Et godt repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et godt repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12

2 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt repræsentantskabsmøde den 26. januar Det var et spændende og godt møde. Der var forslag om, at der skal udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse blandt SAB beboere og eller beboerrepræsentanter om vores tilfredshed med KAB som administrationsselskab. Organisationsbestyrelsen er enig i det hensigtsmæssige heri, idet det altid er fornuftigt at få taget temperaturen på servicen. Undersøgelsen vil omfatte alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer i SAB. Repræsentantskabet vedtog bestyrelsens indstilling om at undersøgelsen foretages af et analysefirma, således at undersøgelsen kan foretages anonymt. Repræsentantskabet vedtog også, at der nedsættes et udvalg, hvor der deltager to personer valgt af repræsentantskabet, to personer udpeget af organisationsbestyrelsen og en person udpeget af KAB s administration. Undersøgelsen gennemføres hurtigst muligt, og endelig afrapportering vil finde sted på næste års re præsen tantskabsmøde. Jeg ønsker udvalget god arbejdslyst. SAB har haft sit årlige dialogmøde med Københavns Kommune og har drøftet energirenoveringer med Københavns Kommune, idet vi oplever, at Kommunens facadetilsyn kan fordyre energirenoveringer med det resultat, at de ikke gennemføres. Deres tilbagemeldinger er, at de har fokus på udvikling af et nyt produktdesign. Det er ikke godt nok, så min opfordring skal være - se så at komme i gang - og lad os få nogle nye muligheder, som vi kan klare. 2 SAB-bladet februar 2012

3 Mit hjem i Humlevænget Alma Andreasen på 97 har boet i Humlevænget i Brønshøj i 68 år, og hun kan ikke forestille sig et bedre sted at bo Af Annette Sadolin, Luftalarmen lyder over København igen. Alma Andreasen samler børnene og skynder sig ned ad trappen fra lejligheden i Haraldsgade på Nørrebro. Denne dag er der vand i kælderen, og det er her, mens hun sidder i vand til knæene med to små børn på armen, at hun tager beslutningen. Jeg sagde til min mand: Her kan vi ikke bo med børnene. Vi må flytte ud på landet. Hvor vil du da hen?, spurgte han. Og jeg nævnte, at jeg havde hørt om Brønshøj. Familien Andreasen flyttede ind i et nybygget rækkehus i Humlevænget den 18. februar I dag er Alma Andreasen 97 år og bor i det samme rækkehus. Indflytningsdagen husker hun tydeligt: Vi kom med damptoget, som det jo var dengang, og jeg havde lille Ib på armen. Det var en kold dag, og varmen i huset virkede ikke. Heldigvis var naboerne flinke, og lige fra jeg satte benene her, har jeg været glad for stedet. Familien lånte en midlertidig varmekilde og få dage senere kom husets kok- sovn i gang: Uha, det var noget værre griseri, men det gav da varme, siger Alma og griner. Børnerige år Humlevænget blev opført i perioden og var kun lige færdigbygget, da familien Andreasen flyttede ind. Rundt omkring os var der mange steder gravet op efter byggeriet, og man skulle sådan passe på børnene, forklarer Alma. Børn var der mange af i Humlevænget, og Almas tre drenge havde ofte venner på besøg. Så bagte jeg tit noget til dem. Der var så meget liv her dengang. Klarer sig selv men trappen er svær I dag bor Alma alene i rækkehuset. Manden er gået bort og børnene for længst flyttet hjemmefra. Væggene i boligen er prydet af mere end 300 tallerkner, som Alma har samlet gennem et langt liv. Og som hun siger: Hver eneste ting jeg har her, har betydning for mig. Hun er gangbesværet, men kan stadig klare sig selv. Det kritiske punkt er trappen op til første sal. Hun har ansøgt kommunen om hjælp til en trappelift, men fik afslag. Ældre vil blive i eget hjem Ønsket om at blive i eget hjem fremfor at flytte til en mere ældre-egnet bolig deler Alma Andreasen med mange andre ældre i Danmark. En aktuel undersøgelse gennemført af Boligøkonomisk Videncenter viser, at 80 % af landets årige er meget tilfredse med deres bolig, og det uanset om de bor i en almen bolig eller et parcelhus, i byen eller på landet. I en artikel i Politiken om undersøgelsen peger Ældresagens direktør Bjarne Hastrup på, at politikerne nu bør give al hjælp og støtte til, at ældre kan blive boende i egen bolig. Trapperne til trods er der ingen tvivl at spore hos Alma Andreasen. Hun er fast i blikket, når hun siger: Jeg giver ikke op. For mit vedkommende er der ikke et bedre sted at bo end lige nøjagtig her. SAB-bladet februar

4 SAB s boligstrategi Af Lene Venits, områdechef, Boliger for alle pengepunge og alle boliger skal kunne lejes ud. Det er overskriften i SAB s netop vedtagne boligstrategi. Udviklingen og renoveringen af den enkelte afdeling skal målrettes den fremtidige beboer Målsætningerne i SAB s boligstrategi er følgende: SAB er med sine 55 boligafdelinger en af de største boligorganisationer i hovedstaden. Størrelsen giver os mulighed for at tænke mangfoldigt. Derfor har SAB besluttet, at der fortsat skal være små lejligheder med lav husleje til enlige og ældre, og der skal være moderne indrettede lejligheder med samtalekøkken til børnefamilien med noget større betalingsevne. De bynære afdelinger appellerer til unge, mens afdelinger i mere rolige omgivelser med adgang til grønne arealer og institutioner tiltrækker børnefamilier. Det skal tænkes ind i strategien for den enkelte afdeling. Grøn profil og alternative boformer har også fået plads i SAB s boligstrategi. Støtte via Landsbyggefonden Det er ikke tilfældigt, at SAB vedtager sin boligstrategi nu. Landsbyggefonden har fået mulighed for at disponere over 10 mia. kr. ekstra i de kommende år, og en række af SAB s afdelinger trænger til en modernisering. Faktisk er 22 afdelinger fra 40 erne. SAB s boligstrategi indeholder derfor også en prioritering af, hvilke afdelinger der skal søge Landsbyggefonden om støtte til fysisk helhedsplan. Desværre er de 10 mia. ekstra kroner hurtigt ædt op af den venteliste med ansøgninger fra boligafdelinger i hele landet, der allerede gennem årene er opbygget i Landsbyggefonden. Og allerede fra 2013 vil der igen kun være afsat 1,3 mia. kr. om året til renovering og modernisering. Det kan med andre ord være en meget lang proces at få en ansøgning igennem hos Landsbyggefonden. Prioriteringer Da støtte fra Landsbyggefonden forudsætter medfinansiering fra boligorganisationen er SAB gået meget aktivt ind i at vurdere, hvilke afdelinger, man tror, vil have en chance for at få en ansøgning igennem, og hvilke afdelinger SAB vil bakke op om at støtte økonomisk med baggrund i de retningslinjer, der ligger i boligstrategien. Det drejer sig om følgende afdelinger: Bellahøj har længe stået højt på listen over renoveringsparate afdelinger, fordi der er alvorlige fysiske skader på facaderne. Det er et stort projekt at renovere Bellahøj, og Landsbyggefonden forudsætter at de fire boligorga- Der skal være boliger for alle pengepunge, og alle boliger skal kunne lejes ud Boligerne skal have en nutidssvarende standard, kvalitet og størrelse i forhold til den konkrete målgruppe Målgrupperne er ældre, studerende, børnefamilien, singlen, den ressourcestærke og den svage Afdelingerne skal komplementere hinanden med rammer for fællesskab, klimarigtige løsninger og alternative boformer Boligstrategien er baseret på fremtidssikringsanalyserne og erfaringerne med lejlighedssammenlægninger. Foto: Thomas Brolyng Steen. 4 SAB-bladet februar 2012

5 nisationer, der har boliger i Bellahøj, samarbejder om en helhedsplan. I følgende afdelinger er afdelingsbestyrelserne langt fremme med tanker, der harmonerer med boligstrategien: Skyttevænget: Afdelingsbestyrelsen i Skyttevænget har længe ønsket at lave lejlighedssammenlægninger. Organisationsbestyrelsen ser gerne, at der laves en strategi, som sikrer differentierede boliger til differentierede priser. Sjællandshuse: Adelingen har stort potentiale for unge-miljø med klimaprofil. Afdelingsbestyrelsen vil gerne gennemføre lejlighedssammenlægninger med dele-køkken. Abildgården: Afdelingen har stort potentiale for blandet beboelse, men akut behov for lejlighedssammenlægninger, hvis familier skal tiltrækkes/fastholdes. Afdelingens målsætning er blandet beboelse. Fynshuse: Her spirer en idé om i højere grad at gøre afdelingen til en unge-afdeling. Der er et ekstremt stort behov for at gennemføre en række større moderniserings- og renoverings-opgaver, men det skal være simple løsninger, så lav husleje kan fastholdes. Himmerlandshuse: Afdelingen trænger til en gennemgribende modernisering og her ønskes lejlighedssammenlægninger af hensyn til beboersam mensætningen. I en anden runde vil det være relevant at se på støtte via helhedsplan til: Voldboligerne, Tingbjerg, Sallinghus og Glumsøparken. Herudover er der afdelinger som måske ikke kan få en helhedsplan, men har behov for støtte til større arbejder. Det gælder Humlevænget, som skal have repareret kældertrapper, og Elleparken, der bl.a. skal have renoveret tag. Disse indsatser vil blive realiseret på anden vis end gennem en helhedsplan. Nogle afdelinger har problemer med høj husleje, de indgår naturligvis også i strategien. Det er vigtigt at understrege, at de afdelinger, der er udvalgt til udarbejdelse af helhedsplan, på ingen måde får det hele forærende af hverken Landsbyggefonden eller SAB. For det første gives støtten fra Landsbyggefonden i form af støttede lån, hvilket vil sige af afdelingerne fortsat skal optage lån, men at lånene kan optages til en lavere rente end ellers. Det betyder for det andet, at afdelingerne må regne med, at en helhedsplan også kommer til at koste ekstra for beboerne i form af huslejestigninger. Men ingen afdelinger får huslejestigninger uden at planerne og de økonomiske konsekvenser har været forelagt afdelingen på et afdelingsmøde. Mange af SAB s boligafdelinger trænger til modernisering både inde og ude. Foto: Colourbox. Landsbyggefonden giver renoveringsstøtte til: Opretning (tidligere byggeskader) Sammenlægninger/ombygning Tilgængelighed Miljøarbejder (f.eks. udemiljø, fællesarealer) Ikke til manglende vedligeholdelse eller selvstændig moder nisering af køkken og bad. SAB-bladet februar

6 Nyt køkken efter eget design Jane valgte at skifte det gamle køkken ud med et nyt. Råderetten sikrer, at hun får en del af investeringen igen, hvis hun en dag flytter fra boligen Af Annette Sadolin, Grimt, uhygiejnisk og upraktisk. Sådan beskriver Jane Mogensen det køkken, der mødte hende, da hun flyttede ind i boligen i Wittenberghus i Jeg tænkte: Det her kan jeg simpelthen ikke leve med. Det var værre end bare et normalt slidt køkken. Det var også uhygiejnisk, forklarer hun. Familie og gode venner tilbød Jane deres hjælp, derfor besluttede hun sig for at give sig i kast med opgaven og gøre meget af arbejdet selv. Vi rev alt ud. Jeg levede uden køkken i tre måneder. I den tid spiste jeg ofte hos familie og venner og købte pizzaer, men jeg indrettede også et lille midlertidigt køkken i stuen, med køleskab og elkedel. Det gik egentlig fint nok, forklarer hun. Blandt de ting Jane sætter mest pris på ved det nye køkken er udvidelsen af skabspladsen og indretningen med skuffer og trådkurve i underskabene. Foto: Annette Sadolin. Et Jane-køkken I mellemtiden gik Jane også i gang med at planlægge indretningen af det nye køkken. Jeg valgte et IKEA-køkken og tegnede det selv via deres tegneprogram. Det betød, at jeg kunne få det lige som, jeg ville have det. Men der var et par overraskelser undervejs. Jeg lavede et par fejl, som betød, at jeg måtte i IKEA et par gange for at bytte elementer. Jeg havde f.eks. overset nogle rør bag de gamle skabe, fortæller hun. Endelig oprandt dagen hvor det nye køkken var klar til brug. Jeg husker stadig fornemmelsen af at gå ud i det helt nye køkken. Faktisk nyder jeg det stadig hver dag. Og jeg synes resultatet er blevet rigtig godt. Min egen lejebolig Jane har mødt mange, som har spurgt, hvorfor hun dog bruger penge på en lejebolig. De føler ikke, at en lejebolig er deres egen bolig, men det gør jeg. Der er jo heller ingen, der kan smide mig ud herfra, og jeg får noget ud af det både, mens jeg bor her, og hvis jeg flytter, siger hun. Janes nye køkken har kostet hende ca kr. Det kunne gøres så billigt, fordi Jane udførte meget af arbejdet selv. Køkkenet er godkendt som en råde retssag. Det betyder, at Jane får en del af sin investering igen, hvis hun flytter indenfor de næste 20 år. Køkkenets værdi nedskrives med 5 % om året. Ny bolig eller nyt bad Lige nu har Jane ingen planer om at flytte. Jeg tænker, at jeg skal bo i denne ejendom altid, men ikke nødvendigvis lige her. Jeg er skrevet op på den interne venteliste og på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig en bolig med altan, siger hun. Og så er det jo en fordel, at hun kan få en del af sin investering i køkkenet med sig. Råderetten og hele ideen om at man som lejer selv kan forbedre sin bolig, er Jane begejstret for. Hvis hun giver sig i kast med et nyt projekt, bliver det badeværelset. Det er meget gammelt, og der er f.eks. fælles armatur for bad og håndvask. Det ville jeg ændre. Og så ville jeg ikke sætte fliser op over det hele. Men det er et stort projekt, så det ligger ikke lige om hjørnet, forklarer hun. Råderetten giver beboere ret til at foretage forbedringer inde i boligen og nedtage ikke-bærende skillevægge. Forbedringerne giver ret til godtgørelse efter nærmere bestemte regler. Det er vigtigt at kontakte ejendomskontoret inden arbejdet kan sætte i gang, fordi ombygningsprojektet skal godkendes som en råderetssag. Læs mere på under Beboere. 6 SAB-bladet februar 2012

7 Livlig debat på SAB s årlige repræsentantskabsmøde Mange af SAB s aktive beboerdemokrater indtog talerstolen på årets repræsentantskabsmøde og SAB beviste sit engagerede og aktive beboerdemokrati Af Berit Bekhøj, konsulent, Sidste års repræsentantskabsmøde i SAB blev afholdt midt i en travl og kold december. Dette års møde var på en ikke mindre kold dag, men for de fleste af os mindre travl. 57 stemmeberettigede repræsentanter var mødt frem til et møde, hvor bestyrelsen blev genvalgt og hvor diskussionerne var mange. Den genvalgte formand John B. Sørensen lovede, at: Organisationsbestyrelsen fortsat vil arbejde, for at SAB s afdelinger er et godt sted at være beboer og et godt sted at være beboerdemokrat. Kommunen skal samarbejde om mulighederne for energirigtige renoveringer Organisationsbestyrelsesformanden John B. Sørensen bød repræsentanterne velkommen, efter at alle havde forsynet sig med drikkevarer og småkager. Formanden fremlagde derpå sin mundtlige beretning om årets gang i SAB. Han nævnte blandt andet det årlige dialogmøde med Københavns Kommune, hvor kommunen har mulighed for at få en status på boligorganisationernes arbejde og hvor aktuelle problemstillinger kan diskuteres. SAB havde bragt emnet om energivenlige renoveringer op, kommunen lovede at arbejde videre med at løse op for de facaderestriktioner, der lige nu udgør et problem for at renovere klimarigtigt. Et godt år for SAB Formanden berettede også, at det generelt har været et godt år for SAB, de fleste afdelinger har haft overskud. I organisationsbestyrelsen har man stort fo- kus på at hjælpe afdelingerne med at undgå lejetab, blandt andet har man sat administrationen i gang med at undersøge årsagerne til nuværende lejetab i Tingbjerg. Områdechef i KAB Lene Vennits fremlagde SAB s regnskab og budgetter og begge blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet. Forslag om en servicekonsulent i SAB Der blev stillet to forslag fra afdelingerne på repræsentantskabsmødet. Det første kom fra Wittenberghus og gik ud på, at SAB skal ansætte en servicekonsulent, som er uafhængig af KAB, og som kan fungere som bindeled mellem afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen og de ansatte i KAB. Frank Sass fra organisationsbestyrelsen kommenterede blandt andre forslaget. Han lagde vægt på, at det ligner den nuværende ordning, hvor alle afdelinger har deres faste kontakt i organisationsbestyrelsen, som kan kontaktes og netop være det omtalte bindeled. Frank Sass mente, at ordning kører godt, han er selv kontaktperson for Wittenberghus, der stillede forslaget. Forslagsstilleren fra Wittenberghus forsikrede forsamlingen om, at de ikke havde noget at udsætte på Franks Sass indsats. Frank Sass opfordrede til, at hvis en afdeling har problemer, så skal man bruge sin kontaktperson i organisationsbestyrelsen. Forslaget blev nedstemt af repræsentantskabet. En spørgeskemaundersøgelse om tilfredsheden med KAB Det andet forslag på mødet kom fra Jyllandshuse og handlede om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt SAB s beboere om deres tilfredshed med KAB som administrationsselskab. Organisationsbestyrelsen stillede et ændringsforlag til forslaget, som præciserede to ting: 1) at Boligselskabernes Landsforening (BL), som har erfaring med lignende undersøgelser skal gennemføre undersøgelsen og 2) at der skal nedsættes et udvalg bestående af medlemmer fra repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen, der skal være med til at udforme undersøgelsen i samarbejde med BL. Forslaget og ændringsforslaget blev debatteret livligt og afslutningsvis blev ændringsforslaget godkendt ved afstemning. Efterfølgende blev der valgt to repræsentanter fra repræsentantskabet blandt tre opstillede. Repræsentanterne blev: Frank Førby Andersen fra Bispebjerg Terrasser og Lisa Teruel fra Jyllandshuse. SAB s formand afsluttede årets repræsentantskabsmøde med at rose forsamlingen for at være dejlig spørgelystne og diskuterende. Referatet fra repræsentantskabsmødet kan du læse på SAB s hjemmeside Illustration: Corbis/Polfoto. SAB-bladet februar

8 Hvad laver SAB s ejen Af Berit Bekhøj, konsulent, Der er meget stor forskel på de forskellige ejendomme, nogle steder laver man mange håndværksmæssige reparationer, og andre steder laver man slet ikke den slags. Nogle ejendomme har gamle varmecentraler, der kræver meget eftersyn og justering, i andre afdelinger er varmesystemet nyt og stort set selvkørende. Nedenstående er en gennemsnitlig oversigt over ejendomsfunktionærenes opgaver i en SAB afdeling. Synlig del Personlige henvendelser fra beboere. Besig-tigelse af opgaver og udførelse af små reparationer. Omdeling af materiale til alle lejemål. Beboerservice Usynlig del Mail- og telefonhenvendelser fra beboerne. Registrering af alle beboerhenvendelser. Rekvirering af håndværkere, kvalitetssikring, fakturering mm. Synlig del Syn og håndværkerarbejde i lejligheden. Flyttesager Usynlig del Flytterapport, syn, kommunikation med ud- og indflyttere fremvisning, indflytning, mangelliste, fra og tilmelding KE og Dong, eventuelt rekvirering af håndværkere, kontering af fakturaer, fejl og mangel syn, opfølgning. Tid til at holde sig ajour med regler og lovgivning på området. Beboere er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder. Leverandører Synlig del Usynlig del Håndværkeres Indhentning af tilbud på udførelse af materialer og ydelser til arbejder i lejligheder og fælrering heraf. Koordine- den rigtige pris og rekvilesområder ude ring med beboere ved og inde. ydelser i lejlighederne, nøgleudlevering mm. Kvalitetssikring, tilsyn og opfølgning på håndværkeropgaver og bogføring, kontering og godkendelse af fakturaer. Opsyn og vedligehold af afdelingen inde og ude inkl. varme Synlig del Usynlig del Almindelig daglig renhold. Planlægning af arbejdet. Skaktning, renovation og affaldshåndtering. Pasning af grønne områder sommer og glatføreberedskab vinter. Vedligehold af området, fx legepladser, træbeskyttelse, malearbejde, tjek af afløb, graffiti, opsyn med udendørsbelysning mm. Trappevask og rengøring i vaskeri. Årlig cykelindsamling. Tilsyn med varmecentral eller fjernvarmefyr (i rækkehuse). Vedligehold af maskiner og værktøj. 8 SAB-bladet februar 2012

9 domsfunktionærer? Servicering af bestyrelse og beboermøder Synlig del Usynlig del Deltagelse i bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden samt udvalg + beboermøder. Forberedelse til møder og opfølgning, medfører opgaver, budget tilrettelæggelse og styring. Synlig del Ledelse Usynlig del Tilrettelægning af arbejdsdag og opgaver, ferie, sygdom, personaleledelse, mus-samtaler. Kurser og videreuddannelse. Synlig del Administration Usynlig del Møder og telefonisk kontakt med driftschef. Besvare henvendelser fra og tage kontakt til Huslejen, Udlejningen, økonomimedarbejdere og Hotline. Deltage i driftsmøder, fælles driftsledermøder o.a. Kontering, arbejdssedler, registrering af papirfaktura, beboeropgavesystemet. Stigende registrering i beboerarkivet. Registrering af sager, (skimmel, fugt, lugt). Renoveringer Synlig del Usynlig del Vinduesrenovering, centralvarmerenovering, skorstene, tagrender, brandkarme, tag, facader, gavle, køkkenudskiftninger med tilskud. Små reparationer i lejligheder, opgange og på udearealer. Møder i byggesager, nøgleudlevering, fremvisning, besvare spørgsmål, koordinering. Synlig del Beboerpleje såsom at tale med beboere om løst og fast, når man mødes i området. Socialt arbejde Usynlig del Henvendelse fra eller om ustabile beboere, kontakt med kommunen, støttekontaktpersonordningen. Deltage i udsættelser. Deltage i beboerklagenævnssager. Skrive breve til beboere der ikke overholder husordnen Akutte problemstillinger, fx brand, indbrud, hærværk, vandskader Synlig del Usynlig del Besigtigelse af skader Rekvirering af håndværkere mm., kontakt med forsikringen. SAB-bladet februar

10 Dagens gang i Skyttevænget Af Marianne Svolgaard, Hvad går de i grunden og laver på ejendomskontoret, når døren er låst? Det spørgsmål er der nok mange beboere, der stiller sig selv og hinanden. SAB Bladet tog ud for at opklare mysteriet, og vi kan svare kort: De har travlt! Foto: Marianne Svolgaard. Det er en grå tirsdag i januar. Driftsleder Lars Anthonisen har sat lidt tid af i sin travle kalender for at fortælle om hverdagen i Skyttevænget og Lykkebo. To almindelige boligafdelinger i Valby med henholdsvis 350 og 50 boliger og arbejdsplads for 4½ SAB medarbejdere. På kontoret er der to mand. Udover Lars selv, er det driftslederassistent Søren Laursen, der lige når at hilse, inden han smutter ud ad døren til et flyttesyn. Jeg vil tro vi bruger halvdelen af vores tid på beboeropgaver og flyttesyn og den anden halvdel på administration, anslår Lars i det lille bestyrelseslokale, vi har lånt til lejligheden. Lars kigger ud ad vinduet på de gule blokke. Her ser hyggeligt ud, men der er en del fraflytninger i boligafdelingen. Og nogle er mere tidskrævende end andre. Flytterod For godt en måned siden flyttede en beboer fra en lejlighed, uden at sige den op. Det varede noget, inden vi fandt ud af det. Først da vi fik en henvendelse om lugtgener, blev vi opmærksomme på det. Sådan en fraflytning kræver rigtigt meget arbejde vi er ikke færdige endnu, smiler Lars tålmodigt. Der lå døde katte og affald, så lejligheden skulle renses af en skadedyrsbe- kæmper. Beboeren var flyttet uden at opsige lejemålet eller tage sit indbo med, og vi vidste ikke, hvor hun befandt sig, fortæller driftslederen, der ved denne lejlighed også måtte være detektiv og bruge mange timer på at opspore pigen, for at få underskrevet en opsigelse, så boligen kan genudlejes. Tung administration Heldigvis hører den slags hændelser ikke til hverdagen. En stor del af dagen går med opgaver hos beboerne. Mindre skimmelsager, reparationer og rådgivning af beboerne i vedligeholdelse af boligen. Gode tip om udluftning, en snak med fru Jensen, der er alene det skal der også være tid til, mener driftslederen. Der er dog også en del administrativt arbejde. Alle opgaver selv de mindste reparationer i boligerne skal tastes ind i KAB s elektroniske database, så man til hver en tid kan se, hvad der er sket i en given bolig. Det kan være lidt tungt, medgiver Lars Anthonisen. Vores systemer fungerer langt fra optimalt. F.eks. er vores printer koblet på KAB s netværk. Det betyder det tager minutter at printe et dokument. Op til et par timer hvis det indeholder billeder, sukker Lars, der håber, der er fokus på problemet i KAB. En vellidt driftsleder En håndværker kommer ind og skal instrueres i de opgaver, der ligger til ham. Lars udleverer nøgler og følger ham ud. I døren møder han en beboer, der anmelder et problem i vaskeriet, som Lars skal ned og kigge på. Som elektronik ingeniør kan han klare mange opgaver selv. På vej rundt i boligafdelingen møder vi John Jacobsen, der kommer med en trillebør og en grensaks. Selv om vinteren er der plejeopgaver i de grønne områder. Boligafdelingens tre servicemedarbejdere passer i det daglige selv deres rutiner og de opgaver, de får fra driftslederen. Beskæringer af træer og buske, renholdelse, trappevask og affaldshåndtering er dagligdagen for dem. Og man kan se, arbejdet bliver udført med nidkærhed: Der ser pænt og ryddeligt ud i området. Så til trods for den til tider tunge administration og de mange overarbejdstimer er Lars glad for sit arbejde. At han også er vellidt fremgår tydeligt af beboernes hilsner til ham, som vi går rundt. På side 8-9 kan du se en oversigt over de opgaver, der klares på de lokale ejendomskontorer. De har travlt også når døren er låst. 10 SAB-bladet februar 2012

11 Driftsfællesskab i SAB Sydhavnen I Sydhavnen er fire boligafdelinger gået sammen om driftsopgaven, og samarbejdet tegner positivt Af Flemming Lind, forretningsfører, Med virkning fra den 1. januar 2011 blev der etableret et driftsfællesskab i SAB Sydhavnen for boligafdelingerne Sjællandshuse, Dybbølhus, Teglværkshavnen og Askholm. Alle 4 bebyggelser ligger relativt tæt på hinanden i Sydhavnsområdet. Sjællandshuse og Dybbølhus er almindelige almene boligafdelinger fra 1940 erne, hvorimod nybyggerierne Teglværkshavnen og Askholm er opført i 2007 og kendetegnet ved disse nybyggerier er, at de almene boliger er opført sammen med ejerboliger og kommunale institutioner. Fælles for Teglværkshavnen og Askholm er derfor, at udearealer, parkeringskældre, bygninger og tekniske installationer er et fællesanliggende for såvel lejere som ejere. Fællesdriften administreres af eksterne administrationsselskaber gennem ejerforeninger og gårdlaug/p-laug, og derover svæver grundejerforeningerne Sluseholmen og Teglholmen. Blandede ejerformer giver udfordringer Da Teglværkshavnen og Askholm gik fra byggefase til drift blev det aftalt, at det var SAB s personale, der skulle udføre ejendomsserviceopgaverne på alle fællesarealer samt udføre almindelig beboerservice for vore egne almene afdelinger. Der blev derfor ansat en fuldtids driftsleder i hver afdeling. Det har på det nærmeste været en umulig opgave at tilfredsstille alle parter i et sådant driftssamarbejde, idet der alt for ofte opstod problemer med, hvem der skulle betale for hvad, og fik alle parter nu også den service, de betalte for. Resultatet blev, at såvel ejerforening som gårdlaug ikke ønskede at fortsætte samarbejdet. Mål om driftsfællesskaber I SAB s målsætningsprogram for er der et stort ønske om at sammenlægge de enmandsbetjente ejendomskontorer med andre ejendomskontorer for at opnå stordriftsfordele og en bedre ejendomsservice samt ikke mindst reducere sårbarheden, i de enkeltmandsbetjente afdelinger. Derfor var der her en oplagt mulighed for at få etableret et bredere driftsfællesskab. Det blev besluttet, at etablere et driftsfællesskab mellem Sjællandshuse, Dybbølhus, Teglværkshavnen og Askholm. Alle afdelinger er tilknyttet det store ejendomskontor i Sjællandshuse, og derudover har Flere sammen giver et stærkere ejendomskontor. Foto: Annette Sadolin. ejendomskontorerne i Teglværkshavnen og Askholm åbent to dage om ugen. Ejendomsservice på fællesarealerne i Teglværkshavnen og Askholm udføres af eksterne firmaer og SAB s personale udfører alene beboerservice og driftsopgaver i disse to afdelinger. Velfungerende samarbejde Driftsfællesskabet fungerer rigtigt godt, og det er endda lykkedes at styrke samarbejdet mellem ejere og lejere i denne konstruktion. Det er oplagt, at der i fremtiden også skal opføres nybyggerier med blandede ejerformer. En appel skal dog lyde, at man ikke samtidig etablerer fællesarealer, fælles bygningsdrift og fælles tekniske installationer, idet parterne ofte har forskellige interesser, hvilket ofte medfører konflikter. SAB-bladet februar

12 En tidsrejse gennem 60 års boligbyggeri Af Marianne Svolgaard, I vores serie om SAB s boliger gennem tiden er vi nået frem til perioden En periode, hvor bl.a. energikrise og lavkonjunktur kom til at præge boligbyggeriet, og vi fik de første erfaringer med byfornyelse i stor skala 1970 erne tæt-lav bebyggelse: Flexibo Flexibo tilbyder beboerne en unik mulighed for at indrette og løbende ændre deres bolig. Hæfte fra Over tre udgaver af SAB Bladet vil vi se på tidstypiske boligbyggerier fra 1940 erne frem til i dag. Vi startede i sidste udgave af bladet (nr. 3, 2011) med Sjællandshuse, Bellahøj og Tingbjerg. Du kan se bladet på I midten af 1970 erne havde såvel byggebranche som beboere fået nok af de store bebyggelsesplaner, hvor der rask væk blev opført mere end boliger ad gangen. Arkitekterne søgte inspiration tilbage fra de gamle landsbyer, og ud af det kom det tæt-lave byggeri. Beboernes trivsel kom i centrum. Det sociale fællesskab skulle styrkes ved at opføre 12 SAB-bladet februar 2012

13 mindre bebyggelser i tætte enklaver omkring bilfrie, grønne uderum, hvor beboerne ikke kunne undgå at mødes med naboerne. Flexibo er på den måde meget typisk for sin tid, men skiller sig dog på én måde ud fra tidens lignende boligbebyggelser. Flexibo Arkitekt: Fællestegnestuen 1976, rækkehuse i 1-2 etager. Antal boliger: 68 Det foranderlige hus I Flexibo bestemmer beboerne selv, hvordan boligen skal indrettes. Hver bolig består af en ramme med fast køkken og badeværelse. Den øvrige indretning er op til beboerne. Skillevægge kan hentes og afleveres i en vægbank hos driftslederen. Om vi har flyttet meget rundt på væggene? Hold nu lige op, altså, griner Marianne Løhmann i telefonen. Marianne har boet i Flexibo med sin familie siden Først med tre børn, og den 105 m² store bolig var dengang indrettet med seks værelser. Men der er vandret frem og tilbage til vægbanken i flere omgange. Nu er vi kun min mand og jeg, og lige pt. har vi tre store værelser. Det passer os fint. Det ene af værelserne er hobbyrum, hvor min mand bl.a. har en stor elektrisk togbane, forklarer Marianne og tilføjer, at fleksibiliteten er noget af det bedste ved boligerne. Ifølge boligafdelingens tidligere formand, Kent Larsen, er der blandt de 68 boliger ikke to, der er ens. Idéen videreudvikles På trods af at modellen var og er popu lær blandt beboerne, blev der kun opført ét lignende byggeri. Det er Sydkystens Boligselskab, der med Greveflex i 1978 opførte en tvilling til Flexibo. Men idéen med brugerinvolvering i indretningen af boligen er ikke dårlig, og i 2006 blev den taget frem fra skuffen igen og videreudviklet til det såkaldte AlmenBolig+ koncept. Netop nu opføres der derfor nye, fleksible boliger i bl.a. København, Hvidovre, Herlev og Køge kommuner erne den nye bybolig: Tusindfryd Fattigfirserne var præget af økonomisk krise og arbejdsløshed. Kartoffelkuren i 1986 gjorde det dyrere at låne til forbrug og byggeri, og 1980 erne blev et årti med meget lav byggeaktivitet. SAB opførte i denne periode kun én boligafdeling udover Tusindfryd (Saxobo på Vesterbro). De to boligafdelinger har det til fælles, at det er byboliger. Tilbage til byen Der opstod i 1980 erne en ny interesse for byen og bylivet, og folk begyndte at flytte fra forstæderne tilbage til byen. Det førte til, at arkitekterne kastede sig over at udvikle det moderne byhus. Ofte karréer eller enkeltstående byhuse i flere etager. En sådan lille boligafdeling er Tusindfryd. Som et bofællesskab Tusindfryd er beliggende i et roligt hjørne af Brønshøj, bag Bellahøj, og med sine kun 18 boliger er Tusindfryd nærmest et lille bofællesskab. Det er et dejligt sted her er et godt fællesskab bedyrer Søs Bak Sørensen fra Tusindfryd og tilføjer: Vi kender alle sammen hinanden, og flere har boet her i mange år. Boligerne er fine, beliggenheden er god, og det er et godt og roligt sted for børn at vokse op. Og Søs ved, hvad hun taler om hun har boet der i 22 år. Tusindfryd i dag efter altanrenovering. Foto: Marianne Svolgaard. Tusindfryd Foto: Thomas Brolyng Steen. Tusindfryd Arkitekt: Fællestegnestuen 1982, etagehus, 3 etager Antal boliger: 18 SAB-bladet februar

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v.

Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Beboerne kan til enhver tid gå ind på www.kab-bolig.dk og se AKB København s serviceramme samme sted, som man finder husordener m.v. Boligorganisation Boligselskabet AKB, København Boligafdeling: AKB Lundtoftegade

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder.

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder. Afholdt den: 19. juni 2014 Til stede: Referent: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra Humlevænget, Tingbjerg, Husum Vænge, Skyttevænget, Stefansgården, Falsterbo, Glumsøparken Grøndalslund, Lollikhuse, Humlevænget,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 30. januar 2012, kl. 19:30 i Ismejeriet Til stede Stine Gotved, Marie Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes og Susanne Hviid Thune Afbud fra Robert Andersen og Steen

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Boligselskabet BSB Ørbæk

Boligselskabet BSB Ørbæk Boligselskabet BSB Ørbæk Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014 kl. 10.00, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden 1. Orientering fra formanden 2. Status på

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D.

Hvor mange typer er der af husene? Der er tre typer A, C og D. NOTAT Afdeling - Teglværkshaven Projekt - Spørgsmål og svar fra informationsmødet den 28.11.2011 Dato - 29.11.2011/rev. 05.12.2011/Per Bro, Thomas Tækker og Solvejg von Barm Spørgsmål: Svar: Bebyggelsen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014

Serviceaftale. Afd. 4. Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Serviceaftale Afd. 4 Aftale mellem de afdelinger der er tilknyttet Fællesdriften i Strandparken. Ver. Juli 2014 Boligselskabet Strandparken Røjelskær 15, 2. Sal, 2840 Holte Telefon: 39 25 10 00_ E-mail:

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December

Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December 1 Referat af bestyrelsesmøde for Bellahøj l og ll afholdt mandag d. 9. December Mødet var oprindelig planlagt til Torsdag d. 5. December, men blev udsat pga stormen Bodil. I mødet deltog: John Thomasberg,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom

Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Sabine Dedlow Ursula Sandberg - afbud Arne Blom Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 12. februar 2015 kl. 18.00 på Nordtoften Farum Hovedgade 54, Farum Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere