Vi Lejere SKIMMELSVAMP OP I FOLKETINGET. Trods 5 år med Anders Fogh: Fortsat lejeregulering! Bødestraf for tom bolig. Husk indboforsikringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi Lejere SKIMMELSVAMP OP I FOLKETINGET. Trods 5 år med Anders Fogh: Fortsat lejeregulering! Bødestraf for tom bolig. Husk indboforsikringen"

Transkript

1 NR,1 FEBRUAR 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere SKIMMELSVAMP OP I FOLKETINGET Trods 5 år med Anders Fogh: Fortsat lejeregulering! Bødestraf for tom bolig Husk indboforsikringen 10 cm blankt vand på gulvet Nyt tilsyn er rent bondefangeri

2 LEDER ////// AF KLAUS HANSEN, FORMAND FOR LEJERNES LO MARKEDSKRÆFTERNE SKAL HOLDES I KORT SNOR REGERINGEN HAR FREMLAGT et lovforslag (L.80) om friplejeboliger, Lovforslaget er et markant skift i den danske velfærdsmodel, når det gælder omsorgen for ældre. Det drejer sig om en ny privat variant af en boligtype i Danmark, som tilsyneladende skal gøre op med mange års offentlig engagement på plejeområdet. Plejeboligområdet skal påbegyndes privatiseret. Regeringen siger, at den vil forstærke konkurrencen imellem plejeboligerne i Danmark. Regeringen har en tyrkers tro på, at konkurrence om omsorg og pleje vil effektuere området til gavn for de ældre og at det hertil kan fås meget billigere. Den opfattelse deler jeg ikke. Ser vi på, hvem der har de største markedsandele på rengøring, vagtområdet og andre serviceområder, bliver opgaverne overtaget af storkoncerner, der under monopol-lignende omstændigheder sætter konkurrencen ud af kraft. Det offentlige skal varetage tilsynet, men indblikket i driften og kendskabet til forsorg og pleje glider over i privat regi og den faglige baggrund forsvinder. Det er ærgerligt, for der er ikke brug for flere plejeskandaler med store menneskelige omkostninger. En effektiv kontrol er nødvendig. Det ser vi også på andre om- BOLIGSPEKULATION ////// AF KJELD HAMMER 10 cm blankt vand i hele Lejer vendte hjem til en lejlighed, hvor al inventar var ødelagt. Viceværten kendte til vandskaden, men forholdt sig tavs. DA LEJEREN LUKKEDE indgangsdøren op, blev vi mødt med den mest forfærdelige stank af mug. Alt inventar, sofaer, seng, tæppe på gulvet, tøj og madras var enten grønt eller sort af mug. På badeværelset var der sand og risten i badeværelsesgulvet lå et stykke fra afløbet. Sagsbehandler Winnie Poulsen fra Herning Lejerforening glemmer ikke så let den oktoberdag i 2006, da hun besigtigede en kælderlejlighed på H.C. Ørsteds Vej 33 i Herning. Lejeren havde bedt om at få lejerforeningens vurdering af sin kælderlejlighed, fordi han ville vide, om der evt. var tale om et ulovligt lejemål. FRA 45 TIL 25 KVM. Lejeren vidste ikke, at lejligheden var muggen. Han havde været udenbys og borte fra lejligheden i 4 ½ måned og var ikke forsikringsdækket. Lejemålet har tilbage i 1991 været vaskekælder og tidligere beboere har fortalt, at der altid har været vand i kælderen, når det har regnet meget, og at væggene hvert efterår har været sorte af mug. Imidlertid fik den daværende ejer for 15 år siden dispensation fra kommunen til at indrette en kælderlejlighed på stedet. I byggetilladelsen står, at lejligheden er på 36 kvadratmeter, måske fordi en del af kælderen er adgangsvej. I den midlertidige 2áVILEJERE lejekontrakt, som lejeren først fik, står der imidlertid 25 kvm. Men i den endelige kontrakt står der 45 kvm! Huslejen er kr. pr måned og med 25 kvadratmeter giver det pludselig en helt anden kvm.-pris. Yderligere betales der 250 kr. til à conto vand, selvom der ikke er en individuel forbrugsmåler. Lejemålet er opvarmet med el. VICEVÆRTEN TAV Ejendommen ejes i dag af Jesper Petersen, Silkeborg. Han var i starten samarbejdsvillig omkring udbedringen af skaderne, men skiftede hurtigt mening, fortæller Winnie Poulsen. Jesper Petersen sagde nu, at lejeren gerne selv må bestille håndværkere til at udbedre skaderne, da det alligevel var ham, der skulle betale. Sådan blev det dog aldrig, idet Jesper Petersen selv foreslog forlig. Han ville helst ikke have sagen indbragt for huslejenævnet og det forstod jeg godt efter at have set den midlertidige lejekontrakt med de 25 kvm. På en besigtigelse den 18. oktober vurderede konsulent Finn Balle fra ingeniørfirmaet, Niras, at der havde stået 10 cm blankt vand i hele lejligheden, formentlig efter et skybrud i august. Derfor havde inventaret suget fugten og derfor var alt blevet muggent. På mødet indrømmede udlejerens vicevært, at han godt vidste, at der efter kraftig regn havde stået vand i hele kælderen. Han vidste også, at lejeren ikke havde været der i flere måneder. Alligevel havde han ikke reageret overfor hverken lejer eller udlejer. For, som han sagde vandet var jo løbet tilbage i ristene i kældergulvet, fortæller Winnie Poulsen. Formanden for Herning Lejerforening, Jytte Jørgensen, var også til stede. Hun blev nødt til at gå, fordi hun blev dårlig af lugten i lejligheden. UDLEJERS MEKKA Winnie Poulsen er rystet over sagen og kalder Herning for udlejers Mekka. På forslag fra udlejeren endte hun alligevel med at indgå et forlig på vegne af lejeren. Han fik udbetalt kr. kontant til fuld og endelig godtgørelse. Om grunden til forliget siger Winnie Poulsen, at lejeren havde 3 måneders opsigelse og gerne ville ophæve kontrakten. I forliget slipper han for opsigelsesfristen. Derudover var hun bange for, at lejerens depositum ville blive tilbageholdt med begrundelsen misligholdelse. Forliget blev indgået på den betingelse, at sagen blev trukket tilbage fra huslejenævnet. Men personligt ville jeg gerne, at huslejenævnet havde set lejemålet, der er under al kritik, siger Winnie Poulsen. FRA ULOVLIG TIL LOVLIG PÅ TRE UGER Hun er stærkt kritisk overfor Herning Kommunes håndtering af sagen.

3 råder, f.eks. kontrol med fødevarer. Eller når vi oplever et manglende engagement fra embedslægen, når lejerne udsættes for skimmelsvampeangreb i lejligheden. Markedskræfterne skal holdes i kort snor. Også når de presser sig også på der hvor arbejdsgiveren for at få arbejdskraft til sin virksomhed henter lønmodtagere fra udlandet. Aftalte overenskomster mellem arbejdsmarkedets organisationer skal holdes. Desværre oplever vi, at faglige organisationer må kæmpe mod snyd og dumping. Arbejdskraften fra udlandet skal også have et sted at bo under opholdet i Danmark. Vore afdelinger kan berette om boligvilkår for den udenlandske arbejdskraft, som er en grov tilsidesættelse og spekulation i den gældende lovgivning. Læs f. eks. side 16 inde i bladet. Holdningen er tilsyneladende, at hvad man ikke kan få hjem ved at presse lønnen, kan så hentes ved at tage overleje af opholdet! Lejernes LO ruster sig ved at hjælpe lejerne også i disse sager. Vi igangsætter nu et samarbejde med de faglige organisationer, så den spekulative udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft forhindres i at ødelægge lejebolig-området. Markedskræfternes grove, frie spil beskytter ikke menneskene. Derfor skal markedskræfterne kontrolleres og nogle steder helt sættes ud af kraft. lejligheden Den første medarbejder fra Teknisk Forvaltning, der besigtigede lejligheden, fralagde sig først ethvert ansvar og oplyste, at det var lejerforeningens pligt at kontakte embedslægen med henblik på en vurdering af, om lejligheden udgør en sundhedsmæssig risiko. Dette er ikke korrekt. Ansvaret herfor påhviler kommunen. Den samme medarbejder konstaterede efter en simpel opmåling af vinduet, at det ikke var stort nok til flugtvej ved brand. Det målte 142 cm. Medarbejderen forklarede, at et vindue skal være 150 cm eller derover, når man lægger højde og bredde sammen. Derfor var lejemålet ulovligt. Tre uger senere kom en anden medarbejder fra Teknisk Forvaltning. Han foretog også en opmåling, men kom til et andet resultat. Nu var vinduet lige pludselig helt nøjagtig 150 cm og vupti: lejligheden var lovlig! EMBEDSLÆGEN FOR SENT UDE I dag er loven lavet om og kælderudlejning er ikke længere lovligt. Men selv ikke dispensationsbetingelserne fra 1991 kunne opfyldes i lejligheden på H.C. Ørstedsvej, da Herning Lejerforening tog den i nærmere øjesyn. En branddør til kælderen var ikke længere selvlukkende, fordi en dørpumpe var fjernet. Lofthøjden er også ændret. Og hoveddøren er kun 165 cm høj. Men kommunen gav lejerforeningen Inventaret havde suget fugten og derfor var alt blevet muggent. det svar, at når først byggetilladelsen er givet, så er lejemålet godkendt og der er ikke mere tilsyn. Tre uger efter det første besøg er kommunen blevet klar over sit ansvar. Den sender en rapport til embedslægen med henblik på en vurdering af lejlighedens egnethed til beboelse og dens sundhedsrisiko. Da embedslægen var klar til at se lejligheden, er der imidlertid gået en måned, sagen afsluttet og udbedringen i gang. En måned er alt for lang tid i sådan en sag, siger Winnie Poulsen. VILEJEREá3

4 BOLIGPOLITIK ////// AF JØRGEN DYRHOLM JENSEN, NÆSTFORMAND FOR LEJERNES LO Efter 5 år med Anders Fogh: Fortsat lejeregulering I 20 ud af landets 98 kommuner holder man fast på en moderat udvikling i huslejen. Kun i Vestjylland kniber det med politiker-forståelse for lejernes interesser. En markant sejr til lejerne i mange tidligere landkommuner i kølvandet på kommunalreformen. FORUD FOR kommune-sammenlægningen var boligudlejerne i Ejendomsforeningen Danmark og Jyske Grundejere ude i det ærinde, at de så kommunalreformen som anledning til et generelt angreb på boligreguleringen. Kommunalvalget d. 8. februar 2005 gik på dette punkt meget anderledes end forventet. Det var et valg, der pegede imod midten og mod moderationen. Boligreguleringen er som hovedregel ikke noget højre-venstre opgør længere ude i kommunerne, da partiet Venstre også støtter reguleringen langt de fleste steder. Nær ved 60 tidligere uregulerede - primært landkommuner - blev fra den 1. januar 2007 dækket ind af boligreguleringen. Og indtil midten af januar har Lejernes LO kun registeret, at lejerne mister rettigheder i Hobro, Nørre Snede, Skørping og den del af den tidligere Mariager Kommune, der kommer ind under den ny Mariagerfjord Kommune. VESTJYLLAND EN UNDTAGELSE Derfor står vi med ganske få undtagelser overfor, at boligreguleringen gælder overalt i Danmark - bortset fra det vestligste Jylland. I yderkantsområder som Vendsyssel, Langeland, Lolland-Falster og Bornholm har man også regulering. Den vestjyske langmodighed overfor lejernes interesse kan derfor ikke tilskrives, at man er et ydreområde. Det er som om, at velfærdshensynet - hvor der ellers er konsensus om at bevare den tryghed, der generelt har kendetegnet det danske samfund - ikke 4áVILEJERE omfatter rettigheder for lejere i Vestjylland! 20 KOMMUNER UD AF 98 Kun knap 20 kommuner ud af samtlige 98 heraf småøer som Læsø, Samsø og Fanø og ellers hovedsageligt vestjyske kommuner vil savne reguleringen. Herning vil stå som den by, der mest markant afviser at tilgodese lejerne. Vi har i Lejernes Landsorganisation fulgt udviklingen nøje og vi er ovenud godt tilfredse. Kommunalpolitikerne har vist ansvarlighed. De har vægtet det 3-dobbelte hensyn: 1) at der bør ske en moderat udvikling i lejedannelsen, 2) at der skal være muligheder for at gennemtvinge vedligeholdelsesarbejder med effektive sanktioner og 3) hensynet til kommunens egen økonomi. Med meget få undtagelser har der ikke været politisk uenighed herom. I to kommuner var det på vippen, men tippede til den gode side. Der tænkes her på Holstebro og Norddjurs. I Randers var der et mindretal, som ønskede at markere sig imod reguleringen. Hovedparten af alle andre sammenbragte regulerede og uregulerede kommuner holder nu i stedet fast på det mindst dramatiske, nemlig det der ikke skaber uro på lejeboligmarkedet. HATTEN AF FOR VENSTRE Vi tager i den sammenhæng også generelt hatten af også overfor Venstres kommunalpolitikere. De har i høj grad vist social ansvarlighed. Som en gårdejer fra Venstre udtrykte sig ved sit forsvar for boligreguleringen til et lokalt dagblad: - Men desværre er verden ikke altid så god, som man gerne ville, den var. Uden at nævne navne, har vi desværre blandt andet set opkøb af faldefærdige huse, der efterfølgende er udlejet til svage familier til en urimelig høj leje. Lejere, der ikke bare kan sige lejemålet op og flytte om tre måneder. Så dybest set er det en vægtning om beskyttelse af de svageste på boligmarkedet kontra en lidt besværlig ordning for udlejerne. Eller en anden vestremand til et andet lokalblad: Allerede i valgkampen gjorde vi opmærksom på, at Venstre vælger det sikre. Vi finder det simpelt hen for usikkert at afskaffe den regulerede husleje. Synspunktet passer også med, hvad Venstre mener i en række andre kommuner. REGLEN IKKE UNDTAGELSEN Det må derfor nu slås fast, at boligreguleringen er reglen ikke undtagelsen. Det er herfra man må tage udgangspunktet, når love og regler er til debat. Vi vil nu fra Lejernes LO s side følge udviklingen særligt nøje i de få kommuner, hvor der endnu ikke er boligregulering. Vi er i den sammenhæng fortrøstningsfulde. Det nuværende billede burde kunne overbevise en kommunalbestyrelse eller to om, at lejerne også skal kunne føle sig hjemme i deres kommune.

5 FRA UREGULERET TIL REGULERET Tidligere uregulerede kommuner, hvor der nu kommer boligregulering i f.m. kommunalreformen: Augustenborg; Bjerringbro; Bov; Bramming; Broager; Brædstrup; Brørup (? Før); Christiansfeld; Ebeltoft; Egebjerg; Egtved; Ejby; Fjends; Fladså; Gedved; Give; Glamsbjerg; Gudme; Gundsø; Hirtshals; Haarby; Hasle **); Juelsminde; Jægerspris; Karup; Ledøje-Smørum; Lunderskov; Lundtoft; Løkken-Vrå; Midtdjurs; Møldrup; Nordborg; Nr. Djurs; Nørhald; Nørre Aaby; Purhus; Ringe; Rougsø; Ry; Rødding (før?); Rødekro; Sallingsund; Sindal; Skibby; Slangerup; Spøttrup; Sundeved; Sydals; Sydlangeland; Sæby; Sønderhald; Thyborøn-Harboør; Tinglev; Tjele; Tranekær; Ulfborg-Vemb; Vinderup; Aakirkeby **); Aarup; **) I.f.m. Bornholms Regionskommune ET AFSLØRENDE DANMARKS-KORT Reguleret betyder, at kommunalbestyrelsen har besluttet, at boligreguleringsloven (fortsat) skal gælde i kommunen. Det vil sige, at reglerne for huslejen i de private udlejningsboliger bestemmes af kommunalbestyrelsen. I praksis betyder det, at huslejen vil være lavere, end hvis lejefastsættelsen skulle følge lejeloven. Derudover betyder det, at lejerne har mange rettigheder, som ikke er i lejeloven. Endvidere at der er mulighed for at gennemtvinge vedligeholdelsesarbejder med effektive sanktioner, hvis det er nødvendigt. Reguleringen medfører derfor, at spekulanter, som lever af at opkøbe faldefærdige rønner på landet og leje dem ud, får det sværere. Ureguleret betyder omvendt, at kommunalbestyrelsen har valgt ikke at lade boligreguleringsloven gælde. Det er især mindre landkommuner i Vestjylland. Dette fravalg betyder større handlefrihed for udlejerne og dermed større spillerum for de frie markedskræfter. Lejerne i disse kommuner er dog beskyttet af lejeloven. Huslejen i de almene boligorganisationer fastsættes som udgangspunkt af lejerne i de enkelte boligafdelinger. Men kommunen er tilsynsmyndighed og kommunalbestyrelsen skal påse, godkende og kontrollere. F.eks. skal den godkende huslejen ved en afdelings ibrugtagelse. VILEJEREá5

6 BOLIGSPEKULATION ////// AF CLAUS HØJTE, LLO I HOVEDSTADEN Huslejetilsynet en historie om bondefangeri Advarsel: Nyt firma snupper halvdelen af gevinsten, hvis lejeren skal have penge tilbage. I FORÅRET 2005 så en ny virksomhed dagens lys: Huslejetilsynet. Huslejetilsynet er ikke som navnet ellers antyder en offentlig virksomhed eller tilsyn, men derimod en privat virksomhed. Huslejetilsynet (som i efteråret 2006 ændrede navn til Huslejeservice) er et firma, som tilbyder lejere at indbringe deres husleje for huslejenævnet mod at Huslejetilsynet Huslejeservice får halvdelen af den tilbagebetaling, som lejeren måtte få, hvis lejen skulle blive nedsat. Huslejetilsynet købte af den store internetsøgemaskine Google retten til at komme først, hvis nogen slog op under huslejenævn og under LLO. Hvis man som lejer sad ved sin PC og søgte efter LLO og efter en mulighed for at få nogen til at se på ens husleje, endte man altså på Huslejetilsynets hjemmeside. LLO GREB IND Da vi i LLO hørte om Huslejetilsynet reagerede vi på tre måder: For det første kontaktede vi Google for at få fjernet linkene til Huslejetilsynet. For det andet indbragte vi Huslejetilsynet for Forbrugerombudsmanden, fordi den måde firmaet markedsførte sig på efter vores mening var i strid med markedsføringsloven. Endelig gik vi til medierne med den melding, at der her var tale om bondefangeri og udnyttelse af de dårligst stillede på boligmarkedet og at man som lejer i stedet skal gå til en lejeforening eller til en advokat, hvis man vil have hjælp. Helt typisk for dets aktiviteter, holder Huslejeservice til i en lukket gård bag denne dør i det centrale København. NAVNEÆNDRING, MEN FORTSAT FORVIRRING Google gav os derefter medhold i, at Huslejetilsynet ikke kunne leve højt på LLO s brand og fjernede forbindelsen. Forbrugerombudsmandens indblanding betød, at Huslejetilsynets navn er ændret til Huslejeservice. Derudover kom der en del medieomtale af sagen. Ikke desto mindre kunne Huslejetilsynet i løbet af 2006 tiltrække sig en del opmærksomhed, blandt andet fra Danmarks Radio, som ved en enkelt lejlighed hoppede på limpinden og lod Huslejetilsynet udtale sig som om der var tale om huslejenævnet. Danmarks Radio blev dog ved LLO s mellemkomst hurtigt bragt ud af vildfarelsen. ULOVLIGT I november 2006 indbragte LLO igen Huslejetilsynet for Forbrugerombudsmanden, idet måden at afregne honorar på er i strid med den nye lov om juridisk rådgivning. Ifølge denne lov skal en juridisk rådgiver klart skilte med sine priser, og det kan Huslejetilsynet/service ikke, da man jo snupper halvdelen af en eventuel gevinst. Herefter har huslejeservice lavet lidt om på sin honorarberegning, så gebyret nu er på maksimalt 5000 kr. eller halvdelen af gevinsten. Vores traditionelle modpart, udlejerne, er også blevet opmærksomme på huslejeservice. De mener som os, at der er tale om juridiske lykkeriddere. Derfor blev der i samarbejde mellem LLO og Ejendomsforeningen Danmark udarbejdet en pressemeddelelse, som er gengivet her på siden. LLO s ærinde i denne sag er og har været at standse, at nogen for ussel mammons skyld udnytter de lejere, som betaler for meget i leje. Det må vi nødvendigvis gøre som en seriøs lejerorganisation. STOP FOR JURIDISKE LYKKERIDDERE Lejernes Landsorganisation (LLO) i Hovedstaden og Ejendomsforeningen Danmark opfordrer nu sammen myndighederne til at sætte en stopper for ulovlig og ukvalificeret rådgivning til landets lejere. Baggrunden for opfordringen er den nye lov om juridisk rådgivning, som trådte i kraft den 1. juli Loven slår fast, at en rådgiver ikke må kræve en pris, der er afhængig af den tilbagebetaling, som en lejer måtte opnå ved eksempelvis en huslejesag. 6áVILEJERE Og hos udlejernes erhvervsorganisation, Ejendomsforeningen Danmark, er direktør Rolf Norstrand enig. ALDRIG INDHUG I LEJERNES PENGE Hos LLO i Hovedstaden understreger Claus Højte, at det altid har været et fast princip i LLO, at prisen for juridisk rådgivning ikke må være afhængig af en sags eventuelle udfald. Det anser vi ganske enkelt for uetisk, siger Claus Højte.

7 BOLIGSPEKULATION ////// AF KJELD HAMMER Dommen handler om en tom lejlighed i baghuset til denne ejendom i København. Sagen kan få betydning for tomme lejligheder i hele landet. Vigtig dom om tom lejlighed Afgørelse ved Københavns Byret kan få betydning for tomme lejligheder i resten af landet. LEJERNES LO I HORSENS har vundet en vigtig principiel sag ved Københavns Byret. En sag, som kan få betydning for udlejere, kommuner og lejere i hele landet. Sagen handler om en 3-værelses lejlighed i hjertet af København, der stod tom i 2 ½ måned. Den tilhørte på dette tidspunkt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, men er siden solgt. Ejeren blev ved retten idømt en bøde på kr. for at have undladt at indberette den ledige bolig til Københavns Kommune. Anmelderen var Lejernes LO i Horsens. AFVIST I FØRSTE OMGANG Når dommen er principiel og vigtig for resten af landet, skyldes det, at Lejernes LO længe, men forgæves, har forsøgt at få politiet i Horsens til at behandle anmeldelser om tomme lejligheder. Tomme lejligheder skal iflg. loven indberettes til kommunen af udlejeren/ejeren inden 6 uger, men i mange tilfælde sker det ikke. Kommunen foretager sig som hovedregel intet overfor ejeren. Det betyder, at lejligheden ikke kan lejes ud til folk med behov for tag over hovedet, og at de andre lejere i ejendommen skal betale for ekstraforbruget af varme i ejendommen. I Horsens er der eksempelvis en lejlighed, som har stået tom og uopvarmet i over ti år. Da Lejernes LO i Horsens ikke fik noget ud af anmeldelsen til politiet i Horsens, gik man videre til Statsadvokaten i Viborg og derefter til Ombudsmanden. Alle afviste med henvisning til, at Lejernes LO ikke er part i sagen. I FOLKETINGET Dette sidste ændrer dommen fra Københavns Byret på, mener Lejernes LO. Den konstaterer netop, at vi havde ret og fordi det var os, der indgav anmeldelsen, må vi jo være klageberettiget, siger formand for LLO i Horsens, James Arbøl, som mener at både politiet i Horsens, Statsadvokaten i Viborg og Ombudsmanden er tilsidesat med den faldne dom. På Christiansborg har dommen vakt opmærksomhed. Formanden for Folketingets boligudvalg, Lissa Mathiasen (s), har hele tiden været enig med James Arbøl i hans opfattelse af, at Lejernes LO er part i sagen. Hun sagde i februar 2006: Det er en uholdbar situation, hvis en udlejer af helt andre årsager, f.eks. skattemæssige, har fordele ved ikke at leje sin bolig ud, når der vitterligt er mangel på boliger. Lissa Mathiasen har nu rejst spørgsmålet overfor justitsminister Lene Espersen. Mathiasen vil gerne have slået fast, at 3. part - f.eks. en interesseorganisation eller lejere i ejendommen - altid vil være klageberettiget, såfremt ledige lejemål ikke er anmeldt til kommunen. Lissa Mathiasen spørger også, om denne 3. part derudover vil kunne påklage politiets afgørelser til statsadvokaten. VIGTIG SAG Det er en meget vigtig sag for os, siger James Arbøl. Jeg har hele tiden ment, vi er klageberettigede. Lejerne ville jo være på Herrens mark, hvis kommunen ikke vil anmelde, hvis tilsynsrådet heller ikke vil sanktionere mod kommunen, og Lejernes LO ikke må være part i sagen. Hvor er vi så henne? Så har vi en lov som bare er en ballon med luft. Varmen i tomme lejligheder er der kun de øvrige lejere til at betale. Og de må ikke foretage sig noget! Og hvad med forsikringsskader? Hvem skal betale dem? Det kan vel VILEJEREá7 ikke være andre lejere i forsikringsselskabet!

8 JURIDISK KOMMENTAR ////// AF LARS HELMS, ADVOKAT Højesteret og bevisbyrden Huslejenævnets vurdering godkendt af Højesteret frem for boligrettens formelle bevisbyrdeafgørelse. LLO OG JEG HAR i mange år kritiseret den meget firkantede anvendelse af bevisbyrdereglerne, som opstod i landsretterne i forhold til huslejenævnets afgørelser om lejenedsættelser i slutningen af 80-erne. Hvis en lejer havde fået sin leje nedsat af huslejenævnet, kunne udlejeren blot indbringe sagen for boligretten, læne sig tilbage i stolen og forlange, at lejeren ved fremlæggelse af en række sammenligningslejemål påviste, at nævnets afgørelse var rigtig. Var boligretten ud fra sit kendskab til lejeforholdene i området enig med huslejenævnet, kunne udlejeren indbringe afgørelsen for landsretten, som så forkastede begge tidligere instansers vurderinger, hvis lejeren ikke havde fremlagt en lang række sammenligningslejemål. seneste mange år. MODIFIKATION I RETSPRAKSIS LLO s kritik førte til, at der i Bygge- og Boligstyrelsen blev foretaget en undersøgelse, der i 1996 førte til udgivelsen af redegørelsen: Bevisbyrdeforhold i lejeværdisager. Den kunne bekræfte, at der ikke var nogen lovændring, der havde givet anledning til domstolenes ændrede praksis, som man i øvrigt ikke kunne give nogen konkret forklaring på. Redegørelsen førte dog til en modifikation i retspraksis, så nævnets afgørelser gradvist blev tillagt mere vægt. I Vi Lejere 1/2004 omtalte jeg en Vestre Landsrets dom, der fortsat tilsidesatte huslejenævnets og boligrettens enstemmige afgørelser i en sag om lejeværdi for et småhus i Skive. Lejeren havde ikke bevist, at der ikke der fandtes egnede sammenligninglejemål, og så måtte han tabe sagen, selvom nævn og boligret havde nedsat lejen. Højesteret har nu endelig haft mulighed for at tage stilling til et lignende spørgsmål. I en sag fra Nysted om fastsættelsen af lejeværdien af et udlejet enfamilieshus havde huslejenævnet nedsat lejen ud fra et beregnet skyggebudget, der kan anvendes, hvis der ikke findes sammenlignelige lejemål i området. Det var huslejenævnets opfattelse, at sådanne lejemål ikke fandtes. Boligretten forkastede huslejenævnets afgørelse ud fra de ovennævnte bevisbyrderegler, idet man ikke fandt, at sagsøgte (her Nysted Kommune på en lejers vegne) havde godtgjort, at der ikke var sammenlignelige lejemål i kommunen. Det var således ikke bevist, at det lejedes værdi var væsentligt mindre end den aftalte 8áVILEJERE leje. Højesterets dom bør føre til, at retterne (igen) lægger mere vægt på huslejenævnets afgørelser, end man har gjort de LANDSRETTEN ENIG MED HUSLEJENÆVNET Landsretten ændrede boligrettens afgørelse og fastholdt huslejenævnets afgørelse med den begrundelse, at man ikke fandt, at et fritliggende enfamilieshus var sammenligneligt med ejendomme med mere end 6 beboelseslejemål. Der kunne derfor anvendes et skyggebudget. ANDEN BEGRUNDELSE I HØJESTERET Højesteret stadfæstede landsretten dom, men med en anden begrundelse. Alle dommere var enige om, at det ikke på forhånd kunne udelukkes, at der fandtes sammenligningslejemål med omkostningsbestemt leje, herunder bebyggelser med mere end 6 fritliggende enfamilieshuse eller rækkehuse. Et flertal på 3 dommere fandt det imidlertid ikke sandsynligt, at der fandtes sådanne lejemål. Huslejenævnet havde gennemgået de sammenligningslejemål, udlejeren havde påberåbt sig og vurderet, at de ikke var sammenlignelige. Højesterets flertal udtalte herefter følgende: Nævnet, der må formodes at have kendskab til det lokale marked, har oplyst, at der efter nævnets opfattelse ikke fandtes sammenlignelige lejemål med omkostningsbestemt leje. Under sagens behandling ved domstolene har Nysted Kommune sandsynliggjort, at den liste over ejendomme, som EH (udlejers navn, LH) har fremlagt, ikke indeholder sammenlignelige lejemål. Herefter finder vi det godtgjort, at nævnet har været berettiget til som sket at ansætte lejen på grundlag af oplysninger om ejendommens driftsudgifter mv. 2 dommere ville stadfæste boligrettens dom, da de fastholdt, at det påhvilede Nysted Kommune, der har krævet lejen for lejemålet nedsat, at godtgøre, at der ikke findes sammenlignelige lejemål. VÆGT PÅ HUSLEJENÆVNETS LOKALKENDSKAB Dommen er bemærkelsesværdig, idet flertallet jo således netop ikke begrunder sin afgørelse med bevisbyrdereglerne, men med henvisning til huslejenævnets lokalkendskab. Højesterets dom, der er trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 2006, side 2530 bør føre til, at retterne (igen) lægger mere vægt på huslejenævnets afgørelser, end man har gjort de seneste mange år.

9 LEJERNES LO ////// AF KJELD HAMMER Stud. jur. hos Lejernes LO: Tak for alt. Der er kage i køleskabet JEG VIL GERNE SIGE tak for jeres smil og hyggelige væsener. Det er super sejt, at så mange vil yde noget ekstraordinært for at hjælpe folk i nød. Fortsæt det gode arbejde og pas på hinanden. Der er kage i køleskabet. Sådan skrev studentermedhjælper Ann Aavild på opslagstavlen på sin sidste arbejdsdag i Region Midts kontor i Skive. Ann Aavild var blevet færdig med sit jurastudium og havde fået et ønskejob som advokatfuldmægtig i Svendborg. Hun gik glad videre ud i livet med de mange nyttige erfaringer, hun havde indhentet som frivillig medhjælp hos Lejernes LO, Region Midt. BEGGE PARTER VINDER Formanden, Jørgen D. Jensen, var også glad. Brevet på opslagstavlen var endnu et bevis på en af hans kæpheste. Nemlig at jurastuderende i de lokale afdelinger og regioner af Lejernes LO har stor betydning for begge parter. Det er en win-win-situation. Vi får kvalificeret hjælp og den unge jurastuderende får en erfaring og en frihed, som man ikke får ret mange andre steder, siger Jørgen D. Jensen. Men ikke nok med det. Vi oplever flere og flere tilfælde, hvor det netop var de mangeartede erfaringer, de unge jurastuderende indhentede hos os, der gav dem ønskejobbet bagefter. I en situation, hvor vi ikke har økonomi til fuldtidsstillinger, har det også for os vist sig at være en rigtig god løsning. Målet er dog, at der også bliver plads til fuldtidsstillinger. OPSLAG PÅ UNIVERSITETET Regionskontoret i Skive har haft 7 forskellige jurastuderende indenfor de sidste 6 år. Lige nu er der tre studerende på regionskontoret i Skive, som også dukker op på kontorerne i Herning og Viborg. Derudover arbejder en jurastuderende frivilligt ved kontoret i Silkeborg. Rekrutteringen sker ved opslag på Århus Universitets juridiske fakultet. Jørgen D. Jensen lægger vægt på en præcis arbejdsbeskrivelse, rollefordeling og aftale om reference. Til gengæld skal der også være et vist spillerum for den ansattes egne interesser. Er den kommende jurist interesseret i at indhente kompetencer gennem rådgivning, forhandling og sagsbehandling? Eller lægger studenten hovedvægten på relationer til advokater og myndigheder? Hvad det sidste angår, var problemstillingerne omkring kommunalreformen et godt eksempel. Det inspirerede Jørgen D. Jensen til et opslag, der tilbød en studerende et job som Embedsmandsagtig organisationssekretær. I opslaget lagde han vægt på, at Lejernes LO ønskede en placering i forhold til de nye kommuner og regioner som kompetent høringspart omkring boligregulering, besættelse af nævnsposter, boligkommission, etc. Det kunne omvendt give den studerende indsigt i offentlig administration, boligpolitik og kommunalreform. VIDERE TIL KAMMERADVOKATEN Det var lige et job for Ole Sellmer Sørensen. Han var både statskundskabs- og jurastuderende i Århus. Og da han sagde op sidste efterår, var det fordi han havde fået job som studentermedhjælper hos Kammeradvokaten i København. Ole lægger ikke skjul på, at netop erfaringerne fra Skive var en medvirkende faktor for avancementet. Selvfølgelig kiggede de også på karakterer og hvor langt, man var på studiet., siger han. - Hvordan var jobbet i Skive for dig? - Helt sikkert en udfordring. Man får sine egne sager. Man får ansvar og selvstændighed. Mere end man ellers ville gøre i et tilsvarende job. På denne måde er det et godt sted at starte. Det er også en god arbejdsplads i form af et engagement, der smitter af. Det er et job, jeg helt sikkert kan Familiefoto fra Regionskontoret Lejernes LO region Midt i Skive: Stud. jur. Lasse H.D. Frandsen, kontorassistent Hanne Husted, social-og sundhedsassistent Anni Aakjær Jensen, stud. jur. Anne-Mette Schjerning og stud. jur. Ole Sellmer Sørensen. anbefale til andre. Men endnu bedre ville det være, hvis LLO havde et kontor i Århus. Det ville også give organisationen et større ansøgerfelt. - Hvad med arbejdsledelsen på kontoret i Skive? Formanden kan jo ikke være der altid, men Jørgen var flink til at coache, især i starten. Det er godt at være flere studerende på kontoret. Så er der altid én der kan hjælpe. Hvad arbejdstiden angår, er det fremragende, at der er individuelle arbejdstider, så dét i hvert fald ikke bliver en forhindring. Dernæst er det en god ide med få lange arbejdsdage i stedet for mange korte. Men man skal i hvert fald være på kontoret én gang hver 14. dag, siger den 24-årige sønderjyde, der nu har 2 ½-3 år tilbage af sit jurastudium og er i gang med at skrive speciale på statskundskab. VIGTIGERE END LØN Alle vores erfaringer viser, at vi som lejerbevægelse kan yde noget, der er vigtigere end løn, siger Jørgen D. Jensen. Han pointerer, at den jurastuderende selv må afgøre i hvilket omfang han/hun forpligter sig tidsmæssigt. Det kan være en dag om ugen, f.eks. Til gengæld skal aftalerne naturligvis holde. Den serviceansvarlige hos LLO forpligter sig til at coache den studerende. Ved aftalens ophør får de en udtalelse med på vejen til et rigtigt job. Det er vigtigt, at indholdet i sådan en udtalelse er retvisende. Hos os har vi gjort det til en regel aldrig at skrive noget ukorrekt rosende. På den anden side skriver vi VILEJEREá9 heller aldrig noget ufordelagtigt.

10 LANDET RUNDT ////// GENTOFTE: Gentofte kommune i udleje-fusk Flygtningene i en række omstridte lejligheder i Gentofte får lov til at blive boende, men lejlighederne, de bor i, bliver solgt. Østre Landsret fastslog for nylig, at kommunen ulovligt har placeret flygtninge i boliger med tidsbegrænsede lejemål, og den dom accepterer politikerne i forstadskommunen nord for København. På den måde undgår vi en udgift på hver lejlighed, som skønsmæssigt er kroner om året. Samtidig undgår vi det tab, som vi har haft på de samlede udgifter til at boligplacere flygtninge set i lyset af prisudviklingen på ejendomsmarkedet, siger borgmester i Gentofte Hans Toft (K) til Ritzau. Han tror dog fortsat, at kommunen ville have vundet i Højesteret. Husene bliver ifølge Hans Toft solgt videre på en måde, så en køber ikke kan sætte flygtningene på gaden eller presse lejen i vejret, så de må flytte. HORSENS: Rødt kort i Horsens Hvem skal have det røde kort? spør Lejernes LO i Horsens sine medlemmer. Afdelingen vil i den kommende tid samle navnene på tvivlsomme udlejere og boligselskaber, som ikke overholder loven eller snyder sine lejere. Navnene offentliggøres derefter på afdelingens hjemmeside. Lejernes LO nævnes en række dårlige eksempler, der kvalificerer udlejere til det røde kort. Det kan være problemer med vedligeholdelse af ejendommen, fraflytning, varmeregnskab, fugt, skimmelsvamp, m.v. KØBENHAVN: Udlejerne fik afbud fra regeringen Landets udlejere, der er samlet i Ejendomsforeningen Danmark (ED), er tilsyneladende ikke på god fod med vennerne i regeringen. Hvert år holder foreningen en såkaldt boligpolitisk åbningsdebat. Det er en stort anlagt konference dagen efter Folketingets åbning i oktober. Anledningen er at debattere den boligpolitik, der ikke bliver levnet meget plads i Folketingets egen åbningsdebat. Plus i dette tilfælde selv at spore debatten derhen, hvor man gerne vil have den! Debat fik udlejerne i Danske Banks smukke kuppelsal i København. Men politikerne fra regeringspartierne meldte afbud. Endda i sidste øjeblik. Derimod deltog boligordførerne fra både Socialdemokratiet, DF og Det Radikale Venstre. Lejernes LO var også med. LLO hører under den kategori, som ED i referatet kalder de tunge lejerorganisationer. For Ejendomsforeningen Danmark var det en skuffelse, at lejeloven slet ikke er på dagsordenen i dette folketingsår, fordi den simpelthen er pillet ud af lovkataloget. Men udlejerne henter opbakning hos de Radikale. Ordføreren, Charlotte Fischer, langer ud efter socialminister Eva Kjer Hansen for ikke at have sat en deadline for lejelovsforhandlingerne. Charlotte Fischer mener, at forhandlingerne, der handler om regelforenkling, reelt har karakter af syltekrukke, fordi der ikke er en bagkant for forhandlingernes afslutning. KjH 10á VILEJERE Låsby-Svendsen har for let spil overfor udsatte indkomstgrupper. Morsø Kommune vil gerne bryde nogle grænser. MORS: Nye værktøjer mod dårlige huse tak! Limfjordsøen Mors har ambitioner om både at bryde grænser og blive rollemodel i forhold til de opgaver, en boligkommission skal løse. Øen har mange udlejningsejendomme i dårlig forfatning og en nogle udlejere har let spil overfor udsatte indkomstgrupper. En af dem er Låsby-Svendsen. Det vil formanden for boligkommissionen nu gøre noget ved. Øens tidl. museumsinspektør Per Noe, der holdt sit indtog i kommunalpolitik for godt et år siden, er utilfreds med, at kommissionen kun har begrænsede muligheder og nærmest pr. definition er på bagkant af udviklingen. Han siger til Morsø Folkeblad, at kommissionens vigtigste opgave er at vurdere, om det er sundhedsfarligt at bo i et hus. Hvis den bygningsmæssige standard ikke er i orden, kan den erklære ejendommen for uegnet som menneskebolig. Men hvad så?, spør han. Vi har flere kondemnerede ejendomme, der bare står tomme tilbage, men kun i særlige tilfælde kan vi gøre noget ved dem. Boligkommissionsformanden er overbevist om, at problemet er det samme i mange andre udkantsområder og at problemet vil brede sig. Han forestiller sig derfor, at Folketinget via lovgivningen udstyrer boligkommissionerne med nye (mere effektive) værktøjer. KjH

11 HORSENS: Udlejer misbrugte lejernes penge En udlejer i Horsens misbrugte lejernes penge og to lejere skal nu tilsammen have kr. tilbage. 10 andre lejere ville ikke være med i sagen mod udlejeren i første omgang. De har dog stadig mulighed for tilbagebetaling. Det samme har de lejere, der er fraflyttet ejendommen i Vestergade. Udlejeren havde brugt 1,7 mio. kr. af de midler, lejerne gennem årene havde indbetalt til Grundejernes Investeringsfond (GI) gennem huslejen til noget helt andet end deres formål som er forbedring og vedligeholdelse af ejendommen udvendig. I stedet blev de brugt til nye køkkener og badeværelser i de 12 lejligheder. Samtidig med, at lejernes opsparing i GI blev anvendt uretmæssigt og uden deres vidende, ja så blev de pålagt en lejestigning for forbedring af deres bolig. Først nedsatte huslejenævnet huslejen. Men en ny ejer af ejendommen ankede til boligretten, der imidlertid gav lejerne og Lejernes LO i Horsens medhold. Formand for Lejernes LO i Horsens, James Arbøl, siger at den tidl. ejer nu har solgt alle sine ejendomme med stor fortjeneste. Problemet er, at Grundejernes Investeringsfond desværre kun via stikprøver kontrollerer anvendelsen af de hævede midler. Ind imellem har det nærmest karakter af et tag-selv-bord. Endnu mere grotesk bliver det af, at den uretmæssige forhøjede husleje derefter delvist finansieres af det offentlige via forhøjelser i boligsikringsydelsen. KjH Vestergade 3 i Horsens, hvor to lejere tilsammen fik kr. tilbage. 10 andre lejere ville ikke være med, men de kan nå det endnu. (Foto: James Arbøl) LLO s formand på besøg hos en lejer. (Foto: James Arbøl) HELE LANDET: Der klages som aldrig før Ca. halvdelen af alle sagerne er fraflytningssager. Ellers er der primært tale om sager om husorden, hvor lejere klager over andre lejere, samt huslejesager. Huslejenævnet behandler hvert år ca sager, mens Lejernes LO er inde i langt flere, der bare ikke alle ender i huslejenævnet. I Region Midtjylland (tidl. Viborg, Ringkøbing og Århus amter) vurderer Jørgen D. Jensen, at antallet af sager er steget med ca. 20 pct. fra 2005 til I Hovedstadens LLO ser formand Helene Toxværd også en stigning. Her modtager LLO hvert år telefoniske henvendelser fra medlemmer, 400 møder op på kontoret, og henvender sig via . Mange problemer bliver afhjulpet, før de bliver til en sag, men LLO i Hovedstaden opretter alligevel til sager om året på vegne af et medlem fortæller Helene Toxværd til Morgenavisen Jyllands-Posten. RØDOVRE: Rødovre burde have røde øren Næstformanden for Lejernes LO, Jørgen D. Jensen, lejer ud efter Rødovre Kommune, fordi den ikke har bragt formaliteterne på plads i forhold til genhusning af lejerne i kommunens to sammenstyrtningstruede højhuse. Kommunen har det overordnede ansvar for, at sikkerheden er i orden. Man har brugt tiden på at lave en evakueringsplan i stedet for at bruge tiden på at få formaliteterne på plads i forhold til en genhusning, som man burde have gjort, siger Jørgen D. Jensen, og tilføjer: Kommunen burde have nogle gevaldigt røde øren. HOVEDSTADEN: 5 mio. kr. til LLOs medlemmer Lejernes LO i Hovedstaden har i 2006 tjent ,51 ind til sine medlemmer. Beløbet er opgjort ved en sammentælling af de beløb der er vundet i sager, som er afsluttet i De beløb, som medlemmerne af Lejernes LO i Hovedstaden selv har vundet efter rådgivning fra Lejernes LO i Hovedstaden er ikke talt med. VILEJEREá11

12 SKIMMELSVAMP ////// AF KJELD HAMMER Svampen sneg sig ind i Folketinget Stor høring på Christiansborg om skimmelsvamp gav håndslag til en vigtig ændring for landets huslejenævn. Kommunernes tilsyn kritiseret. Nu venter den politiske kamp om en egentlig lov. Amalie Nielsen og Brian Osbahr s beretning gjorde indtryk på Folketingets boligudvalg. Fra Lejernes LO i Horsens og region Sydjylland og Fyn kom Palle Hansen og Elly Hansen, Odense, James Arbøl, Horsens, Arne Hansen, Kolding, Jan Holm, Horsens, PernilleJuel, Nyborg og Jette Brandstrup, Horsens. VI FØLER OS SVIGTET AF ALLE og jeg mener ALLE!. Sådan sagde Amalie Nielsen fra Odense ligeud til 150 politikere, embedslæger, eksperter, embedsmænd, udlejere, byggefolk, boligfolk, lejerrepræsentanter og ofre, der deltog i en stor høring om skimmelsvamp i lejeboliger. Høringen foregik i den gamle Landstingssal på Christiansborg og var arrangeret af Folketingets boligudvalg efter de senere års mange sager om skimmelsvamp. Amalie Nielsen og hendes mand, Brian Osbahr, var inviteret til at fortælle om den katastrofe, der ramte deres familie, da de flyttede ind i et nybygget rækkehus i Seden ved Odense. (Vi lejere nr.2 og 3/2006). Amalie Nielsen gjorde dog en enkelt undtagelse fra det totale svigt, da hun stod på en af landets fornemste talerstole. Hun havde fået god hjælp fra Lejernes LO. HÅNDSLAG TIL ENS KOMPETENCE En høring er som regel fattig på løfter. Men den 31. januar på Christiansborg var der fra både Ejendomsforeningen Danmark (udlejerne) og flere politikere håndslag til, 12á at huslejenævnene får samme kompetence over hele VILEJERE landet. Altså også i de kommuner, hvor boligreguleringslovens paragraf, der giver nævnet mulighed for at pålægge udlejeren at lade bestemte arbejder udføre, ikke gælder i dag. Når det sker, vil huslejenævnene også kunne give påbud og tidsfrister for udbedring af mangler i private beboelsesejendomme i de områder af landet, der i dag er såkaldt uregulerede (se kortet side 5). I praksis er det en række kommuner i udkantområder, først og fremmest Vestjylland. Der var stærke røster blandt politikere, eksperter og involverede parter om, at huslejenævnenes kompetencer skal tages op til vurdering. På samme måde som kommunernes tilsyn både er diffus og utilfredsstillende. POLITISK KAMP OM LOV Derimod var der ikke den store tilslutning til socialdemokraternes lovforslag om, at udlejeren af skimmelsvamp-befængte huse skal have handlepligt og kunne bevise, at hans bolig er sund. Denne politiske kamp fortsætter. Som initiativtageren, formanden for Folketingets boligudvalg, Lissa Mathiassen, sagde efter konferencen: Vi skal både have handlepligten og den omvendte bevisbyrde ind i en lov, så udlejeren skal bevise, at boligen ikke er sundhedsfarlig, hvis der er rejst berettiget tvivl. Da vi fremsatte vores lovforslag første gang sagde et borgerligt flertal i Folketinget: Jamen, lejerne og kommunerne har jo alle redskaberne. Efter i dag véd alle vist, at sådan er det ikke. Nu tager vi det op igen i Socialdemokratiet. Vi skal have tingene løst, men det tager tid desværre! Men vi har for alvor fået åbnet for svampen i Folketinget!. Formanden for Lejernes LO, Klaus Hansen, var enig. Det, vi mangler, er at ejeren tager ansvar for sit eget hus. At udlejeren får initiativpligt og handlepligt. I dag er det myndigheden ude i kommunerne og de kommunale lederes politiske mod, der mangler. Advokat Bjarne Overmark, Danmarks Lejerforeninger, føjede til, at dem, der har den tekniske myndighed, kompetence og mulighed for at handle hurtigt, skal have skærpede handlemuligheder altså kommunerne.

13 LLO-formanden på Christiansborg Det er desværre både kuriøst og tragikomisk at tænke tilbage på, hvordan Odense kommune reagerede, da den første gang hørte om dette problem. Svaret var at give påbud om at bringe en ventilator til at fungere! Ærede tilhørere: Sådan svarer landets fjerdestørste kommune i Enhver kan vist se, at der skal ske noget! (Sagen fra Odense-forstaden Seden, hvor 60 nybyggede boliger nu er rømmet på grund af skimmelsvamp) Først var der ingen forståelse hos udlejeren. Dernæst mente Huslejenævnet ikke, det kunne afgøre sagerne til lejernes fordel, selvom begge lejere med rapporter fra Teknologisk Institut i ryggen kunne dokumentere, at deres lejlighed havde skimmelsvamp. Udlejeren slap for en dom ved at købe en nervøs lejer. Og samfundet gik desværre glip af en retsafgørelse. Tilbage stod en bitter erkendelse hos Karina, nemlig at udlejerens bolig påførte hende en sygdom og så skulle hun oven i købet betale for det i form af fuld husleje. (To sager fra Horsens by) Glad vendte Sanne tilbage til lejligheden, men måtte nærmest bakke ud af døren igen, fordi hun omgående blev dårlig. 17 forskellige overnatningssteder er det efterhånden blevet til. (Sag fra Hillerød, hvor boligselskabet efter to år ikke har tilbudt en erstatningsbolig) En sag fra Lejernes LO i Region Midt viser, at visse enkelt-ejendomme er tikkende bomber for lejernes helbred. (Om byhus i Viborg) KjH Klaus Hansen: Uden for enhver sund fornuft Formanden for Lejernes LO, Klaus Hansen, på talerstolen i den gamle Landstingssal. Det store problem er, at ingen HANDLER, når de får mistanken. Og at dem, der har mistanken - altså lejerne - ingen redskaber har til at handle. Det fastslog formanden for Lejernes LO, Klaus Hansen, i sit indlæg på Christiansborg om skimmelsvamp. Han talte med udgangspunkt i bl.a. Amalie Nielsen og Brian Osbahrs sag fra Odense-forstaden Seden. HANDLEPLIGT OG OMVENDT BEVISBYRDE I dette tilfælde var udlejeren nærmest umulig at få i tale. Når det lykkedes, sagde han, at lejerne bare skulle lufte bedre ud. Den massive presseomtale fik heller ikke udlejeren på banen. Hvis det fremsatte forslag (fra socialdemokraterne. red) var lov, havde situationen været en helt anden. Udlejeren ville have HANDLE- PLIGT. Han skulle entrere med fagfolk. Og hvis der ikke var skimmelsvamp i ejendommen, måtte han bevise det ved omvendt bevisbyrde. For sin regning, sagde Klaus Hansen. Nu blev det i stedet til, at udlejeren i boligrets-sagen besværliggør syn og skøn- desværre med stor succes. På 5. måned slås lejeren derfor med ejeren herom. Imens tænker statsamtet og retten over, om fremgangsmåden er hensigtsmæssig! Foreløbig har boligretten ikke kunnet tage sig sammen til at træffe en beslutning. BOLIGENS SUNDHED SKAL VURDERES Da skimmelsvampen var konstateret, ville det - ifølge lovforslaget - være udlejers ansvar at få foretaget en sundhedsfaglig vurdering af, om boligen fortsat kunne bebos. Denne vurdering bør naturligvis ikke foretages af en tilfældig boliglæge i privat regi. Den skal naturligvis foretages af embedslægeinstitutionen. Punktum. Men det forudsætter, at embedslægen kender sin pligt. Det gjorde embedslægeinstitutionen desværre ikke i Odense. Efterhånden som forholdene blev værre, blev nogle af beboerne tilbudt erstatningsboliger - i samme bebyggelse, som også var ramt af skimmelsvamp. Andre så langt borte som Kerteminde - 20 km væk. Men der var betingelser knyttet til. En af dem var, at lejerne skulle frafalde et evt. senere erstatningskrav! Ville de ikke det, afviste udlejeren enhver dialog. Men Odense Kommune kunne jo med rette svare de lejere, der syntes, dette var en dårlig deal: Jamen I er jo tilbudt en erstatningsbolig! Resultatet blev derfor, at nogle af de lejere, der stod på deres ret, endte med at blive boende længst og udsætte sig for yderligere sundhedsrisiko. ERSTATNINGSBOLIG En lovgivning kunne have løst problemet ved at fastslå, at den sundhedsfaglige vurdering, altså embedslægen, danner grundlag for beslutningen om, hvorvidt der skal stilles erstatningsbolig til rådighed. Først må det være udlejerens forpligtelse. Kan udlejeren ikke løse opgaven, må kommunen gøre det. I Lejernes LO vil vi sige: Det vigtigste er, at familien kommer ud af den usunde bolig i en fart. Derefter skal den kunne tage stilling til tre alternative erstatningsboliger. I dette forløb er en tidsplan for udbedring af skaderne og evt. fraflytning af boligen helt afgørende. Dette kan en lovgivning også rumme. MYNDIGHEDERNE SVIGTER LLO-formanden kunne oplyse, at Lejernes LO i Horsens alene i december modtog 40 henvendelser om skimmelsvamp. Han sammenfattede situationen sådan: Alle myndigheder skyder ansvaret fra sig. VILEJEREá13 Det er fuldstændig uden for enhver sund fornuft. KjH

14 KURSER/KONFERENCER/MEDDELELSER ////// Kurser og konferencer 2007 Nævnskonference (HHE), husleje og beboerklagenævn, Lørdag den 24. marts 2007 Seminar for det almene område Lørdag den 28. april 2007 Lejelov for øvede, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 25. august 2007 Advokatkonference (LH) fredag den 7. september 2007 Seminar om forbedring af retspraksis Lørdag den 15. september 2007 Udskiftning af gaskomfur Lejere med gaskomfur fra før 1972 har modtaget besked fra Københavns Energi om, at deres gaskomfurer skal udskiftes. Det skyldes, at de gamle gasapparater ikke kan bruges til Bygas2, da flammen vil stå ustabilt og derfor let kan blæse ud. De gamle gaskomfurer skal skiftes ud inden 1. juni Hvem skal betale, hvis komfuret skal udskiftes? Det er ejeren af gaskomfuret, der skal betale for udskiftningen. Det vil normalt stå i lejekontrakten under rubrikken inventar, om det er lejers eller udlejers gaskomfur. Der kan dog opstå problemer i de situationer, hvor lejekontrakten ikke beskriver, hvem gaskomfuret egentlig tilhører. Hvis gaskomfuret stod i lejligheden ved din indflytning, må det betragtes som udlejers ejendom. Det er således også udlejer, der skal betale for udskiftning. Udlejer hævder, at det er dit komfur Opstår der uenighed om, hvem gaskomfuret tilhører, kan sagen indbringes for huslejenævnet. Huslejenævnet kan dog kun tage stilling til ejerskabet, hvis der foreligger skriftlig dokumentation. Lejernes LO i Hovedstaden har indbragt enkelte sager om gaskomfurer for huslejenævnet, der er blevet afvist af huslejenævnet med den begrundelse, at der ikke var tilstrækkelig skriftlig dokumentation på, hvem der ejer komfuret. 14á Københavns Energi og udlejer ønsker adgang til dit lejemål Københavns VILEJERE Energi skal, for at kunne Lejelov, lejers rettigheder m.v. Lørdag den 20. oktober 2007 Lejeretskonference (HKJ), nye domme Lørdag den 3. november 2007 Beboerrepræsentationskursus, København Lørdag den 6. oktober 2007 For at undgå store afbestillingsudgifter beder vi jer allerede nu kontakte den lokale afdeling af Lejernes LO for at tilmelde jer de enkelte kurser hurtigst muligt. Kursusprogram for hele året kan rekvireres hos lokalafdelingerne og i sekretariatet. registrere dit gaskomfur, have adgang til dit lejemål. Det samme er tilfældet, hvis din udlejer skal udskifte gaskomfuret. Ifølge lejelovens 55 har udlejer ret til at få adgang til dit lejemål. En sådan adgang skal i forbindelse med en udskiftning af dit gaskomfur varsles 6 uger i forvejen. Vi anbefaler vores lejere at give Københavns Energi og udlejer adgang til deres lejemål. Hvis du nægter adgang kan du i yderste konsekvens blive ophævet fra dit lejemål, eller blive erstatningsansvarlig. Hvis din udlejer ikke vil betale for udskiftningen, selv om det er udlejers komfur Du kan være i den situation, at du mener, at din lejligheds gaskomfur er din udlejers, mens din udlejer mener, det er dit, og at udlejer derfor nægter at udskifte gaskomfuret. Det kan resultere i, at gaskomfuret ikke bliver skiftet i tide. I det tilfælde vi du få fjernet gasmåleren af Københavns Energi - og dermed miste din mulighed for at lave mad. Derfor anbefaler LLO følgende.: 1. du sørger selv for udskiftningen og lægger selv pengene ud 2. du protesterer skriftligt over for udlejer 3. efter udskiftningen indbringer du sagen for huslejenævnet Som medlem af Lejernes LO i Hovedstaden kan du få hjælp til at indbringe sagen. Læs mere på ring på eller skriv til Generalforsamlinger LLO-VEJEN Lejernes L0-Vejen afholder ordinær generalforsamling mandag den 26. marts 2007 kl i Metals lokaler, Fynsgade 3, 1. Vejen. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet, bedes tilsendt Lejernes L0, Postboks 183, 6600 Vejen, senest den 12. marts Afdelingen er vært ved en kop kaffe med brød. Bestyrelsen LLO LYNGBY/SØLLERØD Afdelingens ordinære generalforsamling 2007 afholdes onsdag den 14. marts 2007 kl. 19:30 på Stadsbiblioteket i Lyngby, Lyngby Hovedgade 28 Bibliotekssalen 2800 Kgs. Lyngby Dagsorden jfr. LLO s love. Interesserede medlemmer kan ved henvendelse - efter den 1. marts få tilsendt dagsorden / årsregnskab 2006 / budget 2007 og eventuelle forslag. Forslag skal være fremsendt til afdelingskontoret senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen LLO BIRKERØD afholder ordinær generalforsamling Mandag den 19. marts 2007 kl. 19,30 i Lille Sal ( ligger i forbindelse med Birkerød Rådhus, lige overfor Birkerød Station) Dagsorden iflg. vedtægterne. Regnskab for 2006 kan rekvireres eller afhentes på kontoret i kontortiden efter 1. marts Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts LEJERNES LO, SKANDERBORG AFDELING afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 kl på Restaurant Søsporten, Sølystvej, Skanderborg. LEJERNES LLO, FREDERICIA BY OG OPLAND afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. marts 2007 kl Sted: LLOs Kontor Sjællandsgade 17 c, 7000 Fredericia. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen.

15 NYT fra Lejernes LO i Hovedstaden Hjælp os! medlemsnummer eller journalnummer. Lejernes LO i Hovedstadens telefoniske medlemsrådgivning er åben mandag-torsdag kl på , og det er der heldigvis rigtig mange, der benytter sig af faktisk besvarer vi mere end opkald om året. Derfor er det også en meget stor hjælp for os, at man er klar med sit medlemsnummer eller journalnummeret på den sag, man gerne vil høre til, når man ringer op. Til gengæld kan den medlemsrådgiver, der besvarer opkaldet, hurtigt få adgang til de oplysninger der efterspørges, og det betyder, at vi kan give en meget hurtigere og bedre medlemsrådgivning. Medlemsrådgivningen er ikke en omstilling, men er betjent af kompetente medarbejdere, der i de fleste tilfælde kan afslutte rådgivningen i løbet af telefonsamtalen eller beslutte, om der er grundlag for at åbne en sag. HUSK også altid at angive medlemsnummer og/eller journalnummer, når du skriver eller mailer til os det letter os meget i det daglige arbejde. INDBETALING AF KONTINGENT Vi modtager desværre fra tid til anden henvendelser fra medlemmer, som har fået rykkerbreve til trods for, at de har indbetalt kontingent rettidigt. Dette skal vi naturligvis beklage. Det skyldes ikke rod i regnskaberne, men at posthusene taster forkert i kodelinien. Når dette sker, har vi ikke mulighed for at placere indbetalingen på medlemsnummeret, men må føre beløbet på en fejlliste. Vi skal derfor bede jer om hvis I modtager et rykkerbrev, og har indbetalt kontingent at sende en kopi af kvitteringen ind til os, og vi vil straks rette fejlen. Derudover vil vi anbefale, at man tilmelder sig BetalingsService, så er man helt sikker på at undgå denne fejl. NÅR DU FLYTTER. Alt for mange glemmer at melde flytning til os. Det betyder at vi får forsendelser retur fra postvæsenet og må sende endnu en gang med ekstra portoudgifter til følge. Det er ærgerlige penge som vi gerne vil spare. Så husk venligst at give os besked når du skifter adresse gerne via med angivelse af medlemsnummer, gammel og ny adresse. PÅSKEFERIE Lejernes LO i Hovedstaden holder lukket fra den 2/4 til den 9/4 begge dage inkl. ER DU NERVØS FOR EN STOR FLYTTEREGNING NU - eller når du flytter ud igen? - Så få hjælp fra LLO Skal du til at flytte - ind eller ud? Vi kan hjælpe dig både ved indflytning og udflytning I dag betaler mange lejere alt for store fraflytningsregninger, fordi de ikke kender reglerne og fordi de ikke ved, i hvilken stand lejligheden skal afleveres. Ofte er der også sket det, at man ved overtagelsen ikke fik gjort udlejeren opmærksom på, hvad der var galt i lejligheden - og det kan bliver dyrt, når man flytter ud. Er du medlem af Lejernes LO i Hovedstaden, kan du altid - gratis - få rådgivning ved at ringe til os eller besøge os, men nu kan du også - mod betaling - få en konsulent ud, som grundigt gennemgår din lejlighed. Du kan også få en konsulent ud, den dag du og din udlejer besigtiger lejligheden og du kan få en konsulent ud, når du har fået en ny lejlighed, sådan at du ikke hænger på fejl, som du har overtaget. Husk at bestille vores hjælp i god tid! - Her kan du se, hvad vores tilbud omfatter og hvad de koster: Vejledende flyttesyn Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation ved en eventuel nævnssag Vi vurderer, hvor meget du skal sætte i stand - set i forhold til din lejekontrakt. Vi rådgiver dig om, hvordan arbejderne skal udføres, hvis du selv vil sætte i stand Vi rådgiver dig om, hvilke krav du kan stille til håndværkere Vi laver en skriftlig rapport på, hvad vi mener, der skal til for at undgå en stor flytteregning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM Det vejledende flyttesyn koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem og kr. hvis du ikke er medlem. Indflytningssyn (skal ske højst en uge efter, at du har overtaget lejligheden) Vi kommer ud og besigtiger din lejlighed Vi gennemfotograferer lejligheden som dokumentation til den dag, du flytter ud igen Vi gennemgår lejligheden grundigt for fejl og mangler Vi skriver til din udlejer, hvad vi mener, der skal sættes i stand, og hvad du ikke hæfter for ved fraflytning Du får billeder og rapport udleveret på CD-ROM, som du kan gemme til den dag flytter igen Indflytningssynet koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem Flyttesyn med udlejer Du kan også få en konsulent med ved det officielle flyttesyn med udlejer. Vores konsulent er din bisidder og sørger for, at synet forløber efter bogen. Konsulenten vil også være i stand til at forhandle med udlejer om istandsættelse. Konsulenten sørger efterfølgende for at alle aftaler foreligger på skrift. Vores deltagelse i flyttesyn med udlejer koster kr. inkl. moms, hvis du er medlem og kr., hvis du ikke er medlem. Alle priser gælder i Lejernes LO i Hovedstadens område, som er Københavns, Frederiksberg, Dragør, Tårnby, Gladsaxe og Gentofte kommuner. Uden for dette område beregnes der også kørselstid. Andre behov Du kan også få vores konsulenter med ud i andre sammenhænge. Timeprisen er 950 kr. inkl. moms for medlemmer og 1250 kr. inkl. moms for ikke-medlemmer. Der betales også for kørselstid, uanset hvor du bor. VILEJEREá15 Du kan altid ringe til os og få en snak med en af vores konsulenter eller sende os en mail, før du beslutter dig. Ring på eller mail på

16 BOLIGSPEKULATION ////// Polakker med boligproblemer DANMARKS TIDL. STATSMINISTER, Anker Jørgensen ville have glædet sig. Polens tidl. præsident, Lech Walesa Solidarnosc stifter - ligeså. Mødet her i Ankers gamle fagforening i København samler polske bladbude - mange med alt for høje huslejer. Stemningen er uhøjtidelig og afslappet denne fredag aften ved fyraftenstid, hvor 38 omdelere af gratisaviser mødes, orienteres via tolk og hygger sig. Fagforeningen serverer pizza, kaffe, øl og vand. LLO serverer juraen om lejelovgivningen i Danmark. Med andre ord: Solidaritet i praksis. Med stort S. De fleste af jer betaler sikkert for høje huslejer, konstaterer Asbjørn Thranov, der er jurist hos Lejernes LO i Hovedstaden, da han har hørt, hvor meget nogle af mødedeltagerne betaler. Han fortæller, at kr. for et værelse pr. måned er alt for meget, at huslejenævnet kan gribe ind og nedsætte huslejen, at man har krav på en skriftlig kontrakt, men at man er beskyttet af lejeloven selv uden skriftlig kontrakt. Og at Lejernes LO kan gå ind og hjælpe lejeren, hvis han bliver smidt ud. I en anden sag har Lejernes LO rådgivet fagforbundet TIB, som fik 1,7 mio. kr. tilbage til polske medlemmer i en voldgiftssag. FAGFORENINGEN HJÆLPER Den faglige sekretær i fagforeningen, Henrik Forchhammer, gør meget ud af at forklare, at ifølge Øst-loven skal man have løn for mindst 30 timers arbejde pr. uge. Fagforeningen serverer pizza, kaffe, øl og vand. Solidaritet i praksis. I en række sager, hvor der ikke er betalt for 30 timer, kræves der nu efterbetaling. Forbundets juridiske afdeling yder bistand. Samtidig vil man via Udlændingeservice gribe ind overfor firmaet, der på denne måde overtræder vilkårene for at anvise arbejdskraft i Danmark. Og hjælpe dem, der evt. mister deres job til at få arbejde andre steder. Forchhammer gør det klart, at hvis man skal have ført en sag, skal man være medlem af fagforeningen. Har man ikke haft 30 arbejdstimer, så betaler dagbladsbranchen det kontingent, der mangler. Han fortæller også om opsigelsesreglerne på arbejdsmarkedet og kommer med gode råd, hvis man bliver fyret eller bortvist. Overskriften er: man har altid krav på mindst 14 dages opsigelse. Efter 9 mdr. endnu mere. MØDE NR. 7 Mens næstformand Lars Chemnitz sørger for pizza, har fire tillidsrepræsentanter fra fagforeningens Omdelerklub taget plads ved borde og er klar til at udfylde skemaer for dem, der har problemer. Det er der mange, der har. Mødet denne aften er nr. 7 i rækken. Men vi fortsætter hver 14. dag, så længe, der er interesse for det, siger Henrik Forchhammer. KjH DØDSFALD Herning Lejerforenings formand, Jytte Jørgensen, døde på Herning Sygehus den 27. januar. Hun blev 70 år. Formanden for Lejernes LO i Region Midt, Jørgen D. Jensen, udtaler i anledning af Jytte Jørgensens død: Jytte Jørgensen kæmpede i mere end 20 år utrætteligt på lejernes side i kampen mod boligspekulanterne og de lokalpolitikere, der ikke finder, at lejerne i Herning skal sikres af boligreguleringsloven. Hun blev med arbejdet i Herning Lejerforening en af de veteraner, der utrætteligt lagde tid og energi i at hjælpe lejerne. For nogle år tilbage var der trange kår i Herning Lejerforening. Det nye bystyre havde fjernet boligreguleringen i byen 16á VILEJERE og humøret var ikke højt i lejerforeningen. Det blev overvundet, - og foreningen er i fin fremgang, - ikke fordi problemerne er løst, men fordi modet er højt. Jyttes fysiske helbred var ikke stærkt, men helt til det sidste fejlede hendes vilje ikke noget. Medlemmerne kunne møde hende på lejerforeningskontoret indtil for 14 dage siden. Jytte kom som ung fra Amager og flyttede til Jylland, hvor hun først var tjenestepige og dernæst husmandskone, indtil hun i en tidlig alder blev enke med en større børneflok. Københavnerbaggrunden var medvirkende til, at hun så tydeligt stod imod og sagde tydeligt fra på lejernes vegne, når en udlejer var grov og urimelig.

17 X-ORD ////// VIND TRE FLASKER VIN Vinder af X-ordet i nr 4/ 2006 blev: Navn: Else Bjerregaard Kastanievej 12, 1. tv Holbæk Adresse: Postnr. By: Indsend krydsen senest den 13. april 2007 til: VILEJEREá17 Vi lejere Lejernes LO Reventlowsgade sal 1651 København V Mærk kuverten Kryds og tværs.

18 P0LITIK ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO Behov for flere almene familieboliger Figur 1. Antal almene boliger fordelt på boligtype og opførelsesår 2005 Kilde: Den almene boligsektors fremtid, 2006, Socialministeriet FAMILIE UNGDOMSHUS ÆLDRE FLERE DYRE BOLIGER, -FÆRRE BILLIGE BOLIGER Ejerboligernes priseksplosion har gjort det meget sværere at fi nde en bolig i storbyerne, der kan betales af almindelige indkomster. Samtidig har regeringen ophævet lov om støtte til nyt privat udlejningsbyggeri og overført midlerne til sikring af en øget politiindsats. Flere og fl ere andelsboligforeninger er så fristet af regeringens lovændring fra sommeren 2005, der giver markant bedre mulig for belåning af friværdien, at de vælger en såkaldt valuarvurdering, hvilket sender priserne på andelsboliger skyhøjt op. Og endelig moderniserer de private udlejere ved genudlejning fl ere og fl ere private udlejningslejligheder, med det resultat, at lejen fordobles, og at færre og færre har råd til at leje dem. ALT IMENS FLERE og flere mærker, hvor svært det er at finde en bolig, er antallet af nybyggede familieboliger i den almene sektor faldet drastisk. Da boligmarkedet i øvrigt er kollapset for almindelige indkomster, medfører dette en meget vanskelig situation for mange boligsøgende. FAMILIEBOLIGEN TEGNER SIG FOR 89 PCT. Figur 1 viser, at indenfor den almene sektor er familieboligen stadig den klart mest dominerende boligtype. Den udgør knap boliger, svarende til 89 pct. af bestanden. Ældre- og ungdomsboliger udgør godt og knap boliger, svarende til en andel på hhv. 6 pct. og 5 pct. af den samlede almene boligbestand. Imidlertid viser figur 1 også, at andelen af ældre- og ungdomsboliger er kraftigt stigende i nybyggeriet. Disse boligformer har samlet set udgjort knap halvdelen af det almene byggeri, opført i løbet af de sidste 10 år. Der er ingen tvivl om, at der er et behov for flere ældre- og ungdomsboliger. Men der er også et behov for at fastholde et væsentligt nybyggeri af boliger til almindelige familietyper, dvs. nystiftede familier, enlige, fraskilte, indvandrere, flygtninge mv. Vi har fået flere og flere ungdoms- og kollegie-boliger de sidste 10 år. Men der er også et behov for at fastholde et væsentligt nybyggeri af boliger til almindelige familietyper.

19 LEJERSKOLEN ////// AF CAND. JUR. ASBJØRN THRANOV Indboforsikringen husk den nu I LLO har vi ofte set lejere stå på gaden uden ejendele, uden genhusning og uden bolig efter en brand. Lejeren er ikke omfattet af udlejerens forsikring. (Foto udlånt af Københavns Brandvæsen) DET ER DE FÆRRESTE mennesker, der kan leve et liv uden skader og ulykker. Det er derfor en fordel at være forsikret, når uheldet er ude. Hvis man er forsikret, vil ens forsikringsselskab ofte dække økonomiske tab. Forsikringer kan groft opdeles i to kategorier: Forsikringer der dækker skader på mennesker og ting, og forsikringer der dækker tab, som man påfører andre. Som lejer er det også vigtigt at være forsikret, idet man ikke er omfattet af udlejers egne forsikringer. Brænder den bygning man bor i, vil lejeaftalen bortfalde, og udlejer har som udgangspunkt ikke pligt til at tilbyde genhusning eller erstatte økonomiske tab. Ved en brand kan man risikere at miste alle sine ejendele. Heldigvis resulterer de færreste brande i dag i tab af menneskeliv, men vi har i LLO alt for ofte set lejere stå på gaden uden ejendele, uden genhusning og uden bolig, fordi deres bolig er brændt eller totalt skadet af røg eller ild. INDHENT TILBUD! Men det er ikke kun ved ildebrand, at man kan have brug for en forsikring Man kan også komme i en situation, hvor man forvolder skade på sit lejemål. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis opvaskemaskinen løber over og forårsager vandskader. I sådanne et tilfælde vil forsikringsselskabet typisk dække lejerens tab, hvis man har tegnet en ansvarsforsikring. Som lejer bør man som minimum have en indboforsikring med ansvarsforsikring. Man kan med fordel indhente tilbud fra forskellige forsikringsselskaber, og købe forsikringer hos forskellige selskaber. Du kan finde gode råd til køb af forsikringer i forbrugerrådets forsikringsguide, der kan hentes på forbrugerrådets hjemmeside på

20 P0LITIK ////// AF JESPER LARSEN, CHEFØKONOM, LEJERNES LO Lejerne fik lidt mere af egen hale Maskinel Magasinpost ID-nr DEN 5. NOVEMBER 2006 indgik regeringen en boligaftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler. Aftalen er fireårig. Der er fire hovedelementer, der vægtes som et led i boligaftalen, og som finansieres delvist af den centrale landsbyggefond: 1. Byggeri af nye almene boliger. Det aftaltes, at Landsbyggefonden skal refundere 25 pct. af den samlede ydelsesstøtte til nybyggeriet. 2. Renovering af eksisterende byggeri. Det aftaltes, at Landsbyggefonden kan øge investeringsrammen til renovering, så der i afsættes endnu flere støttekroner. Beløbet bliver herefter mio. kr. årligt. Af disse skal mindst 150 mio. kr. årligt anvendes til at gøre de almene boliger mere handicapvenlige. 3. En styrket indsats mod ghettoisering i boligområderne. Det aftaltes, at der afsættes 400 mio. kr. årligt i perioden Heraf kan op til 200 mio. kr. om året anvendes til målrettede huslejenedsættelser. 4. Endelig blev det besluttet at starte et udvalgsarbejde, som skal se på mulighederne at ændre den almene boligsektors styreformer i retning af mere decentralisering. Aftalen blev solgt med en række fine tillægsord, for eksempel endnu flere støttekroner til lejerne. For lejernes egne penge skal ghettoiseringen i boligområderne nu imødegås. Det er den tendens, man ser ved at andelen af indvandrere i opgangene stiger. BILLIGERE I EN BANK Sagen er imidlertid, at regeringen tager sig meget dyrt betalt for den statslige garanti for lån til renovering. Man tager 1,6 mia. kroner til nybyggeri og den almene sektor skal selv betale ghettoindsats og huslejenedsættelser. Først siger man, at man vil tage 3,1 mia. kr. fra lejerne til at betale nybyggeriet. Så beslutter man i stedet at tage 1,6 mia. kr., hvorefter man beder lejerne om at være rigtig glade, for nu har man ikke taget så meget. Mange tror, at det er en stor tjeneste, regeringen gør lejerne, ved at give Landsbyggefonden lov til at lånefinansiere en renoveringsindsats på 2,4 milliarder kroner om året de næste 6 år. Men lejerne skal selv betale renoveringerne, og en bank kunne gøre det samme billigere, hvis lejerne fik lov. LEJERNE HAR KRAV PÅ EN ANDEN POLITIK Det sker samtidig med at analyser, bl.a. omtalt her i bladet, klart viser, at regeringen aktivt med skattestop og favorable lånevilkår har bidraget væsentligt til prisstigningerne på ejerboligerne. Disse politikker forklarer mindst 30 % af boligejernes formuegevinster. Samtidigt tvinger regeringen den almene sektor til en gratis boligsocial anvisning og til selv at betale ghettoomkostningerne. Lejerne har krav på en helt anden politik. Den almene sektors opsparing skal fredes til renovering og forbedringer, og markante lejenedsættelser skal opnås gennem ret til låneomlægninger og et statsligt huslejetilskud. På den måde får hele det danske samfund adgang til forbrugsfesten. Afsender: Franzen portoservice ApS Postboks Pandrup VI LEJERE Udgiver, ekspedition og annoncer: Lejernes Landsorganisation Reventlowsgade 14, 1651 Kbh. V Tlf.: Fax: Her modtages henvendelser vedrørende abonnement. Ansv. redaktør: Kjeld Hammer (DJ) Deadline for næste nummer: Fredag den 13. april 2007 Udkommer fire gange årligt: februar, maj, august, november Oplag: Tryk: Franzen Layout: xtern design Forsiden: Cecilie og Magnus i deres børneværelse. Bemærk skimmelsvampen i baggrunden

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign.

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres retsstilling i forbindelse med usunde lejeboliger, f.eks. som følge af skimmelsvamp og lign. 2008/1 BSF 162 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Thomas Jensen (S) og Sophie Hæstorp Andersen (S) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt

EN GOD DAG I BOLIGRETTEN Leje pr. 1/ på kr ,00 pr. m 2 godkendt ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET

EN GOD DAG I HUSLEJENÆVNET ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). D O M Afsagt den 24. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Kåre Mønsted og Anders Raagaard (kst.)). 20. afd. nr. B-1994-14: A (advokat Jesper Bang) mod B (advokat Henrik

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. september 2016 Sag 278/2015 (1. afdeling) Pensionskassen for Sygeplejersker (advokat Anne Louise Husen) mod Merete Lelund (advokat Stig Lynghøj Nielsen) I tidligere

Læs mere

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok?

BETALINGSMISLIGHOLDELSE OG UDSÆTTELSE AF FOGEDEN. Er restance med gebyret på kr. 275,00 nok? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik Aagaard Poulsen (H)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo

HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNENE I AARHUS Dato: 31. august 2016 Dokk1 8000 Aarhus C Journalnr.: 16/023168/ahlo HUSLEJENÆVNET I AARHUS NORDRE KREDS udskrift af protokollen fra MØDE DEN 25. AUGUST 2016 I mødet deltog formanden,

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Hvornår er huslejen betalt?

Hvornår er huslejen betalt? ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292]

KAP17. Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] KAP17-LBKG 2010-08-11 nr 961 Almenlejeloven Page 1 of 12 KAP17 Kap. 17. Beboerklagenævn og boligret 292] 96 293) I kommuner med almene boliger nedsættes et eller flere beboerklagenævn til afgørelse af

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. juli 2011 (J.nr. 2010-0022861)

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Sommereksamen 2013. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen

AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1. Sommereksamen 2013. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen AARHUS UNIVERSITET Formular II - side 1 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Juridisk kandidateksamen Ordning: Sommereksamen 2013 Del/delprøve/fase: 2. år af bacheloruddannelsen Fag: Forvaltningsret Opgavetype:

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010. 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning. over Boligudvalget 2009-10 L 200 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 0. maj 2010 3. udkast (Ændringsforslag fra S og SF) Betænkning over

Læs mere

Depositum - Undgå at spilde dine penge

Depositum - Undgå at spilde dine penge Depositum - Undgå at spilde dine penge Mange lejere må vinke farvel til titusindvis af kroner, når udlejeren i forbindelse med udflytning render med hele depositumbeløbet. Berlingske hjælper dig med at

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

S 5660 - Offentligt. Som anført i min foreløbige besvarelse af 22. juni 2006 har jeg anmodet Odense Kommune om en redegørelse.

S 5660 - Offentligt. Som anført i min foreløbige besvarelse af 22. juni 2006 har jeg anmodet Odense Kommune om en redegørelse. S 5660 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 22. august 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk NH/ J.nr. 80-525 Under henvisning til

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

onsdag d. 4. februar 2014

onsdag d. 4. februar 2014 A/B Lørups Ridehus Referat af Bestyrelsesmøde onsdag d. 4. februar 2014 Tilstede: Ole Sebbelov, Alice Fanøe, David Noack, Klaus Jacobsen,G. A., Nicolai Giødesen og Lone Pinnerup Frederiksen (ref.) Gæst:

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning By- og Boligudvalget 2012-13 L 99 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. februar 2013 1. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt.

C har nedlagt påstand om frifindelse, således at lejen for lejemålet Z-vej 29,3.th.,, fastsættes til ,47 kr. årligt. DOM Afsagt den 18. november 2014 i sag nr. BS 27B-3060/2013: Der blev foretaget i ikke offentligt retsmøde sag nr. BS 27B-3060/2013: Pensionskassen for Sygeplejersker c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé 76

Læs mere

Beboerklagenævn. for hvem og til hvad?

Beboerklagenævn. for hvem og til hvad? Beboerklagenævn for hvem og til hvad? Indhold Forord... side 4 Beboerklagenævn i. alle kommuner... side 5 Beboerklagenævnets. sammensætning... side 6 Hvordan arbejder. beboerklagenævnet?... side 8 Beboerklagenævnet

Læs mere

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab.

NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Dagsorden: Pkt. 1- Valg af dirigent. Pkt. 2- Beretning og regnskab. NORDRE MUNKEGÅRD. Referat fra ordinært beboermøde 27-3-2014. Deltagere: Jan Fabricius og Maj-Britt Beboerrepræsentanterne Christensen fra Aberdeen. (BR) samt 30 lejere. Jan Rubin (JR)ejerforeningens formand

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere