Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege"

Transkript

1 Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle Lejre TLF

2 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie Stege Vedr.: ejendommen matr. nr. 276b af Stege Bygrunde, beliggende Langelinie 48, Stege Gennemgang af bygningerne. Bebyggelsen er opført som 3 bygninger, der er indbyrdes forbundet. Bygnings nr.: 1 iflg. BBR-Meddelelse - Anvendelse Teater/ bolig. - Opførelses år 1900, Om-/ tilbygnings år Bebygget areal 819 m 2 - Samlet bygningsareal 927 m 2 - Samlet boligareal 108 m 2 - Samlet erhvervsareal 819 m 2 - Samlet kælder 72 m 2 - Antal etager u. kælder & tagetage. 2. Bygnings nr.: 2 iflg. BBR- Meddelelse - Hotel. - Opførelses år Bebygget areal 348 m 2 - Samlet bygningsareal 1044 m 2 - Samlet boligareal 0 m 2 - Samlet erhvervsareal 1044 m 2 - Samlet kælder 0 m 2 - Antal etager u. kælder & tagetage. 3. Bygnings nr.: 3 iflg. BBR- Meddelelse - Mellemgang. - Opførelses år Bebygget areal 48 m 2 - Samlet bygningsareal 48 m 2 - Samlet boligareal 0 m 2 - Samlet erhvervsareal 48 m 2 - Samlet kælder 0 m 2 - Antal etager u. kælder & tagetage. 1. Bygningerne har ikke været i brug i en længere periode Der har været en del hærværk primært på inventar, sanitet, vinduer og indvendige døre. Afspærring af bygningerne er brudt og der er ulovlig indtrængen. Derudover er der konstateret omfattende rådskader samt angreb af skimmelsvampe. En istandsættelse vil være meget omkostningskrævende. Se nedenstående og vedhæftede bilag. 2

3 Tage. Samtlige tage er nedslidte. Specielt kan nævnes at under tagpaptaget på teaterbygningen er konstateret blankt vand i tagkonstruktionen, samt del rådskader. I teaterbygningen må forventes væsentlige svampeskader. Facader. Samtlige facader har revner, sætningsskader og frostsprængte/ løse fuger. Alle revner skal udbedres og evt. armeres, frostskadede sten skal udskiftes. Lette facader mangler udv. beklædning samt isolering, ligesom der kunne konstateres råd og svampeskader i stolper og bundremme. Lette facader skal fornys og isoleres iht. BR10. Vinduer og døre. Vinduer og døre er primært af plast med termoruder. Næsten halvdelen af vinduerne/ glassene er skadet som følge af hærværk. Gulve. Gulvene er generelt medtaget af fugt og vandskader. I kælder står der flere steder blankt vand på gulvene. Inventarer/ sanitet. Næsten alle indvendige døre og de fleste toiletter samt håndvaske m.m. er skadet eller fjernet, Installationer. Ejendommen er forsynet med fjernvarme som pt. er afbrudt. Som følge af hærværk mangler en del radiatorer termostater. Enkelte radiatorer er flået ned. Radiatorer i teatret er af ældre dato. Brugsvandsinstallationer er udført af galvaniserede rør. Der er konstateret enkelte tæringsskader. Elinstallationer, gruppetavler er af ældre dato og delvis rippet for grupper og relæer. Der er konstateret stikkontakter uden bagvedliggende dåser, hvilken ikke opfylder nugældende stærkstrømsreglement. Iht. BBR-Meddelelse er olietank i gården tømt og afblændet. Boligen. Boligen er nedslidt med ældre køkken (forrammekøkken). Lofter er af blandet udførelse, idet disse fremstår med puds, celotexplader (bløde plader) og gips. På lofter og vægge er der konstaterede skimmelsvamp. Trægulve er vandskadet og nedslidt. En stor del af vinduerne er smadret. Boligen er i dag uegnet som bolig. Råd og svamp samt PCB. Bygningerne er ikke undersøgt for råd og svamp samt PCB Der kunne konstateres omfattende råd/ svampeskader i teaterets tagkonstruktion, samt omfattende skimmelsvampe på indvendige bygningsdele i alle 3 bygninger. 3

4 Ved fornyet ibrugtagning må ejer påregne, at. Tage. Tagkonstruktionen på samtlige bygninger skal eftergås for råd svamp og tagene skal isoleres iht. BR10. Tagbelægningerne skal fornys. I forbindelse med tagudskiftningen skal tagrender og nedløb fornys. Facader. Lette facader skal fornys og isoleres iht. BR10. Vinduer og døre. Alle vinduer og døre skal fornys iht. BR10. Gulve. Samtlige belægninger/ gulvoverflader skal fornys. Inventarer/ sanitet. Indvendige døre og sanitet fornys. Installationer. Varmecentral og varmefordelingsanlægget skal helt eller delvis fornys. Brugsvandsinstallationen tilpasses ny anvendelse og helt eller delvis fornys. Tærede rør udskiftes. Elinstallationen fornys og opfylde gældende bestemmelser i stærkstrømsreglementet. Det verificeres, hvorvidt der er forurening fra olietank. Boligen. Boligen, hvis forsat skal anvendes, totalrenoveres. Råd og svamp samt PCB. Bygningerne undersøges for råd og svamp samt PCB Lejre d. 21 juli 2014 Steen Knudsen 4

5 Teater/ bolig. Bygning 1. Tilstand Evt. tiltag Tag En del af taget er udført med tagpap og en del med eternitskifer, der blev konstateret adskillige utæthed. Enkelte baner af tagpap mangler. Eternitskifer er nedslidt. (Foto 05 og 06) På trods af solskin/ ingen regn var der så meget vand i tagkonstruktionen under tagpaptaget, at det dryppede fra loftet. Der kunne konstateres adskillige rådskader og svampeskader må forventes i et større omfang. (Foto 07) Tagpap og skifertag fornys. Råd og svampeskader i tagkonstruktionen udbedres. Lofter Facader Vinduer og døre Gulve Indvendige døre El Sanitet/ Inventarer Pudsede lofter, de enkelte rum er med profilbrædder, celotex eller gipsplader. En del lofter er vand/ fugtskadet og en del hænger. (Foto 07) Murede/ filtset facader. Der blev på samtlige facader konstateret mange revner og mindre sætninger (Foto 01,-02,- 03 og 04 samt 10) Vinduer og døre er udført af plast og en del af træ. Næsten halvdelen af termoruderne var revnet og/ eller erstattet af krydsfinerplader. Trævinduer er med råd i bundrammer og bundkarme. (Foto 02,- 03 og 04) Trægulve og linoleum på betondæk. Gulvene er skadet som følge af fugt og hærværk. (Foto 12) De fleste døre er ødelagt som følge af hærværk. Tavler, afbryder og stikkontakter er af ældre dato og medtaget af hærværk. (Foto 13 og 14) Toiletter, håndvaske og armaturer er fjernet eller skadet som følge af hærværk. Forrammekøkken er nedslidt og defekt (Foto 10) Nedhængte lofter fornys. Revner udkradses evt. armeres og fuges. Defekt murstik repareres Alle vinduer og døre fornys. Træ/ - og linoleumgulve fornys. Indvendige døre fornys. Elinstallation fornys Alt sanitet fornys. Køkken fornys 5

6 Varmeinstallation Bygningen opvarmes med radiatorer tilsluttet fælles varmecentral i kælderen. Varmecentral er udført som fjernvarme, direkte anlæg. Olietank er iflg. BBR- meddelse tømt og afblændet. Enkelte radiatorer er demonteret og en stor del af termostatventilerne er defekte (Foto 9) Varmeanlægget gennemgås herunder monteres/- udskiftes defekte termostatventiler. Det undersøges om jorden er olieforurenet, evt. fjernes olietank. Brugsvandsinstallation Koldt og varmt brugsvandsinstallation er udført med galvaniserede stålrør, der kunne konstateres enkelte tæringsskader. Tærede brugsvandsrør fornys. Generelt. Bygningen er ikke undersøgt for PCB og asbest. Der kunne dog konstateres skimmelsvamp på lofter og vægge Bygningen bærer præg af at have stået tom i en længere periode. Der kunne konstateres ret omfattende skader som følge af hærværk samt bevægelser i murværk Udover ovennævnte bør bygningen totalistandsættes ved maling. 6

7 Hotel - Bygning 2 Tilstand Evt. tiltag Tag Lofter Facader Vinduer og døre Gulve Indvendige døre El Sanitet Taget er udført med bølgeeternitplader (asbest). Der blev konstaterede utætheder. Tagbeklædning er tjenelig til en udskiftning. Pudsede lofter og nedhængte lofter. En stor del af de nedhængte lofter er smadret. (Foto 17 og 18 samt 19) Gavle er murede østfacaden er pudset letbeton vestfacaden er primært udført med vinduespartier. Der blev på samtlige facader konstateret mange revner, mindre sætninger. Lette facadepartier mangler isolering og udvendig beklædning, råd/ svamp i stolper og bundrem. Udvendig trappe med klinker: Løse klinker. (Foto 23 og 24) Vinduer og døre, en del er udført af plast og en del af træ. Næsten halvdelen af termoruderne er revnet og/ eller erstattet af krydsfinerplader. Trævinduer: en stor del er råd i bundrammer og bundkarme. (Foto 15 og 16) Tæpper på betondæk. Tæpper er slidt og medtaget af hærværk (Foto 17). De fleste døre er ødelagt som følge af hærværk. (Foto 22) Tavler, afbryder og stikkontakter er af ældre dato og medtaget af hærværk. En del afbryder/- stikkontakter er monterede uden dåser, hvilket ikke i overensstemmelse med de i dag gældende krav. De fleste toiletter, håndvaske og armaturer er fjernet eller skadet som følge af hærværk. (Foto 21) Tagplader fornys Nedhængte lofter fornys. Revner udkradses evt. armeres og fuges. Lette facadepartier fornys. Trappebelægning eftergås for løse og manglende klinker Alle vinduer og døre fornys. Tæpper fornys. Indvendige døre fornys. Elinstallation fornys Alt sanitet fornys. 7

8 Varmeinstallation Bygningen opvarmes med radiatorer tilsluttet fælles varmecentral i kælder under teater. Enkelte radiatorer er demonterede og en stor del af termostatventilerne mangler eller er defekte (hærværk) Varmeanlægget gennemgås herunder monteres/- udskiftes defekte termostatventiler. Brugsvandsinstallation Koldt og varmt brugsvandsinstallation er udført med galvaniserede stålrør, der kunne konstateres enkelte tæringsskader. Tærede brugsvandsrør fornys. Generelt. Bygningen er ikke undersøgt for PCB og asbest. Der kunne dog konstateres skimmelsvamp på lofter og vægge Bygningen bærer præg af at have ståede tom i en længere periode, der kunne konstateres ret omfattende skader som følge af hærværk og bevægelser i murværk Udover ovennævnte bør bygningen udvendigt og indvendigt totalistandsættes ved maling. 8

9 Mellemgang Bygning 3 Tilstand Evt. tiltag Tag Lofter Facader Built-up, der blev konstaterede utætheder. Tagbeklædning er af ældre dato og nedslidt. Lofter er intakte. Lette facadepartier med glas. Glas er afdækket med krydsfinerplader. (Foto 23 og 24) Tagbeklædning fornys Lette facadepartier fornys Vinduer og døre Se facader Se facader Gulve Tæpper på betondæk. Tæpper er nedslidt. Tæpper fornys Indvendige døre El Sanitet Varmeinstallation Brugsvandsinstallation Elinstallation er en del af installationerne for bygning 1 og 2. Bygningen opvarmes med radiatorer tilsluttet fælles varmecentral i kælder. Radiatorer mangler termostater/-ventilerne. Elinstallation fornys Varmeanlægget gennemgås herunder udskiftes/ fornys termostatventiler. Generelt. Bygningen er ikke undersøgt for PCB og asbest. Der kunne dog konstateres skimmelsvamp på lofter og vægge Bygningen bærer præg af at have ståede tom i en længere periode, der kunne konstateres ret omfattende skader som følge af hærværk og bevægelser i murværk Udover ovennævnte bør bygningen udvendigt og indvendigt totalistandsættes ved maling. 9

10 Bygning Hovedindgang 02. Gårdfacade. Se diverse revner. 10

11 03. Stik over vindue - defekt 04. Murværk, fugtskadet. 11

12 05. Tag, Defekt tagpap. 06. Tag, defekt/ nedslidt skifer og tagpap 12

13 07. Loft, råd måske svamp. 08. Vægge og loft i bolig. 13

14 09. Vægge og radiatorer. 10. Stik over vindue 14

15 11. Køkken i bolig 12. Fugtskadet gulv i bolig. 15

16 13. Tavle i bygning 1. Der er flere tavler svarende til dette foto. 14. Tavle i bygning 1. 16

17 Bygning Gårdfacade 16. Kældernedgang 17

18 17. Loft, vægge og gulv. 18. Loft 18

19 19. Loft, fugtgskadet mod tag. 20. Indvendige døre og afbryder for loftlys m.m. 19

20 21. Håndvask. 22. Trappe 20

21 Bygning 1 og 2 samt Facade mod vej. Bygning 1,.-2 og Facade. Bygning 2 og 3. 21

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Midgården I

Knudsker Boligselskab. Midgården I Midgården I Tilstandsrapport 2007 Midgården I Midgårdsvej 1-77 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4. side 9 5. Vedligeholdelsesbudget

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport

Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport Taastrup almennyttige Boligselskab afd. Grønnehaven Tilstandsrapport TORKIL LAURSEN A/S Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup Rådgivende ingeniørfirma F.R.I. Tlf: 43994000 Fax: 43525257 E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29

Bo42. Afdeling 20. Kystparken 19-29 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Afdeling 20 Kystparken 19-29 Tilstandsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger side 3 2. Sammenfatning side 4 3. Konklusion side 7 4.

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej 21-57 og 42-64 Gl. Kongevej 73-77 TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7

Læs mere