INDEKLIMA. Videhøjvej Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune"

Transkript

1 INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten Odense SØ CVR: DK KONTAKT Lene Mølholm Mobil Videhøjvej Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført januar 2011

2 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Baggrund for undersøgelse 3 Formål 3 Bygningsbeskrivelse 3 Observationer 5 Mikrobielle forhold 6 Vurdering 9 Konklusion 10 Overordnet handlingsplan Bilag: 1: Planskitse med prøvetagningssteder 2: Analyseresultater aftryksprøver 3: Generel beskrivelse for skimmelsvamperenovering, rengøring og sikkerhed 2

3 Undersøgelse af hus inkl. tagrum og kælder beliggende Videhøjvej 6 i Gjern. Undersøgelsen blev foretaget af Lene Mølholm, OBH Indeklima den 13. december Baggrunden for besigtigelsen var, at en lejer har klaget til Silkeborg Kommune over gener fra skimmelsvamp ved ophold i huset. Lejer har fået taget en blodprøve, som viser spor efter Alternaria. Der er mistanke til skimmelsvampeskader i væg- og gulvkonstruktion. Formålet med undersøgelsen var, at vurdere om der er sundhedsfare ved at bebo huset, og om sundhedsfaren er nærliggende fra de formodede skimmelsvampeangreb. Herudover at afdække årsager til skimmelsvampeangreb, samt angive et eventuelt omfang af disse angreb. Til stede ved besigtigelsen var lejer og udlejer. Bygningsbeskrivelse Huset er jf. BBR opført i 1899 og tilbygget i Huset er bygget på murstenssokkel, som ved besigtigelsen fremstod pudset. Huset er indrettet med beboelse i stueetagen og delvist udnyttet tagetage. Der er et mindre uudnyttet kælderrum. Taget er hældningstag. Ydervæggene er røde mursten. Historik Lejer har tidligere observeret område med sorte aftegninger på væg i kontor. Aftegninger er efterfølgende blevet malet over. Observationer Ved besigtigelsen blev der foretaget orienterende fugtmålinger med en kapacitetsmåler af mærket Tramex. Skalaen for puds og beton går fra 0 til 100 på en relativ skala, hvor området fra 0 til 30 normalt anses for tørt, og området fra 70 til 100 anses for vådt. Målinger udført med kapacitetsfugtmålere er behæftet med en vis usikkerhed, idet f. eks ledende materialer eller salte i murværk kan medføre større udslag end det reelle fugtindhold. Derudover blev der foretaget målinger med en indstiksmåler af mærket Testo 606-2, der måler materialefugt i %. Målingerne kan normalt vurderes efter følgende kriterier: Træ: 0-14 % = tørt, % = fugtigt (risiko for vækst af skimmel), % = vådt (stor risiko for vækst af skimmel), >20 % = meget vådt (risiko for angreb af trænedbrydende svampe). Normalt bør indvendigt træværk som f.eks. fodpaneler ikke indeholde mere end 10 % træfugt. Det skal her anføres, at de angivne værdier kan variere afhængigt af f.eks. træsort og temperatur. Ovenfor nævnte værdier anvendes derfor alene som vejledende vurderingsgrundlag. Såfremt der ønskes eksakte værdier for det aktuelle fugtindhold kræves der målinger med præcisionsudstyr, der ofte kalibreres på akkrediterede laboratorier. Udvendigt Ved udvendig besigtigelse kunne der observeres udluftningsriste i sokkel i facader på den oprindelige del af huset. Riste var for ventileret gulvkonstruktion. Mod vej kunne der observeres 3 stk. udluftningsriste og mod gården kunne der observeres 2 stk. udluftningsriste. Mod vej var ristene lukket inde bag planter og anden tæt bevoksning. Generelt fremstod ristene næsten helt lukkede med snavs eller lignende inde under husets gulv. Der kunne observeres enkelte revner i pudset sokkel. 3

4 Stueetage Ved besigtigelse af huset oplyste lejer, at han har gener ved ophold i huset, specielt i soveværelset. Han er flyttet midlertidigt. Han oplyser yderligere, at han ofte oplever, at tøj, der er ophængt på bøjlestang i soveværelse, lugter af mug. Der ud over har han observeret sorte aftegninger i yderhjørne ved gulv i kontor. Dette har han dog malet over. Det blev yderligere oplyst, at gulvbrædder i køkken er udskiftet og efterisoleret med 100 mm mineraluld, da gulvet sank sammen. Generelt kunne det observeres, at rørføring for radiatorer i kontor, værelse og soveværelse lå uisolerede langs ydervæggene i højde med overkant fodpaneler. Der var varme på radiatorer i førnævnte rum ved besigtigelsen. I kontor kunne der i yderhjørne observeres mindre område med sorte aftegninger lige over fodpanelet, og tapet slipper underlag lige i hjørnet. Generelt kunne der ikke måles forhøjede fugtniveauer (0 RV) på ydervæggene, men der kunne måles forhøjet fugtniveau (14 16 % træfugt) i fodpanelet i området og ca. 0,5 m langs væg mod gården. Gulvbelægning var gulvtæppe med gummibagside på spånplade lagt ovenpå de oprindelige gulvbrædder mod kælder. Der blev foretaget åbning i spånpladen og udtaget en aftryksprøve (Pl. 4) på overside af gulvbrædder. Der kunne måles forhøjet fugtniveau (17 % træfugt) i gulvbrædder. I gangen var gulvbelægning laminatgulv med trinlydsdæmpende lag ovenpå gulvbrædder. Der kunne ikke måles forhøjede fugtniveauer på gulv eller vægge i gangen. I værelse var gulvbelægning gulvtæppe. På gavlvæg var der bag radiator monteret en tynd plade. I højre side af pladen ved fodpanel kunne det observeres, at tapet slipper underlaget i mindre område. Ved åbning i tapetet kunne der observeres sorte aftegninger på pudset væg (Pl. 3). Der kunne ikke måles forhøjede fugtniveauer på væggene i værelset. I soveværelse var gulvbelægning gulvtæppe lagt ovenpå linoleum, træfinerplade og gulvbrædder. Ved åbning i gulvet kunne det konstateres, at der var tale om en ventileret gulvkonstruktionen. Ved åbning kunne der registreres en tydelige muglugt fra gulvkonstruktionen. Der kunne observeres borebillehuller i de nederste gulvbrædder, og der kunne måles forhøjet fugtniveau (19 22 % træfugt) i underside af gulvbrædder. Der blev udtaget aftryksprøve (Pl. 1) på side af gulvbjælke. På ydervæg under vindue (mod værelse) var der monteret plade. Ved åbning kunne det konstateres, at der var to tynde træfinerplader, begge med tapet. Bag pladerne kunne der observeres sorte aftegninger på pudset væg (Pl. 2). Der kunne ikke måles forhøjede fugtniveauer (10 35 RV) på væggene i soveværelset. I forbindelse med undersøgelsen af huset blev der udtaget 1 stk. aftryksprøve (Pl. 6) i soveværelse på toiletmøbel til påvisning af svampemateriale i huset. I badeværelse var der monteret loftsventilator for udsugning. Ventilator var styret via lyset. Der kunne observeres brune aftegninger på ventilatoren. Ved besigtigelsen kunne der observeres sorte aftegninger på flisefuger i bruseområdet. Tagetage Adgang til tagetage skete via dør i stue. Døren fremstod uden tætningslister og uisoleret. Tagetagen var delt i to rum. Det ene rum var ikke færdigbygget og blev brugt til opmagasinering. Det andet rum var færdigbygget til værelse, men fremstod ubenyttet. Værelse var med loft til kip. Dør til værelse fremstod uden tætningslister og uisoleret. Der kunne ikke observeres indikationer på fugt- og skimmelsvampeskader i værelset. Begge rum fremstod uopvarmede. Der var monteret nyere vinduer og dør (gavl mod have) i rummene. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at det var 4

5 meget svært at holde varmen i værelset, og at dette var grunden til, at det ikke blev benyttet. Der blev ikke udført yderligere observationer og målinger i dette rum. Der kunne ikke registreres muglugt i rummene. I ikke-færdiggjort rum var der et mindre område af tagkonstruktionen, hvor der var oplagt isoleringsmåtter og plastfolie mod undertaget mellem spærene. På undertaget kunne der, specielt i område ud for dør til stueetage, observeres kraftige sorte pletter/aftegninger på undertaget. Der blev udtaget 1 stk. aftryksprøve (Pl. 5) på undertaget i spærfag nr. to fra gavl. I øvrige områder fremstod tagkonstruktionen uden isolering med synligt undertag. Her kunne der enkelte steder observeres svage sorte pletter på undertaget. I områder fremstod undertaget ikke stramt monteret. Det kunne registreres, at der var træk i rummet. Der var ikke etableret ventilationsåbninger i kip, og ved tagfod lå isolering helt tæt ud mod tagkonstruktionen. Ved overkant af tagvindue kunne der på undertag observeres sorte/brune aftegninger, og det blev oplyst, at der jævnligt trængte vand ind ved vinduet. Undertaget var ikke fastgjort hele vejen rundt om vinduet. Fleksibel slange for udsugning fra badeværelse i stueetagen fremstod isoleret. Gennemføring i undertag var udført med gaffatape, som var ved at løsne sig fra undertaget. Der kunne ikke måles forhøjede fugtniveauer (11 13 % træfugt) i spær og lægter i rummet. Gulvkonstruktion i rummet var ikke færdiggjort, bl.a. manglede der afslutning mod gavl med dør (mod have). Dampspærre mod stueetagen fremstod med gennembrydning af bl.a. kabler for elinstallationer. Kælder Ved nedgang i kælderen kunne der registreres en kraftig muglugt. Vægge i kælderen var malede, pudsede mursten. Gulvbelægning var med mursten. Det blev oplyst, at radiator i rummet ikke fungerede. Der var vindue i rummet, men i øvrigt kunne der ikke observeres udluftningsmuligheder fra kælderen. På vægge i kælderen kunne der observeres sorte, brune og orange aftegninger samt salpeterudtrækninger og afskalninger. Specielt på vægge for tidligere opgang til stueetagen kunne der observeres myg. Generelt kunne der måles forhøjede fugtniveauer ( RV Tramex) på væggene fra gulv til loft. På murstensgulv kunne der observeres fugt på overfladerne, og der kunne måles forhøjede fugtniveauer (100 RV) på hele gulvfladen. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der jævnligt står vand på gulvet. Loft i kælderen var delvist isoleret med 25 mm mineraluldsplader mod oprindelige gulvbrædder. Der kunne måles forhøjede fugtniveauer (18 20 % træfugt) i synlige gulvbjælker. Der blev udtaget 1 stk. aftryksprøve (Pl. 7) på side af gulvbjælke og 1 stk. aftryksprøve (Pl. 8) på væg mod vej. Der blev ikke udført målinger og observationer i tilbygning. Mikrobielle forhold Aftryksprøver I forbindelse med undersøgelserne blev der udtaget 8 aftryksprøver til påvisning af levedygtige skimmelsvampesporer. Prøvepladerne indeholdt V8-agar som vækstmedie. Efter udtagning er prøverne dyrket i ca. en uge ved stuetemperatur. Herefter er de fremvoksede skimmelsvampe identificeret og optalt hos Teknologisk Institut, svampelaboratoriet. 5

6 I analyseresultaterne er svampene benævnt ved slægtsnavn (f.eks. Penicillium, hvor Sp. eller Spp. angiver om der var en eller flere arter). Hvor det var muligt blev svampene også artsbestemt (f.eks. Aspergillus ochraceus, hvor ochraceus er artsnavnet). Analyseresultat er vedlagt som bilag 2. Nr. Lokale Konstruktion Kolonier CFU SBAS Bemærkninger Pl. 1 Soveværelse Gulv, side af gulvbjælke i ventileret gulvkonstruktion Pl. 2 Soveværelse Ydervæg, bag træplade Pl. 3 Værelse Ydervæg, bag løst tapet Pl. 4 Kontor Gulv, overside af gulvbrædder mod spånplade Pl. 5 Tagrum Tagkonstruktion, underside af undertag 5 Aspergillus ochraceus ~30 Penicillium sp. ~30 Sporothrix sp. Ingen vækst 0 Sorte pletter på væg Ingen vækst 0 Sorte pletter på væg 3 Penicillium sp. 0 1 Rhizopus nigricans 3 Sporothrix sp. 5 Chaetomium sp. 5 Sorte/grå pletter Pl. 6 Soveværelse Toiletmøbel af træ 3 Arthrinium phaeospermum 2 Chaetomium sp. 2 8 Penicillium sp. Pl. 7 Kælder Gulv, side af 2 Mucor spinosus 0 gulvbjælke 0 Støvprøve P1.8 Kælder Væg, maling/puds 30 Acremonium sp. 0 Salpeterudtrækninger mv. Tabel nr. 1. Resultat af mikrobielle aftryksprøver opgivet i antal kolonier Af SBi-anvisning nr. 204 fremgår det, at væksten af skimmelsvampe inddeles i følgende kategorier: 0 - <10 kolonier Anses normalt for at være en forekomst på normalt baggrundsniveau kolonier Kan skyldes en ophobning af skimmelsvampesporer i støv, men kan også skyldes vækst. >50 kolonier Vurderes normalt som vækst, men kan også skyldes en ophobning af skimmelsvampesporer i støv. Betegnelsen SBAS dækker over Særligt Biologisk Aktive Skimmelsvampe, der er en gruppe af skimmelsvampe, som kan afgive svampegiftstoffer (mykotoksiner). Denne gruppe omfatter følgende skimmelsvampe: Aspergillus versicolor, Chaetomium spp., Fusarium, Memnoniella, Penicillium expansum, Stachybotrys chartarum og Trichoderma viride/harzianum. Det skal her anføres, at analyseresultaterne kun udgør en del af vurderingsgrundlaget. Sammen med de observerede forhold og fugtmålingerne danner de grundlag for en vurdering af vækstens omfang og styrke, og dermed en vurdering af eventuelle negative påvirkninger på indeklimaet. Vurdering På baggrund af de observerede forhold, analyseresultater og fugtmålinger vurderes det, at der er angreb af skimmelsvampe: 6

7 1) i stueetagen i ventileret gulvkonstruktion 2) i kælder på alle vægge 3) i kontor på væg i yderhjørne over fodpanel 4) i tageetage på undertag i uudnyttet tagrum Samlet set er det vores vurdering, at de oplyste gener ved ophold i boligen skyldes angreb af skimmelsvampe i kælder og ventileret gulvkonstruktion. Ventileret gulvkonstruktion i stueetagen Ud fra observationer, analyseresultater og fugtmålinger vurderes det, at der er angreb af skimmelsvamp i den ventilerede gulvkonstruktion i den oprindelige del af huset. På aftryksprøve (Pl. 1) udtaget i soveværelse på side af gulvbjælke er der konstateret vækst over det normale acceptniveau, og på aftryksprøve (Pl. 4) udtaget i gulvkonstruktionen i kontor på overside af gulvbrædder mod spånplade er der konstateret forekomst af skimmelsvampe indenfor normalt baggrundsniveau. De påviste skimmelsvampetyper kendes fra fugt- eller vandskader i bygninger. Ved besigtigelsen kunne der registreres en tydelig muglugt i gulvkonstruktionen, og det blev oplyst, at tøj i soveværelse ofte lugter af mug. Muglugt forbindes med vækst af skimmelsvampe. Ved besigtigelsen kunne der måles forhøjede fugtniveauer i underside af gulvbrædder. Udvendigt kunne det konstateres, at de fleste friskluftsriste for ventilering af gulvkonstruktionen var lukket til med snavs eller lignende. Der ud over var riste i sokkel mod vej lukket inde bag tæt bevoksning. Jf. SBI anvisning 224 er antallet af ventilationsriste utilstrækkeligt. For at undgå fugtophobning i en ventileret gulvkonstruktion skal der etableres ventilationsåbninger pr. 6 m ydervæg samt i hvert udadgående hjørne. Ventilationsåbningernes areal skal være min. 150 cm². Der skal være ventilationsåbninger i indvendige vægge uden såkaldte døde områder, hvor luften er stillestående. Underkant af ventilationsåbninger skal være min. 100 mm over terræn. Terræn skal have fald på 1:50 væk fra bygning. Det vurderes, at der kan være tale om, at gulvkonstruktionen ikke er udført med et tilstrækkeligt virksomt kapillarbrydende lag, så den fugt, der tilføres undergrunden har adgang til bund og vægge i gulvkonstruktionen. Der ud over kan nedsat luftskifte/ventilation i gulvkonstruktionen bevirke, at luftfugtigheden øges. Dermed opstår der risiko for kondens og vækst af skimmelsvampe. I områder, hvor der er udført efterisolering af gulvkonstruktionen medfører dette, at temperaturen under gulvet falder, og dermed opstår der yderligere risiko for kondens. På aftryksprøve (Pl. 6) udtaget på toiletmøbel i soveværelse som støvprøve er der konstateret vækst lidt over det normale acceptniveau. En del af de påviste skimmelsvampe (Penicillium sp.) er sammenfaldende med skimmelsvampe konstateret i ventileret gulvkonstruktion. På baggrund af dette samt oplysninger om muglugt i soveværelset vurderes det yderligere, at der sker en spredning af skimmelsvampesporer fra gulvkonstruktionen. Det vurderes, at omfanget af skimmelsvampevæksten kan medføre indeklimagener for særligt følsomme personer ved ophold i huset. Jf. SBI anvisning 224 anbefales det, at den ventilerede gulvkonstruktion nedlægges og erstattes af terrændæk med effektivt kapillarbrydende lag og sikring af fugtopstigning i sokkel/vægge. 7

8 Kælder Ud fra observationer, analyseresultater og fugtmålinger vurderes det, at der er angreb af skimmelsvamp på vægge i kælderen. På aftryksprøve (Pl. 8) udtaget på væg er der konstateret vækst lidt over det normale acceptniveau, og på aftryksprøve (Pl. 7) udtaget på side af fritliggende gulvbjælke er der konstateret forekomst af skimmelsvampe indenfor normalt baggrundsniveau. Ved besigtigelsen kunne der registreres en kraftig muglugt. Muglugt forbindes med vækst af skimmelsvampe. På vægge og gulv i kælderen kunne der generelt måles forhøjede fugtniveauer. I fritliggende gulvbjælker kunne der ligeledes generelt måles forhøjede fugtniveauer. Fugtniveauerne ligger på grænsen til, hvor der er risiko for trænedbrydende svampe i gulvkonstruktion mod stueetagen. Det vurderes, at dette skyldes indtrængende og opstigende grundfugt i vægge og gulv i kælderen, manglende opvarmning og udluftning samt kuldebroer i konstruktioner. Samlet vurderes det, at der er tale om en kælder, der fremstår med angreb af skimmelsvampe samt fugtpåvirkning fra vægge og gulv, manglende ventilation og manglende opvarmning. Det vurderes yderligere, at gulvkonstruktionen mod stueetage ikke er lufttæt, og at der derfor kan ske en spredning af skimmelsvampesporer fra kælderen til de ovenliggende rum. Det vurderes, at omfanget af skimmelsvampevæksten kan medføre indeklimagener for særligt følsomme personer ved ophold i huset. Det anbefales, at kælderen lukkes, og som øvrig gulvkonstruktion erstattes af terrændæk med effektivt kapillarbrydende lag og sikring af fugtopstigning i sokkel/vægge. Der ud over anbefales det at få undersøgt, om der ligger kloak- eller afløbsrør, som kunne være utætte i jorden udenfor kælderen. Vægge i stueetagen Ud fra observationer, analyseresultater og fugtmålinger vurderes det, at der ikke er angreb af skimmelsvamp på vægge i soveværelse (bag træfinerplade) og værelse (bag tapet). Det vurderes yderligere, at der er et mindre angreb af skimmelsvampe i yderhjørne over fodpanel i kontor. På aftryksprøve (Pl. 2) udtaget i soveværelse på ydervæg med sorte pletter bag træfinerplade er der ingen vækst konstateret, og på aftryksprøve (Pl. 3) udtaget i værelse på ydervæg med sorte pletter bag tapet er der heller ikke konstateret vækst. Da der samtidigt ikke kunne måles forhøjede fugtniveauer på væggene, vurderes det at sorte aftegninger på væggene skyldes tidligere overfladebehandling af væggene. I værelse, hvor tapet slipper underlaget, vurderes årsagen til at være utilstrækkelig brug af tapetklister ved tapetsering. I kontor vurderes det, at vækst af skimmelsvampe, løs tapet og forhøjet fugtniveau skyldes opstigende grundfugt i vægge fra sokkel/vægge i kælder. Ved besigtigelsen kunne det ikke konstateres, om der var etableret fugtspærre i væggene. Da der ikke kunne måles forhøjede fugtniveauer i øvrige vægge vurderes det, at der er etableret fugtspærre i væggene. Det vurderes, at skimmelsvampevæksten er af mindre omfang (< 0,25 m²) og umiddelbart ikke kan medføre indeklimagener. Tagetage Ud fra observationer, analyseresultat og fugtmålinger vurderes det, at der er angreb af skimmelsvamp på undertag i uudnyttet del af tagetagen. 8

9 På aftryksprøve (Pl. 5) udtaget på undertag er der konstateret vækst indenfor det normale acceptniveau, men de konstaterede skimmelsvampe er af typen Chaetomium sp., som hører til gruppen af særligt biologiske skimmelsvampe, som kan afgive svampegiftstoffer (mykotoksiner). Jf. BYG-ERFA erfaringsblad nr har det i en del år været et kendt problem, at uhensigtsmæssigt valg eller forkert udførelse af undertage har givet alvorlige problemer med bl.a. fugt- og skimmelsvampeskader. Derfor anbefales det, at et hulrum mellem undertag og isolering altid skal ventileres og, at der samtidigt etableres ventilationsåbninger nederst ved tagfod og øverst ved kip og tagvinduer. Jf. BYG-ERFA erfaringsblad nr anbefales det, at man ved sadeltage placerer ventilationsåbninger både ved tagfod og i kip. Ventilationsåbninger i kip kan erstattes af eller suppleres med ventilationsstudse, som placeres så højt på tagfladen, at skorstensvirkningen udnyttes. Ud fra disse erfaringsblade stilles der ekstra store krav til tætheden i en dampspærre mod beboelsen og til ventilationen i tagrummet, når der ikke ventileres tilstrækkeligt både ved tagfod og ved kip, som det vurderes i dette tilfælde. Fugtmålinger i spær og lægter i rummet viste ikke forhøjede fugtniveauer. Dvs. der er ikke tegn på en aktiv vandskade i tagkonstruktionen, men ovennævnte prøveresultat er en indikation på, at tagrum ikke ventileres tilstrækkeligt. Når dør til uudnyttet rum ikke slutter helt tæt med tætningsliste, er der risiko for at varme og fugt fra hhv. værelse (tagetage) og stueetagen trænger op i tagrummet og kondenserer med risiko for fugtog skimmelsvampeskader til følge. Der ud over er afslutning af undertag ved tagvindue og ved gennemføring af udsugning fra badeværelse ikke udført korrekt. Dermed kan der trænge fugt ind i tagrummet. Samlet set vurderes det, at de konstaterede angreb af skimmelsvampe kan medføre indeklimagener for særligt følsomme personer ved længerevarende ophold i uudnyttet tagrum. Da tagrummet ikke benyttes til ophold anbefales det, at der udføres en permanent løsning for tætning af dør til stueetagen samt at der etableres ventilation ved både tagfod og kip. Ved en evt. færdiggørelse af rummet bør undertaget udskiftes eller afrenses for skimmelsvampe. Yderligere bør det sikres, at dampspærre mod stueetagen er tæt. På baggrund af utilstrækkelig ventilering af tagrum i uudnyttet rum, anbefales det yderligere, at undersøge om der er skjulte skimmelsvampeskader i tagkonstruktionen i den del af taget, som ligger over værelset (loft følger tagets hældning). Der ud over anbefales det, at værelset opvarmes til C konstant og ventileres dagligt. Konklusion På baggrund af ovenstående konkluderes det, at: Der er angreb af skimmelsvampe i kontor på væg i yderhjørne over fodpanel. Disse angreb skyldes sandsynligvis opstigende grundfugt i vægge fra sokkel/kælder. 9

10 Det vurderes, at omfanget af skimmelsvampevæksten er af mindre omfang (< 0,25 m²) og umiddelbart ikke kan medføre indeklimagener. Men skaden skal dog ses i sammenhæng med skade i kælderen. Der er angreb af skimmelsvampe i tageetage på undertag i uudnyttet tagrum. Dette angreb skyldes sandsynligvis hhv. utilstrækkelig ventilation samt en manglende tætning af dør til stueetagen. Dette angreb kan medføre indeklimagener ved længerevarende ophold i rummet for særligt følsomme personer. Der er angreb af skimmelsvampe på vægge og gulv i kælderen. Der ud over er der risiko for angreb af trænedbrydende svamp i loft mod stueetagen (kontor). Disse angreb skyldes sandsynligvis opstigende og indtrængende grundfugt samt manglende opvarmning og ventilation. Vi kan ikke afvise, at disse angreb vil kunne medføre gener for særligt følsomme personer ved længerevarende ophold i huset. Det anbefales at minimere brugen af kontor direkte over kælderen indtil en renovering er foretaget. Der er angreb af skimmelsvampe i ventileret gulvkonstruktion i hele stueetagen i den oprindelige del af huset. Disse angreb skyldes sandsynligvis fugtpåvirkning fra sokkel/fundamenter og klaplag samt utilstrækkelig ventilation. Det kan ikke udelukkes, at skimmelsvampeangreb i ventileret gulvkonstruktion kan medføre indeklimagener for særligt følsomme personer. Samlet set vurderes det, at ophold i huset kan medføre indeklimagener for følsomme personer. Det er vores vurdering, at de oplyste gener ved ophold i boligen skyldes angreb af skimmelsvampe i kælder og ventileret gulvkonstruktion. Vi vurderer ikke, at der er nærliggende sundhedsfare ved ophold i huset, men på baggrund af beboeres gener anbefales det, at beboere genhuses, og at renoveringen udføres hurtigst muligt. Overordnet handlingsplan For at fjerne eksisterende angreb af skimmelsvampe og undgå nye angreb anbefales det, at iværksætte nedenstående tiltag. Handlingsplan er lavet ud fra forsigtighedsprincippet i forhold til afrensningsomfanget. Det forudsættes, at renovering af kælder, gulvkonstruktion og vægge udføres på samme tid. Afrensning og renovering bør ske i et samarbejde mellem rådgiver og udførende. Ventileret gulvkonstruktion: Som følge af de konstaterede og vurderede angreb af skimmelsvampe i ventileret gulvkonstruktion vil den anbefalede løsning være, at gulvkonstruktionen nedlægges og erstattes af et terrændæk med et virksomt kapillarbrydende lag og sikring mod fugtopstigning i sokkel/vægge. Effekter der har været opbevaret i boligen rengøres jf. beskrivelse i bilag 3, inden flytning til genhusningsbolig. 10

11 Kælder: Som følge af de konstaterede angreb af skimmelsvampe på væggene i kælderen vil den anbefalede løsning være, at kælderen nedlægges og erstattes af et terrændæk med et virksomt kapillarbrydende lag og sikring af fugtopstigning i sokkel/vægge. Effekter der har været opbevaret i boligen rengøres jf. beskrivelse i bilag 3, inden flytning til genhusningsbolig. Vægge i stueetagen: I kontor bør tapet fjernes i udvendigt hjørne, dvs. op til 1 m over gulv og 1 m ud på vægge på hver side af hjørnet. Frilagte vægge afrenses for skimmelsvampe. Afrensningsmetode aftales mellem entreprenør og rådgiver. Tagetage: I uudnyttet rum i tagetage anbefales det at etablere ventilation ved kip og tagfod jf. anvisninger. Der udføres permanent løsning for lufttætning af dør til stueetagen og tætning af dør til værelse. Værelse opvarmes og ventileres. Undertag eftergås for afslutning ved tagvindue, gennemføring for udsugning fra badeværelse udføres med korrekt og i områder, hvor undertag ligger med buler foretages opstramning. Ved en evt. færdiggørelse af rummet bør undertaget udskiftes eller afrenses for skimmelsvampe. Yderligere bør det sikres, at dampspærre mod stueetagen er tæt. På baggrund af utilstrækkelig ventilering af tagrum i uudnyttet rum, anbefales det yderligere, at undersøge om der er skjulte skimmelsvampeskader i tagkonstruktionen i den del af taget, som ligger over værelset (loft følger tagets hældning). Udvendigt: Det undersøges om der i område ud for kælderen ligger kloak- eller afløbsrør i jorden, som kunne være utætte og give en øget fugtpåvirkning på soklen. Vi anbefaler, at renoveringsprocessen kvalitetssikres løbende af uafhængig rådgiver, f.eks. OBH Indeklima. 11

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

INDEKLIMA MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING. KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: SAGS NR:

INDEKLIMA MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING. KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: SAGS NR: INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 6681 9116 MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk SAGS NR: 0101809

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing Haderslevvej 08 DK 6000 Kolding JOL/- 6.09.5 SAG: 86506- Telefon: + 75 5 00 Telefax: + 75 5 6 7 E-mail: lab@goritas.dk Banke Invest Aps Vestergade 9 A,. sal th. 5700 Svendborg Att.: Jan Banke Hansen Vedr.:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Samlerapport 25. juli 2011

Samlerapport 25. juli 2011 Samlerapport 25. juli 2011 Kondemneringsbesigtigelse den 5. maj 2011, kl. 11.00 Cirkelhusene 28, Torpet, 4100 Ringsted Matr. nr. 29, Torpet, Ringsted Jorder BBR-oplysninger Bebyggelsen Cirkelhusene 28,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012. Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup. Den 28. Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag den 12. juni 2012 Ålsbovej 34, Ålsbo, 5560 Aarup Mat. nr. 28, Ålsbo by, Rørup Den 28. juni 2012 Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab

Sådan findes kuldebroerne. og andre konstruktioner med stort varmetab Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan findes kuldebroerne og andre konstruktioner med stort varmetab Efter af klimaskærmen er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet.

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampundersøgelse i kældre

Fugt- og skimmelsvampundersøgelse i kældre Fugt- og skimmelsvampundersøgelse i kældre Besigtiget: 10. november 2015 Rapportdato: 23. november 2015 Konsulent: Morten H. Brandt Mobil: 2680 3445 Mail: mhb@obh-gruppen.dk Sagsnr.: 20151021 EJENDOMMEN:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk. Navn Adressse Postnummer & by

SKIMMELBESIGTIGELSE. Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk. Navn Adressse Postnummer & by SKIMMELBESIGTIGELSE Inspektion udført X/1 2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk Kunde: Navn Adressse Postnummer & by Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland: 2982

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

BMT-Notat. Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001. Svampeundersøgelse. Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG.

BMT-Notat. Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001. Svampeundersøgelse. Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG. Side 1 BMT-Notat Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001 Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG Svampeundersøgelse Baggrund Den 19. maj 2009 har Morten Seierøe Pedersen fra Bygge- og Miljøteknik

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr RANDERS KOMMUNE HOBROVEJENS SKOLE UNDERSØGELSE AF KÆLDER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Besigtigelse

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Kontrol af skimmelsanering

Kontrol af skimmelsanering Kontrol af skimmelsanering 26237-4 Møllevej 9A 2791 Dragør HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Topstykket 18 DK-3460 Birkerød Telefon 4566 2662 info@hussvamp.dk www.hussvamp.dk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P

Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P Notat Lejerbo København - afd. 204-0 LEJERBO AFD. 204-0 BODENHOFS PLADS Undersøgelse af fugt i tagkonstruktion i blok P 30. januar 2015 Projekt nr. 318384 Udarbejdet af LA Kontrolleret af BEH Godkendt

Læs mere

Att.: Henrik K. Goldschmidt. Bomhusvej 18, 2100 København Ø. Svampe- og skimmelundersøgelse af tagkonstruktion.

Att.: Henrik K. Goldschmidt. Bomhusvej 18, 2100 København Ø. Svampe- og skimmelundersøgelse af tagkonstruktion. Lautrupvang 4B DK 2750 Ballerup SBJ/- Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Kuben Management Carl Jacobsen 31, 3. 2500 Valby Att.: Henrik K. Goldschmidt Vedr.:

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse:

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse: SKIMMELBESIGTIGELSE Adresse: Inspektion udført 12-06-2014 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: XX Sted og dato: XX info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Sag

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014 Toftevej 15, 7620 Lemvig Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. oktober 2014 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimaundersøgelse

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimaundersøgelse Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimaundersøgelse 29. april 2016 Titel: Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimaundersøgelse Rekvirent: Aabenraa Kommune Att.: Kim Hovmand Larsen Børn og Skole/Skole

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere