Uddannelse for Døvblindepersonale Efterår Seminar for synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelse for Døvblindepersonale Efterår 2013. Seminar for synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed"

Transkript

1 Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog efterår 2013 Uddannelse for Døvblindepersonale Efterår 2013 Seminar for synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed Kropslig aktivitet med mennesker med medfødt døvblindhed Cognitive assessment of people with congenital deafblindness Kursus om kommunikative relationer

2 Uddannelsessted Hvis ikke andet er anført: Nordens Velfærdscenter Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Transport til/fra lufthavn Taxa koster omkring 400,- DKK fra Aalborg Lufthavn med en transporttid på en halv time. Kursuskatalog, efterår 2013 Redaktør Lasse Winther Wehner Redaktion Henriette Hermann Olesen Ann Thestrup Lasse Winther Wehner Ansvarshavende udgiver Direktør Ewa Persson Göransson Vi henviser til: Dantaxi (+45) Frederikshavn Taxa (+45) Hirtshals Taxi (+45) Foto Lasse Winther Wehner Henriette Hermann Olesen Nordens Velfærdscenter Slotsgade 8 DK-9330 Dronninglund Danmark Tel

3 Forord Vi er netop i denne uge på vej til at starte det første kursus op. Herefter følger forårets kurser med både svensk, dansk, norsk, islandsk og finsk deltagelse. Vi er lykkelige for, at det nordiske samarbejde synes så bredt og stærkt! Desværre er vi ikke lykkelige for at vi endnu en gang skal sige farvel til en dygtig kollega Charlotte Larsen som er tvunget til at stoppe på baggrund af den nordiske kontrakt på højst otte år. I maj mødes de nordiske ledere til lederforum, og her er der også mange spændende emner på programmet. Den nordiske definition, læseplaner for grunduddannelserne, guidelines for de nordiske netværk, kundskabsdeling og ønsker for nordiske kurser og seminarer i Sammen med kursuskataloget her får alle tilsendt vores inspirationshefte om ældre med døvblindhed. Det blev lavet til vores pre-conference i Lund 2012, hvor vi satte fokus på emnet ældre med døvblindhed. Konferencen blev besøgt af mange forskellige lande fra hele verden. Der findes flere ildsjæle i norden, som brænder netop for ældregruppen. Nogle af disse ildsjæle har vores projektleder Johan Nyman heldigvis fået fat i som referencegruppe til sit projekt om e-læring. Projektet har fokus på at nå den gruppe af personale, der er i omsorgs- og sundhedsområdet og ikke deltager på kurser om døvblindhed. I december var Nordens Velfærdscenter på besøg hos Miðstöð, som netop har fået det officielle ansvar for arbejdet med døvblindhed i Island. Her blev vi enige om at koordinere en nordisk indsats for at klæde vores islandske kollegaer bedre på. Vi har fået tilsagn fra både svenske, norske og danske kollegaer, der stiller deres tid og kundskab til rådighed for at kvalificere udredning og diagnosticering af døvblindhed og grunduddannelse om døvblindhed på Island. Det er tydeligt, at den nordiske ånd træder til, når nogen har brug for det. Det er fantastisk at være midt i dette stærke nordiske samarbejde! Efterårets aktiviteter starter med et synsseminar d september. Det vil være et arbejdsseminar, hvor synskonsulenter, der arbejder med mennesker med døvblindhed, sammen kan diskutere og reflektere om deres hverdag. Derefter følger kurset om kropslig aktivitet med mennesker med medfødt døvblindhed d september. Kursusleder Flemming Ask Larsen er ved at afslutte et ph.d.-forløb, hvor hans fokus er på aktivitet som ramme for samspil og kommunikationsudvikling. Samtidig har man i praksis set forskellige grene af kropslig aktivitet spire frem, og der findes megen erfaring og kundskab herfra, som vil blive viderebragt på kurset! I oktober vil vi afholde et internationalt seminar om udredning af kognition hos mennesker med medfødt døvblindhed d oktober. Her vil det nordiske netværk om kognition fremlægge deres ideer om materiale for udredning og test. Det vil foregå på engelsk, da det også henvender sig til internationale fagfolk, der arbejder med udredning af kognition på dette meget specielle område. I november følger kursus om kommunikative relationer d november. Det er den nye udgave af udviklingsprofilen, som netop er udkommet. Her vil personale, der arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed, få mulighed for at blive opdateret på den sidste nye viden. Husk den europæiske DbI-konference i Lille d august vi håber at se jer der. Henriette Hermann Olesen Fagansvarlig, Nordens Velfærdscenter

4 Information 4 Nordens Velfærdscenter arrangerer uddannelsesaktiviteter for alle personalegrupper, der arbejder med personer med døvblindhed. Yderligere krav til ansøgere formuleres under Målgruppe i de enkelte uddannelsesbeskrivelser. Form NVC s uddannelsesaktiviteter for døvblindepersonale er organiseret sådan, at forløbet veksler mellem plenumundervisning, diskussioner, gruppearbejde og individuelle studier. Der lægges vægt på deltagernes teoretiske og praktiske ressourcer, deres kreative bidrag og på at skabe kontakter på tværs af landegrænser for at fremme vidensudveksling og koordinering. Tolkning Vi stiller finsk og islandsk tolkning til rådighed efter behov i de programlagte uddannelsesaktiviteter. Kursusdeltagere, som har behov for tegnsprogstolkning eller anden tolkning end den, vi arrangerer, sørger selv for tolk og for dækning af tolkens løn, rejseudgifter og ophold. Struktur De uddannelsesaktiviteter, som er planlagt for efteråret 2013, er beskrevet i dette katalog. Flere detaljer vil fremgå af det endelige program, som sendes til forelæsere og deltagere efter optagelse. Deltagerantallet på de fleste kurser er Ved færre end 12 ansøgere kan en uddannelsesaktivitet aflyses. Meddelelse herom vil blive sendt til ansøgerne i god tid før den planlagte aktivitetsstart. Ansøgning Ansøgning om deltagelse i uddannelsesaktiviteterne skal ske på: Ansøgningsfrist er den 15. juni Meddelelse om optagelse sendes til alle ansøgere få uger efter ansøgningsfristens udløb. Priser og afbudsregler Deltagerbetaling er prissat til DKK 350,- per kursusdag, da Nordens Velfærdscenter afholder en stor del af de udgifter, der er forbundet med uddannelsesaktiviteterne beskrevet i dette katalog. Dertil kommer ophold og forplejning. Ved afbud senere end tre uger før uddannelsesaktivitetsstart betales fuld deltagerbetaling (både opholdsbetaling og kursusgebyr). Studievilkår Nordiske grupper har mulighed for at komme til Dronninglund Slot for at arbejde med egne opgaver forbundet med døvblindhed. Vi stiller bibliotek og arbejdslokaler til rådighed og tilbyder kost og logi til en pris af DKK 1.100,- pr. døgn pr. person i Dertil kommer et administrationsgebyr på DKK 50,- pr. person pr. booking. Ved afbud senere end otte dage før start, opkræves fuld opholdsbetaling og administrationsgebyr. Tilmelding: Rejsetilskud For at facilitere bred nordisk deltagelse til vores aktiviteter giver vi et rejsetilskud til deltagere fra Island og Finland samt Sverige nord for Sundsvall og Norge nord for Trondheim. Dette tilskud er på DKK 2.000,- og modregnes i fakturaen for deltagelse. Rejser arrangeres, bestilles og betales af kursisten/deltageren eller dennes arbejdsplads. Refusionen beregnes ud fra arbejdspladsens adresse og gælder alle deltagere på kurser, konferencer og seminarer afholdt i Dronninglund inklusiv ophold på studievilkår.

5 Seminar 245: Seminar for synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed 5 Mål At synspædagoger, der arbejder med mennesker med døvblindhed, kan få mulighed for at drøfte erfaring, test, udredning og sidste nye viden med hinanden. Samtidig er det et mål, at seminaret kan styrke et nordisk samarbejde. Målgruppe Synskonsulenter/synspædagoger der arbejder med mennesker med døvblindhed. Form Seminaret vil være et arbejdsseminar, hvor deltagerne selv er aktive i at udveksle, diskutere og reflektere omkring synsudredning og test på døvblindeområdet. Indhold Oplæg om test, udredning og ny viden på synsområdet Erfaringsudveksling Diskussioner ud fra deltagernes cases Kursusledelse Henriette Hermann Olesen NVC Oplæg Der vil være oplæg fra: Kirsten Baggesen Øjenlæge, DK Lea Hyvärinen Øjenlæge, FI Tidspunkt Seminaret afholdes september Seminaret starter kl. 09:00 og slutter med frokost/lunch kl. 12:00. Deltagerbetaling DKK 2.200,- i opholdsbetaling. DKK 1.050,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. juni 2013 på:

6 Kursus 246: Kropslig aktivitet med mennesker med medfødt døvblindhed 6 Mål At deltagerne får fokus på aktiviteter som rammer for samspil og kommunikation med mennesker med medfødt døvblindhed. At deltagerne får inspiration og mulighed for refleksion. Samtidig er målet, at deltagerne får knyttet nordiske kontakter i forhold til deres arbejdsområde. Målgruppe Personale, der arbejder med mennesker med medfødt døvbindhed Form Der vil både være oplæg og praktiske øvelser, så det er en god ide at have praktisk tøj til både indendørs og udendørs aktivitet. Der vil være aftenprogram. Tidspunkt Kurset afholdes september 2013 Kurset starter med frokost/lunch kl. 12:00 og slutter med frokost/lunch kl. 12:00. Deltagerbetaling DKK 4.400,- i opholdsbetaling. DKK 1.750,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. juni 2013 på: Indhold Yoga med døvblinde Taktil massage Idræt Friluftsliv Teoretisk viden om aktiviteter som ramme for samspil og kommunikation Kursusledelse Flemming Ask Larsen Ph.d.-studerende på Psykologisk Institut, KU DK Oplæg Der vil bla. være oplæg fra: Bente Ramsing konsulent på Center for Døvblindhed og Høretab, DK Mads Kopperholdt & Anders Rundh speciallærere på CDH, DK Pernilla Henriksson konsulent i region Skånes døvblindeteam, SE Håkon Lie afdelingsleder ved Signo Døvblindesenter, NO Flemming Ask Larsen Københavns Universitet

7 Working seminar 247: Cognitive assessment of people with congenital deafblindness 7 Aim For five years, the Nordic network on cognitive assessment of people with congenital deafblindness has been working on developing guidelines for assessment. The aim of this seminar is providing the network with discussion and reflection partners with regard to this work. At the same time, the aim is to create cooperation between Nordic and international work on cognition in the area of deafblindness. Target group People who are responsible for, and engaged in, assessment-related work for people with deafblindness. By assessment, we here refer to both identifying development potential in connection with planning of intervention and evaluating a person s development at any given time and compare this to other persons or the same person at another time and in this way measure the development. Fra kursus om stress Form It will be a working seminar with time for reflection and discussion as the focal point. There will also be presentations on relevant issues in relation to assessment work. Content Presentation of the network s ideas and thoughts on cognitive assessment of people with congenital deafblindness. Topics will include: tactile cognition, tactile working memory, the executive function scale, using general assessments and adapting them to people with deafblindness, using the developmental profile. Presentations on assessment and cognition. Seminar management Hans Erik Frölander psychologist and Ph.D. student, SE Flemming Ask Larsen semiotician and Ph.D. student, DK Language *This seminar will be in English* Time The seminar will be held on October 22 24, 2013 The seminar starts with lunch at 12:00 and ends with lunch at 12:00. Seminar Fee DKK 2200,- payment for the stay. DKK 1050,- payment for the seminar (350,- per seminar day). Deadline for applications Applications must be registered by June 15, 2013 at

8 Kursus 248: Kursus om kommunikative relationer 8 Mål At deltagerne bliver opdateret om de forskellige teoretiske bidrag, som den nye udgave af udviklingsprofilen bygger på. At deltagerne får en forståelse af anvendelsen af teorien, begreberne og analysemodellerne i hverdagens praksis og i videoanalysearbejde. Samtidig er det et mål, at deltagerne får skabt kontakter nationalt og nordisk. Målgruppe Personale der arbejder med mennesker med medfødt døvblindhed. Indhold Oplæg om den nye udviklingsprofil Konstruktionen af modellerne Indholdet i modellerne Gennemgang af de teorier, som modellerne er bygget op omkring Begrebsrammen for disse modeller Kursusledelse og oplæg Inger Bøgh Rødbroe forfatter af kommunikative relationer, DK Anne Nafstad forfatter af kommunikative relationer, NO Tidspunkt Kurset afholdes november 2013 Seminaret starter med frokost/lunch kl. 12:00 og slutter med frokost/lunch kl. 12:00. Deltagerbetaling DKK 4.400,- i opholdsbetaling. DKK 1.750,- i kursusgebyr (350,- pr. kursusdag). Ansøgningsfrist Ansøgninger skal være registreret senest den 15. juni 2013 på: Oplæg om videoanalyse ud fra profilen Analyse ved hjælp af modellerne Videoanalyse af cases

9 Nyt på personalefronten 9 Farvel til Charlotte Grøntved Larsen efter otte år. Omtrent når NVC går på sommerferie, så slutter Charlottes otte år på først NUD og siden 2009 Nordens Velfærdscenter, da man ikke må forlænge nordiske kontrakter yderligere. Charlotte er den ansatte, der har været i kontakt med fleste af vores kursister. Hver eneste forelæser, kursist, gæst ja alle forbindelser har nydt godt af hendes høje serviceniveau. Det har hendes kollegaer i høj grad også, og Charlotte vil blive savnet. Med Charlottes afgang kort efter først Helle Bang og så Magnus Gudnason, påvirker 8-årsreglen NVC s danske afdeling kraftigt for tiden. Vi er sikre på, at vi finder en god erstatning, men Charlottes erfaring, kontaktnet og viden tager tid at bygge op igen. Hele personalegruppen giver Charlottes vores bedste ønsker for fremtiden og håber hun en gang imellem har lyst til at kigge forbi slottet. Gerne medbringende sine hjemmebagte hindbærsnitter!

10 Nyt hefte om demens og ældre med dobbelt sansetab 10 Alle, der får tilsendt vores kursuskatalog i trykt udgave, har også fået det nye inspirationshefte om kombineret alvorlig høre- og synsnedsættelse også kendt som KAHS. En engelsk version af heftet blev udgivet i 2012 på vores pre-conference i Lund, men nu er den skandinaviske udgave altså klar. P. O. Edberg indleder heftet med at stille spørgsmålet, om KAHS er på vej til at blive et folkesundhedsproblem. Derefter giver det svenske folketingsmedlem Barbro Westerholm en politisk kommentar. Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte Vores fagansvarlige for døvblindeområdet på Nordens Velfærdscenter, Henriette Hermann Olesen, bidrager med en artikel, der grundlæggende beskriver, hvordan et dobbelt sansetab påvirker livet for ældre. De to sidste artikler handler om demens og kombineret sansetab. Trine Skov Uldalls artikel beskriver bl.a. et taktilt testbatteri til udredning af demens hos mennesker med erhvervet døvblindhed, typisk grundet aldersrelateret KAHS eller Usher. I testbatteriet præsenteres alle tests taktilt, så det kræver ikke syn og hørelse at udføre testene. 1 Briterne Arlene J. Astell og Maggie P. Ellis dokumenterer Adaptiv Interaktion, der er et system, som fokuserer på at lære nonverbale menneskers sprog og ser ud til at have potentiale som et værktøj til at fremme og støtte kommunikation mellem mennesker med fremskreden demens og deres plejepersonale. Heftet kan bestilles fra vores hjemmeside under publikationer. Det gratis hefte fås på både engelsk og skandinavisk trykt såvel som pdf-fil. Lasse Winther Wehner, redaktør

11 Publikationer om døvblindhed 11 Nordens Välfärdscenter LIFE ADJUSTMENT I m alive again, but it gets tough sometimes I don t want to think about the future. I need to make sure that my daily life right now is working. You get vulnerable when you are denied things that could make you stronger.. Fokus på D Ø V B L I N D H E T 1 and Combined Visual and Hearing Disability/Deafblindness an Internal Process over Time 1 Fokus på døvblindhet Sprog: Skandinavisk Livsomstilling Sprog: Dansk, norsk, svensk, engelsk Perspektiver på psykisk funktionsudredning og pædiatrisk rehabilitering hos børn med døvblindhed Døvblindes hverdag Et godt ældreliv med kombineret sansetab Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte Nordens Velfærdscenter Inspirationshefte Dokumentation fra den 15. verdenskonference om døvblindhed i São Paulo, Brasilien, 2011 Oslo Perspektiver på psykisk funktionsudredning Sprog: Skandinavisk Døvblindes hverdag Sprog: Skandinavisk Et godt ældreliv med kombineret sansetab Sprog: Skandinavisk, engelsk Alle publikationer er gratis og kan bestilles fra:

12 Slotsgade 8 Tel En institution under DK-9330 Dronninglund Tel Nordisk Ministerråd

Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation?

Uddannelse for Døvblindepersonale. Forår 2013. Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Nordens Velfærdscenter Kursuskatalog forår 2013 Uddannelse for Døvblindepersonale Forår 2013 Når kommunikationen er eller bliver svær hvad betyder det for den nære familierelation? Ledelse i servicetilbud

Læs mere

DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015

DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015 DÖVBLINDPERSONAL KURSKATALOG 2015 KURSKATALOG FÖR DÖVBLINDPERSONAL 2015 Utgiven av Nordens Välfärdscenter www.nordicwelfare.org maj 2015 Ansvarig utgivare: Ewa Persson Göransson Grafisk produktion: Victoria

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist April Introduktionskursus for nye kasserere

Læs mere

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier

Nordens børn Unge gør en forskel! Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier Nordens børn Unge gør en forskel! Nordens Velfærdscenter Inspirationshæfte Resultater fra projektet Tidlige indsatser for familier 1 Nordens Barn Unge gør en forskel! Udgiver: Nordens Velfærdscenter Sww.nordicwelfare.org

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Kursuskategorier Forord... 4 Røntgen-webinar... 6 Skulderkursus/grundforløb... 8 Skulderkursus/udvidet

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring

Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Integreret speciale i fagene Psykologi og Kultur- og Sprogmødestudier Læring i interkulturelt forum modtagerperspektiv og undervisernes udfordring Af: Evguenia Klementieva Vejledere: Charlotte Højholt

Læs mere

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER

NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER NEWCOMERS BIBLIOTEKERNE OG DE NYE ARBEJDSMIGRANTER 1 Rapporten er udarbejdet af Sofie Skovdal Mouritzen og Anika Liversage fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i samarbejde med Statsbiblioteket;

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016 KURSUSKATALOG naturligvis 2016 INDHOLD 8. marts 2016 5 Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen -

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Haraldvangen - en perle i det Norske.

Haraldvangen - en perle i det Norske. John Lyngby Jepsen, 06V1 og Rio Hensel (R.). Erasmus-studerende Haraldvangen, Hurdal, Norge Haraldvangen - en perle i det Norske. Vi er to studerende, som har valgt, at tage vores, henholdsvis 1. og 2.

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere