HVIS DU VIL VIDE MERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIS DU VIL VIDE MERE"

Transkript

1

2 HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked Viden om vedligeholdelse og forbedring af ældre etageejendomme Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning 204, Statens Byggeforskningsinstitut) Er din bolig muggen/is your dwelling mouldy? (By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut) Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (By og Byg Anvisning 205, Statens Byggeforskningsinstitut) Ny Kongensgade 15, 1472 København K, Udarbejdet af Landsbyggefonden og Statens Byggeforskningsinstitut. Til ejere og administratorer af udlejningsejendomme

3 KLAR BESKED OM FUGT OG SKIMMELSVAMPE Din rolle er vigtig SIDE 4 / HVAD ER SKIMMELSVAMPE? SIDE 6 / SÅDAN OPSTÅR SKIMMELSVAMPE SIDE 8 / Sådan undgår man skimmelsvampe SIDE 14 / Jo tidligere desto bedre SIDE 16 / Hvordan tager du fat om problemet? SIDE 18 / Hvordan fjerner man skimmelsvampe? SIDE 20 / VÆRKTØJER SIDE 22 / Spørgsmål og svar Mere end hver 10. af alle lejeboliger i Danmark er ramt af skimmelsvampe. Hertil kommer de skjulte tilfælde af skimmelsvampe, som ikke kan ses med det blotte øje. og skimmelsvampe. Det er ofte dig, lejerne kontakter, når der er noget galt. Din hjælp og vejledning er meget vigtig, for at problemerne kan blive løst så hurtigt som muligt. Disse skimmelsvampe er tegn på fugt. Fugt ødelægger bygningerne og kan være usundt for lejerne. Derfor er det vigtigt at tage fat om problemerne med det samme, hvis der er mistanke om fugt og skimmelsvampe. Som ejer eller administrator af ejendomme spiller du en vigtig rolle i kampen mod fugt Det er lettest at hjælpe lejerne, når du kan give klar besked. I denne folder kan du derfor finde svar på de vigtigste spørgsmål om fugt og skimmelsvampe. Her er også gode råd til, hvad du skal gøre, når der er tegn på skimmelsvampe i ejendommen. God læselyst! Læs folderen så er du godt klædt på til at hjælpe lejerne 2 3

4 HVAD ER SKIMMELSVAMPE? Sådan ser de ud Her lever de Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer, som er en slags frø. Disse sporer kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader. Når der er tegn på fugt i boligens rum, skal du derfor være opmærksom på, om der også er skimmelsvampe. Hvordan ser skimmelsvampe ud? Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, der ofte har en lodden overflade. I sjældne tilfælde kan de have samme farve som det sted, de vokser, eller dække i så tyndt et lag, at de er svære at få øje på. Hvor lever skimmelsvampe? Selv om skimmelsvampe tit sidder synligt på vægge, gulve eller lofter, kan de også gemme sig på steder, hvor de er svære at opdage typisk i hulrum som fx krybekældre og skakte eller bag tapet. Skimmel kan lugtes Nogle gange kan man lugte, at der er skimmelsvampe i boligen. Hvis du lægger mærke til en muggen lugt, der kommer fra skabe eller utætheder ved fx paneler, kan det være et praj om, at der er skjulte fugtproblemer i boligen. Selv om skimmelsvampene er gemt bag tapet eller inde i en væg, skal de væk. Hold øje med: Pletter eller skjolder Muggen lugt Fugt (som ikke bør være der) 4 5

5 SÅDAN OPSTÅR SKIMMELSVAMPE Bygningens tilstand Den måde, lejerne bruger boligen på Skimmelsvampe trives ved høj fugtighed. Når der opstår fugt og skimmelsvampe i en bolig, kan det både skyldes mangler ved bygningen og den måde, lejerne lever og bruger boligen på. Når bygningens tilstand er dårlig Nogle bygninger har fejl, skader og tekniske svagheder, som giver kolde og fugtige flader. Der kan også være brugt byggematerialer, hvor skimmelsvampene nemt kan gro. Selv om luftfugtigheden i en bolig ellers er lav, kan skimmelsvampe altså godt udvikle sig alligevel. Når beboerne lever forkert Dårlig udluftning, for lidt opvarmning, madlavning for fuld damp, møbler op ad kolde vægge og indendørs tørring af tøj uden ordentlig udluftning er blandt de dårlige vaner, som danner fugt i boligen og kan få svampene til at gro. Ofte en kombination Det er som regel vanskeligt at finde en enkelt grund til, at der er kommet skimmelsvampe i en bolig. Og det er faktisk ikke så underligt. Det er nemlig ofte en kombination af husets konstruktion, vedligeholdelsen og den måde, lejerne bruger boligen på, der skaber fugt, så svampene breder sig. Hvis man forestiller sig 10 boliger i en ejendom med de samme byggetekniske problemer, vil skimmelsvampene først brede sig der, hvor lejerne ikke holder problemet i skak med fx udluftning. Skimmel kan skyldes: Bygningens tilstand Lejernes måde at bruge boligen på Ofte er det en kombination af begge årsager 6 7

6 Sådan undgår man skimmelsvampe Gode råd til ejer/administrator Skimmelsvampe kan undgås, hvis du holder ejendommen tør og sikrer, at der er god ventilation i boligerne. Hvis du holder bygningen i god stand, vil fugt og skimmelsvampe have sværere ved at få fat. Gå derfor ejendommen igennem jævnligt med disse spørgsmål og råd i baghovedet: Er der tegn på fugt og skimmelsvampe på loftet? Gennemgå loftsrum for at afsløre kondens eller utætheder i tagkonstruktionen, kviste og vinduer. Udsugningskanaler må ikke munde ud i loftsrummet, hvor den fugtige luft fra lejlighederne kan give anledning til vækst af skimmelsvampe. Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparer fuger og revner i facader og fundamenter Sørg for tætte fuger om vinduers karme og for vandafvisende sålbænke Sørg for, at dræn og kloakker er i orden, og rens afløb i lyskasser Rens og tjek om muligt emhætter og udsugningsventiler i køkkener og badeværelser Sørg for rene og velfungerende ventilationsanlæg, som er i gang hele døgnet Besøg boliger, hvor lejerne klager over fugt og mug Giv lejerne en god vejledning om fugt og ventilation Afhjælp vandskader og skimmelsvampe hurtigt Få eventuelt hjælp af en byggeteknisk sagkyndig Er taget tæt? Hvis taget er utæt, kan der komme råd, trænedbrydende svampe og skimmelsvampe. Reparer derfor hurtigt utæthederne. Vær opmærksom på utætte inddækninger og skotrender, manglende understrygning eller utætheder i undertaget. Taget skal kigges efter jævnligt og vedligeholdes efter behov. I isolerede konstruktioner er dampspærren ofte mangelfuld, og udluftningen dårlig især i de efterisolerede konstruktioner. Vær opmærksom på utætheder ved samlinger og gennemføringer af installationer. 8 9

7 Sådan undgår man skimmelsvampe Gode råd til ejer/administrator Er der revner eller utætte fuger i facaden? ninger. Våde fundamenter, kældergulve og vægge bør undersøges af en bygningssag- Fungerer aftrækskanaler ordentligt? Tjek gamle aftrækskanaler, som kan være Mangler der et ventilationsanlæg? Der er stadig mange etageboliger, som kun Revner eller utætte fuger i ydervægge, fx kyndig, som kan kontrollere fugtspærring, så snavsede, at de ikke trækker luft nok. har aftrækskanaler uden mekanisk ven- på grund af sætningsskader og utætte sål- dræn og afløb af regnvand. Det er vigtigt Det kan fx ske, hvis lejerne tilslutter tør- tilation. I nogle tilfælde kan dette være util- bænke, kan få regn til at trænge ind og gøre at få dræn, kloakker og afløb til at fungere retumbleren eller emhætten til kanaler, der strækkeligt. I så fald bør man overveje at få isoleringen våd. Det skaber kuldebroer og ordentligt. ikke er beregnet til dette. Så vil fnuller fra et ventilationsanlæg. fugtige indervægge. Vokser der træer og buske tæt på facaden, bliver det endnu sværere for væggene at tørre. Sørg for, at lyskasser er rene, og at afløb fungerer. Tjek, at vandrør og ventiler er tætte. tøjet tilstoppe og forhindre ventilation. Men pas på ved eventuel rensning af gamle aftrækskanaler, der kan være så porøse, at Er ventilationsanlægget i orden? For kort driftstid, fx på grund af stop om Manglende eller lukkede udluftningsriste i de let går i stykker. natten eller dårligt fungerende ventilationsan- Tjek også vinduerne. Utætte vinduesrammer og fuger omkring karme samt utætte sålbænke er med til at ødelægge vinduet. Vin- kældre og krybekældre kan skabe kondens og skimmelsvampe på vægge og trækonstruktioner. Er udsugningsventilerne rene? Snavsede eller tilstoppede udsugningsventi- læg, er skyld i mange fugtskader i lejligheder. Hold derfor ventilationen i gang hele døgnet. Hvis der er mange lejere i en bolig, kan det duer med et lag glas eller utætte, koblede vinduer giver kondens, som kan ødelægge vinduesrammer og karm. Er tagrender, nedløbsrør og rensebrønde rene og tætte? ler er årsag til for lille luftskifte. Det er derfor vigtigt jævnligt, og altid før nyindflytning at tjekke, om udsugningsventilerne er rene. være en god idé at forøge udsugningen fra bad og køkken. Få med jævne mellemrum renset, målt og indreguleret ventilations- Fungerer dræn, kloakker og afløb godt nok? Utætte eller tilstoppede tagrender, nedløbsrør og rensebrønde kan give fugtige ydervægge og fundament. Hvis ejendommen har fladt Se også efter, om spalteventiler eller andre friskluftventiler i døre, vinduer eller i facaden er rene og lette at åbne. Emhætter skal også anlægget. Fugt fra jorden er en af de mest almindelige tag, skal du huske at tjekke, at tagbrønde er være rene for at kunne indfange fugt og lugt. årsager til fugtproblemer, især i ældre byg- tætte og rene

8 Sådan undgår man skimmelsvampe Gode råd til lejerne Luft effektivt ud gennemtræk i mindst 2 x 10 minutter hver dag og mere, hvis der er behov. Hold soverummet varmt, når du ikke er der. Luk døren, når du tager bad. Tør af, og luft grundigt ud bagefter. Det er vigtigt, at du løser dine daglige vedligeholdelsesopgaver i bygningen, så fugten holdes ude. Men lejerne har også en opgave, der skal boligen tør og gør det svært for skimmelsvampene at få ordentlig fat. I skemaet til venstre kan du se, hvad lejerne kan gøre for at holde skimmelsvampene løses for at holde skimmelsvampene væk. væk. Disse råd kan du give videre, hvis der For dem handler det om at få nogle gode er tegn på fugt eller skimmelsvampe i boligen. Hold friskluftventiler åbne. Få repareret vandskader omgående. Sæt ikke møbler direkte op ad kolde ydervægge. daglige vaner, som får fugten af vejen, holder Tør så vidt muligt ikke tøj indendørs. Hvis der er emhætte i dit køkken, så brug den, og hold den ved lige. Gør regelmæssigt grundigt rent

9 Jo tidligere desto bedre Tidlige indgreb er billige indgreb Sundere bolig = sundere hverdag Skimmelsvampe er et tegn på, at der gennem længere tid har været for fugtigt i boligen. Årsagen kan være en bygningsskade, hvor der er trængt fugt ind. Det giver ikke alene risiko for skimmelsvampe, men også for andre svampe (fx hussvamp og tømmersvamp), som kan ødelægge bygningen tidlige indgreb er billige indgreb! Skimmel giver dårligt indemiljø Det er ikke kun bygningen, der er i fare, når der kommer fugt og skimmelsvampe. Nogle skimmelsvampe er ubehagelige for mennesker og kan i værste fald gøre lejerne syge. Der er derfor god grund til at fjerne årsagerne til skimmelsvampe hurtigst muligt og forebygge, at de kommer igen. Det er langt fra alle, som kender til risikoen for at blive syg af skimmelsvampe i boliger. Du kan med oplysning og gode råd hjælpe lejerne til et sundere liv. Tal med nye beboere Det er sund fornuft for både lejer og bolig, at skimmelsvampene ikke får lov at vokse. Bring derfor allerede emnet på banen, når en ny lejer flytter ind. Det er ikke alle, der kender de gode vaner omkring udluftning, opvarmning og håndtering af fugt. Grib tidligt ind: For bygningens skyld For lejernes sundhed 14 15

10 Hvordan tager du fat om problemet? Tag bestik af situationen Tal om de gode vaner Hvis du får en henvendelse fra en lejer, som har en mistanke om, at der er skimmelsvampe i boligen, skal du først danne dig et overblik over situationen. Ingen tegn på fugt eller skimmel Hvis der ikke er grund til bekymring eller hvis skimmelproblemet kan løses med gode råd er det en god idé at berolige lejeren. Samtidig er det en god anledning til at tale med lejeren om, hvad fugtproblemer og skimmelsvampe egentlig er. Du kan i denne forbindelse udlevere skimmelguiden, der indeholder gode råd om boligvaner. Hvis lejeren fortsat mener, at der er et problem i boligen, skal du tage lejerens bekymring alvorligt. Sørg for, at der bliver sat en undersøgelse af boligen i gang, som kan berolige lejeren og afgøre, om der er reelle problemer med skimmelsvampe eller ej. Problemer med fugt og skimmel Når du undersøger boligen, skal du være opmærksom på følgende: Synlige tegn på fugt eller skimmelsvampe Muggen lugt i boligen Dug på vinduerne Mug bag på møbler eller løse tapeter Tilstoppede aftrækskanaler, udsugningsventiler eller emhætte Mug og fugt i køkkenskabene Utætte afløb på badeværelset Hvis du finder et eller flere tegn på fugt og skimmelsvampe, skal du hjælpe lejeren med at løse problemet. Gå frem efter de fem trin, som er beskrevet på de næste sider

11 Hvordan fjerner man skimmelsvampe? 5 trin til at løse skimmelproblemer Hvis du mener, at der kan være tale om 3) Fjern skimmelsvampene skimmelsvampe i boligen, skal du hjælpe Hvis skimmelsvampene kun dækker et lille beboeren med at løse problemet. De fem areal, kan du rengøre det med Rodalon eller trin gælder for alle lejeren, driftspersonale og rådgivere som giver sig i kast med at udbedre skimmelproblemer i en bolig. Klorin. Lad midlet sidde på i 20 minutter, før du vasker det af. Husk, at Klorin bleger. Dækker skimmelsvampene et større område, Forsøg at løse problemet Mange gange kan problemet løses af lejeren er en renovering måske nødvendig. Kontakt selv. Det er vigtigt, at lejeren arbejder sig 1) Find årsagen til skimmelsvampe i boligen evt. en sagkyndig for en vurdering. gennem alle fem trin, hvis kampen mod Gå boligen grundigt igennem. Er der fx tale skimmelsvampene skal vindes. Vasker om vandskader, stoppede udluftningskana- 4) Udbedring af eventuel skade lejeren f.eks. væggen ned med Klorin eller ler eller møbler tæt på kolde ydervægge i boligen? Når du leder efter fugt, som ikke bør være i boligen, kan du også bruge de gode Hvis der er sket skade på boligen på grund af skimmelsvampene, eller da du fjernede svampene, skal du sørge for at reparere Rodalon uden at opklare, hvorfor svampene er kommet, vil der være stor risiko for, at skimmelsvampene kommer igen afvask- Hvis problemet ikke kan løses Hvis det ikke er muligt at fjerne skimmel- råd i Skimmelguiden som hjælp. skaderne, så boligen igen er i orden. ning behandler nemlig ikke årsagen til, at væksten ved at gå de fem trin til problemløs- svampene er kommet. ning igennem, er der behov for at involvere 2) Fjern årsagen 5) Kvalitetskontrol en bygge- og fugtteknisk undersøgelse Når du har fundet årsagen til, at der er skim- Følg op! Tjek, om det er lykkedes dig at Hvis lejeren synes, at det er svært at løse udført af en erfaren rådgiver med viden om melsvampe i boligen, skal du fjerne den. El- gennemføre de fire første trin så grundigt, denne opgave selv, kan du støtte vedkom- bygningsfysik. Der vil sandsynligvis være lers vil der stadig være gode vækstvilkår for at skimmelsvampene ikke kommer igen. mende gennem praktisk hjælp eller ved at behov for fugtmålinger og prøvetagning af skimmelsvampe i boligen. give gode råd gerne med udgangspunkt i skimmelsvampe. Skimmelguiden

12 VÆRKTØJER Skimmelguiden Se mere på Tag skimmelguiden med, når du skal tale med lejere om fugt og skimmelsvampe Når du taler med lejerne om skimmelsvampe, kan det være rart at have noget konkret at tale om og pege på. I Skimmelguiden kan du på den ene side finde gode råd om gode vaner, mens du på den anden side kan se, hvordan man fjerner skimmelsvampe. Lad lejeren beholde Skimmelguiden med gode råd hvis du løber tør, kan du bestille flere på Når gode råd ikke er nok Hvis de gode råd ikke er nok til at løse problemet, kan du tilkalde eksperter inden for byggeteknik og indeklima. Det er eksperter, som kan lave en byggeteknisk gennemgang af konstruktioner, materialer og boligens rum for at vurdere omfanget af fugt og skimmelsvampevækst. De kan desuden rådgive om, hvordan man undgår, at de kommer igen. Derudover kan de fx måle: Temperatur Fugt Ventilation Spor af skimmelsvampe i boligen Du kan læse mere om arbejdsgangene ved disse målinger i Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger, By og Byg Anvisning 204, Statens Byggeforskningsinstitut og BL Informerer nr. 35: Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp

13 Spørgsmål og svar Hvad er skimmelsvampe? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som og konstruktionsmæssige svagheder i bygningen. Det er oftest en uheldig kombination Hvorfor skal jeg bruge tid på at fjerne skimmelsvampe? Hvem skal fjerne skimmelsvampene? Lejeren bør selv forsøge at fjerne skim- vokser i fugtige omgivelser. De er ofte en af begge dele, der giver skimmelsvampe i Skimmelsvampene kan være et tegn på melsvampene, hvis der kun er lidt skimmel- tidlig advarsel om mere alvorlige problemer boliger. fugtindtrængning eller andre fugtrelaterede vækst. Henvis til de fem trin til udbedring af og de kan være usunde. Hvordan ser skimmelsvampe ud? De viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder på lofter, gulve, møbler eller vægge. Hvordan fjerner man skimmelsvampe? Brug de følgende fem trin som rettesnor, når du skal håndtere og løse skimmelproblemer: Find årsagen Afhjælp årsagen problemer. Jo tidligere du skrider ind, desto mindre bliver skaden og du hjælper lejerne til en sundere bolig. Hvis ansvar er det, at der kommer skimmelsvampe? skimmelsvampe i Skimmelguiden. Hvis skimmelsvampene kommer igen, selv om lejeren følger de gode råd til at bo sundt i Skimmelguiden, bør du eller andre fra boligselskabet hjælpe med at finde årsagen Hvad så hvis man ikke kan se skimmelsvampene? Fjern skimmelsvampene Udbedring af eventuel skade Kvalitetskontrol Det er svært at svare entydigt på, hvem der har ansvaret for, at der kommer skimmelsvampe. Ofte vil skimmelsvampe skyldes en og medvirke til, at skimmelsvampene fjernes. Hvis der er tale om udbredt skimmelvækst, Nogle gange skjuler skimmelsvampene sig uheldig kombination af bygningens konstruk- kan det skyldes byggetekniske problemer, fx i vægge eller under tapetet. Hvis der lugter Ved alvorlige angreb af skimmelsvampe kan tion og lejernes måde at bruge boligen på. utætte konstruktioner, omfattende kuldebroer muggent i boligen, kan det være et tegn på, det være nødvendigt at gøre noget mere om- Men der er ingen tvivl om, at bygningsejeren eller efter renovering at byggematerialer at der er skjulte svampe. fattende. Følg anvisningerne i Undersøgelse har ansvaret, hvis boligen har indbyggede har været for fugtige. Også her bør du som Hvorfor kommer skimmelsvampe? Skimmelsvampe har brug for fugtige om- og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger, By og Byg Anvisning 204, Statens Byggeforskningsinstitut. problemer, der giver skimmelsvampe, eller hvis årsagen er fugtindtrængning. Domstolene har flere gange gjort udlejere/bolig- ejer eller administrator hjælpe med at komme skimmelsvampene til livs. givelser for at gro. Fugt i boligen kan både selskaber ansvarlige i sådanne tilfælde. skyldes lejernes dårlige vaner og fejl, skader 22 23

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Parcelhusejernes Landsforening - Artikler

Parcelhusejernes Landsforening - Artikler Side 1 af 8 Det ideelle hus - fra et forsikringsmæssigt synspunkt 29.03.2010 11:30 jnmadm Mit Hus nr. 3 2008 Det ideelle hus - fra et forsikringsmæssigt synspunkt Af Henrik Westergaard fra Købstædernes

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere