AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTISME HUSK SIKON 2005 LANDSFORENINGEN"

Transkript

1 LANDSFORENINGEN AUTISME NR. 1 Ð FEBRUAR 2005 Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson ( Redaktion: Elisabeth Sandell ( Layout: Annette Lund Dreyer Tryk: Als Offset ApS Oplag: stk. ISSN: Giro: Internet: Bladet sendes gratis til Landsforeningen Autismes medlemmer. Bestyrelse: Formand, Morten Carlsson (fast træffetid tirsdag fra kl )...Tlf Næstformand, Anja Clausen...Tlf Næstformand, Lars Grønlund...Tlf Kassererposten varetages af formanden og de to næstformænd Jørgen Ahler...Tlf Niels Erik Jørgensen...Tlf Charlotte Grønvall...Tlf Knud Lauridsen...Tlf Winnie Skjødt...Tlf Bent Weibeck...Tlf Sekretariat: Kiplings Allé 42, 1. sal, 2860 Søborg...Tlf Fax Telefontid: Mandag kl Tirsdag kl Fredag kl Kursussekretariat Landsforeningen Autisme...Tlf Telefontid: Mandag og fredag kl Telefonrådgivning v/foreningens socialrådgivere: Torsdag kl Ruth Svendsen...Tlf Torsdag kl Irma Lund...Tlf Center for Autisme...Tlf Videnscenter for Autisme...Tlf Næste blad udkommer maj 2005 Sidste frist for indsendelse af artikler m.m.: Tirsdag den 12. april 2005 HUSK SIKON 2005 L S INDE I BLADET OM: Boligkonference Generalforsamlinger Massage fremmer livskvalitet for mennesker med autisme ldre for¾ldre med voksne b rn er en glemt gruppe Nyt fra lokalforeningerne

2 LANDSFORENINGEN AUTISME INDHOLD INDMELDELSE I FORENINGEN Landsforeningens bestyrelse arbejder på en plan om medlemshvervning, som skal føre foreningen fra det nuværende medlemstal på ca til medlemmer. Ikke kun indtægten ved medlemskontingentet, men i langt højere grad en betydelig udvikling i støtten fra tips- og lottomidlerne m.fl. vil være det positive resultat. Det vil kunne give Landsforeningen mulighed for at investere i endnu flere tilbud til medlemmerne. Som medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn, unge og voksne med autisme og andre interesserede, herunder firmaer, skoler, bo- og aktivitetssteder og foreninger, der ønsker at støtte foreningens formål. Medlemsskabet er personligt, men man er velkommen til at melde flere familie-medlemmer ind. Årligt kontingent til Landsforeningen Autisme 100,- kr. + lokalforeningskontingent varierer fra 50,- til 100,- kr. Indmeldelse kan også foretages via foreningens hjemmeside: Ja, jeg vil gerne være medlem af Landsforeningen Autisme: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: Leder...4 Videnscenter for Autisme...6 Boligkonference...7 Strukturdebatmøde i Landsforeningen...8 Massage fremmer livskvalitet for mennesker med autisme...10 Frivilligt bidrag...16 Generalforsamling i Landsforeningen Autisme...17 Forældregruppe giver mange ekstra gevinster...18 SIKON: Program og tilmelding...19 Ældre forældre med voksne børn er en glemt gruppe...20 Temadag i Sønderjylland...23 Nyt fra Aspergerudvalget...24 Årsmøde i Aspergerudvalget...24 NLD-gruppen: Ny socialrågiverbrevkasse...25 NLD-gruppen: Generalforsamling og NLD-Lejr...25 Nyt fra forældrekursussekretariatet...26 Nyt fra lokalforeningerne...27 Lokalforeninger og udvalg...35 Barnets navn og fødselsår: Barnets diagnose: Indmeldelse i lokalforeningen: Kommentarer: Blanketten sendes til: Landsforeningen Autisme, Att. Sekretariatet, Kiplings Allé 42, 1. sal, 2860 Søborg Hvis du ikke ønsker at klippe i bladet, kan du tage en fotokopi! Landsforeningen Autisme

3 Nye idéer og koste er velkomne.. Valgkampen raser mens disse linjer skrives. En valgkamp som vel var forventet, men til gengæld føres med en overraskende mangel på relevante temaer. Hvad blev der af kommunalreformen og uenigheden om de mange ændringer, der skal indføres lige om lidt? Hvorfor giver politikerne ikke konkrete svar på vores mange spørgsmål og dermed dæmmer op for den store usikkerhed mange handicappede, deres familier og personale har? Her i slutfasen forsøger DSI, Landsforeningen og andre organisationer at få de handicappedes vilkår frem i debatten men det er betænkelig svært. Med fremlæggelsen af den meget store lovpakke på 2800 sider blev vi en lille smule klogere om intentionerne i forligspartiernes kommunalreform. Vi syntes stadig at den største reform i år burde være bedre forberedt, analyseret og testet. Der er ikke behov for eksperimenter og hovsa løsninger med udgangspunkt i gode ord og håndspålæggelser. Vores paraplyorganisation DSI fremsendte et meget langt og udførligt høringssvar til ministerierne. På social- og sundhedsområdet samt ikke mindst undervisningsområdet rammer DSI plet i sit høringssvar, som er værd at læse på DSIs hjemmeside En række specialskoler fremsendte velargumenterede høringssvar (læs f.eks. Brøndagerskolens på Landsforeningens hjemmeside) og endeligt valgte Landsforeningen at fremsende et høringssvar som lå i forlængelse af DSI. Høringssvaret har givet anledning til mange reaktioner og både på det politiske område og i pressen har vi haft en del bevågenhed. Læs høringssvaret på Debatten om Landsforeningens egen struktur er så småt i gang. Bestyrelsen har bearbejdet og fremlagt et debatforslag og den nylig afholdte strukturdebatdag blev startskuddet på den proces, der er nødvendiggjort af reformerne på kommunalområdet. Ingen kan vel forestille sig at Landsforeningen ikke kan og vil matche et fremtidigt regionalt niveau. De nye kommuner og ikke mindst de lovsikrede handicapråd i hver kommune giver nye muligheder, men også udfordringer. Debatten skal fortsætte på medlemsmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen forventer at følge en fremdriftsplan, hvor en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2005 kan vedtage de ændringer som skal implementeres allerede fra Der er altså mange gode grunde til at deltage i årets generalforsamlinger både i lokalforeningerne, men også i Landsforeningens den 19. marts i Middelfart. Det er vigtigt,at vurdere perioden der er gået, men også at iværksætte nye initiativer og ikke mindst at få bragt flere medlemmer aktivt ind i arbejdet. Med en bedre fordeling af opgaverne bliver det nemmere for alle at overskue foreningsarbejdet. Det gør det til gengæld endnu mere vigtigt at lokalforeningerne overalt er parate til at lukke nye kræfter ind i varmen. Nye kræfter med nye idéer giver samtidig en mulighed for flere medlemsaktiviteter. Det bliver der behov for de kommende år, ligesom vi må forvente at skulle uddanne os langt bedre til foreningsarbejdet. Ikke kun til intern brug i form af kassererkurser m.v., men også udadtil stiller den nye politiske virkelighed nye og større krav til vores kunnen og ageren. Landsforeningen har sat en ny udvikling sat i gang de sidste 2 år med en vis succes. Vi fortsætter tilbuddene og udvider nu med ansættelsen af en fuldtids socialrådgiver til medlemsrådgivning, uddannelse og information. Læs andetssteds i bladet om kursussekretariatets mange tilbud ikke mindst sommerhøjskolen bliver spændende. Målet må være at fortsætte udviklingen af nye ideer og aktiviteter på alle niveauer i foreningen. Vi må ikke gå i stå og bare reproducere de samme idéer. Landsforeningen vil gerne være lokomotivet på autismeområdet med udgangspunkt i samarbejdet med Center for Autisme, Videnscenter for Autisme, Samrådet af Specialskoler og andre hovedaktører. Lidt højtravende måske? I virkeligheden handler det bare om at vi gerne vil forbedre forholdene for vores børn, unge og voksne. Jeg vil gerne lære at forstå min søn og hans handicap bedre. Det er vigtigt for os alle at sikre livslang uddannelse og udvikling. Det kan vi gøre sammen via debat, medlemsaktiviteter, vidensdeling og erfaringsudveksling. Vi har som pårørende kompetencerne og det skal vi bygge på. Nye ideer er velkomne! Skriv gerne ind på vores ideside på eller send et brev til Kiplings Alle 42.1, 2860 Søborg. Morten Carlsson 5

4 Landsforeningen BOLIGKONFERENCE Ejendomsfonden under Landsforeningen Autisme inviterer til boligkonference på Dansk Folkeferie, Oddevejen 8, 5500 Middelfart. LØRDAG DEN 5. MARTS 2005 KL Formålet med konferencen er at samle og inspirere de grupper og enkeltpersoner der rundt omkring i landet arbejder med boligprojekter. Dagens program: Kl Gennemgang af tre projekter som er blevet realiseret i de seneste år v/tre medlemmer af ejendomsfondens bestyrelse. Kl De nye regler for oprettelse, drift og kontrol med bosteder efter kommunalreformen. Oplægsholder endnu ikke bekræftet. Kl Frokost og pause Kl Kl Således oprettes bosteder efter reglerne i lov om almene boliger, v/direktør Mikael Brostrøm, OK-Fonden. Vibeke Jacoby fra Lions fortæller om et spændende initiativ, hvor Lions yder økonomisk og anden hjælp ved oprettelse af bosteder for mennesker med ASF-problematik. Kl Dagens oplægsholdere svarer på spørgsmål fra deltagerne. Deltagelse i konferencen er gratis for medlemmer af Landsforeningen. Andre kan, hvis der er plads, deltage for et gebyr på kr Tilmelding til Forældrekursussekretariatet, Att: Elisabeth Sandell, Kiplings Allé 42, 1.sal, 2860 Søborg Tlf Tilmeldingsfrist: senest 18. februar 2005 kl

5 Landsforeningen Struktur-debatmøde i Landsforeningen Lørdag d. 22. januar 2005 samledes repræsentanter for Landsforeningen Autisme s bestyrelse samt lokalforeninger til møde hos Dansk Folkeferie i Middelfart. Emnet var ny struktur og dagen var fyldt med god og livlig debat. Baggrunden for debatten skal søges i oprettelsen af strukturudvalget for et par år siden og som skulle se nærmere på Landsforeningens vedtægter med det formål at gøre foreningen mere tidssvarende og demokratisk. Dette udvalgs tanker blev overhalet af regeringens Kommunalreform og den deraf følgende konsekvens i form af nedlæggelse af amter og opdeling i nye regioner og kommuner. Langt de fleste institutioner og skoler indenfor vores område vil dermed få ny driftsherre og den politiske indflydelse flyttes til de ny kommuner. I hver kommune skal der oprettes et handicapråd, som vil få en besluttende funktion i forhold til de nuværende handicapråd, som hovedsagelig er af rådgivende karakter. Landsforeningen Autisme s nuværende struktur med lokalforeninger, som følger amtsgrænserne, vil være en hæmsko for den politiske indflydelse i den kommende struktur. Vi vil ikke 8 kunne gøre os gældende i handicaprådene, da der kræves at et medlem i disse, både har sin bopæl i kommunen samt at den organisation vedkommende repræsenterer også har sin forankring i kommunen. Bestyrelsen kom, med baggrund i strukturudvalgets tanker, med et oplæg til ny struktur, som så blev sat til debat blandt de tillidsvalgte den 22. januar. I forslaget afløser et repræsentantskab generalforsamlingen som den øverste myndighed. Denne mødes en gang årligt. De fem regioner danner hver en regionsforening, som på sin generalforsamling, hvor samtlige medlemmer i regionen har stemmeret, vælger en repræsentant pr. 50 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger formanden ved direkte valg en forskel fra de nuværende vedtægter, hvor bestyrelsen konstituerer sig efter hver generalforsamling. Den daglige ledelse består af en hovedbestyrelse med 10 medlemmer plus formand. Fem medlemmer vælges på regionsgeneralforsamlingerne (en fra hver region) og fem medlemmer vælges på repræsentantskabsmødet. Udover de fem regioner får Færøerne og Grønland (og evt. Bornholm) særstatus for at sikres indflydelse. Lokalforeningerne forankres i de ny kommuner. Det er her foreningens aktiviteter og politiske indflydelse vil gøre sig gældende. Flere kommuner kan gå sammen og danne en lokalkreds for de kommuner, hvor der ikke kan skabes en lokalforening, og herved dække et større område. Debatten rejste en række problemstillinger, som der skal arbejdes videre med i den kommende tid. Det er vigtigt at foreningens mangeårige erfaringer og kompetence ikke går tabt og der blev udtrykt ængstelse for at de kommunale lokalforeninger blev for små, ligesom der ikke ville være nok aktive medlemmer til at danne grundlag for lokalforeninger i alle landets kommuner. Der må sikres at store kommuner, hvor lokalforeninger kan dannes, også får pålagt et ansvar for de mindre kommuner, ikke mindst i de geografiske yderområder. Men andre pegede på at Landsforeningen har mange»skjulte«kræfter i form af netværksgrupper rundt om i landet, som kan inddrages i dannelsen af lokalforeninger. Mange indlæg handlede om nødvendigheden af en glidende overgangsordning til den ny struktur, men understregede samtidig vægten af, at Landsforeningens struktur er på plads senest ved kommunalreformens start. En måde at få denne overgangsperiode til at glide på, kunne være at omdanne lokalforeningerne til lokale kredse af kommunale foreninger for at dække flere kommuner. Når der er medlemmer, der er klædt på til opgaven i de enkelte kommuner under kredsen, kan disse danne sin egen lokalforening. Landsforeningens opgave i den kommende tid vil blive at danne sig et overblik over konsekvensen af den ny inddeling i regioner og kommuner. I hvilke regioner/kommuner er skoler og institutioner placerede? Hvor findes der i dag en bestyrelse, et fungerende netværk, kontaktpersoner, forældregrupper osv. Det vil også være Landsforeningens opgave at klæde de aktive på til at varetage de nye opgaver og til at indgå i nye sammenhænge en opgave der muligvis kan løses i samarbejde med f.eks. andre handicapforeninger, Center for Frivilligt Arbejde eller DSI. Tidsmæssigt arbejdes der hen mod at kunne træffe en beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2005 med implementering i løbet af Debatten vil nu fortsætte på de enkelte lokalforeningers generalforsamlinger samt på Landsforeningens generalforsamling lørdag den 19. marts kl i Middelfart, ligesom det er muligt at klikke sig ind på debatforum på Referent: Elisabeth Sandell 9

6 Tema Massage fremmer livskvalitet for mennesker med autisme Eirik Tollefsen, pædagog og massagelærer Udvikling af følesansen er af afgørende betydning for at trives og udvikles. Mennesker med autisme har ligesom alle andre brug for nærvær, nærhed og sansestimulation, også selvom de vægrer sig mod selve følesanseindtrykkene og måske giver kropsligt og verbalt udtryk for, at de helst vil undvære dem. Det kender Kirsten Lomholt, pædagog til fra sin praksis med pædagogisk massage, hvor hun har opnået gode resultater. Hun arbejder i»huset«, en institution i Frederiksberg for mennesker med autisme. Her masserer hun bl.a. Claus. Han er 35 år yder modstand mod alt nyt og bliver anspændt, urolig, råbende og selvskadende ved at bide sig i håndleddet i nye situationer. Derfor præsenterer Kirsten Claus for fodbad, hvor han kigger på, at en anden beboer får badet. Efter to ganges iagttagelse bliver Claus opmuntret til at deltage i aktiviteten. Selv om Claus virker tryg ved Kirsten og situationen, siger han, at han ikke vil have fodbad. Men interessen er tydelig, så han opfordres igen. Han indvilger efterfølgende, mens fødderne sænkes ned mod vandet. Han fører håndleddet op til munden, som når han vil bide sig selv dog uden at bide, men han 10 viser dermed en kraftig markering af egen grænse. Da hans fødder får kontakt med vandet, trækker han dem øjeblikkeligt til sig, hvorpå fødderne tørres. Claus og Kirsten taler efterfølgende meget sammen, om Claus oplevelser med fødderne, og han nyder anerkendelsen og erkendelsen af det nye i hans livsverden og sidder tit og kigger intenst på sine fødder. Under forløbet skønner Kirsten, at Claus kan magte det kaos, han kommer i og som er nødvendigt at gennemleve, for at han kan udvide sit erfaringsområde. Hans tærskel for, hvad han kan acceptere, vurderes her som presset men ikke som overskredet. Næste gang da Claus selvvalgt får fodbad, gentager det samme mønster sig. Først efter fjerde gang er han tryg under forløbet i fodbad i sin helhed, men det gøres kort, og han begynder synligt at nyde det. Efterhånden udvides det i tid. Så omstændigt kan det være at få mennesker, der er berøringssky taktil sky til at vænne sig til berøring. Det kræver tålmodighed og menneskelig indsigt, men da det er afgørende for livskvaliteten, er det vigtig at gøre denne indsats. Taktil skyhed fører nemlig til mangelfulde føleerfa- Morten får massage. ringer og læring, og hvor følgerne kan blive social isolation, konfliktfulde relationer, ensomhed og negligering af egne behov for berøring. Man skal fare med lempe når fysisk kontakt afvises og inddrage berøring på en etisk forsvarlig måde. Mennesker, som afviser dette skal som grundlæggende udgangspunkt respekteres for deres afvisning. Mennesker, som man har anelse, forventning og fagligt underbygget forestilling om, vil kunne have glæde af at opleve berøring og massage, må mødes med indføling og taktfuldhed for at skabe en åbning for dette og herigennem give den pågældende mulighed for at blive motiveret. For at kunne sætte sig ind i den oplevelses-verden mennesker med autisme lever i, er det nødvendig at se på følesansens funktion. Følesansen Følesansen deles i to sansesystemer: Det beskyttende system og det skelnende system. Det beskyttende system, som er det tidligst udviklede knyttes tæt til smerteoplevelse hvor adfærden f.eks. kan munde ud i tilbagetrækning i forsøg på at undgå ubehagelige, og i særdeleshed uforudsete sanseoplevelser. Adfærden kan også resultere i en udadrettet overreaktion, som set i eksemplet med Claus, eller en indadrettet selvskadende reaktion i forbindelse med berøringsstimuli. 11

7 Tema Centralnervesystemet befinder sig i alarmberedskab (»kæmp eller flygt«reaktionen), og der bindes så stor en mængde nerveenergi hertil, at alt andet end at afværge er utænkelig, idet handlingen er ubevidst. Det beskyttende sansesystem danner grundlaget for det senere udviklede skelnende system som er tilknyttet bevidstheden. I fosterperioden begynder stimulering og modning af det skelnende system gennem fingersutning, berøring mod livmodervæggen når barnet bevæger sig, og gennem strøg og kærtegn af moderens mave. Fra fødslen udvikles det skelnende system med rivende hast, idet det virker udfordrende og stimulerer til at opfatte gradueringer indenfor berøring, temperatur og tryk, som resulterer i en mangfoldighed af sanseerfaringer. I forbindelse med taktil skyhed ses karakteristisk en tolerance overfor egen berøring af egen krop og overfor egen styring af en andens berøring af én. Det kan forklares ved, at selvstyret berøring er en handling knyttet til bevidstheden og det skelnende følesansesystem, hvorimod den uforudsete berøring vækker det kraftigt reagerende, ubevidst styrede beskyttende følesansesystem. Det handler derfor om at inddrage og styrke det bevidste samarbejde imellem massagens giver og modtager omkring berøring og massage. Nyopdaget hormon øger velbehag ved berøring Aktivering og stimulering af følesansen har grundlæggende og omfattende betydning i et trivsels- og udviklingsperspektiv. Hudens følesans nævnes som den tidligst udviklede sans i fosterets udvikling, og den fungerer allerede i 6-8 fosteruge. Følesansenerverne er så mangfoldige og udvikles i så tæt tilknytning til hele centralnervesystemet, at følesansen dels benævnes som sansernes moder og dels som det ydre centralnervesystem en pendant til det indre, der omfatter rygmarv, hjernestamme og storhjerne. Dertil kommer, at centralnervesystemet og hormonsystemet arbejder tæt sammen om processer, hvor berøring og massage har en lindrende og harmoniserende indflydelse på. F.eks. når der udskilles adrenalin og noradrenalin ved angstreaktioner, endorfin ved smertereaktioner, kortisol og adrenalin ved stress og noradrenalin ved depression. Noget ganske særligt gør sig gældende for det relativt nyopdagede hormon: Oxytocin. Hormonet frigøres ved ganske let berøring og blide strøg, og det fremkalder en direkte følelse af velbehag, ro og hvile, der skaber grundlæggende tillid og aktiverer tilknytningsprocesser. Når en moder langsomt og blidt berører barnets hud, frigøres hormonet oxytocin såvel hos moderen som i barnet, idet moderens berøring aktiverer barnets hudfølesansning og oxytocinproduktion, og bevægelsen mod barnets hud tilsvarende aktiverer moderens. Indvirkningen går således begge veje og får dermed betydning for relationsdannelse, også som den viser sig i forbindelse med berøring mellem mennesker i livets senere tilknytningsforhold. Følesansen er således vigtig for organernes funktion, kontakt med og erkendelse af omverdenen, selv bevidsthed og relationsdannelsen. Erfaringsdannelser via berøring Indenfor normaludviklingen sker udvikling af empati og social erkendelse af den anden allerede i spædbørnsalderen - det subjektive selvs område 7-15 mdr. ( Stern). Her dannes grundlaget for at kunne omgås Morten får massage. andre med gensidig afstemning og respekt og at kunne registrere hinanden og den andens følelser og udtryk. Erindrer barnet positive oplevelser ved berøring, dannes positive taktile spor i hjernen. Når disse spor aktiveres senere i livet, styrker det de sociale relationer og kulturtilknytningen med følelse af velvære og motivation for social tilpasning. Da denne evne er mangelfuld ved autisme, er det vigtig at give følesanseindtryk. Det skulle gerne på længere sigt hjælpe modtageren til bedre trivsel og til at åbne for erfaringsdannelse og mere nuancerede kontaktformer og samspil med andre. Således oplevede også Kirsten fra»huset«det ske for Carsten. Han er

8 Tema Morten får massage. år, havde svært ved at slappe af og var meget anspændt i hele kroppen. Selv ved små ændringer i dagligdagen, viste han kraftig, udadrettet adfærd. Kirsten startede med at give ham flade faste tryk på arme og ben, da trykpåvirkning af følesanseceller dybt i væv og muskler sammen med håndfaste rolige gnidninger er egnet til at give ro og afbalancere følesansen. Imens Carsten fik trykkene, kunne Kirsten mærke, hvordan han bevidst spændte sine muskler. Første gang fulgte han Kirsten med øjnene og var meget opmærksom på, hvad det var, hun lavede. De næste gange holdt han ikke så meget øje med Kirsten. Nu virkede det, som om massagen og situationen var ved at være kendt. Efter en lang tilvænningsperiode modtager han nu ugentlig to massager á 50 minutter. Carstens udadrettede adfærd er aftaget og han er blevet mere opmærksom på de andre. Han spænder ikke musklerne nær så meget under massagen og er på grænsen til at sove. Som han selv udtrykker det:»jeg bliver så dejlig afslappet nu«. Det eneste Kirsten endnu ikke formår, er at give ham oplevelsen af et genkendeligt massageforløb, da han stadig»beordrer«hende til de områder, hvor han gerne vil have massage. Det næste mål er derfor, at han gradvis tør løsne sin trang til at sætte grænser og bruge sin opmærksomhed på at nyde sin krop og samspillet. Massageforløb Kirsten har nu i 1,5 år givet beboerne pædagogisk massage to gange om ugen. Hun fortæller om essensen i forløbene:»inden massagen starter, er jeg opmærksom på, hvordan jeg møder modtageren. I»mødepunktet«benytter jeg mig af den eller de sanser og den kommunikationsform, som modtageren forstår. Det kan f.eks. være i form af at tale om massagen, at vise piktogram af massage eller vise tegnet for massage som ved tegn til tale. Mødepunktet danner således grundlaget og skaber rammerne for massagen. Genkendelige rammer og forudsigelighed, hvorigennem dagligdagen bindes sammen til en overskuelig helhed, er forudsætningen for et vellykket forløb. Til modtagere, hvis kommunikationsniveau gør det muligt, starter jeg med at spørge, hvor de ønsker at modtage massage, og det er de faktisk rigtig gode til at fortælle. Modtagere uden verbalt sprog viser ofte, hvor på kroppen de vil have massage. Jeg gør det således klart, at det er dem, der bestemmer. Jeg fandt ud af, at det var vigtigt at gå langsomt frem og være lydhør overfor modtagerens respons på forskellige slags stimuli og undgå dem, som irriterede, overbelastede eller som forårsagede, at modtageren lukkede af. For at støtte tilvænning til berøring anvender jeg forskellige fremgangsmåder. F.eks. bruger jeg tryk samt forskellige små redskaber udenpå tøjet efterfulgt af enkle afgrænsede massageformer. Under selve massagen følger jeg med i modtagerens kropssprog, som afslører, hvis der bliver overskredet grænser, om noget føles ubehageligt eller decideret gør ondt. Her bruger jeg alle mine sanser og registrerer f.eks. et rynket øjenbryn, en finger der bevæger sig, en trækning om munden mm., og afstemmer min massage derefter. Tidsintervallet skal oftest være afgrænset. Der er vigtigt at afslutte kontakten, inden modtageren viser tegn på modvilje, ubehag eller skubber giveren væk. Et forløb bør altid afsluttes i en god stemning, som giver en samlet positiv oplevelse og vil fremme positiv forventning om næste møde. Giveren skal være vågen overfor og respektere modtagerens udtryk for grænser i forbindelse med sansebearbejdning. Det tager tid at stabilisere, modne og udvikle det taktile sansesystem og der skal gives tid til, at modtageren bliver tillidsfuld og fortrolig med berøring. Her kommer massage ind med særlige kvaliteter i form af entydige veje til på en enkel og individuelt afpasset måde at arbejde med overskuelighed og gentagelse i følesansning. Rammerne i 14 15

9 Tema og omkring massagen er præget af klarlagt etik, ro, nærvær og samspil, så den fremmer afbalancering af nervesystemet gennem afspænding, afgrænsning og oplevelse af samlethed. Når nervesystemet er velafbalanceret, er motivation, opmærksomhed, koncentration, skelneevne og nysgerrighed tilstede, og bevidstheden er vågen og modtagende«. Små virkemidler stor effekt Personalegrupperne har talt en del om effekten af massagen. Nogle synes, at det er svært at skelne, om en udvikling kan tilskrives massagen eller andre igangsatte pædagogiske tiltag. Dog giver personalet klart udtryk for, at beboerne ser frem til massage, og at de bliver skuffede hvis den aflyses. Personalet oplever massagen som beboernes»lille oase«. Kirsten Lomholt har i hele perioden noteret iagttagelser og reaktioner. De viser udvikling på forskellige områder. Hvad hun bl.a. ser som positive tegn er, at beboerne: gerne vil prøve at modtage massage på nye kropsområder. bliver bedre til at slappe af og give sig hen under massagen. Frivilligt bidrag har fået en mere direkte øjenkontakt, åbner op for social kontakt og tager selv initiativ til, på en fortrolig og afslappet måde, at give knus og kram. er blevet bedre til at udtrykke grænser. En gavnlig sideeffekt Uanset om man er forældre eller pædagog, er massage også gavnlig for giveren. At medvirke til et øget velvære, har i sig selv en tilbagevirkende positiv effekt, da den åbner for en dybere kontakt til én selv, til hvilen og væren i egen krop. Den understøtter og styrker evnen til tilstedeværelse og fordybelse, opmærksomhed og koncentration. Det virker desuden fremmende på arbejdsglæden at erkende kvalitet i ens indsats og kan således føre til en særlig oplevelse: At modtage ved at give. Uddybende viden og anvisning af praksis ses i bogen:»berøring & dens betydning massage som pædagogisk redskab.«af Eirik Tollefsen og Hanne Borup Forlaget Systime Anmeldelser kan ses på: Et vigtigt kriterium for mange tilskudsordninger er»godkendelse i henhold til Ligningslovens 8 A«. En forudsætning for denne godkendelse er at mindst 100 personer yder et frivilligt bidrag på mindst kr. 50,-/år. Derfor er det vigtigt for Landsforeningen Autisme at så mange som muligt yder et bidrag i Benyt Landsforeningens girokonto nr LANDSFORENINGEN AUTISME Landsforeningen afholder ordinær generalforsamling Lørdag den 19. marts 2005 kl i Middelfart KursusCenter, Oddevejen 8, 5500 Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Formanden fremlægger forslag til kommende aktiviteter 5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg af bestyrelsens medlemmer 9. Valg af to revisorer 10. Eventuelt Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jørgen Ahler, Niels Erik Jørgensen, Charlotte Grønvall og Bent Weibeck. Revideret regnskab vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen dvs. lørdag den 5. marts Tidsplan: Kl Generalforsamling Kl Frokost + (evt. stemmesammentælling vedr. valg) Kl Evt. genoptagelse af generalforsamling, hvis dagsordenen ikke er udtømt Møde med Lokalforeningernes repræsentanter I forbindelse med Landsforeningens generalforsamling afholdes der i lighed med tidligere år et møde med lokalforeningernes repræsentanter. Fredag den 18. marts 2005 kl Hovedemnet vil være: Gennemgang af bl.a. diagnoseformerne Asperger syndrom, NLD, OCD, Tourette, ADHD v/psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, som bl.a. er tilknyttet Videnscenter for Autisme. Kl : Orientering om status i den kommunale strukturreform v. Morten Carlsson Indbydelse med program tilsendes alle lokalforeninger. Fuldmagt til generalforsamlingen lørdag den 19. marts 2005 Herved gives fuldmagt til: Navn: Adresse: til på mine vegne at afgive stemme på generalforsamlingen den 19. marts Navn på den, der udsteder fuldmagten: Adresse: 16 Bemærk: Kun medlemmer, som har betalt kontingent for indeværende år, kan stemme ved generalforsamlingen. Dette gælder både ihændegaver og udsteder af fuldmagten. Husk husk husk: Medbring kvittering for betaling for både ihændehaver og udsteder. 17

10 Forældregruppe Forældregruppe giver mange ekstra gevinster De fleste af os, der har et barn med autisme, kender det: Ens omgivelser har forståeligt nok ikke altid den fornødne indsigt i, hvad det kan betyde i dagligdagen og hvori problemerne kan bestå, uanset hvor megen forståelse, man ellers i øvrigt møder fra familie, naboer, kolleger, venner og bekendte. Til gengæld er det noget ganske andet, når man taler med forældre, der har nøjagtig den samme problemstilling i deres hjem, fordi deres barn har fået samme diagnose. Det er enormt befriende, at man ikke behøver at forklare, uddybe og udpensle noget, når man fortæller om sit barn. For taler man med et andet forældrepar, så ved de som regel lige nøjagtigt, hvad man mener. Og har selv oplevet lignende episoder såvel sjove som mindre sjove. De kan måske komme med gode råd og fortælle, hvordan de griber vanskelige situationer an i hverdagen og med hvilke hjælpemidler. Derfor er kontakten til og samspillet med andre forældre utrolig vigtig. Og det kan føre mange ekstra gevinster med sig. Med dette indlæg vil vi gerne fortælle om vores erfaringer: Vi er fire hold forældre, der alle har 18 børn tre drenge og en pige i indskolingen på Krabbeshus Heldagsskole i Skive. Faktisk har børnene gået sammen på skolen siden august 2002 og efter cirka halvandet år, hvor vi forældre havde»set«hinanden lidt an, mødtes jævnligt til forældrekurser, forældremøder mv. og fundet ud af, at kemien mellem os var utrolig god, blev vi enige om at etablere en forældregruppe. Siden foråret 2004 har vi så på skift besøgt hinanden privat. Vi samles cirka hver anden eller tredje måned, gerne en lørdag, hvor vi så mødes til frokost, eftermiddagskaffe, leg og ikke mindst: snak og masser af hyggeligt samvær. Med humor som en vigtig ingrediens. Som de fleste sikkert kan regne ud, var det vore fire børn, som var genstanden for de fleste samtaler men kun i starten. Siden er vi kommet langt omkring og i dag snakker vi stort set også om alt andet! Senest har vi drøftet muligheden for at tage på sommerhusophold alle sammen i en weekend. Samtidig har vi haft for øje, at vi skulle tage et særligt hensyn til de respektive søskende. De har ligesom vi voksne et stort behov for at tale med»ligestillede«, for det er bestemt ikke altid let at være bror eller søster til en autist, uanset hvor meget man i øvrigt holder af vedkommende. Og det er altså nemmere at give udtryk for både glæder, sorger og frustrationer til et andet barn, der er i samme»båd«end til en skolekammerat, der ikke kender baggrunden. Og gruppen har heldigvis vist sig at være en stor gevinst for vore øvrige børn. For vi kan tilsammen mønstre en pæn, stor søskendeflok til Jeppe, Nikolaj, Emma og Andreas: To lillesøstre, tre storesøstre og en enkelt storebror. De er alle rimeligt jævnaldrende. Når vi er samlet, er vi 18 i alt. Vi føler selv, at dét fællesskab, vi har fået skabt, er noget helt unikt. Og det vil vi gerne reklamere lidt for. Selvom vi krydser fingre for, at vore børn som i dag er henholdsvis 8 og 9 år gamle kan følges ad på samme klassetrin i resten af skoleforløbet på Krabbeshus, så er vi godt klar over, at det måske på længere sigt ikke kan lade sig gøre. Men skulle de blive»adskilt«på et tidspunkt, så er vi alle enige om, at vi vil fortsætte med at mødes, udveksles erfaringer om dette og hint og forsøge at bevare de tætte bånd, der er knyttet både mellem børnene, deres søskende samt forældrene. Derfor kan vi kun anbefale, at andre forældre måske især de nye også får mulighed for at finde sammen og lære hinanden at kende. Det kan være utroligt givende for alle parter og det bør alle have chancen for at opleve. Med venlig hilsen Jytte og Lars Dalgaard, Stoholm Helle og Frans Kristensen, Thisted Helle og Søren Jensen, Hvidbjerg Lene og Ole Iversen, Aalestrup SIKON Programmet for SIKON den april 2005 kan ses på foreningens hjemmeside eller bestilles pr. tlf eller Sidste tilmeldingsfrist: Mandag den 11. april 2005 Vel mødt til årets konference og kursus! 19

11 En glemt gruppe Ældre forældre med voksne børn er en glemt gruppe Af Lennart Lindqvist, leg. Psykolog og ældre forælder til et barn med flere neuropsykiatriske diagnoser. Neuropsykiatriske funktionsforstyrrelser (autismespektrumsforstyrrelser, DAMP/ADHD og Tourettes syndrom) rammer ikke kun dem som har funktionsforstyrrelser men i lige så høj grad pårørende frem for alt søskende og forældre. Blandt de sidst nævnte findes en gruppe, som praktisk taget er helt glemt og aldrig kommer i tale ældre forældre til voksne børn. I forbindelse med en undersøgelse, som jeg lavede om voksne med forskellige neuropsykiatriske funktionsforstyrrelser, kom jeg også til at interessere mig for de ældre forældres situation (1). Med ældre mener jeg her 50 år eller mere. I undersøgelsen blev i alt 117 forældre interviewede. 53% var i erhvervsdygtig alder, medens 47% var sygemeldte eller havde førtidspension. Således erhvervsarbejdede kun 26% i gruppen. På spørgsmålet om hvad der er forældrenes største bekymring i dag, blev fem problemstillinger fremhævet: Uroen føltes livslang og syntes aldrig at have en ende. På samme tid var sorgen over barnets tabte muligheder der stadig. I denne alder handler uroen også meget om den fremtidige økonomi og om praktiske ting efter forældrenes død. Tanker som, hvem skal fejre barnets fødselsdage i fremtiden eller hvem skal invitere barnet hjem juleaften, er typiske problemstillinger, som mange forældre har. Det gælder frem for alt når det handler om enebørn. Men også i de tilfælde, hvor der er søskende, findes samme problematik, da forældrene ikke ønsker at lægge alt for stort et ansvar over på søskende. Kræfterne er slut. Mange forældre føler at de ikke længere orker sit barn. Nogle gange kan de føle det samme om børnebørnene, som desuden ofte også har en neuropsykiatrisk diagnose. Det fører i mange tilfælde også til at de ikke orker at være sammen med slægtninge og venner, hvilket igen fører til social isolering. For mange forældre som stadigvæk erhvervsarbejder betyder det også, at de er nødt til at lægge hele sin energi på sit arbejde og måske endda tager arbejdsopgaver med hjem for at kunne nå at lave disse færdige noget som er ødelæggende for relationerne i ægteskabet. At barnets afhængighed af forældrene fortsætter at være lige så stort også når det bliver ældre frem for alt når det drejer sig om økonomi, men også i forhold til praktiske gøremål som tøjindkøb, vask og rengøring. Lidt forbavsende er det, at forældre til børn med overfladisk set lettere problemer som DAMP/ADHD og Tourettes syndrom, ofte har det sværere end forældre til børn indenfor autismespektret. Dette skyldes hovedsageligt at de to førstnævnte diagnoser ikke giver ret til LSS-insatser. (Hjælp efter den svenske modsvarende til Serviceloven, oversætterens anm.) Ikke sjældent er problemerne forankrede i børnenes boligforhold. Det er heller ikke sjældent at børn som bor i egen bolig flytter hjem til forældrene igen f.eks. ved en separation. Mange forældre lider også under at de kan mærke børnenes ensomhed og isolation. I nogle tilfælde er forældrene blevet børnenes eneste venner. Et problem, som specielt lidt ældre mødre oplever, er at de bliver deres døtres veninder. At de ikke har nogen steder de kan gå hen med sine bekymringer. Hverken psykiatrien eller socialforvaltningen synes at være interesserede i at støtte ældre forældre. Oven i købet har flere forældre stødt på problemer med tavshedspligten når de har ønsket at hjælpe deres børn. I de familier hvor ægteskabet knager, hvilket ikke er usædvanligt når man i mange år har levet i et kaos, har mange følt at de ikke er blevet forstået. Kommunernes familierådgivere har ofte en meget mangelfuld viden om neuropsykiatri. At de er bange for sit barn. Dette er ikke almindeligt, men heller ikke ualmindeligt. Samtidigt er det ikke noget som man fortæller om udenfor familien. Ofte men langt fra altid rammer det forældre til børn med misbrugsproblemer eller psykose. Der findes flere eksempler på forældre der er blevet låst inde, truede og endda mishandlede. At være både forælder og værge til et voksent barn kan også lede til adskillige konflikter. Ellers er det almindeligt at den fysiske aggressivitet overgår til verbal aggressivitet med årene. De fleste ældre forældre synes dog at have accepteret situationen som den er og siger sig gå på listesko for husfreden skyld. Hvordan har forældrene det i dag De fleste forældre mener trods alt, at børnenes problemer bliver nemmere at håndtere med årene. Alligevel lever mange forældre i en konstant tilstand af stres, som i nogle tilfælde udvikler sig til en kronisk stresstilstand. Nogle forældre siger at de stadigvæk ikke kan nyde livet frem for alt når børnene har det svært. Et specielt trist problem er, når der er blevet så stor uenighed mellem søskende at de aldrig mødes. Mange forældre mener at de stadig er småbørnsforældre med alt hvad dette indebærer. I flere tilfælde er det ført til både psykiske og fysiske problemer hos forældrene. Forskellige former for smerte er almindelig blandt ældre forældre. Flere af forældrene specielt mødrene har fået diagnosen fibromyalgi

12 En glemt gruppe Overraskende mange af forældrene i undersøgelsen er behandlet for depressioner. 32 af de 117 (27%) af forældrene siger at de nogle gange i løbet af deres liv har haft tanker om selvmord, men har holdt sig fra at gennemføre det pga. ansvaret for barnet. At pårørende faktisk er en højrisikogruppe for selvmord fremgår også af en undersøgelse af Wasserman (2). Dette er noget som man aldrig må være ligeglad med. Almindelige fysiske symptomer hos ældre forældre er desuden smerter, træthed, søvnproblemer, maveproblemer, hovedpine, forhøjet blodtryk og perceptuel overfølsomhed. Almindelige psykiske symptomer er træthed, uro, angst, overfølsomhed, humørsvingninger og manglende lyst ikke mindst manglende seksuel lyst. Interessant er, at også når det drejer sig om ældre forældre, betragter mødrene sig som mere driftige og engagerede, medens fædrene i mange tilfælde føler sig resignerede og ikke orker at engagere sig men der findes naturligvis individuelle forskelle. Tilbageblikke Et gentagende tema når ældre forældre ser tilbage på sit liv, er alle de krænkelser de har været udsat for gennem årene. Det drejer sig frem for alt om forældre til børn indenfor autismespektret, som er født i 60.erne og 70.erne. Mange husker stadigvæk med bitterhed alle anklagelser de har mødt i kontakten med børnepsykiatrien, Erica-stiftelsen (psykiatrisk institution i Stockholm for udredning, behandling og forskning i børns psykiske udvikling, oversætterens anm.) og forskellige former for behandlingshjem, hvor man ofte har prøvet at skille børnene fra forældrene. Mest krænkende er når de er blevet anmeldt for mistanke om incest og andre former for overgreb. Oplevelsen, har på trods af at de næsten uden undtagelse er blevet frikendt ved rettergange, efterladt sig ar som stadig huskes. Nogle forældre fortrinsvis mødre kan også føle at rollen som forælder har været så krævende at de har måttet holde sig tilbage når det drejede sig om studier og mulighederne for at gøre karriere på arbejdsmarkedet. Dette er dog i regel mere en konstatering som ikke efterlader nogen bitter eftersmag i modsætning til anklagelserne. Nogle forældre er desuden begyndt på studier når de er kommet op i årene. Det der dog tydeligt, at arbejde og studier hele livet igennem er blevet styrede og påvirkede af børnenes vanskeligheder og behov. På samme måde har der mange gange i livet været en kamp mellem forældrenes egne behov og børnenes. TEMADAG I SØNDERJYLLANDS AMT Hvilken hjælp har ældre forældre brug for? I bund og grund er der ingen større forskel mellem hvad yngre forældre og ældre forældre har brug for af støtte. Målet er at man skal kunne leve et godt liv på trods af at man er forælder til et barn med funktionsforstyrrelser. Alle forældre har brug for at blive respekteret og lyttet til uanset alder. Mange ældre forældre har brug for nogen at tale med om sine problemer og nogle gange har de brug for professional hjælp. Det betyder, at der er brug for at viden om og interesse for mennesker med neuropsykiatriske vanskeligheder bliver større inden for psykiatrien og socialtjenesten. Megen støtte burde desuden kunne gives allerede i primærplejen. Også ældre forældre skulle have glæde af en sagsbehandler som ser på hele familiens situation. En familieterapeutisk støtte med udgangspunkt i barnets funktionsforstyrrelser er også vigtig, da mange forældre befinder sig i en krisetilstand og har brug for at blive mødt med udgangspunkt i dette dvs. med empati, omtanke og omsorg. Mange ville også have glæde af at kunne deltage i en form for forældregruppe for ældre forældre, da de ikke føler sig hjemme i de traditionelle forældregrupper, hvor problemerne oftest handler om skolen. Afslutningsvis kan det konkluderes at ældre forældre til voksne børn med neuropsykiatriske funktionsforstyrrelser er en glemt gruppe i samfundet. På trods af dette opsummerer en af forældrene i undersøgelsen sine erfaringer med ordene:»mit liv blev anderledes, men jeg tror definitivt ikke at det blev dårligere«. Referencer: (1). Lindqvist, L (2004): Ensam på krokig väg; Kalmar, Kalmar Kommun (2). Wasserman, D (2004): Anhöriga till intagna psykiatriska patienter löper risk att ta sitt liv. Läkartidningen 101:1171 Artiklen er bragt med tilladelse af Riksföreningen Autism, Ögonblick nr og oversat af Elisabeth Sandell. TEMADAG 30. APRIL 2005 Teenager & snart voksen og hva' så? Købmandskolen, Dronning Margrethes Vej Aabenraa Kl Vi har fået to gode foredragsholdere til at komme og fortælle om de problematikker man støder ind i hos teenagere og voksne med autisme: Trine Uhrskov som bl.a. arbejder hos Specialisterne samt i Aspergers Ressource Center. Åge Sinkbæk, Informationsmedarbejder hos Videnscenter for Autisme, har selv Aspergers syndrom og vil fortælle ud fra sine egne erfaringer. Pris: 150,- kr. Tilmelding og betaling senest 21. marts! For yderligere oplysninger kontakt: Annette Lund Dreyer, tlf , Marian Thomasen, Tlf , Indbydelse sendes til vores medlemmer og andre interesserede kan indhente oplysninger på hjemmesiden i løbet af februar måned! 22 23

13 Aspergerudvalget Nyt fra Aspergerudvalget Landsforeningen har givet os en opgave, som vi har valgt at lægge en del arbejde i, den har arbejdstitlen:»asperger et livslangt bekendtskab«opgaven bliver udformet i stil med et idé-katalog, som kan bruges af såvel forældre, folk med AS samt alle andre interesserede. Det skal både være en inspirations-kilde, et værktøj til brug for videre informationssøgning samt meget andet Præsentation af de grundlæggende ideer bag opgaven finder sted på vores årsmøde. Det er et utroligt spændende projekt, hvor vi har brug for at høre hvad DU kunne bruge det til, så mød op Årsmøde i Aspergerudvalget Lørdag den 19. marts 2005 Aspergerudvalget NLD-gruppen NYT NYT NYT: Ny socialrådgiverbrevkasse på NLD-gruppens forum Charlotte Megyessi er tiltrådt som (frivillig) socialrådgiver og brevkasseredaktør i NLD-gruppen. På under forummet»kære Charlotte«er det muligt at stille spørgsmål om rettigheder/ muligheder i forhold til lovgivningen. For medlemmer uden internetforbindelse henviser vi til telefonnummer NLD-gruppen ønsker Charlotte velkommen vi glæder os til samarbejdet. SÆT KRYDS I KALENDEREN Jamen er der da allerede gået et år var det ikke i september sidste år...? Jo, hukommelsen fejler ikke noget. Vi holdt lettere forsinket årsmøde sidste år på Vejlefjord. Men der er flere årsager til, at vi afholder årsmøde allerede nu igen: Ønske om tættere kontakt med lokalforeningerne Ønske om at knytte udvalget tættere til Landsforeningens generalforsamling Ønske om at minimere udgifter til et årsmøde 24 Derfor har vi arrangeret det således, at når Landsforeningens generalforsamling er slut, overtager vi lokaliterne og gennemfører vores årsmøde. Det er selvfølgelig vores håb, at så mange som muligt både Aspergerrepræsentanter og øvrige interesserede bliver»hængende«efter frokost. Oplysning om det nærmere indhold af vores årsmøde fremsendes senere direkte til enten aspergerrepræsentanterne eller Lokalforeningerne for de, der ingen aspergerrepræsentant måtte have valgt. Derudover vil dagsordenen blive udsendt som nyhedsbrev (endnu en grund til at tilmelde sig) Med venlig hilsen Aspergerudvalget GENERALFORSAMLING: Afholdes den 12. marts 2005, kl i Odense Mødecenter. Generalforsamlingen afsluttes med fælles spisning og levende musik. Mød op og vær med til at sige farvel til den afgående formand og velkommen til den nye formand. Indkaldelse, dagsorden m.m. rundsendes og findes ligeledes på NÆSTE NLD-LEJR afholdes i påsken den marts 2005 Lejrpris er som altid 200,- pr. deltager. Stedet bliver i år i nærheden af Fredericia. Igen i år er der kreative værksteder, film-workshop og oceaner af natur og hygge. Nærmere oplysninger følger på 25

14 Forældrekursussekretariatet Nyt fra lokalforeningerne Nyt fra forældrekursussekretariatet Kurser: Der afvikles med stor succes en række kurser med udgangspunkt i vores fælles erfaringer som forældre og pårørende. Vi vil her i bladet på et senere tidspunkt behandle disse kurser i en temartikel. Malta Landsforeningen arrangerer som bekendt igen i år en ferietur til Malta, denne gang i september måned. Tilmeldingerne er strømmet ind og her ved udgangen af januar er der kun få pladser tilbage fra Kastrup mens der stadig er en snes pladser tilbage på afgangen fra Billund. Malta er solsikker, afslappet og meget børnevenligt. Folkeferies personale og vores medbragte pædagoger er pejlet ind på netop aktiviteter til vores børn og unge. De mange muligheder i det velfungerende feriecentret sammenholdt med de veludstyrede feriehuse som hver familie tildeles, bør garantere os endnu en dejlig ferie til rimelige penge. Vil du med haster det med at ringe til Hanne på Dansk Folkeferie på Sommerhøjskole Vigsø Bugt Det nye tilbud om at tage på sommerhøjskole i tiden 18. til 25. juni 2005 på feriecentret Vigsø Bugt har slået alle rekorder i hurtig tilmelding. Allerede nu er der venteliste på deltagelsen idet alle 40 familiehuse er optaget. Ovenikøbet er det lykkedes Landsforeningen at opnå et stort tilskud fra Socialministeriets midler så deltagerprisen nu kan nedsættes (fra 9.500kr) til kr pr. hus/familie. Vi er gået i gang med detailplanlægningen af indholdet og så mangler vi stadig at skaffe et antal pædagoger, vi skal bruge i alt 16 med erfaring fra arbejdet med mennesker med autisme. Nyt Nyt Nyt med Landsforeningen på Langelandsfestival LA har fået stillet en bod/telt på 6 x 6 meter til rådighed på 2005 udgaven af Langelandsfestival. Den vil vi bruge som en kombineret informations- og salgsbod, kaffe- og mødested og endelig satser vi på et dagligt specialarrangement. A-TELTET vil være åbent hver dag på den 4 dage lange festival og vi håber at kunne samle medlemmer, venner og interesserede. Tag på ferie i en uge med Dansk Folkeferie på Langelandsfestival. For første gang tilbyder Folkeferie en uge i familietelt i en speciel DF lejr. De helt nye telte er slået op i forvejen (du kan tage det med hjem bagefter hvis du vil), der er toilet- og badeforhold kun beregnet for denne indhegnede lejrs beboere og specialarrangementer. Lejren er placeret med udsigt over vandet, tæt på den anlagte sandstrand og festival danmarks absolut største børneland på m2. Vi har aftalt med Dansk Folkeferie, at vi får et specielt hjørne af lejren til vores familier. Derfor skal du/i ved tilmeldingen på huske at understrege at I kommer fra Landsforeningen Autisme. Alle priserne fremgår af og man kan populært sige at du i dette tilbud får et telt + særbehandling gratis oveni købet. Der er ingen særlige rabatter til LA s medlemmer. Tag giraffen med på Langeland fra den 23. til den 31. juli 2005 der er også fed musik se på BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Generalforsamling Bornholms lokalforening afholder ordinær generalforsamling Torsdag den17. marts 2005 kl på Centralbiblioteket, Rønne. Dagsorden ifølge vedtægterne! FREDERIKSBORG AMT Landsforeningen Autisme Frederiksborg Amt afholder generalforsamling Torsdag 10. marts 2005 kl Lokale 309 på Kommunikationscentret, Skansevej 2 D, Hillerød Dagsorden ifølge vedtægterne. Dette er eneste mødeindkaldelse. Nærmere oplysninger på: Med venlig hilsen Allan Jensen, formand FYNS AMT Generalforsamling Lokalforeningen Fyns Amt afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2005 kl Sted: Enghaveskolen, Roesskovsvej 125, 5200 Odense V. Dagsorden ifølge vedtægterne! Efterfølgende vil der være foredrag/debat/info omkr. De forestående Strukturændringer kommune-sammenlægninger, nye regioner osv. Hvilken betydning får det for os og vores børn inden for autismespektret? Morten Carlsson, Landsforeningens formand, kommer med debatoplæg og information, samt fortæller om foreningens rolle i det store spil. Mød op! og bliv klædt på til de fremtidige udfordringer. Indbydelse/mødeindkaldelse sendes til medlemmerne 26 27

15 Nyt fra lokalforeningerne NORDJYLLANDS AMT Generalforsamling for Lokalforeningen Nordjyllands Amt Afholdes onsdag den 2. marts 2005 kl På Aalborgskolen Kollegievej 1, 9000 Aalborg, Festsalen indgang A Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning 3. Kassereren fremlægger Lokalforeningens regnskab 4. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kommende aktiviteter 5. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen 6. Behandling af indkomne forslag 7. Kontingent fastsættelse 8. Valg af bestyrelsens medlemmer, følgende er på valg: Lisbeth Holtegaard (modtager genvalg) Bent Weibeck (modtager genvalg) Jørn Poulsen (modtager genvalg) 9. Valg af 1. og 2. suppleant 10. Valg af revisor 11. Eventuelt Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen har vi aftalt med Landsforeningens formand Morten Carlsson, at han vil komme og fortælle om planerne for Landsforeningens fremtidige struktur. Vi arbejder også på at få en af de lokale politikere til at komme og fortælle om kommuners tanker om håndtering af handicapområdet. Der vil blive udsendt særskilt indkaldelse i lokalforeningens nyhedsbrev, samt blive offentliggjort på lokalforeningens hjemmeside Pbv. Jørn Poulsen RINGKØBING AMT Generalforsamling Lokalforeningen Ringkøbing Amt afholder generalforsamling mandag den 7. marts 2005 kl i lærerværelset på Åmoseskolen, Valdemarsvej 347, 7400 Herning. RIBE AMT Generalforsamling i Ribe Amt Den 14. marts på Vindrosen kl til ca. kl (bag tobakken i Esbjerg) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Louise fortæller om livet som asperger. 4. Foreningens struktur. 5. Kassererens beretning. 6. Kontingent fastsættes. 7. Behandling af evt. indkommende forslag. 8. Valg til bestyrelsen:inger Gjulem Jette Top Olesen Hanne Kristensen. Bestyrelsen modtager genvalg. Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødet, også hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen. Tilmelding til generalforsamling senest den 10. marts til Hanne på eller mail ROSKILDE AMT Generalforsamling Lokalforeningen Roskilde Amt afholder generalforsamling onsdag den 16. marts 2005, kl , på Dom Apoteket, Algade 52, Roskilde. Dagsorden ifølge vedtægterne! Efter generalforsamlingen vil der blive indlæg og kort debat med overlæge Ole Sylvester Jørgensen, Bispebjerg Hospital over emnet:»nyere synspunkter vedr. opdelingen af autismespektrum i undergrupper«. Der vil blive fremsendt særskilt indkaldelse til medlemmerne. I øvrigt henvises til foreningens hjemmeside: Bestyrelsen Dagsorden ifølge vedtægterne. Dette er den eneste mødeindkaldelse. Venlig hilsen Inger Enemark 28 29

16 Nyt fra lokalforeningerne STORSTRØMS AMT Lokalforeningen Storstrøms Amt afholder generalforsamling Der afholdes generalforsamling tirsdag den 15. marts 2005 kl i Autismeforums mødelokale Færgegårdsvej 15 Z, Vordingborg. Der udsendes særskilt mødeindkaldelse. Med venlig hilsen Bestyrelsen STORKØBENHAVN Husk at tilmelde dig Netcafe for større børn og unge Lokalforening Storkøbenhavn har lejet Playtown netcafe Lyngby Kulturhus, Klampenborgvej 215 j, 2800 Lyngby Lørdag den 19. februar 2005, kl Tilmelding til eller pr. tlf Se også opslag på lokalforeningens hjemmeside. Søskendekursus Lokalforeningen planlægger søskendekursus 3 lørdage i april. Der vil blive 3 faste grupper med en aldersopdeling på: 7-9 år, år og år. Forhåndstilmelding kan gives på Nærmere besked vil blive annonceret på lokalforeningens hjemmeside og i nyhedsbrev medio marts. STORKØBENHAVN Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægternes paragraf 4 indkalder vi hermed til Lokalforeningens 25. ordinære generalforsamling Tirsdag den 1. marts 2005 kl på Marielyst skole, kantinen, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg Marielyst skole er en folkeskole med gruppeordninger for kontaktsvage elever. I alt 5 klasser fra bh.-kl til 9. kl. Inden generalforsamlingen vil der være mulighed for at få en rundvisning på skolen ved afdelingsleder Else Rybøl. Rundvisningen starter kl i kantinen. Efter generalforsamlingen kommer overlæge Ole Sylvester Jørgensen fra børne-psykiatrisk afdeling på Bispebjerg Hospital og fortæller om diagnosticering inden for autismespektrumforstyrrelser. Programsat til kl Dagsorden for generalforsamlingen: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsen aflægger beretning 3) Kassereren aflægger revideret regnskab 4) Vedtagelse af kontingent Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100,- kr./år. 5) Forslag fra bestyrelsen 6) Forslag fra medlemmerne Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag sendes til Lokalforeningens adresse Bogholder Allé 69, 2720 Vanløse. 7) Valg til bestyrelsen Følgende medlemmer er på valg: Morten Carlsson, Connie Keller og Lone Mårtensen, alle er villige til genvalg. 8) Valg af revisorer Svend Jensen og Jesper Storskov er på valg, begge er villige til genvalg. 9) Evt. Fuldmagt til generalforsamlingen den 1. marts 2005 (Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen kan du ifølge vedtægterne afgive din stemme pr. fuldmagt. Fuldmagten medbringes til generalforsamlingen). Undertegnede medlem af Lokalforeningen for Storkøbenhavn giver hermed Navn: fuldmagt til på mine vegne at afgive stemme på generalforsamlingen. Navn og adresse: OBS! Der kan kun afgives én stemme via fuldmagt pr. fremmødt medlem 30 31

17 Nyt fra lokalforeningerne 32 SØNDERJYLLANDS AMT Ordinær Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2005 kl på Fjordskolen, Posekærvej 8, Åbenrå Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Kontingent fastsættes 5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Preben Nielsen modtager genvalg Marian Thomasen modtager genvalg Ingrid Vagner modtager genvalg Valg af et bestyrelsesmedlem for et år 8. Valg af suppleant 9. Valg af 2 revisorer 10. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Husk at medbringe kvittering for betalt medlemskab. Kun betalende medlemmer har stemmeret! Ca. kl Strukturdebat med deltagelse af amtsrådsmedlem Bjarke Larsen, Det Radikale Venstre Vi har inviteret Bjarke Larsen til at fortælle om, hvad strukturreformen kommer til at betyde for vores område. Hvilke institutioner overgår til kommunerne, og hvilke skal over i den kommende region. Hvem skal sikre kvaliteten og udviklingen af indholdet i tilbuddene til de svageste? Benyt denne lejlighed til at få stillet spørgsmål. Lidt om Bjarke Larsen: Han sidder i Sønderjyllands Amtsråd og er medlem af følgende udvalg: Undervisnings- og kulturudvalget Socialudvalget Regionalrådet Sønderjylland/Schleswig Repræsentantskabet Sønderjyllands Symfoniorkester Bestyrelsen Rendbjerghjemmet Bestyrelsen Reva-Sønderborg Bestyrelsen Aabenraa Gymnasium og HF Bestyrelsen Haderslev Museum Kontaktrådet Sønderborg Erhvervsskole Kontaktrådet Børneområdet Sønderjylland Lokalrådet VUC-Haderslev Ud over hans politiske virke er Bjarke Larsen redaktør, forfatter og kommentator og har sin egen virksomhed Pressto, som er et journalistisk forlag/kommunikation. For nogle er han måske mere kendt som indehaver af»æ' Rummelpot«, som han redigerede i 10 år, men solgte for et par år siden for at kunne deltage mere aktivt i politik. Ca. kl Skal Lokalforeningen opdeles efter den kommende region? VIBORG AMT Generalforsamling Vi afholder generalforsamling lørdag den 12. marts fra kl på Krabbeshus heldagsskole. Udover generalforsamlingen har vi kontaktet forskellige grupper som vil fortælle om det liv der venter vores børn efter skolen. Der vil bla. være personer fra amtet, Landsforeningen og beskæftigelsestilbuddene til stede og give et bredt indtryk af hvad fremtiden vil bringe for vores børn og unge. Oplægget vil være en videre bygning på det møde der blev afholdt af Krabbeshus i december sidste år, men kan også stå alene hvis man ikke var med til mødet i december. Venlig hilsen Ruth Palludan VESTSJÆLLANDS AMT Landsforeningen Autisme, Lokalforeningen Vestsjællands Amt Indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 8. marts 2005 kl på Ådalskolen i Ringsted Kl vil Åge Sinkbæk, Roskilde, Informationsmedarbejder på Videnscenter for Autisme samme sted holde et foredrag. Åge Sinkbæk er forfatter af bogen: Den Romerske Brobygger. Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 4. Kontingentfastsættelse 5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen 6. Behandling af evt. indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse 8. Valg af 2 revisorer 9. Eventuelt. Ad 6: Bemærk at indkomne forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsens sekretær i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ad 7: På valg er Claus B. Nielsen (modtager genvalg), Jens Fransen (modtager ikke genvalg) og Thorkil Sonne (modtager ikke genvalg). På bestyrelsens vegne Viggo Erland Moustsen (Sekretær) Østerlyngvej 1, 4500 Nykøbing Sj., Tlf , Kørselsvejledning fra Ringsted Station til Ådalskolen: Følg Jernbanevej ca. 300 m. Drej til højre ad Næstvedvej ca. 1,1 km. 2. vej rundt i rundkørslen Næstvedvej ca. 600 m. Drej til højre ad Bengerds Allé ca. 400 m. Drej til venstre ad Eriksvej ca. 100 m til Eriksvej 4. 33

18 Nyt fra lokalforeningerne Lokalforeninger og udvalg 34 VEJLE AMT Generalforsamling Lokalforeningen Vejle Amt afholder ordinær generalforsamling den 8. marts 2005 kl på ASV, Solsikkevej 6, 7100 Vejle Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi indleder generalforsamlingen med et indlæg fra 3 institutioner i Vejle Amt. Det handler dels om, hvad de kan tilbyde vores handikapgruppe, og dels hvilke udfordringer de ser i den kommende tid. Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have tilmeldingerne senest d. 20. februar. Der er sendt særskilt invitation ud til medlemmerne, hvis du ikke har modtaget den bedes du kontakte Gerhard Møller på tlf Søskendegruppe Lokalforeningen starter en søskendegruppe op medio marts 2005 under ledelse af pædagog Linda Bjerg, fra LB Advice. Gruppen mødes i Vejle og der er planlagt 6 gange. Egenbetalingen er 500 kr., som man kan søge refunderet ved den kommunale sagsbehandler. Der er sendt invitation med tilmelding til dem, der har givet forhåndstilsagn om deltagelse. Skulle der være andre interesserede, kan de kontakte Winnie Skjødt på tlf eller ÅRHUS AMT Generalforsamling Lokalforeningen Århus Amt afholder generalforsamling Tirsdag den 29. marts kl i Hinnerup Kollegiets sal, Stadion Allé 1, Hinnerup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Kontingent fastsættes 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen 6. Behandling af indkomne forslag Skal være formanden i hænde senest den 9. marts 7. Valg til bestyrelsen 8. Valg af revisorer 9. Eventuelt Med venlig hilsen Grete Gjøl, formand Bornholms Regionskommune: Max Kjær...Tlf Henrik Nielsen...Tlf Frederiksborg Amt: Allan Jensen...Tlf Charlotte Sloth Jensen...Tlf Fyns Amt: Pernille Saxtrup...Tlf Færøerne: Lea Wolles...Tlf Eivin Simonsen...Tlf Grønland: Ando Møller...Tlf Inger Platou...Tlf Nordjyllands Amt: Jørn Poulsen...Tlf Bente Jessen...Tlf Ribe Amt: Brit Lutro...Tlf Lone Jessen...Tlf Ringkjøbing Amt: Søren Dalgaard...Tlf Lena Ubbesen...Tlf Roskilde Amt: Kontaktperson: Alex Bager...Tlf Susanne Nielsen...Tlf Storkøbenhavn: Kollektiv ledelse...tlf Lone Mårtensen...Tlf Storstrøms Amt: Vivi Rasmussen...Tlf Birthe Friis...Tlf Sønderjyllands Amt: Preben Nielsen...Tlf Lene Ravnsgaard...Tlf Vejle Amt: Kollektiv ledelse, kontaktperson: Winnie Skjødt...Tlf Winnie Skjødt...Tlf Vestsjællands Amt: Thorkil Sonne...Tlf Merete Steentoft...Tlf Viborg Amt: Kollektiv ledelse, kontaktperson: Ruth Palludan...Tlf Peter Nielsen...Tlf Århus Amt: Grete Gjøl...Tlf Inger Lønbæk...Tlf (AS-repr. = Aspergerrepræsentant i lokalforeningen) Aspergerudvalget: Kontaktperson: Charlotte Grønvall...Tlf NLD-gruppen: Kontaktperson: Hanne Veje...Tlf Psykiatriudvalget: Kontaktperson: Lisbeth Stenz...Tlf U-Landsudvalget: Kontaktperson: Bente Gad Johansen...Tlf

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser

LANDSFORENINGEN AUTISME. Forældrekurser LANDSFORENINGEN AUTISME Forældrekurser Bl.a. Grønne aftener Etablering af netværksgrupper Søskendekurser Bedsteforældre- og pårørendekursus Kend serviceloven Teenage-ramte forældre Botilbud hvor flytter

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Ingen at lege med Vil gerne være alene LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 Glad for at se dig Hav en god dag folk børn Bladredaktion: Lone Jessen Mail: jessen.54@mail..dk 12 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling

Medlemsblad nr. 11 2008. Nordsjællands lokalafdeling ADHD Medlemsblad nr. 11 2008 Nordsjællands lokalafdeling Indhold side 5 side 7 side 9-13 Gode råd før du går til socialforvaltningen 5 Kursusoversigt 7 Søskendekursus 9-13 Forælderkursus 15-19 ADHD 21

Læs mere

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning:

Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Advarselssignaler på at dit barn er udsat for mobning: Barnet vil ikke i skole/sfo Barnet er bange for skolevejen Barnet får blå mærker, skrammer og skader Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt,

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR

MOBNING ET FÆLLES ANSVAR MOBNING ET FÆLLES ANSVAR AT DRILLE FOR SJOV AT DRILLE FOR ALVOR I Galaksen arbejder vi med at forebygge mobning. Mobning har store konsekvenser både for de børn, der bliver mobbet og de børn, der befinder

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT

Af Gitte Retbøll, læge og børnepsykiater. Arkivfoto 0-14 TEMA: BØRN MED UDFORDRINGER EN OVERSIGT Læs en børnepsykiaters vurdering af forskellige børn hvor vi umiddelbart tror, det er ADHD, men hvor der er noget andet på spil og læs hvad disse børn har brug for i en inklusion. Af Gitte Retbøll, læge

Læs mere

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014.

Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. AVALAK s VEDTÆGTER Vedtægterne blev senest ændret under den ordinære generalforsamling den. 1. november 2014. ORGANISATIONENS NAVN: 1. AVALAK (Organisationen for Grønlandske Studerende i Danmark) Stk.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service

LANDSFORENINGEN AUTISME. Støttemuligheder efter lov om social service LANDSFORENINGEN AUTISME Støttemuligheder efter lov om social service Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) området, har man som regel haft en fornemmelse af, at ikke

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland. Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Der sker altid spændende ting her i Vestsjælland Her er vi på tur til Det Vilde Vesten til Texas Ranch Nyhedsbrev Januar 2017 Aktivitetskalender 1. kvartal 2017 Torsdagscafé

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Maj 2007 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Maj 2007 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Temadag om inklusion i folkeskolen side 3 Referat fra generalforsamlingen side 4+5 Regnskab side

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Forårsprogram 2016 Arrangementer i foråret: MS kost og livsstil METAsundhed hvofor bliver vi syge? Ensomhed - et foredrag Stavgang ved Tangkrogen Årsmøde

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere