NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis"

Transkript

1 Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Tema: Uddannelse Fokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse NR NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis KIROPRAKTOREN NR

2 Bestyrelsens leder OKTOBER 2007 Fremtidens kiropraktoruddannelse til debat Kiropraktoruddannelsen her i landet har eksisteret siden 1994 i første omgang med mulighed for på Odense Universitet - som det jo hed dengang - at kunne tage den teoretiske del af kiropraktoruddannelsen. Den helt store udfordring i den forbindelse var naturligvis overhovedet at få skabt grundlaget for etableringen af en dansk kiropraktoruddannelse, og det krævede mange års målrettet forberedelse af og samarbejde mellem kiropraktorerne og med universitetet. Ikke mindst krævede det, at der var den fornødne politiske opbakning. Opfattelsen af kiropraktorers virksomhedsområde er blevet udvidet til at omfatte hele bevægeapparatet, og den udvikling er blevet understøttet af indholdet i den danske kiropraktoruddannelse. Der stilles også store krav til undervisningens forskningsbasering. Den danske kiropraktoruddannelse er her på forkant med udviklingen og har intet problem med at leve op til de stadigt stigende krav. Kiropraktik er som andre sundhedsprofessioner evidensbaseret. Det er ikke det samme som, at der med eet skal tilvejebringes evidens for alt det, der foretages af sundhedsprofessionerne, men evidensgrundlaget skal løbende udbygges, og det stiller selvsagt store krav til undervisningen og underviserne på den danske kiropraktoruddannelse. Der stilles således store krav til undervisningens forskningsbasering. Den danske kiropraktoruddannelse er her på forkant med udviklingen og har intet problem med at leve op til de stadigt stigende krav. Den teoretiske uddannelse er universitær, men den supplerende praktiske uddannelse af kiropraktorer foregår i kiropraktorklinikkerne. Det er af overordentlig stor betydning, at slutproduktet den fuldt uddannede kiropraktor har den højest mulige kvalitet. Det er derfor helt nødvendigt at få anskuet kiropraktoruddannelsen som en helhed. Som om der ikke er udfordringer nok, så skal kiropraktoruddannelsen også indrettes mod fremtiden. Den nye autorisationslov omtaler sygehusfunktioner for kiropraktorer, både på underordnet niveau og på overordnet niveau, og det må gives reelt indhold. Det er i overensstemmelse med det samlede sundhedsvæsens aktuelle og fremtidige udfordringer, at de faglige kiropraktorkompetencer udnyttes optimalt og fleksibelt med nødvendige overbygninger, for at tilstrækkeligt mange og kvalificerede sundhedspersoner kan medvirke i løsningen af opgaverne i sundhedsvæsenet. Dialogen om hvordan kiropraktorernes kompetencer konkret kan udnyttes i det samlede sundhedsvæsen er nødvendig, og DKF vil gerne have den startet, og startet seriøst. Indhold 02 Leder: Fremtidens kiropraktoruddannelse til debat 04 Temafokus: Regioner siger ja til specialistuddannelse 06 Temafokus: Tag ansvar for din læring 08 Temareportage: Her går det godt, men nu vil vi videre 09 Temareportage: Kiropraktoridentitet til debat 10 En ny kiropraktorkandidats bekendelser 11 Boganmeldelse: Nyt billeddiagnostisk opslagsværk 13 NIKKB NYT: Børn og unge i kiropraktorpraksis 18 Kiropraktorerne op af hullerne! 20 Op af sofaen 21 Professorhjørnet: Ny professsor - hvad så? 23 Kort nyt 24 Markedspladsen Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening ISSN Vendersgade 6, 2.tv., postboks 2002, 1011 København K Telefon Fax E-post: Bestyrelse Peter Kryger-Baggesen (formand) Telefon E-post: Joann Lundis (næstformand) Kent Højer Kristensen (kasserer) Alice Kongsted Jakob van Dijk Line Press Sørensen Jacob West Anders Udsen Broegaard (kasserer-suppleant) Dansk Kiropraktor Råd Nis Alnor (rådsformand) Telefon E-post: Sekretariatet Telefontid mandag til torsdag Direktør Ole Rasmussen E-post: Elisabeth Holst (konsulent) E-post: Antje Valore (sekretær) E-post: Jette Østergaard (sekretær) E-post: Diana Ziwes (sekretær) E-post: Karina Sol (konsulent) E-post: Tanja Skov Carlsen (konsulent) E-post: Redaktionsgruppe Redaktør (ansvarshavende): Peter Kryger-Baggesen Redaktionen: Ole Rasmussen Karina Sol Tanja Skov Carlsen Diana Ziwes Artikelforslag modtages på Deadline KIROPRAKTOREN nr. 6 Udkommer i uge 49. Deadline for annoncer: 13. november 2007 Abonnement Et års abonnement på KIROPRAKTOREN koster 480 kr. incl. moms. Grafisk tilrettelæggelse og ekspedition af annoncer Tuen-media as Åbogade 40, 8200 Århus N Telefon , fax E-post: Tryk Unitryk Forsidefoto Ulrik Jantzen 02 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

3 TEMA: UDDANNELSE TEMA: UDDANNELSE Regioner siger ja til specialistuddannelse Af videnskabsjournalist Birgit Brunsted Der ligger uudnyttede ressourcer hos kiropraktorerne, og dem må vi gøre aktive i en tid, hvor sundhedsvæsenet mangler hænder, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Orla Hav Når en nyslået kandidat i klinisk biomekanik forlader Syddansk Universitet med sit eksamensbevis i hånden, er det ikke for at hvile på laurbærrene. Uddannelsen til kiropraktor er blot det første skridt i en livslang læringsproces. Og det brændende spørgsmål er, om kiropraktorerne skal have en egentlig specialistuddannelse. Jeg mener, det er en logisk udvikling, at også kiropraktorer kan uddanne sig til specialister. Jeg kan faktisk ikke se, hvordan man kan komme uden om en specialistuddannelse i biomekanik, siger Jan Hartvigsen, nyudnævnt professor i klinisk biomekanik ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, og han tilføjer: På hospitalerne er der mangel på reumatologer og andre specialister i bevægeapparatet, gennemsnitsalderen er på den forkerte side af 50 år, og der er ikke megen tilgang til faget. Specialistuddannelse for kiropraktorer er noget, vi skal diskutere, og det er en spændende diskussion, siger professor Mogens Hørder, dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Man taler jo om, at man skal uddanne folk til hospitalssektoren. Den diskussion er politisk, og den skal vi deltage i. Det kan også få konsekvenser for kiropraktoruddannelsen. Vi skal have gavn af kiropraktorer Men sagen er, at der ikke er lavet en systematisk drøftelse, og at der er nogen, der skal sætte det i gang. Efter min mening skal det være Sundhedsministeriet - da man nedsatte Speciallægekommissionen, var det på regeringsniveau. Vi deltager gerne aktivt, når vi bliver inviteret, men vi kan ikke selv tage initiativet, siger Mogens Hørder, der ligesom Jan Hartvigsen mener, at det er vigtigt at høre, hvad aftagerne - og det er Danske Regioner - mener. Cheflæge Peder Jest, Rygcenter Ringe, er Danske Regioners repræsentant i Sundhedsstyrelsens Uddannelsesråd for kiropraktorers turnustjeneste. Han siger: Jeg mener, vi skal have gavn af, at vi uddanner kiropraktorer i Danmark, og de skal ikke kun arbejde i praksis. Kiropraktorerne skal også over i sygehussektoren, og de skal være særligt uddannede til at arbejde med de vanskeligste patienter i højt specialiserede funktioner, siger Peder Jest. Vi har spurgt formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Orla Hav (S), om hvordan regionerne stiller sig til sagen. Og han er positiv: Uudnyttede ressourcer Vi har den opfattelse, at der er nogle spændende muligheder i forhold til kiropraktorerne, og at der ligger uudnyttede ressourcer dér i forhold til sygehusvæsenet, siger han, efterhånden er kiropraktorerne så anerkendte og så fagligt velfunderede, at der er behov for at kigge på, hvordan man kan bruge den kompetence aktivt i vort sundhedsvæsen. En henvendelse fra Peder Jest vil være velkommen, og det vil bestemt ikke skade sagen, at det er en af lægerne fra det etablerede system, der kommer med et sådant forslag, siger Orla Hav. Vi er nødt til at være nytænkende og i front. Vi må kigge på lægeuddannelsen og se på hvilke krav, man stiller til deres specialistuddannelse, siger Peder Jest. Der er forskel på, når kiropraktorer arbejder i almen praksis og inden for specialområdet i sygehussektoren. Vi må udvide kiropraktorernes videreuddannelse til også at omfatte en specialistuddannelse i biomekanik, og reumatologerne kan ikke det område. Sundhedsstyrelsen har ingen planer Peder Jest tænker især på folkesygdommen dårlig ryg: En af de største kroniske grupper vi overhovedet har, er patienter med dårlig ryg. Der skal mere fokus på kroniske sygdomme. Man bliver nødt til at etablere rygcentre, og Rygcenter Ringe er et godt eksempel, siger han, helt i tråd med regeringens sundhedsprogram, hvor muskel- og skeletlidelser er en af de otte sygdomme, der skal sættes særligt ind over for. Derfor har jeg spurgt, om det ikke var hensigtsmæssigt at nedsætte en arbejdsgruppe, der ser på specialister i kiropraktik. Det er blevet verfet af af Sundhedsstyrelsen så jeg må anmode om, at nogle læger højere oppe i systemet tager stilling, siger cheflæge Peder Jest. Eva Hammershøy, der er chef for Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation, siger: Vi ved godt, at kiropraktorerne vil lave en specialistuddannelse, men der er ikke noget i gang for øjeblikket. Vi holder os til, at enhver uddannelse har brug for efteruddannelse, og vi tager ikke stilling nu. Kiropraktorerne har jo en lang og grundig uddannelse, men den vedrører dog kun et mindre område af kroppen, så der er ikke grundlag for en specialistuddannelse. Vil du vide mere: NIKKBs efteruddannelse: Syddansk Universitet Rygcenter Ringe Speciallægeuddannelsen: I Ugeskrift for Læger kan du finde en lang række artikler og debatindlæg om den nye speciallægeuddannelse: 04 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

4 TEMA: UDDANNELSE»Uddannelsen er god, og vi har først og fremmest en moderne kiropraktoruddannelse «Chokbølgeterapi FITPartner fører markedets bedste chok- og trykbølge apparater fra schweiziske Storz Medical AG til de bedste priser. mere end 30 referenceklinikker i Danmark. TAG ANSVAR FOR DIN LÆRING Af videnskabsjournalist Birgit Brunsted Tendensen går i retning af problemorienteret læring, og det betyder, at ansvaret for læring i højere grad ligger hos de studerende, siger professor Jan Hartvigsen. Storz Masterpuls MP50 R-SW Pris kr Radierende trykbølge 0-3 bar 0-11 Hz Transportabel Leasing fra kr ,- pr. måned 06 KIROPRAKTOREN NR Selvfølgelig skal ikke alle kiropraktorer være specialister, men efter- og videreuddannelse er en selvfølge i en verden, hvor ny viden og nye behandlingsmuligheder hele tiden kommer til. Det er vigtigt, at de studerende selv kan opretholde livslang læring, som begynder i det øjeblik, de forlader universitetet, siger professor Jan Hartvigsen, nyudnævnt professor i biomekanik ved Syddansk Universitet. Han mener, at det er en god forudsætning for at kunne opretholde livslang læring, at der overalt på de længerevarende uddannelser er en tendens til problembaseret læring. Det betyder færre forelæsninger og mere tid til øvelser og vejledning, hvor de studerende arbejder på egen hånd. Jeg mener, at problembaseret læring er bedre, fordi vi ved, at mængden af informationer, især inden for sundhedsvidenskaberne, stiger eksplosivt, fordi der foregår så fantastisk megen forskning rundt omkring i verden. Det er jo blevet sådan, at lærebøgerne er forældede, allerede når de udkommer, så vi må undervise efter videnskabelige artikler, siger Jan Hartvigsen. Den nye professor er selv uddannet i USA for 20 år siden. Hvordan ser han på den danske uddannelse i biomekanik? Selvstændigt og tværfagligt Uddannelsen er god, og vi har først og fremmest en moderne kiropraktoruddannelse, der sætter de studerende i stand til at tænke selv og uddanner dem til den nordeuropæiske måde at have et sundhedsvæsen på. I Danmark sætter vi de studerende i stand til at arbejde selvstændigt og tværfagligt og til at kunne fungere bredt i sundhedsvæsenet. - Skal kiropraktorerne ind på hospitalerne? Ja. For når man har en rigtig god uddannelse, vil man også bruge den. Og kiropraktorerne presser på, de vil være med, hvor det foregår. Og det går rigtig stærkt i disse år, siger Jan Hartvigsen. Den nye professor glæder sig også til samarbejdet med det nyoprettede Forskningsinitiativ for Fysioterapi under Institut for Idræt og Biomekanik På Syddansk Universitet. Det er allerede bemandet med dygtige fysioterapeuter, og vi er i gang med at udvikle samarbejdet. Man taler jo også meget om at gøre overgangen mellem de mellemlange og de videregående uddannelser smidigere, og det ser jeg som en god udvikling. De unge kandidater i klinisk biomekanik har som udgangspunkt den bedste uddannelse på højeste niveau og de bedste kompetencer til at tage sig af bevægeapparatet. Derfor skylder vi patienterne at gøre kiropraktoren langt mere central i behandlingen af lidelser i bevægeapparatet, både i primær- og i sekundær-sektoren. Ikke for kiropraktorernes skyld, men fordi det er den rigtige løsning, siger Jan Hartvigsen. Storz Masterpuls MP200 R-SW Pris kr Radierende trykbølge 0-5 bar 0-21 Hz LCD touchscreen Leasing fra kr ,- pr. måned Storz Duolith SD1 T-TOP F-SW & R-SW Pris kr Alle priser er ex. moms. Fokuserende chokbølge og radierende trykbølge Eneste apparat med mulighed for kombineret behandling Mulighed for blødgøring af arvæv, sårheling og knogleheling Leasing fra kr ,- pr. måned Vesterparken 5c DK-2630 Tåstrup Tlf FITPartner ApS er eneforhandler af chokbølgeudstyr fra Storz Medical AG. Teknologien udspringer fra nyrestensknusere som i dag er standard i behandlingen af nyresten på danske hospitaler. Storz Medical AG er ledende inden for dette felt og har flere patenter inden for teknologien. Chok- og trykbølger kan behandle en lang række kroniske tilstande, som før var meget svære at behandle og kunne kræve invasiv behandling. F.eks. plantar faciitis med/uden hælspore, skuldersmerter med/uden forkalkning af sene, fortykkelse og arvæv af acillessenen, golf- eller tennisalbue, springerknæ. Ydermere behandling af triggerpunkter og smidiggørelse af muskler.

5 DKF uddannelses temadag 2007 Der måtte hentes ekstra stole, da uddannelsestemadagen fandt sted tirsdag d. 25. september 2007 på SDU. Omtrent 40 deltagere var mødt op for at diskutere kiropraktorernes uddannelsessituation, og deltagerskaren talte ikke kun danske kiropraktorer, men også repræsentanter fra de norske og svenske kiropraktorforeninger. Kiropraktoridentitet til debat HER GÅR DET GODT, men nu vil vi videre Dekan Mogens Hørder konstaterer, at kiropraktoruddannelsen er helt i front. Thumbs-up til turnustjenesten fra Turnusudvalgsformand Michael Vaarst. Efter ordstyrer Alice Kongsteds velkomst indledte formand Peter Kryger-Baggesen med at uddybe, at DKF havde indkaldt til temadag for at markere, at det er tid til at påbegynde arbejdet med at definere, hvordan bredden i kandidatuddannelsen kan modsvares af konkrete videre- og efteruddannelsestilbud. Eva Lysgaard, chef for NIKKBS Efteruddannelsesenhed, belyste, hvordan man på NIKKB arbejder på at videreudvikle sine tilbud og sikre deres fortsatte behovs- og motivationsgrundlag. Man arbejder bl.a. med visionen om, at kiropraktorerne på sigt kan få økonomisk kompensation for deltagelse i efteruddannelse ligesom lægerne. Ledende kiropraktor Søren O Neill, Rygcenter Ringe, gik ud af den anden tangent i den postgraduate uddannelsessituation, og præsenterede sit arbejde med at udvikle videreuddannelsesmuligheder for kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Visionen er, at hospitalskiropraktorer skal kunne specialisere sig indenfor fx reumatologi, ortopædkirurgi, skadestuefunktioner m.m. På den måde kan kiropraktorkompetencerne komme bedst til gavn. Efter kaffepausen rettedes opmærksomheden mod kandidat- og turnusuddannelsen. Studieleder Henrik Hein Lauridsen fortalte om fornyelsen af studieordningerne. Når man om et par år er helt i mål, er kandidatuddannelsens forskningsfundament styrket væsentligt, ligesom der er sikret bedre sammenhæng og opbygning af studiet. Fra sin position som ledende overlæge ved Rygcenter Ringe, der varetager praktikdelen af kandidat-uddannelsen, tog Claus Manniche over og forklarede, hvordan man på centret sikrer, at også den kliniske del af uddannelsen sker i tæt konneks med den forskning, der foregår på Ringe, således at de studerende får indsigt i, hvordan man arbejder evidensbaseret. Dekan Mogens Hørder kunne ikke andet end være tilfreds. Med sig fra et netop overstået møde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde han nemlig en klar melding: Alle sundhedsuddannelser skal sikres høj forskningsintegration. Mogens Hørder kan konstatere, at den prægraduate kiropraktoruddannelse er med helt i front. Herefter vendte Hørder blikket mod implementeringen af den nye lov om akkreditering af videregående uddannelser, der har til sigte at sørge for, at kvaliteten af uddannelserne i Danmark sikres og udvikles. Som afrunding på oplæggene om den prægraduate kiropraktoruddannelse talte Koordinerende lektor Jens Jacobsen netop om sammenhængen mellem den præog den postgraduate del. Han skitserede, hvordan en specialistuddannelse kunne læne sig op af speciallægeuddannelsen. Slutteligt understregede han, at alle videreuddannelsestiltag skal tage afsæt i en afklaring af, hvilke kompetencer kiropraktoren anno 2007 besidder. Tilbage stod nu kun at få belyst turnustjenestens status og visioner. Denne opgave tilfaldt Michael Vaarst, der står i spidsen for DKF s turnusudvalg. Som praktiske grise, der varetager arbejdet med at organisere kurser for turnuskandidater og tutorer, kan turnusudvalget samstemmende med Uddannelsesrådet melde tilbage om et uddannelsesforløb, der er velorganiseret og velfunderet i DKF såvel økonomisk som administrativt, men som også savner bedre samarbejde med sundhedsmyndighederne om den fortsatte udvikling af kvalitet og indhold. Dagens afsluttende debat handlede bl.a. om sammenhæng mellem uddannelsesforløbene. En sammenhæng, der er vigtig, ikke kun mellem kandidat- og turnusuddannelsen, men også mellem den kliniske del af kandidatuddannelsen og forskningsindsatsen generelt. Noget, alle deltagere kunne enes om, var, at en af styrkerne ved den danske kiropraktoruddannelse er, at den er evidensbaseret. Det betyder bl.a., at også kiropraktoruddannelsen stiller krav om livslang læring til den enkelte kiropraktor, hvis professionen fortsat vil være i front, når det gælder specialisering i bevægeapparatslidelser. Ifølge deltagerne stiller netop kiropraktoruddannelsens høje faglige og teoretiske niveau professionen over for en stor udfordring i fremtiden, nemlig at definere hvad kiropraktorernes fremtidige identitet skal være. I erkendelse af, at den danske uddannelse er et fyrtårn internationalt set, og at de nyuddannede derfor ikke har nogen oplagte rollemodeller at spejle sig i, blev det påpeget, at Danmark også må gå i front med at definere en ny kiropraktoridentitet. At der er behov for at definere en ny klar kiropraktoridentitet, blev yderligere understreget under debatten, der handlede om professionens indtog i sekundærsektoren. Når de studerende starter i praktik, har mange nemlig allerede en kiropraktoridentitet, som ikke afspejler alle de nye muligheder og kompetencer, som kiropraktorer opnår i kraft af uddannelsen Hvorfor nu en temadag? Både kiropraktorkandidatuddannelsen og de forskellige former for efteruddannelse har gennemgået en markant udvikling siden etableringen af kiropraktoruddannelsen på SDU i Kiropraktorernes samlede uddannelsessituation skal indrettes mod fremtiden, og nye funktioner for kiropraktorer er i sigte. Med uddannelsestemadagen ønskede DKF at samle op på de uddannelsesmæssige visioner og udfordringer og markere, at de mange visioner på området må gives reelt indhold. på SDU. Blandt andet derfor skal der slås et slag for, at en stor del af den faglige udvikling også foregår inden for sekundærsektoren, og at det er vigtigt at være der også. Der var derfor enighed om, at det er af stor betydning at få fat i de studerende så tidligt i uddannelsesforløbet som muligt og synliggøre bredden i kiropraktorkompetencerne. Ikke mindst for at sikre en fremtidig rekruttering til faget. Med andre ord, der er masser at tage fat på, men hvis man skal dømme ud fra deltagernes engagement, så er der ingen tvivl om, at der er mange kræfter til at gå udfordringerne i møde. TSC/KS 08 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

6 I juni i år dimitterede 25 kiropraktorkandidater. Ved kandidatfesten tilfaldt boganmeldelse det Lars Top Møller æren at holde årets kandidattale. Læs talen her, og få indblik i, hvilke tanker en nyslået kiropraktor gør sig om fortiden, fremtiden og nutiden. En ny kiropraktorkandidats bekendelser Af kiropraktor Lars Top Møller Nyt billeddiagnostisk opslagsværk Fortid, fremtid, nutid Skal vi dvæle ved fortiden og glemme fremtiden? Skal vi arbejde for fremtiden og glemme fortiden? Skal vi leve i nuet og glemme tiden? Ær fortiden, søg fremtiden, og lev i nuet. Fortid, fremtid, nutid. 3 begreber som vi alle er en del af. I vores fortid ligger mange hårde læsetimer, skræmmende eksamener, men også dejlige minder, for i de sidste 5 år har vi studeret til kiropraktor. Et studie, som ikke bare kræver mange timer foran bøgerne, men også en stor kærlighed til at hjælpe andre mennesker. Og netop andre mennesker er grunden til, at jeg står her i dag. Vi har alle haft en studiegruppe, som har hjulpet os igennem de mange eksamener. Når man nu sidder til de mange forelæsninger, kan man let miste overblikket. Derfor er det vigtigt, at man har en masse gode studiekammerater til at hjælpe sig - og ikke mindst gode huskeregler. De gængse her på studiet har været: Tib. Dic. van hall ; Uden S2,S3,S4 - ingen sjov med piger. De bedste er nu altid dem, man selv får lavet. Jeg sad en dag til en fysiologitime og skulle lære, hvordan et EKG er opbygget. Der er 5 vigtige takker på det EKG, og de hedder: p q r s t. Hvordan pokker husker jeg det? tænkte jeg, og begyndte at finde på en god huskeregel. Som Arkimedes i et badekar kom jeg pludselig på en genial tanke. Jeg prikker Jan på skulderen og siger: Bare brug forbogstaverne til at lave sætningen: På Quarks røv sparker Tjalfe. Jan kigger forundret på mig og siger: Lars, det er jo bare alfabetets rækkefølge startende fra p Ja, det er let at miste overblikket, hvis man ikke har sin studiegruppe Studiegruppementaliteten skal vi alle tage med os i vores fremtidige arbejde, da det er via vilje til samarbejde og gensidig støtte, at man som kiropraktor kan sikre, at ens patienter får den bedst mulige behandling. Og det er vel det, vi alle håber på at opnå. For hvad er en god kiropraktor? Jeg tror ikke, at patienter kun vælger kiropraktor ud fra, om han eller hun via et lille knæk hurtigt kan få dem på højkant igen. Jeg tror på, at patienter vælger en kiropraktor, der tør tage det ansvar, det er at have et menneskeliv i hænderne. Ligesom Spiderman skal vi huske følgende: With great power comes great responsability, og great power det har vi. Vi er blevet udstyret med en viden og nogle praktiske færdigheder, som ikke findes i nogen anden uddannelse. Og det skal vi være stolte af. Efter 5 år er det nu blevet nutid for os, og for præcis en uge siden stod vi alle til afsluttende eksamen på Ringe Rygcenter. Her gennemgik vi alle de velkendte følelser; nervøsitet, alvor, spænding, frygt og glæde. I dag er der kun glæde. Glæden over, at vi alle skal ud og opleve verdenen fra et nyt og spændende synspunkt, nemlig kiropraktorens synspunkt. I fremtiden er det vores tur til at male kiropraktikkens verdensbillede stort og stærkt. Dette gør vi ikke ved at gå ud og være solostjerner på kiropraktikkens himmel, men ved at hjælpe hinanden og fælles oplyse den danske, norske og svenske befolkning om, at vi er klar til at tage det ansvar, der skal til. Kære kandidater, mit bedste råd er: Glem aldrig, at du ikke var alene om at komme så langt, som du er kommet nu, og at du heller ikke er alene om at komme endnu længere. Til slut er der bare at sige tak, tak til mine studiekammerater: Uden jer havde jeg aldrig stået her. Mange kiropraktorer er bekendte med Terry Yochums og Lindsay Rowes glimrende radiologikompendium i to bind Essentials of Skeletal Radiology, som er et nyttigt værktøj i kiropraktorpraksis. Kompendiet er både velegnet til undervisningsbrug og som opslagsværk for den erfarne kliniker, idet det indeholder både tekniske og diagnostiske aspekter af røntgenundersøgelser af alle relevante led i kroppen. I dag bliver en stadig større del af de billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet varetaget af andre modaliteter end røntgen, især MR og CT. Hvad angår disse modaliteter og udredningen af rygsmerter, så mangler Essentials of Skeletal Radiology en del. Spinal Imaging Diagnostic Imaging of the Spine and Spinal Cord er en radiologibog, som udkom tidligere i år og som kan udfylde denne mangel. Bogen er ment som et værktøj til klinikere, som anvender billeddiagnostik som en del af udredningen af patienter med rygsmerter. Hvor Essentials of Skeletal Radiology som sagt fokuserer på røntgen, så fokuserer Spinal Imaging på CT og MR uden at udelade røntgen helt. Bogen indeholder afsnit, som omhandler rygsøjlens Af kiropraktor Tue Secher Jensen Spinal Imaging Diagnostic Imaging of the Spine and Spinal Cord 601 sider. Goethem J.V., van den Hauwe L., Parizel P.M. (Eds.) Springer, Pris hos internetboghandelen Saxo.com kr. 2159,95. embryonale udvikling, rygsøjlen hos børn, biomekanik, degenerative lidelser, traumer, tumorer, infektioner, scolioser, knoglemarvslidelser (inkl. Modic forandringer), spondyloarthropatier og undersøgelser af sacrum. Bogen er overskuelig og godt opbygget. Teksten er let læselig, velskrevet og referencerne er opdaterede. Som det sømmer sig for en radiologibog, så er Spinal Imaging rigeligt illustreret med godt udvalgte billeder af en utrolig god kvalitet. Som en ekstra bonus for klinikeren er der desuden et helt kapitel om evidence based medicine for low back pain skrevet af Maurits W. van Tulder og Bart Koes, som er et par af de store navne indenfor Cochrane-samarbejdet. I dette afsnit opridses evidensen for behandlingen af patienter med akutte og længerevarende rygsmerter, som er relevant læsning for enhver kliniker. Spinal Imaging er en god, tidssvarende og relevant fagbog, både som oplagsværk og som undervisningsmatieriale idet den, som ovenfor beskrevet, dækker et billeddiagnostisk område, som er i rivende udvikling. Den vil være et godt supplement til andre radiologiske fagbøger, som dækker CT og MR i mindre grad. Essential of Skeletal Radiology tredje udgave, 1800 sider. Yochum T.R., Rowe L.J. (Eds.) Lippincott Williams and Wilkins, Pris hos internetboghandelen Saxo.com kr. 1879,95. Tue Secher Jensen er ph.d.- studerende ved Rygcenter Ringes Rygforskningscenter, som er en del af SDU s tværfaglige forskningscenter Clinical Locomotion Science. Desuden er Tue Secher Jensen rådsmedlem i Dansk Kiropraktor Råd. 10 KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

7 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Spændende nyt forskningsprojekt på NIKKB: - Børn og unge i dansk kiropraktorpraksis hvor mange og hvorfor? Af Annette Jørgensen kiropraktor, ph.d., forskerspire ved NIKKB I klinikkerne ser vi flere og flere patienter under 18 år. Da forskningen på dette område hidtil har været begrænset til kolik-studier, er det et felt som kræver mere forskning, så flere børn og unge kan få glæde af den specialistviden som kiropraktoren har på bevægeapparatsområdet. klinikker, og projektgruppen håber, at projektet vil blive positivt modtaget. Vi vil derfor glæde os over alle de spørge-skemaer, I får udfyldt af jeres nye patienter under 18 år i den måned projektet kører i netop jeres klink. Jo flere udfyldte spørgeskemaer vi modtager, desto bedre kan vi beskrive denne patientprofil. POWER POWER NIKKB udbygger derfor dette vigtige forskningsområde, og vi har startet et forskningsprojekt, hvor vi vil kortlægge børn og unges brug af kiropraktisk behandling. Vi undersøger blandt andet: Hvilke aldersgrupper under 18 år bruger det mest, og hvad er årsagen til, at de konsulterer kiropraktoren? Projektet startede 1. september 2007 og kører frem til 1. september 2008, hvor alle danske klinikker vil deltage via lodtrækning. Projektet kører hver måned i 21 klinikker. For at projektet skal lykkes, er det vigtigt, at der etableres et godt samarbejde med de enkelte Resultatet af projektet skal give os den nødvendige viden om, i hvilke områder af kiropraktik til børn og unge vi skal planlægge fremtidens forskning. Resultatet skal benyttes i udvælgelsen af fremtidens indsatsområder, og projektets resultater vil danne baggrund for designet af flere fremtidige forskningsprojekter, blandt andet på NIKKB. Rapporten vil også kunne bruges som redskab til at synliggøre kiropraktorens ekspertviden om bevægeapparatet i forhold til den yngre befolkning, og vi kan med resultaterne i hånden være med til at give den yngre befolkning bedre viden om bevægeapparatet. Projektansvarlig er seniorforsker Lise Hestbæk (kiropraktor, ph.d.) POWER

8 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Prægraduat, for alvor Af Mads Viberg Brunse, prægraduat forsker på SDU Et par år som instruktor i palpation havde givet mig en fornemmelse af, at Institut for Idræt og Biomekanik ikke var noget kedeligt sted at arbejde. Mit fokus i studiet havde længe været på kiropraktikkens kliniske dele, hvilket holdt dampen oppe i arbejdet med andre og mere tørre aspekter af vores uddannelse. Efter sidste sommers verdenskongres for kiropraktorstuderende i Melbourne, begyndte forskerens indgangsvinkel på kiropraktikken at fylde mere i min bevidsthed. En del af foredragene på kongressen omhandlede den kiropraktiske forskning og dennes rolle for vores fremtid som sundhedsfaglig profession. Denne pointe havde jeg flere gange lagt øre til på vores eget fakultet, men den internationale vinkel på emnet satte noget i gang. Langsomt fik jeg den idé, at forskermiljøet måske var noget for mig. Jeg opsøgte seniorforsker Jan Hartvigsen på NIKKB og præsenterede ham for mine prægraduate ønsker om at forske på fuld tid. Der gik ca. 5 min. før han havde fundet det helt rigtige projekt til mig. Jeg kunne ikke have forestillet mig et koncept så skræddersyet til mine ønsker, som det, der her blev præsenteret for mig: Tæt samarbejde med kiropraktorer allerede involveret i forskning Det at skulle undersøge og inkludere rigtige patienter i projektet At blive støttet af forskere fra både NIKKB og SDU Efter officielt at have sagt ja tak til udfordringen om at undersøge reproducerbarheden af FUMU-protokollen, gik der nogen tid før finansieringen faldt på plads. Men da konklusionerne fra reproducerbarhedsstudiet skulle indgå i Mette J. Stochkendahls igangværende ph.d.-afhandling om CARPA på NIKKB, startede vi, af tidshensyn, mit projekt alligevel. Således gennemførte jeg mit 7. semester sideløbende med det prægraduate arbejde. Jeg pendlede mellem OUH, SDU og NIKKB, hvor jeg fik indblik i en forskers arbejde samt samarbejdet med ressourcestærke personer i forskermiljøet på både NIKKB og SDU. Dette gav mig fornemmelsen af at arbejde som en del af et team samt at bidrage til den >> Mette J. Stochkendahl om samarbejdet med Mads: Han er kommet med en entusiasme, der smitter, og samtidig en masse gå-på-mod. Han stiller de spørgsmål, der betyder, at jeg af og til må tænke projektets procedurer og videnskabelige karakter efter. Og da arbejdet indgår i ph.d.- projektet, er det vigtigt, at hans arbejde og resultater er videnskabeligt gode. Et prægraduat projekt, der involverer patientkontakt er med til at modne, både hvad angår kliniske færdigheder, forskningsmæssig og ikke mindst menneskeligt. evidensbaserede kiropraktiske forskning. Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse besluttede at støtte projektet i maj 2007 og indskrivningen blev officiel pr. 1. september Omvæltningen fra min arbejdsdag som studerende til forskerstuderende var mærkbar. Pludselig var jeg ansvarlig for koordineringen af, ikke kun mit eget arbejde, men også mine projektsamarbejdspartnere. Jeg blev hurtigt mit nye ansvar bevidst, og med hjælp fra mine vejledere, fik jeg fundet den sti, som forhåbentlig vil føre til succes for mit projekt. Det har været en kærkommen udfordring for mig i løbet af forsommeren 2007 at arbejde med inklusionen af patienter. Hvis der er noget, jeg har manglet på mine første år på kiropraktorstudiet, er det kontakt til patienter. Denne relation har jeg fået via projektets patientinklusion i løbet af forsommeren Arbejdet med mennesker, er meget vigtigt for min motivation, og at projektet har en klinisk vinkel, bliver en vigtig faktor i mit arbejde det næste år. Således mister jeg ikke fokus fra kiropraktikken, hvilket for mig er fornemmelsen af at hjælpe mennesker med min diagnostiske kunnen og ikke mindst med mine hænder. Afhængig af vejr og vind vil projektet bære frugt engang i forsommeren 2008, og jeg er nu klar til at fortsætte min vækst som forskerspire for alvor. Om Mads Viberg Brunse 25 år og har læst klinisk biomekanik i fire år. Har været i FNKS (foreningen af nordiske kiropraktorstuderende) bestyrelse i to år, og WCCS- (World Congress of Chiropractic Students) delegeret for SDU i tre år. Han har været involveret i studiets og fagets politiske aspekter de sidste tre år, men holder nu en pause for bedre at kunne fokusere på forskningen. Om den prægraudate forskeruddannelse Studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU har mulighed for at tilmelde sig en etårig forskeruddannelse på fuld tid. Uddannelse afsluttes med en prægraduat forskerafhandling, som afsluttes mundtligt. Aflønning sker gennem et skolarstipendium der søges fra tilgængelige fonde (f.eks. Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom), og den prægraduate studerende kan sideløbende følge ph.d.-kurser. Efteruddannelsen - hvor kommer vi fra - hvor vil vi hen? -Vigtig behovsanalyse på vej Af Eva Lysgaard kiropraktor, efteruddannelseschef ved NIKKB Den kiropraktiske efteruddannelse står over for store og spændende udfordringer i de kommende år. I takt med at vores anerkendelse i den øvrige sundhedssektor stiger og vores samarbejde med andre professioner udvides, stiger også forventningerne og kravene til vores viden og færdigheder. Som kliniker har man mange roller og det kan være svært at prioritere, hvilke kompetencer man vil styrke i sin egen efteruddannelse. På NIKKB forsøger vi på årsbasis at favne alle roller i et bredt og varieret tilbud, men med vægt på den faglige ekspert og sundhedsfremmeren. Der er størst søgning på kurser, der støtter og opdaterer den faglige ekspert, og det har vi selvfølgelig lyttet til. I betragtning af, at kiropraktorerne bruger både egen fritid og penge til deres efteruddannelse, er der en flot kursusdeltagelse. Det er vi på NIKKB både glade for og på professionens vegne stolte over. Dette ændrer dog ikke på, at hvis vi sammenligner os med andre sundhedsprofessioner, f.eks. lægerne, kunne deltagelsen være hyppigere og komme fra en større del af den kiropraktiske profession. Vi har på NIKKB nogle formodninger om hvilke faktorer, der er begrænsende i forhold til kiropraktorernes deltagelse i efteruddannelse. Vi tror f.eks., at det er en begrænsning, at tilbudene ligger i weekenderne. Den sparsomme fritid vi har, vil vi gerne dele med familie og venner. Og selvom vi forsøger at holde kursusafgiften på et lavt niveau, kan den økonomiske faktor også være en stopklods for deltagelse. Der er også den mulighed, at vores kursusudbud bare ikke rammer den enkeltes interesse præcist nok. Faktum er, at vi ikke ved det. Vi har derfor behov for mere information til at tilrettelægge efteruddannelsen bedre, og vi skal afdække flere områder. Først skal vi finde ud af, hvem kiropraktorerne er. En kiropraktor er både den kliniker, der er uddannet i udlandet for år siden og kollegaen, der er uddannet på SDU for blot 4 år siden. Begge grupper har brug for efteruddannelse, og de repræsenterer meget forskellige kompetencer og har derfor forskellige behov. Efteruddannelsens opgave er at tilbyde opdatering og støtte til de kompetencer, der er vigtige for den opdaterede kiropraktor år Det er vigtigt at afdække, hvilke kompetencer, der er til stede i de forskellige grupper af kiropraktorer for at vide, hvor det er vigtigt at sætte ind. Derudover skal vi finde ud af, hvad det er kiropraktorerne vil have. Spørgsmålene er bl.a.: Hvordan får vi fat i flest muligt, hvad er det I gerne vil have, og er der nogle, der slet ingenting vil have - og hvorfor ikke? Vi tænker både på det faglige indhold og på de mere praktiske foranstaltninger: Hvornår, hvor henne og hvor meget? NIKKB har vurderet, at det er så vigtige spørgsmål, at vi i samarbejde med SDU udfører en behovsanalyse blandt alle kiropraktorer. Vi håber, forventer og glæder os til en stor deltagelse. Behovsanalysen vil blive sendt ud til jer i form af et elektronisk spørgeskema i løbet af efteråret, og vi venter spændt på jeres svar. Resultatet af analysen vil vi bruge som værktøj i en mere langsigtet planlægning af efteruddannelsen. Afslutningsvis er svaret på, hvor vi vil hen, i store træk noget vi som kiropraktorer, selv kan bestemme og analysen er derfor et værktøj, der kan fortælle os, hvad I mener. Så derfor denne velmente opfordring til at deltage. >> Efteruddannelsens opgave er at tilbyde opdatering og støtte til de kompetencer, der er vigtige for den opdaterede kiropraktor år 2007.

9 NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NY PENSIONSORDNING Interview med kiropraktor, M.Sc., Erik Poulsen støttet af NIKKB s pulje til forskerspire FÅ MERE UD AF DINE PENSIONSPENGE Som faglig organisation er det naturligvis en vigtig opgave for Dansk Kiropraktor Forening at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesforhold, herunder en god pensionsordning. Opsparing til pension er en af de største og vigtigste økonomiske dispositioner i livet, men meget få mennesker kan overskue de valg, de træffer på pensionsområdet. Du har fået tildelt nogle penge af Fonden til fremme af kiropraktisk forskning og postgraduat uddannelse. Hvad går de til? Jeg har på deltid det sidste halve år skrevet en protokol til et ph. d.-projekt som omhandler diagnostik og manuel behandling af hofteledsartrose. Det har bl.a. bestået i at gennemgå litteraturen og indsamle viden på området så der forskningsmæssig er ræsonnement og kontinuitet i projektet. 2/3 af min forskningstid har jeg tilbragt på NIKKB for at drage fordel af det forskningsmiljø, der gennem årerne er blevet etableret og yderligere for at trække på de samarbejdskvaliteter instituttet besidder. Hoften - det ligger da lidt perifert i kiropraktorernes arbejdsområde? Du har da ret i, at det ikke er den patientkategori vi er mest kendt for at behandle eller ser flest af i primær praksis. Men lovgivningen omhandler jo hele bevægeapparatet og både hofte- og skulderproblemer har i mange år haft min interesse. Derudover har nye undersøgelser vist lovende resultater med manipulation og manuel behandling for patienter med hofteledsartrose. Fra et anatomisk synspunkt er det da også mere overskueligt at beskæftige sig kun med ét led! Hvad har fået dig til at skifte fra klinik i primærsektoren til forskning? Jeg føler nu ikke at jeg er skiftet. Sidste år færdiggjorde jeg en masteruddannelse (M.Sc.) i England med vægt på forskning, evidensbaseret praksis og efteruddannelse og det har givet mig mod på at påbegynde et ph.d.-studie. Derved supplerer jeg min kliniske erfaring og udvikler mine kompetencer så jeg kan være med til at producere god og relevant klinisk forskning. Jeg praktiserer i øvrigt deltid gennem Falck Healthcare på nogle virksomheder i København og det passer godt ind ved siden af forskningen. Er der ellers noget du vil tilføje? Ja, jeg vil gerne ytre min påskønnelse over for alle kiropraktorerne som indbetaler til fonden og gør det muligt på denne måde at udvikle faget og vores profession til gavn for patienterne. Af Anders Lyck Fogh-Schultz kommunikationskonsulent ved NIKKB NIKKB tilbyder økonomisk støtte og vejledning til kiropraktorer, der gerne vil påbegynde et forskningsprojekt, der kan danne grundlag for fx et ph.d.-forløb. Pr. 1. oktober 2007 er fire forskere tilknyttet NIKKB s forskerspireprogram. SAMARBEJDET MED WILLIS For at sikre at medlemmerne har de mest optimale pensionsvilkår, har Dansk Kiropraktor Forening indder arbejder med uvildig rådgivning omkring forsik- gået et samarbejde med forsikringsmægleren Willis, rings- og pensionsforhold. Det er Willis' opgave at sørge for, at pensionsordningen løbende opdateres i forhold til mulighederne på markedet samt at yde dig uvildig personlig rådgivning omkring din pensionsordning. Dansk Kiropraktor Forening og Willis har i 2006 foretaget et markedstjek af pensionsaftalen med SEB Pension. Resultatet er, at foreningen har valgt at bibeholde aftalen med SEB Pension, der til gengæld har forbedret pensionsordningen på en række punkter. Vi mener, at vi har skabt de bedste rammer for en moderne pensionsløsning for kiropraktorer, og vi vil opfordre dig til at bruge løsningen til at samle din pensionsordning. MEDLEMSFORDELE Ingen personlige helbredsoplysninger ved tilmeldingen. Faginvalidedækning ved tabt erhvervsevne på kr. årligt med mulighed for at forhøje denne særlige dækning til kr. årligt. Faginvalidedækningen udbetales til det 60. år. NIKKB har fået ny forskningsleder Instituttet har med virkning fra 1. september ansat professor Charlotte Leboeuf-Yde som ny forskningsleder. Charlotte, der vil være på NIKKB to dage om ugen, vil sideløbende have sin gang på RygForskningsCentret i Ringe gennem sit forskningsprofessorat ved Syddansk Universitet. NIKKB s forskerstand vil pr. 1. september tælle syv forskere og et antal forskerspirer, og det er med stor tilfredshed, at stillingen som forskerleder er blevet genbesat med en så stor faglig kapacitet, som Charlotte Leboeuf-Yde. Lave omkostninger til administration (f.eks. 3% af indbetalingen til en pensionsordning i gennemsnitsrente). Attraktivt risikoregnskab, der sikrer, at medlemmerne får mere bonus tilbage. Fuld fleksibilitet omkring investeringen af pensionsordningen. Sikkerhed for optimering af pensionsforholdet via samarbejdet med Willis. Adgang til uvildig rådgivning fra Willis. God fornøjelse med den nye pensionsordning! Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Tlf.: Fax: Redaktion: Anders Lyck Fogh-Schultz (ansv.) Pernille Søndergaard Madsen Jan Hartvigsen Part of NIKKB s opgaver fastsættes og finansieres af Dansk Kiropraktor Forening og Regionerne Kontaktperson hos Willis Knud Ørholm: direkte tlf ,

10 På Lægeforeningens netportal kan man besøge et virtuelt presserum kaldet Pressekontakt. Her kan man enten på skrift eller i multimedie-klip blive informeret om, hvordan pressen arbejder og hvad det kræver at få sit budskab frem. Kiropraktor og KKF-formand for region Sjælland Kirsten Sillehoved i den varme stol under medietræningskurset Kommunikationsrådgiver Niels Tønning Rasmussen: Tænk på, hvor meget det kunne gavne, hvis vi andre fik del i den fantastiske viden og de resultater, kiropraktorerne ligger inde med! Kiropraktorerne Kiropraktorerne op af hullerne! I foråret var der nyheden om bærbare computere, der skader studerende, og der var historien om danske børn, der bliver syge af at lave for lidt. Sidste sommer var der nyheder om piskesmæld og havearbejdsskader. Fælles for historierne er, at de præsenterer kiropraktik som behandlingsform, og er resultatet af et større synliggørelsesprojekt, som patientforeningen Kiropraktik og Sundhed (KS) har iværksat bl.a. med en større bevilling fra DKF, der fortsat støtter projektet økonomisk. Inaktive børn Nyheden om danske børn, der sidder sig syge, gik rent ind i de store landsdækkende medier d. 11. marts Den kom på forsiden af Jyllandsposten Søndag, gik i luften som et gentaget indslag i Radioavisen,TV2 Radio og Radio Nyhederne, kørte hele dagen på TV2 News og endte i TV-Avisen om aftenen. I dagene derefter bølgede omtaler af nyheden gennem lokal- og gratisaviser landet over. Mange med kiropraktik eller kiropraktor som del af overskriften. Når nyheder som ovenstående strømmer gennem medierne, er en masse tilfældigheder bestemmende for, hvornår historien bryder igennem. Men derudover er det muligt at bane vejen for, at historier bryder gennem mediemuren. Det ved kommunikationsrådgiver Niels Tønning Rasmussen alt om. Han har mange års erfaring med PR og intern kommunikation bl.a. for Falck og Shell, og er direktør i sit eget bureau Nentor Kommunikation. Samtidig er han manden, KS har hyret til at skaffe øget omtale af kiropraktik. denen. De hører og ser ikke andet, end det de vil, og klapper hinanden på ryggen og hylder sig selv og deres egen faglighed, bl.a. i deres blad KIROPRAKTOREN og ved seminarer o.lign. Tænk på, hvor meget det kunne gavne, hvis vi andre fik del i den fantastiske viden og de resultater, de ligger inde med! Niels Tønning Rasmussens indledte sit arbejde med at nedsætte en gruppe af kiropraktortalsmænd, der kan stå til rådighed for pressen. Talsmandsgruppen, der bl.a. tæller DKF s formand Peter Kryger-Baggesen, hjælper Niels Tønning Rasmussen med at finde historier med nyhedspotentiale, som kan vække journalisternes interesse. Lykkes det, står talsmændene klar til at rykke ud som eksperter, der kan udtale sig om emnet, eller opspore andre kiropraktorer, der er specialister på området. Flere formål Den øgede synliggørelse tjener flere formål. For det første kan den betyde, at flere patienter vil gå til kiropraktor. For det andet kan den være med til at afmystificere kiropraktikken, som længe har været forbundet med noget med at knække knogler, påpeger Niels Tønning Rasmussen, som fortsætter med at anslå, at den øgede omtale derudover også kan skabe større tilfredshed blandt kiropraktorerne: - Det, at man læser om sig selv og sit fag, giver en selvforståelse og skaber en vi-følelse blandt kiropraktorerne, fordi man ser sig selv omtalt positivt og citeret i pressen, og det tror jeg er vigtigt, især fordi mange arbejder alene. for, at han følger den op i morgen ikke er stor det tager noget tid. Meget af arbejdet består i at følge op på journalisterne, fortæller han. Imod forventning er det gået stærkere med at få opbygget en platform for kiropraktorerne i medierne. Det skyldes bl.a. holdet af kiropraktortalsmænd, som Niels Tønning Rasmussen roser for deres engagement samt vilje til at stille op og træde ned af abstraktionsstigen, hvilket har gjort det nemmere for pressen at få forståelse for, at kiropraktik er et spændende emne. Som ringe i vandet Tanken er, at talsmandsgruppens indsats skal sprede sig som ringe i vandet, og at de mange historier om kiropraktik skal inspirere hver enkelt kiropraktor til at træde frem i medierne, når der er en god historie. For Niels Tønning Rasmussen er en god historie en historie, der afklarer nytteværdien af kiropraktorernes virke. Det er ikke det, at man er kiropraktor, der er spændende, men det man kan udrette med hænderne, der er en historie i, og som kan have offentlighedens interesse: - Det handler dels om at afklare, hvilke interesser man har indenfor faget, dels om at være opmærksom på de gode historier; hvilke spændende tilfælde privat eller i min klinik har jeg set, som kunne være spændende at fortælle om? Det er desuden vigtigt at have en konkret case, man kan eksemplificere og dokumentere sin historie med. Medietræning For kiropraktorkredsforeningsformændene og DKF-bestyrelsesmedlemmerne, som kan risikere en særlig type medieårvågenhed, har Niels Tønning Rasmussen afholdt et intensivt kursus i pressehåndtering. Kurset havde til formål at give deltagerne en forståelse for de spilleregler, som gælder i interaktionen med medierne: - Medietræning fungerer som et beskyttet værksted, hvor man kan kvaje sig. Men ude i den virkelige verden fanger bordet. Mange gange er det den fejlagtige eller den kiksede formulering, der bliver den sjove på tv, fortæller Niels Tønning Rasmussen. På kurset fremhævede han betydningen af forberedelse og kommunikation med sit bagland. Ikke fordi han bærer en illusion om, at alle skal mene det samme, men fordi der er fornuftige måder at håndtere meningsforskellighed på det kræver blot, at man er klar over, at den er til stede, så man kan forholde sig til den: - Man kan vende meningsforskellighed til noget positivt og betone, at der jo er meningsfrihed i organisationen, fordi man er en demokratisk forening. Grænser og troværdighed Når man træder frem i medierne som en autoritet, er det vigtigt at bevare sin troværdighed, understreger Niels Tønning Rasmussen: - Lad være med at gætte og lad være med at antage noget. Ingen forventer, at man er autist, fordi man er kiropraktor. Det er ok at sige: Det tør jeg ikke sige, for jeg ser jo ikke alle med pågældende lidelse, men jeg vil gerne undersøge det eksempelvis. Desuden skal man gøre sig klart, om man har nogle etiske grænser i forhold til historien, og hvad det er, man vil fortælle: - Man skal gøre sig klart, hvilke problemer en patient sidder med. Det er vigtigt, at man tænker sin patients liv efter historien ind, fremhæver Niels Tønning Rasmussen. Grænser er vigtige at have fornemmelse for som medieaktør, selvom de varierer fra sag til sag, som Niels Tønning Rasmussen understreger, mens han slutter af med følgende generelle betragtning om kiropraktorernes forpligtelse til at stille op: - Man skal have respekt for medierne, men ikke falde på halen for dem. Man skal i meget stort omfang være tilgængelig og samarbejde, også selvom det er en dårlig historie. Som den organisation I er, og med den med profession I har, og fordi I er blevet en etableret del af sundhedssystemet, og får tilskud fra det offentlige, så er I forbandede forpligtede til at stille op, når I bliver spurgt. TSC Op af hullerne! Konkurrencen om mediernes opmærksomhed er benhård, og kiropraktorerne skal lære at træde i karakter, som Niels Tønning Rasmussen udtrykker det. Han uddyber med en provokation: - Rent kommunikationsmæssigt betragter jeg kiropraktorerne som muldvarper. De bevæger sig rundt i deres gange totalt forblindede og usynlige for omver- God opbakning Niels Tønning Rasmussen lægger et stort arbejde i at lokalisere historier og gøde medievandene: - Meget af det jeg laver, kan jo ikke ses. Jeg læser aviser for jer hver dag, og er der en god, relevant historie, kontakter jeg journalisten bag og fortæller, at der kan være en kiropraktisk vinkel til historien. Så taler jeg med journalisten nogle gange, for jeg ved godt, at chancen KS s synliggørelsesprojekt Kiropraktik og Sundheds opgave er at sikre danskerne det størst mulige udbytte af kiropraktorernes ekspertise. Med det seneste initiativ fra KS er den del af foreningens arbejde, som ligger i grænseområdet mellem oplysning, PR og markedsføring, lagt ud i en selvstændig form, der har fået navnet Kiroinfo. Kiroinfo markedsføring af kiropraktik i Danmark Formålet med Kiroinfo er tofoldigt: At fortsætte det eksisterende succesfulde arbejde, herunder udarbejdelsen af professionelt informationsmateriale for klinikkerne - og samtidig udbygge markedsføringsindsatsen på nye, vigtige områder. Det er her samarbejdet med Niels Tønning Rasmussen kommer ind. - Hvis vi virkelig skal have danskerne til at forstå, hvornår det er en kiropraktors ekspertise, de har brug for, og få dem til at benytte den, så skal vi have kiropraktorernes kompetencer synliggjort via de store, brede medier, forklarer bestyrelsesformand Peter Kristiansen. 18 0KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

11 Kort om Kom i gang, Danmark Motionskampagnen Kom i gang, Danmark lanceres af DR og Sundhedsministeriets Gang i Danmark -projekt Kampagnen er målrettet de årige danskere, som ikke har tid, lyst eller overskud til at få rørt sig nok i hverdagen. Blandt voksne danskere drejer det sig om hver fjerde På findes masser af inspiration, test og træning, som skal gøre det sjovt for både nybegyndere og erfarne motionister at komme i gang med at røre sig Professorhjørnet Af forskningsprofessor Jan Hartvigsen Som led i kampagnen er ca. 500 nye motionsruter blevet lanceret over hele landet. Læs mere på DR s website eller på Op af sofaen Siden den 10. september har det været nemmere at komme op af sofaen. Det var nemlig dagen, hvor DR i samarbejde med Gang i Danmark lancerede kampagnen Kom i gang, Danmark. Kampagnen, som bl.a. består af et stort website, skal gøre det sjovt og overskueligt at komme i gang med at dyrke motion. Ny professor - hvad så? Kiropraktor Mikael Busse: Mange er ude af kontakt med kroppens signaler og er bange for, at den ømhed, de fornemmer, er et tegn på, at de skal passe på. Når det gør ondt, ser jeg det ofte som et signal fra kroppen om, at det er tid til at bruge den. På DR s nye site kan man sammensætte sit helt eget personlige motionsprogram uanset, om man vil bevæge sig et kvarter eller halvanden time, er konkurrencemenneske eller foretrækker at danse sig til sved på panden. På sitet møder man værten, fysioterapeut Lotte Paarup, som tager brugeren ved hånden og demonstrerer en række simple øvelser, der alle kan udføres, hvad enten man er på kiropraktorklinikken eller hjemme på stuegulvet. Budskabet er, at det skal være sjovt og nemt. Husk at variere At det skal være sjovt, er netop det, kiropraktor Mikael Busse fremhæver, da KIROPRAKTOREN spørger ham om, hvordan han motiverer sine patienter. - De skal selv træffe beslutningerne, så min rolle er at give dem input til at starte den tankeproces, der gør, at de selv træffer valget - og så roser jeg dem! Det vigtigste er, at patienterne finder noget, de synes er sjovt og realistisk, for ellers får de det ikke gjort. Hvis folk, hader at løbe, så skal de ikke løbe. Lyst er afgørende og kan man variere lidt, så er det fint, siger Mikael Busse. Manglen på variation er ifølge Mikael Busse en udbredt årsag til flere af de skavanker, han ser hos sine patienter. - De tegn, jeg ser hos mange af mine patienter, er, at de laver for meget af det samme, hvad enten det drejer sig om at ligge på sofaen eller andet. Det er lidt det samme som med kost. Gulerødder er sunde, men spiser man kun gulerødder, så er det jo heller ikke sundt. Mange er ude af kontakt med kroppens signaler og er bange for, at den ømhed, de fornemmer, er et tegn på, at de skal passe på. Når det gør ondt, ser jeg det ofte som et signal fra kroppen om, at det er tid til at bruge den. Så ofte kan smerten tværtimod være tegn på, at man skal klø på snarere end passe på, understreger Mikael Busse. Use it or loose it Som behandler lægger Mikael Busse ikke fingre i mellem, når det gælder om at informere patienterne om, hvorfor det er så vigtig at holde kroppen i gang. - Grundlæggende forsøger jeg at fortælle mine patienter, at kroppen er skabt til at skulle bruges, og at undlade at bruge kroppen, er den sikreste måde at ødelægge den på. Hvis de gerne vil have, at kroppen skal fungere, så skal de i gang med at bruge den det er det, den er lavet til: Use it or loose it, fortæller Mikael Busse. Og det er ikke meget, der skal til, hvis man skal tro den nyeste forskning. Her peges der nemlig på, at der er kæmpestor forskel på at være inaktiv og aktiv. Selv små ændringer i motionsvanerne kan give adskillige ekstra år at leve i. Fx vil blot 30 minutters daglig motion for en inaktiv 40årig kvinde medføre fire ekstra leveår og tilsvarende tre år til manden, viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der offentliggøres som led i DR og Gang i Danmarks motionskampagne Kom i gang, Danmark. KS Første august tiltrådte jeg som professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved SDU. Professoratet er knyttet til funktionen som forskningsleder for Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik. Dette nye professorat markerer flere ting. For det første er det et led i et generationsskifte, hvor professorerne Tom Bendix og Niels Grunnet-Nilsson efter mange års beundringsværdig indsats henholdsvis er gået på deltid og er fratrådt. Dernæst sker der en generel oprustning omkring netop bevægeapparatsforskning ved Syddansk Universitet: Institut for Idræt og Biomekanik er blevet styrket med flere professorater. Forskningsinitiativet for Fysioterapi er etableret ved instituttet med foreløbig en professor og en lektor, yderligere et lektorat forventes besat snarest. Bevægeapparatsforskning er nu et centralt tema i fakultetets fremadrettede strategi, og der er etableret netværk på tværs af enheder, institutter og eksterne parter. Clinical Locomotion Science er her et godt eksempel. Rektor har bevilget særlige midler til etablering af internationale samarbejder omkring bevægeapparatsforskning. Der arbejdes på etablering af et forskeruddannelsesprogram under overskriften Bevægeapparatets funktion og sygdomme. Hvad betyder så alt dette for kiropraktorerne? Ja, først og fremmest er det et klart signal om, at uddannelsen i klinisk biomekanik er en succes, som Syddansk Universitet er parat til at investere i og styrke. Derudover styrkes andre uddannelser indenfor bevægeapparatet, som for eksempel uddannelsen i idræt og sundhed og masteruddannelserne i rehabilitering og i træning og fitness - simpelthen fordi der tilføres ressourcer til forskning, som direkte højner kvaliteten af uddannelserne. Det bliver derfor en stor opgave i årene fremover for fakultetet og for kiropraktorerne i et samarbejde at rekruttere og uddanne nye ph.d.-kandidater, som kan løfte de mange forsknings- og uddannelsesmæssige opgaver. Det er her vigtigt for mig at understrege, at jeg i min egenskab af professor jo ikke repræsenterer kiropraktorerne som faggruppe med de specielle politiske interesser, som enhver faggruppe har. Jeg er ansat til at varetage og lede et forskningsfelt. Samtidig skal man dog være både blind og døv for at overse, at hvad angår uddannelse og forskning, er kiropraktorerne placeret helt fremme i første række. Kiropraktorerne i Danmark har i nu snart 20 år satset målrettet på, at faget skal udvikle sig gennem investering i forskning og uddannelse. Denne strategi er lykkedes og har givet kiropraktik i Danmark en enestående position på verdensplan samtidig med, at et rekordstort antal danskere i alle aldre opsøger kiropraktisk behandling. Det synes jeg, vi skal være stolte af. Samtidig med professoratet er jeg glad for, at jeg beholder en tilknytning til NIKKB som seniorforsker. NIKKB er inde i en god udvikling med flere nye forskere og nye spændende projekter. Det er vigtigt, at vi fastholder det gode samarbejde mellem NIKKB og SDU gennem fælles projekter og fælles ansættelser. Som professor vil jeg naturligvis løbende skrive i Professorhjørnet i KIROPRAKTOREN. Emnerne kan være nye forskningsresultater og deres betydning for praktiserende kiropraktorer eller måske en debat om et aktuelt emne set fra en faglig vinkel. Vi høres ved. 20 0KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

12 KORT NYT Velkommen til årsmøde i region Nordjylland d november 2007 Dejlige Aalborg står endnu engang klar til at modtage jer til århundredets brag af en generalforsamling. Mange husker FESTEN for 10 år siden, og endnu engang er der lagt op til super forplejning og super underholdning i super atmosfære. Hotel Hvide Hus er en arkitektonisk perle med sans for kvalitet, der går igen lige fra de lækkert indrettede værelser til de højteknologiske mødelokaler og ikke mindst MADEN og VINEN. Hotellet ligger i gåfstand fra banegården gennem Kildeparken og kun 6 km fra lufthavnen. Der er underjordisk garage. PILATES EQUIPMENT WORKSHOP Få sved på panden og mærk hvad pilates maskinerne kan gøre for dig Aktiviteter for ledsagere: Turistinformationen Visit Aalborg, Østerågade 8. Tlf Rigt forretningsliv i gågaderne (Algade og Bispensgade) i gåafstand fra hotellet. Aalborg storcenter (65 indendørs butikker) Rigt udvalg i gode restauranter og cafeer. Biografer, Zoo, skøjtebane midt i byen, skøjtehal, teater, Aalborg Tårnet Aalborg forsvars - og garnisonsmuseum, skydebanevej 22. Aalborg søfarts- og marinemuseum, Vestrefjordvej 81 Jumboland (gigantisk hoppepude-slaraffenland) Ledige midler i Gigtforeningens udviklingspulje 2007 Da der stadig er midler til rådighed fra Gigtforeningens udviklingspulje for 2007, er ansøgningsfristen den 15. juli forlænget til 22. oktober Den ordinære frist den 15. januar 2008 er stadig gældende. De projekter, som udviklingspuljen har støttet indtil nu, kan ses på hvorfra puljemidlerne også kan søges. Introduktionsstipendier Gigtforeningen har 2 introduktionsstipendier ledige til besættelse pr. 1. marts 2008 eller snarest derefter. Stipendierne bevilges for op til 6 måneder. Løn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster. Ansøgningsskema udfyldes og indsendes elektronisk via Søg støtte fra forskningsrådet på Eventuelle spørgsmål kan rettes til Marianne Pagels, tlf eller på Sidste ansøgningsfrist er søndag den 16. december Den nyslåede ph.d., studieleder og DSKKB-formand Henrik Hein Lauridsen. Ph.d. om kliniske effektmål i rygforskningen Den 27. august 2007 forsvarede Henrik Hein Lauridsen sin ph.d. på Syddansk Universitet med succes. Bedømmelsesudvalget bestod af professor Riekie de Vet fra EMGOinstituttet i Amsterdam, professor Peter Vedsted fra Forskningsenheden i Almen Praksis ved Århus Universitet og overlæge Karsten Thomsen fra Odense Universitetshospital. Brasilien-støtte næsten oppe på $ WFC s indsamlingskampagne, som er oprettet til støtte for den brasilianske kiropraktorforening, er nu tæt på at runde de $, som oprindeligt var målsætningen. - Vi er taknemmelige for den utrolige støtte fra kiropraktorkolleger rundt om i verden, udtaler præsidenten for den brasilianske kiropraktorforening. DKF har støttet den brasilianske kiropraktor forening med $. Historisk fremgang for SDU Antallet af unge, som vil studere på Syddansk Universitet, er i år større end nogensinde. SDU har i alt modtaget næsten ansøgninger, hvoraf ca. halvdelen er 1. prioritet. Det er en stigning på 13 % i forhold til året tidligere. - Stigningen gælder alle vores fem fakulteter, fortæller rektor Jens Oddershede, der især hæfter sig ved fremgangen på det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet. LOKALER TIL LEJE! Afhandlingen består af to dele og omhandler effektiviteten af forskellige spørgeskemaer i fire undergrupper af rygpatienter. Den første del er delt op i to sektioner: 1) En dansk oversættelse af det internationale rygspecifikke spørgeskema Oswestry Disability Index og 2) en sammenligning af fire funktions- og tre smerteskemaer i forskellige rygpopulationer. Afhandlingens anden del består af udviklingen af en ny metode til at belyse, om rygpatienter kan bestemme, hvad der er et acceptabelt resultat af en given behandling, før den starter. Mulighed for reception venteværelse, m.m. Beliggende i Humlebæk med sundudsigt. Bliv inspireret af tidligere Miss Olympia. USA og certificeret pilates instruktør Carla Dunlap-Kaan Få overblik over pilates i sin oprindelige form på reformeren, cadillac, the wunda chair, the barrel, the high chair og vores holdundervisning med the wall units. WORKSHOPPEN: Antal: max 14 kursister Dato: oktober lør søn 9-16 Pris: 2999 kr inkl. sund forplejning Sted: Gl. Toldbod, Havnegade 2 Nyborg Tilmelding: Undervisere: Carla Dunlap-Kaan fra USA Certificeret Pilates Instruktør Stine Johanne Jensen Fysioterapeut og PROapilates instruktør Karina Gyrst Kiropraktor se mere lavminryg.nu Afhandlingen er skrevet under vejledning af Professor Niels Grunnet-Nilsson, Professor Jan Hartvigsen, Professor Claus Manniche, og kan downloades fra www. rygforskning.dk/publikationer_phd.htm. Elisabeth Holst takker af i DKF Efter 12 år som konsulent i DKFs sekretariat har Elisabeth Holst valgt at stoppe pr. 31.oktober Elisabeth har gennem alle årene ydet en kæmpe indsats for DKF og foreningens medlemmer. Med sine store juridiske og økonomiske kompetencer har hun bl.a. været med til at forhandle overenskomster med Sygesikringen og HK, og har været foreningens spydspids, hvad angår grundig sagsbehandling af ansættelses-, pensions- og forsikringsretslige forhold m.v. Sekretariatet og DKF vil komme til at savne Elisabeth som en værdsat kollega og samarbejdspartner, og ønsker hende al held og lykke fremover. Rettelse I sidste nummer blev den danske præsident for ProChiropractic Europe, Ann-Liss Taarup, omtalt som kiropraktor, hvilket er en fejl. Vi beklager! Nabo til fitnesscenteret ör&sund. Se mere på Eller kontakt: Christian Ulrich på Tlf: KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

13 MARKEDSPLADSEN MARKEDSPLADSEN - Ledige stillinger Kiropraktorassistent søges Kiropraktorassistent søges snarest til travl klinik på Lyngby Hovedgade 60. Vi har et inspirerende tværfagligt samarbejde med mange andre behandlere. Henvendelse bedes rettet til: Anne Brith Jensen eller Pernille Ek. Tlf: Mail: Kiropraktor søges Erfaren kiropraktor søges til klinik i Storkøbenhavn. Hel eller deltid. Stillingen er oparbejdet. Henvendelse til: Kiropraktisk klinik Solrød Aps Tina Saggi Pedersen Solrød center 36 1 tv 2680 Solrød Strand Tlf Frisk luft og faglige udfordringer Kiropraktor søges til stor, moderne klinik med mulighed for tværfaglig sparring med bl.a. fysioterapeuter. Klinikken, som har digitalt røntgen, UL-scanner og elektronisk journalføring, ligger i Hjørring, hvor der er højt til himlen, mange fritidstilbud og rart at bo. Mulighed for kompagniskab. Ring og hør mere: Kiropraktor Henrik Nykjær telf (klinik) (privat) Ledige stillinger / turnus Turnusassistent/kiropraktor søges til travl klinik i hjertet af Aalborg Vi kan tilbyde en velrenommeret klinik, der søges af patienter i alle aldre. Dagen vil være krydret med alt fra sportsskader til spædbørnskolik. Der vil være et stort erfaringsgrundlag at trække fra, da klinikken huser 4 kiropraktorer - Mike Feiner fra Palmer 1980 samt Sonja Kristensen, Jacob Villefrance og Louise Johannessen gradueret fra SDU 1999, 2001 og Ud over den daglig sparring tager vi ofte på inspirationskurser i Danmark og udland. Kom op og følg os en dags tid og se om klinikken er noget for dig :) Henvendelse til: Kiropraktisk Klinik v/ Mike Feiner og Jacob Villefrance Stengade Aalborg Tlf: Mail: Unge entusiastiske kiropraktorer søger kollega! Til gammel velfunderet klinik, nyligt overtaget af to cand. manuer (gradueret SDU 2003) søges kiropraktor til overtagelse af stor portefølge. Fuld- eller deltid. Har du lyst til at indgå i et ungt team i en klinik i rivende udvikling, fuld af liv og godt humør og med meget bedre procenter end de klassiske 38%? Vi har i klinikken massører og mulighed for rygtræning. Ring og få en snak! Ester Rosendahl Nadia Radwan Stengade Helsingør Tlf: Kiropraktor søges Vi søger en frisk og engageret kiropraktor til vores klinik i Vejle. Det er en deltidsstilling på ca. 20 timer.vi er i forvejen 3 kiropraktorer. Klinikken har et meget stort patientgrundlag, hvoraf en stor del er børn. Her er altid nok at lave. Henvendelse til Kiropraktisk klinik Vestergade tv 7100 Vejle klinik tlf privat tlf Privat mail : KIROPRAKTOR SØGES Engageret kiropraktor søges til nyligt udvidet klinik i København, hvor vi lægger vægt på god patienthåndtering og faglig sparring. Så - Hvis du ønsker at indgå i et tværfagligt samarbejde mellem kiropraktor og fysioterapeut, og har du let til smil, kan vi tilbyde dig en god provisionsløn samt fleksible arbejdstider. Tiltrædelse efter aftale. Vi venter gerne på den rette. Henvendelse til: Lene Munck. Bispebjergs kiropraktorklinik Tagensvej Købenavn NV Tlf Mail: Assistent/turnusassistent søges til Kiropraktorhuset i Hillerød Vi søger en ung dynamisk assistent til vores klinik med tiltrædelse ca. 1 juli. Vi lægger vægt på de klassiske kiropraktor-discipliner, men derudover indeholder huset både en træningsafdeling og en massageafdeling. Mulighed for partnerskab. Henvendelse til: Frank Ferdinandsen D.C. Kiropraktorhuset Helsingørgade Hillerød Tlf: Mail: Kiropraktor/Turnus søges Vi er en travl klinik med 3 kiropraktorer. Beliggende i Frederikssund, Nordsjælland 45 min transport fra København. Dine arbejdstider vil være fordelt på 4 dage. Er du interesseret i at høre nærmere så ring eller mail til os. Vi venter gerne på den rette. Henvendelse til: Kiropraktisk klinik, Lisbeth Knudsen og Reni Klavsen Torvet Frederikssund Tlf: Mail: SILKEBORG RYGCENTER SØGER TURNUSASSISTENT 1. FEB Succesen følges op - vi søger en turnusassistent igen! Vi er en tværfaglig kiropraktorklinik med tyk streg under tværfaglig, men hvor det er kiropraktoren, som har det endelige ansvar. Vi kan tilbyde nye moderne behandlingsfaciliteter med ugentlige tværfaglige møder, digitalt røntgen, chokbølgeterapi, ultralydsscanning, akupunktur, fysioterapi, ergoterapi, individuel og holdtræning, mensendieck, o.m. Vi forventer, at du er faglig kompetent, nysgerrig, har højt fagligt niveau i manipulationbehandling og besidder de sociale egenskaber, der gør det muligt at indgå i et tværfagligt miljø. Er det noget for dig, så send en ansøgning pr mail til: Kiropraktor Ole Hansen Silkeborg Rygcenter TURNUSASSISTENT SØGES fra evt. senere. Se vores hjemmeside. Kiropraktorerne Henrik Uldall og Steen Mortensen. Jydeholmen Vanløse Tlf Mail: Turnusassistent søges pr. juli 2008 Henvendelse: Hans Østergaard og Torben Halbye Amagerbrogade København S DANMARKS DEJLIGSTE STILLING ER LEDIG! I forbindelse med min barsel i efteråret 2007 er der en stilling ledig som kiropraktor/ turnusassistent, hvor vi kan garantere dig: masser at lave glade, kiropraktor dedikerede patienter godt arbejdsklima god løn Du kommer til at indgå i et team på nuværende 2 kiropraktorer samt 1 massør/akupunktør. Du kommer til at arbejde i en moderne klinik med nyetableret kassettefrit DR røntgenapparat. Skulle du blive lige så glad for jobbet som jeg, ser vi meget gerne, at du fortsætter i en fast stilling efter barselsvikariatet! Med 3 kiropraktorer kan vi udvide klinikkens åbningstider og dermed bedre dække den kolossale efterspørgsel, der er på kiropraktisk behandling her i området. Med venlig hilsen Kiropraktor Kari Skovmand Kuhn. Henvendelse til Kiropraktorerne Maribo, Kari Skovmand Kuhn og Niels Overgaard, Vestergade 6 B, 4930 Maribo. Tlf KIROPRAKTOR/TURNUSASSISTENT SØGES Vi mangler en engageret kiropraktor eller turnusassistent til en fuldtidsstilling pr. 1. februar 2008 til travl klinik i Odense C. Vores team består af tre kiropaktorer, en fysioterapeut og to sekretærer. Send skriftlig ansøgning til: Lisbeth Hartvigsen, Kiropraktorerne Hartvigsen og Hein, Kongensgade Odense C Associate position in Köln, Germany I have a vacant posion for an associate in our Chiropractic Center in Köln, Germany. Our office is designed for 4 chiropractors. We are looking for a chiropractor that is proficient in various techniques and finds himself / herself capable of learning the german language in a rather short time. We encourage the applicant to view our webpage - chiropractic-centrum.de - to learn more about this office and send us an with a short CV and photo. køb / salg / leje SÆLGES Brugt spring-hilo bænk til salg for kr. Kan afhentes i Odense. Er i god stand, dog slidt pelvic drop. Kontakt Helle Dalhoff. Tlf Mail: SÆLGES Norsk briks Chiro Universal m. cox funktion Blåt læderbetræk, velholdt. Pris: kr. Als Kiropraktor Center Tlf Mail: SÆLGES Brugt pelvic bænk samt cervical chair til salg. 10 år gamle men kun brugt i 3 år. Begge er med træben og blåt Hallingdal betræk. Ser ud som nye. Pris: 7000 kr. Mail: Købes Brugt Hi-Low, helst Zenith, købes. Gerne med Verti lift.desuden interesseret i Toggle table, cervical chair samt pelvic bench. Alt har interesse! Carsten Schou Sørensen el. mobil: Al henvendelse vedr. annoncering rettes direkte til Tuen Media, Deadline nr. 6: 13/ KIROPRAKTOREN NR KIROPRAKTOREN NR

14 Kom og vær med til at designe din egen stilling Lændestøtte God almen støtte til lænden ved hjælp af en stor kraftig elastisk velcrorem til tilpasning af støtte og pasform. God holdningsbandage. Nem af tage af og på. Fremstillet i 2 mm neopren. Overfladen er fremstillet af polyester. Alle kanter er med slutsyning. Varenr Onesize kr. 129,00 Har du lyst til at være min kollega og sparringspartner? Vil du være med i et af vores tværfaglige behandlingsteams? Falck Healthcare er en del af Falck A/S og har eksisteret som selvstændig enhed siden Falck Healthcare tilbyder et professionelt sundheds- og trivselskoncept til private og offentlige arbejdspladser samt partnerskab til løsning af offentlige sundhedsopgaver. Vores ekspertise og mangeårige engagement inden for sundhed og medarbejdertrivsel giver os unikke forudsætninger for at skabe koncepter, som sikrer størst mulig sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Til glæde for medarbejdere, arbejdsplads og samfund. Falck Healthcare søger kiropraktorer i forskellige egne af Danmark. Behandlingerne foregår på virksomheder og Sundhedscentre efter et tværfagligt behandlingskoncept udviklet af Falck Healthcare. Du vil indgå i et team af behandlere bestående af kiropraktorer, fysioterapeuter, zoneterapeuter og massører. Fleksible ordninger Falck Healthcare er en virksomhed i vækst, og vi har løbende brug for autoriserede behandlere til vores kunder. Du vil blive tilknyttet én eller flere forskellige arbejdspladser med et varierende timeantal. Du kan læse mere om vores sundhedsordninger på For yderligere information er du velkommen til at kontakte områdechef Jacob Okholm på tlf , mail: eller områdechef Peter Sørensen på tlf , mail: Send os en ansøgning Er du interesseret i et job som behandler for Falck Healthcare, så send os dit CV, kopier af eksamenspapirer, et foto og et par ord om dig selv, og skriv i hvilket område af landet, du ønsker at behandle. Hvis du opfylder vores kvalifikationskrav, opretter vi dig i vores database. Du får besked herom med det samme. Send din ansøgning til: Falck Healthcare, Nyropsgade 45, 5., 1602 København V Mrk. Behandleransøgning Fordi du logisk nok får langt bedre effekt når du kombinerer din externe (fysiske) behandling med intern medicinsk behandling (kosttilskud) Fordi du kan øge din indtjening. Vil du indgå i vores team og være en vigtig brik i klinikkens videre succes. Klinikken vægter god patienthåndtering og service højt. Du får muligheden for at udvikle dig inden for dit specialområde inden for kiropraktik. Efteruddannelse vil være en selvfølge. Træning kan blive en del af dit arbejdsområde. Vi har et godt samarbejde med andre behandlere inden for bevægeapparatet. Jeg venter gerne på den rette. Telefon Enestående mulighed for at gøre effekten af kiropraktik endnu bedre Ortomolekylær medicinsk kursus Evidensbaseret behandling giver endnu bedre resultater Fordi flere hundreder af dine kolleger allerede idag anvender evidens-baserede kosttilskud. Ironman Total Support Ny topmodel i Ironman serien. Avanceret helsål med ekstra god svangstøtte og 3-Pod Cushioning System for maksimal stødabsorbering og returenergi. Forfoden er udstyret med Crash Pad der sikrer optimalt afsæt. Sålen er foret med Antimicrobial-materiale hvilket betyder lav friktion, der nedsætter risiko for vabeldannelse. Sålen formes individuelt for optimal støtte og stabilitet ved at opvarme den 3 min. ved 80 grader i alm. ovn med bunden nedad. Placer sålen i skoen, stå på den i 1 min. inden du begynder at gå. Efter 10 min. er sålen formet perfekt. Varenr Str. 1-6 kr. 133,00 Ironman Performance Gel forfod Forfodsindlæg giver støtte og komfort til forfods-området. Den dobbelte densitet forbedrer både stødobsorberingen og returenergien. Den antibakterielle overside eliminerer bakterieflora og reducerer friktion. Varenr Onesize kr. 35,00 Genbrugs kulde-/varmeposer Genbrugsisposer til brug efter RICE princippet. Kan genanvendes ved at placere den i fryseren eller som varmebehandling, hvor posen placeres i kogende vand, som lige er taget af varmelegemet. Varmebehandling påbegyndes efter 48 timer, når skaden ikke bløder mere og er begyndt at hele. Varmen forstærker helingsprocessen. Hver gang skaden rives delvist op igen, skal den behandles med is som en akut skade. Meget brudstærk og nem formbar uanset temperatur. Man bør primært anvende den samme pose til enten kulde- eller varmebehandling, da dette forlænger posens levetid. Fås i 3 forskellige størrelser. Varenr cm x 15 cm kr. 22,75 Varenr cm x 22 cm kr. 17,50 Varenr cm x 40 cm kr. 38,00 Aserve massageolie/creme Aserve massageolie/creme er fremstillet i samarbejde med landets kiopraktorer og massører. Massageolien/cremen er friktionsfri og derfor meget let at arbejde med på personer som har led- og muskelømheder. Ved massage trænger olien/cremen ind i huden, således at der efter endt massage føles et dejligt velvære. Cremet konsistens. Varenr ml dåse/flaske kr. 56,00 Novasan massagecreme Specielt udviklet til behandler og patienter der ofte behandler/behandles med massage. Meget hudvenlig og økonomisk i brug. Har helt optimal friktionsevne, uden for meget eller for lidt modstand. Massagecremen indeholder plejende ingredienser mod irriteret, revnet og tør hud. Den optimale massagecreme til professionelt brug. Varenr ml dåse kr. 57,00 Rygstøtte Denne justerbare rygstøtte med neoprenplade og 7 stivere, giver ekstra god støtte og komfort. De 4 velcrolukninger på både rygstøtten og stropper giver stor fleksibilitet, og sikre optimal pasform. Det åndbare materiale i siderne og front, giver god ventilation. Varenr Fås i str. S/M-L/XL kr. 185,00 Hvem kan deltage? Du er privatpraktiserende kiropraktor eller læge. Hvor og Hvornår? november 2007 Louisianna Museum, Humlebæk. Pris: kr. Hvem underviser? Læger og andre medicinske fagpersoner Hvordan tilmelder jeg mig? Anne på telefon: Mail på: Industrivej Ikast Tlf Fax KIROPRAKTOREN NR Købspriserne er excl. moms. Bestiller du over vores hjemmeside, kan du spare op til 15% på nogle af overstående priser.

15 Afsender: Danske Kiropraktor Forening Vendersgade 6, 2. tv. Postboks København K. Salg og service af behandlingsborde F. L. Automatic er leverandør af behandlingsborde til kiropraktorer. Gennem mere end 20 år har vi leveret behandlingsborde fra Atlas, Lloyd og Zenith samt renoverede behandlingsborde til danske, svenske, norske og tyske kiropraktorer. Vi fremstiller også automatiksystemer til påmontering på stort set alle typer behandlingsborde. Forny et ældre behandlingsbord! Vores motor- og hydrauliksystem gør det nemt at betjene et ældre behandlingsbord, der normalt kræver en manuel og anstrengt betjening. Systemerne giver ældre behandlingsborde nøjagtig den samme lette betjening, som findes på nye behandlingsborde. Reservedele Vores veludstyrede værksted gør det desuden muligt for os at fremstille specielle reservedele. Det kan f.eks. være en specifik reservedel til et specielt eller udgået behandlingsbord eller dele til røntgenudstyr. Et godt tilbud Se også vores aktuelle lagerliste over renoverede behandlingsborde på F.L. Automatic Haslund Klostervej Randers Tlf: Fax:

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse.

Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Svendborg, den 28.11.2011 Til elever og forældre Behandling af børn med bevægeapparats-klager i Svendborgprojektet - en tre årig undersøgelse. Vi skriver til jer for at spørge, om I vil deltage i et projekt

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

KIRO PRAKTIK. i kommunen

KIRO PRAKTIK. i kommunen KIRO PRAKTIK i kommunen Tænk kiropraktik ind i kommunens nye sundhedsprofil Allerede i dag har en lang række kommuner og praktiserende kiropraktorer et velfungerende samarbejde. I forbindelse med kommunalreformen

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik

NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik NYT nordisk institut for kiropraktik og klinisk biomekanik Fokus på børn og unge: - Sygdom skal forebygges tidligt i livet Af Jan Hartvigsen, kiropraktor, ph.d., professor Seniorforsker ved NIKKB Usunde

Læs mere

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK

UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK UDFORDRING TIL HOVED OG HÆNDER KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Udfordring til hoved og hænder

Udfordring til hoved og hænder Udfordring til hoved og hænder KIROPRAKTIK SYDDANSKUNIVERSITET.DK Kan du lide at løse svære sygehistorier, blive udfordret intellektuelt, være en del af et større behandlerteam og bruge dine hænder? Har

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialuddannelse. Kiropraktor Alice Kongsted, Afdelingslæge Bente Thomsen, Kiropraktor Christian Lund, Kiropraktor Claudia Franz, Overlæge, professor Claus Manniche, Læge,

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kiropraktikkens historie i Danmark

Kiropraktikkens historie i Danmark Per Jørgensen Kiropraktikkens historie i Danmark UNIVtRSITÅl SBISLiO) HCK Klél. - ZENTRAL6I5UGTHEK - Syddansk Universitetsforlag 2014 Indhold Formandens forord 10 Forord 11 1. del: "Kiropraktikkens rødder"

Læs mere

Nye kurser for fysioterapeuter

Nye kurser for fysioterapeuter SMERTEFYSIOTERAPI Kursuskatalog 2011/12 Nye kurser for fysioterapeuter Læs mere på videnomsmerter.dk HVAD ER SMERTEFYSIOTERAPI? Der er tre årsager til, at patienter henvender sig til fysioterapeuter: 1.

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant

Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Oplæg, NKR konference, brugerrepræsentant Intro Jeg hedder Louise. Jeg er brugerrepræsentant i den arbejdsgruppen, der er ved at lave retningslinier for unipolar depression. Det er jeg, fordi jeg både

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Marts 2014 Nyheder Info Status

Marts 2014 Nyheder Info Status Marts 2014 Nyheder Info Status Sidste nyt fra Integrated Care Det har været en travl start på året. Minipiloten nærmer sig sin afslutning, det første TST-møde har været afholdt og den endelige digitale

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE. Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder.

MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE. Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder. MØDEBOOKING SKAF NYE KUNDER VIA TELEFONEN, SOCIALE MEDIER OG E-MAIL Lær at booke møder pr. telefon. Forstå hvordan sociale medier kan benyttes til at få nye kunder. Booster salget i dit firma 2015 Leon

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forening

Dansk Kiropraktor Forening Dansk Kiropraktor Forening Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22 2100 København Ø København, den 8. februar 2013 Forhandling 2013 om ændring af Landsoverenskomst om kiropraktik Regionernes

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør

Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør 4 dages uddannelse 28. april til 8. juni 2016 i Taastrup 26. september til 3. november 2016 i Aarhus Sundhed og trivsel på arbejdspladsen - bliv uddannet trivselsambassadør Sundhed og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere