REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53"

Transkript

1 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej Torsdag den Klokken Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre, Boligselskabet Fruehøjgaard Morten Hove Andersen, Boligselskabet Fruehøjgaard Lene Merrild, Boligselskabet Fruehøjgaard Sara Terp Uhre byder velkommen. Efter en kort præsentation af sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved aftenens møde, Morten Hove Andersen og Lene Merrild, gennemgår hun aftenens program, samt status, som det ser ud lige nu: Morten Hove Andersen forhandler med Landsbyggefonden, og det er en lang proces. I forhandlingerne indgår der en økonomisk ramme, og nogle skitseforslag til, hvordan en renovering kan se ud. Intet er færdigt, og arkitekter m.v. er ikke valgt. Boligselskabet har valgt ikke at tage skitser med, for ikke at skabe forventninger og unødvendige bekymringer. Intet ligger fast før forhandlingerne med Landsbyggefonden er afsluttet, beboerne har stemt JA til en renovering og deltaget i workshops. Sara Terp Uhre har et eksempel fra renoveringsprojektet i Afdeling Brændgårdsparken: Her mødte arkitekterne op til workshops med skitser på nogle flotte lige facader uden udvendige altaner. Det var imidlertid meget vigtigt for beboerne at få nogle gode store altaner. Beboerne vandt kampen, og arkitekterne måtte lave det om. Målet med en renovering er en fremtidssikring af Afdeling Fruehøj, så boligerne fortsat lever op til lejernes forventninger, og dermed fortsat kan lejes ud også om 30 år. Udfordirngen ligger i, at resultatet af en renovering skal leve op til både de nuværende, men også de fremtidige, beboeres behov. - 1

2 Beboerne inddrages i et forløb, som strækker sig fra første gårdmøde, hvor vi gerne vil høre, hvilke forventninger og bekymringer beboerne har, og frem til et workshop forløb til sidst. Vi holder 7 gårdmøder. Ved hvert gårdmøde nedsættes et gårdlaug, og fra hvert gårdlaug vælges en repræsentant til styregruppen for renoveringen. Når finansieringen er forhandlet på plads med Landsbyggefonden, bliver der et møde med en beboerafstemning, hvor beboerne kan stemme JA! eller NEJ! til renoveringen. Hvis beboerne stemmer JA! vil arbejdet med at vælge arkitekt, ingeniør og entreprenør gå i gang, og når de er valgt, vil workshopforløbet blive planlagt og gennemført. Vi vil gerne have noget med hjem fra jer i dag! Det er beboerne i Afdeling Fruehøj, der er eksperter i, hvordan det er at bo i afdelingen. Hvad fungerer i dagligdagen og hvad gør ikke? Og hvad kan fremtidssikre boligerne? Beboernes inputs vil blive brugt til udbudsmaterialet. Det er vigtigt, at de teknikere, der bliver valgt til opgaven, får den rette indsigt i beboernes forventninger og bekymringer, og det er vigtigt, at de forstår at beboerinddragelsen bliver vægtet højt i projektet. at tilrettelægge processen, så workshops kommer til at dreje sig om det, der er relevant for beboerne. at give en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for beboerne. Hvor kræves der særlig opmærksomhed, og hvor er der behov for mere information? Det nye er 7 små gårdmøder i stedet for ét stort. Det er lettere at komme til orde i et mindre forum, og det er vores håb, at der også kommer beboere til gårdmøderne, som normalt ikke deltager i beboermøderne. De små gårdmøder er også forsøg på at skabe tryghed og samhørighed i bebyggelsen. - 2

3 Ved at nedsætte gårdlaug, vil vi prøve noget nyt: Et gårdlaug er en form for arbejdsgruppe, som ikke er besluttende, men mere skal fungere som ambassadører for projektet, og være med til at engagere beboerne til at deltage i workshops mv. Hvert gårdlaug udpeger en repræsentant til at sidde i styregruppen. På et møde den 10/12 mødes alle gårdlaug, samt afdelingsbestyrelsen, og her vil de blive nærmere orienteret om forventninger til gårdlaugets virke. Ud over de 7 beboerrepræsentanter fra gårdlaugene består styregruppen af repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, Herning Kommune og Boligselskabet Fruehøjgaard, samt af repræsentanter fra arkitekt, ingeniør og entreprenør. Workshops ene er muligheden for beboerne for at få konkret indflydelse på projektet. Herefter bliver der slået en streg i sandet, og projekteringen går i gang. Derfor er det vigtigt, at alle er med! Det er beboerne, der er eksperterne, men husk at der skal være balance mellem nuværende og fremtidige beboere, samt balance mellem ønsker, og det som økonomisk og teknisk lader sig gøre. Arkitekter og ingeniører tegner og regner på det endelige projekt, og beboerne skal være med til at arbejde med planerne og prioritere de idéer og ønsker, som betyder mest for beboerne. Der lægges særlig vægt på samarbejdet mellem arkitekter/ingeniører og beboerne. Det er styregruppen, der planlægger workshops ene. - 3

4 Morten Hove Andersen, der til dagligt sidder og arbejder med renoveringer og byggeri, fortæller om, hvad det vil sige at have en renovering i gang: Afdeling Fruehøj er en stor afdeling, og en renovering vil betyder et byggeri af stor størrelse med mange aktiviteter og et langt forløb. En renovering vil kræve, at der kommer håndværkere fra mange faggrupper. Det er svært at sige hvor mange, men håndværkerne vil få deres daglige gang i området, der jo bliver deres arbejdsplads. Nogle beboere vil synes, at det er hyggeligt, mens andre vil finde det træls. Et er sikkert: Håndværkerne kommer ikke for at genere beboerne, men for at udføre et stykke arbejde. Området bliver til en byggeplads. Mange håndværkere kræver en etableret byggeplads med skurvogne, trafik, lastbiler, entreprenørmaskiner, kraner, stilladser, byggematerialer og meget andet. Et stort projekt vil give nye billeder i hverdagen. - 4

5 En omfattende renovering betyder, at det ikke vil være muligt at bo i lejlighederne under renoveringen. Det betyder, at beboerne skal genhuses i en periode. Der vil blive ansat en genhusningskonsulent, som vil tage sig af koordineringen af genhusningsarbejdet i større og mindre grad alt efter behov. Ingen kommer til at stå med det alene! Målet med en renovering er nogle gode og holdbare resultater! Spørgsmål stort og småt: Hvor forventer man, at skurvognene skal være? Der vil blive lavet en plan over byggepladsen. Det er ikke sikkert, at materialeplads og skurvogne kommer til at ligge det samme sted i hele processen af hensyn til logistikken. Men det kommer til at tage noget plads. Hvor skal vi genhuses henne? Fortrinsvis vil I blive genhuset i afdelingen. Der kommer en naturlig fraflytning, så bliver der tilbageholdt boliger, der skal bruges til genhusning. Du skal betale husleje, som i din nuværende bolig, men du betaler forbruget efter genhusningsboligen. Så vidt det er muligt vil man forsøge at genhuse i en lignende bolig. Hvor meget stiger huslejen? Huslejen kender vi endnu ikke. Der vil blive meldt en husleje ud til afstemningen. På sidste møde blev vi spurgt, om der ikke var et loft på huslejestigningen, og det er der: Huslejen kan maximalt stige til et niveau, der svarer til markedslejen for en renoveret bolig i området. Er der lejligheder, der bliver sløjfet? Planen er, at der skal være større boliger. Det vil betyde færre lejligheder. Vi ved ikke, hvor de boliger ligger. Genhusning hvordan med gangbesvær? Det var en af de store prioriteringer i Brændgårdsparken. Et puslespil for genhusningskonsulenten, at få det til at gå op i sidste ende. - 5

6 Det lyder som om der stadig er en demokratisk mulighed for, at renoveringen falder? Demokratiet fungerer. Når finansieringsplanen er på plads holder vi et stort beboermøde med en afstemning om renovering. Et nej til renoveringsprojektet er samtidig et nej til Landsbyggefondens støtte. Hvordan sikrer man, at workshoppen ikke løber løbsk? Vi har gode erfaringer fra Brændgårdsparken. Arkitekterne har et godt overblik også for, hvad ønskerne koster. Inden workshopsene holdt vi en interviewrunde for at finde frem til de vigtige temaer. Men selvfølgelig er det en udfordring. Vi kan heller ikke opfylde alle ønsker der er både byggetekniske og økonomiske hensyn. Det handler også om at styre arkitekterne. De ved godt, hvad det vil sige at komme ud til beboerne, og vi er alle blevet klogere i de sidste 10 år. Elevatorer? Hvorfor bliver der kun én elevator i hver blok? Der kommer kun elevator i de opgange med tilgængelighed. Det handler ikke mindst om økonomi. Hvad med kælderrum og genhusning? Skal de også tømmes? Svært at sige endnu, men umiddelbart ja. Hvad med de lejede garager? Det ved vi ikke endnu. Bliver der en kant ved brusenischen? Et relevant ønske. Det er godt at få med under forventningerne senere på mødet. Bliver der varme i gulvet? Skriv også det, som en forventning. Hvad så, hvis vi har ofret en masse på vores lejlighed for eksempel dyre skabe i soveværelset? Bliver det bare smidt ud? Det er svært at forstille sig andet, men det er noget vi må se på. Er det ikke et problem for boligselskabet, at vi fik at vide, at der ikke skulle ske noget her, da vi flyttede ind for 11 år siden. Derfor har vi selv fået lavet en masse ved vores lejlighed. Da vi fik køkkener var der også meget, som vi selv skulle sætte ind, som skabe og hylder og et indbygget skab i soveværelset. Det har vi jo også spildt. Er der andre ting der skal laves eller er det kun køkkener og badeværelser der skal laves? Det er jo ikke besluttet nu. I tilgængelighedsboliger er der noget med afstandsforhold. Det betyder, at der givet skal ændres på nogle rum. Hvornår sættes spaden i jorden? Det kan vi ikke sige endnu. Efter et ja på beboermødet, er der også en proces efterfølgende med materiale til udbud og selve udbuddet, og selvfølgelig workshops med beboerne. Ærgerligt at alt det, som vi har lavet, bare skal kasseres. Det er frustrerende. Det er meget lydt i lejlighederne i forhold til naboer og med både yngre og ældre mennesker mellem hinanden. Bliver der lydisoleret? Skriv også det, som en forventning, så tager vi det med videre. - 6

7 Var det ikke muligt at opdele bebyggelsen i seniorboliger? Unge mennesker respekterer ikke os ældre. Kunne radiatoren i køkkenet ikke blive større, når I skal til at i gang? Bliver der mulighed for at stemme om husdyr? Husdyr er en del af beboernes husorden, og det skal du stille forslag om til det ordinære afdelingsmøde, som afdelingsbestyrelsen indkalder til i september måned. Det ville altså være rigtig dejligt, hvis I lagde skitser ud. Bare så man kunne se de tanker, der er gjort. Det er et stort ønske. Hvorfor skal der nedlægges lejligheder? Der er ønsker til større lejligheder også af hensyn til tilgængelighed. Efter en pause er der en drøftelse om forventninger og bekymringer på tværs af bordene: Beboernes forventninger: At gulvet ikke knirker mere Moderne funktionelle lejligheder Større radiatorer Gulve der ikke knirker Bedre indeklima Individuelle emhætter Skydedør i glas mellem køkken og gang Garderobe i gang (skabe fra lille værelse) Store altaner Badeværelse moderniseres Køkkenindretning: Køleskabet på gulv Forventer at komme i samme lejlighed Ingen dørtrin Kant ved bruseren - 7

8 Vaskemaskine og tørretumbler på badeværelset. Varme i gulvet på toilettet Opvaskemaskine i køkkenet Køle-/fryseskab opsat Altan udformning? Indbyggede skabe Bredere entre Bruser ved toilettet Hængende toilet Vandbesparende vandhaner, hvor vandet kun løber, såfremt hænderne bliver ført ind under hanen Lys i opgangen slukkes automatisk, når der ikke er personer i opgangen Gule og røde mustensmure bibeholdes helst Bedre samarbejde mellem de unge og de ændre få nogle unge ind i projektet (frivillige) Større altaner Grill-pladser udenfor Iværksætte en gruppe frivillige, som kan hjælpe andre med at pakke Et ønske om husdyr En tør lejlighed Dørtelefoner Ingen sorte gummi-tætningslister på vinduerne. Vi kan ikke vaske vinduerne uden at de smitter af Man skal kunne gå fra gangen ind i alle rum Nye badeværelser skal være med vindue Reparation af terazzogulve i opgang og badeværelse At gangbesværede får fortrinsret til lejligheder med elevator Fald på badeværelsesgulv, så vandet løber i kloak og ikke hen til døren Der er meget koldt omkring vinduerne. Hvis nye vinduer skal de være tætte Bedre ventilation på badeværelse Bedre isolering af ydermure. Som det er nu opstår der hele tiden skimmelsvamp og flere beboere har luftvejsproblemer/astma Kælderrum bliver lavet om, så alle får lige store kælderrum Lydisolering hele vejen rundt, både hen op og ned = nyt gulv Isolering ved vinduerne det trækker = koster varme - 8

9 Låst yderdør + samtaleanlæg Hvis der kommer elevator må denne ikke tage plads fra lejlighederne eller opgangene = udendørs elevator Byg altanen ud tag ikke af rummene Gulvvarme Overdækning af parkeringspladser Nye fliser på badeværelset både på vægge og gulv Nyt komfur og ny emhætte, der kan suge Inventar, som man selv har betalt (klædeskabe, frysere, køleskabe mm) bevares Mere bordplads i køkkenet + opvaskemaskine Ændring i stue-strukturen, så man kan ommøblere på mere end én måde Antennestik i alle værelser Bæredygtig energi/økologi Nye større altaner Lydisolering Nye hoveddøre med godkendte låse Opgangssikring/dørtelefon!!Arkitekten holdes i kort snor!! Solceller på taget: Vi har GODE tage til solceller og elproduktion. Bør det ikke udnyttes til beboernes fordel? Økologi: Opsamling af regnvand til besparende formål Lydisolering! Lejlighederne er lyd-utætte som en marie-kiks. Bliver det forbedret? Udluftning: Lejlighederne er god grobund for mug og svamp. Forbedres? Grønne områder omkring blokkene? Bliver der ændret i de grønne områder? Grønne tiltag i belysningen: Belysning i opgang og udendørs med strømbesparende LED-lys Køkken: Kan vi ligesom sidst indrette vores køkken med køkkenelementer Udbygget altan, der er afskærmet. Mulighed for privatliv. Hvad med plads til en crosser i kælderen? Det skal være lettere at komme derned + opladning Vinduer todelte vinduer med sprosser Dørlås i opgangenes indgangsdør? Dørtrin ind til opgangene lavere? - 9

10 Beboernes bekymringer: Genhusning og flytning Nedlægning af lejligheder Huslejestigning Hvorfor begrænset tilgængelighed til lejlighederne (flere elevatorer) = fremtidssikring Får vi nye gulve? De nuværende nager og brager til den helt store guldmedalje Bekymret for, om stuernes kvm. formindskes ved udvidelse af bad og køkken, men gerne af soveværelset Får vi nye vinduer? Nuværende store vinduer i køkken og soveværelse er kolde Ingen husdyr Komfur med indbygget sikkerhed ifm tændte kogeplader uden gryder Genhusning: En bekymring for, om man får en lejlighed ved stuen, hvis man bor i stuen i forvejen At alle ikke bliver hørt Indeklima: Nu er der fugt og sort i køkken, badeværelse, badeværelse, toilet og soveværelse Hvornår starter I? Kommer jeg tilbage til min egen lejlighed? Bliver der lydisoleret? Bliver der aldersopdelte boliger? Højere husleje Opgangsfarve: I dag er der mange forskellige farver, og de er ikke særlig pæne Flytteudgifter Uoverskuelig huslejestigning Nedlæggelse af grønne områder Større badeværelse/køkken = mindre rumareal i lejligheden (stue soveværelse) Man glemmer at fremtidssikre bæredygtighed Psykisk belastning for ældre beboere/naboer ved nedpakning af et helt liv, fraflytning/tilbageflytning At man ikke får den samme lejlighed igen Genhusning: Hvor længe? Bliver det inden for området? Huslejestigning: Vil huslejen stige væsentligt, så evt. udflytning fra selskabet må overvejes? Fraflytning: Hjulpet eller egen sø? Skal vi selv sørge for fraflytning? Indskud og anciennitet? Bliver indskud og anciennitet flyttet med over? Vi har boet her i 27 år. - 10

11 Flytning af telefon, tv, net: Får vi hjælp til flytning af telefon og tv i fraflytning? Betaling? Psykisk Krisehjælp? Kan være dybt traumatisk at skulle pakke et helt liv ned for de få måneder og reetablere det igen Gælder fraflytning også kælderrum? Skal kælderrummet også tømmes? Og hvis ja, hvorfor? Gælder fraflytning også lejet garage? Inddrages garagen også i renoveringen? Ny adresse = adresseændring? Det vil: Claus Pilgaard, Brorsonsvej 51 Finn S. Hansen, Brorsonsvej 39 Bo Faurholt Larsen, Brorsonsvej 51 Anita Sørensen, Brorsonsvej 41 Medlemmerne af det nye gårdlaug vælger Finn S. Hansen som deres repræsentant i styregruppen, og Claus Pilgaard bliver suppleant. Gårdlauget har udfyldt et skema med kontaktoplysninger, som bliver offentliggjort på et senere tidspunkt. Sara Terp Uhre samler op på de indkomne forventninger og bekymringer. Hun vil gerne høre om beboernes oplevelse af aftenen! Jeg mener at have hørt, at Landsbyggefonden gerne vil bibeholde murstensfacader. Ikke rødt stads, som i Brændgårdsparken. I Berlin har vi set isolering lagt uden på facaden, og med plader som ligner mursten udenpå. Tendensen omkring 50 er boliger er, at arkitekturen skal værdsættes. Det er et dilemma med fugten. Hvad sker der med udearealer? Fjernes der parkeringspladser? Der afsættes nogle penge, og der vil også blive noget genopretning. Udearealer vil blive et tema på workshops, og der bliver noget omkring indretning af gårdrum. - 11

12 Når renoveringen skal til afstemning, er det så afstemning med brev eller på et møde? Det bliver et stort møde for alle beboere med afstemning på mødet. Jeg havde forventet at få mere at vide om, hvornår vi går i gang. På afdelingsmødet hørte vi at de ville begynde sidst i Det er ikke så mange, der er repræsenteret på dette møde. Kommer der referat ud? Ja, referatet fra dette møde bliver sendt ud med posten til alle i gården. Alle referater (altså også fra de andre gårdmøder) bliver lagt på efter gårdlaugenes møde den 10/12. Hvis der er spørgsmål, eller hvis der er ældre, der ikke kan komme ud for at deltage i mødet, er de altid velkomne til at kontakte Sara Terp Uhre. Sara Terp Uhre afslutter aftenen: Der er stadig mange ubekendte i processen, men vi har fået rigtigt meget med hjem, som vi kan arbejde videre med. Tak for det! Referat: Lene Merrild Umiddelbart efter mødet har Lisbeth Madsen meddelt, at hun har fortrudt, at hun ikke fik meldt sig til gårdlauget på mødet. I boligselskabet har vi vurderet det som positivt, at Lisbeth Madsen, Brorsonsvej 49 indgår i gårdlauget, der dermed er på 5 medlemmer. - 12

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 24 / oktober / 2012

hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 24 / oktober / 2012 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 24 / oktober / 2012 Nordic Built Charter Mange lejere har ingen indboforsikring Klimaambassadører i aktion Ny Campus Festival Småt men

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 2 INDLEDNING... 3 DE TRE TRIN I PROCESSEN... 3 INDSAMLING AF VIDEN... 4 OM AFDELING SVANEKE OG BELIGGENHED... 5 SKOLELUKNING OG GENÅBNING... 6 MÅLGRUPPER

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Evaluering af beboertilfredshed

Evaluering af beboertilfredshed Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Af Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Evaluering af beboertilfredshed Forfatter: Bella Marckmann,

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI BEBOERDEMOKRATI BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 35 / August / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere