Lavere & højere CLAIRVOYANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavere & højere CLAIRVOYANCE"

Transkript

1 1

2 Lavere & højere CLAIRVOYANCE Irving S. Cooper 2

3 Lavere & højere CLAIRVOYANCE Af Irving S. Cooper Fra Methods of Psychic Development (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den indre og den ydre verden Overalt og til alle tider har mennesket haft en dyb følelse af, at der findes noget udover det, man kan opfatte med de fysiske sanser. Mennesket har følt, at den verden, det lever i, kun er en lille del af en anden og meget større verden. Der har også altid været mennesker, som permanent eller i glimt kunne opfatte den anden verden, der er usynlig for de fleste. Selv de seneste århundreders ekstreme materialisme har ikke været i stand til at udrydde denne opfattelse. Kunstnere har malet, forfattet og digtet om den anden verden. Filosoffer har spekuleret over dens eksistens. Naturvidenskaben har blankt afvist, at den eksisterer. Men åndsvidenskabelige forskere har set den, beskrevet den og omhyggeligt klassificeret dens beboere og fænomener. De åndsvidenskabelige undersøgelser har vist, at den usynlige verden ikke findes et eller andet fjernt sted langt oppe i himlen eller ude i verdensrummet, men at den gennemtrænger det fysiske plan og alle fysiske genstande. Den stræk ker sig desuden et langt stykke ud i rummet og danner en enorm aura rundt om Jorden. Den indre verden kan ikke ses med det fysiske syn, for den består af finere stof med en vibrationshastighed, der ligger et stykke over den frekvens, som mennesker sædvanligvis er i stand til at opfatte. Men nogle mennesker er i stand til at opfatte den indre verden. Det sker eksempelvis via clair voyante evner (klarsyn). 3

4 I nogle tilfælde medfører clairvoyance, at man kan se begivenheder, der sker langt væk. I andre tilfælde kommer de til udtryk som forudviden om kommende begivenheder. Clairvoyance bruges også til at kontakte afdøde, der søger tilbage til de steder, hvor de levede, dengang de var i fysisk inkarnation. Men evnerne omfatter også de såkaldt klare drømme, som senere går i opfyldelse. Kort sagt giver clairvoyance adgang til mange fænomener. Der findes en enorm mængde klart dokumenterede metafysiske fænomener, og derfor behøver man ikke selv have metafysiske evner for at blive overbevist om, at den metafysiske verden eksisterer. Det område i den metafysiske verden, der befinder sig umiddelbart bag den fysiske, kaldes astralplanet. Usynlig med velkendt Langt de fleste mennesker kan ikke se astralplanet, med det er alligevel ikke et fremmed og ukendt land. Alle uden undtagelse lever delvis i den astrale verden, for under søvnen forlader man det fysiske legeme, og derfor er man levende og aktivt til stede på astralplanet i sit astrallegeme. De fleste husker kun astralplanet i form af mere eller mindre uklare og kaotiske drømme, der er blandet med forvirrede dagsrester og fantasier. Uanset om man er til stede på det fysiske plan eller på astralplanet, antager tanker og følelser form i astralplanets fine stof, og vibrationerne fra disse stofformer påvirker andre menneskers tanker og følelser på godt og ondt. De udgør dermed en slags kollektiv bevidsthed. Disse former kan iagt tages, og det eneste, der står i vejen for at se den astrale verden, er gen nemsnitsmenneskets manglende sensitivitet. Mange har lyst til at rive dette slør til side ved hjælp af teknikker, der kan udvikle clairvoyance, og hvis det lykkes, er det ikke nødvendigvis heldigt, for sløret er en naturlig beskyttelse, der forhindrer, at energier og indtryk, som man endnu ikke er tilstrækkelig udviklet til at kontrollere, strømmer ind i bevidstheden. Et hvert forsøg på at forcere sin udvikling for at få adgang til astralplanet indebærer en alvorlig risiko, hvis den ikke gennemføres forsigtigt, korrekt og med stor indsigt. 4

5 Hvilken risiko? Hvis man udvikler psykiske evner for tidligt, risikerer man påvirkning fra afdøde mennesker, der nu befinder sig på astralplanet. Den fysiske død forvandler ikke en djævel til en helgen. Mange tror det, men et menneske forandrer sig ikke, bare fordi det dør. Døden flytter heller ikke de afdøde til et sted langt væk. Og døden afskærer heller ikke den afdøde fra at påvirke inkarnerede mennesker i den fysiske verden. Mennesker, der har levet et positivt og fornuftigt liv, befinder sig efter døden på de højere planer på astralplanet, men primitive, afstumpede og ondskabsfulde mennesker sam les på de laveste underplaner, som ligger nærmest det fysiske plan. Fra de laveste astrale planer har de mulighed for at påvirke, friste eller måske ligefrem at besætte mennesker, der er i fysisk inkarnation, for det giver dem mulighed for at tilfredsstille de fysiske begær, som de blev afskåret fra, da de mistede det fysiske legeme. For tidlig psykisme indebærer derfor en risiko, hvis man ikke har fået træning i, hvordan man skal beskytte sig. Beskyttelsesvæv Åndsvidenskabens forskere har undersøgt, hvordan naturen forhindrer en for tidlig aktivering af chakraerne. Mellem chakraerne er der en hinde af fysiske atomer, der danner et tyndt æterisk beskyttelsesvæv. Vævet består af et enkelt lag af tæt sammenpressede atomer, der er ladet med en form for livskraft. De vitale kræfter, som holder det fysiske legeme i live, kan uden problemer strømme ind i det fysiske legeme fra æterlegemet, og så længe vævet er intakt, er alle andre kræfter lukket ude. Nogle af de mest populære teknikker i Vesten til at vække de psykiske evner, er netop de teknikker, der har den mest ødelæggende virkning på beskyttelsesvævet. Man har studeret Indiens tantriske skrifter for at finde de mest effektive øvelser, og derefter har man tilbudt teknikkerne til mennesker, der er uvidende om den risiko, der er forbundet med dem. Tusindvis af mennesker, har benyttet teknikkerne, og først da det var for sent, forstod de, hvad de havde udsat sig for. Men det er ikke alene disse teknikker, der kan ned bryde vævet. Det samme gælder narkotika og alkohol. 5

6 Mediumitet Mediumitet er en af de ældste og nemmeste metoder til at få forbindelse med den usynlige verden. Både fra historiske beskrivelser og åndsviden skabelige undersøgelser ved man, at metoden har været benyttet fra de ældste tider. Clairvoyante forskere har undersøgt både Atlantis enorme templer og det gamle Egyptens, Grækenlands og Roms helligdomme. De fortæller om medier f.eks. sibyller og vestalinder som stillede deres sensitive legemer til rådighed for ophøjede sjæle på de indre planer, som talte gennem dem, mens masserne lyttede i respektfuld tavshed. De kvinder, der blev uddannet som redskaber, var døtre af intelligente forældre. Kvinderne kom til templerne som små piger, og de voksede op indenfor tem pelmurene i rene, harmoniske og hellige omgivelser. Der blev sørget omhyggeligt for, at de kun fik ren og sund føde, og man undgik at udsætte dem for negative påvirkninger og tanker. På grund af de strenge forholdsregler var det muligt for fremskredne sjæle at benytte kvinderne som talerør, uden at medierne selv blev udsat for nogen risiko. Mediumitet består i, at æterlegemet let skilles ud fra det fysiske legeme, og dermed opstår der en trancetilstand. Evnen er som regel medfødt, og den er absolut ikke tegn på, at mediet er mere åndeligt udviklet end andre men nesker. I åndsvidenskaben advares der mod mediumistiske aktiviteter. Årsagen er, at forholdene er helt anderledes end i fortiden. I nutiden stilles der ikke specielle krav til et mediet om en ren og disciplineret livsførelse og en ophøjet moralsk karakter. Der er ingen krav om kun at indtage ren og sund vegetarisk kost og undgå alkohol og andre rusgifte. Derfor skabes der så uheldige magnetiske forhold i mediets legemer, at det er umuligt for et højt udviklet og sensitivt menneske på de indre planer at benytte mediet som redskab. Desuden er mediet selv i fare for at få sit helbred ødelagt. Årsagen er, at et legeme, der består af relativt groft og urent stof, ikke kan holde til det store pres, der kræves til mediumistiske aktiviteter. Det er en af forklaringerne på, at mange medier ender som nervevrag. Desuden er mange af de meddelelser, der modtages via dem, ligegyldige og værdiløse. Mesteren Koot Hoomi skriver i et af sine breve til A. P. Sinnett: 6

7 Spiritisterne vil aldrig finde pålidelige og troværdige medier, så længe medierne og deres kreds fylder sig med kød og blod fra dyr og med de millioner af mikrober, der findes i gærede drikke. På trods af disse svagheder og den risiko, som både medierne og deltagerne i seancerne løber under de nuværende uheldige forhold især når det drejer sig om offentlige seancer må man retfærdigvis indrømme, at de resultater, som kvalificerede og videnskabeligt arbejdende psykiske forske re har opnået, har givet uigendrivelige beviser for, at der er en verden bag eller over den fysiske. De har måske mere end andre været årsag til, at materialismen begynder at krakelere. Der findes ikke noget, der er overnaturligt Psykisme er ikke noget overnaturligt, for der findes ikke noget, der er over naturen. Psykisme vil sige, at der åbnes nye kanaler mellem hjernen og en mere omfattende bevidsthed i mennesket. Al mental aktivitet stammer fra en dybereliggende instans i mennesket. Derfor kan man sige, at enhver tanke og følelse, der ikke stammer fra et andet menneske, er en psykisk meddelelse fra de indre legemer eller måske endda fra menneskets egen højere bevidsthed, som er langt mere omfattende end det, man normalt kal der bevidsthed. På grund af den fysiske hjernes begrænsninger udgør dagsbevidstheden kun en meget lille del af menneskets bevidsthed. Når menneskets bevidsthed fungerer på det højere mentalplan i den usynlige verden, skabes der abstrakte tanker og idéer. Når bevidstheden fungerer på det lavere mentalplan, skabes der konkrete og logiske tanker. Når den fungerer på astralplanet, opstår der følelser og begær. Og når den arbejder i fysisk stof, fungere den som det, man kalder kroppens automatiske bevidsthed, der ofte er udtryk for vaner. 7

8 Under-, dags- og overbevidsthed Hjernen eller dagsbevidstheden har intet at gøre med den automatiske bevidsthed. Den automatiske bevidsthed er i realiteten noget underbevidst, som kun af og til dukker op over de daglige tankers horisont. Man oplever nogle gange underbevidsthedens automatiske funktion, eksempelvis når man som en re fleks bøjer sig for at undgå et slag eller blive ramt af en fly vende genstand. Dagsbevidstheden er en del af den mere omfattende be vidsthed. Dagsbe vidstheden kommer til udtryk gennem hjernen, men alle de bevidst heds impulser, som hjernen på grund af sine begrænsninger nor malt ikke kan udtrykke, er det, man kalder det overbevidste. Når åndsvi den skabens forskere analyserer bevidsthedens funktioner, beskæftiger de sig med tre sider af bevidstheden: 1. Underbevidstheden 2. Dagsbevidstheden 3. Overbevidstheden Underbevidstheden Underbevidstheden eller den automatiske bevidsthed arbejder i og gennem det autonome nervesystem, som består af det sympatiske og det parasympatiske system samt reflekscentrene i centralnervesystemet, som bl.a. består af hjernen og rygmarven. Underbevidstheden kontrollerer kroppens celler, den regulerer organernes funktioner, og de oplagres som erindringer om de forskellige fysiske handlinger, som mennesket udfører uden at tænke over dem. Underbevidstheden er instinkternes og vanernes domæne. Når man f.eks. skal lære at køre på cykel, er hele hjernebevidstheden i begyndelsen koncentreret om, hvordan man undgår at vælte og køre ind i alt, hvad man kommer i nærheden af. Men lidt efter lidt bliver man i stand til at køre og styre cyklen uden at skænke det en tanke, for arbejdet er nu overtaget af underbevidstheden. Det samme gælder mange af de handlin ger, man hver dag foretager sig, og som udføres helt automatisk. 8

9 Overbevidstheden Overbevidstheden består af de utallige tanker og følelser, som ikke er i stand til at trænge igennem til hjernen og dagsbevidstheden. Det intellektuelle livs mangfoldighed, følelser på godt og ondt samt åndelige aspirationer stammer fra denne meget omfattende bevidsthed. Uden denne bevidsthed ville mennesket ikke være et menneske. Nogle gange opstår der en mere levende forbindelse end sædvanligt mellem hjernebevidstheden og overbevidstheden. Det er i disse øjeblikke, at en kunstner får et glimt af overjordisk skønhed og harmoni, forskeren og tænkeren kender pludselig svaret på de problemer, de længe har kæmpet med. Impulserne kommer fra intuitionens og inspirationens bevidsthedsplan. Efter en nats søvn efter at have sover på det sker det af og til, at der overføres viden fra overbevidstheden til hjernen. Man har haft det, som kaldes en klar drøm, der opleves som fornuftig og sammenhængende. Under visse omstændig heder kan der også trænge glimt om fremtiden igennem fra det højere be vidsthedsområde til hjernebevidstheden. Lavere og højere clairvoyance Når det fysiske legeme er rent og hjernen og nervesystemet udviklet så meget, at de kan registrere og opfatte den højere bevidstheds vibrationer, bliver mennesket clairvoyant. Denne psykiske evne er udelukkende et resultat af den personlige åndelige udvikling. Det er en evne, der tilhører den clairvoyante selv, og evnen har intet at gøre med mediumitet. Et medium er et passivt redskab til overføring af andres tanker, mens en clairvoyant bruger sine egne evner aktivt. Der er to primære metoder til udvikling af clairvoyance. Den ene, der er udbredt i Indien, er hatha-yoga. Hatha-yoga består af fysiske øvelser, der harmoniserer det fysiske legeme så meget, at sanserne holder op med at besvare fysiske vibrationer. 9

10 Metoden, der alene beskæftiger sig med det fysiske legeme, vækker kun den lavere clairvoyance, og den skaber ikke kon takt til menneskets højere evner. Den anden metode, der kaldes raja-yoga, udvikler tanken, følelserne og menneskets åndelige natur i en sådan grad, at det via koncentration bliver muligt at lukke dagsbevidstheden ude fra hjernen, og det medfører, at den usynlige verden åbner sig. Denne metode vækker den højere clairvoyance. Psykisme på Atlantis Fra åndsvidenskabens udforskning af Atlantis, oplyses det, at atlantiderne var psykiske. De var i så tæt kontakt med den astrale verden, at astralplanet næsten smeltede sammen med den fysiske verden. Men atlantiderne var ikke en intellektuel race. Hjernen var ikke nær så udviklet som hos nutidsmennesket. Atlantiderne følte mere, end de tænkte. Det var derfor primært følelserne og lidenskaberne, der beherskede deres natur end tænkeevnen og forstanden. Men hvordan kom den psykisme, der var så almindelig hos atlantiderne, til udtryk? De fleste ved, at det fysiske legeme har to nervesystemer: Centralnervesystemet, der består af hjernen, rygmarven og alle de nerver, som står i forbindelse med hjernen og rygmarven, og det sympatiske nervesystem, der er fordelt over hele det fysiske legeme, men som især findes som to strenge, der ligger på hver side af rygsøjlen bag bryst- og bughulen. Nogle steder danner fibre af dette nervesystem et tæt netværk, som af anatomerne 1 kaldes et plexus. Det bedst kendte er solar plexus centret. Men anatomerne ved ikke, at centrene i forhistoriske tider skabte et kontaktpunkt mellem det fysiske legeme og astrallegemet. De lavere cen tre og i det hele taget det sympatiske nervesystem var veludviklet hos atlantiderne, og den usynlige verdens energier og vibrationer strømmede ind i centrene og gjorde atlantiderne psykiske. Atlantidernes bevidsthed havde både sit centrum i det sympatiske nervesystem og i deres ret uudviklede hjerne. Derfor var meget af det, som nu er underbevidst hos nutidens menneskehed, dagsbevidst hos atlantiderne. De indtryk, de modtog, var imidlertid uklare, og de opfattede ikke ret mange af de detaljer, som nutidens trænede clairvoyante er i stand til at se, for det sker ved hjælp af andre centre, der har forbindelse til centralnervesystemet. Atlantider i nutiden I årtusindernes løb blev menneskehedens intellektuelle evner udviklet. Hjernen blev større og mere kompliceret, og samtidig hermed blev det sym patiske nervesystems funktion mere og mere automatisk og underbevidst. Processen var et fremskridt i udviklingen, og den har taget meget lang tid. 1 En antonom er specialist i læren om organismens indre opbygning. 10

11 Selv nu næsten en million år efter, at Atlantis civilisation kulminerede er der stadig en del af menneskeheden, der er intellektuelt underudviklet, og som har bevaret atlantidernes psykiske evner. I åndsvidenskaben kaldes det lavere psykisme. Mange har undret sig over, at mange clairvoyante intellektuelt ligger under gennemsnittet, men det skyl des, at de stadig befinder sig på atlantidernes udviklingstrin. Hos gennemsnitsmennesket er forbindelsen til den usynlige verden gradvis tonet ud i takt med den intellektuelle udvikling. Det er forklaringen på, at der i nutiden er forholdsvis få med psykiske evner. Centrene, der gav adgang til den lavere clairvoyance, har lukket sig, mens centrene for den højere clairvoyance kun er åbnet hos meget få mennesker. Men for manges vedkommende nærmer den tid sig, hvor den højere clairvoyance vågner, fordi hjernen og rygmarven nu er så udviklet, og der også er udviklet til strækkelig intelligens og selvkontrol til at kunne håndtere de problemer, som den højere clairvoyance vil konfrontere dem med. Fremskridt eller tilbageskridt? Hvis man aktiverer de højere psykiske evner, går udviklingen fremad, men det er til gengæld et tilbageskridt at genopvække den lavere clairvoyance. Og desværre går de fleste af de metoder til psykisk træning, der tilbydes og er populære i Vesten, netop ud på at genopvække den lavere clairvoyance. Teknikkerne er hentet fra det indiske hatha-yoga system, der måske stammer helt tilbage fra Atlantis, for draviderne 2, det folk, som arierne 3 besejrede, da de indvandrede Indien, var af atlantisk afstamning. Teknikkerne er overleveret fra slægt til slægt, og de er bevaret helt til nutiden, men før i tiden fik en elev altid personlig undervisning af en kyn dig lærer. Eleven boede hos læreren, og læreren holdt øje med elevens udvikling og sørgede for, at der ikke skete nogen skade. Men disse forholdsregler kendes ikke i Vesten, hvor mange mener, at det er nok at gå ind i en boghandel og købe en bog om emnet, og derefter gå hjem, læse den og følge dens teknikker. 2 Draviderne, som på sanskrit kaldes "Dravida", er navnet på en folkestamme, der er udbredt over det meste af det sydlige Indien. 3 Arier eller "Ary" er sanskrit og betyder "den ædle". "Ary" er navnet på den ariske race eller den 5. rodrace (nutidens menneskehed), hvis første underrace er hinduerne. 11

12 Det er ikke underligt, at det ofte går galt. Mange af øvelserne eksempelvis de fleste af åndedrætsøvelserne er absolut ikke ufarlige. Desuden er der forskel på den fysiske arv i Østen og Vesten. I mange generationer har de højst udviklede blandt hinduerne aldrig rørt hverken kød, alkohol eller andre rusgifte. Derfor kan de uden risiko gå i gang med øvelser, som er farlige for en vesterlænding, der har et fysisk legeme, der er forgrovet og forurenet af disse stoffer. Det er noget, som de fleste vesterlændinge ikke skæn ker en tanke, og derfor er mange i Vesten endt som nervevrag eller har fået alvorlige psykiske problemer. Under alle omstændigheder er de evner, man eventuelt har held til at udvikle, alligevel noget, der forsvinder i næste inkarnation. Årsagen er, at træningen ikke skaber kontakt til noget højere end det fysiske legeme, og derfor kan evnerne ikke overføres til kommende inkarnationer. Men det kan den højere clairvoyance, fordi den er et naturligt resultat af udviklingen af menneskets åndelige evner. Bedre eller ringere menneske? Alle de teknikker, der benyttes til at opbygge eller stimulere den lavere clairvoyance, går ud på at gøre det fysiske legeme modtageligt for den indre verdens vibrationer ved hjælp af fysiske øvelser. Men som beskrevet, er øvelserne ofte farlige og resultaterne sørgelige. Det værste er imidlertid, at selvom det lykkes for et menneske at blive mere eller mindre psykisk, har det ikke en forædlende virkning på karakteren. Man bliver ikke et bedre menneske, end man var før. Og det kan endda gå så galt, at man bliver et ringere menneske, fordi man ikke er i stand til at modstå de fristelser, man kommer ud for som psykisk menneske. Ægte esoterikere forsøger aldrig at skyde genvej i udviklingen, og de er ikke ude efter midlertidige resultater. Fra de åndsvidenskabelige studier har de kendskab til deres iboende guddommelighed, og de kender menneskehedens opgave, udvikling og mål. De ved, at for at nå dette mål skal der udvikles etisk og moralsk styrke, et forædlet følelsesliv, en skarp intelligens og ren åndelighed. Det menneske, der uselvisk arbejder på at udfolde disse egenskaber, er godt på vej mod det udviklingstrin, hvor de højere clairvoyante evner begynder at vise sig. 12

13 Naturlig udvikling og vækst Hvis man arbejde på denne måde, kommer man udviklingen i forkøbet, for engang i fremtiden vil hele menneskeheden nå et udviklingstrin, hvor alle udvikler psykiske evner og bliver i stand til at opfatte den usynlige verdens vibrationer. Det vil ikke ske ved hjælp af de teknikker, der sædvanligvis bruges i nutiden, men via naturlig vækst af nervesystemet, der skabes af presset fra den voksende sjæl. Det indre pres vil langsomt men sikkert øge hjernens kapacitet, og efterhånden som menneskeheden i årtusindernes løb udvikler den ene karakteregenskab efter den anden, bliver nervesystemet mere og mere sensitivt. Det er alene et spørgsmål om naturlig indre vækst. Man skal glide med evolutionens strøm, og engang i en fremtidig inkarnation når man det udviklingstrin, hvor man ligesom de fleste andre bliver clairvoyant. Hvis man har vilje, energi og udholdenhed nok, kan man komme udviklingen i forkøbet og i løbet af relativ kort tid arbejde sig frem til dette trin. Bevidsthed, hjerne og legeme Bevidsthedens krav imødekommes via legemets vækst. Det er det fundamentale princip bag udviklingen af højere clairvoyance. Grunden til at alle ikke er clairvoyante, er, at bevidstheden kun er delvis og ufuldkomment udviklet. Og mennesket er overhovedet ikke klar over den enorme magt, tanken har til at forme nervesystemet. Hvis man tager en bog om fysiologi med illustrationer af hjernecellerne, vil man se, at der udgår en masse små tråde fra hjernecellerne, og trådene danner et tæt netværk i den grå masse. Når tankestrømmen fra et aktivt tankesind strømmer ind i hjernen, stimulerer den cellerne, og de begynder straks at udsende tråde. På den måde bliver hjernens kapacitet og sensitivitet lidt efter lidt forøget. Ved at træne sin tænkeevne kan man derfor gradvis forbedre sin hjerne og det er et skridt i retning af højere clairvoyance. Fysiologerne har opdaget, at hver eneste af menneskets intellektuelle evner står i forbindelse med en bestemt specialiseret cellegruppe i hjernen, og evnen kommer til udtryk igennem cellegruppen. Hvis man f.eks. kan tale et fremmed sprog, vil der på overfladen af en af hjernehalvdelene være et celleområde, som står i forbindelse med evnen til at tale dette sprog. Der vil også være en gruppe, som står i forbindelse 13

14 med evnen til at skrive det og en tredje, som står i forbindelse med at læse det. På samme måde vil der være grupper, som står i forbindelse med enhver anden intellektuel evne. Cellegrupperne er specialiseret på grund af tankestrømmens påvirkning i løbet af den tid, hvor man udviklede evnerne. Når man begynder at studere et nyt emne, opstår der ændringer i en bestemt cellegruppe. Hvis man ikke anstrenger sig, udvikles der ikke en ny evne, og cellerne ændres næsten ikke. Hjernegymnastik Det betyder, at når man træner tænkeevnen, udvikler man samtidig hjernen. Under træningen udnytter esoterikeren, at en handling, der gentages igen og igen, til sidst bliver en vane. En tanke, som hele tiden gentages i bevidstheden, bliver til sidst en karakteregenskab. Denne lov kaldes gentagelsens lov, og det er en metode til at forædle det fysiske legeme, højne følelserne og styre tankerne. Det fysiske legeme er i høj grad et vanedyr. Det har vænnet sig til en bestemt slags mad, til et bestemt antal måltider daglig, til lidt eller meget motion osv. Det menneske, som ønsker åndelig udvikling, må foretage en kritisk gennemgang af alle sine vaner og trin for trin udrydde alle de uønskede og skadelige vaner. Først kan man sørge for at spise ren og sund kost, og det vil bl.a. sige, at man bliver vegetar og aldrig drikker nogen form for alkohol. Det samme gælder naturligvis andre skadelige nydelsesmidler som f.eks. tobak. Der siges meget for og imod kødspisning bl.a. set fra et etisk synspunkt og esoterisk set viser århundreders erfaring, at et fysisk legeme, som ernæres med kød, ikke er i stand til at klare det pres, som en åndelig udvikling medfører. Alt for mange har forsøgt det, og det mislykkes for alt for mange, fordi kroppen ikke kunne klare den forøgede spænding, da den højere bevidstheds energi begyndte at strømme ind i hjernen. Karakterforvandling Når følelserne skal forædles, er uselviskhed det vigtigste man kan arbejde på at udvikle i sin natur. Det er sandt, når man siger, at egoisme er roden til alt ondt. Og hvis man betragter livet omkring sig, er det indlysende, at egoisme er årsag til 14

15 lidelser, grusomheder, grådighed og begær. Ingen kan sige sig fri for at være mere eller mindre egoistisk, og den bedste måde at slippe af med denne karaktersvaghed, er ikke at undskylde og beklage den, men ved at handle uselvisk og hjælpe andre, for så får man ikke tid til at tænke så meget på sig selv. Men uselviskhed er ikke det eneste karaktertræk, man skal forsøge at integrere i sin natur. Det samme gælder venlighed, tålmodighed, udholdenhed, mod og loyalitet og desuden skal en esoteriker udvikle en stærk vilje. Når der arbejdes på udviklingen af disse idealer, vil karakteren lidt efter lidt blive omformet, og samtidig vil intuitionen begynde at vise sig. Koncentrationsevnen Endelig skal tankesindet trænes. Udviklingen kan fremskyndes meget, hvis man opøver evnen til at have opmærksomheden fokuseret på det, man i øjeblikket er i gang med. Kan man gøre det så effektivt, at uvedkommende tanker ikke trænger ind i bevidstheden, er der tale om koncentration. Koncentration er en af de vigtigste egenskaber, et menneske kan udvikle, uanset om man er esoteriker eller ikke. Koncentrationsevnen kan kun udvikles på én måde, og det er ved utrættelig træning. Koncentrationen udvikles bedst ved dagligt at være opmærksom på alt, hvad man foretager sig i dagens løb, og man skal forsøge at udføre hver eneste handling så godt og omhyggeligt, man kan. Hvis denne evne udvikles, kommer den rastløse tænkning lidt efter lidt under kontrol, og det giver en oplevelse af styrke og selvkontrol, der er reel. De ukontrollerede tanker, som før modarbejdede handlingerne, forvandles til et trænet og vigtigt redskab, der kan bruges med præcision. Meditation Esoterikeren benytter sig ikke alene af gentagelsens lov til at få tankerne under kontrol, men også til at opbygge bestemte egenskaber i sin karakter. En bestemt egenskab udvælges som fokuspunkt i den daglige meditation. Hver dag under meditationen visualiseres den udvalgte egenskab og hvor dan den praktiseres i de forskellige situationer, man sædvanligvis møder i dagens løb. Når meditationen er forbi, og man deltager i det daglige liv, vil det blive stadig nemmere at huske meditationens tankebilleder og praktisere dem i hverdagen. På den måde kan man lidt efter lidt fjerne den ene karaktersvaghed efter den anden og erstatte dem med en styrke. Og i pro cessen forandrer hjernen sig ganske langsomt og bliver mere og mere sen sitiv på grund af den rene føde, som hjernens væv opbygges af. Samtidig sti mulerer de tanker, der strømmer ind i hjernen, cellernes forgreninger. 15

16 Der er en særlig fase af meditation, som kaldes kontemplation. Kontemplation betyder, at den mediterende i denne fase er helt identificeret med sin sjæl, og det forudsætter, at man er disidentificeret med sin personlighed (tanker, følelser og krop). Hensigten med koncentration, meditation og kontemplation er ikke at vække de psykiske evner, men at udvikle en højere mennesketype et menneske, der har kontakt til og udtrykker sine sjælskvaliteter eller højere bevidsthed. Efterhånden som udviklingen skrider frem, vil de højere psykiske evner vise sig automatisk. De er ikke et resultat af øvelserne, men et resultat af udviklingen og forædlingen af karakteren. Når et menneske er nået så langt i sin udvikling, kan det uden risiko rumme og bruge de højere evner. Karakterudviklingen er en garanti for, at der ikke længere nogen fare for, at de psykiske evner misbruges til egoistiske formål og dermed skade andre og i sidste instans sig selv. Den højere clairvoyance Når man bliver ved med at meditere dag efter dag uden at miste modet på grund af mange mislykkede forsøg, når man til sidst til det udviklingstrin, hvor man er i stand til at have hele sin opmærksomhed samlet om én enkelt tanke. Alle andre tanker kan udelukkes. Og på et endnu senere trin bli ver det muligt at lade denne ene tanke forsvinde, mens man bevarer op mærk somheden lige så fokuseret og koncentreret som før. Hvis man er i stand til at opretholde denne tilstand i nogle få øjeblikke helt uforstyrret af indtryk udefra og af tanker indefra glider bevidstheden ud af hjernen, og man befinder sig pludselig i den indre verden ved fuld bevidsthed. Det vækker den højere bevidsthed den højere clairvoyance når overbevidstheden og hjernebevidstheden bliver ét. Psykisme og åndelighed Det er vigtigt at forstå, at psykisme ikke er det samme som åndelighed. Psykisme er ganske enkelt en af bevidsthedens evner, mens åndelighed består i erkendelsen af det ene guddommelige liv, som gennemtrænger alt i Universet og binder alt sam- 16

17 men til en enhed. Mennesket er selv en del af det universelle og guddommelige liv, og derfor er der ikke noget, der forhindrer mennesket i at nå guddommelige højder. Men det kræver, at man vil arbejde for denne udvikling i samspil med de love, der styrer Universet. Og man skal virkelig sætte sin vilje ind på det. Når et menneske på denne måde støt og utrætteligt stræber efter at udvikle sine potentielle guddommelige egenskaber, vil evnerne også udvikle sig. 17

18 18

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Yucatanbroderskabet. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Yucatanbroderskabet Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Yucatanbroderskabet Af Annie Besant Fra Talks With a Class (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) De færreste ved, at den impuls, der

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58

Hvad er Mazdaznan? Skrevet af CM - Senest opdateret Fredag, 01. november 2013 22:58 Hvad er Mazdaznan? Vi er en lille gruppe mennesker, som interesserer os rigtig meget for et mange tusind år gammelt system, som hedder Mazdaznan. Vi synes at dette system er helt fantastisk og specielt

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag.

KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. KUNDALINIENERGIEN eller KUNDALINIREJSNINGEN er to sider af samme sag. Det er vigtigt at understrege at nedenstående mest drejer sig om en "Fuld" rejsning men at der er mange mindre aspekter af Kundalinienergien

Læs mere

PROCESSEN Fascination & Skepticisme

PROCESSEN Fascination & Skepticisme 1 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup www.visdomsnettet.dk 2 PROCESSEN Fascination & Skepticisme Af Erik Ansvang & Thora Lund Mollerup Trilogien er på 1.290 sider, og

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Højere og Lavere Psykisme

Højere og Lavere Psykisme 1 Højere og Lavere Psykisme Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Højere og lavere psykisme Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Inden forskellen på højere og lavere psykisme defineres,

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV Indhold Indledning... 1 Forståelsen af social arv som begreb... 1 Social arv som nedarvede sociale afvigelser... 2 Arv af relativt uddannelsesniveau eller chanceulighed er en

Læs mere

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard

Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Prædiken til 4.s.e.påske, 2016, Vor Frue kirke. Tekst: Johannes 8,28-36. Salmer: 10, 434, 339, 613 / 492, 242, 233, 58. Af domprovst Anders Gadegaard Hvad er frihed? Vi taler mest om den ydre frihed: Et

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

Åndsvidenskab & Psykologi

Åndsvidenskab & Psykologi 1 Åndsvidenskab & Psykologi Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab & Psykologi Af Annie Besant (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fysiologi og psykologi Psykologien

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Rødding 9.00 736 Den mørke nat 303 Kom, Gud Faders ånd (mel. Op dog Zion) 162 Det var kun en drøm 721 Frydeligt med jubelkor

Rødding 9.00 736 Den mørke nat 303 Kom, Gud Faders ånd (mel. Op dog Zion) 162 Det var kun en drøm 721 Frydeligt med jubelkor Es 44,1-8, Rom 8,24-28, Joh 17,1-11 Rødding 9.00 736 Den mørke nat 303 Kom, Gud Faders ånd (mel. Op dog Zion) 162 Det var kun en drøm 721 Frydeligt med jubelkor Lihme 10.30 736 Den mørke nat 651 Vor klippe

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online.

Mennesker på flugt. Ask Holmsgaard, Mennesker på flugt, 2002. Ask Holmsgaard og Clio Online. Mennesker på flugt Skrevet af Ask Holmsgaard Så er vi fremme. Det er en iskold fredag efterårsaften. Vi stiger ud på den lille station og går ned på pladsen, hvor vi skal mødes. Det er ikke helt mørkt.

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Den fysiske krop. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Den fysiske krop. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Den fysiske krop Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Den fysiske krop Af Annie Besant (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sthula sharira og linga sharira Udtrykket den fysiske krop omfatter

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Håndtering af stof- og drikketrang

Håndtering af stof- og drikketrang Recke & Hesse 2003 Kapitel 5 Håndtering af stof- og drikketrang Værd at vide om stof- og drikketrang Stoftrang kommer sjældent af sig selv. Den opstår altid i forbindelse med et bestemt udløsningssignal

Læs mere

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk INTUITION den nye tidsalders vigtigste evne 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Intuition den nye tidsalders

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk 1 Sind & Sjæl L.A. Coplan www.visdomsnettet.dk 2 Sind & Sjæl Af L.A. Coplan Et vigtigt spørgsmål Det er et vigtigt spørgsmål, og der er god grund til at venner taler med hinanden om det. I sin bog Modern

Læs mere

Noter til forældre, som har mistet et barn

Noter til forældre, som har mistet et barn Noter til forældre, som har mistet et barn En vejledning til forældre, som har mistet et barn Udgivet af Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN At miste et barn er noget af det sværeste, man kan blive

Læs mere

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem.

Farvel Fobi. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. En almindelig antagelse er, at når vi skal arbejde os ud af vores fobier, så skal vi konfrontere os med dem. Genopleve dem. Slås med dem. Den gode nyhed er, at det er ikke nødvendigt. Du kan klare det

Læs mere

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser

Shamanisme. Shamaners Veje. Ildledning. At stige i Grad. At bruge shamankræfter. Riter til galder. Genvinding af galder. Galder og Gradpriser Shamanisme Ildledning Shamaner er åndetilbedere som typisk kommer fra Treagonn-Sletten. De trækker på ånderne og deres kræfter og har lange hellige og spirituelle traditioner som gør dem i stand til at

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Oversigt. Bogens Forhistorie

Oversigt. Bogens Forhistorie Oversigt SIX ANALYSES er en bog, der beskæftiger sig med den personlige udvikling, hvori reinkarnation indgår, men som ikke er baseret på gamle religioner som f.eks. Buddhisme men på en vestlig opfattelse,

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB

BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB BLIV KLOGERE PÅ HØRETAB Hvordan ved du, om du har et høretab? Sandsynligvis vil du være den sidste, der opdager det. De fleste høretab sker gradvist over et så langt tidsrum, at man ikke nødvendigvis opdager

Læs mere

DET FREMMEDE NYE ÅR OG DE FREMMEDE. Nytårsdag

DET FREMMEDE NYE ÅR OG DE FREMMEDE. Nytårsdag DET FREMMEDE NYE ÅR OG DE FREMMEDE Nytårsdag 2015 har været præget af de fremmede. Tusindvis af flygtninge fra Syrien, Libyen og Afghanistan har oversvømmet Europa. Det har skabt stor bekymring og uro

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende

KRISER TIL SØS. - sådan kommer du videre. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende KRISER TIL SØS - sådan kommer du videre En vejledning til rederi- og skibsledelse samt den enkelte søfarende Gode råd til besætningen om krisereaktioner Mennesker, der har været involveret i en traumatisk

Læs mere

FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD NYHED! KLIK HER OG LÆS MERE OM BOGEN

FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD NYHED! KLIK HER OG LÆS MERE OM BOGEN FÅ ET BARN DER STRUTTER AF SELVVÆRD I Superbarn får du masser af inspiration til at stimulere dit barn - uanset om det er tre måneder og skal lære at ligge på maven, tre år og måske lidt af en klodsmajor,

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Naturen og Vi MØDE Nathalie Lefèvre Radio Médecine Douce Natura ou les Secrets du Livre de la Nature Pierre Lassalle

Naturen og Vi MØDE Nathalie Lefèvre Radio Médecine Douce Natura ou les Secrets du Livre de la Nature Pierre Lassalle Naturen og Vi Radiointerview med Pierre Lassalle i Radio Médecine Douce d. 8. maj 2014 kl. 19.00. Studievært: Nathalie Lefèvre Varighed: 28 minutter Transskription og dansk oversættelse: Peter Krabbe.

Læs mere

NATURENS ÅNDELIGE SIDE

NATURENS ÅNDELIGE SIDE 1 NATURENS ÅNDELIGE SIDE René Sønderbæk www.visdomsnettet.dk 2 Naturens åndelige side Af René Sønderbæk Det sensitive menneske i naturen Sensitivitet er forstærkede sanser både de velkendte fem fysiske,

Læs mere

Tekster: Es 49,1-6, Ef 1,3-14, Matt 28,16-20. Salmer:

Tekster: Es 49,1-6, Ef 1,3-14, Matt 28,16-20. Salmer: Tekster: Es 49,1-6, Ef 1,3-14, Matt 28,16-20 Salmer: Lihme 9.00 Tillægget: 813 Solen begynder at gløde 289 Nu bede vi den Helligånd 364 Al magt på jorden og i himlen 722 Nu blomstertiden kommer (sv. mel)

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik

Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik Ann-Elisabeth Knudsen cand. mag. i dansk og psykologi, konsulent og foredragsholder. Hjerner og hukommelse, hjerner og motorik De følgende to artikler er skrevet af Ann-Elisabeth Knudsen. Artiklerne indgår

Læs mere

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET

RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS RE I NKARNATIONS PRINCIPPET MARTINUS INSTITUT København I969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut (Bearbejdet af Mogens Møller). Logos-Tryk 1. KAPITEL Døden skal ophøre med at være

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk

JORDDEVAER. Geoffrey Hodson. www.visdomsnettet.dk 1 JORDDEVAER Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 JORDDEVAER Af Geoffrey Hodson Fra The Angelic Hosts (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Undervejs i sin udvikling kombinerer devaen sin

Læs mere

Sygeplejekunstens etik

Sygeplejekunstens etik Sygeplejekunstens etik Af formanden for Etisk Råd, fhv. amtsborgmester Erling Tiedemann Etableringen af organer for etisk overvejelse er ofte et svar på abstinenssymptomer: man får en stigende fornemmelse

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere