Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens"

Transkript

1 Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft Vanddampdiagram Damptryksdiagram Dugpunktstemperatur Temperatur og relativ fugtighed Rumklimaklasser og fugtighedsklasser Fugttransportmekanismer Diffusion Konvektion Kapillarsugning Temperaturforløb gennem en konstruktion Damptryk gennem en konstruktion Grafisk bestemmelse af evt. kondens Fremgangsmåde: Grafisk bestemmelse af nødvendig dampdiffusionsmodstand Overfladekondens forenklet metode efter DS/EN ISO Eksempel: dobbeltmur af tegl Kondens i bygningsdel forenklet metode efter DS/EN ISO Eksempel: dobbeltmur af tegl Kondensophobning i konstruktion Overslagsberegning af fugtophobning og udtørring Kondensophobning og udtørring efter DS/EN ISO Referencer og nyttige links Bilag A. Eksempel: Tagkonstruktion uden dampspærre Bilag B. Øvelser B.1. Generelle spørgsmål B.2. Vanddampdiagram B.3. Fugtbergning Bilag C. Vanddamp- og damptrykdiagrammer Bilag D. Vanddamp- og damptryktabeller og analytiske udtryk Bilag E. Dugpunktstemperatur Bilag F. Materialedata Bilag G. DMI-vejrdata for Ødum Side 2 af 36

3 Bilag B. Øvelser B.1. Generelle spørgsmål 1) Forklar ud fra vanddampdiagrammet hvorfor det en vinterdag kan betale sig at lufte ud selv om den relative luftfugtighed ude er højere end inde, måske på 100% RF 2) Forklar også ud fra vanddampdiagrammet hvordan udluftningen bedst foretages 3) Hvornår og hvor kan skimmelsvampe være et problem? 4) Hvad er de bedste levevilkår for husstøvmider? 5) Hvad er de bedste levevilkår for skimmelsvampe? 6) Hvordan vil du fastlægge den relative fugtighed inde i en bygning? 7) Hvordan kan man holde den relative luftfugtighed indendørs på et acceptabelt niveau? 8) Hvordan kan du grafisk bestemme eventuelle dugpunkter i en konstruktion? 9) Hvordan kan du (grafisk) bestemme mængden af fugtophobning i en konstruktion? 10) Hvilke begrænsninger er der i Glaser's steady-state model - den model, der anvendes i regnearket FugtAnalyse.xls og i BuildDesk? 11) Hvordan kan du udtørre våde materialer inden indflytning? 12) Byggetilladelsen kan stille krav til dokumentation fra en fugtspecialist - hvad tror du, denne dokumentation kan omfatte? B.2. Vanddampdiagram 1) Hvor meget vanddamp kan der indeholdes i 1 m 3 luft ved 14 C 2) Hvis temperaturen sænkes til 6 C hvor mange gram udskilles pr m 3 luft? 3) En sodavand tages fra køleskabet ved 5 C. Flasken bliver fugtig (danner kondens). Rumtemperaturen er 18 C, hvad er den relative fugtighed i rummet? 4) En køletaske med en madpakke og køleelementer har indre en temperatur på 0 C og overfladetemperaturen er ca. halvdelen af rumtemperatur og den indre temperatur. Når rumtemperaturen er 20 C hvad skal den relative fugtighed så være for at der netop ikke dannes kondens på køletaskens overflade? 5) Rumtemperaturen er 20 C og den relative fugtighed er 60% Hvor meget skal temperaturen falde før dugpunktet nås? 6) Et uisoleret koldtvandsrør med temperaturen 8 C løber gennem et rum med relativ fugtighed på 45% Hvis der netop dannes kondens hvad er så rumtemperaturen? 7) Rumtemperaturen sænkes til 15 C, stadig med relativ fugtighed på 45% Kondenserer røret nu? 8) Hvis røret havde kondenseret, hvad skulle vandtemperaturen i røret da have været? 9) I en almindelig bolig med relativ fugtighed på 40% og rumtemperatur 20 C, hvad er da dugpunktstemperaturen? Side 30 af 36

4 B.3. Fugtbergning 1) Bestem evt. dugpunkt grafisk for en dobbeltmur af tegl med materialedata som givet i tabellen side 18, med indetilstand t i = 20 C og φ i = 60% og udetilstand t u = 3 C og φ u = 90% a. Tegn temperaturforløbet som vist på figur 11 side 12. Benyt t i = 20 C og t u = 3 C. Indtegn overgangene mellem lagene b. Aflæs temperatur i laggrænserne og omsæt disse til mætningsdamptryk ved aflæsning på kurven markeret som 100% RF i damptrykdiagrammet Bilag C side 32 c. Aflæs damptrykket for indetilstanden t i = 20 C og φ i = 60% og for udetilstanden t u = 3 C og φ u = 90% på damptrykdiagrammet Bilag C side 32 og indtegn damptrykfordelingen som vist på figur 12 side 12 d. Indtegn mætningsdamptrykket fundet under punkt b i samme figur som i punkt c. e. Undersøg om de to kurver skærer hinanden, idet dette så indikerer et dugpunkt 2) Benyt regneark (f.eks. Fugtanalyse.xls ) til konstruktionen med en dobbeltmur af tegl. Benyt materialedata fra tabellen i afsnit 9.1 og vejrdata som gennemsnit af månederne oktober-april i Ødum som er udetemperatur på t u = 2,9 C, relativ fugtighed ude på φ u = 87%, indetemperatur t i = 20 C og relativ fugtighed inde på φ i = 60,6% (fugtighedsklasse 3). Hvad kan man se af tabellen, graferne og fugtophobningen? Og hvordan er sammenligningen til den grafiske løsning i spørgsmål 1? 3) Det viste sig at dobbeltmuren af tegl akkumulerede fugt som ikke udtørrede i sommermånederne. I denne beregning blev der benyttet t u = 2,9 C, relativ fugtighed ude på φ u = 87%, indetemperatur t i = 20 C og relativ fugtighed inde på φ i = 60,6% svarende til fugtighedsklasse 3. Hvis man nu anvendte rumklimaklasse 2 som også dækker over beboelsesbygninger ville ophobet kondens så kunne nå at udtørre? 4) Benyt regneark (f.eks. Fugtanalyse.xls ) til at beregne evt. kondens, overfladekondens og fugtophobning i en tung ydermur bestående af en formur af 108 mm tegl og bagmur af 100 mm letbeton og i hulrum 100 mm A-pladebatts, se figur 23. Benyt vejrdata fra Ødum for udetemperatur og relativ fugtighed, se Bilag G Inde Ude Porebeton 100 mm A-murbatts 100 mm Tegl 108 mm Figur 23. Tung ydermur med bagmur af letbeton og formur af tegl. 5) Erstat bagmuren med beton med varmeledningsevne λ = 1,0 W/(m K) og damppermeabilitet d = 0,008 kg/(gpa m s) og foretag en ny beregning. Er der nu kondensproblemer? Side 31 af 36

5 Vanddamp- og damptrykdiagrammer % RF 90% RF 80% RF Vanddampindhold i g/m³ i g/m³ % RF 60% RF 50% RF 40% RF 30% RF 20% RF Temperatur i i C ºC Damptryk i Pa Damptryk i Pa % RF 90% RF 80% RF 70% RF 60% RF 50% RF 40% RF 30% RF 20% RF Temperatur i C ºC Side 32 af 36

6 Bilag E. Materialedata Materiale Varmeldningevne, λ (W/(m K)) Damppermeabilitet, d kg /(m s Gpa) Asbestcementplade 700 0,2 0,011 Beton tagsten 1,5 0,003 0,008- Beton 0,8-1,7 0,005 Gipsplade 0,17 0,031 Kalksandsten 0,95 0,019 KC-mørtel 0,9 0,011 Kalkmørtel 0,8 0,020 Letklinkerbeton 0,13 0,021 Klinkebeton 0,13 0,021 Porebeton 0,22 0,021 Tegl 1800 indv. i mur. 0,67 0,019 Tegl 1800 udvendig i mur. 0,78 0,020 Træ 0,12 0,003 Spånplade 0,16 0,004 Træfiberplade, asfaltimp. 0,12 0,02 Træfiberplade, halvhård 0,12 0,010 Træfiberplade, hård 0,12 0,009 Krydsfinér 0,12 0,02-0,01 Fibercementplade 0,35 0,0033 Pladebatts mod jord 0,05 0,034 Mineraluld A, pladebatts A 0,039 0,139 Mineraluld B 0,042 0,083 Glasuld lameltagplade 0,042 0,097 Ekspanderet polystyren (20 g/m3) 0,039-0,050 0,004-0,003 Ekstruderet polystyren (32 kg/m3) 0,030-0,036 0,0015-0,007 Celleplast fyldstof, polystyren kugler/granulat, skumplast 0,055 0,004 Skumplast, polystyren mod jord 0,05 0,069 Foamglas 0,046 0,000 Polystyren over jord 0,39 0,004 0,051 - Celleglas 0,078 0,00012 Luft i 20 mm tykkelse 0,13 0,190 Luft i 50 og 100 mm tykkelse 0,29 0,190 Materiale Varmeldningevne, λ (W/(m K)) Dampdiffusionsmodstand, Z (GPa m 2 s/kg) Polyethylenfolie (0,1 mm) 0, Polyethylenfolie 0.05 mm 0, PE-folie 0,15 mm 0, Polyvinyliden fugtspærre, 2 strygn. 0, Specialmembraner 0, Tagpap/membran med alu-folie 0, Alu-folie, alu-kraft m.fl. 0, Hygrodiode 0, Tagpap/membran 2-4 mm 0, Pap, uimprægneret, 1mm 1 0,1 Asfaltpap, vindtæt 1 25 Linoleum 0,20 25 Vinylgulvbelægning 0, Gulvpap 0,20 15,12 Side 35 af 36

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

11. Tabeller og diagrammer

11. Tabeller og diagrammer 11. Tabeller og diagrammer Oversigt Tabel nr. Emne 1 Måleenheder omregningsfaktorer 2 Byggematerialers diffusionsmodstand 3 Vanddampdiffusionsmodstand for Icopal produkter 4 Design varmeledningsevne for

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

YDERVÆGGEN. som klimaskærm

YDERVÆGGEN. som klimaskærm YDERVÆGGEN som klimaskærm tv6?u:j STATeNS MGEFORSKNNGSNSTTUT,at - 9 NOV. Ydervæggen som klimaskærm UDK 69.022.3:699.8 Ydervæggen som klimaskærm GEORG CHRSTENSEN, civilingeniør NLS ERK ANDERSEN, civilingeniør

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab

EUDP-projekt. Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser. Februar 2015. Troels Kildemoes, Ekolab EUDP-projekt Nyt koncept til energirenovering af murede facader - analyse vedrørende energibesparelser Februar 2015 Troels Kildemoes, Ekolab Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Varmetab i klimaskærmen

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!!

Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!! Følgende er et forsøg på at samle nogle begreber omkring isolering. Materialet er baseret på forskellige ældre materialer, og er ikke nødvendigvis korrekt. Derfor vil jeg med glæde modtage korrektioner

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI Hovedrapport Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DECEMBER

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17.

Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: 6. oktober til 17. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Byggeri og Anlæg Strandvejen 1-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 www.but.auc.dk Titel: Reducering af varmebehovet for enfamiliehuse fra 1960 erne

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere