Notat nr. 1 til rapport nr der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen"

Transkript

1 Notat nr. 1 til rapport nr der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade Valby Rapport nr september 2013

2 E/F Trekroner c/o ADLEX Ejendomsadministration ApS Frederiksborggade 5 A, 2. sal 1360 København K Att.: Steen Thomsen Frederiksberg, den 17. september 2013 B & H sagsnr.: Skadesnr.: Ikke oplyst Sign.: Søren Lykke Larsen Vedr.: Notat nr. 1 til rapport nr der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9, 2500 Valby Efter aftale med Mads Wolff-Petersen, Plan 1 Arkitekter, har vi atter besigtiget ejendommen Trekronergade 1-9, 2500 Valby. Besigtigelsen blev foretaget den 11. september Formål Formålet med besigtigelsen var at udføre en notat nr. 1 til rapport nr der omhandler fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9, 2500 Valby. 2. Baggrund Det blev oplyst at der var udført stillads overdækning af undersøgelsesområdet på ejendommen. Man ønskede at få udført en yderligere omfangbestemmelse i de gennemgående kvistes tagkonstruktioner. På besigtigelsestidspunktet blev der udført 2 stk. inspektionshuller i tagbelægningen undersøgelsesområde UO4 og UO5. UO3 var blotlagt helt, se tegning nr. 1 og figur nr. 1, 2 og 4. Denne rapport beskriver kun ændringer/ tilføjelser i forhold til rapport nr der omhandler undersøgelsesområde UO1 og UO2. Denne rapport omhandler undersøgelsesområde UO3, UO4 og UO5, se tegning nr. 1.

3 3. Konstruktion Kun relevante konstruktioner er beskrevet. Tagkonstruktionen på de gennemgående kviste var opbygget som fladt tag med tagpap som tagbelægning. Loftet var udført som gipsplader på træforskalling med plast dampspærre og et isoleret hulrum. 4. Metode Undersøgelsesområdet blev gennemgået visuelt. Fugtforholdene i murværket blev målt som fugtvariationer med Hygrotest, Gann Hydromette, Compact B og UNI 1. Træfugtindhold [%] blev målt med Tramex. Der blev ikke udført undersøgelser i underliggende lejlighed og trapperum. Undersøgelsesområdet var overdækket med stilladsoverdækning. Vi har udtaget 5 stk. Mycometer-test. MycoMeter-testen angiver mængden af biomassen baseret på enzymaktivitet, testen er udelukkende kvantitativ og inddeles i 3 kategorier. Side 3 af 13

4 UO3 P1 UO4 UO5 P2 P3 P4 P5 Tegning 1 UO nr. P nr. Plantegning over undersøgelsesområderne i tagkonstruktionen. Angiver undersøgelsesområder og prøve udtagningssteder i tagkonstruktionen. Undersøgelsesområde nr. Prøve nr. Fig. 1 Udsnit af undersøgelsesområde UO3. 1. Blotlagt tagkonstruktion 1 Side 4 af 13

5 Fig. 2 Udsnit af undersøgelsesområde UO4 1. Blotlagt tagkonstruktion 2. Udtaget prøve nr. P2 på overside gips 1 2 Fig. 3 Udsnit af tagkrydsfiner undersøgelsesområde UO Synlig forekomster af skimmelsvampe på underside tagkrydsfiner 2. Udtaget prøve nr. P3 på underside tagkrydsfiner Fig. 4 Udsnit af undersøgelsesområde UO5. 1. Blotlagt tagkonstruktion 2. Udtaget prøve nr. P4 på oveside gips 3. Udtaget prøve nr. P5 på oveside gips Side 5 af 13

6 5. Resultat Undersøgelsesområde UO3 Der blev registreret mindre områder med synlige forekomster af skimmelsvampe på underside tagkrydsfiner. Der blev ikke registreret forhøjet vækst/ forekomst af skimmelsvampe på overside loftgips i undersøgelsesområdet. Analyseresultat er angivet i bilag, tabel 1. Der blev ikke målt træfugtigheder på grund af at tagkonstruktionen havde stået åben i en længer periode. Der blev registreret mindre tegn på fugt på dampspærren, sandsynligvis fra udførelsen af den tidligere renovering. Undersøgelsesområde UO4 Der blev registreret moderat forekomst/vækst af skimmelsvampe på underside tagkrydsfiner. Der blev ikke registreret forhøjet vækst/ forekomst af skimmelsvampe på overside loftgips i undersøgelsesområdet. Analyseresultat er angivet i bilag, tabel 1. Der blev målt træfugtigheder på op til 10 % i spær og loftforskalling. Undersøgelsesområde UO5 Der blev registreret synlige forekomster af skimmelsvampe på underside tagkrydsfiner. Der blev ikke registreret forhøjet vækst/ forekomst af skimmelsvampe på overside loftgips i undersøgelsesområdet. Analyseresultat er angivet i bilag, tabel 1. Der blev målt træfugtigheder på op til 10 % i spær og loftforskalling. Side 6 af 13

7 6. Konklusion På baggrund af undersøgelsen i undersøgelsesområderne UO3, UO4 og UO5 er det vores vurdering at de registrerede moderat forekomster af skimmelsvampe på underside tagkrydsfiner øverst i den flade tagkonstruktion, skyldes kondens dannelse hvor varm fugtig luft fra den underliggende lejlighed, trænger op i tagkonstruktionen og kondensere på de kolde overflader. Problemet vil være størst i de kolde perioder. Man kan eventuelt afhjælpe problemet ved at sørge for at dampspærren i loftet er tæt og sørge for en bedre ventilation i den flade tagkonstruktion. Væksten af skimmelsvampe øverst i tagkonstruktionen vil efter vores vurdering ikke give anledning til helbredsgener for personer som opholder sig i trapperum og de underliggende lejligheder. På baggrund af undersøgelsen og analyseresultaterne er det vores vurdering at skadesområdet er begrænset til undersøgelsesområde UO1, se rapport nr og tegning nr. 2 i denne rapport. Det er vores vurdering at den byggetekniske fejl der er beskrevet i rapport nr , Det flade tag i hjørnet ved Trekronergade 9 har bagfald, og vandet er trængt ind under tagpappen, samt ned under isoleringen. Samme sted har det medført skimmelsvamp både på trækonstruktionen og gipspladerne på loftet af lejligheden, ikke er et generelt problem for ejendommen. Vi anbefaler at skaden udbedres som beskrevet i nedenstående afsnit forslag til renovering / sanering. Det er vores vurdering at skaden kan revoveres både oppefra eller nedefra. Så for at tagsagen ikke skal gå i stå, kan taget lukke oppefra og skimmelsaneringen udføres nedefra. Hulrummet kan først isoleres når skammelafrensningen er udført og godkendt. Det er vores vurdering at der på nuværende tidspunkt ikke er risiko for helbredsgener ved ophold i den underliggende lejlighed. Vi vurderer at det på nuværende tidspunkt kun er særligt følsomme personer som eventuelt vil få helbredsgener ved ophold i lejligheden men vi anbefaler at skaden udbedres hurtigt muligt. Side 7 af 13

8 7. Forslag til renovering/sanering Undersøgelsesområde: UO1 Flad tagkonstruktionen over lejlighed nr Undersøgelsesområde UO1, lejlighed 12 Der blev registreret forhøjet vækst/ forekomst af skimmelsvampe Renovering: Gipsloft, dampspærre og isolering fjernes i det på tegning nr. 2 og figur nr. 5 markerede område og bortskaffes. Det blotlagte træværk skal afrenses med tørdamp eller afvaskes med et skimmelsvampedræbende middel som f.eks. ProtoxHysan. 7.2 Generelt Materialer som er inficeret med skimmelsvampe forsegles i plastsække. Vandrette overflader i det berørte rum kan efterfølgende og afslutningsvis støvsuges med støvsuger monteret mikrofilter (Hepa). Vi anbefaler at der under renoveringen opsættes luftrensere eller etableres undertryk i det skadesramte område. Alle øvrige ikke skadesramte områder bør sektioneres fra skadesområdet ved etablering af støvvægge eller lign. Tegning 2 Plantegning over skadesområde UO1, se også rapport nr Angiver område i tagkonstruktionen der skal skimmelsvamperenoveres Side 8 af 13

9 Fig. 5 Udsnit af skadesområde UO1, se også rapport nr Angiver område i tagkonstruktionen der skal skimmelsvamperenoveres 2. Bagtrappehus til trekronergade nr. 9 Denne rapport udtaler sig kun om vækst / forekomst af skimmelsvampe på de angivne steder. Vi bistår gerne med råd og vejledning eller yderligere undersøgelser i sagen. Med venlig hilsen Søren Lykke Larsen Søren Lykke Larsen Bygningskonstruktør/Tømrer Mobil Bilag Bilag 1. Laboratorieanalyse Mycometer-surface Bilag 2. Skimmelsvampe Side 9 af 13

10 Bilag 1. Laboratorieanalyse Mycometer-surface Mycometer-surface angiver mængden af skimmelsvampebiomasse på en overflade baseret på enzymaktivitet. Enzymet findes i både mycelium (væv) og sporer i svampe. Mycometer-surface er udelukkende kvantitativ og inddeles i 3 kategorier: Prøve nr. = Mycometer-surface værdi 25. Niveauet af skimmelsvampe er ikke over normalt baggrundsniveau. = 25 Mycometer-surface værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelsen af ældre udtørrede skimmelsvampe. = Mycometer-surface værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultater i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvampe. Prøve Prøvested Kvantificering af svampebiomasse Afrensning Myco Rum Bygningsdel Værdi Før Efter værdi P1 X 2 Tagkonstruktionen i UO3 P2 X 2 Tagkonstruktionen i UO4 P3 X 413 Tagkonstruktionen i UO4 P4 X 4 Tagkonstruktionen i UO5 P5 X 0 Tagkonstruktionen i UO5 Tabel. Kvantitativ analyse af skimmelsvampe på overflader. Overside loftgips Overside loftgips Underside tagkrydsfiner Overside loftgips Overside loftgips X X X X X Side 10 af 13

11 Bilag 2. Skimmelsvampe Svamperiget Svampene har deres eget rige Svamperiget (Mycota). Skimmelsvampene tilhører en stor og heterogen gruppe af svampe, som består af ca arter med ca kendte arter i Danmark. Skimmelsvampene er små mikrosvampe, som har tilpasset deres levevis, så de kan leve i stort set alle miljøer fra benzin til den menneskelige organisme. Skimmelsvampe i industrien Skimmelsvampene er vigtige i industrien, hvor man udnytter de stoffer, som svampene danner: Antibiotika (penicillin) og enzymer/metabolitter til f.eks. vaskemidler og osteproduktion. Skimmelsvampene danner et netværk af tråde (hyfer), som samlet kaldes et mycelium. Skimmelsvampene formerer sig med sporer (konidier). Det er ofte sporerne, som giver skimmelsvampene de karakteristiske sorte og grønne farver. Skimmelsvampe og helbredsgener Skimmelsvampene er problematiske, når de gror i vores huse. Vækst af skimmelsvampe i vores indeklima er tegn på, at fugtigheden i indeklimaet er for høj. Vækst af skimmelsvampe på tapet. Langt de fleste skimmelsvampe lever af organisk materiale, som her hvor skimmelsvampene nedbryder cellulosen (træfibre) i tapetet. Skimmelsvampene kan producere en række forskellige stoffer, som kan virke generende i indeklimaet: Proteiner (allergener) β-(1-3)-d-glucaner (cellevægstoffer) Mykotoksiner (giftstoffer) Flygtige organiske forbindelser (MVOC er) Allergenerne (sporer) fra skimmelsvampene kan ved sporespredningen udvikle luftvejsallergi hos disponerede personer. Svampeallergenerne består af store molekylære proteinforbindelser. Sporer fra Alternaria sp (* 400, bar = 2 µm) Mykotoksiner produceres af en lang række skimmelsvampe og kan påvirke den menneskelige organisme negativt. Det er ikke belyst, hvordan giftstofferne fra skimmelsvampene påvirker mennesker, men de kan formodentlig b.la. svække vores immunforsvar. Side 11 af 13

12 MVOC er er gasformige lugtstoffer (mug lugt), som produceres af skimmelsvampene. MVOC er kan påvirke indeklimaet negativt ved at give en ubehagelig muggen lugt. Lugten kan sidde i tøj, møbler og virke generende i boligen. Om MVOC er kan give helbredsgener er endnu ikke belyst. Typiske reaktioner for personer, som opholder sig i bygninger med vækst af skimmelsvampe er: Irritationssymptomer af øjne og luftveje samt symptomer som hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Sporer (allergener) produceres og spredes af stort set alle skimmelsvampe. Derimod er mykotoksinproduktionen slægts- eller artsspecifik. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at kende skimmelsvampene på arts- eller slægtsniveau. Skimmelsvampe og fugtforhold Der er risiko for vækst af skimmelsvampe i boligen, hvis fugtigheden i boligen er for høj: Relativ fugtighed RF (luftfugtighed) over ca % ved 20 C. Normal fugt (RF) ca % afhængig af årstiden Materialefugtighed (træ) over ca % ved 20 C. Normal træfugtighed 8-12 %, indendørs Skimmelsvampe som typisk har vækst i bygninger (ca. 20 svampeslægter) kan opdeles efter deres vandkrav. De opdeles i 3 niveauer: Primære, sekundære og tertiære kolonisatorer, hvor de tertiære kolonisatorer kræver størst fugtighed (RF over 90 %). De tertiære kolonisatorer kaldes også for vandskadesvampe eller særlig biologisk aktive skimmelsvampe (SBAS). Karakteristisk for vandskadesvampene er, at de kan danne mykotoksiner. Mycelium af skimmelsvampen Stachybotrys chartarum. S. chartarum er en vandskadesvamp (*400, bar = 2µm). Skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene kan leve af de fleste materialer, hvis de blot indeholder lidt organisk materiale. I vægge kan der typisk være vækst af skimmelsvampe i tapet, væv og lim samt i karton på gipsplader. I gulve er det typisk træbaserede materialer samt linoleum, tæpper og lim som angribes. Side 12 af 13

13 I bygningskonstruktioner som vedvarende opfugtes f.eks. kondensdannelse på kolde vægge, anbefaler vi at alle organiske materialer fjernes og erstattes med uorganiske materialer. Eksempelvis ved at fjerne tapet og erstatte det med silikatmaling. Renovering / sanering efter angreb af skimmelsvampe Skimmelsvampene kan fjernes ved at udskifte de materialer, hvor der er vækst af skimmelsvampe eller ved at fjerne skimmelsvampene fra materialet: Afvaskning med et skimmelsvampe-dræbende middel som f.eks. Protox Hysan, Rodalon eller Klorin Dampafrensning med Micro clean -metoden uden brug af kemikalier Isafrensning eller anden mekanisk afrensning af overflader Valg af metode afhænger af den enkelte opgave. Ofte vil vi anbefale en kombination af flere metoder. Tagkonstruktion afrenses med isafrensning. Efterfølgende støvsuges tagkonstruktionen samt behandles forebyggende med Protoxskimmel. Hvis man i sin bolig registrerer problemer med fugt, er det afgørende at finde årsagen til fugt-indtrængningen og eliminere fugtkilden. Ved at udtørre eller fjerne opfugtede materialer kan man forhindre, at væksten af skimmelsvampe breder sig. Skimmelsvampe problem? Skimmelsvampe findes alle steder i naturen og i indeklimaet i vores huse. Vi mener derfor, at det er vigtigt, at man altid tager udgangspunkt i den konkrete konstruktion. Kælderrum og tagkonstruktioner vil naturligt indeholde en højere forekomst af skimmelsvampe end beboelsesrum. En skimmelsvampeundersøgelse skal derfor belyse, om der er tale om en unormal højere forekomst / vækst af skimmelsvampe. Side 13 af 13

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner.

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner. Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Parternes navne: Sagsøger E/F og A/B

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg

Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg "Vi ved, at din bolig er noget særligt for dig og dine. Det er selve grundlaget for vores indsats. Vi rådgiver også med hjertet." Godthåbsvej 54-56 og Ærøvej 2 2000 Frederiksberg Bolius Boligejernes Videncenter

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere