Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen"

Transkript

1 GRØN uddannelse KUNST uddannelse Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen HÅNDVÆRKS uddannelse PERSONLIG uddannelse BUTIKS uddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov KØKKEN uddannelse

2 Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelsen Ungdomsuddannelse i beskæftigelsen... 3 Beskrivelse af uddannelsesforløb og hovedlinjer Personlig linje Åmosen - Esbjerg... 7 Åkæret - Esbjerg... 8 Sct. Nicolai - Ribe... 9 Åholmen - Ribe Multicentret - Bramming Linje for butik Fællesbutikken - Ribe Grøn linje Naturværkstedet - Esbjerg Gartneriet - Ribe Gartneriet - Ribe Linje for håndværk Naturværkstedet - Esbjerg LBV - Esbjerg LBV - Esbjerg Linje for kunsthåndværk Naturværkstedet - Esbjerg LBV - Esbjerg Åholmen - Ribe Køkken og kantine linje Smedevej 23 - Esbjerg Åholmen - Ribe Kontaktinformation

3 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Ungdomsuddannelsen er et tilbud til unge, som er mellem 16 og 25 år, og har brug for en skræddersyet uddannelse til at komme videre i livet. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (USB) i Beskæftigelsen tilbyder forløb, hvor der arbejdes integreret med det personlige, det sociale og det faglige. Uddannelsen tilrettelægges ud fra individuelle ønsker og behov, og kan sammensættes af forskellige faglige elementer. Tilgangen er såvel teoretisk undervisning som praktisk støttet læring i faglige og sociale miljøer. Beskæftigelsen har stor erfaring med undervisning gennem praksis - støttet op af teori. Hovedlinjer: Uddannelsen i Beskæftigelsen i Esbjerg kommune tager udgangspunkt i 6 hovedlinjer: Personlig Butik Grøn Håndværk Kunsthåndværk Køkken & Kantine Uddannelsen kan sammensættes af fl ere linjer i forlængelse af hinanden. Afklaringsforløb: Når den unge har valgt en hovedlinje, og der foreligger aftale om undervisningssted, gennemføres de første 12 uger af uddannelsen som et afklaringsforløb. I løbet af disse uger er der med udgangspunkt i UU-vejledningens uddannelsesplan mulighed for at prøve nogle af de elementer, som uddannelse kan bestå af. Afklaringsforløbet skal afdække den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud. 3

4 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Uddannelsesplanen: Efter endt afklaringsforløb udfærdiges uddannelsesplanen i tæt samarbejde med den unges netværk og UU vejleder. Uddannelsesplanen indeholder en beskrivelse af den unges uddannelsesforløb, herunder en plan for undervisningen og vejledning om gennemførelse af uddannelsens delelementer, som varetages af de enkelte uddannelsessteder. Undervisningsplanen: Som en del af uddannelsesplanen beskrives hovedmål og delmål for såvel hovedlinjefagene, personlig læring, almen læring og praktikforløb. Der tages udgangspunkt i Struktureret læring og praksis og der forlægger dokumentation for opnåelse af målene for alle delelementer. Delopgaverne afprøves og tilpasses i tæt samarbejde med den unge. Derved fremmes overblik og glæden ved egen læring. Planen evalueres og revideres 2 gange årligt. Dokumentation for elevens faglige og personlige læring og elevens udbytte af praktikforløb og tilvalgskurser samles i elevens personlige uddannelsesmappe. Uddannelsesmappen: Uddannelsesmappen følger eleven, og heri dokumenteres elevens faglige og personlige læring samt elevens udbytte af praktikforløb og tilvalgskurser. Uddannelsesmappen indeholder endvidere praktiske oplysninger om eleven, og elevens ønsker for fremtidig beskæftigelse. Den samlede uddannelsesmappe skal bidrage til, at eleven får et samlet overblik over egen læring og kompetencer. 4

5 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Skema: Når undervisningsplanen er udarbejdet, skemalægges de forskellige elementer og fag. Der skemalægges 810 timer årligt. Praktik: Der er i uddannelsen indlagt praktikperioder med fokus på at afprøve allerede indlærte færdigheder i andet miljø. Derudover er det praktikkens mål at opnå arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifi kationer, som er relevante på arbejdsmarkedet eller for udviklingen af de personlige kompetencer. Praktikken skal afklare mulighederne for et senere beskæftigelsestilbud. Praktiksted, praktikforløb og mål for praktikken opstilles individuelt, dog således at den samlede praktiktid højst udgør 280 timer årligt. Personlig udvikling: Som en del af uddannelsen, vil der på alle hovedlinjer sideløbende med faglige mål, blive opsat mål for udvikling af personlige kompetencer. Med udgangspunkt i elevens individuelle kompetencer og interesser, sættes der hovedmål og delmål for den personlige udvikling. Læringen foregår i sociale miljøer hvor der er mulighed for afprøvning af elevens sociale kompetencer. Eleverne får tilbud om deltagelse i vores særlige tilrettelagte ungetilbud, hvor ungeaktiviteter og samvær er i højsædet. Der kan f.eks. sættes mål for udvikling i: Kommunikation Samvær og social forståelse Arbejdspladsforståelse Selvforståelse Selvindsigt 5

6 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Almene kurser: Ud over de 6 hovedlinjer er der tilbud om almene kurser på tværs af alle hovedlinjer. Kurserne er tilvalg og et supplement til såvel den teoretiske, den faglige som den personlige læring. Almenkurser kan f.eks. være: It og foto Sport - idræt - krop Læsning - skrivning - regning Kost Hygiejne Økonomi Kærester Dit samfund Ungdomsliv Førstehjælp Færdig med ungdomsuddannelse - Hvad så? Ved ungdomsuddannelsens afslutning, beskriver elevens uddannelsesmappe elevens samlede læring og tilegnede kompetencer. Med udgangspunkt i denne har den unge nu mulighed for at planlægge og tilrettelægge evt. valg af videre uddannelse eller valg af beskæftigelse. Efter afsluttet ungdomsuddannelse er der mulighed for at fortsætte i Beskæftigelsen i form af job i erhvervslivet, støttet/beskyttet beskæftigelse eller aktivitetstilbud. Læs mere om dette på 6

7 Personlig linje Beskæftigelsen Åmosen Åmosen ligger i Åmoseparken i Esbjerg V i et lukket boligområde med stille trafi k. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje og uddannelsen tilrettelægges individuelt og målrettes eleven i mindste detalje og sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Samvær og social forståelse Selvforståelse og selvindsigt Selvhjælpsfærdigheder På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne, og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Sideløbende er det muligt at sammensætte uddannelsen med praktisk læring på det kreative område. Der tilbydes fysiske aktiviteter som massage, gå- og køreture, snoezel, snoredans, svømning, bål og musik. Indholdet sammensættes i tæt samarbejde med den unges netværk. Uddannelsen retter sig mod elever med behov for tæt omsorg, nærvær og støtte, forudsigelighed og genkendelighed. 7

8 Åkæret Personlig linje Åkæret er et nybyggeri på Askekrattet i Esbjerg Ø. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje og uddannelsen tilrettelægges individuelt og målrettes eleven i mindste detalje og sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Samvær og social forståelse Selvforståelse og selvindsigt Selvhjælpsfærdigheder Arbejdspladsforståelse På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Sideløbende er det muligt at sammensætte uddannelsen med praktisk læring på områder som: Køkken, Kreativ, Drivhus / Udeliv og It. Der tilbydes fysiske aktiviteter som cykling, bevægelse, gå- og busture, musik, bål og brændehold. Indholdet sammensættes i tæt samarbejde med den unges netværk. Uddannelsen retter sig mod elever med diagnose indenfor Autisme Spektum Forstyrrelser (ASF) og andre som har gavn af meget struktureret pædagogik med forudsigelighed og genkendelighed. 8

9 Sct. Nicolai Personlig linje Åmosen Åmosen Sct. Nicolai ligger midt i Ribe by i et historisk område tæt ved stationen. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og målrettes eleven og sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Sang og musik Personlig pleje Fysioterapi Sansestimulation Motorisk leg Totalkommunikation Socialt samvær På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne og der opsættes mål og delmål i tæt samarbejde med den unges netværk. Linjen tilrettelægges helt efter den enkeltes behov med en anerkendende tilgang. Der arbejdes med billedkommunikation, pædagogisk massage, personlig pleje og relationsopbygning. Der kan undervises i lettere værkstedsarbejde og kreative aktiviteter, såsom billedkunst og træarbejde. Uddannelsen retter sig mod elever med behov for tæt omsorg og guidning, forudsigelighed og genkendelighed. 9

10 Åholmen Personlig linje Åholmen ligger centralt i Ribe tæt ved stationen midt i grønne omgivelser. Vi har til huse i en moderne etplans bygning. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Selvforståelse og selvindsigt Samvær og samarbejde Fysisk udfoldelse På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne, og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og udvikling med anerkendende tilgang. Der arbejdes med billedkommunikation, tegn til tale, svømning, cykling, sanseintegration og stimulation. Snoezel, gå- og busture og eventuelt let sorteringsog monteringsarbejde. Indholdet sammensættes i samarbejde med den unges netværk. Uddannelsen retter sig mod elever med behov for omsorg, guidning, forudsigelighed, genkendelighed og tilstedeværende opmærksomhed. 10

11 Multicentret Personlig linje Åmosen Åmosen Multicentret ligger på Gabelsvej i Bramming. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje og, her er der mulighed for at blive afklaret omkring fremtidig beskæftigelsesønske. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med eleven, ud fra drømme, ønsker og evner. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Samvær og social forståelse Selvstændighed og identitet Personlige kompetencer Arbejdspladsforståelse Sundhed og motion Succes & livskvalitet På Personlig linje tages der individuelle hensyn og udgangspunkt i elevens ressourcer. Udviklingsområderne afdækkes, og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Sideløbende er det muligt at sammensætte uddannelsen med indhold af praktisk læring på områder som: Journalistik, It, havebrug og kreative fag. Der tilbydes aktiviteter som musik, drama og sansestimulering. Uddannelsen henvender sig til elever med lyst til at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer og dermed ruste sig til at komme videre i livet, og kunne tage et så selvstændigt valg som muligt i det kommende voksenliv. 11

12 Fællesbutikken Linie for butik Fællesbutikken er Beskæftigelsens 600m 2 store nyoprettede butik og café, der ligger centralt i Ribe by. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Indkøb Ekspedition Indretning Kassebetjening Kundepleje Cafédrift Den nyindrettede fællesbutik sælger varer som stearinlys, malerier, smykker, tekstiler, dekorationer, brugskunst og har en mindre café tilknyttet. Da uddannelsen er en serviceuddannelse lægges der vægt på kundebetjening og personlig fremtoning. Der undervises i butiksdrift, så eleven opnår forståelse for alle de elementer, der indgår i arbejdet i en forretning. Markedsføring, PR og økonomi er delelementer i uddannelsen. Butikken har afdelinger med blomsterbutik på Gartneriet og kunstbutik på Naturværkstedet. Uddannelsen henvender sig til elever, der kan lide at arbejde blandt mange mennesker og som vil bruge deres evner til udstilling, kasse- og kundebetjening. 12

13 n lse n ge seet fti o d æ Åmte sk rks Be væ r tu Na Grøn linje Naturværkstedet ligger i landlige omgivelser på Ølufvad Hovedvej i Esbjerg N. Vi tilbyder uddannelse på Grøn linje. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Naturlære Dyrepasser Havebrug Redskabslære På Grøn linje kan du lære om åer og vandløb, strand og hav, det vilde dyreliv, flora og fauna, og hvordan vi kan bruge ting fra naturen. Vi har heste, får, høns, katte, ænder og gæs og dyrepleje indgår som en væsentlig del af uddannelsen. Vi underviser i biavl, og her lærer du om årets gang for bierne og produktion af honning. I havebrug arbejder vi med vedligehold af udearealer, klipning af hæk og græs, træfældning, beskæring og kløvning. Uddannelsen henvender sig til elever som ønsker mere viden om arbejdet med naturen, dyrehold og grundelementerne vand, luft og jord. Uddannelsen kan kombineres med grøn uddannelse på Gartneriet i Ribe. g rin æ -L em nn ge sis ak pr 13

14 Gartneriet Grøn linje Gartner/pedel Gartneriet ligger midt i Ribe by i den store smukke park og dyrehave. Vi tilbyder uddannelse på Grøn linje som kan kombineres med en Pedeluddannelse. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Drivhus Dekorationer Fliselægning Plantekendskab Anlægsgartner Pedel Maskinlære Grøn linje - Gartner: I drivhusene undervises i blomsterdekorationer, blomsterbutik, planteproduktion, skadedyrsbekæmpelse og kundepleje. Eleven lærer om moderne dyrknings- og produktionsteknikker og effektiv håndtering. Anlægsgartneriet passer den store park med plantning, fl iselægning, lugning, maskinkørsel og beskæringer. Eleven lærer selvstændigt at passe et haveanlæg fra planlægning, udførelse til afl evering. På Grøn linje kan der indarbejdes et pedeltilbud, som grøn vicevært. Uddannelsen henvender sig til elever, der ønsker faglig oplæring i de grønne fag og måske senere job som f. eks. vicevært. 14

15 Gartneriet Åmosen Åmosen Grøn linje Natur Gartneriet ligger midt i Ribe by i den store smukke park og dyrehave Vi tilbyder uddannelse på Grøn linje med hovedvægt på natur og dyrehold. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Dyrepasser Naturkendskab Ridning Blomsterdekoration Kommunikation Personlig udvikling På Grøn linje - Natur undervises eleven i pasningen af de forskellige dyr mht. fodring, adfærd og pleje samt vedligehold af naturområdet. Ridning indgår både som læring om hestenes ve og vel, og som motorisk styrkende aktivitet. Der er mindre håndværksmæssige opgaver, og mulighed for kreative kurser i pilefl et og blomsterdekorationer. Tilbuddet tilrettelægges individuelt og giver plads til læring og samvær i trygge omgivelser, og hvor social og personlig udvikling vægtes højt. Uddannelsen henvender sig til elever for hvem, samvær, naturoplevelser og dyrehold giver en tryg og mere forudsigelig hverdag som basis for læring. 15

16 Naturværkstedet Linje for håndværk Naturværkstedet er beliggende i landlige omgivelser ca. 20 km. uden for Esbjerg på Ølufvad Hovedvej i Esbjerg N. Vi tilbyder uddannelse på Linje for håndværk - træ. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Værktøjshåndtering Træfældning Snitning Udskæring Forarbejde Opmåling På Linje for håndværk undervises i træ- og tømrerfaget. Vi underviser i brug af værktøjet og teknikker til forarbejdning og vi saver, snitter, høvler og pudser. Vi laver jagtstiger og jagttårne, naturstole, knive, skærebrætter, knagerækker, fodrebræt og andre ting vi får idéer til. Vi underviser i teorierne bag de forskellige fag. Vi underviser også i træsorter, materialelære, værktøjslære og planlægning. Vi lægger stor vægt på læring om sikkerhed. Når eleven er sikker i anvendelse af materialet, arbejdes der målrettet med elevens eget design. Uddannelsen henvender sig til elever, som ønsker mere viden om et særligt håndværk og læring i mere beskyttede omgivelser. 16

17 Linje for håndværk Montering Åmosen Åmosen LBV LBV ligger på Lillebæltsvej i Esbjerg N. tæt ved busforbindelse. Uddannelsen for Montering kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Værktøj Værktøjsbetjening Brug af palleløfter Betjening af tællemaskine Fremstilling Montering af el-komponenter Tælle og vejeopgaver Pakkeopgaver Lageropgaver Lodning Reparation af Bilkavogne Samling af lysarmaturer Samling og montering af mindre komponenter Ud over undervisning i det tekniske håndværk og betjening af værktøj, undervises der i teoretiske fag bundet op på praksis. Der undervises i fag som sikkerhed, lagerstyring, varekendskab, varebestilling, varenummerhåndtering, tællesystemer samt forsendelse og indpakning. Undervisningen foregår ved trinvis oplæring i de forskellige produkter. Uddannelsen henvender sig til elever som værdsætter arbejdsidentitet og som evt. senere ønsker beskæftigelse i industrien. 17

18 LBV Beskæftigelsen Linje for håndværk Snedkeri LBV ligger på Lillebæltsvej i Esbjerg N. tæt ved busforbindelse. Uddannelsen for Snedkeri kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Værktøj/maskiner Betjening af håndværktøj Betjening af træindustrimaskiner Brug af palleløfter Fremstilling Elevationssengebunde Lamelbunde Kasser Tilskæring og montering af mange mindre dele Arbejde efter forskellige skabeloner Fremstilling af trækvogne I Snedkeriet undervises i betjening af værktøj og maskiner herunder rundsav, afkortersav, båndsav, overfræser, dyvelbor, og afretter. Ud over de tekniske og praktiske fag undervises der i teori bundet op på praksis. Sikkerhed ved brug af maskiner/værktøj, sikkerhed ved støj, opmåling, varebestilling, varenummerhåndtering, samt forsendelse og rigtig indpakning. Undervisningen foregår ved trinvis oplæring i de forskellige produkter. Uddannelsen henvender sig til elever som værdsætter arbejdsidentitet og som evt. senere ønsker beskæftigelse i industrien. 18

19 Naturværkstedet Linje for kunsthåndværk Åmosen Åmosen Naturværkstedet ligger i landlige omgivelser på Ølufvad Hovedvej i Esbjerg N. Vi tilbyder uddannelse på Linjen for kunsthåndværk. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Sølv & Smykker Glas Tekstil Design Salg På Naturværkstedet tilbyder vi undervisning og fordybelse i 3 kunstfag. Vi har specialiseret os i Sølv & Smykker, Glaskunst og Tekstil. I alle fag undervises der i teknikker og teorierne bag. Vi arbejder med design og bevidstgørelse af eget udtryk. I Sølv & Smykker undervises der i fremstilling af smykker både i Art Clay sølv og med perler med enkle metoder og teknikker. I Glas undervises i teknikker og fremstilling af glasemner både med Bullseyeglas og fl oatglas. I Tekstil undervises der i fremstilling af boligtekstiler og vi syr på almindelig symaskine og overlocker. Naturværkstedet har egen butik og her undervises i udstilling, PR og salg. Uddannelsen henvender sig til elever som vil udforske sin kreative side og udvikle egne idéer. Der er mulighed for at kombinere med uddannelse i Beskæftigelsens fællesbutik. 19

20 LBV Beskæftigelsen Linje for kunsthåndværk LBV ligger på Lillebæltsvej i Esbjerg N. tæt ved busforbindelse. Vi tilbyder uddannelse på Linjen for kunsthåndværk. Vi arbejder med maleri og skulpturer. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Materiale- og værktøjslære Maleri Skulptur Udstillingsteknik Farvelære Kunsthistorie På Linjen for kunsthåndværk arbejder vi med grundig gennemgang af materialer og værktøj. Vi maler med pensel, acrylmaling, blyant/kul og akvarel. Vi arbejder også med skulpturer. I faget indgår teori om farvelære, maleteknikker, kunsthistorie, kunstnere og kunstarter som vi får viden om gennem bøger, film og fortællinger. Vi besøger kunstudstillinger. Vi arbejder med perspektiv, kroppens proportioner og portrættegning. Eleven lærer sikkerhed i eget udtryk. Vi laver udstillinger hvor eleven har mulighed for at formidle egne værker. Uddannelsen henvender sig til elever som vil udforske sine kreative kompetencer og udvikle egne evner, og ønsker større fordybelse. 20

21 Linje for kunsthåndværk Åholmen Åmosen Åmosen Åholmen ligger centralt i Ribe tæt ved stationen midt i grønne omgivelser. Vi har til huse i en moderne etplans bygning. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Lysfremstilling Tekstil Smykker Træarbejde Design Vi byder på en bred vifte af fag indenfor kunsthåndværk. Eleven lærer forskellige teknikker indenfor hovedområderne og teorien bag dem lige fra produktion af hjemmelavede lys, design af smykker til brugskunst. Der undervises i maleri og farvelære samt træarbejde og fremstilling af bl.a. prinsessesenge. Da produkterne sælges fra Beskæftigelsens fællesbutik indgår design og farvelære som delelementer i uddannelsen. Uddannelsen henvender sig til den kreative elev, der ønsker at arbejde med kunst og personlig udfoldelse. Uddannelsen kan kombineres med Linjen for butik. 21

22 Smedevej 23 Køkken & kantine linje Smedevej 23 er beliggende i Esbjerg V. Vi har storkøkken og laver hver dag mad til ca. 100 personer. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Madlavning Smørrebrød Varm mad og bagning Grøntsagskøkken Kantine Salatbar Vasketøj I vores storkøkken laver vi dagligt smørrebrød, varm mad, salatbar og hjemmebagt brød til kaffen. Der undervises i principperne fra jord til bord og vi har en frugt- og urtehave. I kantinen undervises i ekspedition, borddækning og kundepleje. Køkkenet har eget vaskeri, hvor man lærer at vaske, tørre, stryge og lægge tøjet sammen. Der undervises i modtagelse af varer og egenkontrol og i teorien bag køkkenfaget såsom kostberegning, planlægning, varekundskab og ernæringslære. I køkkenet er der oprydnings- og rengøringsopgaver. Der lægges stor vægt på personlig hygiejne og hygiejne i forhold til levnedsmidler i køkkenet. Uddannelsen henvender sig til elever, som ønsker en fremtid indenfor køkken-, kantine- eller caféområdet. 22

23 Køkken & kantine linje Åholmen Åmosen Åmosen Åholmen ligger centralt i Ribe tæt ved stationen midt i grønne omgivelser. Vi har til huse i en moderne etplans bygning. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Café Planlægning Madlavning Bagning og syltning Hygiejne I vores køkken laver vi mindre retter, tilbereder frugt og bager. På bestilling laver vi gerne lagkager til kunder. Der tages udgangspunkt i cafédrift, hvor det er de lettere anretninger og serveringen, der prioriteres. Caféarbejdet er forbeholdt de unge mellem 18 til 30 år for at skabe et målrettet tilbud til denne målgruppe. Der undervises i planlægning, madlavning, servering, hygiejne og aktiviteter og opgaver for netop denne aldersgruppe. Uddannelsen henvender sig til elever, der ønsker et dynamisk cafémiljø. Samtidigt indgår de i et særligt alders-tilrettelagt tilbud med deraf følgende kurser og arrangementer. 23

24 Henvendelse for yderligere information om Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen ved: Beskæftigelsen Esbjerg kommune Henrik Clausen Tlf Mail: Mai-Britt Syberg Tlf Mail: Visitation Hvis du er interesseret i et uddannelsestilbud (USB), skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Sydvestjylland. Kongensgade Esbjerg Tlf Mail: Grafisk Trykcenter AS tlf.:

25 GRØN uddannelse KUNST uddannelse Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen HÅNDVÆRKS uddannelse PERSONLIG uddannelse BUTIKS uddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov KØKKEN uddannelse

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb STU ved NBU-Skolen STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb Nordjysk Børne- Ungecenter DIT LIV, DIN UDDANNELSE Kunne du tænke dig en spændende og udfordrende uddannelse, hvor du selv har indflydelse

Læs mere

Undervisningsplan for STU

Undervisningsplan for STU Undervisningsplan for STU Navn: Cpr nr.: Periode : XX Vejleder: Adresse: Postnr.: Tlf.nr : Mail- adresse: Sagsbehandler jobdelen: Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Han ønsker

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade Spastikerforeningen Hvad er STU STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25

Læs mere

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Jord til bord -linjen

STU. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Jord til bord -linjen STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Jord til bord -linjen Hvad er STU? STU står for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU er for unge med særlige behov, som ikke

Læs mere

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Målgruppe Borgere som kommune/jobcenter ønsker beskrevet med henblik på vurdering af ressourcer og barrierer samt udvikling i forhold til fremtidige

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

Indholdsplan Håndværk, kunst og design

Indholdsplan Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Afklarings og ressourceforløb. ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten SKIVEKOMMUNE. Skive det er RENT LIV

Afklarings og ressourceforløb. ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten SKIVEKOMMUNE. Skive det er RENT LIV Skive det er RENT LIV Afklarings og ressourceforløb ved Aktivitetshusene Skovly & Magneten Ressourceforløb. Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Indholdsplan Håndværk, kunst og design

Indholdsplan Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX

Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole d. 15.10.09 Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Dette dels i forhold til hvilket arbejde / beskæftigelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem.

UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. UDDANNELSESPLAN contra UNDERVISNINGSPLAN Sammen har vi (UU og STU udbydere) en fælles opgave en fælles udfordring. Dialog er vejen frem. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Vejle 9. juni 2010

Læs mere

Avanceret teknisk fotografering

Avanceret teknisk fotografering Avanceret teknisk fotografering Deltageren får indsigt i basiskameraindstillinger, men lærer herefter at arbejde med de fototeknikker, der bruges til de enkelte programmer, herunder panorama-, 360 - og

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13 A, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ansøgningsfrist

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension.

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension. Uddannelsen STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 18-25 årige, der har særlige behov og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest.

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest. Rummelige brancher Transport/Logistik: Medhjælper på lager herunder køre truck og gaffelstabler, sætte på plads og læsse/laste biler, EDB/lagerstyring, håndtering af farligt gods, køre med mindre kran,

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Fokus på autodidakt læring

Fokus på autodidakt læring Fokus på autodidakt læring - hjælp til selvhjælp, indenfor træ og metal Om Råt&Godt Råt&Godt er en socialøkonomisk virksomhed. En virksomhed der fungerer som en helt almindelig produktionsvirksomhed, men

Læs mere

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning

Kildebjerget Tørring. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud. Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) med botilbud Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Kildebjerget Tørring 2 KILDEBJERGET TØRRING unges springbræt

Læs mere

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup

STU Job. 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU Job 1 Odense-Vestfyn-Brangstrup STU-job er en del af den 3-årige Særligt Tilrettelagte Uddannelse (STU) på CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup. STU er for unge med særlige behov mellem 16 og 25 år, der

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE.

INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. INFORMATION OM BESKYTTET BESKÆFTIGELSE OG AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD I HOLBÆK KOMMUNE. Præsenteret for Handicaprådet og udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg september 2017. 2 Indhold Indledning

Læs mere

CBBs butik på Trollesbro åbner onsdag 13. maj 2015

CBBs butik på Trollesbro åbner onsdag 13. maj 2015 På arbejde i beskyttet beskæftigelse? Har du lyst til at gå på arbejde? Og vil du gerne være en del af en arbejdsplads, hvor opgaverne giver mening og der er mulighed for at lære nyt? Som medarbejder i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

100% SUccesfyldt arbejde

100% SUccesfyldt arbejde www.cfd.dk 100% SUccesfyldt arbejde Vaskeriet Teknisk afdeling Kørsel Systuen Udehold Kontor Kantine Man kan godt få det hele! Døves Vaskeri tilbyder udviklingsforløb i tegnsprogsmiljø Alle skal høres.

Læs mere

STU. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed

STU. Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med døvblindhed HVAD ER STU FOR UNGE MED DØVBLINDHED: Unge med døvblindhed og andre unge med særlige behov har krav på en ungdomsuddannelse (Særlig Tilrettelagt

Læs mere

HANDELSSKOLENS STU - Et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud fra handelsskolen

HANDELSSKOLENS STU - Et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud fra handelsskolen HANDELSSKOLENS STU - Et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud fra handelsskolen LÆS MERE PÅ HS-STU.DK Få en uddannelse inden for butik, handel, kontor og e-handel HANDELSSKOLENS STU På Handelsskolens

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed

EUD10. En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud. Erhverv og Sundhed En helt ny slags 10. klasse EUD10 En del af Randers Kommunes 10. klasses tilbud Erhverv og Sundhed Her kan du forberede dig på en erhvervsuddannelse - som håndværker, som ansat i butik eller kontor, som

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning erhvervstræning,

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

100% SUccesfyldt arbejde

100% SUccesfyldt arbejde www.cfd.dk 100% SUccesfyldt arbejde Vaskeriet Teknisk afdeling Kørsel Systuen Udehold Kontor Kantine Mennesker og muligheder...i et tegnsprogsmiljø! Folk er forskellige. Vi har brug for dig! Velkommen

Læs mere

Sundhed, Omsorg og Ernæring - del 1

Sundhed, Omsorg og Ernæring - del 1 Sundhed, Omsorg og Ernæring - del 1 Mål niveau Begynder Gennemført Begynder: Arbejder regelorienteret / opskriftorienteret Deltageren har arbejdet med teknikken/funktionen, men skal have præcise instruktioner.

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

ALinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

ALinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ALinie Unge med behov for særlig tilrettelagt struktur JOB & AKTIVITETSCENTER estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen Hos os kan vi lide,

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE I TREKANTEN Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle og Billund kommuner Indhold Om uddannelsen... 1 Uddannelsens opbygning.... 2 Uddannelsessteder og erhvervstemaer fordelt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Undervisningsplan for slutmål for Sløjd/håndarbejde

Undervisningsplan for slutmål for Sløjd/håndarbejde RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for slutmål

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Vejen videre til success

Vejen videre til success Vejen videre til success HVAD ER STU ROSA? STU ROSA er en kreativ samt erhvervsrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. MÅLGRUPPE STU ROSA

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre.

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre. Dansk At eleverne gør erfaringer med at bruge det talte og skrevne sprog At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre At eleverne tilegner sig færdigheder inden for danskfaget

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettede indsatser

beskæftigelses-, sundheds- og uddannelsesrettede indsatser Ressourceforløb Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Praktik håndbog for DTBF

Praktik håndbog for DTBF Praktik håndbog for DTBF Velkommen til praktikhåndbogen for DTBF i Horsens kommune. Her kan vi tilbyde hele 5 forskellige praktiksteder, som alle er en del af organisationen DTBF. Organisationens hovedopgave

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere