NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder OKTOBER 2007 Fremtidens kiropraktoruddannelse til debat Kiropraktoruddannelsen her i landet har eksisteret siden 1994 i første omgang med mulighed for på Odense Universitet - som det jo hed dengang - at kunne tage den teoretiske del af kiropraktoruddannelsen. Den helt store udfordring i den forbindelse var naturligvis overhovedet at få skabt grundlaget for etableringen af en dansk kiropraktoruddannelse, og det krævede mange års målrettet forberedelse af og samarbejde mellem kiropraktorerne og med universitetet. Ikke mindst krævede det, at der var den fornødne politiske opbakning. Opfattelsen af kiropraktorers virksomhedsområde er blevet udvidet til at omfatte hele bevægeapparatet, og den udvikling er blevet understøttet af indholdet i den danske kiropraktoruddannelse. Der stilles også store krav til undervisningens forskningsbasering. Den danske kiropraktoruddannelse er her på forkant med udviklingen og har intet problem med at leve op til de stadigt stigende krav. Kiropraktik er som andre sundhedsprofessioner evidensbaseret. Det er ikke det samme som, at der med eet skal tilvejebringes evidens for alt det, der foretages af sundhedsprofessionerne, men evidensgrundlaget skal løbende udbygges, og det stiller selvsagt store krav til undervisningen og underviserne på den danske kiropraktoruddannelse. Der stilles således store krav til undervisningens forskningsbasering. Den danske kiropraktoruddannelse er her på forkant med udviklingen og har intet problem med at leve op til de stadigt stigende krav. Den teoretiske uddannelse er universitær, men den supplerende praktiske uddannelse af kiropraktorer foregår i kiropraktorklinikkerne. Det er af overordentlig stor betydning, at slutproduktet den fuldt uddannede kiropraktor har den højest mulige kvalitet. Det er derfor helt nødvendigt at få anskuet kiropraktoruddannelsen som en helhed. Som om der ikke er udfordringer nok, så skal kiropraktoruddannelsen også indrettes mod fremtiden. Den nye autorisationslov omtaler sygehusfunktioner for kiropraktorer, både på underordnet niveau og på overordnet niveau, og det må gives reelt indhold. Det er i overensstemmelse med det samlede sundhedsvæsens aktuelle og fremtidige udfordringer, at de faglige kiropraktorkompetencer udnyttes optimalt og fleksibelt med nødvendige overbygninger, for at tilstrækkeligt mange og kvalificerede sundhedspersoner kan medvirke i løsningen af opgaverne i sundhedsvæsenet. Dialogen om hvordan kiropraktorernes kompetencer konkret kan udnyttes i det samlede sundhedsvæsen er nødvendig, og DKF vil gerne have den startet, og startet seriøst. Indhold 02 Leder: Fremtidens kiropraktoruddannelse til debat 04 Temafokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse 06 Temafokus: Tag ansvar for din læring 08 Temareportage: Her går det godt, men nu vil vi videre 09 Temareportage: Kiropraktoridentitet til debat 10 En ny kiropraktorkandidats bekendelser 11 Boganmeldelse: Nyt billeddiagnostisk opslagsværk 13 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis 18 Kiropraktorerne op af hullerne! 20 Op af sofaen 21 Professorhjørnet: Ny professsor - hvad så? 23 Kort nyt 24 Markedspladsen Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Telefon Fax E-post: Bestyrelse Peter Kryger-Baggesen (formand) Telefon E-post: Joann Lundis (næstformand) Kent Højer Kristensen (kasserer) Alice Kongsted Jakob van Dijk Line Press Sørensen Jacob West Anders Udsen Broegaard (kasserer-suppleant) Dansk Kiropraktor Råd Nis Alnor (rådsformand) Telefon E-post: Sekretariatet Telefontid mandag til torsdag Direktør Ole Rasmussen E-post: Elisabeth Holst (konsulent) E-post: Antje Valore (sekretær) E-post: Jette Østergaard (sekretær) E-post: Diana Ziwes (sekretær) E-post: Karina Sol (konsulent) E-post: Tanja Skov Carlsen (konsulent) E-post: Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Ole Rasmussen Karina Sol Tanja Skov Carlsen Diana Ziwes Artikelforslag modtages på Deadline KIROPRAKTOREN nr. 6 Udkommer i uge 49. Deadline for annoncer: 13. november 2007 Abonnement Et års abonnement på KIROPRAKTOREN koster 480 kr. incl. moms. Grafisk tilrettelæggelse og ekspedition af annoncer Tuen-media as Åbogade 40, 8200 Århus N Telefon , fax E-post: Tryk Unitryk Forsidefoto Ulrik Jantzen 02 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

3 TEMA: UDDANNELSE TEMA: UDDANNELSE Regioner siger ja til specialistuddannelse Af videnskabsjournalist Birgit Brunsted Der ligger uudnyttede ressourcer hos kiropraktorerne, og dem må vi gøre aktive i en tid, hvor sundhedsvæsenet mangler hænder, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Orla Hav Når en nyslået kandidat i klinisk biomekanik forlader Syddansk Universitet med sit eksamensbevis i hånden, er det ikke for at hvile på laurbærrene. Uddannelsen til kiropraktor er blot det første skridt i en livslang læringsproces. Og det brændende spørgsmål er, om kiropraktorerne skal have en egentlig specialistuddannelse. Jeg mener, det er en logisk udvikling, at også kiropraktorer kan uddanne sig til specialister. Jeg kan faktisk ikke se, hvordan man kan komme uden om en specialistuddannelse i biomekanik, siger Jan Hartvigsen, nyudnævnt professor i klinisk biomekanik ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, og han tilføjer: På hospitalerne er der mangel på reumatologer og andre specialister i bevægeapparatet, gennemsnitsalderen er på den forkerte side af 50 år, og der er ikke megen tilgang til faget. Specialistuddannelse for kiropraktorer er noget, vi skal diskutere, og det er en spændende diskussion, siger professor Mogens Hørder, dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Man taler jo om, at man skal uddanne folk til hospitalssektoren. Den diskussion er politisk, og den skal vi deltage i. Det kan også få konsekvenser for kiropraktoruddannelsen. Vi skal have gavn af kiropraktorer Men sagen er, at der ikke er lavet en systematisk drøftelse, og at der er nogen, der skal sætte det i gang. Efter min mening skal det være Sundhedsministeriet - da man nedsatte Speciallægekommissionen, var det på regeringsniveau. Vi deltager gerne aktivt, når vi bliver inviteret, men vi kan ikke selv tage initiativet, siger Mogens Hørder, der ligesom Jan Hartvigsen mener, at det er vigtigt at høre, hvad aftagerne - og det er Danske Regioner - mener. Cheflæge Peder Jest, Rygcenter Ringe, er Danske Regioners repræsentant i Sundhedsstyrelsens Uddannelsesråd for kiropraktorers turnustjeneste. Han siger: Jeg mener, vi skal have gavn af, at vi uddanner kiropraktorer i Danmark, og de skal ikke kun arbejde i praksis. Kiropraktorerne skal også over i sygehussektoren, og de skal være særligt uddannede til at arbejde med de vanskeligste patienter i højt specialiserede funktioner, siger Peder Jest. Vi har spurgt formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Orla Hav (S), om hvordan regionerne stiller sig til sagen. Og han er positiv: Uudnyttede ressourcer Vi har den opfattelse, at der er nogle spændende muligheder i forhold til kiropraktorerne, og at der ligger uudnyttede ressourcer dér i forhold til sygehusvæsenet, siger han, efterhånden er kiropraktorerne så anerkendte og så fagligt velfunderede, at der er behov for at kigge på, hvordan man kan bruge den kompetence aktivt i vort sundhedsvæsen. En henvendelse fra Peder Jest vil være velkommen, og det vil bestemt ikke skade sagen, at det er en af lægerne fra det etablerede system, der kommer med et sådant forslag, siger Orla Hav. Vi er nødt til at være nytænkende og i front. Vi må kigge på lægeuddannelsen og se på hvilke krav, man stiller til deres specialistuddannelse, siger Peder Jest. Der er forskel på, når kiropraktorer arbejder i almen praksis og inden for specialområdet i sygehussektoren. Vi må udvide kiropraktorernes videreuddannelse til også at omfatte en specialistuddannelse i biomekanik, og reumatologerne kan ikke det område. Sundhedsstyrelsen har ingen planer Peder Jest tænker især på folkesygdommen dårlig ryg: En af de største kroniske grupper vi overhovedet har, er patienter med dårlig ryg. Der skal mere fokus på kroniske sygdomme. Man bliver nødt til at etablere rygcentre, og Rygcenter Ringe er et godt eksempel, siger han, helt i tråd med regeringens sundhedsprogram, hvor muskel- og skeletlidelser er en af de otte sygdomme, der skal sættes særligt ind over for. Derfor har jeg spurgt, om det ikke var hensigtsmæssigt at nedsætte en arbejdsgruppe, der ser på specialister i kiropraktik. Det er blevet verfet af af Sundhedsstyrelsen så jeg må anmode om, at nogle læger højere oppe i systemet tager stilling, siger cheflæge Peder Jest. Eva Hammershøy, der er chef for Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation, siger: Vi ved godt, at kiropraktorerne vil lave en specialistuddannelse, men der er ikke noget i gang for øjeblikket. Vi holder os til, at enhver uddannelse har brug for efteruddannelse, og vi tager ikke stilling nu. Kiropraktorerne har jo en lang og grundig uddannelse, men den vedrører dog kun et mindre område af kroppen, så der er ikke grundlag for en specialistuddannelse. Vil du vide mere: NIKKBs efteruddannelse: Syddansk Universitet Rygcenter Ringe Speciallægeuddannelsen: I Ugeskrift for Læger kan du finde en lang række artikler og debatindlæg om den nye speciallægeuddannelse: 04 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

4 TEMA: UDDANNELSE»Uddannelsen er god, og vi har først og fremmest en moderne kiropraktoruddannelse «Chokbølgeterapi FITPartner fører markedets bedste chok- og trykbølge apparater fra schweiziske Storz Medical AG til de bedste priser. mere end 30 referenceklinikker i Danmark. TAG ANSVAR FOR DIN LÆRING Af videnskabsjournalist Birgit Brunsted Tendensen går i retning af problemorienteret læring, og det betyder, at ansvaret for læring i højere grad ligger hos de studerende, siger professor Jan Hartvigsen. Storz Masterpuls MP50 R-SW Pris kr Radierende trykbølge 0-3 bar 0-11 Hz Transportabel Leasing fra kr ,- pr. måned 06 KIROPRAKTOREN NR Selvfølgelig skal ikke alle kiropraktorer være specialister, men efter- og videreuddannelse er en selvfølge i en verden, hvor ny viden og nye behandlingsmuligheder hele tiden kommer til. Det er vigtigt, at de studerende selv kan opretholde livslang læring, som begynder i det øjeblik, de forlader universitetet, siger professor Jan Hartvigsen, nyudnævnt professor i biomekanik ved Syddansk Universitet. Han mener, at det er en god forudsætning for at kunne opretholde livslang læring, at der overalt på de længerevarende uddannelser er en tendens til problembaseret læring. Det betyder færre forelæsninger og mere tid til øvelser og vejledning, hvor de studerende arbejder på egen hånd. Jeg mener, at problembaseret læring er bedre, fordi vi ved, at mængden af informationer, især inden for sundhedsvidenskaberne, stiger eksplosivt, fordi der foregår så fantastisk megen forskning rundt omkring i verden. Det er jo blevet sådan, at lærebøgerne er forældede, allerede når de udkommer, så vi må undervise efter videnskabelige artikler, siger Jan Hartvigsen. Den nye professor er selv uddannet i USA for 20 år siden. Hvordan ser han på den danske uddannelse i biomekanik? Selvstændigt og tværfagligt Uddannelsen er god, og vi har først og fremmest en moderne kiropraktoruddannelse, der sætter de studerende i stand til at tænke selv og uddanner dem til den nordeuropæiske måde at have et sundhedsvæsen på. I Danmark sætter vi de studerende i stand til at arbejde selvstændigt og tværfagligt og til at kunne fungere bredt i sundhedsvæsenet. - Skal kiropraktorerne ind på hospitalerne? Ja. For når man har en rigtig god uddannelse, vil man også bruge den. Og kiropraktorerne presser på, de vil være med, hvor det foregår. Og det går rigtig stærkt i disse år, siger Jan Hartvigsen. Den nye professor glæder sig også til samarbejdet med det nyoprettede Forskningsinitiativ for Fysioterapi under Institut for Idræt og Biomekanik På Syddansk Universitet. Det er allerede bemandet med dygtige fysioterapeuter, og vi er i gang med at udvikle samarbejdet. Man taler jo også meget om at gøre overgangen mellem de mellemlange og de videregående uddannelser smidigere, og det ser jeg som en god udvikling. De unge kandidater i klinisk biomekanik har som udgangspunkt den bedste uddannelse på højeste niveau og de bedste kompetencer til at tage sig af bevægeapparatet. Derfor skylder vi patienterne at gøre kiropraktoren langt mere central i behandlingen af lidelser i bevægeapparatet, både i primær- og i sekundær-sektoren. Ikke for kiropraktorernes skyld, men fordi det er den rigtige løsning, siger Jan Hartvigsen. Storz Masterpuls MP200 R-SW Pris kr Radierende trykbølge 0-5 bar 0-21 Hz LCD touchscreen Leasing fra kr ,- pr. måned Storz Duolith SD1 T-TOP F-SW & R-SW Pris kr Alle priser er ex. moms. Fokuserende chokbølge og radierende trykbølge Eneste apparat med mulighed for kombineret behandling Mulighed for blødgøring af arvæv, sårheling og knogleheling Leasing fra kr ,- pr. måned Vesterparken 5c DK-2630 Tåstrup Tlf FITPartner ApS er eneforhandler af chokbølgeudstyr fra Storz Medical AG. Teknologien udspringer fra nyrestensknusere som i dag er standard i behandlingen af nyresten på danske hospitaler. Storz Medical AG er ledende inden for dette felt og har flere patenter inden for teknologien. Chok- og trykbølger kan behandle en lang række kroniske tilstande, som før var meget svære at behandle og kunne kræve invasiv behandling. F.eks. plantar faciitis med/uden hælspore, skuldersmerter med/uden forkalkning af sene, fortykkelse og arvæv af acillessenen, golf- eller tennisalbue, springerknæ. Ydermere behandling af triggerpunkter og smidiggørelse af muskler.

5 DKF uddannelses temadag 2007 Der måtte hentes ekstra stole, da uddannelsestemadagen fandt sted tirsdag d. 25. september 2007 på SDU. Omtrent 40 deltagere var mødt op for at diskutere kiropraktorernes uddannelsessituation, og deltagerskaren talte ikke kun danske kiropraktorer, men også repræsentanter fra de norske og svenske kiropraktorforeninger. Kiropraktoridentitet til debat HER GÅR DET GODT, men nu vil vi videre Dekan Mogens Hørder konstaterer, at kiropraktoruddannelsen er helt i front. Thumbs-up til turnustjenesten fra Turnusudvalgsformand Michael Vaarst. Efter ordstyrer Alice Kongsteds velkomst indledte formand Peter Kryger-Baggesen med at uddybe, at DKF havde indkaldt til temadag for at markere, at det er tid til at påbegynde arbejdet med at definere, hvordan bredden i kandidatuddannelsen kan modsvares af konkrete videre- og efteruddannelsestilbud. Eva Lysgaard, chef for NIKKBS Efteruddannelsesenhed, belyste, hvordan man på NIKKB arbejder på at videreudvikle sine tilbud og sikre deres fortsatte behovs- og motivationsgrundlag. Man arbejder bl.a. med visionen om, at kiropraktorerne på sigt kan få økonomisk kompensation for deltagelse i efteruddannelse ligesom lægerne. Ledende kiropraktor Søren O Neill, Rygcenter Ringe, gik ud af den anden tangent i den postgraduate uddannelsessituation, og præsenterede sit arbejde med at udvikle videreuddannelsesmuligheder for kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Visionen er, at hospitalskiropraktorer skal kunne specialisere sig indenfor fx reumatologi, ortopædkirurgi, skadestuefunktioner m.m. På den måde kan kiropraktorkompetencerne komme bedst til gavn. Efter kaffepausen rettedes opmærksomheden mod kandidat- og turnusuddannelsen. Studieleder Henrik Hein Lauridsen fortalte om fornyelsen af studieordningerne. Når man om et par år er helt i mål, er kandidatuddannelsens forskningsfundament styrket væsentligt, ligesom der er sikret bedre sammenhæng og opbygning af studiet. Fra sin position som ledende overlæge ved Rygcenter Ringe, der varetager praktikdelen af kandidat-uddannelsen, tog Claus Manniche over og forklarede, hvordan man på centret sikrer, at også den kliniske del af uddannelsen sker i tæt konneks med den forskning, der foregår på Ringe, således at de studerende får indsigt i, hvordan man arbejder evidensbaseret. Dekan Mogens Hørder kunne ikke andet end være tilfreds. Med sig fra et netop overstået møde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde han nemlig en klar melding: Alle sundhedsuddannelser skal sikres høj forskningsintegration. Mogens Hørder kan konstatere, at den prægraduate kiropraktoruddannelse er med helt i front. Herefter vendte Hørder blikket mod implementeringen af den nye lov om akkreditering af videregående uddannelser, der har til sigte at sørge for, at kvaliteten af uddannelserne i Danmark sikres og udvikles. Som afrunding på oplæggene om den prægraduate kiropraktoruddannelse talte Koordinerende lektor Jens Jacobsen netop om sammenhængen mellem den præog den postgraduate del. Han skitserede, hvordan en specialistuddannelse kunne læne sig op af speciallægeuddannelsen. Slutteligt understregede han, at alle videreuddannelsestiltag skal tage afsæt i en afklaring af, hvilke kompetencer kiropraktoren anno 2007 besidder. Tilbage stod nu kun at få belyst turnustjenestens status og visioner. Denne opgave tilfaldt Michael Vaarst, der står i spidsen for DKF s turnusudvalg. Som praktiske grise, der varetager arbejdet med at organisere kurser for turnuskandidater og tutorer, kan turnusudvalget samstemmende med Uddannelsesrådet melde tilbage om et uddannelsesforløb, der er velorganiseret og velfunderet i DKF såvel økonomisk som administrativt, men som også savner bedre samarbejde med sundhedsmyndighederne om den fortsatte udvikling af kvalitet og indhold. Dagens afsluttende debat handlede bl.a. om sammenhæng mellem uddannelsesforløbene. En sammenhæng, der er vigtig, ikke kun mellem kandidat- og turnusuddannelsen, men også mellem den kliniske del af kandidatuddannelsen og forskningsindsatsen generelt. Noget, alle deltagere kunne enes om, var, at en af styrkerne ved den danske kiropraktoruddannelse er, at den er evidensbaseret. Det betyder bl.a., at også kiropraktoruddannelsen stiller krav om livslang læring til den enkelte kiropraktor, hvis professionen fortsat vil være i front, når det gælder specialisering i bevægeapparatslidelser. Ifølge deltagerne stiller netop kiropraktoruddannelsens høje faglige og teoretiske niveau professionen over for en stor udfordring i fremtiden, nemlig at definere hvad kiropraktorernes fremtidige identitet skal være. I erkendelse af, at den danske uddannelse er et fyrtårn internationalt set, og at de nyuddannede derfor ikke har nogen oplagte rollemodeller at spejle sig i, blev det påpeget, at Danmark også må gå i front med at definere en ny kiropraktoridentitet. At der er behov for at definere en ny klar kiropraktoridentitet, blev yderligere understreget under debatten, der handlede om professionens indtog i sekundærsektoren. Når de studerende starter i praktik, har mange nemlig allerede en kiropraktoridentitet, som ikke afspejler alle de nye muligheder og kompetencer, som kiropraktorer opnår i kraft af uddannelsen Hvorfor nu en temadag? Både kiropraktorkandidatuddannelsen og de forskellige former for efteruddannelse har gennemgået en markant udvikling siden etableringen af kiropraktoruddannelsen på SDU i Kiropraktorernes samlede uddannelsessituation skal indrettes mod fremtiden, og nye funktioner for kiropraktorer er i sigte. Med uddannelsestemadagen ønskede DKF at samle op på de uddannelsesmæssige visioner og udfordringer og markere, at de mange visioner på området må gives reelt indhold. på SDU. Blandt andet derfor skal der slås et slag for, at en stor del af den faglige udvikling også foregår inden for sekundærsektoren, og at det er vigtigt at være der også. Der var derfor enighed om, at det er af stor betydning at få fat i de studerende så tidligt i uddannelsesforløbet som muligt og synliggøre bredden i kiropraktorkompetencerne. Ikke mindst for at sikre en fremtidig rekruttering til faget. Med andre ord, der er masser at tage fat på, men hvis man skal dømme ud fra deltagernes engagement, så er der ingen tvivl om, at der er mange kræfter til at gå udfordringerne i møde. TSC/KS 08 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

6 I juni i år dimitterede 25 kiropraktorkandidater. Ved kandidatfesten tilfaldt boganmeldelse det Lars Top Møller æren at holde årets kandidattale. Læs talen her, og få indblik i, hvilke tanker en nyslået kiropraktor gør sig om fortiden, fremtiden og nutiden. En ny kiropraktorkandidats bekendelser Af kiropraktor Lars Top Møller Nyt billeddiagnostisk opslagsværk Fortid, fremtid, nutid Skal vi dvæle ved fortiden og glemme fremtiden? Skal vi arbejde for fremtiden og glemme fortiden? Skal vi leve i nuet og glemme tiden? Ær fortiden, søg fremtiden, og lev i nuet. Fortid, fremtid, nutid. 3 begreber som vi alle er en del af. I vores fortid ligger mange hårde læsetimer, skræmmende eksamener, men også dejlige minder, for i de sidste 5 år har vi studeret til kiropraktor. Et studie, som ikke bare kræver mange timer foran bøgerne, men også en stor kærlighed til at hjælpe andre mennesker. Og netop andre mennesker er grunden til, at jeg står her i dag. Vi har alle haft en studiegruppe, som har hjulpet os igennem de mange eksamener. Når man nu sidder til de mange forelæsninger, kan man let miste overblikket. Derfor er det vigtigt, at man har en masse gode studiekammerater til at hjælpe sig - og ikke mindst gode huskeregler. De gængse her på studiet har været: Tib. Dic. van hall ; Uden S2,S3,S4 - ingen sjov med piger. De bedste er nu altid dem, man selv får lavet. Jeg sad en dag til en fysiologitime og skulle lære, hvordan et EKG er opbygget. Der er 5 vigtige takker på det EKG, og de hedder: p q r s t. Hvordan pokker husker jeg det? tænkte jeg, og begyndte at finde på en god huskeregel. Som Arkimedes i et badekar kom jeg pludselig på en genial tanke. Jeg prikker Jan på skulderen og siger: Bare brug forbogstaverne til at lave sætningen: På Quarks røv sparker Tjalfe. Jan kigger forundret på mig og siger: Lars, det er jo bare alfabetets rækkefølge startende fra p Ja, det er let at miste overblikket, hvis man ikke har sin studiegruppe Studiegruppementaliteten skal vi alle tage med os i vores fremtidige arbejde, da det er via vilje til samarbejde og gensidig støtte, at man som kiropraktor kan sikre, at ens patienter får den bedst mulige behandling. Og det er vel det, vi alle håber på at opnå. For hvad er en god kiropraktor? Jeg tror ikke, at patienter kun vælger kiropraktor ud fra, om han eller hun via et lille knæk hurtigt kan få dem på højkant igen. Jeg tror på, at patienter vælger en kiropraktor, der tør tage det ansvar, det er at have et menneskeliv i hænderne. Ligesom Spiderman skal vi huske følgende: With great power comes great responsability, og great power det har vi. Vi er blevet udstyret med en viden og nogle praktiske færdigheder, som ikke findes i nogen anden uddannelse. Og det skal vi være stolte af. Efter 5 år er det nu blevet nutid for os, og for præcis en uge siden stod vi alle til afsluttende eksamen på Ringe Rygcenter. Her gennemgik vi alle de velkendte følelser; nervøsitet, alvor, spænding, frygt og glæde. I dag er der kun glæde. Glæden over, at vi alle skal ud og opleve verdenen fra et nyt og spændende synspunkt, nemlig kiropraktorens synspunkt. I fremtiden er det vores tur til at male kiropraktikkens verdensbillede stort og stærkt. Dette gør vi ikke ved at gå ud og være solostjerner på kiropraktikkens himmel, men ved at hjælpe hinanden og fælles oplyse den danske, norske og svenske befolkning om, at vi er klar til at tage det ansvar, der skal til. Kære kandidater, mit bedste råd er: Glem aldrig, at du ikke var alene om at komme så langt, som du er kommet nu, og at du heller ikke er alene om at komme endnu længere. Til slut er der bare at sige tak, tak til mine studiekammerater: Uden jer havde jeg aldrig stået her. Mange kiropraktorer er bekendte med Terry Yochums og Lindsay Rowes glimrende radiologikompendium i to bind Essentials of Skeletal Radiology, som er et nyttigt værktøj i kiropraktorpraksis. Kompendiet er både velegnet til undervisningsbrug og som opslagsværk for den erfarne kliniker, idet det indeholder både tekniske og diagnostiske aspekter af røntgenundersøgelser af alle relevante led i kroppen. I dag bliver en stadig større del af de billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet varetaget af andre modaliteter end røntgen, især MR og CT. Hvad angår disse modaliteter og udredningen af rygsmerter, så mangler Essentials of Skeletal Radiology en del. Spinal Imaging Diagnostic Imaging of the Spine and Spinal Cord er en radiologibog, som udkom tidligere i år og som kan udfylde denne mangel. Bogen er ment som et værktøj til klinikere, som anvender billeddiagnostik som en del af udredningen af patienter med rygsmerter. Hvor Essentials of Skeletal Radiology som sagt fokuserer på røntgen, så fokuserer Spinal Imaging på CT og MR uden at udelade røntgen helt. Bogen indeholder afsnit, som omhandler rygsøjlens Af kiropraktor Tue Secher Jensen Spinal Imaging Diagnostic Imaging of the Spine and Spinal Cord 601 sider. Goethem J.V., van den Hauwe L., Parizel P.M. (Eds.) Springer, Pris hos internetboghandelen Saxo.com kr. 2159,95. embryonale udvikling, rygsøjlen hos børn, biomekanik, degenerative lidelser, traumer, tumorer, infektioner, scolioser, knoglemarvslidelser (inkl. Modic forandringer), spondyloarthropatier og undersøgelser af sacrum. Bogen er overskuelig og godt opbygget. Teksten er let læselig, velskrevet og referencerne er opdaterede. Som det sømmer sig for en radiologibog, så er Spinal Imaging rigeligt illustreret med godt udvalgte billeder af en utrolig god kvalitet. Som en ekstra bonus for klinikeren er der desuden et helt kapitel om evidence based medicine for low back pain skrevet af Maurits W. van Tulder og Bart Koes, som er et par af de store navne indenfor Cochrane-samarbejdet. I dette afsnit opridses evidensen for behandlingen af patienter med akutte og længerevarende rygsmerter, som er relevant læsning for enhver kliniker. Spinal Imaging er en god, tidssvarende og relevant fagbog, både som oplagsværk og som undervisningsmatieriale idet den, som ovenfor beskrevet, dækker et billeddiagnostisk område, som er i rivende udvikling. Den vil være et godt supplement til andre radiologiske fagbøger, som dækker CT og MR i mindre grad. Essential of Skeletal Radiology tredje udgave, 1800 sider. Yochum T.R., Rowe L.J. (Eds.) Lippincott Williams and Wilkins, Pris hos internetboghandelen Saxo.com kr. 1879,95. Tue Secher Jensen er ph.d.- studerende ved Rygcenter Ringes Rygforskningscenter, som er en del af SDU s tværfaglige forskningscenter Clinical Locomotion Science. Desuden er Tue Secher Jensen rådsmedlem i Dansk Kiropraktor Råd. 10 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

7 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Spændende nyt forskningsprojekt på NIKKB: - Børn og unge i dansk kiropraktorpraksis hvor mange og hvorfor? Af Annette Jørgensen kiropraktor, ph.d., forskerspire ved NIKKB I klinikkerne ser vi flere og flere patienter under 18 år. Da forskningen på dette område hidtil har været begrænset til kolik-studier, er det et felt som kræver mere forskning, så flere børn og unge kan få glæde af den specialistviden som kiropraktoren har på bevægeapparatsområdet. klinikker, og projektgruppen håber, at projektet vil blive positivt modtaget. Vi vil derfor glæde os over alle de spørge-skemaer, I får udfyldt af jeres nye patienter under 18 år i den måned projektet kører i netop jeres klink. Jo flere udfyldte spørgeskemaer vi modtager, desto bedre kan vi beskrive denne patientprofil. POWER POWER NIKKB udbygger derfor dette vigtige forskningsområde, og vi har startet et forskningsprojekt, hvor vi vil kortlægge børn og unges brug af kiropraktisk behandling. Vi undersøger blandt andet: Hvilke aldersgrupper under 18 år bruger det mest, og hvad er årsagen til, at de konsulterer kiropraktoren? Projektet startede 1. september 2007 og kører frem til 1. september 2008, hvor alle danske klinikker vil deltage via lodtrækning. Projektet kører hver måned i 21 klinikker. For at projektet skal lykkes, er det vigtigt, at der etableres et godt samarbejde med de enkelte Resultatet af projektet skal give os den nødvendige viden om, i hvilke områder af kiropraktik til børn og unge vi skal planlægge fremtidens forskning. Resultatet skal benyttes i udvælgelsen af fremtidens indsatsområder, og projektets resultater vil danne baggrund for designet af flere fremtidige forskningsprojekter, blandt andet på NIKKB. Rapporten vil også kunne bruges som redskab til at synliggøre kiropraktorens ekspertviden om bevægeapparatet i forhold til den yngre befolkning, og vi kan med resultaterne i hånden være med til at give den yngre befolkning bedre viden om bevægeapparatet. Projektansvarlig er seniorforsker Lise Hestbæk (kiropraktor, ph.d.) POWER

8 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Prægraduat, for alvor Af Mads Viberg Brunse, prægraduat forsker på SDU Et par år som instruktor i palpation havde givet mig en fornemmelse af, at Institut for Idræt og Biomekanik ikke var noget kedeligt sted at arbejde. Mit fokus i studiet havde længe været på kiropraktikkens kliniske dele, hvilket holdt dampen oppe i arbejdet med andre og mere tørre aspekter af vores uddannelse. Efter sidste sommers verdenskongres for kiropraktorstuderende i Melbourne, begyndte forskerens indgangsvinkel på kiropraktikken at fylde mere i min bevidsthed. En del af foredragene på kongressen omhandlede den kiropraktiske forskning og dennes rolle for vores fremtid som sundhedsfaglig profession. Denne pointe havde jeg flere gange lagt øre til på vores eget fakultet, men den internationale vinkel på emnet satte noget i gang. Langsomt fik jeg den idé, at forskermiljøet måske var noget for mig. Jeg opsøgte seniorforsker Jan Hartvigsen på NIKKB og præsenterede ham for mine prægraduate ønsker om at forske på fuld tid. Der gik ca. 5 min. før han havde fundet det helt rigtige projekt til mig. Jeg kunne ikke have forestillet mig et koncept så skræddersyet til mine ønsker, som det, der her blev præsenteret for mig: Tæt samarbejde med kiropraktorer allerede involveret i forskning Det at skulle undersøge og inkludere rigtige patienter i projektet At blive støttet af forskere fra både NIKKB og SDU Efter officielt at have sagt ja tak til udfordringen om at undersøge reproducerbarheden af FUMU-protokollen, gik der nogen tid før finansieringen faldt på plads. Men da konklusionerne fra reproducerbarhedsstudiet skulle indgå i Mette J. Stochkendahls igangværende ph.d.-afhandling om CARPA på NIKKB, startede vi, af tidshensyn, mit projekt alligevel. Således gennemførte jeg mit 7. semester sideløbende med det prægraduate arbejde. Jeg pendlede mellem OUH, SDU og NIKKB, hvor jeg fik indblik i en forskers arbejde samt samarbejdet med ressourcestærke personer i forskermiljøet på både NIKKB og SDU. Dette gav mig fornemmelsen af at arbejde som en del af et team samt at bidrage til den >> Mette J. Stochkendahl om samarbejdet med Mads: Han er kommet med en entusiasme, der smitter, og samtidig en masse gå-på-mod. Han stiller de spørgsmål, der betyder, at jeg af og til må tænke projektets procedurer og videnskabelige karakter efter. Og da arbejdet indgår i ph.d.- projektet, er det vigtigt, at hans arbejde og resultater er videnskabeligt gode. Et prægraduat projekt, der involverer patientkontakt er med til at modne, både hvad angår kliniske færdigheder, forskningsmæssig og ikke mindst menneskeligt. evidensbaserede kiropraktiske forskning. Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse besluttede at støtte projektet i maj 2007 og indskrivningen blev officiel pr. 1. september Omvæltningen fra min arbejdsdag som studerende til forskerstuderende var mærkbar. Pludselig var jeg ansvarlig for koordineringen af, ikke kun mit eget arbejde, men også mine projektsamarbejdspartnere. Jeg blev hurtigt mit nye ansvar bevidst, og med hjælp fra mine vejledere, fik jeg fundet den sti, som forhåbentlig vil føre til succes for mit projekt. Det har været en kærkommen udfordring for mig i løbet af forsommeren 2007 at arbejde med inklusionen af patienter. Hvis der er noget, jeg har manglet på mine første år på kiropraktorstudiet, er det kontakt til patienter. Denne relation har jeg fået via projektets patientinklusion i løbet af forsommeren Arbejdet med mennesker, er meget vigtigt for min motivation, og at projektet har en klinisk vinkel, bliver en vigtig faktor i mit arbejde det næste år. Således mister jeg ikke fokus fra kiropraktikken, hvilket for mig er fornemmelsen af at hjælpe mennesker med min diagnostiske kunnen og ikke mindst med mine hænder. Afhængig af vejr og vind vil projektet bære frugt engang i forsommeren 2008, og jeg er nu klar til at fortsætte min vækst som forskerspire for alvor. Om Mads Viberg Brunse 25 år og har læst klinisk biomekanik i fire år. Har været i FNKS (foreningen af nordiske kiropraktorstuderende) bestyrelse i to år, og WCCS- (World Congress of Chiropractic Students) delegeret for SDU i tre år. Han har været involveret i studiets og fagets politiske aspekter de sidste tre år, men holder nu en pause for bedre at kunne fokusere på forskningen. Om den prægraudate forskeruddannelse Studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU har mulighed for at tilmelde sig en etårig forskeruddannelse på fuld tid. Uddannelse afsluttes med en prægraduat forskerafhandling, som afsluttes mundtligt. Aflønning sker gennem et skolarstipendium der søges fra tilgængelige fonde (f.eks. Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom), og den prægraduate studerende kan sideløbende følge ph.d.-kurser. Efteruddannelsen - hvor kommer vi fra - hvor vil vi hen? -Vigtig behovsanalyse på vej Af Eva Lysgaard kiropraktor, efteruddannelseschef ved NIKKB Den kiropraktiske efteruddannelse står over for store og spændende udfordringer i de kommende år. I takt med at vores anerkendelse i den øvrige sundhedssektor stiger og vores samarbejde med andre professioner udvides, stiger også forventningerne og kravene til vores viden og færdigheder. Som kliniker har man mange roller og det kan være svært at prioritere, hvilke kompetencer man vil styrke i sin egen efteruddannelse. På NIKKB forsøger vi på årsbasis at favne alle roller i et bredt og varieret tilbud, men med vægt på den faglige ekspert og sundhedsfremmeren. Der er størst søgning på kurser, der støtter og opdaterer den faglige ekspert, og det har vi selvfølgelig lyttet til. I betragtning af, at kiropraktorerne bruger både egen fritid og penge til deres efteruddannelse, er der en flot kursusdeltagelse. Det er vi på NIKKB både glade for og på professionens vegne stolte over. Dette ændrer dog ikke på, at hvis vi sammenligner os med andre sundhedsprofessioner, f.eks. lægerne, kunne deltagelsen være hyppigere og komme fra en større del af den kiropraktiske profession. Vi har på NIKKB nogle formodninger om hvilke faktorer, der er begrænsende i forhold til kiropraktorernes deltagelse i efteruddannelse. Vi tror f.eks., at det er en begrænsning, at tilbudene ligger i weekenderne. Den sparsomme fritid vi har, vil vi gerne dele med familie og venner. Og selvom vi forsøger at holde kursusafgiften på et lavt niveau, kan den økonomiske faktor også være en stopklods for deltagelse. Der er også den mulighed, at vores kursusudbud bare ikke rammer den enkeltes interesse præcist nok. Faktum er, at vi ikke ved det. Vi har derfor behov for mere information til at tilrettelægge efteruddannelsen bedre, og vi skal afdække flere områder. Først skal vi finde ud af, hvem kiropraktorerne er. En kiropraktor er både den kliniker, der er uddannet i udlandet for år siden og kollegaen, der er uddannet på SDU for blot 4 år siden. Begge grupper har brug for efteruddannelse, og de repræsenterer meget forskellige kompetencer og har derfor forskellige behov. Efteruddannelsens opgave er at tilbyde opdatering og støtte til de kompetencer, der er vigtige for den opdaterede kiropraktor år Det er vigtigt at afdække, hvilke kompetencer, der er til stede i de forskellige grupper af kiropraktorer for at vide, hvor det er vigtigt at sætte ind. Derudover skal vi finde ud af, hvad det er kiropraktorerne vil have. Spørgsmålene er bl.a.: Hvordan får vi fat i flest muligt, hvad er det I gerne vil have, og er der nogle, der slet ingenting vil have - og hvorfor ikke? Vi tænker både på det faglige indhold og på de mere praktiske foranstaltninger: Hvornår, hvor henne og hvor meget? NIKKB har vurderet, at det er så vigtige spørgsmål, at vi i samarbejde med SDU udfører en behovsanalyse blandt alle kiropraktorer. Vi håber, forventer og glæder os til en stor deltagelse. Behovsanalysen vil blive sendt ud til jer i form af et elektronisk spørgeskema i løbet af efteråret, og vi venter spændt på jeres svar. Resultatet af analysen vil vi bruge som værktøj i en mere langsigtet planlægning af efteruddannelsen. Afslutningsvis er svaret på, hvor vi vil hen, i store træk noget vi som kiropraktorer, selv kan bestemme og analysen er derfor et værktøj, der kan fortælle os, hvad I mener. Så derfor denne velmente opfordring til at deltage. >> Efteruddannelsens opgave er at tilbyde opdatering og støtte til de kompetencer, der er vigtige for den opdaterede kiropraktor år 2007.

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket? Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: ULTRALYD I KIROPRAKTORPRAKSIS Uddannelse afgørende NIKKB NYT Ny MTV om tværfaglig indsats for rygpatienter UNDERSØGELSE Hvad betyder knækket?

Læs mere

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten

tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening tema: KiroprAKtorer uden praksisoverenskomst Frustration over stram styring nikkb-nyt: efteruddannelse udvider horisonten ForsKning: Millionstøtte

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet NR.5 2009 KIROPRAKTOREN

Læs mere

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0

xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening xxx status på regionalt arbejde xxx Planer for kiropraktik i alle regioner nu xxx nikkb nyt xxx NIKKB præsenterer KirPACS 2.0 xxx specialeprisen 2010

Læs mere

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling

NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktik verden rundt PRÆSENTATION: DKF s nye direktør NIKKB NYT: Samarbejde om kvalitetsudvikling NR.3 2009 KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

fødder; fascinerende og forsømte

fødder; fascinerende og forsømte MEdLEMSBLAd FOr StAtSAutOriSErEdE FOdtErAPEutEr NOVEMBEr 2009 9 fødder; fascinerende og forsømte StyrEgruPPE giver HELiKOPtErPErSPEKtiV PÅ diabetes SæNK SKuLdrENE Og SLiP SPæNdiNgSHOVEdPiNEN SE SKAttErEgLErNE

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere