f.eks. i form af købsfaktura for, at solcelleanlægget var købt senest den 19. november 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "f.eks. i form af købsfaktura for, at solcelleanlægget var købt senest den 19. november 2012."

Transkript

1 Til: Advokat [XXX] Energinet.dk Sendes pr. til ovenstående Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Afgørelse klage over afslag på årsbaseret nettoafregning Advokat [XXX] har på vegne af [XXX] (herefter klager) klaget til Energiklagenævnet over Energinet.dk s afgørelse af 23. april Ved afgørelsen gav Energinet.dk afslag på, at der kunne opnås årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet på solcelleanlægget GSRN nr. [XXX] på ejendommen beliggende [XXX]. Energinet.dk har begrundet afslaget med, at det ikke kan lægges til grund, at der er indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 1 16, stk. 1, nr. 2, jf. 16, stk. 2. J.nr Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 23. april Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Klager har købt et solcelleanlæg, der er installeret på hans parcelhus. Klager anmodede den 30. marts 2013 Energinet.dk om registrering af solcelleanlægget i gruppe 6 (årsbaseret nettoafregning). Sagen drejer sig om, hvorvidt det kan lægges til grund, at klager senest den 19. november 2012 har indgået bindende aftale om køb af det solcelleanlæg, som er grundlag for klagers ansøgning til Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning af egenproduceret elektricitet frem til og med den 19. november 2032, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2, jf. 16, stk. 2. Energinet.dk meddelte den 3. september 2013, at klagers ansøgning var blevet udtaget til stikprøvekontrol af, om der var indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, og at behandlingen af anmodningen om årsbaseret nettoafregning afventede udfaldet heraf. Stikprøvekontrollen indebar, at klager skulle fremsende skriftlig dokumentation, 1 Bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (nettoafregningsbekendtgørelsen). CVR/SE-nr

2 f.eks. i form af købsfaktura for, at solcelleanlægget var købt senest den 19. november Klager har til Energinet.dk og Energiklagenævnet oplyst, at han i foråret 2012 indgik aftale med [XXX] (herefter sælgeren) om køb af et solcelleanlæg. Klager har til Energinet.dk oplyst, at det af en udskrift af klagers elektroniske kalender fremgår, at han den 27. februar 2012 accepterede tilbuddet. Af et skærmprint af en elektronisk kalender for datoen den 27. februar 2012, kl. 10:00 til 10.30, fremgår under rubrikken emne følgende tekst: Ringe [XXX]. I et notat dateret den 5. april 2014, der er udfærdiget af klager til Energinet.dk, fremgår følgende om sagsforløbet i forbindelse med køb af solcelleanlægget: Side 2 af 19 I forbindelse med, at Energinet Danmark har udtaget min installation af solpaneler til stikprøvekontrol skal jeg hermed redegøre for tidsforløbet, idet der samtidigt henvises til mails og korrespondance bilagt denne skrivelse (indlagt kronologisk). Jeg har på ny været i kontakt med el-installatøren, der i den forløbne uge har fremsendt den fulde beregning fra 25. februar 2012 samt efterfølgende materiale. Aftalen blev indgået i februar 2012 på basis af tilbud af 7. februar 2012 under forbehold af, at vores tag og tagsten kunne bære og tåle opsætning. Herudover har jeg gennemgået mit kalendersystem og har vedlagt print fra min kalender af henholdsvis 27. februar 2012, 10. august 2012 og 18. oktober Øvrige besøg fra el-installatøren har været enten aften eller weekend, hvorfor jeg tilsyneladende ikke har noteret disse, men dette er jo også mere end 2 år siden. Så jeg kan næste ikke se at der skulle være nogen som helst tvivl om rigtigheden heraf. Alle kan bekræfte aftalens indgåelse, herunder installatør, nabo, to brødre, der fik tilsvarende samtidige tilbud Besøg af og indgåelse af aftale med [sælgeren] for opsætning af solpaneler på vores ejendom, idet ejendommens beliggenhed, taghældning og vinkel er optimal for at gøre brug af det tilbud Staten har stillet til rådighed for alternativ energiproduktion. Det aftales at processen sættes i værk senere på året, idet elektrikerfirmaet har travlt og oplyser, at opsætning ikke ha-

3 ster, da processen nu er iværksat Modtaget opdaterede beregninger fra el installatør med forskellig afskrivningsprofil Endelig aftale indgået med el installatør telefonopkald (lagt i kalender) Elektrikerfirmaet rykkes adskillige gange over sommeren for at få igangsat processen, men først den 10. august kl. 14:00 sker der yderligere under et møde på ejendommen Elektrikerfirmaet ved [XXX] er herefter på ejendommen den 18. oktober kl , hvor de lover at gå i gang (kalenderudskrift). Side 3 af Elektrikeren [XXX] er på ejendommen. Vi er ikke hjemme, men han efterlader beregning af effekt etc. Besøg for at tjekke opsætningssted for inverter og ledningsføring. Herefter rykkes elektrikeren, men grundet travlhed ønsker han først at sætte processen i gang i løbet af december. Da vinteren sætter ind allerede i november, og der er megen sne, bliver igangsætningen udskudt til vejeret tillader det, hvilket ved flere telefonsamtaler bekræftes ikke at være et problem, da han har hele 2013 til at få anlægget monteret Kopi af udskrift fra el installatør på hans bestilling til flere kunder, herunder [XXX] Tilslutning af paneler og betaling af restbeløbet. I denne faktura er det af elektrikeren bekræftet, at vi er omfattet af aftalen, jvfr. vores aftale af 7. februar Herefter henvendelse fra Energinet Danmark og forløb som bekendt På baggrund af henvendelsen fra Energinet Danmark kontakter jeg elektrikerfirmaet, der i mellemtiden er gået konkurs, idet forretningsgrundlaget bortfaldt ved påhør af solpanelordningen. i løbet af november får jeg fat i ham, og han bekræfter, at der naturligvis ikke er noget problem, da vi har indgået aftalen lang tid før skæringsdatoen. Han giver mig samtidigt indtryk af, at dette er indberettet fra hans side.

4 Det aftales, at han skriftligt bekræfter, at aftalen er indgået i fald, der skulle opstå diskussion herom Erklæring fra installatøren om, at aftale er indgået før skæringsdatoen. Det kan tillige bekræftes af nabo og af mine to brødre, at de også blev spurgt i samme forbindelse, og alle er bekendt med, at jeg indgik aftalen med elektrikeren inden skæringsdatoen. Naboen ønskede imidlertid ikke opsat paneler, idet hans tag vender den forkerte vej. Min bror [XXX] ønskede ikke paneler opsat, idet disse ville skæmme huset. Min anden bror [XXX] indgik imidlertid aftale om opsætning samtidig med mig, og hans anlæg er godkendt. Side 4 af 19 Klager har ved brev af 19. maj 2014 til Energiklagenævnet, hvorved Energinet.dk s afgørelse af 23. april 2014 blev påklaget, supplerende oplyst følgende om tidsforløbet ved køb af solcelleanlægget: Bilagsoversigt 7. Udskrift af leverandørens stamdata inkl. oprindeligt tilbud på ,50 samt tilbud dateret 25. februar 2012 og med angivelse af, at kunden er oprettet i systemet den 7. februar Udskrift af kalender for den 27. februar 2012 vedrørende telefonsamtale med leverandør accept. 9. Udskrift af kalender fra den 10. august 2012 vedrørende besøg af leverandøren vedrørende besøg af leverandøren på ejendommen. 10. Udskrift af kalender med tilhørende mails vedrørende møde på ejendommen 18. oktober 2012 i relation til endeligt valg af inverter. 11. Specifikation af invertervalg dateret 29. oktober Opgradering af aftale på basis af invertervalg den 29. oktober Pris ændres herved fra det oprindeligt i februar aftalte kr ,50 til i alt kr Udskrift af leverandørens eget indkøb af materialer til dette og fem andre anlæg. Bestillingen er dateret 22. november 2012.

5 14. Endelig fakturering af 18. marts 2013 af i alt kr , dvs. i overensstemmelse med aftale af 29. oktober 2012, jf. bilag 12. Det i klagers brev af 19. maj 2014 omtalte bilag 13 er et dokument benævnt [XXX] sager til bestilling og ses at være oprettet den 22. november Dokumentet ses at være en liste over materialer til blandt andet: Kom [XXX]. Der er 25 kategorier (fx: kabel, skruer, muffer, bøjninger mv.) med oplysning om antal enheder på 13 kategorier, medens de øvrige 12 kategorier (sikringer, silicone til tætning, muffer, rør bøjninger, relæ mv.) er uden oplysning om antal enheder men i stedet markeret med spørgsmålstegn. Det i klagers brev af 19. maj 2014 omtalte bilag 7 ses at være sælgers kontaktoplysninger på klager med en tilbudsberegning i et beregningsprogram fra [XXX]. Det fremgår, at sagen er oprettet hos sælgeren den 7. februar 2012, og dokumentet er dateret den 25. februar Af kontaktoplysningerne fremgår blandt andet følgende: Øvrige noter: taghældning er skønnet, 6 rækker med 2 paneler og 1x2 rækker med 2 paneler. Tilbudsberegningen angår et anlæg med 16 paneler og en inverter benævnt: Danfoss ULX3600 HVi. Anlægget tilbudsberegnes til kr. med tillæg af montage kr., tillæg for høj hældning 2.475,50 kr., materialer kr. samt eltilslutning kr., i alt ,50 kr. inkl. moms. Side 5 af 19 Det i klagers brev af 19. maj 2014 omtalte bilag 11 er et uddrag på to sider (side 2 og side 7) af et dokument, der ses at være på i alt 9 sider. Dokumentet er engelsksproget og er formentlig fra [XXX]. Der ses ikke at fremgå en specifik inverter. Der fremgår følgende tekst: Date of offer: Project Number: [XXX] Customer Number: [XXX] PV Systems Location [XXX] Climate Data [XXX] PV Generator Output 5,5 kwp Generator Surface 36 m 2 Number of PV Moduls 22 Number of Inverter 1

6 The Output PV Array Energy (AC Network) 5437 kwh Performance Ratio 87,7 % Spec. Annual Yield 989 kwh/kwp/ Det i klagers brev af 19. maj 2014 ligeledes omtalte bilag 12 oplyser klager angår en opgradering af aftale på basis af invertervalg den 29. oktober Det er tale om et udateret dokument fra [sælgeren], hvor der fremgår følgende tekst: Kontrakt/Opgradering af tilbud fra [XXX] [XXX] [XXX] Side 6 af 19 Vi tilbyder: 22 stk. Yingli paneler og 1 stk. Danfoss inverter 4.6 DLX Div. Beslag 63318,- Montage el arbejde, tilslutning, kørsel etc ,- Fragt 2500,- Totalt 83278,- Alt inkl. Arbejdet forventes udført feb./marts [XXX] Betalings betingelser: 1. rate 10 % ved godkendelse af tilbud, 8327,8,- 2. rate 60 % inden levering 49966,8,- 3. rate 30 % ved færdigmontering af anlæg 24983,4,- Når sidste rate er betalt, færdigmelder vi installationen og forsynings selskabet skifter/ændrer måleren. Tilbuddet er gældende 1 måned fra dags dato.

7 Tilbuddet er gældende hvis der er en virksom og brugbar jordelektrode i tavlen. Mvh. [sælger] [Sign] Dokumentet var underskrevet af sælgeren [XXX], men ikke af klager. Hverken dokumentet eller sælgers underskrift var dateret. Der var på tilbudsskrivelsen med håndskrift ud for teksten om betaling af 1. rate anført: Betalt 19/ Klager har til Energinet.dk fremsendt dokumentation for, at han den 19. december 2012 har overført 8.327,80 kr., svarende til 1. rate, til sælgers bankkonto. Klager har i af 2. december 2013 til Energinet.dk forklaret den sene betaling til sælger således: Side 7 af 19 Anlægget er bestilt i starten af 2012, men megen kommunikation er foregået mundtligt, og jeg kan konstatere, at jeg ikke har en egentlig mail eller ligningen som med sikkerhed kan bekræfte ordren. Da jeg var bange for at betale ham for tidligt på grund af at hans virksomhed var presset økonomisk og opsætningen blev forsinket på grund af vinteren og is og sne har jeg tilbagehold min betaling så længe som muligt, men har betalt depositum den 19. december 2012 (se vedlagte bankkvittering) Resten er betalt ved opsætningen da sneen var væk og jeg er bekendt med at elektrikkeren efterfølgende er gået konkurs (så det var vist rette strategi ) Klager har til Energinet.dk endvidere fremsendt en faktura dateret den 18. marts 2013 på et beløb svarende til 3. rate. På fakturaen er med håndskrift påført teksten: Betalt 21/ På fakturaen fremgår endvidere følgende tekst og specifikation af solcelleanlægget: Solcelle anlæg, iht. Til tilbud. leveret og monteret I er tilmeldt gl. ordning iht. Vores kontrakt af materiale liste 22 Stck Solarmodul Yingli PANDA black/black, 250Wp (mono)

8 1 Stck Wechselrichter Sunny Tripower 5000TL-20 (SMA) Klager har til Energinet.dk fremsendt dokumentation for, at elnetselskabet DONG Energy Eldistribution A/S ved brev af 21. december 2012 bekræftede, at anlægget var anmeldt før skæringsdatoen den 20. december Den 28. november 2013 anmodede Energinet.dk om yderligere skriftlig dokumentation til vurderingen af, om der var indgået en bindende aftale senest den 19. november Energinet.dk anmodede klager om at indsende underskrevet købsaftale eller anden underskrevet skriftlig aftale, dateret senest den 19. november Side 8 af 19 Den 2. december 2013 kontaktede klager Energinet.dk pr. og oplyste følgende: [J]eg har modtaget vedlagte skrivelse om supplerende information om underskriftsdato på den indgåede aftale i 2012, hvor vores elektriker ikke havde fået dateret aftalen fra februar måned og hvor jeg ikke havde været opmærksom herpå. Jeg skal for god ordens skyld bemærke at min bror har været i fuldkommen samme situation (vedr. GSRN-nr. [XXX]) og han har talt med din kollega [XXX]. Anlægget er bestilt allerede i starten af 2012, men megen kommunikation er foregået mundligt, og jeg kan konstatere, at jeg ikke har en egentlig mail eller lignende som med sikkerhed kan bekræfte ordren. Klager fremsendte i samme forbindelse erklæring af 22. november 2013 fra sælgeren, hvorved sælgeren bekræftede, at aftalen blev indgået inden den 19. november Af erklæringen fremgår følgende: Der foreligger en underskrevet kontrakt, og med angivelse af datoen 7/ for tilbud, men desværre uden en dato ved siden af underskriften. Dette er selvfølgelig en forglemmelse fra min side, men jeg kan bekræfte at anlæg GSRN-nr. [XXX] er bestilt lang tid før den 19/

9 Den 19. marts 2014 partshørte Energinet.dk klager over et udkast til afgørelse ( agterafgørelse ) om afslag på årsbaseret nettoafregning. Klager fremsendte den 21. marts 2014 bemærkninger til Energinet.dk. Den 31. marts 2014 og 10. april 2014 fremsendte klagers bror og advokat yderligere bemærkninger til Energinet.dk. Af bemærkningerne af 10. april 2014 fremgår følgende: Den umiddelbare kontakt til leverandøren [XXX] blev håndteret af min bror [XXX]. Såvel min bror [XXX] som min bror [XXX] var tilfredse med leverandøren, og da de i februar 2012 havde bestilt et anlæg hver, anmodede jeg selv om et tilbud vedrørende vores ejendom i [XXX]. Jeg modtog dette tilbud den 22. marts 2012 fra samme leverandør, men accepterede det ikke, idet jeg følte at solcellerne ville skæmme huset. Jeg kan imidlertid bekræfte, at begge mine brødre på dette tidspunkt havde besluttet og aftalt installation på deres respektive ejendomme. Side 9 af 19 I tillæg til ovenstående erklæring kan tilsvarende bekræftes af min bror [XXX], og hertil kommer den allerede afgivne erklæring fra installatøren. Den 23. april 2014 traf Energinet.dk afgørelse om at meddele afslag på årsbaseret nettoafregning for elektricitet produceret på klagers solcelleanlæg. Afslaget blev begrundet således: Vurdering For at anlægget opfylder betingelse nr. 2 i nettoafregningsbekendtgørelsens 16 stk. 1, nr. 2, skal der være indgået en bindende aftale mellem sælger og køber senest den 19. november 2012 og i 16, stk. 2 stilles der krav om skriftlig dokumentation i form af købsfaktura eller lignende. I forbindelse med Energinet.dk's behandling af din sag, har du fremsendt en "Kontrakt /Opgradering af tilbud fra ". Denne kontrakt er ikke dateret og ikke underskrevet af dig. Du har ligeledes indsendt en faktura, dateret den 18. marts Du skriver i en mail til Energinet.dk den 2. december 2013: Anlægget er bestilt allerede i starten af 2012, men megen kommunikation er foregået mundligt, og jeg kan konstatere, at jeg ikke har en egentlig mail eller lignende som med sikkerhed kan bekræfte ordren. Da jeg var bange for at betale ham for tidligt på grund af hans virksomhed var presset økonomisk og opsætningen blev forsinket på grund af vinteren og is og sne på taget har jeg tilbagehold

10 min betaling så længe som muligt, men har betalt depositum den 19. december (se vedlagte bankkvittering) Resten er betalt ved opsætningen da sneen var væk og jeg er bekendt med at elektrikeren efterfølgende er gået konkurs. Energinet.dk har modtaget en skrivelse fra [XXX], tidl. ejer af [XXX], dateret den 22. november 2013, hvoraf der fremgår: Der foreligger en underskrevet kontrakt, og med angivelse af datoen 7/ for tilbud, men desværre uden en dato ved siden af underskriften. Dette er selvfølgelig en forglemmelse fra min side, men jeg kan bekræfte at anlæg GSRN-nr. [XXX] er bestilt lang tid før den 19/ Kunden ønskede dog ikke opsætning før sidst på året eller tidligt i 2013, hvilket er efterkommet med opsætning i marts måned I en mail til Energinet.dk den 5. februar 2014 oplyser du Energinet.dk følgende: Det er en aftale, helt tilbage i februar 2012 men som jeg forstår det er hele issuet at elektrikeren har glemt at datere sit brev. Men det bekræfter han jo i vedlagte er i orden. Side 10 af 19 I en mail til Energinet.dk den 6. februar 2014 oplyser du desuden: "I har nu fået alt hvad jeg har. Energinet.dk har den 19. marts 2014 fremsendt en agter-afgørelse. Du har via din bror og advokat, [XXX] af den 31. marts 2014 samt 10. april 2014 har redegjort for sagen, herunder indsendt diverse bilag, heriblandt print af [sælgers] interne screenprints, anlægsberegninger samt kalenderudkast. Endvidere er vedlagt faktura af 18. marts 2013, hvoraf fremgår køb af 22 stk. Solarmodul Yingli PANDA black/black, 250 Wp (mono) samt 1 stk. Inverter Sunny Tripower 5000TL-20 (SMA). Energinet.dk har foretaget en konkret vurdering af den indsendte dokumentation. Det fremgår af nettoafregningsbekendtgørelsens 16 stk. 2, at anlægsejer ved anmodning til Energinet.dk om nettoafregning skal fremvise købsfaktura eller lignende skriftlig dokumentation for køb af solcelleanlægget senest den 19. november Den kontrakt, du har indsendt, har du ikke underskrevet og er således alene med [sælgers] underskrift. Den er endvidere ikke dateret. Da indsendte kontrakt ikke har en angivet dato samt din underskrift, kan vi ikke se, om og hvornår du har accepteret kontrakten. Kontrakten dokumenterer derfor ikke, hvornår du har indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlæg. Af de øvrige bilag, du har indsendt, anses det ikke for skriftligt dokumenteret, at du har accepteret køb af 22 stk. Solarmodul Yingli PANDA black/black, 250 Wp (mono) samt 1 stk. inverter Sunny Tripower 5000T1-20 (SMA) indenfor fristen.

11 Energinet.dk lægger endvidere til grund, at den tidligste dokumentation for køb af solcelleanlæg er en faktura, dateret den 18. marts Det forhold, at leverandøren i brev af 22. november 2013 bekræfter overfor Energinet.dk, at kontrakten er indgivet lang tid før 19. november 2012, udgør heller ikke tilstrækkelig dokumentation for aftalens indgåelse inden skæringsdagen. Idet der alene foreligger fyldestgørende dokumentation dateret efter skæringsdagen anses det ikke for dokumenteret, at der er indgået en bindende aftale om dit solcelleanlæg senest den 19. november På den baggrund vurderes det, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr.2, ikke er opfyldt, da der ikke er skriftlig dokumentation for en bindende aftale senest den 19. november Side 11 af 19 Klager indbragte herefter Energinet.dk s afgørelse for Energiklagenævnet. Ved klagen var vedlagt en række nye dokumenter, der ikke har indgået i Energinet.dk s sagsbehandling af sagen. Det drejer sig bl.a. om følgende: Klagers brødre ([XXX] og [XXX]) samt en nabo til klager på adressen [XXX] har alle afgivet nogenlunde enslydende skriftlige erklæringer dateret i maj 2014 om, at klager indgik bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november Udskrift af sælgers stamdata fra februar 2012 med kontaktoplysninger på klager og en tilbudsberegning, jf. ovenfor. I den forbindelse oplyste klager til Energiklagenævnet, at klagers bror ([XXX]) havde fået godkendt sin anmodning om årsbaseret nettoafregning på baggrund af samme dokumentation. I forbindelse med sagens behandling ved Energiklagenævnet anmodede Energiklagenævnet ved af 18. august 2014 Energinet.dk om at oplyse, hvorfor klagers og klagers brors anmodning om årsbaseret nettoafregning faldt forskelligt ud, hvis dokumentationen for de to sager var ens, som oplyst af klager. Energinet.dk oplyste i af 26. august 2014 til Energiklagenævnet følgende:

12 Energinet.dk skal til Energiklagenævnets spørgsmål oplyse, at de to pågældende sager ikke er identiske. Forskellen ligger i, at der i den ene sag er forelagt en kontrakt, underskrevet af anlægsejer, hvorimod dette ikke er tilfældet i den anden sag. Hertil bemærkede klager i af 9. september 2014 følgende: Udtalelsen fra Energinet.dk må hvile på en misforståelse. De to sager er aldeles identiske. Den udførende leverandør kom i begge sager med en aftale i to eksemplarer. Kunden (henholdsvis [XXX] og [XXX]) underskrev et eksemplar, der blev udleveret til den udførende leverandør. Det andet eksemplar, der var underskrevet af leverandøren blev udleveret til kunden (henholdsvis [XXX] og [XXX]). Dette er bekræftet af leverandøren ved erklæring af 8. september, der vedlægges, jf. nedenfor. At [XXX] efter modtagelsen underskrev sit eget eksemplar medens [XXX] ikke gjorde dette er uden betydning. Side 12 af 19 Klager fremsendte i den forbindelse yderligere dokumentation til Energiklagenævnet, herunder blandt andet broderens udaterede, men underskrevne aftale om køb af solcelleanlæg, korrespondance af 21. og 22. november 2013 mellem klagers bror og Energinet.dk og Energinet.dk s godkendelse af broderens anmodning om årsbaseret nettoafregning. Af korrespondancen mellem klagers bror og Energinet.dk fremgår følgende: Kære [XXX] Som aftalt med [XXX], som jeg talte med onsdag den 20/ , vedrørende jeres anmodning om yderligere dokumentation for GSRN-nr. [XXX] fremsendes hermed en dokumentation fra sælger på et anlæg bestilt i god tid før den 19/ Som jeg forklarede [XXX], så antager jeg at jeres anmodning skyldes en manglende dato ved siden af underskriften, som jeg ikke selv havde opdaget i første omgang. Jeg har bestilt dette anlæg allerede i starten af 2012, men megen kommunikation er foregået mundligt, og jeg kan konstatere, at jeg ikke har en egentlig mail eller lignende som med sikkerhed kan bekræfte ordren.

13 Med venlig hilsen [XXX] Hertil svarede Energinet.dk i af 22. november 2013 følgende: Kære [XXX] Tak for din mail. Det ser umiddelbart ud til at være tilstrækkelig dokumentation. På denne baggrund fremsendte Energiklagenævnet den 10. september 2014 klagers yderligere dokumentation samt bemærkninger til Energinet.dk. Hertil bemærkede Energinet.dk følgende: Side 13 af 19 Energinet.dk har afgjort sagen på baggrund af den dokumentation, vi har haft på sagen, og har ved brev af , og af anmodet anlægsejer om yderligere dokumentation, men har ikke modtaget en kontrakt, der er underskrevet af begge parter. Ifølge oplysninger i CVR-registeret er sælger opløst efter konkurs med ophørsdato den 3. august Klagers synspunkter og bemærkninger Klager ønsker, at den påklagede afgørelse ændres således, at solcelleanlægget bliver omfattet af overgangsordningen om årsbaseret nettoafregning for egenproduceret elektricitet frem til og med den 19. november 2032, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1. Til støtte herfor har klager navnlig anført følgende synspunkter: Der blev indgået en bindende aftale i foråret Der foreligger dokumentation for, at sagen er oprettet hos leverandøren den 7. februar Der foreligger dokumentation for, at tilbud er afgivet af leverandøren den 25. februar 2012.

14 Der foreligger kalenderudskrift vedrørende accept den 27. februar Der foreligger kalenderudskrift vedrørende møder på ejendommen 10. august og 18. oktober 2012 vedrørende de endelige tekniske specifikationer (valg af inverter). Valg af inverter er bekræftet ved specifikation og opgraderet aftale af 29. oktober Leverandøren afgav indkøbsordre til sine underleverandører den 22. november Broderen [XXX] fik godkendt sin anmodning om årsbaseret nettoafregning ud fra den tilsvarende dokumentation som i den foreliggende sag. Side 14 af 19 Energinet.dk s udtalelse til sagen Energinet.dk har henholdt sig til den påklagede afgørelse af 23. april Retsgrundlaget Bemyndigelsen til at udstede regler om, hvorledes elforbrug og elproduktion skal måles og opgøres, og bemyndigelsen til at undtage egenproducenter for visse betalingsforpligtelser m.v. fremgår af elforsyningslovens 2 8 a, stk. 2, og 8 b: 8 a. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvorledes elforbruget og elproduktionen skal måles og opgøres. Udgifterne til målingen afholdes af elproducenten. 8 b. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at elforbrugerne ikke skal betale beløb til dækning af omkostninger ved gennemførelse af de offentlige forpligtelser som nævnt i 8, stk. 1, der modsvarer den del af deres elforbrug, som de selv producerer på nærmere angivne elproduktionsanlæg med en begrænset eleffekt eller elproduktion. Ministeren kan fastsætte regler om betingelser for undtagelse fra betalingsforpligtelsen, herunder om grænser for størrelser af produktionsanlæg og produktioner. 2 Lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning med senere ændringer.

15 I medfør af disse bemyndigelsesbestemmelser har Energistyrelsen udstedt nettoafregningsbekendtgørelsen. Af nettoafregningsbekendtgørelsen 16 fremgår en række betingelser for, at visse mindre anlæg i en overgangsperiode fortsat kan opnå nettoafregning på årsbasis. Af 16 fremgår følgende: 16. Endvidere kan en ejer af et elproduktionsanlæg ved anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis efter 5 i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet frem til og med den 19. november 2032 på betingelse af 1) at ejeren opfylder betingelserne efter 5, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, 2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, 3) at netvirksomheden senest den 20. december 2012 har modtaget anmeldelse af anlægget med henblik på registrering i Stamdataregisteret, og 4) at anlægget er nettilsluttet senest den 31. december Stk. 2. Ved ejerens anmodning til Energinet.dk om nettoafregning skal ejeren ved købsfaktura eller lignende fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Stk. 3. Stk. 4. Energinet.dk træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne for årsbaseret nettoafregning efter stk. 1 eller 3 er opfyldt. Stk. 5. Afgørelser efter stk. 4 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet, jf. 12. Side 15 af 19 Energiklagenævnets praksis Energiklagenævnet har i en tidligere sag taget stilling til en noget lignende problemstilling, hvor der ikke forelå en skriftlig købsaftale, og hvor der efterfølgende var fremlagt erklæringer til dokumentation for aftaleindgåelsen: Sagen drejede sig om, hvorvidt det kunne lægges til grund, at der forelå en bindende aftale om køb af et elproduktionsanlæg (solcelleanlæg) senest den 19. november 2012, jf. nettoafregningsbekendtgørelsen 16, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2. I forbindelse med Energinet.dk s behandling af klagers anmodning om årsbaseret nettoafregning anmodede Energinet.dk klager om at fremsende købsfaktura eller lignende skriftlig dokumentation for, at solcelleanlægget var købt senest den 19. november Klager fremsendte blandt andet et dateret tilbud af 18. oktober Det fremgik af tilbuddet, at tilbuddet var gældende i en måned. På tilbudsbrevet var det med håndskrift anført, at tilbuddet var accepteret straks efter modtagelsen. Tilbuddet var ikke underskrevet af klager. Endvidere havde klager fremsendt tro- og loveerklæringer fra klager og sælger. Henset til formålet med og kontrolhensynet bag over-

16 gangsordningen, og at der i den forbindelse måtte kræves en høj grad af sikkerhed for, at en bindende aftale var indgået senest den 19. november 2012, fandt Energiklagenævnet efter en samlet og konkret vurdering, at det ikke med den fornødne sikkerhed var dokumenteret, at der senest den 19. november 2012 var indgået en bindende aftale om køb af solcelleanlæg. Energiklagenævnet lagde blandt vægt på, at tro- og loveerklæringerne blev udfærdiget senere end skæringsdatoen den 19. november 2012, og at den i øvrigt fremlagte dokumentation ikke dokumenterede tidspunktet for aftaleindgåelsen. 3 Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Nettoafregningsbekendtgørelsen indeholder i 16, stk. 1, en opregning af de betingelser for, at en ejer af et elproduktionsanlæg kan få nettoafregning på årsbasis. En af disse betingelser er, at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. 16, stk. 1, nr. 2. Efter denne bestemmelses ordlyd gælder der ikke et formkrav om skriftlighed for aftalen. Efter bestemmelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 2, skal ejeren dog ved købsfaktura eller lignende kunne fremvise skriftlig dokumentation for, at elproduktionsanlægget er købt senest den 19. november Side 16 af 19 Energiklagenævnet finder, at betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1 og 2, skal fortolkes restriktivt. Det skyldes, at det drejer sig om en overgangsordning, der regulerer overgangen fra en gunstig til en mindre gunstig afregningsform for elektricitet, der er egenproduceret på visse mindre anlæg. Formålet med overgangsordningen er at beskytte visse dispositioner, som anlægsejeren havde foretaget, inden reglerne blev ændret og trådte i kraft den 20. november Bestemmelsen i nettoafregningsbekendtgørelsen 16, stk. 2, er i den forbindelse en bevisregel, der har til formål at varetage det kontrolhensyn, som den gunstige overgangsordning om årsbaseret nettoafregning i perioden frem til 19. november 2032 er forbundet med. Der er således en formodning for, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, hvis ejeren fremviser skriftlig dokumentation, som foreskrevet i 16, stk. 2. Hvis anlægsejeren på anden måde vil godtgøre, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt, må ejeren overfor Energinet.dk med samme grad af sikkerhed godtgøre, at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november I 3 Energiklagenævnets afgørelse af 18. juli 2014 (j.nr ). Afgørelsen er offentliggjort i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside: under fanebladet Afgørelser.

17 denne situation gælder der således ingen formodning for, at betingelsen i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2 er opfyldt. I den foreliggende sag lægger Energiklagenævnet på baggrund af den af klager fremlagte faktura af 18. marts 2013 fra sælgeren, [XXX] til grund, at det solcelleanlæg, som klager har købt, og som klager har ansøgt Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for, består af 22 solcellepaneler af mærket Yingli Panda black/black, 250 Wp (mono) og en inverter af mærket Sunny Tripowers 5000TL-20 (SMA). Energiklagenævnet finder efter en samlet og konkret vurdering, at det ikke med den fornødne sikkerhed er dokumenteret, at der senest den 19. november 2012 er indgået en bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg på ejendommen. Henset til formålet med og kontrolhensynet bag overgangsordningen må der kræves en høj grad af sikkerhed for, at en bindende aftale er indgået senest den 19. november Energiklagenævnet har navnlig lagt vægt på følgende: Side 17 af 19 Klager har under sagen ikke kunnet fremvise en købsfaktura eller anden skriftlig dokumentation, der ved forevisning for Energinet.dk kan godtgøre, at klager har indgået bindende aftale om køb af det i sagen omhandlede solcelleanlæg senest den 19. november Klager har gjort gældende, at der i februar 2012 blev indgået aftale om køb af et solcelleanlæg, som sælgeren havde tilbudt den 7. februar Energiklagenævnet finder, at det ikke kan lægges til grund, at der i februar 2012 blev indgået bindende aftale om køb af det solcelleanlæg, som der er ansøgt årsbaseret nettoafregning for. Nævnet har lagt vægt på, at klager i redegørelse af 5. april 2014 om sagsforløbet har oplyst, at der i februar 2012 blev indgået aftale under forbehold af, at tag og tagsten på klagers hus kunne bære og tåle opsætning. Energiklagenævnet finder, at der allerede af denne grund ikke er indgået en bindende aftale, da klager oplyser, at der var knyttet betingelser til aftalen. Efter det oplyste afgav sælgeren den 25. februar 2012 en skriftlig tilbudsberegning, som klager oplyser at have accepteret telefonisk den 27. februar Der foreligger ikke en skriftlig accept. Den skriftlige tilbudsberegning af 25. februar 2012 angår desuden et andet og mindre solcelleanlæg end det anlæg, som klager har ansøgt om årsbaseret nettoafregning for. Ifølge oplysningerne i tilbudsberegningen drejede det sig om et anlæg med 16 solcellepaneler og en inverter af mærket Danfoss ULX3600 HVi til en samlet pris på ,50 kr. inkl. moms. Det anlæg, der er søgt årsbaseret nettoafregning for, består af 22 solcellepaneler og en inverter af mærket Sunny Tripowers 5000TL-20 (SMA) til en samlet pris på kr. inkl. moms.

18 Klager har i klagen af 19. maj 2014 til Energiklagenævnet oplyst, at der i forbindelse med valg af inverter den 29. oktober 2012 skete en opgradering af den aftale, som klager gør gældende blev indgået i februar Som bilag 12 til klagen var vedlagt et dokument benævnt: Kontrakt/Opgradering af tilbud fra Energiklagenævnet finder, at dette dokument ikke i sig selv kan godtgøre, at der er indgået bindende købsaftale om det omhandlede solcelleanlæg senest den 19. november Dokumentet var underskrevet af sælgeren men ikke af klageren. Dokumentet var endvidere ikke dateret, ligesom sælgeren ikke har dateret sin underskrift. Af dokumentet fremgår i øvrigt, at 1. rate af købesummen skulle betales ved aftalens indgåelse. Klager har først betalt 1. rate af købesummen den 19. december Dokumentet angår desuden et solcelleanlæg med en inverter af mærket Danfoss inverter 4.6 DLX, hvorimod der ved faktura af 18. marts 2013 faktureres for et anlæg med en inverter af mærket Sunny Tripowers 5000TL-20 (SMA). Side 18 af 19 Klager har til støtte for, at en bindende købsaftale er indgået senest den 19. november 2012 henvist til, at sælgeren har udarbejdet en bestillingsliste den 22. november 2012 over dele til anlægget. Energiklagenævnet bemærker hertil, at listen ikke ses at være endelig, idet der ud for ca. halvdelen af komponenterne ikke er mængdeangivelse. Listen dokumenterer heller ikke i sig selv, at der er indgået en bindende aftale om køb af det omhandlede solcelleanlæg senest den 19. november Klager har til støtte for, at aftale er indgået senest den 19. november 2012 endvidere henvist til erklæringer fra sælger, klagers to brødre og en nabo. Af erklæringerne fra naboen og de to brødre fremgår, at der blev indgået bindende købsaftale et halvt år tidligere end skæringsdatoen den 19. november Med hensyn til erklæringen af 22. november 2013 fra sælgeren oplyses det om aftaletidspunktet alene, at det bekræftes, at det omhandlede anlæg er bestilt lang tid før den 19/ Energiklagenævnet bemærker, at det afgørende for denne sag er, hvornår klager har indgået bindende aftale om køb af det solcelleanlæg, som danner grundlag for ansøgningen om årsbaseret nettoafregning. Efter klagers egne oplysninger blev det i februar 2012 tilbudte anlæg og prisen ændret efter den 29. oktober Efter indholdet af brødrenes og naboens erklæringer, kan disse derfor ikke angå den købsaftale, der angår det aktuelle solcelleanlæg. Energiklagenævnet har endvidere lagt vægt på, at erklæringerne er udfærdiget under den verserende sag. Da det ikke kan lægges til grund, at der er indgået bindende aftale om køb af solcelleanlægget senest den 19. november 2012, er en af betingelserne for, at klager kan få nettoafregning på årsbasis for sit solcelleanlæg, ikke opfyldt, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, nr. 2. Det af klager anførte, herunder at klagers bror har opnået årsbaseret nettoafregning, kan ikke føre

19 til andet resultat, bl.a. da klagers brors sag ikke er prøvet ved Energiklagenævnet. Alle betingelserne i nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 1, skal være opfyldte, for at en ejer af et solcelleanlæg kan opnå årsbaseret nettoafregning. Energiklagenævnet kan derfor ikke give medhold i klagen. Nettoafregningsbekendtgørelsen indeholder ikke regler om mulighed for dispensation fra betingelserne i 16, stk. 1. Energiklagenævnet og Energinet.dk har derfor ikke mulighed for at dispensere fra betingelserne i 16, stk. 1. Energiklagenævnet stadfæster herefter Energinet.dk s afgørelse. Energiklagenævnets afgørelse Energnet.dk s afgørelse af 23. april 2014 stadfæstes. Side 19 af 19 Energiklagenævnets afgørelse er truffet i henhold til 16, stk. 5, jf. 12, i bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr af 25. november 2013 om elforsyning med senere ændringer (elforsyningsloven) 89, stk. 1. Energiklagenævnets afgørelse er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1 i formandsbemyndigelsen af 24. juli 2014 efter elforsyningsloven. Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: under menupunktet Forretningsorden. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. nettoafregningsbekendtgørelsens 16, stk. 5, jf. elforsyningslovens 89, stk. 2, 1. pkt. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter elforsyningsloven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. elforsyningsloven 89, stk. 6. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Per Broe-Andersen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Christian Wraa Schlüter, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolai Kryger, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Aksel Groth v/ advokatfuldmægtig Lars Østerstrand Mikkelsen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Halstedhus Efterskole Advokatfirmaet Ret & Råd Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Advokatfirmaet Advodan, Maribo Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk og til orientering til [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Frederikshavn Boligforening [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 11. april 2014. Til: [XXX] [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Jens Graven Nielsen ([XXX]) Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. brev til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. xxx xxx xxx Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Fremsendes pr. e-mail til xxx Afgørelse Klage

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 2. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. december 2015. Til: Klager Advokaten Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Carsten Højer, sagsnr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

26. januar 2015 J.nr LNB EKN. Side 2 af 12

26. januar 2015 J.nr LNB EKN. Side 2 af 12 Til: Advokat Nicolai Kryger, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: XXX(klager) Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax El-Huset Skærbæk ApS Att.: Aut. elinstallatør [XXX] Storegade 31 6780 Skærbæk Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt.

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016 modtog

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

Afgørelse Klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax

Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Elfirma N.H. Jespersen A/S Att.: [XXX] Præstegårdsvej 12-14 [XXX] Fremsendes pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf.

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Energinet.dk s afgørelse af 29. december 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: XXX(Klager) Advokat XXX Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

Sagen omhandler solcelleanlægget beliggende på adressen Xxx med GSRN-nr. xxx.

Sagen omhandler solcelleanlægget beliggende på adressen Xxx med GSRN-nr. xxx. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 17. juni 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 17. juni 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx Halstedhus Efterskole Halstedhus Vej 2 4900 Nakskov Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx 29. september 2015 xbkr/xbkr

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse - Klage over pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt samt dispensation,

Afgørelse - Klage over pålæg af tilslutnings- og forblivelsespligt samt dispensation, Til: [XXX] Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune, Miljø og Teknik (j.nr. [XXX]) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. april 2016 Afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. april 2016 Afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. (Elforsyningsloven) KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. april 2016 OM Afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. Side 1 af 16 NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I

Læs mere

nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804).

nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804). Til: Greve Kommune / Tune Hallerne Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 70 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 18. marts 2016 JKO/JKO Under henvisning til din henvendelse af 20. januar 2016 om udvidelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist Til: Vejle Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Klage over Norddjurs Kommunes beslutning om at henlægge ansøgning om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen [XXX], Grenaa

Klage over Norddjurs Kommunes beslutning om at henlægge ansøgning om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen [XXX], Grenaa Til: [XXX] Grenaa Varmeværk a.m.b.a. Norddjurs Kommune (j.nr. [XXX]) og til orientering til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse angående Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 29. april 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2.

Sagens baggrund Klager har den 16. og 17. marts 2015 ansøgt om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg i henholdsvis underpulje 1 og 2. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 21. januar 2016 JKO/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere