INDEKLIMA. Videhøjvej Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune"

Transkript

1 INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten Odense SØ CVR: DK KONTAKT Lene Mølholm Mobil Videhøjvej Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført januar 2011

2 Indholdsfortegnelse Side Emne 3 Baggrund for undersøgelse 3 Formål 3 Bygningsbeskrivelse 3 Observationer 5 Mikrobielle forhold 6 Vurdering 9 Konklusion 10 Overordnet handlingsplan Bilag: 1: Planskitse med prøvetagningssteder 2: Analyseresultater aftryksprøver 3: Generel beskrivelse for skimmelsvamperenovering, rengøring og sikkerhed 2

3 Undersøgelse af hus inkl. tagrum og kælder beliggende Videhøjvej 6 i Gjern. Undersøgelsen blev foretaget af Lene Mølholm, OBH Indeklima den 13. december Baggrunden for besigtigelsen var, at en lejer har klaget til Silkeborg Kommune over gener fra skimmelsvamp ved ophold i huset. Lejer har fået taget en blodprøve, som viser spor efter Alternaria. Der er mistanke til skimmelsvampeskader i væg- og gulvkonstruktion. Formålet med undersøgelsen var, at vurdere om der er sundhedsfare ved at bebo huset, og om sundhedsfaren er nærliggende fra de formodede skimmelsvampeangreb. Herudover at afdække årsager til skimmelsvampeangreb, samt angive et eventuelt omfang af disse angreb. Til stede ved besigtigelsen var lejer og udlejer. Bygningsbeskrivelse Huset er jf. BBR opført i 1899 og tilbygget i Huset er bygget på murstenssokkel, som ved besigtigelsen fremstod pudset. Huset er indrettet med beboelse i stueetagen og delvist udnyttet tagetage. Der er et mindre uudnyttet kælderrum. Taget er hældningstag. Ydervæggene er røde mursten. Historik Lejer har tidligere observeret område med sorte aftegninger på væg i kontor. Aftegninger er efterfølgende blevet malet over. Observationer Ved besigtigelsen blev der foretaget orienterende fugtmålinger med en kapacitetsmåler af mærket Tramex. Skalaen for puds og beton går fra 0 til 100 på en relativ skala, hvor området fra 0 til 30 normalt anses for tørt, og området fra 70 til 100 anses for vådt. Målinger udført med kapacitetsfugtmålere er behæftet med en vis usikkerhed, idet f. eks ledende materialer eller salte i murværk kan medføre større udslag end det reelle fugtindhold. Derudover blev der foretaget målinger med en indstiksmåler af mærket Testo 606-2, der måler materialefugt i %. Målingerne kan normalt vurderes efter følgende kriterier: Træ: 0-14 % = tørt, % = fugtigt (risiko for vækst af skimmel), % = vådt (stor risiko for vækst af skimmel), >20 % = meget vådt (risiko for angreb af trænedbrydende svampe). Normalt bør indvendigt træværk som f.eks. fodpaneler ikke indeholde mere end 10 % træfugt. Det skal her anføres, at de angivne værdier kan variere afhængigt af f.eks. træsort og temperatur. Ovenfor nævnte værdier anvendes derfor alene som vejledende vurderingsgrundlag. Såfremt der ønskes eksakte værdier for det aktuelle fugtindhold kræves der målinger med præcisionsudstyr, der ofte kalibreres på akkrediterede laboratorier. Udvendigt Ved udvendig besigtigelse kunne der observeres udluftningsriste i sokkel i facader på den oprindelige del af huset. Riste var for ventileret gulvkonstruktion. Mod vej kunne der observeres 3 stk. udluftningsriste og mod gården kunne der observeres 2 stk. udluftningsriste. Mod vej var ristene lukket inde bag planter og anden tæt bevoksning. Generelt fremstod ristene næsten helt lukkede med snavs eller lignende inde under husets gulv. Der kunne observeres enkelte revner i pudset sokkel. 3

4 Stueetage Ved besigtigelse af huset oplyste lejer, at han har gener ved ophold i huset, specielt i soveværelset. Han er flyttet midlertidigt. Han oplyser yderligere, at han ofte oplever, at tøj, der er ophængt på bøjlestang i soveværelse, lugter af mug. Der ud over har han observeret sorte aftegninger i yderhjørne ved gulv i kontor. Dette har han dog malet over. Det blev yderligere oplyst, at gulvbrædder i køkken er udskiftet og efterisoleret med 100 mm mineraluld, da gulvet sank sammen. Generelt kunne det observeres, at rørføring for radiatorer i kontor, værelse og soveværelse lå uisolerede langs ydervæggene i højde med overkant fodpaneler. Der var varme på radiatorer i førnævnte rum ved besigtigelsen. I kontor kunne der i yderhjørne observeres mindre område med sorte aftegninger lige over fodpanelet, og tapet slipper underlag lige i hjørnet. Generelt kunne der ikke måles forhøjede fugtniveauer (0 RV) på ydervæggene, men der kunne måles forhøjet fugtniveau (14 16 % træfugt) i fodpanelet i området og ca. 0,5 m langs væg mod gården. Gulvbelægning var gulvtæppe med gummibagside på spånplade lagt ovenpå de oprindelige gulvbrædder mod kælder. Der blev foretaget åbning i spånpladen og udtaget en aftryksprøve (Pl. 4) på overside af gulvbrædder. Der kunne måles forhøjet fugtniveau (17 % træfugt) i gulvbrædder. I gangen var gulvbelægning laminatgulv med trinlydsdæmpende lag ovenpå gulvbrædder. Der kunne ikke måles forhøjede fugtniveauer på gulv eller vægge i gangen. I værelse var gulvbelægning gulvtæppe. På gavlvæg var der bag radiator monteret en tynd plade. I højre side af pladen ved fodpanel kunne det observeres, at tapet slipper underlaget i mindre område. Ved åbning i tapetet kunne der observeres sorte aftegninger på pudset væg (Pl. 3). Der kunne ikke måles forhøjede fugtniveauer på væggene i værelset. I soveværelse var gulvbelægning gulvtæppe lagt ovenpå linoleum, træfinerplade og gulvbrædder. Ved åbning i gulvet kunne det konstateres, at der var tale om en ventileret gulvkonstruktionen. Ved åbning kunne der registreres en tydelige muglugt fra gulvkonstruktionen. Der kunne observeres borebillehuller i de nederste gulvbrædder, og der kunne måles forhøjet fugtniveau (19 22 % træfugt) i underside af gulvbrædder. Der blev udtaget aftryksprøve (Pl. 1) på side af gulvbjælke. På ydervæg under vindue (mod værelse) var der monteret plade. Ved åbning kunne det konstateres, at der var to tynde træfinerplader, begge med tapet. Bag pladerne kunne der observeres sorte aftegninger på pudset væg (Pl. 2). Der kunne ikke måles forhøjede fugtniveauer (10 35 RV) på væggene i soveværelset. I forbindelse med undersøgelsen af huset blev der udtaget 1 stk. aftryksprøve (Pl. 6) i soveværelse på toiletmøbel til påvisning af svampemateriale i huset. I badeværelse var der monteret loftsventilator for udsugning. Ventilator var styret via lyset. Der kunne observeres brune aftegninger på ventilatoren. Ved besigtigelsen kunne der observeres sorte aftegninger på flisefuger i bruseområdet. Tagetage Adgang til tagetage skete via dør i stue. Døren fremstod uden tætningslister og uisoleret. Tagetagen var delt i to rum. Det ene rum var ikke færdigbygget og blev brugt til opmagasinering. Det andet rum var færdigbygget til værelse, men fremstod ubenyttet. Værelse var med loft til kip. Dør til værelse fremstod uden tætningslister og uisoleret. Der kunne ikke observeres indikationer på fugt- og skimmelsvampeskader i værelset. Begge rum fremstod uopvarmede. Der var monteret nyere vinduer og dør (gavl mod have) i rummene. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at det var 4

5 meget svært at holde varmen i værelset, og at dette var grunden til, at det ikke blev benyttet. Der blev ikke udført yderligere observationer og målinger i dette rum. Der kunne ikke registreres muglugt i rummene. I ikke-færdiggjort rum var der et mindre område af tagkonstruktionen, hvor der var oplagt isoleringsmåtter og plastfolie mod undertaget mellem spærene. På undertaget kunne der, specielt i område ud for dør til stueetage, observeres kraftige sorte pletter/aftegninger på undertaget. Der blev udtaget 1 stk. aftryksprøve (Pl. 5) på undertaget i spærfag nr. to fra gavl. I øvrige områder fremstod tagkonstruktionen uden isolering med synligt undertag. Her kunne der enkelte steder observeres svage sorte pletter på undertaget. I områder fremstod undertaget ikke stramt monteret. Det kunne registreres, at der var træk i rummet. Der var ikke etableret ventilationsåbninger i kip, og ved tagfod lå isolering helt tæt ud mod tagkonstruktionen. Ved overkant af tagvindue kunne der på undertag observeres sorte/brune aftegninger, og det blev oplyst, at der jævnligt trængte vand ind ved vinduet. Undertaget var ikke fastgjort hele vejen rundt om vinduet. Fleksibel slange for udsugning fra badeværelse i stueetagen fremstod isoleret. Gennemføring i undertag var udført med gaffatape, som var ved at løsne sig fra undertaget. Der kunne ikke måles forhøjede fugtniveauer (11 13 % træfugt) i spær og lægter i rummet. Gulvkonstruktion i rummet var ikke færdiggjort, bl.a. manglede der afslutning mod gavl med dør (mod have). Dampspærre mod stueetagen fremstod med gennembrydning af bl.a. kabler for elinstallationer. Kælder Ved nedgang i kælderen kunne der registreres en kraftig muglugt. Vægge i kælderen var malede, pudsede mursten. Gulvbelægning var med mursten. Det blev oplyst, at radiator i rummet ikke fungerede. Der var vindue i rummet, men i øvrigt kunne der ikke observeres udluftningsmuligheder fra kælderen. På vægge i kælderen kunne der observeres sorte, brune og orange aftegninger samt salpeterudtrækninger og afskalninger. Specielt på vægge for tidligere opgang til stueetagen kunne der observeres myg. Generelt kunne der måles forhøjede fugtniveauer ( RV Tramex) på væggene fra gulv til loft. På murstensgulv kunne der observeres fugt på overfladerne, og der kunne måles forhøjede fugtniveauer (100 RV) på hele gulvfladen. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at der jævnligt står vand på gulvet. Loft i kælderen var delvist isoleret med 25 mm mineraluldsplader mod oprindelige gulvbrædder. Der kunne måles forhøjede fugtniveauer (18 20 % træfugt) i synlige gulvbjælker. Der blev udtaget 1 stk. aftryksprøve (Pl. 7) på side af gulvbjælke og 1 stk. aftryksprøve (Pl. 8) på væg mod vej. Der blev ikke udført målinger og observationer i tilbygning. Mikrobielle forhold Aftryksprøver I forbindelse med undersøgelserne blev der udtaget 8 aftryksprøver til påvisning af levedygtige skimmelsvampesporer. Prøvepladerne indeholdt V8-agar som vækstmedie. Efter udtagning er prøverne dyrket i ca. en uge ved stuetemperatur. Herefter er de fremvoksede skimmelsvampe identificeret og optalt hos Teknologisk Institut, svampelaboratoriet. 5

6 I analyseresultaterne er svampene benævnt ved slægtsnavn (f.eks. Penicillium, hvor Sp. eller Spp. angiver om der var en eller flere arter). Hvor det var muligt blev svampene også artsbestemt (f.eks. Aspergillus ochraceus, hvor ochraceus er artsnavnet). Analyseresultat er vedlagt som bilag 2. Nr. Lokale Konstruktion Kolonier CFU SBAS Bemærkninger Pl. 1 Soveværelse Gulv, side af gulvbjælke i ventileret gulvkonstruktion Pl. 2 Soveværelse Ydervæg, bag træplade Pl. 3 Værelse Ydervæg, bag løst tapet Pl. 4 Kontor Gulv, overside af gulvbrædder mod spånplade Pl. 5 Tagrum Tagkonstruktion, underside af undertag 5 Aspergillus ochraceus ~30 Penicillium sp. ~30 Sporothrix sp. Ingen vækst 0 Sorte pletter på væg Ingen vækst 0 Sorte pletter på væg 3 Penicillium sp. 0 1 Rhizopus nigricans 3 Sporothrix sp. 5 Chaetomium sp. 5 Sorte/grå pletter Pl. 6 Soveværelse Toiletmøbel af træ 3 Arthrinium phaeospermum 2 Chaetomium sp. 2 8 Penicillium sp. Pl. 7 Kælder Gulv, side af 2 Mucor spinosus 0 gulvbjælke 0 Støvprøve P1.8 Kælder Væg, maling/puds 30 Acremonium sp. 0 Salpeterudtrækninger mv. Tabel nr. 1. Resultat af mikrobielle aftryksprøver opgivet i antal kolonier Af SBi-anvisning nr. 204 fremgår det, at væksten af skimmelsvampe inddeles i følgende kategorier: 0 - <10 kolonier Anses normalt for at være en forekomst på normalt baggrundsniveau kolonier Kan skyldes en ophobning af skimmelsvampesporer i støv, men kan også skyldes vækst. >50 kolonier Vurderes normalt som vækst, men kan også skyldes en ophobning af skimmelsvampesporer i støv. Betegnelsen SBAS dækker over Særligt Biologisk Aktive Skimmelsvampe, der er en gruppe af skimmelsvampe, som kan afgive svampegiftstoffer (mykotoksiner). Denne gruppe omfatter følgende skimmelsvampe: Aspergillus versicolor, Chaetomium spp., Fusarium, Memnoniella, Penicillium expansum, Stachybotrys chartarum og Trichoderma viride/harzianum. Det skal her anføres, at analyseresultaterne kun udgør en del af vurderingsgrundlaget. Sammen med de observerede forhold og fugtmålingerne danner de grundlag for en vurdering af vækstens omfang og styrke, og dermed en vurdering af eventuelle negative påvirkninger på indeklimaet. Vurdering På baggrund af de observerede forhold, analyseresultater og fugtmålinger vurderes det, at der er angreb af skimmelsvampe: 6

7 1) i stueetagen i ventileret gulvkonstruktion 2) i kælder på alle vægge 3) i kontor på væg i yderhjørne over fodpanel 4) i tageetage på undertag i uudnyttet tagrum Samlet set er det vores vurdering, at de oplyste gener ved ophold i boligen skyldes angreb af skimmelsvampe i kælder og ventileret gulvkonstruktion. Ventileret gulvkonstruktion i stueetagen Ud fra observationer, analyseresultater og fugtmålinger vurderes det, at der er angreb af skimmelsvamp i den ventilerede gulvkonstruktion i den oprindelige del af huset. På aftryksprøve (Pl. 1) udtaget i soveværelse på side af gulvbjælke er der konstateret vækst over det normale acceptniveau, og på aftryksprøve (Pl. 4) udtaget i gulvkonstruktionen i kontor på overside af gulvbrædder mod spånplade er der konstateret forekomst af skimmelsvampe indenfor normalt baggrundsniveau. De påviste skimmelsvampetyper kendes fra fugt- eller vandskader i bygninger. Ved besigtigelsen kunne der registreres en tydelig muglugt i gulvkonstruktionen, og det blev oplyst, at tøj i soveværelse ofte lugter af mug. Muglugt forbindes med vækst af skimmelsvampe. Ved besigtigelsen kunne der måles forhøjede fugtniveauer i underside af gulvbrædder. Udvendigt kunne det konstateres, at de fleste friskluftsriste for ventilering af gulvkonstruktionen var lukket til med snavs eller lignende. Der ud over var riste i sokkel mod vej lukket inde bag tæt bevoksning. Jf. SBI anvisning 224 er antallet af ventilationsriste utilstrækkeligt. For at undgå fugtophobning i en ventileret gulvkonstruktion skal der etableres ventilationsåbninger pr. 6 m ydervæg samt i hvert udadgående hjørne. Ventilationsåbningernes areal skal være min. 150 cm². Der skal være ventilationsåbninger i indvendige vægge uden såkaldte døde områder, hvor luften er stillestående. Underkant af ventilationsåbninger skal være min. 100 mm over terræn. Terræn skal have fald på 1:50 væk fra bygning. Det vurderes, at der kan være tale om, at gulvkonstruktionen ikke er udført med et tilstrækkeligt virksomt kapillarbrydende lag, så den fugt, der tilføres undergrunden har adgang til bund og vægge i gulvkonstruktionen. Der ud over kan nedsat luftskifte/ventilation i gulvkonstruktionen bevirke, at luftfugtigheden øges. Dermed opstår der risiko for kondens og vækst af skimmelsvampe. I områder, hvor der er udført efterisolering af gulvkonstruktionen medfører dette, at temperaturen under gulvet falder, og dermed opstår der yderligere risiko for kondens. På aftryksprøve (Pl. 6) udtaget på toiletmøbel i soveværelse som støvprøve er der konstateret vækst lidt over det normale acceptniveau. En del af de påviste skimmelsvampe (Penicillium sp.) er sammenfaldende med skimmelsvampe konstateret i ventileret gulvkonstruktion. På baggrund af dette samt oplysninger om muglugt i soveværelset vurderes det yderligere, at der sker en spredning af skimmelsvampesporer fra gulvkonstruktionen. Det vurderes, at omfanget af skimmelsvampevæksten kan medføre indeklimagener for særligt følsomme personer ved ophold i huset. Jf. SBI anvisning 224 anbefales det, at den ventilerede gulvkonstruktion nedlægges og erstattes af terrændæk med effektivt kapillarbrydende lag og sikring af fugtopstigning i sokkel/vægge. 7

8 Kælder Ud fra observationer, analyseresultater og fugtmålinger vurderes det, at der er angreb af skimmelsvamp på vægge i kælderen. På aftryksprøve (Pl. 8) udtaget på væg er der konstateret vækst lidt over det normale acceptniveau, og på aftryksprøve (Pl. 7) udtaget på side af fritliggende gulvbjælke er der konstateret forekomst af skimmelsvampe indenfor normalt baggrundsniveau. Ved besigtigelsen kunne der registreres en kraftig muglugt. Muglugt forbindes med vækst af skimmelsvampe. På vægge og gulv i kælderen kunne der generelt måles forhøjede fugtniveauer. I fritliggende gulvbjælker kunne der ligeledes generelt måles forhøjede fugtniveauer. Fugtniveauerne ligger på grænsen til, hvor der er risiko for trænedbrydende svampe i gulvkonstruktion mod stueetagen. Det vurderes, at dette skyldes indtrængende og opstigende grundfugt i vægge og gulv i kælderen, manglende opvarmning og udluftning samt kuldebroer i konstruktioner. Samlet vurderes det, at der er tale om en kælder, der fremstår med angreb af skimmelsvampe samt fugtpåvirkning fra vægge og gulv, manglende ventilation og manglende opvarmning. Det vurderes yderligere, at gulvkonstruktionen mod stueetage ikke er lufttæt, og at der derfor kan ske en spredning af skimmelsvampesporer fra kælderen til de ovenliggende rum. Det vurderes, at omfanget af skimmelsvampevæksten kan medføre indeklimagener for særligt følsomme personer ved ophold i huset. Det anbefales, at kælderen lukkes, og som øvrig gulvkonstruktion erstattes af terrændæk med effektivt kapillarbrydende lag og sikring af fugtopstigning i sokkel/vægge. Der ud over anbefales det at få undersøgt, om der ligger kloak- eller afløbsrør, som kunne være utætte i jorden udenfor kælderen. Vægge i stueetagen Ud fra observationer, analyseresultater og fugtmålinger vurderes det, at der ikke er angreb af skimmelsvamp på vægge i soveværelse (bag træfinerplade) og værelse (bag tapet). Det vurderes yderligere, at der er et mindre angreb af skimmelsvampe i yderhjørne over fodpanel i kontor. På aftryksprøve (Pl. 2) udtaget i soveværelse på ydervæg med sorte pletter bag træfinerplade er der ingen vækst konstateret, og på aftryksprøve (Pl. 3) udtaget i værelse på ydervæg med sorte pletter bag tapet er der heller ikke konstateret vækst. Da der samtidigt ikke kunne måles forhøjede fugtniveauer på væggene, vurderes det at sorte aftegninger på væggene skyldes tidligere overfladebehandling af væggene. I værelse, hvor tapet slipper underlaget, vurderes årsagen til at være utilstrækkelig brug af tapetklister ved tapetsering. I kontor vurderes det, at vækst af skimmelsvampe, løs tapet og forhøjet fugtniveau skyldes opstigende grundfugt i vægge fra sokkel/vægge i kælder. Ved besigtigelsen kunne det ikke konstateres, om der var etableret fugtspærre i væggene. Da der ikke kunne måles forhøjede fugtniveauer i øvrige vægge vurderes det, at der er etableret fugtspærre i væggene. Det vurderes, at skimmelsvampevæksten er af mindre omfang (< 0,25 m²) og umiddelbart ikke kan medføre indeklimagener. Tagetage Ud fra observationer, analyseresultat og fugtmålinger vurderes det, at der er angreb af skimmelsvamp på undertag i uudnyttet del af tagetagen. 8

9 På aftryksprøve (Pl. 5) udtaget på undertag er der konstateret vækst indenfor det normale acceptniveau, men de konstaterede skimmelsvampe er af typen Chaetomium sp., som hører til gruppen af særligt biologiske skimmelsvampe, som kan afgive svampegiftstoffer (mykotoksiner). Jf. BYG-ERFA erfaringsblad nr har det i en del år været et kendt problem, at uhensigtsmæssigt valg eller forkert udførelse af undertage har givet alvorlige problemer med bl.a. fugt- og skimmelsvampeskader. Derfor anbefales det, at et hulrum mellem undertag og isolering altid skal ventileres og, at der samtidigt etableres ventilationsåbninger nederst ved tagfod og øverst ved kip og tagvinduer. Jf. BYG-ERFA erfaringsblad nr anbefales det, at man ved sadeltage placerer ventilationsåbninger både ved tagfod og i kip. Ventilationsåbninger i kip kan erstattes af eller suppleres med ventilationsstudse, som placeres så højt på tagfladen, at skorstensvirkningen udnyttes. Ud fra disse erfaringsblade stilles der ekstra store krav til tætheden i en dampspærre mod beboelsen og til ventilationen i tagrummet, når der ikke ventileres tilstrækkeligt både ved tagfod og ved kip, som det vurderes i dette tilfælde. Fugtmålinger i spær og lægter i rummet viste ikke forhøjede fugtniveauer. Dvs. der er ikke tegn på en aktiv vandskade i tagkonstruktionen, men ovennævnte prøveresultat er en indikation på, at tagrum ikke ventileres tilstrækkeligt. Når dør til uudnyttet rum ikke slutter helt tæt med tætningsliste, er der risiko for at varme og fugt fra hhv. værelse (tagetage) og stueetagen trænger op i tagrummet og kondenserer med risiko for fugtog skimmelsvampeskader til følge. Der ud over er afslutning af undertag ved tagvindue og ved gennemføring af udsugning fra badeværelse ikke udført korrekt. Dermed kan der trænge fugt ind i tagrummet. Samlet set vurderes det, at de konstaterede angreb af skimmelsvampe kan medføre indeklimagener for særligt følsomme personer ved længerevarende ophold i uudnyttet tagrum. Da tagrummet ikke benyttes til ophold anbefales det, at der udføres en permanent løsning for tætning af dør til stueetagen samt at der etableres ventilation ved både tagfod og kip. Ved en evt. færdiggørelse af rummet bør undertaget udskiftes eller afrenses for skimmelsvampe. Yderligere bør det sikres, at dampspærre mod stueetagen er tæt. På baggrund af utilstrækkelig ventilering af tagrum i uudnyttet rum, anbefales det yderligere, at undersøge om der er skjulte skimmelsvampeskader i tagkonstruktionen i den del af taget, som ligger over værelset (loft følger tagets hældning). Der ud over anbefales det, at værelset opvarmes til C konstant og ventileres dagligt. Konklusion På baggrund af ovenstående konkluderes det, at: Der er angreb af skimmelsvampe i kontor på væg i yderhjørne over fodpanel. Disse angreb skyldes sandsynligvis opstigende grundfugt i vægge fra sokkel/kælder. 9

10 Det vurderes, at omfanget af skimmelsvampevæksten er af mindre omfang (< 0,25 m²) og umiddelbart ikke kan medføre indeklimagener. Men skaden skal dog ses i sammenhæng med skade i kælderen. Der er angreb af skimmelsvampe i tageetage på undertag i uudnyttet tagrum. Dette angreb skyldes sandsynligvis hhv. utilstrækkelig ventilation samt en manglende tætning af dør til stueetagen. Dette angreb kan medføre indeklimagener ved længerevarende ophold i rummet for særligt følsomme personer. Der er angreb af skimmelsvampe på vægge og gulv i kælderen. Der ud over er der risiko for angreb af trænedbrydende svamp i loft mod stueetagen (kontor). Disse angreb skyldes sandsynligvis opstigende og indtrængende grundfugt samt manglende opvarmning og ventilation. Vi kan ikke afvise, at disse angreb vil kunne medføre gener for særligt følsomme personer ved længerevarende ophold i huset. Det anbefales at minimere brugen af kontor direkte over kælderen indtil en renovering er foretaget. Der er angreb af skimmelsvampe i ventileret gulvkonstruktion i hele stueetagen i den oprindelige del af huset. Disse angreb skyldes sandsynligvis fugtpåvirkning fra sokkel/fundamenter og klaplag samt utilstrækkelig ventilation. Det kan ikke udelukkes, at skimmelsvampeangreb i ventileret gulvkonstruktion kan medføre indeklimagener for særligt følsomme personer. Samlet set vurderes det, at ophold i huset kan medføre indeklimagener for følsomme personer. Det er vores vurdering, at de oplyste gener ved ophold i boligen skyldes angreb af skimmelsvampe i kælder og ventileret gulvkonstruktion. Vi vurderer ikke, at der er nærliggende sundhedsfare ved ophold i huset, men på baggrund af beboeres gener anbefales det, at beboere genhuses, og at renoveringen udføres hurtigst muligt. Overordnet handlingsplan For at fjerne eksisterende angreb af skimmelsvampe og undgå nye angreb anbefales det, at iværksætte nedenstående tiltag. Handlingsplan er lavet ud fra forsigtighedsprincippet i forhold til afrensningsomfanget. Det forudsættes, at renovering af kælder, gulvkonstruktion og vægge udføres på samme tid. Afrensning og renovering bør ske i et samarbejde mellem rådgiver og udførende. Ventileret gulvkonstruktion: Som følge af de konstaterede og vurderede angreb af skimmelsvampe i ventileret gulvkonstruktion vil den anbefalede løsning være, at gulvkonstruktionen nedlægges og erstattes af et terrændæk med et virksomt kapillarbrydende lag og sikring mod fugtopstigning i sokkel/vægge. Effekter der har været opbevaret i boligen rengøres jf. beskrivelse i bilag 3, inden flytning til genhusningsbolig. 10

11 Kælder: Som følge af de konstaterede angreb af skimmelsvampe på væggene i kælderen vil den anbefalede løsning være, at kælderen nedlægges og erstattes af et terrændæk med et virksomt kapillarbrydende lag og sikring af fugtopstigning i sokkel/vægge. Effekter der har været opbevaret i boligen rengøres jf. beskrivelse i bilag 3, inden flytning til genhusningsbolig. Vægge i stueetagen: I kontor bør tapet fjernes i udvendigt hjørne, dvs. op til 1 m over gulv og 1 m ud på vægge på hver side af hjørnet. Frilagte vægge afrenses for skimmelsvampe. Afrensningsmetode aftales mellem entreprenør og rådgiver. Tagetage: I uudnyttet rum i tagetage anbefales det at etablere ventilation ved kip og tagfod jf. anvisninger. Der udføres permanent løsning for lufttætning af dør til stueetagen og tætning af dør til værelse. Værelse opvarmes og ventileres. Undertag eftergås for afslutning ved tagvindue, gennemføring for udsugning fra badeværelse udføres med korrekt og i områder, hvor undertag ligger med buler foretages opstramning. Ved en evt. færdiggørelse af rummet bør undertaget udskiftes eller afrenses for skimmelsvampe. Yderligere bør det sikres, at dampspærre mod stueetagen er tæt. På baggrund af utilstrækkelig ventilering af tagrum i uudnyttet rum, anbefales det yderligere, at undersøge om der er skjulte skimmelsvampeskader i tagkonstruktionen i den del af taget, som ligger over værelset (loft følger tagets hældning). Udvendigt: Det undersøges om der i område ud for kælderen ligger kloak- eller afløbsrør i jorden, som kunne være utætte og give en øget fugtpåvirkning på soklen. Vi anbefaler, at renoveringsprocessen kvalitetssikres løbende af uafhængig rådgiver, f.eks. OBH Indeklima. 11

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere