LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010"

Transkript

1 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca

2 S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns mdl mndst ge nye Ghetto nes søgelys et utal gange. Udgang regngs udspl Ghetto, regng m Ghettone gves bage samfun. Regng vl gøre op ghettone. Et 32 ntv plan navnet Ghetto bage samfun, folk arbej få kontanthjælp. For oprethol rett få kontanthjælp have arbej 250 tm pr året. svar avsrute tmes varghed p dag ell, arbej Netto dag ug, hvor sætte var hyldne, te var blandt an beskæftgelsesmnst Ing Støjbg udmeldng pressemø trsdag n 26. oktob. Dudov vl regng blandt an sørge kmun stopp anvse flygtnnge ghetto udste bolgråd, etable heldagsskol jobctre ghettone, nonal plan poltndss ghetto d vl blve ndført fle ældrelæg. ptve regngs plan Ghetto bage samfun, n adress ctrale problem: De fysske bedrng bolgrådne, skole- uddannelsesproblemne samt skrng retsskkh udste råd. Når d sættes nd ge front, ydste vgtghed, samarbej mellem bolgorganson, kmun samt polt andre myndghed fung optmalt. På n e s d lagt op, te samarbej ntsves, m ærglgt, regng samtdg eslår, kmun kunne tvnge udlejnngsregl gnem ov bolgorganson. fremm samarbej. V hv td par y d skre optmal løsnng m gne frvllgt. Hudov m v, undgå, ndfør lovgvnng, n e ell ann må rumm negv skelsbehandlng mnesk, adresse bestemte bolgråd. D gæl s regl borge, hvad t bor Fredca ell Gellup. D fle sted regngs slag, hvor vl ændre famls adfærd ved strfe m økonsk. V vl meget gne advare mod, vl gøre ftgste ftge. I økonsk mest presse faml n slags ud ov e, opnår præcs n modste effekt, hvad hsgt. Er d råd s knægt fodbold, hvor han h ste? Landsbyggefonns mdl Nu hvor fnanslovshandlngne sluttet, undre sg ov, ne brugt mest spalteplads, tælle Ghetto ret meget plads tælle uståelge tyv Landsbyggefonns mdl systemsk e sn Lans udste bolgråd færdge plan lgg ghettondss - m d gl otte ma. v hav gne set me d 5 mllard s! få rovngsprojekt, d grundstødt grund gl bevllng. D øjeblt kø otte ma. kr. projekt, bare vt blve s gang. Tre vores råd Fredca vtelst Hasselhøj, Korskærpark Søndpark. I bnlse helhedsplanne v søgt støtte rovngspulje alt ca. 1,8 ma. Landsbyggefonn v håbe, eft fnanslovshandlngne sluttet, betyd fremryknng ndsdte plan. Ells v vte første pge rovngne før tdlgst I et årt, hvor danske bolgeje nydt godt sktestop sktefr værdstgnng s bolg, v leje alme bolg måtte se, ms regng fnanset le gl ndgreb me d 10 mllard kron vores kollektve opsparng Landsbyggefonn. Sammlægnng vore 5 bolgorganson pr. 1. januar 2011 Med sammlægnng vore 5 Bolgorganson pr. 1. januar 2011, v by Fredca kmune dnu stærke samarbejdspartn nn vores knekpetce: admnstron bolg. Med vores samarbej vl v, kmunne, kunne effektvse vores drft bedre vores svce glæ nuvær km beboe. V vl arbej, blve dnu me ktnngseffektve, v evt. go, vl v blve dnu bedre! Stg konkurrce lejebolgmarke Konkurrc få beboe vores bolg skærpet et me me oplt bolgmarked, hvor ejbolg nn fnanskrs vandt betylgt træn altnv lejebolg mndst pga. gunstge fnansngsm lavt rtveau. Skal v et traktvt altnv købe sn eg bolg, må v ud vse flaget. D s v fle styrk ved sammlægnng vore bolgorganson, d v ca bolg blv Fredca Kmunes største selvstændge alme Bolgorganson. Skal vore lejebolg eftspørges et altnv ejbolg, v fremtn kunne opfyl stadgt stg krav bolgs belgghed, kvaltet, størrelse, ndretnng v. Opfyld vores bolg krav, d stor rsko, d blv fle tme alme lejebolg Fredca kmune d

3 S 3 51 tme bolg d dag. Hvs v brnge vores bolg up-to-, kræv stor ndss ge pge. vl vanskelgt sge umulgt hv kelt løfte opgav ale. Samm v løfte opgav, v ressourc økon gnemføre ale. V vl samarbej fremadrette udvklngsprojekt, d gør vore bolg dnu me traktve. Udvklngsprojekt f.eks. skre større bolg gnem sammlægnng lejlghed, skre optmal gængelghed handcappe, goptmng mndst skre, bebone ndrette sg ønsk v. D hele tn behov rove eksst bygg bygge nye bolg helst bllgt mulgt. Ændre åbnngstd bnlse jul nytår Onsdag n 22. cemb Torsdag n 23. cemb Fredag n 24. cemb Lukket Mandag n 27. cemb Lukket Trsdag n 28. cemb Lukket Onsdag n 29.cemb Torsdag n 30. cemb Fredag n 31. cemb Lukket Med ønsket glælg jul et godt nytår vore beboe, lngsbestyrels samarbejdspartne s v frem et godt samarbej Mandag n 3. januar Trsdag n 4. januar Onsdag n 5. januar Torsdag n 6. januar Fredag n 7. januar V ønsk vores beboe lemm rgtg glælg jul godt nytår Lejlgh Beboblad beboe fre bolgorganson Bolgkontoret Fredca, Anlsbolgng, Arbejdnes Bolgng, LAB Selvbyggbo. Redaktonsudvalg: Ls Gregs (ansv.), Torst Mørck, Preb Lærche Fnn Muus. Redaktonel arbejd: Carst Dall. Grsk produkton: Fr-grsk as, Koldng.

4 S 45 Bolg jlg, m trygh vgtg Mona Alfred Ands gla bo Søndpark, m vl gne have optmet trygh. Ægteparret Mona Alfred Ands sdd s hyggelge stue bolg Prangvej. Et smagfuldt velordnet lv dann ramm s hvdag. Un vælt regn ned, m dan årstn jo. -V utrolgt gla vores bolg, sg ægtefællne samstemm,- v brugt l vedlgehol n. Mona Ands boet LAB-ejdm 25 år, Alfred Ands ldt færre år. De vl nødgt væk s jlge bolg, huske ngang, hvor var nødvdgt låse yddør, rsko ndbrud var lg nul. M dan sværre længe, måske tn dag slet, undlad låse yddøre, m allgevel -Dgang var et pragtfuldt sted bo. D var hav, d var fællesskab, ja, d var et fantastsk godt bolgmljø. M seste år halvan stemnng me rå, trygh løst modste. vst meget nurlgt, sk, når v ov ganske kort td blv ramt tre ndbrud kældrummet. Tdlge skænke v aldrg tanke, n slags kunne ske, m nu vrkelghed, ærglgt, sg Mona Ands, d øvrgt selv lem lngsbestyrels LAB-lng Prangvej. Oplevels kældrumme fået Mona Ands alvorlgt ovveje, 25 år ejdm ved nok, m Alfred Ands n to, d tal mest blve Prangvej. - skdt udvklng, hvs ressourcestærke beboe føl sg trygge ved h me, d, kun me ell mndre problemske beboe, d bage, s stelse gunstge, hvs v skre et nuftgt bolgmljø, synes Andss. De kd fnt tank bag alme bolgbygg h kunne bo, uanset ndtjng socal stus. M allgevel kunne godt esle sg, d k fle mulghed n ldt ældre gon fn trygge bolg samm aldsmæssgt lgesle. Ikke nødvdgvs ældrebolg, m olle-kolle -lgn facltet. -Sted tryghed evt. elevor, v brug, hvt fald tryghs vedkm n aldbetnget. Indmellem d røst fremme, prve bolgudleje tage s l me problemske beboe, m vl selvfølgelg, drv jo retnng. Ny lov ny fælles vtelste I cemb 2010 udsd Bolgkontoret Fredca grokort opkrævnng ajourførngsgebyr bevarelse ancntet. Såfremt du modtag fle grokort, bes du kontakte Bolgkontoret Fredca, vl behjælpelg ortng hvlket grokort, d n laveste ancntet dved betales. Tryghed låst hoveddør (mr) Mona Alfred Ands søg tryghed. udsætnng kunne leve et rart lv. En tryghedsskab mulghed, d kunne etables kalfunkton ved hoveddør, får uvedkm nd opgange. -V kunnet konste, ofte kelte pson, d gør lvet besværlgt fltt, v synes, poltet s alvorlgt nok problemne. D sporadske undskrftndsamlng, m d opbaknng. Mona Alfred Ands vl nu nvolve projektarbejdne Søndpark s andre beboes tank. - Selvfølgelg vgtgt, hele rå gnemgå helhedsplan, d ge elemt n. M alt vgtgt, glemm vores nemmelse gel tryghed. Er bebone trygge bolg, hjælp andre ntv meget. Hvk Mona ell Alfred Ands føl net aktuelt behov flytte s bolg, m blve nødvdgt, hvs trygh blv me udtalt fremtn: -Alle stuelejlghedne skøn plet un lejlgh llle haverå. Især m d pragtfuldt. Trass jlg, fysske ramm helt optmale. M psykske, selve trygh, halt alt ldt, må bolgngs opgave drage sorg, n ste. stadg dan, bekdt sge, bor Søndpark. I d sk sammlægnng fre bolgorganson Admnstronsselskabet Bolgkontoret Fredca, nu længe nødvdgt ndbetale fle bolgselskabne. V udv vores åbnngstd bnlse jul nytår, h vl psonalet behjælpelg nmon opkrævnngne. Vlg hls Bolgkontoret Fredca

5 S 5 råsekretaret fuld aktvtet helhedsplanne IBEN Er tovholder Projektled Ib Maxsø bl.a. tovhold frvllges arbej helhedsoplan. -De frvllge lave meget mulgt, jeg ldt mulgt. frvllge, d drvkrt projektet, jeg n koordn pson arbej, ms frvllge selv tage ejskab. Jeg styre projektet, m mdle arbej, km nd proces, d skr realsng, sg Ib Maxsø. uddannet socalrådgv arbej msbrugskonsult. bl.a. knyttet ste De Fre Fugle Koldng, besøges ex-msbruge. S socalrådgv var hun praktk et bolgrå Koldng, hvor hun blev gaget bolgsocale projekt. Med n baggrund syntes jeg, projektled-slng passe fnt mg, ptv oplevelse arbej projektet. V var start, me arbej, pass helhedsplans ntton. D lgg ge uddrng km år, blv spænn løse opgav. Fre kreve gske arbej plads eløbge kontor Søndpark, længst præstet første aktvtet. Bå s bebones vtnng megastore, mndst står ge frvllge sprng kme gang n l planne, hvor nd. Sådan stuon gøres op projektchef Jane Fndahl. projektled Ib Maxsø fk to nye kolleg projektarbejdnes kreds pr. 1. oktob. drej sg uddannelseskonsult Ann Lndum beskæftgelseskonsult Stne Bg Sørs. Om kort td rykk fre projektarbej lejlgh Prangvej nd to pavllon hhv. Søndpark Korskærpark h s professonelle lv leves km næst fre år. -V etabl et fællessekretar arbej fre råsekretaret, kollegne Sundhedssekretaret, lg kollegne bbloteket, d står Idébutn, lektecé. I Korskærpark d gvet sspuljemdl stor ndss 28 unge, arbejdne, lge poltet får facltet, ofte kme besøg. bå me ronelt arbejdsmæssgt økonsk lagtgt, når v arbejd samm, tæll projektchef Jane Fndahl. ng mplce blv arbejdsløse. Tværtmod vt ge store væstlge opgav blve løst. De to nye arbej, Ann Lundum Stne Bg Sørs, bl.a. gang etable Vestbys skole, hvor beboe, bå yngre ældre, får lang række uddannelsesbud. kpetcegv uddannels, folkeskoleundvsnng, ell højskolelgn uddannels, VUC, hanlsskole ge andre bud. Alle uddannelsesnsttuton sagt ja hjælpe projektet. -V lavet et samarbej Jobct Fredca, når pavllon ndflytnngsklar, rykk nd svc bl.a. beboe, d ell ann m ovgangsylse, stine tager sig arbejdspladserne Beskæf tgelseskonsult Stne Bg Sørs bl.a. samarbej llle jobct, d blv etablet Søndpark. -I tæt samarbej vores uddannelseskonsult Ann Lndum jeg skfe kontakt mellem Fredcas hvvslv jobsøg beboe. V have etablet et vrkhedsnetværk, vl ndgå et ansvar ledge beboe. D stadg fnanskrse ge sted, d vrkelg knokles få s ptv udvklng gang. Vrkhedne kunne se le ved beskæftge folk h,, jeg appelle. Når fnanskrs fuldt ovstået, d ng tvvl, fre km gle arbejdskrt. bedt. Vrkhedne håbtlg hjælpme rå, blv nødvdgt, hvs v opnå result. Stne Bg Sørs 30 år uddannet brugjurst. Tre fre projektarbej, Jane Fndahl, Ib Maxsø Stne Bg Sørs, rykk nn jul nd pavllon Søndpark pr.. februar nd Korskærpark. D fj arbejd Ann Lndum var sygemeldt, da blle blev taget. få bud job ell uddannelse. Ungdms Uddannelsesvejlednng km lgeles s bud. Alle km hud rå, nle vore beboe vl nødgt la rå, m plan selvfølgelg, når v, un rå, sg projkektchef Jane Fndahl. Alle elemt helhedsplans fre år lange po fastlagt, stor l opgavne løses ved hjælp frvllg arbejdskrt. I øjeblt km d daglgt beboe nd projekthol. -V får snak regstr s ntesse kpetc. Ikke v drage nytte h første fase, m km se, v efthånn opbygget et netværk frvllge, v trække. helt lvsnødvdgt frvllges ndss, hvs projektet blve succes. De frvllge blv nvolvet uddannelsesløb, står godt rustet uddrngne km år. -De frvllge utålmodge kme gang, sprudl go, umdlbart lgg helhedsplan, m fnt bruges, sg Jane Fndahl. anni står uddannelsen Ann Lndum Stne Bg Sørs ans 1. oktob. Ann 45 år udov syv års farng selvstændg hvvsdrv farng kpetceudvklng, undvsnng et stort kdskab eftuddannelserå.

6 S 67 Tæt lngssamarbej gav fest-succes Selv lngsbestyrelsne seks bolgngslng Korskærpark Søndpark drekte samarbej daglge, snldt samarbej. fandt ud, da samarbej mfest Søndpark n august år. -Fest skulle egtlg først gansgs næste år, hvs v skulle hhol helhedsplan, m bebone vlle gne have n gang nu, k n, tæll projektled Ib Maxsø. D var stor opbaknng, mass go ge frvllge, d var arbej. V hav ng pge, d skulle køres lavt blus ktnngne. Fest vokse takket dérgdm, Ib Maxsø måtte begrænse bebones v, var skk hele kunne nås løbet weekd. - k gå ryg. V hav bå rappe, hoppeborg, kræmmmarked række andre aktvtet, hund besøg brandvæs polt. D var lnedance, lørdag t hav v spsnng ntnonalt plan. Beboe lang række lan k lave mad s land. var et arrangemt 125 ltage, hele v rolgt beskrve stor succes. te års mfest var prøve km års mfest, blev stor succes, d net glæ sg km år. -Mange beboe begyndt mel sg frvllge fest næste år, ved bebødne h septemb fk v ge espørgl bebone fest. Projektet krng helhedsplan fået s ansgt, d v nu synlge bå fest bebødne, sg Ib Maxsø. aldrg sket før, lng nn helhedsplan samlet aktvtet, m da l plan netop handl, bebone kunne samarbej tværs lngne, var meget gavnlgt, fest blev succes. Foreløbg s ud, mfest 2011 blv holdt n første weekd septemb, første b mø vtes vklet februar. Kursus nyvalgte n 18. novemb D 18. novemb blev d Admnstron Vestbra, holdt et ort mø nyvalgte lngsbestyrelseslemm suppleant. På mø blev alt 30 meldte lngsbestyrelseslemm ortet nye vedtægt gæln 1. januar 2011 samt lngsbestyrelss opgav. De nyvalgte lngsbestyrelseslemm d nåe mø n 18. novemb 2010, vl blve nvtet et nyt mø først nye år. Hudov vl suppleant blve nvtet da v opmærkme, suppleantne have et behov få klarhed ov opgavne. I løbet året vl v søge hol et kursus Budget regnskab samt Hvem bestemm hvad Invtet dsse kurs blv lngsbestyrelsne.

7 S 7 tdlge revsor Warncke stortrves vaduktvej Ank Warncke hav regstret revsor drevet selvstændg vrkhed 35 år, da han selve jublæumsdag tr n hurtge beslutnng, sekst tms arbejdsdag gnem åre var nok, han ste d famls hus salg. Bes have ejd føltes stort. Faml hav regnet, huset blev solgt hurtgt. var 1997, sn faml boet almt. -M gjor blev solgt dag eft, blev s salg, gjaldt jo få ny bolg lge hurtgt, tæll Ank Warncke, d dag d Selvbyggb lng Vaduktvej, samtdg sdd han bolgselskabets hovedbestyrelse. Ank Warncke rnge rundt Fredcas bolgng, hav ledg lejlghed, m da Warncke passonet jæg d hav jagthund, var han mest ntesset rækkehus-bolg, m var nu først an søg, te ønske kunne opfyls. Først blev bolg første sal, sn blev et rækkehus Vaduktvej, h faml Warncke slået rod. -Et langt lv revsor, jo et lv lov orn, tæll helt gør valget bolg, n alme bolgmol kontrollet lovgvnng, helt tryg ved, d styr tnge. Bebokret betyd meget krng bolgvalget, skr, n kelte bebo ndflylse lngs lv. D et søanlæg an Warnckes rækkehus, fremstår rekrevt. Ank Warncke k lng, hvor d var først var meg urolghed. Mange bebone kunne samm, m eft Warncke fk arranget hyggelg busudflugt sn hjemegn, Gråst, vdte stemnng, bebone fandt ud, d faktsk var net godt, hvs blot ved et nærme bekdtskab fk løsnet op vurdng hv kelt, dsfrt hnann an. -Sn næst r dyl. V holdt grll-partes, andre arrangemt, d ht mål lære hnann k ptv må, d dag et rgtgt godt bebolv lng, hvor v 31, tæll Ank Warncke, d kd, ofte mndste lng, d flest problem. Da Warncke blev valgt lngsd, fandtes d legeplads lng, m n sn fjnet, dag prmært ældre mnesk, d bor lng. Legeplads blev d vandlet Hyggekr, bebone meg glæ. -V go hold selve lng, v go busbnls drekte ctrum, v klage. nlun gå, mulgt gå op Vestctret. Aflng ht mnmal frlytnngsproct, fleste frlytnng skyls dødsfald. Ank Warncke nyd bo rækkehuse Vaduktvej udflugtsarrangør Ank Warncke årrække arranget udflugtsture Selvbyggb beboe, m se år han grund sygd kunnet klare arrangørstrabadsne, m ovvej nu, succes goptages Bebone vl gne, væstlgt, d et socalt samvær, hvs ønsk sg lng, hvor trves. nytt, bebone lukk sg n, m vdt må k, prmært ldt ældre beboe, d ltag dsse aktvtet. Børnefamlne nok se ge andre gøremål, vælg ofte aktvtetne, ærglgt, væstlgt få ungdm s tank repræstet bebokret. Ank Warncke var blandt skeptske, da Selvbyggbo blev ntegret Bolgkontoret Fredca. -M jeg måttet k, meget vellykket. V blev nok strækkelgt nmet konsekvsne samarbej, var d skeptske. M åre Bolgkontoret glæ gavn, jeg s frem malse samarbej, d træd krt 1. januar net meget ptvt. V meget velfung admnstron, skr, v får ngnes psonale- masknelle ressourc funge ronel må. -Vores lng hav fx traktor stå ov kr., m n brugte v alt ldt, var mngsløst, n stod garage ubyttet meste året. D kunne fnt bruges andre lng, vore ressourc udnyttes bedre må gavn huslej stg grund mngsløse nvestng. -I nye samarbej v ts sørge, bebone km bo bedst bllgst mulgt. Vores ressourc bebvce top, lge v sørge, trygh høj bolgrådne.

8 h v e m s tå r kø? h hv ve em m s st år r k kø ø? h v e m s ttå å r k ø?? Hjørrng Fredkshavn Indlæg bragt bla Bolg nr Århus Århus Århus Århus Hjørrng Hjørrng Hjørrng Hjørrng Helsngør Helsngør Helsngør Helsngør Frsborg Frsborg HllødFrsborg Frsborg Hllød Hllød Hllød Fredkshavn Fredkshavn Fredkshavn AalborgFredkshavn Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Stru Stru Stru Stru Stru Århus Helsngør Hllød Århus Århus Århus Århus Esbjg Vejle Vejle Vejle Vejle Fredca Onse Esbjg Esbjg Esbjg Esbjg Vejle Vejle Vejle Vejle Hadslev Frsborg Helsngør Helsngør Helsngør Hlev Frsborg Helsngør Købhavn Frsborg Frsborg Fredksbg Hllød Albtslund Hllød Hllød Frsborg Tårnby Hllød Vejle Fredca Fredca Fredca Fredca Hlev Købhavn Hlev Hlev Købhavn Købhavn Fredksbg Hlev Albtslund Fredksbg Fredksbg Købhavn Tårnby Albtslund Albtslund Fredksbg Tårnby Tårnby Albtslund Tårnby Hlev Købhavn Hlev Hlev Hlev Købhavn Købhavn Fredksbg Købhavn Albtslund Fredksbg Fredksbg Tårnby Albtslund Albtslund Albtslund Tårnby Tårnby Tårnby Onse Onse Onse OnseSvdborg Hadslev Hadslev Hadslev Hadslev Svdborg Svdborg Svdborg Svdborg Fredca Fredca Fredca Fredca Onse Onse Onse Onse Hadslev Hadslev Hadslev Hadslev H smuldr smuldr H bå bå st st sammhold sammhold Svdborg Svdborg Svdborg ms hasselhøj står kø Landsbyggefonn få rovngsstøtsvdborg ms hasselhøj står kø Landsbyggefonn få rovngsstøt- ms mshasselhøj hasselhøjstår stårkø kølandsbyggefonn Landsbyggefonn få fårovngsstøtrovngsstøtms hasselhøj står kø Landsbyggefonn te, bebyggels kmet negv spral. huse bstavelgt te, bebyggels bebyggelskmet kmet negv negvspral. spral.huse huse bstavelgt bstavelgt te, te, bebyggels kmet negv spral. huse bstavelgt fare fal ned øre bebone, kæmp bå fare fare fal falned ned øre øre bebone, bebone, kæmp kæmp bå bå fare fal ned øre bebone, kæmp bå hol samm bolg socale lv. hol holsamm samm bolg bolg socale socalelv. lv. hol samm bolg socale lv. fakta hasselhøj fakta fakta hasselhøj hasselhøj fakta hasselhøj bolgselskabet Lab bolgselskabet Lab bolgselskabet Lab bolgselskabet Lab opført opført opført opført bolg alt bolg bolg alt alt bolg alt kvadrmet kvadrmet kvadrmet kvadrmet samlet grundareal samlet samletgrundareal grundareal samlet grundareal kvadrmet kvadrmet kvadrmet kvadrmetseks klet bybelgghed belgghed belgghed seks seksklet klet byby- belgghed seks klet bymdt fredca skrånng mdt mdt fredca fredca skrånng skrånng mdt fredca skrånng et grønt rå et etgrønt grøntrå rå et grønt rå bebyggels nhold fællesvabebyggels bebyggelsnhold nholdfællesvællesvabebyggels nhold fællesvask, fælleshus carporte sk, sk,fælleshus fælleshus carporte carporte sk, fælleshus carporte 38 % husstanne lge 38 %husstanne husstanne lge lge % % husstanne lge un un un un 32 % husstanne lge 32%%husstanne husstanne lge lge % husstanne lge % husstanne par %%husstanne husstanne par par % husstanne par un un un un 13 % husstanne par 13%%husstanne husstanne par par % husstanne par 8 % husstanne beb %husstanne husstannebeb beb 888% % husstanne beb ndvandre ell eftkme ndvandre ndvandreell elleftkme eftkme ndvandre ell eftkme ndvandre ndvandre ndvandre ndvandre 2008 frlytte 34 efaml frlytte frlytte34 34efaml efaml 2008 frlytte 34 efaml hasselhøj hasselhøj hasselhøj hasselhøj hasselhøj vl kte 90 rovng rovng rovnghasselhøj hasselhøjvl vlkte kte90 90 rovng hasselhøj vl kte 90 mllon kron nd v d mllonkron kron nd ndv v d mllon d mllon nd v d kun s kron 40 mllon h Landsbygkun kuns s40 40mllon mllonh hlandsbyglandsbygkun s 40 mllon h Landsbyggefonn gefonn projektet projektet gefonn gefonnprojektet projektet gefonn projektet bolg bolg bolg bolg Af Mchael Thorbg Foto: Nls Rvold Af AfMchael MchaelThorbg Thorbg Foto: Foto:Nls NlsRvold Rvold Af Mchael Thorbg Foto: Nls Rvold N år ankår år ankår ankm ankhasselm HasselHasselm m Hasselhøj Errtsø ved høj højerrtsø Errtsø ved ved høj Errtsø ved Fredca, tror Fredca, Fredca, tror tror Fredca, førstetror første første første gang, må da gang, gang, må må da da gang, kt. må da da kt. kt. da da kt. da h, d behov 90 h,d dbehov behov h, h, dkrons behov 90 mllon rovng! mllon mllon krons krons rovng! rovng! mllon krons Hasselhøj jo rovng! holdsvs Hasselhøj Hasselhøj jo jo holdsvs holdsvs Hasselhøj jo holdsvs ny rødstsbebyggelse lgnyrødstsbebyggelse rødstsbebyggelse lgny ny rødstsbebyggelse lglgg smukt kupet træn g g smukt smukt kupet kupet træn træn g smukt kupet gveltræn mdt nurskønne mdt mdtnurskønne nurskønnegvelgvelmdt nurskønne gvels allgevel tæt skole s s allgevel allgevel tæt tæt skole sndkøbsmulghed. allgevel tæt skole skole Ark ndkøbsmulghed. ndkøbsmulghed.arkark ndkøbsmulghed. tektur sgnal mearktektur tektur sgnal sgnal me me tektur sgnal me dansk sgn d udanske dansk dansksgn sgnd dudanske udanske dansk sgn d udanske ghetto-stan. ghetto-stan. ghetto-stan. ghetto-stan. Hvad lge problemet h? Hvad Hvad lge lgeproblemet problemeth? h? Hvad lge problemet M parke- h? M M parkeparkem parkngsplads vedndgang rngspladsved vedndgang ndgang rngsplads rngsplads ved ndgang bebyggels begynd bebyggels bebyggelsbegynd begynd bebyggels begynd problemets fang d gå problemets problemets fang fang d gå gå problemets fangd d gå op n besøg. Tagsteop n besøg. Tagsteop n besøg. Tagsteop n besøg. Tagste carport ved ne ne carport carportved ved ne skftet. carport ved blve De smuldre, blve blveskftet. skftet.de Desmuldre, smuldre, blve skftet. Defaldt smuldre, gk stykk ned gkstykk stykk faldt faldtned ned gk gk stykk faldt ned blne. blne. blne. blne. Drektør Fnn Muus Drektør DrektørFnn FnnMuus Muus Drektør Fnn Muus Bolgkontoret Fredca, Bolgkontoret Fredca, Bolgkontoret Fredca, Bolgkontoret Fredca, admnstr Hassel admnstr admnstr Hassel admnstr Hasselhøj, vs rundt, Hasselnår han høj,vs vsrundt, rundt, når nårhan han høj, høj, vs rundt, når han klare, hvordan klare, klare, hvordan hvordan klare, d gå,hvordan 124 bold d gå gå,, bolbold gå, 124 bolg, opført start g, opført opført start start g, g, opført start 80 ne, have 80 ne, 80 ne, have have 80 ne, have behov samlet rovebehov behov samlet samlet rovovebehov samlet rovng 90 mllon kron, rng mllonkron, kron, rng rng 90mllon mllon kron, hstor Hassel hstor hstor HasselHassel tagst hstor Hasselhøjs et kaptel højs højstagst tagstet etkaptel kaptel højs tagst et kaptel sg. M typsk problesg. M typsk problesg. M typsk problesg. Mkarakt. typsk problemnes mnes mneskarakt. karakt. mnes karakt. Tagste aldrg væ Tagste Tagste aldrg aldrgvævæ aldrg Tagste go. Levandørne ret ret go. go. Levandørne Levandørne ret go. Levandørne hav travlt skulle hav hav travlt travlt skulle skulle hav travlt skulle leve st, leve leve st, st, leve st, længe brændte m nok. De brændte brændtem mlænge længok. nok.de De brændte m længe nok. smuldre eft fåde år, smuldre eft eftfåfåår, år, smuldre smuldre eftgfå år, førte, førte førte,, gg førte, skftet st, gnem åre nem nemåre åre skftet skftetst, st, nem åre skftet st, nle sted skfte nlested stedskfte skfte nle nle hele tagetsted skfte rette op hele hele taget taget rette rette op op hele Undtage taget rette op. hav.. Undtage Undtage hav hav. Undtage hav ge sted taget gested sted taget taget ge gem sted taget ska, hav ska, ska,m m hav hav ska, m hav råd gøre net ved. kkåd råd gøre gøret netved. ved. råd gøre net ved. lappeløsnng lappeløsnng lappeløsnng lappeløsnng, lappeløsnng lappeløsnng, lappeløsnng, lappeløsnng, vnt helt galt, hvs v får helt heltgalt, galt,hvs hvsvvfår får vnt vnt helt galt, hvs vfrt. får vnt me hård me hård hårdfrt. frt. me me hård frt. Mass byggesjusk Mass Mass byggesjusk byggesjusk Mass byggesjusk En rapport udført Rambøll Enrapport rapportudført udført Rambøll Rambøll En En rapport udført sdste år mund ud Rambøll lste sdste sdste år år mund mund ud ud lste lste sdsteskad, år mund ud udb lste ov ov ov skad, skad, udbedudbedov skad, res, problem, udbed res, problem, problem, res, res, problem, løses, før n rløses, løses, før før n n rløses, før rmelghed tør tro,n r124 melghed melghed tør tør tro tro,, melghed tør tro, 124 bolg Hasselhøj t bolg Hasselhøj Hasselhøj tt bolg bolg Hasselhøj t år beb mnesk. år år beb beb mnesk. mnesk. år beb mnesk. Pluk Rambølls lste ov Pluk Pluk Rambølls Rambølls lste lsteov ov Pluk Rambølls lste ov Hasselhøjs fysske stand Hasselhøjsfysske fysskestand stand Hasselhøjs Hasselhøjs fysske stand standard lyd dan: standard standard lyd lyd dan: dan: standard > Fugtge lyd væggedan: una>>>fugtge Fugtgevægge vægge unaunafugtge vægge unag. Skmmel bag møbl. g. g. Skmmel Skmmel bag bag møbl. møbl. g. Skmmel bagund møbl. > Sokkel teglst t>>>sokkel Sokkel teglst teglstund undttsokkel teglst und ræn. vl sge, d t ræn. ræn. vl vl sge, sge, d d ræn. vl sge,sokkel! d n pudset n n pudset pudset sokkel! sokkel! n pudset sokkel! > Fug porøse store >>>Fug Fug porøse porøse store store Fug porøse råd angrebet store murråd råd angrebet angrebet murmurråd angrebet murb. b. b. b. > Ovlgge ov vndu Ovlggeov ov vndu >>>Ovlgge Ovlgge ovvndu vndu skftes. Armng skftes. skftes. Armng Armng stål skftes. Armng sort spræng ovlg- sort sort stål stål spræng spræng ovlgovlgsort stål spræng ovlggne. gne. gne. gne. nedbrudte frt. > Telgst >>Telgst Telgstnedbrudte nedbrudtefrt. frt. > Undtage Telgst nedbrudte frt. begrænset Undtage Undtage begrænset begrænset Undtage begrænset levetd. levetd. levetd. levetd. > Vnduesramm rådne. >>Vnduesramm Vnduesrammrådne. rådne. > Hoveddøre Vnduesramm rådne. plaget >>Hoveddøre Hoveddøreplaget plaget > råd Hoveddøre plaget n. råd n. råd n. råd n.

9 >>Gulve Gulve bals bals >>Gulve Gulve bals bals betyd, utætte. betyd, Gulve bals >>utætte. Gulve bals utætte. utætte. betyd, betyd, drypp bals drypp bals utætte. betyd, utætte. drypp drypp betyd, bals bals 1. sal, ms Rambøll-rap1. sal, ms Rambøll-rapdrypp bals bals drypp sal, sal,ms ms Rambøll-rapRambøll-rap- port port bals bals 1. sal,ms ms Rambøll-rap1. sal, Rambøll-rapport port bals bals stueplan konst, stueplan konst, port bals port bals stueplan stueplan konst, konst, må antages utætte. må antages utætte. stueplan konst, stueplan konst, må må antages antages utætte. utætte. måantages antages utætte. utætte. må Fnn FnnMuus Muus tvvl tvvl,, Fnn FnnMuus Muus tvvl tvvl,, problemne stort set problemne stort set Muus tvvl, Fnn Muus tvvl, Fnn problemne problemne stort stort set set kegorses bygge kegorses bygge problemne stort set problemne stort set kegorses kegorses byggebyggesjusk værste sjusk værsteskuffe. skuffe. M kegorses M bygge kegorses byggesjusk sjusk værste værsteskuffe. skuffe. M M treprør levan treprør levansjusk værsteskuffe. skuffe. M sjusk værste M treprør treprør levanlevandør konkurs dør længst længst konkurs treprør levan treprør levandør dør længst længstkonkurs konkurs borte. borte. dør længst længstkonkurs konkurs dør borte. borte. Tlbage Tlbage betale betalegnnregnn borte. borte. Tlbage Tlbage betale betalegnnregnng åre kun g åre kun Tlbage betale regnntlbage åre betale regnng g åre kun kun lejne, dyrt. lejne, dyrt. g åre kun g åre kun lejne, lejne, dyrt. dyrt. Pge, egtlg bur Pge, egtlg bur lejne, dyrt. lejne, dyrt. Pge, Pge, egtlg egtlg bur bur almnlgt almnlgt Pge, egtlg bur Pge, egtlg bur almnlgt almnlgt vedlgehold, vedlgehold, almnlgt almnlgt vedlgehold, vedlgehold, hol problemne hol problemne vedlgehold, vedlgehold, hol holproblemne problemne oprnlge byggeskad oprnlge byggeskad ave. ave. hol problemne hol problemne oprnlge oprnlge byggeskad byggeskad ave. ave. oprnlgebyggeskad byggeskad ave. ave. oprnlge De Develfung velfungflytt flytt De Develfung velfungflytt flytt Chrstna Ovgaard, lg Chrstna Ovgaard,flytt lg De velfung flytt De velfung Chrstna Chrstna Ovgaard, Ovgaard,lg lg mor, mor fre fre, nd nd Chrstna Ovgaard, lg Chrstna Ovgaard, lg mor mor fre fre,, nd nd nylg lngsd nylg lngsd mor fre, nd nd mor fre, nylg nylg lngsd lngsd gnem årrække gnem årrække HasselHasselnylg lngsd nylg lngsd gnem gnem årrække årrække HasselHasselhøj, kd høj, kd,, gnem årrække Hasselgnem årrække Hasselhøj, høj,kd kd,, dyrt repare udbedre dyrt repare udbedre kd,, høj, kd høj, dyrt dyrt repare repare udbedre udbedre skad. betal (før skad. betal (før dyrt repare udbedre dyrt repare udbedre skad. skad. betal betal (før (før brug) mån brug) mån skad. betal (førskad. betal (før brug) brug) mån mån fem-lses-lejlghed. fem-lses-lejlghed. brug) mån mån brug) fem-lses-lejlghed. fem-lses-lejlghed. hav n tptop hav n tptop fem-lses-lejlghed. fem-lses-lejlghed. hav hav n n tptop tptop stand, m n ld stand, m n ld hav n tptop hav tptop stand, stand,n m m n n ld ld samme skad, samme skad, kakastand, m nld ld stand, m n samme samme skad, skad, kakaraktstske bebyggels. raktstske bebyggels. sammeskad, skad, kaka samme raktstske raktstske bebyggels. bebyggels. meget ned meget nedad ad raktstske bebyggels. raktstske bebyggels. meget meget ned nedad ad bakke sdste fre-fem år. bakke sdste fre-fem år. meget ned meget ned ad bakke bakke sdste sdstefre-fem fre-femår. år.ad Før hav vvetetvrkelgt godt Før hav vrkelgt godt bakke sdste sdste fre-femår. år. bakke fre-fem Før Førhav hav vvetetvrkelgt vrkelgt godt godt sammhold, hvor v sad sammhold, hvor v sad Før havvvetet vrkelgt godt Før hav vrkelgt godt sammhold, sammhold, hvor hvor vvsad sad grlle h De segrlle hhnann. hnann. De sesammhold, hvor v sad sammhold, hvor v sad grlle grlleh hhnann. hnann.de Deseseste år v samle neste år v samle grlle h hnann. Desesegrlle De neste nesteårårh hnann. v v samle samle nok folk hol fastelavn nok folk hol fastelavn neste samle samle neste årår vv nok nokfolk folk hol hol fastelavn fastelavn ell Skt. Hans. bare ell Skt. Hans. bare nok folk hol fastelavn nok hol fastelavn ell ellfolk Skt. Skt.Hans. Hans. bare bare lyst, tæll Chr lyst, tæll Chrell Skt. Hans. bare bare ell Skt. Hans. lyst, lyst, tæll tæll ChrChrstna Ovgaard. stna Ovgaard. lyst, tæll tællchrchr lyst, stna stnaovgaard. Ovgaard. Ifølge h Ifølge hd n tæt tæt stna Ovgaard. stna Ovgaard. Ifølge Ifølge h hd n tæt tæt sammhæng mellem sammhæng mellem Ifølgeh hmellem d n tæt Ifølge tæt sammhæng sammhæng mellem svgt socale lv n svgt socale lv n sammhæng mellem sammhæng mellem svgt svgtsocale socale lv lv n n dårlge stand, bolgne dårlge stand, bolgne svgt socale lv n n svgt socale lv dårlge dårlgestand, stand, bolgne bolgne dårlgestand, stand, bolgne bolgne dårlge.. negv negvspsp.. negv negvspspral: ral:. negv sp. negv spral: ral: Folk Folkbeklag beklagsg sg ral: ral: Folk Folkbeklag beklagsg sg sure. Negvtet nesure. Negvtet avl ne Folk beklagavl sg Folk beklag sg sure. sure. Negvtet Negvtet avl avl negvtet. Rod rod. gvtet. Rodavl avl rod. sure. Negvtet avl nesure. Negvtet avl negvtet. gvtet.rod Rodavl avlrod. rod. smuldr sammhol smuldr sammholgvtet. Rod avlrod. rod. gvtet. Rod avl smuldr smuldr sammholsammhol. H Hdnu dnu smuldr smuldr sammhol. sammhol.. H Hdnu dnu tme bolg, d tme bolg, d. H dnu dnu. H tme tme bolg, bolg, d d ge efaml ge efaml tmeefaml bolg, d d tme bolg, ge ge efaml lge, lge, ge efaml ge efaml lge lge,, gne vl bo h. gne vl bo h.m M lge, lge, gne gnevl vl bo bo h. h.m M velfung faml flytvelfung faml flytgnevl vlbo boh. h. M gne M velfung velfung faml faml flytflytt hurtgt g. t hurtgt g. velfung faml flytvelfung faml t t hurtgt hurtgt g. g. flyt Chrstna Ovga Chrstna Ovg hurtgtg. g. t hurtgt Chrstna Chrstna OvgaOvgaard flytt. Tl alard flytt. Tl ann ann al Chrstna Ovga Chrstna Ovgaard ard flytt. flytt. Tl Tl ann ann alalm bebyggelse nærhem bebyggelse nærheardflytt. flytt. Tl ann alard Tl alm m bebyggelse bebyggelse ann nærhærh. n. m bebyggelse nærhærhem n. n.bebyggelse M Mjeg jegvl vl uun. n. M Mjeg jegvl vl uulukke, jeg flytt bage lukke, jeg flytt bage M jeg vl bage u M jeg vl ulukke, lukke, jeg jeg flytt flytt bage Hasselhøj, hvs Hasselhøj, hvshuse huse lukke, jegflytt flytt bage lukke, jeg bage Hasselhøj, Hasselhøj, hvs hvshuse huse g blv..for g blv hvs bo bo For Hasselhøj, hvs huse Hasselhøj, huse g g blv blv bo bo..for For et jlgt sted. et jlgt sted. g blv bo..for For g bo etetblv jlgt jlgt sted. sted. jlgtsted. sted. etetjlgt V V ntessante ntessante V V ntessante ntessante Grethe Taanng 65 Grethe Taanng 65årår V ntessante V ntessante Grethe Grethe Taanng Taanng 65 65årår netop folkepsonst. netop folkepsonst. Grethe Taanng 65årår Grethe Taanng 65 netop netop folkepsonst. folkepsonst. boet Hasselhøj boet Hasselhøjssnetop folkepsonst. netop folkepsonst. boet boet Hasselhøj Hasselhøjssn 1985, n tdlge n 1985, n tdlge boet boet Hasselhøj Hasselhøj s n sn n1985, 1985, n tdlge tdlge rgørngsdame n rgørngsdame n n 1985, n n tdlge n 1985, tdlge rgørngsdame rgørngsdame n n gkn gkn n n gørngsdame gån rgørngsdame n gkn gknl n n gågå lngsds be lngsds begkn n ngågågkn lngsds lngsds bebeskrvelse udvklng skrvelse udvklng lngsds lngsds skrvelse skrvelse udvklng udvklngbebehasselhøj. Hasselhøj. skrvelse udvklng skrvelse udvklng Hasselhøj. Hasselhøj. Selv Selvbor borhun hun to-lto-lhasselhøj. Hasselhøj. Selv Selvbor borhun hun to-lto-lses-lejlghed ses-lejlghed måmåselvbor borhun hun to-lto-lselv ses-lejlghed ses-lejlghed måmån, hun vred ov, n, hun vred ov, ses-lejlghed måses-lejlghed mån, n, hun hun vred vred ov, ov, etetsfærdgt rå sfærdgt rå n, hun vred ov, n, hun vred ov, etetsfærdgt sfærdgtrå rå Hasselhøj hvk Hasselhøj hvk sfærdgt rå etetsfærdgt rå Hasselhøj Hasselhøj hvk hvk nes ell poltknes bevånes ellhvk poltknes bevåhasselhøj hvk Hasselhøj nes nesell ellpoltknes poltknes bevåbevåghed. ghed. nes ellpoltknes poltknesbevåbevånes ell ghed. ghed. h hjojo ghed. ghed. h hjojo ghetto. Langt fleste ghetto. Langt fleste h h jo jo ghetto. ghetto. Langt Langt fleste fleste etnske danske, få, etnske danske, få, ghetto. Langt fleste ghetto. Langt fleste etnske etnskedanske, danske, få, få,, d ng, d ng etnske danske, få, få, etnske danske,,, d dng ng problem. V problem. Vng,, d ng d problem problem.. V V særlgt krmnelle hu, særlgt krmnelle hu, problem.v V problem. særlgt særlgtkrmnelle krmnelle hu, hu, v slet ntessante. v slet ntessante. krmnelle hu, særlgt krmnelle hu, vsærlgt vslet slet ntessante. ntessante. V km aldrg avs, V km aldrg avs, v slet ntessante. v slet ntessante. V V km km aldrg aldrg avs, avs, d nte d ntev km aldrg avs, V avs, km d daldrg ntentessant hjælpe voressant hjælpe vo d ntente d ressant ressant hjælpe hjælpe vovores problem. drøn res problem. drøn ressant hjælpe voressant hjælpe vores resproblem. problem. drøn drøn uretfærdgt! << uretfærdgt! res problem. drøn drøn res problem. uretfærdgt! uretfærdgt! << uretfærdgt! << uretfærdgt! ng, eløsnng, lappeløsn lapp ng eløsnng lappeløsn tlapp ng, t eløsnng, lappeløsn Muus:s: De lapp FnnMuu ng ktørfnn eløsnng Dre Drektør lappeløsn tlapp.. ng, t frt frt Muus:s: De hård hård FnnMuu ktørfnn me me Dre Drektør r r vnte vnte får får vv eløsn ng,.. hvs hvs lapp eløsn frt frt galt, galt, lapp ng hård hård helt helt eløsn ng lapp eløsn t me me r r lapp t vnte vnte t får De vfår tv hvs hvs Muu s:s: De galt, galt, Fnn Muu helt helt ktør Fnn Dre ktør Dre frt.. hårdfrt hård me vnt rme vnte får hvsvvfår galt,hvs heltgalt, helt hårdt t ehård ddøre hoveddør rstehove nedste ne hårdt t amm ehård uesramm ddøre vnduesr hoveddør Bå Båvnd hove rste rste ne ne amm amm uesr uesr vnd vnd Bå Bå råd. hårdt t ehård ddør e råd. hove ddør t t hove ram ram rste ne rste ne amm uesramm vnd uesr råd. råd. vnd Bå Bå ram ramt t råd. ramt tråd. ram t næst rnæs lggne ovlgge ngov spræng uneespræ vndun t ovvnd næst rnæs ngnov lggne rmnge ovlgge Ståla Stålarm ngov spræng uneespræ vndun ovvnd ngnov rmnge Ståla Stålarm t næs t j.j. vndun rne næs elhø elhø lgge rne Hass ov Hass lgge rm ng ov sted sted spræng j.ov j. vnd uneespræ nge nnov elhø elhø nge Hass Ståla Hass Ståla sted stedrm elhøj.j. Hasselhø sted Hass sted,, ov sgov ærgrsg gaarddærgr Ovgaar stnaov Chrstna Chr,, ng ov ov sg Taanng hetaan ærgr Gret Grethe ddærgr gaar Ovgaar bolg 11sg 2010 bolg 11 s s 2010 stnaov Chrstna ld. ld. Chr fa fa ng Taanng ggel ggel hetaan beby beby Gret Grethe når når,, bolg hold hold m m bolg bolg sam sam le le, ld. ld. ov soca soca, fa fa sg ov s s sg ov ov ggel ggel ærgr ud ud d beby beby ærgr gaar d når når,, Ov gaar hold hold stna Ov m m Chr stna sam Chr lelesam ngsoca soca Taan ng heov Taan ov Gret he ud Gret ud bolg 11 s s 2010 bolg ld. fa ld. fa ggel beby ggel når hold,,når beby mhold e samm

10 S tak! Jeg vl gne bytte nne lejlghed sge tak 12 sle troe jeg kunne gøre skel Tre- s repræstantskab bestyrelse. Nu hold sg sværre dan, jeg blandt 23 d blev godkdt dd repræstantskabet, da ptvæsnet synelan hav lagt mt brev, først dukke op dag n 26. septemb, hvor sdste meldngsfrst var n 24. septemb. Jeg løbet s mn ld, Tre s bestyrelse, repræstantskab vlle godk, v 23 dd blev godkdt da vsnng dd ulukk skyls ptvæsnets behandlng breve. På ekstraordnære repræstantskabsmø n 19. oktob, anbefale g bestyrels fremmødte godkdte vores ddur. Desværre måtte mokret h strække våb, da d sandsynlgvs sad nle repræstant kunne se l stemme nej, dved øge s chance gvalg. Kunne tænke sg, repræstantskabet nhabl nne sag? Endnu gang tak jes støtte jeg håb kunne gøre brug ved næste valg Bt Klndt Ands Rahbeksvej Fredca Test dn HPFI-bryd test dn HpfI-bryd En bryd sdste nstans red lv, hvs d opstår fejl elektrske appar. Afbryn normalt anbragt samm skrngne. Når test, slukkes d strømm le ell hele huset, d oplagt etage test, når allgevel juste ure apparne ved ovgange mellem vnt- mtd. Hvs dn fejlstrømsbryd kobl ud, du kontakte dn nspektør ell varmemest d vl sørge få autorset elnstallør se anlægget. Skkhedsstyrels lavet llle vo du se : dk/forbruge/el/hvor--du-testedn-hpfi-bryd Et bdrag alm bebo skovvej Fredag d. 26. jun 2010 fk v uvte gæst vores have. V bød ge andre Gevala, da jeg tror, vores gæst vlle værdsætte te. Da v gelt dyreelske bå får besøg pndsvn, fugle ge andre jlge dyrevn vores llle rækkehushave, var et net særlgt syn, v blev skue Skovvej Fredca, n fredag jun. blev Skovvejs tursttrakton n dag, folk hang ud vndune krng, andre skulle lge tur b se, hvad d egk. Først hav v slet opdaget, v hav fået uvte gæst, m nle vores beboe gjor opmærkme d. V hav godt nok opdaget, v kunne blve ved jage b ud vores stue, v var da begyndt blve ldt rrte ov ge gæst, besøgte nn. V troe først vores ør, da v fk talt, masse b hav taget ophold vores havelåge - slemt kunne da. M v blev meget kle - d sad hel bsværm. Først vdste v lge, hvordan v skulle grbe an, m da v ne hørt, hård vnt vores b, tøve v. V t straks kontakt n lokale bavlng, eft et par tm dukke d vlg bavl op rå hjalp glalgt bne. Han talte, han hav ht 9 bsværme nn vnt, m nu hav han kun 2 bage. Han fjne fleste b vores havelåge ned et transportabelt bsta, skre sg, dronnng var mellem. Deft lag han låg t hjem. Næste dag k han ved 4 tn morg hte bsta, nts løb, var sdste b fløjet nd s dronnng, han kunne trygt transporte bne hjem sg selv. Så v bød kfe, m skfe m et nyt sted bo ste, mon var et bedre udbytte. D rare bavl sle tak et glas frskslynget honnng vores havebord, var jlg dag, v En bryd sdste nstans red l Afbryn normalt anbragt samm Når test, slukkes d strømme test, når allgevel juste ure mtd. Hvs dn fejlstrømsbryd kobl sørge få autorset elnstallø Skkhedsstyrels lavet llle v glæ vl tænke bage, e kvartet fk oplevelse lvet, selv kunne ldt s hol stand, var ldt spænn gæst. V opt llle dvd bne, hvordan blev fjnet du se : Af Tna Raabrck

11 S 11 Bolgkontorets gudvalg fået faste ramm -Tænk ov lyset varm n km vnt, råd Vn Zacass, d selv husk varmt klædt. Vn Zacass, d Bolgkontoret Fredcas gudvalg, rgtg glad d. Nu hans bolgmokrske hjtebarn, bolgngs gudvalg, nemlg kmet faste ramm. Et kmssorum, d klart fastlægg udvalgets ramm, eftåret vedtaget bolgngs bestyrelse, gæl km årsskfte. Ovordnet rammne udvalgets arbej udvkle ntv, d øge realsng gbesparels. Udvalget sær fokuse gbesparels eksst bolg, m d blve spurgt slag redukton gbruget nye bygnng. hovedsagelgt Bolgkontorets arbej, hoved- lngsbestyrels samt beboe, kun begrænset fang selv opsøg bytt n nødvdge vn gbesparels, udvalget målrette sne aktvtet retnng. Udvalget lgeles samle teknsk lngs vn besparelsesmulghed pottal ngs lng. Udvalget samle ny vn bedre løsnng teknske gspare-ntv, byggeprocess, barr vrkemdl, fnansng lovgvnng. -Udvalget drøfte konkrete værktøj løsnng, d bdrage gøre nemt, skkt bllgt realse gbesparels lngne, hedd kmssoret. Udvalgsd Vn Zacass vl nu samle sne kræft optme arbej gudvalget. -I udvalgets første levetd jeg konstet, kræv meget stor arbejdsndss, kd Zacass. meget større, d jeg hav vtet, m ggæld gv ptve result, når alvor lykkes. Bå go result mljøet, m økon, d htes ge pge bebone, hvs v grb tnge an n rgtge må. Alle marts år hav udvalget mø Trm-Eng Danfs, se Tre-For Varme A/S, h septemb var Fredca Fjnvarme, d blev holdt mø. -Samtdg v ht meget stor møaktvtet sammlægnng Nedsættels huslej cemb måned bolgorgansonne, netop grund dsse aktvtet v stået ldt sle udvalget. M eft bestyrelss stemmge godklse kmssoret v nu alvor kme gang g, sg Vn Zacass. Han stolt stå spds este gudvalg, d dannet et almt bolgselskab. -D spares ganske store summ et almt bolgselskab vores, vores plgtelse lære bebone, hvordan selv spare pge, undstreg gudvalgsn. fokus på fjernvarmen Blandt første ndsråd, v vte gudvalgets s, blv fjnvarm. Udvalget holdt et ptvt mø Fredca Fjnvarme, nu bolgngs lng, d får levet varme Fredca Fjnvarme, tjekkes, se d udsvng sammlgnelge lng, hvs d større udsvng, undsøges, hvad d årsag. -V vl nu få større lng undsøgt, v får et samlet ovblk ov lngnes varmebrug, sg Vn Zacass. Han præcs, udvalgets arbejdsfelt ale lys varme. - solng, vndu, nye el varmesystem f.eks. solcell, jordvarme m.m. V sørge, vore beboe blv motve gbesparels s eget hjem f.eks. udskftnng gamle pær lampne nye gsparepær. V samtdg spare et unødgt brug varme, m allgevel huske lufte ud, luft lejlgh blv skftet ud. V godt klar ov, ge meget passelge, m v tror, d ge, tænk meget ov, hvad egtlg spare. håb v, v vrke ptv retnng, sg Vn Zacass. I 2008 vandt Bolgselskabnes Landsng Albtslund Bolgselskab, prncpelle sag SKAT s opkrævnng lønsumsgft. Resultet var særles glælgt, d v 2009 fk bagebetalt adskllge mllon kron meget ndbetalt lønsumsgft. På baggrund dm beslutte bestyrelsne 2009, pge skulle betales bage j beboe ov to gange, ved nedsætte huslej hholdsvs jul cemb måned Nedsættels sket jul måned vl les blve gnemført cemb måned.

12 S Succes Bolgkontorets åbne hus var stor spændng, Bolgkontoret Fredca lørdag n 11. septemb vkle st åbt hus-arrangemt. -M d var ng grund skeptsk, sg d Ls Gregs,- vrmle nd ntesse. D var særlg stor ntesse h Sor Bo. Mange vlle høre nye udlejnngsregl,, lg blev vores nye hjemmes præstet, hvor ntesse kunne se, hvordan n fung.. D var lgeles arranget tre busture rundt, passagne kunne se nærme skellge lng. D var frsknng ltagne kfe, småkag slk. kuglepne blev. Et smart ndkøbsnet Bolgkontorets lo var meget eftspurgt. Ls Gregs konklud, hav god dag. - var bolgng hele lan, d et led kampagne, rettelagt Bolgselskabnes Landsng, præste, hvad alme bolg står, tæll Ls Gregs. Arrangemtet var velbesøgt bå leje -leje, lelse, psonale bestyrels stod rådghed hele dag, kunne få bedst tænkelge ndtryk bolgm. Jeg synes, succes, v godt gtage ann gang, fastslår Ls Gregs. 92 skrevet op Sorbo-ntesse Fredcas nyeste ng, Sor Bo Fredca, lægg an succes. Hele 92 skrevet op ntesse sorbolg, 70 meldt sg nd betalt kontngt. Sådan gør n Sor Bo, Edvn Steness, regnskabet op, eft ng eksstet me d et halvt år. var n 24. marts år, ng holdt sn stft galsamlng. -Da v ndbød n stft galsamlng, var v spændte, d ovhove mødte n op arrangemtet, m alt mødte 170 ntesse op høre projektet, eftfølg ov halvl m besluttet sg mel sg nd, tæll n Sor Bo, Edvn Steness. Repræstant Sor Bo tdlge året besøg h kmun tælle ngs plan. Fra kmun lt borgmest, vceborgmest drektør kmuns teknske lng. -D var meget stor ntesse vort oplæg, blev kmuns s kgvet, passe fnt nd kmuns plan, tæll Edvn Steness. Kmun arbejd øjeblt et projekt, d hedd længst mulgt eget lv, ms Sor Bo sg længst mulgt egnet bolg. Sor Bo ndsdt n første ansøgnng bygg h kmunal støtte. -M ved, d ge pge kmunekass øjeblt, sg Steness. Und drøftelsne k frem, kmun nok hav nle grun lgg, kunne egne sg sorbolg, Sor Bo udvste selvfølgelg stor ntesse ndgå et samarbej udnyttelse grunn. Blandt mulghedne Chrstansbg, h håb v, d ss et skema A kmun nvær år, d vtes nu lg godklse. I.P. Schmdt-n vurdng. H handles d øjeblt ovtagelse hele ejdm mål få n rovet. -I n bnlse bolgng ht mø arktekt, d udarbej et eløbgt slag, gve 21 go sorbolg, tæll Edvn Steness, d oplys, ng løb dal kmun krng evt. byggemulghed. H bl.a. nævnes Stadon-grunn, Vs, Rørndustr, gbrugsctret ved Prangvej Fredca C. Håb byggestart 2011 Sor Bo lt Bolgkontoret Fredcas åbne hus septemb, h var d vrkelg stor ntesse høre ngs plan. Forng bedt ltage et åbt hus-arrangemt Hslev, hvor LBO Invest gne vl gang et bygg, hvor d kunne ndgå sorbolg. -Hslev un vort egtlge ntesserå, m v lovet assste vor vn tælle vore et åbt hus-mø n. novemb, tæll Edvn Steness. H vl Sor B lemm blve nvtet. Edvn Steness gv udtryk håb, løbet 2011 kme gang bygge gne fle sted Fredca. -Intess sorbolg hvt fald ste, undstreg Edvn Steness.

13 UdLEJNNGSREGLER Lovændrng 1. januar 2010 S 13 JEG ØNSKER bolg NU ELLER SENERE Du skrves op n almnlge vtelste, hvs du ønsk bolg. D almnlge vtelste består plads ordnet eft, hvornår du / blv skrevet op. kt et opnotngsgebyr blve skrevet op n almnlge vtelste. Du sun betale et årlgt ajourførngsgebyr, bevare dn plads vtelst. JEG blver LEJER Du nn 8 dage du skrevet und lejekontrakt, gve bolgorganson besked, du vl behol dn plads n almnlge vtelste. D almnlge vtelste skr, du km bagst kø, hvs du se vl søge ann bolg. kt et årlgt ajourførngsgebyr, bevare dn plads n almnlge vtelste. Hvs du vl behol plads n almnlge vtelste, behøv du gøre net. JEG ER LEJER OG vl SØGE EN ANdEN bolg ORGANSATONEN Hvs du ønsk få ann bolg, du sørge skrve dg vores opryknngsvtelste. Dn plads opryknngsvtelst hængg, du står n almnlge vtelste hvor lst, du står. kt et opnotngsgebyr kme opryknngsvtelst et årlgt ajourførngsgebyr, blve lst. JEG ER LEJER OG ØNSKER AT fraflytte bolgorgansatonen Du gve bolgorganson besked, du ønsk frlytte bolg. Hvs du se ønsk flytte bage bolgorganson, god bevare dn plads n almnlge vtelste. gør du ved le bolgorganson du ønsk tsætte betale årlge ajourførngsgebyr. Et samarbej mellem Anlsbolgng, bolgselskabet LAb, Selvbyggbo Arbejdnes bolgng.

14 S 14 Udlejnng selskabslokal gæstels: 02: Afd. 14. (Ullupdalvej kun lejes beboe lng) Glsal gæstels. Kontaktpson: P Hs, Ullupdalvej 205, st.th. tlf Afd. 16. (Søndmarksvej kun lejes beboe lng) Glsal gæstels. Kontaktpson: Krst Js, Søndmarksvej 90, st.th. tlf Afd. 17. (Søndmarksvej kun lejes beboe lng) Glsal gæstels. Kontaktpson: Krst Js, Søndmarksvej 90, st.th. tlf Afd. 18. (Skovvej beboe Anlsbolgng leje ) Glsal Kontaktpson: Hny Majgaard, Skovvej 325 tlf (træffetd, kun dag ) Afd. 12. (Nestlen beboe LAB leje ) Bebohus ca. 50 ps. 1 gæstelse Kontaktpson: Krst Grbe, Kongsga 2 B, st.tv. tlf Afd. 13. (Krsebærhav kun lejes beboe lng) Glsal kæln ca. 30 ps. 2 gæstels Kontaktpson: Admnstron, Krst Källbg tlf / tlf Afd.. (Fuglsangpark kun lejes beboe lng + huse grunjng) Bebohus ca. 50 ps. 1 gæstelse Kontaktpson: Brtta Møll, Fuglebakk 60a tlf Afd. 16. Kældlokale ca. 20 ps. lånes bebone d. 16. Kontaktpson: Ma Hans tlf : Afd. 1. (Jnbanega kun lejes beboe lng) Gæstelse Kontaktpson: John Scegny tlf /tlf Vnthave lånes bebone lng fødselsdage lgn. Ca. 20 ps. Vnthav lånes grs, m samtdg leje gæstelset hvor d tolet køkk. Afd. 2. Kældlokale lejes bebone d. 2 mndre fest. Ca. 25 ps. Kontaktpson: Hans-Kurt Chrsts tlf /tlf Afd. 5. (Vasepark 1 beboe LAB leje ) Øl vand købes huset. Bebohus ca. 90 ps. gæstels, Lumbyesvej 2, tlf Kontaktpson: Vlly Krsts tlf (træffetd, kl ) 2 gæstels: Kontaktpson: Mlle Skovbøllng, mellem kl tlf Afd. 6. (Vasepark 2 kun lejes beboe lng 5 6) Bebohus ca. 50 ps. Lumbyesvej 8 Kontaktpson: Bt Peds tlf Gæstels, Lumbyesvej 12 Kontaktpson: Helle Lars tlf Afd. 7. (Korskærpark kun lejes beboe lng) Glsal ca. 50 ps. 8 stk. gæstels Kontaktpson: Brthe Frt, Korskærvej 14, st.th. tlf (træffetd, kl ) Afd. 10. (Søndpark kun lejes beboe lng) Bebohus ca. 50 ps. Kontaktpson: Ib Marcuss, Prangvej 144, 1.th. tlf Gæstels Kontaktpson: Edvn Steness tlf Afd. 11. (Hasselhøj lejes beboe 4 bolgorganson) Bebohus ca. 55 ps. Bebohus ca. 30 ps. 1 gæstelse (kun beboe d. 11) Kontaktpson: Krst Schakow, Holmbjgdsvej 70 tlf (mellem 18-20) Afd. 17. (Damsbohav kun lejes beboe lng) Bebohus ca. 30 ps. Kontaktpson: Jørg Ands, Damsbovænget 32 tlf tlf Afd. 26. Bebolokale ( kun lejes beboe lng) 1 gæstelse Kontaktpson: Vagn Holm tlf : Afd. 2. ( beboe Selvbyggbo, leje ) Festlokale, Chr. Rcdtsvej 1a Kontaktpson: Poul Erk Pouls, Chr. Rcdtsvej 28 tlf Afd. 5. (Ullupdalvej kun lejes beboe lng) Festlokale gæstels. Kontaktpson: Inga Peds, Ullupdalvej 129, st.tv. tlf Afd. 6. (Søndmarksvej kun lejes beboe lng) Festlokale gæstels. Kontaktpson: Jytte Mthes, Søndmarksvej 112, 1.th. tlf Afd. 16. (Medsvej kun lejes beboe lng) Gæstels Kontaktpson: Js Thusem, Medsvej 9 t tlf Kontaktpson: Anne Mare Peds, Medsvej 9 x 05: Afd. 1. ( kun lejes beboe d. 1-2 & 10) Glsal, Kongsga 75 Kontaktpson: Louse Malg Isaks, Kongsga 83, 2.tv. tlf Afd. 3. (Ullupdalvej kun lejes beboe lng) Glsal gæstels. Kontaktpson: Kurt Guldag Oles, Ullupdalvej 79, 1.mf. tlf Afd. 10. ( kun lejes beboe lng) Gæstels. Kontaktpson: Conne Laurds, Bjgega 51, 2.th. tlf Afd. 13. (Skolevej kun lejes beboe I lng) Glsal gæstels. Kontaktpson: Anne Mare Hans, Skolevej 145

15 S Telefonlste Bolgkontoret Fredca Vestbra 4, 7000 Fredca Tlf Fax Kontortd: ma. - t. - ons. - fre , tors Admnstron: Drektør Fnn Muus Regnskabschef P. Lærche Inspektør Js Kongstad Inspektør Jørn Brynaa Inspektør Brgtte Js Inspektør Stefan Wehrauch Inspektør Mchael Tonsbg Fuldmægtg Conne Rybro Inspektør Vagn Lars Inspektør Smon Døssng Kontorassstt Lsbeth Peds Kontorassstt Gtte Oles Kontorassstt Anja Paaske Kontorassstt Helle Gantzel Fuldmægtg Krst Källbg Fuldmægtg Gtte Mads Fuldmægtg Susanne Frs Fuldmægtg Le Sølyst Fuldmægtg Inge Laurds Projektchef Jane Fndahl Projektled Ib Maxsø Beskæftelsekonsult Stne Bg Sørs Uddannelseskonsult Ann Lndum Anlsbolgng Bestyrelse: Ford Fl. Lorz Næstm. Rta Js Medlem Krst Sørs Medlem Torst Mørck Medlem Gtte Chrstans Varmemestre: Afd Ørnen m.fl. Jeppe Sg Afd Fr. Hanss Allé m.fl. Pet Krann Ms Hans Afd. 10 Rngpark Johnny Hans Afd Mddsvej m.fl. Sv. Aage Peds Poul Stougaard Afd. 14 Korskærpark Js S. Ands Lars Hlufs Afd. 16 Søndpark Ms Mads Afd. 17 Søndpark Fnn Rasmuss Afd. 18 Skovvej, Parcelvej Js Schubt Afd Vestbra m.fl. Allan Js Afd. 20 Skovvej Krest Bnns Bolgselskabet LAB Bestyrelse: Ford Ls Gregs Næstf. Vn Zacass Medlem Jørg Ands Medlem Lone Js Medlem Jonna Hans Medlem Edvn Steness Varmemestre: Afd. 1 Brkehav Cles Pets Afd Rønnehav, Madsbyhus Jørg Brøgg Afd. 3-4 Chrstanshuse, Fyrrehav Ib Nordkr Afd. 5 Vasepark I Martn Ravn Afd. 6 Vasepark II Jan Chrsts Ole Skovbøllng Afd Korskærpark, Ullupdalvej Hans Ovgaard Poul Erk Andreas Afd. 10 Søndpark Hrk Lars Aage Kjærgaard Afd. 11 Hasselhøj Ste Rasmuss Afd Nestlen, Dr.ga, Bjgega Kt Js Afd Krsebærhav, Ved Voln Erk Schmdt Frtz Rauchfuss Afd. Fuglsangpark Kneth Js Afd Damsbohav, Krsebærlunn Bny Hans Afd. 18 Hoffdsn Mchael Oles Afd. 19 Vestbra Allan Js Afd. 23 Snhøjpark Ms Krsts Afd. 26 Trelvænget Bran Bo Pets VVS El Vagt VVS vagt: YIT Tlf. nr EL vagt: L.H. Oles A/S Tlf. nr Vagtordnng gæld uopsættelge hold, un varmemests arbejdstd. Selvbyggbo Bestyrelse: Ford Bt Ands Næstm. Poul Erk Pouls Medlem Ank Warncke Medlem Jytte Mthes Medlem Jmmy Ands Varmemestre: Afd Chr. Rcdtsvej m.fl. Jan Nss Afd. 3 Rahbeksvej m.fl. Jan Chrsts Afd. 4 Chrstansbg Bjarne Chrstans Afd. 5 Korskærpark Steph Js Afd. 6 Søndpark Bran Bo Pets Afd. 7 Vaduktvej Kneth Js Afd. 8-8B Købmagga, Dalega Mchael Ols Afd. 16 Medsvej Ms Krsts Bny Hans Arbejdnes Bolgng Bestyrelse: Ford Else-Mare Gøhns Næstm. Conne laurds Medlem Solveg Damkjær Medlem Lone Löyche Medlem Allan Deluga Varmemestre: Afd. 1 Kongsga m.fl. Harly Borbjg Bjarne Chrstans Afd. 2 Østbo Jørg Køngskov Afd. 3 Korskærpark Ole Hoffn Afd. 4 Åbrnk, Hslev Js Schubt Afd. 5 Pjedsted Aage Kjærgaard Afd Skærbæk Ivan Dam Js Afd. 9 Taulov Fnn Rasmuss Afd. 10 Jyllandsga m.fl. Jørg Køngskov Afd. 11 Egeskov Hrk Lars Gartne: Områ 1+2 Alex Hofstedt Områ 3 Ré Jess Områ 4 Tne Rud Erks Områ 5+7 Tna Htz Områ 6+8 Ib S. Dahl-Nels

16 S 16

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typr & brydnng Regørelse Typr & brydnng Opgav Blledtekst te fktv opgave, d består to opslag tre artkl d handl socale. Artklne fun rapport socale albranch. Dagrammet første opslag lavet Illustror, udgangspunkt

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9

Syddanmark. Nr. 41. December 2013 Årg. 12. Ny sæson 14/15 for udlejning af kredsens sommerhuse. Bork Havn: 50-51-52 2-3-4-5-6-7-8-9 B BLIK L I K OG R RØR Ø R OVERBLIK OVERBLIK Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Syddanmark Medlemsblad Blk Rør Sydjylland-Fyn, d dækk Blk Rørs afdelng Nr. 41 Novemb 2013 Årg. 12

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Socialdemokraterne i Ishøj

Socialdemokraterne i Ishøj Bladredaktonen: Bladredakton: ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf. 32 84 56 65 ansvarshavende e-mal: 2xbjre@shoejby.dk Tlf.: 32 84 56 65 Ole Bjørstorp e-mal: obj@shoj.dk Tlf.: 43 99 68 44 Ole Bjørstorp

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

Ny behandlingsform på vej frem

Ny behandlingsform på vej frem chokbølg Ny behandlngsm vej frem Chokbølgap være altnv tl krurgske ndgreb, m d gl danske undsøgels effekt AF FYSIOTERAPEUT MIKKEL ORRY AMBY FOTO LARS HORN, behandlng, extracorporeal lthotrpsy shock kært

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne.

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne. Ta ud, november, december 2015 Dn mng om plejeservce hjemmehjælp tæller! Er du beboer p ejecter e er modtager af hjemmehjæ p? Så kan du hjæ pe os b ve bedre t hjæ pe d g. Mar e er konsu t ska hjæ pe Kommune

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel sorer, februar, marts 2016 Oplysnng om dems rørde Prrammet året 2016 er kke p ads dnu. V dems- psyk r spec a ster p an ægger afho de 3-4 op ysn ngs- debaftner øbet af året. Emnerne v være op ysn ng om

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng.

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng. sorer, maj, jun 2016 Fokus ebyggelse af hed blandt ældre Netværksgrupper ker kemænd. De s dste 3 år har ker kemænd været sam et netværksgrupper et øb á 7 efterm ddagsmøder ét af kommunes æ drectre. De

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Pionerserien { Sren M uhlhausen

Pionerserien { Sren M uhlhausen Pons { Sr M uhlhaus Sr M uhlhaus { aktv mdl musktap specalpdagkk Elzabh Schwartz Fysotapeut, musk, lem bestyrels DFMT Kontakt: elzabh.mal@gmal.c Sr M uhlhaus Sør son, Radosymfonorkestr. Mühlhaus 1953 Heft

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT Alt malarbej udføres INDHOLD Vedlgehollse & renovng Vlla/lejlghed/nybygnng/tlbygnng Facaløsnng Alt vægbeklædnng tapetarbej Alle m spartel opgav Træværk - u & nndørs Hammshusvej

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Region Hovedstaden. Kvalitetspris 2011

Region Hovedstaden. Kvalitetspris 2011 Regon Hovedstaden Kvaltetsprs 2011 Kvaltetsprs 2011 Indhold Forord ved Helle Ulrchsen, Regonsdrektør... 4 Kvaltets-prs 2011 Bspebjg Hosptal ESBL Intventonsprojektet... 6 Bspebjg Hosptal Ortrsk sengesnt...

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Kapillar, konveksionsbølger, vorticitet og cirkulation i akvariet

Kapillar, konveksionsbølger, vorticitet og cirkulation i akvariet Kapillar, konveksionsbølg, vorticit cirkulion i akvari Skrev Jørn Ullits Lørdag, 25. juni 2011 23:00 - Sest op Torsdag, 27. februar 2014 22:20 Nle ting, egår i akvari konstant, n går tænk ov i daglige...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal

Indholdsfortegnelse. Forord 2 Redaktionen. Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi 4 Niels Hannibal Indholdstegnelse Forord 2 Redakton Danel Stn, hans teor des bydnng musktap 4 Nels Hannbal De nuvrde jeblkke 15 Intvew Danel Stn. Af Ire Chrstans Musktapeutske tlbud tl voksne udvklngshme 22 Elzabh Schwartz

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Hvilke boliger og mennesker står egentlig i kø?

Hvilke boliger og mennesker står egentlig i kø? 2013-køen I alt 202 sager er godkendt til at få støtte fra Landsbyggefonden fra 2013 eller senere. Den samlede støtte til de 202 sager er på næsten otte milliarder kroner. På kortet ses de kommuner, hvor

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

. 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25  37. Vi 38. Det 51. er 52  50. noget 62. i 63. vejen 64 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med 10 11 v 12 lær 13 vd 14 15 kde 16 17 lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr 22 23 Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op 29 30 ovn 31 samtdg 32 med 33

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 30. august 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 26

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Torsdag den 30. august 2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 26 LmenBo Tl beboerne afdelng 26 Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Telefon 8938 2000 posl@almenboaarhusdk wow.a menboaorhusdk CVR 5965013 23. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Halvårsrapport. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Selection Nordic Alpha Danske Aktier Eur. High Yield US High Yield

Halvårsrapport. Investeringsforeningen Gudme Raaschou Selection Nordic Alpha Danske Aktier Eur. High Yield US High Yield Halvårsrapport 29 Investngsforng Gudme Raaschou Selecton Nordc Alpha Danske Akt Eur. Hgh Yeld US Hgh Yeld Investngsforng Gudme Raaschou Health Care INVESTERINGSFORENINGEN GUDME RAASCHOU - CVR-nr. 25 7

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

ffide17buesffiet'somdanskbueskytteforbundharudtagetti EMiNykøbing.

ffide17buesffiet'somdanskbueskytteforbundharudtagetti EMiNykøbing. FOLKETIDENDE I TORSDAG 21. JUNI 2012 'r "-. ffde17buesffet'somdanskbueskytteforbundharudtagett EMNykøbng. Foro: Frellvtrue K. KmrsEl Buesffeforbundet har udta$et 77 buesffer tl EM Nykøbng NYkøb ng-bueskltte

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Alment daglige aktiviteter i leg med andre børn. Børnenes egne beretninger

Alment daglige aktiviteter i leg med andre børn. Børnenes egne beretninger Personlge kompetencer / alsdg personlgheds udvklng SMÅL At udvkler sg tl at have en god frhed tl at kunne egen menng, vse egen handlng så samlnger. Blve dygtgere tl barnet er god tl. Ved at regstrere udtryk

Læs mere

38 RÆKKE USE på AMAGER

38 RÆKKE USE på AMAGER KAY W LH ELMSEN A/S opfører 38 RÆKKE USE på AMAGER!,.. ------=./ '--;',.".:.:",. / ~.--:'. ' , ) ~ Kørevejledning BESKRVELSE mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmoomoomoommmmmoooomoorooooomoooommmoooommmoooomoooooooo

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen.

Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl i Diget 17, kælderen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Boligselskab afdeling 9. Tirsdag d. 17. jan. 2017 kl. 17.00, Diget 17, kælderen. Næste møde: d. 14. feb. 2017, kl. 17.00 i Diget 17, kælderen. side 1 Deltagere:

Læs mere