Kvalitetssikring Tømrer Murer Gulv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetssikring Tømrer Murer Gulv"

Transkript

1 Kvalitetssikring Tømrer Murer Gulv

2

3 Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Udførelsesperiode: Side 1 af 8

4 Indholdsfortegnelse Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober Sagsidentifikation Byggesag Byggesagsorganisation Organisation Virksomhedens organisation Entreprisens organisation Underentreprenører Kvalitetssikring generelt Formål Kvalitetssikring Ansvar Entrepriseaftalen Dokumentoversigt Kontrol og dokumentation Produktionsforberedelse Procesgranskning Kontrolplan Kvalitetssikring på sagen Styring af dokumenter Information til medarbejderne Modtagekontrol Proceskontrol Slutkontrol Dokumentation Kontrolplan... 8 Side 2 af 8

5 1. Sagsidentifikation Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober Byggesag Navn: Adresse: Postnr. og by: Sagsnummer: 1.2 Byggesagsorganisation Bygherre: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Arkitekt: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Kontaktperson: Mobil: Rådgivende ingeniør: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Kontaktperson: Mobil: Byggeledelse: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Kontaktperson: Mobil: Sikkerhedskoordinator: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Kontaktperson: Mobil: Side 3 af 8

6 2. Organisation Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober Virksomhedens organisation Navn: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Virksomhedsleder: 2.2 Entreprisens organisation Sagsansvarlig: Stilling: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Konduktør: Mobil: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Stedfortræder: Formand: Mobil: Mobil: Tlf. / fax Tlf. Fax: Stedfortræder: Mobil: Mobil: Virksomhedens sikkerhedsansvarlige: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Mobil: Sikkerhedsrepræsentant Tlf. / fax Tlf.: Fax: Mobil: Side 4 af 8

7 2. Organisation Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober Underentreprenører 1. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Kontaktperson: Entreprisedel: 2. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Kontaktperson: Entreprisedel: 3. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Kontaktperson: Entreprisedel: 4. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Kontaktperson: Entreprisedel: 5. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Tlf. / fax Tlf.: Fax: Kontaktperson: Entreprisedel: Side 5 af 8

8 3. Kvalitetssikring generelt Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober Formål Formålet med kvalitetssikring er at sikre den byggetekniske kvalitet enten som konkret fastlagt for entreprisen og ellers svarende til normal god håndværksmæssig udførelse. 3.2 Kvalitetssikring Kvalitetssikringen består af en række kontroller, der hver især skal dokumentere, at virksomheden opfylder de fastlagte krav til produktets eller serviceydelsens kvalitet. Omfanget af kontroller fremgår af sagens kontrolplan. 3.3 Ansvar Virksomhedsledelsen har det overordnede ansvar for entreprisens tildeling af ressourcer. Den sagsansvarlige har ansvaret for entreprisens konditionsmæssige udførelse, herunder at kvaliteten dokumenteres som fastlagt. 4. Entrepriseaftalen 4.1 Dokumentoversigt Pos. Projektdel Nr. Datering Sideantal Rev Entrepriseaftale: Tilbud: Garantistillelse: Fællesbetingelser (FB): Tidsplan: Arbejdsbeskrivelse: Tegningsfortegnelse: Rettelsesblade: Ref. fra projektgennemgangsmøde: 4.2 Kontrol og dokumentation Pos. Projektdel Nr. Datering Sideantal Rev Udbudskontrolplan: Kontrolplan: Side 6 af 8

9 5. Produktionsforberedelse Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober Procesgranskning Umiddelbart efter accept foretager virksomheden en procesgranskning af projektet. I sager med projekteringsansvar foretages der også en projektgranskning. Formålet med granskningen er at afdække uklarheder og/eller risikobetonede arbejdsydelser samt miljø- og sikkerhedsmæssige problemer. Ved sager, hvor virksomheden har aftaler med underentreprenører, sikrer virksomheden, at disse udfører en tilsvarende granskning. 5.2 Kontrolplan Procesgranskningen sammenholdt med en eventuel udbudskontrolplan danner grundlag for opstilling af sagens kontrolplan, som giver et samlet overblik over de kontroller og dokumentationen heraf, der er gældende for entreprisen. Kontrolplanen fremlægges til bygherrens godkendelse ved et eventuelt projektgennemgangsmøde. Hvis der ikke holdes projektgennemgangsmøde fremsendes kontrolplanen tillige med resultatet af virksomhedens procesgranskning til bygherrens godkendelse. 6. Kvalitetssikring på sagen 6.1 Styring af dokumenter Ændrede tegninger, byggemødereferater m.m. sendes til kontoradressen. Det forudsættes, at alle reviderede tegninger følges af en revideret tegningsoversigt, samt at revisioner på tegningerne er tydeligt markeret. Tegningerne fremsendes i eksemplarer. Kvalitetssikringsdokumenter fremlægges på byggemøder. 6.2 Information til medarbejdere Inden arbejdet påbegyndes informeres svende og evt. lærlinge generelt om det aktuelle arbejde og særligt om vanskelige arbejdsprocesser. Der informeres endvidere om sagens kvalitets-, sikkerheds- og miljøkrav. 6.3 Modtagekontrol Når materialerne ankommer til byggepladsen kontrolleres det, at det leverede er i den rette mængde og kvalitet i henhold til kontrolplanen. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i modtagekontrollen, herunder byggepladsens indretning. Modtagekontrollen dokumenteres. 6.4 Proceskontrol Under arbejdet udføres den i kontrolplanen specificerede kontrol. Afvigelser og afhjælpning af disse foretages i henhold til aftale. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i proceskontrollen. Proceskontrollen dokumenteres. 6.5 Slutkontrol Når arbejdet eller afgrænsede dele heraf er afsluttet, foretager den sagsansvarlige en slutkontrol af arbejdet. Denne slutkontrol er en intern aktivitet, men dokumentation heraf kan fremlægges. 6.6 Dokumentation Kopi af dokumentationen for den udførte kvalitetssikring afleveres til bygherren eller dennes rådgivere efter nærmere aftale. Alle dokumenter inkl. dokumentation for den aftalte kvalitetssikring opbevares i den aktuelle ansvarsperiode. Side 7 af 8

10 7. Kontrolplanen (Her vedlægges den sagsspecifikke kontrolplan). Dansk Byggeri Udgave 1 Oktober 2008 Side 8 af 8

11 Spørge og aktionsskema til projektgennemgangsmødet Sagsnavn: Sags nr.: Side 1 af 1 Entrepriseafsnit: Spm. nr.: Beskrivelsesposition eller tegning nr.: Spørgsmål til projekt: Afklaring af spørgsmål: Tilsyn: Revisionsdato: Revisionsdato: Tilsyn: Skema nr. x.100

12 KONTROLPLAN Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Kontrolemner: Kontrol iht. udbudskontrolplan. Egen valgt kontrol. Skema nr. eller andet: Modtagekontrol: Proceskontrol: Slutkontrol: Tilsyn: Revisionsdato: Revisionsdato: Tilsyn: Skema x.200

13 MODTAGEKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entrepriseafsnit: Produkt: Kontrolomfang: Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer. 2. Mængde. 3. Transportskader Særlige kontroller: Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr. x.300

14 MODTAGE-FOTODOKUMENTATION Sagsnavn: Sagsnr.: Side 1 af 1 Foto nr.: Beskrivelse: Indsat foto: Skema nr. x.390

15 PROCESKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Bygningsdel: Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr. x.400

16 PROCES-FOTODUKUMENTATION Sagsnavn: Sagsnr.: Side 1 af 1 Foto nr.: Beskrivelse: Indsat foto: Skema nr. x.490

17 SLUTKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entrepriseafsnit: Rum / facade: Bemærkninger: Udbedret dato / initialer: Skema nr. x.500

18 AFVIGERRAPPORT Sagsnavn: Sag nr.: Afvigerrapport nr.: Entrepriseafsnit: Afvigelse: Korrigerende handling: Accept fra tilsyn: Rapport udført: Korrektion udført: Tilsyn: Sign.: Sign.: Sign.: Skema nr. x.600

19 KS-dagbog Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Signatur: Vejrforhold: Kl Kl Kl Kl Temperatur: 0 C 0 C Relativ fugtighed: % % Sol: Vindstille: Skyet: Svag vind: Overskyet: Jævn vind: Regn / sne: Dagbog: Hård vind Aftaler: Dokumentation: Skema nr. x.700

20

21 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Konstruktionstræ, fx fuld- og halvtømmer, spærtræ, taglægter mv. Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres ved hver leverance x gange pr. vogn eller pr stk. Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller 4. Tværdimension Mål 5. Fugtindhold (18% +/-2%) Fugtmåling 6. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

22 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Limtræ, fx bjælker, remme, spær, buer, søjler mv. Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på hver type element Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Tvær-dimensioner Mål 5. Hovedmål, længe, højde, spænd Mål 6. Fugtindhold (12 +/- 3%) Fugtmåling 7. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 8. Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

23 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Spær fabriksfremstillede af træ eller stål Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på min. 1 element af hver type Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Hovedmål, længde, højde, spænd Mål 5. Fugtindhold (18% +/- 2%) Fugtmåling 6. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

24 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Træelementer væg, loft, tag og kviste som massiv træ- eller sandwich-element. Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på hver elementtype Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Hovedmål, længde, højde, spænd, tykkelse Mål 5. Fugtindhold max x % (oplysning indskrives fra projekt) Fugtmåling 6. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 7. Evt. isolering og dampspærre Visuel 8. Evt. ind- og udvendig overfladedesign Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

25 MODTAGEKONTROL Udv. konstruktionsplader fx krydsfiner, OSB-plader og andet Entrepriseafsnit: Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på x plader i hver pakning eller pr stk. Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader. Visuel Særlige kontroller: 4. Dimension Mål 5. Fugtindhold (12% +/- 3%) Fugtmåling 6. Mærkning, EN-standard nr. x (oplysning indskrives fra projekt) Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

26 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Udv. træbeklædning, fx profil- og alm. brædder, stern- og vindskeder samt tagbrædder Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på x gange pr. leverance eller pr enheder. Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Dimension Mål 5. Fugtindhold (18% +/- 2%) Fugtmåling 6. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

27 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Udv. facade- pladebeklædning, fx krydsfiner, div. eternit-produkter, stål mv. Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på x gange pr. leverance eller pr enheder Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Plademål, længde, bredde og tykkelse for krydsfiner Mål 5. For træ baserede produkter, fugtindhold (12% +/- 3%) Fugtmåling 6. Profil-design-type nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 7. Iht. farvekode nr. x samt i forhold til godkendt prøve (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 8. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

28 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Tagdækning, tegl- og betontagsten, bølgeeternit-, skiffereternit-, ståltag-plader, ståltag- sten mv. Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på x sten eller plade pr enheder Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Størrelse Mål 5. Design-profil nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 6. Farve-design nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 7. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 8. Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

29 MODTAGEKONTROL Udv. døre og vinduer Entrepriseafsnit: Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på 1 stk. af hver type døre og vinduer Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Størrelse, højde og bredde (mål kontrolleres for min. et element pr. type) Mål 5. Glasridser og fejl i glas Visuel 6. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

30 MODTAGEKONTROL Indv. træbeklædning, fx profil- og alm. brædder. Entrepriseafsnit: Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på x gange pr. leverance eller pr enheder Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Dimension Mål 5. Profilering (herunder krav til brandklasse) Visuel og mål 6. Fugtindhold (8% +/- 2%) Fugtmåling 7. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 8. Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

31 MODTAGEKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entrepriseafsnit: Indv. pladebeklædning til loft, væg og gulv, fx gips-, krydsfiner-, spån-plader mv. Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på x gange pr. leverance eller pr enheder Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Plademål, længde, bredde og tykkelse for krydsfiner og spånplader Mål 5. Fugtindhold for træbaserede plader (8% +/- 2%) Fugtmåling 6. Profil-design type nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 7. Væg- og loftplader, mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 8. Gulv, mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr. x.300

32 MODTAGEKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Isolering, fx til loft, ydervæg og gulvisolering Entrepriseafsnit: Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på xx gange pr. leverance eller 1000 enheder Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Produkt/type Visuel 5. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

33 MODTAGEKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entrepriseafsnit: Damp-, fugt-, vindspærre og undertag med tilbehør Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på xx gange pr. leverance/1000 enheder Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Produkt/type og for fuge-, klæbe- og tapematerialer dato/alder Visuel 5. Mærkning, EN-standard nr. xx Visuel 6. Til dampspærre, materialeoverensstemmelse med tape-, fuge- og klæbematerialer, gennembrydningsfittings Visuel 7. Til fugtspærre, materialeoverensstemmelse med tape-, fuge- og klæbematerialer Visuel 8. Til undertag, materialeoverensstemmelse med tape-, fuge og klæbematerialer, ventilationsstudse, tvangsventilationslister 200cm2 pr/lbm. Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

34 MODTAGEKONTROL Undertag med tilbehør Entrepriseafsnit: Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på x gange pr. leverance eller 1000 enheder Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Produkt/type og for fuge-, klæbe- og tapematerialer dato/alder Visuel 5. Mærkning, EN-standard nr. xx Visuel 6. Tape-, klæbe- og fugematerialer kan anvendes til aktuel type undertag Visuel 7. Tvangsventilationslister, rygnings- og gratbånd, min 200cm2 pr/lbm Visuel 8. Ventilationsstudse, min. x cm2 pr/lbm Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

35 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Befæstelsesmidler, herunder beslag, søm, skruer Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på xx gange pr. leverance eller pr enheder Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Produkt / type Visuel 5. Beslag, mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra producent) Visuel 6. Søm, mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra producent) Visuel 7. Skruer, mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra producent) Visuel 8. Specialbeslag mål iht. bestilling en pr. type Mål Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

36 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Gulve af træ, massive og laminerede selvbærende og svømmende trægulve Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på x gange pr. leverance eller pr enheder Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Design, træart, farve og dimension Visuel/mål 5. Fugtindhold (8% +/-2%) Mål 6. Mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra producent) Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

37 MODTAGEKONTROL Sagsnavn: Sag nr.: Side 1 af 1 Entrepriseafsnit: Gulvstrøer og opklodsningsmateriale Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på xx gange pr. leverance eller pr enheder Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Strøer, dimension (b x h) mm. Visuel/mål 5. Strøer, fugtindhold (10% +/-2%) Mål 6. Strøer, mærkning, EN-standard nr. (oplysning indskrives fra projekt) Visuel 7. Evt. opklodsningskiler, dimension, mærkning mv. (oplysning indskrives fra producent) Visuel/mål 8. Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

38 MODTAGEKONTROL Indv. døre, glas- og snedkerpartier Entrepriseafsnit: Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på 1 af hver type døre, indv. vinduer og snedkerpartier Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Størrelse, højde og bredde Mål 5. Glas-ridser og -fejl Visuel 6. Mærkning, EN-standard for indv. døre nr. Visuel 7. Mærkning, EN-standard for indv. vinduer nr. Visuel 8. Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

39 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Inventar - præfabrikeret, herunder køkken og bad, bordplader samt div. tilbehør Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres på min. 1 af hver type inventardele Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Element-typefordeling samt størrelse, (mål kontrolleres for min. x pr. type) Visuel/mål 5. Bordplade, design, overflade og kanter samt plademål Visuel/mål 6. Låger, tilsætninger, lister samt overflader Visuel 7. Greb og indretningsdele til skabe Visuel 8. Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

40 MODTAGEKONTROL Entrepriseafsnit: Indv. snedkertræ, herunder fod- og loftlister, indfatning, vindueshylder og tilsætninger Kontrolomfang: Særlige kontroller udføres x. gange pr. leverance eller pr stk. Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Fod- og loftlister, indfatning, design-profil nr. (Indskrives fra projekt/producent) Visuel 5. Vindueshylder og tilsætninger, design på overflade og kanter Visuel 6. Vindueshylder og tilsætninger, længde og bredde (mål kontrolleres pr. type) Mål 7. Alle, kontrol af fugtindhold (8% +/- 2%) Mål 8. Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

41 MODTAGEKONTROL Trapper af træ eller stål Entrepriseafsnit: Kontrolomfang: Kontroller udføres på alle trapper Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuel 2. Mængde Optælling 3. Transportskader Visuel Særlige kontroller: 4. Lige trapper, hovedmål på bagvanger, spænd-længde/højde samt totalhøjde Visuel/mål 5. Spindel- og vindeltrapper, kontrol af diameter samt totalhøjde Visuel/mål 6. Trætrapper og trætrin, kontrol af overflade på vanger og trin Visuel 7. Ståltrapper, kontrol af overfladebehandling på vanger, spindel og trin Visuel 8. Trætrapper og trætrin, kontrol af fugtindhold (8% +/- 2%) Mål Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt nr.: bemærkninger: Signatur: Skema nr

42 PROCESKONTROL Insitu, let ydervæg inkl. isolering, udv. - og indv. beklædning. Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Geometri- og kote-kontrol af underlag 100% Mål 2. Udlægning af fugtspærre, fodrem med fastgørelse til forankring samt afmærkning af åbninger, skelet på fodrem 100% Visuel/mål/prøve 3. Rejsning af skelet pr. 600 mm. (enkelt eller dobbelt) dim. x mm Kontrol af lod, max. +/-2 mm/m, planhed max. +/-5 mm/m 25% Mål 4. Montage af vindspærre og 25 x 45 mm afstandslister 10% Visuel 5. Udv. beklædning, (klink, 1 på 2 el. profileret bekl.) dim. x mm 10% Visuel/mål 6. Afslutninger og lukninger ved vinduer, fod- og toprem samt hjørner 20% Visuel/mål 7. Isolering fastholdt, (dim. x. mm) samt mont. af dampspærre m. tapede samlinger 10% Visuel 8. Indv. 45 mm påforing, underlag til radiatorer og elinstallationer samt fastholdt 45 mm isolering af hulrum 20% Mål/visuel 9. Indv. vægbeklædning af gipsplader 1 el. 2 lag, træ-profilbrædder, krydsfiner, spånplader eller andet 10% Visuel/mål Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

43 PROCESKONTROL Ophængt facade let, inkl. isolering og udv. beklædning. Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Mål- og kote-kontrol af fundament, lod og dør og vinduesåbninger 100% Mål 2. Afsætning til reglar pr. x mm og mærkning til montagebeslag pr. x mm i lodlinie 100% Mål 3. Montage af dampspærre på underlag (porre-, letklinker-beton, massiv træelement) med klæbede og tætte samlinger 20% Visuel 4. Montage af reglar i 1 eller 2 lag (træ eller stål) dim. x mm 20% Mål 5. Isolering fastholdt, dim. (x mm i y) lag m. forskudte samlinger 10% Visuel 6. Mont. af vindspærre og afstandslister 10% Visuel 7. Ophæng til facadebeklædning (træ eller stål) dim. x mm 20% Mål 8. Udv. beklædning, (angiv materiale.) dim. x mm 10% Visuel/mål 9. Afslutninger og lukninger ved vinduer, bund og top samt hjørner 20% Visuel/mål Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

44 PROCESKONTROL Præfabrikerede lodrette træelementer inkl. isolering, vind- og dampspærre samt udv. og indv. beklædning. Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: 1. Mål- og kote-kontrol af underlag 100% Mål 2. Udlægning af fugtspærre, montagerem placering i plan +/-5 mm, fastgørelse til forankring samt opmærkning til mont. af elementer 100% Mål 3. Rejsning af elementer, lod +/-2 mm/m 100% Mål 4. Lukning/isolering af samlinger mellem elementer 100% Mål Kontrolmetode: 5. Kontrol og evt. reparation af vindspærre/afstandslister 25% Visuel 6. Udv. beklædning, (angiv materiale.) dim. x mm 10% Visuel/mål 7. Afslutninger og lukninger ved vinduer, bund og top samt hjørner 25% Visuel/mål 8. Kontrol af og evt. reparation af dampspærre 25% Visuel 9. Montage af indv. vægbeklædning af (beklædningstype) 10% Visuel/mål Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

45 PROCESKONTROL Indervægge med træ eller stålskelet inkl. isolering og beklædning Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: 1. Mål og kote-kontrol af rum og underlag samt målafsætning 100% Mål Kontrolmetode: 2. Ved terræn, udlægning af fugtspærre under montagerem 20% Visuel 3. Fodrem/skinne, placering i plan samt fastgørelse 25% Mål 4. Rejsning af skelet/reglar pr. x mm (efter underlag) lod 2 mm/m 20% Mål 5. Mont. af underlag til installationer 20% Mål 6. Lydisolering af vægge med x mm. Mineraluld 10% Visuel/mål 7. Montage af indv. vægbeklædning (angiv materiale.) dim. x mm 10% Visuel/mål Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

46 PROCESKONTROL Indervægge af elementer inkl. isolering og beklædning Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: 1. Mål og kote-kontrol af rum og underlag samt målafsætning 100% Mål Kontrolmetode: 2. Ved terræn, udlægning af fugtspærre under montagerem 20% Visuel 3. Fodrem/skinne, placering i plan samt fastgørelse og afsætning til elementmontage. 25% Mål 4. Rejsning af element (efter underlag) lod 2 mm./m 20% Mål 5. (Hvis åbne elementer) Mont. af underlag til installationer 20% Mål 6. (Hvis åbne elementer) Lydisolering af vægge med x mm. mineraluld 10% Visuel 7. (Hvis åbne elementer) Montage af indv. vægbeklædning (angiv materiale.) dim. x mm 10% Visuel 8. (Hvis lukkede elementer) Lukning/afdækning af samling inkl. stopning jf. projekt 10% Visuel 9. Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

47 PROCESKONTROL Bjælkelag af konstruktionstræ, limtræ og stålbjælker Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: 1. Mål/kote og målafsætning af bjælkelag/udspringer mv. 100% Mål Kontrolmetode: 2. Udlægning af fugtspærre under montagerem/eller vederlag 25% Visuel 3. Evt. montagerem, placering i plan samt fastgørelse 25% Mål 4. Opmærkning til og udlægning af bjælker 100% Mål 5. Opretning af bjælkelag (planhed +/-3 mm pr. 2 m ) 25% Mål 6. Opretning af bjælkelag (vandrethed +/- 10 mm pr. 6 m) 20% Mål 7. Fastgørelse til beslag 20% Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

48 PROCESKONTROL Etagedæk af stålprofilplader Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: 1. Mål/kote og målafsætning af udspringer mv. 100% Mål Kontrolmetode: 2. Udlægning af fugtspærre under montageunderlag 20% Visuel 3. Evt. montagerem, placering i plan/kote samt fastgørelse 25% Mål 4. Opmærkning til og udlægning af evt. understøtnings-/mellem-bjælker 100% Mål 5. Udlægning af stålplader 20% Mål/visuel 6. Fastgørelse (evt. metode angives) 20% Visuel/evt. prøve Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

49 PROCESKONTROL Tagværk - Gitterspær inkl. dampspærre, isolering, undertag og lægtning Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Geometri- og kotekontrol af underlag 100% Mål 2. Udlægning af fugtspærre, rem med fastgørelse (udtræksprøvning el. max. momentspænding x kn ) 25% Mål/prøve 3. Opmærkning og montage af beslag til spær 100% Mål 4. Rejsning af spær med tilhørende interimafstivning, opretning ved tagfod/kip samt fastgørelse. (Placering +/-5 mm, lod 1:100, krumning 25% Mål 1:500, begge max 45 mm) 5. Opbygning af tagfod, inkl. ventilation/snefang og fodblik 25% Visuel/mål 6. Mont. dampspærre med tapede tætte samlinger, evt. tråd pr. 300 mm, forskalling af 38 x 73 mm T1 taglægter på loft samt loftlem 25% Visuel (Taget afdækkes under arbejdet) 7. Udlægning af fastholdt isolering, dim. x mm med forskudt overlæg (Følger ud/oprulning af undertag) 10% Visuel 8. Ud-/oprulning af undertag med klæbning til tagfod, indbygning af ventilationsriste ved kip og lukkede spærmellemrum samt mont. af 10% Visuel 25. mm afstandslister 9. Montage af taglægter (+/-3 mm ved lægteafstand og inkl. opretning til +/-3 mm pr. 2 m planhed) 10% Visuel/mål Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

50 PROCESKONTROL Tagværk - Hanebåndspær inkl. dampspærre, isolering, undertag og lægtning Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Geometri- og kotekontrol af underlag 100% Mål 2. Udlægning af fugtspærre, rem med fastgørelse (Udtræksprøvning el. max. momentspænding x kn ) 25% Mål/prøve 3. Opmærkning og montage af beslag til spær 100% Mål 4. Rejsning af spær - under-/overdel - med tilhørende interimafstivning, opretning ved tagfod og kip samt fastgørelse. (Placering +/-5 mm, lod 25% Mål 1:100, krumning 1:500, begge max 45 mm) 5. Opbygning af tagfod, inkl. ventilation/snefang og fodblik 25% Visuel/mål 6. Mont. dampspærre med tapede tætte samlinger, evt. tråd pr. 300 mm, forskalling, forskalling af 38 x 73 mm T1 taglægter på skunkvæg, skrå- og vandret loft samt indbygning af loftlem. (Taget afdækkes 25% Visuel under arbejdet) 7. Udlægning af fastholdt isolering, dim. x mm med forskudt overlæg (Følger ud/oprulning af undertag) 10% Visuel 8. Ud-/oprulning af undertag med klæbning til tagfod, indbygning af ventilationsriste ved kip, skunk og lukkede spærmellemrum samt 10% Visuel mont. af 25. mm afstandslister 9. Montage af taglægter (+/-3 mm ved lægteafstand og inkl. opretning til +/-3 mm pr. 2 m planhed) 10% Visuel/mål Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

51 PROCESKONTROL Tagværk - Bjælkespær inkl. dampspærre, isolering, undertag og lægtning Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Geometri- og kotekontrol af underlag 100% Mål 2. Udlægning af fugtspærre, fod- og kiprem med fastgørelse (Udtræksprøvning el. max. momentspænding x kn ) 25% Mål/prøve 3. Opmærkning og montage af beslag til spær 100% Mål 4. Udlægning af spær med opretning samt fastgørelse ved tagfod og kip. (Bjælker vendes så pilhøjden vendes op) 25% Mål 5. Opbygning af tagfod, inkl. ventilation ved ventileret konstruktion/ snefang og fodblik. 25% Visuel/mål 6. Mont. dampspærre med tapede tætte samlinger, evt. mont af tråd pr. c/c 300, forskalling af 38 x 73 mm T1 taglægter på skråloft. 25% Visuel (Taget afdækkes under arbejdet) 7. Udlægning af fastholdt isolering ude fra, dim. x mm med forskudt overlæg (Følger ud-/oprulning af undertag) 10% Visuel 8. Ud-/oprulning af undertag med klæbning til tagfod. Ved ventileret konstruktion - indbygning af ventilationsriste ved kip og lukkede 10% Visuel spærmellemrum samt mont. af 25. mm afstandslister 9. Montage af taglægter (+/-3 mm ved lægteafstand og inkl. opretning til +/-3 mm pr. 2 m planhed) 10% Visuel/mål Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

52 PROCESKONTROL Tagværk stål-/åse-konstruktion inkl. nedskalkning, dampspærre, isolering Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Geometri- og kotekontrol af underlag 100% Mål 3. Opmærkning og indstøbning af montagebeslag til stålspær/rammer i fundament 100% Mål 4. Rejsning af stålspær/rammer med opretning samt fastgørelse ved tagfod og kip inkl. nødvendig/projekteret afstivning 25% Mål 5. Montage af åse dim. x mm pr. c/c y mm fastgjort til beslag samt nedskalkning i dim. x mm. pr. c/c y. mm 25% Visuel/mål 6. Mont. dampspærre med tapede tætte samlinger, evt. mont af tråd pr. c/c 300, forskalling af 38 x 73 mm T1 taglægter, på underside af nedskalkning, fastgjort med min. x ringende søm pr. understøtning 25% Visuel med c/c y mm afstand (Taget afdækkes under arbejdet) 7. Udlægning af fastholdt isolering udvendig fra, dim. x mm med forskudt overlæg (Følger oplægning af tagdækning) 10% Visuel 8. Tagdækning, se skema Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

53 PROCESKONTROL Tagværk stål-/åsekonstruktion uden isolering Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Geometri- og kotekontrol af underlag 100% Mål 3. Opmærkning og indstøbning af montagebeslag til stålspær/rammer i fundament 100% Mål 4. Rejsning af stålspær/rammer med opretning samt fastgørelse ved tagfod og kip inkl. nødvendig/projekteret afstivning 100% Mål 5. Montage af faldsikring, stål eller PR-net, fastholdt pr. x cm. på spær og efterfølgende på åse 10% Visuel/mål 6. Montage af åse, dim. h x b mm pr. c/c y mm, fastgjort til beslag med x stk. søm/skruer 10% Visuel/mål 7. Tagdækning, se skema Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

54 PROCESKONTROL Præfabrikerede vandrette træelementer inkl. isolering, dampspærre samt forskalling Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Geometri, mål- og kote-kontrol af underlag 100% Mål 2. På mur og betonelementer, udlægning af fugtspærre og montagerem, placering i plan +/-5 mm, fastgørelse til forankring samt opmærkning 25% Mål til montering af elementer 3. Udlægning og fastmontering af elementer. Placering +/-5 mm. Kote overside +/-5 mm. 100% Mål 4. Etagedæk - lukning/isolering af samlinger mellem elementer for lyd 100% Mål 5. Tagdæk - lukning/isolering af samlinger mellem elementer inkl. tagpap over udvendige og dampspærre over indvendige samlinger 100% Visuel 6. Tagdæk - kontrol af og evt. reparation af dampspærre 25% Visuel/mål 7. Evt. montage af forskalling inkl. Opretning 10% Visuel/mål 8. Evt. montage af loftbeklædning (se skema 5.425) 9. Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

55 PROCESKONTROL Kviste pladsopbyggede med skelet og krydsfiner Nr.: Kontrol af: Afsætning i tagfladen i forhold til hhv. indv. højde fra gulv og placering i tagfladen Evt. udveksling (dim. h x b) mellem spær, opmærkning, montagebeslag samt fastgørelse af veksel og afkortet spær Montage af flunke-skelet mod spær/udveksling og kelplanke/øvre tagdel af skotrende Mont. af fast underlag til inddækning, siderender og undertagsovergang ned langs flunker. (Evt. mont. af inddækning af TØ) Montage af underlag til tagplader, fx spær med ensidig(taskekvist) eller tosidig hældning (sadel- eller ryttertags-kvist) med tilhørende tagfod Krydsfiner på tagunderlag tilskåret mod kelplanken/øvre del af skotrende samt hurtig montage evt. rendejern, fodblik samt 1. lag tagpap/undertag (Evt. inddækning af skotrende af TØ) Tagdækning: Ved tegltagsten, mont. 25 mm afstandslister og 38 x 73 mm T1 taglægter. Ved tagpaptag, primær 1 el. 2 lagsdækning inkl. Skotrende Flunker mont. af vindspærre, afstandslister (dim h x b) samt beklædning (brædder/profil dim. b x t) underbeklædning af krydsfiner til fx zink. eller tilsvarende Isolering fastholdt (dim x mm) samt mont. af dampspærre m. tapede samlinger og efterfølgende montage af vægbeklædning (fx gipsplader o.l.) Kontrolomfang: 100% Mål Hver kvist Hver kvist Hver kvist Hver kvist Hver kvist Hver kvist Hver kvist Hver kvist Kontrolmetode: Mål Mål/visuel Mål/visuel Mål/visuel Mål/visuel Mål/visuel Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

56 PROCESKONTROL Kviste elementer Nr.: Kontrol af: Afsætning i tagfladen i forhold til hhv. indv. højde fra gulv og placering i tagfladen Evt. udveksling (dim. h x b) mellem spær, opmærkning, montagebeslag samt fastgørelse af veksel og afkortet spær Kontrolomfang: 100% Mål 100% Mål Kontrolmetode: Montage af kvistelement til underlag iht. Montageanvisning, fx: Fjern evt. tagdækning, lægter hvor kvisten skal placeres samt skær undertaget væk i et firkantet hul, i en afstand inden for kvistens rammer, i nøje overensstemmelse med producentens anvisninger. Hver kvist Mål/visuel Undertaget foldes ind over lægterne i bund samt sider og fastgøres. Ved montage på vinkler monteres bærevinkler på spærenes sider. Kvisten hejses på plads og konstruktion placeres på spær/udveksling/ vinkler i niveau med overkant undertag. Alt efter type/producent, er Hver kvist Mål/visuel vandrende/ skotrende i niveau med overkant lægte. Ret kvisten ind i lod & vage, og fastgør den forsvarligt med skruer eller bolte. Hver kvist Mål/visuel Tilskær undertag og kvistens færdige inddækninger så det stemmer overens med producentens anvisninger og monter medfølgende Hver kvist Mål/visuel beslag og inddækning i overensstemmelse med anvisningerne. Monter tagmaterialet i en afstand (x mm.) af kvistsiden/flunke og med overlæg i skotrende som oplyst af producenten. Hver kvist Visuel 8. Inddækningszink trykkes ned over tagmateriale fx ved front og fastgøre til tagdækningsmaterialet således at det ikke løftes op ved vindpåvirkning. Hver kvist Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

57 PROCESKONTROL Ovenlysvindue elementer Nr.: Kontrol af: Afsætning i tagfladen i forhold til hhv. indv. højde fra gulv og placering i tagfladen Evt. udveksling (dim. h x b) mellem spær, opmærkning, montagebeslag samt fastgørelse af veksel og afkortet spær Montage af ovenlyselement(er) til underlag iht. montageanvisning, fx Velux-vinduer, enkelt eller sammenstillet: Fjern evt. tagdækning, lægter og udfør en udveksling til underlag for vindue i lægteplanet hvor ovenlys skal placeres Undertaget skæres væk i et firkantet hul, i en afstand inden for ovenlysets rammer. I hjørnet skæres under en vinkel på 45 0 og undertaget bukkes op i overensstemmelse med producentens anvisninger. Bærevinkler monteres i noter på montagerammen og i vinduet i overensstemmelse med producentens anvisninger. Ovenlysvinduet montageramme og karm placeres og hæftes til udvekslingen i lægteplanet og justeret i flugt og vinkel samt anslag før endelig fastgørelse af karm. Alu-inddækninger monteres i rækkefølge som anført i producentens anvisning. Undertagskrave monteres i lægteplanet, slidses ned over lægter og hæftes til hhv. vindue og lægter inkl. vandafleder over vinduet som anført i producentens anvisning. Resterende inddækninger færdigmonteres som anført i producentens anvisning. Monter tagmaterialet i en afstand (x mm.) fra ovenlysside og (y mm.) overkant, som oplyst af producenten. Inddækningszink trykkes ned over tagmateriale fx ved underkant vindue og fastgøre til tagdækningsmaterialet således at det ikke løftes op ved vindpåvirkning. Kontrolomfang: 100% Mål Hvert element Hvert element Hvert element Hvert element Hvert element Hvert element Hvert element Kontrolmetode: Mål Mål/visuel Mål/visuel Mål/visuel Mål/visuel Mål/visuel Mål/visuel Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

58 PROCESKONTROL Tagdækning med lægter, fx tagsten, bølgeeternit, skiffereternit, stål- tagsten og stålplader Nr.: 1. Kontrol af: Bestemmelse af lægteafstand. Noteres her:.. mm. og placering af 1. lægten i forhold til tagfod Kontrolomfang: 100% Mål Kontrolmetode: Kontrol af evt. skader i undertag m. tilhørende rep. samt afstandsliste Hele tagfladen Visuel 3. Lægtning med 38 x 73 mm T1 taglægter, oplagt med forskudte samlinger pr. (x stk. lægter) 10% Visuel/antal 4. Geometrikontrol af tagfladens vinkelrethed samt afsætning af længde og højde i forhold til udhæng v. tagfod og gavl 100% Mål 5. Tegltagsten, bestemmelse af dækbredden iht. Tegl 36: Noteres her:.. mm 100% Mål 6. Oplægning og fastgørelse af tagdækning iht. producents anvisning 10% Mål/visuel 7. Ved tegltage min. hver 2. tagsten bindes + alle ved kanter jf. Tegl 36 10% Mål/visuel 8. Div. tilbehør, tætningsbånd, ventilationslister mv. monteres i overensstemmelse med producentens anvisninger 25% Visuel 9. Div. gennemføringer i tagfladen monteres i overensstemmelse med producentens anvisninger 25% Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

59 PROCESKONTROL Tagdækning med fladeunderlag, fx tagpap- og metaltage Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Vurdering af underlagets geometri og planhed 100% Visuel/mål 2. Fastlæggelse af udgangspunkt ved tagfod og gavl 100% Mål 3. Udlægning af fladeunderlag (fx krydsfiner, OSB eller brædder) med forskydning pr. x spær pr. plade eller x stk. brædder. 20% Visuel/mål Planhedsafvigelse +/- 3 mm pr. 2 m 4. Udlægning af underpap umiddelbart efter underlag 20% Visuel/mål 5. Tagpaptag: En 1. eller 2.lags tagpapdækning iht. projekt (specifikation angives; fx listedækning mv.) 6. Metaltag: (specifikation angives; fx materiale, fastgørelsesprincip mv.) Fastgørelse mellem underlag, leder og montageskinner inkl. afstand (x mm.) mellem disse Metalbeklædningens fastgørelse til underlag samt krav til underlagets 7. tolerancer 20% Visuel/mål Efter type Efter type Visuel/mål Visuel/mål Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

60 PROCESKONTROL Tagudhæng, vindskeder, sternbrædder og inddækninger Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Geometrikontrol af tagfladen i forhold til underliggende ydervægge 100% Mål 2. Evt. skævheder registreres og en fordelingsløsning aftales med rådgiver/bygherre Evt. aftale 3. Udhængslængder: i gavle fastlægges ved tagstensopmærkning og ved facaden, om muligt, efter tagfladens højde delt med hele tagsten 20% Mål/visuel 4. Vindskeder opsættes: Lod fra kip til sternlinie +/- 10 mm / Flugt fra kip til sternlinie +/- 8 mm / Planhed på underlag +/- 2 mm pr. 2 m 20% Mål/visuel 5. Sternbrædder: Planhed på underlag +/- 3 mm pr. 2 m. Flugt hele facaden, max 12 m +/- 10 mm 20% Mål/visuel 6. Udhængsbrædder, der tilstræbes en lige fordeling. Er der skævheder imellem sternkant og facade, aftal hvor skævhed skal optages Evt. aftale 7. Udhængsbrædder/beklædning: Planhed +/- 3 mm pr. 2 m. Flugt i forhold til stern/mur +/- 3 mm pr. 2 m 20% Mål/visuel Flugt hele facaden, +/- 10 mm. på max 12 m Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

61 PROCESKONTROL Trapper og ramper Nr.: Kontrol af: 1. Geometri- og kotekontrol af rum hvor trappe eller rampe skal opstilles Opstilling af trappe: Kontrolomfang: Hver trappe og rampe Kontrolmetode: 2. Samling af trappe: for- og bagvange med trin og bagstykke Hver trappe Visuel 3. Efterkontrol af bredder og højder Hver trappe Mål 4. Opstilling og højdejustering samt tilslutning til gulv med udtrin på øverste niveau. Hver trappe Mål/visuel Opstilling af rampe 5. Samling og fastmontering af rampe med tilslutning til øverste niveau. Hver rampe Mål/visuel 6. Evt. slutbelægning: Slut-belægning (type angives) på trappetrin og rampe inkl. evt. bundspartling udføres Hver trappe og rampe Mål Visuel Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

62 PROCESKONTROL Skema nr

63 PROCESKONTROL Udvendige døre og vinduer Nr.: Kontrol af: Kontrol- Kontrolomfang: metode: 1. Kontrol af hulmål 100% Mål Placering af element i hul (ud/ind afstandsmål) og med lige fordelt Visuel/mål 2. fugebredder i åbning, kontrol af vage/lod (lod max 2 mm pr. element pr. max. en etagehøjde) 20% 3. Fastgørelse, (antal skruer) 20% Visuel 4. Funktionskontrol, anslag og gang 20% Prøve 5. Stopning, kontrol af fasthed 20% Prøve 6. Bagstop og fugning med (beskriv fugetype) 20% Visuel 7. Indvendige tilsætning og afpropning af skruer 20% Visuel 8. Udvendige inddækninger inkl. vandbræt/vandnæse 20% Visuel 9. Montage af greb og lås 20% Mål Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Mål Visuel/mål Visuel Prøve Prøve Visuel Visuel Visuel Skema nr

64 PROCESKONTROL Skema nr

65 PROCESKONTROL Indvendige døre og snedkerpartier Kontrol- Kontrol- Nr.: Kontrol af: omfang: metode: 1. Kontrol af hulmål 100% Mål Placering af element i hul (ud/ind afstandsmål) og med lige fordelt Visuel/mål 2. 20% fugebredder i åbning, kontrol af vage/lod (lod max 2 mm pr. element) 3. Fastgørelse, (antal skruer) 20% Visuel 4. Funktionskontrol, anslag og gang 20% Prøve Ved. Branddøre og lyddøre: Stopning med godkendt materiale (type 20% Prøve 5. angives) med kontrol af fasthed 6. Elastisk fuge: Bagstop og fugning med (beskriv fugetype) 20% Visuel 7. Indvendige tilsætning og afpropning af skruer 20% Visuel Indfatninger: Tilpasning til underlag og samles i hjørner med gering. 20% Visuel 8. Ved skævheder er tæthed mod karm og andet snedkerunderlag det primære. 9. Montage af greb og lås Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

66 PROCESKONTROL Skema nr

67 PROCESKONTROL Indvendige snedkerarbejder Indfatninger, fodpaneler, tilsætninger, paneler, lysninger og vindueshylder Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: Indfatninger, fodpaneler, tilsætninger 1. Tilpasning til underlag og samles i hjørner med gering. Ved skævheder er tæthed mod karm og andet snedkerunderlag det 20% Visuel primære 2. Fastgørelse med undersænket skrue eller søm jf. projekt (pr. min x mm.) 20% Mål/visuel Paneler og lysninger: 3. Tilpasning til underlag og hjørner. Ved skævheder mod gulv, loft og vægge tildannes mod disse med en max tolerance der tager hensyn 20% Visuel til slipkant 4. Bag lysninger og paneler stoppes med mineraluld iht. projekt. Fastgørelse med undersænket skruer eller jf. projekt. (pr. min x mm.) 20% Mål/visuel 5. Tildannede kanter efterfuges (hvis aftalt jf. projekt) 20% Visuel 6. Vindueshylder: Monteres så de følger underkarmens vandrethed. Vindueshylden monteres uden bagfald mod vindue. Under vindueshylder stoppes evt. med mineraluld og der fuges omkring vindueshylden. 20% Mål/visuel Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

68 PROCESKONTROL Selvbærende gulve massive gulve og plader på strøer Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: 1. Kontrol af koter ved ind- og udvendige døre samt rumhøjde Hvert rum Mål Kontrolmetode: 2. Rengøring af rum med skraber og støvsuger Hvert rum Visuel 3. På terrændæk samt fugtige beton-etagedæk (RF>65% i betonen) udlægges fugtspærre. Fugtspærren føres op til OK fodpanel. Hvert rum Mål/visuel 4. Strødimension (h x b mm) Udlægning med strøafstand på max x. mm. (skal angives) samt udlægning af opklodsning, pr. max x mm Hvert rum Mål (skal angives) 5. Der udlægges mellemstrøer ved ende- og langvægge i ½ strøafstand, max pr. x mm. samt ekstra strøer i døråbninger Hvert rum Mål 6. Planhedskrav til det færdige gulv: +/- 2 mm pr. 2 m og 0,6 mm pr. 0,25 m. Krav til vandrethed +/- 10 mm på 6 m. Hvert rum Mål 7. Udlægning og fastgørelse af gulv.(metode angives: fx fordækt eller synlig sømning med udkitning, evt. andet. Hvert rum Visuel 8. Gulv udlægges med lige fordeling i rum, dvs. ingen brædder under ½ bredde. Hvor rum fortsætter tages hensyn til gulvmønster/flugt fra Hvert rum Mål rum til rum. 9. Der holdes friafstand fra vægge, min. x mm og max y. mm. Der friskæres også omkring rørgennemføringer, køkkeninventar mv. Ved døråbninger udføres bevægelsesfuge, med mindre andet er aftalt og teknisk muligt. Hvert rum Mål Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

69 PROCESKONTROL Svømmende gulve brædder, spånplader og krydsfiner Nr.: 1. Kontrol af: Kontrol af koter ved ind- og udvendige døre samt underlagets planhed. Planhed for underlag til betongulve ±5 mm pr. 2 m. Planhedstolerancer på +/-2 mm pr. 2 m. forudsætter spartling/opretning af underlaget. Kontrolomfang: Hvert rum Kontrolmetode: 2. Rengøring af rum med skraber og støvsuger Hvert rum Visuel 3. Spartling/opretning af underlag til +/-2 mm Hvert rum Mål På terrændæk samt fugtige betonelementer (RF>65 % i betonen) Hvert rum 4. Prøve/Visuel udlægges fugtspærre. Fugtspærren føres op til OK fodpanel. 5. Evt. udlægning af mellemlag, (hvis der er behov/eller jf. projekt) Hvert rum Visuel 6. Planhedskrav til det færdige gulv: +/- 2 mm pr. 2 m og 0,6 mm pr. Hvert rum 0,25 m. Krav til vandrethed +/- 10 mm på 6 m Gulv udlægges med lige fordeling i rum, dvs. ingen brædder under ½ Hvert rum Mål 7. bredde. Hvor rum fortsætter tages hensyn til gulvmønster/flugt fra Visuel/mål rum til rum. Der holdes fri afstand fra vægge, min. x mm og max y. mm. Der Hvert rum 8. Mål friskæres også omkring rørgennemføringer, køkkeninventar mv. Ved døråbninger udføres bevægelsesfuge, med mindre andet er Hvert rum 9. Visuel aftalt og teknisk muligt. Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Mål Skema nr

70 PROCESKONTROL Selvbærende vådrumsgulve af krydsfiner/spånplader på bjælkelag Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: 1. Kontrol af koter ved døre samt rumhøjde Hvert rum Mål Bjælkedimension (h x b mm). Udlægning med bjælke-afstand på max Mål 2. Hvert rum x. mm. (skal angives) Der udlægges mellembjælker/udvekslinger ved ende- og langvægge i Hvert rum Mål 3. max x afstand samt tæt på væg og i døråbninger Planhedskrav til det færdige gulv: +/- 2 mm pr. 2 m og 0,6 mm pr. Hvert rum Mål 4. 0,25 m Opretning til det foreskrevne fald på gulv, 0,5-1,0% på gulv uden for Hvert rum Mål 5. bruseniche, og 1,0-2,0% i bruseniche og min. 2,0% under inventar og installationer som fx badekar Udlægning af pladegulv skal følge faldlinierne. Fastgørelse med Hvert rum Mål/visuel 6. plansænkede skruer. Max afstand mellem skruer x. mm Der holdes fri afstand fra vægge, min. x mm og max y. mm.(angives) Hvert rum Mål/ 7. Der friskæres tilsvarende omkring rørgennemføringer. Ved døråbninger: Hvert rum Mål/visuel 8. Enten udføres opkant eller der skal være et min. 30 mm samlet fald på gulv fra indgangsniveau til OK gulvafløb. Alt iht. projekt 9. Kontrol-aktivitet nr.: Evt bemærkninger: Signatur: Skema nr

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Entreprise: Udførelsesperiode: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation... 3 1.1 Byggesag... 3 1.2 Byggesagsorganisation... 3

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring

Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Procesgranskning og kvalitetssikring Emne: Skemaer - eksempler Skilleblad: 4 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af

Læs mere

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge.

Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Plastrør/kabler Brandsikring Mange brande skyldes forkert udførelses ved brandadskillende vægge, fx ved lejlighedsskel, brandsektions og ydervægge. Bygningskonstruktioner skal udføres, så en brand ikke

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

BYGGESJUSK I BYGGERIET

BYGGESJUSK I BYGGERIET BYGGESJUSK I BYGGERIET Michael Simonsen Byggeteknisk Rådgiver Mobil: 40 15 51 40 E-mail: ms@dhv.dk Dansk Håndværk Islands Brygge 26 Tlf.: 32 630 470 Fax 32 600 472 VINDUERS ENERGIMÆSSIGE PERFORMANCE Bygningsdel

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering

Koncept. Kvalitetsikringshåndbog. ISOKLINKER Facadeisolering Koncept Kvalitetsikringshåndbog ISOKLINKER Facadeisolering INDHOLDSFORTEGNELSE. EMNE: Afsnit Sagsidentifikation... 2 Sagsspecifikation... 3 Sagsorganisation... 4 Generelle bestemmelser... 5 Modtagekontrol...

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312

Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 Montagevejledning til Carport 660 x 650 /330 cm. Vare nr. model 9633312 660 cm 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato

Tegningsnummer Emne Tegningsdato Målestok Tegnet af Godkendt af Rev. Rev. dato 2.00.0. Træhuse - pladsbyggeri Dato: 2012-05-01 100 Ydervæg - 195 mm massive stolper - vandret vægbeklædning - principsnit 2009-09-01 1:5 MBS Træinfo 110 Ydervæg - 195 mm massive stolper - lodret vægbeklædning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Tegningsliste - Forprojekt

Tegningsliste - Forprojekt Tegningsliste - Tegn. nr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Rev. id Rev. dato Rev. beskrivelse H_N0 Beliggenhedsplan 8// H - Planer H_N0 Stueplan 8// H - Planer H_N03 Kloakplan 8// H - Planer H_N0 Tagplan

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Udbudskontrolplaner fra Arkitektgruppen Dato : 16.05.2011 Østergade 51 Udbudskontrolplaner INDHOLD SIDE Kvalitetssikringsgrundlag...3 A - Byggemodningsentreprisen

Læs mere

TILBUDSLISTE. 1.00 Anstilling fast pris Demontering og bortskaffelse af gamle 1.01

TILBUDSLISTE. 1.00 Anstilling fast pris Demontering og bortskaffelse af gamle 1.01 Dato: 29. april 2016 Sag: EGB 30-399-300-677 Udvendig renovering TILBUDSLISTE I overensstemmelse med den af A/S Boligselskabet INIs udarbejderede fordelingsliste tilbyder undertegnede at udfør de omhandlende

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10.

A5.01 A5.01. Tegn. nr.: FORSKNINGS- OG FELTSTATION I SVANNINGE BJERGE ODENSEVEJ 160, 5600 FAABORG Emne: DETALJETEGNING 1. Sag: Tegn. 1 : 10. A5.01 A 80.85 23 MM HØJKANTSPARKET 50 MM BETONSILDLAG 10 MM APROBO DECIBEL 3 MÅTTER 200 MM HULDÆK 80.57 17 MM CEDERTRÆ 25 MM TRYK IMP. AFSTANDSLISTE 9 MM CEMBRIT WINDSTOPPER CLASSIC 200 MM ISOLERING KL.

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700

Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tegningsliste, typer og funktionskrav T700 Tagbeklædninger: D701 Underpap på TF-30. D702 Tagfolie på TF-30. D703 Underpap på ståltrapezplade. side 1 side 2 side 3 Loftbeklædninger: D704 18 mm ståltrapezplade

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde

PROTEX UNDERTAGE. som lader huset ånde PROTEX UNDERTAGE som lader huset ånde DIFFUSIONSTÆTTE UNDERTAGE Anvendes som ventileret undertag Høj brudstyrke Tagfod et føres til tagrende og klæbes på fodblik - 10 mm fra forkant af fodblik. Vandtæt

Læs mere

Projekt-bjælker Lige bjælker

Projekt-bjælker Lige bjælker Projekt-bjælker Lige bjælker Lige bjælker er produceret med et konstant tværsnit og finder oftest anvendelse som tagbjælker, murremme og bjælkelag i etageadskillelser. Lige limtræsbjælker er fremstillet

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder

UBK UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) Postboks 1614, 3900 Nuuk UBK 15.3.2010 UDBUDS- KONTROLPLANER for udførelse af samtlige arbejder Bådhus i Vestre Vig for Grønlands Naturinstitut,

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev.

UCH Ny hovedbygning. Projektforslag. Arkitekt. Tegn. nr.: 700. Tegn. nr.: 700. Rev.: Dato: Revision: Sign: Revisioner Revision Rev. Arkitekt Tegning: Detaljer Tegn. nr.: 700 Detaljeliste Blag nr. Snit Nr. Navn Revisioner Revision Rev. dato Blad nr. 1 Blad nr. 2 Blad nr. 3 Blad nr. 4 Blad nr. 5 Blad nr. 6 Blad nr. 7 Blad nr. 8 Blad

Læs mere

Monteringsvejledning Solpaneler

Monteringsvejledning Solpaneler Monteringsvejledning Solpaneler Montageskinne Forbindeled/Samler Mellemstykke Tagbøjle tegl Monteringsvinkel Ståltag Adaptervinkel Endestykke Gevindskrue Generelt vedrørende montering Placering af skinner

Læs mere

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund

Tagdækning. Forenklet Tidskurant. For Tagdækningsarbejde 2014-2017. Fagligt Fælles Forbund Tagdækning Forenklet Tidskurant For Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund Tidskurant forenkling Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2014-2017 Fagligt Fælles Forbund ( 3F ) Gældende for hele

Læs mere

Gør både dig og dit hus glad

Gør både dig og dit hus glad Vejledning i placering og montage af SolarMagic Juni 2011 www.solarmagic.dk Denne vejledning viser, hvordan SolarMagic kan placeres og monteres på huset, så der opnås størst mulig effekt af anlægget. Det

Læs mere

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Oktober 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Produktoversigt s. 4 DS Transport

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse

Indhold: Detaljemappe_forside Nydamsparken, Aarhus. forside/indholdsfortegnelse Detaljemappe_forside forside/indholdsfortegnelse Indhold: D1: bund altan (snit) D2: side altan (snit) D3: bund altan (plan) D4: side altan (plan) D5: sokkelpåforing (snit) D6: kældervindue_side (plan)

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014 4 DS Montagevejledning DS Z- og C-stålåse Juni 14 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Juni 14 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Transport og opbevaring s. 4 DS Produktoversigt

Læs mere

Vejledende tilbudsbeskrivelse Leverandørbeskrivelse af ståldækelementer

Vejledende tilbudsbeskrivelse Leverandørbeskrivelse af ståldækelementer Hobro, 20. april 2009 1 FORSLAG TIL ARKITEKTENS UDBUDSBESKRIVELSE.... 2 1.1 MODULOPBYGNING.... 2 1.2 MATERIALEKRAV.... 2 1.3 BRANDKRAV.... 2 1.4 LYDKRAV.... 2 1.5 KRAV TIL DRIFT & VEDLIGEHOLD.... 2 1.6

Læs mere

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ

Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Hüttemann Limtræ - meget mere end standardlimtræ Profile - din sikre leverandør af byggematerialer Hüttemann Hüttemann er meget mere end standardlimtræ. En stor del af produktionen ligger i dag på dæk-

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

FPC-system. Del 3. Arbejds- og kontrolinstruktioner

FPC-system. Del 3. Arbejds- og kontrolinstruktioner FPC-system Del 3 Arbejds- og kontrolinstruktioner Indholdsfortegnelse Udgave 3.1 Produktionsproces - Kontrolplan 3.2 Afkortning 3.3 Firkanthøvling 3.4 Tapning 3.5 Hulstemmer 3.6 Profilering 3.7 Rammesamling

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 16 Mødedato 27.03.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Palle Gamst PAG VVS-installatør, Petersen og Olsen Kjeld Jørgensen KJO

Læs mere

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro

Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro Byggeadresse: Østvangen 45 7660 Bækmarksbro 1: Materialebeskrivelse. Sokkel: Der støbes 90 cm under terræn. Der er medregnet sand under bygningen. Sokkel udføres i beton 20 MPa, armeret i top og bund.

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/7 4.0 4.1 Orientering Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.270, Basisbeskrivelse træ

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

KVINDEHJEMMET - ombygning 5.sal

KVINDEHJEMMET - ombygning 5.sal WOHLERT Arkitekter A/S KVINDEHJEMMET - ombygning 5.sal RETTELSESBLAD NR 02, UDSENDT DEN 17.02.2016 Rettelsesbladet inkl. tilhørende bilag indgår i det samlede udbudsmateriale. Alle entrepriser - Diverse

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk Cembrit Fiberline Facader med translucens, styrke og tekstur Indhold Produktinformation og tilbehør 2 Facadens opbygning 3 Montering 4 Lodret beklædning 7 Ventilation 8 Detaljer 9 Komposit profiler 10

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

Dato: 20. december 2016 J.nr: 74. Hvidovre Kommune Høvedstensvej Hvidovre. Att. Anne Mette Lassen

Dato: 20. december 2016 J.nr: 74. Hvidovre Kommune Høvedstensvej Hvidovre. Att. Anne Mette Lassen LANDINSPEKTØRFIRMAET ROBERT JAKOBSEN APS Rådhustorvet 5, 2. sal 3520 Farum Tlf.nr.: 5123-8187 E-mail: rj@robert-jakobsen.dk Web: www.robert-jakobsen.dk CVR-nr.: 38229591 Dato: 20. december 2016 J.nr: 74

Læs mere