NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder OKTOBER 2007 Fremtidens kiropraktoruddannelse til debat Kiropraktoruddannelsen her i landet har eksisteret siden 1994 i første omgang med mulighed for på Odense Universitet - som det jo hed dengang - at kunne tage den teoretiske del af kiropraktoruddannelsen. Den helt store udfordring i den forbindelse var naturligvis overhovedet at få skabt grundlaget for etableringen af en dansk kiropraktoruddannelse, og det krævede mange års målrettet forberedelse af og samarbejde mellem kiropraktorerne og med universitetet. Ikke mindst krævede det, at der var den fornødne politiske opbakning. Opfattelsen af kiropraktorers virksomhedsområde er blevet udvidet til at omfatte hele bevægeapparatet, og den udvikling er blevet understøttet af indholdet i den danske kiropraktoruddannelse. Der stilles også store krav til undervisningens forskningsbasering. Den danske kiropraktoruddannelse er her på forkant med udviklingen og har intet problem med at leve op til de stadigt stigende krav. Kiropraktik er som andre sundhedsprofessioner evidensbaseret. Det er ikke det samme som, at der med eet skal tilvejebringes evidens for alt det, der foretages af sundhedsprofessionerne, men evidensgrundlaget skal løbende udbygges, og det stiller selvsagt store krav til undervisningen og underviserne på den danske kiropraktoruddannelse. Der stilles således store krav til undervisningens forskningsbasering. Den danske kiropraktoruddannelse er her på forkant med udviklingen og har intet problem med at leve op til de stadigt stigende krav. Den teoretiske uddannelse er universitær, men den supplerende praktiske uddannelse af kiropraktorer foregår i kiropraktorklinikkerne. Det er af overordentlig stor betydning, at slutproduktet den fuldt uddannede kiropraktor har den højest mulige kvalitet. Det er derfor helt nødvendigt at få anskuet kiropraktoruddannelsen som en helhed. Som om der ikke er udfordringer nok, så skal kiropraktoruddannelsen også indrettes mod fremtiden. Den nye autorisationslov omtaler sygehusfunktioner for kiropraktorer, både på underordnet niveau og på overordnet niveau, og det må gives reelt indhold. Det er i overensstemmelse med det samlede sundhedsvæsens aktuelle og fremtidige udfordringer, at de faglige kiropraktorkompetencer udnyttes optimalt og fleksibelt med nødvendige overbygninger, for at tilstrækkeligt mange og kvalificerede sundhedspersoner kan medvirke i løsningen af opgaverne i sundhedsvæsenet. Dialogen om hvordan kiropraktorernes kompetencer konkret kan udnyttes i det samlede sundhedsvæsen er nødvendig, og DKF vil gerne have den startet, og startet seriøst. Indhold 02 Leder: Fremtidens kiropraktoruddannelse til debat 04 Temafokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse 06 Temafokus: Tag ansvar for din læring 08 Temareportage: Her går det godt, men nu vil vi videre 09 Temareportage: Kiropraktoridentitet til debat 10 En ny kiropraktorkandidats bekendelser 11 Boganmeldelse: Nyt billeddiagnostisk opslagsværk 13 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis 18 Kiropraktorerne op af hullerne! 20 Op af sofaen 21 Professorhjørnet: Ny professsor - hvad så? 23 Kort nyt 24 Markedspladsen Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Telefon Fax E-post: Bestyrelse Peter Kryger-Baggesen (formand) Telefon E-post: Joann Lundis (næstformand) Kent Højer Kristensen (kasserer) Alice Kongsted Jakob van Dijk Line Press Sørensen Jacob West Anders Udsen Broegaard (kasserer-suppleant) Dansk Kiropraktor Råd Nis Alnor (rådsformand) Telefon E-post: Sekretariatet Telefontid mandag til torsdag Direktør Ole Rasmussen E-post: Elisabeth Holst (konsulent) E-post: Antje Valore (sekretær) E-post: Jette Østergaard (sekretær) E-post: Diana Ziwes (sekretær) E-post: Karina Sol (konsulent) E-post: Tanja Skov Carlsen (konsulent) E-post: Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Ole Rasmussen Karina Sol Tanja Skov Carlsen Diana Ziwes Artikelforslag modtages på Deadline KIROPRAKTOREN nr. 6 Udkommer i uge 49. Deadline for annoncer: 13. november 2007 Abonnement Et års abonnement på KIROPRAKTOREN koster 480 kr. incl. moms. Grafisk tilrettelæggelse og ekspedition af annoncer Tuen-media as Åbogade 40, 8200 Århus N Telefon , fax E-post: Tryk Unitryk Forsidefoto Ulrik Jantzen 02 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

3 TEMA: UDDANNELSE TEMA: UDDANNELSE Regioner siger ja til specialistuddannelse Af videnskabsjournalist Birgit Brunsted Der ligger uudnyttede ressourcer hos kiropraktorerne, og dem må vi gøre aktive i en tid, hvor sundhedsvæsenet mangler hænder, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Orla Hav Når en nyslået kandidat i klinisk biomekanik forlader Syddansk Universitet med sit eksamensbevis i hånden, er det ikke for at hvile på laurbærrene. Uddannelsen til kiropraktor er blot det første skridt i en livslang læringsproces. Og det brændende spørgsmål er, om kiropraktorerne skal have en egentlig specialistuddannelse. Jeg mener, det er en logisk udvikling, at også kiropraktorer kan uddanne sig til specialister. Jeg kan faktisk ikke se, hvordan man kan komme uden om en specialistuddannelse i biomekanik, siger Jan Hartvigsen, nyudnævnt professor i klinisk biomekanik ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, og han tilføjer: På hospitalerne er der mangel på reumatologer og andre specialister i bevægeapparatet, gennemsnitsalderen er på den forkerte side af 50 år, og der er ikke megen tilgang til faget. Specialistuddannelse for kiropraktorer er noget, vi skal diskutere, og det er en spændende diskussion, siger professor Mogens Hørder, dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Man taler jo om, at man skal uddanne folk til hospitalssektoren. Den diskussion er politisk, og den skal vi deltage i. Det kan også få konsekvenser for kiropraktoruddannelsen. Vi skal have gavn af kiropraktorer Men sagen er, at der ikke er lavet en systematisk drøftelse, og at der er nogen, der skal sætte det i gang. Efter min mening skal det være Sundhedsministeriet - da man nedsatte Speciallægekommissionen, var det på regeringsniveau. Vi deltager gerne aktivt, når vi bliver inviteret, men vi kan ikke selv tage initiativet, siger Mogens Hørder, der ligesom Jan Hartvigsen mener, at det er vigtigt at høre, hvad aftagerne - og det er Danske Regioner - mener. Cheflæge Peder Jest, Rygcenter Ringe, er Danske Regioners repræsentant i Sundhedsstyrelsens Uddannelsesråd for kiropraktorers turnustjeneste. Han siger: Jeg mener, vi skal have gavn af, at vi uddanner kiropraktorer i Danmark, og de skal ikke kun arbejde i praksis. Kiropraktorerne skal også over i sygehussektoren, og de skal være særligt uddannede til at arbejde med de vanskeligste patienter i højt specialiserede funktioner, siger Peder Jest. Vi har spurgt formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Orla Hav (S), om hvordan regionerne stiller sig til sagen. Og han er positiv: Uudnyttede ressourcer Vi har den opfattelse, at der er nogle spændende muligheder i forhold til kiropraktorerne, og at der ligger uudnyttede ressourcer dér i forhold til sygehusvæsenet, siger han, efterhånden er kiropraktorerne så anerkendte og så fagligt velfunderede, at der er behov for at kigge på, hvordan man kan bruge den kompetence aktivt i vort sundhedsvæsen. En henvendelse fra Peder Jest vil være velkommen, og det vil bestemt ikke skade sagen, at det er en af lægerne fra det etablerede system, der kommer med et sådant forslag, siger Orla Hav. Vi er nødt til at være nytænkende og i front. Vi må kigge på lægeuddannelsen og se på hvilke krav, man stiller til deres specialistuddannelse, siger Peder Jest. Der er forskel på, når kiropraktorer arbejder i almen praksis og inden for specialområdet i sygehussektoren. Vi må udvide kiropraktorernes videreuddannelse til også at omfatte en specialistuddannelse i biomekanik, og reumatologerne kan ikke det område. Sundhedsstyrelsen har ingen planer Peder Jest tænker især på folkesygdommen dårlig ryg: En af de største kroniske grupper vi overhovedet har, er patienter med dårlig ryg. Der skal mere fokus på kroniske sygdomme. Man bliver nødt til at etablere rygcentre, og Rygcenter Ringe er et godt eksempel, siger han, helt i tråd med regeringens sundhedsprogram, hvor muskel- og skeletlidelser er en af de otte sygdomme, der skal sættes særligt ind over for. Derfor har jeg spurgt, om det ikke var hensigtsmæssigt at nedsætte en arbejdsgruppe, der ser på specialister i kiropraktik. Det er blevet verfet af af Sundhedsstyrelsen så jeg må anmode om, at nogle læger højere oppe i systemet tager stilling, siger cheflæge Peder Jest. Eva Hammershøy, der er chef for Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation, siger: Vi ved godt, at kiropraktorerne vil lave en specialistuddannelse, men der er ikke noget i gang for øjeblikket. Vi holder os til, at enhver uddannelse har brug for efteruddannelse, og vi tager ikke stilling nu. Kiropraktorerne har jo en lang og grundig uddannelse, men den vedrører dog kun et mindre område af kroppen, så der er ikke grundlag for en specialistuddannelse. Vil du vide mere: NIKKBs efteruddannelse: Syddansk Universitet Rygcenter Ringe Speciallægeuddannelsen: I Ugeskrift for Læger kan du finde en lang række artikler og debatindlæg om den nye speciallægeuddannelse: 04 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

4 TEMA: UDDANNELSE»Uddannelsen er god, og vi har først og fremmest en moderne kiropraktoruddannelse «Chokbølgeterapi FITPartner fører markedets bedste chok- og trykbølge apparater fra schweiziske Storz Medical AG til de bedste priser. mere end 30 referenceklinikker i Danmark. TAG ANSVAR FOR DIN LÆRING Af videnskabsjournalist Birgit Brunsted Tendensen går i retning af problemorienteret læring, og det betyder, at ansvaret for læring i højere grad ligger hos de studerende, siger professor Jan Hartvigsen. Storz Masterpuls MP50 R-SW Pris kr Radierende trykbølge 0-3 bar 0-11 Hz Transportabel Leasing fra kr ,- pr. måned 06 KIROPRAKTOREN NR Selvfølgelig skal ikke alle kiropraktorer være specialister, men efter- og videreuddannelse er en selvfølge i en verden, hvor ny viden og nye behandlingsmuligheder hele tiden kommer til. Det er vigtigt, at de studerende selv kan opretholde livslang læring, som begynder i det øjeblik, de forlader universitetet, siger professor Jan Hartvigsen, nyudnævnt professor i biomekanik ved Syddansk Universitet. Han mener, at det er en god forudsætning for at kunne opretholde livslang læring, at der overalt på de længerevarende uddannelser er en tendens til problembaseret læring. Det betyder færre forelæsninger og mere tid til øvelser og vejledning, hvor de studerende arbejder på egen hånd. Jeg mener, at problembaseret læring er bedre, fordi vi ved, at mængden af informationer, især inden for sundhedsvidenskaberne, stiger eksplosivt, fordi der foregår så fantastisk megen forskning rundt omkring i verden. Det er jo blevet sådan, at lærebøgerne er forældede, allerede når de udkommer, så vi må undervise efter videnskabelige artikler, siger Jan Hartvigsen. Den nye professor er selv uddannet i USA for 20 år siden. Hvordan ser han på den danske uddannelse i biomekanik? Selvstændigt og tværfagligt Uddannelsen er god, og vi har først og fremmest en moderne kiropraktoruddannelse, der sætter de studerende i stand til at tænke selv og uddanner dem til den nordeuropæiske måde at have et sundhedsvæsen på. I Danmark sætter vi de studerende i stand til at arbejde selvstændigt og tværfagligt og til at kunne fungere bredt i sundhedsvæsenet. - Skal kiropraktorerne ind på hospitalerne? Ja. For når man har en rigtig god uddannelse, vil man også bruge den. Og kiropraktorerne presser på, de vil være med, hvor det foregår. Og det går rigtig stærkt i disse år, siger Jan Hartvigsen. Den nye professor glæder sig også til samarbejdet med det nyoprettede Forskningsinitiativ for Fysioterapi under Institut for Idræt og Biomekanik På Syddansk Universitet. Det er allerede bemandet med dygtige fysioterapeuter, og vi er i gang med at udvikle samarbejdet. Man taler jo også meget om at gøre overgangen mellem de mellemlange og de videregående uddannelser smidigere, og det ser jeg som en god udvikling. De unge kandidater i klinisk biomekanik har som udgangspunkt den bedste uddannelse på højeste niveau og de bedste kompetencer til at tage sig af bevægeapparatet. Derfor skylder vi patienterne at gøre kiropraktoren langt mere central i behandlingen af lidelser i bevægeapparatet, både i primær- og i sekundær-sektoren. Ikke for kiropraktorernes skyld, men fordi det er den rigtige løsning, siger Jan Hartvigsen. Storz Masterpuls MP200 R-SW Pris kr Radierende trykbølge 0-5 bar 0-21 Hz LCD touchscreen Leasing fra kr ,- pr. måned Storz Duolith SD1 T-TOP F-SW & R-SW Pris kr Alle priser er ex. moms. Fokuserende chokbølge og radierende trykbølge Eneste apparat med mulighed for kombineret behandling Mulighed for blødgøring af arvæv, sårheling og knogleheling Leasing fra kr ,- pr. måned Vesterparken 5c DK-2630 Tåstrup Tlf FITPartner ApS er eneforhandler af chokbølgeudstyr fra Storz Medical AG. Teknologien udspringer fra nyrestensknusere som i dag er standard i behandlingen af nyresten på danske hospitaler. Storz Medical AG er ledende inden for dette felt og har flere patenter inden for teknologien. Chok- og trykbølger kan behandle en lang række kroniske tilstande, som før var meget svære at behandle og kunne kræve invasiv behandling. F.eks. plantar faciitis med/uden hælspore, skuldersmerter med/uden forkalkning af sene, fortykkelse og arvæv af acillessenen, golf- eller tennisalbue, springerknæ. Ydermere behandling af triggerpunkter og smidiggørelse af muskler.

5 DKF uddannelses temadag 2007 Der måtte hentes ekstra stole, da uddannelsestemadagen fandt sted tirsdag d. 25. september 2007 på SDU. Omtrent 40 deltagere var mødt op for at diskutere kiropraktorernes uddannelsessituation, og deltagerskaren talte ikke kun danske kiropraktorer, men også repræsentanter fra de norske og svenske kiropraktorforeninger. Kiropraktoridentitet til debat HER GÅR DET GODT, men nu vil vi videre Dekan Mogens Hørder konstaterer, at kiropraktoruddannelsen er helt i front. Thumbs-up til turnustjenesten fra Turnusudvalgsformand Michael Vaarst. Efter ordstyrer Alice Kongsteds velkomst indledte formand Peter Kryger-Baggesen med at uddybe, at DKF havde indkaldt til temadag for at markere, at det er tid til at påbegynde arbejdet med at definere, hvordan bredden i kandidatuddannelsen kan modsvares af konkrete videre- og efteruddannelsestilbud. Eva Lysgaard, chef for NIKKBS Efteruddannelsesenhed, belyste, hvordan man på NIKKB arbejder på at videreudvikle sine tilbud og sikre deres fortsatte behovs- og motivationsgrundlag. Man arbejder bl.a. med visionen om, at kiropraktorerne på sigt kan få økonomisk kompensation for deltagelse i efteruddannelse ligesom lægerne. Ledende kiropraktor Søren O Neill, Rygcenter Ringe, gik ud af den anden tangent i den postgraduate uddannelsessituation, og præsenterede sit arbejde med at udvikle videreuddannelsesmuligheder for kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Visionen er, at hospitalskiropraktorer skal kunne specialisere sig indenfor fx reumatologi, ortopædkirurgi, skadestuefunktioner m.m. På den måde kan kiropraktorkompetencerne komme bedst til gavn. Efter kaffepausen rettedes opmærksomheden mod kandidat- og turnusuddannelsen. Studieleder Henrik Hein Lauridsen fortalte om fornyelsen af studieordningerne. Når man om et par år er helt i mål, er kandidatuddannelsens forskningsfundament styrket væsentligt, ligesom der er sikret bedre sammenhæng og opbygning af studiet. Fra sin position som ledende overlæge ved Rygcenter Ringe, der varetager praktikdelen af kandidat-uddannelsen, tog Claus Manniche over og forklarede, hvordan man på centret sikrer, at også den kliniske del af uddannelsen sker i tæt konneks med den forskning, der foregår på Ringe, således at de studerende får indsigt i, hvordan man arbejder evidensbaseret. Dekan Mogens Hørder kunne ikke andet end være tilfreds. Med sig fra et netop overstået møde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde han nemlig en klar melding: Alle sundhedsuddannelser skal sikres høj forskningsintegration. Mogens Hørder kan konstatere, at den prægraduate kiropraktoruddannelse er med helt i front. Herefter vendte Hørder blikket mod implementeringen af den nye lov om akkreditering af videregående uddannelser, der har til sigte at sørge for, at kvaliteten af uddannelserne i Danmark sikres og udvikles. Som afrunding på oplæggene om den prægraduate kiropraktoruddannelse talte Koordinerende lektor Jens Jacobsen netop om sammenhængen mellem den præog den postgraduate del. Han skitserede, hvordan en specialistuddannelse kunne læne sig op af speciallægeuddannelsen. Slutteligt understregede han, at alle videreuddannelsestiltag skal tage afsæt i en afklaring af, hvilke kompetencer kiropraktoren anno 2007 besidder. Tilbage stod nu kun at få belyst turnustjenestens status og visioner. Denne opgave tilfaldt Michael Vaarst, der står i spidsen for DKF s turnusudvalg. Som praktiske grise, der varetager arbejdet med at organisere kurser for turnuskandidater og tutorer, kan turnusudvalget samstemmende med Uddannelsesrådet melde tilbage om et uddannelsesforløb, der er velorganiseret og velfunderet i DKF såvel økonomisk som administrativt, men som også savner bedre samarbejde med sundhedsmyndighederne om den fortsatte udvikling af kvalitet og indhold. Dagens afsluttende debat handlede bl.a. om sammenhæng mellem uddannelsesforløbene. En sammenhæng, der er vigtig, ikke kun mellem kandidat- og turnusuddannelsen, men også mellem den kliniske del af kandidatuddannelsen og forskningsindsatsen generelt. Noget, alle deltagere kunne enes om, var, at en af styrkerne ved den danske kiropraktoruddannelse er, at den er evidensbaseret. Det betyder bl.a., at også kiropraktoruddannelsen stiller krav om livslang læring til den enkelte kiropraktor, hvis professionen fortsat vil være i front, når det gælder specialisering i bevægeapparatslidelser. Ifølge deltagerne stiller netop kiropraktoruddannelsens høje faglige og teoretiske niveau professionen over for en stor udfordring i fremtiden, nemlig at definere hvad kiropraktorernes fremtidige identitet skal være. I erkendelse af, at den danske uddannelse er et fyrtårn internationalt set, og at de nyuddannede derfor ikke har nogen oplagte rollemodeller at spejle sig i, blev det påpeget, at Danmark også må gå i front med at definere en ny kiropraktoridentitet. At der er behov for at definere en ny klar kiropraktoridentitet, blev yderligere understreget under debatten, der handlede om professionens indtog i sekundærsektoren. Når de studerende starter i praktik, har mange nemlig allerede en kiropraktoridentitet, som ikke afspejler alle de nye muligheder og kompetencer, som kiropraktorer opnår i kraft af uddannelsen Hvorfor nu en temadag? Både kiropraktorkandidatuddannelsen og de forskellige former for efteruddannelse har gennemgået en markant udvikling siden etableringen af kiropraktoruddannelsen på SDU i Kiropraktorernes samlede uddannelsessituation skal indrettes mod fremtiden, og nye funktioner for kiropraktorer er i sigte. Med uddannelsestemadagen ønskede DKF at samle op på de uddannelsesmæssige visioner og udfordringer og markere, at de mange visioner på området må gives reelt indhold. på SDU. Blandt andet derfor skal der slås et slag for, at en stor del af den faglige udvikling også foregår inden for sekundærsektoren, og at det er vigtigt at være der også. Der var derfor enighed om, at det er af stor betydning at få fat i de studerende så tidligt i uddannelsesforløbet som muligt og synliggøre bredden i kiropraktorkompetencerne. Ikke mindst for at sikre en fremtidig rekruttering til faget. Med andre ord, der er masser at tage fat på, men hvis man skal dømme ud fra deltagernes engagement, så er der ingen tvivl om, at der er mange kræfter til at gå udfordringerne i møde. TSC/KS 08 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

6 I juni i år dimitterede 25 kiropraktorkandidater. Ved kandidatfesten tilfaldt boganmeldelse det Lars Top Møller æren at holde årets kandidattale. Læs talen her, og få indblik i, hvilke tanker en nyslået kiropraktor gør sig om fortiden, fremtiden og nutiden. En ny kiropraktorkandidats bekendelser Af kiropraktor Lars Top Møller Nyt billeddiagnostisk opslagsværk Fortid, fremtid, nutid Skal vi dvæle ved fortiden og glemme fremtiden? Skal vi arbejde for fremtiden og glemme fortiden? Skal vi leve i nuet og glemme tiden? Ær fortiden, søg fremtiden, og lev i nuet. Fortid, fremtid, nutid. 3 begreber som vi alle er en del af. I vores fortid ligger mange hårde læsetimer, skræmmende eksamener, men også dejlige minder, for i de sidste 5 år har vi studeret til kiropraktor. Et studie, som ikke bare kræver mange timer foran bøgerne, men også en stor kærlighed til at hjælpe andre mennesker. Og netop andre mennesker er grunden til, at jeg står her i dag. Vi har alle haft en studiegruppe, som har hjulpet os igennem de mange eksamener. Når man nu sidder til de mange forelæsninger, kan man let miste overblikket. Derfor er det vigtigt, at man har en masse gode studiekammerater til at hjælpe sig - og ikke mindst gode huskeregler. De gængse her på studiet har været: Tib. Dic. van hall ; Uden S2,S3,S4 - ingen sjov med piger. De bedste er nu altid dem, man selv får lavet. Jeg sad en dag til en fysiologitime og skulle lære, hvordan et EKG er opbygget. Der er 5 vigtige takker på det EKG, og de hedder: p q r s t. Hvordan pokker husker jeg det? tænkte jeg, og begyndte at finde på en god huskeregel. Som Arkimedes i et badekar kom jeg pludselig på en genial tanke. Jeg prikker Jan på skulderen og siger: Bare brug forbogstaverne til at lave sætningen: På Quarks røv sparker Tjalfe. Jan kigger forundret på mig og siger: Lars, det er jo bare alfabetets rækkefølge startende fra p Ja, det er let at miste overblikket, hvis man ikke har sin studiegruppe Studiegruppementaliteten skal vi alle tage med os i vores fremtidige arbejde, da det er via vilje til samarbejde og gensidig støtte, at man som kiropraktor kan sikre, at ens patienter får den bedst mulige behandling. Og det er vel det, vi alle håber på at opnå. For hvad er en god kiropraktor? Jeg tror ikke, at patienter kun vælger kiropraktor ud fra, om han eller hun via et lille knæk hurtigt kan få dem på højkant igen. Jeg tror på, at patienter vælger en kiropraktor, der tør tage det ansvar, det er at have et menneskeliv i hænderne. Ligesom Spiderman skal vi huske følgende: With great power comes great responsability, og great power det har vi. Vi er blevet udstyret med en viden og nogle praktiske færdigheder, som ikke findes i nogen anden uddannelse. Og det skal vi være stolte af. Efter 5 år er det nu blevet nutid for os, og for præcis en uge siden stod vi alle til afsluttende eksamen på Ringe Rygcenter. Her gennemgik vi alle de velkendte følelser; nervøsitet, alvor, spænding, frygt og glæde. I dag er der kun glæde. Glæden over, at vi alle skal ud og opleve verdenen fra et nyt og spændende synspunkt, nemlig kiropraktorens synspunkt. I fremtiden er det vores tur til at male kiropraktikkens verdensbillede stort og stærkt. Dette gør vi ikke ved at gå ud og være solostjerner på kiropraktikkens himmel, men ved at hjælpe hinanden og fælles oplyse den danske, norske og svenske befolkning om, at vi er klar til at tage det ansvar, der skal til. Kære kandidater, mit bedste råd er: Glem aldrig, at du ikke var alene om at komme så langt, som du er kommet nu, og at du heller ikke er alene om at komme endnu længere. Til slut er der bare at sige tak, tak til mine studiekammerater: Uden jer havde jeg aldrig stået her. Mange kiropraktorer er bekendte med Terry Yochums og Lindsay Rowes glimrende radiologikompendium i to bind Essentials of Skeletal Radiology, som er et nyttigt værktøj i kiropraktorpraksis. Kompendiet er både velegnet til undervisningsbrug og som opslagsværk for den erfarne kliniker, idet det indeholder både tekniske og diagnostiske aspekter af røntgenundersøgelser af alle relevante led i kroppen. I dag bliver en stadig større del af de billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet varetaget af andre modaliteter end røntgen, især MR og CT. Hvad angår disse modaliteter og udredningen af rygsmerter, så mangler Essentials of Skeletal Radiology en del. Spinal Imaging Diagnostic Imaging of the Spine and Spinal Cord er en radiologibog, som udkom tidligere i år og som kan udfylde denne mangel. Bogen er ment som et værktøj til klinikere, som anvender billeddiagnostik som en del af udredningen af patienter med rygsmerter. Hvor Essentials of Skeletal Radiology som sagt fokuserer på røntgen, så fokuserer Spinal Imaging på CT og MR uden at udelade røntgen helt. Bogen indeholder afsnit, som omhandler rygsøjlens Af kiropraktor Tue Secher Jensen Spinal Imaging Diagnostic Imaging of the Spine and Spinal Cord 601 sider. Goethem J.V., van den Hauwe L., Parizel P.M. (Eds.) Springer, Pris hos internetboghandelen Saxo.com kr. 2159,95. embryonale udvikling, rygsøjlen hos børn, biomekanik, degenerative lidelser, traumer, tumorer, infektioner, scolioser, knoglemarvslidelser (inkl. Modic forandringer), spondyloarthropatier og undersøgelser af sacrum. Bogen er overskuelig og godt opbygget. Teksten er let læselig, velskrevet og referencerne er opdaterede. Som det sømmer sig for en radiologibog, så er Spinal Imaging rigeligt illustreret med godt udvalgte billeder af en utrolig god kvalitet. Som en ekstra bonus for klinikeren er der desuden et helt kapitel om evidence based medicine for low back pain skrevet af Maurits W. van Tulder og Bart Koes, som er et par af de store navne indenfor Cochrane-samarbejdet. I dette afsnit opridses evidensen for behandlingen af patienter med akutte og længerevarende rygsmerter, som er relevant læsning for enhver kliniker. Spinal Imaging er en god, tidssvarende og relevant fagbog, både som oplagsværk og som undervisningsmatieriale idet den, som ovenfor beskrevet, dækker et billeddiagnostisk område, som er i rivende udvikling. Den vil være et godt supplement til andre radiologiske fagbøger, som dækker CT og MR i mindre grad. Essential of Skeletal Radiology tredje udgave, 1800 sider. Yochum T.R., Rowe L.J. (Eds.) Lippincott Williams and Wilkins, Pris hos internetboghandelen Saxo.com kr. 1879,95. Tue Secher Jensen er ph.d.- studerende ved Rygcenter Ringes Rygforskningscenter, som er en del af SDU s tværfaglige forskningscenter Clinical Locomotion Science. Desuden er Tue Secher Jensen rådsmedlem i Dansk Kiropraktor Råd. 10 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

7 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Spændende nyt forskningsprojekt på NIKKB: - Børn og unge i dansk kiropraktorpraksis hvor mange og hvorfor? Af Annette Jørgensen kiropraktor, ph.d., forskerspire ved NIKKB I klinikkerne ser vi flere og flere patienter under 18 år. Da forskningen på dette område hidtil har været begrænset til kolik-studier, er det et felt som kræver mere forskning, så flere børn og unge kan få glæde af den specialistviden som kiropraktoren har på bevægeapparatsområdet. klinikker, og projektgruppen håber, at projektet vil blive positivt modtaget. Vi vil derfor glæde os over alle de spørge-skemaer, I får udfyldt af jeres nye patienter under 18 år i den måned projektet kører i netop jeres klink. Jo flere udfyldte spørgeskemaer vi modtager, desto bedre kan vi beskrive denne patientprofil. POWER POWER NIKKB udbygger derfor dette vigtige forskningsområde, og vi har startet et forskningsprojekt, hvor vi vil kortlægge børn og unges brug af kiropraktisk behandling. Vi undersøger blandt andet: Hvilke aldersgrupper under 18 år bruger det mest, og hvad er årsagen til, at de konsulterer kiropraktoren? Projektet startede 1. september 2007 og kører frem til 1. september 2008, hvor alle danske klinikker vil deltage via lodtrækning. Projektet kører hver måned i 21 klinikker. For at projektet skal lykkes, er det vigtigt, at der etableres et godt samarbejde med de enkelte Resultatet af projektet skal give os den nødvendige viden om, i hvilke områder af kiropraktik til børn og unge vi skal planlægge fremtidens forskning. Resultatet skal benyttes i udvælgelsen af fremtidens indsatsområder, og projektets resultater vil danne baggrund for designet af flere fremtidige forskningsprojekter, blandt andet på NIKKB. Rapporten vil også kunne bruges som redskab til at synliggøre kiropraktorens ekspertviden om bevægeapparatet i forhold til den yngre befolkning, og vi kan med resultaterne i hånden være med til at give den yngre befolkning bedre viden om bevægeapparatet. Projektansvarlig er seniorforsker Lise Hestbæk (kiropraktor, ph.d.) POWER

8 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Prægraduat, for alvor Af Mads Viberg Brunse, prægraduat forsker på SDU Et par år som instruktor i palpation havde givet mig en fornemmelse af, at Institut for Idræt og Biomekanik ikke var noget kedeligt sted at arbejde. Mit fokus i studiet havde længe været på kiropraktikkens kliniske dele, hvilket holdt dampen oppe i arbejdet med andre og mere tørre aspekter af vores uddannelse. Efter sidste sommers verdenskongres for kiropraktorstuderende i Melbourne, begyndte forskerens indgangsvinkel på kiropraktikken at fylde mere i min bevidsthed. En del af foredragene på kongressen omhandlede den kiropraktiske forskning og dennes rolle for vores fremtid som sundhedsfaglig profession. Denne pointe havde jeg flere gange lagt øre til på vores eget fakultet, men den internationale vinkel på emnet satte noget i gang. Langsomt fik jeg den idé, at forskermiljøet måske var noget for mig. Jeg opsøgte seniorforsker Jan Hartvigsen på NIKKB og præsenterede ham for mine prægraduate ønsker om at forske på fuld tid. Der gik ca. 5 min. før han havde fundet det helt rigtige projekt til mig. Jeg kunne ikke have forestillet mig et koncept så skræddersyet til mine ønsker, som det, der her blev præsenteret for mig: Tæt samarbejde med kiropraktorer allerede involveret i forskning Det at skulle undersøge og inkludere rigtige patienter i projektet At blive støttet af forskere fra både NIKKB og SDU Efter officielt at have sagt ja tak til udfordringen om at undersøge reproducerbarheden af FUMU-protokollen, gik der nogen tid før finansieringen faldt på plads. Men da konklusionerne fra reproducerbarhedsstudiet skulle indgå i Mette J. Stochkendahls igangværende ph.d.-afhandling om CARPA på NIKKB, startede vi, af tidshensyn, mit projekt alligevel. Således gennemførte jeg mit 7. semester sideløbende med det prægraduate arbejde. Jeg pendlede mellem OUH, SDU og NIKKB, hvor jeg fik indblik i en forskers arbejde samt samarbejdet med ressourcestærke personer i forskermiljøet på både NIKKB og SDU. Dette gav mig fornemmelsen af at arbejde som en del af et team samt at bidrage til den >> Mette J. Stochkendahl om samarbejdet med Mads: Han er kommet med en entusiasme, der smitter, og samtidig en masse gå-på-mod. Han stiller de spørgsmål, der betyder, at jeg af og til må tænke projektets procedurer og videnskabelige karakter efter. Og da arbejdet indgår i ph.d.- projektet, er det vigtigt, at hans arbejde og resultater er videnskabeligt gode. Et prægraduat projekt, der involverer patientkontakt er med til at modne, både hvad angår kliniske færdigheder, forskningsmæssig og ikke mindst menneskeligt. evidensbaserede kiropraktiske forskning. Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse besluttede at støtte projektet i maj 2007 og indskrivningen blev officiel pr. 1. september Omvæltningen fra min arbejdsdag som studerende til forskerstuderende var mærkbar. Pludselig var jeg ansvarlig for koordineringen af, ikke kun mit eget arbejde, men også mine projektsamarbejdspartnere. Jeg blev hurtigt mit nye ansvar bevidst, og med hjælp fra mine vejledere, fik jeg fundet den sti, som forhåbentlig vil føre til succes for mit projekt. Det har været en kærkommen udfordring for mig i løbet af forsommeren 2007 at arbejde med inklusionen af patienter. Hvis der er noget, jeg har manglet på mine første år på kiropraktorstudiet, er det kontakt til patienter. Denne relation har jeg fået via projektets patientinklusion i løbet af forsommeren Arbejdet med mennesker, er meget vigtigt for min motivation, og at projektet har en klinisk vinkel, bliver en vigtig faktor i mit arbejde det næste år. Således mister jeg ikke fokus fra kiropraktikken, hvilket for mig er fornemmelsen af at hjælpe mennesker med min diagnostiske kunnen og ikke mindst med mine hænder. Afhængig af vejr og vind vil projektet bære frugt engang i forsommeren 2008, og jeg er nu klar til at fortsætte min vækst som forskerspire for alvor. Om Mads Viberg Brunse 25 år og har læst klinisk biomekanik i fire år. Har været i FNKS (foreningen af nordiske kiropraktorstuderende) bestyrelse i to år, og WCCS- (World Congress of Chiropractic Students) delegeret for SDU i tre år. Han har været involveret i studiets og fagets politiske aspekter de sidste tre år, men holder nu en pause for bedre at kunne fokusere på forskningen. Om den prægraudate forskeruddannelse Studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU har mulighed for at tilmelde sig en etårig forskeruddannelse på fuld tid. Uddannelse afsluttes med en prægraduat forskerafhandling, som afsluttes mundtligt. Aflønning sker gennem et skolarstipendium der søges fra tilgængelige fonde (f.eks. Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom), og den prægraduate studerende kan sideløbende følge ph.d.-kurser. Efteruddannelsen - hvor kommer vi fra - hvor vil vi hen? -Vigtig behovsanalyse på vej Af Eva Lysgaard kiropraktor, efteruddannelseschef ved NIKKB Den kiropraktiske efteruddannelse står over for store og spændende udfordringer i de kommende år. I takt med at vores anerkendelse i den øvrige sundhedssektor stiger og vores samarbejde med andre professioner udvides, stiger også forventningerne og kravene til vores viden og færdigheder. Som kliniker har man mange roller og det kan være svært at prioritere, hvilke kompetencer man vil styrke i sin egen efteruddannelse. På NIKKB forsøger vi på årsbasis at favne alle roller i et bredt og varieret tilbud, men med vægt på den faglige ekspert og sundhedsfremmeren. Der er størst søgning på kurser, der støtter og opdaterer den faglige ekspert, og det har vi selvfølgelig lyttet til. I betragtning af, at kiropraktorerne bruger både egen fritid og penge til deres efteruddannelse, er der en flot kursusdeltagelse. Det er vi på NIKKB både glade for og på professionens vegne stolte over. Dette ændrer dog ikke på, at hvis vi sammenligner os med andre sundhedsprofessioner, f.eks. lægerne, kunne deltagelsen være hyppigere og komme fra en større del af den kiropraktiske profession. Vi har på NIKKB nogle formodninger om hvilke faktorer, der er begrænsende i forhold til kiropraktorernes deltagelse i efteruddannelse. Vi tror f.eks., at det er en begrænsning, at tilbudene ligger i weekenderne. Den sparsomme fritid vi har, vil vi gerne dele med familie og venner. Og selvom vi forsøger at holde kursusafgiften på et lavt niveau, kan den økonomiske faktor også være en stopklods for deltagelse. Der er også den mulighed, at vores kursusudbud bare ikke rammer den enkeltes interesse præcist nok. Faktum er, at vi ikke ved det. Vi har derfor behov for mere information til at tilrettelægge efteruddannelsen bedre, og vi skal afdække flere områder. Først skal vi finde ud af, hvem kiropraktorerne er. En kiropraktor er både den kliniker, der er uddannet i udlandet for år siden og kollegaen, der er uddannet på SDU for blot 4 år siden. Begge grupper har brug for efteruddannelse, og de repræsenterer meget forskellige kompetencer og har derfor forskellige behov. Efteruddannelsens opgave er at tilbyde opdatering og støtte til de kompetencer, der er vigtige for den opdaterede kiropraktor år Det er vigtigt at afdække, hvilke kompetencer, der er til stede i de forskellige grupper af kiropraktorer for at vide, hvor det er vigtigt at sætte ind. Derudover skal vi finde ud af, hvad det er kiropraktorerne vil have. Spørgsmålene er bl.a.: Hvordan får vi fat i flest muligt, hvad er det I gerne vil have, og er der nogle, der slet ingenting vil have - og hvorfor ikke? Vi tænker både på det faglige indhold og på de mere praktiske foranstaltninger: Hvornår, hvor henne og hvor meget? NIKKB har vurderet, at det er så vigtige spørgsmål, at vi i samarbejde med SDU udfører en behovsanalyse blandt alle kiropraktorer. Vi håber, forventer og glæder os til en stor deltagelse. Behovsanalysen vil blive sendt ud til jer i form af et elektronisk spørgeskema i løbet af efteråret, og vi venter spændt på jeres svar. Resultatet af analysen vil vi bruge som værktøj i en mere langsigtet planlægning af efteruddannelsen. Afslutningsvis er svaret på, hvor vi vil hen, i store træk noget vi som kiropraktorer, selv kan bestemme og analysen er derfor et værktøj, der kan fortælle os, hvad I mener. Så derfor denne velmente opfordring til at deltage. >> Efteruddannelsens opgave er at tilbyde opdatering og støtte til de kompetencer, der er vigtige for den opdaterede kiropraktor år 2007.

9 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NY PENSIONSORDNING Interview med kiropraktor, M.Sc., Erik Poulsen støttet af NIKKB s pulje til forskerspire FÅ MERE UD AF DINE PENSIONSPENGE Som faglig organisation er det naturligvis en vigtig opgave for Dansk Kiropraktor Forening at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold, herunder en god pensionsordning. Opsparing til pension er en af de største og vigtigste økonomiske dispositioner i livet, men meget få mennesker kan overskue de valg, de træffer på pensionsområdet. Du har fået tildelt nogle penge af Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. Hvad går de til? Jeg har på deltid det sidste halve år skrevet en protokol til et ph. d.-projekt som omhandler diagnostik og manuel behandling af hofteledsartrose. Det har bl.a. bestået i at gennemgå litteraturen og indsamle viden på området så der forskningsmæssig er ræsonnement og kontinuitet i projektet. 2/3 af min forskningstid har jeg tilbragt på NIKKB for at drage fordel af det forskningsmiljø, der gennem årerne er blevet etableret og yderligere for at trække på de samarbejdskvaliteter instituttet besidder. Hoften - det ligger da lidt perifert i kiropraktorernes arbejdsområde? Du har da ret i, at det ikke er den patientkategori vi er mest kendt for at behandle eller ser flest af i primær praksis. Men lovgivningen omhandler jo hele bevægeapparatet og både hofte- og skulderproblemer har i mange år haft min interesse. Derudover har nye undersøgelser vist lovende resultater med manipulation og manuel behandling for patienter med hofteledsartrose. Fra et anatomisk synspunkt er det da også mere overskueligt at beskæftige sig kun med ét led! Hvad har fået dig til at skifte fra klinik i primærsektoren til forskning? Jeg føler nu ikke at jeg er skiftet. Sidste år færdiggjorde jeg en masteruddannelse (M.Sc.) i England med vægt på forskning, evidensbaseret praksis og efteruddannelse og det har givet mig mod på at påbegynde et ph.d.-studie. Derved supplerer jeg min kliniske erfaring og udvikler mine kompetencer så jeg kan være med til at producere god og relevant klinisk forskning. Jeg praktiserer i øvrigt deltid gennem Falck Healthcare på nogle virksomheder i København og det passer godt ind ved siden af forskningen. Er der ellers noget du vil tilføje? Ja, jeg vil gerne ytre min påskønnelse over for alle kiropraktorerne som indbetaler til fonden og gør det muligt på denne måde at udvikle faget og vores profession til gavn for patienterne. Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationskonsulent ved NIKKB NIKKB tilbyder økonomisk støtte og vejledning til kiropraktorer, der gerne vil påbegynde et forskningsprojekt, der kan danne grundlag for fx et ph.d.-forløb. Pr. 1. oktober 2007 er fire forskere tilknyttet NIKKB s forskerspireprogram. SAMARBEJDET MED WILLIS For at sikre at medlemmerne har de mest optimale pensionsvilkår, har Dansk Kiropraktor Forening indder arbejder med uvildig rådgivning omkring forsik- gået et samarbejde med forsikringsmægleren Willis, rings- og pensionsforhold. Det er Willis' opgave at sørge for, at pensionsordningen løbende opdateres i forhold til mulighederne på markedet samt at yde dig uvildig personlig rådgivning omkring din pensionsordning. Dansk Kiropraktor Forening og Willis har i 2006 foretaget et markedstjek af pensionsaftalen med SEB Pension. Resultatet er, at foreningen har valgt at bibeholde aftalen med SEB Pension, der til gengæld har forbedret pensionsordningen på en række punkter. Vi mener, at vi har skabt de bedste rammer for en moderne pensionsløsning for kiropraktorer, og vi vil opfordre dig til at bruge løsningen til at samle din pensionsordning. MEDLEMSFORDELE Ingen personlige helbredsoplysninger ved tilmeldingen. Faginvalidedækning ved tabt erhvervsevne på kr. årligt med mulighed for at forhøje denne særlige dækning til kr. årligt. Faginvalidedækningen udbetales til det 60. år. NIKKB har fået ny forskningsleder Instituttet har med virkning fra 1. september ansat professor Charlotte Leboeuf-Yde som ny forskningsleder. Charlotte, der vil være på NIKKB to dage om ugen, vil sideløbende have sin gang på RygForskningsCentret i Ringe gennem sit forskningsprofessorat ved Syddansk Universitet. NIKKB s forskerstand vil pr. 1. september tælle syv forskere og et antal forskerspirer, og det er med stor tilfredshed, at stillingen som forskerleder er blevet genbesat med en så stor faglig kapacitet, som Charlotte Leboeuf-Yde. Lave omkostninger til administration (f.eks. 3% af indbetalingen til en pensionsordning i gennemsnitsrente). Attraktivt risikoregnskab, der sikrer, at medlemmerne får mere bonus tilbage. Fuld fleksibilitet omkring investeringen af pensionsordningen. Sikkerhed for optimering af pensionsforholdet via samarbejdet med Willis. Adgang til uvildig rådgivning fra Willis. God fornøjelse med den nye pensionsordning! Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Tlf.: Fax: Redaktion: Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.) Pernille Søndergaard Madsen Jan Hartvigsen Part of NIKKB s opgaver fastsættes og finansieres af Dansk Kiropraktor Forening og Regionerne Kontaktperson hos Willis Knud Ørholm: direkte tlf ,

10 På Lægeforeningens netportal kan man besøge et virtuelt presserum kaldet Pressekontakt. Her kan man enten på skrift eller i multimedie-klip blive informeret om, hvordan pressen arbejder og hvad det kræver at få sit budskab frem. Kiropraktor og KKF-formand for region Sjælland Kirsten Sillehoved i den varme stol under medietræningskurset Kommunikationsrådgiver Niels Tønning Rasmussen: Tænk på, hvor meget det kunne gavne, hvis vi andre fik del i den fantastiske viden og de resultater, kiropraktorerne ligger inde med! Kiropraktorerne Kiropraktorerne op af hullerne! I foråret var der nyheden om bærbare computere, der skader studerende, og der var historien om danske børn, der bliver syge af at lave for lidt. Sidste sommer var der nyheder om piskesmæld og havearbejdsskader. Fælles for historierne er, at de præsenterer kiropraktik som behandlingsform, og er resultatet af et større synliggørelsesprojekt, som patientforeningen Kiropraktik og Sundhed (KS) har iværksat bl.a. med en større bevilling fra DKF, der fortsat støtter projektet økonomisk. Inaktive børn Nyheden om danske børn, der sidder sig syge, gik rent ind i de store landsdækkende medier d. 11. marts Den kom på forsiden af Jyllandsposten Søndag, gik i luften som et gentaget indslag i Radioavisen,TV2 Radio og Radio Nyhederne, kørte hele dagen på TV2 News og endte i TV-Avisen om aftenen. I dagene derefter bølgede omtaler af nyheden gennem lokal- og gratisaviser landet over. Mange med kiropraktik eller kiropraktor som del af overskriften. Når nyheder som ovenstående strømmer gennem medierne, er en masse tilfældigheder bestemmende for, hvornår historien bryder igennem. Men derudover er det muligt at bane vejen for, at historier bryder gennem mediemuren. Det ved kommunikationsrådgiver Niels Tønning Rasmussen alt om. Han har mange års erfaring med PR og intern kommunikation bl.a. for Falck og Shell, og er direktør i sit eget bureau Nentor Kommunikation. Samtidig er han manden, KS har hyret til at skaffe øget omtale af kiropraktik. denen. De hører og ser ikke andet, end det de vil, og klapper hinanden på ryggen og hylder sig selv og deres egen faglighed, bl.a. i deres blad KIROPRAKTOREN og ved seminarer o.lign. Tænk på, hvor meget det kunne gavne, hvis vi andre fik del i den fantastiske viden og de resultater, de ligger inde med! Niels Tønning Rasmussens indledte sit arbejde med at nedsætte en gruppe af kiropraktortalsmænd, der kan stå til rådighed for pressen. Talsmandsgruppen, der bl.a. tæller DKF s formand Peter Kryger-Baggesen, hjælper Niels Tønning Rasmussen med at finde historier med nyhedspotentiale, som kan vække journalisternes interesse. Lykkes det, står talsmændene klar til at rykke ud som eksperter, der kan udtale sig om emnet, eller opspore andre kiropraktorer, der er specialister på området. Flere formål Den øgede synliggørelse tjener flere formål. For det første kan den betyde, at flere patienter vil gå til kiropraktor. For det andet kan den være med til at afmystificere kiropraktikken, som længe har været forbundet med noget med at knække knogler, påpeger Niels Tønning Rasmussen, som fortsætter med at anslå, at den øgede omtale derudover også kan skabe større tilfredshed blandt kiropraktorerne: - Det, at man læser om sig selv og sit fag, giver en selvforståelse og skaber en vi-følelse blandt kiropraktorerne, fordi man ser sig selv omtalt positivt og citeret i pressen, og det tror jeg er vigtigt, især fordi mange arbejder alene. for, at han følger den op i morgen ikke er stor det tager noget tid. Meget af arbejdet består i at følge op på journalisterne, fortæller han. Imod forventning er det gået stærkere med at få opbygget en platform for kiropraktorerne i medierne. Det skyldes bl.a. holdet af kiropraktortalsmænd, som Niels Tønning Rasmussen roser for deres engagement samt vilje til at stille op og træde ned af abstraktionsstigen, hvilket har gjort det nemmere for pressen at få forståelse for, at kiropraktik er et spændende emne. Som ringe i vandet Tanken er, at talsmandsgruppens indsats skal sprede sig som ringe i vandet, og at de mange historier om kiropraktik skal inspirere hver enkelt kiropraktor til at træde frem i medierne, når der er en god historie. For Niels Tønning Rasmussen er en god historie en historie, der afklarer nytteværdien af kiropraktorernes virke. Det er ikke det, at man er kiropraktor, der er spændende, men det man kan udrette med hænderne, der er en historie i, og som kan have offentlighedens interesse: - Det handler dels om at afklare, hvilke interesser man har indenfor faget, dels om at være opmærksom på de gode historier; hvilke spændende tilfælde privat eller i min klinik har jeg set, som kunne være spændende at fortælle om? Det er desuden vigtigt at have en konkret case, man kan eksemplificere og dokumentere sin historie med. Medietræning For kiropraktorkredsforeningsformændene og DKF-bestyrelsesmedlemmerne, som kan risikere en særlig type medieårvågenhed, har Niels Tønning Rasmussen afholdt et intensivt kursus i pressehåndtering. Kurset havde til formål at give deltagerne en forståelse for de spilleregler, som gælder i interaktionen med medierne: - Medietræning fungerer som et beskyttet værksted, hvor man kan kvaje sig. Men ude i den virkelige verden fanger bordet. Mange gange er det den fejlagtige eller den kiksede formulering, der bliver den sjove på tv, fortæller Niels Tønning Rasmussen. På kurset fremhævede han betydningen af forberedelse og kommunikation med sit bagland. Ikke fordi han bærer en illusion om, at alle skal mene det samme, men fordi der er fornuftige måder at håndtere meningsforskellighed på det kræver blot, at man er klar over, at den er til stede, så man kan forholde sig til den: - Man kan vende meningsforskellighed til noget positivt og betone, at der jo er meningsfrihed i organisationen, fordi man er en demokratisk forening. Grænser og troværdighed Når man træder frem i medierne som en autoritet, er det vigtigt at bevare sin troværdighed, understreger Niels Tønning Rasmussen: - Lad være med at gætte og lad være med at antage noget. Ingen forventer, at man er autist, fordi man er kiropraktor. Det er ok at sige: Det tør jeg ikke sige, for jeg ser jo ikke alle med pågældende lidelse, men jeg vil gerne undersøge det eksempelvis. Desuden skal man gøre sig klart, om man har nogle etiske grænser i forhold til historien, og hvad det er, man vil fortælle: - Man skal gøre sig klart, hvilke problemer en patient sidder med. Det er vigtigt, at man tænker sin patients liv efter historien ind, fremhæver Niels Tønning Rasmussen. Grænser er vigtige at have fornemmelse for som medieaktør, selvom de varierer fra sag til sag, som Niels Tønning Rasmussen understreger, mens han slutter af med følgende generelle betragtning om kiropraktorernes forpligtelse til at stille op: - Man skal have respekt for medierne, men ikke falde på halen for dem. Man skal i meget stort omfang være tilgængelig og samarbejde, også selvom det er en dårlig historie. Som den organisation I er, og med den med profession I har, og fordi I er blevet en etableret del af sundhedssystemet, og får tilskud fra det offentlige, så er I forbandede forpligtede til at stille op, når I bliver spurgt. TSC Op af hullerne! Konkurrencen om mediernes opmærksomhed er benhård, og kiropraktorerne skal lære at træde i karakter, som Niels Tønning Rasmussen udtrykker det. Han uddyber med en provokation: - Rent kommunikationsmæssigt betragter jeg kiropraktorerne som muldvarper. De bevæger sig rundt i deres gange totalt forblindede og usynlige for omver- God opbakning Niels Tønning Rasmussen lægger et stort arbejde i at lokalisere historier og gøde medievandene: - Meget af det jeg laver, kan jo ikke ses. Jeg læser aviser for jer hver dag, og er der en god, relevant historie, kontakter jeg journalisten bag og fortæller, at der kan være en kiropraktisk vinkel til historien. Så taler jeg med journalisten nogle gange, for jeg ved godt, at chancen KS s synliggørelsesprojekt Kiropraktik og Sundheds opgave er at sikre danskerne det størst mulige udbytte af kiropraktorernes ekspertise. Med det seneste initiativ fra KS er den del af foreningens arbejde, som ligger i grænseområdet mellem oplysning, PR og markedsføring, lagt ud i en selvstændig form, der har fået navnet Kiroinfo. Kiroinfo markedsføring af kiropraktik i Danmark Formålet med Kiroinfo er tofoldigt: At fortsætte det eksisterende succesfulde arbejde, herunder udarbejdelsen af professionelt informationsmateriale for klinikkerne - og samtidig udbygge markedsføringsindsatsen på nye, vigtige områder. Det er her samarbejdet med Niels Tønning Rasmussen kommer ind. - Hvis vi virkelig skal have danskerne til at forstå, hvornår det er en kiropraktors ekspertise, de har brug for, og få dem til at benytte den, så skal vi have kiropraktorernes kompetencer synliggjort via de store, brede medier, forklarer bestyrelsesformand Peter Kristiansen. 18 0KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

11 Kort om Kom i gang, Danmark Motionskampagnen Kom i gang, Danmark lanceres af DR og Sundhedsministeriets Gang i Danmark -projekt Kampagnen er målrettet de årige danskere, som ikke har tid, lyst eller overskud til at få rørt sig nok i hverdagen. Blandt voksne danskere drejer det sig om hver fjerde På findes masser af inspiration, test og træning, som skal gøre det sjovt for både nybegyndere og erfarne motionister at komme i gang med at røre sig Professorhjørnet Af forskningsprofessor Jan Hartvigsen Som led i kampagnen er ca. 500 nye motionsruter blevet lanceret over hele landet. Læs mere på DR s website eller på Op af sofaen Siden den 10. september har det været nemmere at komme op af sofaen. Det var nemlig dagen, hvor DR i samarbejde med Gang i Danmark lancerede kampagnen Kom i gang, Danmark. Kampagnen, som bl.a. består af et stort website, skal gøre det sjovt og overskueligt at komme i gang med at dyrke motion. Ny professor - hvad så? Kiropraktor Mikael Busse: Mange er ude af kontakt med kroppens signaler og er bange for, at den ømhed, de fornemmer, er et tegn på, at de skal passe på. Når det gør ondt, ser jeg det ofte som et signal fra kroppen om, at det er tid til at bruge den. På DR s nye site kan man sammensætte sit helt eget personlige motionsprogram uanset, om man vil bevæge sig et kvarter eller halvanden time, er konkurrencemenneske eller foretrækker at danse sig til sved på panden. På sitet møder man værten, fysioterapeut Lotte Paarup, som tager brugeren ved hånden og demonstrerer en række simple øvelser, der alle kan udføres, hvad enten man er på kiropraktorklinikken eller hjemme på stuegulvet. Budskabet er, at det skal være sjovt og nemt. Husk at variere At det skal være sjovt, er netop det, kiropraktor Mikael Busse fremhæver, da KIROPRAKTOREN spørger ham om, hvordan han motiverer sine patienter. - De skal selv træffe beslutningerne, så min rolle er at give dem input til at starte den tankeproces, der gør, at de selv træffer valget - og så roser jeg dem! Det vigtigste er, at patienterne finder noget, de synes er sjovt og realistisk, for ellers får de det ikke gjort. Hvis folk, hader at løbe, så skal de ikke løbe. Lyst er afgørende og kan man variere lidt, så er det fint, siger Mikael Busse. Manglen på variation er ifølge Mikael Busse en udbredt årsag til flere af de skavanker, han ser hos sine patienter. - De tegn, jeg ser hos mange af mine patienter, er, at de laver for meget af det samme, hvad enten det drejer sig om at ligge på sofaen eller andet. Det er lidt det samme som med kost. Gulerødder er sunde, men spiser man kun gulerødder, så er det jo heller ikke sundt. Mange er ude af kontakt med kroppens signaler og er bange for, at den ømhed, de fornemmer, er et tegn på, at de skal passe på. Når det gør ondt, ser jeg det ofte som et signal fra kroppen om, at det er tid til at bruge den. Så ofte kan smerten tværtimod være tegn på, at man skal klø på snarere end passe på, understreger Mikael Busse. Use it or loose it Som behandler lægger Mikael Busse ikke fingre i mellem, når det gælder om at informere patienterne om, hvorfor det er så vigtig at holde kroppen i gang. - Grundlæggende forsøger jeg at fortælle mine patienter, at kroppen er skabt til at skulle bruges, og at undlade at bruge kroppen, er den sikreste måde at ødelægge den på. Hvis de gerne vil have, at kroppen skal fungere, så skal de i gang med at bruge den det er det, den er lavet til: Use it or loose it, fortæller Mikael Busse. Og det er ikke meget, der skal til, hvis man skal tro den nyeste forskning. Her peges der nemlig på, at der er kæmpestor forskel på at være inaktiv og aktiv. Selv små ændringer i motionsvanerne kan give adskillige ekstra år at leve i. Fx vil blot 30 minutters daglig motion for en inaktiv 40årig kvinde medføre fire ekstra leveår og tilsvarende tre år til manden, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der offentliggøres som led i DR og Gang i Danmarks motionskampagne Kom i gang, Danmark. KS Første august tiltrådte jeg som professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU. Professoratet er knyttet til funktionen som forskningsleder for Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik. Dette nye professorat markerer flere ting. For det første er det et led i et generationsskifte, hvor professorerne Tom Bendix og Niels Grunnet-Nilsson efter mange års beundringsværdig indsats henholdsvis er gået på deltid og er fratrådt. Dernæst sker der en generel oprustning omkring netop bevægeapparatsforskning ved Syddansk Universitet: Institut for Idræt og Biomekanik er blevet styrket med flere professorater. Forskningsinitiativet for Fysioterapi er etableret ved instituttet med foreløbig en professor og en lektor, yderligere et lektorat forventes besat snarest. Bevægeapparatsforskning er nu et centralt tema i fakultetets fremadrettede strategi, og der er etableret netværk på tværs af enheder, institutter og eksterne parter. Clinical Locomotion Science er her et godt eksempel. Rektor har bevilget særlige midler til etablering af internationale samarbejder omkring bevægeapparatsforskning. Der arbejdes på etablering af et forskeruddannelsesprogram under overskriften Bevægeapparatets funktion og sygdomme. Hvad betyder så alt dette for kiropraktorerne? Ja, først og fremmest er det et klart signal om, at uddannelsen i klinisk biomekanik er en succes, som Syddansk Universitet er parat til at investere i og styrke. Derudover styrkes andre uddannelser indenfor bevægeapparatet, som for eksempel uddannelsen i idræt og sundhed og masteruddannelserne i rehabilitering og i træning og fitness - simpelthen fordi der tilføres ressourcer til forskning, som direkte højner kvaliteten af uddannelserne. Det bliver derfor en stor opgave i årene fremover for fakultetet og for kiropraktorerne i et samarbejde at rekruttere og uddanne nye ph.d.-kandidater, som kan løfte de mange forsknings- og uddannelsesmæssige opgaver. Det er her vigtigt for mig at understrege, at jeg i min egenskab af professor jo ikke repræsenterer kiropraktorerne som faggruppe med de specielle politiske interesser, som enhver faggruppe har. Jeg er ansat til at varetage og lede et forskningsfelt. Samtidig skal man dog være både blind og døv for at overse, at hvad angår uddannelse og forskning, er kiropraktorerne placeret helt fremme i første række. Kiropraktorerne i Danmark har i nu snart 20 år satset målrettet på, at faget skal udvikle sig gennem investering i forskning og uddannelse. Denne strategi er lykkedes og har givet kiropraktik i Danmark en enestående position på verdensplan samtidig med, at et rekordstort antal danskere i alle aldre opsøger kiropraktisk behandling. Det synes jeg, vi skal være stolte af. Samtidig med professoratet er jeg glad for, at jeg beholder en tilknytning til NIKKB som seniorforsker. NIKKB er inde i en god udvikling med flere nye forskere og nye spændende projekter. Det er vigtigt, at vi fastholder det gode samarbejde mellem NIKKB og SDU gennem fælles projekter og fælles ansættelser. Som professor vil jeg naturligvis løbende skrive i Professorhjørnet i KIROPRAKTOREN. Emnerne kan være nye forskningsresultater og deres betydning for praktiserende kiropraktorer eller måske en debat om et aktuelt emne set fra en faglig vinkel. Vi høres ved. 20 0KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

12 KORT NYT Velkommen til årsmøde i region Nordjylland d november 2007 Dejlige Aalborg står endnu engang klar til at modtage jer til århundredets brag af en generalforsamling. Mange husker FESTEN for 10 år siden, og endnu engang er der lagt op til super forplejning og super underholdning i super atmosfære. Hotel Hvide Hus er en arkitektonisk perle med sans for kvalitet, der går igen lige fra de lækkert indrettede værelser til de højteknologiske mødelokaler og ikke mindst MADEN og VINEN. Hotellet ligger i gåfstand fra banegården gennem Kildeparken og kun 6 km fra lufthavnen. Der er underjordisk garage. PILATES EQUIPMENT WORKSHOP Få sved på panden og mærk hvad pilates maskinerne kan gøre for dig Aktiviteter for ledsagere: Turistinformationen Visit Aalborg, Østerågade 8. Tlf Rigt forretningsliv i gågaderne (Algade og Bispensgade) i gåafstand fra hotellet. Aalborg storcenter (65 indendørs butikker) Rigt udvalg i gode restauranter og cafeer. Biografer, Zoo, skøjtebane midt i byen, skøjtehal, teater, Aalborg Tårnet Aalborg forsvars - og garnisonsmuseum, skydebanevej 22. Aalborg søfarts- og marinemuseum, Vestrefjordvej 81 Jumboland (gigantisk hoppepude-slaraffenland) Ledige midler i Gigtforeningens udviklingspulje 2007 Da der stadig er midler til rådighed fra Gigtforeningens udviklingspulje for 2007, er ansøgningsfristen den 15. juli forlænget til 22. oktober Den ordinære frist den 15. januar 2008 er stadig gældende. De projekter, som udviklingspuljen har støttet indtil nu, kan ses på hvorfra puljemidlerne også kan søges. Introduktionsstipendier Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier ledige til besættelse pr. 1. marts 2008 eller snarest derefter. Stipendierne bevilges for op til 6 måneder. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster. Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk via Søg støtte fra forskningsrådet på Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne Pagels, tlf eller på Sidste ansøgningsfrist er søndag den 16. december Den nyslåede ph.d., studieleder og DSKKB-formand Henrik Hein Lauridsen. Ph.d. om kliniske effektmål i rygforskningen Den 27. august 2007 forsvarede Henrik Hein Lauridsen sin ph.d. på Syddansk Universitet med succes. Bedømmelsesudvalget bestod af professor Riekie de Vet fra EMGOinstituttet i Amsterdam, professor Peter Vedsted fra Forskningsenheden i Almen Praksis ved Århus Universitet og overlæge Karsten Thomsen fra Odense Universitetshospital. Brasilien-støtte næsten oppe på $ WFC s indsamlingskampagne, som er oprettet til støtte for den brasilianske kiropraktorforening, er nu tæt på at runde de $, som oprindeligt var målsætningen. - Vi er taknemmelige for den utrolige støtte fra kiropraktorkolleger rundt om i verden, udtaler præsidenten for den brasilianske kiropraktorforening. DKF har støttet den brasilianske kiropraktor forening med $. Historisk fremgang for SDU Antallet af unge, som vil studere på Syddansk Universitet, er i år større end nogensinde. SDU har i alt modtaget næsten ansøgninger, hvoraf ca. halvdelen er 1. prioritet. Det er en stigning på 13 % i forhold til året tidligere. - Stigningen gælder alle vores fem fakulteter, fortæller rektor Jens Oddershede, der især hæfter sig ved fremgangen på det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet. LOKALER TIL LEJE! Afhandlingen består af to dele og omhandler effektiviteten af forskellige spørgeskemaer i fire undergrupper af rygpatienter. Den første del er delt op i to sektioner: 1) En dansk oversættelse af det internationale rygspecifikke spørgeskema Oswestry Disability Index og 2) en sammenligning af fire funktions- og tre smerteskemaer i forskellige rygpopulationer. Afhandlingens anden del består af udviklingen af en ny metode til at belyse, om rygpatienter kan bestemme, hvad der er et acceptabelt resultat af en given behandling, før den starter. Mulighed for reception venteværelse, m.m. Beliggende i Humlebæk med sundudsigt. Bliv inspireret af tidligere Miss Olympia. USA og certificeret pilates instruktør Carla Dunlap-Kaan Få overblik over pilates i sin oprindelige form på reformeren, cadillac, the wunda chair, the barrel, the high chair og vores holdundervisning med the wall units. WORKSHOPPEN: Antal: max 14 kursister Dato: oktober lør søn 9-16 Pris: 2999 kr inkl. sund forplejning Sted: Gl. Toldbod, Havnegade 2 Nyborg Tilmelding: Undervisere: Carla Dunlap-Kaan fra USA Certificeret Pilates Instruktør Stine Johanne Jensen Fysioterapeut og PROapilates instruktør Karina Gyrst Kiropraktor se mere lavminryg.nu Afhandlingen er skrevet under vejledning af Professor Niels Grunnet-Nilsson, Professor Jan Hartvigsen, Professor Claus Manniche, og kan downloades fra www. rygforskning.dk/publikationer_phd.htm. Elisabeth Holst takker af i DKF Efter 12 år som konsulent i DKFs sekretariat har Elisabeth Holst valgt at stoppe pr. 31.oktober Elisabeth har gennem alle årene ydet en kæmpe indsats for DKF og foreningens medlemmer. Med sine store juridiske og økonomiske kompetencer har hun bl.a. været med til at forhandle overenskomster med Sygesikringen og HK, og har været foreningens spydspids, hvad angår grundig sagsbehandling af ansættelses-, pensions- og forsikringsretslige forhold m.v. Sekretariatet og DKF vil komme til at savne Elisabeth som en værdsat kollega og samarbejdspartner, og ønsker hende al held og lykke fremover. Rettelse I sidste nummer blev den danske præsident for ProChiropractic Europe, Ann-Liss Taarup, omtalt som kiropraktor, hvilket er en fejl. Vi beklager! Nabo til fitnesscenteret ör&sund. Se mere på Eller kontakt: Christian Ulrich på Tlf: KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

13 MARKEDSPLADSEN MARKEDSPLADSEN - Ledige stillinger Kiropraktorassistent søges Kiropraktorassistent søges snarest til travl klinik på Lyngby Hovedgade 60. Vi har et inspirerende tværfagligt samarbejde med mange andre behandlere. Henvendelse bedes rettet til: Anne Brith Jensen eller Pernille Ek. Tlf: Mail: Kiropraktor søges Erfaren kiropraktor søges til klinik i Storkøbenhavn. Hel eller deltid. Stillingen er oparbejdet. Henvendelse til: Kiropraktisk klinik Solrød Aps Tina Saggi Pedersen Solrød center 36 1 tv 2680 Solrød Strand Tlf Frisk luft og faglige udfordringer Kiropraktor søges til stor, moderne klinik med mulighed for tværfaglig sparring med bl.a. fysioterapeuter. Klinikken, som har digitalt røntgen, UL-scanner og elektronisk journalføring, ligger i Hjørring, hvor der er højt til himlen, mange fritidstilbud og rart at bo. Mulighed for kompagniskab. Ring og hør mere: Kiropraktor Henrik Nykjær telf (klinik) (privat) Ledige stillinger / turnus Turnusassistent/kiropraktor søges til travl klinik i hjertet af Aalborg Vi kan tilbyde en velrenommeret klinik, der søges af patienter i alle aldre. Dagen vil være krydret med alt fra sportsskader til spædbørnskolik. Der vil være et stort erfaringsgrundlag at trække fra, da klinikken huser 4 kiropraktorer - Mike Feiner fra Palmer 1980 samt Sonja Kristensen, Jacob Villefrance og Louise Johannessen gradueret fra SDU 1999, 2001 og Ud over den daglig sparring tager vi ofte på inspirationskurser i Danmark og udland. Kom op og følg os en dags tid og se om klinikken er noget for dig :) Henvendelse til: Kiropraktisk Klinik v/ Mike Feiner og Jacob Villefrance Stengade Aalborg Tlf: Mail: Unge entusiastiske kiropraktorer søger kollega! Til gammel velfunderet klinik, nyligt overtaget af to cand. manuer (gradueret SDU 2003) søges kiropraktor til overtagelse af stor portefølge. Fuld- eller deltid. Har du lyst til at indgå i et ungt team i en klinik i rivende udvikling, fuld af liv og godt humør og med meget bedre procenter end de klassiske 38%? Vi har i klinikken massører og mulighed for rygtræning. Ring og få en snak! Ester Rosendahl Nadia Radwan Stengade Helsingør Tlf: Kiropraktor søges Vi søger en frisk og engageret kiropraktor til vores klinik i Vejle. Det er en deltidsstilling på ca. 20 timer.vi er i forvejen 3 kiropraktorer. Klinikken har et meget stort patientgrundlag, hvoraf en stor del er børn. Her er altid nok at lave. Henvendelse til Kiropraktisk klinik Vestergade tv 7100 Vejle klinik tlf privat tlf Privat mail : KIROPRAKTOR SØGES Engageret kiropraktor søges til nyligt udvidet klinik i København, hvor vi lægger vægt på god patienthåndtering og faglig sparring. Så - Hvis du ønsker at indgå i et tværfagligt samarbejde mellem kiropraktor og fysioterapeut, og har du let til smil, kan vi tilbyde dig en god provisionsløn samt fleksible arbejdstider. Tiltrædelse efter aftale. Vi venter gerne på den rette. Henvendelse til: Lene Munck. Bispebjergs kiropraktorklinik Tagensvej Købenavn NV Tlf Mail: Assistent/turnusassistent søges til Kiropraktorhuset i Hillerød Vi søger en ung dynamisk assistent til vores klinik med tiltrædelse ca. 1 juli. Vi lægger vægt på de klassiske kiropraktor-discipliner, men derudover indeholder huset både en træningsafdeling og en massageafdeling. Mulighed for partnerskab. Henvendelse til: Frank Ferdinandsen D.C. Kiropraktorhuset Helsingørgade Hillerød Tlf: Mail: Kiropraktor/Turnus søges Vi er en travl klinik med 3 kiropraktorer. Beliggende i Frederikssund, Nordsjælland 45 min transport fra København. Dine arbejdstider vil være fordelt på 4 dage. Er du interesseret i at høre nærmere så ring eller mail til os. Vi venter gerne på den rette. Henvendelse til: Kiropraktisk klinik, Lisbeth Knudsen og Reni Klavsen Torvet Frederikssund Tlf: Mail: SILKEBORG RYGCENTER SØGER TURNUSASSISTENT 1. FEB Succesen følges op - vi søger en turnusassistent igen! Vi er en tværfaglig kiropraktorklinik med tyk streg under tværfaglig, men hvor det er kiropraktoren, som har det endelige ansvar. Vi kan tilbyde nye moderne behandlingsfaciliteter med ugentlige tværfaglige møder, digitalt røntgen, chokbølgeterapi, ultralydsscanning, akupunktur, fysioterapi, ergoterapi, individuel og holdtræning, mensendieck, o.m. Vi forventer, at du er faglig kompetent, nysgerrig, har højt fagligt niveau i manipulationbehandling og besidder de sociale egenskaber, der gør det muligt at indgå i et tværfagligt miljø. Er det noget for dig, så send en ansøgning pr mail til: Kiropraktor Ole Hansen Silkeborg Rygcenter TURNUSASSISTENT SØGES fra evt. senere. Se vores hjemmeside. Kiropraktorerne Henrik Uldall og Steen Mortensen. Jydeholmen Vanløse Tlf Mail: Turnusassistent søges pr. juli 2008 Henvendelse: Hans Østergaard og Torben Halbye Amagerbrogade København S DANMARKS DEJLIGSTE STILLING ER LEDIG! I forbindelse med min barsel i efteråret 2007 er der en stilling ledig som kiropraktor/ turnusassistent, hvor vi kan garantere dig: masser at lave glade, kiropraktor dedikerede patienter godt arbejdsklima god løn Du kommer til at indgå i et team på nuværende 2 kiropraktorer samt 1 massør/akupunktør. Du kommer til at arbejde i en moderne klinik med nyetableret kassettefrit DR røntgenapparat. Skulle du blive lige så glad for jobbet som jeg, ser vi meget gerne, at du fortsætter i en fast stilling efter barselsvikariatet! Med 3 kiropraktorer kan vi udvide klinikkens åbningstider og dermed bedre dække den kolossale efterspørgsel, der er på kiropraktisk behandling her i området. Med venlig hilsen Kiropraktor Kari Skovmand Kuhn. Henvendelse til Kiropraktorerne Maribo, Kari Skovmand Kuhn og Niels Overgaard, Vestergade 6 B, 4930 Maribo. Tlf KIROPRAKTOR/TURNUSASSISTENT SØGES Vi mangler en engageret kiropraktor eller turnusassistent til en fuldtidsstilling pr. 1. februar 2008 til travl klinik i Odense C. Vores team består af tre kiropaktorer, en fysioterapeut og to sekretærer. Send skriftlig ansøgning til: Lisbeth Hartvigsen, Kiropraktorerne Hartvigsen og Hein, Kongensgade Odense C Associate position in Köln, Germany I have a vacant posion for an associate in our Chiropractic Center in Köln, Germany. Our office is designed for 4 chiropractors. We are looking for a chiropractor that is proficient in various techniques and finds himself / herself capable of learning the german language in a rather short time. We encourage the applicant to view our webpage - chiropractic-centrum.de - to learn more about this office and send us an with a short CV and photo. køb / salg / leje SÆLGES Brugt spring-hilo bænk til salg for kr. Kan afhentes i Odense. Er i god stand, dog slidt pelvic drop. Kontakt Helle Dalhoff. Tlf Mail: SÆLGES Norsk briks Chiro Universal m. cox funktion Blåt læderbetræk, velholdt. Pris: kr. Als Kiropraktor Center Tlf Mail: SÆLGES Brugt pelvic bænk samt cervical chair til salg. 10 år gamle men kun brugt i 3 år. Begge er med træben og blåt Hallingdal betræk. Ser ud som nye. Pris: 7000 kr. Mail: Købes Brugt Hi-Low, helst Zenith, købes. Gerne med Verti lift.desuden interesseret i Toggle table, cervical chair samt pelvic bench. Alt har interesse! Carsten Schou Sørensen el. mobil: Al henvendelse vedr. annoncering rettes direkte til Tuen Media, Deadline nr. 6: 13/ KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

14 Kom og vær med til at designe din egen stilling Lændestøtte God almen støtte til lænden ved hjælp af en stor kraftig elastisk velcrorem til tilpasning af støtte og pasform. God holdningsbandage. Nem af tage af og på. Fremstillet i 2 mm neopren. Overfladen er fremstillet af polyester. Alle kanter er med slutsyning. Varenr Onesize kr. 129,00 Har du lyst til at være min kollega og sparringspartner? Vil du være med i et af vores tværfaglige behandlingsteams? Falck Healthcare er en del af Falck A/S og har eksisteret som selvstændig enhed siden Falck Healthcare tilbyder et professionelt sundheds- og trivselskoncept til private og offentlige arbejdspladser samt partnerskab til løsning af offentlige sundhedsopgaver. Vores ekspertise og mangeårige engagement inden for sundhed og medarbejdertrivsel giver os unikke forudsætninger for at skabe koncepter, som sikrer størst mulig sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Til glæde for medarbejdere, arbejdsplads og samfund. Falck Healthcare søger kiropraktorer i forskellige egne af Danmark. Behandlingerne foregår på virksomheder og Sundhedscentre efter et tværfagligt behandlingskoncept udviklet af Falck Healthcare. Du vil indgå i et team af behandlere bestående af kiropraktorer, fysioterapeuter, zoneterapeuter og massører. Fleksible ordninger Falck Healthcare er en virksomhed i vækst, og vi har løbende brug for autoriserede behandlere til vores kunder. Du vil blive tilknyttet én eller flere forskellige arbejdspladser med et varierende timeantal. Du kan læse mere om vores sundhedsordninger på For yderligere information er du velkommen til at kontakte områdechef Jacob Okholm på tlf , mail: eller områdechef Peter Sørensen på tlf , mail: Send os en ansøgning Er du interesseret i et job som behandler for Falck Healthcare, så send os dit CV, kopier af eksamenspapirer, et foto og et par ord om dig selv, og skriv i hvilket område af landet, du ønsker at behandle. Hvis du opfylder vores kvalifikationskrav, opretter vi dig i vores database. Du får besked herom med det samme. Send din ansøgning til: Falck Healthcare, Nyropsgade 45, 5., 1602 København V Mrk. Behandleransøgning Fordi du logisk nok får langt bedre effekt når du kombinerer din externe (fysiske) behandling med intern medicinsk behandling (kosttilskud) Fordi du kan øge din indtjening. Vil du indgå i vores team og være en vigtig brik i klinikkens videre succes. Klinikken vægter god patienthåndtering og service højt. Du får muligheden for at udvikle dig inden for dit specialområde inden for kiropraktik. Efteruddannelse vil være en selvfølge. Træning kan blive en del af dit arbejdsområde. Vi har et godt samarbejde med andre behandlere inden for bevægeapparatet. Jeg venter gerne på den rette. Telefon Enestående mulighed for at gøre effekten af kiropraktik endnu bedre Ortomolekylær medicinsk kursus Evidensbaseret behandling giver endnu bedre resultater Fordi flere hundreder af dine kolleger allerede idag anvender evidens-baserede kosttilskud. Ironman Total Support Ny topmodel i Ironman serien. Avanceret helsål med ekstra god svangstøtte og 3-Pod Cushioning System for maksimal stødabsorbering og returenergi. Forfoden er udstyret med Crash Pad der sikrer optimalt afsæt. Sålen er foret med Antimicrobial-materiale hvilket betyder lav friktion, der nedsætter risiko for vabeldannelse. Sålen formes individuelt for optimal støtte og stabilitet ved at opvarme den 3 min. ved 80 grader i alm. ovn med bunden nedad. Placer sålen i skoen, stå på den i 1 min. inden du begynder at gå. Efter 10 min. er sålen formet perfekt. Varenr Str. 1-6 kr. 133,00 Ironman Performance Gel forfod Forfodsindlæg giver støtte og komfort til forfods-området. Den dobbelte densitet forbedrer både stødobsorberingen og returenergien. Den antibakterielle overside eliminerer bakterieflora og reducerer friktion. Varenr Onesize kr. 35,00 Genbrugs kulde-/varmeposer Genbrugsisposer til brug efter RICE princippet. Kan genanvendes ved at placere den i fryseren eller som varmebehandling, hvor posen placeres i kogende vand, som lige er taget af varmelegemet. Varmebehandling påbegyndes efter 48 timer, når skaden ikke bløder mere og er begyndt at hele. Varmen forstærker helingsprocessen. Hver gang skaden rives delvist op igen, skal den behandles med is som en akut skade. Meget brudstærk og nem formbar uanset temperatur. Man bør primært anvende den samme pose til enten kulde- eller varmebehandling, da dette forlænger posens levetid. Fås i 3 forskellige størrelser. Varenr cm x 15 cm kr. 22,75 Varenr cm x 22 cm kr. 17,50 Varenr cm x 40 cm kr. 38,00 Aserve massageolie/creme Aserve massageolie/creme er fremstillet i samarbejde med landets kiopraktorer og massører. Massageolien/cremen er friktionsfri og derfor meget let at arbejde med på personer som har led- og muskelømheder. Ved massage trænger olien/cremen ind i huden, således at der efter endt massage føles et dejligt velvære. Cremet konsistens. Varenr ml dåse/flaske kr. 56,00 Novasan massagecreme Specielt udviklet til behandler og patienter der ofte behandler/behandles med massage. Meget hudvenlig og økonomisk i brug. Har helt optimal friktionsevne, uden for meget eller for lidt modstand. Massagecremen indeholder plejende ingredienser mod irriteret, revnet og tør hud. Den optimale massagecreme til professionelt brug. Varenr ml dåse kr. 57,00 Rygstøtte Denne justerbare rygstøtte med neoprenplade og 7 stivere, giver ekstra god støtte og komfort. De 4 velcrolukninger på både rygstøtten og stropper giver stor fleksibilitet, og sikre optimal pasform. Det åndbare materiale i siderne og front, giver god ventilation. Varenr Fås i str. S/M-L/XL kr. 185,00 Hvem kan deltage? Du er privatpraktiserende kiropraktor eller læge. Hvor og Hvornår? november 2007 Louisianna Museum, Humlebæk. Pris: kr. Hvem underviser? Læger og andre medicinske fagpersoner Hvordan tilmelder jeg mig? Anne på telefon: Mail på: Industrivej Ikast Tlf Fax KIROPRAKTOREN NR Købspriserne er excl. moms. Bestiller du over vores hjemmeside, kan du spare op til 15% på nogle af overstående priser.

15 Afsender: Danske Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2. tv. Postboks København K. Salg og service af behandlingsborde F. L. Automatic er leverandør af behandlingsborde til kiropraktorer. Gennem mere end 20 år har vi leveret behandlingsborde fra Atlas, Lloyd og Zenith samt renoverede behandlingsborde til danske, svenske, norske og tyske kiropraktorer. Vi fremstiller også automatiksystemer til påmontering på stort set alle typer behandlingsborde. Forny et ældre behandlingsbord! Vores motor- og hydrauliksystem gør det nemt at betjene et ældre behandlingsbord, der normalt kræver en manuel og anstrengt betjening. Systemerne giver ældre behandlingsborde nøjagtig den samme lette betjening, som findes på nye behandlingsborde. Reservedele Vores veludstyrede værksted gør det desuden muligt for os at fremstille specielle reservedele. Det kan f.eks. være en specifik reservedel til et specielt eller udgået behandlingsbord eller dele til røntgenudstyr. Et godt tilbud Se også vores aktuelle lagerliste over renoverede behandlingsborde på F.L. Automatic Haslund Klostervej Randers Tlf: Fax:

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik. Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled. NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Konference: Regionerne får friskt syn på kiropraktik Forskning: Halshvirvelsøjlens facetled NR.3 2008 NIKKB NYT: SMS-track af kiropraktorpatienter

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed

Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning. www.pension.dk/sundhed Sådan bruger du PensionDanmark Sundhedsordning www.pension.dk/sundhed Om din sundhedsordning Hvis du har sundhedsordningen, kan du få hurtig behandling af problemer og gener i led, muskler og sener. Du

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig

REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: DKF s Årsmøde 2009 NIKKB NYT: Behandling af spædbørnskolik REPORTAGE: International studenterkongres forankrer sig NR.6 2009 KIROPRAKTOREN NR.5

Læs mere

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef

Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NR.5 2008 Tema: Fejl & klager Reportage: Kiropraktorfondens forskningstemadag 2008 NIKKB Nyt: Ny efteruddannelseschef KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0 Bestyrelsens

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud - sundere, gladere og klogere børn Projektbeskrivelse Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening ÅRSMØDE 2010: generalforsamling 13. november 2010 FORMANDENS ÅBNE MUNDTLIGE BERETNING Indledning Jeg er en glad mand - det næste lille stykke tid vil jeg bruge til at fortælle hvorfor. Kiropraktorerne

Læs mere

KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP

KIROPRAKTOREN. NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen SEP 7 SEP 2006 KIROPRAKTOREN Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening NIKKB NYT Positive erfaringer med ultralyd i praksis Udvikling af lændesmerter fra ung til voksen 2 KIROPRAKTOREN 7/06 KIROPRAKTOREN

Læs mere

K I R O P R A K T O R E N

K I R O P R A K T O R E N 9 NOV 2006 K I R O P R A K T O R E N T i d s s k r i f t f o r m e d l e m m e r a f D a n s k K i r o p r a k t o r F o r e n i n g NIKKB NYT Ny viden essentiel for sundhedsområdet Forskningstemadag blev

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed

MR-skanning. Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed MR-skanning Udgivet af Privathospitalet Valdemar, Billeddiagnostisk Enhed S P E C I A L I S T E R I B E V Æ G E L S E MR-skanning giver en sikker og hurtig udredning af sygdomme i kroppen Privathospitalet

Læs mere

Samarbejde styrker forskning

Samarbejde styrker forskning Dansk Kiropraktor Forening Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTIK OG FYSIOTERAPI: Samarbejde styrker forskning xxx verdenskongres xxx Priser til danskere og debat om medicin

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S

[Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse. PrimeTime Kommunikation A/S 1 [Arbejdernes Landsbank] Præsentation af borgerundersøgelse PrimeTime Kommunikation A/S 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Metoden bag undersøgelsen Hovedkonklusioner Kendskab Vurdering Brug

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter

Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer. Fokus: KIA - rehabilitering på tværs. Forskning: Ny viden om nakkesmerter Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Leder: Brug dog kiropraktorernes kompetencer Fokus: KIA - rehabilitering på tværs NR.3 2007 Forskning: Ny viden om nakkesmerter KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

Beskrivelse af projektet.

Beskrivelse af projektet. Pædagogisk værksted Beskrivelse af projektet. I det pædagogiske værksted arbejder vi med parallelforløb, hvor læreren står for undervisningen, og vi som pædagoger har fokus på vores egen faglighed. Vi

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden

STUDENTERINFO OOO. Information til DKFs studentermedlemmer. September 2009. Indhold Orientering fra formanden Information til DKFs studentermedlemmer September 2009 Indhold Orientering fra formanden Information til medlemmer 1. Journalpligt 2. Provision i turnus 3. Influenza A 4. Årsmøde og generalforsamling 2009

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere