Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,95 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G F Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid Blok1 - Urtehaven 84: 1 Efterisolering af etageadskillelse mod kælder med 100 mm isolering. 40,52 MWh kr kr. 6,6 år 2 Montering af 105 kvm solceller i taget kwh el kr kr. 13,3 år 3 Efterisolering af massive ydervægge mod gård med 100 mm. 60,16 MWh kr kr. 27,7 år Blok2 - Urtehaven 78: 9 Efterisolering af etageadskillelse mod kælder med 100 mm isolering. 40,52 MWh kr kr. 6,6 år 10 Montering af 105 kvm solceller i taget kwh el kr kr. 13,3 år

2 SIDE 2 AF 33 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 11 Efterisolering af massive ydervægge mod gård med 100 mm. 58,41 MWh kr kr. 27,7 år Blok3 - Urtehaven 70: 18 Efterisolering af etageadskillelse mod kælder med 100 mm isolering. 19 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 100 mm. 50,81 MWh 6,59 MWh kr kr. 6,6 år kr kr. 4,3 år 20 Montering af 150 kvm solceller i taget kwh el kr kr. 13,3 år 21 Efterisolering af massive ydervægge mod gård med 100 mm. 73,06 MWh kr kr. 27,7 år Blok4 - Stakhaven 3: 29 Udskiftning til lysstofrør med LEDdioder i fællesvaskeri. 880 kwh el kr kr. 1,4 år 30 Efterisolering af etageadskillelse mod kælder med 100 mm isolering. 31 Isolering af væg mod uopvarmet rum med 100 mm. 50,81 MWh 6,58 MWh kr kr. 6,6 år kr kr. 4,3 år 32 Montering af 150 kvm solceller i taget kwh el kr kr. 13,3 år 33 Efterisolering af massive ydervægge mod gård med 100 mm. 72,94 MWh kr kr. 27,7 år Blok5 - Stakledet 2: 41 Efterisolering af etageadskillelse mod kælder med 100 mm isolering. 42 Efterisolering af etageadskillelse i udhæng over butik med 100 mm isolering. 50,78 MWh 0,42 MWh kr kr. 6,6 år 300 kr kr. 19,0 år 43 Montering af 150 kvm solceller i taget kwh el kr kr. 13,3 år

3 SIDE 3 AF 33 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 44 Efterisolering af massive ydervægge mod gård med 100 mm. 46,35 MWh kr kr. 27,7 år 45 Udskiftning til lysstofrør med LEDdioder i ejendomskontor. 94 kwh el 200 kr kr. 13,1 år Blok6 - Stakledet 10: 59 Efterisolering af etageadskillelse mod kælder med 100 mm isolering. 40,52 MWh kr kr. 6,6 år 60 Montering af 105 kvm solceller i taget kwh el kr kr. 13,3 år 61 Efterisolering af massive ydervægge mod gård med 100 mm. 35,15 MWh kr kr. 27,7 år Blok7 - Stakledet 16: 68 Efterisolering af etageadskillelse mod kælder med 100 mm isolering. 40,53 MWh kr kr. 6,6 år 69 Montering af 105 kvm solceller i taget kwh el kr kr. 13,3 år 70 Efterisolering af massive ydervægge mod gård med 100 mm. 35,15 MWh kr kr. 27,7 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

4 SIDE 4 AF 33 Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet ( Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Blok1 - Urtehaven 84: 4 Udskiftning af 6 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder. 5,62 MWh kr.

5 SIDE 5 AF 33 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 5 Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. 4,07 MWh kr. 6 Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsrør med 30 mm. 7 Udskiftning af termoruder i 99 stk. 1 og 2 fags gående vinduer mod forskellige retninger til vinduer med energiruder. 8 Udskiftning af 3 stk. døre til trappeopgange til døre med energirude og isoleret fyldning. 1,65 MWh 22,95 MWh 0,19 MWh kr kr. 200 kr. Blok2 - Urtehaven 78: 12 Udskiftning af 6 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder. 5,62 MWh kr. 13 Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. 4,06 MWh kr. 14 Udskiftning til lysstofrør med LED-dioder i kælder. 159 kwh el 400 kr. 15 Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsrør med 30 mm. 16 Udskiftning af 96 stk. 1 og 2 fags gående vinduer mod forskellige retninger til vinduer med energiruder. 17 Udskiftning af 3 stk. døre til trappeopgange til døre med energirude og isoleret fyldning. 1,65 MWh 21,98 MWh 0,55 MWh kr kr. 400 kr. Blok3 - Urtehaven 70: 22 Udskiftning af 8 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder. 7,49 MWh kr. 23 Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. 5,81 MWh kr. 24 Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsrør med 30 mm. 4,18 MWh kr. 25 Udskiftning til lysstofrør med LED-dioder i kælder. 136 kwh el 300 kr. 26 Udskiftning af 132 stk. 1 og 2 fags fags gående vinduer mod forskellige retninger til vinduer med energiruder. 31,39 MWh kr.

6 SIDE 6 AF 33 Forslag til forbedring 27 Udskiftning af 4 stk. døre til trappeopgange til døre med energiruder og isoleret fyldning. 28 Udskiftning af 1 stk. dør til klub i kælder til dør med energirude og isoleret fyldning. Årlig besparelse i energienheder 0,73 MWh 0,18 MWh Årlig besparelse i kr. inkl. moms 500 kr. 200 kr. Blok4 - Stakhaven 3: 34 Efterisolering af tekniske installationer samt udskiftning af cirkulationspumper på varmefordelingsanlæg i varmecentral. 35 Udskiftning af 8 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder kwh el 3,17 MWh 7,49 MWh kr kr. 36 Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. 5,81 MWh kr. 37 Udskiftning til lysstofrør med LED-dioder i kælder. 137 kwh el 300 kr. 38 Udskiftning af 132 stk. 1 og 2 fags gående vinduer samt altandøre mod forskellige retninger til vinduer og altandøre med energiruder. 39 Udskiftning af 4 stk. døre til trappeopgange til døre med energirude og isoleret fyldning. 40 Udskiftning af 1 stk. dør til klub i kælder til dør med energirude og isoleret fyldning. 31,38 MWh 0,73 MWh 0,18 MWh kr. 500 kr. 200 kr. Blok5 - Stakledet 2: 46 Udskiftning af uisoleret yderdør. 0,43 MWh 300 kr. 47 Udskiftning af 8 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder. 48 Udskiftning af 1 stk. 1 fags fast butiksvindue med 1 lag glas til vindue med energirude. 49 Udskiftning af 1 stk. 1 fags gående vindue over dør i gavl med 1 lag glas til vindue med energirude. 7,49 MWh 0,91 MWh 0,06 MWh kr. 600 kr. 39 kr. 50 Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. 5,81 MWh kr.

7 SIDE 7 AF 33 Forslag til forbedring 51 Udskiftning af 1 stk. 1 fags gående vindue over butiksdør med 1 lag glas til vindue med energirude. 52 Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsvør med 30 mm. 53 Udskiftning af dør til butik til dør med energirude og isoleret fyldning. 54 Udskiftning af 1 stk. 1 fags gående blændet vindue over butiksdør med 1 lag glas til vindue med energirude. Årlig besparelse i energienheder 0,12 MWh 4,18 MWh 0,44 MWh 0,05 MWh Årlig besparelse i kr. inkl. moms 78 kr kr. 300 kr. 33 kr. 55 Udskiftning til lysstofrør med LED-dioder i kælder. 120 kwh el 300 kr. 56 Efterisolering af lette ydervægge over dør til ejendomskontor med 100 mm. 57 Udskiftning af 129 stk. 1 og 2 fags gående vinduer samt altandøre mod forskellige retninger til vinduer og altandøre med energiruder. 58 Udskiftning af 4 stk. døre til trappeopgange til døre med energirude og isoleret fyldning. 0,03 MWh 29,69 MWh 0,73 MWh 20 kr kr. 500 kr. Blok6 - Stakledet 10: 62 Udskiftning af 6 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder. 5,61 MWh kr. 63 Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. 4,06 MWh kr. 64 Udskiftning til lysstofrør med LED-dioder i kælder. 159 kwh el 400 kr. 65 Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsrør med 30 mm. 66 Udskiftning af 96 stk. 1 og 2 fags gående vinduer samt altandøre mod forskellige retninger til vinduer og altandøre med energiruder. 67 Udskiftning af 3 stk. døre til trappeopgange til døre med energirude og isoleret fyldning. 1,64 MWh 21,98 MWh 0,54 MWh kr kr. 400 kr. Blok7 - Stakledet 16: 71 Udskiftning af 6 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder. 5,62 MWh kr.

8 SIDE 8 AF 33 Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 72 Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. 4,06 MWh kr. 73 Udskiftning til lysstofrør med LED-dioder i kælder. 159 kwh el 400 kr. 74 Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsrør med 30 mm. 75 Udskiftning af 96 stk. 1 og 2 fags gående vinduer samt altandøre mod forskellige retninger til vinduer og altandøre med energiruder. 76 Udskiftning af 3 stk. døre til trappeopgange til døre med energirude og isoleret fyldning. 1,65 MWh 21,89 MWh 0,55 MWh kr kr. 400 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Ejendommen består af 8 bygninger. Bygningerne 1-7 er opført i Disse er boligblokke beliggende på Urtehaven 84-88, Urtehaven 78-82, Urtehaven 70-76, Stakhaven 3-9, Stakledet 2-8 og Vigerslev Allé 327, Stakledet og Stakledet Bygningerne, der indeholder boliger, er i god stand. På Stakledet 22 ligger Børnehuset Stakhaven. Bygningen er opført i 1957 og gennemgribende renoveret i Stakledet 22 er i ret god stand. Denne energimærkning er gældende for boligejendommene. BESIGTIGELSEN: Besigtigelsen i boligdelen blev foretaget sammen med driftleder Søren Skov fra FSB. Der var adgang til kælder, varmecentral, trappeopgang og ejendomskontor. Arkitekttegninger fra opførelsen af boliger blev tilsendt energikonsulent af FSB. ENERGIMÆRKE: Bygning 1 - Urtehaven har med beregnet energibehov 234 kwh/m2 pr. år fået energimærket "F". Bygning 2 - Urtehaven har med beregnet energibehov 237 kwh/m2 pr. år fået energimærket "F". Bygning 3 - Urtehaven har med beregnet energibehov 243 kwh/m2 pr. år fået energimærket "F". Bygning 4 - Stakhaven 3-9 har med beregnet energibehov 249 kwh/m2 pr. år fået energimærket "G".

9 SIDE 9 AF 33 Bygning 5 - Stakledet 2-8 og Vigerslev Allé 327 har med beregnet energibehov 244 kwh/m2 pr. år fået energimærket "F". Bygning 6 - Stakledet har med beregnet energibehov 238 kwh/m2 pr. år fået energimærket "F". Bygning 7 - Stakledet har med beregnet energibehov 238 kwh/m2 pr. år fået energimærket "F". Energimærkerne "F" og "G" indikerer et meget højt energiforbrug/varmetab for ejendomme, men er desværre ikke unormalt for ejendomme af denne alder og type. Det beregnede forbrug af er MWh, sammenlignet med det oplyste forbrug på MWh er der en forskel på 35 % fra det beregnede, hvilket sandsynligvis skyldes beboernes vaner: at rummene ikke opvarmes til 20 i fyringssæsonen, som det beregnes med, at der opholder sig et større antal personer, end det som normalt svarer til husets størrelse, at luftskiftet i bygningerne er væsenligt lavere end forudsat i beregningerne, at opgange registeres som opvarmede til 20 C, da de ligger i bygningen, selvom de i realiteten er uopvarmede. Energistyrelsens undersøgelser af energiforbruget i danske bygninger viser, at varmeforbruget i helt ens bygninger kan svinge med op til 300 procent på grund af forskelle i beboernes energivaner og livsstil. FORSLAG: Grunden til det høje energibehov for boligblokkene er bl.a., at vinduer i trappeopgange er med enkelt lags glas. Udskiftning af alle enkeltlags glasruder i ejendommen vil med en investering på ca kr. give en årlig besparelse på ca. 45 MWh eller kr. Udskiftes alle ruder i ejendommen til energiruder, vil man kunne spare ca kr. pr. år på varmeregningen med en samlet investering på ca. 11 mill. kr. Det vil være en god investering at isolere loftet i alle uopvarmede kældre i ejendommen. En investering på 1,35 mill. kroner vil give en årlig besparelse på energien på ca kr., svarende til 315 MWh. Hvis der monteres et solcelleanlæg på ca. 105 m2 på de korte boligblokke samt 150 m2 på de lange blokke på sydvestvendt tag, vil disse kunne producere ca kwh, som er en besparelse på ca kr. pr. år, svarende til ca. 89 % af det samlede fælles elforbrug på ejendommen. Investeringen vil ligge på ca. 2,8 mill. kr. uden et statstilskud på 25%. Det skal dog undersøges yderligere, om der er fornøden plads til anlægget, samt om byggemyndigheden i Københavns Kommune ville kunne godkende anlæggets placering ud mod vej.

10 SIDE 10 AF 33 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Blok1 - Urtehaven 84: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 5: Efterisolering af hanebåndsloft med 150 mm. Inden efterisolering af loft/tagetage igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i loftsrummet skal også tillægges overslagsprisen. Blok2 - Urtehaven 78: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 13: Efterisolering af hanebåndsloft som beskrevet i forslag 5, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok3 - Urtehaven 70: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 23: Efterisolering af hanebåndsloft som beskrevet i forslag 5, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok4 - Stakhaven 3: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 36: Efterisolering af hanebåndsloft som beskrevet i forslag 5, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok5 - Stakledet 2: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 50: Efterisolering af hanebåndsloft som beskrevet i forslag 5, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok6 - Stakledet 10: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 63: Efterisolering af hanebåndsloft som beskrevet i forslag 5, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok7 - Stakledet 16: Status: Hanebåndsloft (spidsloft) er isoleret med 200 mm mineraluld. Forslag 72: Efterisolering af hanebåndsloft som beskrevet i forslag 5, bygning 1 - Urtehaven 84.

11 SIDE 11 AF 33 Ydervægge Blok1 - Urtehaven 84: Status: Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Forslag 3: Udvendig efterisolering af ydervægge mod gård. Da montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure kan være problematisk, kan en alternativ løsning med en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse være at foretrække. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne bør flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Ved at flytte vinduerne med ud fjernes kuldebroen mellem vindue og murværk. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslaget er baseret på den udvendige løsning (kilde Blok2 - Urtehaven 78: Status: Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Forslag 11: Udvendig efterisolering af ydervægge mod gård, som beskrevet i forslag 3, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok3 - Urtehaven 70: Status: Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Væg mod uopvarmet rum består af 19 cm betonvæg. Forslag 19: Isolering af uisoleret væg mod uopvarmet rum med 100 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg og fastholdes med tråd. Forslag 21: Udvendig efterisolering af ydervægge mod gård, som beskrevet i forslag 3, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok4 - Stakhaven 3: Status: Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Væg mod uopvarmet rum består af 19 cm betonvæg.

12 SIDE 12 AF 33 Forslag 31: Isolering af uisoleret væg mod uopvarmet rum med 100 mm mineraluld. Isolering udføres på bagside af teglvæg og fastholdes med tråd. Forslag 33: Udvendig efterisolering af ydervægge mod gård, som beskrevet i forslag 3, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok5 - Stakledet 2: Status: Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervæg over dør til ejendomskontor er udført som let konstruktion med beklædning udog indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Forslag 44: Udvendig efterisolering af ydervægge mod gård, som beskrevet i forslag 3, bygning 1 - Urtehaven 84. Forslag 56: Fjernelse af eksisterende beklædning og montering af indvendig isoleringsvæg på let væg over dør til ejendomskontor med 100 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Tekniske installationer føres med ud i ny væg. Blok6 - Stakledet 10: Status: Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Forslag 61: Udvendig efterisolering af ydervægge mod gård, som beskrevet i forslag 3, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok7 - Stakledet 16: Status: Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Forslag 70: Udvendig efterisolering af ydervægge mod gård, som beskrevet i forslag 3, bygning 1 - Urtehaven 84.

13 SIDE 13 AF 33 Vinduer, døre og ovenlys Blok1 - Urtehaven 84: Status: 33 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordøst mod vej. 3 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 3 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 3 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest i gavl. 18 stk. 2 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest mod gård. 18 stk. 2 fags gående vinduer i altan med termoruder mod sydvest mod gård. 18 stk. døre til altaner mod sydvest mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 6 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordvest i gavl. Forslag 4: Forslag 7: Forslag 8: Udskiftning af 6 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 99 stk. 1 og 2 fags gående vinduer mod forskellige retninger til vinduer med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 3 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej til døre med energirude og isoleret fyldning. Blok2 - Urtehaven 78: Status: 33 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordøst mod vej. 3 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 3 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 3 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl. 18 stk. 2 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest mod gård. 18 stk. 2 fags gående vinduer i altan med termoruder mod sydvest mod gård. 18 stk. døre til altaner mod sydvest mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 6 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordvest i gavl. Forslag 12: Forslag 16: Forslag 17: Udskiftning af 6 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 96 stk. 1 og 2 fags gående vinduer mod forskellige retninger til vinduer med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 3 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej til døre med energirude og isoleret fyldning. Blok3 - Urtehaven 70:

14 SIDE 14 AF 33 Status: Forslag 22: Forslag 26: Forslag 27: Forslag 28: 45 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordøst mod vej. 4 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 4 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 4 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej har termoruder og isoleret fyldning. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl. 24 stk. 2 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest mod gård. 24 stk. 2 fags gående vinduer i altan med termoruder mod sydvest mod gård. 24 stk. døre til altaner mod sydvest mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 6 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordvest i gavl. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest i gavl. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl. 1 stk. dør til klub i kælder mod nordøst mod gård har termoruder og isoleret fyldning. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordøst mod vej. Udskiftning af 8 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 132 stk. 1 og 2 fags fags gående vinduer mod forskellige retninger til vinduer med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 4 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej til døre med energiruder og isoleret fyldning. Udskiftning af 1 stk. dør til klub i kælder mod nordøst mod gård til dør med energirude og isoleret fyldning. Blok4 - Stakhaven 3: Status: 45 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordøst mod vej. 4 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 4 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 4 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej har termoruder og isoleret fyldning. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl. 24 stk. 2 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest mod gård. 24 stk. 2 fags gående vinduer i altan med termoruder mod sydvest mod gård. 24 stk. døre til altaner mod sydvest mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 6 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordvest i gavl. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest i gavl. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl. 1 stk. dør til klub i kælder mod nordøst mod gård har termoruder og isoleret fyldning. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordøst mod vej. Forslag 35: Udskiftning af 8 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1.

15 SIDE 15 AF 33 Forslag 38: Forslag 39: Forslag 40: Udskiftning af 132 stk. 1 og 2 fags gående vinduer samt altandøre mod forskellige retninger til vinduer og altandøre med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 4 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej til døre med energirude og isoleret fyldning. Udskiftning af 1 stk. dør til klub i kælder mod nordøst mod gård til dør med energirude og isoleret fyldning. Blok5 - Stakledet 2: Status: 45 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordøst mod vej. 4 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 4 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 4 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej har termoruder og isoleret fyldning. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl. 24 stk. 2 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest mod gård. 23 stk. 2 fags gående vinduer i altan med termoruder mod sydvest mod gård. 23 stk. døre til altaner mod sydvest mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 4 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordvest i gavl. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest i gavl. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl. Massiv yderdør i gavl mod nordvest er uisoleret. Massiv yderdør i gavl mod nordvest med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. 1 stk. 1 fags fast butiksvindue med 1 lag glas mod sydvest mod vej. 1 stk. 1 fags gående vindue over butiksdør med 1 lag glas mod sydvest mod vej. Dør til butik mod sydvest mod vej har vindue med 1 lag glas og uisoleret fyldning. 1 stk. 1 fags gående vindue over dør i gavl med 1 lag glas mod nordvest. 1 stk. 1 fags gående blændet vindue over dør i gavl mod nordvest. 1 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordøst mod vej. Forslag 46: Forslag 47: Forslag 48: Forslag 49: Udskiftning af yderdør i gavl mod nordvest til ny dør med isolerede fyldninger. Udskiftning af 8 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 1 stk. 1 fags fast butiksvindue med 1 lag glas mod sydvest mod vej til vinduer med energirude med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 1 stk. 1 fags gående vindue over dør i gavl med 1 lag glas mod nordvest til vinduer med energirude med varm kant med U-værdi mindre end 1,1.

16 SIDE 16 AF 33 Forslag 51: Forslag 53: Forslag 54: Forslag 57: Forslag 58: Udskiftning af 1 stk. 1 fags gående vindue over butiksdør med 1 lag glas mod sydvest mod vej til vinduer med energirude med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af dør til butik mod sydvest mod vej til dør med energirude og isoleret fyldning. Udskiftning af 1 stk. 1 fags gående blændet vindue over dør i gavl mod nordvest til vinduer med energirude med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 129 stk. 1 og 2 fags gående vinduer samt altandøre mod forskellige retninger til vinduer og altandøre med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 4 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej til døre med energirude og isoleret fyldning. Blok6 - Stakledet 10: Status: 33 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordøst mod vej. 3 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 3 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 3 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 3 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl. 18 stk. 2 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest mod gård. 18 stk. 2 fags gående vinduer i altan med termoruder mod sydvest mod gård. 18 stk. døre til altaner mod sydvest mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 6 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordvest i gavl. Forslag 62: Forslag 66: Forslag 67: Udskiftning af 6 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 96 stk. 1 og 2 fags gående vinduer samt altandøre mod forskellige retninger til vinduer og altandøre med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 3 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej til døre med energirude og isoleret fyldning. Blok7 - Stakledet 16: Status: 33 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordøst mod vej. 3 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 3 stk. 1 fags gående vinduer i opgang med 1 lag glas mod nordøst mod vej. 3 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 2 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl.

17 SIDE 17 AF stk. 2 fags gående vinduer med termoruder mod sydvest mod gård. 18 stk. 2 fags gående vinduer i altan med termoruder mod sydvest mod gård. 18 stk. døre til altaner mod sydvest mod vej har termoruder og uisoleret fyldning. 6 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod nordvest i gavl. 1 stk. 1 fags gående vinduer med termoruder mod sydøst i gavl. Forslag 71: Forslag 75: Forslag 76: Udskiftning af 6 stk. 1 fags gående vinduer i opgange med 1 lag glas mod nordøst mod vej til vinduer med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 96 stk. 1 og 2 fags gående vinduer samt altandøre mod forskellige retninger til vinduer og altandøre med energiruder med varm kant med U-værdi mindre end 1,1. Udskiftning af 3 stk. døre til trappeopgange mod nordøst mod vej til døre med energirude og isoleret fyldning.

18 SIDE 18 AF 33 Gulve og terrændæk Blok1 - Urtehaven 84: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som jernbetonkonstruktion. Gulv er udført i træ, og loft i kælder er pudset og malet. Betondæk i stueplan hviler af på betonvæg i kælder. Forslag 1: Der foreslås et nedhængt loft i kælder på undersiden af etageadskillelsen. Den nedhængte loftkonstruktion udføres med en effektiv dampspærre på den varme side af isoleringen, 100 mm mineraluld under etageadskillelse samt afslutning med godkendt beklædning. På grund af højdeforholdene er der ikke plads til mere isolering. Placering og udførelse af dampspærre bør vurderes nærmere, inden arbejdet igangsættes. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændringen af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Blok2 - Urtehaven 78: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som jernbetonkonstruktion. Gulv er udført i træ, og loft i kælder er pudset og malet. Betondæk i stueplan hviler af på betonvæg i kælder. Forslag 9: Efterisolering af loft i kælder, som beskrevet i forslag 1, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok3 - Urtehaven 70: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som jernbetonkonstruktion. Gulv er udført i træ, og loft i kælder er pudset og malet. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Betondæk i stueplan hviler af på betonvæg i kælder. Forslag 18: Efterisolering af loft i kælder, som beskrevet i forslag 1, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok4 - Stakhaven 3: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som jernbetonkonstruktion. Gulv er udført i træ, og loft i kælder er pudset og malet. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Betondæk i stueplan hviler af på betonvæg i kælder. Forslag 30: Efterisolering af loft i kælder, som beskrevet i forslag 1, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok5 - Stakledet 2:

19 SIDE 19 AF 33 Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som jernbetonkonstruktion. Gulv er udført i træ, og loft i kælder er pudset og malet. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld under betonen. Etageadskillelse i udhæng over butik er udført som jernbetonkonstruktion. Gulv er udført i træ, og loft i udhæng er pudset og malet. Betondæk i stueplan hviler af på betonvæg i kælder. Forslag 41: Efterisolering af loft i kælder, som beskrevet i forslag 1, bygning 1 - Urtehaven 84. Forslag 42: Der foreslås et nedhængt loft på undersiden af udhæng over butik. Den nedhængte loftkonstruktion udføres med en effektiv dampspærre på den varme side af isoleringen, 100 mm mineraluld under etageadskillelse samt afslutning med godkendt beklædning. Placering og udførelse af dampspærre bør vurderes nærmere, inden arbejdet igangsættes. Blok6 - Stakledet 10: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som jernbetonkonstruktion. Gulv er udført i træ, og loft i kælder er pudset og malet. Betondæk i stueplan hviler af på betonvæg i kælder. Forslag 59: Efterisolering af loft i kælder, som beskrevet i forslag 1, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok7 - Stakledet 16: Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som jernbetonkonstruktion. Gulv er udført i træ, og loft i kælder er pudset og malet. Betondæk i stueplan hviler af på betonvæg i kælder. Forslag 68: Efterisolering af loft i kælder, som beskrevet i forslag 1, bygning 1 - Urtehaven 84.

20 SIDE 20 AF 33 Ventilation Ventilation Blok1 - Urtehaven 84: Status: Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Blok2 - Urtehaven 78: Status: Ventilation er som beskrevet under Blok1 - Urtehaven 84. Blok3 - Urtehaven 70: Status: Ventilation er som beskrevet under Blok1 - Urtehaven 84. Blok4 - Stakhaven 3: Status: Ventilation er som beskrevet under Blok1 - Urtehaven 84. Blok5 - Stakledet 2: Status: Ventilation er som beskrevet under Blok1 - Urtehaven 84. Blok6 - Stakledet 10: Status: Ventilation er som beskrevet under Blok1 - Urtehaven 84. Blok7 - Stakledet 16: Status: Ventilation er som beskrevet under Blok1 - Urtehaven 84. Varme Varmeanlæg Blok1 - Urtehaven 84: Status: Varmecentral er placeret i kælder i Stakhaven 3. Blok2 - Urtehaven 78: Status: Varmecentral er placeret i kælder i Stakhaven 3. Blok3 - Urtehaven 70: Status: Varmecentral er placeret i kælder i Stakhaven 3. Blok4 - Stakhaven 3: Status: Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.

21 SIDE 21 AF 33 Forslag 34: Efterisolering af tekniske installationer samt udskiftning af cirkulationspumper på varmefordelingsanlæg i varmecentral. Blok5 - Stakledet 2: Status: Varmecentral er placeret i kælder i Stakhaven 3. Blok6 - Stakledet 10: Status: Varmecentral er placeret i kælder i Stakhaven 3. Blok7 - Stakledet 16: Status: Varmecentral er placeret i kælder i Stakhaven 3.

22 SIDE 22 AF 33 Varmt vand Blok1 - Urtehaven 84: Status: Varmt brugsvand leveres fra varmtvandsbeholder i varmecentral Stakhaven 3. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder og loft er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning mellem blok 1 og 2 er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Forslag 6: Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred Blok2 - Urtehaven 78: Status: Varmt brugsvand leveres fra varmtvandsbeholder i varmecentral Stakhaven 3. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder og loft er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning mellem blok 1 og 2 samt blok 2 og 3 er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Forslag 15: Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Blok3 - Urtehaven 70: Status: Varmt brugsvand leveres fra varmtvandsbeholder i varmecentral Stakhaven 3. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder og loft er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning mellem blok 2 og 3 samt blok 3 og 4 er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Forslag 24: Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Blok4 - Stakhaven 3: Status: Varmt brugsvand produceres i 2 stk l varmtvandsbeholdere fra 1984, isoleret med 100 mm mineraluld. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder og loft er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning mellem blok 3 og 4 samt blok 4 og 5 er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i varmecentral er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Blok5 - Stakledet 2:

23 SIDE 23 AF 33 Status: Varmt brugsvand leveres fra varmtvandsbeholder i varmecentral Stakhaven 3. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder og loft er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning mellem blok 4 og 5 samt blok 5 og 6 er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Forslag 52: Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsvør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Blok6 - Stakledet 10: Status: Varmt brugsvand leveres fra varmtvandsbeholder i varmecentral Stakhaven 3. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder og loft er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning mellem blok 5 og 6 samt blok 6 og 7 er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Forslag 65: Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Blok7 - Stakledet 16: Status: Varmt brugsvand leveres fra varmtvandsbeholder i varmecentral Stakhaven 3. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder og loft er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning mellem blok 6 og 7 er udført som 32 mm præisolerede stålrør. Forslag 74: Efterisolering af varmefordelingsrør og brugsvandsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred.

24 SIDE 24 AF 33 Fordelingssystem Blok1 - Urtehaven 84: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør i jord mellem blok 1 og 2 udført som 20 mm præisolerede stålrør. Blok2 - Urtehaven 78: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør i jord mellem blok 1 og 2 samt blok 2 og 3 er udført som 20 mm præisolerede stålrør. Blok3 - Urtehaven 70: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør i jord mellem blok 2 og 3 samt blok 3 og 4 er udført som 20 mm præisolerede stålrør. Blok4 - Stakhaven 3: Status: På varmefordelingsanlægget er monteret 2 stk. automatisk trinstyrede pumper med en effekt på hver 450 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPE /F. På varmefordelingsanlægget er monteret 1 stk. trinstyrede pumpe med en effekt på 208 W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard EV C. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i varmecentral i kælder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 45 mm isolering. Varmefordelingsrør i jord mellem blok 3 og 4 samt blok 4 og 5 er udført som 20 mm præisolerede stålrør. Blok5 - Stakledet 2: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med

25 SIDE 25 AF mm isolering. Varmefordelingsrør i jord mellem blok 4 og 5 samt blok 5 og 6 er udført som 20 mm præisolerede stålrør. Blok6 - Stakledet 10: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør i jord mellem blok 5 og 6 samt blok 6 og 7 er udført som 20 mm præisolerede stålrør. Blok7 - Stakledet 16: Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør i jord mellem blok 6 og 7 er udført som 20 mm præisolerede stålrør.

26 SIDE 26 AF 33 Automatik Blok1 - Urtehaven 84: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Blok2 - Urtehaven 78: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Blok3 - Urtehaven 70: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Blok4 - Stakhaven 3: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Blok5 - Stakledet 2: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Blok6 - Stakledet 10: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Blok7 - Stakledet 16: Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Vedvarende energi Solceller Blok1 - Urtehaven 84: Forslag 2: Montering af solceller i tag mod gård. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 105 kvm, indbygget i tagbelægningen, så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsk silicium

27 SIDE 27 AF 33 har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Blok2 - Urtehaven 78: Forslag 10: Montering af 105 kvm solceller, som beskrevet i forslag 2, bygning 1 - Urtehaven 84. Blok3 - Urtehaven 70: Forslag 20: Montering af solceller i tag mod gård. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 150 kvm, indbygget i tagbelægningen, så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Blok4 - Stakhaven 3: Forslag 32: Montering af 150 kvm solceller, som beskrevet i forslag 20, bygning 3 - Urtehaven 70. Blok5 - Stakledet 2: Forslag 43: Montering af solceller i tag mod vej. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 150 kvm, indbygget i tagbelægningen, så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Blok6 - Stakledet 10: Forslag 60: Montering af solceller i tag mod vej. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 105 kvm, indbygget i tagbelægningen, så cellerne fremstår mest diskret. Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Blok7 - Stakledet 16: Forslag 69: Montering af 105 kvm solceller, som beskrevet i forslag 60, bygning 6 - Stakledet 10.

28 SIDE 28 AF 33 El Belysning Blok1 - Urtehaven 84: Status: Belysningen i trappeopgange består af armaturer med almindelige energipærer og lysfølerautomatik. Blok2 - Urtehaven 78: Status: Belysningen i trappeopgange består af armaturer med lavenergipærer og lysstyring. Belysningen i kælder består af armaturer med lysstofrør med HF-forkobling og lysstyring. Forslag 14: Udskiftning af lysstofrør til rør med LED-dioder i kælder. Der regnes med en tændingstid på 2,5 timer pr. dag samt en pris på 494 kr. pr. rør. Blok3 - Urtehaven 70: Status: Belysningen i trappeopgange består af armaturer med lavenergipærer og lysstyring. Belysningen i kælder består af armaturer med lysstofrør med HF-forkobling og lysstyring. Forslag 25: Udskiftning af lysstofrør til rør med LED-dioder i kælder. Der regnes med en tændingstid på 2,5 timer pr. dag samt en pris på 494 kr. pr. rør. Blok4 - Stakhaven 3: Status: Belysningen i trappeopgange består af armaturer med lavenergipærer og lysstyring. Belysningen i kælder består af armaturer med lysstofrør med HF-forkobling og lysstyring. Belysningen i fællesvaskeri består af armaturer med lysstofrør med HF-forkobling og manuel styring. Forslag 29: Forslag 37: Udskiftning af lysstofrør til rør med LED-dioder i fællesvaskeri. Der regnes med en tændingstid på 2,5 timer pr. dag samt en pris på 494 kr. pr. rør. Udskiftning af lysstofrør til rør med LED-dioder i kælder. Der regnes med en tændingstid på 2,5 timer pr. dag samt en pris på 494 kr. pr. rør. Blok5 - Stakledet 2: Status: Belysningen i trappeopgange består af armaturer med lavenergipærer og lysstyring. Belysningen i kælder består af armaturer med lysstofrør med HF-forkobling og lysstyring. Belysningen i ejendomskontor består af armaturer med lysstofrør med HF-forkobling og manuel styring. Forslag 45: Forslag 55: Udskiftning af lysstofrør til rør med LED-dioder i ejendomskontor. Der regnes med en tændingstid på 4 timer pr. dag samt en pris på 494 kr. pr. rør. Udskiftning af lysstofrør til rør med LED-dioder i kælder. Der regnes med en tændingstid på 2,5 timer pr. dag samt en pris på 494 kr. pr. rør.

29 SIDE 29 AF 33 Blok6 - Stakledet 10: Status: Belysningen i trappeopgange består af armaturer med lavenergipærer og lysstyring. Belysningen i kælder består af armaturer med lysstofrør med HF-forkobling og lysstyring. Forslag 64: Udskiftning af lysstofrør til rør med LED-dioder i kælder. Der regnes med en tændingstid på 2,5 timer pr. dag samt en pris på 494 kr. pr. rør. Blok7 - Stakledet 16: Status: Belysningen i trappeopgange består af armaturer med lavenergipærer og lysstyring. Belysningen i kælder består af armaturer med lysstofrør med HF-forkobling og lysstyring. Forslag 73: Udskiftning af lysstofrør til rør med LED-dioder i kælder. Der regnes med en tændingstid på 2,5 timer pr. dag samt en pris på 494 kr. pr. rør. Andre elinstallationer Blok4 - Stakhaven 3: Status: Der er 4 stk. vaskemaskiner af typen Electrolux W375H i fællesvaskeriet.

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 11 Montering af 20 m² solceller på tag 1.625 kwh el 3.300 kr. 60.000 kr. SIDE 1 AF 61 Adresse: Bjæverskovhusene 2 Postnr./by: 4632 Bjæverskov BBR-nr.: 259-158061-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 3,00 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sandved 31A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024430-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Clarasvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Clarasvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Clarasvej 2 Postnr./by: 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-142038-001 Energikonsulent: Casper Gudmand Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,90 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Ringstedgade 70A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-083390-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 30 Adresse: Postnr./by: Gadelandet 2A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-171477-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Brandholms Alle 15 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-006362-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

37.603 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

37.603 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: P. Knudsens Vej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgergade 01 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-012903-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Kjellerupsgade 21A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-552936-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Vandværksvej 14 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-652492-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. -2 kwh el 1.280 kwh fjernvarme. 26 kwh el 4.490 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. -2 kwh el 1.280 kwh fjernvarme. 26 kwh el 4.490 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Carl Plougs Vej 132 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-026496-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.557,88 m³ fjernvarme. 2.485,47 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ivar Huitfeldts vej 1 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-594042-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Ringgade 88 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Ringgade 88 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Nordre Ringgade 88 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-331355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

75.668 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 12 Adresse: Østerbro 84 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Vidtfeltsvej 18 Postnr./by: 8990 Fårup BBR-nr.: 846-017938-002 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Marstrandsgade 9 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-303874-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Møllevej 17B 3630 Jægerspris BBR-nr.: 250-013575-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning Engdiget 10A-12B 2610 Rødovre

Energimærkning Engdiget 10A-12B 2610 Rødovre Engdiget 10A-12B 2610 Rødovre Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Engdiget 10A 2610

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Birkeparken 92 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-006 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 1.640 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 kwh el 1.640 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Parketten 8 Postnr./by: 8362 Hørning BBR-nr.: 746-021936-001 Energikonsulent: Jens Henrik Lyngby Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pebermyntevej 45 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-079128-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 43 kwh el 785,5 m³ naturgas

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 43 kwh el 785,5 m³ naturgas SIDE 1 AF 10 Adresse: Kongelysvej 27 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-111205-001 Energikonsulent: Michael Skovgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Højstrupvangen 1 Postnr./by: 5200 Odense V BBR-nr.: 461-556779-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-014 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Danmarksgade 29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-042202-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: 8370 Hadsten BBR-nr.: 710-005782-001 Energikonsulent: Søren Anker Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -8 kwh el 26,65 MWh fjernvarme. -15 kwh el 7,55 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -8 kwh el 26,65 MWh fjernvarme. -15 kwh el 7,55 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Yrsavej 5 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-223536-001 Energikonsulent: Gert Halldén Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Nørregade 56A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-290787-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 394 kwh el 3,76 MWh fjernvarme. 481 kwh el 0,81 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 394 kwh el 3,76 MWh fjernvarme. 481 kwh el 0,81 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Rahbeks Allé 3A 1749 København V BBR-nr.: 101-072070-001 Energikonsulent: Kjeld Sivertsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkhøjen 10D 8382 Hinnerup BBR-nr.: 710-013477-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke: Bogensegade 6

Energimærke: Bogensegade 6 Energimærke: Bogensegade 6 Syddansk Miljø & Energirådgivning ApS Egebakken 13, 5260 Odense S 21-84-07-17 www.smer.dk - ml@smer.dk SIDE 1 AF 13 Adresse: Bogensegade 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 695 kwh el 0,01 Kløvet rummeter brænde

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 695 kwh el 0,01 Kløvet rummeter brænde SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Liselejevej 91A 3360 Liseleje BBR-nr.: 260-005866-001 Energikonsulent: Ole Wedel Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Stejlbjergvej 25 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-129023-001 Energikonsulent: Henrik Ludvigsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Falkevej 076 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-149126-001 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Skrænten 18 Postnr./by: 5540 Ullerslev BBR-nr.: 450-009739-003 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Indiakaj 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-995976-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Adresse: Øresundsvej 102 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Øresundsvej 102 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Øresundsvej 102 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-660877-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Perlevej 61 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Perlevej 61 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Perlevej 61 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-062512-001 Energikonsulent: Anders Dahl Mogensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kjellerupsgade 27 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Adresse: Sandbjerggård 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Sandbjerggård 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 24 Adresse: Sandbjerggård 2 Postnr./by: 4400 Kalundborg BBR-nr.: 326-013303-001 Energikonsulent: Kim Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.615 kwh el 1.340,89 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.615 kwh el 1.340,89 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Birkeparken 266 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Krabbesbrovej 24 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Krabbesbrovej 24 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Krabbesbrovej 24 Postnr./by: 9370 Hals BBR-nr.: 851-619135-001 Energikonsulent: Chresten Widt.Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Samsøgade 74 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-400950-001 Energikonsulent: Palle Spottag Clausen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 136 kwh el 32.750 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 136 kwh el 32.750 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Toldbodgade 10A 1253 København K BBR-nr.: 101-574768-001 Energikonsulent: Michael Gerhardt Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Ahornvej 31 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-007880-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

364.146 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

364.146 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Lærkevej 9 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 18 Adresse: Postnr./by: Viborgvej 5B 9500 Hobro BBR-nr.: 791-214988-004 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 26 Adresse: Bøgevej 100 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-009825-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Østergade 10 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Østergade 10 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Østergade 10 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001626-001 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 13 kwh el 6,61 MWh fjernvarme 7 kwh el 3,47 MWh fjernvarme 690 kwh el 209,30 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 13 kwh el 6,61 MWh fjernvarme 7 kwh el 3,47 MWh fjernvarme 690 kwh el 209,30 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Brydes Allé 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-075257-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 0,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -3 kwh el 0,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Ingridsvej 95 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-069314-001 Energikonsulent: Bo Bramsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7 kwh el 1,86 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7 kwh el 1,86 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Kertemindegade 01 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-298779-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Asylgade 12 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Asylgade 12 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Asylgade 12 Postnr./by: 7400 Herning BBR-nr.: 657-005525-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Falstersgade 33A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-108583-001 Energimærkning nr.: 200028823 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Falstersgade 33A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-108583-001 Energimærkning nr.: 200028823 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 16 Adresse: Postnr./by: Falstersgade 33A 8000 Århus C BBR-nr.: 751-108583-001 Energikonsulent: Leif Hedensted Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,80 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Kølvej 6 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036397-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021649-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hasselvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hasselvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Hasselvej 4 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-034268-001 Energikonsulent: Per Johansen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

61.678 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

61.678 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Østparken 1B 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-452531-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Skolevang 3 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Skolevang 3 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Skolevang 3 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-004347-001 Energikonsulent: Harry Birger Olander Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.720 kwh fjernvarme 5.820 kwh fjernvarme. 4.290 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.720 kwh fjernvarme 5.820 kwh fjernvarme. 4.290 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Silkeborgvej 154 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-409680-001 Energikonsulent: Ole Tonsgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hulvej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hulvej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hulvej 14 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-108393-001 Energikonsulent: Casper Høgh Sønnichsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere