Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el. 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el"

Transkript

1 SIDE 1 AF 19 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gillestedvej 7 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: Energikonsulent: Christian Schmidt Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp A/S Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke Lavt forbrug Forbrug: kwh fjernvarme Oplyst for perioden: kwh fjernvarme: 01/10/10-30/09/11 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt. Højt forbrug Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. Skønnet investering Tilbagebetalingstid 1 Bygning 1: Udskiftning af cirkulationspumper til varmt brugsvand. 2 Bygning 3: Udskiftning af cirkulationspumpe til varmt brugsvand. 529 m3 Fjernvarme, 972 kwh el 103 m³ Fjernvarme, 270 kwh el kr kr. 2.8 år 2830 kr kr. 3.7 år 3 Bygning 3: Udskiftning af cirkulationspumpe til varmefordelingsanlæg. 4 Bygning 1: Udskiftning af cirkulationspumpe til varmefordelingsanlæg. 5 Bygning 1: Udskiftning af eksisterende toiletter med enkel høj skyllefunktion. 340 kwh el 690 kr kr. 8.1 år 5357 kwh el kr kr. 8.3 år 22 m³ vand 770 kr kr år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme

2 SIDE 2 AF 19 eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme: kr./år Samlet besparelse på el: kr./år Samlet besparelse på vand: 800 kr./år Besparelser i alt: kr./år Investeringsbehov: kr. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: E Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. 6 Bygning 4: Kældervæg mod krybekælder efterisoleres med 200 mm isolering. 67 m³ Fjernvarme 1490 kr.

3 SIDE 3 AF 19 7 Bygning 4: Udskiftning af massive uisoleret døre. 8.1 m³ Fjernvarme 180 kr. 8 Bygning 1: Udskiftning af massive døre i tilbygningen. 16 m3 Fjernvarme 350 kr. 9 Bygning 1: Udskiftning af massive døre i hovedbygningen. 35 m3 Fjernvarme 790 kr. 10 Bygning 3: Dæk over uopvarmet kælder isoleres oppefra med 100 mm mineraluld. Der afsluttes med nyt trægulv. 236 m³ Fjernvarme 5250 kr. 11 Bygning 1: Aggregaterne i ventilationsanlægget udskiftes til nye med varmegenvinding og med modstrømsveksler m3 Fjernvarme, kwh el kr. 12 Bygning 4: Udskiftning af vinduer og døre med termoruder. 65 m³ Fjernvarme 1440 kr. 13 Bygning 5: Udskiftning af vinduer og døre med termoruder. 98 m³ Fjernvarme 2180 kr. 14 Bygning 1: Udskiftning af vinduer og døre med termoruder m3 Fjernvarme kr. 15 Bygning 5: Ydervæggene isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 16 Bygning 4: Ydervæggene isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 17 Bygning 3: Ydervæggene isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 18 Bygning 2: Ydervæggene isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 19 Bygning 1: Kælderydervæg mod krybekælder og uopvarmet kælder i hovedbygningen, isoleres indvendigt med 150 mm mineraluld i forsatsvæg. 20 Bygning 1: Betonelementer i tilbygningen isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 21 Bygning 1: Betonelementer i hovedbygningen isoleres indvendigt med 100 mm mineraluld i forsatsvæg. 22 Bygning 1: Betonsøjler ved vinduer ved garderobe og aula, efterisoleres med 100 mm mineraluld. 23 Bygning 1: Dæk over krybekælder og uopvarmet kælder i hovedbygningen, isoleres nedefra med 100 mm mineraluld. 24 Bygning 2: Dæk over uopvarmet kælder isoleres oppefra med 100 mm mineraluld. 25 Bygning 2: Terrændæk opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 26 Bygning 3: Terrændæk opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 156 m³ Fjernvarme 3470 kr. 50 m³ Fjernvarme 1110 kr. 341 m³ Fjernvarme 7580 kr. 404 m³ Fjernvarme 8970 kr m3 Fjernvarme kr. 423 m3 Fjernvarme 9400 kr. 710 m3 Fjernvarme kr. 106 m3 Fjernvarme 2360 kr m3 Fjernvarme kr. 185 m³ Fjernvarme 4110 kr. 288 m³ Fjernvarme 6390 kr. 271 m³ Fjernvarme 6010 kr. 27 Bygning 1: Terrændæk ved aula opbrydes og isoleres m m3 Fjernvarme kr.

4 SIDE 4 AF 19 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 28 Bygning 1: Kælderydervæg mod jord i hovedbygningen isoleres udvendigt med 200 mm drænplade. 29 Bygning 5: Kælderydervægge isoleres indvendigt med 150 mm mineraluld i forsatsvæg. 30 Bygning 4: Stuegulv over krybekælder opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 31 Bygning 5: Kældergulv og gulv over krybekælder opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 32 Bygning 4: Kælderydervægge isoleres indvendigt med 150 mm mineraluld i forsatsvæg. 33 Bygning 4: Kældergulv opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges. 34 Bygning 1: Kældergulv i hovedbygningen opbrydes og isoleres m. 300 mm polystyren. Ny gulvkonstruktion opbygges m3 Fjernvarme kr. 199 m³ Fjernvarme 4410 kr. 29 m³ Fjernvarme 650 kr. 28 m³ Fjernvarme 630 kr. 53 m³ Fjernvarme 1190 kr. 26 m³ Fjernvarme 580 kr m3 Fjernvarme kr. 35 Bygning 5: Let ydervæg under vinduer udskiftes. 33 m³ Fjernvarme 730 kr. 36 Bygning 4: Let ydervæg under vinduer udskiftes. 25 m³ Fjernvarme 560 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer 1. Konklusion: Bygningens beregnede energimærke skønnes god i forhold til bygningens og installationernes alder og stand. I bygning 1 kan det betale sig at udskifte cirkulationspumperne til det varme brugsvand, at udskifte cirkulationspumperne til varmefordelingssystemet, samt at udskifte de eksisterende toiletter med enkel høj skyllefunktion. I bygning 3 kan det betale sig at udskifte den ene af cirkulationspumperne til varmefordelingssystemet. Øvrige forbedringer kan kun betale sig at gennemføre, hvis energiprisen stiger eller hvis dele af bygningen alligevel skal renoveres f.eks. hvis man ønsker at efterisolere taget. Der er taget stilling til installation af vedvarende energi på bygningen. Det vurderes for denne bygning at være for stor en omkostning i forhold til den besparelse der følger med installationen. Grunden hertil er de fordelagtige priser på fjernvarme. 2. Bygningsbeskrivelse: Bygningen i energimærket er Mulernes Legatskole, og anvendes til undervisning i Odense. Bygning ejes af Odense Kommune. Bygningen er fritliggende og er opført i Bygningen er blevet renoveret en del gange igennem tiden, senest i Der er kælder under det meste af bygningen, samt stueetage i bygningen. Der er ialt m² opvarmet i bygningen. Bygningen er opdelt efter opdelingen i BBR meddelelsen, med bygning 1 som indeholder selve hovedbygningen,

5 SIDE 5 AF 19 samt tilbygningen mod vest, og tilbygning med administration, bygning 2 som indeholder musik/drama, bygning 3 som indeholder en ældre og en ny gymnastiksal, bygning 4, som er den gamle pedelbolig der er ombygget til musik, samt bygning 5, som er den gamle rektorbolig der indeholder ekstra lokaler til idræt. Brugstiden er sat til at være fra , 5 dage om ugen, da bygningen anvendes til undervisning. Brugstiden er derfor sat til 50 timer om ugen. Bygningen vurderes normal tæt. 3. Forudsætninger: Energimærket er udført efter Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 3. Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelsen, samt ved opmåling på rekvireret tegningsmateriale. Da der var begrænset tegningsmateriale, og bygningen er af ældre dato, er konstruktionerne i høj grad vurderet ud fra besigtigelsen samt gældende bygningsreglementer fra tidspunkter hvor bygningen er renoveret. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af konstruktionerne. Der var adgang til alle rum ved besigtigelsen. 4. Forbrug: Varme: Oplyst graddag korrigeret forbrug: Fjernvarme: kwh. Beregnet forbrug i energimærket: Fjernvarme: kwh. Der er en mindre forskel på det beregnede forbrug og det faktiske forbrug. Det vurderes forskellen bl.a. skyldes, at der i 2011 er lavet en gennemgribende renovering af tag og vinduer i foyeren, samt at der i den forbindelse er installeret et nyt ventilationsanlæg. Vand: Oplyst forbrug: Vand: 1802 m³/år. Vandforbruget for bygningen er ud fra det oplyste vandforbrug udregnet til 0,14 m³/m²/år, hvilket er under de 0,24 m³/m²/år der er oplyst som landsgennemsnit i Håndbog for Energikonsulenter 2008, version Kommentar til BBR oplysningerne: Det samlede bygningsareal er ifølge BBR oplysningerne 8936 m². Derudover er der 3663 m² kælder. Arealerne er fordelt således: Bygning 1: 9997 m², heraf er der 3663 m² kælder. Bygning 2: 441 m². Bygning 3: 1879 m². Bygning 4: 96 m². Bygning 5: 186 m². Det opvarmet areal er på tegningerne opmålt til ialt m² fordelt med: Bygning 1: m² Bygning 2: 433 m² Bygning 3: 1839 m² Bygning 4: 148 m² Bygning 5: 287 m²

6 SIDE 6 AF 19 Der regnes med det opmålte opvarmede areal i energimærket. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Tag og loft Status: Bygning 1: Taget er fladt tag, der udvendigt er belagt med tagpap. Taget er blevet efterisoleret i 2011, med gennemsnitlig 300 mm isolering, med opbygget fald i isoleringen. Isoleringen er lagt på betonelementer. Over tilbygningen med administrationen, er taget fladt tag med tagpap som beklædning på betonelementer. Det vurderes, at taget er isoleret med 200 mm isolering. Bygning 2: Taget er fladt tag, der udvendigt er belagt med tagpap. Taget er blevet efterisoleret i 2011, med gennemsnitlig 300 mm isolering, med opbygget fald i isoleringen. Isoleringen er lagt på betonelementer. Bygning 3: Taget er fladt tag, der udvendigt er belagt med tagpap.taget er blevet efterisoleret i 2011, med gennemsnitlig 300 mm isolering, med opbygget fald i isoleringen. Isoleringen er lagt på betonelementer. Over den nye idrætshal, består taget af betonelementer, med tagpap som belægning. Det antages, at taget er isoleret med 200 mm isolering. I forbindelsesgangen antages det, at taget er et built-up tag, med tagpap på krydsfiner, isoleret med 200 mm isolering. Bygning 4: Tagkonstruktionen består ifølge tegningerne af et built-up tag, bestående af 25 mm brædder på kiler, 75 mm x 200 mm spær pr mm, 300 mm isolering, afsluttet med 15 mm rustikbrædder på 18 mm gipsplader. Bygning5: Tagkonstruktionen består ifølge tegningerne af et built-up tag, bestående af 25 mm brædder på kiler, 75 mm x 200 mm spær pr mm, 300 mm isolering, afsluttet med 15 mm rustikbrædder på 18 mm gipsplader. Ydervægge Status: Bygning 1: Ydervæggen på bygningen er hovedsageligt betonelementer med facade i fritlagte småsten. Ud fra tegningsmaterialet vurderes det at elementerne er isoleret med 30 mm flamingo. Facaden med småsten er i hele underetagen ved klasselokaler. Ved overetagen er facaden med småsten under vinduesbånd ved klasselokaler. Mellem vinduerne ved overetagen er der udvendigt beklædt med lodrette brædder. Det antages, at der ligeledes er isoleret med 30 mm flamingo som ved betonelementerne. I facaderne ved gangarealerne, aula og kantine med store vinduespartier, er der under og imellem vinduerne, massive betonsøjler uden isolering. I tilbygningen med administration, består ydervæggen af betonelementer som indvendig væg, 120 mm isolering, afsluttet med 108 mm blankt tegl som udvendig murværk.

7 SIDE 7 AF 19 Bygning 2: Ydervæggen består ifølge tegningerne af betonelementer med facade i fritlagte småsten. Elementerne er isoleret med 30 mm flamingo. Bygning 3: Ydervæggen i den gamle idrætshal består ifølge tegningerne af betonelementer med facade i fritlagte småsten. Elementerne er isoleret med 30 mm flamingo. I den nye idrætshal, samt tilbygningen i forlængelse af den gamle idrætshal, antages det at ydervæggen består af 80 mm beton, 125 mm isolering, med 120 mm massiv beton som indvendig væg. I forbindelsesgangen mellem den nye og den gamle idrætshal består ydervæggen af en let konstruktion. Det antages at konstruktionen består af en træskeletvæg, isoleret med 200 mm isolering, afsluttet med gipsplade på indvendig side. Bygning 4: Ydervæggen består ifølge tegningerne af en let,og en tung konstruktion. Den tunge konstruktion består af 80 mm beton, 30 mm polystyren, samt 230 mm teglsten, afsluttet med 10 mm puds. Den lette konstruktion under vinduerne består af høvlede brædder som udvendig beklædning, med 85 mm isolering. Som indvendig beklædning er der en 16 mm møbelplade som færdig beklædning. Bygning5: Ydervæggen består ifølge tegningerne af en let,og en tung konstruktion. Den tunge konstruktion består af 80 mm beton, 30 mm polystyren, samt 230 mm teglsten, afsluttet med 10 mm puds. Den lette konstruktion under vinduerne består af høvlede brædder som udvendig beklædning, med 85 mm isolering. Som indvendig beklædning er der en 16 mm møbelplade som færdig beklædning. Forslag 6: Bygning 4: Væggen i kælderen op mod krybekælderen isoleres med 200 mm mineraluld kl. 37 i en let stålkonstruktion, som afsluttes med plademateriale. Der indbygges dampspærre på den varme side af isoleringen. Isoleringen udføres kun i forbindelse med, at de øvrige betonvægge rundt om krybekælderen isoleres. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslag 15: Bygning 5: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på ydervæggene fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 100 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes.der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 16: Bygning 4: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på ydervæggene fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 200 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges

8 SIDE 8 AF 19 Forslag 17: Bygning 3: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på ydervæggene fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 200 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 18: Bygning 2: Beklædninger, tapet, maling og indvendigt puds på ydervæggene fjernes. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 200 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 19: Bygning 1: Massive kælderydervægge mod krybekælder og uopvarmet kælder, isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 150 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 20: Bygning 1: Betonelementer i tilbygningen isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 100 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 21: Bygning 1: Betonelementer i hovedbygningen isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 100 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 22: Bygning 1:

9 SIDE 9 AF 19 Betonsøjler ved vinduer i garderobe og aula isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 100 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Det anbefales at efterisoleringen sker i forbindelse med udskiftning af eksisterende termoruder. Der bør søges Forslag 35: Bygning 5: Let ydervæg under vinduer i opholdsstue udskiftes med let ydervægskonstruktion isoleret med 200 mm mineraluld kl. 37. Radiator eller andre varmeinstallationer flyttes til indvendig side af ny let ydervæg. Der bør søges Forslag 36: Bygning 4: Let ydervæg under vinduer udskiftes med ny let ydervægskonstruktion isoleret med 200 mm mineraluld kl. 37. Radiator eller andre varmeinstallationer flyttes til indvendig side af ny let ydervæg. Der bør søges Vinduer, døre, ovenlys mv. Status: Bygning 1: Alle vinduer og døre i den oprindelige del af bygningen er træelementer med termoruder. I tilbygningen med administration er der træ/alu-elementer med energiruder. Ved gange, garderobe og aula er vinduerne nye alu-elementer med energiruder. Elementerne er fastgjort til betonsøjler. Ovenlysvinduerne er nye vinduer med energiglas. Bygning 2: Alle vinduer og døre er træ/alu-elementer med energiruder. Bygning 3: Alle vinduer og døre er træ/alu-elementer med energiruder. Bygning 4: Alle vinduer og døre er træelementer med termoruder. Bygning5: Vinduer og døre er træelementer med termoruder. Dog er der i det nye indgangsparti, træelementer med energiruder. Forslag 7: Bygning 4: Massive uisoleret yderdøre, udskiftes til nye massive isolerede døre. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 8: Bygning 1: Massive døre i tilbygningen udskiftes til nye elementer med isolering. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser.

10 SIDE 10 AF 19 Forslag 9: Bygning 1: Massive døre i hovedbygningen udskiftes til nye elementer med isolering. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 12: Bygning 4: Vinduer og døre med termoruder udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 13: Bygning 5: Vinduer og døre med termoruder udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Forslag 14: Bygning 1: Vinduer og døre med termoruder udskiftes til nye elementer med lavenergiruder med varm kant. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser. Gulve og terrændæk Status: Bygning 1: I klasselokaler, gangarealer i tilbygningen, kantine, studieområder og kontorlokaler, er der linoleum som gulvbelægning. I garderobe wc er og aula, er gulvene belagt med klinker. Gulvene er betongulve på betondæk, eller som terrændæk. Terrændækkene antages for isoleret iht. gældende bygningsreglement fra opførelsestidspunktet. Dæk over uopvarmet kældre og krybekældre er isoleret med 50 mm træbetonplader, der er klæbet til undersiden af betonelementet. Bygning 2: Gulvene er trægulve på strøer på beton. Over uopvarmet kælder består dækket af massive betonelementer, med 50 mm træbetonplader klæbet til undersiden af elementet. Bygning 3: Gulvene i den gamle idrætshal er trægulve på strøer på beton. I omklædningsrummene er der klinker som gulvbelægning. Over uopvarmet kælder består dækket af massive betonelementer, med 50 mm træbetonplader klæbet til undersiden af elementet. Terrændæk i tilbygningen antages at være beton med 200 mm isolering. I den nye idrætshal består gulvet af trægulv på strøer. Det antages, at konstruktionen består af beton på 200 mm isolering. Bygning 4: Der er krybekælder under de dele af bygningen, hvor der ikke er kælder under. Dækket består består ifølge tegningerne af 180 mm betondæk, isoleret med 50 mm isolering på den varme side af dækket. Bygning5: Der er krybekælder under de dele af bygningen, hvor der ikke er kælder under. Dækket består består ifølge tegningerne af 180 mm betondæk, isoleret med 50 mm isolering på den varme side af dækket.

11 SIDE 11 AF 19 Forslag 10: Bygning 3: Dæk over kælderen efterisoleres oppefra med 100 mm mineraluld kl. 37. Der etableres nyt strøgulv, som isoleres imellem de nye strøer. Der afsluttes med nyt trægulv. Der bør søges Forslag 23: Bygning 1: Dæk over krybekælder og uopvarmet kælder i hovedbygningen, efterisoleres nedefra med 100 mm mineraluld kl. 37. Mineralulden fastholdes og kælderloftet afsluttes med plademateriale som nyt loft. Der bør søges Forslag 24: Bygning 2: Eksisterende gulv på dækket over kælderen demonteres, og der efterisoleres oppefra med 100 mm mineraluld kl. 37. Der afsluttes med nyt trægulv på strøer som ny gulvbelægning. Der bør søges Forslag 25: Bygning 2: I stueetagen demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslag 26: Bygning 3: Terrændæk demonteres og eksisterende gulvkonstruktion bortskaffes. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslag 27: Bygning 1: Terrændæk ved aula demonteres og eksisterende gulvkonstruktion bortskaffes. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges Forslag 30: Bygning 4: I stueetage med lav krybekælder demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges Forslag 31: Bygning 5: I kælder samt stueetage med lav krybekælder, demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges

12 SIDE 12 AF 19 Kælder Status: Bygning 1: Der er kælder under det meste af bygningen, hvor store dele af ydervæggen er med fri facade. De steder hvor der ikke er kælder, er der krybekælder under i stedet. Ydervæggen mod uopvarmet kælderrum, krybekælder samt ydervægge mod jord, er registreret som massive betonelementer uden isolering. Gulvet er betongulv der antages isoleret iht. gældende bygningsreglement fra opførelsestidspumktet. Bygning 2: Der er kælder under noget af bygningen, samt installationsskakte. Etageadskillelsen er bekældt på undersiden med træbetonplader. Bygning 3: I bygningen med den gamle idrætshal, er der kælder under noget af bygningen, samt installationsskakte. Etageadskillelsen er bekældt på undersiden med træbetonplader. Der er ingen kælder under den nye idrætshal. Bygning 4: Der er kælder under det meste af bygningen. Under det resterende, er der krybekælder under. Kælderydervæggen består af en 300 mm massiv betonvæg. Gulvet består af beton, lagt på 200 mm grus. Bygning5: Der er kælder under det meste af bygningen. Under det resterende, er der krybekælder under. Kælderydervæggen består af en 300 mm massiv betonvæg. Gulvet består af beton, lagt på 200 mm grus. Forslag 28: Bygning 1: Kælderydervægge mod jord i hovedbygningen, isoleres med 200 mm polystyren drænplade kl. 38 udvendigt. Det anbefales at fugtbeskytte kælderydervæggene udvendigt inden isoleringen. Der bør søges Forslag 29: Bygning 5: Kælderydervæggene isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 150 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges Forslag 32: Bygning 4: Kælderydervæggene isoleres indvendigt i forsatsvæg. Der monteres en let stålkonstruktion indvendigt på ydervæggene, som isoleres med 150 mm mineraluld kl. 37. Den lette stålkonstruktion afsluttes med dampspærre og 13 mm gipsplade. Varmeanlægget inkl. radiatorer flyttes. Der kræves øget opmærksomhed ved indvendig efterisolering af ydervægge, da der kan være fare for ophobning af fugt og fare for angreb af skimmelsvamp. Der bør søges

13 SIDE 13 AF 19 Forslag 33: Bygning 4: I kælder demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges egnet rådgivning inden projekteringen og udførelsen. Forslag 34: Bygning 1: I kælderen i hovedbygningen, demonteres og bortskaffes eksisterende gulvkonstruktion. Ny gulvkonstruktion opbygges og isoleres med min. 300 mm terrænisolering kl. 38. Der bør søges Ventilation Ventilation Status: Bygning 1: I teknikrum nr. 32, er ventilationsanlæg 1 og 2 placeret. Begge anlæg er med fjernvarmeflade. I nr. 33/34 er ventilationsanlæg 3 med fjernvarmeflade placeret. Der er tilknyttet en cirkulationspumpe til anlægget. Pumpen er en Smedegaard på 30W, med konstant cirkulation. I teknikrum 36 er anlæg 4 og 5 placeret, som er 2 indblæsningsanlæg, med dobbelt fjernvarmeflade. I teknikrum 46 er anlæg 8 placeret, som er et ældre indblæsningsanlæg med fjernvarmeflade. Cirkulationspumpen er en Smedegaard, 75W, konstant pumpe. I 2011 er der derudover blevet installeret et anlæg af typen Systemair DV20, som dækker foyeren. Anlægget er med fjernvarmeflade. Der er tilknyttet en cirkulationspumpe til anlægget af typen, Grundfos Alpha , 22W, automatisk reguleret pumpe. I samme ombæring er ventilationsanlæg 3, som før ventilerede både foyeren og aula en, blevet droslet ned så den i dag kun dækker aula en. Bygning 2: Bygningen ventileres af et ældre anlæg fra Nordisk ventilation. Der er fjernvarmeflade på anlægget. Cirkulationspumpen som er tilknyttet anlægget, er en Grundfos UPS , 60W trinregulerende pumpe. Bygning 3: Bygningen ventileres af anlægget fra bygning 2. Bygning 4: Der er naturlig ventilation i bygningen. Bygning5: Bygningen ventileres af et mekanisk anlæg af mærket Uniq Comfort type REGO3000HW-AC, med roterende veksler, indblæsning og udsugning. Der er fjernvarmeflade på indblæsningsdelen. Forslag 11: Bygning 1: Aggregaterne i ventilationsanlægget udskiftes til nye med høj varmegenvinding (min. 75%) og med modstrømsveksler. Forslaget er kun rentabelt ved udskiftning pga. defekt, renovering eller stigende energipriser.

14 SIDE 14 AF 19 Varme Varmeanlæg Status: Bygningerne opvarmes med fjernvarme, som kommer ind i bygning 1. Derfra forsynes varmen videre ud til de andre bygninger, som hører ind under skolen. Varmt vand Status: Bygning 1: I teknikrummet i nr. 31 ved pedelkontoret, produceres der varme brugsvand i 2 stk. nyere 1000 liters varmtvandsbeholdere. Derudover er der tilknyttet en isoleret varmeveksler på det varme brugsvand af mærket Alfa Laval. Der er cirkulation af det varme brugsvand. Cirkulationen sker med en Grundfos UPS , 45W, trinreguleret pumpe, samt en Grundfos UPS 40-30, 140W, trinreguleret pumpe. Bygning 2: Modtager det varme brugsvand fra bygning 3. Bygning 3: Det varme brugsvand produceres i en 2000 liters præisoleret varmtvandsbeholder af mærket Ajva. Der er cirkulation af det varme brugsvand. Cirkulationspumpen er en Grundfos UP 25-30N, 40W, konstant cirkulationspumpe. Bygning 4: Det varme brugsvand produceres i isoleret varmtvandsbeholder. Der er ikke cirkulation af det varme brugsvand. Bygning5: Det varme brugsvand produceres i isoleret veksler. Der er ikke cirkulation af det varme brugsvand. Forslag 1: Bygning 1: Cirkulationspumper til varmt brugsvand udskiftes til nye temperatur- og urstyret cirkulationspumper. Termostatfunktionen skal overstyre ur - funktionen af hensyn til bakterieog slimdannelse i beholder og rør. Forslag 2: Bygning 3: Cirkulationspumpe til varmt brugsvand udskiftes til en ny temperatur- og urstyret cirkulationspumpe. Termostatfunktionen skal overstyre ur - funktionen af hensyn til bakterieog slimdannelse i beholder og rør. Fordelingssystem Status: Bygning 1: Varmeanlægget ved garderoben er et direkte 2-strengs vandbåret radiatoranlæg. I resten af bygningen sker varmefordelingen via indblæsningen igennem ventilationsanlægget. Cirkulation sker med flere cirkulationspumper. I teknikrum nr. 31, er pumpen en Smedegaard El-Vario , 390W, trinreguleret pumpe. I nr. 33/34 er pumpen en Smedegaard, 30W, konstant cirkulationspumpe. I nr. 46 er der 4 pumper tilknyttet fordelingssystemet. 3 stk. Smedegaard Vario 75C, 149W, konstant pumpe, og en Grundfos Alpha +, 60W, automatisk pumpe.

15 SIDE 15 AF 19 Bygning 2: Modtager varmen fra bygning 3, via indblæsningen fra ventilationsanlægget. Bygning 3: Varmefordelingen i den ældre idrætshal sker via indblæsning igennem ventilationsanlægget. I den nye idrætshal sker opvarmningen via et direkte 2-strengs vandbåret radiatoranlæg, med strålevarmepaneler der hænger i loftet. Cirkulation sker med en Grundfos UPE 25-60, 100W, automatisk cirkulationspumpe. Bygning 4: Fordelingssystemet er et direkte 2-strengs vandbåret radiatoranlæg. Bygning5: Fordelingssystemet er et direkte 2-strengs vandbåret radiatoranlæg. Cirkulation sker med en Grundfos Alpha , 45W, automatisk styret cirkulationspumpe. Automatik Status: Der er radiatorventiler på alle radiatorerne. Der er installeret CTS styring, med natsænkning, motorventil, blandesløjfe og udetemperaturkompensering. Pumper varme Forslag 3: Bygning 3: Cirkulationspumpen på varmeanlægget udskiftes til en ny energibesparende, selvregulerende cirkulationspumpe. Forslag 4: Bygning 1: Cirkulationspumper på varmeanlægget udskiftes til nye energibesparende, selvregulerede cirkulationspumper. El Belysning Status: Bygning 1: I fællesarealerne i stueetagen sker belysningen med 1 rørs 36W armaturer med HF, og 12W sparepærer. Derudover er der 50W spots. På gangarealerne i stue og kælder sker belysningen med 1 rørs 36W armaturer med HF, samt 3 rørs 14W kompaktrør med HF. Derudover er der i stueetagen 12W sparepærer og 30W spots. I gangarealerne i kælderen er der desuden monteret bevægelsesmeldere. I kantinen sker belysningen hovedsageligt med 14W kompaktrør med HF, samt 1 rørs 36W armaturer med HF. Derudover er der 5W sparepærer og 30W spots, samt 100W halogenpærer i køkkenet. Bygning 2: Belysningen i musik og drama/bio, sker med 1 og 2 rørs 36W armaturer, med HF og bevægelsesmelder. Bygning 3: Belysningen i den gamle gymnastiksal sker med, 3 rørs 18W armaturer med HF. I gangen imellem den ældre og den nye hal, sker belysningen med 2 x 18W sparepærer. I den nye hal sker belysningen med 4 rørs 58W armaturer med HF.

16 SIDE 16 AF 19 Bygning 4: Belysningen i den gamle pedelbolig sker med 2 rørs 36W armaturer med HF, samt 18W sparepærer. Bygning5: Belysningen i den gamle rektorbolig sker med 2 rørs 36W armaturer med HF, samt 18W sparepærer. Vand Vand Status: Der er ved besigtigelsen registreret armaturer i håndvaske og brusefaciliteter uden sparefunktion. Der er registreret nyere toiletter med dobbelt skyllefunktion i bygningen. Dog er der enkelte steder, hvor der sidder ældre toiletter med enkelt højt skyllefunktion, som ikke er skiftet til nye med dobbelt skyllefunktion. Forslag 5: Bygning 1: Eksisterende toiletter med enkel høj skyllefunktion udskiftes til nye toiletter med 2/4 liters skyllefunktion. Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1968 År for væsentlig renovering: 2005 Varme: Supplerende opvarmning: Fjernvarme (kwh) Ingen Boligareal i følge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: 420 Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Energipriser Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: kr./m3 Fast afgift på varme: kr./år El: 2 kr./kwh

17 SIDE 17 AF 19 Vand: 35 kr./m³

18 SIDE 18 AF 19 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere på

19 SIDE 19 AF 19 Energikonsulent Adresse: Nørrebro Hjørring Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret information om energikonsulenten.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2729 kwh Elvarme. 2269 kwh Elvarme. 11524 kwh elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pilevænget 4 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-002885 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4620 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4620 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jernbanegade 25 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-014159 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA ENERGIMÆRKNING BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogvænget 5 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-131295 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovager 7 Postnr./by: 9760 Vrå BBR-nr.: 860-025147 Energikonsulent: Niels Ulrik Engberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix & Kamp

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsagervej 20 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-000432 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 24287 kwh Elvarme, - 443 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nejstdalen 3 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-008488 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 38 Postnr./by: 9690 Fjerritslev BBR-nr.: 849-069906 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Jensens Alle 63 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-001052 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 200 kwh Fjernvarme 90 kr. 110 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114447 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jacob Hansens Vej 51 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-293271 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Østergade 27A 9870 Sindal BBR-nr.: 860-033274 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -17 MWh Fjernvarme, 47190 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -17 MWh Fjernvarme, 47190 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Rougsøvej 166A 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-111831 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 3360 kr. 26580 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 3360 kr. 26580 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Sdr Fælledvej 5 A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113209 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftagervej 1 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-004661 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ydesvej 008 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-000262 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2.7 MWh Fjernvarme, 957 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolebakken 20 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-049804 Energikonsulent: Christian Holm Jørgensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterskovvej 54 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-002184 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strandvejen 11 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-104364 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkestien 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108332 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Sydagervej 9 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111889-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Colbjørnsensvej 25 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001848 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 2A 8963 Auning BBR-nr.: 707-113417-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1774 liter Fyringsgasolie, 93 kwh el. 205 liter Fyringsgasolie

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1774 liter Fyringsgasolie, 93 kwh el. 205 liter Fyringsgasolie SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Industrivej 51 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113370 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervang 9 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-092335 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1567 liter Fyringsgasolie 684 kwh Elvarme, 74 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1567 liter Fyringsgasolie 684 kwh Elvarme, 74 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rakkebyvej 226 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-028887 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vejrupvænge 8 Postnr./by: 5491 Blommenslyst BBR-nr.: 461-427049 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2578 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -1.2 MWh Fjernvarme, 2578 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Trekanten 34K 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-083069 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX & KAMP

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 MWh Fjernvarme, 262 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 MWh Fjernvarme, 262 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervang 3 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-034874 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Sdr Fælledvej 5B 8963 Auning BBR-nr.: 707-114289 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.2 MWh Fjernvarme, 405 kwh el. 116 MWh fjernvarme. 277 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.2 MWh Fjernvarme, 405 kwh el. 116 MWh fjernvarme. 277 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sønderport 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056525 Energikonsulent: Søren Jepsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: BRIX & KAMP

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dolmer Have 2 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-098015 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snerosevej 11 Postnr./by: 4540 Fårevejle BBR-nr.: 306-039914 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præsteparken 6 Postnr./by: 4894 Øster Ulslev BBR-nr.: 376-011252 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C

Energimærkning. Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C SIDE 1 AF 5 Adresse: Promenadebyen 12 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-000 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -200 kwh Fjernvarme, 649 kwh el. -70 kwh Fjernvarme, 360 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkegade 19 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113350 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 29 Postnr./by: 9870 Sindal BBR-nr.: 860-033302 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Døvnældevej 7 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-011580 Energikonsulent: Søren Bering Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kippingevej 25 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-016456 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 6 Adresse: Bystedparken 73 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005922-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag).

Bygningsdele Loft og tag Stålkonstruktion med bjælkespær og udvendig isolering (varmt tag). SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørbæksgade 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9240 Nibe BBR-nr.: 851-629446 Energikonsulent: Carl Johan Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder kwh Fjernvarme, kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder kwh Fjernvarme, kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 20 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114448 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Havnegade 25 A 6700 Esbjerg 561-063966 Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R arkitekter, Esbjerg Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vaasevej 12 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-009142 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder m3 Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder m3 Fjernvarme SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rydsåvej 66 Postnr./by: 5210 Odense NV BBR-nr.: 461-331173 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 MWh Fjernvarme. 61 MWh fjernvarme. 1.2 MWh. Fjernvarme. 6.5 MWh. Fjernvarme. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 MWh Fjernvarme. 61 MWh fjernvarme. 1.2 MWh. Fjernvarme. 6.5 MWh. Fjernvarme. 1. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 18 Postnr./by: 9760 Vrå BBR-nr.: 860-030709 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sibirien 7 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024587 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder kwh Elvarme, -269 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder kwh Elvarme, -269 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gutenbergvej 2A 9870 Sindal BBR-nr.: 860-036926 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejnsvigvej 12 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-000509 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT Consult

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Egebjerg Bygade 78 Postnr./by: 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149478-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ved Skolen 1 Postnr./by: 9850 Hirtshals BBR-nr.: 860-005079 Energikonsulent: Michael Dissing Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: J. P. Jacobsens Vej 18 Postnr./by: 9200 Aalborg SV BBR-nr.: 851-143122 Energikonsulent: Poul E. Bundgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere