Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen, Brønderslev Kommune, har Teknologisk Institut, Byggeri den 10. og 11. december 2007 samt 7. januar 2008 gennemført fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af skolens vestfløj på adressen Skolegade 28 i Brønderslev. Til stede ved undersøgelsens start var Steen Thomassen. Pedel Torben Højer var til stede ved undersøgelsen generelt. Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri. Baggrund Skolens inspektør har gennem længere tid klaget over dårlig lugt og indeklima i kontoret på 1. sal. I forbindelse med en tidligere undersøgelse er der konstateret vækst af skimmelsvamp i inspektørkontoret, og i andre lokaler i østsiden af bygningen. Inspektørkontoret er blevet rømmet, og ISS har hugget puds af vægge og lofter, brudt trægulvet op og fjernet størstedelen af indskudsler og indskudsbrædder i bjælkelaget mod stueetagen. Formål Undersøgelsen havde følgende formål: At undersøge art og omfang af skimmelvækst i øvrige lokaler i fløjen. At vurdere årsag til skimmelvækstens opståen. At anbefale renoveringsomfang og -metoder. Data og informationer Skolefløjen er skolens hovedbygning og er opført i begyndelsen af 1900-tallet. Fløjen er opført i gul teglstenshulmur (efterisoleret med polystyrolgranulat) og med tag af eternit-skifer, som inden for de seneste år er omlagt/fornyet med nyt undertag og nye skifre.

2 Fløjen indeholder: kælder stueplan med 8 klasseværelser 1. sal med fysiklokale mod syd og vest, biologi mod øst, og administration mod nord og vest tagetage som i midterarealet er loftrum. Tidligere har der været indrettet klasseværelse og beboelse i tagetagen Rekvirenten har udleveret følgende: Plantegninger 1:100 af stueplan, 1.sal og tagetage. Analyse- og målemetoder Analysemetoder er beskrevet i resultatbilag 1,2,3 og 4 Målemetoder er beskrevet i bilag 5 se venligst dette. Besigtigelse og målinger 1. sal Inspektørkontor Vægpuds er hugget af de 3 ydervægge, samt væg mod trappegang. På indervæg mod toilet/forrum er der ikke foretaget afhugning af puds. Væggen er en trævæg med forskalling, rør og puds. Loftpuds og rør er hugget ned, således at den bagvedliggende forskalling er frilagt. Gulvbelægning, gulvbrædder, indskudsbrædder og indskud er fjernet, således at bjælker og bagsiden af underliggende loftforskalling (med rør og puds) er blotlagt. Langs indervæg mod gang, forrum og toilet er indskudsbrædder og indskud ikke fjernet i fuldt omfang, idet skillevæggen hviler herpå. Der er etableret 2 huller i bagmur mod øst, dels under et vindue, dels mellem vinduer. Ydervæggen er fra bjælkelaget og opefter en cm teglstenshulmur. Fra bjælkelaget og nedefter er ydervæggen en 47 cm teglstenshulmur. Hulmuren er efterisoleret med polystyrolgranulat. I forbindelse med bjælkelaget er der i ydervæggen foretaget gennemmuring mellem formur og bagmur (fast forbindelse). Gennemmuringen foregår over minimum 1 skifte, og antagelig 3 skifter. Bjælkelaget er opbygget af 100 x 200 mm træbjælker pr mm c/c og er langsgående i lokalet (syd/nord). 2 yderste bjælker (nærmest ydervæg) er noget medtaget og nedbrudt af råd og fugt ved bjælkeenderne, som er indmuret i ydermurene. Gann-måling i ydervæg mod øst viser følgende værdier: o (fugtig) forneden ved gennemmuring o på nederste meter over bjælkelaget (dog højere på nederste skifter) o (tør) i murværk i vinduesniveau o (tør) over vinduer 2

3 Gann-målinger på ydervæg mod nord viser følgende værdier: o forneden. Dog op til enkelte steder. o (tør) på væggen i øvrigt. Træfugt i bjælker ved ydervæg og bjælkeender i/ved murværk er målt til % Træfugt i bjælker i øvrigt er målt til 8-12 %. Træfugt i indskudsbrædder er målt til 8-10 %. Der er konstateret svampeangreb på et indskudsbræt. Prøve er medtaget til undersøgelse på laboratorium. Træfugt i loftforskalling (loft i underliggende rum) i bjælkelag er målt til 8-10 %. Murrem, som ligger under bjælkeender i ydervæg mod nord er nedbrudt af råd og fugt over de yderste 3 m (nordøst) og skal udskiftes. Træfugt forneden i indvendig skillevæg mod toilet/forrum er målt til 8-10 %. Træfugt i forskallingsbrædder i loft er målt til %. Aftryksprøve 1 og MycoMeter-prøve 1 er udtaget på væg/gulv til venstre for dør (sydvest). Aftryksprøve 2 og MycoMeter-prøve 2 er udtaget på bjælkeside i hjørne nordøst. Aftryksprøve 3 og MycoMeter-prøve 3 er udtaget på loftforskalling sydvest. Aftryksprøve 21 og MycoMeter-prøve 21 er udtaget på undersiden af indskudsbræt ved skillevæg mod gang. Toilet ved inspektørkontor Aftryksprøve 4 og MycoMeter-prøve 4 er udtaget forneden på væg bag håndvask ved ydervæg. Gann-måling på væg i toiletrum (bag håndvask) viser værdier op til 70. Kopirum/depot Hultagning i gulv viser følgende: o 2,5 mm linoleum o 22 mm gulvspånplade o Bjælkelag Træfugt i trækonstruktion og spånplade er målt til 8-10 %. Temperatur og luftfugtighed i bjælkelaget er målt til 17 C/55,8 % RF. Biologi Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 19,1 C/48,8 % RF. Gann-måling på ydervæg under vinduer viser (fugtig). Gulvet/bjælkelaget gynger meget. Nedhængt loft af akustikgips i skinnesystem. Puds på ydervæg over nedhængt loft er flere steder revnet og løst (nordøst). Prøve af puds og tapet tages med til nærmere laboratorieundersøgelse. Gann-måling på ydervæg over nedhængt loft viser værdier på (let fugtigt). 3

4 Træfugt i fodliste er målt til 13 %. Troxlermålinger på gyngende bjælkelag viser variationer i tælletal på Aftryksprøve 5 og MycoMeter-prøve 5 udtaget på ydervæg ved vindue ca. 120 cm over gulv. Hultagning i gulv mod nordøst: o 2,5 mm linoleum o 16 mm krydsfiner o 28 mm gamle gulvbræt o 70 mm luft (indskud) til indskudsbræt. Ingen isolering udover lerindskud. o Træfugt i gammel gulvbræt er målt til 6-11 %. o Træfugt i bjælke er målt til 8 %. o Temperatur og luftfugtighed i hul er målt til 14,8 C/56 % RF. Aftryksprøve 22 på bjælke/indskudsbræt. Hultagning i gulv sydøst: o 2,5 mm linoleum o 12 mm krydsfiner o 3,2 mm linoleum o 22 mm gulvbræt o 70 mm luft (indskud) til indskudsbræt. Ingen isolering udover lerindskud. o Træfugt i gulvbræt og indskudsbræt er målt til %. o Temperatur og luftfugtighed i hul er målt til 16,1 C/57,2 % RF. Gann-måling på ydervæg lige over hul i gulv viser værdier på Der er synlig skimmel bag tapet. Aftryksprøve 23 og MycoMeter-prøve 23 er udtaget på ydervæg sydøst. Aftryksprøve 24 er udtaget på indskudsbræt i hul i gulv. Depot ved biologi Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 16,6 C/58,2 % RF. Gann-måling på ydervæg samt på yderste del af væg mod kontor viser (fugtig). Synlig skimmel på vægge ved vindue, under loft og på ydervæg under bord. Aftryksprøve 6 og MycoMeter-prøve 6 udtaget på ydervæg ved vindue. Fysik Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 20,1 C/40,2 % RF. Gann-måling på ydervæg generelt viser værdier på (tør) Gann-måling mellem det østlige vindue og det sydøstlige murhjørne viser værdi på 100 ca. 160 cm over gulv. Gann-måling på endevæg ved loft viser værdier op til 90. Enkelt sted over fysikskabe samt mellem bjælke og udsugning fra skabe vises op til 98. Indvendige vægge er behandlet med strukturmaling på puds (ingen tapet). Gulvbelægning er af gummi i modsætning til øvrige lokaler, hvor belægningen er udført som linoleum. 4

5 Aftryksprøve 7 og MycoMeter-prøve 7 udtaget på ydervæg bag fysikskabe (hul i bagbeklædning). Hultagning i gulv sydøst: o 2 mm vinyl o 22 mm spånplade o 22 mm gulvbræt o 75 mm strør/bjælker o Indskudsbræt Træfugt i gulvbræt/gulvplade/strø/indskudsbræt er målt til 6-8 %. Aftryksprøve 25 er udtaget på strøside i hul. Viceinspektørkontor Sekretariat Mødelokale (midlertidigt inspektørkontor) Ingen tegn på fugt eller skimmel. Aftryksprøve 9 og MycoMeter-prøve 9 udtaget i udsugningsarmatur til ventilationsanlæg. Stueplan Klasselokale 11 Lokalet er beliggende umiddelbart under det rømmede inspektørkontor. Linoleumsbelægning på gulv. Gipsplade-systemloft, nedsænket ca. 20 cm i forhold til det oprindelige loft med rør og puds. Gann-måling på ydervæg over nedhængt loft viser værdier på op til 120 (fugtig). Træfugt i bjælke/rem langs nordvæg (rem under bjælker i inspektørkontor) er målt til 20 %. Gann-måling på væg under nedhængt loft viser værdier på (let fugtig). Aftryksprøve 10 og MycoMeter-prøve 10 udtaget på væg over nedhængt loft nordøst. Trappegang (bagtrappe) Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 16,2 C/60,6 % RF. Løst tapet omkring yderdør. Gann-måling på væg omkring yderdør viser værdier op til 115 (fugtig). Gann-måling på væg over dør viser værdier på 100 (fugtig). Synlig skimmelvækst bag tapet over og ved siden af døren. Vinylfliser på gulv. Træfugt i fodliste ved ydervæg er målt til 20 %. Træfugt i gulvplade under vinylfliser er målt til 20 %. Synlig skimmevækst under fliser på krydsfinerplade. 5

6 Klasselokale 12 Gann-måling under vindue uden radiator viser værdier på (fugtig). Aftryksprøve 11 og MycoMeter-prøve 11 udtaget på væg under vindue uden radiator (midterste). MycoMeter-prøve 12 udtaget på væg over nedhængt gipsplade-systemloft sydøst. Klasselokale 13 Tidligere vandskade i hjørne mod sydøst. Gann-måling på væg og vinduesfals viser værdier op til 150 (fugtig) lokalt ved vandskadestedet. Gann-måling på væg umiddelbart under området med vandskaden og under vindue viser værdier op til 120. Ingen fugt at måle i væggen i øvrigt. Der er tidligere målt kraftig skimmelvækst i vindueslysning. MycoMeter-prøve 13 udtaget på væg over nedhængt gipsplade-systemloft. Aftryksprøve 26 er udtaget i vinduesfals over vindue. Klasselokale 14 Gann-måling på ydermur ved hjørner mod øst viser værdier på op til 90 (fugtig). Gann-måling i vinduesfalse viser værdier op til 120 (fugtig). Der er konstateret skimmelvækst i vindueslysning sydøst, bag glasvæv, som er monteret på nederste 160 cm af ydervæggen. Aftryksprøve 14 og MycoMeter-prøve 14 udtaget på ydervægshjørne over nedhængt gipsplade-systemloft. Klasselokale 7, 8, 9 og 10 Der er ikke konstateret opfugtning af konstruktionerne. Dog er der i klasselokale 10 målt Gann-værdier i vinduesfalse på 140 (fugtig). Aftryksprøve 27 og MycoMeterprøve 27 er udtaget i vinduesfals nordvest. I klasselokalerne er der monteret glasvæv på undervægge (som i klasselokale 14). Der er givetvis skimmelvækst bag glasvævsbeklædningen. Tagetage Tagrum generelt Ca. 35 taghældning. Nyere skifertagdækning med undertag af banevare. Undertag er ikke ført til tagrende, men klæbet til fodblik, som udmunder på gesims bag tagrende. I nordlige ende af tagrummet findes 2 gamle loftværelser, som antageligt tidligere har været anvendt til beboelse. Mod vest er der et adskilt rum, som tidligere har været anvendt til beboelse, men som nu er delvist opfyldt med ventilationskanaler. Der er kraftig skim- 6

7 melvækst på gipspladeloft i rum med ventilationskanaler. Træfugt i trækonstruktion over skimmelbegroede plader er målt til %. Den sydlige del af tagrummet har tidligere været anvendt til klasselokale. Området er beklædt dels med profilbrædder, dels med træfiberplader (masonit). Tagrum nordøst (over inspektørkontor) Gann-målinger på gavlvæg mod nordøst (over inspektørkontor) viser værdier på (fugtig). Gann-målinger på trempelmur mod øst viser værdier på (fugtig). Gavlvæg i loftværelse mod øst er 37 cm hulmur. Sålbænke neden for gavlvinduer er nedbrudt og med løse fuger. Hultagning i gulv i loftværelse nordøst: o Temperatur og luftfugtighed i hul er målt til 7 C/75,2 % RF. o Træfugt i gulvbræt er målt til % o 18 cm hulrum i bjælkelag er udfyldt med mineraluld. o Dampspærre over underliggende loft over inspektørkontor. o Træfugt i forskalling over underliggende loft er målt til 10 %. Træfugt i fodliste er målt til 16 %. Aftryksprøve 15 og MycoMeter-prøve 15 er udtaget på overside af forskalling over inspektørkontor (i hul i bjælkelag). Aftryksprøve 16 og MycoMeter-prøve 16 er udtaget på ydervæg mod øst i nordfløj. Tagrum sydøst (over fysik) Gann-måling på væg bag profilbrædder i sydfløj (over fysik) viser værdier på (fugtig). Gann-måling i vinduesfalse i tagrum viser værdier på 140 (fugtig). Aftryksprøve 8 og MycoMeter-prøve 8 udtaget på beklædning og fodliste ved ydervægsbeklædning i østvendt loftrum over fysiklokale. Hultagning i bjælkelag i tagrum i sydfløj mod øst Træfugt i gulvbræt og gulvbjælke er målt til 8-10 %. o Temperatur og luftfugtighed i hul er målt til 9,2 C/65 % RF. Aftryksprøve 20 og MycoMeter-prøve 20 udtaget på overside af loftforskalling over fysiklokale. Tagrum nordvest Gann-måling på gavlvæg mod vest viser værdier på (fugtig). Der er linoleumsbelægning på bræddegulvet i loftsværelset. Træfugt i fodlister og gulvbrædder er målt til %. Aftryksprøve 17 og MycoMeter-prøve 17 er udtaget på gulvbræt under linoleum. Hultagning i gulv i gavlværelse nordvest. o Træfugt i bjælker er målt til 10 %. o Træfugt i gulvbræt (udboret skive) er målt til 14 %. 7

8 MycoMeter-prøve 18 er udtaget på bjælkelag langs gavlvæg. Tagrum øst (over biologi) Gann-måling på trempelvæg er målt til (fugtig). Træfugt i rem i trempelvæg er målt til 8-10 %. Aftryksprøve 19 og MycoMeter-prøve 19 er udtaget på trempelvæg lige over rem på murværk. Kælder Kældervægge er berappet/pudset og overfladebehandlet med maling (plastmaling evt. tidligere kalk). Der er afskalninger og saltudskjoldninger adskillige steder på kældervæggende. Lofter er med rør og puds under det overliggende bjælkelag. I midterarealet ud for kedelgrav og under indgang er loftet beklædt med plademateriale (eternit) som følge af omfattende afskalninger under overliggende måtteramme. Gann-målinger forneden på vægge viser værdier på (fugtig). Gann-målinger foroven på vægge viser værdier på (fugtig). Gann-målinger på gulv viser værdier på (fugtig). Gann-målinger på lofter viser værdier på (tørt). Træfugt i trækonstruktion (bjælker, indskudsbrædder mv.) ved indgangen til krybekælder er målt til 8-10 %. Aftryksprøve 28 og MycoMeter-prøve 28 er udtaget på træværk ved krybekælder. Aftryksprøve 29 og MycoMeter-prøve 29 er udtaget på loftafskalning ved plader under indgang (ud for kedelgrav). Udvendig Fuger i udvendig murværk i sydvæg er flere steder nedbrudte og utætte. Omfugning bør overvejes. Pudslag på murede sålbænke er revnet og løst, og yder ingen beskyttelse mod vandindtrængning. Sammenfatning Kælder: Kældervægge er opfugtede, men der er ikke konstateret tilstedeværelse af aktiv skimmelvækst. Stueplan: Der er ved stikprøver konstateret skimmelforekomst i fløjens østvendte lokaler. Endvidere er der risiko for skimmelvækst omkring vinduer i vestvendte lokaler. 1.sal: Der er ved stikprøver konstateret skimmelforekomst i fløjens østvendte lokaler (inspektørkontor, biologilokale og biologidepot). 8

9 Endvidere er der fundet skimmelsvampesporer i forbindelse med ventilationsanlægget i administrationsområdet (konstateret i mødelokalet). Angreb af Hvid Tømmersvamp i indskudsbræt fra inspektørkontor. Tagetage: Der er ved stikprøver konstateret udbredt skimmelvækst og skimmelsporer i tagkonstruktionen. Vurdering På grundlag af de foretagne undersøgelser samt givne data og informationer kan Instituttet udtale følgende:. Af skemaet i bilag 1 og 3 (aftryksresultater) fremgår det, at der foregår vækst af bygningsrelateret skimmelsvamp på følgende lokaliteter: Stueplan: Klasselokale 10 i vinduesfalsen, bag glasvæv. Dog i mindre grad. Klasselokale 12 midt på ydervæggen. Klasselokale 13 i vinduesfalsen. 1. sal: Inspektørkontor på væggen bag døren, på bjælkelaget samt på loftforskallingen. Biologilokale på ydervæg og i bjælkelag. Biologidepot på ydervæg. Tagetage: I bjælkelag/forskalling over inspektørkontor. På muret gavlvæg mod øst i nordlænge. På gulv/bjælkelag i tagværelse mod vest. På muret trempelvæg mod øst. I bjælkelag/forskalling over fysiklokale. Af skemaet i bilag 2 og 4 fremgår det, at niveauet følgende steder ligger langt over normalt baggrundsniveau (C-værdier): 1. sal: Biologilokale på ydervæg og i bjælkelag Biologidepot på ydervæg Tagetage: På muret gavlvæg mod øst i nordlænge. På gulv/bjælkelag i tagværelse mod vest. Af skemaet i bilag 2 og 4 fremgår det ligeledes, at niveauet følgende steder ligger over normalt baggrundsniveau (B-værdier), men kan stamme fra tidligere aktiv skimmelvækst eller skimmelvækst i nærheden af prøveudtagningsstedet: Kælder: På træværk i krybekælder 9

10 Stueplan: Klasselokale 10 bag glasvæv i vinduesfals. Klasselokale 11 på ydervæg over nedhængt loft. Klasselokale 13 på ydervæg over nedhængt loft. Klasselokale 14 på ydervæg over nedhængt loft. 1. sal: I inspektørkontor på væg/gulv bag dør, i bjælkelag, under indskudsbræt, og i loftforskalling. I viceskoleinspektørkontor i ventilationsarmatur (udsugning). Biologilokale på ydervæg. Tagetage: Ved gavlbeklædning i loftrum mod sydøst (over fysiklokale). I bjælkelag i loftværelse nordøst (over inspektørkontor). I bjælkelag ved trempelvæg mod øst (over biologi). I bjælkelag i loftværelse sydøst (over fysik). På trempelvæg mod øst. Det skal herudover bemærkes, at der er synlig skimmelvækst i trappeopgangen mod øst, samt på gipsloftet i tagrummet med ventilationskanalføring. Teknologisk Institut gør opmærksom på, at påvirkning fra skimmelsvampe kan give helbredsgener, jf. Sundhedsstyrelsens pjece Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger, udgivet i Årsagen til skimmelvæksten vurderes at være følgende: Opfugtning af ydervæg som følge af nedbrudte fuger og manglende afdækning på sålbænke og murfriser. Endvidere kan det konstateres, at undertaget under skiferbelægningen ikke er ført til tagrende, men er klæbet til fodblik, på gesims. Eventuelt indtrængende regnvand og smeltet fygesne på undertaget vil således i begrænset omfang kunne medvirke til opfugtning af murværket. I forbindelse med bjælkelaget er det konstateret (som nævnt under afsnittet besigtigelse og målinger ), at der sker en gennemmuring mellem formur og bagmur. Denne gennemmuring kan ligeledes være årsag til opfugtning af bjælkelaget. Risikoen forstærkes af ydervægens nedbrudte fuger. Opfugtningen af ydervæggen øger samtidig nødvendigheden af, at konstruktionen kan udtørre ved opvarmning og ventilation. Dette kan imidlertid utilsigtet forhindres ved indvendige beklædninger og tætte overfladebehandlinger af vægge og gulve. Som eksempel kan nævnes glasvævsbeklædningerne på undervæggene i stueetagen. Denne beklædning hindrer fugten i at diffundere ud i rummet og kan dermed give anledning til skimmelvækst under glasvævsbeklædningen. 10

11 Udbedringsforslag I det følgende angives summarisk de tiltag, som Teknologisk Institut på baggrund af resultater af stikprøveundersøgelser og målinger vil anbefale. Angivelserne er ikke udtømmende, idet der fra bygherrens side løbende skal tages beslutning, om det eksakte omfang af renoverings- og retableringsarbejder, f.eks. i tagrummet. Kælder: Antallet af skimmesporer på træværk i krybekælder ligger lidt over normalt baggrundsniveau, men stammer fra støv og snavs. Der er ikke konstateret skimmelvækst i området, og på den baggrund anses det ikke nødvendigt med skimmelafrensning i kælderen. Det skal påses, at krybekælderen stedse ventileres og holdes tør. Det anbefales, at loftet/bjælkelaget i forbindelse med den overliggende indgang blotlægges, idet der er tegn på opfugtning ovenfra (fra indgangsarealet). Opfugtningen kan have medført skader, som kræver udbedring. Stueetage: Klasselokale 11 Nedhængt loft demonteres. Løst og opfugtet puds på nord- og østvæg afhugges. Opfugtet bjælke i/ved nordvæg (under bjælkeender) skal udskiftes (også nævnt under inspektørkontor i det omfang, den er nedbrudt af fugt, råd og svamp (min. yderste 3 meter). Inden retablering af vægge og loft skal overvægge og oprindelig loft skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Såfremt det nedhængte loft eller dele heraf genanvendes, skal det hovedrengøres inden genopsætning. Vægge og vinduesfalse bør behandles med diffusionsåben maling. Tapet og glasvæv bør undgås. Trappegang (bagtrappe) Gulvbelægning fjernes og gulvplade udskiftes eller skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Såfremt gulvpladen udskiftes, skal det ske med andet fugtbestandigt materiale og med fugtbestandig belægning. Det kan eventuelt anbefales at etablere en lokal varmekilde med det formål at holde området tørt. Endvidere kan det anbefales at etablere foranstaltninger uden for døren for således at imødegå opfugtning af gulvet (skraberist, overdækning eller lign.) Vægge mv. afrenses for løst glasvæv og løst puds og skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Opfugtning og skimmelvækst er fortrinsvis lokaliseret omkring yderdøren, og skimmelafrensningen skal koncentreres heromkring. Det endelige omfang af saneringen/afrensningen fastlægges i forbindelse med afrømningen. Vægge bør behandles med diffusionsåben maling. Tapet og glasvæv bør undgås. 11

12 Klasselokale 12 Ydervæg i nicher under vinduer skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden, efter at evt. løstsiddende overfladebehandling og puds er fjernet. Klasselokale 13 Nedhængt loft demonteres. Løst og opfugtet puds på østvæg (især sydlige hjørne og omkring vindue) afhugges. Inden retablering af vægge og loft skal vægge og oprindelig loft skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Såfremt det nedhængte loft eller dele heraf genanvendes, skal det hovedrengøres inden genopsætning. Vægge og vinduesfalse bør behandles med diffusionsåben maling. Tapet og glasvæv bør undgås. Klasselokale 14 Der er ikke konstateret skimmelvækst i lokalet, og afrensning anses ikke for nødvendigt. Klasselokaler i stueetagen generelt Det anbefales, at glasvævsbehandlingen, som generelt er foretaget forneden på vinduesvægge fjernes, idet der flere steder er konstateret opfugtning på væggene. Glasvævsbeklædningen og malingen kan forhindre væggen i at udtørre og dermed øge risikoen for skimmevækst bag glasvævsbeklædningen. Når glasvæv er afrømmet, skal områder med løst og misfarvet puds hugges af, og områderne skal skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Cleanmetoden. 1.sal: Inspektørkontor Træværk, som er nedbrudt af fugt, råd og svamp, skal udskiftes/forstærkes. Dette gælder de to yderste bjælker langs østvæggen (indlagt i nord- og sydvæg) samt murrem under bjælkeender i nordvæg. Alle flader, herunder blotlagte bjælker, forskalling, murværk, vægge, lofter mv., skal skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Biologilokale samt biologidepot Nedhængt loft demonteres. Puds på oprindeligt loft i depot hugges ned. Løst og opfugtet puds på østvæg afhugges. Gulvbelægning og isolering demonteres, og bjælker blotlægges og vurderes nærmere. 12

13 Gulvbjælker, indskudsbrædder og forskalling skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Indskudsbrædder kan eventuelt fjernes inden afrensning Vægge og loft skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Såfremt det nedhængte loft eller dele heraf genanvendes, skal det hovedrengøres inden genopsætning. Vægge og vinduesfalse bør behandles med diffusionsåben maling. Tapet og glasvæv bør undgås. Fysiklokale Der er konstateret forhøjet fugtindhold forskellige steder i ydervæggen. Der er dog ikke konstateret forhøjet træfugt, og der er ikke konstateret skimmelvækst i eller på konstruktionerne. Det anbefales derfor, at fugtproblemet her udelukkende angribes udefra (se forslag angående udvendige tiltag). Ventilationsanlæg Det anbefales, at ventilationsanlægget (kanaler og armaturer) i administrationslokalerne og mødelokalet renses. Tagetage: Tagrum generelt Gamle væg- og loftbeklædninger af profilbrædder og masonitplader bør demonteres og fjernes. Gamle gulvbelægninger af linoleum mv. bør fjernes. Skimmelbegroede gipsplader i rum med ventilationskanaler skal demonteres og fjernes. Gavlmure og trempelvægge generelt skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Der skal etableres effektiv ventilation af loftrummet Tagrum nordøst (over inspektørkontor) Gulvbrædder demonteres, isolering fjernes, og bjælker blotlægges i området svarende til det underliggende kontor. Bjælker forskalling og ydervæg skimmelafrenses efter Micro Cleanmetoden. Tagrum nordvest (over administration) Gulvbelægning og gulvbrædder, isolering fjernes, og bjælker blotlægges i området svarende til det underliggende kontor. Bjælker forskalling og ydervæg skimmelafrenses efter Micro Cleanmetoden. 13

14 Tagrum øst (over biologi) Gulvbrædder langs trempelvæg (1,5 2 m) fjernes. Bjælker indskud og forskalling blotlægges, og konstruktionen skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Tagrum sydøst (over fysik) Gulvbrædder demonteres, isolering fjernes, og bjælker blotlægges i området svarende til østligste 1/3 af sydlængen. Bjælker forskalling og ydervæg skimmelafrenses efter Micro Cleanmetoden. Udvendig: Det anbefales, at alt udvendig murværk omfuges. Omfugningen skal ske efter en generel afrensning og udkradsning af eksisterende fuger, og i en mørteltype svarende til den oprindelige. Efter omfugning kan det overvejes at imprægnere murværket med Sylan. Sålbænke og murfremspring bør afdækkes med indrillet metalløskant. Generelle anvisninger ved skimmelrenovering I områder, hvor bygningsmaterialer udskiftes eller afrenses på grund af forekomst af skimmelsvampesporer, er det, i forbindelse med at arbejdet udføres, vigtigt at sikre et højt niveau med hensyn til udluftning og rengøring samt at sikre, at skimmelmateriale ikke spredes til tilstødende lokaler. Normalt hindres spredning af skimmelmateriale ved etablering af undertryk i renoveringsområdet. Der henvises til vedlagte anvisning, Renovering efter skimmelangreb Råd til håndværkere, med hensyn til beskyttelse af personale, som forestår renovering og fjernelse af materialer, hvor der forekommer store koncentrationer af skimmelsvampesporer. I forbindelse med skimmelrenovering frigives der som regel store mængder skimmelmateriale fra de begroede overflader, som skal afrenses eller udskiftes. Dette vil kunne give gener hos personer, som uden værnemidler udfører arbejdet, og skimmelmaterialet vil samtidig kunne spredes til andre ikke-inficerede dele af bygningen eller nabobygninger. Det anbefales derfor, at skimmelrenovering udføres af firmaer med speciale inden for dette område, således at den fornødne personbeskyttelse sikres, samt at spredning af skimmelmateriale til andre dele af bygningen reduceres til et minimum, og den nødvendige rengøring afslutningsvis bliver udført. Efter renovering/istandsættelse er det vigtigt, at der gennemføres en grundig slutrengøring svarende til almindelig hovedrengøring. Rengøringen gennemføres 2 gange med timers mellemrum for at opfange skimmelsvampesporer og mindre partikler, der er sedimenteret efter første rengøring og ophvirvling. I forbindelse med rengøringen bør der, så vidt det er muligt, gennemføres gennemluftning af rummene 14

15 således, at luftbårne partikler i videst muligt omfang ventileres ud af bygningen. Herefter kan rummene tages i brug. Se i øvrigt By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelvækst. Venlig hilsen Teknologisk Institut, Byggeri Frede F. Møller Bygningskonstruktør BTH Direkte telefon Direkte telefax Mobil Bilag: 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver (udtaget 11. og 12. december 2007) 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test (udtaget 11. og 12. december 2007) 3. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver (udtaget 7. januar 2008) 4. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test (udtaget 7. januar 2008) 5. Analyse- og målemetoder 6. Renovering efter skimmelsvampeangreb Råd til håndværkere 15

16 Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver 24. januar 2008 Aftryksprøver er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium konstateres, hvilke slægter/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte overflade. Ved brug af aftryksprøver i forbindelse med skimmelundersøgelser i bygninger inddeles skimmelsvampe i to overordnede grupper: Bygningsrelaterede svampe, som trives i bygningsdele, der er eller har været opfugtede og således indikerer, at der foregår eller har foregået vækst af skimmelsvampe i bygningen/bygningsdelen. Herefter kaldet bygningsrelaterede svampe. Luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, som er normalt forekommende i støv og luft og ikke indikerer skimmelvækst. Herefter kaldet støvsvampe. Dyrkningsresultater fra aftryksprøver fremgår af skema herunder. Dominerende svampe er fremhævet med fed skrift. Aftrykspladen udtaget ved besigtigelsen er analyseret i laboratoriet. Pladen indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). I laboratoriet er pladen inkuberet i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 11. december 2007 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 1 Rømmet inspektørkontor, væg/gulv tv. for dør sydvest, trævæg/gulv ~50 Penicillium sp. 10 Rhodotorula muc./ aeroc. 1 Ulocladium oudemansii 2 Rømmet inspektørkontor, bjælkelag (gulv), på bjælkeside NØ-hjørne 3 Rømmet inspektørkontor, loftforskalling, på afdækket loftforskalling 4 Toiletrum, ydervæg, på væg bag håndvask (ved gulv) 5 Biologi, ydervæg ved vindue, på puds 1,2 m over gulv ~50 Penicillium sp. ~10 Rhodotorula muc./ aeroc. ~30 Chaetomium sp. ~30 Penicillium sp. 2 Penicillium sp. >100 Aspergillus versicolor 2 Chaetomium sp. 16

17 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 6 Depot ved biologi, ydervæg ved vindue, på puds ved vindue 7 Fysiklokale, ydervæg, væg bag fysikskabe 8 Loftrum, gavlbeklædning, indvendig, på masonitplade/fodliste 9 Viceinspektør, ventilationsaggregat, på udsugningsaggregat 10 Klasselokale 11, ydervæg, på puds over nedhængt loft NØ 11 Klasselokale 12, ydervæg, under vindue uden radiator 14 Klasselokale 14, ydervæg, i hjørne over nedhængt loft 15 Biologi NØ Materialeprøve af puds og tapet 24. januar 2008 ~50 Cladosporium sphaerospermum ~50 Ulocladium oudemansii 5 Penicillium sp. ~30 Aspergillus versicolor ~20 Penicillium chrysogenum 1 Alternaria sp. 3 Botrytis cinerea 3 Cladosporium herbarum 3 Penicillium sp. 2 Acremonium sp. ~10 Chaetomium sp. ~30 Penicillium sp. 9 Sporothrix sp. ~50 Sporothrix sp. 10 Penicillium sp. 1 Aspergillus wentii grp. 1 Botrytis cinerea 2 Paecilomyces variotii 5 Penicillium sp. 25 Penicillium sp. 17

18 Bilag 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test MycoMeter-testen er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser, i hvilken udstrækning der foregår skimmelvækst på den undersøgte overflade. Testen er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Analyseresultater inddeles i 3 kategorier: A: MycoMeter-værdi 25. Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. B: 25 < MycoMeter-værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelse af ældre udtørrede skimmelsvampe. C: MycoMeter-værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultatet i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Analyseresultat, MycoMeter-test udtaget den 11. december 2007 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeter-værdi Niveau 1 Rømmet inspektørkontor, væg/gulv tv. for dør sydvest, trævæg/gulv 100 B 2 Rømmet inspektørkontor, bjælkelag (gulv), på bjælkeside NØ-hjørne 3 Rømmet inspektørkontor, loftforskalling, på afdækket loftforskalling 4 Tolietrum, ydervæg, på væg bag håndvask (ved gulv) 5 Biologi, ydervæg ved vindue, på puds 1,2 m over gulv 6 Depot ved biologi, ydervæg ved vindue, på puds ved vindue 7 Fysiklokale, ydervæg, væg bag fysikskabe 8 Loftrum, gavlbeklædning, indvendig, på masonitplade/fodliste 138 B 386 B 7 A 578 C 1984 C 0 A 306 B 18

19 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeter-værdi Niveau 9 Viceinspektør, ventilationsaggregat, på udsugningsaggregat 10 Klasselokale 11, ydervæg, på puds over nedhængt loft NØ 11 Klasselokale 12, ydervæg, under vindue uden radiator 12 Klasselokale 12, ydervæg, over nedhængt loft SØ 13 Klasselokale 13, ydervæg, over loft på ydervæg 14 Klasselokale 14, ydervæg, i hjørne over nedhængt loft 15 prøve Biologi NØ Materialeprøve af puds og tapet 79 B 190 B 31 B 14 A 169 B 80 B 13 A 24. januar

20 Bilag 3. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver 24. januar 2008 Aftryksprøver er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium konstateres, hvilke slægter/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte overflade. Ved brug af aftryksprøver i forbindelse med skimmelundersøgelser i bygninger inddeles skimmelsvampe i to overordnede grupper: Bygningsrelaterede svampe, som trives i bygningsdele, der er eller har været opfugtede og således indikerer, at der foregår eller har foregået vækst af skimmelsvampe i bygningen/bygningsdelen. Herefter kaldet bygningsrelaterede svampe. Luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, som er normalt forekommende i støv og luft og ikke indikerer skimmelvækst. Herefter kaldet støvsvampe. Dyrkningsresultater fra aftryksprøver fremgår af skema herunder. Dominerende svampe er fremhævet med fed skrift. Aftrykspladen udtaget ved besigtigelsen er analyseret i laboratoriet. Pladen indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). I laboratoriet er pladen inkuberet i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 7. januar 2008 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 15 Tagrum, bjælkelag, på overside af forskalling over inspektørkontor >50 Penicillium sp. 16 Tagrum, muret gavlvæg, på mur mod øst i nordlænge 17 Tagrum, gulv/bjælkelag, på gulvbræt under linoleum 19 Tagrum, trempelvæg, lige over rem på murværk 20 Tagrum, bjælkelag, på overside af forskalling over fysiklokale >50 Cladosporium sphaerospermum 2 Alternaria tenuissima 4 Penicillium sp. >50 Penicillium sp. 15 Chaetomium sp. >50 Cladosporium sphaerospermum 5 Alternaria tenuissima 20 Penicillium sp. >50 Penicillium sp. 20

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 29. januar 2013 437198_FFM12_071 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Silkeborg Kommune Att.: Grethe Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 1. februar 2010 AHP/hbs Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Efter aftale med Grethe Larsen har Byggeri den 18. januar

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimaundersøgelse

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimaundersøgelse Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimaundersøgelse 29. april 2016 Titel: Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimaundersøgelse Rekvirent: Aabenraa Kommune Att.: Kim Hovmand Larsen Børn og Skole/Skole

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg.

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg. Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 15. marts 2013 519468_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Børnehuset Østerled 6, 9681 Ranum

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse 21. juni 2016 Titel: Kruså Skole, Åbjerg 8b, 6340 Kruså Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Rekvirent: Aabenraa Kommune Att.: Kim

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing Haderslevvej 08 DK 6000 Kolding JOL/- 6.09.5 SAG: 86506- Telefon: + 75 5 00 Telefax: + 75 5 6 7 E-mail: lab@goritas.dk Banke Invest Aps Vestergade 9 A,. sal th. 5700 Svendborg Att.: Jan Banke Hansen Vedr.:

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimakontrol

Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså. Indeklimakontrol Kruså Skole Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimakontrol 30. september 2016 Titel: Kruså Skole, Åbjerg 8b, 6340 Kruså Indeklimakontrol Rekvirent: Aabenraa Kommune Att.: Kim Hovmand Larsen Børn og Skole/Skole

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr.

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen Gyngemose Parkvej 10-16 og 22-24 2860 Søborg Rapport nr. 120646 14. juni 2012 E/F Åkandehusene 2 v / Gitte Tonn Gyngemose Parkvej

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 15/6 Side 1 Forord: Dansk Bygningskontrol Vestjylland

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

Att.: Henrik K. Goldschmidt. Bomhusvej 18, 2100 København Ø. Svampe- og skimmelundersøgelse af tagkonstruktion.

Att.: Henrik K. Goldschmidt. Bomhusvej 18, 2100 København Ø. Svampe- og skimmelundersøgelse af tagkonstruktion. Lautrupvang 4B DK 2750 Ballerup SBJ/- Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Kuben Management Carl Jacobsen 31, 3. 2500 Valby Att.: Henrik K. Goldschmidt Vedr.:

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

FUGT- & SKIMMELBESIGTIGELSE

FUGT- & SKIMMELBESIGTIGELSE FUGT- & SKIMMELBESIGTIGELSE Inspektion udført X/1 2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk Kunde: Navn Adressse Postnummer & by Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland:

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Rigshospitalet varemodtagelsen. Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø. Mikrobiologisk undersøgelse. 13. oktober 2016

Rigshospitalet varemodtagelsen. Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø. Mikrobiologisk undersøgelse. 13. oktober 2016 A Rigshospitalet varemodtagelsen Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø Mikrobiologisk undersøgelse 13. oktober 2016 Titel: Rigshospitalet, varemodtagelsen, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Mikrobiologisk undersøgelse

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr RANDERS KOMMUNE HOBROVEJENS SKOLE UNDERSØGELSE AF KÆLDER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Besigtigelse

Læs mere

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Phoung Phan Stationsvej 2 7000 Fredericia Vedr.: Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Kontrolrapport

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014. Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia. Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014. Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia. Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder Besigtigelsesrapport Besigtigelse mandag d. 24. februar 2014 Anders Billes Vej 24, 7000 Fredericia Matr. nr. 225r, Fredericia Stadsjorder Udført for Fredericia Kommune 10. marts 2014 Indledning - formål

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 27. marts 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 27. marts 2014 Notat vedr. kontrolundersøgelse

Læs mere

Kajerød Vænge, Birkerød. Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse

Kajerød Vænge, Birkerød. Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Kajerød Vænge, Birkerød Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse 8. juli 2015 Titel: Kajerød Vænge, Birkerød Fugt og mikrobiologisk undersøgelse Rekvirent: Vilhelm Lauritzen Arkitekter Att. Monica Thon Sundkaj

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 5. november 2015. Bøgelundvej 7, Bonnet, 7620 Lemvig. Matr. nr. 52n, Ramme Hgd.

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 5. november 2015. Bøgelundvej 7, Bonnet, 7620 Lemvig. Matr. nr. 52n, Ramme Hgd. Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 5. november 2015 Bøgelundvej 7, Bonnet, 7620 Lemvig Matr. nr. 52n, Ramme Hgd., Ramme Udført for Lemvig Kommune 3. december 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014 Toftevej 15, 7620 Lemvig Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. oktober 2014 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Skema 1: Bygningsbeskrivelse

Skema 1: Bygningsbeskrivelse Skema 1: Bygningsbeskrivelse Bygningens adresse Kontaktperson: Telefon/ E -mail Bygningen Specifikation Risiko for fugt og skimmel/ Resultat/skitse m.m. Bygningens betegnelser Bygnings nr.: Orientering

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

INDEKLIMA MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING. KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: SAGS NR:

INDEKLIMA MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING. KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: SAGS NR: INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 6681 9116 MAGLEBY SKOLE TILSTANDSVURDERING KONTAKT Claus Ellegaard Mobil: 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk SAGS NR: 0101809

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag den 9. april 2014. Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe. Udført for Faxe Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag den 9. april 2014 Rosenvænget 2b st., 4640 Faxe Matrikel.nr. 165bc, Faxe by, Faxe Udført for Faxe Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen A.1. Formålet

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Steen Billes Gade 4-6 2100 København Ø. Sagsnr. B-9870 December 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Lomborgvej 115, 7620 Lemvig Matr. nr. 13v, Enlige Gårde, Lomborg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 23. april 2015. Vibevej 22, 9870 Sindal. Matr. nr. 1t, Den nordlige Del, Hørmested

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 23. april 2015. Vibevej 22, 9870 Sindal. Matr. nr. 1t, Den nordlige Del, Hørmested Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 23. april 2015 Vibevej 22, 9870 Sindal Matr. nr. 1t, Den nordlige Del, Hørmested Udført for Hjørring Kommune 22. maj 2015 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere