Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejlsøgning. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Fejlsøgning Når maskinen ikke fungerer som forventet. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af scannerfunktionen Tilføj papir, toner og hæfteklammer Fjernelse af papirstop Bemærkninger Læs denne vejledning omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevar den i nærheden af maskinen, så du nemt kan slå op i den. For at sørge for en sikker og korrekt brug skal du læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Om maskinen", før maskinen tages i brug.

2 Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger om betjeningen og brugen af dette produkt Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, af hensyn til din egen sikkerhed og for at få mest mulig nytte af maskinen. Opbevar denne vejledning i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Kopiér eller udskriv ikke noget, hvor gengivelse er forbudt ved lov. Kopiering eller udskrivning af følgende elementer er normalt forbudt ved lokal lov: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiebreve, banktratter, checks, pas, kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har spørgsmål vedrørende lovligheden af kopiering eller udskrivning af visse elementer, skal du konsultere en advokat. Vigtigt! Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Selskabet kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for direkte, indirekte, specielle, hændelige skader eller følgeskader, der opstår som følge af håndtering eller betjening af maskinen. Bemærkninger: Visse illustrationer i denne vejledning kan afvige en smule fra den leverede maskine. Visse enheder kan være ekstraudstyr, afhængigt af hvilket land du befinder dig i. Kontakt venligst din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger. Forsigtig: Regulering, tilpasning eller anvendelse af procedurer, bortset fra de i denne vejledning anførte, kan medføre bestrålingsfare. Der anvendes to typer størrelsesangivelser i denne vejledning. Til denne maskine anvendes den metriske version. For at opnå en god kopieringskvalitet anbefaler leverandøren, at leverandørens originale toner anvendes. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af andre dele end originale dele og komponenter fra leverandøren af dine kontorprodukter. Strømkilde V, 50/60 Hz, 10 A eller mere. Sørg for at tilslutte strømkablet til en strømkilde som vist ovenfor. Se S.109 Strømforbindelse for at få yderligere oplysninger om strømkilder. Varemærker Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. TrueType er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. PostScript og Acrobat er registrerede varemærker tilhørende Adobe Systems, Incorporated. PCL er et registreret varemærke tilhørende Hewlett-Packard Company. Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. (Special Interest Group) og givet i licens til Ricoh Company Limited. Andre produktnavne anvendt her er kun til identifikationsformål og kan være varemærker, som tilhører deres respektive firmaer. Vi frasiger os alle rettigheder til disse varemærker. De korrekte navne på Windows-operativsystemerne er følgende: Produktnavnet Windows 95 er Microsoft Windows 95. Produktnavnet Windows 98 er Microsoft Windows 98. Produktnavnet Windows Me er Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) Produktnavnene på Windows 2000 er følgende: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional Produktnavnene på Windows XP er følgende: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Produktnavnene på Windows Server TM 2003 er følgende: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition Produktnavnene på Windows NT 4.0 er følgende: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0

3 Vejledninger til denne maskine Se de vejledninger, der er relevante for det, du vil bruge maskinen til. Om maskinen Sørg for at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i denne vejledning, før du tager maskinen i brug. Denne vejledning indeholder en introduktion til maskinens funktioner. Den forklarer også kontrolpanelet, forberedelsesprocedurer før brug af maskinen, hvordan man indtaster tekst, og hvordan man installerer de medfølgende cdrommer. Vejledning om generelle indstillinger Forklarer indstillinger af brugerfunktioner og procedurer vedrørende adressebog som f.eks. registrering af -adresser og brugerkoder. Se også i denne vejledning for at få forklaringer på, hvordan maskinen tilsluttes. Fejlsøgning Indeholder en vejledning til at løse almindelige problemer og forklarer, hvordan papir, toner, hæfteklammer og andre forbrugsstoffer udskiftes. Sikkerhedsreference Denne vejledning er beregnet til administratorer af denne maskine. Den forklarer de sikkerhedsfunktioner, som administratoren kan anvende til at beskytte data imod indgreb, eller til forhindring af uautoriseret brug af maskinen. Se også i denne vejledning, hvis du ønsker oplysninger om procedurer for registrering af administratorer samt indstilling af godkendelse af bruger og administrator. Kopi-/Dokumentserverreference Forklarer kopimaskinens og dokumentserverens funktioner og handlinger. Se også i denne vejledning for at få forklaringer på, hvordan originaler skal placeres. Printerreference Forklarer printerfunktioner og -handlinger. Scannerreference Forklarer scannerfunktioner og -handlinger. Netværksvejledning Forklarer, hvordan man konfigurerer og betjener maskinen i et netværksmiljø, og hvordan man bruger den medfølgende software. Denne vejledning dækker alle modeller og omfatter beskrivelser af funktioner og indstillinger, der måske ikke er til rådighed på denne maskine. Billeder, illustrationer og oplysninger om understøttede operativsystemer kan være andre end dem, der gælder for denne maskine. i

4 Andre vejledninger Vejledninger til denne maskine Sikkerhedsoplysninger Lynvejledning - kopi Lynvejledning - printer Lynvejledning - scanner PostScript3-tillæg UNIX-tillæg Vejledninger til DeskTopBinder Lite DeskTopBinder Lite Installationsguide DeskTopBinder Introduktionsvejledning Vejledning til Auto Document Link Bemærk De leverede vejledninger er specifikke for de enkelte maskintyper. Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader skal være installeret for at kunne vise vejledningerne som PDF filer. Hvad angår UNIX-tillægget, kan du besøge vores webside eller kontakte en autoriseret forhandler. PostScript3-tillæg og UNIX-tillæg omfatter beskrivelser af funktioner og indstillinger, der muligvis ikke er til rådighed på denne maskine. ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledninger til denne maskine...i Sådan læses denne vejledning...1 Symboler Når maskinen ikke fungerer som forventet. Indikatorer...3 Betjeningspanelbipper...4 Kontrol af maskinstatus og -indstillinger....5 Når en indikator til højre for en funktionstast tændes...8 Når du har problemer med at betjene maskinen...9 Når et job ikke udføres Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Når en meddelelse vises...19 Display under tandemkopiering...25 Hvis tandemkopiering bliver annulleret...26 Hvis du ikke kan afslutte tandemkopiering...27 Hvis du ikke kan lave tydelige kopier...28 Når du ikke kan lave kopier som ønsket...30 Når hukommelsen er fuld Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen Når der vises en meddelelse under installationen af printerdriveren...35 Windows 95/98/Me...35 Windows Windows XP, Windows Server Windows NT Hvis USB-forbindelse mislykkes...38 Når en meddelelse vises...39 Statusmeddelelser...39 Advarselsmeddelelser...40 Kontrol af Fejlloggen...41 Når du ikke kan udskrive...42 Andre udskrivningsproblemer Fejlsøgning ved anvendelse af scannerfunktionen Når scanning ikke udføres som forventet...53 Når du ikke kan sende scannede filer...55 Når lagrede filer ikke kan åbnes...55 Når du ikke kan gennemse netværket for at sende en scanningsfil...55 Når TWAIN-driveren ikke kan startes...55 Når lagrede filer ikke kan redigeres...56 Når funktionen Netværkslevering ikke kan bruges...56 iii

6 Det er ikke muligt at foretage handlinger, når meddelelser vises...56 Når en meddelelse vises...57 Når en meddelelse vises på kontrolpanelet...57 Når en meddelelse vises på klientcomputeren Tilføj papir, toner og hæfteklammer Ilægning af papir...69 Ilægning af papir i Kassette 1 (tandemkassette)...69 Ilægning af papir i Kassette 2 og Ilægning af papir i elevatorkassetten...72 Ilægning af papir i mellemlægget...73 Ændring af papirformat...76 Ændring af papirformat i Kassette 2 og Påfyldning af toner...81 Indsættelse af toner...82 Brugt toner...83 Tilføjelse af hæfteklammer ark-50 arks hæftningsefterbehandler og booklet-efterbehandler arks-100 arks hæftningsefterbehandler...86 Booklet-efterbehandler (ryghæftning) Fjernelse af papirstop Fjernelse af fastkørt papir...89 Find papirstop...90 Fjernelse af fastkørt papir...91 Fjernelse af fastkørte hæfteklammer ark-50 arks hæftningsefterbehandler og Booklet-efterbehandler arks-100 arks hæftningsefterbehandler Booklet-efterbehandler (ryghæftning) Fjernelse af hulaffald ark-50 arks hæftningsefterbehandler og Booklet-efterbehandler arks-100 arks hæftningsefterbehandler Bemærkninger Placering af maskinen Maskinmiljø Flytning Strømforbindelse Adgang til maskinen Vedligeholdelse af din maskine Rengøring af glaspladen Rengøring af glaspladens låge Rengøring af den automatiske dokumentføder INDEKS iv

7 Sådan læses denne vejledning Symboler I vejledningen er følgende symboler anvendt: Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Ignorering af disse oplysninger kan føre til alvorlige skader eller endog døden. Sørg for at læse disse oplysninger. Du finder dem i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver vigtige sikkerhedsoplysninger. Hvis disse oplysninger ignoreres, kan det medføre moderate eller mindre personskader eller skader på maskinen eller på ejendom. Sørg for at læse disse oplysninger. Du finder dem i afsnittet Sikkerhedsoplysninger i Om maskinen. Angiver forhold, man skal være opmærksom på ved brug af maskinen samt forklaringer på sandsynlige grunde til fejlindføring af papir, beskadigelse af originaler eller tab af data. Sørg for at læse disse forklaringer. Angiver yderligere forklaringer på maskinens funktioner samt instruktioner til, hvordan brugerfejl løses. Dette symbol er placeret efter hvert afsnit. Det angiver, hvor du kan finde yderligere relevant information. [ ] Angiver navnene på de taster, der vises på maskinens displaypanel. { } Angiver navnene på tasterne på maskinens kontrolpanel. 1

8 2

9 1. Når maskinen ikke fungerer som forventet. Dette kapitel forklarer grundlæggende fejlsøgningsprocedurer, der gælder for alle maskinens funktioner. Indikatorer Dette afsnit forklarer de indikatorer, der vises, når brugeren skal fjerne fejlindført papir, ilægge papir eller udføre andre procedurer. x: Indikatoren Papirstop Vises, når der opstår papirstop. Se S.89 Fjernelse af fastkørt papir. B: Indikatoren Ilæg papir Vises, når maskinen er løbet tør for papir. Se S.69 Ilægning af papir. D: Indikatoren Påfyld toner Vises, når der ikke er mere toner. Se S.81 Påfyldning af toner. d: Indikatoren Påfyld hæfteklammer y: Indikatoren Tøm beholderen til hulaffald Vises, når der ikke er flere hæfteklammer. Se S.100 Fjernelse af fastkørte hæfteklammer. Vises, når beholderen til hulaffald er fuld. Se S.104 Fjernelse af hulaffald 3

10 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Betjeningspanelbipper 1 Den følgende tabel forklarer betydningen af de forskellige bippemønstre, som maskinen frembringer for at advare brugerne om glemte originaler og andre tilstande. Bippemønster Betydning Årsag To lange bip. Maskinen har varmet op. Der blev trykket på en tast på kontrolpanelet eller på skærmen. Enkelte, korte bip frembringes kun, når der trykkes på gyldige taster. Enkelt kort bip. Panel/skærminput accepteret. Der blev trykket på en tast på kontrolpanelet eller skærmen. Enkelte, korte bip frembringes kun, når der trykkes på gyldige taster. Enkelt, langt bip. Job fuldført. Et job fra Kopi-/dokumentserverfunktioner er afsluttet. Fire lange bip. Lav alarm. Skærmbilledet ændres tilbage til startskærmbilledet, efter at maskinen har været i energisparetilstand eller været nulstillet. Fire lange bip gentaget fem gange. Fem korte bip gentaget fem gange. Lav alarm. Høj alarm. En original er blevet glemt på glaspladen. Brugerbetjening er påkrævet. Papir sidder fast, eller der skal påfyldes toner. Bemærk Brugerne kan ikke slå maskinens bippealarmer fra. Når maskinen bipper for at advare brugerne om papirstop eller mangel på toner, kan bippealarmen, hvis maskinens låger åbnes og lukkes flere gange inden for kort tid, fortsætte, selv efter normal status er genoprettet. Reference Se Vejledning om generelle indstillinger for at få yderligere oplysninger om, hvordan man aktiverer eller deaktiverer bippealarmer. 4

11 Kontrol af maskinstatus og -indstillinger. Kontrol af maskinstatus og -indstillinger. Du kan kontrollere maskinens systemstatus. Vedligeholdelsesinfo Du kan kontrollere de følgende emner under [Vedligeholdelsesinfo]: [Resterende toner] Viser, hvor meget toner der er tilbage. [Ingen hæfteklammer] Viser antallet af resterende hæfteklammer. [Beh. til hulaffald er fuld] Viser, om beholderen til hulaffald er fuld. [Papirkassette] Viser hvilken papirtype og hvilket format, der ligger i papirkassetten. [Modtagebakke er fuld] Viser om modtagebakken er overbelastet. [Originalstop] Viser status og løsning på fejlindføringer af originaler. [Papirstop] Viser omfanget af og løsningen på papirstop. [Låge åben] Angiver om frontlågen, duplex-enheden osv. er åbne. 1 Datalagring Du kan kontrollere de følgende emner under [Datalagring]: [HDD - resterende hukommelse] Viser, hvor meget harddiskhukommelse der er til rådighed. [HDD-fil(er)] Viser det samlede antal job, der er gemt på harddisken. [Udskriftsjob] Viser antallet af job til Gem udskrift midlertidigt/gemt udskrift/sikker udskrift/prøvetryk. [Status for sletning af hukommelse] Viser status på hukommelsesdata. Maskinadresseinfo Du kan kontrollere de følgende emner under [Maskinadresseinfo]: [Maskinens IPv4-adresse] Viser maskinens IPv4-adresse. [Maskinens IPv6-adresse] Viser maskinens IPv6-adresse. 5

12 Når maskinen ikke fungerer som forventet. 1 Forespørgsel Du kan kontrollere de følgende emner under [Forespørgsel]: [Maskinreparationer] Viser maskinens nummer samt kontaktnummeret, der skal bruges til at tilkalde service. [Salgsrepræsentant] Viser salgsrepræsentantens telefonnummer. [Leveringsordre] Viser kontaktnummeret, der skal bruges til bestilling af leverancer. [Leveringsdetaljer] Viser navne på toner, hæfteklammer osv. der bruges i maskinen. A Tryk på [Systemstatus] på kontrolpanelet. B Tryk på hver enkelt fane, og kontrollér indholdet. 6

13 Kontrol af maskinstatus og -indstillinger. C Tryk på [Afslut], efter at du har kontrolleret oplysningerne. Det forrige skærmbillede vises igen. 1 Bemærk [Modtagebakke er fuld], [Originalstop], [Papirstop], og [Låge åben] vises kun, når disse fejl opstår. Se Kontrollér papirstop eller Fjern papirstop for at få yderligere oplysninger om, hvordan man finder og fjerner papirstop. Reference S.90 Find papirstop. S.89 Fjernelse af fastkørt papir. 7

14 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Når en indikator til højre for en funktionstast tændes 1 Når en indikator til højre for en funktionstast lyser, skal du trykke på den tilsvarende funktionstast. Derefter skal du følge de instruktioner, der vises på kontrolpanelet. Problem Årsag Løsning Dokumenter og rapporter udskrives ikke. Dokumenter og rapporter udskrives ikke. Der er opstået en fejl. Maskinen kan ikke etablere forbindelse til netværket. Modtagebakken er fuld. Der er ikke mere kopipapir. Den funktion, hvis indikator lyser, er defekt. Der er opstået en netværksfejl. Fjern papiret fra bakken. Ilæg papir. Se S.69 Ilægning af papir. Notér det kodenummer, der vises i displayet, og kontakt din servicetekniker. Se afsnittet Hvis der vises en meddelelse i hvert kapitel. Du kan bruge andre funktioner normalt. Kontrollér den viste meddelelse, og foretag de fornødne handlinger. Se afsnittet Hvis der vises en meddelelse i hvert kapitel. Kontrollér, at maskinen er korrekt forbundet til netværket, og at maskinen er korrekt indstillet. Se Vejledning om generelle indstillinger Kontakt administratoren. Kontakt din salgsrepræsentant, hvis funktionstasten stadig er tændt, selv hvis du tager de ovennævnte forholdsregler. Bemærk Hvis der opstår en fejl i den funktion, du bruger, skal du kontrollere den meddelelse, der vises på kontrolpanelet, og derefter se Hvis en meddelelse vises for den relevante funktion. Reference S.19 Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen. S.35 Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen. S.53 Fejlsøgning ved anvendelse af scannerfunktionen. 8

15 Når du har problemer med at betjene maskinen. Når du har problemer med at betjene maskinen. Følgende diagram indeholder forklaringer på almindelige problemer og meddelelser. Hvis der vises andre meddelelser, skal du følge de viste instruktioner. 1 Vigtigt Kontrollér kontaktadressen og maskinens serienummer, der er vist i meddelelsen Tilkald service, og kontakt derefter din salgsrepræsentant. Problem Årsag Løsning Vent venligst. vises. Vent venligst. vises. Selv om kopimaskineskærmbilledet vises, når maskinen tændes på hovedafbryderen, kan der ikke skiftes til et andet skærmbillede ved tryk på tasten {Printer} eller {Scanner}. Maskinen er lige blevet tændt, og skærmbilledet Brugerfunktioner vises, men menuen Brugerfunktioner mangler menupunkter. Displayet er slukket. Displayet er slukket. Displayet er slukket. Der sker ikke noget, når der tændes for strømafbryderen. Denne meddelelse vises, når du tænder på strømafbryderen. Denne meddelelse vises, når du skifter tonerflasken. Kun kopimaskinefunktionen er klar til brug. Kun kopimaskinefunktionen er klar til brug. Den krævede tid varierer alt efter funktion. Funktioner vises i menuen Brugerfunktioner, når de er klar til brug. Knappen til skærmkontrast er stillet på mørk. Maskinen er i energisparetilstand. Strømafbryderen er slået fra. Der er slukket på hovedkontakten. Vent, til maskinen er klar. Vent, til maskinen er klar. Vent lidt længere. Vent lidt længere. Indstil knappen til skærmkontrast til lys position, så du kan se displaypanelet korrekt. Se Om maskinen Tryk på tasten {Energisparer} for at annullere energisparetilstand. Slå strømafbryderen til. Tænd på hovedkontakten. 9

16 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Problem Årsag Løsning 1 Hukommelsen er fuld. Vil du lagre den scannede fil? vises. De scannede originaler overstiger antallet af ark/sider, der kan gemmes på harddisken. Tryk på [Gem fil] for at gemme scannede sider. Slet unødvendige filer med [Slet fil]. Tryk på [Nej], hvis du ikke vil gemme de scannede sider. Slet unødvendige filer med [Slet fil]. Hovedkontaktindikatoren fortsætter med at blinke og slukkes ikke, når der trykkes på den. Dette sker i følgende tilfælde: Låget over glaspladen eller den automatiske dokumentføder er åbent. Maskinen kommunikerer med eksternt udstyr. Harddisken er aktiv. Luk låget over glaspladen eller den automatiske dokumentføder, og kontrollér om maskinen kommunikerer med en computer. Udf. selvtest... vises. Maskinen foretager billedtilpasningshandlinger. Maskinen kan udføre periodisk vedligeholdelse under drift. Hyppigheden og varigheden af vedligeholdelsen afhænger af fugtighed, temperatur og udskrivningsforhold som antal udskrifter, papirformat og papirtype. Vent, til maskinen er klar. Originalbilleder udskrives på modsat side af papiret. Du kan have lagt papiret forkert i. Ilæg papir korrekt. Læg papiret i papirkassetten med udskriftssiden opad. Læg papiret i bypassbakken med udskriftssiden nedad. Se S.75 Papir med fast retning eller tosidet papir. Der opstår jævnligt papirstop. Det kan være, at kassettens sidestyr ikke er låst. Fjern papiret. Se S.89 Fjernelse af fastkørt papir. Sørg for, at sidestyrene er låst. Se S.76 Ændring af papirformat. Der opstår jævnligt papirstop. Det kan være, at kassettens endestyr ikke er indstillet korrekt. Fjern papiret. Se S.89 Fjernelse af fastkørt papir. Kontrollér, at endestyret er indstillet korrekt. Se S.76 Ændring af papirformat. Der opstår jævnligt papirstop. Et ukendt papirformat er lagt i kassetten. Fjern papiret. Se S.89 Fjernelse af fastkørt papir. Når du lægger et ukendt papirformat i kassetten, skal du angive papirformatet i Papirformat i kassette. Se Vejledning om generelle indstillinger og Om maskinen. 10

17 Når du har problemer med at betjene maskinen. Problem Årsag Løsning Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der er et fremmedlegeme i efterbeh.-bakken. Hæftepatronen er ikke indstillet korrekt. Fjern papiret. Se S.89 Fjernelse af fastkørt papir. Læg ikke noget i efterbeh.-bakken. Det kan forårsage papirstop. Booklet-efterhandleren kræver også hæftepatronen for ryghæftning. Se S.84 Tilføjelse af hæfteklammer. 1 En fejlmeddelelse bliver stående, selvom det fejlindførte papir fjernes. Når der vises en meddelelse om fejlindføring, bliver den stående, indtil du åbner og lukker låget, som det kræves. Papiret sidder stadig fast i kassetten. Fjern fejlindført papir, og åbn og luk derefter frontlågen. Se S.89 Fjernelse af fastkørt papir Kan ikke udskrive i duplex. Du kan ikke bruge papiret i bypassbakken til duplex-udskrivning. Til duplex-udskrivning skal du vælge kassette 1-3 i kopifunktion eller ved hjælp af printerdriveren. Kan ikke udskrive i duplex. [1-sidet kopi] vælges for papirtype: Kassette 1-3. Vælg [2-sidet kopi] for papirtype: Kassette 1-3. Se Vejledning om generelle indstillinger Kan ikke udskrive i duplex. Du kan ikke vælge duplex-udskrivning, hvis papirtypen er indstillet til [OHP], [Faneblade], [Halvgnms.] eller [Labelark]. Vælg en papirtype, der tillader duplexudskrivning. Se Vejledning om generelle indstillinger Skærmbilledet til brugerkodeindtastning vises. Brugere begrænses vha. brugerstyring. Indtast brugerkoden (op til 8 cifre), og tryk derefter på {q}. Godkendelsesskærmbilledet vises. Basisgodkendelse, Windows-godkendelse, LDAP-godkendelse eller godkendelse af integrationsserver er indstillet. Indtast dit login-brugernavn og brugerpassword. Se Om maskinen Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. vises. Anvendelse af denne funktion er begrænset til godkendte brugere. Kontakt administratoren. Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. bliver fortsat vist, selv om der er indtastet en gyldig brugerkode. Brugerkoden tillader ikke brug af den valgte funktion. Tryk på {Energisparer}-tasten. Bekræft, at displayet slukkes, og tryk derefter på tasten {Energisparer} igen. Displayet vender tilbage til brugerkodeindtastningsdisplayet. Når du udskriver med kopi- eller printerfunktion, skal du først trykke på tasten {Energisparer}, når udskrivningen er afsluttet. 11

18 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Problem Årsag Løsning 1 Godkendelse mislykkedes. Godkendelse mislykkedes. Det indtastede login-brugernavn eller login-password er ikke korrekt. Maskinen kan ikke udføre godkendelse. Spørg brugeradministratoren om det korrekte login-brugernavn og loginpassword. Kontakt administratoren. Den eller de valgte fil(er) indeholder fil(er) uden adgangsrettigheder. Kun fil(er) med adgangsrettigheder bliver slettet. Du har prøvet at slette filer uden at have rettigheder til det. Filer kan slettes af personen, der oprettede filen. For at slette en fil du ikke har rettigheder til at slette, skal du kontakte den person, der har oprettet filen. Dokumentserver Problem Årsag Løsning Overskredet maks. antal sider pr. fil. Vil du lagre de scannede sider som 1 fil? vises. Du har glemt dit password. Du kan ikke finde ud af, hvad der er gemt i en fil. Antallet af scannede sider overstiger kapaciteten pr. fil i dokumentserveren. Du kan ikke få adgang til en beskyttet fil uden at indtaste password. Du kan måske ikke se indholdet af en fil ud fra filnavnet. Hvis du vil gemme scannede sider som en fil, skal du trykke på [Gem fil]. Scannede data gemmes som en fil i dokumentserveren. Hvis du ikke vil gemme scannede sider, skal du trykke på [Nej]. Scannede data slettes. Kontakt administratoren. For at slette de filer, der er gemt på dokumentserveren, skal du vælge tasten [Slet alle filer i dokumentserver]. Sørg for, at dokumentserveren ikke indeholder filer, du gerne vil beholde, da denne handling permanent sletter alle filer. Se Vejledning om generelle indstillinger Du kan skifte Vælg fil-skærmbilledet mellem [Liste]- og [Miniaturebillede]-displayet for at kontrollere indholdet af filen. Ved listevisning vises filnavn, lagringsdato og -tidspunkt samt brugernavn. Ved miniaturebilledvisning vises et billede af den lagrede fil. Du kan forstørre billedet ved at trykke på [Vis eksempel]. Brug skærmbilledet Vælg fil til at se andre oplysninger end filnavnet. Se Kopi-/Dokumentserverreference. 12

19 Når du har problemer med at betjene maskinen. Problem Årsag Løsning Hukommelsen bliver ofte fuld. Dokumentserverens hukommelse er fuld. Slet unødvendige filer. I displayet hvor du vælger filer, skal du markere unødvendige filer og derefter trykke på [Slet fil]. Hvis dette ikke forøger hukommelsen, skal du gøre følgende. Skift til scannerskærmbilledet, og slet derefter unødvendige filer, der er gemt under scannerfunktionen. Skift til printerskærmbilledet, og slet derefter unødvendige filer, der er gemt under Prøvetryk, Sikker udskrift, Gem udskrift midlertidigt eller Lagret udskrift. 1 Du ønsker at kontrollere udskriftskvaliteten, før du foretager en større udskrivning. Du kan udskrive en enkelt kopi uden at skulle angive indstillingerne igen. Kontrollér udskriftskvalitet ved kun at udskrive første sæt med {Prøvekopi}-tasten. Originalen scannes af en anden funktion. Vent venligst. vises. Kopi- eller scannerfunktionen er i gang. Hvis du vil annullere et igangværende job, skal du først trykke på [Afslut], og derefter trykke på {Kopi}-tasten eller {Scanner}-tasten. Tryk derefter på {Slet/Stop}-tasten. Når meddelelsen Der blev trykket på Stoptasten. Stop kopiering? vises, skal du trykke på [Stop]. Kan ikke vise eksempel på denne side. vises, og du kan ikke se miniaturebilledet. Billeddataene er måske blevet ødelagt. Ved at trykke på [Afslut] vises det forrige skærmbillede uden miniaturebillede. Bemærk Hvis du ikke kan tage kopier, som du ønsker dem, pga. papirtype, papirformat eller papirkapacitet, skal du bruge anbefalet papir. Se Om maskinen Brug af krøllet papir medfører ofte papirstop, snavsede papirkanter eller udskridning under hæftning eller stakning. Når du bruger krøllet papir, skal du blødgøre papiret med hænderne for at glatte det ud eller ilægge papiret på hovedet. For at forhindre papir i at krølle kan du lægge papiret på en plan overflade og ikke placere det op ad væggen. 13

20 Når maskinen ikke fungerer som forventet. Når et job ikke udføres 1 Hvis du ikke kan udføre en funktion, kan det skyldes, at maskinen er optaget af en anden funktion. Hvis du ikke kan udføre en funktion, skal du afslutte alle andre aktive funktioner og dernæst forsøge at udføre funktionen igen. I nogle tilfælde kan du udføre et andet job (kopimaskine, dokumentserver, printer, scanner) uden at afslutte det aktuelle job, der udføres. Udførelse af flere funktioner samtidig kaldes multi-adgang. Kombinationsskema Funktionskompatibilitet Skemaet viser funktionskompatibilitet, når udskriftsprioritet er indstillet til Interleave. Se Vejledning om generelle indstillinger : Samtidige funktioner er tilgængelige. : Funktionen aktiveres, når der trykkes på den relevante funktionstast, og der foretages fjernskift (af scanneren/eksternt apparat). : Funktionen aktiveres, når der trykkes på {Pausekopiering}-tasten for at afbryde forrige funktion. : Funktionen udføres automatisk, når den forrige funktion er afsluttet. : Funktionen skal startes, når den forrige funktion er afsluttet. (Samtidige funktioner er ikke tilgængelige). 14

21 Når et job ikke udføres Funktion, efter at du har valgt Kopi Afbryd kopiering Printer Udskriv Scanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Webdokumentserver 1 Funktion, før du vælger Funktioner ved kopiering Hæftning Sortering Funktioner ved kopiering Kopiering Datamodtagelse Udskrivning Hæftning Funktioner ved scanning Scanning Scanning Funktioner ved dokumentserveren Scanning af et dokument, der lagres i dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning Kopi Funktioner ved kopiering Hæftning *1 *1 *1 *4 *2 *2 *3 *3 Sortering *1 *1 *1 *2 *2 Afbryd kopiering Kopiering Printer Funktioner ved kopiering Datamodtagelse Udskriv Udskrivning Hæftning *4 *3 *3 *3 15

22 Når maskinen ikke fungerer som forventet. 1 Funktion, efter at du har valgt Kopi Afbryd kopiering Printer Udskriv Scanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Webdokumentserver Funktion, før du vælger Funktioner ved kopiering Hæftning Sortering Funktioner ved kopiering Kopiering Datamodtagelse Udskrivning Hæftning Funktioner ved scanning Scanning Scanning Funktioner ved dokumentserveren Scanning af et dokument, der lagres i dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning Scanner Funktioner ved scanning Scanning *2 *2 *2 TWAIN Scanning 16

23 Når et job ikke udføres Funktion, efter at du har valgt Kopi Afbryd kopiering Printer Udskriv Scanner TWAIN Dokumentserver DeskTopBinder Webdokumentserver 1 Funktion, før du vælger Dokumentserver DeskTop- Binder Webdokumentserver Funktioner ved dokumentserveren Scanning af et dokument, der lagres i dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserv eren Udskrivning fra dokumentserv eren Funktioner ved kopiering Hæftning Sortering Funktioner ved kopiering Kopiering Datamodtagelse Udskrivning Hæftning Funktioner ved scanning Scanning Scanning Funktioner ved dokumentserveren Scanning af et dokument, der lagres i dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning fra dokumentserveren Udskrivning *2 *5 *5 *5 Udskrivning 17

24 Når maskinen ikke fungerer som forventet. 1 *1 Samtidige funktioner er kun mulige, efter at alle dokumenterne fra det forrige job er blevet scannet, og tasten [Nyt job] vises. *2 Du kan scanne et dokument, efter at dokumenterne fra det forrige job alle er blevet scannet. *3 Under hæftning starter udskrivning automatisk efter det aktuelle job. *4 Hæftning er ikke tilgængelig. *5 Samtidige funktioner bliver mulige, efter at du trykker på tasten [Nyt job]. Bemærk Hæftning kan ikke anvendes samtidig for flere funktioner. Hvis maskinen kan udføre flere funktioner samtidigt, skal du angive, hvilken funktion der skal have prioritet i Udskriftsprioritet. Denne indstilling er fabriksindstillet til Visningsfunktion. Se Vejledning om generelle indstillinger for indstilling af Udskriftsprioritetsfunktion. Når 3000 arks-50 arks hæftningsefterbehandler, 3000 arks-100 arks hæftningsefterbehandler eller "Booklet-efterbehandler" er installeret på maskinen, kan du angive modtagebakken, hvor dokumenterne udskrives til. Se Vejledning om generelle indstillinger Når du scanner originaler ved at bruge en anden funktion, mens udskriftsjobbet er i gang, kan den samlede driftshastighed blive lavere. 18

25 2. Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Dette kapitel forklarer sandsynlige årsager til og mulige løsninger på problemer med kopifunktionen. Når en meddelelse vises Dette afsnit forklarer maskinens vigtigste meddelelser. Hvis der vises andre meddelelser, skal du følge de instruktioner, de giver. Vigtigt For meddelelser, der ikke er anført her, se S.9 Når du har problemer med at betjene maskinen.. Meddelelse Årsag Løsning Kan ikke registrere originalformat. Kan ikke registrere originalformat. Kan ikke registrere originalformat. Kontrollér originalretning. Kontrollér papirformat. Rot. sort. er ikke tilgængelig med dette papirformat. Du har placeret fejlagtige originaler. Du har placeret fejlagtige originaler. Originalen er ikke placeret. Originalerne er ikke placeret i den rigtige retning. Der er indstillet forkert papirformat. Du har valgt et papirformat, der ikke kan anvendes til Rot. sort. Vælg papir manuelt og ikke i tilstanden Automatisk papirvalg, og brug ikke funktionen Automatisk reducér/forstør. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Placér originalen på glaspladen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Placér dine originaler. Skift originalens retning. Hvis du trykker på {Start}-tasten, starter kopiering på det valgte papir. Vælg det korrekte papirformat. Se Kopi-/Dokumentserverreference. 19

26 Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Meddelelse Årsag Løsning 2 Kan ikke hulle dette papirformat. Hulningsfunktionen kan ikke anvendes sammen med det valgte papirformat. Hulningsfunktionen kan anvendes sammen med følgende papirformater: 2 huller: A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, B6L, A6L, L, L, L, L, L, Legal (8 1 / 2 14 )L, Letter (8 1 / 2 11 )KL, Half Letter (5 1 / / 2 )KL, Executive (7 1 / / 2 )KL, F/GL (8 13 )L, Foolscap (8 1 / 2 13 )L, Folio (8 1 / 4 13 )L, 8 1 / 4 14 L, / 2 KL, 8 10 KL, 8KL, 16KKL, L, KL, KL. Vælg et af disse formater. 3 huller: A3L, B4L, A4K, B5K, L, L, L, L, L, Letter(8 1 / 2 11 )K, Executive (7 1 / / 2 )K, / 2 K,8 10 K, 8KL, 16KK. Vælg et af disse formater. 4 huller: Metrisk version: A3L, B4L, A4K, B5K, L, L, L, Letter(8 1 / 2 11 )K, Executive (7 1 / / 2 )K, / 2 K, 8KL, 16KK. Smal 2 2 version: A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, B6L, L, L, L, L, L, Legal(8 1 / 2 14 )L, Letter(8 1 / 2 11 )KL, Half Letter (5 1 / / 2 )KL, Executive (7 1 / / 2 )KL, F/GL (8 13 )L, Foolscap (8 1 / 2 13 )L, Folio (8 1 / 4 13 )L, 8 1 / 4 14 L, / 2 KL, 8 10 KL, 8KL, 16KKL, L, KL, KL. Vælg et af disse formater. Overskredet hæftekapacitet. Antallet af ark pr. sæt overskrider hæftekapaciteten. Kontrollér hæftekapaciteten. Se Kopi- /Dokumentserverreference. 20

27 Når en meddelelse vises Meddelelse Årsag Løsning Kan ikke hæfte papir af dette format. Duplex er ikke tilgængelig med dette papirformat. Maks. antal sæt er. nn. (En figur placeres ved n.) Filen, der lagres, har overskredet maks. antal sider pr. fil. Kopiering bliver stoppet. Booklet A. eller B. er ikke mulig pga. blandet billedindstilling. Originalen scannes af en anden funktion. Vent venligst. Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. Hæftefunktionen kan ikke anvendes sammen med det valgte papirformat. Du har valgt et papirformat, der ikke er tilgængeligt i duplex. Antallet af kopier overstiger den maksimale kopimængde. De scannede originaler indeholder for mange sider til, at de kan lagres som ét dokument. Du valgte "Booklet A"- eller "Booklet B"-funktionen til originaler, der er scannet med forskellige funktioner såsom kopi og printer. Dokumentserver- eller scannerfunktionen er i brug. Brugerkoden tillader ikke brug af den valgte funktion. Vælg et papirformat, der kan anvendes sammen med hæftefunktionen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. De følgende papirformater er tilgængelige i duplex: A3L, B4L, A4KL, B5KL, A5KL, L, L, L, L, L, Legal (8 1 / 2 14 )L, Letter (8 1 / 2 11 )KL, Half Letter (5 1 / / 2 )KL, Executive (7 1 / / 2 )L, F/GL (8 13 )L, Foolscap (8 1 / 2 13 )L, Folio (8 1 / 4 13 )L, 8 1 / 4 14 L, / 2 L, 8 10 L, 8KL, 16KKL. Vælg et af disse formater. Du kan ændre den maksimale kopimængde. Se Vejledning om generelle indstillinger Tryk på [Afslut], og gem derefter med et passende antal sider. Sørg for, at originaler til "Booklet A"- eller "Booklet B"-funktionen er scannet med samme funktion. Hvis du vil annullere det igangværende job, skal du trykke på [Afslut] og derefter på {Dokumentserver} eller {Scanner}-tasten. Tryk derefter på {Slet/Stop}-tasten. Når meddelelsen Der blev trykket på Slet / Stop-tasten. Er du sikker på, at du vil stoppe scanningen? vises, skal du trykke på [Annullér]. Kontakt administratoren. 2 21

28 Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen 2 Meddelelse Årsag Løsning Du har ikke rettigheder til at bruge denne funktion. Godkendelse mislykkedes. Godkendelse mislykkedes. Den/De valgte fil(er) indeholder fil(er) uden adgangsrettigheder. Kun fil(er) med adgangsrettigheder bliver slettet. Vent venligst. Brugerkoden tillader ikke brug af den valgte funktion. Det indtastede login-brugernavn eller login-password er ikke korrekt. Maskinen kan ikke udføre godkendelse. Du har prøvet at slette filer uden at have rettigheder til det. Destinationslisten opdateres fra netværket vha. SmartDeviceMonitor for Admin. Afhængigt af antallet af destinationer, der skal opdateres, kan der forekomme forsinkelser, før du kan genoptage brugen af maskinen. Det er ikke muligt at udføre handlinger, når denne meddelelse vises. Hvis meddelelsen fortsat vises, og du ikke kan skifte skærmbillede, skal du trykke på tasten {Energisparer}. Bekræft, at displayet slukkes, og tryk derefter på tasten {Energisparer} igen. Displayet vender tilbage til brugerkodeindtastningsdisplayet. Når du udskriver med kopi- eller printerfunktion, skal du først trykke på tasten {Energisparer}, når udskrivningen er afsluttet. Spørg brugeradministratoren om det korrekte login-brugernavn og loginpassword. Kontakt administratoren. Filer kan slettes af personen, der oprettede filen. For at slette en fil du ikke har rettigheder til at slette, skal du kontakte den person, der har oprettet filen. Vent til meddelelsen forsvinder. Slå ikke strømmen fra, mens denne meddelelse vises. 22

29 Når en meddelelse vises Tandemkopiering Meddelelse Årsag Løsning Kan ikke forbinde til den tilsluttede maskine. Kontrollér status på tilsluttet maskine. Indikatoren L er tændt. Den tilsluttede maskines harddisk fungerer ikke. Tryk på [Afslut] på hovedmaskinen, og følg instruktionerne i displayet. 2 Kan ikke udsk. fra den tilslut. mask. Kontrollér status på den tilslut. mask. Der er opstået papirstop i den tilsluttede maskine, eller det er nødvendigt at påfylde toner eller andre forbrugsstoffer. Følg de viste instruktioner. Se S.81 Påfyldning af toner, S.89 Fjernelse af fastkørt papir, S.100 Fjernelse af fastkørte hæfteklammer, hvis du vil have yderligere oplysninger. Følg de viste instruktioner, hvis den tilsluttede maskines display indikerer, at et låg er åbent. Kan ikke udsk. fra den tilslut. mask. Kontrollér status på den tilslut. mask. Den tilsluttede maskines menu Brugerfunktioner er åben. Tryk på tasten {Brugerfunktioner} for at lukke menuen Brugerfunktioner. Tilsluttet maskine er i pausekopiering. Den tilsluttede maskine er i pausekopiering. Tryk på tasten {Pausekopiering} på den tilsluttede maskine for at afbryde pausekopiering. Den tilsluttede maskine har ikke de samme indstillinger. De to maskiners indstillinger for papirformat eller papirkassette er ikke ens. Angiv de samme indstillinger på begge maskiner. Den tilsluttede maskines indstillinger for omslag er forsk. fra hovedmaskinen. De to maskiners indstillinger for omslag er ikke ens. Angiv de samme indstillinger på begge maskiner. Den tilslut. maskines indstill. for skilleark er forsk. fra hovedmask. De to maskiners indstillinger for skilleark er ikke ens. Angiv de samme indstillinger på begge maskiner. Den tilslut. maskines indstill. for titelblad er forsk. fra hovedmask. De to maskiners indstillinger for titelblade er ikke ens. Angiv de samme indstillinger på begge maskiner. 23

30 Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen 2 Meddelelse Årsag Løsning Den tilsl. msk. papirindst. skal være de samme for at br. denne ks. Der er ingen stempeldata i den tilsluttede maskine. Kan ikke udskrive fra den tilsluttede maskine. Tilsluttet maskine vil blive afbrudt. Z-foldning er kun tilgængelig, når funktionen sortering er valgt i tandemkopiering. De to maskiners indstillinger for papirkassette er ikke ens. Stempeldata på den tilsluttede maskine er blevet slettet. Den tilsluttede maskine er stoppet på grund af strømafbrydelse eller kommunikationsfejl. Sortering er valgt med Z- foldning. Angiv de samme indstillinger på begge maskiner. Omprogrammér stemplet på den tilsluttede maskine. Fortsæt kopiering vha. hovedmaskinen. Vælg sorteringsfunktionen. Reference S.9 Når du har problemer med at betjene maskinen. 24

31 Display under tandemkopiering Display under tandemkopiering Dette afsnit forklarer om displayet under tandemkopiering. Problem Årsag Løsning [Tandemkopi.] vises ikke. [Tandemkopi.] vises ikke. [Tandemkopi.] vises ikke. [Tandemkopi.] vises ikke. [Tandemkopi.] vises ikke. Den tilsluttede maskines hovedafbryder er slukket. Funktioner, der ikke kan bruges sammen med tandemkopiering, vælges på hovedmaskinen (såsom lagring eller kopiering af den første side af et dokument i dokumentserveren). Hovedmaskinen er i pausekopiering. Indstillingen [Vis tandemkopieringstast] er slået fra. Ledningen, der forbinder de to maskiner, er beskadiget. Tænd den tilsluttede maskines hovedafbryder. Annullér de funktioner, der er valgt på hovedmaskinen. Tryk på tasten {Pausekopiering} på den tilsluttede maskine for at afbryde pausekopiering. Vælg [Vis] for indstillingen [Vis tandemkopieringstast]. Kontakt din servicetekniker. [Tandemkopi.] vises ikke. Indikatoren L er tændt. Følg de viste instruktioner. [Tandemkopi.] er utydelig. Der er valgt funktioner, som ikke kan anvendes sammen med tandemkopiering. Tryk på {Slet funktioner}-tasten for at slette indstillingerne. 2 25

32 Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Hvis tandemkopiering bliver annulleret Dette afsnit gennemgår årsager til og løsninger på annullering af tandemkopiering. 2 Problem Årsag Løsning Maskinen annullerer tandemkopiering. Maskinen annullerer tandemkopiering. Maskinen annullerer tandemkopiering. En fejlmeddelelse angiver, at hovedmaskinen er brudt sammen. Hovedmaskinens hovedafbryder er slukket, eller der er blevet trykket på strømafbryderen. Den tilsluttede maskines hovedafbryder er slukket. Den ugentlige timerindstilling aktiveres i hovedmaskinen. Indikatoren L er tændt. Tænd på den tilsluttede maskines hovedafbryder eller strømafbryder, og tryk derefter på [Tandemkopi.]. Der vises en meddelelse, som beder dig kontrollere den tilsluttede maskine, i hovedmaskinens display. Tryk på [Annullér] for at slette tandemkopiering. Tænd på den tilsluttede maskines hovedafbryder, tryk på [Tandemkopi.], og foretag så dine indstillinger igen. Tænd på hovedmaskinens strømafbryder, og tryk derefter på [Tandemkopi.]. Det er ikke muligt at kopiere. Følg de viste instruktioner. 26

33 Hvis du ikke kan afslutte tandemkopiering. Hvis du ikke kan afslutte tandemkopiering. Dette afsnit gennemgår årsager til og løsninger på problemer med at afslutte tandemkopiering. Problem Årsag Løsning Der sker intet, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der sker intet, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der sker intet, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der sker intet, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der sker intet, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der sker intet, når du trykker på [Tandemkopi.]. Der sker intet, når du trykker på [Tandemkopi.]. Scanning er i gang. Kopiering er i gang. Der er opstået papirstop i enten hovedmaskinen eller den tilsluttede maskine. Der er opstået papirstop i enten hovedmaskinen eller den tilsluttede maskine. Der er opstået papirstop i en af maskinerne, eller det er nødvendigt at påfylde toner eller andre forbrugsstoffer. Der er opstået papirstop i en af maskinerne, eller det er nødvendigt at påfylde toner eller andre forbrugsstoffer. Der opstod papirstop under hæftning. Tryk på {Slet/Stop}-tasten på hovedmaskinen, og tryk derefter på [Stop]. Tryk på {Slet/Stop}-tasten på hovedmaskinen, og tryk derefter på [Stop]. Følg de viste instruktioner. Se S.89 Fjernelse af fastkørt papir og S.100 Fjernelse af fastkørte hæfteklammer, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Følg de viste instruktioner, hvis den tilsluttede maskines display indikerer, at et låg er åbent. Tryk på {Slet/Stop}-tasten på hovedmaskinen, og tryk derefter på [Stop] for at annullere tandemkopiering. Følg de viste instruktioner. Se S.69 Ilægning af papir, S.81 Påfyldning af toner og S.89 Fjernelse af fastkørt papir, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Tryk på {Slet/Stop}-tasten på hovedmaskinen, og tryk derefter på [Stop] for at annullere tandemkopiering. Fjern det forkert fremførte papir. Se S.100 Fjernelse af fastkørte hæfteklammer, hvis du vil have yderligere oplysninger. Tryk på {Slet/Stop}-tasten på hovedmaskinen, og tryk derefter på [Stop] for at annullere tandemkopiering. 2 27

34 Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Hvis du ikke kan lave tydelige kopier Dette afsnit forklarer sandsynlige årsager til og mulige løsninger på problemer med utydelige kopier. Problem Årsag Løsning 2 Kopierne ser snavsede ud. Kopierne ser snavsede ud. Den modsatte side af et originalbillede kopieres. Den modsatte side af et originalbillede kopieres. Der kommer en skygge på kopierne, hvis du bruger limede originaler. Det samme område på kopierne er snavset, hver gang der kopieres. Det samme område på kopierne er snavset, hver gang der kopieres. Belysningen er for høj. Automatisk belysning er ikke valgt. Belysningen er for høj. Automatisk belysning er ikke valgt. Belysningen er for høj. Glaspladen, scannerglasset eller den automatiske dokumentføder er snavset. [Valg af originaltype] er indstillet til [Tekst / Foto], og en original med tekst og billeder, der dårligt kan skelnes fra hinanden, er lagt i. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Justér automatisk belysning Se Kopi- /Dokumentserverreference. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Justér automatisk belysning Se Kopi- /Dokumentserverreference. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Skift originalens retning. Sæt lappetape på den limede del. Rengør dem. Se S.111 Vedligeholdelse af din maskine. Tryk på [Andre], vælg [Kopi af kopi], og start derefter kopieringen. Se Kopi- /Dokumentserverreference. Kopierne er for lyse. Belysningen er for lys. Justér belysningen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Kopierne er for lyse. Kopierne er for lyse. En lys kopi kan skyldes, at du bruger fugtigt eller grovkornet papir. Tonerflasken er næsten tom. Brug det anbefalede papir. Se Om maskinen Kontakt din servicetekniker. Påfyld toner. Se S.81 Påfyldning af toner. Kopierne er for lyse. Papiret er fugtigt. Brug papir, der er blevet opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen Dele af billeder bliver ikke kopieret. Dele af billeder bliver ikke kopieret. Originalen er ikke placeret korrekt. Du har ikke valgt det korrekte papirformat. Placér originalerne korrekt. Se Kopi- /Dokumentserverreference. Vælg det korrekte papirformat. 28

35 Hvis du ikke kan lave tydelige kopier Problem Årsag Løsning Billeder vises kun delvist. Papiret er fugtigt. Brug papir, der er blevet opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen Der er sorte streger. Glaspladen eller scannerglasset er snavset. Rengør dem. Se S.111 Vedligeholdelse af din maskine. Der opstår hvide streger. Glaspladen eller scannerglasset er snavset. Rengør dem. Se S.111 Vedligeholdelse af din maskine. 2 Der opstår hvide streger. Når D blinker, er maskinen ved at løbe tør for toner. Påfyld toner. Se S.81 Påfyldning af toner. Kopierne er blanke. Originalen er ikke placeret korrekt. Originalerne skal ligge med forsiden nedad på glaspladen. Originalerne skal ligge med forsiden opad i den automatiske dokumentføder. Der er et moirémønster på kopierne. Der er et punktmønster eller mange linjer på originalen. Placér originalen på glaspladen i en skrå vinkel. Der er sorte pletter på kopier af fotografiske aftryk. De fotografiske aftryk har klistret til glaspladen på grund af høj luftfugtighed. Placér udskriften på glaspladen på en af følgende måder: Placér en OHP-transparent på glaspladen, og placér derefter udskriften oven på OHP-transparenten. Placér udskriften på glaspladen, og placér derefter to eller tre ark hvidt papir oven på den. Lad låget over glaspladen eller den automatiske dokumentføder stå åbent under kopiering. 29

36 Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Når du ikke kan lave kopier som ønsket. Dette afsnit forklarer sandsynlige årsager til og mulige løsninger på problemer med utydelige kopier. 2 Grundlæggende Problem Årsag Løsning Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Der opstår jævnligt papirstop. Kopipapiret bliver bukket. Kopipapiret bliver bukket. Kopierne bliver ikke hæftet sammen. Kopierne bliver ikke hæftet sammen. Kopierne bliver ikke hæftet sammen. Hæfteklammerne er placeret forkert. Du kan ikke kombinere flere funktioner. Antallet af ilagte ark overstiger maskinens kapacitet. Papiret er fugtigt. Papiret er for tykt eller for tyndt. Kopipapiret er krøllet eller er blevet foldet/bukket. Der bruges udskrevet papir. Papiret er fugtigt. Papiret er for tyndt. Der er fastklemte hæfteklammer i hæfteenheden. Antallet af kopier overstiger hæfteenhedens kapacitet. Kopipapiret er krøllet. Originalerne er placeret forkert. De valgte funktioner kan ikke anvendes sammen. Ilæg kun papir op til den markerede maks. grænse på siden af papirkassetten eller bypassbakken. Se Om maskinen Brug papir, der er blevet opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen Brug anbefalet papir. Se Om maskinen Brug anbefalet papir. Brug papir, der er blevet opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen Brug anbefalet papir. Brug ikke papir, der allerede har været kopieret eller printet på. Se Om maskinen Brug papir, der er blevet opbevaret under de anbefalede temperatur- og luftfugtighedsforhold. Se Om maskinen Brug anbefalet papir. Se Om maskinen Fjern fastklemte hæfteklammer. Se S.100 Fjernelse af fastkørte hæfteklammer. Kontrollér hæftekapaciteten. Se Kopi- /Dokumentserverreference. Vend kopipapiret i kassetten. Kontrollér, hvordan originalerne bør ligge. Se Kopi-/Dokumentserverreference. Kontrollér kombinationen af funktioner, og foretag indstillingerne igen. Se Kopi-/Dokumentserverreference. 30

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktionen Fejlsøgning i printerfunktionen Fejlsøgning i scannerfunktionen Sådan tilføjes papir,

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

Fejlfinding. Betjeningsvejledning

Fejlfinding. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlfinding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning under brug af faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine.

Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Se den metriske version for denne maskine. Netværksvejledning 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner, der er tilgængelige via et netværk Tilslutning af netværkskablet til netværket Opsætning af printeren på et netværk Windows-konfiguration Brug af printerfunktionen

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Kopi-/Dokumentserverreference

Kopi-/Dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/Dokumentserverreference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Tandemkopiering Dokumentserver Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning ved anvendelse af kopifunktionen Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning ved anvendelse af printerfunktionen

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 7500 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 8000. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 8000 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Lagring og udskrivning med anvendelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Printerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3030 Betjeningsvejledning Printerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 Kom i gang Forberedelse af maskinen Opsætning af printerdriveren Andre udskriftsfunktioner Printerfunktioner Brug af

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kopi-/dokumentserverreference

Kopi-/dokumentserverreference Betjeningsvejledning Kopi-/dokumentserverreference 1 3 4 Placering af originaler Kopiering Dokumentserver Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger maskinen, og opbevar den i nærheden for

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Avancerede funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Transmissionsfunktion Kontrol og annullering af transmissionsfiler Kommunikationsoplysninger Andre

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 2 3 4 Windows-konfiguration MacOS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning

DDST Unit Type F. Printer-/Scannerreference. Betjeningsvejledning DDST Unit Type F Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer som forventet Fejlsøgning i kopi- eller dokumentserverfunktionen Fejlsøgning ved anvendelse af faxfunktionen Fejlsøgning ved

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610F Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610F i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner. Problemløsning

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Web Image Monitor. Påfyldning af papir og toner. Problemløsning Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Betjeningsvejledning Softwarevejledning

Betjeningsvejledning Softwarevejledning Betjeningsvejledning Softwarevejledning Læs dette først Vejledninger til denne printer...11 Beskrivelse af den angivne model...12 Sådan læses denne vejledning...13 Symboler...13 Forberedelse til udskrivning

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Betjeningsvejledning 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Mac OS-konfiguration Brug af PostScript 3 Printer Utility til Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning

Kopireference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 4 5 Placering af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner) Specifikationer Læs denne vejledning omhyggeligt, før du

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Hardwarevejledning 1 Vejledning til printeren 2 Installation af printer og ekstraudstyr 3 Tilslutning af printeren 4 Konfiguration 5 Papir og andre medier 6 Udskiftning af

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere