Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: Journalnummer: Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2015 af satserne efter følgende love: 1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2013, som ændret ved lov nr. 574 af 10. juni ) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som senest ændret ved lov nr. 723 af 25. juni ) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, som senest ændret ved lov nr. 720 af 25. juni ) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2013, som senest ændret ved lov nr. 574 af 10. juni ) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september ) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som senest ændret ved lov nr. 722 af 25. juni ) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse 1098 af 7. oktober ) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, som senest ændret ved lov nr. 552 af 2. juni ) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om dag, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2013, som ændret ved lov nr af 26. december Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ovennævnte love, som pågældende tabel angår. 2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar 31. december 2015, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel. Vejledningen afløser vejledning nr af 14. januar 2014 om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social, Børne og Integrationsministeriets område. 1

2 Bilag 1 Indholdsfortegnelse Lov om individuel boligstøtte TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser Lov om aktiv socialpolitik TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp Lov om social pension førtidspension TABEL 5: Førtidspension TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 7: Førtidspension bidrag til ATP og SUPP Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. førtidspension før TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg TABEL 10: Førtidspension før fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 11: Førtidspension før bidrag til ATP og SUPP Lov om social pension folkepension TABEL 12: Folkepension TABEL 13: Folkepension varmetillæg TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag TABEL 17: Børnetilskud TABEL 18: Børnebidrag Lov om social service TABEL 19: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse TABEL 20: Social service børn og unge, døgnophold TABEL 21: Social service madservice TABEL 22: Social service personlig og praktisk hjælp m.v. TABEL 23: Social service dækning af nødvendige merudgifter TABEL 24: Social service voksne, botilbud TABEL 25: Social service hjælpemidler og biler TABEL 26: Social service den centrale refusionsordning TABEL 27: Social service kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner 2

3 Lov om dag, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) TABEL 28: Dagtilbud egenbetaling og tilskud Lov om friplejeboliger TABEL 29: Takster for serviceydelser Omberegning af DISindkomster skalatrin og faktorer TABEL 30: Omberegning af DISindkomster skalatrin og faktorer Repatrieringsloven TABEL 31: Repatrieringsloven Lov om integration af udlændinge i Danmark TABEL 32: Integration introduktionsperioden og uledsagede mindreårige TABEL 33: Integration flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2014 Navneloven TABEL 34: Gebyr for navneændring Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning TABEL 35: Lov om ægteskabets opløsning gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling Lov om børns forsørgelse TABEL 36: Lov om børns forsørgelse forhøjet børnebidrag TABEL 37: Lov om børns forsørgelse uddannelsesbidrag TABEL 38: Lov om børns forsørgelse konfirmations og beklædningsbidrag TABEL 39: Lov om børns forsørgelse andre børnebidrag TABEL 40: Lov om børns forsørgelse betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag TABEL 41: Lov om børns forsørgelse gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning TABEL 42: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren TABEL 43: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst Parrådgivning TABEL 44: Parrådgivning egenbetaling ved parrådgivning 3

4 Satstabeller TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk. 1) 10 pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (lov 10, stk. 2) varme 81,50 varmt vand 25,75 elforbrug 61,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til (lov 10, stk. 3) vandafgift 13,50 vandafledningsafgift 19,75 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4) ved lejers vedligeholdelsespligt 61,50 ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 30,50 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 31,25 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk. 1) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk.1, nr. 4) Tillægget til boligudgiften (lov 21, stk.1, 1. pkt.) Indkomstgrænse (lov 21, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.4. barn (lov 21, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 21, stk. 2) Maksimal årlig boligydelse (lov 23, stk. 1) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk. 2) Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov 24 e, stk. 3) Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov 33 og 34) Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov 46, stk. 2, og 47, stk. 1) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk. 1) 10 pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (lov 10, stk. 2) varme 76,25 varmt vand 24,00 elforbrug 57,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til (lov 10, stk. 3) vandafgift 12,75 4

5 vandafledningsafgift 18,50 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4) ved lejers vedligeholdelsespligt 57,50 ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 28,50 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 29,25 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk. 1) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk. 1, nr. 4) Indkomstgrænse (lov 22, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.4. barn (lov 22, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 22, stk. 2) Maksimal årlig boligsikring (lov 23, stk. 1) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk. 2) Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov 24 e, stk. 3) Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov 33 og 34) Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov , stk. 2, og 47, stk. 1) 17. Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser kr. årlig pct. 1. Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov 56) lejligheder enkeltværelser tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn Kompensationsordning 1) Indkomstgrænsen for rente og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før ) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse) 3) Opregulering af personlig indkomst (lov 8, stk. 2) Modtagere af folkepension eller førtidspension 1,5 Andre 2,5 1) Jf. 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 2, stk. 4, i lov nr af 27. december ) Jf. 51, stk. 2, 2. pkt., jf. 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte. 3) Jf. 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 5, nr. 3, og 9 i lov nr af 27. december TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp kr. Ydelser (lov 85 a) 1) 1. Engangsbeløb ved årsindtægt under kr

6 2. Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Beregningsgrundlag (lov 85 a)1) 11. I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over ) Jf. bkg. nr. 713 af 19 juni TABEL 5: Førtidspension 1. Førtidspension, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 8) heraf udgør førtidspensions pensionstillæg 2. Førtidspension, andre (lov 49, stk. 1, nr. 8) heraf udgør førtidspensions pensionstillæg kr. årlig kr. mdl. 1) ) Det månedlige beløb er beregnet efter der årige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov 49, stk. 4. TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb og nedsættelse kr. årlig pct. Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget 1. Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist (lov 49, stk. 1, nr. 9) 2. Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov 49, stk. 1, nr. 11) 3. Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist (lov 49, stk. 1, nr. 11) 4. Fradrag, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 10) Fradrag, gifte/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 10) Nedsættelse 6. Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 32 c, stk. 1) Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov 32 c, stk. 1) 15 Minimumsbeløb 6

7 8. Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen, (lov 32 c, stk. 2) 9. Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen, (lov 32 c, stk. 2) kr. årlig kr. mdl. 1. Obligatorisk ATPbidrag, pensionistens andel (lov 33 a) Obligatorisk ATPbidrag, statens andel (lov 33 a) Frivilligt SUPPbidrag, pensionistens andel (lov 33 b) Frivilligt SUPPbidrag, statens andel (lov 33 b) ) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 1) Pensionstillæg, reelt enlige (lov 48, stk. 1, nr. 3) Pensionstillæg, andre (lov 48, stk. 1, nr. 3) Invaliditetsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 7) Invaliditetsydelse (lov 48, stk. 1, nr. 8) Erhvervsudygtighedsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 9) Førtidsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 10) Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.) 9. Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.) 10. Bistandstillæg (lov 48, stk. 1, nr. 12) Plejetillæg (lov 48, stk. 1, nr. 13) Reelt enlige, fik inv.ydelse og bistands/plejetillæg dec. 93 (lov 61) Ægteskabstillæg 1) Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., enlige (lov 62) Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., andre (lov 62) Formuegrænse, helbredstillæg (lov 48, stk. 1, nr. 14) ) Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni

8 TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg Gift/samlevende Årlig Enlig Årlig kr kr. 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 17, stk. 1) 1) Grænser for varmetillæg (lov 17, stk. 1) 1) 2. ¾ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 3. ½ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 4. ¼ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 3) 2) 262,50 øre 262,50 øre 1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 562 af 30. maj ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april TABEL 10: Førtidspension før fradragsbeløb og nedsættelse kr. årlig pct. Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget 1. Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 2) Fradrag ved grundbeløb, gift (lov 48, stk. 1, nr. 2) Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov , stk. 1, nr. 4) 4. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 6) 7. Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov , stk. 1, nr. 6) Nedsættelse 8. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 1) Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 2) 30,9 10. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 2) Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 2) 32 8

9 12. Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 29, stk. 2) 13. Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 969 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 3) 14. Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 481 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 3) Minimumsbeløb 15. Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (lov 29, stk. 4) kr. årlig kr. mdl. 1. Frivilligt ATPbidrag, pensionistens andel (lov 32) Frivilligt ATPbidrag, statens andel (lov 32) Frivilligt SUPPbidrag, pensionistens andel (lov 33) Frivilligt SUPPbidrag, statens andel (lov 33) ) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. TABEL 12: Folkepension kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr. 1) Pensionstillæg, reelt enlige (lov 49, stk. 1, nr. 3) Pensionstillæg, andre (lov 49, stk. 1, nr. 3) Den supplerende pensionsydelse (lov 72 d, stk. 1) Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent 59 udover 30,6 pct., enlige (lov 72c) 6. Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent 34 udover 30,6 pct., andre (lov 72c) 7. Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (lov 49, stk. 1, nr. 7 og 72d, stk.2 ) TABEL 13: Folkepension varmetillæg Gift/samlevende Årlig Enlig Årlig 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 14, kr kr. stk. 2) 1) 9

10 Grænser for varmetillæg (lov 14, stk. 2) 1) 2. 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 3. 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 4. 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 3) 2) 262,50 øre 262,50 øre 1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 562 af 30. maj ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser kr. årlig kr. mdl. Ventetillæg, opsat før 1/775, enlige kvinder (lov 69, stk. 1) 1. Fyldt 62 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 65 år Fyldt 62 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 67 år Ventetillæg, opsat før 1/775, ikke enlige kvinder (lov 69, stk. 2) Ventetillæg, opsat før 1/775, alle (lov 69, stk. 2) 3. Fyldt 67 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 70 år Fyldt 67 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 72 år Venteydelse, opsat i perioden 1/775 1/184 (lov 69, stk. 3) 1) 5. Opsættelse 1/2 år Opsættelse 1 år Opsættelse 1 1/2 år Opsættelse 2 år Opsættelse 2 1/2 år Opsættelse 3 år Diverse tillæg 11. Invaliditetstillæg (lov 71) Husligt bistandstillæg (lov 72) Ægteskabstillæg 2) ) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist. 2) Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb 1) og nedsættelse kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag ved grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr. 2)

11 2. Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov 49, stk. 1, nr. 4) 3. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 49, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov 49, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov 49, stk. 1, nr. 6) Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 6) Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov 72 d, stk. 3) Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov 72 d, stk. 3) Nedsættelse 9. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 1) Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 2) 30,9 11. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 2) Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 2) Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 2) Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 969 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 3) Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 481 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 3) 1 Minimumsbeløb 16. Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov 31, stk. 4) Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist (lov 72 d, stk. 6) 200 1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke. TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent 1) År/Må

12 ) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2013/2014(kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens 15 e, stk. 4, og 8 i bkg. nr.560 af 30. maj TABEL 17: Børnetilskud kr. årligt kr. kvartal kr. én gang 1. Ordinært børnetilskud (lov 2) Ekstra børnetilskud (lov 3) Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov 4, stk. 3) Særligt børnetilskud, tillæg (lov 4, stk. 5) Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov , stk. 2) 6. Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov 4, stk. 4) 7. Flerbørnstilskud (lov 10a) Adoptionstilskud (lov 10b) Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov 10c, stk.1) 10. Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov 10c, stk. 5) 11. Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikkeenlig forsørger (lov 10c, stk. 6) TABEL 18: Børnebidrag kr. årligt kr. halvår kr. måned kr. én gang 1. Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov 14, 3. pkt.)

13 2. Normalbidrag til børn, tillæg (lov 14, 4. pkt.) Normalbidrag ved fødsel (lov 15) Normalbidrag omkring fødsel (lov 15) TABEL 19: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse kr. årlig kr. mdl. pct. Merudgiftsydelse 1. Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov , stk. 2) 2. Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov 41, 383 stk. 3) 3. Minimum, merudgifter (lov 41, stk. 3) Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov 42, stk. 3) 4. Loft over beregningsgrundlag Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar ) 5. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering 1,5 ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent) Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar ) 6. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering 1,5 ydelsesloftet (satsreguleringsprocenten) Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov 42, stk. 4) 3) 7. Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse 1,0 8. Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående 12,5 kalenderår. Tillæg efter 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget. Ledsagelse (lov 45, stk. 5) 9. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum 837 Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov 32, stk. 8) 10. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum ) Jf. 12 i bkg. nr af 16. december ) Jf. 23, stk. 3 i bkg. nr.1548 af 16. december ) Jf i bkg. nr af 16. december

14 TABEL 20: Social service børn og unge 1), døgnophold kr. årlig kr. døgn Formidlet døgnophold, kost og logi (lov 66 a, stk. 7) 2) 1. Under 10 år, pr. barn Over 10 år, pr. barn For 3. og 4. barn/ung uanset alder 159 Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lov 159) 3) 4. Indtægtsgrænse Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag 4) ) Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag 4) ) ) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 1822 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 3. 2) Jf.KL's taksttabel 2015 om vederlag og satser vedr. børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitution. 3) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni ) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni TABEL 21: Social service madservice Madservice (lov 83, 161, stk. 4, bkg. nr. 343 af 26. marts 2013, 1, stk. 3 og 4) kr. én gang kr. mdl. 1. Maksimal betaling for én hovedret Maksimal betaling for madservice TABEL 22: Social service personlig og praktisk hjælp m.v. kr. årligt kr. mdl. pct. Midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. (lov 83, 84 og 161) 1) 2) 3) 1. Fradragsbeløb, enlige Fradragsbeløb, ægtepar Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar Betaling ved indtægt under kr. efter fradrag 0,00 6. Betaling ved indtægt kr. efter fradrag 3,00 7. Forhøjelse af betaling pr kr. indkomst over ,00 8. Maksimal betaling 127 Ledsagelse (lov 97, stk. 7) 9. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum 837 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov 118, stk. 2) 10. Løn Pasning af døende (lov 119, 120 og 121) kr. time 14

15 11. Plejevederlag, maksimum (lov 120, stk. 1) 167, Basisbeløb (lov 120, stk. 2) ) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni ) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni ) Hvis betalingen for hjælp efter 84 udgør mindre end 73 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet. TABEL 23: Social service Dækning af nødvendige merudgifter kr. årlig kr. mdl. Dækning af nødvendige merudgifter (lov 100, stk. 3) 1. Minimum for skønnede merudgifter TABEL 24: Social service voksne, botilbud kr. årlig kr. mdl. pct. Betaling for botilbud (lov 163) 1) 2) 1. Betalingsandel i procent af boligomkostninger Betalingsandel i procent af indkomst op til kr Betalingsandel i procent af indkomst over kr Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved 500 indkomst under kr. 6. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over kr pct. nedsættelse af 25 pct. rabatten ) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. bkg. nr af 5. september ) Jf. bkg. nr af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr af 11. november TABEL 25: Social service hjælpemidler og biler kr. årlig kr. én gang Støtte til diverse hjælpemidler (lov 112, stk. 5) 1) 1. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling Almindeligt fodtøj, tilskud Prisliste fra Kennedy Centret (lov 112, stk. 5) 1) 2) 4. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige 5) 5. Natkikkert 5) 6. Lupbriller 5) 15

16 7. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer 5) 8. Brilleglas og stel, almindelige styrker 5) 9. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker 5) 10. Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt 5) polariserende 11. Medicinske filterglas med styrke 5) 12. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3) 5) 13. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3) 5) 14. Akryløjenproteser 5) Støtte til køb af bil (lov 114, stk. 2 og 4) 4) 15. Bilstøtte, lån, max Bilstøtte, indkomstgrundlag Bilstøtte, automatgear ) Jf. bkg. nr af 23. december ) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside 3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår. 4) Jf. bkg. nr. 719 af 19. juni ) Satsen offentliggøres senere på efteråret. TABEL 26: Social service den centrale refusionsordning pct. Den centrale refusionsordning efter lovens 176 1) 1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under kr. årligt 0 2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra til kr. årligt Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra kr. årligt 50 Den centrale refusionsordning efter lovens 176 a 1) 4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under kr. årligt 0 5. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra til kr. årligt Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra kr. årligt 50 1) Jf. bkg. nr. 873 af 29. august TABEL 27: Social service kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner kr. årligt 1. Takst for 1517åriges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner 1)

17 1) Jf. bkg. nr.419 af 29. april TABEL 28: Dagtilbud egenbetaling og tilskud Dagtilbud indtil skolestart (lov 43) 1) 1. Indtægt under kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 2. Indtægt kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 3. Indtægt kr., forhøjelse af egenbetaling i pct. for hver kr. s stigning i indtægten 4. Indtægt på kr. og over, egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 5. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét 6. Indtægtsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere 7. Søskendetilskud ved dyreste plads (højeste nettodriftsudgift), mindst 8. Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling efter grundtilskud og fripladstilskud, mindst kr. årligt pct ) Jf. bkg. nr. 441 af 6. maj 2014 om dagtilbud. TABEL 29: Lov om friplejeboliger Takster for serviceydelser 1) 1. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 2. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 3. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 4. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb 5. Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service 85 kr. pr. døgn kr. pr. time

18 6. Træning i henhold til lov om social service Ledsagelse i henhold til lov om social service Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service ) Jf. bkg. nr. 751 af 03. juli TABEL 30: Omberegning af DISindkomster skalatrin og faktorer1) 2) Skalatrin kr. årligt (netto) Skalatrin kr. månedligt (netto) Omregningsfaktor Omregning uden for begrænset fart med sømandsskattefradrag 3) 1. 4) 2. 4) 3. 4) Omregning begrænset fart uden sømandsskattefradrag 3) 4. 4) 5. 4) 6. 4) 1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på det sociale område: 32, stk. 5, 36, stk. 2, 42, stk. 2, 79, stk. 3, 114, stk. 3, 159, 160, 161, stk. 1, 163, stk. 3, 192 og 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014, 8, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr af 29.oktober 2013, 29, stk. 3, og 32 a, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, og 25, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 29.oktober ) Jf. bilag 1 til bkg. nr af 4. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DISoverenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk. 4) Satsen foreligger endnu ikke. TABEL 31: Repatrieringsloven kr. én gang 1. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lov 7, stk. 2, nr. 3) Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lov 7, stk. 2, nr. 4) 1) : Pr. person, der er fyldt 18 år Pr. person, der ikke er fyldt 18 år Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lov 7, stk. 2, nr. 5): Udgifter til transport af sådant udstyr

19 4. Udgifter til medbragte hjælpemidler (lov 7, stk. 2, nr. 8) Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lov 7, stk. 3) 1) : Pr. person, der er fyldt 18 år Pr. person, der ikke er fyldt 18 år Udgifter til sygeforsikring eller behandling (lov 7, stk. 4) TABEL 32: Integration introduktionsperioden og uledsagede mindreårige kr. mdl. 1. Grundtilskud i introduktionsperioden (lov 45, stk. 3, 1. pkt.) Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lov 45, stk. 6, 1. pkt.) TABEL 33: Integration flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2015 kr. mdl. 1. Maksimal betaling for enlige med og uden børn Maksimal betaling for par uden børn Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn Maksimal betaling for par med fire eller flere børn TABEL 34: Gebyr for navneændring 1) kr. én gang 1. Gebyr for ansøgning om navneændring (lov 25 a, stk.1) 510 1) Jf. CIS nr af 29.september 2014 om gebyr for navneændring 2015 TABEL 35: Lov om ægteskabets opløsning Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling kr. én gang 1. Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne (ingen af parterne har bopæl her i landet) (lov 13, stk. 3.) Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse 1, stk. 2) Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse (lov 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse 1, stk. 2) Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse (lov 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse 4, stk. 4) 19

20 TABEL 36: Lov om børns forsørgelse forhøjet børnebidrag, vejledende indkomstbeløb1) 2) Normalbidrag + 1 barn kr. 2 børn kr. 3 børn kr. 4 børn kr. 5 børn kr. 100 % 2) 2) 2) 2) 2) 200 % 2) 2) 2) 2) 2) 300 % 2) 2) 2) 2) 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december TABEL 37: Lov om børns forsørgelse uddannelsesbidrag, vejledende indkomstbeløb1) 2) 1 barn kr. 2 børn kr. 3 børn kr. 4 børn kr. 5 børn kr. Normalbidragets 2) 2) 2) 2) 2) grundbeløb + 50 % 2) 2) 2) 2) 2) % 2) 2) 2) 2) 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december TABEL 38: Lov om børns forsørgelse konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag1) 2) kr. én gang 1. Det normale konfirmations og beklædningsbidrag 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbet forventes offentliggjort ultimo december kr. én gang kr. måned 1. Fødselsbidrag og barselsbidrag 2) 2) 2. Dåbs og navngivningsbidrag 2) 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december

Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Botilbud (servicelov 163) kr./år % Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/4 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) 766 3.830 Deltidsforsikrede

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere

Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Seniorhåndbogen 2015 For pensionister eller efterlønsmodtagere Udgiver Faglige Seniorer Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf. 35 24 64 12 info@fagligsenior.dk www.fagligsenior.dk Redaktion: Lisbet

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Vejledning om individuel boligstøtte

Vejledning om individuel boligstøtte Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriets vejledning af 23. oktober 2002 Titel: Udgiver: Vejledning om individuel boligstøtte Socialministeriet 1. kontor - Kontoret for kontantydelser Tlf.

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

51 ÅR NR. 1 Februar 2014 52. ÅRGANG

51 ÅR NR. 1 Februar 2014 52. ÅRGANG 51 ÅR NR. 1 Februar 2014 52. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 1 2014 52. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL ved hjælp af

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal

Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Sociale ordninger i forbindelse med krise Ny Normal Arbejdsløshedsdagpenge og efterløn Medlemskrav arbejdsløshedsdagpenge For at være berettiget til dagpenge skal man opfylde følgende betingelser: 1. man

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere