Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)"

Transkript

1 Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: Fax:

2

3 Bygnings navn: Dyrlægevej 1-3, 5, 7-13, samt 14 Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: LU/LCH Side: 1.1 ARKITEKTSYN 2013 Bygning 1-37 Gimle Adresse: Dyrlægevej 7-13 Matr. nr.: 50ao Frederiksberg Klassifikation af bygning: Bevaringsværdig kategori 9 Opførelsesår: 1874 Arkitekt: J. Stillman Fakultet: Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE Brugere: Undervisning / Kantine / Kontor Bygning 1-38 Boliger Bygningen består af følgende adresser: Adresse: Grundtvigsvej 14 A Matr. nr.: 50ab Frederiksberg Klassifikation af bygning: Bevaringsværdig kategori 4 Opførelsesår: 1866 Arkitekt: R. Hilliger Fakultet: Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE Brugere: Etageboliger Adresse: Grundtvigsvej 14 B Matr. nr.: 50ab Frederiksberg Klassifikation af bygning: Bevaringsværdig kategori 5 Opførelsesår: 1881 Arkitekt: R. Hilliger Fakultet: Det Biovidenskabelige fakultet Brugere: Etageboliger Bygning 1-40 / Grupperumsbygning Adresse: Dyrlægevej 1 Matr. nr.: 50aø Frederiksberg Klassifikation af bygning: Bevaringsværdig kategori 4 Opførelsesår: 1997 Arkitekt: Erik Møller Arkitekter A/S Fakultet: Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE Brugere: Undervisning/forskning Bygning 1-42 / Tidligere trykkeri Bygningen er nedrevet 2010.

4 Bygnings navn: Dyrlægevej 1-3, 5, 7-13, samt 14 Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: LU/LCH Side: 1.2 Bygningssynet afholdt den: 25. september Deltagere i synet: Peter Runge, KU, Campus Service Lars Ulrik Larsen, RM Lasse Ch. Hansen, RM 1 INDLEDNING Københavns Universitet, Campus Service og Rørbæk og Møller Arkitekter ApS har, i henhold til bestemmelserne i Boligministeriets "Vedligeholdelsescirkulære" af 11. december 2008, gennemført bygningssyn på: Bülowsvej Kort bygningshistorisk oversigt: Bygning 1-37 Dyrlægevej Bygning opføres. Arkitekt J.A. Stillmann Gimle er opført i 1874 af arkitekten J.A. Stillmann som en syv-fags bygning i to etager på en grund ejet af Martin Hansen-Gissemann efter at bogtrykkeren Christian Peter Bianco Luno ( ) havde udstykket landejendommen Christianshviles jorder til byggegrunde. I kælderetagen var der en beværtning og en kegle- og skydebane, hvilket forklarer den lidt spøjse indretning med et langt smalt lokale. Ellers er det, der huskes, lokalitetens teatersal med tilhørende selskabs- og mødelokaler, der havde stor betydning som folkeligt forsamlingssted i det frederiksbergske miljø og havde stor betydning for det lokale foreningsliv. Renoveret 1996 ved Erik Møller Arkitekter. Festsal renoveret med bl.a. ny akustisk regulering i Maleristandsættelse af kantine Maleristandsættelse af rum L108 og L108a, samt udskiftning af ovenlys Bygning 1-38 Grundtvigsvej 14A Bygning opføres. Arkitekt R. Hilliger Ny bordplade 2.th Badeværelse istandsat st.tv Grundtvigsvej 14B Bygning opføres. Arkitekt R. Hilliger Malerbehandling af vinduer Bygning Bygning opføres. Arkitekt Erik Møller Arkitekter A/S. Indeholder grupperum

5 Bygnings navn: Dyrlægevej 1-3, 5, 7-13, samt 14 Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: LU/LCH Side: 1.3 ( Kilde: og Bygningsmæssig beskrivelse: Bygning 1-37 Grundtvigs Sidevej 8: Bygningskonstruktion: Tagdækning: Tagpap (med taghældning) Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk) Materialekilde: Oplyst af teknisk forvaltning Bygning 1-38 Grundtvigsvej 14 A: Bygningskonstruktion: Bygningsdel: Balkon, altan; Karnap Dør/Port: Fyldingsdør Oprindelig funktion: Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv. Det er alm. lejligheder. Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl Gesims: Muret gesims Hovedplan: Enfløjet bygning Kvist: Facade-/frontkvist; Småkviste Sokkel: Teglsten Stilart: Anden stilart Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag Udsmykning: Vindues-, dør- eller portindfatning Vindue: Retkantet Ydermur: Ubehandlet overflade Grundtvigsvej 14 B: Bygningskonstruktion: Dør/Port: Fyldingsdør Oprindelig funktion: Etageboligbebyggelse Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl Gesims: Muret gesims Hovedplan: Enfløjet bygning Sokkel: Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes) Stilart: Anden stilart Tagkonstruktion: Valmtag Udsmykning: Frise, bånd; Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds) Vindue: Retkantet; Fladbuet Ydermur: Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling ( Kilde: og

6 Bygnings navn: Dyrlægevej 5-7 (bygn. 37, 38, 40) Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 781,3 Side: RM LCH VEDLIGEHOLDELSESSYN 31 Ydervægge, komplettering ( Prioritet 1 ) Bygn.: X Bygninger generelt, Træk fra vinduer i alle bygninger, delvis udført Der er trækgener fra vinduer. Udbedring af trækgener. Gennemgang af forsatsramme. Evt. nye tætningslister og vridere. 38 Øvrige, komplettering ( Prioritet 2 ) Bygn.: 38 Bygning 38a+b Modernisering af køkkener Køkkener i begge bygninger er sammensat af diverse og uens ældre laboratorieskabe. Bordplader er muligvis skiftet. Generelt må der påregnes at udskifte køkkenerne indenfor de nærmeste år. 42 Indvendige vægoverflader ( Prioritet 1 ) Bygn.: 38 Bygning 1-38A Renovering af badeværelser Badeværelserne er generelt nedslidte (ekskl. st.tv., der er istandsat i 2011). Rummene er beklædt overalt med vinyl. Beklædning slipper nogle steder fra underlaget og sanitet er generelt nedslidt. Badeværelserne totallistandsættes med nye overflader og sanitet. 5 stk ( Prioritet 2 ) Bygn.: 38 Bygning 1-38A Maleristandsættelse af trapperum T1 og T2 Begge trapperum T1 og T2 fremstår generelt med slidte overflader og trænger til malebehandling af vægge, lofter, træværk og underside af reposer. Vægge pudsrepareres og malebehandles. Alt træværk malebehandles ( Prioritet 2 ) Bygn.: 38 Bygning 1-38B Maleristandsættelse af trapperum T1 og T2 Trapperum T1 og T2 fremstår med slidte overflader og trænger generelt til malebehandling. Vægge pudsrepareres og malebehandles. Alt træværk malerbehandles.

7 Bygnings navn: Dyrlægevej 5-7 (bygn. 37, 38, 40) Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 781,3 Side: RM LCH ( Prioritet 1 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Maleristandsættelse af bagtrapperum H004 Trapperum H004 fremstår generelt med slidte overflader og trænger til malermæssig istandsættelse. Vægge pudsrepareres og malebehandles. Alt træværk på trappe, døre m.v. malerbehandles ( Prioritet 3 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Maleristandsættelse af gang E10 Gangen fremstår noget nedslidt og trænger til maling. Vægge og lofter pudsrepareres og malebehandles.træværk og døre males ( Prioritet 1 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Maleristandsættelse af vinduer indvendigt Inderside af udvendige vinduer trænger generelt til malerbehandling. Alle vinduer slibes/renses og males 2 gange ( Prioritet 2 ) Bygn.: 38 Bygning 1-38A Maleristandsættelse af indvendige overflader Indvendig maleristandsættelse af lofter, vægge samt træværk. Omfang svarer til ca. 150 m ( Prioritet 2 ) Bygn.: 38 Bygning 1-38B Maleristandsættelse af indvendige overflader Indvendig maleristandsættelse af lofter, vægge samt træværk. Omfang svarer til ca. 100 m ( Prioritet 2 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Maleristandsættelse af indvendige overflader Indvendig maleristandsættelse af loft, vægge samt træværk. Omfanget svarer til ca. 150 m2.

8 Bygnings navn: Dyrlægevej 5-7 (bygn. 37, 38, 40) Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 781,3 Side: RM LCH ( Prioritet 2 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Maleristandsættelse af vægge DSR Indvendig maleristandsættelse af vægge og lofter ( Prioritet 1 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Istandsættelse 1.sal rum E202, E204, E206 og F202 samt gulv i toilet E208 Overflader inkl. gulvbelægning er nedslidte og trænger til istandsættelse. Loft i rum E202 og E204 "hænger". Nedtagning af loft i rum E202 og E204 inkl. retablering. Indvendig maleristandsættelse af loft, vægge samt træværk. Udskiftning af linoleumsgulvbelægning ( Prioritet 1 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Pudsreparation på vægge inkl. maleristandsættelse i café J010 inkl. rum J012, H011 og M007 Puds skaller af på vægge p.g.a. fugt. I depot J012 er der muligvis skimmelsvamp på væg. Der udføres skimmelsanering i depot J012. Pudsreparation af vægge. Malerbehandling af vægge ( Prioritet 3 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Maleristandsættelse inkl. pudsreparation i café J010 inkl. rum J012, H011 og M007 Pudsreparation af vægge. Indvendig maleristandsættelse af loft, vægge samt træværk ( Prioritet 3 ) Bygn.: 40 Bygning 1-40 Maleristandsættelse grupperum Indvendig maleristandsættelse af loft, vægge samt træværk. Omfanget svarer til ca. 175 m2.

9 Bygnings navn: Dyrlægevej 5-7 (bygn. 37, 38, 40) Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 781,3 Side: RM LCH ( Prioritet 3 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Maleristandsættelse af indvendige overflader Indvendig maleristandsættelse af loft, vægge samt træværk. Omfanget svarer til ca. 250 m ( Prioritet 3 ) Bygn.: 38 Bygning 1-38A Maleristandsættelse af indvendige overflader Indvendig maleristandsættelse af lofter, vægge samt træværk. Omfang svarer til ca. 250 m ( Prioritet 3 ) Bygn.: 37 Bygning 1-38B Maleristandsættelse af indvendige overflader Indvendig maleristandsættelse af lofter, vægge samt træværk. Omfang svarer til ca. 150 m ( Prioritet 1 ) Bygn.: 38 Bygning 1-38A Maleristandsættelse af lejlighed 2.th Lejlighed fremstår generelt med slidte overflader og trænger til malermæssig istandsættelse. Vægge pletspartles og malebehandles. Alt træværk i lejligheden, døre m.v. malerbehandles. 43 Dæk og gulve, overflader ( Prioritet 2 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Udskiftning af gulvbelægning Linoleum er nedslidt og trænger til udskiftning. Linoleum udskiftes inkl. fodlister. Omfang svarer til 75 m2.

10 Bygnings navn: Dyrlægevej 5-7 (bygn. 37, 38, 40) Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 781,3 Side: RM LCH ( Prioritet 3 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Udskiftning af gulvbelægning Linoleum er nedslidt og trænger til udskiftning. Linoleum udskiftes inkl. fodlister. Omfang svarer til 125 m ( Prioritet 3 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Udskiftning af gulvbelægning Linoleum er nedslidt og trænger til udskiftning. Linoleum udskiftes inkl. fodlister. Omfang svarer til 100 m2. 44 Trapper, overflader ( Prioritet 3 ) Bygn.: 37 Bygning 1-37 Udskiftning af trappebelægning i hovedtrapperum Trappebelægning er nedslidt. Trappebelægningen fjernes. Nyt linoleum inkl. forkanter og diverse lister lægges.

11 Bygnings navn: Dyrlægevej 1-3, 5, 7-13, samt 14 Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: LU/LCH Side: MYNDIGHEDSKRAV Sorteret efter SfB-nr. indsættes lange projektbeskrivelser fra synsdatabasen. (Disse sider udskrives af Campus Service ved udtræk af synsdatabasen)

12 Bygnings navn: Dyrlægevej 1-3, 5, 7-13, samt 14 Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: LU/LCH Side: MILJØFORHOLD 4.1 Drøftelse af alle aktuelle sager vedrørende miljøpåbud med et bygnings- eller anlægsmæssigt forhold: Tilsynets iagttagelser og forslag: - Tilsynets anbefalinger/henstillinger Indsamling af brugeroplysninger om, hvor der findes restasbest: 4.4 Vurdering af asbestens tilstand/indkapslingen heraf: - Tilsynets anbefalinger/henstillinger Vurdering af mærkningen/advarselsskiltningen: - Tilsynets anbefalinger/henstillinger -

13 Bygnings navn: Dyrlægevej 5-7 (bygn. 37, 38, 40) Dato: Rådgiver: Bygnings nr: 781,3 Side: RM LCH ARBEJDSMILJØ 31 Ydervægge, komplettering Bygn.: X Bygninger generelt, Træk fra vinduer i alle bygninger, delvis udført Der er trækgener fra vinduer. Udbedring af trækgener. Gennemgang af forsatsramme. Evt. nye tætningslister og vridere.

14 Bygnings navn: Dyrlægevej 1-3, 5, 7-13, samt 14 Dato: Rådgiver: Rørbæk og Møller ApS Bygnings nr.: LU/LCH Side: ØVRIGE FORHOLD DRØFTET UNDER SYNET 6.1 Bygning 1-38 Grundtvigsvej 14B. Bolig på 3 sal er synet, som stikprøvekontrol. Der er konstateret en del sætningsrevner bagtrappen. Bør holdes under observation. Der er i database afsat midler til overfladebehandling af trapperum. Der er anvist vedligeholdelse af vinduer og køkkener i database. Specielt i denne bolig: Loft i entré er afskallet. 2013: Partielle revner efter vandskade på lofter i stuer. Grundtvigsvej 14 A. Bolig på 1.sal TV er synet, som stikprøvekontrol. Der er anvist vedligeholdelse af badeværelser i database. Specielt for denne bolig: Låger i vaskeskab er nedslidte med manglende overfladebehandling. 2013: Badeværelse st.tv er nyrenoveret. 2013: Der er fugtskader ved loft i karnap st.tv.

15 SfbNr Syns nr. Bygnnr. SynsBeskriv Overslag Alle beløb er kr. x eksl. moms.

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere