Indendørs maling Kvalitet og miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indendørs maling Kvalitet og miljø"

Transkript

1 Interiør Indvendige belægninger Indendørs maling Indendørs maling Kvalitet og miljø Sto Omsorgsfuldt byggeri.

2 Maling betyder langt mere end bare pænt malede vægge. Moderne malinger er hightech produkter, som skal opfylde høje æstetiske og optiske krav og medvirke til et sundt og behageligt indeklima. Sto indendørs malinger opfylder de høje kvalitetskrav; de er fri for blødgørere og opløsningsmidler og er emissionsfattige og derfor velegnede til brug i særligt sensitive områder. Som førende specialist i områderne facadeisoleringssystemer, behandling af facader og indvendige vægge, ventilerede og blandede facadesystemer, akustiksystemer, betonbeskyttelse og istandsættelse af gulvbelægninger er Sto altid på jagt efter innovationer. På den måde lykkedes det f.eks. med StoClimasan Color at udvikle den første fotokatalytiske maling, som forbedrer luften ved normal indendørs belysning. Sto er pioner for miljøbevidst udformning af opholdsrum. Sortimentet af indendørs maling afspejler denne filosofi; optimale løsninger med omsorg for mennesker og miljø.

3 Indhold Systeminformationer Sto indendørs maling 2 Introduktion Indendørs maling fra Sto 4 Indendørs maling og kvalitet EN Indendørs maling og miljø L.F. eller E.L.F. hvad er forskellen? 7 Forklaring af miljømærker Symbolernes betydning og oprindelse 8 Overfladebelastning Matte malinger i stærke farver 10 Oversigt over Sto indendørs maling Egnethed til forskellige belastninger Produktbeskrivelse Sto Indendørs maling 12 StoClimasan Color Malingen som forbedrer luften 13 StoColor Rapid Hurtigtørrende med stor dækkeevne 14 StoSil In Til særligt sensitive områder 15 StoColor Latex 3000, 4000, 5500, 9000 Modstår høje belastninger 16 StoColor In Traditionel indendørs maling 17 StoColor Puran Malingen som kan renses 18 StoColor Isol/StoColor Isol W Isolerende maling 19 Forbehandling Indendørs spartling og grunding 20 Dekorativt indvendigt puds 21 Indendørs maling med silikat Naturlig skimmelbeskyttelse 23 StoColor System Design med farver Sto Indendørs maling Indhold 3

4 Indendørs maling og kvalitet EN Vaskbarhed, glans, kontrastforhold, maksimal partikelstørrelse Siden den er der udstedt en fælles europæisk standard til indendørs maling og lak, EN ; malinger og lakker - vandige belægningsmaterialer og -systemer til indendørs vægge og lofter. EN gælder for glatte og strukturerede belægninger. Nedenfor ses hovedkriterierne til klassificeringen ifølge EN Klassificering ifølge EN Vaskbarhed Klasse 1-5 Kontrastværdi (dækkeevne) Klasse 1-4 Glansgrad Helmat til højglans Maksimal partikelstørrelse Fin til meget grov Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Vaskbarhed - slitage < 5 μm ved 200 vaskeslag 5 μm og < 20 μm ved 200 vaskeslag 20 μm og < 70 μm ved 200 vaskeslag < 70 μm ved 40 vaskeslag Klasse Glans Lysindfaldsvinkel Glansgrad Højglans 60º 60 Silkemat 60º 85º < Mat 85º < 10 Klasse 5 70 μm ved 40 vaskeslag Helmat 85º < 5 4 Sto Indendørs maling - Kvalitet

5 Dækkeevne Maksimal partikelstørrelse Klasse 1 99,5 Klasse Partikelstørrelse Produkter Klasse 2 98 og < 99,5 Klasse 3 95 og < 98 Klasserne skal angives sammen med dækkeevnen (m 2 /l) Fin < 100 μm Indemaling Medium < 300 μm Pudsmaling Klasse 4 < 95 Grov < μm Fin strukturpuds Meget grov > μm Grov strukturpuds Sto Indendørs maling - Kvalitet 5

6 Indendørs maling og miljø E.L.F. eller L.F. hvad er forskellen? Mennesket har prioritet Ved udviklingen af nye indendørs produkter fokuserer Sto på foreneligheden mellem miljø og mennesker. Hvad nytte har en farve med høj dækkeevne, hvis prisen er lugtgene og negativ påvirkning af livskvaliteten i en bolig? Med et kontrolleret udvalg af ikke sundhedsfarlige råmaterialer, garanterer Sto for en ren indendørs maling. Farverne er emissionsfattige og langt de fleste er fuldstændigt fri for opløsningsmidler og blødgørere. Sto har et stort sortiment af ufarlige indendørs produkter, som sørger for god lufthygiejne. Regelmæssig kontrol af TÜV (teknisk kontrolservice i Tyskland) sikrer en høj kvalitet. Standard, L.F. eller E.L.F. hvad er forskellen? Såkaldte standardkvaliteter indeholder op til 1,5 % organiske opløsningsmidler, dvs. kulbrinteforbindelser. Allerede efter et par dage kan disse let eller mellemflygtige forbindelser ikke længere påvises. Men alligevel fører disse forbindelser til lugtgene, som kan reduceres ved hjælp af regelmæssig udluftning. For nogle specielle brugsområder, som f.eks. isoleringsmaling mod vand skader eller nikotin, er disse organiske opløsningsmidler dog nødvendige og bruges af Sto kun til disse formål. L.F.-kvaliteter er ifølge afkortelsen fri for opløsningsmidler (fra tysk LösemittelFrei), men det gælder kun produkter som har et kogepunkt op til 250 C. Alle andre værdier går ud over denne norm. Denne situation er lidt uheldig og er blevet kritiseret af flere forbrugerorganisationer. For disse ikke-flygtige blødgørere har en lang afgasningstid. E.L.F. kvalitet vil sige, at produkterne er fri for opløsningsmidler og blødgørere samt er emissionsfattige (se figuren nedenfor). Kurve over emisssion fra L.F. og E.L.F. produkter. L.F. Indendørs maling (opløsningsmiddelfri) TÜV godkendt Sto Indedørs maling, E.L.F. (fri for opløsningmidler og blødgørere) Ved hjælp af forskellige symboler vises miljøklassificeringen af Sto Indendørs maling f.eks. TÜV-Mærket natureplus Start Efter 1 dag Efter 2 dage Efter 3 dage Efter 7 dage Efter 14 dage Efter 21 dage 6 Sto Indendørs maling - Miljø

7 Forklaring af miljømærker Symbolernes betydning og oprindelse TÜV-Mærket TÜV SÜD gruppen blev i 1866 grundlagt som Dampfkesselrevisionsverein/ dampkedelrevisionsforening og er i dag en global og fremtidsorienteret virksomhed. Med hensyn til klassiske ydelser som f.eks. hovedkontrol (TÜV-plakette), anlægskontrol, produkttest eller erklæringer, er TÜV SÜD gruppen førende. TÜV SÜD gruppen er bl.a. godkendt kontrolinstitut for: - det tyske institut for byggeteknik (prøvekammermålinger ifølge AgBB-skema skema til bedømmelse af byggeprodukter ) - natureplus e.v. (også medlem i kommissionen til bedømmelse af byggeprodukter) - det østrigske miljømærke natureplus er den internationale forening til fremtidsorienteret byggeri. Foreningen fremmer beskyttelsen af miljø og sundhed i byggeindustrien med hensyn til miljømæssigt forsvarlige byggeprodukter og materialer. Foreningen tildeler kvalitetsmærket natureplus til produkter, som opfylder de strenge krav med hensyn til miljø, sundhed og funktionalitet. Foreningen forbinder industriens og forhandlerens interesser med miljø-, sundheds- og forbugerbeskyttelsens anliggender. Medlemmerne kommer fra alle faglige interessegrupper: producenter, forhandlere, forbruger- og miljøorganisationer, planlæggere, konsulenter, og kontrolinstitutter. TÜV-mærket Testet for skadelige stoffer er et troværdigt og forbrugervenligt kendemærke af industri elle produkter og er uafhængigt af industrielle organisationer og producenter. Den samlede certificering af et produkt, dvs. fra inspektion af produktionsanlægget over laboratorie undersøgelser, gennemføres af TÜV SÜD gruppen. Certificerede produkter: Indendørs maling, facademaling, 2-komponent-coatings og kemiske midler til forsegling af overflader på silikatbasis. Oprindelsen kom fra BDB (tysk brancheforening for byggeindustrien) som inviterede de ledende kontrolinstitutter, som beskæftiger sig med tildelingen af miljø-mærker i byggeindustrien, til et fælles og europaomspændende møde. Formålet var bl.a. en forbedring af vejledningen i specialforretningerne. Ud fra dette initiativ udviklede sig først ARGE econcert, derefter econcert e.v. og endelig, igennem en omdøbning, natureplus e.v. Følgende institutter var stiftende medlemmer af ARGE econcert: - eco-miljøinstitut, Köln - IBO østrigsk institut for byggebiologi og økologi, Wien - Institut for miljø og sundhed, Bremen - TÜV Süd gruppe byg og drift, München Sto Indendørs maling - Miljømærker 7

8 Overfladebelastning Matte malinger i stærke farver Trenden går i retning af stærke farver. Disse malerfarver viser dog ofte meget hurtig tegn på slitage. Kan det undgås? Ved mat dispersionsmaling med en stærk farve opstår der altid tegn på pigmentslid eller striber. Det er normalt for mat indendørs maling og ikke en produktfejl. Grunden er, at mat dispersionsmaling med stærk farve ikke dækkes tilstrækkeligt fra bindemidlet. Dette problem er forbundet med en anden trend, som er matte overflader. En mat eller helmat overflade er meget følsom. Alternativet er ikke nødvendigvis højglans. Selv silkemat maling er væsentlig mere robust. Stærk markant farve finder man ofte ved højt frekventerede områder som f.eks. foyerer, trapper osv. Slitage fra berøringer med f.eks. hænder, tøj og tasker kan ikke undgås. Der opstår let pletter, striber og fedtede glansområder. Grunden er, at helmatte og matte malinger (ifølge EN ), indeholder en stor andel af strækmidler og pigmenter. Hvis de skal være meget farve-intensive, tilsættes der yderligere pigmenter, hvilket medfører at mængden af bindemiddel ikke længere rækker til at binde pigmenterne og strækmidlet. Et stærkt opsugende underlag forstærker desuden denne effekt, således at selv simple mekaniske belastninger fører til slitage af strækmidler og pigmenter som ligger åbne i coatingen. Derved opstår de nævnte striber, pletter og glansområder. Disse optiske forandringer er derfor ingen produktfejl, men giver kun udtryk for en for høj forventning til en bestemt slags overflade. Jo mattere malingen er, desto mere følsom er den overfor mekanisk belastning. 8 Sto Indendørs maling Overfladebelastning

9 Underlag Mat indendørs maling: På grund af mekanisk belastning komprimeres de frit liggende pigmenter og strækmidler som så fører til en forandring af farvetone og glansgrad. Alligevel kan stærke farver realiseres uden problemer og med vedvarende effekt. Glansens balance opnås allerede med silkematte coatings (medium glans iht. EN ), strækmidlernes og pigmenternes binding forbedres og beskyttes tilsvarende. Til vægmaling med mat overflade kan man undgå at det blanke udseende opstår, ved at øge glansgraden lidt. Afgørelsen om hvilken glansgrad der foretrækkes, træffes i forhold til hver enkelt situation. Underlag Silkemat indendørs maling: De bundne pigmenter og strækmidler beskyttes igennem bindemiddellaget imod mekanisk påvirkning. Anbefalinger for indendørs maling med stærke farver Glansgrad ifølge EN Belastning Anbefalede Sto-produkter Mat Lav StoColor Latex 3000, StoColor In Silkemat Høj StoColor Latex 4000/5500 Højglans Meget høj StoColor Latex 9000 Brug af stærke farver i mat indendørs maling på dispersionsbasis og silikat-, lim-, og kalkmaling anbefales ikke. Sto Indendørs maling - Overfladebelastning 9

10 Oversigt over Sto indendørs maling Ifølge EN , miljømærke Egnethed til forskellige specielle belastninger Glansgrad Vaskbarhed, klasse Dækkeevne ca. [m 2 /l] for gipsplader TÜV-Mærke Testet for skadestoffer natureplus StoClimasan Color Helmat 2 8,0 StoColor Rapid Helmat 3 8,0 StoColor In Helmat 3 8,0 StoColor Latex 3000 Helmat 2 8,5 StoColor Latex 4000 Silkemat 1 8,5 StoColor Latex 5500 Silkemat 1 8,5 StoColor Latex 9000 Højglans 1 8,5 StoColor Isol W Mat 1 8,0 StoColor Isol Helmat 2 7,0 StoColor Puran Satin* Silkemat 1 6,5 StoColor Puran Brillant* Højglans 1 8,0 StoSil In Helmat 2 8,0 StoWarofix Innen Helmat 3 5,0 Krav opfyldes. * Ved hjælp af et yderligere transparent lag StoColor Puran DL opnås den højeste dekontamineringsklasse ifølge EN Sto Indendørs maling - Overfladebelastning

11 Egnet til allergiker Brandklasse A2 (P-BWU ) Brandklasse A2 (P-SAC 02/-127) Brandklasse B1 (P-BWU ) Bestandighed overfor kemikalier Egnet til fødevareområdet * Høj resistens mod kontaminering. StoClimasan Color StoColor Rapid StoColor In StoColor Latex 3000 StoColor Latex 4000 StoColor Latex 5500 StoColor Latex 9000 StoColor Isol W StoColor Isol StoColor Puran Satin StoColor Puran Brillant StoSil In StoWarofix Innen Krav opfyldes. * Resistens mod kontaminering = Produktets store tæthed tillader ikke snavs, bakterier osv. at trænge ind i den malede overflade. Sto Indendørs maling - Oversigt 11

12 StoClimasan Color Malingen som forbedrer luften Den eneste maling som renser luften i rummet ved normal belysning Fordele Nedbryder konstant farlige stoffer i luften Fjerner ubehagelige lugte Velegnet til såvel private boliger som til hotel og restaurant, venteværelser, sygehuse, skoler osv. Stoffer og gasser i luften kommer i kontakt med de malede overflader på vægge og loft. Lys aktiverer katalysatoren i malingen og de skadelige stoffer på overfladen nedbrydes. Resultatet bliver en betydelig bedre luft i rummet. Normal indendørs belysning er tilstrækkelig Maling som forbedrer luften StoClimasan Color er den første indendørs maling som ikke behøver sollys for at forbedre luften. Tænd lyset og forbedringen af luften starter. Lært fra naturen Malingens rensende effekt er resultatet af intens forskning og viden om fotokatalyse i naturen, hvor planternes grønne klorofyl omdanner kuldioxid til syre. Til forskel fra naturens fotokatalysatorer, behøver malingens fotokatalytiske pigment ikke UV-stråling, hvilket betyder, at almindelig indendørs belysning er nok til at give effekt. På grund af den rensende effekt er StoClimasan Color velegnet til både private boliger, hoteller og restauranter, venteværelser, sygehuse og skoler. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 2 iht. EN Helmat Dækkeevne 1 ved 8 m 2 /l Diffusionsåben Kan tones i 86 pastelfarver TÜV testet for skadelige stoffer Nedbrydning af skadelige stoffer og lugte som f.eks. formaldehyd, cigaretrøg, mados osv. Dokumenterede lugtreducerende egenskaber Med StoClimasan Color bliver luften i rummet renere selv ved normal indendørs belysning. 12 Sto Indendørs malinger Fordele og egenskaber

13 StoColor Rapid Hurtigtørrende med stor dækkeevne Fordele Normalt er et lag tilstrækkeligt Stor rentabilitet Mindre arbejde, større rentabilitet, bedre indeklima StoColor Rapid har maksimal dækkeevne i kategorien Dækkeevne ifølge EN er StoColor Rapid i klasse 1. Som regel betyder det pålidelig dækning med ét lag, hvilket sparer tid og penge. StoColor Rapid er helmat og det optiske resultat er en jævn og mineralsk overflade. StoColor Rapid giver et godt indeklima, da der ikke afgives farlige substanser til omgivelsen. I StoColor Rapid er der hverken opløsningsmidler eller blødgørere. Dette garanteres igennem regelmæssige kontroller fra TÜV SÜD og Sto.. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 3 iht. EN Dækkeevne 1 ved 8 m2/l Diffusionsåben, sd-værdi < 0,05m Kan tones i begrænset omfang iht. StoColor System TÜV testet for skadelige stoffer Helmat Maksimal dækkeevne og et godt indeklima. StoColor Rapid sørger for en optisk jævn overflade med kun et lag. Sto Indendørs malinger Fordele og egenskaber 13

14 StoSil In Til særligt sensitive områder Indeholder ingen konserveringsmidler velegnet til allergikere Fordele Uden konserveringsmidler Velegnet til allergikere Særlig emissionsfattig maling Naturlig beskyttelse mod skimmel Blide farver Jo mindre forurenet indendørs rum er, desto større velbefindende. Mennesker med allergi er ofte udsat for belastninger også inde i rummet. StoSil indeholder ingen blødgørere eller konserveringsmidler og er emissionsfri og dermed velegnet for allergikere. Til børnehaver, skoler, syge huse, plejehjem og alle private rum er StoSil In den optimale løsning for omgivelser fri for skadelige stoffer. Effektiv forarbejdning StoSil In er en silikatholdig indendørs maling, klar til brug, med høj hvidhedsgrad og en fremragende dækkeevne. Den kan modstå høje belastninger (vaskbarhed klasse 2 iht. EN ), er nem og hurtig at forarbejde. For det meste er et lag tilstrækkeligt. Det har en positiv effekt på materialeforbruget og dermed også på pengepungen. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 2 iht. EN Dækkeevne 1 ved 8 m 2 /l Maksimal dækkeevne TÜV testet for skadelige stoffer, natureplus Diffusionsåben, sd-værdi 0,006 m Helmat Brugsområde Venteværelser, skoler, børnehaver, plejehjem osv. StoSil In er særlig velegnet til allergikere. 14 Sto Indendørs maling Fordele og egenskaber

15 StoColor Latex 3000, 4000, 5500, 9000 Modstår høje belastninger Stærke farver som kan modstå alle belastninger Fordele Modstår høje mekaniske belastninger Tåler desinfektionsmidler Velegnet til såvel private boliger som til hoteller, restauranter, venteværelser og sygehuse Stærke farver til store krav StoColor Latex-serien er ren farvepower til vægge; robust og modstandsdygtige farver er altid flotte i alle inden dørs rum, som er udsat for høje belastninger. Lige meget om det er sygehuse, laboratorier, venteværelser, køkkener eller kantiner. Maling til ekstremt brug StoColor Latex tåler desinfektionsmidler og mekaniske belastninger. Malingen velegnet til overflader af fiberglasvæv og strukturerede overflader. Den er fri for opløsningsmidler og blødgørere og kan bruges i alle fødevareområder. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 1 (type 3000: klasse 2) iht. EN Dækkeevne 2 ved 8,5 m 2 /l TÜV testet for skadelige stoffer Jo højere krav der stilles, desto stærkere skal malingen være. StoColor Latex klarer også de stærkeste belastninger. Sto Indendørs maling Fordele og egenskaber 15

16 StoColor In Traditionel indendørs maling Lige meget hvor - StoColor In passer altid! Fordele TÜV testet for skadelige stoffer Fås i de fleste farvetoner Farven til alle formål StoColor In er en velkendt kvalitet på mange vægflader. StoColor In er universel blandt indendørs maling og er f.eks. velegnet til private boliger. Denne matte indendørs maling, som er testet for skadelige stoffer, har en stor dækkeevne, er fri for opløsningsmidler og blødgørere og er emissionsfattig. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 3 iht. EN Dækkeevne 2 ved 8 m 2 /l Uden opløsningsmidler og blødgørere og er emissionsfattig Helmat Diffusionsåben, sd-værdi < 0,05 m Kan tones iht. Sto-Color System TÜV testet for skadelige stoffer 16 Sto Indendørs maling Fordele og egenskaber

17 StoColor Puran Malingen som kan renses Sikkerhed for de mest sensitive områder Væbnet til vanskelige situationer Sygehuse, operationsstuer, intensivafdelinger, laboratorier eller plejeafdelinger er de mest sensitive inden - dørs områder. StoColor Puran kan leve op til kravene for disse rum; malingen er yderst modstandsdygtig og kan renses. Klarer de højeste krav StoColor Puran en polyuretan lakfarve som kan fortyndes med vand og som tåler desinfektionsmidler, svage syrer, lud og mineralske smøremidler. Fordele Til maksimale mekaniske belastninger Tåler desinfektionsmidler Kan bruges i nuklearmedicinen, i operationsstuer, isotop- og røntgenafdelinger, da den kan renses iht. den højeste klasse i EN Dekontaminerbar iht. den højeste klasse i EN Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 1 iht. EN Dækkeevne 2 ved 7 m 2 /l Fri for nonylphenol Silkemat, hhv. højglans Kan tones iht. StoColor System TÜV testet for skadelige stoffer Sto Indendørs maling Fordele og egenskaber 17

18 StoColor Isol/StoColor Isol W Isolerende maling Til underlag med gennemtrængende bestanddele Fordele Stor isoleringsevne mod gennemtrængende bestanddele som ændrer vægfarven Lugtfri Maling til løsning af problemer I årenes løb aflejres der mange forskellige stoffer i rummene. Disse såkaldte migrationsaktive stoffer er f.eks. sod, nikotin, bestanddele af træ eller aflejringer efter vandskader. De farveforandrede steder kan man nemt renovere med StoColor Isol. Stop for sod og røg StoColor Isol er en aromatfri isoleringsmaling med opløsningsmidler til brug på problematiske indendørs underlag. Kan fortyndes med StoFluid AF. Vaskbarhed klasse 2 iht. EN Mat og kan tones i begrænset omfang iht. StoColor System. StoColor Isol W er en vandholdig isoleringsmaling til brug på underlag der er forurenet af nikotin, sod eller vand. Tekniske egenskaber Vaskbarhed klasse 2 iht. EN (hhv. StoColor Isol W klasse 1) Dækkeevne 2 ved 7 m 2 /l Helmat Diffusionsåben Kan tones i begrænset omfang iht. StoColor System 18 Sto Indendørs maling Fordele og egenskaber

19 Forbehandling Forbehandlingen er en afgørende faktor for malingens kvalitet Forskellige spartelmasser, grundere og mellemstrygninger passer til Sto Indendørs maling Spartelmasse til indendørs brug StoLevell In Fill Spartling og fyldning af fuger, revner, større huller i lofter og vægge, til udjævning af tapetserings- og malearbejder. Kun til indendørs brug. StoLevell In Z StoLevell In Fine StoLevell In XXL StoLevell In Repair Hurtigtørrende spartelmasse Fyld- og planspartelmasse til fyldning af dybe huller, lunker og fuger i betonelementer og pladelofter. Kun til indendørs brug. Håndspartel, nem forarbejdning til beton, dekorativt glasfibervæv, porebeton, gipsplader og andre mineralske underlag, TÜV- testet for skadelige stoffer. Kun til indendørs brug. Hånd- og sprøjtespartel, nem forarbejdning til beton, puds, dekorativt glasfibervæv, porebeton, gipsplader og andre mineralske underlag. Kun til indendørs brug. Fyld og pletspartel til små flader, indendørs og udendørs. Spartling på grundet træ (indendørs), puds, beton og grundet jern. Grunder/mellemstrygning Grunder som regulerer absorberingsevnen StoPrim Plex Universalgrunder uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig til mineralske underlag Universalgrunder på acrylbasis, TÜV-mærkning, overfladehærdende, god penetration, vedhæftningsforbedrende, absorberende, farveløs transparent, klar til brug. Isolerende grundere StoPrim Isol Vandholdig isolerende grunder på acrylharpiksbasis Isolerende, regulerer absorberingsevnen, lugtfri, klar til brug. F.eks. til gipsog spånplader, isolerende ved nikotin, sod og vandpletter, samt farveskift på træværk. StoPrep Isol Q Vandholdig isolerende grunder på acrylharpiksbasis Isolerende, vedhæftningsforbedrende, regulerer absorberingsevnen, lugtfri. F.eks. til gips- og spånplader, isolerende ved nikotin, sod og vandpletter, samt farveskift på træværk. Mellemstrygning StoPrep In Mellemstrygning til organiske og mineralske coatings Fyldig organisk bundet mellemstrygning, CO 2 - og diffusionsåben, fri for opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, TÜV-mærket, vedhæftningsforbedrende, kan tones iht. StoColor System, klar til brug. Nærmere oplysninger: se Tekniske Faktablade. For dekorative spartelmasser til indendørs brug se StoColor Collection//Linea di calce. Sto Indendørs maling Forbehandling 19

20 Dekorativt indvendigt puds StoDecolit K (kradsepuds), R (rillepuds), MP (modellerpuds) Organisk bundet finpuds Uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, spændingsfri, TÜV-mærket, elastisk, tåler mekanisk belastning, lav modtagelighed for snavs, høj CO 2 - og diffussionsåbenhed, brandklasse A2, hvid, klar til brug. StoGranit Organisk bundet naturstenspuds Cementfri naturstenspuds, tåler høj mekanisk belastning, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, klar til brug. 20 Sto Indendørs maling - Dekorativt puds

21 Indendørs maling med silikat Naturlig skimmelbeskyttelse Betydningen af sundhedsvenlige byggematerialer bliver mere og mere vigtigt. Sto Indendørs maling med silikat giver et særligt rent indeklima. Som supplement til de naturlige mineralske egenskaber, har silikatmaling endnu flere fordele. Rent og sikkert; beskyttelse mod skimmel uden kemiske tilsætninger Silikat er et mineralsk produkt som i dag anvendes i mange øko- og bioprodukter bl.a. i fødevareindustrien. Sammensætningen af kaliumsilikat som bindemiddel og mineralske strækmidler gør Sto s indendørs maling med silikat særlig bestandig og sikker. På grund af produkternes høje alkalitet og bindemiddelteknologi opnås der en naturlig beskyttelse mod skimmel. Med den høje diffusionsåbenhed optages der vanddamp som for hindrer dannelsen af skimmel på grund af fugtige overflader. Yderligere reguleres luftfugtigheden hvilket har en positiv effekt på indeklimaet. Ingen konserveringsmidler Ved produkter, som indeholder konserveringsmidler, kan der især under tørring og på grund af diffusionen opstå øget koncentration af konserveringsmidler i rummet. Hos modtagelige personer kan det forårsage negative reaktioner. Sto s indendørs silikatprodukter indeholder ingen konserveringsmidler. Derfor er de specielt ideelle til alle sensitive områder, som f.eks. børnehaver og soveværelser og er optimalt velegnet for allergikere. Fordele Ingen skimmel Beskyttelse mod skimmel på grund af høj alkalitet. Behageligt indeklima på grund af diffusionsåbne vægge med høj optagelse af fugtighed Sikkerhed Intet allergipotentiale, da produkterne er fri for konserveringsmidler, opløsningsmidler og blødgørere og er emissionsfattige. Dokumenteret iht. natureplus og TÜV. Sto Indendørs maling - silikat 21

22 Oversigt over Sto Indendørs maling med silikat StoPrep Sil Grunder, som er testet for skadelige stoffer, på silikatbasis til mineralske coatings, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, brandklasse B1, meget høj hvidhedsgrad, høj diffussionsåbenhed. StoSil In Testet for skadelige stoffer, indendørs maling på silikatbasis, klar til brug, vaskbarhed klasse 2 iht. EN , uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, høj hvidhedsgrad, høj diffusionsåbenhed, fremragende dækkeevne. StoDecosil K/R Finpuds, testet for skadelige stoffer, på silikatbasis med kradse- og rillepudsstruktur, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, brandklasse B1, meget høj hvidhedsgrad, høj diffusionsåbenhed. StoSil Decor Strukturcoating på silikatbasis, testet for skadelige stoffer, til særligt rentable og dekorative strukturoverflader, mat, sprøjtepudslignende overflade med fin eller medium partikelstørrelse, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, høj diffusionsåbenhed. StoSil Struktur Fyldig fin strukturmaling og lasurfarve på silikatbasis, testet for skadelige stoffer, mat, struktureret dekorativ overflade afhængigt af anvendelsen, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, høj diffusionsåbenhed. StoSil Patina Lasurfarve på silikatbasis, testet for skadelige stoffer, klar til brug, til dekorative malinger på puds. På strukturoverflader som f.eks. StoStil Struktur, mat, uden opløsningsmidler og blødgørere, emissionsfattig, høj diffusionsåbenhed. Sto Indendørs maling med silikat Egenskaber Grunding Indendørs Overfladecoating Finpuds Strukturcoating Strukturmaling Lasur StoPrep Sil StoSil In StoDecosil K/R StoSil Decor Fine/Medium StoSil Struktur Fine/Medium StoSil Patina Uden konserveringsmiddel Uden opløsningsmidler/blødgørere Emissionsfattig natureplus -certificeret Brandklasse B1 A2 B1 A2 A2 Meget høj hvidhedsgrad Diffusionsåbenhed Vanddampdiffusion 4012 g/(m 2 -d) 3652 g/(m 2 -d) 214 g/(m 2 -d) 2941 g/(m 2 -d) 2708 g/(m 2 -d) sd-værdi 0,005 m 0,006 m 0,10 m 0,007 m 0,008 m < 0,01 m Krav opfyldes. 22 Sto Indendørs maling - silikat

23 StoColor System Design med farver Indendørs design Mennesker opholder sig halvfjerds til halvfems procent af tiden i lukkede rum. En nærmere undersøgelse af de faktorer, som har indflydelse på indretningen, er derfor nærliggende. Farver, struktur, og lys er nogle hovedelementer i indendørs design. Den fornemmelse man har, når man træder ind i et rum, er afhængig af mange personlige følelser, men også af objektive kriterier, såsom rummets proportioner, akustik, materialer og ikke mindst farver og lysforhold. Jo bedre samspillet mellem disse faktorer er, desto mere positiv bliver rummets stemning. Dette er særligt elementært i bygninger som f.eks. klinikker, plejehjem, skoler eller børnehaver. Samt ikke mindst for arbejdspladser og parkeringsanlæg. Designet af disse funktionelle rum er derfor en vigtig opgave. Foruden funktioner som overflader, materialer og farvevalg, indgår der også æstetiske og psykologiske apekter i designet. Sto Design Farver er et spil af refleksion og absorption af lys. Først i den menneskelige hjerne opstår farver som et visuelt indtryk. Det betyder dog ikke, at farver kan anvendes tilfældigt. Farvedesign indenfor byggeriet er en dynamisk proces med mange parametre og variabler. Arbejdet med disse parametre og variabler forud sætter en stor erfaring, knowhow og ansvarsbevidsthed. Sto har ved større objekter mulighed for at hjælpe med forslag til design og sammensætning af farver via vores eget designstudie i Tyskland. Kontakt din Sto konsulent for mere information StoColor System Et værktøj som Sto tilbyder som hjælp til farvesammensætning er vores eget udviklede farvesystem StoColor System. Målet er anvendelige designværktøjer til forskellige typer arkitektur, stilretninger og materialer. StoColor System s funktionalitet - Hurtig og enkel forståelse gennem en overskuelig og logisk opbygning. - Sikrere farvevalg for brugeren via det nuancerede udvalg af farver til både indvendig og udvendig brug. - Ergonomisk udformning til alle farveudvælgelsens faser. Grøn Blå Gul Violet Orange Rød 1. Menneskets farveopfattelse Primært skelner menneskets opfattelse mellem farverne gul, orange, rød, violet, blå og grøn. Denne farveopfattelse er udgangspunktet for StoColor System. 2. Farvecirklens 24 basisfarver De 6 primære opfattelsesområder inddeles hver i yderligere 4 nuancer. Resultatet bliver cirklen med 24 basisfarver, som er grundlaget for StoColor System. 3. Nemt overblik Samtlige nuancer i StoColor System farvekort har et nummer med information om lysrefleksion og basisfarve. Det giver hurtigt indblik i farvernes system. Sto Indendørs maling - StoColor System 23

24 Danmark Sto Scandinavia DK-2650 Hvidovre Telefon Sverige Sto Scandinavia AB Gesällgatan 6 SE Linköping Telefon Telefax Estland Sto Finexter Oy EE Tallin Telefon Finland Sto Finexter Oy FI Vantaa Telefon Norge Sto Norge AS NO-0664 Oslo Telefon Sto Scandinavia januar 2008 Sto Omsorgsfuldt byggeri.

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Sto Scandinavia Facade. Sto Facademaling og slutpuds

Sto Scandinavia Facade. Sto Facademaling og slutpuds Sto Scandinavia Facade Sto Facademaling og slutpuds Indledning Renovering af en facade er en omfattende opgave, som starter med en grundig analyse af det eksisterende underlag, valg af maling/puds, rengøring

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Væg- og Loftmaling 09. Alt til nybyg og renovering

Væg- og Loftmaling 09. Alt til nybyg og renovering Væg- og Loftmaling 09 Alt til nybyg og renovering AcryMatic Coating ApS AcryMatic Coating ApS repræsenterer et stort udvalg af Jotun s produktsortiment. Produkter der ikke er i kataloget kan bestilles.

Læs mere

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital

KEIM Granital. Original silikatfarve til facader 8WUDHD. KEIM Granital Original silikatfarve til facader 8WUDHD original silikatfarve af høj kvalitet for lang levetid Høj produktkvalitet på mineralsk basis Bindemidlet i er vandglas, som trænger ind i underlaget og gennem

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Produkt/Type LADY Loft 02 V (vandfortyndbar, pva-copolymer dispersionsmaling).

Produkt/Type LADY Loft 02 V (vandfortyndbar, pva-copolymer dispersionsmaling). LADY Loft 02 V (vandfortyndbar, pva-copolymer dispersionsmaling).. Anvendes indendørs som mellem- og topstrøg på lofter. Giver et perfekt slutresultat uden skjolder. Hvid Base Mat 02. 8-10 m²/l - Min.

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

lady Supreme Finish & Pure Color

lady Supreme Finish & Pure Color Værdi kr 45,- lady Supreme Finish & Pure Color Mat og blankt i stilfulde kontraster God smag fortjener det bedste Blankt mod mat Modsætninger tiltrækker hinanden, og der skabes magi, når matte og blanke

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning

3M Industri. Tape og Lim. VHB tape. Det afprøvede alternativ. til skruer, nitter og svejsning 3M Industri Tape og Lim VHB tape Det afprøvede alternativ til skruer, nitter og svejsning Kvaliteten er afprøvet igennem 30 år 3M VHB tape blev opfundet af 3M for over 30 år siden. Tapen har vist sig at

Læs mere

I Facade I Ventileret facadesystem I. StoVentec Ventileret facadesystem. Sto. Omsorgsfuldt byggeri.

I Facade I Ventileret facadesystem I. StoVentec Ventileret facadesystem. Sto. Omsorgsfuldt byggeri. I Facade I Ventileret facadesystem I StoVentec Ventileret facadesystem Sto Omsorgsfuldt byggeri. StoVentec: mere end bare isolering Hemmeligheden er to-trins tætning Der stilles stadigt større økonomiske

Læs mere

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis

TRIP TRAP WOODCARE. Udendørs plejeprodukter. Nemt og effektivt Naturligvis TRIP TRAP WOODCARE Udendørs plejeprodukter Anbefalet af professionelle Nemt og effektivt Naturligvis 1 Det naturlige valg Træ skal ikke overfladebehandles; det skal styrkes og beskyttes indefra. Denne

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem

Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Silka Vægsystem Et fleksibelt byggesystem Udfordringer i byggeriet Forandring i projektering og byggefasen har påvirket vores byggeri på flere måder. Byggeriet er blevet mere komplekst, og har skabt kortere

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs

SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING. Slut med skimmelsvamp indendørs SYSTEMER TIL SKIMMELSANERING Slut med skimmelsvamp indendørs ÅRSAGER TIL SKIMMELSVAMP Problematikken med skimmelsvampe Skimmelsvamp er en af de hyppigste sundhedsrisici indendørs. Skimmelvækst skyldes

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Giver maling nyt liv.

Giver maling nyt liv. Genopfindelse af maling. Giver maling nyt liv. Er væggene blevet grå og triste, eller er træet blevet afbleget? Bosch tilbyder med sine malingsystemer til væg- og træmaling præcis den hjælp, du har brug

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t

n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t n y m a l e t b o l i g f r a i n d e r s t t i l y d e r s t Kom indenfor Godt i gang Loft Vægge Sandmaling Køkken og bad Væv og filt Træ og metal Metal Træværk Gulve 04 05 06 08 14 16 18 22 22 24 26

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler er Detailtegninger F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Facadeprofil med konsolliste Slutbehandling Tætning Fald 6 Grunder Profilklæber Capapor Skruedybel Konsolliste (fuldflade opklæbning) Profilklæber Vægmateriale

Læs mere

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22 TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Comfort V22 Innovative Glasvæv til væg og loft Egenskaber SYSTEXX Comfort V22 glasfiberstof overgår gængs cellulosefiberstof i mange henseender: Det er let at skære både vådt

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

DISANO BY HARO DET SUNDE DESIGNGULV.

DISANO BY HARO DET SUNDE DESIGNGULV. DISANO BY HARO DET SUNDE DESIGNGULV. SLIDSTÆRKT, ATTRAKTIVT DESIGN DISANO BY HARO Designgulve er meget trendy og det er der god grund til: De er slidstærke, ser flotte ud og er udstyret med attraktive

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Levendeild. ...giver ro i sjælen.

Levendeild. ...giver ro i sjælen. D R E Y K E Levendeild...giver ro i sjælen. I gamle dage var det åbne ildsted et nødvendigt centrum for madlavning, varme og lys i boligen. Siden overtog brændeovnen denne plads for hyggens skyld. Men

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Værdi 45, LADY. A journey of colour and lifestyle. God smag fortjener det bedste

Værdi 45, LADY. A journey of colour and lifestyle. God smag fortjener det bedste Værdi 45, LADY A journey of colour and lifestyle God smag fortjener det bedste FORSIDEN: VÆG: LADY PURE COLOR 4744 SOPHISTICATED BLUE DENNE SIDE: VÆG: LADY PURE COLOR 1624 LETTHET Vi ønsker, at vores hjem

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

Danmarks varigste facadesortiment

Danmarks varigste facadesortiment Danmarks varigste facadesortiment Indhold 4 Teknisk rådgivning 6 Produktoverblik 8 Hydro 10 Siloxan 12 Facade Topcoat NPS 13 Sigmaflex 14 Sigmacryl 15 Diverse Nyhed Nyhed Nyhed Hydro Som skabt til det

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Active M22

TEKNISK INFORMATION SYSTEXX Active M22 TEKNISK INFORMATION Magnetisk aktivt glasfilt Egenskaber glasfilt har en metalbelagt bagside. Af den grund holder gængse magneter direkte på vægbelægningen. forarbejdes med den gængse vægklæbeteknik. vægbeklædning

Læs mere

5627 Marguerithe blomme

5627 Marguerithe blomme 5627 Marguerithe blomme rue de paris collection 2011 Læn dig tilbage og find roen midt i Byernes By Nyt møder gammelt. Klassisk møder det utraditionelle. Det er stemningen på boulevarder og gader i Paris,

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet

BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet BASIC FUNCTION DESIGN til omklædningsrummet Omklædning til alle Hans Schourup A/S har leveret skabe til Dansk erhvervsliv siden 1981. Gennem årene har navnet Hans Schourup været synonymt med høj kvalitet

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Træ og Metal 24 Danmarks stærkeste emaljesortiment 26 S2U Nova 28 Torno 30 Acrylfinish 31 S2U 32 Sigmalith 33 Renova Træprimer 33 Multiprimer

Træ og Metal 24 Danmarks stærkeste emaljesortiment 26 S2U Nova 28 Torno 30 Acrylfinish 31 S2U 32 Sigmalith 33 Renova Træprimer 33 Multiprimer Produktkatalog 2014 Indhold 4 Sidste nyt fra Sigma Coatings 6 Farveteori 8 Teknisk rådgivning Væg og Loft 10 Danmarks bredeste vægog loftsortiment 12 Renova Isotop 14 Sigmatex 16 Decor Plus 18 Sigmacryl

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Planter påvirker dit velvære

Planter påvirker dit velvære 12 Planter påvirker dit velvære Planters betydning for indeklimaet Jeg vil her nævne nogle meget interessante undersøgelser. Rumforskningscentret NASA i USA har i mange år forsket i forbedring af luft

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring

Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring Tork Aftørring og Rengøring Brug mere tid på produktion og mindre tid på rengøring Færre omkostninger Mere effektivitet Bedre sundhed og sikkerhed Tork er bare bedre Kunne du tænke dig en mere effektiv

Læs mere

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen

en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen Gør indtryk med hygiejneløsninger, der styrker din profil og viser at du drager omsorg for dine gæster og dine ansatte. en touch-free oplevelse der styrker profilen og forbedrer hygiejnen sensor nyt medlem

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Sigmaresist Et nyt medlem af Danmarks bredeste væg- og loftsortiment.

Sigmaresist Et nyt medlem af Danmarks bredeste væg- og loftsortiment. Sigmaresist Et nyt medlem af Danmarks bredeste væg- og loftsortiment. Sigmaresist Et nyt system til væg & loft på basis af 100% akryl. NYHED NYHED NYHED Sigmaresist Clean Mere end bare vaskbar. Sigmaresist

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE

Verdi 30, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE Verdi 3, DEMIDEKK TERRASSEOLIE FARVER DEMIDEKK GØR DIT TRÆ LEVENDE TERRASSELIV Livet på terrassen nydes allerbedst, når du ikke skal andet end lige netop det. Bare nyde og ikke tænke på vedligeholdelse,

Læs mere

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products

Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer. Sortimentsoversigt. We care about. natural building products Miljøvenlige byggematerialer fremstillet af bæredygtige råvarer Sortimentsoversigt We care about natural building products Træ en bæredygtig gave fra naturen Træ er et naturligt bæredygtigt byggemateriale,

Læs mere

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Geo Clausen. Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning. Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Eksponeringsundersøgelser: Hvilke sammenhænge er der mellem beboernes adfærd og boligens indeklima, og hvilke forhold er vigtigst at holde øje med for at opnå et godt indeklima? Geo Clausen Center for

Læs mere

Korkgulv. HARO CORKETT Arteo XL kork i parketlook

Korkgulv. HARO CORKETT Arteo XL kork i parketlook Korkgulv Arteo XL kork i parketlook Velkommen hos HARO Virksomhedens ledelse i fjerde og femte generation: Peter Hamberger og dr. Peter M. Hamberger Hele vores viden fra næsten 150 års træbearbejdning

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Baumuster geprüft. ISO-Ledhejseporte RT 110

Baumuster geprüft. ISO-Ledhejseporte RT 110 Baumuster geprüft ISO-Ledhejseporte RT 110 I N T E R I O R P R O C E S S E X T E R I O R S E R V I C E Alt-i-et design: Moderne portkoncept høj kvalitet optimal funktion omfattende farvemuligheder perfekt

Læs mere

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Alm. selvklæbende papir, allround...pa Højblank papir, aftagelig... PB Heldækkende papir, mat, perm... PC Heldækkende papir, højblank, perm... PI Højblank papir,

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Tarifold t-office. Optimer din arbejdsplads med stilrene og ergonomiske arkiverings moduler fra Tarifold

Tarifold t-office. Optimer din arbejdsplads med stilrene og ergonomiske arkiverings moduler fra Tarifold Tarifold t-office Optimer din arbejdsplads med stilrene og ergonomiske arkiverings moduler fra Tarifold 704309 A4 Lommer i miljøvenligt polypropylene med forstærket stålramme. Monteres med et enkelt klik

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Malebehandling af vægge i vådrum

Malebehandling af vægge i vådrum Malebehandling af vægge i vådrum Baggrund I 1995 blev der i forbindelse med udgivelsen af bygningsreglement BR 95 foretaget en række stramninger på området vådrumskonstruktioner. Disse ændringer angik

Læs mere

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere