Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: Journalnummer: Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2015 af satserne efter følgende love: 1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2013, som ændret ved lov nr. 574 af 10. juni ) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som senest ændret ved lov nr. 723 af 25. juni ) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, som senest ændret ved lov nr. 720 af 25. juni ) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2013, som senest ændret ved lov nr. 574 af 10. juni ) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september ) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som senest ændret ved lov nr. 722 af 25. juni ) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse 1098 af 7. oktober ) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, som senest ændret ved lov nr. 552 af 2. juni ) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om dag, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2013, som ændret ved lov nr af 26. december Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ovennævnte love, som pågældende tabel angår. 2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar 31. december 2015, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel. Vejledningen afløser vejledning nr af 14. januar 2014 om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social, Børne og Integrationsministeriets område. 1

2 Bilag 1 Indholdsfortegnelse Lov om individuel boligstøtte TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser Lov om aktiv socialpolitik TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp Lov om social pension førtidspension TABEL 5: Førtidspension TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 7: Førtidspension bidrag til ATP og SUPP Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. førtidspension før TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg TABEL 10: Førtidspension før fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 11: Førtidspension før bidrag til ATP og SUPP Lov om social pension folkepension TABEL 12: Folkepension TABEL 13: Folkepension varmetillæg TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag TABEL 17: Børnetilskud TABEL 18: Børnebidrag Lov om social service TABEL 19: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse TABEL 20: Social service børn og unge, døgnophold TABEL 21: Social service madservice TABEL 22: Social service personlig og praktisk hjælp m.v. TABEL 23: Social service dækning af nødvendige merudgifter TABEL 24: Social service voksne, botilbud TABEL 25: Social service hjælpemidler og biler TABEL 26: Social service den centrale refusionsordning TABEL 27: Social service kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner 2

3 Lov om dag, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) TABEL 28: Dagtilbud egenbetaling og tilskud Lov om friplejeboliger TABEL 29: Takster for serviceydelser Omberegning af DISindkomster skalatrin og faktorer TABEL 30: Omberegning af DISindkomster skalatrin og faktorer Repatrieringsloven TABEL 31: Repatrieringsloven Lov om integration af udlændinge i Danmark TABEL 32: Integration introduktionsperioden og uledsagede mindreårige TABEL 33: Integration flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2014 Navneloven TABEL 34: Gebyr for navneændring Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning TABEL 35: Lov om ægteskabets opløsning gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling Lov om børns forsørgelse TABEL 36: Lov om børns forsørgelse forhøjet børnebidrag TABEL 37: Lov om børns forsørgelse uddannelsesbidrag TABEL 38: Lov om børns forsørgelse konfirmations og beklædningsbidrag TABEL 39: Lov om børns forsørgelse andre børnebidrag TABEL 40: Lov om børns forsørgelse betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag TABEL 41: Lov om børns forsørgelse gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning TABEL 42: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren TABEL 43: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst Parrådgivning TABEL 44: Parrådgivning egenbetaling ved parrådgivning 3

4 Satstabeller TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk. 1) 10 pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (lov 10, stk. 2) varme 81,50 varmt vand 25,75 elforbrug 61,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til (lov 10, stk. 3) vandafgift 13,50 vandafledningsafgift 19,75 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4) ved lejers vedligeholdelsespligt 61,50 ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 30,50 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 31,25 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk. 1) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk.1, nr. 4) Tillægget til boligudgiften (lov 21, stk.1, 1. pkt.) Indkomstgrænse (lov 21, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.4. barn (lov 21, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 21, stk. 2) Maksimal årlig boligydelse (lov 23, stk. 1) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk. 2) Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov 24 e, stk. 3) Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov 33 og 34) Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov 46, stk. 2, og 47, stk. 1) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk. 1) 10 pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (lov 10, stk. 2) varme 76,25 varmt vand 24,00 elforbrug 57,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til (lov 10, stk. 3) vandafgift 12,75 4

5 vandafledningsafgift 18,50 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4) ved lejers vedligeholdelsespligt 57,50 ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 28,50 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 29,25 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk. 1) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk. 1, nr. 4) Indkomstgrænse (lov 22, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.4. barn (lov 22, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 22, stk. 2) Maksimal årlig boligsikring (lov 23, stk. 1) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk. 2) Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov 24 e, stk. 3) Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov 33 og 34) Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov , stk. 2, og 47, stk. 1) 17. Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser kr. årlig pct. 1. Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov 56) lejligheder enkeltværelser tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn Kompensationsordning 1) Indkomstgrænsen for rente og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før ) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse) 3) Opregulering af personlig indkomst (lov 8, stk. 2) Modtagere af folkepension eller førtidspension 1,5 Andre 2,5 1) Jf. 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 2, stk. 4, i lov nr af 27. december ) Jf. 51, stk. 2, 2. pkt., jf. 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte. 3) Jf. 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 5, nr. 3, og 9 i lov nr af 27. december TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp kr. Ydelser (lov 85 a) 1) 1. Engangsbeløb ved årsindtægt under kr

6 2. Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Beregningsgrundlag (lov 85 a)1) 11. I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over ) Jf. bkg. nr. 713 af 19 juni TABEL 5: Førtidspension 1. Førtidspension, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 8) heraf udgør førtidspensions pensionstillæg 2. Førtidspension, andre (lov 49, stk. 1, nr. 8) heraf udgør førtidspensions pensionstillæg kr. årlig kr. mdl. 1) ) Det månedlige beløb er beregnet efter der årige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov 49, stk. 4. TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb og nedsættelse kr. årlig pct. Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget 1. Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist (lov 49, stk. 1, nr. 9) 2. Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov 49, stk. 1, nr. 11) 3. Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist (lov 49, stk. 1, nr. 11) 4. Fradrag, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 10) Fradrag, gifte/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 10) Nedsættelse 6. Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 32 c, stk. 1) Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov 32 c, stk. 1) 15 Minimumsbeløb 6

7 8. Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen, (lov 32 c, stk. 2) 9. Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen, (lov 32 c, stk. 2) kr. årlig kr. mdl. 1. Obligatorisk ATPbidrag, pensionistens andel (lov 33 a) Obligatorisk ATPbidrag, statens andel (lov 33 a) Frivilligt SUPPbidrag, pensionistens andel (lov 33 b) Frivilligt SUPPbidrag, statens andel (lov 33 b) ) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 1) Pensionstillæg, reelt enlige (lov 48, stk. 1, nr. 3) Pensionstillæg, andre (lov 48, stk. 1, nr. 3) Invaliditetsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 7) Invaliditetsydelse (lov 48, stk. 1, nr. 8) Erhvervsudygtighedsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 9) Førtidsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 10) Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.) 9. Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.) 10. Bistandstillæg (lov 48, stk. 1, nr. 12) Plejetillæg (lov 48, stk. 1, nr. 13) Reelt enlige, fik inv.ydelse og bistands/plejetillæg dec. 93 (lov 61) Ægteskabstillæg 1) Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., enlige (lov 62) Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., andre (lov 62) Formuegrænse, helbredstillæg (lov 48, stk. 1, nr. 14) ) Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni

8 TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg Gift/samlevende Årlig Enlig Årlig kr kr. 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 17, stk. 1) 1) Grænser for varmetillæg (lov 17, stk. 1) 1) 2. ¾ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 3. ½ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 4. ¼ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 3) 2) 262,50 øre 262,50 øre 1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 562 af 30. maj ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april TABEL 10: Førtidspension før fradragsbeløb og nedsættelse kr. årlig pct. Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget 1. Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 2) Fradrag ved grundbeløb, gift (lov 48, stk. 1, nr. 2) Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov , stk. 1, nr. 4) 4. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 6) 7. Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov , stk. 1, nr. 6) Nedsættelse 8. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 1) Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 2) 30,9 10. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 2) Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 2) 32 8

9 12. Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 29, stk. 2) 13. Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 969 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 3) 14. Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 481 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 3) Minimumsbeløb 15. Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (lov 29, stk. 4) kr. årlig kr. mdl. 1. Frivilligt ATPbidrag, pensionistens andel (lov 32) Frivilligt ATPbidrag, statens andel (lov 32) Frivilligt SUPPbidrag, pensionistens andel (lov 33) Frivilligt SUPPbidrag, statens andel (lov 33) ) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. TABEL 12: Folkepension kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr. 1) Pensionstillæg, reelt enlige (lov 49, stk. 1, nr. 3) Pensionstillæg, andre (lov 49, stk. 1, nr. 3) Den supplerende pensionsydelse (lov 72 d, stk. 1) Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent 59 udover 30,6 pct., enlige (lov 72c) 6. Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent 34 udover 30,6 pct., andre (lov 72c) 7. Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (lov 49, stk. 1, nr. 7 og 72d, stk.2 ) TABEL 13: Folkepension varmetillæg Gift/samlevende Årlig Enlig Årlig 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 14, kr kr. stk. 2) 1) 9

10 Grænser for varmetillæg (lov 14, stk. 2) 1) 2. 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 3. 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 4. 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 3) 2) 262,50 øre 262,50 øre 1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 562 af 30. maj ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser kr. årlig kr. mdl. Ventetillæg, opsat før 1/775, enlige kvinder (lov 69, stk. 1) 1. Fyldt 62 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 65 år Fyldt 62 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 67 år Ventetillæg, opsat før 1/775, ikke enlige kvinder (lov 69, stk. 2) Ventetillæg, opsat før 1/775, alle (lov 69, stk. 2) 3. Fyldt 67 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 70 år Fyldt 67 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 72 år Venteydelse, opsat i perioden 1/775 1/184 (lov 69, stk. 3) 1) 5. Opsættelse 1/2 år Opsættelse 1 år Opsættelse 1 1/2 år Opsættelse 2 år Opsættelse 2 1/2 år Opsættelse 3 år Diverse tillæg 11. Invaliditetstillæg (lov 71) Husligt bistandstillæg (lov 72) Ægteskabstillæg 2) ) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist. 2) Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb 1) og nedsættelse kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag ved grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr. 2)

11 2. Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov 49, stk. 1, nr. 4) 3. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 49, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov 49, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov 49, stk. 1, nr. 6) Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 6) Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov 72 d, stk. 3) Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov 72 d, stk. 3) Nedsættelse 9. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 1) Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 2) 30,9 11. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 2) Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 2) Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 2) Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 969 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 3) Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 481 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 3) 1 Minimumsbeløb 16. Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov 31, stk. 4) Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist (lov 72 d, stk. 6) 200 1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke. TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent 1) År/Må

12 ) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2013/2014(kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens 15 e, stk. 4, og 8 i bkg. nr.560 af 30. maj TABEL 17: Børnetilskud kr. årligt kr. kvartal kr. én gang 1. Ordinært børnetilskud (lov 2) Ekstra børnetilskud (lov 3) Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov 4, stk. 3) Særligt børnetilskud, tillæg (lov 4, stk. 5) Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov , stk. 2) 6. Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov 4, stk. 4) 7. Flerbørnstilskud (lov 10a) Adoptionstilskud (lov 10b) Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov 10c, stk.1) 10. Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov 10c, stk. 5) 11. Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikkeenlig forsørger (lov 10c, stk. 6) TABEL 18: Børnebidrag kr. årligt kr. halvår kr. måned kr. én gang 1. Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov 14, 3. pkt.)

13 2. Normalbidrag til børn, tillæg (lov 14, 4. pkt.) Normalbidrag ved fødsel (lov 15) Normalbidrag omkring fødsel (lov 15) TABEL 19: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse kr. årlig kr. mdl. pct. Merudgiftsydelse 1. Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov , stk. 2) 2. Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov 41, 383 stk. 3) 3. Minimum, merudgifter (lov 41, stk. 3) Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov 42, stk. 3) 4. Loft over beregningsgrundlag Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar ) 5. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering 1,5 ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent) Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar ) 6. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering 1,5 ydelsesloftet (satsreguleringsprocenten) Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov 42, stk. 4) 3) 7. Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse 1,0 8. Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående 12,5 kalenderår. Tillæg efter 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget. Ledsagelse (lov 45, stk. 5) 9. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum 837 Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov 32, stk. 8) 10. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum ) Jf. 12 i bkg. nr af 16. december ) Jf. 23, stk. 3 i bkg. nr.1548 af 16. december ) Jf i bkg. nr af 16. december

14 TABEL 20: Social service børn og unge 1), døgnophold kr. årlig kr. døgn Formidlet døgnophold, kost og logi (lov 66 a, stk. 7) 2) 1. Under 10 år, pr. barn Over 10 år, pr. barn For 3. og 4. barn/ung uanset alder 159 Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lov 159) 3) 4. Indtægtsgrænse Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag 4) ) Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag 4) ) ) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 1822 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 3. 2) Jf.KL's taksttabel 2015 om vederlag og satser vedr. børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitution. 3) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni ) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni TABEL 21: Social service madservice Madservice (lov 83, 161, stk. 4, bkg. nr. 343 af 26. marts 2013, 1, stk. 3 og 4) kr. én gang kr. mdl. 1. Maksimal betaling for én hovedret Maksimal betaling for madservice TABEL 22: Social service personlig og praktisk hjælp m.v. kr. årligt kr. mdl. pct. Midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. (lov 83, 84 og 161) 1) 2) 3) 1. Fradragsbeløb, enlige Fradragsbeløb, ægtepar Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar Betaling ved indtægt under kr. efter fradrag 0,00 6. Betaling ved indtægt kr. efter fradrag 3,00 7. Forhøjelse af betaling pr kr. indkomst over ,00 8. Maksimal betaling 127 Ledsagelse (lov 97, stk. 7) 9. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum 837 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov 118, stk. 2) 10. Løn Pasning af døende (lov 119, 120 og 121) kr. time 14

15 11. Plejevederlag, maksimum (lov 120, stk. 1) 167, Basisbeløb (lov 120, stk. 2) ) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni ) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni ) Hvis betalingen for hjælp efter 84 udgør mindre end 73 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet. TABEL 23: Social service Dækning af nødvendige merudgifter kr. årlig kr. mdl. Dækning af nødvendige merudgifter (lov 100, stk. 3) 1. Minimum for skønnede merudgifter TABEL 24: Social service voksne, botilbud kr. årlig kr. mdl. pct. Betaling for botilbud (lov 163) 1) 2) 1. Betalingsandel i procent af boligomkostninger Betalingsandel i procent af indkomst op til kr Betalingsandel i procent af indkomst over kr Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved 500 indkomst under kr. 6. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over kr pct. nedsættelse af 25 pct. rabatten ) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. bkg. nr af 5. september ) Jf. bkg. nr af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr af 11. november TABEL 25: Social service hjælpemidler og biler kr. årlig kr. én gang Støtte til diverse hjælpemidler (lov 112, stk. 5) 1) 1. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling Almindeligt fodtøj, tilskud Prisliste fra Kennedy Centret (lov 112, stk. 5) 1) 2) 4. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige 5) 5. Natkikkert 5) 6. Lupbriller 5) 15

16 7. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer 5) 8. Brilleglas og stel, almindelige styrker 5) 9. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker 5) 10. Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt 5) polariserende 11. Medicinske filterglas med styrke 5) 12. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3) 5) 13. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3) 5) 14. Akryløjenproteser 5) Støtte til køb af bil (lov 114, stk. 2 og 4) 4) 15. Bilstøtte, lån, max Bilstøtte, indkomstgrundlag Bilstøtte, automatgear ) Jf. bkg. nr af 23. december ) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside 3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår. 4) Jf. bkg. nr. 719 af 19. juni ) Satsen offentliggøres senere på efteråret. TABEL 26: Social service den centrale refusionsordning pct. Den centrale refusionsordning efter lovens 176 1) 1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under kr. årligt 0 2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra til kr. årligt Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra kr. årligt 50 Den centrale refusionsordning efter lovens 176 a 1) 4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under kr. årligt 0 5. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra til kr. årligt Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra kr. årligt 50 1) Jf. bkg. nr. 873 af 29. august TABEL 27: Social service kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner kr. årligt 1. Takst for 1517åriges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner 1)

17 1) Jf. bkg. nr.419 af 29. april TABEL 28: Dagtilbud egenbetaling og tilskud Dagtilbud indtil skolestart (lov 43) 1) 1. Indtægt under kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 2. Indtægt kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 3. Indtægt kr., forhøjelse af egenbetaling i pct. for hver kr. s stigning i indtægten 4. Indtægt på kr. og over, egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 5. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét 6. Indtægtsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere 7. Søskendetilskud ved dyreste plads (højeste nettodriftsudgift), mindst 8. Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling efter grundtilskud og fripladstilskud, mindst kr. årligt pct ) Jf. bkg. nr. 441 af 6. maj 2014 om dagtilbud. TABEL 29: Lov om friplejeboliger Takster for serviceydelser 1) 1. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 2. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 3. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 4. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb 5. Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service 85 kr. pr. døgn kr. pr. time

18 6. Træning i henhold til lov om social service Ledsagelse i henhold til lov om social service Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service ) Jf. bkg. nr. 751 af 03. juli TABEL 30: Omberegning af DISindkomster skalatrin og faktorer1) 2) Skalatrin kr. årligt (netto) Skalatrin kr. månedligt (netto) Omregningsfaktor Omregning uden for begrænset fart med sømandsskattefradrag 3) 1. 4) 2. 4) 3. 4) Omregning begrænset fart uden sømandsskattefradrag 3) 4. 4) 5. 4) 6. 4) 1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på det sociale område: 32, stk. 5, 36, stk. 2, 42, stk. 2, 79, stk. 3, 114, stk. 3, 159, 160, 161, stk. 1, 163, stk. 3, 192 og 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014, 8, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr af 29.oktober 2013, 29, stk. 3, og 32 a, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, og 25, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 29.oktober ) Jf. bilag 1 til bkg. nr af 4. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DISoverenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk. 4) Satsen foreligger endnu ikke. TABEL 31: Repatrieringsloven kr. én gang 1. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lov 7, stk. 2, nr. 3) Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lov 7, stk. 2, nr. 4) 1) : Pr. person, der er fyldt 18 år Pr. person, der ikke er fyldt 18 år Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lov 7, stk. 2, nr. 5): Udgifter til transport af sådant udstyr

19 4. Udgifter til medbragte hjælpemidler (lov 7, stk. 2, nr. 8) Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lov 7, stk. 3) 1) : Pr. person, der er fyldt 18 år Pr. person, der ikke er fyldt 18 år Udgifter til sygeforsikring eller behandling (lov 7, stk. 4) TABEL 32: Integration introduktionsperioden og uledsagede mindreårige kr. mdl. 1. Grundtilskud i introduktionsperioden (lov 45, stk. 3, 1. pkt.) Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lov 45, stk. 6, 1. pkt.) TABEL 33: Integration flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2015 kr. mdl. 1. Maksimal betaling for enlige med og uden børn Maksimal betaling for par uden børn Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn Maksimal betaling for par med fire eller flere børn TABEL 34: Gebyr for navneændring 1) kr. én gang 1. Gebyr for ansøgning om navneændring (lov 25 a, stk.1) 510 1) Jf. CIS nr af 29.september 2014 om gebyr for navneændring 2015 TABEL 35: Lov om ægteskabets opløsning Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling kr. én gang 1. Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne (ingen af parterne har bopæl her i landet) (lov 13, stk. 3.) Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse 1, stk. 2) Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse (lov 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse 1, stk. 2) Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse (lov 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse 4, stk. 4) 19

20 TABEL 36: Lov om børns forsørgelse forhøjet børnebidrag, vejledende indkomstbeløb1) 2) Normalbidrag + 1 barn kr. 2 børn kr. 3 børn kr. 4 børn kr. 5 børn kr. 100 % 2) 2) 2) 2) 2) 200 % 2) 2) 2) 2) 2) 300 % 2) 2) 2) 2) 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december TABEL 37: Lov om børns forsørgelse uddannelsesbidrag, vejledende indkomstbeløb1) 2) 1 barn kr. 2 børn kr. 3 børn kr. 4 børn kr. 5 børn kr. Normalbidragets 2) 2) 2) 2) 2) grundbeløb + 50 % 2) 2) 2) 2) 2) % 2) 2) 2) 2) 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december TABEL 38: Lov om børns forsørgelse konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag1) 2) kr. én gang 1. Det normale konfirmations og beklædningsbidrag 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbet forventes offentliggjort ultimo december kr. én gang kr. måned 1. Fødselsbidrag og barselsbidrag 2) 2) 2. Dåbs og navngivningsbidrag 2) 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

2008 Udgivet den 13. november 2008

2008 Udgivet den 13. november 2008 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 13. november 2008 10. november 2008. Nr. 62. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Botilbud (servicelov 163) kr./år % Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/4 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) 766 3.830 Deltidsforsikrede

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1005. Bekendtgørelse af lov om social pension Herved bekendtgøres lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005

J.nr.: 03-5013-00017 Sagsbehandler: Christina Hyldgaard Jacobsen Dato 12. maj 2005 MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Cirkulæreskrivelse til samtlige statsamter, Københavns Overpræsidium, Rigsombudsmanden på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland J.nr.:

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

og almindelig førtidspension m.v.

og almindelig førtidspension m.v. 1 of 12 21/09/2010 11:41 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Ansøgning, sagsbehandling

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v.

Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Til samtlige kommuner m.fl. 19. december 2003 Orientering om ikrafttrædelsesdato for L 2 og L 3 og om bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m. v. Departementet

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager

Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller 2013 Efterlønsmodtager Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 1 Pensionist eller Efterlønsmodtager 2013 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S Tlf.

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19.

Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar og afgrænset den 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Lilian Parker Kaule Svar på politikerspørgsmål fra Lilian Parker Kaule om tilskud til borgere, stillet den 12. februar

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014.

Høringsnotat. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været sendt i høring den 5. september 2014 med svarfrist den 3. oktober 2014. Høringsnotat Notat om bemærkninger til høringssvarene vedrørende forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere