Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen"

Transkript

1 GRØN uddannelse KUNST uddannelse Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen HÅNDVÆRKS uddannelse PERSONLIG uddannelse BUTIKS uddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov KØKKEN uddannelse

2 Esbjerg Kommune Indholdsfortegnelsen Ungdomsuddannelse i beskæftigelsen... 3 Beskrivelse af uddannelsesforløb og hovedlinjer Personlig linje Åmosen - Esbjerg... 7 Åkæret - Esbjerg... 8 Sct. Nicolai - Ribe... 9 Åholmen - Ribe Multicentret - Bramming Linje for butik Fællesbutikken - Ribe Grøn linje Naturværkstedet - Esbjerg Gartneriet - Ribe Gartneriet - Ribe Linje for håndværk Naturværkstedet - Esbjerg LBV - Esbjerg LBV - Esbjerg Linje for kunsthåndværk Naturværkstedet - Esbjerg LBV - Esbjerg Åholmen - Ribe Køkken og kantine linje Smedevej 23 - Esbjerg Åholmen - Ribe Kontaktinformation

3 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Ungdomsuddannelsen er et tilbud til unge, som er mellem 16 og 25 år, og har brug for en skræddersyet uddannelse til at komme videre i livet. Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (USB) i Beskæftigelsen tilbyder forløb, hvor der arbejdes integreret med det personlige, det sociale og det faglige. Uddannelsen tilrettelægges ud fra individuelle ønsker og behov, og kan sammensættes af forskellige faglige elementer. Tilgangen er såvel teoretisk undervisning som praktisk støttet læring i faglige og sociale miljøer. Beskæftigelsen har stor erfaring med undervisning gennem praksis - støttet op af teori. Hovedlinjer: Uddannelsen i Beskæftigelsen i Esbjerg kommune tager udgangspunkt i 6 hovedlinjer: Personlig Butik Grøn Håndværk Kunsthåndværk Køkken & Kantine Uddannelsen kan sammensættes af fl ere linjer i forlængelse af hinanden. Afklaringsforløb: Når den unge har valgt en hovedlinje, og der foreligger aftale om undervisningssted, gennemføres de første 12 uger af uddannelsen som et afklaringsforløb. I løbet af disse uger er der med udgangspunkt i UU-vejledningens uddannelsesplan mulighed for at prøve nogle af de elementer, som uddannelse kan bestå af. Afklaringsforløbet skal afdække den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud. 3

4 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Uddannelsesplanen: Efter endt afklaringsforløb udfærdiges uddannelsesplanen i tæt samarbejde med den unges netværk og UU vejleder. Uddannelsesplanen indeholder en beskrivelse af den unges uddannelsesforløb, herunder en plan for undervisningen og vejledning om gennemførelse af uddannelsens delelementer, som varetages af de enkelte uddannelsessteder. Undervisningsplanen: Som en del af uddannelsesplanen beskrives hovedmål og delmål for såvel hovedlinjefagene, personlig læring, almen læring og praktikforløb. Der tages udgangspunkt i Struktureret læring og praksis og der forlægger dokumentation for opnåelse af målene for alle delelementer. Delopgaverne afprøves og tilpasses i tæt samarbejde med den unge. Derved fremmes overblik og glæden ved egen læring. Planen evalueres og revideres 2 gange årligt. Dokumentation for elevens faglige og personlige læring og elevens udbytte af praktikforløb og tilvalgskurser samles i elevens personlige uddannelsesmappe. Uddannelsesmappen: Uddannelsesmappen følger eleven, og heri dokumenteres elevens faglige og personlige læring samt elevens udbytte af praktikforløb og tilvalgskurser. Uddannelsesmappen indeholder endvidere praktiske oplysninger om eleven, og elevens ønsker for fremtidig beskæftigelse. Den samlede uddannelsesmappe skal bidrage til, at eleven får et samlet overblik over egen læring og kompetencer. 4

5 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Skema: Når undervisningsplanen er udarbejdet, skemalægges de forskellige elementer og fag. Der skemalægges 810 timer årligt. Praktik: Der er i uddannelsen indlagt praktikperioder med fokus på at afprøve allerede indlærte færdigheder i andet miljø. Derudover er det praktikkens mål at opnå arbejdserfaring og anden erfaring, der sikrer kvalifi kationer, som er relevante på arbejdsmarkedet eller for udviklingen af de personlige kompetencer. Praktikken skal afklare mulighederne for et senere beskæftigelsestilbud. Praktiksted, praktikforløb og mål for praktikken opstilles individuelt, dog således at den samlede praktiktid højst udgør 280 timer årligt. Personlig udvikling: Som en del af uddannelsen, vil der på alle hovedlinjer sideløbende med faglige mål, blive opsat mål for udvikling af personlige kompetencer. Med udgangspunkt i elevens individuelle kompetencer og interesser, sættes der hovedmål og delmål for den personlige udvikling. Læringen foregår i sociale miljøer hvor der er mulighed for afprøvning af elevens sociale kompetencer. Eleverne får tilbud om deltagelse i vores særlige tilrettelagte ungetilbud, hvor ungeaktiviteter og samvær er i højsædet. Der kan f.eks. sættes mål for udvikling i: Kommunikation Samvær og social forståelse Arbejdspladsforståelse Selvforståelse Selvindsigt 5

6 Esbjerg Kommune Ungdomsuddannelse - USB Almene kurser: Ud over de 6 hovedlinjer er der tilbud om almene kurser på tværs af alle hovedlinjer. Kurserne er tilvalg og et supplement til såvel den teoretiske, den faglige som den personlige læring. Almenkurser kan f.eks. være: It og foto Sport - idræt - krop Læsning - skrivning - regning Kost Hygiejne Økonomi Kærester Dit samfund Ungdomsliv Førstehjælp Færdig med ungdomsuddannelse - Hvad så? Ved ungdomsuddannelsens afslutning, beskriver elevens uddannelsesmappe elevens samlede læring og tilegnede kompetencer. Med udgangspunkt i denne har den unge nu mulighed for at planlægge og tilrettelægge evt. valg af videre uddannelse eller valg af beskæftigelse. Efter afsluttet ungdomsuddannelse er der mulighed for at fortsætte i Beskæftigelsen i form af job i erhvervslivet, støttet/beskyttet beskæftigelse eller aktivitetstilbud. Læs mere om dette på 6

7 Personlig linje Beskæftigelsen Åmosen Åmosen ligger i Åmoseparken i Esbjerg V i et lukket boligområde med stille trafi k. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje og uddannelsen tilrettelægges individuelt og målrettes eleven i mindste detalje og sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Samvær og social forståelse Selvforståelse og selvindsigt Selvhjælpsfærdigheder På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne, og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Sideløbende er det muligt at sammensætte uddannelsen med praktisk læring på det kreative område. Der tilbydes fysiske aktiviteter som massage, gå- og køreture, snoezel, snoredans, svømning, bål og musik. Indholdet sammensættes i tæt samarbejde med den unges netværk. Uddannelsen retter sig mod elever med behov for tæt omsorg, nærvær og støtte, forudsigelighed og genkendelighed. 7

8 Åkæret Personlig linje Åkæret er et nybyggeri på Askekrattet i Esbjerg Ø. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje og uddannelsen tilrettelægges individuelt og målrettes eleven i mindste detalje og sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Samvær og social forståelse Selvforståelse og selvindsigt Selvhjælpsfærdigheder Arbejdspladsforståelse På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Sideløbende er det muligt at sammensætte uddannelsen med praktisk læring på områder som: Køkken, Kreativ, Drivhus / Udeliv og It. Der tilbydes fysiske aktiviteter som cykling, bevægelse, gå- og busture, musik, bål og brændehold. Indholdet sammensættes i tæt samarbejde med den unges netværk. Uddannelsen retter sig mod elever med diagnose indenfor Autisme Spektum Forstyrrelser (ASF) og andre som har gavn af meget struktureret pædagogik med forudsigelighed og genkendelighed. 8

9 Sct. Nicolai Personlig linje Åmosen Åmosen Sct. Nicolai ligger midt i Ribe by i et historisk område tæt ved stationen. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og målrettes eleven og sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Sang og musik Personlig pleje Fysioterapi Sansestimulation Motorisk leg Totalkommunikation Socialt samvær På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne og der opsættes mål og delmål i tæt samarbejde med den unges netværk. Linjen tilrettelægges helt efter den enkeltes behov med en anerkendende tilgang. Der arbejdes med billedkommunikation, pædagogisk massage, personlig pleje og relationsopbygning. Der kan undervises i lettere værkstedsarbejde og kreative aktiviteter, såsom billedkunst og træarbejde. Uddannelsen retter sig mod elever med behov for tæt omsorg og guidning, forudsigelighed og genkendelighed. 9

10 Åholmen Personlig linje Åholmen ligger centralt i Ribe tæt ved stationen midt i grønne omgivelser. Vi har til huse i en moderne etplans bygning. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Selvforståelse og selvindsigt Samvær og samarbejde Fysisk udfoldelse På Personlig linje tages der udgangspunkt i elevens ressourcer. Ressourceafdækningen klarlægger udviklingsområderne, og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og udvikling med anerkendende tilgang. Der arbejdes med billedkommunikation, tegn til tale, svømning, cykling, sanseintegration og stimulation. Snoezel, gå- og busture og eventuelt let sorteringsog monteringsarbejde. Indholdet sammensættes i samarbejde med den unges netværk. Uddannelsen retter sig mod elever med behov for omsorg, guidning, forudsigelighed, genkendelighed og tilstedeværende opmærksomhed. 10

11 Multicentret Personlig linje Åmosen Åmosen Multicentret ligger på Gabelsvej i Bramming. Vi tilbyder uddannelse på Personlig linje og, her er der mulighed for at blive afklaret omkring fremtidig beskæftigelsesønske. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde med eleven, ud fra drømme, ønsker og evner. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Kommunikation Samvær og social forståelse Selvstændighed og identitet Personlige kompetencer Arbejdspladsforståelse Sundhed og motion Succes & livskvalitet På Personlig linje tages der individuelle hensyn og udgangspunkt i elevens ressourcer. Udviklingsområderne afdækkes, og der opsættes mål og delmål for personlig udvikling. Sideløbende er det muligt at sammensætte uddannelsen med indhold af praktisk læring på områder som: Journalistik, It, havebrug og kreative fag. Der tilbydes aktiviteter som musik, drama og sansestimulering. Uddannelsen henvender sig til elever med lyst til at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer og dermed ruste sig til at komme videre i livet, og kunne tage et så selvstændigt valg som muligt i det kommende voksenliv. 11

12 Fællesbutikken Linie for butik Fællesbutikken er Beskæftigelsens 600m 2 store nyoprettede butik og café, der ligger centralt i Ribe by. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Indkøb Ekspedition Indretning Kassebetjening Kundepleje Cafédrift Den nyindrettede fællesbutik sælger varer som stearinlys, malerier, smykker, tekstiler, dekorationer, brugskunst og har en mindre café tilknyttet. Da uddannelsen er en serviceuddannelse lægges der vægt på kundebetjening og personlig fremtoning. Der undervises i butiksdrift, så eleven opnår forståelse for alle de elementer, der indgår i arbejdet i en forretning. Markedsføring, PR og økonomi er delelementer i uddannelsen. Butikken har afdelinger med blomsterbutik på Gartneriet og kunstbutik på Naturværkstedet. Uddannelsen henvender sig til elever, der kan lide at arbejde blandt mange mennesker og som vil bruge deres evner til udstilling, kasse- og kundebetjening. 12

13 n lse n ge seet fti o d æ Åmte sk rks Be væ r tu Na Grøn linje Naturværkstedet ligger i landlige omgivelser på Ølufvad Hovedvej i Esbjerg N. Vi tilbyder uddannelse på Grøn linje. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Naturlære Dyrepasser Havebrug Redskabslære På Grøn linje kan du lære om åer og vandløb, strand og hav, det vilde dyreliv, flora og fauna, og hvordan vi kan bruge ting fra naturen. Vi har heste, får, høns, katte, ænder og gæs og dyrepleje indgår som en væsentlig del af uddannelsen. Vi underviser i biavl, og her lærer du om årets gang for bierne og produktion af honning. I havebrug arbejder vi med vedligehold af udearealer, klipning af hæk og græs, træfældning, beskæring og kløvning. Uddannelsen henvender sig til elever som ønsker mere viden om arbejdet med naturen, dyrehold og grundelementerne vand, luft og jord. Uddannelsen kan kombineres med grøn uddannelse på Gartneriet i Ribe. g rin æ -L em nn ge sis ak pr 13

14 Gartneriet Grøn linje Gartner/pedel Gartneriet ligger midt i Ribe by i den store smukke park og dyrehave. Vi tilbyder uddannelse på Grøn linje som kan kombineres med en Pedeluddannelse. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Drivhus Dekorationer Fliselægning Plantekendskab Anlægsgartner Pedel Maskinlære Grøn linje - Gartner: I drivhusene undervises i blomsterdekorationer, blomsterbutik, planteproduktion, skadedyrsbekæmpelse og kundepleje. Eleven lærer om moderne dyrknings- og produktionsteknikker og effektiv håndtering. Anlægsgartneriet passer den store park med plantning, fl iselægning, lugning, maskinkørsel og beskæringer. Eleven lærer selvstændigt at passe et haveanlæg fra planlægning, udførelse til afl evering. På Grøn linje kan der indarbejdes et pedeltilbud, som grøn vicevært. Uddannelsen henvender sig til elever, der ønsker faglig oplæring i de grønne fag og måske senere job som f. eks. vicevært. 14

15 Gartneriet Åmosen Åmosen Grøn linje Natur Gartneriet ligger midt i Ribe by i den store smukke park og dyrehave Vi tilbyder uddannelse på Grøn linje med hovedvægt på natur og dyrehold. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Dyrepasser Naturkendskab Ridning Blomsterdekoration Kommunikation Personlig udvikling På Grøn linje - Natur undervises eleven i pasningen af de forskellige dyr mht. fodring, adfærd og pleje samt vedligehold af naturområdet. Ridning indgår både som læring om hestenes ve og vel, og som motorisk styrkende aktivitet. Der er mindre håndværksmæssige opgaver, og mulighed for kreative kurser i pilefl et og blomsterdekorationer. Tilbuddet tilrettelægges individuelt og giver plads til læring og samvær i trygge omgivelser, og hvor social og personlig udvikling vægtes højt. Uddannelsen henvender sig til elever for hvem, samvær, naturoplevelser og dyrehold giver en tryg og mere forudsigelig hverdag som basis for læring. 15

16 Naturværkstedet Linje for håndværk Naturværkstedet er beliggende i landlige omgivelser ca. 20 km. uden for Esbjerg på Ølufvad Hovedvej i Esbjerg N. Vi tilbyder uddannelse på Linje for håndværk - træ. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Værktøjshåndtering Træfældning Snitning Udskæring Forarbejde Opmåling På Linje for håndværk undervises i træ- og tømrerfaget. Vi underviser i brug af værktøjet og teknikker til forarbejdning og vi saver, snitter, høvler og pudser. Vi laver jagtstiger og jagttårne, naturstole, knive, skærebrætter, knagerækker, fodrebræt og andre ting vi får idéer til. Vi underviser i teorierne bag de forskellige fag. Vi underviser også i træsorter, materialelære, værktøjslære og planlægning. Vi lægger stor vægt på læring om sikkerhed. Når eleven er sikker i anvendelse af materialet, arbejdes der målrettet med elevens eget design. Uddannelsen henvender sig til elever, som ønsker mere viden om et særligt håndværk og læring i mere beskyttede omgivelser. 16

17 Linje for håndværk Montering Åmosen Åmosen LBV LBV ligger på Lillebæltsvej i Esbjerg N. tæt ved busforbindelse. Uddannelsen for Montering kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Værktøj Værktøjsbetjening Brug af palleløfter Betjening af tællemaskine Fremstilling Montering af el-komponenter Tælle og vejeopgaver Pakkeopgaver Lageropgaver Lodning Reparation af Bilkavogne Samling af lysarmaturer Samling og montering af mindre komponenter Ud over undervisning i det tekniske håndværk og betjening af værktøj, undervises der i teoretiske fag bundet op på praksis. Der undervises i fag som sikkerhed, lagerstyring, varekendskab, varebestilling, varenummerhåndtering, tællesystemer samt forsendelse og indpakning. Undervisningen foregår ved trinvis oplæring i de forskellige produkter. Uddannelsen henvender sig til elever som værdsætter arbejdsidentitet og som evt. senere ønsker beskæftigelse i industrien. 17

18 LBV Beskæftigelsen Linje for håndværk Snedkeri LBV ligger på Lillebæltsvej i Esbjerg N. tæt ved busforbindelse. Uddannelsen for Snedkeri kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Værktøj/maskiner Betjening af håndværktøj Betjening af træindustrimaskiner Brug af palleløfter Fremstilling Elevationssengebunde Lamelbunde Kasser Tilskæring og montering af mange mindre dele Arbejde efter forskellige skabeloner Fremstilling af trækvogne I Snedkeriet undervises i betjening af værktøj og maskiner herunder rundsav, afkortersav, båndsav, overfræser, dyvelbor, og afretter. Ud over de tekniske og praktiske fag undervises der i teori bundet op på praksis. Sikkerhed ved brug af maskiner/værktøj, sikkerhed ved støj, opmåling, varebestilling, varenummerhåndtering, samt forsendelse og rigtig indpakning. Undervisningen foregår ved trinvis oplæring i de forskellige produkter. Uddannelsen henvender sig til elever som værdsætter arbejdsidentitet og som evt. senere ønsker beskæftigelse i industrien. 18

19 Naturværkstedet Linje for kunsthåndværk Åmosen Åmosen Naturværkstedet ligger i landlige omgivelser på Ølufvad Hovedvej i Esbjerg N. Vi tilbyder uddannelse på Linjen for kunsthåndværk. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Sølv & Smykker Glas Tekstil Design Salg På Naturværkstedet tilbyder vi undervisning og fordybelse i 3 kunstfag. Vi har specialiseret os i Sølv & Smykker, Glaskunst og Tekstil. I alle fag undervises der i teknikker og teorierne bag. Vi arbejder med design og bevidstgørelse af eget udtryk. I Sølv & Smykker undervises der i fremstilling af smykker både i Art Clay sølv og med perler med enkle metoder og teknikker. I Glas undervises i teknikker og fremstilling af glasemner både med Bullseyeglas og fl oatglas. I Tekstil undervises der i fremstilling af boligtekstiler og vi syr på almindelig symaskine og overlocker. Naturværkstedet har egen butik og her undervises i udstilling, PR og salg. Uddannelsen henvender sig til elever som vil udforske sin kreative side og udvikle egne idéer. Der er mulighed for at kombinere med uddannelse i Beskæftigelsens fællesbutik. 19

20 LBV Beskæftigelsen Linje for kunsthåndværk LBV ligger på Lillebæltsvej i Esbjerg N. tæt ved busforbindelse. Vi tilbyder uddannelse på Linjen for kunsthåndværk. Vi arbejder med maleri og skulpturer. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Materiale- og værktøjslære Maleri Skulptur Udstillingsteknik Farvelære Kunsthistorie På Linjen for kunsthåndværk arbejder vi med grundig gennemgang af materialer og værktøj. Vi maler med pensel, acrylmaling, blyant/kul og akvarel. Vi arbejder også med skulpturer. I faget indgår teori om farvelære, maleteknikker, kunsthistorie, kunstnere og kunstarter som vi får viden om gennem bøger, film og fortællinger. Vi besøger kunstudstillinger. Vi arbejder med perspektiv, kroppens proportioner og portrættegning. Eleven lærer sikkerhed i eget udtryk. Vi laver udstillinger hvor eleven har mulighed for at formidle egne værker. Uddannelsen henvender sig til elever som vil udforske sine kreative kompetencer og udvikle egne evner, og ønsker større fordybelse. 20

21 Linje for kunsthåndværk Åholmen Åmosen Åmosen Åholmen ligger centralt i Ribe tæt ved stationen midt i grønne omgivelser. Vi har til huse i en moderne etplans bygning. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Lysfremstilling Tekstil Smykker Træarbejde Design Vi byder på en bred vifte af fag indenfor kunsthåndværk. Eleven lærer forskellige teknikker indenfor hovedområderne og teorien bag dem lige fra produktion af hjemmelavede lys, design af smykker til brugskunst. Der undervises i maleri og farvelære samt træarbejde og fremstilling af bl.a. prinsessesenge. Da produkterne sælges fra Beskæftigelsens fællesbutik indgår design og farvelære som delelementer i uddannelsen. Uddannelsen henvender sig til den kreative elev, der ønsker at arbejde med kunst og personlig udfoldelse. Uddannelsen kan kombineres med Linjen for butik. 21

22 Smedevej 23 Køkken & kantine linje Smedevej 23 er beliggende i Esbjerg V. Vi har storkøkken og laver hver dag mad til ca. 100 personer. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Madlavning Smørrebrød Varm mad og bagning Grøntsagskøkken Kantine Salatbar Vasketøj I vores storkøkken laver vi dagligt smørrebrød, varm mad, salatbar og hjemmebagt brød til kaffen. Der undervises i principperne fra jord til bord og vi har en frugt- og urtehave. I kantinen undervises i ekspedition, borddækning og kundepleje. Køkkenet har eget vaskeri, hvor man lærer at vaske, tørre, stryge og lægge tøjet sammen. Der undervises i modtagelse af varer og egenkontrol og i teorien bag køkkenfaget såsom kostberegning, planlægning, varekundskab og ernæringslære. I køkkenet er der oprydnings- og rengøringsopgaver. Der lægges stor vægt på personlig hygiejne og hygiejne i forhold til levnedsmidler i køkkenet. Uddannelsen henvender sig til elever, som ønsker en fremtid indenfor køkken-, kantine- eller caféområdet. 22

23 Køkken & kantine linje Åholmen Åmosen Åmosen Åholmen ligger centralt i Ribe tæt ved stationen midt i grønne omgivelser. Vi har til huse i en moderne etplans bygning. Uddannelsen kan sammensættes af elementer med følgende overskrifter: Café Planlægning Madlavning Bagning og syltning Hygiejne I vores køkken laver vi mindre retter, tilbereder frugt og bager. På bestilling laver vi gerne lagkager til kunder. Der tages udgangspunkt i cafédrift, hvor det er de lettere anretninger og serveringen, der prioriteres. Caféarbejdet er forbeholdt de unge mellem 18 til 30 år for at skabe et målrettet tilbud til denne målgruppe. Der undervises i planlægning, madlavning, servering, hygiejne og aktiviteter og opgaver for netop denne aldersgruppe. Uddannelsen henvender sig til elever, der ønsker et dynamisk cafémiljø. Samtidigt indgår de i et særligt alders-tilrettelagt tilbud med deraf følgende kurser og arrangementer. 23

24 Henvendelse for yderligere information om Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen ved: Beskæftigelsen Esbjerg kommune Henrik Clausen Tlf Mail: Mai-Britt Syberg Tlf Mail: Visitation Hvis du er interesseret i et uddannelsestilbud (USB), skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Sydvestjylland. Kongensgade Esbjerg Tlf Mail: Grafisk Trykcenter AS tlf.:

25 GRØN uddannelse KUNST uddannelse Ungdomsuddannelse i Beskæftigelsen HÅNDVÆRKS uddannelse PERSONLIG uddannelse BUTIKS uddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov KØKKEN uddannelse

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX

Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole d. 15.10.09 Overvejelser omkring STU Forløb for XX cpr. XX Overordnet mål: XX ønsker at blive afklaret omkring sin fremtid. Dette dels i forhold til hvilket arbejde / beskæftigelse

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest.

Skal kunne arbejde systematisk, samarbejde og have logisk sans. Skal være serviceminded og ikke være talblind. Som regel ren straffeattest. Rummelige brancher Transport/Logistik: Medhjælper på lager herunder køre truck og gaffelstabler, sætte på plads og læsse/laste biler, EDB/lagerstyring, håndtering af farligt gods, køre med mindre kran,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre.

Mål: At eleverne udvikler deres teaterevner - får lyst til at optræde for andre. Dansk At eleverne gør erfaringer med at bruge det talte og skrevne sprog At fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre At eleverne tilegner sig færdigheder inden for danskfaget

Læs mere

ALinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

ALinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ALinie Unge med behov for særlig tilrettelagt struktur JOB & AKTIVITETSCENTER estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen Hos os kan vi lide,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Botilbud - bygger bro mellem ungdomsliv og voksenliv Beskæftigelse - der giver mening - på individuelle præmisser STU - for dig der er noget særligt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Ak tivitetscentret Ellemosevej

Ak tivitetscentret Ellemosevej Ak tivitetscentret Ellemosevej I n d h o l d Adresse: Aktivitetscentret Ellemosevej Ellemosevej 40 8370 Hadsten Tlf.: 89642570 Afdelingsleder: Susanne Dehn-Andersen Åbningstider: Mandag:...8-15 Tirsdag:...8-14

Læs mere

100% SUccesfyldt arbejde

100% SUccesfyldt arbejde www.cfd.dk 100% SUccesfyldt arbejde Vaskeriet Teknisk afdeling Kørsel Systuen Udehold Kontor Kantine Man kan godt få det hele! Døves Vaskeri tilbyder udviklingsforløb i tegnsprogsmiljø Alle skal høres.

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

ELinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

ELinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ELinie Unge der forventes at kunne klare job/beskæftigelse med lidt støtte JOB & AKTIVITETSCENTER estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

nyborgungdomsskole.dk

nyborgungdomsskole.dk nyborgungdomsskole.dk Erhvervsfaglig Grunduddannelse er en toårig erhvervsuddannelse for unge under 29, som lærer bedst gennem praktiske aktiviteter og individuelt tilrettelagte forløb Praktiske oplysninger

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

arbejds- og uddannelsesområdet med støtte, vejledning og oplæring af unge og voksne borgere med særlige behov.

arbejds- og uddannelsesområdet med støtte, vejledning og oplæring af unge og voksne borgere med særlige behov. STU Chaplin Tilbud til unge med særlige behov Hvem er vi STU Chaplin er en arbejdsnær virksomhed med professionel ekspertise inden for arbejds- og uddannelsesområdet med støtte, vejledning og oplæring

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo kan give dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse. Dagtilbud Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt og struktureret pædagogisk

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

AspIT. fokuseret talent til erhvervslivet. aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01

AspIT. fokuseret talent til erhvervslivet. aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01 AspIT fokuseret talent til erhvervslivet de n e k k sdæ Et landnelsestilbud uddan aspit.dk I aspit@aspit.dk I Telefon 33 34 49 01 AspIT - Et landsdækkende tilbud til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb

Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Basen STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse EUA Erhvervs- og uddannelsesafklaringsforløb Til unge med særlige udfordringer BE YOURSELF; EVERYONE ELSE IS ALREADY TAKEN Oscar Wilde Basen STU & EUA Basen

Læs mere

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL

VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL VEJLEDENDE PRAKTIKPLAN FOR SALGSASSISTENT EVT. SALGSASSISTENT MED PROFIL AFTALEPERIODE: ELEV: VIRKSOMHED: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er

Læs mere

Centralt i Marjattas tilbud for det unge menneske med gennemgribende udviklingsforstyrrelse

Centralt i Marjattas tilbud for det unge menneske med gennemgribende udviklingsforstyrrelse 1 2.4 Ungdomsgrupperne. Marjatta skole og behandlingshjem har 4 ungdomsgrupper og 1 mindre ung voksengruppe. De ældste dagelever er tilknyttet de forskellige ungdomsgrupper som dagtilbud. Her bor deres

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse

Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Ydelseskatalog for Center for beskyttet beskæftigelse Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 Kvalitetsstandard: Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Formål: At tilbyde beskyttet

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere