Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen"

Transkript

1 GRØN uddannelse KUNST uddannelse Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen HÅNDVÆRKS uddannelse PERSONLIG uddannelse BUTIKS uddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov KØKKEN uddannelse

2 Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelsen Ungdomsuddannelse i beskæftigelsen... 3 Beskrivelse af uddannelsesforløb og hovedlinjer Personlig linje Åmosen - Esbjerg... 7 Åkæret - Esbjerg... 8 Sct. Nicolai - Ribe... 9 Åholmen - Ribe Multicentret - Bramming Linje for butik Fællesbutikken - Ribe Grøn linje Naturværkstedet - Esbjerg Gartneriet - Ribe Gartneriet - Ribe Linje for håndværk Naturværkstedet - Esbjerg LBV - Esbjerg LBV - Esbjerg Linje for kunsthåndværk Naturværkstedet - Esbjerg LBV - Esbjerg Åholmen - Ribe Køkken og kantine linje Smedevej 23 - Esbjerg Åholmen - Ribe Kontaktinformation

3 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Ungdomsuddannelsen er et tilbud til unge, som er mellem 16 og 25 år, og har brug for en skræddersyet uddannelse til at komme videre i livet. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (USB) i Beskæftigelsen tilbyder forløb, hvor der arbejdes integreret med det personlige, det sociale og det faglige. Uddannelsen tilrettelægges ud fra individuelle ønsker og behov, og kan sammensættes af forskellige faglige elementer. Tilgangen er såvel teoretisk undervisning som praktisk støttet læring i faglige og sociale miljøer. Beskæftigelsen har stor erfaring med undervisning gennem praksis - støttet op af teori. Hovedlinjer: Uddannelsen i Beskæftigelsen i Esbjerg kommune tager udgangspunkt i 6 hovedlinjer: Personlig Butik Grøn Håndværk Kunsthåndværk Køkken & Kantine Uddannelsen kan sammensættes af fl ere linjer i forlængelse af hinanden. Afklaringsforløb: Når den unge har valgt en hovedlinje, og der foreligger aftale om undervisningssted, gennemføres de første 12 uger af uddannelsen som et afklaringsforløb. I løbet af disse uger er der med udgangspunkt i UU-vejledningens uddannelsesplan mulighed for at prøve nogle af de elementer, som uddannelse kan bestå af. Afklaringsforløbet skal afdække den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud. 3

4 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Uddannelsesplanen: Efter endt afklaringsforløb udfærdiges uddannelsesplanen i tæt samarbejde med den unges netværk og UU vejleder. Uddannelsesplanen indeholder en beskrivelse af den unges uddannelsesforløb, herunder en plan for undervisningen og vejledning om gennemførelse af uddannelsens delelementer, som varetages af de enkelte uddannelsessteder. Undervisningsplanen: Som en del af uddannelsesplanen beskrives hovedmål og delmål for såvel hovedlinjefagene, personlig læring, almen læring og praktikforløb. Der tages udgangspunkt i Struktureret læring og praksis og der forlægger dokumentation for opnåelse af målene for alle delelementer. Delopgaverne afprøves og tilpasses i tæt samarbejde med den unge. Derved fremmes overblik og glæden ved egen læring. Planen evalueres og revideres 2 gange årligt. Dokumentation for elevens faglige og personlige læring og elevens udbytte af praktikforløb og tilvalgskurser samles i elevens personlige uddannelsesmappe. Uddannelsesmappen: Uddannelsesmappen følger eleven, og heri dokumenteres elevens faglige og personlige læring samt elevens udbytte af praktikforløb og tilvalgskurser. Uddannelsesmappen indeholder endvidere praktiske oplysninger om eleven, og elevens ønsker for fremtidig beskæftigelse. Den samlede uddannelsesmappe skal bidrage til, at eleven får et samlet overblik over egen læring og kompetencer. 4

5 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Skema: Når undervisningsplanen er udarbejdet, skemalægges de forskellige elementer og fag. Der skemalægges 810 timer årligt. Praktik: Der er i uddannelsen indlagt praktikperioder med fokus på at afprøve allerede indlærte færdigheder i andet miljø. Derudover er det praktikkens mål at opnå arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifi kationer, som er relevante på arbejdsmarkedet eller for udviklingen af de personlige kompetencer. Praktikken skal afklare mulighederne for et senere beskæftigelsestilbud. Praktiksted, praktikforløb og mål for praktikken opstilles individuelt, dog således at den samlede praktiktid højst udgør 280 timer årligt. Personlig udvikling: Som en del af uddannelsen, vil der på alle hovedlinjer sideløbende med faglige mål, blive opsat mål for udvikling af personlige kompetencer. Med udgangspunkt i elevens individuelle kompetencer og interesser, sættes der hovedmål og delmål for den personlige udvikling. Læringen foregår i sociale miljøer hvor der er mulighed for afprøvning af elevens sociale kompetencer. Eleverne får tilbud om deltagelse i vores særlige tilrettelagte ungetilbud, hvor ungeaktiviteter og samvær er i højsædet. Der kan f.eks. sættes mål for udvikling i: Kommunikation Samvær og social forståelse Arbejdspladsforståelse Selvforståelse Selvindsigt 5

6 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Almene kurser: Ud over de 6 hovedlinjer er der tilbud om almene kurser på tværs af alle hovedlinjer. Kurserne er tilvalg og et supplement til såvel den teoretiske, den faglige som den personlige læring. Almenkurser kan f.eks. være: It og foto Sport - idræt - krop Læsning - skrivning - regning Kost Hygiejne Økonomi Kærester Dit samfund Ungdomsliv Førstehjælp Færdig med ungdomsuddannelse - Hvad så? Ved ungdomsuddannelsens afslutning, beskriver elevens uddannelsesmappe elevens samlede læring og tilegnede kompetencer. Med udgangspunkt i denne har den unge nu mulighed for at planlægge og tilrettelægge evt. valg af videre uddannelse eller valg af beskæftigelse. Efter afsluttet ungdomsuddannelse er der mulighed for at fortsætte i Beskæftigelsen i form af job i erhvervslivet, støttet/beskyttet beskæftigelse eller aktivitetstilbud. Læs mere om dette på 6

7 Personlig linje Beskæftigelsen Åmosen Åmosen ligger i Åmoseparken i Esbjerg V i et lukket boligområde med stille trafi k. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje og uddannelsen tilrettelægges individuelt og målrettes eleven i mindste detalje og sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Samvær og social forståelse Selvforståelse og selvindsigt Selvhjælpsfærdigheder På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne, og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Sideløbende er det muligt at sammensætte uddannelsen med praktisk læring på det kreative område. Der tilbydes fysiske aktiviteter som massage, gå- og køreture, snoezel, snoredans, svømning, bål og musik. Indholdet sammensættes i tæt samarbejde med den unges netværk. Uddannelsen retter sig mod elever med behov for tæt omsorg, nærvær og støtte, forudsigelighed og genkendelighed. 7

8 Åkæret Personlig linje Åkæret er et nybyggeri på Askekrattet i Esbjerg Ø. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje og uddannelsen tilrettelægges individuelt og målrettes eleven i mindste detalje og sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Samvær og social forståelse Selvforståelse og selvindsigt Selvhjælpsfærdigheder Arbejdspladsforståelse På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Sideløbende er det muligt at sammensætte uddannelsen med praktisk læring på områder som: Køkken, Kreativ, Drivhus / Udeliv og It. Der tilbydes fysiske aktiviteter som cykling, bevægelse, gå- og busture, musik, bål og brændehold. Indholdet sammensættes i tæt samarbejde med den unges netværk. Uddannelsen retter sig mod elever med diagnose indenfor Autisme Spektum Forstyrrelser (ASF) og andre som har gavn af meget struktureret pædagogik med forudsigelighed og genkendelighed. 8

9 Sct. Nicolai Personlig linje Åmosen Åmosen Sct. Nicolai ligger midt i Ribe by i et historisk område tæt ved stationen. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og målrettes eleven og sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Sang og musik Personlig pleje Fysioterapi Sansestimulation Motorisk leg Totalkommunikation Socialt samvær På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne og der opsættes mål og delmål i tæt samarbejde med den unges netværk. Linjen tilrettelægges helt efter den enkeltes behov med en anerkendende tilgang. Der arbejdes med billedkommunikation, pædagogisk massage, personlig pleje og relationsopbygning. Der kan undervises i lettere værkstedsarbejde og kreative aktiviteter, såsom billedkunst og træarbejde. Uddannelsen retter sig mod elever med behov for tæt omsorg og guidning, forudsigelighed og genkendelighed. 9

10 Åholmen Personlig linje Åholmen ligger centralt i Ribe tæt ved stationen midt i grønne omgivelser. Vi har til huse i en moderne etplans bygning. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Selvforståelse og selvindsigt Samvær og samarbejde Fysisk udfoldelse På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne, og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og udvikling med anerkendende tilgang. Der arbejdes med billedkommunikation, tegn til tale, svømning, cykling, sanseintegration og stimulation. Snoezel, gå- og busture og eventuelt let sorteringsog monteringsarbejde. Indholdet sammensættes i samarbejde med den unges netværk. Uddannelsen retter sig mod elever med behov for omsorg, guidning, forudsigelighed, genkendelighed og tilstedeværende opmærksomhed. 10

11 Multicentret Personlig linje Åmosen Åmosen Multicentret ligger på Gabelsvej i Bramming. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje og, her er der mulighed for at blive afklaret omkring fremtidig beskæftigelsesønske. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med eleven, ud fra drømme, ønsker og evner. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Samvær og social forståelse Selvstændighed og identitet Personlige kompetencer Arbejdspladsforståelse Sundhed og motion Succes & livskvalitet På Personlig linje tages der individuelle hensyn og udgangspunkt i elevens ressourcer. Udviklingsområderne afdækkes, og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Sideløbende er det muligt at sammensætte uddannelsen med indhold af praktisk læring på områder som: Journalistik, It, havebrug og kreative fag. Der tilbydes aktiviteter som musik, drama og sansestimulering. Uddannelsen henvender sig til elever med lyst til at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer og dermed ruste sig til at komme videre i livet, og kunne tage et så selvstændigt valg som muligt i det kommende voksenliv. 11

12 Fællesbutikken Linie for butik Fællesbutikken er Beskæftigelsens 600m 2 store nyoprettede butik og café, der ligger centralt i Ribe by. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Indkøb Ekspedition Indretning Kassebetjening Kundepleje Cafédrift Den nyindrettede fællesbutik sælger varer som stearinlys, malerier, smykker, tekstiler, dekorationer, brugskunst og har en mindre café tilknyttet. Da uddannelsen er en serviceuddannelse lægges der vægt på kundebetjening og personlig fremtoning. Der undervises i butiksdrift, så eleven opnår forståelse for alle de elementer, der indgår i arbejdet i en forretning. Markedsføring, PR og økonomi er delelementer i uddannelsen. Butikken har afdelinger med blomsterbutik på Gartneriet og kunstbutik på Naturværkstedet. Uddannelsen henvender sig til elever, der kan lide at arbejde blandt mange mennesker og som vil bruge deres evner til udstilling, kasse- og kundebetjening. 12

13 n lse n ge seet fti o d æ Åmte sk rks Be væ r tu Na Grøn linje Naturværkstedet ligger i landlige omgivelser på Ølufvad Hovedvej i Esbjerg N. Vi tilbyder uddannelse på Grøn linje. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Naturlære Dyrepasser Havebrug Redskabslære På Grøn linje kan du lære om åer og vandløb, strand og hav, det vilde dyreliv, flora og fauna, og hvordan vi kan bruge ting fra naturen. Vi har heste, får, høns, katte, ænder og gæs og dyrepleje indgår som en væsentlig del af uddannelsen. Vi underviser i biavl, og her lærer du om årets gang for bierne og produktion af honning. I havebrug arbejder vi med vedligehold af udearealer, klipning af hæk og græs, træfældning, beskæring og kløvning. Uddannelsen henvender sig til elever som ønsker mere viden om arbejdet med naturen, dyrehold og grundelementerne vand, luft og jord. Uddannelsen kan kombineres med grøn uddannelse på Gartneriet i Ribe. g rin æ -L em nn ge sis ak pr 13

14 Gartneriet Grøn linje Gartner/pedel Gartneriet ligger midt i Ribe by i den store smukke park og dyrehave. Vi tilbyder uddannelse på Grøn linje som kan kombineres med en Pedeluddannelse. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Drivhus Dekorationer Fliselægning Plantekendskab Anlægsgartner Pedel Maskinlære Grøn linje - Gartner: I drivhusene undervises i blomsterdekorationer, blomsterbutik, planteproduktion, skadedyrsbekæmpelse og kundepleje. Eleven lærer om moderne dyrknings- og produktionsteknikker og effektiv håndtering. Anlægsgartneriet passer den store park med plantning, fl iselægning, lugning, maskinkørsel og beskæringer. Eleven lærer selvstændigt at passe et haveanlæg fra planlægning, udførelse til afl evering. På Grøn linje kan der indarbejdes et pedeltilbud, som grøn vicevært. Uddannelsen henvender sig til elever, der ønsker faglig oplæring i de grønne fag og måske senere job som f. eks. vicevært. 14

15 Gartneriet Åmosen Åmosen Grøn linje Natur Gartneriet ligger midt i Ribe by i den store smukke park og dyrehave Vi tilbyder uddannelse på Grøn linje med hovedvægt på natur og dyrehold. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Dyrepasser Naturkendskab Ridning Blomsterdekoration Kommunikation Personlig udvikling På Grøn linje - Natur undervises eleven i pasningen af de forskellige dyr mht. fodring, adfærd og pleje samt vedligehold af naturområdet. Ridning indgår både som læring om hestenes ve og vel, og som motorisk styrkende aktivitet. Der er mindre håndværksmæssige opgaver, og mulighed for kreative kurser i pilefl et og blomsterdekorationer. Tilbuddet tilrettelægges individuelt og giver plads til læring og samvær i trygge omgivelser, og hvor social og personlig udvikling vægtes højt. Uddannelsen henvender sig til elever for hvem, samvær, naturoplevelser og dyrehold giver en tryg og mere forudsigelig hverdag som basis for læring. 15

16 Naturværkstedet Linje for håndværk Naturværkstedet er beliggende i landlige omgivelser ca. 20 km. uden for Esbjerg på Ølufvad Hovedvej i Esbjerg N. Vi tilbyder uddannelse på Linje for håndværk - træ. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Værktøjshåndtering Træfældning Snitning Udskæring Forarbejde Opmåling På Linje for håndværk undervises i træ- og tømrerfaget. Vi underviser i brug af værktøjet og teknikker til forarbejdning og vi saver, snitter, høvler og pudser. Vi laver jagtstiger og jagttårne, naturstole, knive, skærebrætter, knagerækker, fodrebræt og andre ting vi får idéer til. Vi underviser i teorierne bag de forskellige fag. Vi underviser også i træsorter, materialelære, værktøjslære og planlægning. Vi lægger stor vægt på læring om sikkerhed. Når eleven er sikker i anvendelse af materialet, arbejdes der målrettet med elevens eget design. Uddannelsen henvender sig til elever, som ønsker mere viden om et særligt håndværk og læring i mere beskyttede omgivelser. 16

17 Linje for håndværk Montering Åmosen Åmosen LBV LBV ligger på Lillebæltsvej i Esbjerg N. tæt ved busforbindelse. Uddannelsen for Montering kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Værktøj Værktøjsbetjening Brug af palleløfter Betjening af tællemaskine Fremstilling Montering af el-komponenter Tælle og vejeopgaver Pakkeopgaver Lageropgaver Lodning Reparation af Bilkavogne Samling af lysarmaturer Samling og montering af mindre komponenter Ud over undervisning i det tekniske håndværk og betjening af værktøj, undervises der i teoretiske fag bundet op på praksis. Der undervises i fag som sikkerhed, lagerstyring, varekendskab, varebestilling, varenummerhåndtering, tællesystemer samt forsendelse og indpakning. Undervisningen foregår ved trinvis oplæring i de forskellige produkter. Uddannelsen henvender sig til elever som værdsætter arbejdsidentitet og som evt. senere ønsker beskæftigelse i industrien. 17

18 LBV Beskæftigelsen Linje for håndværk Snedkeri LBV ligger på Lillebæltsvej i Esbjerg N. tæt ved busforbindelse. Uddannelsen for Snedkeri kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Værktøj/maskiner Betjening af håndværktøj Betjening af træindustrimaskiner Brug af palleløfter Fremstilling Elevationssengebunde Lamelbunde Kasser Tilskæring og montering af mange mindre dele Arbejde efter forskellige skabeloner Fremstilling af trækvogne I Snedkeriet undervises i betjening af værktøj og maskiner herunder rundsav, afkortersav, båndsav, overfræser, dyvelbor, og afretter. Ud over de tekniske og praktiske fag undervises der i teori bundet op på praksis. Sikkerhed ved brug af maskiner/værktøj, sikkerhed ved støj, opmåling, varebestilling, varenummerhåndtering, samt forsendelse og rigtig indpakning. Undervisningen foregår ved trinvis oplæring i de forskellige produkter. Uddannelsen henvender sig til elever som værdsætter arbejdsidentitet og som evt. senere ønsker beskæftigelse i industrien. 18

19 Naturværkstedet Linje for kunsthåndværk Åmosen Åmosen Naturværkstedet ligger i landlige omgivelser på Ølufvad Hovedvej i Esbjerg N. Vi tilbyder uddannelse på Linjen for kunsthåndværk. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Sølv & Smykker Glas Tekstil Design Salg På Naturværkstedet tilbyder vi undervisning og fordybelse i 3 kunstfag. Vi har specialiseret os i Sølv & Smykker, Glaskunst og Tekstil. I alle fag undervises der i teknikker og teorierne bag. Vi arbejder med design og bevidstgørelse af eget udtryk. I Sølv & Smykker undervises der i fremstilling af smykker både i Art Clay sølv og med perler med enkle metoder og teknikker. I Glas undervises i teknikker og fremstilling af glasemner både med Bullseyeglas og fl oatglas. I Tekstil undervises der i fremstilling af boligtekstiler og vi syr på almindelig symaskine og overlocker. Naturværkstedet har egen butik og her undervises i udstilling, PR og salg. Uddannelsen henvender sig til elever som vil udforske sin kreative side og udvikle egne idéer. Der er mulighed for at kombinere med uddannelse i Beskæftigelsens fællesbutik. 19

20 LBV Beskæftigelsen Linje for kunsthåndværk LBV ligger på Lillebæltsvej i Esbjerg N. tæt ved busforbindelse. Vi tilbyder uddannelse på Linjen for kunsthåndværk. Vi arbejder med maleri og skulpturer. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Materiale- og værktøjslære Maleri Skulptur Udstillingsteknik Farvelære Kunsthistorie På Linjen for kunsthåndværk arbejder vi med grundig gennemgang af materialer og værktøj. Vi maler med pensel, acrylmaling, blyant/kul og akvarel. Vi arbejder også med skulpturer. I faget indgår teori om farvelære, maleteknikker, kunsthistorie, kunstnere og kunstarter som vi får viden om gennem bøger, film og fortællinger. Vi besøger kunstudstillinger. Vi arbejder med perspektiv, kroppens proportioner og portrættegning. Eleven lærer sikkerhed i eget udtryk. Vi laver udstillinger hvor eleven har mulighed for at formidle egne værker. Uddannelsen henvender sig til elever som vil udforske sine kreative kompetencer og udvikle egne evner, og ønsker større fordybelse. 20

21 Linje for kunsthåndværk Åholmen Åmosen Åmosen Åholmen ligger centralt i Ribe tæt ved stationen midt i grønne omgivelser. Vi har til huse i en moderne etplans bygning. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Lysfremstilling Tekstil Smykker Træarbejde Design Vi byder på en bred vifte af fag indenfor kunsthåndværk. Eleven lærer forskellige teknikker indenfor hovedområderne og teorien bag dem lige fra produktion af hjemmelavede lys, design af smykker til brugskunst. Der undervises i maleri og farvelære samt træarbejde og fremstilling af bl.a. prinsessesenge. Da produkterne sælges fra Beskæftigelsens fællesbutik indgår design og farvelære som delelementer i uddannelsen. Uddannelsen henvender sig til den kreative elev, der ønsker at arbejde med kunst og personlig udfoldelse. Uddannelsen kan kombineres med Linjen for butik. 21

22 Smedevej 23 Køkken & kantine linje Smedevej 23 er beliggende i Esbjerg V. Vi har storkøkken og laver hver dag mad til ca. 100 personer. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Madlavning Smørrebrød Varm mad og bagning Grøntsagskøkken Kantine Salatbar Vasketøj I vores storkøkken laver vi dagligt smørrebrød, varm mad, salatbar og hjemmebagt brød til kaffen. Der undervises i principperne fra jord til bord og vi har en frugt- og urtehave. I kantinen undervises i ekspedition, borddækning og kundepleje. Køkkenet har eget vaskeri, hvor man lærer at vaske, tørre, stryge og lægge tøjet sammen. Der undervises i modtagelse af varer og egenkontrol og i teorien bag køkkenfaget såsom kostberegning, planlægning, varekundskab og ernæringslære. I køkkenet er der oprydnings- og rengøringsopgaver. Der lægges stor vægt på personlig hygiejne og hygiejne i forhold til levnedsmidler i køkkenet. Uddannelsen henvender sig til elever, som ønsker en fremtid indenfor køkken-, kantine- eller caféområdet. 22

23 Køkken & kantine linje Åholmen Åmosen Åmosen Åholmen ligger centralt i Ribe tæt ved stationen midt i grønne omgivelser. Vi har til huse i en moderne etplans bygning. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Café Planlægning Madlavning Bagning og syltning Hygiejne I vores køkken laver vi mindre retter, tilbereder frugt og bager. På bestilling laver vi gerne lagkager til kunder. Der tages udgangspunkt i cafédrift, hvor det er de lettere anretninger og serveringen, der prioriteres. Caféarbejdet er forbeholdt de unge mellem 18 til 30 år for at skabe et målrettet tilbud til denne målgruppe. Der undervises i planlægning, madlavning, servering, hygiejne og aktiviteter og opgaver for netop denne aldersgruppe. Uddannelsen henvender sig til elever, der ønsker et dynamisk cafémiljø. Samtidigt indgår de i et særligt alders-tilrettelagt tilbud med deraf følgende kurser og arrangementer. 23

24 Henvendelse for yderligere information om Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen ved: Beskæftigelsen Esbjerg kommune Henrik Clausen Tlf Mail: Mai-Britt Syberg Tlf Mail: Visitation Hvis du er interesseret i et uddannelsestilbud (USB), skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Sydvestjylland. Kongensgade Esbjerg Tlf Mail: Grafisk Trykcenter AS tlf.:

25 GRØN uddannelse KUNST uddannelse Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen HÅNDVÆRKS uddannelse PERSONLIG uddannelse BUTIKS uddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov KØKKEN uddannelse

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk Vi ser på livet som en lystig leg med ubegrænsede muligheder På vores skole gør vi alt for, at du får de bedste

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden

HKI STU. stup. stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner stup stup HKI STU i samarbejde med Psykiatrifonden For unge med psykiske vanskeligheder, psykisk syge eller psykisk sårbare, borderline el. lign. HKI STU 2014

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014

Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Job og Aktiv Nr. Broby Februar 2014 BESKRIVELSE AF PRAKTIK- STEDET: Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr.

Læs mere

8/09 UDDANNELSESKATALOG

8/09 UDDANNELSESKATALOG 8/09 UDDANNELSESKATALOG DANMARKSKORT 24 87 65 8 82 88 71 48 7 66 83 47 11 37 12 62 21 64 40 74 75 92 76 43 96 31 59 53 77 91 15 46 90 69 20 51 32 86 60 13 33 67 84 44 79 10 25 56 70 95 97 6 49 73 34 42

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU

Vejen videre til succes. 1-årigt forløb eller 3-årig STU Vejen videre til succes 1-årigt forløb eller 3-årig STU 2 vores værdigrundlag rosa = Resource rosa = Opportunity rosa = Success rosa = Action Fokus på den unges individuelle ressourcer Alle mennesker har

Læs mere

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole.

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole. Skolens formål: Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole tilbyder unge med særlige behov, en kompetencegivende uddannelse, med henblik på senere ansættelse indenfor

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Springbræt til. Fremtiden

Springbræt til. Fremtiden Springbræt til fremtiden S pri n g b r æ t ti l Fremtiden...FORDI 2011-2012 ...FORDI VESTERVANGSKOLEN Vester Gjesingvej 28 DK 6715 Esbjerg N Tlf.: +45 76165961 Fax: + 45 76165969 LINJE 10 Bakkevejens Skole

Læs mere

Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger. www.erhvervsassistent.dk

Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger. www.erhvervsassistent.dk Erhvervstemaer og specifikke uddannelsesretninger www.erhvervsassistent.dk Om KUU Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Hovedstaden-Bornholm er et samarbejde mellem 16 institutioner. Til uddannelsen hører

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10

Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10 1 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen

Læs mere

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede

PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede PIBERGÅRDEN Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede UDVIKLINGSPLANEN 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Pibergården...3 Overordnede mål...3 Brugerne...4 Bestyrelser og brugerråd...5

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015

VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2013-2015 Indeks Indledning... 2 Skolens organisation... 3 Oversigt over Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskoles uddannelsestilbud... 8 Samlet beskrivelse af produktionsuddannelsens

Læs mere