TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG"

Transkript

1 TJEK BOLIGEN - EN GUIDE TIL EFTERSYN AF DIN BOLIG

2 Indhold Vi gør det enkelt at vedligeholde din bolig... side 03 Fundament og sokkel... side 04 Udvendige mure... side 05 Tag... side 06 Vinduer og døre... side 08 Indvendige vægge... side 09 Lofter... side 10 Badeværelse og vådrum... side 12 Indvendige trapper... side 13 Elinstallationer... side 14 Vvs-installationer... side 15 Når du vil bygge om eller ud... side 16 Tjekliste... side 18 Egne noter... side 19

3 Vi gør det enkelt at vedligeholde din bolig Tjek boligen er et værktøj, som hjælper boligejere med at vedligeholde deres bolig. Guiden giver dig mulighed for at lære de teknikker og tricks, som de professionelle håndværkere bruger, når de vurderer en bolig. Vedligeholdelse betaler sig En vedligeholdt bolig er en sund bolig. Gå derfor en tur rundt om huset og igennem alle dets rum med guiden i hånden mindst en gang om året. For når du løbende tjekker din boligs tilstand, kan du undgå, at skader breder sig og bliver alvorlige. Og opdager du skaden tidligt, er det samtidig billigere at udbedre den. Guiden giver dig overblik Denne guide behandler 11 vigtige områder, som det kan betale sig at undersøge jævnligt. Du kan fx læse, hvordan du tester, om soklen er i orden, og om vinduerne holder tæt. Bagerst er der en tjekliste, som giver dig overblik over, hvilke fejl og skader du skal se efter, og hvad du skal holde særligt øje med. God fornøjelse

4 Fundament og sokkel Det kan godt betale sig at tjekke og vedligeholde fundament og sokkel jævnligt. Fundamentet bærer nemlig resten af husets konstruktion, og opdages skader og fejl ikke i tide, kan det blive dyrt at få dem udbedret. Oftest er fundament og sokkel støbt i beton, men særlig ved ældre huse kan det være muret i sten. Ved eftersynet vurderes også eventuelle udvendige trapper og lyskasser, hvis huset har kælder. Hold særligt øje med Hold øje med revner, som vokser. Hvis en revne i soklen bliver større, bør en fagmand se på den hurtigst muligt. Håndværkerens råd Jord og skidt skal fejes af soklen mindst en gang om året. Det gør du nemmest om foråret med en stiv kost. Jord og skidt på soklen holder nemlig på fugten, og det øger risikoen for frostskader og skaber grobund for alger og mos. Samtidig bør du se efter, om puds hænger godt fast på soklen. Tagrender skal renses, så vandet ikke løber over, og utætte tagrender og nedløbsrør skal repareres eller udskiftes. Tagbrønde skal renses, og afløbsrør og drænrør skal spules, især når bladene er faldet af træerne. Sådan tjekker du fundament og sokkel Er der revner? Enkeltrevner, der fortsætter fra fundamentet op i muren, kan være tegn på, at huset er sunket Revner ved tilbygninger, udestuer, udvendige trapper og lyskasser kan skyldes forskelle i funderingen Fine enkeltrevner med regelmæssige mellemrum i soklen og ved hjørner kan skyldes, at dele af fundamentet er svundet ind Revner i samlingen mellem sokkel og mur kan skyldes temperatursvingninger eller fugt Netformerede revner i soklens puds opstår tit, fordi pudsmørtelen er svundet ind. Er der afskallet og løs puds? Afskallet eller porøs sokkelpuds skyldes enten fugt i fundamentet eller dårligt håndværk. Er der mørke områder? Det kan være tegn på fugt, hvis der er farveforskelle på soklen. Hælder terrænet ind mod soklen? Hvis området rundt om husets sokkel ikke falder væk fra huset, bliver vandet ikke ledt væk. Det kan medføre fugtskader på fundamentet. Er der tætstående træer? Rødder fra meget vandsugende træer, der står for tæt på huset, kan få fundament og ovenliggende mure til at revne, og rødderne kan i deres søgen efter vand trænge ind i kloakrør og blokere dem. Afskalning Revne

5 Udvendige mure Revner og sprækker i facader og ydervægge kan være tegn på problemer i husets konstruktioner, og vand og fugt kan desuden trænge ind i muren, hvilket kan have alvorlige konsekvenser. En bygnings udvendige mure kan være massive eller hule. Hulrummet kan være udfyldt med isoleringsmateriale. Over vinduer og døre bæres muren af overliggere, og under vinduer beskytter sålbænke mod, at nedbør trænger ind i muren. Hold særligt øje med Revner mellem mursten og mørtel bør udbedres. Revner, der løber fra soklen op i muren, og revner, der vokser, bør undersøges af en fagmand. Håndværkerens råd Træer og buske, som fører vand til vægge eller forhindrer dem i at tørre, skal beskæres eller fjernes. Utætte tagrender og nedløbsrør skal repareres eller udskiftes. For hverken murværk eller træværk tåler varig fugt. Og når vinteren kommer, kan frosten få mursten til at sprække og skalle af. Fagord Sålbænk vinklet belægning under vinduer, der beskytter mod, at der trænger regn ind i muren. Sådan tjekker du den udvendige mur Er der revner? Revnerne opstår på de svageste steder fx over døre og vinduer og kan fx skyldes svind, sætning (synkning), temperatursvingninger og ændret fugtindhold. Er murfugerne intakte? Løse fuger mellem murstenene. Der må stort set ikke løsne sig cement, sand eller grus, når du kradser i fugen med en træpind. Huller i fugerne som følge af murbier solvendte mure er især udsatte for angreb af murbier. Er mursten eller puds afskallet? Afskallet vægpuds kan være tegn på, at fugt trænger igennem væggen Afskallede og sprængte mursten eller sålbænke kan skyldes fugt og frost. Er der råd og svamp i træværket? Råd og svamp i træ kan skyldes at der trænger fugt ind enten indefra eller fra fugtige omgivelser. Revne Murbi-hul

6 Tag Ved at vedligeholde dit tag, kan du undgå ubehagelige følger af et utæt tag som råd, svamp og vandskade. Og samtidig forlænger du tagets levetid når det skal skiftes helt, er det en meget stor investering. Tagbelægningen kan være tagsten, tagpap eller tagdug, naturskifer, tagrør, fiberarmeret cementskifer eller profilerede plader af fx metal eller fiberarmeret cement. Udestuer, carporte og lignende kan have tag af profilerede plastplader. Hold særligt øje med Samlinger og zinkdækninger omkring tagvinduer, skorsten og skotrender. Håndværkerens råd Fjern blade og mos, som forhindrer regn i at løbe frit ned mod tagrenden Der må højst stå 1-2 cm vand på et fladt tag, da det ellers giver større risiko for, at vandet trænger ind Tagrummet skal være ventileret for at fjerne skadelig fugt på indersiden af tagbelægningen. Fagord Skotrende en afløbsrende til regnvand i et hjørne, hvor to tagflader mødes. Undertag en ekstra belægning af plader eller plast under den yderste tagbelægning. Sådan tjekker du taget Hvordan er tagbelægningens tilstand? Gå en tur rundt om huset, og se efter: løse tagsten eller plader afskalninger og revner i tagsten eller tagplader buler og vandsamlinger i tagpap. Bliver regnvand ledt væk? Se efter, om tagrender er tilstoppede, om der er utætte nedløbsrør, eller om plantevækst forhindrer vandet i at løbe væk. Hvis regnvandet ikke kan løbe frit ned af taget og føres væk, kan der opstå fugtskader. Hvordan ser taget ud indefra? Fra loftsrummet får man det allerbedste indtryk af tagets tilstand. Her skal du se efter: råd, svamp eller flyvehuller fra insektangreb i spær og taglægter nedbøjet og smuldret undertag Revner og nedfald af tætningsmaterialet Indtrængning af vand ved inddækninger omkring skorstene og ovenlysvinduer og ved skotrender af zink eller bly Nedbrydning og smuldring af mursten og mørtel på skorsten. Afskallet puds Inddækning

7

8 Vinduer og døre Ved regelmæssigt at se efter - og udbedre utætheder kan isoleringsruder give dig klart udsyn uden dug i over 20 år. Vinduer og udvendige døre kan være af træ, plast eller metal. I isoleringsruder er glaskanterne klæbet til metallister. Håndværkerens råd Du kan justere og smøre hængsler og lukkeanordninger med olie så de holder længere. Og når tætningslister bliver skadet eller uelastiske, så forringes deres evne til at holde fugt og kulde ude men de er nemme at skifte. Fagord Kalfatringsfuge fugning mellem vinduets karm og muren. Den består normalt af en elastiks fuge, men kan også være mørtel. Bundglasliste den nederste vandrette liste mellem ramme og glas. Den skal være tæt for at holde vandet ude. Sådan tjekker du vinduer og døre Hvordan er malingens tilstand? Revner, afskalninger og bobler i malingen kan føre til, at trærammer og -karme ødelægges af råd og svamp. Er der revner i karm og rammer? Utætte samlinger i hjørnerne Revner i karm og rammer Mørt og nedbrudt træ. Er der indvendig dug eller vand? Indvendig dug i en isoleringsrude viser, at ruden er utæt i klæbningen mellem glas og metalliste Vand i bundkarmen kan skyldes en utæt topforsegling og dårlig dræning af bundkarme. Er tætningslister og fuger intakte? Nedbrudte fuger og skumbånd Sprækker i kalfatringsfugers hæftning til muren Skadede og uelastiske tætningslister det forringer isoleringsevnen og kan medføre, at regn løber ind og skader rammen. Hold særligt øje med Tjek, om om træværket og malingen er i god stand, og om det trækker ind fra vinduerne. Bundglasliste Ramme Bundkarm Kalfatningsfuge

9 Indvendige vægge Væggene påvirkes af temperatur og fugt, som kan føre til svamp og råd, der i nogle tilfælde kan være sundhedsskadelig. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på dine vægges tilstand. Husets indervægge kan være lavet af flere forskellige materialer som fx af beton eller mursten. Hold særligt øje med Det er vigtigt at holde øje med misfarvninger, råd og skimmelsvamp, da dette forringer boligens indeklima og i værste fald kan gøre boligen ubeboelig. Kig især på væggene bag ved skabe og andre møbler, som er placeret tæt op ad en væg. Håndværkerens råd Skimmelsvamp på væggene modvirkes med god isolering af fladerne og udluftning af boligen. Fagord Saltudblomstring ses som hvide overfladeplette på væggen, og det er et udtryk for, at der trænger fugt igennem væggen. Sådan tjekker du indervæggene Er der revner? Revner vil typisk findes ved døre og vinduer og kan skyldes overbelastning, temperatursvingninger eller for høj fugtighed i huset. Er der misfarvninger, råd og svamp? Misfarvninger på væggene kan skyldes fugtskader som råd, svamp eller saltudblomstring Lugter der af mug i huset, er det også et tegn på, at der er noget galt. Er der afskallet og løs puds eller tapet? Hvis tapet eller puds begynder at skalle af, kan det skyldes fugt. I kældre kan forkert overfladebehandling være med til at forhindre fordampning af væggens fugt. Revne Misfarvning Afskallet puds

10 Lofter Hold øje med lofter og etageadskillelser, så at du undgår skimmelsvamp og større revner mellem loft og væg. Lofter sidder på undersiden af etageadskillelser og tagkonstruktioner, og de er normalt beklædt med brædder, gipsplader eller plader af træ. Hold særligt øje med Hvis der er revner, der bliver bredere, eller hvis der opstår nye revner i væg eller loft, er det vigtigt at kontakte en fagmand. Revnerne kan skyldes enten mangelfuldt håndværk eller manglende stabilitet i konstruktionerne. Håndværkerens råd Det er vigtigt at holde loft og etageadskillelser fri for fugt. Derfor skal alt, som lukker for ventilationsåbninger, fjernes. Hvis der er konstateret fugt, er det vigtigt, at årsagen til fugten fjernes hurtigst muligt. Sådan tjekker du lofter Er der revner? Revner mellem loft og væg kan skyldes manglende stabilitet i bygningskonstruktionen. Revnerne kan fortsætte ned ad væggen eller ud på loftet. Er der afskalning af beton? Hvis betonen i etageadskillelsen begynder at skalle af, er det tegn på, at der er trængt vand eller fugt ind i konstruktionen. Fugten kan få armeringen indeni betonen til at ruste. Er loftet misfarvet? Hvis loftet er misfarvet, kan det skyldes skimmelsvamp. Skimmelsvampen opstår, når der er kondensvand på kolde flader i et rum en høj luftfugtighed. Misfarvning kan også skyldes utæthed i konstruktionen, hvor det blæser ind. Er der insektangreb i synlige bjælker? Hvis der er flyvehuller eller boremel efter insektangreb er i loftet, kan det svække bjælkernes bæreevne. Misfarvning Afskallet loftpuds

11

12 Badeværelse og vådrum Vådrum er alle rum med gulvafløb og vandinstallationer. Hvis et badeværelse eller vådrum har utætheder i gulv eller vægge, kan der løbe vand ud i de tilstødende bygningsdele. Det kan føre til råd og svamp, der skader husets konstruktion, og fugten kan medføre skimmelsvamp, der er skidt for indeklimaet. Hold særligt øje med Fugers tæthed omkring badekar, i hjørner og omkring afløb. Disse steder skal der som regel bruges blød silikonefuge, mens alle andre steder skal have hårde fuger. Håndværkerens råd Badeværelser skal være godt ventilerede for at undgå fugtskader. Snavs fra vandlåse under gulvafløb og håndvaske skal fjernes, så der kun står vand i dem. Det gør, at vandet kan løbe frit og forhindrer kloaklugt i at trænge op. Nedbrudte, porøse terrazzo- og marmoroverflader kan skyldes, at der er brugt syreholdige rengøringsmidler. Sådan tjekker du badeværelse og vådrum Hvordan er gulvets tilstand? Løse, revnede eller nedbrudte fliser eller fuger Revner og huller i vinylbelægninger skyldes slid eller dårligt håndværk Skade på svejsesømme i vinylbeklædning Gulvets fald det skal falde mod afløbet, for at vandet kan løbe væk. Er der vådt tapet, misfarvninger eller skimmelsvamp? Afskalning af maling i vådrum Vådt tapet, der falder ned Misfarvninger og skimmelsvamp på vægge og gulve i naborum og på lofter i underliggende rum kan være tegn på, at der siver vand og fugt ud fra vådrummet. Løs flise Fuge Revne

13 Indvendige trapper Trapper binder husets etager sammen. Og en dårligt vedligeholdt trappe kan gøre det til en risikabel affære for husets beboere at gå i kælderen eller på 1. sal. Vægten af trappen og dens brugere bæres som regel af fundament eller gulvkonstruktion, men kan også helt eller delvis bæres af omgivende vægge. Foroven er trappen støttet af den etageadskillelse, den går op til. Hold særligt øje med Hvis et trappetrin af træ kan bøje flere millimeter ned, bør det forstærkes. Og trapper med løse klinker og løst cementpudslag bør også udbedres, så man kan bruge trappen uden at risikere at falde. Håndværkerens råd Hverken trapper af cement eller træ kan tåle vedvarende fugt. Ved en trætrappe kan råd og svamp modvirkes ved at im- prægnere den med et træbeskyttelsesmiddel og undlade at overfladebehandle vangerne med en tætsluttende maling eller lak. Ved fugtbeskadigede betontrapper skal årsagen til fugten fjernes, før betondæklaget fornyes. Fagord Vanger de lister som trappens trin er fastgjort til. Sådan tjekker du indvendige trapper Giver trappen efter ved belastning? Trin bøjer, når man står på det. Hvis en trætrappe knirker, når man går på den, er det, fordi trinene bøjer ned ved belastning. Håndlister og gelændere giver efter ved vandret tryk Trappen er ikke ordentligt fastgjort. Er der løse fliser eller trin? Løse trin eller fliser kan skyldes bevægelser i trappen eller dårligt håndværk. Undersøg, om nogle trin eller fliser sidder løse eller om der er revner i puds eller terrazzo. Er der råd og svamp i træværk? Råd og svamp findes ofte på de dele af trækældertrapper, der er i forbindelse med fugtige vægge og gulve. Er der afskalning eller revner i beton og metal? Afskalning eller revner i puds på cement trapper. Revner i vanger og trin i trapper af beton og mursten kan skyldes sætninger i trappens understøtning, rusten armering eller overbelastning. Revner eller rust på en metaltrappe. Trin Vange Råd

14 Elinstallationer Mange fejl og skader på elinstallationer skyldes slid, forkert udførelse eller overbelastning. Hvis man opdager fejl, skal man hurtigst muligt udbedre dem, så der ikke opstår fare for mennesker, husdyr eller ejendom. Husets elektriske installationer har udgangspunkt i el-tavlen, som indeholder boligens gruppeafbrydere, sikringer og eventuelt et fejlstrømsrelæ. Måleren kan sidde sammen med eltavlen, eller den kan være anbragt separat, fx i et udvendigt målerskab. Hold særligt øje med Ødelagte, varme eller misfarvede kontakter, dæksler og ledninger skaber en potentiel brandfare og skal repareres eller udskiftes. Håndværkerens råd Det er en god idé at aflæse elforbruget jævnligt og sammenligne det med tidligere forbrug det kan afsløre fejl i elinstallationer. Alle elinstallationer skal være udført efter gældende lovkrav og må med enkelte undtagelser kun udføres af autoriserede elinstallatører. Sådan tjekker du elinstallationer Får du elektrisk stød? Hvis der er skader på isoleringen af ledninger, kontakter, apparater m.m., kan du få elektrisk stød. Afbrydes strømmen ofte? Hvis beskyttelsesudstyr som fx en HFIafbryder ofte afbryder strømmen, kan det skyldes fejl i elinstallationerne eller i et elapparat. Afbrydelserne kan dog også skyldes fejl i selve beskyttelsesudstyret. Føles sikringer, stik og ledninger meget varme? Sikringer der føles meget varme og brænder over efter kort tid er tegn på overbelastning. Stik og ledninger der er misfarvede eller varme Hyppige skader på elektriske apparater i hjemmet

15 Vvs-installationer Husets vvs-installationer spænder over vandbaserede varmeanlæg og vand- og afløbssystemer. Rørene til vvs-installationer kan være lavet af galvaniserede stål, kobber eller plast. Det er vigtigt at tjekke, om rørenes, varmeanlæggets og radiatornes tilstand er i orden. For selvom vvs-installationerne normalt er skjulte, kan de stadig få skader af slid og korrosion. Samtidig kan utætte installationer medføre skader på husets konstruktion. Hold særligt øje med Sikkerhedsventiler på både varmtvandsog varmeanlæg skal jævnligt kontrolleres. Hvis fyret lugter af naturgas eller fyringsolie, skal der slukkes for fyret, og en fagmand bør tilkaldes. Håndværkerens råd Det er en god ide at notere forbruget, så man jævnligt kan sammenligne med tidligere år. Hvis forbruget af vand og fyringsolie, brændsel, naturgas eller fjernvarme viser et merforbrug, der ikke kan forklares ved anderledes adfærd eller udeklima, bør en fagmand undersøge, om der er utætheder i installationerne. Hvis der er for lavt tryk på en vandhane, skal filteret først renses. Og hvis det ikke hjælper, kan du få en fagmand til at undersøge rørsystemet. Fagord Pakning en gummiring, der skal sørge for at overgangen mellem to enheder slutter tæt. Sådan tjekker du du vvs-installationer Fungerer vandhaner og rør? Lavt vandtryk i vandhaner og toiletter kan skyldes kalk- eller okkerdannelser i rør og vandhaner Dryppende eller løbende vandhaner og toiletter skyldes ofte defekte pakninger. Bankelyde eller rystelser i installationerne kan skyldes dårligt fungerende vandhaner eller ventiler Tærede og rustne rør kan være tegn på utætte samlinger, kondensvand eller vand fra andre installationer Misfarvninger af rørisolering, gulve og sokkelpuds kan skyldes vand og fugt fra utætte vvs-installationer. Hvordan er varmeanlæggets tilstand? Utætte og rustne sikkerhedsventiler på varmtvandsbeholderen og kedel Utætheder i synlige dele af centralvarmeanlægget Cirkulationspumpen fungerer ikke tilstrækkeligt. Hvordan er radiatorernes tilstand? Rustne radiatorer Luft i radiatorer og varmtvandsbeholder Utætte radiatorventiler Defekte radiatortermostater. Rust

16 Når du vil bygge om eller ud Uanset om man er flyttet for nylig eller ej, har man som boligejer tit et ønske om at få lavet reparationer eller ændringer. Måske er I blevet flere eller færre beboere og har derfor brug for nye faciliteter eller at udvide boligarealet. Sådan kommer du i gang Afhængig af byggeopgavens type og størrelse kan det være en god ide at tilknytte en rådgiver, som kan hjælpe med at forvandle dine ønsker og drømme til konkrete projekter med tegninger, beskrivelse og beregninger. Allan Svendsen & Søn har et godt netværk af rådgivere, der står klar til at hjælpe dig med netop dit projekt. Hvis du selv har fået udformet et projekt fra din egen arkitekt eller rådgiver, er du naturligvis også velkommen til at hente hjælp hos os med udførelsen. Skal du have byggetilladelse? Hvis ombygningen indebærer, at det bebyggede areal udvides, skal der søges om byggetilladelse ved kommunen. Behandlingstiden kan variere, men er normalt 16 uger. Vedligeholdelses- og renoveringsarbejde skal anmeldes til kommunen, men kræver normalt ikke byggetilladelse. Som udgangspunkt må man opføre garager, udhuse og lignende på op til 50 m², så længe de er i overensstemmelse med de planer, love og vedtægter, der gælder for området. Hvordan kan Allan Svendsen & søn hjælpe dig? Vi har 50 års erfaring med godt håndværk og tæller i dag mere end 60 ansatte. Vores mere end 20 servicevogne rykker ud, når du har brug for akut håndværkshjælp eller skal have udført planlagte reparationer af fx vinduer, gulve eller tag. Og vi tilbyder et bredt spektrum af håndværksydelser til boligejere. Vi kan: styre byggesager i total-, hoved- og fagentrepriser ved nybyggeri og ombygninger koordinere kontakten med underentreprenører udføre diverse vedligeholdelses- og reparationsopgaver. Når vores håndværker har forladt en kunde, skal det ikke kunne ses, at vi har været der - bortset fra, at jobbet er udført

17

18 Tjekliste Udvendigt Sokkel og mur - om foråret Er der revner? Er der afskallet og løs puds? Er der mørke områder? Hælder terrænet ind mod soklen? Er der tætstående træer? Hold særligt øje med revner, som vokser. Udvendig mur - om foråret Er der revner? Er murfugerne intakte? Er mursten eller puds afskallet? Er der råd og svamp i træværket? Hold særligt øje med revner mellem mursten og mørtel, der løber fra soklen og op i muren. Vinduer - om foråret Hvordan er malingens tilstand? Er der revner i karm og rammer? Er der indvendig dug eller vand? Er tætningslister og fuger intakte? Hold særligt øje med om træværket og malingen er i god stand, og om det trækker ind fra vinduerne. Taget om efteråret Hvordan er tagbelægningens tilstand? Bliver regnvand ledt væk? Hvordan ser taget ud indefra? Hold særligt øje med samlinger og zinkdækninger omkring tagvinduer, skorsten og skotrender. Indvendigt Gulv Er der ujævnheder eller revner? Er der løse fliser? Hold særligt øje med buler og ujævnheder, som kan skyldes fugt. Vægge Er der revner? Er der misfarvninger, råd og svamp? Er der afskallet og løs puds eller tapet? Hold særligt øje med misfarvninger, råd og skimmelsvamp bag ved skabe og andre møbler, som er placeret tæt op ad en væg. Badeværelse og vådrum Hvordan er malingens tilstand? Er der revner i karm og rammer? Er der indvendig dug eller vand? Er tætningslister og fuger intakte? Hold særligt øje med, om træværket og malingen er i god stand, og om det trækker ind fra vinduerne. Hold særligt øje med, om træværket og malingen er i god stand, og om det trækker ind fra vinduerne. Trapper Giver trappen efter ved belastning? Er der løse fliser eller trin? Er der råd og svamp i træværk? Er der afskalning eller revner i beton og metal? Hold særligt øje med, om et trappetrin af træ kan bøje flere millimeter ned. Vvs-installationer Hvordan er gulvets tilstand? Er der vådt tapet, misfarvninger eller skimmelsvamp? Hold særligt øje med fugers tæthed omkring badekar, i hjørner og omkring afløb. Elinstallationer Får du elektrisk stød? Afbrydes strømmen ofte? Føles sikringer, stik og ledninger meget varme? Hold særligt øje med ødelagte, varme eller misfarvede kontakter, dæksler og ledninger

19 Egne noter

20 HVORDAN HAR DIT HUS DET? Du kan få lavet alt tømrer- og snedkerarbejde hos os. Vi hjælper dig med at reparere, renovere og bygge med 50 års erfaring inden for godt håndværk. Vi er mere end 60 ansatte og løser derfor både dine små og store opgaver. Er din rude punkteret, taget utæt eller træværket sprækket? Eller vil du måske bygge til? Så ring til os. Faglige traditioner gennem generationer Allan Svendsen & Søn A/S Tømrer- & snedkerfirma Huginsvej 3 l DK-3400 Hillerød l Telefon l Telefax l l CVR-nr. DK

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema for ejendommen på: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Gør som de professionelle, inden du køber bolig. BoligtjekGuiden

Gør som de professionelle, inden du køber bolig. BoligtjekGuiden Gør som de professionelle, inden du køber bolig BoligtjekGuiden Sådan tjekker du, om drømmeboligen er i orden De fleste har prøvet at blive nærmest forelsket i et hus eller en lejlighed heldigvis. Det

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen

Tilstandsvurdering For ejendomme som ikke er omfattet af huseftersynsordningen Tilstandsvurdering for ejendommen Sælger Jenny Marie Jensen Adresse Veddingevej 18 Post nr. By 4550 Asnæs Kommunenr./Ejendomsnr. 306 Matrikel/Ejerlav: 3b/ Vedding By, Fårevejle Dato for gennemgang 21.5.2015

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Forebyg vandskader. i virksomheden

Forebyg vandskader. i virksomheden Forebyg vandskader i virksomheden Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre jer mod vandskader

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten. Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg. Adresse: Bragesvej 12 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Granslevvej 6, 8370 Hadsten Sælger: Boet efter Ole Brunsbjerg Adresse: Bragesvej 12 Post nr. og by: 8680 Ry Rapportdato: 29-09-2015 Sag nr.: B-2015-8865

Læs mere

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark

FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN. - en del af Topdanmark FOREBYG VANDSKADER I VIRKSOMHEDEN - en del af Topdanmark Gode råd til jer, der har haft vandskade Hvis I har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan I sikre

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

T I L S Y N S N O T A T N R. 01

T I L S Y N S N O T A T N R. 01 T I L S Y N S N O T A T N R. 01 Sagsnavn:. Dato 14/07-2016 Sagsnavn: Bygherre: Besøg/ møde: Ca. 08:30 09:30 Ca. 09:45 10:30 Sags nr.: 2016/1000 Dato: 09/06-2016 15/06-2016 Sted: Vejret: Temp: 12 gr. C

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads

Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Vedligeholds vejledning for Carl Nielsens Plads Indhold: Vedligeholdsopgaver og interval 2013 2017... 2 Vejledning 1 - Rens og smør beslag... 3 Vejledning 2 - Kontrol af vindues træ rammer... 4 Vejledning

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere