Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige"

Transkript

1 Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013

2 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele vedr. bærende og stabiliserende konstruktioner... 5 Emne 3. Bygningsdele vedr. ydervægge... 7 Emne 4. Bygningsdele vedr. tage... 9 Emne 5. Bygningsdele i og omkring vådrum Emne 6. Anlæg vedr. afløb i jord og i bygninger Emne 7. Anlæg vedr. vand, varme og ventilation Emne 8. Bygningsdele af beton i udsat miljø Emne 9. Bygningsdele i øvrigt Emne 10. Særlige funktionelle forhold - Indikatorer vedr. brandsikring Emne 11. Særlige funktionelle forhold - Indikatorer vedr. lydforhold Emne 12. Særlige funktionelle forhold - indikatorer vedr. energi Emne 13. Særlige funktionelle forhold - Indikatorer på skimmelsvamp i bygningen Emne 14. Teknisk Isolering Side 1 af 24

3 Generelt Rapporterne skal være ensartede Det er vigtigt, at rapporter opbygges ens, så bygningsejere og andre nemt kan finde rundt i dem og finde oplysninger om konkrete bygningsdele. Det er derfor af stor betydning, at der rapporteres ensartet fra rapport til rapport og fra byggesagkyndig til byggesagkyndig. Til hjælp for dette er nærværende liste, der bygningsdel for bygningsdel angiver, hvilke forhold der skal registreres de enkelte steder. Listen er ikke fuldkommen, og der vil således kunne forekomme forhold under bygningsdelene, der ikke er nævnt i listen, men alligevel naturligt hører under bygningsdelen. Sådanne forhold skal også efterses og registreres. Listen kan evt. også bruges som en huskeliste ved selve eftersynet. Side 2 af 24

4 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder Under dette emne efterses bygningsfysiske forhold samt bæreevne og stabilitet af bygningsdele under overside af færdigt gulv i stueetagen. Se dog også 1.8. Forberedt grund Almindelig regulering af terrænet under bygningerne. Opbygning af sandpude under fundamenter. Skråninger, støttemure i nærheden af bygninger. Bæreevne. Linjefundamenter Fundamentsdybder. Udformningen af fundamenterne. Fundamenter under bærende vægge. Sokler og sokkelpuds. Kuldebroer. Bæreevne. Terræn ved fundamenter/voldgravsløsning. Punktfundamenter Fundamentsdybder. Udformningen af fundamenterne. Fundamentsbjælker. Kuldebroer. Bæreevne. Terræn ved fundamenter/voldgravsløsning. Terrændæk i terrænniveau I gulvopbygningen kan der være anbragt en mindre del af isoleringen. Drænlag, trykfast isolering, rå betongulve, fugtspærren, evt. isolering, gulvbelægningen m.v. Terrændækkets placering i forhold til terrænet. Coatede eller ikke-coatede letklinker i det kapillarbrydende lag og støbeunderlag. Rørkanaler i terrændæk. Bæreevne. Terrændæk under vådrum registreres under emne 5. Radonsikring. Side 3 af 24

5 Terrændæk i kældre Drænlag, isolering, råbetongulvet, dampspærren, gulvbelægningen. Bæreevne. Radonsikring. Kælderydervægge Drænlag, isolering, vandtætningssystem, vægkonstruktion, støbeskel. Opstigende grundfugt. Bæreevne. Kælderindervægge Tunge og lette indervægges opbygning. Opstigende grundfugt. Bæreevne. Dæk over kældre, krybekældre m.v. Dæk over kældre, krybekældre, ingeniørgange, større kanaler o.l. Hvis dækket ligger i niveau med terrænet, så dets skivevirkning har mindre betydning for bygningens stabilitet, rapporteres bæreevne og stabilitet her under 1.8. Ligger det derimod højt, rapporteres bæreevne og stabilitet under emne 2. Bæreevnen. Skivevirkningen. Overførsel af kræfter. Radonsikring. Pælefundering Pæledybder. Fundamentsbjælker. Rammejournaler. Bæreevne. Side 4 af 24

6 Emne 2. Bygningsdele vedr. bærende og stabiliserende konstruktioner Under dette emne efterses alene bæreevne og stabilitet af bygningsdele og kun af bygningsdele over færdigt gulv i stueetagen. Se dog også 2.6. Bygningsfysiske forhold efterses under de øvrige emner. I beskrivelsen af bygningsdelene benævnes vægelementer, der er etagehøje og flere meter lange som helvægselementer. Elementer af porebeton, der er etagehøje og ofte 0,6 m lange, benævnes porebetonelementer, mens plader af porebeton, der måler 0,4 x 0,6 m o.l., benævnes porebetonplader. Under punkterne 2.1, 2.2 og 2.3 er der ingen beskrivelse af bygningsdelens opbygning, men der skal her kun henvisninger ved afkrydsning til punkterne 2.1 til 2.8, hvis der i disse bygningsdele registreres byggetekniske svigt eller uoplyste forhold, der har betydning for optagelse af laster lodret eller vandret. Ellers sættes der bare kryds i ingen registrerede svigt under A-eftersyn. 2.1, 2.2 og 2.3 er medtaget for at sikre, at der er foretaget eftersyn af, om der er bærende og stabiliserende systemer, og om der er sammenhæng i disse systemer. Optagelse af lodret last (opad- og nedadrettet) Vurdering af hovedsystemet for optagelse af lodrette laster. Optagelse af vandret last på tværs Vurdering af hovedsystemet for optagelse af vandrette vind- og masselaster på tværs af huset. Optagelse af vandret last på langs Vurdering af hovedsystemet for optagelse af vandrette vind- og masselaster på langs af huset. Ydervægge Ydervægges bæreevne over for lodret og vandret last. Ydervægges stabiliserende funktion på tværs og på langs. Overførsel af kræfter. Fastholdelse af gavltrekanter til tagkonstruktion. Indbyggede stålsøjler o.l. Indervægge Indervægges bæreevne overfor lodret og vandret last. Indervægges stabiliserende funktion på tværs og på langs. Overførsel af kræfter. Indvendige stålrammer o.l. Side 5 af 24

7 Dæk over kældre, krybekældre m.v. Dæk over kældre, krybekældre, ingeniørgange, større kanaler o.l. Hvis dækket er hævet væsentligt over terrænet, så dets skivevirkning har betydning for bygningens stabilitet, rapporteres bæreevnen her under 2.6. Ligger det derimod i niveau med terrænet, rapporteres bæreevne og stabilitet under emne 1. Bæreevnen. Skivevirkningen. Overførsel af kræfter. Etagedæk Bæreevnen. Skivevirkningen. Overførsel af kræfter. Tagværker Tagkonstruktionens bæreevne. Tværafstivning af tænger. Forankring af tag mod vindsug. Afstivning af tagfladerne. Fastgørelse af spær til rem. Fastgørelse af rem til ydervægge. Fastgørelse af loftskiven til gavle og lejlighedsskel. Fastgørelse af loftskiven til indervægge på tværs og på langs. Loftskivens stivhed på tværs og på langs. Side 6 af 24

8 Emne 3. Bygningsdele vedr. ydervægge I beskrivelsen af bygningsdelene benævnes vægge af mursten, beton, letklinkerbeton og porebeton som tunge vægge, mens lette vægge omfatter vægge af plade- eller bræddebeklædning på stolper af stål eller træ o.l. Indvending tunge og udvendige tunge ydervægge, normalkonstruktion Ydervægge med tung bagmur og tung formur. Bagmur, isolering, formur, murpap m.v. Dilatationsfuger eller andre forholdsregler. Terrænets placering i forhold til skalmuren o.l. Studsfugedræn, hvis det er nødvendigt. Fugtstandsende indlæg ved sokler, vinduer, tagtilslutninger, m.v. Indvendige tunge og udvendige lette ydervægge, normalkonstruktion Ydervægge med tung bagmur og let formur. Bagmur, isolering, vindspærre, udluftning, facadebeklædning, m.v. Terrænets placering i forhold til facadebeklædning, terrændæk o.l. Fugtstandsende indlæg ved sokler, vinduer, tagtilslutninger, m.v. Indvendige lette og udvendige tunge ydervægge, normalkonstruktion Ydervægge med let bagmur og tung formur. Indervæg, dampspærre, isolering, formur, murpap m.v. Fugtbeskyttelse af fodrem. Dilatationsfuger eller andre forholdsregler. Terrænets placering i forhold til skalmuren, terrændæk o.l. Studsfugedræn, hvis det er nødvendigt. Fugtstandsende indlæg ved sokler, vinduer, tagtilslutninger, m.v. Indvendige lette og udvendige lette ydervægge, normalkonstruktion Ydervægge med let bagmur og let formur. Bagmur, dampspærre, isolering, vindspærre, udluftning, facadebeklædning m.v. Fugtbeskyttelse af fodrem. Terrænets placering i forhold til facadebeklædning, terrændæk o.l. Fugtstandsende indlæg ved sokler, vinduer, tagtilslutninger, m.v. Udvendige døre Konstruktioner, materialer og isætning. Tilsætninger. Kalfatringsfuger indvendige og udvendige samt afdræning. Side 7 af 24

9 Vinduer Konstruktioner, materialer og isætning. Tilsætninger. Kalfatringsfuger indvendige og udvendige samt afdræning. Karnapper og opvarmede udestuer Karnapper og opvarmede udestuer o.l. inkl. tagopbygning, hvor konstruktionerne er væsentligt forskellige fra de øvrige ydervægge og resten af taget. Konstruktioner, materialer og isætning. Uopvarmede udestuer Uopvarmede udestuer o.l. inkl. tagopbygning, hvor konstruktionerne er væsentligt forskellige fra de øvrige ydervægge og resten af taget. Konstruktioner, materialer og isætning. Sålbænke Sålbænkens konstruktioner, materialer og indbygning. Inddækninger, gennemføringer m.v. Inddækningernes konstruktioner, materialer og indbygning. Tilslutninger til gennemføringer. Side 8 af 24

10 Emne 4. Bygningsdele vedr. tage I beskrivelsen af bygningsdelene benævnes vingetagsten med et overlæg større eller lig med 70 mm som tagsten med stort overlæg, mens vingetagsten med et overlæg mindre end 70 mm benævnes tagsten med lille overlæg. OSB-plader registreres under krydsfiner, selvom krydsfiner på visse væsentlige områder har andre egenskaber. Tage med inspicerbart tagrum Tagbelægningen, materialeegenskaber, fastgørelse (binding, lægteafstand, dækbredde). Kombinationen af tagbelægning og undertag. Ventilation over undertag (lægter, afstandslister og underside sten). Undertag (materialeegenskaber, overlapning, fodblik, og afslutning i kip og gavle). Tagrummets ventilation ved tagfod, ved kip eller diffusionsåbent undertag. Tilslutninger (undertag og tagbelægning)til ydervægge inkl. inddækninger. Murpap i ydervægge rapporteres under ydervæggen. Fugleklodser og snenet. Ventilerede paralleltage Tagbelægningen, materialeegenskaber, fastgørelse (binding, lægteafstand, dækbredde). Kombinationen af tagbelægning og undertag. Ventilation over undertag (lægter, afstandslister og underside sten). Undertag (materialeegenskaber, overlapning, fodblik, og afslutning i kip og gavle). Ventilation over isoleringen, midt på, ved tagfod og ved kip. Isolering. Tilslutninger (dampspærre, undertag og tagbelægning)til ydervægge inkl. inddækninger. Murpap i ydervægge rapporteres under ydervæggen. Fugleklodser og snenet. Uventilerede paralleltage Tagbelægningen, materialeegenskaber, fastgørelse (binding, lægteafstand, dækbredde). Kombinationen af tagbelægning og undertag. Ventilation over undertag (lægter, afstandslister og underside sten). Undertag (materialeegenskaber, overlapning, fodblik, og afslutning i kip og gavle). Diffusionsåbent undertag. Isolering. Tilslutninger (dampspærre, undertag og tagbelægning) til ydervægge inkl. inddækninger. Murpap i ydervægge rapporteres under ydervæggen. Fugleklodser og snenet. Side 9 af 24

11 Lofter mod inspicerbart tagrum inkl. dampspærre, isolering m.v. Den samlede konstruktion fra loftbeklædning til overside af isolering. Dampspærren (utætheder og tilslutning til vægge og loftslem). Isolering ved tagfod (vindbrædder). Gangbro (manglende ventilation under). Konstruktive forhold rapporteres under emne 2. Loftslemmen, tætningslister m.v. Kviste inkl. inddækninger Tagopbygning inkl. dampspærre og undertag, samt ventilation af konstruktionen. Flunker inkl. dampspærre og beklædning samt ventilation af konstruktionen. Tilslutninger og inddækninger til det øvrige tag (dampspærre, undertag og tagbelægning). Ovenlys inkl. inddækninger Ovenlys, tagvinduer, taglemme m.v. Ovenlysets opbygning. Tilslutninger og inddækninger (dampspærre, undertag og tagbelægning). Gennemføringer i øvrigt Gennemføringer af faldstammer, ventilationskanaler, kabler m.v. gennem dampspærren, undertaget og tagbelægningen. Vådrum rapporteres under emne 5. Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder Materialer og opbygning. Konstruktiv beskyttelse og overfladebehandling. Skotrender og vandrender Materialer og opbygning. Tilslutninger af tagbelægning. Tilslutninger af undertag. Tagrender og tagnedløb Tagrenders placering, fald og opbygning. Tilslutningen til tagbrønd. Side 10 af 24

12 Emne 5. Bygningsdele i og omkring vådrum Terrændæk Drænlag, isolering, råbetongulvet, gulvopbygning, vandstandsende membran, gulvbelægningen inkl. hårde og bløde fuger, m.v. Vådrumsmembranens tæthed i overgangen mellem væg og gulv. Etagedæk Dæk, gulvopbygning, vandstandsende membran, gulvbelægningen samt hårde og bløde fuger. Vådrumsmembranens tæthed i overgangen mellem væg og gulv. Ydervægge i vådzone Tunge og lette ydervægge i vådzoner. Udvendig beklædning, evt. vindspærre, isolering, bagmur/-væg (pladetype), vådrumsmembran, vægbeklædning samt hårde og bløde fuger. Stolpeafstand i lette bagmure. Ydervægge i fugtig zone Tunge og lette ydervægge i fugtige zoner. Udvendig beklædning, evt. vindspærre, isolering, bagmur/-væg (pladetype), vådrumsmembran, vægbeklædning samt hårde og bløde fuger. Stolpeafstand i lette bagmure. Indervægge i vådzone Lette og tunge indervægge i vådzoner. Hele vægkonstruktionen inkl. vådrumsmembran, vægbeklædning samt hårde og bløde fuger. Stolpeafstand i lette indervægge. Indervægge i fugtig zone Lofter Lette og tunge indervægge i fugtige zoner. Hele vægkonstruktionen inkl. vådrumsmembran, vægbeklædning samt hårde og bløde fuger. Stolpeafstand i lette indervægge. Døre og karme (f.eks. forsegling). Hele loftkonstruktionen inkl. evt. dampspærre eller dæk. Dampspærrens tilslutning til vægge. Side 11 af 24

13 Gennemføringer af installationer Gennemføringer af afløbs-, vand- og varmeinstallationer. Tilslutninger ved gulvafløb af gulvbelægning og vådrumsmembran. Tilslutninger ved vandinstallationer af vægbeklædning og vådrumsmembran. Tilslutninger ved varmeinstallationer af gulvbelægning/vægbeklædning og vådrumsmembran. Dampspærrens tilslutning til faldstammeudluftning. Dampspærrens tilslutning til ventilationskanal. Selve afløbsinstallationen rapporteres under emne 6. Selve vand- og varmeinstallationen rapporteres under emne 7. Ventilation Mekanisk udsugning, uden stop og neddrosling. Naturligt aftræk, ventilens dimension, konstant åben. Tilførsel af erstatningsluft. Dæk ovre kældre Kælderdæk, der er væsentlig forskellig fra etagedækkene. Indretning Uhensigtsmæssig placering af døre og vinduer. Uhensigtsmæssig placering af radiatorer. Side 12 af 24

14 Emne 6. Anlæg vedr. afløb i jord og i bygninger Afløb i jord og under bygning Afløb frem til offentlig ledning. Inspicerbare brønde. Projektmaterialet o.l. Afløb i bygning Inspicerbare installationer f.eks. udluftninger af faldstammer. Afløb inkl. vådrum. Projektmaterialet o.l. Dræn og afvanding Drænledninger, grusdræn omkring bygninger. Terrænets fald i forhold til bygninger. Inspicerbare brønde. Projektmaterialet o.l. Terrændræn er ikke omfattet. Side 13 af 24

15 Emne 7. Anlæg vedr. vand, varme og ventilation Med målere i beskrivelsen af bygningsdelene menes målere der er leveret af og afregnes af forsyningsselskabet, og ikke eventuelle fordelingsmålere i bebyggelsen. Vand, forsyning (beholdere m.v.) Varmecentral, installationsrum/-skab frem til fordelingsledningerne ud til de enkelte boliger. Varmtvandsbeholder og varmeveksler. Sammenbygninger af forskellige materialer. Vand, fordeling (rør, ventiler m.v.) Fordelingssystemet, dvs. fordelingsledninger ud til de enkelte boliger og koblingsledninger til de enkelte tapsteder. Koblingsledninger af plast som rør i rør for koldt og varmt brugsvand. Plastrør uden iltbarriere. Sikring mod korrosion (ionfælder). Synlig eller skjult rørføring. Sammenbygninger af forskellige materialer. Varme, forsyning (kedler, varmevekslere m.v.) Varmecentral, installationsrum/-skab frem til fordelingsledningerne ud til de enkelte boliger. Varme, fordeling (rør, ventiler m.v.) Fordelingssystemet, dvs. fordelingsledninger ud til de enkelte boliger og koblingsledninger til de enkelte radiatorer. Beskrivelsen af bygningsdelen omhandler kun hovedsystemet, mens f.eks. totalt eller lokalt gulvvarmeanlæg beskrives som en ny bygningsdel under Opret ny type. Radiatorer og gulvvarme. Plastrør med iltbarriere. Synlig eller skjult rørføring. Ventilation, forsyning (mekanisk anlæg) Mekaniske udsugningsanlæg, der er fælles for flere boliger eller flere rum i samme bolig. Styringen. Ventilation, fordeling (kanaler, emfang, aftræk m.v.) Teksterne i beskrivelsen af bygningsdelene beskriver kun forholdene i køkkenet, men under dette punkt efterses hele boligen med undtagelse af vådrum, der efterses under emne 5. Kanalerne og armaturerne for mekanisk udsugningsanlæg. Mekanisk udsugning med egen ventilator fra et enkelt rum. Naturlige aftræk samt kanaldimension. Samlinger mellem kanaler, ventiler, taghætter. Side 14 af 24

16 Kondensisolering af kanaler. Naturligt aftræk i højde med tagryggen. Tilgang af erstatningsluft (ventiler i vinduer og i vægge m.v.). Side 15 af 24

17 Emne 8. Bygningsdele af beton i udsat miljø Under dette emne efterses beton i udsatte miljøer udelukkende med hensyn til holdbarheden af betonen, mens f.eks. bæreevne og lydforhold efterses under emne 2 og 11. Ydervægge Konstruktiv udformning. Fuger. DS/EN og DS Søjler Konstruktiv udformning. Fuger. DS/EN og DS Udvendige kældertrapper Konstruktiv udformning. Fuger. DS/EN og DS Udvendige trapper Udvendige trapper inkl. reposer til 1 eller 2 boliger. Konstruktiv udformning. Fuger. DS/EN og DS Altaner Altaner inkl. plader, brystninger og bærende bjælker af beton. Søjler rapporteres under 8.2. Konstruktiv udformning. Temperaturbevægelser. Fuger. DS/EN og DS Altangange Altangange inkl. plader, brystninger og bærende bjælker af beton. Søjler rapporteres under 8.2. Konstruktiv udformning. Temperaturbevægelser. Fuger. DS/EN og DS Lyskasser Konstruktiv udformning. Side 16 af 24

18 Fuger. DS/EN og DS Side 17 af 24

19 Emne 9. Bygningsdele i øvrigt Sekundære bygninger Sekundære bygninger, der er mindst 10 m 2, men ikke udestuer, garager, carporte og skure, der ikke lovligt kan anvendes til beboelse, og som ikke har fundament til frostfri dybde. Udvendige trapper (ekskl. beton) Udvendige trapper af andet end beton. Udvendige trapper inkl. reposer til 1 eller 2 boliger. Konstruktiv udformning. Korrosionsbeskyttelse. Altaner (ekskl. beton) Altaner af andet end beton. Konstruktiv udformning. Temperaturbevægelser. Korrosionsbeskyttelse. Altangange (ekskl. beton) Altangange af andet end beton. Konstruktiv udformning. Temperaturbevægelser. Korrosionsbeskyttelse. Andre bygningsdele Etagedæk, dog ikke vedrørende bæreevne/stabilitet eller etagedæk i vådrum. Indvendige trapper. Eventuelle revner i indervægge, der ikke skyldes svigt i eller har betydning for bæreevne eller stabilitet. Franske altaner. Trappetårne/elevatortårne af glas, stål, aluminium m.v. Side 18 af 24

20 Emne 10. Særlige funktionelle forhold - indikatorer vedr. brandsikring Brand- og røgspredning Brandkamme og brandkamserstatninger. Lofter. Lejlighedsskel (også i tagrum). Etagedæk. Døre til trappeopgange. Overflader i trappeopgange. Luftsluser i bygninger over 22 m. Gennemføringer af installationer. Sprinkling eller brandbeskyttelsessystemer. Evakuering Røgalarmanlæg. Redningsåbninger. Side 19 af 24

21 Emne 11. Særlige funktionelle forhold - indikatorer vedr. lydforhold Emne 11 efterses kun, hvis der er indikationer på, at bygningsreglementets regler om lydforhold ikke er overholdt. Støj fra installationer Udsugning, ventilation og aircondition. Vandbærende installationer. Afløb. Ekstern støj Tekniske installationer. Vej. Jernbane. Lufthavn. Havneanlæg. Trinlyd Fra andre boliger (opbygning af gulve). Fra trappeopgange. Fra altangange. Luftlyd Fra andre boliger. Fra trappeopgange. Fra fælleslokaler. Side 20 af 24

22 Emne 12. Særlige funktionelle forhold - indikatorer vedr. energi Emne 12 efterses kun, hvis der er indikationer på, at bygningsreglementets regler om energi ikke er overholdt. Energimærke med anmærkninger Energimærkning. Isolering af lofter. Isolering af vægge. Isolering af gulve. Vinduer og yderdøre. Utætheder Ved vinduer (også under vinduesplade). Ved yderdøre (også under bundkarm). Ved gennemføringer. Mørke aftegninger på indvendige overflader. Ventilation Ventilation i henhold til bygningsreglementet. Udeluftventiler. Kuldebroer Kuldebroer i henhold til projektet. Tegn på kuldebroer. Side 21 af 24

23 Emne 13. Særlige funktionelle forhold - indikatorer på skimmelsvamp i bygningen Skimmelpletter registreres og opmåles. Byggefugt Skimmel og tegn på opfugtning ved: terrændæk og sokler vægge etagedæk og altaner tage og kviste vådrum Afledning af vand Skimmel og tegn på opfugtning ved: udhæng terræn tagrender og nedløb Utætheder Skimmel og tegn på opfugtning ved: samlinger mellem loft og væg samlinger mellem gulv og væg gennemføringer Kuldebroer Skimmel og tegn på opfugtning ved: vinduer og yderdøre altaner og altangange gennemgående vægge fra tagrum til bolig Side 22 af 24

24 Emne 14. Teknisk isolering Eftersynet sker i henhold til DS 452 "Termisk isolering af tekniske installationer", 2. udgave, , eller nyere udgaver. Kun teknisk isolering af installationer ejet af bygningsejer indgår i eftersynet, dvs. kun installationer efter værkernes målere. Varmecentral, brugsvand koldt Udfyldes kun, hvis der er fælles varmecentral for flere boliger. Kondensisoleringens tykkelse. Rør og ventiler. Varmecentral, brugsvand varmt Udfyldes kun, hvis der er fælles varmecentral for flere boliger. Isoleringstykkelse. Rør og ventiler. Beholdere, vekslere. Varmecentral, brugsvand cirkulation Udfyldes kun, hvis der er fælles varmecentral for flere boliger. Isoleringstykkelse. Rør og ventiler. Varmecentral, varme frem og retur Udfyldes kun, hvis der er fælles varmecentral for flere boliger. Isoleringstykkelse. Rør og ventiler. Beholdere, vekslere, kedler. Fordelingsledninger Udfyldes kun, hvis der er fælles varmecentral for flere boliger. Fordelingsledninger er alle ledninger fra varmecentral til koblingsledninger. Isoleringstykkelse. Rør og ventiler. Side 23 af 24

25 Teknikskabe Udfyldes både, hvis der er fælles varmecentral med fordelerarrangement i boligen, eller hvis der er separat varmecentral med produktion af varmt brugsvand i boligen. Isoleringstykkelse og kondensisolering. Rør og ventiler. Beholdere, vekslere. Ventilation Isolering af aggregater og kanaler. Kondensisolering. Side 24 af 24

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Skema 1: Bygningsbeskrivelse

Skema 1: Bygningsbeskrivelse Skema 1: Bygningsbeskrivelse Bygningens adresse Kontaktperson: Telefon/ E -mail Bygningen Specifikation Risiko for fugt og skimmel/ Resultat/skitse m.m. Bygningens betegnelser Bygnings nr.: Orientering

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering. Drænende fyld. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af kældervæg Opvarmede kældre hvor kælderydervæggen er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres til nedenstående

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-464830-001 Energikonsulent: Ulrik A. Hovmand Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

BvB CHECKLISTE revideret 2004

BvB CHECKLISTE revideret 2004 BvB CHECKLISTE revideret 2004 OM CHECKLISTEN Checklisten kan bruges af bygherrer og rådgivere ved planlægning og kvalitetssikring af ombygninger. Checklisten indeholder ikke løsningsforslag. Alle henvisninger/normer

Læs mere

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255

Bygningsrapport. Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel. Sælger: Kirsten Jakobsen. Adresse: Randersvej 255 Bygningsrapport Bygningsrapport for ejendommen: Randersvej 255, 8450 Hammel Sælger: Kirsten Jakobsen Adresse: Randersvej 255 Post nr. og by: 8450 Hammel Rapportdato: 16-03-2015 Sag nr.: B-2015-6418 Kommune-

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hovedgaden 13 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-219646-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Bente Naver Ejendomsadministration Gennemgangs rapport 14-10-2014 Vesterbrogade 92, København Drift og vedligeholdelse Kelstrupgaard VVS & Ingeniør ApS Tlf: 28 30 39 17 Kelstrupvej 33. 4560 Vig Mail: vvsing@mail.dk

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20% Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav -- -- Kan

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: kragholmen 222 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: kragholmen 222 Postnr./by: SIDE 1 AF 16 Adresse: kragholmen 222 Postnr./by: 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-142090-001 Energikonsulent: Claus Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Vesterbro 125

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Besparelsesforslag. Adresse: Vesterbro 125 SIDE 1 AF 11 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterbro 125 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-336354 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere