September 2011 ISSN: Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2011 ISSN: 2244-9035. Storskrald Ros til skraldemændene side 3. Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre!"

Transkript

1 F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r i K ø b e n h a v n 18 September 2011 ISSN: Storskrald Ros til skraldemændene side 3 Det store skybrud... -og de oversvømmede kældre! side 4-6 Hvad er LAR? Lokal Afledning af Regnvand side 7 Konsevativ TMU-medlem Jakob Næsager : Om bompenge og parkering side 8-9 Teknologisk Institut Højvandslukke Retningslinier for etablering side Teknologisk Institut Skimmelsvamp Skimmelvækst i bygninger side Borgerinddragelse Dialog med forvaltningerne side Advokaten skriver... Påbud om medlemsskab Fuglelivet har - i dagene efter det store skybrud midlertidigt okkuperet fodboldbanerne på Damhusengen Foto: Per Stengade side 16

2 Fakta om grundejeren.dk Valgt på repræsentantskabsmøde: Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe Valgt i 2011 for Valby og Omegns Byggef Valby Byplanlægning/byggeri og miljø Kasserer: Poul Hounsgaard Valgt i 2010 for GF Sundbyvang 2300 Sundby Vand og kloak Bjarne Kallesøe Valgt i 2011 for Italiensvej Nordøst 2300 Sundby Energi Hans Bo Larsen Valgt i 2011 for GF Utterslevhøj 2400 NV Natur/have og byfortætning Hanne Skovsgaard Valgt i 2010 for GF Bjørnsonsvej/Strindbergsvej 2500 Valby Gurbakhsh Singh Sanotra Valgt i 2011 for Brønshøj Præstegårds GF 2700 Brønshøj Jørn Palm Valgt i 2011 for GF Søndervang 2500 Valby Bestyrelsen Sekretariat Bydelsudpegede medlemmer: Næstformand: Birgit Philipp Permanent medlem for Valby Grundejerf Valby Jura Steen A. S. von Lorenzen Permanent for Vanløse Grundejersammensl Vanløse Parkering og skiltning Hans Aage Zabel Permanent medlem for Brønshøj Grundejerf Brønshøj Vejsyn og grænsen privat/offentlig Valgte suppleanter: Leif Petersen Valgt i 2011 for GF Søndervang 2500 Valby Inge-Merete Feilberg Valgt i 2011 for Vejforeningen af 11/ Brønshøj Valgte revisorer: 1. Per Rahbek 2010-Valby og Omegns Byggeforening 2. Henning Jensen 2011-GF Søndre Hansssted Valgt revisorsuppleant Bent Roloff 2011-GF Ulriksdal Grundejeren.dk - sekretariatet v/sekretariatsleder Jette Balslev Vendersgade 22, 1363 København K. Tlf.: Juridisk Hot-line Til hurtige spørgsmål om ejendomme, ejd.skat, vedtægter, hegn, deklarationer, servitutter, vejforhold, parkering, lejeforhold, byggesager m.m. Udgiver: Grundejeren.dk Layout: Erik Honoré Tryk: Lasertryk ISSN: Grundejeren.dk Forsikring Kollektiv ledelsesog bestyrelsesesansvar, erhvervsansvar samt underslæb. 900 kr. årligt Redaktionsudvalget: Hans Bo Larsen, Hanne Skovsgaard, Jette Balslev og Erik Honoré. Medlemsforeninger Bakke Allé GF, 2720 Bakkedal GF, 2720 Boeslunde GF, 2700 Bjørnsonsvej/Strindbergsvej GF, 2500 Brønshøj Grundejerforening, 2700 Brønshøjgårds Haveby GF, 2700 Brønshøj Kirkevejs Vejlaug, 2700 Brønshøj Parcelforening, 2700 Brønshøjs Præstegård GF, 2700 Brønshøj Præstegårdsø GF, 2700 Damhussøen GF, 2720 Danas Park, 2700 Dortheavejs Vejlaug, 2400 Enebærvej GF, 2400 Enighedens Vejlaug, 2700 Fossgården GF, 2720 Fredenshøj GF, 2300 Frederiksgårds Allé Vejlaug, 2720 Frederikssundsvej 333 EF, 2700 Hasselvængets Ejerlaug, 2720 Holcks Plads, 2700 Håbets Allé Vejlaug m.fl., 2700 Holmestien GF, 2720 Horserødvej Vejlaug, 2100 Højmark GF, 2500 Italiensvej Nordøst GF, 2300 Katrinedal GF, 2720 Kløverbladet GF, 2500 Kirkemosens Haveby GF, 2700 Kirkestiens Villakvarter GF, 2720 Kæragervej GF, 2720 Langkærvej/Ledagersti GF, 2720 Lille Husum GF, 2700 Løvholmens Vejlaug, 2720 Lykkehøj GF, 2300 Lyset GF, 2500 Morsøvej af 1945 GF, 2720 Nybovej GF, 2500 Ny Ryvang Villakvarters Vejlaug, 2100 Ny Østergaard Villaby GF, 2500 Odin GF, 2300 Ofea Plads GF, 2720 Slotsherrens Bro GF, 2720 Solvænget m. v., Ejerlaug, 2100 Strandengen GF, 2300 Strandlyst GF, 2500 Strandpromen.kv. Grundejerlaug, 2100 Sundby Grundejerforening, 2300 Sundbyvang GF, 2300 Søgaard GF, 2700 Søndervang GF, 2500 Søndre Hanssted GF, 2500 Thorupgårdens Haveby GF, 2720 Toftøjevejens Vejlaug, 2720 Trekantens Vejlaug, 2500 Utterslevhøj GF, 2400 Ulrick Birchs Allé Vejlaug, 2300 Ulriksdal GF, 2500 Valby Bakkes Vejlaug, 2500 Valby og Omegns Byggef., 2500 Valhal GF, 2300 Vanløse Haveby GF, 2720 Vanløse Ny Villakvarter GF, 2720 Vanløse Stationsby GF, 2720 Vejforeningen af 11/6-1957, 2700 Vigerslev Haveforstad GF, 2500 Vestre Solvang GF, 2300 Aabakken GF,

3 Grundejeren.dk s formand fylder 70 år Hans-Jørgen Lykkeboe holder fredag den 16. september 2011 fra kl åbent hus i hjemmet på Hartmanns Allé 26 Fredag den 16. september 2011 fylder formanden for grundejeren.dk, arkitekt Hans-Jørgen Lykkeboe, 70 år. Hans-Jørgen har som formand i de seneste år stået i spidsen for fornyelsen af Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København med sigte på at ruste os til fremtidens opgaver. På den baggrund lod han sig ved sidste repræsentantskabsmøde genvælge til formandsposten for endnu en periode, idet han selvfølgelig gerne vil medvirke til at afslutte den løbende proces, der er blevet igangsat med Grundejeren.dk. Han har i en længere periode varetaget grundejernes interesser på affaldsfronten i R98 s bestyrelse, og efter lukningen af den gamle hæderkronede virksomhed fortsætter han nogle år endnu i bestyrelsen for R98-fonden. Hans-Jørgen er en humørfyldt, lun, selvskabelig, livsnyder og aktiv også i det lokale foreningsliv. Dertil en passioneret haveejer med hang til musik og lidt korsang. I skrivende stund er han sikkert med fru Lone på en af deres vandreture på hærvejen, i Himalaya eller på de spanske stepper. Bydelene og bestyrelsen ønsker stort til lykke! Foto: Erik Honoré Roser til skraldemændene! Fotos: Jan Mørch Det er jo sjældent at vi roser forvaltninger og myndigheder i vores spalter. Der er dog gjort flere gode erfaringer med både Økonomi- samt Teknik- & Miljøforvaltningen, som de bør roses for. Læs mere om det inde i bladet. På det sidste har vi langet kraftigt ud efter Københavns Affaldsservice, der fik den utaknemmelige opgave at få affaldshåndteringen i byen til at fungere efter afviklingen af R98. Der har bestemt været nogle startvanskeligheder, som det har krævet hårdt arbejde at komme ud over, og måske er det grunden til, at der ikke har været tid til oprettelsen af et brugerforum endnu. Men et par roser skal Affaldsservice dog have. Efter skybruddet blev afhentning af storskrald en særdeles velvoksen opgave. Men de mange affaldsbjerge blev ved en stor indsats fra skraldemændene, og med ekstra mandskab, fjernet meget hurtigere, end man havde drømt om. Så tak for det! 3

4 De mange oversvømmede kældre i København... Der var travlhed i nattetimerne med at få tømt kældrene - og i dagene efter med oprydning, affugtning og kontakt til forsikringsselskaber samt vandskadefirmaer. Lørdag den 2. juli Et af mine nære familiemedlemmer var blevet indlagt på Bispebjerg Hospital den famøse lørdag den 2. juli, hvorfor jeg - bevæbnet med en paraply og gummistøvler - tog på sygebesøg. Under besøget tog regnvejret til i styrke, og da der pludselig kom vand ned fra loftet i patienternes TV-stue, blev jeg klar over situationens alvor. Jeg fik bange anelser på vegne af min kælder, og det varede da heller ikke længe, før der blev ringet hjemmefra med besked om, at vandmasserne var begyndt at invadere husets underste etage og allerede havde bevæget sig op i en højde af 10 cm. Straks begav jeg mig hjemad trods uvejrets fortsatte rasen og bilradioens advarsler om udkørsel i København, hvor kloakdæksler blev sendt til vejrs med raketfart, stilladser væltede og huse brød i brand. Turen hjem måtte gøres i sneglefart, da man mange steder ikke kunne skelne vejbanen fra cykelsti og fortov, og en del omveje måtte tages, idet vejene flere steder lignede noget fra Venedig. De oversvømmede kældre Min deltagelse i præsentationen af Københans Kommunes klimatilpasningsplan i marts måned med de dystre profetier om fremtidens vejr havde fået mig til at klodse al mit habengut op på hylder 25 cm over gulvet, hvorfor jeg i denne situation sendte kommunen og Center for Park og Natur en venlig tanke. Vores bydel var særlig hårdt ramt på grund af den meget lerede jord, hvorfor vandet sivede meget langsomt ned til de dybere lag. Og derfor var Vanløse da også et meget misvisende bydelsnavn den 2. juli. Pga. et forestående familiebesøg havde vi fundet familiebillederne og slægtsbøgerne frem, der midlertidigt var sat på kældergulvet. Ak ja - da vi ved midnatstid havde fået tømt kælderen for vand, bryggede vi en gang kaffe og satte os så til at studere de hundredvis af gamle familiebilleder, der var bredt ud over stuegulvet på nogle gamle lagner, som vi endnu ikke havde fået kasseret. Fotos: Jan Mørch Nogle husejere slap med under 10 cm vand i kælderen - andre fik over 1½ meter! Mine naboer og genboer havde alle haft besøg af regnvandet - ingen var gået fri. Det kunne ses på de bjerge af indbo m.m., som voksede op på villavejenes fortove, hvor der hang en duft af fugtig kælder. Vi havde selv været heldige med kun 10 cm vand i kælderen. Flere naboer oplevede fra 30 til 50 cm vand og enkelte - med toilet i kælderen - op til 1½ meter. Flere steder skulle der både fjernes vand og slam. En genbo på den anden side af vejen måtte evakueres, idet både kælder og den halve have stod under vand. Der var kø på linierne til forsikringsselskaberne, der kvier sig ved fremover at skulle erstatte indbo fra kældrene og i øvrigt varsler præmiestigninger eller en forhøjelse af selvrisikoen, med mindre grundejerne foretager sig noget for at undgå vandindtrængen. Og man har hos forikringsselskaberne om ikke før så nu - helt styr på, hvem der befinder sig i risikozonerne. Vandskade- og rengøringsfirmaerne har siden haft kronede dage og rekordomsætning. Varmeblæsere og affugtere har kørt i døgndrift for at minimere vandskaderne og vi var mange, der fik en ufrivillig, men nødvendig oprydning sat i gang, hvilket tydeligt fremgik af de lange køer af biler med vanddryppende trailere ved indkørslerne til genbrugsstationerne. 4 Kom det bag på os? Når man efter regnskyllet i august hvem husker ikke Lyngbyvejen - har gjort grundejerne opmærksom på meldingerne om flere og heftigere regnskyl, 30% mere nedbør og om nødvendigheden af at sikre sig mod vandmasserne, har reaktionerne mange steder været særdeles afslappet. Vi bor jo ikke i Bangla Desh eller Maler I ikke fanden på væggen har en del kommentarer lydt efter sidste nummer af grundejeren.dk s artikler om fremtidens vejr og klimakaos i København. Oprydning i kældrene

5 -et vink med en vognstang til grundejerne... I kølvandet på sommerens oversvømmelser kræves der nu milliardinvesteringer i en udvidelse af kloaknettet eller andre kreative løsninger. Kloaksystemerne Efter denne sommers skybrud er det vist gået op for mange grundejere, at spådommene om fremtidens vejr holder stik. Der kræves derfor milliardinvesteringer i udvidelse af vore underdimensionerede og nedslidte kloaksystemer. Det politiske flertal i København vil have staten til at investere mindst to milliarder fra 2012 til renovering af kloakkerne og bedre vandgennemstrømning. Regeringspartierne overvejer derimod pensionsselskabernes tilbud om at udbygge kloakkerne for mange milliarder i et offentligt/privat samarbejde. Andre politikere mener, at det fortrinsvis bør være en kommunal opgave at finansiere en udbygning. Mens politikere og andre diskuterer hvilke tiltag, der skal gøres, kan vi som københavnere hurtigt blive enige om, at med fremtidens vejr, som vi endnu en gang har fået en forsmag på, er den nuværende situation mildest talt uholdbar. I præsentationen af Københavns første klimatilpasningsplan er der lagt i kakkelovnen til, at husejerne selv skal aflede regnvand på grunden. Det kan der selvfølgelig være noget fornuft i, men når de ekstreme nedbørsmængder rammer os med 150 mm regn på 1½ time, skal der helt sikkert også andre tiltag til. Fejlinvestering Mange eksperter advarer om, at en udbygning af kloaksystemerne vil være en gevaldig fejlinvestering. Den regn vi så den 2. juli er så voldsom, at intet kloaksystem kan klare det. Det vil koste jeg ved ikke hvor mange milliarder at lave et kloaksystem, som kan håndtere det, udtaler professor i bylandskaber Marina Bergen Jensen fra Skov og Landskab, Københavns Universitet til dagbladet Information. Og så kan der alligevel i fremtiden komme regnvejr, som er endnu større. De store centraliserede systemer med deres flaskehalse er ikke nogen god strategi. Nedsivningsanlæg Københavns Energi har i flere år forsøgt at fortælle grundejerne, at de kan få over kr., hvis de etablerer et nedsivningsanlæg, men kun 30 ud af ejendomme har afkoblet deres regnvand fra kloaknettet. Der er brug for mere gulerod, men også gerne noget pisk, siger projektchef Svend Krongaard Hansen fra KE til dagbladet Politiken. I dag er spildevandsafgiften beregnet efter, hvor meget vand der bliver leveret til adressen. Udgifterne til til at håndtere regnvandet er indregnet, men man får ikke rabat på afgiften, selv om man har et nedsivningsanlæg i sin have. Hvis vi får mere nedsivning, vil det reducere overløbene på rensningsanlæggene, og dermed kan man bedre håndtere monsterregn, siger Svend Kronborg Hansen.. Men nedsivningsanlæg kan ikke løse problemerne med monsterregn. Det er nødvendigt også at udbygge kloaksystemet. Bassiner og nedsivningsanlæg skal suppleres med større kloakker og kanaler. Det fastslår lektor Karsten Arnbjerg Nielsen, DTU Miljø, som er ekspert på området, over for politiken. Det er snart 20 år siden, der kom tiltag for at få folk til at bygge faskiner (nedsivningsanlæg) på egen grund. Det har de været uvillige til, og deres skepsis er sund, for der er en risiko ved det. En faskine er som et badekar, og den bliver fyldt op i tilfælde af monsterregn. Hvad med resten af vandet? Det er fint nok, hvis man bor højt, men hvad med naboerne nedenfor? Den problemstilling er der ingen mekanismer til at håndtere, mener han. Andre boller på suppen? Karsten Krogh Andersen, civilingeniør, direktør, Institut for bæredygtig Udvikling, er i Politiken d mere kontant: Skybruddet over københavn den 2.7. med nedbør på 160mm på 1½ time vil i fremtiden gentages med øget hyppighed og styrke. Derfor bør der allerede nu sættes kraftigt ind for at undgå fremtidige oversvømmelser fra store kraftige nedbør. Kommunens nuværende plan for klimatilpasning hjælper ikke mod nedbør så kraftige som den 2.7. Nedsivning af regnvand, grønne tage og forsinkelser i bassiner, haver, parker og fodboldbaner batter intet mod så store og kraftige nedbør, der ikke kan nå at nedsive eller holdes tilbage i lavninger. Hertil kommer, at blandingen af spildevand og regnvand på offentlige arealer er sundhedsfarligt. Flere kanaler København kan kun sikres ordentligt mod oversvømmelser med et nyt separat regnvandssystem med åbne kanaler, tunneler og store rør, således at nedbøren hurtigt og effektivt kan ledes til havet, mener Karsten Krogh Andersen og foreslår brug af nye som gammelkendte vandveje. fortsættes... 5

6 -og til Københavns Kommune! Husforsikringernes dækning indskrænkes Det bliver sværere at tegne en husforsikring, hvis man bor i en risikozone - om der overhovedet kan tegnes en. I den kommende tid vil kunder hos Tryg Forsikring modtage et brev fra forsikringsselskabet. Der er tale om de kunder, som efter det store skybrud har fået vandskade i kælderen og ved skaden har fået beskadiget enten tæpper, trægulve, laminatgulve, isoleringsvægge, gipsvægge eller glasvæv. I brevet står, at Tryg kun dækker første gang, den slags skade sker - ved næste skybrud må kunderne selv punge ud. De gamle vandveje Byens oprindelige gamle vandveje bør genåbnes og bredden på vandløbene øges flere gange i forhold til dengang. Eksempelvis bør Ladegårds Å i den nuværende Åboulevard og Bispeengbuen genskabes i form af brede åbne kanaler med biltrafikken over eller under kanalerne. Ligeså med Grøndals Å og det gamle vandløb fra Lersø over Lögten til Bispeengen og Ladegårds Å. Skt Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø skal indgå i i dette kanalsystem, som via nye kanaler i de gamle fæstningskanaler kan føre regnvandet hurtigt fra de enkelte bydele i København og Frederiksberg til dette nye kanalsystem. Omegnskommuner, der leder deres spildevand gennem København, må ligeledes opbygge et separat regnvandssystem og selv aflede regnvandet til havet. Et sådant projekt kan gennemføres i løbet af de næste 5-10 år og sikre byen mod oversvømmelser fra store nedbør i de næste mange år. Hvis dette ikke bliver gjort, vil vi ved næste endnu større nedbør se dødsfald og værditab i 10 milliarder-kroners klassen. Grundejerne Skal grundejerne motiveres til at indføre foranstaltninger på egen grund, bør disse tiltag indgå i en større og samlet plan for hele byen, hvor man spotter risikozonerne lokalt og analyserer på, hvor regnvandet løber hen. Københavns Kommune har alle tiders chance for at revitalisere byen bl. a. i samarbejde med villaejerne i Københavns yderområder. Jernbane Allé i Vanløse under skybruddet den 2. juli Dyre kældre sidste år Tryg Forsikring tog beslutningen efter sidste års skybrud, som kostede selskabet dyrt. Det fortæller kommunikationschef Gerhard Dall til DR-Nyheder. - Vi kunne jo konstatere ved skybruddet sidste år, at kældre indeholder meget mere kostbare ting, end vi tidligere har været vant til. Det kan være dyre møbler, trægulve, IT-udstyr og kunst. Det betød jo, at erstatningerne blev omfattende, fortæller Gerhard Dall. Derfor justerede Tryg selskabets forsikringsbetingelser over for et halvt hundrede kunder, som var ramt af meget dyre skader. Fast politik I år gælder betingelserne for samtlige kunder med vandskade i kælderen. - Vi erstatter et ødelagt trægulv, hvis det er den første skade, der er sket. Men fremover vil den faste politik være, at vi ikke erstatter anden gang, skaden indtræffer, siger Gerhard Dall. Så hvis kunderne vil undgå at stå med regningen for et ødelagt trægulv efter endnu et skybrud, så skal de for eksempel lægge fliser i kælderen. Fuldt lovligt Hos Topdanmark stiller selskabet kun konkrete krav, hvis der er tale om en meget kostbar skade, der er sket flere gange hos den samme kunde. - Normalt skruer vi jo på selvrisikoen eller på prisen, siger kommunkationschef Jens Langergaard. Forsikringsselskaberne er i deres gode ret til at stille krav til enkelte kunder eller justere forsikringsbetingelserne. - Ved en skade kan forsikringsselskabet ændre på dækningen, og der kan stilles krav, som skal være opfyldt, hvis en lignende skade skal dækkes næste gang, siger Tenna Westergaard, konsulent i Forsikringsoplysningen til DR-Nyheder.

7 Undgå oversvømmelser - håndter regnen lokalt Det er nødvendigt at forberede byen på fremtidens kraftige regnbyger, hvis vi skal undgå oversvømmelser og våde kældre. På Utterslev Skole håndteres regnvandet derfor lokalt og ender i bassiner, der aflaster kloakkerne, fortæller Jan Burgdorf Nielsen, projektleder i Københavns Kommune. have i stedet for, at det ender i kloakken ved f.eks. at lave et regnbed eller et bassin i haven. Faktisk kan man også få Hvordan håndterer man regnen lokalt? Lokal Afledning af Regnvand(LAR) handler om at undgå, at regnvandet ender i kloakken, og i stedet lade det fordampe, sive ned til grundvandet eller i det mindste forsinke dets vej mod kloakken. Samtidig kan regnvandet bruges til at skabe nye rekreative miljøer i byen til gavn for københavnerne. På Utterslev Skole leder man for eksempel tagvandet ned i et bassin, hvor der vokser forskellige vandplanter. Det skaber et anderledes grønt miljø i skolegården, som lærerne blandt andet bruger i biologiundervisningen. Hvis LAR er så smart, hvorfor har vi så ikke gjort det noget før? Vores kloaksystem har indtil nu været meget velfungerende, og vi har ikke haft de samme problemer med oversvømmelser, som vi har set i udlandet. Men klimaforandringerne betyder, at nedbørsintensiteten stiger med 30% i løbet af de næste 100 år. Derfor bliver vi nødt til at tilpasse byen fremtidens vejr, og LAR er en langt billigere løsning end at udvide kloakkerne. Kan man selv aflede sit regnvand lokalt? Som haveejer kan du sagtens være med til at sikre byen mod fremtidens vejr, hvis du bruger regnvandet i din tilslutningsafgiften tilbage, hvis regnvandet ikke ender i kloakken. Det kræver dog, at man først søger om tilladelse og derefter får en autoriseret kloakmester til at koble afløbet af. Kan vi helt undgå oversvømmelser ved at bruge LAR? Nej. Det er ikke alle steder, hvor man kan bruge LAR, bl.a. fordi jorden er forurenet eller af hensyn til grundvandet. Derfor kommer vi også til at supplere med kloakker, hvor det er nødvendigt. Men lige meget hvad, vil vi aldrig kunne håndtere ethvert regnskyl. Derfor har vi en plan B, når der kommer helt ekstreme regnskyl. Så gælder det om at lede vandet hen i parker eller på parkeringspladser i stedet for i folks kældre. Den slags regnskyl forventer vi dog kun hvert 10. år. Pas på løsrevne kloakdæksler! Ved kraftige skybrud er der risiko for, at kloakdækslerne presses op. Det skete mange steder i byen, da regnen væltede ned den 2. juli. Det er en farlig situation, når der er hul ned til kloakken. Og vi opfordrer bilister, cyklister og fodgængere til at se sig ekstra grundigt for, når det regner kraftigt, siger Per Jacobsen, forsyningsdirektør i Københavns Energi, der har ansvar for det københavnske kloaksystem. Hvis en bil eller cykel kører ned i en åben kloak, kan det medføre ubehagelige skader på både person og fartøj. De ubehagelige konsekvenser er dog størst for fodgængerne, som kan falde ned i hullet og drukne. Man bør aldrig gå gennem dybt vand, hvor man ikke kan se underlaget. Gå udenom vandet og se, hvor du sætter fødderne, opfordrer Per Jacobsen og fortsætter: Det er typisk sådan, at i den bydel, hvor det regner mest, får vi også flest afrevne dæksler. Det varierer fra gang til gang, og derfor vil vi også meget gerne have henvendelser fra borgerne, når de ser et afrevet dæksel. Så kan vi komme ud og lægge det på, og vi får viden om, hvor risikoen for afrevne dæksler er størst, siger Per Jacobsen. Henvendelse om afrevne dæksler kan ske til Københavns Energis vagtstation tlf.: Sikring af dækslerne I Københavns Kommune er der mere end kloakdæksler, som fortrinsvis ligger i kørebanen. En del dæksler er dog også placeret på gangarealer som fortove, pladser og grønne arealer. Dækslerne kan blive presset op af det voldsomme lufttryk, som opstår i kloakken under kraftige skybrud. Alle nye dæksler er låste eller hængslede. De låste kan ikke springe op og kan kun åbnes med særligt værktøj. Og de hængslede klapper i straks, når trykket nede fra har fortaget sig. Vi udskifter løbende gamle dæksler. Og siden 2006 har vi erstattet dem med låste og nu hængslede dæksler. Men udskiftningen går ikke så hurtigt, og derfor prioriterer vi at sætte sikkerhedsgitre under de eksisterende dæksler i parker og de grønne områder, hvor det er svært at se hullerne, og risikoen for skade på menneskers liv og helbred er størst, siger Per Jacobsen. Herudover undersøger Københavns Energi en ny teknisk løsning med indvendige trykdæksler, der ikke kan presses op. Og endelig vil vi informere om faren både gennem medierne og på hjemmesiden Fakta: København har mere end kloakdæksler. De vejer mellem 45 og 70 kg, men kan trods tyngden presses op af det lufttryk, der opstår i kloaksystemet ved kraftige skybrud. Der er ikke sket personulykker som konsekvens af løsrevne dæksler under de store skybrud i år og sidste år. 7

8 Bompenge og parkering Hvis socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti (SF) kommer til at danne regering, vil de indføre bompenge i København. Det fremgår af den økonomiske plan, som de to partiers ledere sammen har fremlagt. For at den økonomiske plan hænger sammen, skal bompengene give 2 mia. kr. i overskud til statskassen. Hvor skal betalingsringen ligge? Af Jakob Næsager, Der er endnu ikke afklaret, hvor betalingsringen skal ligge. Der er flere muligheder. Den ene mulighed er, at det skal koste penge at passere kommunegrænsen ind til København. Den anden mulighed er, at betalingsringen kommer til at ligge inde i Københavns Kommune, så det fx kommer til at koste penge at krydse Ndr. og Sdr. Fasanvej, Gl. Køge Landevej og fx Vejlands Allé. Uanset hvor betalingsringen vil komme til at ligge, vil den komme til at fungere som en ringmur rundt om København. Det vil give en masse ekstra trafik langs ringen på både inder- og ydersiden, idet mange bilister vil forsøge at undgå at krydse betalingsringen, hvis de overhovedet kan undgå at skulle forbi betalingsstederne. Medlem af Borgerrepræsentationen, C Medl. af teknik- og miljøudvalget Bliver der en rabatordning? Både S og SF har sagt, at der bliver ingen rabatordning. Formålet med bompengene er at mindske biltrafikken i København. Man ønsker derfor ikke at præmiere de bilister, der kører mest, ved at give dem en rabatordning. Bompengene er asociale, for det gør det økonomisk umuligt for folk med små indkomster at få råd til at køre ind i København. Betalingsringen bliver en mur, der kommer til at holde de fattige ude af byen. Det har ingen nogen interesse i. Landets hovedstad skal være for alle. Bompenge er en københavnerskat Alene opkrævningen er et stort arbejde, og det bliver dyrt. Den mest sandsynfor at bompengene kan give de to lige ordning er en kombination af bizz, milliarder kroner i overskud til statskassen og få S og SFs økonomiske plan som vi kender dem fra Storebælts- og til at hænge sammen, så skal der mange Øresundsbroerne, og en fotografering af nummerpladerne på de biler, som penge i kassen. De økonomiske visikke har en bizz. Fotografiordningen mænd har beregnet, at det skal koste svarer til fartkontrollernes stærekasser. mindst 40 kr. i bompenge pr. gang at Hvis man er afhængig af at bruge sin krydse betalingsringen, hvis der skal bil til og fra arbejde og skal krydse blive et overskud på to mia. kr. til betalingsringen hver dag, kan det let statskassen. Det er dyrt at lave et betalingsanlæg og komme til at koste kr. om opkræve de mange penge fra de mange året i bompenge at køre til og fra arbejde. bilister, der krydser betalingsringen. Hvad skal det koste? Bompengene indføres kun i København, og skal gå til statskassen. Da bompengene kun indføres i København, bliver det en ekstra skat på bilister, der kører i København, idet bompengene ikke kommer til at ramme andre dele af landet, med mindre man har et ærinde i bil i København. Bompengene er derfor med til geografisk at skævvride landet. Hvorfor er det kun os i landets hovedstad, der skal dække hullet i S og SFs økonomiske plan? De politiske medlemmer... Borgmester Ayfer Baykal F A Lars Weiss A Mette Reissmann 8 A Lise Thorsen F Signe Goldmann

9 Konservative vil hellere have en havnetunnel Vi konservative er sammen med de andre borgerlige partier imod bompengene. Vi er enige i, at den gennemkørende trafik skal ledes uden om København. I stedet for flere skatter og afgifter, ønsker vi at bruge guleroden. Vi ønsker en østlig omfartsvej i form af en havnetunnel, så vi kan lede den megen trafik uden om og helst under København. Ved at lave en havnetunnel vil vi kunne flytte megen trafik ned under jorden, så der på gadeplan bliver mere plads til gående, cyklister og lokal trafik. Bl.a. ATP har tilbudt at hjælpe med at finansiere en havnetunnel, og der ligger allerede flere modeller for, hvor og hvordan en havnetunnel kan laves. En havnetunnel er en anden måde end bompenge til at løse byens trængselsproblemer. Vi fik stoppet parkeringsprisernes himmelflugt, så alle prisstigninger er stoppet. Derudover fik vi lavet ekstra parkeringspladser i København. Det er ikke nok, men et godt skridt på vejen. Kommunen har solgt mellem 4 og flere parkeringslicenser, end der er parkeringspladser. Det holder ikke, og derfor skal vi have skabt parkeringspladser til alle de personer, som allerede har betalt for en parkeringslicens. Når man køber en parkeringslicens, må man også kunne have tillid til, at der er en parkeringsplads. Københavnere skal også have mulighed for at have bil Nyt parkeringsforlig i Kbh. Hvis S og SF får held til at indføre bompenge, bliver det dyrt at køre i København. I forvejen er det også dyrt at parkere i København. Lige før sommerferien indgik vi konservative sammen med V, O og R et parkeringsforlig sammen med overborgmesteren og hans parti. Parkering i villakvartererne Der har længe været problemer med pendlerparkering i villakvartererne. Det problem har vi forsøgt at løse ved at indføre tidsbegrænset parkering i en del villakvarterer ikke mindst langs metroen og S-banen. Mange villaejere har følt sig generet af de mange pendlere, der har parkeret fra tidlig morgen til sen aften, så der har været meget lidt plads til beboerne og deres gæster. De sidste år har der været en hetz mod bilisterne i København. Det er ikke rimeligt. Nogle er afhængige af at have en bil for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Derfor skal det også være muligt for københavnerne at have en bil på lige fod med alle mulige andre. Det er derfor vigtigt, at der er fremkommelighed i byen, og at der er parkeringspladser, så man også kan sætte bilen fra sig. Det skal heller ikke være økonomisk uoverkommeligt at have bil i København pga. høje parkeringspriser eller bompengene. Det skal være muligt både økonomisk og praktisk - også at have bil, selvom man bor i København. De fleste steder er tidsbegrænsningen blevet på to timer, så pendlerne ikke kan plastre villakvartererne til. -af Teknik- & Miljøudvalget F Iben Wiene Rathje Ø Morten Kabell C Jakob Næsager B Bo Normander 9 I Lars Berg Dueholm O Karin Storgaard

10 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Bilag til spildevandsplanen fra Teknologisk Institut Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder: 1. Ved at installere en pumpe, der pumper spildevandet fra de udsatte installationer i kælderen op i den kommunale kloak, se Retningslinier for etablering af pumpebrønde inden for skel i xx kommune. 2. Ved at installere højvandslukke enten på de enkelte afløb i kælderen eller på en ledning med flere afløb. 3. Ved at installere et tilbageløbsstop på stikledningen. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester efter retningslinierne i dette tillæg. Hvis der afviges fra disse retningslinier, skal der søges om dispensation i kommunen. Ved etablering af højvandslukker i etageboliger og industri skal der søges om tilladelse i kommunen. Ved etablering af højvandslukker i eksisterende parcelhuse skal der ikke søges om tilladelse, men etablering skal udføres efter disse retningslinier. Hvis der afviges fra disse retningslinier skal der uanset bygningsart søges om dispensation i kommunen. Det gælder f.eks., hvis der ønskes højvandslukker på en stikledning ved parcelhuse. Højvandslukker eller tilbagestop må aldrig anbringes på stikledningen fra boligblokke eller industri. Pumpning Den sikreste måde at undgå kælderoversvømmelse på er at installere et pumpeanlæg, hvor spildevandet fra de lavtliggende afløb (wc, gulvafløb mv.), der er truet under opstemning (og kun disse afløb), ledes til en pumpebrønd. Derfra pumpes vandet op i det øvrige kloaksystem. Retningslinier for pumpeanlæg er angivet i Retningslinier for etablering af pumpeanlæg i xx kommune Højvandslukker Der må kun anvendes CE-mærkede højvandslukker. De højvandslukker, der anvendes, skal have 2 uafhængige klapper, hvoraf den ene skal kunne lukkes manuelt. Anbringelse af højvandslukker skal ske efter retningslinierne i DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Der må ikke anbringes højvandslukker på stikledninger uden tilladelse fra kommunen. Højvandslukker til gråt spildevand Højvandslukker til gråt spildevand kan bruges i installationer og på ledninger, der kun fører gråt spildevand, altså spildevand der ikke indeholder vand fra wc. CE-mærkede højvandslukker skal være enten type 2 (liggende ledning) eller type 5 (gulvafløb). I det følgende kommer der en forklaring på de forskellige typer højvandslukker. Højvandslukker på de enkelte installationer Højvandslukker (type 5) kan anbringes i et gulvafløb, se figur 1, 3 og 4. Eller der kan anbringes et højvandslukke (type 2) på ledningen, se figur 2 og 5. Figur 1. Højvandslukke som gulvafløb (type 5) Figur 2. Højvandslukke til indbygning på en liggende ledning (type 2) Planlægning Er gulvafløbene overhovedet nødvendige? Mange steder har brugen af rummene ændret sig, og gulvafløb kan derfor helt sløjfes. Er der kun ét gulvafløb? Er det f.eks. kun ét gulvafløb, der skal beskyttes, hugges det gamle gulvafløb op og erstattes med et gulvafløb med højvandslukke, se figur 3. Figur 3 Højvandslukke i gulvafløb Er der flere gulvafløb? Når flere afløbsinstallationer skal beskyttes, skal det overvejes, om hver afløbsinstallation skal forsynes med højvandslukke, eller om det er mere fordelagtigt at indbygge et højvandslukke på selve ledningen (type 5 og type 2), se figur 4 og 5. Figur 4. Højvandslukke i begge gulvafløb i kælder Er kældergulv og ledninger af dårlig kvalitet? Hvis kældergulvet og kloakledningerne er af en meget dårlig kvalitet, risikerer man, at spildevandet presses op gennem kældergulvet under opstemning eller at kældergulvet løfter sig. I sådanne tilfælde bør højvandslukket anbringes, så der ikke kommer opstemning i ledningerne under kældergulv. Den bedste løsning er at anbringe højvandslukket på ledningen i kældergulvet lige inden for kældervæggen. Her er det tilgængeligt for tilsyn, selv under opstemning, se figur 5. Højvandslukket kan også anbringes i en brønd uden for kælderen, se figur 6. Denne løsning kan medføre problemer, hvis højvandslukket er i uorden, mens der er opstemning. På grund af opstemningen kan højvandslukket ikke tilses. 10

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8

Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Retningslinier for etablering af højvandslukker i Esbjerg Kommune Bilag 8 Side 1 af 8 Generelle bestemmelser Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger

Læs mere

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune

ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER. Retningslinier for Københavns Kommune ETABLERING AF HØJVANDS- LUKKER Retningslinier for Københavns Kommune GENERELLE BESTEMMELSER Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut

Sikring mod kælderoversvømmelser. v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Sikring mod kælderoversvømmelser v/flemming Springborg, Rørcentret, Teknologisk Institut Regler fra gammelt afløbsregulativ 20. Højvandslukker Hvor en kælder efter Vej- og Kloakvæsenets skøn er udsat for

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Undgå vand i kælderen

Undgå vand i kælderen Undgå vand i kælderen klimaet ændrer sig Klimaet ændrer sig. Korte, heftige regnbyger skyller ned over os hyppigere end nogensinde før. De sidste to somre har København oplevet ekstraordinært voldsomme

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011

Skybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i Vanløse den 2. juli 2011 kybrudskortlægning Registrering af oversvømmelser i den 2. juli 2011 Bellahøjmarken Islev tation Kirkebjerg kole Fuglebakken tation tation Grøndal tation Damhusengen tadion M tation M Flintholm tation

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud

Forebyg vandskader. ved regnvejr, skybrud og tøbrud Forebyg vandskader ved regnvejr, skybrud og tøbrud Gode råd til dig, der har haft vandskade Hvis du har kælder og tidligere har haft vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb mv., kan du sikre

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side

VAND I KÆLDEREN. Ansvar Afhjælpning Andre gode råd. Side VAND I KÆLDEREN Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange grundejere i Frederikshavn Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

27 november 2013. Fokus på Vanløse

27 november 2013. Fokus på Vanløse Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 27 november 2013 Fokus på Vanløse Foretræde i TMU... side 3 Rockerborgen i Vanløse... side 4-5 Beslutnninger i TMU... side 6 Jakob Hougaard... side 7

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader

Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Skybrud, regnvejr og oversvømmelse sådan forebygger du skader Når det regner kraftigt, kan kloaksystemet blive så overbelastet, at der stiger vand op. Vand kan gøre store skader på dit hjem og dine ting

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø

Landsbylauget for Slagslunde-Buresø , d. 10. marts 2012 Til Egedal Forsyning A/S Att. Kasper Heinicke TV-inspektion af kloakkerne i Forsyningen oplyser i mail af 27/2-2012, at der foretages undersøgelse af kloaknettet i og beder i den anledning

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer

Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Forebyggelse af skader som følge af klimaforandringer Her får du en oversigt over, hvordan din virksomhed kan sikre sig i god tid inden en skadebegivenhed, og hvad du kan iværksætte hurtigt, hvis skadebegivenheden

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Faskine brug dit regnvand!

Faskine brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning beskriver de forskellige elementer af en

Læs mere

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ

Regnvand i haven. Regnbede - side 4. Faskiner - side 3. Nedsivning på græs - side 5. Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Faskiner - side 3 Regnbede - side 4 Nedsivning på græs - side 5 Andre løsninger- side 6 NATUR OG MILJØ Rørcentret. Maj 2012 Nedsivning af regnvand Hvad er lokal nedsivning af regnvand? Regnvand, der falder

Læs mere

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV

Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder. Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Håndtering af skybrud i byen - problem, barrierer, muligheder Charlotte Storm, Projektleder, Københavns Energi VAV Problemet med skybrud i byen Det er skybrud, ikke regnvejr, der sætter kloakkerne under

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-

Tilbygning/1. sal. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/1. sal Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere