Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn. Vejledning for byggesagkyndige"

Transkript

1 Bygningsdelsregister til 1- og 5-års eftersyn Vejledning for byggesagkyndige Version 2 December 2013

2 Indhold Generelt... 2 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder... 3 Emne 2. Bygningsdele vedr. bærende og stabiliserende konstruktioner... 5 Emne 3. Bygningsdele vedr. ydervægge... 7 Emne 4. Bygningsdele vedr. tage... 9 Emne 5. Bygningsdele i og omkring vådrum Emne 6. Anlæg vedr. afløb i jord og i bygninger Emne 7. Anlæg vedr. vand, varme og ventilation Emne 8. Bygningsdele af beton i udsat miljø Emne 9. Bygningsdele i øvrigt Emne 10. Særlige funktionelle forhold - Indikatorer vedr. brandsikring Emne 11. Særlige funktionelle forhold - Indikatorer vedr. lydforhold Emne 12. Særlige funktionelle forhold - indikatorer vedr. energi Emne 13. Særlige funktionelle forhold - Indikatorer på skimmelsvamp i bygningen Emne 14. Teknisk Isolering Side 1 af 24

3 Generelt Rapporterne skal være ensartede Det er vigtigt, at rapporter opbygges ens, så bygningsejere og andre nemt kan finde rundt i dem og finde oplysninger om konkrete bygningsdele. Det er derfor af stor betydning, at der rapporteres ensartet fra rapport til rapport og fra byggesagkyndig til byggesagkyndig. Til hjælp for dette er nærværende liste, der bygningsdel for bygningsdel angiver, hvilke forhold der skal registreres de enkelte steder. Listen er ikke fuldkommen, og der vil således kunne forekomme forhold under bygningsdelene, der ikke er nævnt i listen, men alligevel naturligt hører under bygningsdelen. Sådanne forhold skal også efterses og registreres. Listen kan evt. også bruges som en huskeliste ved selve eftersynet. Side 2 af 24

4 Emne 1. Bygningsdele vedr. byggegruber, fundamenter og kælder Under dette emne efterses bygningsfysiske forhold samt bæreevne og stabilitet af bygningsdele under overside af færdigt gulv i stueetagen. Se dog også 1.8. Forberedt grund Almindelig regulering af terrænet under bygningerne. Opbygning af sandpude under fundamenter. Skråninger, støttemure i nærheden af bygninger. Bæreevne. Linjefundamenter Fundamentsdybder. Udformningen af fundamenterne. Fundamenter under bærende vægge. Sokler og sokkelpuds. Kuldebroer. Bæreevne. Terræn ved fundamenter/voldgravsløsning. Punktfundamenter Fundamentsdybder. Udformningen af fundamenterne. Fundamentsbjælker. Kuldebroer. Bæreevne. Terræn ved fundamenter/voldgravsløsning. Terrændæk i terrænniveau I gulvopbygningen kan der være anbragt en mindre del af isoleringen. Drænlag, trykfast isolering, rå betongulve, fugtspærren, evt. isolering, gulvbelægningen m.v. Terrændækkets placering i forhold til terrænet. Coatede eller ikke-coatede letklinker i det kapillarbrydende lag og støbeunderlag. Rørkanaler i terrændæk. Bæreevne. Terrændæk under vådrum registreres under emne 5. Radonsikring. Side 3 af 24

5 Terrændæk i kældre Drænlag, isolering, råbetongulvet, dampspærren, gulvbelægningen. Bæreevne. Radonsikring. Kælderydervægge Drænlag, isolering, vandtætningssystem, vægkonstruktion, støbeskel. Opstigende grundfugt. Bæreevne. Kælderindervægge Tunge og lette indervægges opbygning. Opstigende grundfugt. Bæreevne. Dæk over kældre, krybekældre m.v. Dæk over kældre, krybekældre, ingeniørgange, større kanaler o.l. Hvis dækket ligger i niveau med terrænet, så dets skivevirkning har mindre betydning for bygningens stabilitet, rapporteres bæreevne og stabilitet her under 1.8. Ligger det derimod højt, rapporteres bæreevne og stabilitet under emne 2. Bæreevnen. Skivevirkningen. Overførsel af kræfter. Radonsikring. Pælefundering Pæledybder. Fundamentsbjælker. Rammejournaler. Bæreevne. Side 4 af 24

6 Emne 2. Bygningsdele vedr. bærende og stabiliserende konstruktioner Under dette emne efterses alene bæreevne og stabilitet af bygningsdele og kun af bygningsdele over færdigt gulv i stueetagen. Se dog også 2.6. Bygningsfysiske forhold efterses under de øvrige emner. I beskrivelsen af bygningsdelene benævnes vægelementer, der er etagehøje og flere meter lange som helvægselementer. Elementer af porebeton, der er etagehøje og ofte 0,6 m lange, benævnes porebetonelementer, mens plader af porebeton, der måler 0,4 x 0,6 m o.l., benævnes porebetonplader. Under punkterne 2.1, 2.2 og 2.3 er der ingen beskrivelse af bygningsdelens opbygning, men der skal her kun henvisninger ved afkrydsning til punkterne 2.1 til 2.8, hvis der i disse bygningsdele registreres byggetekniske svigt eller uoplyste forhold, der har betydning for optagelse af laster lodret eller vandret. Ellers sættes der bare kryds i ingen registrerede svigt under A-eftersyn. 2.1, 2.2 og 2.3 er medtaget for at sikre, at der er foretaget eftersyn af, om der er bærende og stabiliserende systemer, og om der er sammenhæng i disse systemer. Optagelse af lodret last (opad- og nedadrettet) Vurdering af hovedsystemet for optagelse af lodrette laster. Optagelse af vandret last på tværs Vurdering af hovedsystemet for optagelse af vandrette vind- og masselaster på tværs af huset. Optagelse af vandret last på langs Vurdering af hovedsystemet for optagelse af vandrette vind- og masselaster på langs af huset. Ydervægge Ydervægges bæreevne over for lodret og vandret last. Ydervægges stabiliserende funktion på tværs og på langs. Overførsel af kræfter. Fastholdelse af gavltrekanter til tagkonstruktion. Indbyggede stålsøjler o.l. Indervægge Indervægges bæreevne overfor lodret og vandret last. Indervægges stabiliserende funktion på tværs og på langs. Overførsel af kræfter. Indvendige stålrammer o.l. Side 5 af 24

7 Dæk over kældre, krybekældre m.v. Dæk over kældre, krybekældre, ingeniørgange, større kanaler o.l. Hvis dækket er hævet væsentligt over terrænet, så dets skivevirkning har betydning for bygningens stabilitet, rapporteres bæreevnen her under 2.6. Ligger det derimod i niveau med terrænet, rapporteres bæreevne og stabilitet under emne 1. Bæreevnen. Skivevirkningen. Overførsel af kræfter. Etagedæk Bæreevnen. Skivevirkningen. Overførsel af kræfter. Tagværker Tagkonstruktionens bæreevne. Tværafstivning af tænger. Forankring af tag mod vindsug. Afstivning af tagfladerne. Fastgørelse af spær til rem. Fastgørelse af rem til ydervægge. Fastgørelse af loftskiven til gavle og lejlighedsskel. Fastgørelse af loftskiven til indervægge på tværs og på langs. Loftskivens stivhed på tværs og på langs. Side 6 af 24

8 Emne 3. Bygningsdele vedr. ydervægge I beskrivelsen af bygningsdelene benævnes vægge af mursten, beton, letklinkerbeton og porebeton som tunge vægge, mens lette vægge omfatter vægge af plade- eller bræddebeklædning på stolper af stål eller træ o.l. Indvending tunge og udvendige tunge ydervægge, normalkonstruktion Ydervægge med tung bagmur og tung formur. Bagmur, isolering, formur, murpap m.v. Dilatationsfuger eller andre forholdsregler. Terrænets placering i forhold til skalmuren o.l. Studsfugedræn, hvis det er nødvendigt. Fugtstandsende indlæg ved sokler, vinduer, tagtilslutninger, m.v. Indvendige tunge og udvendige lette ydervægge, normalkonstruktion Ydervægge med tung bagmur og let formur. Bagmur, isolering, vindspærre, udluftning, facadebeklædning, m.v. Terrænets placering i forhold til facadebeklædning, terrændæk o.l. Fugtstandsende indlæg ved sokler, vinduer, tagtilslutninger, m.v. Indvendige lette og udvendige tunge ydervægge, normalkonstruktion Ydervægge med let bagmur og tung formur. Indervæg, dampspærre, isolering, formur, murpap m.v. Fugtbeskyttelse af fodrem. Dilatationsfuger eller andre forholdsregler. Terrænets placering i forhold til skalmuren, terrændæk o.l. Studsfugedræn, hvis det er nødvendigt. Fugtstandsende indlæg ved sokler, vinduer, tagtilslutninger, m.v. Indvendige lette og udvendige lette ydervægge, normalkonstruktion Ydervægge med let bagmur og let formur. Bagmur, dampspærre, isolering, vindspærre, udluftning, facadebeklædning m.v. Fugtbeskyttelse af fodrem. Terrænets placering i forhold til facadebeklædning, terrændæk o.l. Fugtstandsende indlæg ved sokler, vinduer, tagtilslutninger, m.v. Udvendige døre Konstruktioner, materialer og isætning. Tilsætninger. Kalfatringsfuger indvendige og udvendige samt afdræning. Side 7 af 24

9 Vinduer Konstruktioner, materialer og isætning. Tilsætninger. Kalfatringsfuger indvendige og udvendige samt afdræning. Karnapper og opvarmede udestuer Karnapper og opvarmede udestuer o.l. inkl. tagopbygning, hvor konstruktionerne er væsentligt forskellige fra de øvrige ydervægge og resten af taget. Konstruktioner, materialer og isætning. Uopvarmede udestuer Uopvarmede udestuer o.l. inkl. tagopbygning, hvor konstruktionerne er væsentligt forskellige fra de øvrige ydervægge og resten af taget. Konstruktioner, materialer og isætning. Sålbænke Sålbænkens konstruktioner, materialer og indbygning. Inddækninger, gennemføringer m.v. Inddækningernes konstruktioner, materialer og indbygning. Tilslutninger til gennemføringer. Side 8 af 24

10 Emne 4. Bygningsdele vedr. tage I beskrivelsen af bygningsdelene benævnes vingetagsten med et overlæg større eller lig med 70 mm som tagsten med stort overlæg, mens vingetagsten med et overlæg mindre end 70 mm benævnes tagsten med lille overlæg. OSB-plader registreres under krydsfiner, selvom krydsfiner på visse væsentlige områder har andre egenskaber. Tage med inspicerbart tagrum Tagbelægningen, materialeegenskaber, fastgørelse (binding, lægteafstand, dækbredde). Kombinationen af tagbelægning og undertag. Ventilation over undertag (lægter, afstandslister og underside sten). Undertag (materialeegenskaber, overlapning, fodblik, og afslutning i kip og gavle). Tagrummets ventilation ved tagfod, ved kip eller diffusionsåbent undertag. Tilslutninger (undertag og tagbelægning)til ydervægge inkl. inddækninger. Murpap i ydervægge rapporteres under ydervæggen. Fugleklodser og snenet. Ventilerede paralleltage Tagbelægningen, materialeegenskaber, fastgørelse (binding, lægteafstand, dækbredde). Kombinationen af tagbelægning og undertag. Ventilation over undertag (lægter, afstandslister og underside sten). Undertag (materialeegenskaber, overlapning, fodblik, og afslutning i kip og gavle). Ventilation over isoleringen, midt på, ved tagfod og ved kip. Isolering. Tilslutninger (dampspærre, undertag og tagbelægning)til ydervægge inkl. inddækninger. Murpap i ydervægge rapporteres under ydervæggen. Fugleklodser og snenet. Uventilerede paralleltage Tagbelægningen, materialeegenskaber, fastgørelse (binding, lægteafstand, dækbredde). Kombinationen af tagbelægning og undertag. Ventilation over undertag (lægter, afstandslister og underside sten). Undertag (materialeegenskaber, overlapning, fodblik, og afslutning i kip og gavle). Diffusionsåbent undertag. Isolering. Tilslutninger (dampspærre, undertag og tagbelægning) til ydervægge inkl. inddækninger. Murpap i ydervægge rapporteres under ydervæggen. Fugleklodser og snenet. Side 9 af 24

11 Lofter mod inspicerbart tagrum inkl. dampspærre, isolering m.v. Den samlede konstruktion fra loftbeklædning til overside af isolering. Dampspærren (utætheder og tilslutning til vægge og loftslem). Isolering ved tagfod (vindbrædder). Gangbro (manglende ventilation under). Konstruktive forhold rapporteres under emne 2. Loftslemmen, tætningslister m.v. Kviste inkl. inddækninger Tagopbygning inkl. dampspærre og undertag, samt ventilation af konstruktionen. Flunker inkl. dampspærre og beklædning samt ventilation af konstruktionen. Tilslutninger og inddækninger til det øvrige tag (dampspærre, undertag og tagbelægning). Ovenlys inkl. inddækninger Ovenlys, tagvinduer, taglemme m.v. Ovenlysets opbygning. Tilslutninger og inddækninger (dampspærre, undertag og tagbelægning). Gennemføringer i øvrigt Gennemføringer af faldstammer, ventilationskanaler, kabler m.v. gennem dampspærren, undertaget og tagbelægningen. Vådrum rapporteres under emne 5. Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder Materialer og opbygning. Konstruktiv beskyttelse og overfladebehandling. Skotrender og vandrender Materialer og opbygning. Tilslutninger af tagbelægning. Tilslutninger af undertag. Tagrender og tagnedløb Tagrenders placering, fald og opbygning. Tilslutningen til tagbrønd. Side 10 af 24

12 Emne 5. Bygningsdele i og omkring vådrum Terrændæk Drænlag, isolering, råbetongulvet, gulvopbygning, vandstandsende membran, gulvbelægningen inkl. hårde og bløde fuger, m.v. Vådrumsmembranens tæthed i overgangen mellem væg og gulv. Etagedæk Dæk, gulvopbygning, vandstandsende membran, gulvbelægningen samt hårde og bløde fuger. Vådrumsmembranens tæthed i overgangen mellem væg og gulv. Ydervægge i vådzone Tunge og lette ydervægge i vådzoner. Udvendig beklædning, evt. vindspærre, isolering, bagmur/-væg (pladetype), vådrumsmembran, vægbeklædning samt hårde og bløde fuger. Stolpeafstand i lette bagmure. Ydervægge i fugtig zone Tunge og lette ydervægge i fugtige zoner. Udvendig beklædning, evt. vindspærre, isolering, bagmur/-væg (pladetype), vådrumsmembran, vægbeklædning samt hårde og bløde fuger. Stolpeafstand i lette bagmure. Indervægge i vådzone Lette og tunge indervægge i vådzoner. Hele vægkonstruktionen inkl. vådrumsmembran, vægbeklædning samt hårde og bløde fuger. Stolpeafstand i lette indervægge. Indervægge i fugtig zone Lofter Lette og tunge indervægge i fugtige zoner. Hele vægkonstruktionen inkl. vådrumsmembran, vægbeklædning samt hårde og bløde fuger. Stolpeafstand i lette indervægge. Døre og karme (f.eks. forsegling). Hele loftkonstruktionen inkl. evt. dampspærre eller dæk. Dampspærrens tilslutning til vægge. Side 11 af 24

13 Gennemføringer af installationer Gennemføringer af afløbs-, vand- og varmeinstallationer. Tilslutninger ved gulvafløb af gulvbelægning og vådrumsmembran. Tilslutninger ved vandinstallationer af vægbeklædning og vådrumsmembran. Tilslutninger ved varmeinstallationer af gulvbelægning/vægbeklædning og vådrumsmembran. Dampspærrens tilslutning til faldstammeudluftning. Dampspærrens tilslutning til ventilationskanal. Selve afløbsinstallationen rapporteres under emne 6. Selve vand- og varmeinstallationen rapporteres under emne 7. Ventilation Mekanisk udsugning, uden stop og neddrosling. Naturligt aftræk, ventilens dimension, konstant åben. Tilførsel af erstatningsluft. Dæk ovre kældre Kælderdæk, der er væsentlig forskellig fra etagedækkene. Indretning Uhensigtsmæssig placering af døre og vinduer. Uhensigtsmæssig placering af radiatorer. Side 12 af 24

14 Emne 6. Anlæg vedr. afløb i jord og i bygninger Afløb i jord og under bygning Afløb frem til offentlig ledning. Inspicerbare brønde. Projektmaterialet o.l. Afløb i bygning Inspicerbare installationer f.eks. udluftninger af faldstammer. Afløb inkl. vådrum. Projektmaterialet o.l. Dræn og afvanding Drænledninger, grusdræn omkring bygninger. Terrænets fald i forhold til bygninger. Inspicerbare brønde. Projektmaterialet o.l. Terrændræn er ikke omfattet. Side 13 af 24

15 Emne 7. Anlæg vedr. vand, varme og ventilation Med målere i beskrivelsen af bygningsdelene menes målere der er leveret af og afregnes af forsyningsselskabet, og ikke eventuelle fordelingsmålere i bebyggelsen. Vand, forsyning (beholdere m.v.) Varmecentral, installationsrum/-skab frem til fordelingsledningerne ud til de enkelte boliger. Varmtvandsbeholder og varmeveksler. Sammenbygninger af forskellige materialer. Vand, fordeling (rør, ventiler m.v.) Fordelingssystemet, dvs. fordelingsledninger ud til de enkelte boliger og koblingsledninger til de enkelte tapsteder. Koblingsledninger af plast som rør i rør for koldt og varmt brugsvand. Plastrør uden iltbarriere. Sikring mod korrosion (ionfælder). Synlig eller skjult rørføring. Sammenbygninger af forskellige materialer. Varme, forsyning (kedler, varmevekslere m.v.) Varmecentral, installationsrum/-skab frem til fordelingsledningerne ud til de enkelte boliger. Varme, fordeling (rør, ventiler m.v.) Fordelingssystemet, dvs. fordelingsledninger ud til de enkelte boliger og koblingsledninger til de enkelte radiatorer. Beskrivelsen af bygningsdelen omhandler kun hovedsystemet, mens f.eks. totalt eller lokalt gulvvarmeanlæg beskrives som en ny bygningsdel under Opret ny type. Radiatorer og gulvvarme. Plastrør med iltbarriere. Synlig eller skjult rørføring. Ventilation, forsyning (mekanisk anlæg) Mekaniske udsugningsanlæg, der er fælles for flere boliger eller flere rum i samme bolig. Styringen. Ventilation, fordeling (kanaler, emfang, aftræk m.v.) Teksterne i beskrivelsen af bygningsdelene beskriver kun forholdene i køkkenet, men under dette punkt efterses hele boligen med undtagelse af vådrum, der efterses under emne 5. Kanalerne og armaturerne for mekanisk udsugningsanlæg. Mekanisk udsugning med egen ventilator fra et enkelt rum. Naturlige aftræk samt kanaldimension. Samlinger mellem kanaler, ventiler, taghætter. Side 14 af 24

16 Kondensisolering af kanaler. Naturligt aftræk i højde med tagryggen. Tilgang af erstatningsluft (ventiler i vinduer og i vægge m.v.). Side 15 af 24

17 Emne 8. Bygningsdele af beton i udsat miljø Under dette emne efterses beton i udsatte miljøer udelukkende med hensyn til holdbarheden af betonen, mens f.eks. bæreevne og lydforhold efterses under emne 2 og 11. Ydervægge Konstruktiv udformning. Fuger. DS/EN og DS Søjler Konstruktiv udformning. Fuger. DS/EN og DS Udvendige kældertrapper Konstruktiv udformning. Fuger. DS/EN og DS Udvendige trapper Udvendige trapper inkl. reposer til 1 eller 2 boliger. Konstruktiv udformning. Fuger. DS/EN og DS Altaner Altaner inkl. plader, brystninger og bærende bjælker af beton. Søjler rapporteres under 8.2. Konstruktiv udformning. Temperaturbevægelser. Fuger. DS/EN og DS Altangange Altangange inkl. plader, brystninger og bærende bjælker af beton. Søjler rapporteres under 8.2. Konstruktiv udformning. Temperaturbevægelser. Fuger. DS/EN og DS Lyskasser Konstruktiv udformning. Side 16 af 24

18 Fuger. DS/EN og DS Side 17 af 24

19 Emne 9. Bygningsdele i øvrigt Sekundære bygninger Sekundære bygninger, der er mindst 10 m 2, men ikke udestuer, garager, carporte og skure, der ikke lovligt kan anvendes til beboelse, og som ikke har fundament til frostfri dybde. Udvendige trapper (ekskl. beton) Udvendige trapper af andet end beton. Udvendige trapper inkl. reposer til 1 eller 2 boliger. Konstruktiv udformning. Korrosionsbeskyttelse. Altaner (ekskl. beton) Altaner af andet end beton. Konstruktiv udformning. Temperaturbevægelser. Korrosionsbeskyttelse. Altangange (ekskl. beton) Altangange af andet end beton. Konstruktiv udformning. Temperaturbevægelser. Korrosionsbeskyttelse. Andre bygningsdele Etagedæk, dog ikke vedrørende bæreevne/stabilitet eller etagedæk i vådrum. Indvendige trapper. Eventuelle revner i indervægge, der ikke skyldes svigt i eller har betydning for bæreevne eller stabilitet. Franske altaner. Trappetårne/elevatortårne af glas, stål, aluminium m.v. Side 18 af 24

20 Emne 10. Særlige funktionelle forhold - indikatorer vedr. brandsikring Brand- og røgspredning Brandkamme og brandkamserstatninger. Lofter. Lejlighedsskel (også i tagrum). Etagedæk. Døre til trappeopgange. Overflader i trappeopgange. Luftsluser i bygninger over 22 m. Gennemføringer af installationer. Sprinkling eller brandbeskyttelsessystemer. Evakuering Røgalarmanlæg. Redningsåbninger. Side 19 af 24

21 Emne 11. Særlige funktionelle forhold - indikatorer vedr. lydforhold Emne 11 efterses kun, hvis der er indikationer på, at bygningsreglementets regler om lydforhold ikke er overholdt. Støj fra installationer Udsugning, ventilation og aircondition. Vandbærende installationer. Afløb. Ekstern støj Tekniske installationer. Vej. Jernbane. Lufthavn. Havneanlæg. Trinlyd Fra andre boliger (opbygning af gulve). Fra trappeopgange. Fra altangange. Luftlyd Fra andre boliger. Fra trappeopgange. Fra fælleslokaler. Side 20 af 24

22 Emne 12. Særlige funktionelle forhold - indikatorer vedr. energi Emne 12 efterses kun, hvis der er indikationer på, at bygningsreglementets regler om energi ikke er overholdt. Energimærke med anmærkninger Energimærkning. Isolering af lofter. Isolering af vægge. Isolering af gulve. Vinduer og yderdøre. Utætheder Ved vinduer (også under vinduesplade). Ved yderdøre (også under bundkarm). Ved gennemføringer. Mørke aftegninger på indvendige overflader. Ventilation Ventilation i henhold til bygningsreglementet. Udeluftventiler. Kuldebroer Kuldebroer i henhold til projektet. Tegn på kuldebroer. Side 21 af 24

23 Emne 13. Særlige funktionelle forhold - indikatorer på skimmelsvamp i bygningen Skimmelpletter registreres og opmåles. Byggefugt Skimmel og tegn på opfugtning ved: terrændæk og sokler vægge etagedæk og altaner tage og kviste vådrum Afledning af vand Skimmel og tegn på opfugtning ved: udhæng terræn tagrender og nedløb Utætheder Skimmel og tegn på opfugtning ved: samlinger mellem loft og væg samlinger mellem gulv og væg gennemføringer Kuldebroer Skimmel og tegn på opfugtning ved: vinduer og yderdøre altaner og altangange gennemgående vægge fra tagrum til bolig Side 22 af 24

24 Emne 14. Teknisk isolering Eftersynet sker i henhold til DS 452 "Termisk isolering af tekniske installationer", 2. udgave, , eller nyere udgaver. Kun teknisk isolering af installationer ejet af bygningsejer indgår i eftersynet, dvs. kun installationer efter værkernes målere. Varmecentral, brugsvand koldt Udfyldes kun, hvis der er fælles varmecentral for flere boliger. Kondensisoleringens tykkelse. Rør og ventiler. Varmecentral, brugsvand varmt Udfyldes kun, hvis der er fælles varmecentral for flere boliger. Isoleringstykkelse. Rør og ventiler. Beholdere, vekslere. Varmecentral, brugsvand cirkulation Udfyldes kun, hvis der er fælles varmecentral for flere boliger. Isoleringstykkelse. Rør og ventiler. Varmecentral, varme frem og retur Udfyldes kun, hvis der er fælles varmecentral for flere boliger. Isoleringstykkelse. Rør og ventiler. Beholdere, vekslere, kedler. Fordelingsledninger Udfyldes kun, hvis der er fælles varmecentral for flere boliger. Fordelingsledninger er alle ledninger fra varmecentral til koblingsledninger. Isoleringstykkelse. Rør og ventiler. Side 23 af 24

25 Teknikskabe Udfyldes både, hvis der er fælles varmecentral med fordelerarrangement i boligen, eller hvis der er separat varmecentral med produktion af varmt brugsvand i boligen. Isoleringstykkelse og kondensisolering. Rør og ventiler. Beholdere, vekslere. Ventilation Isolering af aggregater og kanaler. Kondensisolering. Side 24 af 24

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1]

November 2010. Havneplads 2. 8500 Grenaa [1] DOLMER HAVE FØRSYNSRAPPORT November 2010 UDARBEJDET AF ARKIKON / Arkitekter Ingeniører Havneplads 2 8500 Grenaa [1] 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... SIDE 2 2 KONKLUSION - RESUME... SIDE 3

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hjerm. Udløbsdato 28-02-2013. Lb. nr. H-12-02635-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Struer kommune dresse Hjermvej 67 Postnr. 7560 Dato 29-08-2012 By Hjerm Udløbsdato 28-02-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 671-20162 Matrikel/Ejerlav: 1B Hjerm Hede, Hjerm Internt sagsnummer

Læs mere