Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11."

Transkript

1 Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon Direkte Fax CVR-nr Tilsluttet F.R.I Skimmelsvampeundersøgelse af vægge og loft i Byporten 11 efter gentagne opfugtninger. 1. september 009 FCF/ovf Foto 1. Indervæg i Byporten 11. Indledning Vi har 4 gange tidligere udført henholdsvis fugt- og skimmelsvampeundersøgelser i tagog altankonstruktionen i Byporten nr. 11. Taget fremstår pt. overdækket med presenninger for at undgå yderligere opfugtning af den tidligere påviste opfugtede og skimmelinficerede

2 tagkonstruktion. På altan er fliser, grus og isolering fjernet ned til nyt lag tagpap på betondækket. Tidligere påvist massiv vækst af sundhedsskadelig skimmelsvamp på inderside af facaden i drengeværelset blev fjernet og facade er udtørret. Der har på ny været vandindtrængninger igennem loft, facade og som noget nyt også i indervægge under første element samling. Baggrund Opfugtninger: Efter kraftig regn trænger der forsat vand ind i lejlighedens to vestvendte værelser. Tapet slipper områdevist væggene og vand drypper forsat ud af loftet, ½ meter inde i pigeværelset. I stue på 1. sal ses enkelte spor efter vandindtrængning ved tagfod på facaden. Skimmelprøver udtages efterfølgende på facaden i stuen på 1. sal. Helbredsgener: Beboerne, mindre børn, teenagere og voksne klager nu over helbredsgener, som ikke kan udelukkes, at stamme fra påvirkning fra bygningsrelaterede skimmelsvampe. Familiemedlemmerne er i forskellig grad plaget af gentagende infektionssygdomme, hovedpine, rødt udslet samt kløende udslet over hele kroppen. I familien er der også en person, som er multiallergiker, som trods medicinering med binyrebark hormon, hver morgen vågner med svært irriterede slimhinder. Konklusion Resultatet af udtagne skimmelprøver fra vægge og loft samt Historik prøve fra køkkenet foreligger nu og fremgår af tabel 1. Analyseresultaterne viser, at der er meget kraftig skimmelvækst på alle undersøgte vægge, både facader og inder vægge samt på loftflade i drengeværelset under altanen. Med baggrund i de tilbagevendende opfugtninger og den deraf følgende massive vækst af sundhedsskadelige skimmelsvampe på bolignære overflader, som indervægge og facader samt familiens helbredsmæssige gener gør, at vi anbefaler at familien straks flyttes. Indtil dette kan ske, skal der etableres undertryk i de to berørte værelser, som evakueres straks og forsegles med lufttæt svær tætsluttende plastfolie. By og Bygs vejledning 05 Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst anbefaler, at områder med angreb med Stachybotrys chartarum straks evakueres og skimmelrenoveres. Der er påvist massiv vækst af Stachybotrys chartarum i drengeværelset, mens der på alle øvrige undersøgte vægge påvises massiv vækst af skimmelsvampe. Ny Historik aftryksprøve udtaget på høj siddende skab i køkkenalrum, påvises der nu massiv forekomst af Penisillium, (nu > 50 kolonier, hvor der i december 008 var 18 kolonier på samme overflade), hvorfor det vurderes, at skimmelsvampespore fra de angrebne områder har spredt sig til den øvrige del af lejligheden. Inventar skal derfor rengøres før flytning jf. nedenstående vejledning.

3 Den uisolerede altan bør straks isoleres for at imødegå kondensdannelser på underliggende lofter i nr. 10 og 11. Indtil årsagssammenhængen til de forskellige vandindtrængninger er klarlagt bør det vestvendte tag og tagaltanen på Byporten 10 og 11 totaloverdækkes. Prøveområder Der tages både aftryks og Mycometer prøver på vægge og loft. Prøveområder fremgår af figur 1, mens prøve resultater fremgår af tabel Drengeværelse Pigeværelse Prøve på loft. Prøve på væg. Køkken-alrum Figur 1. Prøveområder for påvisning af skimmelforekomst i Byporten 11.

4 4 Prøve Bygningsdel Drengeværelse under altan. Væg mod nabo, bag tapet Drengeværelse under altan, Betonloft Drengeværelse under altan, Facade, tidligere afrenset Drengeværelse indervæg Væg mod pigeværelse bag tapet Pigeværelse indervæg Væg mod drengeværelse bag tapet Pigeværelse ved huldræn, loft 7. Historik i køkken-alrum Vækst (CFU) og Mycometer Myco.: Større end målbart! Ingen vækst Myco.: 46 Myco.: 99 Myco.: 90 Myco.: 1907 Ringe Myco.: Ej taget Myco.: Ej taget Antal kolonier 10 > Identifikation af skimmelsvampe Acremonium sp. Mycelia sterilia >50 Penicillium spp. >50 *Stachybotrys chartarum >100 Penicillium spp. >50 Scopulariopsis brevicaulis 4 Mycelia sterilia 5 0 Alternaria sp. Aspergilllus niger 1 Mucor sp. >50 Penicillium spp. Tabel 1. Resultat af mykologiske prøvninger på indvendige overflader i Byporten 11. Aftryksprøver, Vurdering af sporemængder: Ingen vækst = 0 kolonier (Colony Forming Units, CFU) Ringe vækst = 1 11 kolonier (CFU) Moderat vækst = 1 49 kolonier (CFU) vækst = 50 kolonier (CFU) Særligt biologisk aktive skimmelsvampe (SBAS) er markeret med *. Mycometer, Vurdering af Mycometer tal: A = MycoMeter værdi 5. Niveauet af skimmelsvampe er ikke over normalt baggrundsniveau. B = 5 MycoMeter værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelsen af ældre udtørrede skimmelsvampe. C = MycoMeter værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultater i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Anbefalet rengøring af inventar før flytning Med baggrund i ovenstående analyseresultater (tabel 1) af sporeforekomsten i indeklimaet, hvor der påvises massiv forekomst af Penicillium skimmelsvampesporer på overfladen i køkken-alrum, anbefaler vi nedenstående rengøring gennemført. Der er ikke påvist fugt og skimmelvækst på de undersøgte flader i køkken/alrum, men på baggrund af den unormalt store forekomst af sporer, anbefaler vi rengøring af inventaret før flytning på følgende måde: - Udvendige overflader på inventar afvaskes svarende til en hovedrengøring.

5 5 - Polstrede møbler bør støvsuges omhyggeligt med støvsuger med mikrofilter (HE- PA-filter), da skimmelsvampesporerne er så små, at de ofte vil trænge igennem filteret på en normal støvsuger. - Gardiner og løse tæpper skal renses eller vaskes. Tidligere fugt- og skimmelsvampe undersøgelser i Byporten Fugtundersøgelse, (Notat 1). Foto. Opfugtet undertag over Byporten 11. Foto. Fugtniveau i spær fra 10 til >7% træfugt. Foto 4. Bagside masonit undertag med tydelige opfugtninger. Ved første undersøgelse af tagkonstruktionen i Byporten 11 tilbage i oktober 008, påvises kraftig opfugtninger i selve tagkonstruktionen med træfugt i spærtræ opover fibermætningspunktet, >7 %-træfugt. Vi anbefalede på daværende tidspunkt derfor som minimum, at undertaget udskiftes og at der udføres undersøgelse af om der er angreb af bygningsrelaterede skimmelsvamp og/eller trænedbrydende svampe i tagkonstruktionen. Ved regn opstår der vandskader på loft i pigeværelse og i facade i drengeværelset under tagaltanen. Vand gennem loftet i pigeværelse: Foto 5. Område med vandgennemtrængning i værelsesloft.

6 6 Årsag til vandskade i loft kan ikke umiddelbart påvises, men der opstilles hypoteser: 1) Regnvand tilledes hulmur, hvorefter det løber ind på etagedækket. og/eller ) Utæthed i altandækkets fugtsikring leder vand til huldækket, hvori vandet løber til tidligere drænhul og drypper igennem. Opfugtning af facade i drengeværelse: Foto 6. Facadevæg under altan med opfugtet tapet. (Rød ramme angiver det opfugtede område.) Drengeværelset ligger lige under tagaltanen og det er derfor umiddelbart nærliggende at antage, at vandskade i facaden hidrører fra mangelfuld eller skadet fugtsikring af altanen eller afløbet fra denne.. Fugt- og skimmelundersøgelse (Notat ). Undersøgelse af skimmelniveauet i tagkonstruktion på loftforskalling ved tagfod og på bagside af loftgips over pigeværelse viser, at der er aktiv skimmelsvampevækst over dampspærren, men ikke på indvendig side af dampspærren.

7 7 Prøveområder Overflader på overside reol i skunkrum, overside af køkkenskab i køkken samt på ryggen af polstersofa på 1. sal, er der udtaget aftryksprøver. Resultat af de mykologiske prøvninger fremgår nedenstående tabel. Prøve Bygningsdel Vækst (CFU) og Mycometer Antal kolonier Identifikation af skimmelsvampe Loftforskallingsbræt i tagkonstruktionen 0,4 meter fra vest facade. Træfugt: 9 % Myco.: >50 5 Eppicoccum sp. Penicillium spp. Phoma sp. 1. Bagside loftgips, 0,4 meter fra vest facade. Moderat Myco.: Penicillium spp. Tabel. Resultat af mykologiske prøvninger af tag og loft i Byporten 11. På baggrund af fugtmålinger og skimmelprøveresultater konkluderes, at der ikke er påvist særlige problematiske skimmelsvampe i loftkonstruktionen på indersiden af dampspærrerne, hvorfor det ikke vurderes, at de påviste skimmelsvampe i tagkonstruktionen vil udgøre en særlig sundhedsrisiko for beboerne, idet væksten kun er påvist på forskallingsbræt på ydersiden af dampspærren, altså ikke i et person nært område. For tagets vedkommende anbefales at tagkonstruktionen snarest renoveres for at undgå yderligere nedbrydninger.. Fugt- og skimmelundersøgelse (Notat 8). I december 008 tilkaldes NIRAS for at udtage yderligere skimmelsvampe, idet E/F Byporten ønsker yderligere undersøgelser af tagkonstruktionen i Byporten 11, for at eftervise om de skimmelprøver fra taget (tabel ), viser et retvisende billede af skimmelsvampe forholdene i tagkonstruktionen over Byporten 11, første undersøgelse er rapporteret i Notat. Foto 7. Tag med defekt undertag og vandskade i facade samt i etagedækket. Foto 8. Træfugtmåling i tagkonstruktionen. Prøve Bygningsdel Vækst (CFU) Antal Identifikation af skimmel-

8 8 Udvendig side af dampspærrer: 1 Undertag, bagside Loftforskalling og Mycometer kolonier svampe Myco.: 14 Myco.: > >50 Acremonium sp. Penicillium spp. 4 Undertag, bagside 7 >100 5 Loftforskalling Moderat Indvendig side af dampspærrer: Loftgips, bagside Ringe 9 4 Mycelia sterilia 6 Loftgips, bagside Ringe 4 1 Tabel. Resultat af mykologiske prøvninger af tag og loft i Byporten 11. Prøve Bygningsdel Vækst (CFU) og Mycometer Antal kolonier Identifikation af skimmelsvampe Prøve A Historik prøve i overfladestøv. Historik prøve overside køkkenskab Alternaria sp. Mycelia sterilia Prøve B Historik prøve i overfladestøv. Prøve C Facade bag kraftigt opfugtet tapet i drengeværlse under tagaltan. Historik prøve, ryg af polstersofa på 1. sal Facadevæg bag tapet under tagaltan Moderat >50 Alternaria sp. Penicillium spp. * Stachybotrys chartarum Tabel 4. Resultat af mykologiske prøvninger i indeklimaet i Byporten 11.

9 9 Skimmelprøver fra yderligere områder i taget over Byporten 11 viser, at første vurdering af skadesbilledet i tagkonstruktionen er rigtig (Resultater i tabel ). Af tabel 4 fremgår det, at der på facaden i drengeværelset er kraftig vækst af den sundhedsskadelige skimmelsvamp Stachybotrys chartarum og at der ikke påvises abnorme skimmelsvampesporesammensætninger i indeklimaet i to øvrige rum, se historikprøver udtaget i køkken og på sofa, se tabel 4. Afrensning og udtørring: Værelset med den opfugtede facade forsegles, udtørres og afrenses med tørdamp iht. Microclean metoden for Stachybotrys chartarum. Værelset har ikke siden december 008 været i brug, men henstået ubenyttet pga. vedvarende efterfølgende opfugtninger. 4. Undersøgelse af eksisterende tagdækning på tagterrassen Byporten 10 og 11. I marts 009 tilkaldes NIRAS, idet Datea har foranlediget at terrassebelægning og tagisolering er blevet fjernet fra tagterrassen i nr. 10 og 11. Der ses en række fejl og mangler, hvorfor det anbefales, at der projekteres en ny fugtsikker altanopbygning, som overholder gældende regler og normer. Det vælges blot midlertidigt, at udlægge et nyt lag tagpap for at udbedre de synlige skader. Tagaltanerne fremstår herefter uisolerede. Siden marts er der ikke foretaget yderligere bygningsmæssige afværgetiltag og ved kraftige regnskyl kommer der forsat vand ind i både facade, loft og nu senest også i indervægge under første elementsamling i dækket. Måleudstyr: Træfugten måles med en indstiksfugt måler med isolerede nåle af typen Delmhorst. Det relative fugtniveau i beton og murværk bestemmes med Gann Hydromette kapacitetsfugtmåler. Skimmelsvampespore og vækstgraden bestemmes ved at udtage aftryksprøver med aftryksprøver og MycoMeter på udvalgte bygningsoverflader. Afgrænsning af opgaven: Undertegnede fra NIRAS A/S har undersøgt tilgængelige og blotlagte dele af indervægge, loft og facader i Byporten 11 i Hørsholm. Denne rapport omhandler derfor ikke eventuelle andre dele af bygningen eller ikke tilgængelige konstruktioner. Vi bistår naturligvis gerne ved yderligere undersøgelser, såfremt De måtte ønske det og henviser i øvrigt til tidligere fremsendt notater. Med venlig hilsen Flemming Correll Frank Projektleder/Bygningsingeniør Bilag: Analyse rapport fra Bøgh og Helstrup skimmelprøver udtaget Råd til håndværker

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 359/2008 (2. afdeling) Anna-Grete Kastbjerg og Leif Kastbjerg (advokat Svend Kinch, beskikket) mod Thisted Forsikring g/s (advokat Lars Høj Andersson)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner.

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner. Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Parternes navne: Sagsøger E/F og A/B

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Aalestrup. Udløbsdato 11-09-2015. Lb. nr. H-15-02698-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ejvind og nn Hald dresse Kløvervangen 10 Postnr. 9620 Dato 11-03-2015 By alestrup Udløbsdato 11-09-2015 H-15-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 820-20885 Matrikel/Ejerlav: 6bh LESTRUP

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere