Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: Journalnummer: Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2015 af satserne efter følgende love: 1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2013, som ændret ved lov nr. 574 af 10. juni ) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som senest ændret ved lov nr. 723 af 25. juni ) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, som senest ændret ved lov nr. 720 af 25. juni ) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2013, som senest ændret ved lov nr. 574 af 10. juni ) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september ) Lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, som senest ændret ved lov nr. 722 af 25. juni ) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Navneloven, jf. lovbekendtgørelse 1098 af 7. oktober ) Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om ægteskabets retsvirkninger, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. november 2012, som senest ændret ved lov nr. 552 af 2. juni ) Lov om børns forsørgelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 7. oktober ) Lov om dag, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 29. oktober 2013, som ændret ved lov nr af 26. december Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de ovennævnte love, som pågældende tabel angår. 2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar 31. december 2015, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel. Vejledningen afløser vejledning nr af 14. januar 2014 om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social, Børne og Integrationsministeriets område. 1

2 Bilag 1 Indholdsfortegnelse Lov om individuel boligstøtte TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser Lov om aktiv socialpolitik TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp Lov om social pension førtidspension TABEL 5: Førtidspension TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 7: Førtidspension bidrag til ATP og SUPP Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. førtidspension før TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg TABEL 10: Førtidspension før fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 11: Førtidspension før bidrag til ATP og SUPP Lov om social pension folkepension TABEL 12: Folkepension TABEL 13: Folkepension varmetillæg TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb og nedsættelse TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag TABEL 17: Børnetilskud TABEL 18: Børnebidrag Lov om social service TABEL 19: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse TABEL 20: Social service børn og unge, døgnophold TABEL 21: Social service madservice TABEL 22: Social service personlig og praktisk hjælp m.v. TABEL 23: Social service dækning af nødvendige merudgifter TABEL 24: Social service voksne, botilbud TABEL 25: Social service hjælpemidler og biler TABEL 26: Social service den centrale refusionsordning TABEL 27: Social service kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner 2

3 Lov om dag, fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) TABEL 28: Dagtilbud egenbetaling og tilskud Lov om friplejeboliger TABEL 29: Takster for serviceydelser Omberegning af DISindkomster skalatrin og faktorer TABEL 30: Omberegning af DISindkomster skalatrin og faktorer Repatrieringsloven TABEL 31: Repatrieringsloven Lov om integration af udlændinge i Danmark TABEL 32: Integration introduktionsperioden og uledsagede mindreårige TABEL 33: Integration flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2014 Navneloven TABEL 34: Gebyr for navneændring Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning TABEL 35: Lov om ægteskabets opløsning gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling Lov om børns forsørgelse TABEL 36: Lov om børns forsørgelse forhøjet børnebidrag TABEL 37: Lov om børns forsørgelse uddannelsesbidrag TABEL 38: Lov om børns forsørgelse konfirmations og beklædningsbidrag TABEL 39: Lov om børns forsørgelse andre børnebidrag TABEL 40: Lov om børns forsørgelse betydning af barnets indkomst ved uddannelsesbidrag TABEL 41: Lov om børns forsørgelse gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning TABEL 42: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ægtefællebidrag, lav indkomst hos bidragsbetaleren TABEL 43: Lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning ægtefællebidrag, betydning af bidragsbetalerens indkomst Parrådgivning TABEL 44: Parrådgivning egenbetaling ved parrådgivning 3

4 Satstabeller TABEL 1: Individuel boligstøtte boligydelse kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk. 1) 10 pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (lov 10, stk. 2) varme 81,50 varmt vand 25,75 elforbrug 61,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til (lov 10, stk. 3) vandafgift 13,50 vandafledningsafgift 19,75 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4) ved lejers vedligeholdelsespligt 61,50 ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 30,50 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 31,25 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk. 1) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk.1, nr. 4) Tillægget til boligudgiften (lov 21, stk.1, 1. pkt.) Indkomstgrænse (lov 21, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.4. barn (lov 21, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 21, stk. 2) Maksimal årlig boligydelse (lov 23, stk. 1) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk. 2) Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (lov 24 e, stk. 3) Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (lov 33 og 34) Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov 46, stk. 2, og 47, stk. 1) Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) TABEL 2: Individuel boligstøtte boligsikring kr. årlig 1. Fradragsbeløbet i et barns indkomst (lov 8, stk. 4) Formuegrænserne for formuetillæg (lov 8 a, stk. 1) 10 pct. af formue over laveste grænse pct. af formue over højeste grænse Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (lov 10, stk. 2) varme 76,25 varmt vand 24,00 elforbrug 57,50 4. Standardbeløb pr. kvadratmeter til (lov 10, stk. 3) vandafgift 12,75 4

5 vandafledningsafgift 18,50 5. Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (lov 10, stk. 4) ved lejers vedligeholdelsespligt 57,50 ved lejers delvise vedligeholdelsespligt 28,50 6. Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (lov 10, stk. 5) 29,25 7. Maksimumsbeløb for årlig leje (lov 14, stk. 1) Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (lov 17, stk. 1, nr. 4) Indkomstgrænse (lov 22, stk. 1, 1. pkt.) Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2.4. barn (lov 22, stk. 1, 2. pkt.) Mindstebeløb for årlig egenbetaling (lov 22, stk. 2) Maksimal årlig boligsikring (lov 23, stk. 1) Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (lov 24 d, stk. 2) Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (lov 24 e, stk. 3) Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (lov 33 og 34) Grænsen for indkomststigning, der fører til omberegning eller efterregulering (lov , stk. 2, og 47, stk. 1) 17. Minimumsbeløbet for tilbagebetaling af boligstøtte (lov 47, stk. 8) TABEL 3: Individuel boligstøtte diverse satser kr. årlig pct. 1. Grænsebeløb for beboerindskudslån (lov 56) lejligheder enkeltværelser tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn Kompensationsordning 1) Indkomstgrænsen for rente og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før ) Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse) 3) Opregulering af personlig indkomst (lov 8, stk. 2) Modtagere af folkepension eller førtidspension 1,5 Andre 2,5 1) Jf. 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 2, stk. 4, i lov nr af 27. december ) Jf. 51, stk. 2, 2. pkt., jf. 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte. 3) Jf. 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. 5, nr. 3, og 9 i lov nr af 27. december TABEL 4: Aktiv socialpolitik efterlevelseshjælp kr. Ydelser (lov 85 a) 1) 1. Engangsbeløb ved årsindtægt under kr

6 2. Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Engangsbeløb ved årsindtægt på kr Beregningsgrundlag (lov 85 a)1) 11. I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(rettigheder) over ) Jf. bkg. nr. 713 af 19 juni TABEL 5: Førtidspension 1. Førtidspension, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 8) heraf udgør førtidspensions pensionstillæg 2. Førtidspension, andre (lov 49, stk. 1, nr. 8) heraf udgør førtidspensions pensionstillæg kr. årlig kr. mdl. 1) ) Det månedlige beløb er beregnet efter der årige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. lov 49, stk. 4. TABEL 6: Førtidspension fradragsbeløb og nedsættelse kr. årlig pct. Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget 1. Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist (lov 49, stk. 1, nr. 9) 2. Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (lov 49, stk. 1, nr. 11) 3. Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist (lov 49, stk. 1, nr. 11) 4. Fradrag, enlige (lov 49, stk. 1, nr. 10) Fradrag, gifte/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 10) Nedsættelse 6. Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 32 c, stk. 1) Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension, (lov 32 c, stk. 1) 15 Minimumsbeløb 6

7 8. Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen, (lov 32 c, stk. 2) 9. Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen, (lov 32 c, stk. 2) kr. årlig kr. mdl. 1. Obligatorisk ATPbidrag, pensionistens andel (lov 33 a) Obligatorisk ATPbidrag, statens andel (lov 33 a) Frivilligt SUPPbidrag, pensionistens andel (lov 33 b) Frivilligt SUPPbidrag, statens andel (lov 33 b) ) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. TABEL 8: Førtidspension før pension, invaliditetsydelse, tillæg kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 1) Pensionstillæg, reelt enlige (lov 48, stk. 1, nr. 3) Pensionstillæg, andre (lov 48, stk. 1, nr. 3) Invaliditetsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 7) Invaliditetsydelse (lov 48, stk. 1, nr. 8) Erhvervsudygtighedsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 9) Førtidsbeløb (lov 48, stk. 1, nr. 10) Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.) 9. Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (lov 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.) 10. Bistandstillæg (lov 48, stk. 1, nr. 12) Plejetillæg (lov 48, stk. 1, nr. 13) Reelt enlige, fik inv.ydelse og bistands/plejetillæg dec. 93 (lov 61) Ægteskabstillæg 1) Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., enlige (lov 62) Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent udover 30,6 pct., andre (lov 62) Formuegrænse, helbredstillæg (lov 48, stk. 1, nr. 14) ) Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni

8 TABEL 9: Førtidspension før varmetillæg Gift/samlevende Årlig Enlig Årlig kr kr. 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 17, stk. 1) 1) Grænser for varmetillæg (lov 17, stk. 1) 1) 2. ¾ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 3. ½ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 4. ¼ af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 3) 2) 262,50 øre 262,50 øre 1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 562 af 30. maj ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april TABEL 10: Førtidspension før fradragsbeløb og nedsættelse kr. årlig pct. Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget 1. Fradrag ved grundbeløb, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 2) Fradrag ved grundbeløb, gift (lov 48, stk. 1, nr. 2) Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov , stk. 1, nr. 4) 4. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (lov 48, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov 48, stk. 1, nr. 6) 7. Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov , stk. 1, nr. 6) Nedsættelse 8. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 1) Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 2) 30,9 10. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 2) Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 2) 32 8

9 12. Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 29, stk. 2) 13. Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 969 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 3) 14. Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 481 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 29, stk. 3) Minimumsbeløb 15. Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (lov 29, stk. 4) kr. årlig kr. mdl. 1. Frivilligt ATPbidrag, pensionistens andel (lov 32) Frivilligt ATPbidrag, statens andel (lov 32) Frivilligt SUPPbidrag, pensionistens andel (lov 33) Frivilligt SUPPbidrag, statens andel (lov 33) ) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. TABEL 12: Folkepension kr. årlig kr. mdl. 1. Grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr. 1) Pensionstillæg, reelt enlige (lov 49, stk. 1, nr. 3) Pensionstillæg, andre (lov 49, stk. 1, nr. 3) Den supplerende pensionsydelse (lov 72 d, stk. 1) Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent 59 udover 30,6 pct., enlige (lov 72c) 6. Tillæg pr. 0,1 pct. point i samlet kommune og kirkeskatteprocent 34 udover 30,6 pct., andre (lov 72c) 7. Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (lov 49, stk. 1, nr. 7 og 72d, stk.2 ) TABEL 13: Folkepension varmetillæg Gift/samlevende Årlig Enlig Årlig 1. Egenbetaling ved varmetillæg (lov 14, kr kr. stk. 2) 1) 9

10 Grænser for varmetillæg (lov 14, stk. 2) 1) 2. 3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 3. 1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 4. 1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag) ( kr.) ( kr.) 5. Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to Petroleumstillæg 6. Petroleumstillæg, pr. liter (lov 17, stk. 3) 2) 262,50 øre 262,50 øre 1) Jf. kap. 5 i bkg. nr. 562 af 30. maj ) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lbk. nr. 313 af 1. april 2011, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lbk. nr. 321 af 4. april TABEL 14: Folkepension tillæg efter overgangsbestemmelser kr. årlig kr. mdl. Ventetillæg, opsat før 1/775, enlige kvinder (lov 69, stk. 1) 1. Fyldt 62 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 65 år Fyldt 62 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 67 år Ventetillæg, opsat før 1/775, ikke enlige kvinder (lov 69, stk. 2) Ventetillæg, opsat før 1/775, alle (lov 69, stk. 2) 3. Fyldt 67 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 70 år Fyldt 67 år før 1/775, pensionsbegæring tidligst ved 72 år Venteydelse, opsat i perioden 1/775 1/184 (lov 69, stk. 3) 1) 5. Opsættelse 1/2 år Opsættelse 1 år Opsættelse 1 1/2 år Opsættelse 2 år Opsættelse 2 1/2 år Opsættelse 3 år Diverse tillæg 11. Invaliditetstillæg (lov 71) Husligt bistandstillæg (lov 72) Ægteskabstillæg 2) ) Er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist. 2) Jf. 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni TABEL 15: Folkepension fradragsbeløb 1) og nedsættelse kr. årlig pct. Fradragsbeløb 1. Fradrag ved grundbeløb (lov 49, stk. 1, nr. 2)

11 2. Fradrag i indtægt hos en ægtefælle/samlever, som er ikkepensionist, på halvdelen af dennes indtægt op til en indtægtsgrænse (lov 49, stk. 1, nr. 4) 3. Fradrag ved pensionstillæg, enlig (lov 49, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlev. (lov 49, stk. 1, nr. 5) Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (lov 49, stk. 1, nr. 6) Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (lov 49, stk. 1, nr. 6) Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, enlig (lov 72 d, stk. 3) Fradrag ved den suppl. pensionsydelse, gifte/samlevende (lov 72 d, stk. 3) Nedsættelse 9. Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 1) Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 2) 30,9 11. Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 2) Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 2) Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. lov 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (lov 31, stk. 2) Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 969 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 3) Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 481 kr. i indtægtsgrundlaget (lov 31, stk. 3) 1 Minimumsbeløb 16. Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb (lov 31, stk. 4) Minimumsbeløb for den suppl. pensionsydelse, pr. pensionist (lov 72 d, stk. 6) 200 1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke. TABEL 16: Folkepension opsat pension, middellevetider til beregning af venteprocent 1) År/Må

12 ) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødelighedserfaringerne i 2013/2014(kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes til beregning af venteprocenten i Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder udover det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til lovens 15 e, stk. 4, og 8 i bkg. nr.560 af 30. maj TABEL 17: Børnetilskud kr. årligt kr. kvartal kr. én gang 1. Ordinært børnetilskud (lov 2) Ekstra børnetilskud (lov 3) Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov 4, stk. 3) Særligt børnetilskud, tillæg (lov 4, stk. 5) Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov , stk. 2) 6. Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov 4, stk. 4) 7. Flerbørnstilskud (lov 10a) Adoptionstilskud (lov 10b) Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov 10c, stk.1) 10. Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (lov 10c, stk. 5) 11. Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikkeenlig forsørger (lov 10c, stk. 6) TABEL 18: Børnebidrag kr. årligt kr. halvår kr. måned kr. én gang 1. Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov 14, 3. pkt.)

13 2. Normalbidrag til børn, tillæg (lov 14, 4. pkt.) Normalbidrag ved fødsel (lov 15) Normalbidrag omkring fødsel (lov 15) TABEL 19: Social service børn og unge, tilskud til forældre, ledsagelse kr. årlig kr. mdl. pct. Merudgiftsydelse 1. Standardbeløb, beregningsgrundlag (lov , stk. 2) 2. Merudgiftsydelsen, minimum 1/8 (lov 41, 383 stk. 3) 3. Minimum, merudgifter (lov 41, stk. 3) Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov 42, stk. 3) 4. Loft over beregningsgrundlag Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar ) 5. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering 1,5 ydelsesloftet (2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent) Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet før 1. januar ) 6. Hjælp, tabt arbejdsfortjeneste, regulering 1,5 ydelsesloftet (satsreguleringsprocenten) Tabt arbejdsfortjeneste, ansøgninger indgivet efter 1. januar 2011 (lov 42, stk. 4) 3) 7. Ferietillæg, pct. af sidste års bruttoydelse 1,0 8. Ophørstillæg, pct. af bruttoydelsen i det foregående 12,5 kalenderår. Tillæg efter 12 i bek. indgår ikke i beregningsgrundlaget. Ledsagelse (lov 45, stk. 5) 9. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum 837 Hjemmetræning, træningsredskaber mv. (lov 32, stk. 8) 10. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber mv. maksimum ) Jf. 12 i bkg. nr af 16. december ) Jf. 23, stk. 3 i bkg. nr.1548 af 16. december ) Jf i bkg. nr af 16. december

14 TABEL 20: Social service børn og unge 1), døgnophold kr. årlig kr. døgn Formidlet døgnophold, kost og logi (lov 66 a, stk. 7) 2) 1. Under 10 år, pr. barn Over 10 år, pr. barn For 3. og 4. barn/ung uanset alder 159 Formidlet døgnophold, betaling i forbindelse med anbringelsen (lov 159) 3) 4. Indtægtsgrænse Maksimum for 18 pct. betaling (5/3 af normalbidrag 4) ) Maksimum for betaling i alt (10/3 af normalbidrag 4) ) ) Tabellen gælder for unge under 18 år. For unge i alderen 1822 år gælder reglerne for voksnes betaling for midlertidige ophold i boformer, jf. bekendtgørelsen nævnt i note 3. 2) Jf.KL's taksttabel 2015 om vederlag og satser vedr. børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitution. 3) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni ) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni TABEL 21: Social service madservice Madservice (lov 83, 161, stk. 4, bkg. nr. 343 af 26. marts 2013, 1, stk. 3 og 4) kr. én gang kr. mdl. 1. Maksimal betaling for én hovedret Maksimal betaling for madservice TABEL 22: Social service personlig og praktisk hjælp m.v. kr. årligt kr. mdl. pct. Midlertidig personlig og praktisk hjælp m.v. (lov 83, 84 og 161) 1) 2) 3) 1. Fradragsbeløb, enlige Fradragsbeløb, ægtepar Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar Betaling ved indtægt under kr. efter fradrag 0,00 6. Betaling ved indtægt kr. efter fradrag 3,00 7. Forhøjelse af betaling pr kr. indkomst over ,00 8. Maksimal betaling 127 Ledsagelse (lov 97, stk. 7) 9. Ledsagerens befordring m.v., udgifter, maksimum 837 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (lov 118, stk. 2) 10. Løn Pasning af døende (lov 119, 120 og 121) kr. time 14

15 11. Plejevederlag, maksimum (lov 120, stk. 1) 167, Basisbeløb (lov 120, stk. 2) ) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni ) Jf. bkg. nr. 712 af 19. juni ) Hvis betalingen for hjælp efter 84 udgør mindre end 73 kr., kan kommunen vælge ikke at opkræve beløbet. TABEL 23: Social service Dækning af nødvendige merudgifter kr. årlig kr. mdl. Dækning af nødvendige merudgifter (lov 100, stk. 3) 1. Minimum for skønnede merudgifter TABEL 24: Social service voksne, botilbud kr. årlig kr. mdl. pct. Betaling for botilbud (lov 163) 1) 2) 1. Betalingsandel i procent af boligomkostninger Betalingsandel i procent af indkomst op til kr Betalingsandel i procent af indkomst over kr Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved 500 indkomst under kr. 6. Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over kr pct. nedsættelse af 25 pct. rabatten ) Satserne gælder også for plejehjem og beskyttede boliger, jf. bkg. nr af 5. september ) Jf. bkg. nr af 12. december 2006, senest ændret ved bkg. nr af 11. november TABEL 25: Social service hjælpemidler og biler kr. årlig kr. én gang Støtte til diverse hjælpemidler (lov 112, stk. 5) 1) 1. Ortopædisk fodtøj, voksne, egenbetaling Ortopædisk fodtøj, børn, egenbetaling Almindeligt fodtøj, tilskud Prisliste fra Kennedy Centret (lov 112, stk. 5) 1) 2) 4. Svagsynskikkerter og kikkertbriller, fabriksfærdige 5) 5. Natkikkert 5) 6. Lupbriller 5) 15

16 7. Prismelupbriller/Teleskopiske prismesystemer 5) 8. Brilleglas og stel, almindelige styrker 5) 9. Brilleglas og stel, specialfremstillede styrker 5) 10. Medicinske filterglas, forhæng eller færdigstel uden styrke, eventuelt 5) polariserende 11. Medicinske filterglas med styrke 5) 12. Kontaktlinser: optiske og protektive speciallinser, håndteringsfarve3) 5) 13. Kontaktlinser: kosmetiske diafragmalinser og sklerallinser3) 5) 14. Akryløjenproteser 5) Støtte til køb af bil (lov 114, stk. 2 og 4) 4) 15. Bilstøtte, lån, max Bilstøtte, indkomstgrundlag Bilstøtte, automatgear ) Jf. bkg. nr af 23. december ) Prislisten kan ikke anvendes som vejledning for kommunernes indkøbspriser fra andre leverandører. (Prislisten og en kort vejledning kan findes på Kennedy Centrets hjemmeside 3) Beløbet er en abonnementspris, der er uafhængig af antallet af leverede kontaktlinser indenfor ét kalenderår. 4) Jf. bkg. nr. 719 af 19. juni ) Satsen offentliggøres senere på efteråret. TABEL 26: Social service den centrale refusionsordning pct. Den centrale refusionsordning efter lovens 176 1) 1. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under kr. årligt 0 2. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra til kr. årligt Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra kr. årligt 50 Den centrale refusionsordning efter lovens 176 a 1) 4. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager under kr. årligt 0 5. Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra til kr. årligt Refusion af udgiften til særligt dyre enkeltsager fra kr. årligt 50 1) Jf. bkg. nr. 873 af 29. august TABEL 27: Social service kommunal medfinansiering af unges ophold på kriminalforsorgens institutioner kr. årligt 1. Takst for 1517åriges ophold på sikrede afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner 1)

17 1) Jf. bkg. nr.419 af 29. april TABEL 28: Dagtilbud egenbetaling og tilskud Dagtilbud indtil skolestart (lov 43) 1) 1. Indtægt under kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 2. Indtægt kr., egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 3. Indtægt kr., forhøjelse af egenbetaling i pct. for hver kr. s stigning i indtægten 4. Indtægt på kr. og over, egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling 5. Indtægtsgrænseforhøjelse for hvert hjemmeboende barn ud over ét 6. Indtægtsgrænseforhøjelse for enlige forsørgere 7. Søskendetilskud ved dyreste plads (højeste nettodriftsudgift), mindst 8. Søskendetilskud ved øvrige pladser i opholdskommunen, i pct. af den tilskudsberettigede forældrebetaling efter grundtilskud og fripladstilskud, mindst kr. årligt pct ) Jf. bkg. nr. 441 af 6. maj 2014 om dagtilbud. TABEL 29: Lov om friplejeboliger Takster for serviceydelser 1) 1. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 2. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 3. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb 4. Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service 83 og 87: Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb 5. Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service 85 kr. pr. døgn kr. pr. time

18 6. Træning i henhold til lov om social service Ledsagelse i henhold til lov om social service Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service ) Jf. bkg. nr. 751 af 03. juli TABEL 30: Omberegning af DISindkomster skalatrin og faktorer1) 2) Skalatrin kr. årligt (netto) Skalatrin kr. månedligt (netto) Omregningsfaktor Omregning uden for begrænset fart med sømandsskattefradrag 3) 1. 4) 2. 4) 3. 4) Omregning begrænset fart uden sømandsskattefradrag 3) 4. 4) 5. 4) 6. 4) 1) Tabellen anvendes ved opgørelse af indtægtsgrundlaget for visse sociale ydelser for lønmodtagere, der gør tjeneste på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Tabellen vedrører følgende lovbestemmelser på det sociale område: 32, stk. 5, 36, stk. 2, 42, stk. 2, 79, stk. 3, 114, stk. 3, 159, 160, 161, stk. 1, 163, stk. 3, 192 og 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2014, 8, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr af 29.oktober 2013, 29, stk. 3, og 32 a, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. september 2013, og 25, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 29.oktober ) Jf. bilag 1 til bkg. nr af 4. december 2013 om ændring af bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere 3) Skalatrin og omregningsfaktorer for personer, som er omfattet af DISoverenskomster, og som sejler uden for begrænset fart og derfor får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. 3 i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk. 4) Satsen foreligger endnu ikke. TABEL 31: Repatrieringsloven kr. én gang 1. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lov 7, stk. 2, nr. 3) Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lov 7, stk. 2, nr. 4) 1) : Pr. person, der er fyldt 18 år Pr. person, der ikke er fyldt 18 år Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lov 7, stk. 2, nr. 5): Udgifter til transport af sådant udstyr

19 4. Udgifter til medbragte hjælpemidler (lov 7, stk. 2, nr. 8) Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lov 7, stk. 3) 1) : Pr. person, der er fyldt 18 år Pr. person, der ikke er fyldt 18 år Udgifter til sygeforsikring eller behandling (lov 7, stk. 4) TABEL 32: Integration introduktionsperioden og uledsagede mindreårige kr. mdl. 1. Grundtilskud i introduktionsperioden (lov 45, stk. 3, 1. pkt.) Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lov 45, stk. 6, 1. pkt.) TABEL 33: Integration flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2015 kr. mdl. 1. Maksimal betaling for enlige med og uden børn Maksimal betaling for par uden børn Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn Maksimal betaling for par med fire eller flere børn TABEL 34: Gebyr for navneændring 1) kr. én gang 1. Gebyr for ansøgning om navneændring (lov 25 a, stk.1) 510 1) Jf. CIS nr af 29.september 2014 om gebyr for navneændring 2015 TABEL 35: Lov om ægteskabets opløsning Gebyr for prøvelse af ægteskabsbetingelserne samt gebyr for separation, skilsmisse og vilkårsforhandling kr. én gang 1. Gebyr for behandling af en anmodning om prøvelse af ægteskabsbetingelserne (ingen af parterne har bopæl her i landet) (lov 13, stk. 3.) Gebyr for behandling af anmodning om separation (lov 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse 1, stk. 2) Gebyr for behandling af anmodning om skilsmisse (lov 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse 1, stk. 2) Gebyr for vilkårsforhandling ved anmodning om separation eller skilsmisse (lov 39, stk. 1, og bekendtgørelse om separation og skilsmisse 4, stk. 4) 19

20 TABEL 36: Lov om børns forsørgelse forhøjet børnebidrag, vejledende indkomstbeløb1) 2) Normalbidrag + 1 barn kr. 2 børn kr. 3 børn kr. 4 børn kr. 5 børn kr. 100 % 2) 2) 2) 2) 2) 200 % 2) 2) 2) 2) 2) 300 % 2) 2) 2) 2) 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december TABEL 37: Lov om børns forsørgelse uddannelsesbidrag, vejledende indkomstbeløb1) 2) 1 barn kr. 2 børn kr. 3 børn kr. 4 børn kr. 5 børn kr. Normalbidragets 2) 2) 2) 2) 2) grundbeløb + 50 % 2) 2) 2) 2) 2) % 2) 2) 2) 2) 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december TABEL 38: Lov om børns forsørgelse konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag1) 2) kr. én gang 1. Det normale konfirmations og beklædningsbidrag 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbet forventes offentliggjort ultimo december kr. én gang kr. måned 1. Fødselsbidrag og barselsbidrag 2) 2) 2. Dåbs og navngivningsbidrag 2) 2) 1) Fastsat på baggrund af administrativ praksis. 2) Beløbene forventes offentliggjort ultimo december

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område VEJ nr 9039 af 23/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2011 Udgivet den 27. oktober 2011

2011 Udgivet den 27. oktober 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 27. oktober 2011 25. oktober 2011. Nr. 84. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på det sociale område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen

Læs mere

2012 Udgivet den 14. november 2012

2012 Udgivet den 14. november 2012 Ministerialtidende 2012 Udgivet den 14. november 2012 12. november 2012. Nr. 81. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område 1. I bilag 1 til denne

Læs mere

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område VEJ nr 11367 af 30/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6665 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2008 Udgivet den 13. november 2008

2008 Udgivet den 13. november 2008 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 13. november 2008 10. november 2008. Nr. 62. Vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område 1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og socialjura januar 2015 Indholdsfortegnelse Aktiv socialpolitik Arbejdsløshedsforsikring Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Arbejdsskadeforsikring Boligstøtte Begravelseshjælp Børn

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Botilbud (servicelov 163) kr./år %

Botilbud (servicelov 163) kr./år % Aktuelle beløb 1. januar 2005 Aktuelle beløb 1. januar 2011 ajourført 12/4 2011 Arbejdsløshedsdagpenge (arbejdsløsheds- højst forsikringslov) pr. dag ugtl. Fuldtidsforsikrede ( 47) 766 3.830 Deltidsforsikrede

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD DPT Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD 1) Indhold 1. Børns forsørgelse 2. Normalbidraget 3. Forhøjet børnebidrag 4. Uddannelsesbidrag 5. Konfirmations- og beklædningsbidrag

Læs mere

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge BEK nr 868 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3876 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2015/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/14424 Fremsat den

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Vejledning om satser mv. 2012

Vejledning om satser mv. 2012 VEJ nr 9602 af 01/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen,.j.nr. 2011-0013933 Senere ændringer

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1005. Bekendtgørelse af lov om social pension Herved bekendtgøres lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009,

Læs mere

Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse

Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Aktuelle satser Familie- og Socialjura januar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsløshedsforsikring og efterløn Arbejdsskadeforsikring Begravelseshjælp Boligstøtte Børn, Børneydelser, daginstitutioner mv.

Læs mere

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Udkast til ændring af Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger I medfør af 192 og 192 a, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 8101023 af 1923. septemberjuli 20124, og 58

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr 1145 af 20/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2014

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Side 1 af 14 BEK nr 1082 af 20/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 30/11/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.

BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2. BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1006. Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Herved bekendtgøres lov om højeste,

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. LBK nr 1240 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10599

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1116 af 23/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud BEK nr 599 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der er ikke beskrevet fokusområder for politikområdet, pensioner og boligstøtte, i. I stedet beskrives uddrag af vision, opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling

Læs mere

2014 Udgivet den 28. oktober oktober Nr

2014 Udgivet den 28. oktober oktober Nr Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. oktober 2014 20. oktober 2014. Nr. 1145. Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Herved bekendtgøres lov om

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til 2012/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-6247 Fremsat den 12. december 2012 af social-

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 10 af 12/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2014 9782

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune. BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 6. maj Bekendtgørelse om dagtilbud. 30. april Nr. 599.

Lovtidende A Udgivet den 6. maj Bekendtgørelse om dagtilbud. 30. april Nr. 599. Lovtidende A 2015 Udgivet den 6. maj 2015 30. april 2015. Nr. 599. Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og andre love Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. august 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere