larsen,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere