Indendørs maling Kvalitet og miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indendørs maling Kvalitet og miljø"

Transkript

1 Interiør Indvendige belægninger Indendørs maling Indendørs maling Kvalitet og miljø Sto Omsorgsfuldt byggeri.

2 Maling betyder langt mere end bare pænt malede vægge. Moderne malinger er hightech produkter, som skal opfylde høje æstetiske og optiske krav og medvirke til et sundt og behageligt indeklima. Sto indendørs malinger opfylder de høje kvalitetskrav; de er fri for blødgørere og opløsningsmidler og er emissionsfattige og derfor velegnede til brug i særligt sensitive områder. Som førende specialist i områderne facadeisoleringssystemer, behandling af facader og indvendige vægge, ventilerede og blandede facadesystemer, akustiksystemer, betonbeskyttelse og istandsættelse af gulvbelægninger er Sto altid på jagt efter innovationer. På den måde lykkedes det f.eks. med StoClimasan Color at udvikle den første fotokatalytiske maling, som forbedrer luften ved normal indendørs belysning. Sto er pioner for miljøbevidst udformning af opholdsrum. Sortimentet af indendørs maling afspejler denne filosofi; optimale løsninger med omsorg for mennesker og miljø.

3 Indhold Systeminformationer Sto indendørs maling 2 Introduktion Indendørs maling fra Sto 4 Indendørs maling og kvalitet EN Indendørs maling og miljø L.F. eller E.L.F. hvad er forskellen? 7 Forklaring af miljømærker Symbolernes betydning og oprindelse 8 Overfladebelastning Matte malinger i stærke farver 10 Oversigt over Sto indendørs maling Egnethed til forskellige belastninger Produktbeskrivelse Sto Indendørs maling 12 StoClimasan Color Malingen som forbedrer luften 13 StoColor Rapid Hurtigtørrende med stor dækkeevne 14 StoSil In Til særligt sensitive områder 15 StoColor Latex 3000, 4000, 5500, 9000 Modstår høje belastninger 16 StoColor In Traditionel indendørs maling 17 StoColor Puran Malingen som kan renses 18 StoColor Isol/StoColor Isol W Isolerende maling 19 Forbehandling Indendørs spartling og grunding 20 Dekorativt indvendigt puds 21 Indendørs maling med silikat Naturlig skimmelbeskyttelse 23 StoColor System Design med farver Sto Indendørs maling Indhold 3

4 Indendørs maling og kvalitet EN Vaskbarhed, glans, kontrastforhold, maksimal partikelstørrelse Siden den er der udstedt en fælles europæisk standard til indendørs maling og lak, EN ; malinger og lakker - vandige belægningsmaterialer og -systemer til indendørs vægge og lofter. EN gælder for glatte og strukturerede belægninger. Nedenfor ses hovedkriterierne til klassificeringen ifølge EN Klassificering ifølge EN Vaskbarhed Klasse 1-5 Kontrastværdi (dækkeevne) Klasse 1-4 Glansgrad Helmat til højglans Maksimal partikelstørrelse Fin til meget grov Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Vaskbarhed - slitage < 5 μm ved 200 vaskeslag 5 μm og < 20 μm ved 200 vaskeslag 20 μm og < 70 μm ved 200 vaskeslag < 70 μm ved 40 vaskeslag Klasse Glans Lysindfaldsvinkel Glansgrad Højglans 60º 60 Silkemat 60º 85º < Mat 85º < 10 Klasse 5 70 μm ved 40 vaskeslag Helmat 85º < 5 4 Sto Indendørs maling - Kvalitet

5 Dækkeevne Maksimal partikelstørrelse Klasse 1 99,5 Klasse Partikelstørrelse Produkter Klasse 2 98 og < 99,5 Klasse 3 95 og < 98 Klasserne skal angives sammen med dækkeevnen (m 2 /l) Fin < 100 μm Indemaling Medium < 300 μm Pudsmaling Klasse 4 < 95 Grov < μm Fin strukturpuds Meget grov > μm Grov strukturpuds Sto Indendørs maling - Kvalitet 5

6 Indendørs maling og miljø E.L.F. eller L.F. hvad er forskellen? Mennesket har prioritet Ved udviklingen af nye indendørs produkter fokuserer Sto på foreneligheden mellem miljø og mennesker. Hvad nytte har en farve med høj dækkeevne, hvis prisen er lugtgene og negativ påvirkning af livskvaliteten i en bolig? Med et kontrolleret udvalg af ikke sundhedsfarlige råmaterialer, garanterer Sto for en ren indendørs maling. Farverne er emissionsfattige og langt de fleste er fuldstændigt fri for opløsningsmidler og blødgørere. Sto har et stort sortiment af ufarlige indendørs produkter, som sørger for god lufthygiejne. Regelmæssig kontrol af TÜV (teknisk kontrolservice i Tyskland) sikrer en høj kvalitet. Standard, L.F. eller E.L.F. hvad er forskellen? Såkaldte standardkvaliteter indeholder op til 1,5 % organiske opløsningsmidler, dvs. kulbrinteforbindelser. Allerede efter et par dage kan disse let eller mellemflygtige forbindelser ikke længere påvises. Men alligevel fører disse forbindelser til lugtgene, som kan reduceres ved hjælp af regelmæssig udluftning. For nogle specielle brugsområder, som f.eks. isoleringsmaling mod vand skader eller nikotin, er disse organiske opløsningsmidler dog nødvendige og bruges af Sto kun til disse formål. L.F.-kvaliteter er ifølge afkortelsen fri for opløsningsmidler (fra tysk LösemittelFrei), men det gælder kun produkter som har et kogepunkt op til 250 C. Alle andre værdier går ud over denne norm. Denne situation er lidt uheldig og er blevet kritiseret af flere forbrugerorganisationer. For disse ikke-flygtige blødgørere har en lang afgasningstid. E.L.F. kvalitet vil sige, at produkterne er fri for opløsningsmidler og blødgørere samt er emissionsfattige (se figuren nedenfor). Kurve over emisssion fra L.F. og E.L.F. produkter. L.F. Indendørs maling (opløsningsmiddelfri) TÜV godkendt Sto Indedørs maling, E.L.F. (fri for opløsningmidler og blødgørere) Ved hjælp af forskellige symboler vises miljøklassificeringen af Sto Indendørs maling f.eks. TÜV-Mærket natureplus Start Efter 1 dag Efter 2 dage Efter 3 dage Efter 7 dage Efter 14 dage Efter 21 dage 6 Sto Indendørs maling - Miljø

7 Forklaring af miljømærker Symbolernes betydning og oprindelse TÜV-Mærket TÜV SÜD gruppen blev i 1866 grundlagt som Dampfkesselrevisionsverein/ dampkedelrevisionsforening og er i dag en global og fremtidsorienteret virksomhed. Med hensyn til klassiske ydelser som f.eks. hovedkontrol (TÜV-plakette), anlægskontrol, produkttest eller erklæringer, er TÜV SÜD gruppen førende. TÜV SÜD gruppen er bl.a. godkendt kontrolinstitut for: - det tyske institut for byggeteknik (prøvekammermålinger ifølge AgBB-skema skema til bedømmelse af byggeprodukter ) - natureplus e.v. (også medlem i kommissionen til bedømmelse af byggeprodukter) - det østrigske miljømærke natureplus er den internationale forening til fremtidsorienteret byggeri. Foreningen fremmer beskyttelsen af miljø og sundhed i byggeindustrien med hensyn til miljømæssigt forsvarlige byggeprodukter og materialer. Foreningen tildeler kvalitetsmærket natureplus til produkter, som opfylder de strenge krav med hensyn til miljø, sundhed og funktionalitet. Foreningen forbinder industriens og forhandlerens interesser med miljø-, sundheds- og forbugerbeskyttelsens anliggender. Medlemmerne kommer fra alle faglige interessegrupper: producenter, forhandlere, forbruger- og miljøorganisationer, planlæggere, konsulenter, og kontrolinstitutter. TÜV-mærket Testet for skadelige stoffer er et troværdigt og forbrugervenligt kendemærke af industri elle produkter og er uafhængigt af industrielle organisationer og producenter. Den samlede certificering af et produkt, dvs. fra inspektion af produktionsanlægget over laboratorie undersøgelser, gennemføres af TÜV SÜD gruppen. Certificerede produkter: Indendørs maling, facademaling, 2-komponent-coatings og kemiske midler til forsegling af overflader på silikatbasis. Oprindelsen kom fra BDB (tysk brancheforening for byggeindustrien) som inviterede de ledende kontrolinstitutter, som beskæftiger sig med tildelingen af miljø-mærker i byggeindustrien, til et fælles og europaomspændende møde. Formålet var bl.a. en forbedring af vejledningen i specialforretningerne. Ud fra dette initiativ udviklede sig først ARGE econcert, derefter econcert e.v. og endelig, igennem en omdøbning, natureplus e.v. Følgende institutter var stiftende medlemmer af ARGE econcert: - eco-miljøinstitut, Köln - IBO østrigsk institut for byggebiologi og økologi, Wien - Institut for miljø og sundhed, Bremen - TÜV Süd gruppe byg og drift, München Sto Indendørs maling - Miljømærker 7

8 Overfladebelastning Matte malinger i stærke farver Trenden går i retning af stærke farver. Disse malerfarver viser dog ofte meget hurtig tegn på slitage. Kan det undgås? Ved mat dispersionsmaling med en stærk farve opstår der altid tegn på pigmentslid eller striber. Det er normalt for mat indendørs maling og ikke en produktfejl. Grunden er, at mat dispersionsmaling med stærk farve ikke dækkes tilstrækkeligt fra bindemidlet. Dette problem er forbundet med en anden trend, som er matte overflader. En mat eller helmat overflade er meget følsom. Alternativet er ikke nødvendigvis højglans. Selv silkemat maling er væsentlig mere robust. Stærk markant farve finder man ofte ved højt frekventerede områder som f.eks. foyerer, trapper osv. Slitage fra berøringer med f.eks. hænder, tøj og tasker kan ikke undgås. Der opstår let pletter, striber og fedtede glansområder. Grunden er, at helmatte og matte malinger (ifølge EN ), indeholder en stor andel af strækmidler og pigmenter. Hvis de skal være meget farve-intensive, tilsættes der yderligere pigmenter, hvilket medfører at mængden af bindemiddel ikke længere rækker til at binde pigmenterne og strækmidlet. Et stærkt opsugende underlag forstærker desuden denne effekt, således at selv simple mekaniske belastninger fører til slitage af strækmidler og pigmenter som ligger åbne i coatingen. Derved opstår de nævnte striber, pletter og glansområder. Disse optiske forandringer er derfor ingen produktfejl, men giver kun udtryk for en for høj forventning til en bestemt slags overflade. Jo mattere malingen er, desto mere følsom er den overfor mekanisk belastning. 8 Sto Indendørs maling Overfladebelastning

9 Underlag Mat indendørs maling: På grund af mekanisk belastning komprimeres de frit liggende pigmenter og strækmidler som så fører til en forandring af farvetone og glansgrad. Alligevel kan stærke farver realiseres uden problemer og med vedvarende effekt. Glansens balance opnås allerede med silkematte coatings (medium glans iht. EN ), strækmidlernes og pigmenternes binding forbedres og beskyttes tilsvarende. Til vægmaling med mat overflade kan man undgå at det blanke udseende opstår, ved at øge glansgraden lidt. Afgørelsen om hvilken glansgrad der foretrækkes, træffes i forhold til hver enkelt situation. Underlag Silkemat indendørs maling: De bundne pigmenter og strækmidler beskyttes igennem bindemiddellaget imod mekanisk påvirkning. Anbefalinger for indendørs maling med stærke farver Glansgrad ifølge EN Belastning Anbefalede Sto-produkter Mat Lav StoColor Latex 3000, StoColor In Silkemat Høj StoColor Latex 4000/5500 Højglans Meget høj StoColor Latex 9000 Brug af stærke farver i mat indendørs maling på dispersionsbasis og silikat-, lim-, og kalkmaling anbefales ikke. Sto Indendørs maling - Overfladebelastning 9

10 Oversigt over Sto indendørs maling Ifølge EN , miljømærke Egnethed til forskellige specielle belastninger Glansgrad Vaskbarhed, klasse Dækkeevne ca. [m 2 /l] for gipsplader TÜV-Mærke Testet for skadestoffer natureplus StoClimasan Color Helmat 2 8,0 StoColor Rapid Helmat 3 8,0 StoColor In Helmat 3 8,0 StoColor Latex 3000 Helmat 2 8,5 StoColor Latex 4000 Silkemat 1 8,5 StoColor Latex 5500 Silkemat 1 8,5 StoColor Latex 9000 Højglans 1 8,5 StoColor Isol W Mat 1 8,0 StoColor Isol Helmat 2 7,0 StoColor Puran Satin* Silkemat 1 6,5 StoColor Puran Brillant* Højglans 1 8,0 StoSil In Helmat 2 8,0 StoWarofix Innen Helmat 3 5,0 Krav opfyldes. * Ved hjælp af et yderligere transparent lag StoColor Puran DL opnås den højeste dekontamineringsklasse ifølge EN Sto Indendørs maling - Overfladebelastning

11 Egnet til allergiker Brandklasse A2 (P-BWU ) Brandklasse A2 (P-SAC 02/-127) Brandklasse B1 (P-BWU ) Bestandighed overfor kemikalier Egnet til fødevareområdet * Høj resistens mod kontaminering. StoClimasan Color StoColor Rapid StoColor In StoColor Latex 3000 StoColor Latex 4000 StoColor Latex 5500 StoColor Latex 9000 StoColor Isol W StoColor Isol StoColor Puran Satin StoColor Puran Brillant StoSil In StoWarofix Innen Krav opfyldes. * Resistens mod kontaminering = Produktets store tæthed tillader ikke snavs, bakterier osv. at trænge ind i den malede overflade. Sto Indendørs maling - Oversigt 11

12 StoClimasan Color Malingen som forbedrer luften Den eneste maling som renser luften i rummet ved normal belysning Fordele Nedbryder konstant farlige stoffer i luften Fjerner ubehagelige lugte Velegnet til såvel private boliger som til hotel og restaurant, venteværelser, sygehuse, skoler osv. Stoffer og gasser i luften kommer i kontakt med de malede overflader på vægge og loft. Lys aktiverer katalysatoren i malingen og de skadelige stoffer på overfladen nedbrydes. Resultatet bliver en betydelig bedre luft i rummet. Normal indendørs belysning er tilstrækkelig Maling som forbedrer luften StoClimasan Color er den første indendørs maling som ikke behøver sollys for at forbedre luften. Tænd lyset og forbedringen af luften starter. Lært fra naturen Malingens rensende effekt er resultatet af intens forskning og viden om fotokatalyse i naturen, hvor planternes grønne klorofyl omdanner kuldioxid til syre. Til forskel fra naturens fotokatalysatorer, behøver malingens fotokatalytiske pigment ikke UV-stråling, hvilket betyder, at almindelig indendørs belysning er nok til at give effekt. På grund af den rensende effekt er StoClimasan Color velegnet til både private boliger, hoteller og restauranter, venteværelser, sygehuse og skoler. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 2 iht. EN Helmat Dækkeevne 1 ved 8 m 2 /l Diffusionsåben Kan tones i 86 pastelfarver TÜV testet for skadelige stoffer Nedbrydning af skadelige stoffer og lugte som f.eks. formaldehyd, cigaretrøg, mados osv. Dokumenterede lugtreducerende egenskaber Med StoClimasan Color bliver luften i rummet renere selv ved normal indendørs belysning. 12 Sto Indendørs malinger Fordele og egenskaber

13 StoColor Rapid Hurtigtørrende med stor dækkeevne Fordele Normalt er et lag tilstrækkeligt Stor rentabilitet Mindre arbejde, større rentabilitet, bedre indeklima StoColor Rapid har maksimal dækkeevne i kategorien Dækkeevne ifølge EN er StoColor Rapid i klasse 1. Som regel betyder det pålidelig dækning med ét lag, hvilket sparer tid og penge. StoColor Rapid er helmat og det optiske resultat er en jævn og mineralsk overflade. StoColor Rapid giver et godt indeklima, da der ikke afgives farlige substanser til omgivelsen. I StoColor Rapid er der hverken opløsningsmidler eller blødgørere. Dette garanteres igennem regelmæssige kontroller fra TÜV SÜD og Sto.. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 3 iht. EN Dækkeevne 1 ved 8 m2/l Diffusionsåben, sd-værdi < 0,05m Kan tones i begrænset omfang iht. StoColor System TÜV testet for skadelige stoffer Helmat Maksimal dækkeevne og et godt indeklima. StoColor Rapid sørger for en optisk jævn overflade med kun et lag. Sto Indendørs malinger Fordele og egenskaber 13

14 StoSil In Til særligt sensitive områder Indeholder ingen konserveringsmidler velegnet til allergikere Fordele Uden konserveringsmidler Velegnet til allergikere Særlig emissionsfattig maling Naturlig beskyttelse mod skimmel Blide farver Jo mindre forurenet indendørs rum er, desto større velbefindende. Mennesker med allergi er ofte udsat for belastninger også inde i rummet. StoSil indeholder ingen blødgørere eller konserveringsmidler og er emissionsfri og dermed velegnet for allergikere. Til børnehaver, skoler, syge huse, plejehjem og alle private rum er StoSil In den optimale løsning for omgivelser fri for skadelige stoffer. Effektiv forarbejdning StoSil In er en silikatholdig indendørs maling, klar til brug, med høj hvidhedsgrad og en fremragende dækkeevne. Den kan modstå høje belastninger (vaskbarhed klasse 2 iht. EN ), er nem og hurtig at forarbejde. For det meste er et lag tilstrækkeligt. Det har en positiv effekt på materialeforbruget og dermed også på pengepungen. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 2 iht. EN Dækkeevne 1 ved 8 m 2 /l Maksimal dækkeevne TÜV testet for skadelige stoffer, natureplus Diffusionsåben, sd-værdi 0,006 m Helmat Brugsområde Venteværelser, skoler, børnehaver, plejehjem osv. StoSil In er særlig velegnet til allergikere. 14 Sto Indendørs maling Fordele og egenskaber

15 StoColor Latex 3000, 4000, 5500, 9000 Modstår høje belastninger Stærke farver som kan modstå alle belastninger Fordele Modstår høje mekaniske belastninger Tåler desinfektionsmidler Velegnet til såvel private boliger som til hoteller, restauranter, venteværelser og sygehuse Stærke farver til store krav StoColor Latex-serien er ren farvepower til vægge; robust og modstandsdygtige farver er altid flotte i alle inden dørs rum, som er udsat for høje belastninger. Lige meget om det er sygehuse, laboratorier, venteværelser, køkkener eller kantiner. Maling til ekstremt brug StoColor Latex tåler desinfektionsmidler og mekaniske belastninger. Malingen velegnet til overflader af fiberglasvæv og strukturerede overflader. Den er fri for opløsningsmidler og blødgørere og kan bruges i alle fødevareområder. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 1 (type 3000: klasse 2) iht. EN Dækkeevne 2 ved 8,5 m 2 /l TÜV testet for skadelige stoffer Jo højere krav der stilles, desto stærkere skal malingen være. StoColor Latex klarer også de stærkeste belastninger. Sto Indendørs maling Fordele og egenskaber 15

16 StoColor In Traditionel indendørs maling Lige meget hvor - StoColor In passer altid! Fordele TÜV testet for skadelige stoffer Fås i de fleste farvetoner Farven til alle formål StoColor In er en velkendt kvalitet på mange vægflader. StoColor In er universel blandt indendørs maling og er f.eks. velegnet til private boliger. Denne matte indendørs maling, som er testet for skadelige stoffer, har en stor dækkeevne, er fri for opløsningsmidler og blødgørere og er emissionsfattig. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 3 iht. EN Dækkeevne 2 ved 8 m 2 /l Uden opløsningsmidler og blødgørere og er emissionsfattig Helmat Diffusionsåben, sd-værdi < 0,05 m Kan tones iht. Sto-Color System TÜV testet for skadelige stoffer 16 Sto Indendørs maling Fordele og egenskaber

17 StoColor Puran Malingen som kan renses Sikkerhed for de mest sensitive områder Væbnet til vanskelige situationer Sygehuse, operationsstuer, intensivafdelinger, laboratorier eller plejeafdelinger er de mest sensitive inden - dørs områder. StoColor Puran kan leve op til kravene for disse rum; malingen er yderst modstandsdygtig og kan renses. Klarer de højeste krav StoColor Puran en polyuretan lakfarve som kan fortyndes med vand og som tåler desinfektionsmidler, svage syrer, lud og mineralske smøremidler. Fordele Til maksimale mekaniske belastninger Tåler desinfektionsmidler Kan bruges i nuklearmedicinen, i operationsstuer, isotop- og røntgenafdelinger, da den kan renses iht. den højeste klasse i EN Dekontaminerbar iht. den højeste klasse i EN Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 1 iht. EN Dækkeevne 2 ved 7 m 2 /l Fri for nonylphenol Silkemat, hhv. højglans Kan tones iht. StoColor System TÜV testet for skadelige stoffer Sto Indendørs maling Fordele og egenskaber 17

18 StoColor Isol/StoColor Isol W Isolerende maling Til underlag med gennemtrængende bestanddele Fordele Stor isoleringsevne mod gennemtrængende bestanddele som ændrer vægfarven Lugtfri Maling til løsning af problemer I årenes løb aflejres der mange forskellige stoffer i rummene. Disse såkaldte migrationsaktive stoffer er f.eks. sod, nikotin, bestanddele af træ eller aflejringer efter vandskader. De farveforandrede steder kan man nemt renovere med StoColor Isol. Stop for sod og røg StoColor Isol er en aromatfri isoleringsmaling med opløsningsmidler til brug på problematiske indendørs underlag. Kan fortyndes med StoFluid AF. Vaskbarhed klasse 2 iht. EN Mat og kan tones i begrænset omfang iht. StoColor System. StoColor Isol W er en vandholdig isoleringsmaling til brug på underlag der er forurenet af nikotin, sod eller vand. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 2 iht. EN (hhv. StoColor Isol W klasse 1) Dækkeevne 2 ved 7 m 2 /l Helmat Diffusionsåben Kan tones i begrænset omfang iht. StoColor System 18 Sto Indendørs maling Fordele og egenskaber

19 Forbehandling Forbehandlingen er en afgørende faktor for malingens kvalitet Forskellige spartelmasser, grundere og mellemstrygninger passer til Sto Indendørs maling Spartelmasse til indendørs brug StoLevell In Fill Spartling og fyldning af fuger, revner, større huller i lofter og vægge, til udjævning af tapetserings- og malearbejder. Kun til indendørs brug. StoLevell In Z StoLevell In Fine StoLevell In XXL StoLevell In Repair Hurtigtørrende spartelmasse Fyld- og planspartelmasse til fyldning af dybe huller, lunker og fuger i betonelementer og pladelofter. Kun til indendørs brug. Håndspartel, nem forarbejdning til beton, dekorativt glasfibervæv, porebeton, gipsplader og andre mineralske underlag, TÜV- testet for skadelige stoffer. Kun til indendørs brug. Hånd- og sprøjtespartel, nem forarbejdning til beton, puds, dekorativt glasfibervæv, porebeton, gipsplader og andre mineralske underlag. Kun til indendørs brug. Fyld og pletspartel til små flader, indendørs og udendørs. Spartling på grundet træ (indendørs), puds, beton og grundet jern. Grunder/mellemstrygning Grunder som regulerer absorberingsevnen StoPrim Plex Universalgrunder uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig til mineralske underlag Universalgrunder på acrylbasis, TÜV-mærkning, overfladehærdende, god penetration, vedhæftningsforbedrende, absorberende, farveløs transparent, klar til brug. Isolerende grundere StoPrim Isol Vandholdig isolerende grunder på acrylharpiksbasis Isolerende, regulerer absorberingsevnen, lugtfri, klar til brug. F.eks. til gipsog spånplader, isolerende ved nikotin, sod og vandpletter, samt farveskift på træværk. StoPrep Isol Q Vandholdig isolerende grunder på acrylharpiksbasis Isolerende, vedhæftningsforbedrende, regulerer absorberingsevnen, lugtfri. F.eks. til gips- og spånplader, isolerende ved nikotin, sod og vandpletter, samt farveskift på træværk. Mellemstrygning StoPrep In Mellemstrygning til organiske og mineralske coatings Fyldig organisk bundet mellemstrygning, CO 2 - og diffusionsåben, fri for opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, TÜV-mærket, vedhæftningsforbedrende, kan tones iht. StoColor System, klar til brug. Nærmere oplysninger: se Tekniske Faktablade. For dekorative spartelmasser til indendørs brug se StoColor Collection//Linea di calce. Sto Indendørs maling Forbehandling 19

20 Dekorativt indvendigt puds StoDecolit K (kradsepuds), R (rillepuds), MP (modellerpuds) Organisk bundet finpuds Uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, spændingsfri, TÜV-mærket, elastisk, tåler mekanisk belastning, lav modtagelighed for snavs, høj CO 2 - og diffussionsåbenhed, brandklasse A2, hvid, klar til brug. StoGranit Organisk bundet naturstenspuds Cementfri naturstenspuds, tåler høj mekanisk belastning, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, klar til brug. 20 Sto Indendørs maling - Dekorativt puds

21 Indendørs maling med silikat Naturlig skimmelbeskyttelse Betydningen af sundhedsvenlige byggematerialer bliver mere og mere vigtigt. Sto Indendørs maling med silikat giver et særligt rent indeklima. Som supplement til de naturlige mineralske egenskaber, har silikatmaling endnu flere fordele. Rent og sikkert; beskyttelse mod skimmel uden kemiske tilsætninger Silikat er et mineralsk produkt som i dag anvendes i mange øko- og bioprodukter bl.a. i fødevareindustrien. Sammensætningen af kaliumsilikat som bindemiddel og mineralske strækmidler gør Sto s indendørs maling med silikat særlig bestandig og sikker. På grund af produkternes høje alkalitet og bindemiddelteknologi opnås der en naturlig beskyttelse mod skimmel. Med den høje diffusionsåbenhed optages der vanddamp som for hindrer dannelsen af skimmel på grund af fugtige overflader. Yderligere reguleres luftfugtigheden hvilket har en positiv effekt på indeklimaet. Ingen konserveringsmidler Ved produkter, som indeholder konserveringsmidler, kan der især under tørring og på grund af diffusionen opstå øget koncentration af konserveringsmidler i rummet. Hos modtagelige personer kan det forårsage negative reaktioner. Sto s indendørs silikatprodukter indeholder ingen konserveringsmidler. Derfor er de specielt ideelle til alle sensitive områder, som f.eks. børnehaver og soveværelser og er optimalt velegnet for allergikere. Fordele Ingen skimmel Beskyttelse mod skimmel på grund af høj alkalitet. Behageligt indeklima på grund af diffusionsåbne vægge med høj optagelse af fugtighed Sikkerhed Intet allergipotentiale, da produkterne er fri for konserveringsmidler, opløsningsmidler og blødgørere og er emissionsfattige. Dokumenteret iht. natureplus og TÜV. Sto Indendørs maling - silikat 21

22 Oversigt over Sto Indendørs maling med silikat StoPrep Sil Grunder, som er testet for skadelige stoffer, på silikatbasis til mineralske coatings, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, brandklasse B1, meget høj hvidhedsgrad, høj diffussionsåbenhed. StoSil In Testet for skadelige stoffer, indendørs maling på silikatbasis, klar til brug, vaskbarhed klasse 2 iht. EN , uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, høj hvidhedsgrad, høj diffusionsåbenhed, fremragende dækkeevne. StoDecosil K/R Finpuds, testet for skadelige stoffer, på silikatbasis med kradse- og rillepudsstruktur, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, brandklasse B1, meget høj hvidhedsgrad, høj diffusionsåbenhed. StoSil Decor Strukturcoating på silikatbasis, testet for skadelige stoffer, til særligt rentable og dekorative strukturoverflader, mat, sprøjtepudslignende overflade med fin eller medium partikelstørrelse, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, høj diffusionsåbenhed. StoSil Struktur Fyldig fin strukturmaling og lasurfarve på silikatbasis, testet for skadelige stoffer, mat, struktureret dekorativ overflade afhængigt af anvendelsen, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, høj diffusionsåbenhed. StoSil Patina Lasurfarve på silikatbasis, testet for skadelige stoffer, klar til brug, til dekorative malinger på puds. På strukturoverflader som f.eks. StoStil Struktur, mat, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, høj diffusionsåbenhed. Sto Indendørs maling med silikat Egenskaber Grunding Indendørs Overfladecoating Finpuds Strukturcoating Strukturmaling Lasur StoPrep Sil StoSil In StoDecosil K/R StoSil Decor Fine/Medium StoSil Struktur Fine/Medium StoSil Patina Uden konserveringsmiddel Uden opløsningsmidler/blødgørere Emissionsfattig natureplus -certificeret Brandklasse B1 A2 B1 A2 A2 Meget høj hvidhedsgrad Diffusionsåbenhed Vanddampdiffusion 4012 g/(m 2 -d) 3652 g/(m 2 -d) 214 g/(m 2 -d) 2941 g/(m 2 -d) 2708 g/(m 2 -d) sd-værdi 0,005 m 0,006 m 0,10 m 0,007 m 0,008 m < 0,01 m Krav opfyldes. 22 Sto Indendørs maling - silikat

23 StoColor System Design med farver Indendørs design Mennesker opholder sig halvfjerds til halvfems procent af tiden i lukkede rum. En nærmere undersøgelse af de faktorer, som har indflydelse på indretningen, er derfor nærliggende. Farver, struktur, og lys er nogle hovedelementer i indendørs design. Den fornemmelse man har, når man træder ind i et rum, er afhængig af mange personlige følelser, men også af objektive kriterier, såsom rummets proportioner, akustik, materialer og ikke mindst farver og lysforhold. Jo bedre samspillet mellem disse faktorer er, desto mere positiv bliver rummets stemning. Dette er særligt elementært i bygninger som f.eks. klinikker, plejehjem, skoler eller børnehaver. Samt ikke mindst for arbejdspladser og parkeringsanlæg. Designet af disse funktionelle rum er derfor en vigtig opgave. Foruden funktioner som overflader, materialer og farvevalg, indgår der også æstetiske og psykologiske apekter i designet. Sto Design Farver er et spil af refleksion og absorption af lys. Først i den menneskelige hjerne opstår farver som et visuelt indtryk. Det betyder dog ikke, at farver kan anvendes tilfældigt. Farvedesign indenfor byggeriet er en dynamisk proces med mange parametre og variabler. Arbejdet med disse parametre og variabler forud sætter en stor erfaring, knowhow og ansvarsbevidsthed. Sto har ved større objekter mulighed for at hjælpe med forslag til design og sammensætning af farver via vores eget designstudie i Tyskland. Kontakt din Sto konsulent for mere information StoColor System Et værktøj som Sto tilbyder som hjælp til farvesammensætning er vores eget udviklede farvesystem StoColor System. Målet er anvendelige designværktøjer til forskellige typer arkitektur, stilretninger og materialer. StoColor System s funktionalitet - Hurtig og enkel forståelse gennem en overskuelig og logisk opbygning. - Sikrere farvevalg for brugeren via det nuancerede udvalg af farver til både indvendig og udvendig brug. - Ergonomisk udformning til alle farveudvælgelsens faser. Grøn Blå Gul Violet Orange Rød 1. Menneskets farveopfattelse Primært skelner menneskets opfattelse mellem farverne gul, orange, rød, violet, blå og grøn. Denne farveopfattelse er udgangspunktet for StoColor System. 2. Farvecirklens 24 basisfarver De 6 primære opfattelsesområder inddeles hver i yderligere 4 nuancer. Resultatet bliver cirklen med 24 basisfarver, som er grundlaget for StoColor System. 3. Nemt overblik Samtlige nuancer i StoColor System farvekort har et nummer med information om lysrefleksion og basisfarve. Det giver hurtigt indblik i farvernes system. Sto Indendørs maling - StoColor System 23

24 Danmark Sto Scandinavia DK-2650 Hvidovre Telefon Sverige Sto Scandinavia AB Gesällgatan 6 SE Linköping Telefon Telefax Estland Sto Finexter Oy EE Tallin Telefon Finland Sto Finexter Oy FI Vantaa Telefon Norge Sto Norge AS NO-0664 Oslo Telefon Sto Scandinavia januar 2008 Sto Omsorgsfuldt byggeri.

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs

Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk. indendørs Få spændende inspiration og gode råd om farver på www.sadolin.dk indendørs Kom rigtig godt i gang Med denne guide giver vi vores viden og erfaring videre til dig, så du står tilbage med det bedste resultat.

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen

TEMAHÆFTE. Malings typer som er velegnet til facademaling. Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Malerafdelingen TEMAHÆFTE Malings typer som er velegnet til facademaling Erhvervsskolen NORDSJÆLLAND Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning.

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling

16 fyldstoffer 17 opløsningsmidler. 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler. 21 Tørstoffer - hvad er det? 23 Organismer relateret til maling ? 3 INdLEDNING 3 produktion Af MALING 3 Hvad består maling af? 4 Bindemidler 4: Olier - Alkyd 5: Hvordan hæfter alkyd (olie) til underlaget? 5: Alkydens (oliens) tørreproces 6: Eksempel på olier 7: Linolie

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING

SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING SUNDHED & PLEJE GIV PLEJESEKTOREN EN BEDRE BEHANDLING 2 3 ARKITEKTUREN OG DENS VIRKEMIDLER SKAL BRUGES AKTIVT TIL AT FREMME PATIENTERNES FYSISKE OG PSYKISKE HELING. #01 DESIGN & AKUSTIK 5 FLEKSIBELT, ÆSTETISK

Læs mere

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning

Forvandling fra vision til design. Rockpanel facadebeklædning Forvandling fra vision til design Rockpanel facadebeklædning Hvis du vil forstå Rockpanels historie, behøver du bare se på facaden Enhver virksomhed og bygning har sin egen historie. Historier, der kan

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres

Den Sunde Bolig. Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Et redskab for bygherrer og rådgivere når ejendommen skal renoveres Den Sunde Bolig Den Sunde Bolig består af denne publikation og hjemmesiden www.densundebolig.dk som blandt andet indeholder

Læs mere

Tak, fordi du har valgt Hempel

Tak, fordi du har valgt Hempel - Tak, fordi du har valgt Hempel Velkommen til Hempels Den Lille Søstærke, som du kan bruge som en hjælp til enhver maleopgave. Denne manual giver dig ikke kun oplysninger om hele vores sortiment, men

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Danmarks bedste håndværkergaranti

Danmarks bedste håndværkergaranti Danmarks bedste håndværkergaranti 1 Jydsk Tagteknik udfører tagog renoveringsopgaver over hele landet. Læs mere på side 5 Hos Jydsk Tagteknik monterer vi kun vinduer og døre af højeste kvalitet. Læs mere

Læs mere

Tætningssystemer. Horisontalspærre. mod opstigende fugt i murværk. Patenteret system

Tætningssystemer. Horisontalspærre. mod opstigende fugt i murværk. Patenteret system Tætningssystemer Horisontalspærre mod opstigende fugt i murværk Patenteret system Hvorfor er opstigende fugt relevant for husejere? Opstigende fugt hører til de hyppigst forekommende skader i murværk.

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer

Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer 2 Sika's løsninger til montering af vinduer indhold 5 INTRODUKTION 6 7 8 9 10 12 13 14 KORREKT VINDUESMONTERING AFGØRENDE FOR EN TÆT BYGNINGSKONSTRUKTION

Læs mere

SKALFLEX PRODUKTKATALOG

SKALFLEX PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG 08/2012 SKALFLEX PRODUKTKATALOG Indhold Puds og cementbaserede produkter Skaltherm Grundpuds... 4 Skalcem 1000... 4 Skalcem 2000 / Colour Filts 2000... 5 Skalcem 3000... 5 Multipuds... 6

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling

Indhold 1. Indhold. Farvekort emaljer Farvekort bundmaling DEN LILLE SØSTÆRKE Indhold 1 Før du maler Hvornår kan jeg male?........... 3 Ventilation...4 Fjernelse af gammel maling....... 4 Affedtning og rengøring...5 Slibning...6 Spartling...8 Udregning af malingsareal....9

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke...

Indhold. Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Tekstilhåndbog Indhold Naturfibre Diagram... Uld... Bomuld... Økologisk bomuld... Hør... Silke... Kunstfibre Diagram... Regenerede fibre... Viskose... Syntetiske fibre... Polyester... Trevira cs... Polyamid

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold

LED-LYS TIL ÆLDRE LYS OG TRIVSEL. Projektrapport februar 2015. Indhold LED-LYS TIL ÆLDRE Projektrapport februar 2015 LYS OG TRIVSEL Forskningsprojektet Energieffektivt og sundhedsfremmende lys i ældresektoren har undersøgt mulighederne for at forbedre ældre menneskers trivsel

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 3 april 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 1397-1492 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK ARKITEKT FRIIS & MOLTKE

Læs mere