Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning"

Transkript

1 Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed 1 fugt & skimmelsvamp

2 Indhold 3 Fugt og skimmelsvampe symptomer på en syg bygning Hvis I har vækst af skimmelsvampe 4 1. trin: Klar snak og hurtig handling 5 Synlig ledelse og information 6 2. trin: Find kilden til problemet 7 Det kan I gøre hér og nu 8 3. trin: Handlingsplan for en varig løsning 10 Renovering eller nedrivning? Tre eksempler Forebyggelse 11 Giv bygningen et sundhedstjek 12 Tjekliste til gennemgang af bygningen 13 Sæt vedligeholdelsen i system 15 Kolding Kommune har faste planer for vedligeholdelse Baggrundsviden 16 Hvor farlige er skimmelsvampe? 18 Flere informationer Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, København K Redesign 2014 ISBN: Layout: Tegnestuen Trojka Tekst: Tune Nyborg / Periskop Fotos: Thomas Søndergaard PF m.fl. Styregruppe: Preben Meier Pedersen, KL; Jørgen Bruun Christensen, Danmarks Lærerforening; Per Baunsgaard, BUPL; Rudy Larsen, FOA Fag og Arbejde; Jens Vadet Poulsen, Frie Grundskoler Fællesråd Faglig bistand: Lars Gunnarsen, Statens Byggeforsknings Institut; Finn Gyntelberg, Bispebjerg Hospital; Anne Pia Kock, Teknologisk Institut; Anniki Vest, Engelsborgskolen Undervisning & Forskning Social & Sundhed Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med Arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 2 fugt & skimmelsvamp

3 Fugt og skimmelsvampe symptomer på en syg bygning Denne vejledning er skrevet for at hjælpe ledelse, sikkerhedsgrupper og medarbejdere på skoler og i daginstitutioner med: At forebygge vækst af skimmelsvampe. At vælge de rigtige løsninger, når skaden er sket. Tegn på dårligt indeklima Skimmelsvampe findes overalt i naturen, og sporerne findes i støv og skidt i alle bygninger. Skimmelsvampe er ikke akut skadelige, og de vil normalt kun genere personer, som i forvejen har astma eller allergi over for netop skimmelsvampe. I skal dog alligevel handle hurtigt og resolut, hvis I finder tegn på skimmelvækst i skoler og daginstitutioner. Vækst af skimmelsvampe er nemlig et sikkert tegn på, at der er alvorlige problemer med bygningen. Skimmelsvampe kræver høj fugtighed for at vokse, og fugt er ensbetydende med et dårligt indeklima. Sundhed og tryghed Hvis I konstaterer vækst af skimmelsvampe, er opgaven dels at beskytte børn og ansatte mod mulige sundhedsskader, dels at forebygge unødvendig frygt og bekymring. Når ordet skimmelsvamp bliver nævnt, er der risiko for panik og overreaktion, som ikke står mål med den reelle sundhedsrisiko. Tydelig ledelse og masser af information er det bedste råd. Dårlig vedligeholdelse koster dyrt Statens Byggeforsknings Institut skønner, at set over fem år vil hver tredje bygning i Danmark have en vandskade, som kan føre til vækst af skimmelsvampe. Heldigvis er de fleste tilfælde af skimmelvækst små og enkle at løse. De kan skyldes et utæt rør eller en løs tagsten. Når skaden er repareret, fugten udtørret og skimmelsvampene fjernet, er problemet løst. En velholdt skole har bedre indeklima. Her Maglegårdsskolen i Hellerup Det er kun, hvis man enten ikke opdager skaden, eller hvis man ikke gør noget ved den, at problemet vokser sig stort. Dårlig vedligeholdelse kan betyde, at der sker omfattende skader på bygningen. Det koster dyrt både i penge og i menneskelige omkostninger. Enighed om indholdet Vejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådene for Social & Sundhed og for Undervisning & Forskning. Både fagforeninger og arbejdsgivere er med i rådene, og indholdet af vejledningen svarer til, hvad parterne er enige om er god standard på området. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 3 fugt & skimmelsvamp

4 Hvis I har vækst af skimmelsvampe 1. trin: Klar snak og hurtig handling De følgende sider beskriver, hvad I kan gøre, hvis I opdager en massiv vækst af skimmelsvampe. Arbejdsgiverens og ledelsens første opgave er at beskytte børn og ansatte mod helbredsrisiko, og samtidig forebygge unødvendig bekymring. Hvis I opdager en massiv vækst af skimmelsvampe eller har mistanke om, at der kan være skjult skimmelvækst et sted i bygningen, skal I handle hurtigt og resolut. Opgaven er dobbelt: På den ene side skal I beskytte børn og ansatte mod mulige sundhedsskader. På den anden side skal I undgå unødvendig frygt og bekymring. De fleste tilfælde af skimmelsvampevækst på skoler og i daginstitutioner er af begrænset omfang og kan løses med få og enkle midler. Det er kun, hvis problemet har fået lov at udvikle sig over længere tid, at skaderne bliver alvorlige. Det kan ske, hvis fugt og skimmelvækst er skjult bag vægge, under gulve eller i tagrum, eller hvis I ikke reagerer hurtigt nok på fx vandskader, fugtskjolder eller dårlig lugt. Bekymring kan vokse til mistro og vrede En meddelelse om, at der er fundet skimmelsvampe på skolen eller i daginstitutionen, vil ofte fremkalde stærke reaktioner hos både forældre og ansatte, også selv om den akutte sundhedsrisiko er lille. Hvis ledelsen eller kommunen forsøger at gå stille med problemet, risikerer I, at forældre og personale mister tilliden til, at ledelsen tager helbredsrisikoen alvorligt. Så kan bekymringen slå over i vrede, mistro og konflikter. Vurder situationen ud fra den viden, I har: Hvor alvorlig er væksten af skimmelsvampe? Er der grund til at slå alarm nu, eller skal der flere undersøgelser til? Hvem skal involveres og informeres? Hvem kan hjælpe os? Hvem stiller sig i spidsen for det videre forløb? Hvordan er vi stillet økonomisk har vi en forsikring, som dækker? Ud fra disse overvejelser kan I lægge en plan for, hvad der skal ske på kort og langt sigt og hvem der har ansvaret for de enkelte dele af handlingsplanen. Er nogen særligt udsatte? Få overblik over, om der er nogle børn eller voksne, som er særligt udsatte for helbredsmæssige gener som følge af skimmelvæksten. Det kan fx være personer med astma eller med en erkendt allergi over for skimmelsvampe. Disse personer bør have særligt god information og måske søge læge. Hvis det er sundhedsmæssigt nødvendigt, skal ledelsen sørge for, at de flyttes til andre lokaler, som ikke er berørt af skimmelsvampene. Det gælder både for børn og voksne. Bliv enige indbyrdes Det er vigtigt, at I skaber et fælles billede af situationen, så ledelse og medarbejdere har den samme viden, følger den samme plan og taler med én tunge. Ansatte og ledelse bør give enslydende informationer og holdninger videre til børn og forældre. I behøver ikke at kunne svare på alt det vigtigste er, at I forsøger at forebygge usikkerhed og forvirring. 4 fugt & skimmelsvamp

5 Hvis I har vækst af skimmelsvampe Synlig ledelse og information Hurtig information og en stærk og handlekraftig ledelse er med til at sikre, at en sag om skimmelsvampe får det bedst mulige forløb. 1. Tag ansvaret og initiativet Vurder situationen nøgternt ud fra den viden, I har: Hvor alvorlig er forekomsten af skimmelsvampevækst? Er der grund til at slå alarm, eller skal der flere undersøgelser til? Er der børn eller voksne, som er særligt udsatte for gener? Hvem skal involveres og informeres? Hvem kan hjælpe? Skab klarhed om, hvem der har ansvaret for at løse problemet. Læg en plan for, hvem der gør hvad i de kommende dage og på længere sigt. 2. Lad tvivlen komme børnene og de ansatte til gode Luk de berørte bygninger, hvis I er usikre på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at færdes i dem også selv om det kan virke drastisk og set i bakspejlet ofte er en overreaktion. 3. Stå ikke alene: Støt jer til eksperter Kun fagfolk kan vurdere skadernes omfang og årsag samt den helbredsmæssige risiko. Det er ikke et ansvar, ledelsen skal påtage sig. I kan søge hjælp hos fx bygningsteknikere i kommunen, rådgivende ingeniører, embedslæger, arbejdsmedicinsk klinik, Arbejdstilsynet eller firmaer med speciale i at undersøge og rense for skimmelsvampe. 4. Vær åbne også om det, I ikke ved Informer straks både ansatte og forældre. Fortæl dem både hvad I ved, hvad I ikke ved endnu, hvad I vil gøre for at løse problemet, samt hvad forældre og ansatte selv kan gøre. I skal være præcise og ikke skabe forvirring - men omvendt er det en fejl at vente med at informere, til I har afklaret al tvivl. Folk vil føle sig dårligt informerede, og i mellemtiden vil rygter og mistro brede sig. 5. Vær forberedt på modstand I risikerer at blive mødt med mistro og skepsis især i spørgsmålet om den reelle helbredsmæssige risiko fra skimmelsvampene. Forældre og ansatte kan fx frygte, at I prioriterer økonomi højere end sundhed. I dette spørgsmål bør I støtte jer til lægefaglige eksperter. Søg hjælp hos embedslægen eller arbejdsmedicinsk klinik og bed en repræsentant deltage i evt. informationsmøder. 6. Før dagbog over alle faser i forløbet Skriv logbog om begivenheder, samtaler, aftaler, sygefravær osv. Det kan være med til at dokumentere, hvad der rent faktisk skete, når I skal huske det uger eller måneder senere. Det er også en fordel, hvis forældre og ansatte fører dagbog det skaber klarhed og dokumentation. 7. Giv systematisk information Læg fra starten en plan for, hvordan I løbende skal informere forældre og ansatte om sagen. Der kan gå lang tid, fra I opdager skimmelsvampe, til problemet er endeligt løst. Brug internettet til at gøre status med jævne mellemrum og til at offentliggøre fx tekniske analyser, handlingsplaner og mødereferater. 5 fugt & skimmelsvamp

6 Hvis I har vækst af skimmelsvampe 2. trin: Find kilden til problemet Kun fagfolk kan vurdere omfanget af skaderne i en bygning med fugt og skimmelsvampe. Tilsvarende skal der tekniske undersøgelse til at finde årsagen og den rigtige løsning. Skimmelsvampe vokser kun på fugtige overflader. Derfor er vækst af skimmelsvampe et symptom på, at der er noget galt i bygningen. Men hvor kommer vandet fra? Er det en vandskade fra et sprunget vandrør, en tilstoppet kloak eller et utæt tag? Trænger fugten op nede fra måske fordi dræn eller kloaker ikke fungerer? Eller er der tale om kondensvand som følge af kuldebroer, mangelfuld ventilation eller forkert brug af rummene? Brug for fagfolk Det kan være svært selv for fagfolk at vurdere omfanget af en skade og at finde årsagen. Derfor bør I altid involvere teknikere, hvis I finder tegn på fugt og skimmelsvampe. Ofte findes fugten og skimmelvæksten skjult i hulrum i vægge, under gulve, i skunke og krybekældre osv, hvor man risikerer helt at overse dem. Det er vigtigt at få undersøgt, hvor skimmelvæksten sidder, hvor meget der er, og hvilke rum, som er berørt. Vandskader kræver hurtig handling Skimmelvækst starter ofte med en vandskade. I løbet af 1-2 uger kan der opstå omfattende vækst på fugtige bygningsdele. Derfor skal I reagere omgående, når I konstaterer en vandskade: Stop kilden: Vandet kan komme fra fx tærede rør, utætheder i tagdækning og inddækning, utætte tagrender og nedløbsrør, revner og afskalninger i facaderne. Få checket, at afløb, kloakker og vandførende rør er i orden. Fjern vandet: Luk op til hulrum, der har fået vand også selv om det indebærer at fjerne loftsplader, vægge og gulve så materialerne kan tørre. Få teknikere til at måle fugtigheden og vurdere, om der er brug for teknisk udstyr til affugtning og om der eventuelt har dannet sig skimmelvækst som følge af vandskaden. Fugtskader skal undersøges nøje Fugt, som langsomt trænger ind i bygningen, kan være sværere at opdage og vurdere. Kondensvand, opstigende grundfugt eller lignende giver ikke dramatiske vandpytter eller dryppen fra loftet. Men skaden på indeklimaet og bygningen kan være lige så alvorlige. Hvis I konstaterer fugt, bør I få sagkyndig hjælp til at afgøre, om der skal gennemføres en byggeteknisk undersøgelse herunder fugt- og skimmelmålinger som i givet fald bør udføres af et anerkendt specialfirma. Skimmelsporer i støv og skidt Det er vigtigt at skelne mellem skimmelvækst i selve bygningen og de sporer i støv og snavs, som er helt naturlige og kommer ind udefra via fodtøjet og luften. En mikrobiologisk analyse kan godt vise spor af skimmelsvampe, uden at der er skimmelvækst i bygningen. Svampesporerne kan stamme fra støv og skidt måske som følge af dårlig rengøring eller snavsede ventilationsanlæg. 6 fugt & skimmelsvamp

7 Hvis I har vækst af skimmelsvampe Det kan I gøre hér og nu Mens problemets omfang bliver undersøgt og vurderet, er der mange ting, I selv kan gøre for at fjerne en mulig sundhedsmæssig risiko og for at styrke tryghed og tillid blandt børn, ansatte og forældre. Pædagogisk Tag ud af huset. Daginstitutioner kan arrangere flere ture, skoler kan lægge dele af undervisningen væk fra de daglige lokaler. Socialt Giv masser af information. Ved personalemøder, forældremøder og de mange uformelle samtaler i løbet af dagen. På opslagstavler, på internettet og i referater og rapporter. Jo større åbenhed, desto mere tillid. Dyrk korpsånden og fællesskabet. Et massivt problem med skimmelsvampe kan betyde en lang periode med usikkerhed, omskiftelige arbejdsforhold og måske genhusning i andre bygninger. Så er det vigtigt at dyrke de sociale relationer og de positive ting i hverdagen. Måske kan I endda holde en personalefest eller et ekstra arrangement for forældre og børn. Praktisk Gør rent og luft ud. Uanset, hvad årsagen til skimmelvæksten er, skal sporerne ud. Selve det sted, hvor væksten findes, bør renses af et specialfirma, men resten af bygningen kan I selv gøre rent. Skru op for ventilationen også i de dele af bygningen, som ikke umiddelbart er i søgelyset. Ofte er ventilationsanlæg indstillet til at slukke om natten og i weekenden. Det bør ændres, hvis I har problemer med fugt og skimmel. Lav om på dårlige vaner. Hvis skimmelvæksten skyldes kondensvand og høj fugtighed i indeluften, er det vigtigt, at I holder op med at gøre de ting, som giver fugt: Luft ud flere gange dagligt, tør vådt tøj i tørreskabe eller tørretumbler og vær omhyggelige med udsugning fx i køkkenet. Led efter symptomer i bygningen - ikke hos mennesker Hvis I har konstateret skimmelsvampe i en bygning, er det nærliggende at gå på jagt efter symptomer på helbredsgener hos børn og personale. I skal imidlertid være meget forsigtige med at fortolke fysiske symptomer. De er langt fra entydige - og de kan skyldes alt muligt andet end netop skimmelsvampe. Det er et faktum, at hvis man opholder sig i bygninger med dårligt indeklima, kan det især hos følsomme personer give symptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Bemærk, at disse symptomer er meget generelle. De kan sammen eller hver for sig også skyldes mange andre forhold end netop dårligt indeklima - fra simpel forkølelse til høfeber eller stress. Selv hvis indeklimaet faktisk er årsagen, er det ikke sikkert, skimmelsvampene er synderen. Folk kan få indeklimasymptomer af mange andre grunde: For højt CO 2 -indhold i luften, dårlig rengøring og ventilation, for høj eller for lav luftfugtighed, støv, mineraluldsfibre, afgasning fra inventar og bygningsmaterialer og meget mere. Hvis I stirrer jer blinde på skimmelsvampene, risikerer I at overse andre alvorlige problemer. Derfor bør I koncentrere jer om at kortlægge og vurdere de sikre og entydige symptomer i bygningen ikke de usikre og tvetydige symptomer hos mennesker. 7 fugt & skimmelsvamp

8 Hvis I har vækst af skimmelsvampe 3. trin: Handlingsplan for en varig løsning Både byggetekniske eksperter og sikkerhedsgruppen bør være med, når I skal lægge en samlet plan for, hvordan problemerne med fugt og skimmelvækst skal løses. Når I har fået klarhed over problemets omfang og årsag, er næste skridt at formulere en samlet handlingsplan for, hvordan problemet bliver fjernet. De fleste tilfælde af skimmelvækst er af begrænset omfang og kan afhjælpes enkelt og effektivt. Kilden til fugten skal fjernes, bygningen skal tørres igennem, og de materialer og bygningsdele, som var berørt af skimmelvæksten, skal renses af eller skiftes ud. Hvis fugtproblemerne er omfattende, kan det være nødvendigt med en større renovering. I sjældne tilfælde er en skole eller daginstitution så skadet, at den ikke kan reddes og må rives ned. I praksis sker det normalt kun, hvis bygningen i forvejen har været i meget dårlig stand, eller hvis der er grundlæggende problemer med konstruktionen. Det er vigtigt, at der bliver lagt en samlet plan for indsatsen. Planen skal både beskrive, hvordan fugtproblemerne og al vækst af skimmelsvampe bliver fjernet, og hvordan problemerne skal forebygges i fremtiden. Planen skal også beskrive, hvordan I vil rense bøger, møbler, legetøj og andre ting, som kan være forurenet med sporer fra skimmelsvampene. Ellers risikerer I at flytte en del af problemet med ind i de rengjorte rum. 8 fugt & skimmelsvamp

9 Hvis I har vækst af skimmelsvampe Sikkerhedsgruppen skal med Handlingsplanen bør udarbejdes af byggeteknikere med specialviden om fugt, indeklima og skimmelsvampe. Sikkerhedsgruppen har en vigtig opgave i at sikre arbejdsmiljøet og skal derfor også deltage i arbejdet med at formulere handlingsplanen. Sikkerhedsgruppen skal også deltage i opgaven med at planlægge og gennemføre større renoveringer. Et kompromis Handlingsplanen vil ofte være et kompromis mellem hensynet til sundheden og hensynet til økonomien. Der er ingen sikker viden om, hvornår en bygning kan siges at være fuldstændig fri for sundhedsrisiko. Derfor er opgaven at finde den fornuftige løsning, som sikrer børn og voksne en minimal risiko for gener. Det vil normalt være en opgave for tekniske eksperter at afgøre, hvilke forholdsregler, som vil være tilstrækkelige. Arbejdsgiverens ansvar Hvis I ikke kan opnå enighed om en handlingsplan, kan sikkerhedsgruppen eller den enkelte medarbejder bede Arbejdstilsynet om at vurdere, om et fugtproblem eller en vækst af skimmelsvampe bliver håndteret forsvarligt. I sidste ende er det arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden. Det gælder både for kommunale, private og selvejende institutioner. Arbejdstilsynet kan bl.a. påbyde arbejdsgiveren (altså kommunen eller en selvejende institutions bestyrelse) at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at finde frem til en varig løsning. Sikkerhedsgruppens opgaver og ansvar Det er sikkerhedsgruppens opgave at løse de sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer på arbejdspladsen og at forebygge, at der opstår problemer. Sikkerhedsgruppen skal altid inddrages i undersøgelser af arbejdsmiljøet og i problemstillinger, som kan indebære en risiko for de ansatte. Det betyder, at sikkerhedsgruppen altid skal inddrages: Hvis I konstaterer fugt eller akutte vandskader. Hvis I konstaterer vækst af skimmelsvampe. Hvis I har mistanke om, at der er skimmelvækst fx pga. fugtproblemer, dårlig lugt eller klager fra medarbejdere. Hvis det er uklart, hvor stort problemet er, bør sikkerhedsgruppen sikre, at der bliver lavet en nærmere undersøgelse. Måske kan I selv få overblik over problemets omfang, måske skal I have hjælp fra teknikere eller eksperter. Gode råd til sikkerhedsgruppen Hold øje med fugt og vandskader i bygningen og gør bygningsgennemgangen til en del af jeres faste sikkerhedsrunderinger og APV-arbejde. Tag straks problemet op i sikkerhedsgruppen og i forhold til arbejdsgiveren, hvis mistanken melder sig. Tag kontakt til de relevante eksperter, fx arbejdsmiljørådgivere, Arbejdstilsynet eller embedslægerne samt det interne sikkerhedsudvalg, hvis der findes et. Før dagbog over hele forløbet, så I kan dokumentere, hvad der er sket og aftalt undervejs. 9 fugt & skimmelsvamp

10 Hvis I har vækst af skimmelsvampe Renovering eller nedrivning? Tre eksempler. Eksempel 1: Nedrivning var den eneste løsning I foråret 2007 besluttede Fredensborg Kommune at rive Asminderød Skole ned og bygge en helt ny skole. Det skete efter, at der var opdaget massive problemer med vækst af skimmelsvampe i den 40 år gamle skole. Problemerne blev opdaget efter en akut vandskade, men det stod hurtigt klart, at fugten havde været til stede i mange år. Da bygningerne blev undersøgt nøjere, dukkede der flere og flere problemer op. Det viste sig, at skolen aldrig har været tilstrækkelig drænet, og at der var problemer med opstigende fugt mange steder. Samtidig opdagede man, at en renovering for nogle år siden var udført helt forkert, så der var opstået store fugtproblemer i tagkonstruktionen.»processen har været hård for både lærere og forældre. Det har været svært at skabe tillid til, at problemet blev håndteret forsvarligt«, siger skoleleder Lars Kyndesen. Fra starten på skoleåret er skolens elever blevet undervist i midlertidige pavilloner, mens de venter på, at en helt ny skole bliver bygget. Eksempel 2: En hurtig og effektiv indsats Tre dage før julen 2006 stod det klart, at der var vækst af skimmelsvampe i hele krybekælderen under Jægersborg Vuggestue og Børnehave. Institutionens ledelse og bestyrelse trådte straks sammen og lukkede omgående institutionen. Samtidig blev både forældre, forvaltning og politikere informeret. Da børn og personale vendte tilbage efter nytår, skete det på to midlertidige adresser. Senere blev børnene samlet i lokaler på den nedlagte Jægersborg Kaserne, som Gentofte Kommune havde indrettet i lyntempo, mens renoveringen af institutionen blev gennemført. Genhusningen er gennemført på en måde, som har skabt generel tilfredshed blandt både ansatte og forældre.»det skyldes først og fremmest, at vi handlede meget hurtigt, da vi opdagede problemet. Ledelsen og bestyrelsen lagde en handlingsplan, som blev gennemført uden diskussion, og vi gjorde meget ud af at give detaljeret og åben information til både personale og forældre. Og så har vi fået en meget stor opbakning fra både vores bestyrelse og fra Gentofte Kommune«, siger souschef Katja Bremer. Eksempel 3: Renovering eller nedrivning? Både lærere og forældre på Brundlundskolen i Aabenraa har i flere år klaget over symptomer på indeklimasyge, uden at problemerne er blevet løst.»der er gået lang tid med at diskutere, om problemet nu også var tilstrækkeligt belyst i stedet for at handle. Det har været med til at trække sagen i langdrag, og i mellemtiden er problemerne i bygningen blevet værre«, siger skoleleder Britt Bolving Hansen. Først i december 2006 blev de mest forurenede kælderlokaler lukket, og i starten af 2007 gik Arbejdstilsynet ind i sagen med en række påbud. Herefter blev store dele af skolen lukket ned, og 250 elever blev flyttet til andre skoler, indtil en række pavilloner blev taget i brug efter sommerferien. Flere lærere er i mellemtiden blevet langtidssygemeldt. Aabenraa Byråd har i juni 2007 sat et arbejde i gang, som skal føre til, at Brundlundskolen bliver revet ned og erstattet af en helt ny skole. I mellemtiden vil der blive udført den mest nødvendige vedligeholdelse af de eksisterende bygninger, så de opfylder Arbejdstilsynets krav. Trods problemerne med indeklimaet, som er blevet diskuteret flittigt i den lokale presse, er skolen i vækst. Den har et godt ry, og får stadig flere elever. 10 fugt & skimmelsvamp

11 Forebyggelse Giv bygningen et sundhedstjek Skimmelsvampe vokser kun på steder, hvor fugtigheden er høj. En tør bygning med god udluftning er nøglen til et godt indeklima. En tør og tæt bygning med en god udluftning er den bedste måde at sikre et godt indeklima uden skimmelsvampe på. Skimmelsvampenes sporer findes overalt både indendørs og udendørs. De vil begynde at vokse alle steder, hvor der er fugt, og hvor der er et organisk materiale, de kan vokse på, fx træ, tapet eller tekstiler. Er der fugtigt nok, kan de endda vokse på fx beton og murværk. Når I skal forebygge dårligt indeklima og skimmelsvampe, skal I derfor først og fremmest holde øje med utætte tage, facader og rør, opstigende fugt fra jorden, fugtige sokler, kondensvand og kuldebroer. Se bygningen efter i sømmene Det er en god idé at gå bygningen systematisk efter med mellemrum. Overordnet er det arbejdsgiverens ansvar, at der er et godt arbejdsmiljø og dermed også et godt indeklima på arbejdspladsen. Nogle kommuner har en fast procedure for gennemgang af alle bygninger. Hvis det ikke er tilfældet, bør I selv tage initiativ til et bygningstjek. Mange skoler og daginstitutioner tager en gennemgang af bygningen med i de lovpligtige sikkerhedsrunderinger, I alligevel skal gennemføre som en del af APV-arbejdet. I kan også tænke bygningen og dens tilstand ind i børnemiljøvurderingen. Vær fælles om opgaven Opgaven med bygningsgennemgang kan ligge hos den tekniske serviceleder, hvis I har én, eller hos sikkerhedsgruppen. I behøver ikke være tekniske eksperter. Hvis I bruger jeres sunde fornuft og checklisten på næste side, vil I kunne fange de fleste problemer. Det er en fordel, hvis I inddrager både børn og kolleger i gennemgangen. Mange øjne ser bedre end to, og fx rengøringspersonalet kommer rundt i hjørner og kroge, hvor ingen andre er opmærksomme. Også børn og elever kan komme med nyttige tips om, hvor der måske kan være noget galt. Hvornår er det alvor? Eftersom skimmelsvampesporer findes overalt, er der også en bagatelgrænse for, hvornår I skal blive bekymrede. Statens Byggeforsknings Institut siger som tommelfingerregel, at op til 0,25 kvadratmeter synlig skimmelsvamp og 3 kvadratmeter skjult skimmel bag fx vægge og belægninger kun giver svag risiko for gener. Det svarer til de sorte rande i vådrum og ved vinduer, som en gang imellem opstår i de fleste bygninger. Men det er vigtigt, at I altid reagerer selv på de små tilfælde af skimmelsvampe: Skimmelvækst er ALTID tegn på, at der skal gribes ind over for fugt. Selv om angrebet er lille, kan det være et forvarsel om alvorlige problemer. Hvis I opdager tegn på fugtskader eller skimmelvækst, skal I derfor handle med det samme: Find årsagen til problemet og sæt det nødvendige vedligeholdelsesarbejde i gang. 11 fugt & skimmelsvamp

12 Forebyggelse Tjekliste til gennemgang af bygningen De almindeligste årsager Fugt i bygningen kan opstå på flere måder: En utæt klimaskærm, så regn og sne trænger ind gennem utætte tage, mure eller vinduer. Opstigende fugt fra jorden, som trænger ind gennem sokler og fundamenter. Kondensvand på kolde flader, måske i kombination med dårlig ventilation. Utætte baderum, hvor vand siver ind i vægge og gulve. Utætte vandrør og afløb. Faresignaler i bygningen Når I gennemgår bygningen, skal I holde øje med de typiske faresignaler, som er tegn på, at der er fugt i bygningen: Dårlig lugt. Mange skimmelsvampe afgiver en karakteristisk lugt, som de fleste kender fra kældre og sommerhuse. Den mugne lugt kan også afsløre skjulte skimmelsvampe, som ellers kan være svære at opdage fx i hulrum i vægge, undergulve og i lukkede tagrum. Hvis I lukker døre, vinduer og ventilation et døgns tid inden gennemgangen, bliver lugten lettere at opdage. Synlig fugt, fx våde skjolder på gulve eller bag møbler, dryppen fra loftet når det har sneet og kondensvand på vinduer, fliser og vægge. Synlig fugt kan både være tegn på en akut vandskade, på utilstrækkelig ventilation og på, at I bruger rummene forkert fx ved at tørre tøj inden døre eller glemme at lufte ud. Tapet, der slår fra eller bliver misfarvet. Skær tapetet løs og kig ind bag ved for at se, om der skimmelvækst. Synlig vækst af skimmelsvampe er et entydigt faresignal. Skimmelvækst opstår især i tagrum, på lofter og vægge i køkken og toiletter og i kælderrum, hvor risikoen for fugt er størst. De kan også vokse langs fodpaneler, langs vinduer, bag billeder eller bag møbler, som står op ad kolde ydervægge. Skimmelsvampe er altid et tegn på fugt og dårligt indeklima. Klager fra børn og voksne, som får tilbagevendende gener, når de opholder sig i bygningen. Her skal I især holde øje Tjek om taget er tæt, og at der ikke er løse tagsten eller revner og buler i tagpappet. Tjek inde fra om understrygningen er hel. Skotrender, inddækninger skal være hele og tætte. Tagrender, nedløbsrør og rensebrønde skal være rensede og fri for blade og skidt. Fugerne rundt om døre og vinduer skal være tætte og sålbænkene hele og tætte. Hold øje med revner i murværk og fuger i facaden og murværket. Tjek om udluftningsriste fra kældre og krybekældre er rene. Tjek at dræn, kloakker og afløb er rene og fungerer. Husk også afløb i i lyskasser og kælderskakter. Fungerer ventilationsanlægget, som det skal, og er alle udsugningsventiler, riste og rør rene og fri for skidt og støv? Med få års mellemrum bør ventilationsanlæggets effekt måles af en tekniker. Tjek emhætten i køkkenet. Se især efter fugtskjolder og skimmelvækst i tagrum, kældre og krybekældre, skunke og i køkken, toiletter, baderum og vaskerum. Er der skjolder og misfarvede pletter på vægge, lofter og gulve? Bag reoler, sofaer og møbler, som står op ad ydervæggene? Under gulvbelægningen og bag opslagstavler? Er der dug på ruderne eller kondensvand på fliser og kolde vægge? Brug næsen og læg mærke til, om der lugter muggent. Ved at lugte i skabe, paneler, ved stikkontakter og rørgennemføringer kan I måske opdage skjult skimmevækst. 12 fugt & skimmelsvamp

13 Forebyggelse Sæt vedligeholdelsen i system Hvis bygningerne bliver holdt i god stand, får fugtproblemer ikke lov at vokse sig store. Dårlig vedligeholdelse koster dyrt både i penge og i menneskelige omkostninger. Systematiske bygningssyn og faste planer for vedligeholdelse giver en god sikkerhed for, at problemer med fugt og skimmelvækst ikke får lov at vokse sig store. Dårlig vedligeholdelse vil omvendt give en risiko for, at der opstår omfattende skader på bygningen. Skader som både kan være meget dyre at rette op på, og som i mellemtiden kan give dårligt indeklima og sundhedsmæssige gener for de børn og voksne, som færdes i bygningen til daglig. Klimaskærm, teknik og våde rum Den løbende vedligeholdelse bør koncentrere sig om de dele af bygningen, som er kilde til de fleste fugtproblemer: Bygninger og bygningsdele, herunder ikke mindst klimaskærmen: Tag, inddækninger, facade, vinduer, afløb og dræn. Målet er, at bygningen er tæt. Tekniske installationer: Ventilationsanlæg og ventiler, emhætter osv. Målet er at fugt, som opstår inde i bygningen, bliver suget ud. Rør, kummer, afløb, fliser og vinylgulve i de våde rum: Bad, wc, køkken, vaskerum, værksteder. Målet er, at der ikke siver vand ned i gulve og vægge. Erfaringen viser, at flade tage skal kontrolleres og vedligeholdes omhyggeligt. Ellers vil de før eller siden bliver utætte. Det giver risiko for fugt og skimmelsvampe i tagkonstruktionen. 13 fugt & skimmelsvamp

14 Forebyggelse Hav et beredskab Det er en fordel, hvis skoler og institutioner kan trække på et beredskab, som kan træde til med kort varsel, hvis der opstår en akut vandskade, eller hvis I får mistanke om en skjult fugtskade eller skimmelvækst. Beredskabet bør både omfatte byggeteknisk rådgivning og en økonomisk pulje, som man kan trække på i nødsituationer. Ikke mindst i forbindelse med større vandskader er det vigtigt at kunne reagere hurtigt og effektivt. Skimmelvækst opstår på få uger i en fugtig bygning, og allerede efter få dage kan der være sket store skader i en gennemvædet bygning. Centralt eller decentralt ansvar? Økonomisk selvstyre for skoler og institutioner indebærer ofte, at budget og ansvar for vedligeholdelsen følger med. Det giver erfaringsmæssigt en risiko for, at vedligeholdelse bliver nedprioriteret: Det kan være fristende at udskyde ikke-akut vedligeholdelse for at få økonomien til at hænge sammen. Specielt hvis budgettet til vedligeholdelse i forvejen er begrænset. Den kortsigtede gevinst kan imidlertid give store omkostninger på længere sigt. Ledelsen bør derfor have mod til at prioritere vedligeholdelse og godt indeklima også i sparetider. Samtidig betyder decentralt ansvar, at ledelsen kan mangle viden for at løfte opgaven. Ledelsen kan umiddelbart sikre, at der løbende sker en overfladisk gennemgang af bygningen, men det kræver teknisk indsigt til at sikre en korrekt vedligeholdelse. Omtanke i hverdagen Det er ikke nok, at en bygning er konstrueret rigtigt og godt vedligeholdt. Den skal også bruges rigtigt. De voksne, som bruger skolen eller institutionen til dagligt, har et medansvar for at forebygge fugtproblemer og dårligt indeklima. Nogle få og simple foranstaltninger kan være med til at forebygge gener: Lav faste rutiner for, hvordan og hvornår I lufter ud i løbet af dagen. Når det er koldt udenfor, bør I lufte ud ved gennemtræk nogle gange i løbet af dagen i stedet for at have vinduer stående på klem hele tiden. Brug ventilationsanlægget rigtigt. Mange anlæg er forkert indstillet eller mangler vedligeholdelse og rengøring af rør, filtre og luftindtag. Lav faste rutiner for, hvad I gør med vådt tøj og våde sko, så I ikke spreder fugt i bygningen. Begræns mængden af snavs ude fra fx ved at bruge skiftesko eller have indgangspartier med måtter og riste. Støv og skidt indeholder sporer fra de naturlige skimmelsvampe og udgør et glimrende vækstmedie for skimmelsvampe. Hold afstand mellem møbler og kolde ydervægge. Gør grundigt rent og gør det rigtigt. Brug altid en støvsuger med et effektivt filter. Hvis I fejer, hvirvler I støv op, som lægger sig på alle vandrette flader, hvor det med tiden kan skabe dårligt indeklima. 14 fugt & skimmelsvamp

15 Forebyggelse Kolding Kommune har faste planer for vedligeholdelse Kolding har centraliseret ansvaret for bygningssyn og vedligeholdelse. Det giver økonomiske fordele og færre tilfælde af skimmelvækst. Kolding Kommune har siden 1990 haft en central Bygningsafdeling, som har ansvaret for at vedligeholde samtlige kommunens bygninger. Alle budgetter til både udvendig og indvendig vedligeholdelse er også centraliseret. Den enkelte skole eller institution råder kun over et lille beløb til småting som et knækket dørhåndtag eller en vandhane, der drypper. En gang om året gennemgår Bygningsafdelingens teknikere samtlige skoler, daginstitutioner, ældrecentre, administrationsbygninger osv. Gennemgangen sker typisk med deltagelse af leder, serviceleder og sikkerhedsrepræsentant. Institutionens APV er et vigtigt udgangspunkt for gennemgangen. Hvis der i forbindelse med APV-arbejdet er opdaget konkrete problemer eller opstået mistanke om, at noget er galt, ser teknikerne nærmere på sagen. Arbejdsmiljøet kommer først Resultatet af bygningssynet bliver samlet i en vedligeholdelsesplan, hvor opgaverne er prioriteret i en rækkefølge, som er lagt fast i kommunens bygningsmanual. Kolding Kommune er arbejdsmiljøcertificeret, og hensynet til et godt arbejdsmiljø vejer meget tungt i prioriteringen: 1. Sikkerhed og arbejdsmiljømæssige krav kommer først. 2. Klimaskærm og tekniske installationer 3. Maling, fliser, gulvbelægning og æstetik. Ud over at kortlægge bygningens tilstand kan teknikeren på stedet give gode råd om den daglige brug af bygningen - fx om udluftning, ergonomi og rengøring. Bygningsafdelingen udarbejder en flerårig vedligeholdelsesplan for hver enkelt bygning. Alle vedligeholdelsesopgaver bliver derefter samlet i overordnede planer for de enkelte sektorområder med tilhørende fireårige budgetforslag. Lavere priser og bedre styring Koldings model med centraliseret ansvar og systematiske bygningssyn har flere fordele: Alle bygninger bliver gennemgået så ofte, at skader og fejl ikke får lov at vokse sig store. Vedligeholdelsesopgaverne kan gennemføres som store, samlede udbud, der involverer mange forskellige bygninger. Det giver lavere priser. Budgetansvar og prioritering er centraliseret, så den enkelte institutionsleder ikke står alene med ansvaret. Der er professionel ledelse og tilsyn med, hvordan håndværkerne løser opgaverne. Siden Kolding Kommune oprettede den centrale Bygningsafdeling har der været adskillige tilfælde af vækst af skimmelsvampe. Men de er i langt de fleste tilfælde blevet opdaget så tidligt, at de ikke har givet alvorlige gener. 15 fugt & skimmelsvamp

16 Baggrundsviden Hvor farlige er skimmelsvampe? Skimmelsvampe er ikke akut skadelige, og der er normalt ingen risiko ved i en kortere periode at færdes i en bygning med skimmelvækst. Skimmelsvampe kan dog give mærkbare gener hos særligt følsomme personer samt hos børn og voksne, der i forvejen har astma, høfeber eller allergi. Den hidtil største danske undersøgelse af de mulige sundhedsskadelige virkninger af skimmelsvampe blev afsluttet i Undersøgelsen viste, at der er en sammenhæng mellem forekomst af skimmelsvampe i gulvstøv og irritationssymptomer fra øjne og øvre luftveje samt almensymptomerne hovedpine, svimmelhed og koncentrationsproblemer. Jo højere skimmelsvampeniveau desto flere personer med symptomer. Skoleelever med astma eller høfeber var særligt udsatte. Sammenhængen var imidlertid ret svag, og der var overraskende nok ikke flere personer med indeklimasymptomer i skoler, hvor der var konstateret stærk skimmelvækst end på skoler uden skimmelvækst. Der var heller ikke flere med egentlige allergiske reaktioner på skolerne med mange skimmelsvampe. Ingen præcis sammenhæng Er vækst af skimmelsvampe så overhovedet sundhedsskadeligt? Det er svært at give et helt skudsikkert svar på. Sundhedsstyrelsen skriver i sin nyeste redegørelse om skimmelsvampe fra 2006, at hvis man opholder sig i bygninger med dårligt indemiljø, kan det især hos følsomme personer vise sig ved de såkaldte indeklimasymptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Hvis symptomerne opstår, når man opholder sig i bestemte bygninger, og hvis de forsvinder eller mindskes, når man forlader dem, kan der være en sammenhæng med indeklimaet. Men Sundhedsstyrelsen er forsigtig med at sige noget om, hvad det præcis er, som giver symptomerne. Det kan være andre ting i indeklimaet end netop skimmelsvampe. Derfor taler Sundhedsstyrelsen om helbredspåvirkninger fra fugt og skimmelsvampe under ét. Irritation Irritation er langt den hyppigste form for helbredspåvirkning ved udsættelse for fugt og skimmelsvampevækst. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og øvre luftveje, hovedpine, træthed, hoste og hududslet. Personer med høfeber og astma er særligt følsomme. Desuden kan irritation af luftvejene øge risikoen for luftvejsinfektioner. Allergi og overfølsomhed Det er sjældent, at personer udvikler skimmelsvampeallergi ved at opholde sig i fugtskadede bygninger, men risikoen øges, hvis de i forvejen er særligt disponeret for at få astma og høfeber. 16 fugt & skimmelsvamp

17 Baggrundsviden Personer med eksisterende allergi over for fx skimmelsvampe vil kunne få forværret deres symptomer. Man formoder, at ganske få procent af den danske befolkning har skimmelsvampeallergi især over for skimmelsvampene Cladosporium og Alternaria. Disse sporer findes naturligt i udeluften næsten hele året, men der er flest i august og september, hvor man kan høre varsling i radioen. Netop Cladosporium og Alternaria kan forekomme i stort tal i fugtskadede bygninger. Udredning af irritation Det er vanskeligt for lægerne at udrede patienter, der har symptomer på irritation i forbindelse med fugt og skimmelsvampevækst. Det skyldes, at symptomerne ofte vil kunne relateres til flere forskellige risikofaktorer. Der findes heller ingen undersøgelsesmetoder, der specifikt er gode til at påvise sammenhængen med netop skimmelsvampevækst. Hvis man har mistanke om, at der er en sammenhæng med indemiljøet i en bestemt bygning, kan man i en kortere eller længere periode undgå at opholde sig i bygningen. Udredning af allergi Hvis man har allergiske symptomer som ved astma eller allergisk snue, vil man ofte få en allergiudredning med prik-test. I en standard prik-test indgår skimmelsvampene Cladosporium og Alternaria. Udredning af allergi over for skimmelsvampe er ofte kompliceret, bl.a. fordi der er mange skimmelsvampearter og dermed et endnu større antal allergener. Selv om man konstaterer en allergi over for skimmelsvampe, vil det kun sjældent være den primære årsag til symptomerne. Skimmelsvampene vil i de fleste tilfælde blot forstærke symptomer, som skyldes andre ting, fx luftvejssygdomme, fugtigt indeklima, tobaksrøg eller allergi over for kæledyr eller husstøvmider. Cladosporium og Alternaria er de to skimmelsvampe, som giver de fleste allergiske reaktioner. Begge arter findes overalt i naturen, og specielt i de våde sensommermåneder er mange mennesker generet af dem. Skimmelsvampene trives i fugtige bygninger, hvor de kan give gener hele året. På det øverste billede ses sporer af Cladisporium i kraftig forstørrelse, på det nederste billede en sqash, hvor både frugt og blade er angrebet. Hold fokus på indeklimaet Umiddelbart er det vanskeligt at påvise en klar sammenhæng mellem symptomer og skimmelsvampe. Derimod er det dokumenteret, at det er sundhedsskadeligt at opholde sig i fugtige bygninger med dårligt indeklima uanset om der er skimmelsvampe eller ej. Vækst af skimmelsvampe er netop tegn på, at bygningen er for fugtig og dermed udgør en sundhedsrisiko. Derfor bør man altid reagere på en vækst af skimmelsvampe og sætte bredt ind for at fjerne fugten og forbedre indeklimaet. 17 fugt & skimmelsvamp

18 Flere informationer Arbejdsmiljøweb Læs mere om indeklima, sikkerhedsgruppens arbejde, arbejdsmiljø i skoler og daginstitutioner og meget mere på Godt skolebyggeri Inspiration, ideer og erfaringer om nybyggeri og renovering af skoler. Indeklimaportalen Viden og inspiration om alle aspekter af indeklimaet i bl.a. skoler og daginstitutioner. Arbejdstilsynet Se regler og generel information på og det særlige afsnit om indeklima på Sundhedsstyrelsen Hent pjecen Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger fra december 2006 og se links til bl.a. de arbejdsmedicinske klinikker og de fem embedslæge-centre. Statens Byggeforsknings Institut Se artikler, forskningsresultater, byggetekniske anvisninger og informationer om bl.a. indeklima og skimmelsvampe på 18 fugt & skimmelsvamp

19 19 fugt & skimmelsvamp

20 Fugt og skimmelsvampe i skoler og daginstitutioner Skimmelsvampe er ikke i sig selv akut sundhedsskadelige. Men de er tegn på, at der er alvorlige problemer med indeklimaet i bygningen. Derfor bør vækst af skimmelsvampe altid tages alvorligt. Denne vejledning er lavet for at hjælpe ledelse, sikkerhedsgrupper og medarbejdere på skoler og i daginstitutioner med: God vedligeholdelse er den bedste måde at forebygge fugt og skimmelvækst. Hvis I har konstateret vækst af skimmelsvampe, er hurtig handling og systematisk information til børn, forældre og ansatte det bedste råd. At forebygge vækst af skimmelsvampe. At vælge de rigtige løsninger, hvis I har konstateret, at skaden er sket. Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedssektoren samt den finansielle- & offentlige kontor og administrationssektor samarbejder om at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed og Finans/Offentlig Kontor & Administration. Branchearbejdsmiljørådene bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. Rådene arbejder ud fra et helhedssyn på arbejdsmiljøindsatsen med afsæt i det brede arbejdsmiljøbegreb, hvor trivsel, sundhed, arbejdsmiljø og arbejdspladskultur hænger sammen. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF. I Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration deltager repræsentanter for Finansministeriet, KL, Danske Regioner, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, AC, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Kommunale Organisationers Samarbejde, Offentlige Ansattes Organisationer, HK / Kommunal og HK / Stat. Køb materialet eller hent en opdateret pdf-version på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på Undervisning & Forskning Social & Sundhed 20 fugt & skimmelsvamp

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

God rengøring - godt indeklima. En branchevejledning om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima 1 GOD RENGØRING GODT INDEKLIMA

God rengøring - godt indeklima. En branchevejledning om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima 1 GOD RENGØRING GODT INDEKLIMA God rengøring - godt indeklima En branchevejledning om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima 1 GOD RENGØRING GODT INDEKLIMA INDHOLD 3 Støv og snavs kan give gener 4 Tre veje til

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Vandskade i bygninger

Vandskade i bygninger Vandskade i bygninger Fugt og skimmel - information til personalet om sundhedsrisici Informationspjece Juli 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Baggrund Denne informationspjece er udarbejdet efter ønske

Læs mere

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen

Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Til ejendomsinspektører og andre med ansvar for vedligeholdelse af ejendomme Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendommen Hold taget tæt Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde Reparér fuger og revner

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Byggeværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om byggeværksted er en del af branchevejledningen»når klokken

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September

Pollenkalender. De vigtigste allergifremkaldende pollen i Danmark. Birk. El Elm. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Høfeber HØFEBER Høfeber er en form for allergi, der opstår, hvis du er blevet overfølsom over for for eksempel pelsdyr, træpollen, græspollen, skimmelsvampesporer eller husstøvmider. Op mod en million

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Produktudvikling og formgivning

Produktudvikling og formgivning TEMA Fysisk arbejdsmiljø Produktudvikling og formgivning Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om produktudvikling og formgivning er en

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social Observation af social Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en arbejdsgruppe, en afdeling, en enhed eller anden afgrænset

Læs mere

Luft ud, luft ud, luft ud

Luft ud, luft ud, luft ud Sk Luft ud, luft ud, luft ud Hvis du vil undgå sk, skal du følge nogle simple regler. For det er din og de andre beboeres adfærd, der afgør, om sken kan gro. Du bestemmer selv, om du vil have svampeangreb

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Teknologiværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Teknologiværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Teknologiværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om teknologiværksted er en del af branchevejledningen»når

Læs mere

Byggeværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED

Byggeværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED Byggeværksted Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED 1 Indhold Indhold 4 Arbejdsmiljø 4 Førstehjælp Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3. sal 1455

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner

Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner Strategi for håndtering af skimmelsvamp i kommunale bygninger og institutioner 1. Baggrund og formål Kommunen har de seneste år oplevet et øget ressourceforbrug til udbedring af skimmelsvamp i kommunens

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse. 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn

Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse. 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn Skimmelsvamp forebyggelse og helbredelse 24. oktober 2016 Ejendomsforeningen Fyn Andelsboligvurdering.nu og Skimmel.nu Michael Rendboe, Indehaver Beskæftiger sig med følgende: Vurderingsrapporter af andelsboliger

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger.

Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Skybrud og almene boliger, konsekvenser, trusler og muligheder. Praktiske løsninger til eksisterende bygninger. Gaihede ingeniører og arkitekter Vi er specialiseret i totalrådgivning indenfor: Renovering

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef

Skimmelsvampe i boliger. v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Skimmelsvampe i boliger v/ Ole Bønnelycke, sekretariatschef Hvad omfatter Byggeskadefonden? Offentligt støttede boligbyggerier efter 1986: Byggerier ca. Boliger ca. Almene familieboliger 3.800 85.000 Ældreboliger

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

APV undersøgelse 2014

APV undersøgelse 2014 APV undersøgelse Roskilde Handelsskole Datarapportering Roskilde Handelsskole APV undersøgelse APV undersøgelse på Roskilde Handelsskole Der har deltaget i alt 9 medarbejdere ud af mulige. Det giver en

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD

VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD VAND I KÆLDEREN ANSVAR - AFHJÆLPNING - GODE RÅD ORDFORKLARING Højvandsslukke: Lukkemekanisme, der bruges i afløbssystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand. Skelbrønd: Brønd, der adskiller

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Kilowatt, Kroner og Kultveilte

Kilowatt, Kroner og Kultveilte Kilowatt, Kroner og Kultveilte Følger af energibesparende foranstaltninger Anne Pia Koch Teknologisk Institut Byggeri - Fugt og Indeklima 20. maj 2009 Energibesparende foranstaltninger n Hvor kan det gå

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe j.nr. 6-3-3/1/HLH Orientering fra : Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

VOLD en faglig udfordring

VOLD en faglig udfordring VOLD en faglig udfordring Til dig som er: ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelev, social- og sundhedshjælperelev, lægestuderende

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere