Tækkemanden. Nr Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tækkemanden. Nr. 1-2008. Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3"

Transkript

1 Tækkemanden Nr Taghældning er afgørende for fagets fremtid Læs formandens kommentar på side 3 Stråtagets Kontor til debat Læs om generalforsamlingen på side 10 og 11

2 Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Konsulent Petter Astrup, PR Konsortiet/Carsten Sivertsen Redaktionsudvalg: Erling Bach Pedersen, Henrik Henriksen Indhold indhold 2 Ny på bladet Tryk: Elbo. papir: 140 gram Multi Offset Opsætning: Forsidefoto: Anders Bach Layout/dtp: Dansk Byggeri/ Ditte Brøndum Udgiver: Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug (DTL) er en forening af selvstændige tækkemænd. DTLs formål er at koordinere tækkemændenes fælles interesser på landsplan. DTL arbejder for at sikre en høj kvalitet af det tækkearbejde, der udføres af foreningens medlemmer. Det er en betingelse for at være medlem, at man kan honorere de faglige krav, som foreningen stiller. Nye medlemmer bedømmes af laugets optagelseskomite. Laugets medlemmer ønsker, at deres kunder skal være glade for og stolte af deres stråtag. Det er en forudsætning for, at stråtaget som sådan kan bevares og vort håndværk bestå. At få udført et stykke tækkearbejde er en tillidssag. Derfor er det et krav, at laugets medlemmer er optaget i Dansk Byggeri og herigennem tilknyttet BYG GARANTIORDNING for at sikre, at kunderne får udført et kvalitets- og håndværksmæssigt korrekt tækkearbejde. 2 Mødekalender 3 Formanden har ordet 3 Nyt bygningsreglement 5 Stråtagets A-Z 7 Sådan brugte de tækkekæppene 7 Stråtag i 'god' vækst 8 Nyt fra Dansk Byggeri 10 Generalforsamling Kunden har også et ansvar for taget 15 Danmarks højeste stråtag, En sydfynsk perle 18 Stråtagsundersøgelse Ny på bladet Fra og med dette nummer har vi fået assistance til bladproduktionen fra Carsten Sivertsen fra PR Konsortiet. Han vil fremover bistå bladets redaktør Petter Astrup med at skrive indholdet. PR Konsortiet indledte i 2008 et samarbejde med Dansk Byggeri og leverer bl.a. også artikler til magasinet Byggeriet. Mødekalender Carsten Sivertsen 2 Dansk Tækkemandslaug Odensevej Middelfart Tlf Fredag den 29. august 2008 Lørdag den 30. august 2008 Lørdag den 26. til søndag den 27. april 2008 Torsdag den 8. januar 2009 kl Fredag den 9. til lørdag den 10. januar 2009 Lørdag den 7. marts 2009 Bestyrelsesmøde i Lyngby Bindedag på Frilandsmuseet, Lyngby Bestyrelsesseminar Bestyrelsesmøde, Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten Seminar på Den Jydske Haandværkerskole i Hadsten Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug

3 Formanden har ordet Sommertiden banker på døren, dagene bliver lysere, og vi bør forvente bedre vejr. Det er lidt sjovere at være tækkemand, når vejret arter sig. ret produktion. Vi har de senere år i Danmark sat fokus på råd i tagene og er nået langt. Vi har reduceret tykkelsen og opspændet. Vi har hævet kæppen, så overfladen bliver mere løs og dermed tilfører taget mere luft. Næste naturlige tiltag er derfor at tilføre slidlaget så meget fald som muligt. Hældning er lig med levetid. Følger vi disse enkle tiltag, så frygt ikke fremtiden. Mit ønske er, at endnu flere virksomheder vil være med til at sætte sit præg på tækkefaget og melde sig ind i Dansk Tækkemandslaug. Det er her, du kan være med til at sætte dagsordenen for din hverdag som tækkemand. Al indfly- Generalforsamlingen er lige overstået, i god ro og orden, uden ændringer i bestyrelsen. Fra min beretning vil jeg fremhæve den nye kommende 15 graders regel mellem tagflade og slidlag. Nogle få har sagt til mig, at vi skyder os selv i foden med denne regel. Jeg mener, det er omvendt. Stråtaget har en unik fremtid foran sig, hvis vi som branche får styr på de få tage, der rådner for hurtigt. I Tyskland gjorde man ingenting, og hele tækkefaget ligger i ruiner med en halvedelsen på tækkefaget ligger i DTL. Det er uddannelsen, medarbejderne, tækkevejledningen, branchevejledningen og øvrige tiltag, som du kan være med til at forme ved at deltage i det årlige seminar. Næste møde i bestyrelsen er et weekend seminar i april, hvor vi skal justere vores tækkevejledning. Vi vil også arbejde med branchevejledningen. I kan stadig nå at komme med kreative input. Henrik Henriksen Nyt bygningsreglement Af pressechef Mogens Hjelm, Dansk Byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen har lagt en stor julegave under træet: Et funklende nyt bygningsreglement BR08, som er pakket grundigt ind i en tilhørende anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut. Pakken må dog først åbnes den 1. februar, hvor BR08 afløste de hidtidige reglementer for henholdsvis erhvervs- og etagebyggeri BR 95 og småhuse BR-S 98 De hidtil gældende bygningsreglementer BR 95 for erhvervs- og etagebyggeri og BR-S 98 for småhuse inklusive de to reglementers i alt 27 tillæg afløses nu af ét samlet og forenklet bygningsreglement BR08. - I Dansk Byggeri er vi godt tilfredse med resultatet og bifalder, at Erhvervsog Byggestyrelsen arbejder for nødvendige forenklinger i byggeriet. Det nye BR08 er bestemt et skridt i den rigtige retning, siger teknisk konsulent, Michael Mortensen, Dansk Byggeri, i forbindelse med lanceringen. Byggeri kan stadig i en overgangsperio- de på et halvt år opføres i overensstemmelse med bestemmelserne i de gamle reglementer. Det kræver, at bygherren indsender en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse inden overgangsperiodens udløb den 31. juli Fra den 1. august 2008 skal alt byggeri udføres i overensstemmelse med BR 08. De væsentligste ændringer i bygningsreglementet er: Bestemmelser om bygningers indretning formuleres som funktionskrav, idet der fokuseres på tilgængelighed Bebyggelsesprocenten hæves, men beregningen ændres, så vejarealer ikke længere kan indregnes i arealet, mens udestuer og overdækninger skal medregnes. Udførelses- og detaljebeskrevne brandbestemmelser fra BR-S 98 erstattes af funktionskravene fra BR 95 Der stilles krav om det maksimalt tilladelige fugtindhold i de færdige bygningerne, så risikoen for dannelse af skimmelsvamp reduceres Afsnittene om installationer i BR 95 og BR-S 98 samles og forenkles Bestemmelser om bygningers indeklima formuleres som funktionskrav. Herunder bringes lydkrav i overensstemmelse med gældende viden og på niveau med kravene i Norge og Sverige. På energiområdet forventes BR08 suppleret med en ny lavenergiklasse indenfor kort tid. - Det ser vi frem til. Vi vil fortsat deltage i det konstruktive samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen om at nå den politiske målsætning på en 75 % reduktion af energiforbruget i nye bygninger frem til 2020, understreger Michael Mortensen. Bygningsreglementet består stadig af en egentlig kravtekst. Det vil sige de juridiske bindende forskrifter, samt en vejledning med skitser, kommentarer til kravteksten og litteraturhenvisninger. - Men som noget helt nyt suppleres BR 08 med en SBi-anvisning til selve reglementet. I anvisningen findes uddybende forklaringer af kravene i BR 08. Anvisningen bliver dermed et vigtigt redskab, når bygningsreglementets funktionskrav skal fortolkes og omsættes til praktiske bygbare løsninger, slutter Michael Mortensen. 3

4

5 Stråtagets A-Z foto fra bogen: Græstørvsrygning med hønsetråd. Hus i Odder foto fra bogen: Kobberrygning. Hus i Fjellerup Tekst PR Konsortiet, foto Petter Astrup og foto fra bogen Enhver tækkemand ved, at der er mange faktorer, som skal falde på plads, hvis det endelige resultat skal være i orden. Materialerne skal være de rigtige, brandsikringen skal være i orden, og tækkemanden skal vide, hvad han gør. Og hvordan er det nu lige med vedligeholdelsen og med skadedyrene? Disse og mange andre emner kommer Leif Tarp ind på i Tækkebogen, der netop er udkommet på Erhvervsskolernes Forlag. Bogen henvender sig til lærlinge på tækkemandsuddannelsen, men den kan også læses af ejere af stråtækte huse, af arkitekter, forsikringsfolk og andre, der har brug for nyttig viden om stråtage. I fare for at forsvinde Leif Tarp går tilbage i historien og noterer bl.a., at stråtaget i 1960'erne var ved at forsvinde fra den danske bygningskultur: 'Når taget skulle udskiftes, blev det ofte erstattet af eternitplader, der var billige og som regel ikke krævede ændringer af tagkonstruktionen. Mange husejere vælger nu atter at få strå på deres hus, når taget skal renoveres, og i dag er antallet af huset med nyt stråtag stigende', skriver Leif Tarp. Med mange fine billedeksempler viser forfatteren, hvor smukt og varieret, stråtagene kan lægges. Dermed sætter han på glimrende vis de smukke stråtage i kontrast til de triste eternittage, som altså for ikke så mange år siden var ved at udkonkurrere stråtagene helt. Godt, det ikke gik så galt! Råmaterialet Bogen kommer også ind på tagrørets skæbne. Det er den største vildtvoksende græsart i Danmark og den hyppigst forekommende sumpplante i landets vådområder. Før 1880 var landskabet rigt på lavvandede små huller og enge, men den effektive dræning har de sidste 100 år reduceret antallet af vådområder med ikke mindre end 90 %. Men i dag sker der igen en synlig udvidelse af rørsumparealerne. Områder, som tidligere blev drænet, underlægges naturbeskyttelsesloven, og mange af områderne fremstår i dag som rekreative vådområder. Pas på taget Et stråtag passer ikke sig selv, og der lurer fjender i form af bl.a. forkert oplægning, algeangreb og skadedyr. Leif Tarp gennemgår de risici, som et stråtag er udsat for, men kommer også med en række gode anvisninger af, hvordan Tækkebogen Tækkebogen af Leif Tarp er på 60 sider og er illustreret med tegninger af Mette Nielsen og fotos af Thomas Knoop. Pris: 85 kr til medlemmer af Dansk Byggeri, 112,50 kr for Ikke-medlemmer. servicebutikken Leif Tarp med Tækkebogen % taget får de bedst mulige vilkår. Samme gode indføring er der i de forskellige typer af materialer. Under afsnittet om rygningen kan man bl.a. læse om græstørvsrygning, der i dag kun anvendes i Jylland. Årsagen er, at det er sværere at finde den rette tørvekvalitet, som i dag primært hentes på Fanø og ved Blåvand. De mange gode illustrationer kommer igen i dette afsnit til deres ret og til læserens glæde. Her kan man bl.a. se fine eksempler på kobberrygning, der første de seneste 15 år har vundet indpas i Danmark. Er man til kragetæer har Tækkebogen også nogle meget smukke billeder, som ikke blot kan inspirere en tækkemand, men som også burde ud til den større kreds af husejere, som enten skal have fornyet stråtaget, eller som påtænker at bygge nyt og at benytte lejligheden til at få en smuk tagbelægning et stråtag. 5

6 GiANT Minilæsser Kvalitet kombineret med exibilitet Minilæsser med eller uden teleskoparm Kraftige maskiner bygget til det hårde slid Utrolig manøvredygtig med knækstyring Mange redskaber såsom skovl, pallega er, kost, strømaskiner, dozerblad, hydr. værktøj mm. For interesserede laver vi meget gerne en demonstration, hvor du kan se og prøve læsseren på din arbejdsplads. Ring og aftal tid for demonstration til: Julius Bjerg Mobil Fås i 22 størrelser fra HK Med eller uden kabine BRUGTE LÆSSEMASKINER TAGES GERNE I BYTTE. Landsdækkende forhandlernet. Brdr. Holst Sørensen A/S Obbekærvej Ribe Tlf Fax HOLSØ MASKINER

7 Sådan brugte de tækkekæppene Sådan foregår bindingen Kæppetækning der har været mange egnsvariationer Af tækkemand Anders Pedersen Tækkekæppene eller de såkaldte tækkevender eller voller var lange, tynde hassel- eller pilekæppe. Hasselkæppene egnede sig bedst, men hvor disse ikke kunne skaffes, brugte tækkemanden pil. Kæppene blev skåret i skov eller på markskel og blev bragt hjem i store bundter. De kunne også købes ved skovauktioner eller på torvet i købstæderne. Hvis tækkekæppene ikke skulle bruges med det samme, kunne tækkemanden lægge dem i en vanddam sammen med vidjerne, som oftest brugtes til at binde kæppene med under tækningen. Kæppene måtte ikke være for tørre, når de skulle bruges, da de let knækkede, når man pressede dem mod taget under bindingen. Vidjer til at binde med Blandt forberedelserne til tækningen hørte også fremskaffelse af bindematerialet til tækkekæppene. I slutningen af 1800-årene brugte tækkemændene vidjer som bindemateriale på Lolland Falster, Møn og Østfyn samt enkelte steder på Bornholm. Der blev dog også anvendt andre bindematerialer, men i de nævnte områder holdt brugen af tækkevidjer sig længst. Vidjerne blev skåret i moser og sumpe, på markskel eller ved grøfter og mergelgrave. Vidjerne skulle være op mod en meter lange og blev skåret tidligt om foråret inden saftstigningen. For at kunne holde sig smidige til brugen blev de sænket ned i en dam eller en mergelgrav. Man kunne dog også holde dem bløde ved at lægge dem i saltlage. var lagt. Ved gavlene blev kæppene stukket ud gennem huller i vindskeden, eller der blev sømmet en dækliste oven på vindskeden for at holde kæppene nede. Når der skulle bindes, trykkede tækkemanden kæppen ned over halmen eller rørene med hånden eller knæet. På Sydfalster brugte man dog en særlig trykstok. Også vidjerne måtte spidses inden brugen, så de kunne gå gennem tækkematerialet. Ofte vred tækkemanden vidjerne, for at de kunne være smidige, når enderne skulle snos eller bindes sammen som afslutning på bindingen. Den yderste ende blev dog ikke vredet for at undgå at svække den. Tækkemanden kunne have vidjerne hos sig på taget i bundter eller i en læderskede ved bæltet. På Møn, Falster, Østlolland og Fyn blev vidjerne stukket fast i en visk halm, der var bøjet i ottetals form og snøret sammen på midten. At stikke vidjer Når der skulle bindes med vidjer, stak tækkemanden den tilspidsede ende af vidjen ind gennem taget under lægten. Enten havde han en dreng eller pige siddende på loftet til at stikke vidjer, dvs. stikke vidjen tilbage ud gennem taget oven over lægten, eller også udførte tækkemanden selv dette arbejde. Stråtag i 'god' vækst Dette kunne lade sig gøre ved at stikke armen gennem tækkematerialet, finde frem til vidjen og trække dens ende med ud over lægten. Der var to måder at binde vidjens ender sammen på og dermed afslutte fastbindingen af det underliggende tækkemateriale. Den ene bestod i, at man vred vidjens ender fast sammen om hinanden og stak dem op under tækkekæppen eller fast i taget. I en del af Midt- og Østfyn brugte man at sno en lille lok halm sammen med enderne for at gøre vridningen mere holdbar. Den anden måde at binde enderne sammen på var at lave et øje eller øsken i den tynde ende af vidjen og stikke den tykke ende af vidjen gennem øjet. Tækkemanden lagde derpå et knæ over tækkekæppen, holdt med den ene hånd fast ved øjet på vidjen og trak med den anden hånd kraftigt i vidjens tykke ende, så den sluttede fast over tækkekæppen. For at låse vidjen fast bandt tækkemanden en knude i den tykke ende, som en slags lås. Som afslutning på bindingen blev den tykke ende af vidjen stukket op under tækkekæppen eller ind i taget. Bindingerne blev lagt med bestemte mellemrum, i reglen var der tre bindinger på hver tækkekæp. Kæppene skulle spidses Før tækkemanden kunne gå i gang med selve bindingen, måtte han spidse kæppene i den tykke ende, så de lettere kunne stikkes ind i halmlaget, der netop Mere specielt end kønt, må man sige om dette tag, som Sebastian van der Meer sidste sommer forevigede på strækningen mellem Frederiksværk og Frederikssund. Som Sebastian selv skriver: 'Man må håbe, at planterne suger nok, så taget holder tørt' 7

8 NYT FRA DANSK BYGGERI Hjælp at hente i de små sager Fra den 1. januar 2008 kan sager om mindre krav behandles lettere, hurtigere og billigere Små uoverensstemmelser mellem kunde og leverandør kan fremover håndteres i den såkaldte småsagsproces. Processen bliver brugt i sager, hvor kravet er højst kr. I sager, hvor kravet overstiger kr., kan parterne dog også aftale, at behandlingen sker i en småsagsproces. Småsagsprocessen begynder med, at man udfylder en stævningsblanket til retten. Når modparten har afleveret en svarblanket, hjælper retten med forberedelsen af sagen. Undervejs vil der være færre retsmøder end i almindelige retssager, fordi rettens forberedelse af sagen som hovedregel skal ske på baggrund af skriftligt materiale. Et konkret eksempel Entreprenør Eskildsen har en kunde, bygherre Bodilsen, som nægter at betale sin regning på kr. for en mindre tilbygning. Bodilsen mener nemlig, at arbejdet ikke er udført fagmæssigt korrekt og kræver, at Eskildsen udbedrer sit arbejde, før pengene kan falde. Men entreprenør Eskildsen kræver sine penge og anlægger derefter sag ved at udfylde en stævningsblanket til retten. Retten hjælper herefter både entreprenør Eskildsen og bygherre Bodilsen med at forberede sagen, formulere deres påstande og evt. få en sagkyndig til at undersøge den udførte entreprise. Parterne skulle tidligere ved deres respektive advokater selv have sørget for førnævnte. Lønoversigt 2008 nu på gaden Dansk Byggeris nye lønoversigt er nu tilgængelig for foreningens medlemmer. Lønoversigten indeholder - foruden generelle satser vedrørende dagpengegodtgørelse, sygedagpenge osv. også de overenskomstmæssige løn- og betalingssatser for de enkelte fagområder efter overenskomstforhandlingerne i foråret Oversigten er et vigtigt værktøj, som alle, der laver løn, bør have liggende øverst i skrivebordsskuffen. Lønoversigten er sendt ud til alle medlemmer af Dansk Byggeri. Stor uventet regning ved svensk arbejdskraft Virksomheder med svenske ansatte står til store efterregninger, fordi de skal betale for social sikring. Det vælter ind med svenskere, som får job i Danmark. Men hundredvis af de virksomheder, der har ansat dem, står til at få store efterregninger på mange tusinde kroner i de kommende år, fordi de skal betale for svenskernes sociale sikring. I Sverige skal arbejdsgiverne nemlig betale 28 procent af lønnen til medarbejdernes a- kasse, offentlig pension og barsel. Regler der gælder, hvis en svensk ansat har et job i Sverige samtidig med sit job i Danmark, hvilket ofte er tilfældet. I øjeblikket er et lovforslag om beskatningsreglerne for svenske medarbejdere i Danmark til behandling i Folketinget. De dårlige betalere skal frem i lyset Dansk Byggeri sætter undersøgelse i gang 8 Jørn Jensen Det offentlige har et ry som "dårlige betalere". Men ikke alle offentlige myndigheder har rod i regnskaberne. Dansk Byggeri vil derfor undersøge præcist hvilke myndigheder, som har problemer - og samarbejde om at finde en løsning. Mange virksomheder møder en mur, når de forsøger at opkræve deres penge fra det offentlige. Tidligere indgåede aftaler eller almindelige for- retningsbetingelser om rykkergebyr ved for sen betaling bliver alt for ofte sat ud af kraft. Den manglende betaling koster årligt virksomhederne knap 100 mio. kr. i renteomkostninger. - Men vi kan naturligvis ikke skære alle offentlige myndigheder over én kam - mange steder er der orden i regnskabsafdelingen. Så vi vil nu fokusere vores indsats på de kommuner og offentlige myndigheder, som vi ved, er dårlige betalere. Derfor har vi startet en undersøgelse blandt vores medlemsvirksomheder for at finde ud af, præcist hvilke myndigheder, som har problemer. Når vi har sat navn på, vil vi kontakte den pågældende myndighed og få en dialog i gang, fortæller Jørn Jensen, projektchef i Dansk Byggeri, og fortsætter: - Vi mener, vi når længst ved at samarbejde med de enkelte kommuner og diskutere løsningsmodeller, så vi fremover kan sikre, at betalingen sker rettidigt. I sommeren 2008 gennemførte Dansk Byggeri en undersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder, der viste, at op mod 70 % oplever de offentlige myndigheder som dårlige betalere. Undersøgelsen viste også, at virksomhederne ikke pålægger rykkergebyr ved overskridelse af den aftalte betalingsfrist, da det både er besværligt, og at virksomhederne frygter at de ikke bliver valgt til fremtidige opgaver, hvis de begynder at stille den slags krav. - Vi vil gennemføre en ny analyse i marts måned for at gøre status seks måneder efter, at vi gjorde myndighederne opmærksomme på problemet. Men ud fra antallet af henvendelser er det vores opfattelse, at det ikke er blevet bedre. Den rigtige vej frem er derfor, at de dårlige betalere kommer frem i lyset, så vi kan finde en løsning og komme videre, siger Jørn Jensen.

9 NYT FRA DANSK BYGGERI Ned med arbejdsulykkerne Henrik Henriksen, formand for Dansk Tækkemandslaug, hilser initiativet fra Dansk Byggeri velkommen Foto Petter Astrup og Søren Vodder Dansk Byggeri vil have en havarikommission, som kan analysere alvorlige arbejdsulykker Byggebranchen vil have nedbragt antallet af arbejdsulykker. Derfor skal der nu sættes gang i det forberedende arbejde til oprettelse af en havarikommission, der kan rykke ud og hjælpe virksomhederne med at analysere årsager til arbejdsulykker. Byggeriet har, som andre brancher, oplevet en stigning i antallet af arbejdsulykker fra 2003 til For byggebranchen er stigningen på 21 %. - Det er ganske enkelt ikke acceptabelt. Branchen skal have fat om problemerne, så vi kan få reduceret antallet af ulykker mest muligt, siger Jesper Kielsgaard, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri. Forebyggelse I dag arbejdes der i mange af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder med forebyggelse og analyse af "nærved ulykker". Disse analyser er med til at forhindre ulykker, og dette arbejde skal ifølge Jesper Kielsgaard fortsætter med uformindsket styrke. - Når der sker en dødsulykke eller en anden alvorlig ulykke, undersøger Arbejdstilsynet årsagen og rejser tiltale i forbindelse med evt. overtrædelse af loven. Arbejdstilsynets fokus er at placere et ansvar. Men Arbejdstilsynets analyser af årsager kommer ikke hurtigt og direkte tilbage til branchen. Her savnes med andre ord en langt hurtigere og mere effektiv erfaringsopsamling, som leverer brugbar information til virksomheder og medarbejdere. Komplekse årsager Dansk Byggeri er derfor gået i gang med arbejdet for at for at oprette en intern branchehavarikommission, der kan rykke ud ved dødsulykker, alvorlige ulykker og tilløb til alvorlige ulykker. - Årsagerne til ulykker er ofte flere og komplekse. Nogle årsager handler om interne forhold i den enkelte virksomhed og hos den enkelte person, andre årsager skal findes i kulturen i branchen og strukturer, som kun kan ændres i samarbejde med andre aktører i branchen, som leverandører, bygherrer, rådgivere m.fl. Godt initiativ Formanden for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen siger i en kommentar, at der ikke foreligger særskilte tal for tækkebranchen, men at der er al god grund til at hilse initiativet fra Dansk Byggeri velkommen: - Uanset fag er det indlysende, at vi skal gøre alt, hvad der kan gøres for at nedbringe arbejdsulykkerne. Byggebranchen vil have nedbragt antallet af arbejdsulykker. Dansk Byggeri sætter nu luppen over problemet for at øge sikkerheden 9

10 Generalforsamling Undersøger muligheder for Stråtagets Kontor 10 Af Petter Astrup, sekretær Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaug holdt den 8. marts den årlige generalforsamling på den idylliske stråtækte Vester Skerninge Kro i den smukke sydfynske natur mellem Fåborg og Svendborg. Der var mødt 24 personer op, hvoraf de 20 var stemmeberettigede tækkemænd. I sin beretning kom formand Henrik Henriksen bl.a. ind på bom/bro sagen, hvor bestyrelsen på sidste års generalforsamling blev pålagt at tage sagen op. Der har været afholdt møder om sagen med bl.a. TIB (Træ-Industri-Byg): - I september fik vi lavet en ergonomisk undersøgelse af brugen af bomme og broer. Konklusionen er meget klar. Begge metoder er ligeværdige, og en veksling mellem de to muligheder vil være det allerbedste. Henrik Henriksen tilføjede, at rapporten er sendt til både TIB og Arbejdstilsynet, men at sidstnævnte ikke har reageret endnu. Branchevejledningen Formanden kom i denne forbindelse også ind på revisionen af branchevejledningen "Højt på strå": - Tiden er løbet fra teksten i vejledningen, og det er vores vurdering, at kun ca. 10 % af indholdet er relevant i dag. Umiddelbart efter branchevejledningen kom på gaden, blev branddugen Sepatec godkendt og indført som brandisolering på stråtækte huse. Tiden er derfor løbet fra branchevejledningen, da den ikke tager højde for branddugen. Der vil derfor blive en større revidering af "Højt på strå". Bom/bro sagen ligger implicit i denne ændring. Aktivt år Formanden omtalte nogle af årets mange aktiviteter, bl.a.: Studieturen til Holland sammen med Jydsk Tækkemandslaug for at se nærmere på hollændernes tækkekontor. Bindedagen på Egeskov Slot, som igen var en stor succes med mange fremmødte, og hvor et ergonomisk indslag med arbejdsmiljøkonsulent Pernille Vedsted fra Byggeriets Arbejdsmiljø, 'Tækkemand kend din krop', trak mange tækkemænd til. Seminaret på Den Jyske Håndværker Skole med 37 deltagere, mange punkter på programmet og mange muligheder for at udvikle faget. Stråtagets kontor Diskussionen med Jydsk Tækkemandslaug om Stråtagets Hus og Tækkekontoret prægede også formandens beretning: - Vi har haft et møde med bestyrelsen for JTL, og her fik alle parter mulighed for at fremkomme med deres synspunkter. Der ville være mange muligheder i at have ét laug i stedet for to. De to laug er helt ens og meget enige på det faglige plan. Men på det politiske plan ophører al enighed, sagde Henrik Henriksen, som tilføjede, at tonen mellem de to laug på det sidste er blevet bedre. Dannelsen af Stråtagets Kontor var sat til afstemning på begæring af næstformand Erling Bach Pedersen, og journalist Jørgen Kaarup var inviteret til at fortælle om, hvordan det er muligt at få etableret et sådan kontor. Ved den efterfølgende debat blev der udtrykt skepsis, men forslaget blev trods alt stemt hjem med 16 stemmer for og fire imod, og parterne skal nu gå videre for at vurdere mulighederne for at oprette kontoret. Taghældning Henrik Henriksen omtalte, at det som noget helt nyt søges indført i Tækkevejledningen, at slidlaget højst må være 15 grader lavere end tagets hældning: - Det vil sikre at der ikke laves et meget tykt tag med korte rør, hvilket har været en gennemgående fejl. Om taghældning sagde formanden: - Som modtræk til ændret klima og grønne vintre bør der laves mere fald på nye huse med strå. Hældning er lig med levetid. Mange kommuner laver lokalplaner med en maks. byggehøjde på fem meter. Det betyder, at arkitekterne kommer med tegninger af huse med 40 graders tag. Det er ikke godt for tækkefaget, da vi får et levetidsproblem. Vi må gøre noget. - Problematikken med afstand til skel har ligeledes været vendt nogle gange i bestyrelsen. Men lige nu kører Jydsk Tækkemandslaug sagen med Foreningen Stråtag, og derfor holder DTL sig lidt tilbage. Endelig omtalte Henrik Henriksen den nye materialebog, som har været undervejs i to år: - Bogen er primært møntet på lærlingene, men vi kan jo alle lære af den. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. Uændret bestyrelse Bestyrelsen er uændret: Formand: Henrik Henriksen, Fyn Næstformand: Erling Bach Pedersen, Jylland Kasserer: Brian Randrup Nielsen, Jylland Bestyrelsesmedlemmer: Jens Carl Kuno Nielsen og Finn Hansen, Sjælland Bestyrelsessuppleanter: Per Keis, Fyn og Finn Guld, Køge Tak Tak for for indsatsen indsatsen I sin tak til kollegerne i bestyrelsen for en god indsats benyttede Henrik Henriksen også lejligheden til at takke Petter Astrup for hans indsats med bladet og som sekretær: - Med dig som bladmand har vi virkelig fået et unikt talerør med hinanden. Et blad, vi alle glæder os til at læse. Jeg håber, du stadig vil være ansvarshavende, selv om du nu uddelegerer arbejdet, sagde formanden, som også rettede en særlig tak til Anders Pedersen for mange gode artikler til Tækkemanden. Henrik Henriksen % $ Petter Astrup

11 2008 Generalforsamlingen blev holdt på Vester Skerninge kro Kunderne forventer kvalitet Tekst og foto Petter Astrup, sekretær, Dansk Tækkemandslaug Gode grunde til at være medlem af DTL Henrik Henriksen appellerede til opbakning omkring DTL, da han aflagde sin beretning på generalforsamlingen: - Jeg håber, I kan se nødvendigheden af at være medlem af DTL og en arbejdsgiverorganisation. Og dermed medlem af et topprofessionelt fag i Danmark. - Vi er ikke længere et autodidakt fag, der arbejder med et fattigmandstag. Vores kunder forventer det bedste, og vi må og skal være professionelle både i salget og i selve håndværket. Som medlemmer har vi også indflydelse på vores fag, mens ikke medlemmer bare kan rette ind efter de beslutninger, vi tager. Formanden for DTL understregede betydningen af at være med til at forme sig eget fag og uddannelse, ligesom han betonede, at medlemskabet af DTL og Dansk Byggeri sikrer den nødvendige hjælp til at tolke nye love og regler. - Regeringen har tidligere lovet os, at det skulle blive lettere at drive virksomhed. Det er nu ikke den fornemmelse, jeg sidder med. Derfor mener jeg også, at kontingentet til DTL og Dansk Byggeri er givet godt ud. Topprofessionelle Henrik Henriksen slog fast, at medlemmerne af DTL står for ca. en tredjedel af den årlige produktion af stråtag: - Det er også vigtigt at slå fast, at kompetencen og indflydelsen på faget ligger i DTL. Det gælder på uddannelsen, alle medarbejderne, tækkevejledningen, branchevejledningen, og det årlige seminar, hvor ny viden tilføjes. Det gælder ikke mindst Dansk Byggeri, hvor vi når som helst kan ringe og få hjælp. Vi kan tilbyde vores kunder en byggarantiordning og en ankenævnsmulighed, hvis alt går galt. - Kære kolleger, vi er topprofessionelle og klar til at hjælpe både os selv og vores kunder. Ny lov om forældelse er trådt i kraft Den nye lov om forældelse har været i kraft siden 1. januar. Deltagerne på generalforsamlingen på Vester Skerninge Kro blev orienteret om den nye lovgivning af advokatfuldmægtig Trine Albirk, Dansk Byggeri. Den nye forældelseslov betyder kort sagt, at: 2 Hvor intet er aftalt, gælder der et 10 årigt ansvar for skjulte mangler og et treårigt ansvar for synlige mangler 2 Hvor AB 92 er aftalt i leveranceaftalen, eller hvor der er aftalt salgs- og leveringsbetingelser med fem års ansvar, gælder femårs perioden. 2 I aftaler, som er indgået med en forbruger, kan der dog ikke aftales en kortere ansvarsperiode end 10 år for skjulte mangler. 2 En ting er fristerne, en anden er spørgsmålet om, hvornår mangler typisk viser sig. Her har Dansk Byggeri tidligere udtalt, at langt de fleste mangler viser sig allerede i de første år, mens kun meget få mangler dukker op efter fem år. Lad os få det kontor Af Erling Bach Pedersen Mit forslag til generalforsamlingen om at opfordre og bemyndige bestyrelsen til at indlede forhandling med JTL s bestyrelse om oprettelse af et tækkekontor blev vedtaget med 16 stemmer for og 4 imod. Jeg tror nok, at alle var enige om ideen i et tækkekontor. Nej-sigerne brød sig bare ikke om JTL som partner i projektet. Det glæder mig, at vi er nået så langt. Foreningen er så lille og faget så specielt, at der er alt for meget, Dansk Byggeri ikke kan tage sig af. Derfor er det i høj grad bestyrelserne og allermest formanden, der bliver hårdt belastet. Der er kun en løsning nemlig at betale os fra det ekspertarbejde, der hører til. Desuden mangler vi altså det vindue udadtil! En forudsætning for en ordentlig økonomi i tækkekontoret er et samarbejde mellem de to laug. Det er så vigtigt, at man indser det. Derfor er det også nødvendigt, at de kommende forhandlinger kommer til at foregå i den rette ånd, og at man opfatter hinanden som ligeværdige partnere. Sådan lyder min bøn! Oprettelsen af kontoret vil i mine øjne være det største skridt fremad for branchen, siden tækkemandsuddannelsen blev til. så det er bare med at komme derudad. Også for Dansk Tækkemandslaug vil det på lang sigt være til gavn. 11

12 Tækkerør sælges Ring og hør om pris og levering. Kina: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet Leveringsgaranti hele året. Chr. Sørensen Stensbækvej 19 Arnum 6510 Gram Ungarn: 1. kl. tækkerør meget god og fin kvalitet. Leveringsgaranti hele året. Tlf eller Tlf Rumænien: 1. kl. tækkerør god og fin kvalitet. leveringsgaranti hele året. Har i andre ønsker skaffer vi alle slags tækkerør. Miljørigtig maling samt bygnings- og restaureringsartikler Linoliemaling (til ude og inde) Væg- og loftsmaling - índeklimatestet Facade-, sokkel- og tagmaling Olielud - drypfri pasta Tonkinlak Trætjære - mange typer bl.a. indfarvet Svensk slamfarve i flere farver Værk, fæhår og tjærekit Lagret Rødvig kulekalk og sandkalk Stort udvalg i farvepigmenter Specialrondel t. afrens. af tjære og maling Lørup Malervarer Lørupvej 19 - Lørup ved Ryslinge, 5750 Ringe Åbningstider: Hverdage 13-18, Lørdag: eller ring eller Bindingsværk i mange dimensioner Faconskåret bindingsværk Savskårne rygningstræer Loftsbjælker (trækbjælker) op til 9 m Sibirisk lærketræ Celloc varmebehandlet træ Papiruldsisolering Gamle mursten til restaurering -rensede- fås i mange størrelser Hydraulisk kalk og mørtel m. EU norm Indfarvet mørtel og kalk Silikatmaling Find vej til Lørup Malervarer på

13 Kunden har også et ansvar for taget Vedligeholdelse af stråtaget var et af emnerne på årets tækkemandsseminar i Hadsten Pause Tækkemand Carlo Christensen Finn Døssing, Den Jydske Haandværkerskole Tækkemand Hans Henrik Doest Tækkemand Finn Guld Tekst og foto Petter Astrup, sekretær, Dansk Tækkemandslaug Traditionen tro holdt Dansk Tækkemandslaug i januar det årlige to dages tækkemandsseminar for mestre og deres svende på Den Jydske Haandværkerskole. Fredag den 11. januar mødte 36 tækkemænd op til seminaret på skolen i Hadsten et seminar, der igen i år skulle vise sig at indfri de store forventninger, deltagerne altid har til arrangementet. De to dage blev endnu en gang en god anledning til at få fyldt på den faglige bagage og tage viden med sig hjem, som kan anvendes i det daglige arbejde. Som første punkt på programmet gav formand Henrik Henriksen en gennemgang af Tækkevejledningen. Årsagen til at sætte Tækkevejledningen på programmet var, at vi står foran at skulle trykke nye tækkevejledninger. Seminaret var en god anledning til at gå stoffet igennem med henblik på at få indført eventuelle rettelser. Takket være Henriks solide forberedelse blev det en rigtig grundig gennemgang, hvor alle sider blev diskuteret, og hvor alle deltagere kunne komme med deres mening og med deres forslag til rettelser. Hvad sker der med taget? Dernæst kom tækkemand Finn Guld på banen med indlægget: "Hvad sker der vores stråtage, når de har ligget i en årrække?" Et godt og relevant spørgsmål, som alle måske har en mening om, men som ingen kan svare præcist på. Derfor er det godt at tage statistikken frem, og et sådan statistisk arbejde blev rent faktisk sat i gang af Dansk Tækkemandslaug tilbage i Undersøgelsen tog dengang udgangspunkt i en skematisk undersøgelse af 25 stråtage fordelt over hele landet. Da der nu er gået syv år, siden undersøgelsen blev lavet, blev der på sidste års generalforsamling nedsat en erfagruppe med det formål igen at undersøge tagene efter et fastlagt skema. Resultatet vises på de næste sider. Vedligeholdelsen Tækkemand Hans Henrik Doest var inviteret til at fortælle om vedligeholdelse af stråtage, og om hvordan han reparerer et stråtag, så det næsten ser ud som nyt. Man kan naturligvis spørge sig selv, om det nu også er tækkemandens problem folk kan da bare få et nyt tag, når det gamle ikke kan mere! På den anden side vil der naturligvis være situationer, hvor det er på sin plads at holde taget ved lige, så det ser pænt ud i hele levetiden. Hans Henrik viste med nogle meget gode eksempler, hvordan vedligeholdelsen kan udføres. Et af de emner, der blev vendt i forbindelse med indlægget, var spørgsmålet om garanti: Er det rimeligt at give garanti på et tag, som ikke bliver vedligeholdt, og skal der gives 10 års ansvar på et tag, der er lavet af et materiale, som gror i vandkanten? Spørgsmålene var mange og rejste den principielle debat, om vi over for kunderne bør stille krav om vedligeholdelse, og om vi risikerer at hænge på en vedligeholdelse, som kunden faktisk selv bør stå for. Et stråtag er et levende tag, som på mange måder er lunefuldt, og som opfører sig meget forskelligt. Det understreger vigtigheden af, at kunden får besked om, at et stråtag skal vedligeholdes, og at kunden derfor også har et ansvar. Hans Henrik Doests indlæg var meget spændende, og emnet kan naturligvis give alle tækkemand noget at tænke over. Prislisten Efter en god fredag aften i hinandens selskab var vi lørdag morgen klar til at tage hul på andendagen, hvor vi bl.a. havde tækkemand Per Keis til at fortælle om, hvordan han bruger den nye Tækkeprisliste. Prislisten har været i brug i godt og vel et år, og nogle tækkemænd har afprøvet den og bruger den flittigt til opmåling af akkord. Som bekendt har prislisten en prøveperiode på tre år og skal nu forhandles yderligere med fagforeningen. Som der er tradition for, gav skolens leder, Finn Døssing, en god orientering om tækkeuddannelsen. Sidste punkt på dagsordenen var Carlo Christensens orientering om brandisolering. Baggrunden for dette indlæg var det forhold, at syns- og skønsmændene ofte observerer, at brandisoleringen er udført forkert. Der er derfor planer om, at tækkemændene skal på et lille kursus, inden de udlægger branddugen Sepatec. 13

14 Danmarks mest solgte Fra 13 hk 68 hk Bredde fra 79 cm Stor løftekapacitet fra 800 kg. Lille egenvægt fra 800 kg. Brugte på lager fra kr. Over 100 forskellige redskaber Den perfekte medhjælper Finansieringseksempel: 20% udbetaling 20% rest kun 36,00 kr. pr. dag. Jylland Fyn Sjælland

15 Danmarks højeste stråtag Tekst og foto Anders Pedersen, tækkemand Så tækkes der på Lundegård, som efter sigende er Danmarks højeste stråtag. Der monteres skalke af egetræ og finske lægter, og stråtaget skal syes fortløbende, fordi det er fredet. Da taget skulle fjernes, viste det sig, at der var ikke mindre end tre lag strå, og at det inderste lag var bundet med stokke af asketræ, der var fastgjort med pilevøjer. Det er nok ikke mange af de nyudlærte tækkemænd, som har set denne metode. Men man kan konstatere, at skruemetoden ikke er en ny opfindelse blot, at der i dag anvendes andre og mere moderne materialer. Lundegaards historie går tilbage til middelalderen En sydfynsk perle Herregården Lundegaard var i middelalderen en landsbyhovedgård i landsbyen Lunde. Op gennem 1500-tallet blev landsbyen gradvis nedlagt og jorden fra de tre gårde samt jord fra landsbyerne Nr. Broby og Vittinge inddraget under hovedgården, hvis fæstegods i tallet voksede til over 75 gårde foruden huse fordelt i 21 byer i området omkring gården. Op gennem 1700-tallet og frem til slutningen af 1800-tallet bestod fæstegodset af de nærmest beliggende landsbyer Nr. Broby, Vøjstrup, Vittinge og Ståby, i alt 50 gårde og 50 huse, som sammen med hovedgården udgjorde næsten hele Nr. Broby sogn. Ellen Marsvin De enkelte bygninger har undergået visse forandringer i tidens løb i form af udskiftninger, omsætninger og ombygninger. Anlægget rummer dog stadig Ellen Marsvins ombyggede stuehus fra omkring år 1600 sydligst i borggården med det overdådige renæssancebindingsværk, hendes pragtfulde renæssance bindingsværkslade fra 1636 og størstedelen af den ældgamle Studestald (Portbygningen). Dertil kommer Peder Smiths bindingsværksstuehus fra 1702, som udgør den nordligste del af borggården, og den stråtækte bindingsværksstald, som Lundegaards Stiftelse rejste i 1832.Det eneste, som bryder denne 1600 og 1700-tals stemning, er den store kostald, der blev opført af Lundegaards Stiftelse i 1894 med H. W. A. Haugsted som arkitekt. Bygningen, der er af høj håndværksmæssig kvalitet, er i sig selv en værdig repræsentant for udviklingen inden for for herregårdenes landbrugsbyggeri og den nye tid for landbruget, som oprandt ved fæstegodsets salg og andelsbevægelsens opståen. Kongeligt bryllup Lundegaard ejedes i 1500-tallet af slægten Vestermand, som den senere ejer Ludvig Munks hustru Ellen Marsvin var beslægtet med. Det må formodes, at Lundegaard har været Ellen Marsvins hjem efter ægteskabet med Munk, og til stadighed betragtede hun Lundegaard som sit hjem på trods af de mægtige godsbesiddelser, hun i øvrigt ejede. Det fremgår bl.a. af den omstændighed, at hendes datter med Ludvig Munk, Kirsten Munk og kong Christian den IV s bryllup stod på Lundegaard, samt af den kendsgerning, at hun og hendes to ægtemænd er bisat i krypten i den nærliggende Nr. Broby kirke. Landet Fyen Fra Ellen Marsvins arvinger kom gård og gods i 1664 til slægten Urne. I 1702 afhændede Urneslægten Lundegaard til kancelliråd Peder Smith. Den barnløse Peder Smith får i 1711 kongelig bevilling til oprettelse af et højst usædvanligt testamente, som bestemmer, at hvis søsteren og dennes datter også skulle afgå ved døden uden at efterlade sig livsarvinger, skulle godset og hovedgården "saalænge Verden staar tilhøre de fattige udi Landet Fyen". Testamentets bestemmelse på dette punkt blev en realitet, da Peder Smith s niece døde barnløs. Den 11. september 1754 konfirmerede kongen fundatsen for Lundegaards Stiftelse, som de næste 210 år skulle blive ejer af gård og gods. Lundegaards Stiftelse, som stadig er virksom, er nu i over 250 år blevet vederlagsfrit administreret af stiftamtmanden og biskoppen over Fyns amt, provsten over Sallinge Herred samt to præster i Sallinge Herred. Fæstegodset blev solgt i slutningen af 1800-tallet, hovedgården i 1964 til godsejer Jørgen Christensen og skovene så sent som i 1990erne. Ved godsejer Jørgen Christensens afhændelse af hovedgården i 2002 blev størstedelen af jorden frastykket. 15

16 KOBBERRYG 135 Så er den her, kobber rygningen tilpasset danske stråtagsnormer. Efter et par års undersøgelse af de modeller der findes på markedet, kan vi nu tilbyde en kobberrygning udviklet til de fleste tækkemænds stråtagsmål. Modulerne kan monteres uden andet specialværktøj end en popnittetang og måske en pladesaks til finpudsning af endestykker. Kontakt os venligst for yderligere information samt pris & leveringstid! P.S. Vi kan også levere kobbertrådflet i 75 & 90 cm bredde. Carlo F. Christensen A/S Tlf fax mail

17 Annoncevilkår i Tækkemanden Bladet 'Tækkemanden' udkommer ca. 4 gange om året i et oplag pr. gang på 300. Det sendes gratis til alle ca. 230 tækkemænd i Danmark, enkelte tekniske skoler der har en tømrerafdeling samt diverse abonnenter og biblioteker. Bladet er derfor et godt medie, hvis du ønsker at henvende dig direkte til vores faggruppe. Bladets størrelse er A4. Vi kan tilbyde annoncering til nedenstående priser: Størrelse H X B mm Ved 1 gang Ved 4 gange Hel side 271 X Halv side 133 X Kvart side 133 X De udkomne numre kan ses på Henvendelser for annoncering skal ske til: Dansk Tækkemandslaug Odensevej Middelfart Tlf eller Annoncemateriale modtages på mail, cd eller dvd, som færdigt trykklart materiale. Hvis materialet ikke er trykklart, sætter Dansk Byggeris dtp'er annoncen op til tryk. Det koster minimum 550 kr. for mindre annoncer og højst kr. ekskl moms. Materiale i Microsoft Publisher og Powerpoint, modtages ikke. Materiale der skal gennem dtp'eren leveres sådan: tekster i word og billeder i orginalt grafisk format. Billederne skal ikke være indsat i word. Flertal af forbrugere får medhold Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Forbrugerne fik helt eller delvist medhold i 74 % af de sager, som blev realitetsbehandlet i Byggeriets Ankenævn sidste år. Det viser ankenævnets årsberetning for 2008, der netop er blevet offentliggjort 221 gange gav Byggeriets Ankenævn sidste år forbrugerne helt eller delvist medhold i, at det håndværk, de havde fået udført, var for dårligt eller for dyrt. Det svarer til 74 % af de 298 sager, som Byggeriets Ankenævn realitetsbehandlede i I 7 % af tilfældene blev der indgået forlig mellem forbruger og virksomhed. - Byggeriets Ankenævn er et godkendt ankenævn, hvor forbrugere hurtigt og billigt kan få behandlet klager over håndværk og byggeri. Det sparer både forbrugeren og virksomheden for lange sagsbehandlingstider og større sagsomkostninger ved de almindelige domstole, forklarer sekretariatschef Gro Andersen, Byggeriets Ankenævn, og henviser til, at det i gennemsnit tager 4,7 måneder at behandle en sag i ankenævnet. 1 Tækkemand Tækkemand Tækkemand Salg Salg af af ukrainske ukrainske tækkerør Salg af ukrainske tækkerør tækkerør - god god kvalitet kvalitet god kvalitet KURT KURT N. N. SEGALL SEGALL ApS ApS Tlf. Tlf Bil Malmose 11, 5540 Ullerslev Malmose 11, 5540 Ullerslev Malmose 11, 5540 Ullerslev Bil Bil Fax Fax Fax Web: Web: Web: TÆKKESOFA FRA STRÅMANDEN.DK Tækkesofaer er klart den bedste måde til at hænge ud på taget, hvis du skal tække på en effektiv brandsikring. Fås i luksus blød lægtemodel for effektiv fodhvile og i en skrabet ukomfortabel model i aluminium kaldet rivejern. Broholdere i aluminium, tækkebroer i blød ekstravagant lægtemodel i egen udførsel. Læg mærke til sikkerhedsskoene og den afslappede fodstilling. Desuden føres et specialudviklet bukkestillads fra VINDERUP specielt velegnet til tækkearbejde, nu med mulighed for klimaoverdækning. Tlf Priser kan ses på STRÅMANDEN.DK 17

18 Undersøgelse underbygger betydningen af hældningen opfør. dato N S Ø V kvotient strå vinkel tag vinkel grå zone slidlag diam relativ diam vægt af slidlag rumvægt g/m3 tagtykkelse rørlængde vandprocent ,8 39,8 30,6 47,5 2,5 19, ,8 12,078 0,61 15, ,8 9,72 0,54 16, ,6 11,44 0,52 17, ,1 10,5 0,7 15, ,5 8,68 0,62 15, ,5 6,44 0,46 15, * ,9 10,62 0,59 12, ,3 9 0,5 18, ,5 24, ,4 17, ,4 23,4 27,6 47,5 5 19,5 38, ,8 11,895 0,61 15, ,9 12,65 0, ,6 22, , ,8 7,48 0,44 13, ,2 21, , ,7 10,35 0, ,4 20, , ,6 10,54 0,62 13, ,4 20, ,5 9,52 0, ,6 18,6 24,8 48,6 8 24,5 52, ,23 0,54 16, ,5 18, , ,4 8,5 0,5 13, ,3 18,3 24, ,96 0,54 16, ,5 50 4, ,7 7,5 0,5 15, ,5 17,5 27,6 40,5 6,5 17, ,5 5,9 9,1 0,52 17,3 16,8 16,8 22,6 42, , , ,3 14,3 21, ,3 13, ,9 10 0,5 16, , ,5 5,5 7,92 0,66 15, ,5 8, , ,5 35, ,5 5,2 9,25 0,5 15,6 7,2 7,2 27,1 44, , ,5 13, Af tækkemand Finn Guld En ny undersøgelse af kvaliteten i 27 tage, der blev lagt i 2000 og 2001, fører frem til en række interessante konklusioner. Blandt dem er disse tre: 1. Tage med en stor stråvinkel ligger med betydelig overvægt i den bedste ende med størst levetid, 2. Tage, der ligger åbent og på bakketoppe, holder længere, selv om stråkvaliteten ikke er særlig god, 3. Hvis kvaliteten af tagrør er "god", kan det bedre holde til en lavere stråhældning. Første rapport i 2001 På seminaret i januar i Hadsten gennemgik vi resultatet af en undersøgelse af 27 stråtage, som ved opførelsen var blevet testet og tjekket for alt, hvad man dengang kunne tænke sig til. Undersøgelsen blev ledet af Koncepter Torsten Reffstrup og mundede ud i en rapport om økologiske tækkematerialer, som i 2001 blev uddelt til alle i DTL. Rapporten indeholdt beskrivelser og målbare enheder, som tagrørenes oprindelsesland, længder, rumvægt, vandprocent ved oplægningen og diameter. Hertil havde tækkemændene, som havde oplagt tagrørene vurderet vægtykkelse, spændstighed, mørhed, rethed og farve. I vurderingen var '1' ringest og '5' bedst. Der er lagt reference tagrør på lager fra disse tage. Kontrol i 2008 Her i efteråret har medlemmer at DTL været ude og kontrollere de 27 tage. Vi undersøgte hældningen på tagfladerne, hældningen på strået i stødet, hvor dybt den biologiske nedbrydning var nået, tagtykkelse og slidlagets tykkelse. Vi prøvede at måle fugten for hver 5 cm inde i taget, rørlængden, hvor hård overfladen på taget var, hvor hurtigt 1 dl vand nåede tagskægget. Vi forsøgte at bedømme underkonstruktionen, om den var åben eller lukket, om der var dampspærre, og vi beskrev omgivelserne, om der var læ eller åbent. Vi målte i tagskægget, i svajen og i taget lige under rygningen. Resultaterne Rapportens resultater og resultaterne fra vores undersøgelse har jeg sammenholdt i et regneark, som du kan få tilsendt ved at sende en mail til mig på Af ressourcemæssige årsager har jeg kun brugt resultaterne af målingerne i svajen. For at kunne rangordne tagene har jeg har herefter sammenlignet forholdet mellem den biologiske nedbrydning (her kaldet gråzonen) og slidlaget samt det antal år, som nedbrydningen har taget. X=år til måling*slidlag/gråzonen. Dette har jeg kaldt holdbarheds kvotienten. Jo højere kvotient jo længere holdbarhed. Jeg har fordelt holdbarhedskvotienten på de respektive tagsider N, S, Ø og V. De bedste tage er farvet grønne, og de dårligste er farvet brune. Fingerpeg Det er svært at drage endegyldige konklusioner ud af skemaet, men man kan godt få nogle fingerpeg. Jeg vil vove at komme med nogle: 22 Tage med en stor stråvinkel ligger med betydelig overvægt i den bedste ende med størst levetid.

19 tørstof væg tyk mørhed snit mørhed lav rethed farve overflade spændstig underkonstruktion omgivelser 84, ,5 3 hård 1 åben ru 83, blød 1 åben tyr/po oprind. land 82, hård 2,3 åben tyr/blandet 84, hård 1 skygge po 84, hård 2 åben Est 84, hård 2 åben Est 87, ,5 3 hård 2,3,5 læ ung/tyr 81,9 3 3, ,5 3 hård 2 læ/skygge po 82, blød 2,3,5 åben Dk/Po 84, ,5 3 hård 1 læ/skov ru/po/ung blød 3,5 åben/læ est/po 86, ,5 3 blød skov Tyr blød 3,5 lukket Tyr. 86, blød skov Ung blød 2 åben dk, limf 83, ,5 4 hård 2 åben po 86, ,5 4 blød lukket PO/Dk 83, ,5 4 hård 2 åben po/ung 84, blød skov est 82, hård ru/tyr 82,8 3 blød 1 åben Dk 83, blød 2,5 åben ung 84, ,5 3 blød 1 po/ung/fr/dk blød åben hård 1,2 læ tyr/blandet 84, svampet ung 82,8 3 3 blød 1 åben Dk 86, ,5 2 Est 4 Hvis du ønsker regnearket tilsendt som fil skal du henvende dig på $ Tabellen indeholder data, som blev indsamlet på stråtækte 27 huse i løbet af efteråret Stråtagene er lagt i 2000 og Tage, der ligger åbent og på bakketoppe, holder længere, selv om stråkvaliteten ikke er særlig god. 22 Hvis kvaliteten af tagrør er "god" kan det bedre holde til en lavere stråhældning. 22 I de 10 bedste tage er stort set alle landes tagrør repræsenteret. 22 Umiddelbart er det for tidligt at sige noget om, at nordsider skulle holde længere, måske fordi nedbrydning af solen og vind går langsommere og måske først rigtigt virker på et nedbrudt strå. 22 Det er alt for tidligt i at sætte år på de målte tages holdbarhed. To sider Der er to sider af nedbrydningen: Indersiden, som viser hvor langt svampeangrebet er inde i taget (hvor langt vandet, som sætter svampene i gang, er trængt ind i taget), og den ydre nedbrydning hvor tagene tykkelse bliver mindre. På de målte tage var nedbrydningen af tagenes overflade ikke målbart mindre (der kunne optræde mosdannelser og algebelægning) med undtagelse af ét, hvor taget var så medtaget, at tækkemanden ikke ville sætte stigen til og undersøge taget. På rette vej Konklusionen af undersøgelsen er, at vi trods alt er på rette vej. Nedbrydning af stråtage er kompleks og indeholder mange parametre, der skal sammenholdes over en længere årrække, før vi får eksakt viden. Undersøgelsen bestyrker også, at vi er på rette vej ved at fokusere på stråhældning i stedet for ensidigt at fokusere på tagtykkelse og slidlagets tykkelse. Fra myte til erkendelse Men der er lang vej, før vi kan gå fra myter til erkendelse. Og der skal ædes kameler af de fleste af os. Men hvis dette skal blive eksakt viden/videnskab, må vi have flere tal fra flere tage til databanken. Det indsamlede materiale er simpelthen for lille til, at vi ved statistisk sammenligning kan uddrage "sandheden". Vi skal nok undersøge mindst fire gange så mange tage, og vi mangler parametre for at finde eventuel fugtvandring gennem taget og dens indflydelse på nedbrydningen. Som jeg ser det må vi undersøge alle de stråtage, som vi har oplagt i 2001 og 2005, og lægge dem i vores databank. Her kan vi så følge stråtagene hvert 4 år. Dette vil være en skelsættende gevinst for faget. Her er så en kamel: Min gamle læremester sagde altid, når jeg beklagede mig over rørkvaliteten: "Der findes ikke dårlige tagrør. Kun dårlige tækkemænd." Den har jeg længe brugt som min egen. Nå ja- alt tyder jo på at det ikke altid passer. For øvrigt siger min gamle læremester, at det har han aldrig sagt. Han sagde også: "Det fylder alt sammen!!! Medens han klappede det ene umulige bundt i efter det andet. Materialet til at fortsætte og udvide undersøgelserne vil blive præsenteret på bindedagen på Sjælland. Samtidig vil vi få demonstreret de enkelte undersøgelser i praksis for at decimere måleunøjagtigheder. 19

20 Dansk Tækkemandslaug Odensevej Middelfart

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. 14. marts 2013 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Kryb i Ly Kro, Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Til alle medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Dato og tid: Den 13. marts 2004 kl. 14.00 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps

Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 Birkerød Kvalitetsstyringshåndbog for Stråtag.nu aps Kattehalevej 51 3460 DK-Birkerød 4021 7270 4814 3101 fleming@groefte.dk www.stråtag.nu 1. Virksomhedsbeskrivelse.

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug

Tækkemanden. Nr. 1-2009. Det gælder fagets fremtid. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tækkemanden Nr. 1-2009 Det gælder fagets fremtid I år 2012 uddannes de sidste tækkelærlinge. Læs på side 4 og 5 Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Læs om generalforsamlingen den 7. marts på side

Læs mere

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage.

Ud over at kunne glæde sig over at stråtage er smukke, er der i dag tre nye forhold, man kan glæde sig over i forbindelse med stråtage. Til den ansvarlige for kommunens byggesagsbehandling 23. juni 2016 Orientering om nye muligheder for byggeri med stråtag Smukke stråtage af god kvalitet og med lang levetid Ud over at kunne glæde sig over

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING

Tækkemanden. 2 Seminar 2006. 2 the polish issue. 2 Ny kontrolordning i Dansk Byggeri. 2 Ændring af vedtægter for BYG GARANTIORDNING Tækkemanden Nr. 1-006 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 1-006 Noget om ansættelse i tækkebranchen Generalforsamling 006 Ny tækkevejledning Så skete det! Samspil mellem Dansk Tækkemandslaug og Dansk

Læs mere

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL.

6. Indkomne forslag: Bilag 1. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af 4 vedr. optagelse af associerede medlemmer i DTL. Den 25. marts 2002 Emne, tid og sted Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 16. marts 2002 kl. 13:00 Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart Referat Dagsorden for den årlige generalforsamling

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Tækning af mansardtage og lodrette flader

Tækning af mansardtage og lodrette flader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Tækning af mansardtage og lodrette flader Copyright Februar 2015 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Efteruddannelses-udvalget

Læs mere

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen

uartigt at anvende. Så hvis vi udnytte de muligligheder der ligger foran os så får vi virkelig travlt allerede fra i overmorgen DTL beretning 2015 Selv om vi er et lille fag, ja måske et Micro fag så fylder vi mere og mere i medierne og dermed folks bevidsthed. Tækkefaget har aldrig været mere synligt end i det forgangne år. Og

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014

DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014 DANSK TÆKKEMANDSLAUGS BERETNING 2014 Så er vi her igen, på V. Skerninge kro. Vi var her også for 6 år siden hvor jeg tydeligt husker at Jørgen Kaarup var her for at prøve at sælge ideen om stråtagets kontor.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug

Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Stiftende generalforsamling for Dansk Tækkemandslaug Tid: Lørdag den 10. marts 2001, kl. 13.00 Sted: Blommenslyst Kro, Odense Dagsorden: Velkomst v. formanden Ove Glerup 1. Valg af dirigent 2. Valg af

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2008. De unge vil igen være tækkemænd Læs om den glædelige udvikling på side 5

Tækkemanden. Nr. 2-2008. De unge vil igen være tækkemænd Læs om den glædelige udvikling på side 5 Tækkemanden Nr. 2-2008 De unge vil igen være tækkemænd Læs om den glædelige udvikling på side 5 Vi har brug for det faglige fællesskab Læs om Hedens Tækkemænd på side 18 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Certificering af TækkeMiscanthus

Certificering af TækkeMiscanthus 1 Certificering af TækkeMiscanthus Januar 2016 Indhold Side 1. Forord til certificering af TækkeMiscanthus Side 3. Markblad for TækkeMiscanthus Side 4. Høst og håndtering af materiale Side 5. Høstskema

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde 15. marts 2012 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling, afholdt på Svogerslev Kro, Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

BR08 Det nye bygningsreglement

BR08 Det nye bygningsreglement BR08 Det nye bygningsreglement Ernst Jan de Place Hansen, seniorforsker Afd. for Byggeteknik og Design, SBi BR08 - offentliggørelse Offentliggjort 12. dec. 2007 af Bendt Bendtsen med overskriften Bedre

Læs mere

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester.

Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. MASTER TIL EN KVALITETSSTYRINGSHÅNDBOG FOR EN LILLE HÅNDVÆRKERVIRKSOMHED - TÆKKEFAGET) Kvalitetsstyringshåndbog for en tækkevirksomhed med medarbejdende mester. Firma: Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon:

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler

Tækkemanden. Nr. 3-2004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-2004. Brev fra Arbejdstilsynet. Tækkemandens ansvar for materialemangler Tækkemanden Nr. 3-004 LÆS OM: Velkommen til Tækkemanden nr. 3-004 Brev fra Arbejdstilsynet Tækkemandens ansvar for materialemangler Den praktiske svendeprøve Skuemesterkonferencen Værktøjsaftale, tækkemandsuddannelsen

Læs mere

Kapitel H til Grafisk design. Kernetømmerhytten

Kapitel H til Grafisk design. Kernetømmerhytten Kapitel H til Grafisk design Kapitel H 2 Bjælkehuse i Kernetømmer I Rusland er vejret barskt, så her har befolkningen lært at bygge varme og solide boliger. Russiske Bjælkehuse i kernetømmer Kernetømmeret

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling

Tækkemanden. Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005. 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes. 2 Nap en lærling Tækkemanden Nr. 4-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 4-2005 2 Tækkebomme kan fortsat anvendes 2 Nap en lærling 2 To dage med positive resultater 2 Generalforsamling på Bromølle Kro 2 Elefantgræs

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser

Nyt SEEPEX Logo. Reservedele. Forsendelser Nyt SEEPEX Logo SEEPEX skifter ansigt udadtil. Efter mere end 10 år med vores tidligere logo har vi per 3. november 2014 skiftet logo og udtryk. Besøg os på vores nye hjemmeside: www.seepex.com Reservedele

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar

Tækkemanden. Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet. 2 Generalforsamling. 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve. 2 Tækkemandsseminar Tækkemanden Nr. 1-2005 LÆS OM: 2 Formanden har ordet 2 Generalforsamling 2 Gode råd til planlægning af svendeprøve 2 Tækkemandsseminar 2 En anderledes måde at oplægge et vindue i stråtag 2 Dampspærrer

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport

Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst. Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport Uldgaarden, år 1920 set fra nordøst Uldgaarden, år 2009 vestfacaden med vognport År 2015 - sydfacaden Sommeren 2016 - Uldgaardens tangtag renoveres Vores smukke, 300 år gamle tangtag er udtjent - ligesom

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink Nyt fra din blikkenslager Tænk i zink Hvorfor tænke i zink? Fordi... zink er et enestående materiale, som både tilfredsstiller krav om holdbarhed og intet vedligehold, men også samtidig er et usædvanligt

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver.

Tækkemanden. Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005. 2 Nye regler for lægtning af tage. 2 Juristen skriver. Tækkemanden Nr. 2-2005 LÆS OM: 2 Velkommen til Tækkemanden nr. 2-2005 2 Nye regler for lægtning af tage 2 Juristen skriver 2 Tækketrællen 2 Gælder arbejdsmiljøloven også for mig? 2 Montage af Veluxvinduer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

Som arkitekt for Helle og Morten Lissner videresender jeg nærværende mail til forståelse af sagen før udvalgsmøde på mandag den 15. august 2016.

Som arkitekt for Helle og Morten Lissner videresender jeg nærværende mail til forståelse af sagen før udvalgsmøde på mandag den 15. august 2016. Hej Som arkitekt for Helle og Morten Lissner videresender jeg nærværende mail til forståelse af sagen før udvalgsmøde på mandag den 15. august 2016. Som arkitekt og med tidligere 12 års ansættelse i Ribe

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere