Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning"

Transkript

1 Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed 1 fugt & skimmelsvamp

2 Indhold 3 Fugt og skimmelsvampe symptomer på en syg bygning Hvis I har vækst af skimmelsvampe 4 1. trin: Klar snak og hurtig handling 5 Synlig ledelse og information 6 2. trin: Find kilden til problemet 7 Det kan I gøre hér og nu 8 3. trin: Handlingsplan for en varig løsning 10 Renovering eller nedrivning? Tre eksempler Forebyggelse 11 Giv bygningen et sundhedstjek 12 Tjekliste til gennemgang af bygningen 13 Sæt vedligeholdelsen i system 15 Kolding Kommune har faste planer for vedligeholdelse Baggrundsviden 16 Hvor farlige er skimmelsvampe? 18 Flere informationer Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, København K Redesign 2014 ISBN: Layout: Tegnestuen Trojka Tekst: Tune Nyborg / Periskop Fotos: Thomas Søndergaard PF m.fl. Styregruppe: Preben Meier Pedersen, KL; Jørgen Bruun Christensen, Danmarks Lærerforening; Per Baunsgaard, BUPL; Rudy Larsen, FOA Fag og Arbejde; Jens Vadet Poulsen, Frie Grundskoler Fællesråd Faglig bistand: Lars Gunnarsen, Statens Byggeforsknings Institut; Finn Gyntelberg, Bispebjerg Hospital; Anne Pia Kock, Teknologisk Institut; Anniki Vest, Engelsborgskolen Undervisning & Forskning Social & Sundhed Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med Arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 2 fugt & skimmelsvamp

3 Fugt og skimmelsvampe symptomer på en syg bygning Denne vejledning er skrevet for at hjælpe ledelse, sikkerhedsgrupper og medarbejdere på skoler og i daginstitutioner med: At forebygge vækst af skimmelsvampe. At vælge de rigtige løsninger, når skaden er sket. Tegn på dårligt indeklima Skimmelsvampe findes overalt i naturen, og sporerne findes i støv og skidt i alle bygninger. Skimmelsvampe er ikke akut skadelige, og de vil normalt kun genere personer, som i forvejen har astma eller allergi over for netop skimmelsvampe. I skal dog alligevel handle hurtigt og resolut, hvis I finder tegn på skimmelvækst i skoler og daginstitutioner. Vækst af skimmelsvampe er nemlig et sikkert tegn på, at der er alvorlige problemer med bygningen. Skimmelsvampe kræver høj fugtighed for at vokse, og fugt er ensbetydende med et dårligt indeklima. Sundhed og tryghed Hvis I konstaterer vækst af skimmelsvampe, er opgaven dels at beskytte børn og ansatte mod mulige sundhedsskader, dels at forebygge unødvendig frygt og bekymring. Når ordet skimmelsvamp bliver nævnt, er der risiko for panik og overreaktion, som ikke står mål med den reelle sundhedsrisiko. Tydelig ledelse og masser af information er det bedste råd. Dårlig vedligeholdelse koster dyrt Statens Byggeforsknings Institut skønner, at set over fem år vil hver tredje bygning i Danmark have en vandskade, som kan føre til vækst af skimmelsvampe. Heldigvis er de fleste tilfælde af skimmelvækst små og enkle at løse. De kan skyldes et utæt rør eller en løs tagsten. Når skaden er repareret, fugten udtørret og skimmelsvampene fjernet, er problemet løst. En velholdt skole har bedre indeklima. Her Maglegårdsskolen i Hellerup Det er kun, hvis man enten ikke opdager skaden, eller hvis man ikke gør noget ved den, at problemet vokser sig stort. Dårlig vedligeholdelse kan betyde, at der sker omfattende skader på bygningen. Det koster dyrt både i penge og i menneskelige omkostninger. Enighed om indholdet Vejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådene for Social & Sundhed og for Undervisning & Forskning. Både fagforeninger og arbejdsgivere er med i rådene, og indholdet af vejledningen svarer til, hvad parterne er enige om er god standard på området. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 3 fugt & skimmelsvamp

4 Hvis I har vækst af skimmelsvampe 1. trin: Klar snak og hurtig handling De følgende sider beskriver, hvad I kan gøre, hvis I opdager en massiv vækst af skimmelsvampe. Arbejdsgiverens og ledelsens første opgave er at beskytte børn og ansatte mod helbredsrisiko, og samtidig forebygge unødvendig bekymring. Hvis I opdager en massiv vækst af skimmelsvampe eller har mistanke om, at der kan være skjult skimmelvækst et sted i bygningen, skal I handle hurtigt og resolut. Opgaven er dobbelt: På den ene side skal I beskytte børn og ansatte mod mulige sundhedsskader. På den anden side skal I undgå unødvendig frygt og bekymring. De fleste tilfælde af skimmelsvampevækst på skoler og i daginstitutioner er af begrænset omfang og kan løses med få og enkle midler. Det er kun, hvis problemet har fået lov at udvikle sig over længere tid, at skaderne bliver alvorlige. Det kan ske, hvis fugt og skimmelvækst er skjult bag vægge, under gulve eller i tagrum, eller hvis I ikke reagerer hurtigt nok på fx vandskader, fugtskjolder eller dårlig lugt. Bekymring kan vokse til mistro og vrede En meddelelse om, at der er fundet skimmelsvampe på skolen eller i daginstitutionen, vil ofte fremkalde stærke reaktioner hos både forældre og ansatte, også selv om den akutte sundhedsrisiko er lille. Hvis ledelsen eller kommunen forsøger at gå stille med problemet, risikerer I, at forældre og personale mister tilliden til, at ledelsen tager helbredsrisikoen alvorligt. Så kan bekymringen slå over i vrede, mistro og konflikter. Vurder situationen ud fra den viden, I har: Hvor alvorlig er væksten af skimmelsvampe? Er der grund til at slå alarm nu, eller skal der flere undersøgelser til? Hvem skal involveres og informeres? Hvem kan hjælpe os? Hvem stiller sig i spidsen for det videre forløb? Hvordan er vi stillet økonomisk har vi en forsikring, som dækker? Ud fra disse overvejelser kan I lægge en plan for, hvad der skal ske på kort og langt sigt og hvem der har ansvaret for de enkelte dele af handlingsplanen. Er nogen særligt udsatte? Få overblik over, om der er nogle børn eller voksne, som er særligt udsatte for helbredsmæssige gener som følge af skimmelvæksten. Det kan fx være personer med astma eller med en erkendt allergi over for skimmelsvampe. Disse personer bør have særligt god information og måske søge læge. Hvis det er sundhedsmæssigt nødvendigt, skal ledelsen sørge for, at de flyttes til andre lokaler, som ikke er berørt af skimmelsvampene. Det gælder både for børn og voksne. Bliv enige indbyrdes Det er vigtigt, at I skaber et fælles billede af situationen, så ledelse og medarbejdere har den samme viden, følger den samme plan og taler med én tunge. Ansatte og ledelse bør give enslydende informationer og holdninger videre til børn og forældre. I behøver ikke at kunne svare på alt det vigtigste er, at I forsøger at forebygge usikkerhed og forvirring. 4 fugt & skimmelsvamp

5 Hvis I har vækst af skimmelsvampe Synlig ledelse og information Hurtig information og en stærk og handlekraftig ledelse er med til at sikre, at en sag om skimmelsvampe får det bedst mulige forløb. 1. Tag ansvaret og initiativet Vurder situationen nøgternt ud fra den viden, I har: Hvor alvorlig er forekomsten af skimmelsvampevækst? Er der grund til at slå alarm, eller skal der flere undersøgelser til? Er der børn eller voksne, som er særligt udsatte for gener? Hvem skal involveres og informeres? Hvem kan hjælpe? Skab klarhed om, hvem der har ansvaret for at løse problemet. Læg en plan for, hvem der gør hvad i de kommende dage og på længere sigt. 2. Lad tvivlen komme børnene og de ansatte til gode Luk de berørte bygninger, hvis I er usikre på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at færdes i dem også selv om det kan virke drastisk og set i bakspejlet ofte er en overreaktion. 3. Stå ikke alene: Støt jer til eksperter Kun fagfolk kan vurdere skadernes omfang og årsag samt den helbredsmæssige risiko. Det er ikke et ansvar, ledelsen skal påtage sig. I kan søge hjælp hos fx bygningsteknikere i kommunen, rådgivende ingeniører, embedslæger, arbejdsmedicinsk klinik, Arbejdstilsynet eller firmaer med speciale i at undersøge og rense for skimmelsvampe. 4. Vær åbne også om det, I ikke ved Informer straks både ansatte og forældre. Fortæl dem både hvad I ved, hvad I ikke ved endnu, hvad I vil gøre for at løse problemet, samt hvad forældre og ansatte selv kan gøre. I skal være præcise og ikke skabe forvirring - men omvendt er det en fejl at vente med at informere, til I har afklaret al tvivl. Folk vil føle sig dårligt informerede, og i mellemtiden vil rygter og mistro brede sig. 5. Vær forberedt på modstand I risikerer at blive mødt med mistro og skepsis især i spørgsmålet om den reelle helbredsmæssige risiko fra skimmelsvampene. Forældre og ansatte kan fx frygte, at I prioriterer økonomi højere end sundhed. I dette spørgsmål bør I støtte jer til lægefaglige eksperter. Søg hjælp hos embedslægen eller arbejdsmedicinsk klinik og bed en repræsentant deltage i evt. informationsmøder. 6. Før dagbog over alle faser i forløbet Skriv logbog om begivenheder, samtaler, aftaler, sygefravær osv. Det kan være med til at dokumentere, hvad der rent faktisk skete, når I skal huske det uger eller måneder senere. Det er også en fordel, hvis forældre og ansatte fører dagbog det skaber klarhed og dokumentation. 7. Giv systematisk information Læg fra starten en plan for, hvordan I løbende skal informere forældre og ansatte om sagen. Der kan gå lang tid, fra I opdager skimmelsvampe, til problemet er endeligt løst. Brug internettet til at gøre status med jævne mellemrum og til at offentliggøre fx tekniske analyser, handlingsplaner og mødereferater. 5 fugt & skimmelsvamp

6 Hvis I har vækst af skimmelsvampe 2. trin: Find kilden til problemet Kun fagfolk kan vurdere omfanget af skaderne i en bygning med fugt og skimmelsvampe. Tilsvarende skal der tekniske undersøgelse til at finde årsagen og den rigtige løsning. Skimmelsvampe vokser kun på fugtige overflader. Derfor er vækst af skimmelsvampe et symptom på, at der er noget galt i bygningen. Men hvor kommer vandet fra? Er det en vandskade fra et sprunget vandrør, en tilstoppet kloak eller et utæt tag? Trænger fugten op nede fra måske fordi dræn eller kloaker ikke fungerer? Eller er der tale om kondensvand som følge af kuldebroer, mangelfuld ventilation eller forkert brug af rummene? Brug for fagfolk Det kan være svært selv for fagfolk at vurdere omfanget af en skade og at finde årsagen. Derfor bør I altid involvere teknikere, hvis I finder tegn på fugt og skimmelsvampe. Ofte findes fugten og skimmelvæksten skjult i hulrum i vægge, under gulve, i skunke og krybekældre osv, hvor man risikerer helt at overse dem. Det er vigtigt at få undersøgt, hvor skimmelvæksten sidder, hvor meget der er, og hvilke rum, som er berørt. Vandskader kræver hurtig handling Skimmelvækst starter ofte med en vandskade. I løbet af 1-2 uger kan der opstå omfattende vækst på fugtige bygningsdele. Derfor skal I reagere omgående, når I konstaterer en vandskade: Stop kilden: Vandet kan komme fra fx tærede rør, utætheder i tagdækning og inddækning, utætte tagrender og nedløbsrør, revner og afskalninger i facaderne. Få checket, at afløb, kloakker og vandførende rør er i orden. Fjern vandet: Luk op til hulrum, der har fået vand også selv om det indebærer at fjerne loftsplader, vægge og gulve så materialerne kan tørre. Få teknikere til at måle fugtigheden og vurdere, om der er brug for teknisk udstyr til affugtning og om der eventuelt har dannet sig skimmelvækst som følge af vandskaden. Fugtskader skal undersøges nøje Fugt, som langsomt trænger ind i bygningen, kan være sværere at opdage og vurdere. Kondensvand, opstigende grundfugt eller lignende giver ikke dramatiske vandpytter eller dryppen fra loftet. Men skaden på indeklimaet og bygningen kan være lige så alvorlige. Hvis I konstaterer fugt, bør I få sagkyndig hjælp til at afgøre, om der skal gennemføres en byggeteknisk undersøgelse herunder fugt- og skimmelmålinger som i givet fald bør udføres af et anerkendt specialfirma. Skimmelsporer i støv og skidt Det er vigtigt at skelne mellem skimmelvækst i selve bygningen og de sporer i støv og snavs, som er helt naturlige og kommer ind udefra via fodtøjet og luften. En mikrobiologisk analyse kan godt vise spor af skimmelsvampe, uden at der er skimmelvækst i bygningen. Svampesporerne kan stamme fra støv og skidt måske som følge af dårlig rengøring eller snavsede ventilationsanlæg. 6 fugt & skimmelsvamp

7 Hvis I har vækst af skimmelsvampe Det kan I gøre hér og nu Mens problemets omfang bliver undersøgt og vurderet, er der mange ting, I selv kan gøre for at fjerne en mulig sundhedsmæssig risiko og for at styrke tryghed og tillid blandt børn, ansatte og forældre. Pædagogisk Tag ud af huset. Daginstitutioner kan arrangere flere ture, skoler kan lægge dele af undervisningen væk fra de daglige lokaler. Socialt Giv masser af information. Ved personalemøder, forældremøder og de mange uformelle samtaler i løbet af dagen. På opslagstavler, på internettet og i referater og rapporter. Jo større åbenhed, desto mere tillid. Dyrk korpsånden og fællesskabet. Et massivt problem med skimmelsvampe kan betyde en lang periode med usikkerhed, omskiftelige arbejdsforhold og måske genhusning i andre bygninger. Så er det vigtigt at dyrke de sociale relationer og de positive ting i hverdagen. Måske kan I endda holde en personalefest eller et ekstra arrangement for forældre og børn. Praktisk Gør rent og luft ud. Uanset, hvad årsagen til skimmelvæksten er, skal sporerne ud. Selve det sted, hvor væksten findes, bør renses af et specialfirma, men resten af bygningen kan I selv gøre rent. Skru op for ventilationen også i de dele af bygningen, som ikke umiddelbart er i søgelyset. Ofte er ventilationsanlæg indstillet til at slukke om natten og i weekenden. Det bør ændres, hvis I har problemer med fugt og skimmel. Lav om på dårlige vaner. Hvis skimmelvæksten skyldes kondensvand og høj fugtighed i indeluften, er det vigtigt, at I holder op med at gøre de ting, som giver fugt: Luft ud flere gange dagligt, tør vådt tøj i tørreskabe eller tørretumbler og vær omhyggelige med udsugning fx i køkkenet. Led efter symptomer i bygningen - ikke hos mennesker Hvis I har konstateret skimmelsvampe i en bygning, er det nærliggende at gå på jagt efter symptomer på helbredsgener hos børn og personale. I skal imidlertid være meget forsigtige med at fortolke fysiske symptomer. De er langt fra entydige - og de kan skyldes alt muligt andet end netop skimmelsvampe. Det er et faktum, at hvis man opholder sig i bygninger med dårligt indeklima, kan det især hos følsomme personer give symptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Bemærk, at disse symptomer er meget generelle. De kan sammen eller hver for sig også skyldes mange andre forhold end netop dårligt indeklima - fra simpel forkølelse til høfeber eller stress. Selv hvis indeklimaet faktisk er årsagen, er det ikke sikkert, skimmelsvampene er synderen. Folk kan få indeklimasymptomer af mange andre grunde: For højt CO 2 -indhold i luften, dårlig rengøring og ventilation, for høj eller for lav luftfugtighed, støv, mineraluldsfibre, afgasning fra inventar og bygningsmaterialer og meget mere. Hvis I stirrer jer blinde på skimmelsvampene, risikerer I at overse andre alvorlige problemer. Derfor bør I koncentrere jer om at kortlægge og vurdere de sikre og entydige symptomer i bygningen ikke de usikre og tvetydige symptomer hos mennesker. 7 fugt & skimmelsvamp

8 Hvis I har vækst af skimmelsvampe 3. trin: Handlingsplan for en varig løsning Både byggetekniske eksperter og sikkerhedsgruppen bør være med, når I skal lægge en samlet plan for, hvordan problemerne med fugt og skimmelvækst skal løses. Når I har fået klarhed over problemets omfang og årsag, er næste skridt at formulere en samlet handlingsplan for, hvordan problemet bliver fjernet. De fleste tilfælde af skimmelvækst er af begrænset omfang og kan afhjælpes enkelt og effektivt. Kilden til fugten skal fjernes, bygningen skal tørres igennem, og de materialer og bygningsdele, som var berørt af skimmelvæksten, skal renses af eller skiftes ud. Hvis fugtproblemerne er omfattende, kan det være nødvendigt med en større renovering. I sjældne tilfælde er en skole eller daginstitution så skadet, at den ikke kan reddes og må rives ned. I praksis sker det normalt kun, hvis bygningen i forvejen har været i meget dårlig stand, eller hvis der er grundlæggende problemer med konstruktionen. Det er vigtigt, at der bliver lagt en samlet plan for indsatsen. Planen skal både beskrive, hvordan fugtproblemerne og al vækst af skimmelsvampe bliver fjernet, og hvordan problemerne skal forebygges i fremtiden. Planen skal også beskrive, hvordan I vil rense bøger, møbler, legetøj og andre ting, som kan være forurenet med sporer fra skimmelsvampene. Ellers risikerer I at flytte en del af problemet med ind i de rengjorte rum. 8 fugt & skimmelsvamp

9 Hvis I har vækst af skimmelsvampe Sikkerhedsgruppen skal med Handlingsplanen bør udarbejdes af byggeteknikere med specialviden om fugt, indeklima og skimmelsvampe. Sikkerhedsgruppen har en vigtig opgave i at sikre arbejdsmiljøet og skal derfor også deltage i arbejdet med at formulere handlingsplanen. Sikkerhedsgruppen skal også deltage i opgaven med at planlægge og gennemføre større renoveringer. Et kompromis Handlingsplanen vil ofte være et kompromis mellem hensynet til sundheden og hensynet til økonomien. Der er ingen sikker viden om, hvornår en bygning kan siges at være fuldstændig fri for sundhedsrisiko. Derfor er opgaven at finde den fornuftige løsning, som sikrer børn og voksne en minimal risiko for gener. Det vil normalt være en opgave for tekniske eksperter at afgøre, hvilke forholdsregler, som vil være tilstrækkelige. Arbejdsgiverens ansvar Hvis I ikke kan opnå enighed om en handlingsplan, kan sikkerhedsgruppen eller den enkelte medarbejder bede Arbejdstilsynet om at vurdere, om et fugtproblem eller en vækst af skimmelsvampe bliver håndteret forsvarligt. I sidste ende er det arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden. Det gælder både for kommunale, private og selvejende institutioner. Arbejdstilsynet kan bl.a. påbyde arbejdsgiveren (altså kommunen eller en selvejende institutions bestyrelse) at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at finde frem til en varig løsning. Sikkerhedsgruppens opgaver og ansvar Det er sikkerhedsgruppens opgave at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer på arbejdspladsen og at forebygge, at der opstår problemer. Sikkerhedsgruppen skal altid inddrages i undersøgelser af arbejdsmiljøet og i problemstillinger, som kan indebære en risiko for de ansatte. Det betyder, at sikkerhedsgruppen altid skal inddrages: Hvis I konstaterer fugt eller akutte vandskader. Hvis I konstaterer vækst af skimmelsvampe. Hvis I har mistanke om, at der er skimmelvækst fx pga. fugtproblemer, dårlig lugt eller klager fra medarbejdere. Hvis det er uklart, hvor stort problemet er, bør sikkerhedsgruppen sikre, at der bliver lavet en nærmere undersøgelse. Måske kan I selv få overblik over problemets omfang, måske skal I have hjælp fra teknikere eller eksperter. Gode råd til sikkerhedsgruppen Hold øje med fugt og vandskader i bygningen og gør bygningsgennemgangen til en del af jeres faste sikkerhedsrunderinger og APV-arbejde. Tag straks problemet op i sikkerhedsgruppen og i forhold til arbejdsgiveren, hvis mistanken melder sig. Tag kontakt til de relevante eksperter, fx arbejdsmiljørådgivere, Arbejdstilsynet eller embedslægerne samt det interne sikkerhedsudvalg, hvis der findes et. Før dagbog over hele forløbet, så I kan dokumentere, hvad der er sket og aftalt undervejs. 9 fugt & skimmelsvamp

10 Hvis I har vækst af skimmelsvampe Renovering eller nedrivning? Tre eksempler. Eksempel 1: Nedrivning var den eneste løsning I foråret 2007 besluttede Fredensborg Kommune at rive Asminderød Skole ned og bygge en helt ny skole. Det skete efter, at der var opdaget massive problemer med vækst af skimmelsvampe i den 40 år gamle skole. Problemerne blev opdaget efter en akut vandskade, men det stod hurtigt klart, at fugten havde været til stede i mange år. Da bygningerne blev undersøgt nøjere, dukkede der flere og flere problemer op. Det viste sig, at skolen aldrig har været tilstrækkelig drænet, og at der var problemer med opstigende fugt mange steder. Samtidig opdagede man, at en renovering for nogle år siden var udført helt forkert, så der var opstået store fugtproblemer i tagkonstruktionen.»processen har været hård for både lærere og forældre. Det har været svært at skabe tillid til, at problemet blev håndteret forsvarligt«, siger skoleleder Lars Kyndesen. Fra starten på skoleåret er skolens elever blevet undervist i midlertidige pavilloner, mens de venter på, at en helt ny skole bliver bygget. Eksempel 2: En hurtig og effektiv indsats Tre dage før julen 2006 stod det klart, at der var vækst af skimmelsvampe i hele krybekælderen under Jægersborg Vuggestue og Børnehave. Institutionens ledelse og bestyrelse trådte straks sammen og lukkede omgående institutionen. Samtidig blev både forældre, forvaltning og politikere informeret. Da børn og personale vendte tilbage efter nytår, skete det på to midlertidige adresser. Senere blev børnene samlet i lokaler på den nedlagte Jægersborg Kaserne, som Gentofte Kommune havde indrettet i lyntempo, mens renoveringen af institutionen blev gennemført. Genhusningen er gennemført på en måde, som har skabt generel tilfredshed blandt både ansatte og forældre.»det skyldes først og fremmest, at vi handlede meget hurtigt, da vi opdagede problemet. Ledelsen og bestyrelsen lagde en handlingsplan, som blev gennemført uden diskussion, og vi gjorde meget ud af at give detaljeret og åben information til både personale og forældre. Og så har vi fået en meget stor opbakning fra både vores bestyrelse og fra Gentofte Kommune«, siger souschef Katja Bremer. Eksempel 3: Renovering eller nedrivning? Både lærere og forældre på Brundlundskolen i Aabenraa har i flere år klaget over symptomer på indeklimasyge, uden at problemerne er blevet løst.»der er gået lang tid med at diskutere, om problemet nu også var tilstrækkeligt belyst i stedet for at handle. Det har været med til at trække sagen i langdrag, og i mellemtiden er problemerne i bygningen blevet værre«, siger skoleleder Britt Bolving Hansen. Først i december 2006 blev de mest forurenede kælderlokaler lukket, og i starten af 2007 gik Arbejdstilsynet ind i sagen med en række påbud. Herefter blev store dele af skolen lukket ned, og 250 elever blev flyttet til andre skoler, indtil en række pavilloner blev taget i brug efter sommerferien. Flere lærere er i mellemtiden blevet langtidssygemeldt. Aabenraa Byråd har i juni 2007 sat et arbejde i gang, som skal føre til, at Brundlundskolen bliver revet ned og erstattet af en helt ny skole. I mellemtiden vil der blive udført den mest nødvendige vedligeholdelse af de eksisterende bygninger, så de opfylder Arbejdstilsynets krav. Trods problemerne med indeklimaet, som er blevet diskuteret flittigt i den lokale presse, er skolen i vækst. Den har et godt ry, og får stadig flere elever. 10 fugt & skimmelsvamp

11 Forebyggelse Giv bygningen et sundhedstjek Skimmelsvampe vokser kun på steder, hvor fugtigheden er høj. En tør bygning med god udluftning er nøglen til et godt indeklima. En tør og tæt bygning med en god udluftning er den bedste måde at sikre et godt indeklima uden skimmelsvampe på. Skimmelsvampenes sporer findes overalt både indendørs og udendørs. De vil begynde at vokse alle steder, hvor der er fugt, og hvor der er et organisk materiale, de kan vokse på, fx træ, tapet eller tekstiler. Er der fugtigt nok, kan de endda vokse på fx beton og murværk. Når I skal forebygge dårligt indeklima og skimmelsvampe, skal I derfor først og fremmest holde øje med utætte tage, facader og rør, opstigende fugt fra jorden, fugtige sokler, kondensvand og kuldebroer. Se bygningen efter i sømmene Det er en god idé at gå bygningen systematisk efter med mellemrum. Overordnet er det arbejdsgiverens ansvar, at der er et godt arbejdsmiljø og dermed også et godt indeklima på arbejdspladsen. Nogle kommuner har en fast procedure for gennemgang af alle bygninger. Hvis det ikke er tilfældet, bør I selv tage initiativ til et bygningstjek. Mange skoler og daginstitutioner tager en gennemgang af bygningen med i de lovpligtige sikkerhedsrunderinger, I alligevel skal gennemføre som en del af APV-arbejdet. I kan også tænke bygningen og dens tilstand ind i børnemiljøvurderingen. Vær fælles om opgaven Opgaven med bygningsgennemgang kan ligge hos den tekniske serviceleder, hvis I har én, eller hos sikkerhedsgruppen. I behøver ikke være tekniske eksperter. Hvis I bruger jeres sunde fornuft og checklisten på næste side, vil I kunne fange de fleste problemer. Det er en fordel, hvis I inddrager både børn og kolleger i gennemgangen. Mange øjne ser bedre end to, og fx rengøringspersonalet kommer rundt i hjørner og kroge, hvor ingen andre er opmærksomme. Også børn og elever kan komme med nyttige tips om, hvor der måske kan være noget galt. Hvornår er det alvor? Eftersom skimmelsvampesporer findes overalt, er der også en bagatelgrænse for, hvornår I skal blive bekymrede. Statens Byggeforsknings Institut siger som tommelfingerregel, at op til 0,25 kvadratmeter synlig skimmelsvamp og 3 kvadratmeter skjult skimmel bag fx vægge og belægninger kun giver svag risiko for gener. Det svarer til de sorte rande i vådrum og ved vinduer, som en gang imellem opstår i de fleste bygninger. Men det er vigtigt, at I altid reagerer selv på de små tilfælde af skimmelsvampe: Skimmelvækst er ALTID tegn på, at der skal gribes ind over for fugt. Selv om angrebet er lille, kan det være et forvarsel om alvorlige problemer. Hvis I opdager tegn på fugtskader eller skimmelvækst, skal I derfor handle med det samme: Find årsagen til problemet og sæt det nødvendige vedligeholdelsesarbejde i gang. 11 fugt & skimmelsvamp

12 Forebyggelse Tjekliste til gennemgang af bygningen De almindeligste årsager Fugt i bygningen kan opstå på flere måder: En utæt klimaskærm, så regn og sne trænger ind gennem utætte tage, mure eller vinduer. Opstigende fugt fra jorden, som trænger ind gennem sokler og fundamenter. Kondensvand på kolde flader, måske i kombination med dårlig ventilation. Utætte baderum, hvor vand siver ind i vægge og gulve. Utætte vandrør og afløb. Faresignaler i bygningen Når I gennemgår bygningen, skal I holde øje med de typiske faresignaler, som er tegn på, at der er fugt i bygningen: Dårlig lugt. Mange skimmelsvampe afgiver en karakteristisk lugt, som de fleste kender fra kældre og sommerhuse. Den mugne lugt kan også afsløre skjulte skimmelsvampe, som ellers kan være svære at opdage fx i hulrum i vægge, undergulve og i lukkede tagrum. Hvis I lukker døre, vinduer og ventilation et døgns tid inden gennemgangen, bliver lugten lettere at opdage. Synlig fugt, fx våde skjolder på gulve eller bag møbler, dryppen fra loftet når det har sneet og kondensvand på vinduer, fliser og vægge. Synlig fugt kan både være tegn på en akut vandskade, på utilstrækkelig ventilation og på, at I bruger rummene forkert fx ved at tørre tøj inden døre eller glemme at lufte ud. Tapet, der slår fra eller bliver misfarvet. Skær tapetet løs og kig ind bag ved for at se, om der skimmelvækst. Synlig vækst af skimmelsvampe er et entydigt faresignal. Skimmelvækst opstår især i tagrum, på lofter og vægge i køkken og toiletter og i kælderrum, hvor risikoen for fugt er størst. De kan også vokse langs fodpaneler, langs vinduer, bag billeder eller bag møbler, som står op ad kolde ydervægge. Skimmelsvampe er altid et tegn på fugt og dårligt indeklima. Klager fra børn og voksne, som får tilbagevendende gener, når de opholder sig i bygningen. Her skal I især holde øje Tjek om taget er tæt, og at der ikke er løse tagsten eller revner og buler i tagpappet. Tjek inde fra om understrygningen er hel. Skotrender, inddækninger skal være hele og tætte. Tagrender, nedløbsrør og rensebrønde skal være rensede og fri for blade og skidt. Fugerne rundt om døre og vinduer skal være tætte og sålbænkene hele og tætte. Hold øje med revner i murværk og fuger i facaden og murværket. Tjek om udluftningsriste fra kældre og krybekældre er rene. Tjek at dræn, kloakker og afløb er rene og fungerer. Husk også afløb i i lyskasser og kælderskakter. Fungerer ventilationsanlægget, som det skal, og er alle udsugningsventiler, riste og rør rene og fri for skidt og støv? Med få års mellemrum bør ventilationsanlæggets effekt måles af en tekniker. Tjek emhætten i køkkenet. Se især efter fugtskjolder og skimmelvækst i tagrum, kældre og krybekældre, skunke og i køkken, toiletter, baderum og vaskerum. Er der skjolder og misfarvede pletter på vægge, lofter og gulve? Bag reoler, sofaer og møbler, som står op ad ydervæggene? Under gulvbelægningen og bag opslagstavler? Er der dug på ruderne eller kondensvand på fliser og kolde vægge? Brug næsen og læg mærke til, om der lugter muggent. Ved at lugte i skabe, paneler, ved stikkontakter og rørgennemføringer kan I måske opdage skjult skimmevækst. 12 fugt & skimmelsvamp

13 Forebyggelse Sæt vedligeholdelsen i system Hvis bygningerne bliver holdt i god stand, får fugtproblemer ikke lov at vokse sig store. Dårlig vedligeholdelse koster dyrt både i penge og i menneskelige omkostninger. Systematiske bygningssyn og faste planer for vedligeholdelse giver en god sikkerhed for, at problemer med fugt og skimmelvækst ikke får lov at vokse sig store. Dårlig vedligeholdelse vil omvendt give en risiko for, at der opstår omfattende skader på bygningen. Skader som både kan være meget dyre at rette op på, og som i mellemtiden kan give dårligt indeklima og sundhedsmæssige gener for de børn og voksne, som færdes i bygningen til daglig. Klimaskærm, teknik og våde rum Den løbende vedligeholdelse bør koncentrere sig om de dele af bygningen, som er kilde til de fleste fugtproblemer: Bygninger og bygningsdele, herunder ikke mindst klimaskærmen: Tag, inddækninger, facade, vinduer, afløb og dræn. Målet er, at bygningen er tæt. Tekniske installationer: Ventilationsanlæg og ventiler, emhætter osv. Målet er at fugt, som opstår inde i bygningen, bliver suget ud. Rør, kummer, afløb, fliser og vinylgulve i de våde rum: Bad, wc, køkken, vaskerum, værksteder. Målet er, at der ikke siver vand ned i gulve og vægge. Erfaringen viser, at flade tage skal kontrolleres og vedligeholdes omhyggeligt. Ellers vil de før eller siden bliver utætte. Det giver risiko for fugt og skimmelsvampe i tagkonstruktionen. 13 fugt & skimmelsvamp

14 Forebyggelse Hav et beredskab Det er en fordel, hvis skoler og institutioner kan trække på et beredskab, som kan træde til med kort varsel, hvis der opstår en akut vandskade, eller hvis I får mistanke om en skjult fugtskade eller skimmelvækst. Beredskabet bør både omfatte byggeteknisk rådgivning og en økonomisk pulje, som man kan trække på i nødsituationer. Ikke mindst i forbindelse med større vandskader er det vigtigt at kunne reagere hurtigt og effektivt. Skimmelvækst opstår på få uger i en fugtig bygning, og allerede efter få dage kan der være sket store skader i en gennemvædet bygning. Centralt eller decentralt ansvar? Økonomisk selvstyre for skoler og institutioner indebærer ofte, at budget og ansvar for vedligeholdelsen følger med. Det giver erfaringsmæssigt en risiko for, at vedligeholdelse bliver nedprioriteret: Det kan være fristende at udskyde ikke-akut vedligeholdelse for at få økonomien til at hænge sammen. Specielt hvis budgettet til vedligeholdelse i forvejen er begrænset. Den kortsigtede gevinst kan imidlertid give store omkostninger på længere sigt. Ledelsen bør derfor have mod til at prioritere vedligeholdelse og godt indeklima også i sparetider. Samtidig betyder decentralt ansvar, at ledelsen kan mangle viden for at løfte opgaven. Ledelsen kan umiddelbart sikre, at der løbende sker en overfladisk gennemgang af bygningen, men det kræver teknisk indsigt til at sikre en korrekt vedligeholdelse. Omtanke i hverdagen Det er ikke nok, at en bygning er konstrueret rigtigt og godt vedligeholdt. Den skal også bruges rigtigt. De voksne, som bruger skolen eller institutionen til dagligt, har et medansvar for at forebygge fugtproblemer og dårligt indeklima. Nogle få og simple foranstaltninger kan være med til at forebygge gener: Lav faste rutiner for, hvordan og hvornår I lufter ud i løbet af dagen. Når det er koldt udenfor, bør I lufte ud ved gennemtræk nogle gange i løbet af dagen i stedet for at have vinduer stående på klem hele tiden. Brug ventilationsanlægget rigtigt. Mange anlæg er forkert indstillet eller mangler vedligeholdelse og rengøring af rør, filtre og luftindtag. Lav faste rutiner for, hvad I gør med vådt tøj og våde sko, så I ikke spreder fugt i bygningen. Begræns mængden af snavs ude fra fx ved at bruge skiftesko eller have indgangspartier med måtter og riste. Støv og skidt indeholder sporer fra de naturlige skimmelsvampe og udgør et glimrende vækstmedie for skimmelsvampe. Hold afstand mellem møbler og kolde ydervægge. Gør grundigt rent og gør det rigtigt. Brug altid en støvsuger med et effektivt filter. Hvis I fejer, hvirvler I støv op, som lægger sig på alle vandrette flader, hvor det med tiden kan skabe dårligt indeklima. 14 fugt & skimmelsvamp

15 Forebyggelse Kolding Kommune har faste planer for vedligeholdelse Kolding har centraliseret ansvaret for bygningssyn og vedligeholdelse. Det giver økonomiske fordele og færre tilfælde af skimmelvækst. Kolding Kommune har siden 1990 haft en central Bygningsafdeling, som har ansvaret for at vedligeholde samtlige kommunens bygninger. Alle budgetter til både udvendig og indvendig vedligeholdelse er også centraliseret. Den enkelte skole eller institution råder kun over et lille beløb til småting som et knækket dørhåndtag eller en vandhane, der drypper. En gang om året gennemgår Bygningsafdelingens teknikere samtlige skoler, daginstitutioner, ældrecentre, administrationsbygninger osv. Gennemgangen sker typisk med deltagelse af leder, serviceleder og sikkerhedsrepræsentant. Institutionens APV er et vigtigt udgangspunkt for gennemgangen. Hvis der i forbindelse med APV-arbejdet er opdaget konkrete problemer eller opstået mistanke om, at noget er galt, ser teknikerne nærmere på sagen. Arbejdsmiljøet kommer først Resultatet af bygningssynet bliver samlet i en vedligeholdelsesplan, hvor opgaverne er prioriteret i en rækkefølge, som er lagt fast i kommunens bygningsmanual. Kolding Kommune er arbejdsmiljøcertificeret, og hensynet til et godt arbejdsmiljø vejer meget tungt i prioriteringen: 1. Sikkerhed og arbejdsmiljømæssige krav kommer først. 2. Klimaskærm og tekniske installationer 3. Maling, fliser, gulvbelægning og æstetik. Ud over at kortlægge bygningens tilstand kan teknikeren på stedet give gode råd om den daglige brug af bygningen - fx om udluftning, ergonomi og rengøring. Bygningsafdelingen udarbejder en flerårig vedligeholdelsesplan for hver enkelt bygning. Alle vedligeholdelsesopgaver bliver derefter samlet i overordnede planer for de enkelte sektorområder med tilhørende fireårige budgetforslag. Lavere priser og bedre styring Koldings model med centraliseret ansvar og systematiske bygningssyn har flere fordele: Alle bygninger bliver gennemgået så ofte, at skader og fejl ikke får lov at vokse sig store. Vedligeholdelsesopgaverne kan gennemføres som store, samlede udbud, der involverer mange forskellige bygninger. Det giver lavere priser. Budgetansvar og prioritering er centraliseret, så den enkelte institutionsleder ikke står alene med ansvaret. Der er professionel ledelse og tilsyn med, hvordan håndværkerne løser opgaverne. Siden Kolding Kommune oprettede den centrale Bygningsafdeling har der været adskillige tilfælde af vækst af skimmelsvampe. Men de er i langt de fleste tilfælde blevet opdaget så tidligt, at de ikke har givet alvorlige gener. 15 fugt & skimmelsvamp

16 Baggrundsviden Hvor farlige er skimmelsvampe? Skimmelsvampe er ikke akut skadelige, og der er normalt ingen risiko ved i en kortere periode at færdes i en bygning med skimmelvækst. Skimmelsvampe kan dog give mærkbare gener hos særligt følsomme personer samt hos børn og voksne, der i forvejen har astma, høfeber eller allergi. Den hidtil største danske undersøgelse af de mulige sundhedsskadelige virkninger af skimmelsvampe blev afsluttet i Undersøgelsen viste, at der er en sammenhæng mellem forekomst af skimmelsvampe i gulvstøv og irritationssymptomer fra øjne og øvre luftveje samt almensymptomerne hovedpine, svimmelhed og koncentrationsproblemer. Jo højere skimmelsvampeniveau desto flere personer med symptomer. Skoleelever med astma eller høfeber var særligt udsatte. Sammenhængen var imidlertid ret svag, og der var overraskende nok ikke flere personer med indeklimasymptomer i skoler, hvor der var konstateret stærk skimmelvækst end på skoler uden skimmelvækst. Der var heller ikke flere med egentlige allergiske reaktioner på skolerne med mange skimmelsvampe. Ingen præcis sammenhæng Er vækst af skimmelsvampe så overhovedet sundhedsskadeligt? Det er svært at give et helt skudsikkert svar på. Sundhedsstyrelsen skriver i sin nyeste redegørelse om skimmelsvampe fra 2006, at hvis man opholder sig i bygninger med dårligt indemiljø, kan det især hos følsomme personer vise sig ved de såkaldte indeklimasymptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Hvis symptomerne opstår, når man opholder sig i bestemte bygninger, og hvis de forsvinder eller mindskes, når man forlader dem, kan der være en sammenhæng med indeklimaet. Men Sundhedsstyrelsen er forsigtig med at sige noget om, hvad det præcis er, som giver symptomerne. Det kan være andre ting i indeklimaet end netop skimmelsvampe. Derfor taler Sundhedsstyrelsen om helbredspåvirkninger fra fugt og skimmelsvampe under ét. Irritation Irritation er langt den hyppigste form for helbredspåvirkning ved udsættelse for fugt og skimmelsvampevækst. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og øvre luftveje, hovedpine, træthed, hoste og hududslet. Personer med høfeber og astma er særligt følsomme. Desuden kan irritation af luftvejene øge risikoen for luftvejsinfektioner. Allergi og overfølsomhed Det er sjældent, at personer udvikler skimmelsvampeallergi ved at opholde sig i fugtskadede bygninger, men risikoen øges, hvis de i forvejen er særligt disponeret for at få astma og høfeber. 16 fugt & skimmelsvamp

17 Baggrundsviden Personer med eksisterende allergi over for fx skimmelsvampe vil kunne få forværret deres symptomer. Man formoder, at ganske få procent af den danske befolkning har skimmelsvampeallergi især over for skimmelsvampene Cladosporium og Alternaria. Disse sporer findes naturligt i udeluften næsten hele året, men der er flest i august og september, hvor man kan høre varsling i radioen. Netop Cladosporium og Alternaria kan forekomme i stort tal i fugtskadede bygninger. Udredning af irritation Det er vanskeligt for lægerne at udrede patienter, der har symptomer på irritation i forbindelse med fugt og skimmelsvampevækst. Det skyldes, at symptomerne ofte vil kunne relateres til flere forskellige risikofaktorer. Der findes heller ingen undersøgelsesmetoder, der specifikt er gode til at påvise sammenhængen med netop skimmelsvampevækst. Hvis man har mistanke om, at der er en sammenhæng med indemiljøet i en bestemt bygning, kan man i en kortere eller længere periode undgå at opholde sig i bygningen. Udredning af allergi Hvis man har allergiske symptomer som ved astma eller allergisk snue, vil man ofte få en allergiudredning med prik-test. I en standard prik-test indgår skimmelsvampene Cladosporium og Alternaria. Udredning af allergi over for skimmelsvampe er ofte kompliceret, bl.a. fordi der er mange skimmelsvampearter og dermed et endnu større antal allergener. Selv om man konstaterer en allergi over for skimmelsvampe, vil det kun sjældent være den primære årsag til symptomerne. Skimmelsvampene vil i de fleste tilfælde blot forstærke symptomer, som skyldes andre ting, fx luftvejssygdomme, fugtigt indeklima, tobaksrøg eller allergi over for kæledyr eller husstøvmider. Cladosporium og Alternaria er de to skimmelsvampe, som giver de fleste allergiske reaktioner. Begge arter findes overalt i naturen, og specielt i de våde sensommermåneder er mange mennesker generet af dem. Skimmelsvampene trives i fugtige bygninger, hvor de kan give gener hele året. På det øverste billede ses sporer af Cladisporium i kraftig forstørrelse, på det nederste billede en sqash, hvor både frugt og blade er angrebet. Hold fokus på indeklimaet Umiddelbart er det vanskeligt at påvise en klar sammenhæng mellem symptomer og skimmelsvampe. Derimod er det dokumenteret, at det er sundhedsskadeligt at opholde sig i fugtige bygninger med dårligt indeklima uanset om der er skimmelsvampe eller ej. Vækst af skimmelsvampe er netop tegn på, at bygningen er for fugtig og dermed udgør en sundhedsrisiko. Derfor bør man altid reagere på en vækst af skimmelsvampe og sætte bredt ind for at fjerne fugten og forbedre indeklimaet. 17 fugt & skimmelsvamp

18 Flere informationer Arbejdsmiljøweb Læs mere om indeklima, sikkerhedsgruppens arbejde, arbejdsmiljø i skoler og daginstitutioner og meget mere på Godt skolebyggeri Inspiration, ideer og erfaringer om nybyggeri og renovering af skoler. Indeklimaportalen Viden og inspiration om alle aspekter af indeklimaet i bl.a. skoler og daginstitutioner. Arbejdstilsynet Se regler og generel information på og det særlige afsnit om indeklima på Sundhedsstyrelsen Hent pjecen Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger fra december 2006 og se links til bl.a. de arbejdsmedicinske klinikker og de fem embedslæge-centre. Statens Byggeforsknings Institut Se artikler, forskningsresultater, byggetekniske anvisninger og informationer om bl.a. indeklima og skimmelsvampe på 18 fugt & skimmelsvamp

19 19 fugt & skimmelsvamp

20 Fugt og skimmelsvampe i skoler og daginstitutioner Skimmelsvampe er ikke i sig selv akut sundhedsskadelige. Men de er tegn på, at der er alvorlige problemer med indeklimaet i bygningen. Derfor bør vækst af skimmelsvampe altid tages alvorligt. Denne vejledning er lavet for at hjælpe ledelse, sikkerhedsgrupper og medarbejdere på skoler og i daginstitutioner med: God vedligeholdelse er den bedste måde at forebygge fugt og skimmelvækst. Hvis I har konstateret vækst af skimmelsvampe, er hurtig handling og systematisk information til børn, forældre og ansatte det bedste råd. At forebygge vækst af skimmelsvampe. At vælge de rigtige løsninger, hvis I har konstateret, at skaden er sket. Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedssektoren samt den finansielle- & offentlige kontor og administrationssektor samarbejder om at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed og Finans/Offentlig Kontor & Administration. Branchearbejdsmiljørådene bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. Rådene arbejder ud fra et helhedssyn på arbejdsmiljøindsatsen med afsæt i det brede arbejdsmiljøbegreb, hvor trivsel, sundhed, arbejdsmiljø og arbejdspladskultur hænger sammen. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF. I Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration deltager repræsentanter for Finansministeriet, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, AC, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Kommunale Organisationers Samarbejde, Offentlige Ansattes Organisationer, HK / Kommunal og HK / Stat. Køb materialet eller hent en opdateret pdf-version på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på Undervisning & Forskning Social & Sundhed 20 fugt & skimmelsvamp

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Planlæg Vedligehold. det betaler sig

Planlæg Vedligehold. det betaler sig Planlæg Vedligehold det betaler sig 1 Planlæg vedligehold det betaler sig Lav småskavankerne på din ejendom, før de udvikler sig til dyre reparationer det kan betale sig. Måske lyder det indlysende, men

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tema: Skimmelsvamp i orglet

Tema: Skimmelsvamp i orglet TEMA Tema: Skimmelsvamp i orglet VEJLEDNING OM SKIMMELSVAMP PÅ VEJ MERE BEVIDSTE OM ROBLEMET! " # $ " "! % & ' ( "! ) * Þ Ǧ Ǥ Þ ϐ Ǧ Ǧ Ǥ Þ ǡ Ǥ ǡ Ǥ dz Þ Ǧ ǡ ǡ Ȃ Ǧ ǡ ǡ 8 ǡ Ǧ ǡ ǡ ǡdz Þ Ǧ Ǧ ǡ Þ Ǧ Ǥ Ǧ ǣ dz Ǧ ǡ

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Skema 1: Bygningsbeskrivelse

Skema 1: Bygningsbeskrivelse Skema 1: Bygningsbeskrivelse Bygningens adresse Kontaktperson: Telefon/ E -mail Bygningen Specifikation Risiko for fugt og skimmel/ Resultat/skitse m.m. Bygningens betegnelser Bygnings nr.: Orientering

Læs mere

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg

Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg By og Byg Anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Renovering af

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere