Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen, Brønderslev Kommune, har Teknologisk Institut, Byggeri den 10. og 11. december 2007 samt 7. januar 2008 gennemført fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af skolens vestfløj på adressen Skolegade 28 i Brønderslev. Til stede ved undersøgelsens start var Steen Thomassen. Pedel Torben Højer var til stede ved undersøgelsen generelt. Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri. Baggrund Skolens inspektør har gennem længere tid klaget over dårlig lugt og indeklima i kontoret på 1. sal. I forbindelse med en tidligere undersøgelse er der konstateret vækst af skimmelsvamp i inspektørkontoret, og i andre lokaler i østsiden af bygningen. Inspektørkontoret er blevet rømmet, og ISS har hugget puds af vægge og lofter, brudt trægulvet op og fjernet størstedelen af indskudsler og indskudsbrædder i bjælkelaget mod stueetagen. Formål Undersøgelsen havde følgende formål: At undersøge art og omfang af skimmelvækst i øvrige lokaler i fløjen. At vurdere årsag til skimmelvækstens opståen. At anbefale renoveringsomfang og -metoder. Data og informationer Skolefløjen er skolens hovedbygning og er opført i begyndelsen af 1900-tallet. Fløjen er opført i gul teglstenshulmur (efterisoleret med polystyrolgranulat) og med tag af eternit-skifer, som inden for de seneste år er omlagt/fornyet med nyt undertag og nye skifre.

2 Fløjen indeholder: kælder stueplan med 8 klasseværelser 1. sal med fysiklokale mod syd og vest, biologi mod øst, og administration mod nord og vest tagetage som i midterarealet er loftrum. Tidligere har der været indrettet klasseværelse og beboelse i tagetagen Rekvirenten har udleveret følgende: Plantegninger 1:100 af stueplan, 1.sal og tagetage. Analyse- og målemetoder Analysemetoder er beskrevet i resultatbilag 1,2,3 og 4 Målemetoder er beskrevet i bilag 5 se venligst dette. Besigtigelse og målinger 1. sal Inspektørkontor Vægpuds er hugget af de 3 ydervægge, samt væg mod trappegang. På indervæg mod toilet/forrum er der ikke foretaget afhugning af puds. Væggen er en trævæg med forskalling, rør og puds. Loftpuds og rør er hugget ned, således at den bagvedliggende forskalling er frilagt. Gulvbelægning, gulvbrædder, indskudsbrædder og indskud er fjernet, således at bjælker og bagsiden af underliggende loftforskalling (med rør og puds) er blotlagt. Langs indervæg mod gang, forrum og toilet er indskudsbrædder og indskud ikke fjernet i fuldt omfang, idet skillevæggen hviler herpå. Der er etableret 2 huller i bagmur mod øst, dels under et vindue, dels mellem vinduer. Ydervæggen er fra bjælkelaget og opefter en cm teglstenshulmur. Fra bjælkelaget og nedefter er ydervæggen en 47 cm teglstenshulmur. Hulmuren er efterisoleret med polystyrolgranulat. I forbindelse med bjælkelaget er der i ydervæggen foretaget gennemmuring mellem formur og bagmur (fast forbindelse). Gennemmuringen foregår over minimum 1 skifte, og antagelig 3 skifter. Bjælkelaget er opbygget af 100 x 200 mm træbjælker pr mm c/c og er langsgående i lokalet (syd/nord). 2 yderste bjælker (nærmest ydervæg) er noget medtaget og nedbrudt af råd og fugt ved bjælkeenderne, som er indmuret i ydermurene. Gann-måling i ydervæg mod øst viser følgende værdier: o (fugtig) forneden ved gennemmuring o på nederste meter over bjælkelaget (dog højere på nederste skifter) o (tør) i murværk i vinduesniveau o (tør) over vinduer 2

3 Gann-målinger på ydervæg mod nord viser følgende værdier: o forneden. Dog op til enkelte steder. o (tør) på væggen i øvrigt. Træfugt i bjælker ved ydervæg og bjælkeender i/ved murværk er målt til % Træfugt i bjælker i øvrigt er målt til 8-12 %. Træfugt i indskudsbrædder er målt til 8-10 %. Der er konstateret svampeangreb på et indskudsbræt. Prøve er medtaget til undersøgelse på laboratorium. Træfugt i loftforskalling (loft i underliggende rum) i bjælkelag er målt til 8-10 %. Murrem, som ligger under bjælkeender i ydervæg mod nord er nedbrudt af råd og fugt over de yderste 3 m (nordøst) og skal udskiftes. Træfugt forneden i indvendig skillevæg mod toilet/forrum er målt til 8-10 %. Træfugt i forskallingsbrædder i loft er målt til %. Aftryksprøve 1 og MycoMeter-prøve 1 er udtaget på væg/gulv til venstre for dør (sydvest). Aftryksprøve 2 og MycoMeter-prøve 2 er udtaget på bjælkeside i hjørne nordøst. Aftryksprøve 3 og MycoMeter-prøve 3 er udtaget på loftforskalling sydvest. Aftryksprøve 21 og MycoMeter-prøve 21 er udtaget på undersiden af indskudsbræt ved skillevæg mod gang. Toilet ved inspektørkontor Aftryksprøve 4 og MycoMeter-prøve 4 er udtaget forneden på væg bag håndvask ved ydervæg. Gann-måling på væg i toiletrum (bag håndvask) viser værdier op til 70. Kopirum/depot Hultagning i gulv viser følgende: o 2,5 mm linoleum o 22 mm gulvspånplade o Bjælkelag Træfugt i trækonstruktion og spånplade er målt til 8-10 %. Temperatur og luftfugtighed i bjælkelaget er målt til 17 C/55,8 % RF. Biologi Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 19,1 C/48,8 % RF. Gann-måling på ydervæg under vinduer viser (fugtig). Gulvet/bjælkelaget gynger meget. Nedhængt loft af akustikgips i skinnesystem. Puds på ydervæg over nedhængt loft er flere steder revnet og løst (nordøst). Prøve af puds og tapet tages med til nærmere laboratorieundersøgelse. Gann-måling på ydervæg over nedhængt loft viser værdier på (let fugtigt). 3

4 Træfugt i fodliste er målt til 13 %. Troxlermålinger på gyngende bjælkelag viser variationer i tælletal på Aftryksprøve 5 og MycoMeter-prøve 5 udtaget på ydervæg ved vindue ca. 120 cm over gulv. Hultagning i gulv mod nordøst: o 2,5 mm linoleum o 16 mm krydsfiner o 28 mm gamle gulvbræt o 70 mm luft (indskud) til indskudsbræt. Ingen isolering udover lerindskud. o Træfugt i gammel gulvbræt er målt til 6-11 %. o Træfugt i bjælke er målt til 8 %. o Temperatur og luftfugtighed i hul er målt til 14,8 C/56 % RF. Aftryksprøve 22 på bjælke/indskudsbræt. Hultagning i gulv sydøst: o 2,5 mm linoleum o 12 mm krydsfiner o 3,2 mm linoleum o 22 mm gulvbræt o 70 mm luft (indskud) til indskudsbræt. Ingen isolering udover lerindskud. o Træfugt i gulvbræt og indskudsbræt er målt til %. o Temperatur og luftfugtighed i hul er målt til 16,1 C/57,2 % RF. Gann-måling på ydervæg lige over hul i gulv viser værdier på Der er synlig skimmel bag tapet. Aftryksprøve 23 og MycoMeter-prøve 23 er udtaget på ydervæg sydøst. Aftryksprøve 24 er udtaget på indskudsbræt i hul i gulv. Depot ved biologi Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 16,6 C/58,2 % RF. Gann-måling på ydervæg samt på yderste del af væg mod kontor viser (fugtig). Synlig skimmel på vægge ved vindue, under loft og på ydervæg under bord. Aftryksprøve 6 og MycoMeter-prøve 6 udtaget på ydervæg ved vindue. Fysik Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 20,1 C/40,2 % RF. Gann-måling på ydervæg generelt viser værdier på (tør) Gann-måling mellem det østlige vindue og det sydøstlige murhjørne viser værdi på 100 ca. 160 cm over gulv. Gann-måling på endevæg ved loft viser værdier op til 90. Enkelt sted over fysikskabe samt mellem bjælke og udsugning fra skabe vises op til 98. Indvendige vægge er behandlet med strukturmaling på puds (ingen tapet). Gulvbelægning er af gummi i modsætning til øvrige lokaler, hvor belægningen er udført som linoleum. 4

5 Aftryksprøve 7 og MycoMeter-prøve 7 udtaget på ydervæg bag fysikskabe (hul i bagbeklædning). Hultagning i gulv sydøst: o 2 mm vinyl o 22 mm spånplade o 22 mm gulvbræt o 75 mm strør/bjælker o Indskudsbræt Træfugt i gulvbræt/gulvplade/strø/indskudsbræt er målt til 6-8 %. Aftryksprøve 25 er udtaget på strøside i hul. Viceinspektørkontor Sekretariat Mødelokale (midlertidigt inspektørkontor) Ingen tegn på fugt eller skimmel. Aftryksprøve 9 og MycoMeter-prøve 9 udtaget i udsugningsarmatur til ventilationsanlæg. Stueplan Klasselokale 11 Lokalet er beliggende umiddelbart under det rømmede inspektørkontor. Linoleumsbelægning på gulv. Gipsplade-systemloft, nedsænket ca. 20 cm i forhold til det oprindelige loft med rør og puds. Gann-måling på ydervæg over nedhængt loft viser værdier på op til 120 (fugtig). Træfugt i bjælke/rem langs nordvæg (rem under bjælker i inspektørkontor) er målt til 20 %. Gann-måling på væg under nedhængt loft viser værdier på (let fugtig). Aftryksprøve 10 og MycoMeter-prøve 10 udtaget på væg over nedhængt loft nordøst. Trappegang (bagtrappe) Rumtemperatur og luftfugtighed er målt til 16,2 C/60,6 % RF. Løst tapet omkring yderdør. Gann-måling på væg omkring yderdør viser værdier op til 115 (fugtig). Gann-måling på væg over dør viser værdier på 100 (fugtig). Synlig skimmelvækst bag tapet over og ved siden af døren. Vinylfliser på gulv. Træfugt i fodliste ved ydervæg er målt til 20 %. Træfugt i gulvplade under vinylfliser er målt til 20 %. Synlig skimmevækst under fliser på krydsfinerplade. 5

6 Klasselokale 12 Gann-måling under vindue uden radiator viser værdier på (fugtig). Aftryksprøve 11 og MycoMeter-prøve 11 udtaget på væg under vindue uden radiator (midterste). MycoMeter-prøve 12 udtaget på væg over nedhængt gipsplade-systemloft sydøst. Klasselokale 13 Tidligere vandskade i hjørne mod sydøst. Gann-måling på væg og vinduesfals viser værdier op til 150 (fugtig) lokalt ved vandskadestedet. Gann-måling på væg umiddelbart under området med vandskaden og under vindue viser værdier op til 120. Ingen fugt at måle i væggen i øvrigt. Der er tidligere målt kraftig skimmelvækst i vindueslysning. MycoMeter-prøve 13 udtaget på væg over nedhængt gipsplade-systemloft. Aftryksprøve 26 er udtaget i vinduesfals over vindue. Klasselokale 14 Gann-måling på ydermur ved hjørner mod øst viser værdier på op til 90 (fugtig). Gann-måling i vinduesfalse viser værdier op til 120 (fugtig). Der er konstateret skimmelvækst i vindueslysning sydøst, bag glasvæv, som er monteret på nederste 160 cm af ydervæggen. Aftryksprøve 14 og MycoMeter-prøve 14 udtaget på ydervægshjørne over nedhængt gipsplade-systemloft. Klasselokale 7, 8, 9 og 10 Der er ikke konstateret opfugtning af konstruktionerne. Dog er der i klasselokale 10 målt Gann-værdier i vinduesfalse på 140 (fugtig). Aftryksprøve 27 og MycoMeterprøve 27 er udtaget i vinduesfals nordvest. I klasselokalerne er der monteret glasvæv på undervægge (som i klasselokale 14). Der er givetvis skimmelvækst bag glasvævsbeklædningen. Tagetage Tagrum generelt Ca. 35 taghældning. Nyere skifertagdækning med undertag af banevare. Undertag er ikke ført til tagrende, men klæbet til fodblik, som udmunder på gesims bag tagrende. I nordlige ende af tagrummet findes 2 gamle loftværelser, som antageligt tidligere har været anvendt til beboelse. Mod vest er der et adskilt rum, som tidligere har været anvendt til beboelse, men som nu er delvist opfyldt med ventilationskanaler. Der er kraftig skim- 6

7 melvækst på gipspladeloft i rum med ventilationskanaler. Træfugt i trækonstruktion over skimmelbegroede plader er målt til %. Den sydlige del af tagrummet har tidligere været anvendt til klasselokale. Området er beklædt dels med profilbrædder, dels med træfiberplader (masonit). Tagrum nordøst (over inspektørkontor) Gann-målinger på gavlvæg mod nordøst (over inspektørkontor) viser værdier på (fugtig). Gann-målinger på trempelmur mod øst viser værdier på (fugtig). Gavlvæg i loftværelse mod øst er 37 cm hulmur. Sålbænke neden for gavlvinduer er nedbrudt og med løse fuger. Hultagning i gulv i loftværelse nordøst: o Temperatur og luftfugtighed i hul er målt til 7 C/75,2 % RF. o Træfugt i gulvbræt er målt til % o 18 cm hulrum i bjælkelag er udfyldt med mineraluld. o Dampspærre over underliggende loft over inspektørkontor. o Træfugt i forskalling over underliggende loft er målt til 10 %. Træfugt i fodliste er målt til 16 %. Aftryksprøve 15 og MycoMeter-prøve 15 er udtaget på overside af forskalling over inspektørkontor (i hul i bjælkelag). Aftryksprøve 16 og MycoMeter-prøve 16 er udtaget på ydervæg mod øst i nordfløj. Tagrum sydøst (over fysik) Gann-måling på væg bag profilbrædder i sydfløj (over fysik) viser værdier på (fugtig). Gann-måling i vinduesfalse i tagrum viser værdier på 140 (fugtig). Aftryksprøve 8 og MycoMeter-prøve 8 udtaget på beklædning og fodliste ved ydervægsbeklædning i østvendt loftrum over fysiklokale. Hultagning i bjælkelag i tagrum i sydfløj mod øst Træfugt i gulvbræt og gulvbjælke er målt til 8-10 %. o Temperatur og luftfugtighed i hul er målt til 9,2 C/65 % RF. Aftryksprøve 20 og MycoMeter-prøve 20 udtaget på overside af loftforskalling over fysiklokale. Tagrum nordvest Gann-måling på gavlvæg mod vest viser værdier på (fugtig). Der er linoleumsbelægning på bræddegulvet i loftsværelset. Træfugt i fodlister og gulvbrædder er målt til %. Aftryksprøve 17 og MycoMeter-prøve 17 er udtaget på gulvbræt under linoleum. Hultagning i gulv i gavlværelse nordvest. o Træfugt i bjælker er målt til 10 %. o Træfugt i gulvbræt (udboret skive) er målt til 14 %. 7

8 MycoMeter-prøve 18 er udtaget på bjælkelag langs gavlvæg. Tagrum øst (over biologi) Gann-måling på trempelvæg er målt til (fugtig). Træfugt i rem i trempelvæg er målt til 8-10 %. Aftryksprøve 19 og MycoMeter-prøve 19 er udtaget på trempelvæg lige over rem på murværk. Kælder Kældervægge er berappet/pudset og overfladebehandlet med maling (plastmaling evt. tidligere kalk). Der er afskalninger og saltudskjoldninger adskillige steder på kældervæggende. Lofter er med rør og puds under det overliggende bjælkelag. I midterarealet ud for kedelgrav og under indgang er loftet beklædt med plademateriale (eternit) som følge af omfattende afskalninger under overliggende måtteramme. Gann-målinger forneden på vægge viser værdier på (fugtig). Gann-målinger foroven på vægge viser værdier på (fugtig). Gann-målinger på gulv viser værdier på (fugtig). Gann-målinger på lofter viser værdier på (tørt). Træfugt i trækonstruktion (bjælker, indskudsbrædder mv.) ved indgangen til krybekælder er målt til 8-10 %. Aftryksprøve 28 og MycoMeter-prøve 28 er udtaget på træværk ved krybekælder. Aftryksprøve 29 og MycoMeter-prøve 29 er udtaget på loftafskalning ved plader under indgang (ud for kedelgrav). Udvendig Fuger i udvendig murværk i sydvæg er flere steder nedbrudte og utætte. Omfugning bør overvejes. Pudslag på murede sålbænke er revnet og løst, og yder ingen beskyttelse mod vandindtrængning. Sammenfatning Kælder: Kældervægge er opfugtede, men der er ikke konstateret tilstedeværelse af aktiv skimmelvækst. Stueplan: Der er ved stikprøver konstateret skimmelforekomst i fløjens østvendte lokaler. Endvidere er der risiko for skimmelvækst omkring vinduer i vestvendte lokaler. 1.sal: Der er ved stikprøver konstateret skimmelforekomst i fløjens østvendte lokaler (inspektørkontor, biologilokale og biologidepot). 8

9 Endvidere er der fundet skimmelsvampesporer i forbindelse med ventilationsanlægget i administrationsområdet (konstateret i mødelokalet). Angreb af Hvid Tømmersvamp i indskudsbræt fra inspektørkontor. Tagetage: Der er ved stikprøver konstateret udbredt skimmelvækst og skimmelsporer i tagkonstruktionen. Vurdering På grundlag af de foretagne undersøgelser samt givne data og informationer kan Instituttet udtale følgende:. Af skemaet i bilag 1 og 3 (aftryksresultater) fremgår det, at der foregår vækst af bygningsrelateret skimmelsvamp på følgende lokaliteter: Stueplan: Klasselokale 10 i vinduesfalsen, bag glasvæv. Dog i mindre grad. Klasselokale 12 midt på ydervæggen. Klasselokale 13 i vinduesfalsen. 1. sal: Inspektørkontor på væggen bag døren, på bjælkelaget samt på loftforskallingen. Biologilokale på ydervæg og i bjælkelag. Biologidepot på ydervæg. Tagetage: I bjælkelag/forskalling over inspektørkontor. På muret gavlvæg mod øst i nordlænge. På gulv/bjælkelag i tagværelse mod vest. På muret trempelvæg mod øst. I bjælkelag/forskalling over fysiklokale. Af skemaet i bilag 2 og 4 fremgår det, at niveauet følgende steder ligger langt over normalt baggrundsniveau (C-værdier): 1. sal: Biologilokale på ydervæg og i bjælkelag Biologidepot på ydervæg Tagetage: På muret gavlvæg mod øst i nordlænge. På gulv/bjælkelag i tagværelse mod vest. Af skemaet i bilag 2 og 4 fremgår det ligeledes, at niveauet følgende steder ligger over normalt baggrundsniveau (B-værdier), men kan stamme fra tidligere aktiv skimmelvækst eller skimmelvækst i nærheden af prøveudtagningsstedet: Kælder: På træværk i krybekælder 9

10 Stueplan: Klasselokale 10 bag glasvæv i vinduesfals. Klasselokale 11 på ydervæg over nedhængt loft. Klasselokale 13 på ydervæg over nedhængt loft. Klasselokale 14 på ydervæg over nedhængt loft. 1. sal: I inspektørkontor på væg/gulv bag dør, i bjælkelag, under indskudsbræt, og i loftforskalling. I viceskoleinspektørkontor i ventilationsarmatur (udsugning). Biologilokale på ydervæg. Tagetage: Ved gavlbeklædning i loftrum mod sydøst (over fysiklokale). I bjælkelag i loftværelse nordøst (over inspektørkontor). I bjælkelag ved trempelvæg mod øst (over biologi). I bjælkelag i loftværelse sydøst (over fysik). På trempelvæg mod øst. Det skal herudover bemærkes, at der er synlig skimmelvækst i trappeopgangen mod øst, samt på gipsloftet i tagrummet med ventilationskanalføring. Teknologisk Institut gør opmærksom på, at påvirkning fra skimmelsvampe kan give helbredsgener, jf. Sundhedsstyrelsens pjece Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger, udgivet i Årsagen til skimmelvæksten vurderes at være følgende: Opfugtning af ydervæg som følge af nedbrudte fuger og manglende afdækning på sålbænke og murfriser. Endvidere kan det konstateres, at undertaget under skiferbelægningen ikke er ført til tagrende, men er klæbet til fodblik, på gesims. Eventuelt indtrængende regnvand og smeltet fygesne på undertaget vil således i begrænset omfang kunne medvirke til opfugtning af murværket. I forbindelse med bjælkelaget er det konstateret (som nævnt under afsnittet besigtigelse og målinger ), at der sker en gennemmuring mellem formur og bagmur. Denne gennemmuring kan ligeledes være årsag til opfugtning af bjælkelaget. Risikoen forstærkes af ydervægens nedbrudte fuger. Opfugtningen af ydervæggen øger samtidig nødvendigheden af, at konstruktionen kan udtørre ved opvarmning og ventilation. Dette kan imidlertid utilsigtet forhindres ved indvendige beklædninger og tætte overfladebehandlinger af vægge og gulve. Som eksempel kan nævnes glasvævsbeklædningerne på undervæggene i stueetagen. Denne beklædning hindrer fugten i at diffundere ud i rummet og kan dermed give anledning til skimmelvækst under glasvævsbeklædningen. 10

11 Udbedringsforslag I det følgende angives summarisk de tiltag, som Teknologisk Institut på baggrund af resultater af stikprøveundersøgelser og målinger vil anbefale. Angivelserne er ikke udtømmende, idet der fra bygherrens side løbende skal tages beslutning, om det eksakte omfang af renoverings- og retableringsarbejder, f.eks. i tagrummet. Kælder: Antallet af skimmesporer på træværk i krybekælder ligger lidt over normalt baggrundsniveau, men stammer fra støv og snavs. Der er ikke konstateret skimmelvækst i området, og på den baggrund anses det ikke nødvendigt med skimmelafrensning i kælderen. Det skal påses, at krybekælderen stedse ventileres og holdes tør. Det anbefales, at loftet/bjælkelaget i forbindelse med den overliggende indgang blotlægges, idet der er tegn på opfugtning ovenfra (fra indgangsarealet). Opfugtningen kan have medført skader, som kræver udbedring. Stueetage: Klasselokale 11 Nedhængt loft demonteres. Løst og opfugtet puds på nord- og østvæg afhugges. Opfugtet bjælke i/ved nordvæg (under bjælkeender) skal udskiftes (også nævnt under inspektørkontor i det omfang, den er nedbrudt af fugt, råd og svamp (min. yderste 3 meter). Inden retablering af vægge og loft skal overvægge og oprindelig loft skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Såfremt det nedhængte loft eller dele heraf genanvendes, skal det hovedrengøres inden genopsætning. Vægge og vinduesfalse bør behandles med diffusionsåben maling. Tapet og glasvæv bør undgås. Trappegang (bagtrappe) Gulvbelægning fjernes og gulvplade udskiftes eller skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Såfremt gulvpladen udskiftes, skal det ske med andet fugtbestandigt materiale og med fugtbestandig belægning. Det kan eventuelt anbefales at etablere en lokal varmekilde med det formål at holde området tørt. Endvidere kan det anbefales at etablere foranstaltninger uden for døren for således at imødegå opfugtning af gulvet (skraberist, overdækning eller lign.) Vægge mv. afrenses for løst glasvæv og løst puds og skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Opfugtning og skimmelvækst er fortrinsvis lokaliseret omkring yderdøren, og skimmelafrensningen skal koncentreres heromkring. Det endelige omfang af saneringen/afrensningen fastlægges i forbindelse med afrømningen. Vægge bør behandles med diffusionsåben maling. Tapet og glasvæv bør undgås. 11

12 Klasselokale 12 Ydervæg i nicher under vinduer skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden, efter at evt. løstsiddende overfladebehandling og puds er fjernet. Klasselokale 13 Nedhængt loft demonteres. Løst og opfugtet puds på østvæg (især sydlige hjørne og omkring vindue) afhugges. Inden retablering af vægge og loft skal vægge og oprindelig loft skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Såfremt det nedhængte loft eller dele heraf genanvendes, skal det hovedrengøres inden genopsætning. Vægge og vinduesfalse bør behandles med diffusionsåben maling. Tapet og glasvæv bør undgås. Klasselokale 14 Der er ikke konstateret skimmelvækst i lokalet, og afrensning anses ikke for nødvendigt. Klasselokaler i stueetagen generelt Det anbefales, at glasvævsbehandlingen, som generelt er foretaget forneden på vinduesvægge fjernes, idet der flere steder er konstateret opfugtning på væggene. Glasvævsbeklædningen og malingen kan forhindre væggen i at udtørre og dermed øge risikoen for skimmevækst bag glasvævsbeklædningen. Når glasvæv er afrømmet, skal områder med løst og misfarvet puds hugges af, og områderne skal skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Cleanmetoden. 1.sal: Inspektørkontor Træværk, som er nedbrudt af fugt, råd og svamp, skal udskiftes/forstærkes. Dette gælder de to yderste bjælker langs østvæggen (indlagt i nord- og sydvæg) samt murrem under bjælkeender i nordvæg. Alle flader, herunder blotlagte bjælker, forskalling, murværk, vægge, lofter mv., skal skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Biologilokale samt biologidepot Nedhængt loft demonteres. Puds på oprindeligt loft i depot hugges ned. Løst og opfugtet puds på østvæg afhugges. Gulvbelægning og isolering demonteres, og bjælker blotlægges og vurderes nærmere. 12

13 Gulvbjælker, indskudsbrædder og forskalling skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Indskudsbrædder kan eventuelt fjernes inden afrensning Vægge og loft skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Såfremt det nedhængte loft eller dele heraf genanvendes, skal det hovedrengøres inden genopsætning. Vægge og vinduesfalse bør behandles med diffusionsåben maling. Tapet og glasvæv bør undgås. Fysiklokale Der er konstateret forhøjet fugtindhold forskellige steder i ydervæggen. Der er dog ikke konstateret forhøjet træfugt, og der er ikke konstateret skimmelvækst i eller på konstruktionerne. Det anbefales derfor, at fugtproblemet her udelukkende angribes udefra (se forslag angående udvendige tiltag). Ventilationsanlæg Det anbefales, at ventilationsanlægget (kanaler og armaturer) i administrationslokalerne og mødelokalet renses. Tagetage: Tagrum generelt Gamle væg- og loftbeklædninger af profilbrædder og masonitplader bør demonteres og fjernes. Gamle gulvbelægninger af linoleum mv. bør fjernes. Skimmelbegroede gipsplader i rum med ventilationskanaler skal demonteres og fjernes. Gavlmure og trempelvægge generelt skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Der skal etableres effektiv ventilation af loftrummet Tagrum nordøst (over inspektørkontor) Gulvbrædder demonteres, isolering fjernes, og bjælker blotlægges i området svarende til det underliggende kontor. Bjælker forskalling og ydervæg skimmelafrenses efter Micro Cleanmetoden. Tagrum nordvest (over administration) Gulvbelægning og gulvbrædder, isolering fjernes, og bjælker blotlægges i området svarende til det underliggende kontor. Bjælker forskalling og ydervæg skimmelafrenses efter Micro Cleanmetoden. 13

14 Tagrum øst (over biologi) Gulvbrædder langs trempelvæg (1,5 2 m) fjernes. Bjælker indskud og forskalling blotlægges, og konstruktionen skimmelafrenses med tørdamp efter Micro Clean-metoden. Tagrum sydøst (over fysik) Gulvbrædder demonteres, isolering fjernes, og bjælker blotlægges i området svarende til østligste 1/3 af sydlængen. Bjælker forskalling og ydervæg skimmelafrenses efter Micro Cleanmetoden. Udvendig: Det anbefales, at alt udvendig murværk omfuges. Omfugningen skal ske efter en generel afrensning og udkradsning af eksisterende fuger, og i en mørteltype svarende til den oprindelige. Efter omfugning kan det overvejes at imprægnere murværket med Sylan. Sålbænke og murfremspring bør afdækkes med indrillet metalløskant. Generelle anvisninger ved skimmelrenovering I områder, hvor bygningsmaterialer udskiftes eller afrenses på grund af forekomst af skimmelsvampesporer, er det, i forbindelse med at arbejdet udføres, vigtigt at sikre et højt niveau med hensyn til udluftning og rengøring samt at sikre, at skimmelmateriale ikke spredes til tilstødende lokaler. Normalt hindres spredning af skimmelmateriale ved etablering af undertryk i renoveringsområdet. Der henvises til vedlagte anvisning, Renovering efter skimmelangreb Råd til håndværkere, med hensyn til beskyttelse af personale, som forestår renovering og fjernelse af materialer, hvor der forekommer store koncentrationer af skimmelsvampesporer. I forbindelse med skimmelrenovering frigives der som regel store mængder skimmelmateriale fra de begroede overflader, som skal afrenses eller udskiftes. Dette vil kunne give gener hos personer, som uden værnemidler udfører arbejdet, og skimmelmaterialet vil samtidig kunne spredes til andre ikke-inficerede dele af bygningen eller nabobygninger. Det anbefales derfor, at skimmelrenovering udføres af firmaer med speciale inden for dette område, således at den fornødne personbeskyttelse sikres, samt at spredning af skimmelmateriale til andre dele af bygningen reduceres til et minimum, og den nødvendige rengøring afslutningsvis bliver udført. Efter renovering/istandsættelse er det vigtigt, at der gennemføres en grundig slutrengøring svarende til almindelig hovedrengøring. Rengøringen gennemføres 2 gange med timers mellemrum for at opfange skimmelsvampesporer og mindre partikler, der er sedimenteret efter første rengøring og ophvirvling. I forbindelse med rengøringen bør der, så vidt det er muligt, gennemføres gennemluftning af rummene 14

15 således, at luftbårne partikler i videst muligt omfang ventileres ud af bygningen. Herefter kan rummene tages i brug. Se i øvrigt By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelvækst. Venlig hilsen Teknologisk Institut, Byggeri Frede F. Møller Bygningskonstruktør BTH Direkte telefon Direkte telefax Mobil Bilag: 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver (udtaget 11. og 12. december 2007) 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test (udtaget 11. og 12. december 2007) 3. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver (udtaget 7. januar 2008) 4. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test (udtaget 7. januar 2008) 5. Analyse- og målemetoder 6. Renovering efter skimmelsvampeangreb Råd til håndværkere 15

16 Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver 24. januar 2008 Aftryksprøver er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium konstateres, hvilke slægter/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte overflade. Ved brug af aftryksprøver i forbindelse med skimmelundersøgelser i bygninger inddeles skimmelsvampe i to overordnede grupper: Bygningsrelaterede svampe, som trives i bygningsdele, der er eller har været opfugtede og således indikerer, at der foregår eller har foregået vækst af skimmelsvampe i bygningen/bygningsdelen. Herefter kaldet bygningsrelaterede svampe. Luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, som er normalt forekommende i støv og luft og ikke indikerer skimmelvækst. Herefter kaldet støvsvampe. Dyrkningsresultater fra aftryksprøver fremgår af skema herunder. Dominerende svampe er fremhævet med fed skrift. Aftrykspladen udtaget ved besigtigelsen er analyseret i laboratoriet. Pladen indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). I laboratoriet er pladen inkuberet i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 11. december 2007 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 1 Rømmet inspektørkontor, væg/gulv tv. for dør sydvest, trævæg/gulv ~50 Penicillium sp. 10 Rhodotorula muc./ aeroc. 1 Ulocladium oudemansii 2 Rømmet inspektørkontor, bjælkelag (gulv), på bjælkeside NØ-hjørne 3 Rømmet inspektørkontor, loftforskalling, på afdækket loftforskalling 4 Toiletrum, ydervæg, på væg bag håndvask (ved gulv) 5 Biologi, ydervæg ved vindue, på puds 1,2 m over gulv ~50 Penicillium sp. ~10 Rhodotorula muc./ aeroc. ~30 Chaetomium sp. ~30 Penicillium sp. 2 Penicillium sp. >100 Aspergillus versicolor 2 Chaetomium sp. 16

17 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 6 Depot ved biologi, ydervæg ved vindue, på puds ved vindue 7 Fysiklokale, ydervæg, væg bag fysikskabe 8 Loftrum, gavlbeklædning, indvendig, på masonitplade/fodliste 9 Viceinspektør, ventilationsaggregat, på udsugningsaggregat 10 Klasselokale 11, ydervæg, på puds over nedhængt loft NØ 11 Klasselokale 12, ydervæg, under vindue uden radiator 14 Klasselokale 14, ydervæg, i hjørne over nedhængt loft 15 Biologi NØ Materialeprøve af puds og tapet 24. januar 2008 ~50 Cladosporium sphaerospermum ~50 Ulocladium oudemansii 5 Penicillium sp. ~30 Aspergillus versicolor ~20 Penicillium chrysogenum 1 Alternaria sp. 3 Botrytis cinerea 3 Cladosporium herbarum 3 Penicillium sp. 2 Acremonium sp. ~10 Chaetomium sp. ~30 Penicillium sp. 9 Sporothrix sp. ~50 Sporothrix sp. 10 Penicillium sp. 1 Aspergillus wentii grp. 1 Botrytis cinerea 2 Paecilomyces variotii 5 Penicillium sp. 25 Penicillium sp. 17

18 Bilag 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test MycoMeter-testen er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser, i hvilken udstrækning der foregår skimmelvækst på den undersøgte overflade. Testen er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Analyseresultater inddeles i 3 kategorier: A: MycoMeter-værdi 25. Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. B: 25 < MycoMeter-værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelse af ældre udtørrede skimmelsvampe. C: MycoMeter-værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultatet i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Analyseresultat, MycoMeter-test udtaget den 11. december 2007 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeter-værdi Niveau 1 Rømmet inspektørkontor, væg/gulv tv. for dør sydvest, trævæg/gulv 100 B 2 Rømmet inspektørkontor, bjælkelag (gulv), på bjælkeside NØ-hjørne 3 Rømmet inspektørkontor, loftforskalling, på afdækket loftforskalling 4 Tolietrum, ydervæg, på væg bag håndvask (ved gulv) 5 Biologi, ydervæg ved vindue, på puds 1,2 m over gulv 6 Depot ved biologi, ydervæg ved vindue, på puds ved vindue 7 Fysiklokale, ydervæg, væg bag fysikskabe 8 Loftrum, gavlbeklædning, indvendig, på masonitplade/fodliste 138 B 386 B 7 A 578 C 1984 C 0 A 306 B 18

19 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeter-værdi Niveau 9 Viceinspektør, ventilationsaggregat, på udsugningsaggregat 10 Klasselokale 11, ydervæg, på puds over nedhængt loft NØ 11 Klasselokale 12, ydervæg, under vindue uden radiator 12 Klasselokale 12, ydervæg, over nedhængt loft SØ 13 Klasselokale 13, ydervæg, over loft på ydervæg 14 Klasselokale 14, ydervæg, i hjørne over nedhængt loft 15 prøve Biologi NØ Materialeprøve af puds og tapet 79 B 190 B 31 B 14 A 169 B 80 B 13 A 24. januar

20 Bilag 3. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver 24. januar 2008 Aftryksprøver er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium konstateres, hvilke slægter/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte overflade. Ved brug af aftryksprøver i forbindelse med skimmelundersøgelser i bygninger inddeles skimmelsvampe i to overordnede grupper: Bygningsrelaterede svampe, som trives i bygningsdele, der er eller har været opfugtede og således indikerer, at der foregår eller har foregået vækst af skimmelsvampe i bygningen/bygningsdelen. Herefter kaldet bygningsrelaterede svampe. Luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, som er normalt forekommende i støv og luft og ikke indikerer skimmelvækst. Herefter kaldet støvsvampe. Dyrkningsresultater fra aftryksprøver fremgår af skema herunder. Dominerende svampe er fremhævet med fed skrift. Aftrykspladen udtaget ved besigtigelsen er analyseret i laboratoriet. Pladen indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). I laboratoriet er pladen inkuberet i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 7. januar 2008 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 15 Tagrum, bjælkelag, på overside af forskalling over inspektørkontor >50 Penicillium sp. 16 Tagrum, muret gavlvæg, på mur mod øst i nordlænge 17 Tagrum, gulv/bjælkelag, på gulvbræt under linoleum 19 Tagrum, trempelvæg, lige over rem på murværk 20 Tagrum, bjælkelag, på overside af forskalling over fysiklokale >50 Cladosporium sphaerospermum 2 Alternaria tenuissima 4 Penicillium sp. >50 Penicillium sp. 15 Chaetomium sp. >50 Cladosporium sphaerospermum 5 Alternaria tenuissima 20 Penicillium sp. >50 Penicillium sp. 20

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 15-02-2015. Lb. nr. H-14-02518-0277. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Sydvestvej 4 Postnr. 9400 Dato 15-08-2014 y Nørresundby Udløbsdato 15-02-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-299890 Matrikel/Ejerlav: 39U Lindholm y, Lindholm Internt

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere