LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010"

Transkript

1 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca

2 S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns mdl mndst ge nye Ghetto nes søgelys et utal gange. Udgang regngs udspl Ghetto, regng m Ghettone gves bage samfun. Regng vl gøre op ghettone. Et 32 ntv plan navnet Ghetto bage samfun, folk arbej få kontanthjælp. For oprethol rett få kontanthjælp have arbej 250 tm pr året. svar avsrute tmes varghed p dag ell, arbej Netto dag ug, hvor sætte var hyldne, te var blandt an beskæftgelsesmnst Ing Støjbg udmeldng pressemø trsdag n 26. oktob. Dudov vl regng blandt an sørge kmun stopp anvse flygtnnge ghetto udste bolgråd, etable heldagsskol jobctre ghettone, nonal plan poltndss ghetto d vl blve ndført fle ældrelæg. ptve regngs plan Ghetto bage samfun, n adress ctrale problem: De fysske bedrng bolgrådne, skole- uddannelsesproblemne samt skrng retsskkh udste råd. Når d sættes nd ge front, ydste vgtghed, samarbej mellem bolgorganson, kmun samt polt andre myndghed fung optmalt. På n e s d lagt op, te samarbej ntsves, m ærglgt, regng samtdg eslår, kmun kunne tvnge udlejnngsregl gnem ov bolgorganson. fremm samarbej. V hv td par y d skre optmal løsnng m gne frvllgt. Hudov m v, undgå, ndfør lovgvnng, n e ell ann må rumm negv skelsbehandlng mnesk, adresse bestemte bolgråd. D gæl s regl borge, hvad t bor Fredca ell Gellup. D fle sted regngs slag, hvor vl ændre famls adfærd ved strfe m økonsk. V vl meget gne advare mod, vl gøre ftgste ftge. I økonsk mest presse faml n slags ud ov e, opnår præcs n modste effekt, hvad hsgt. Er d råd s knægt fodbold, hvor han h ste? Landsbyggefonns mdl Nu hvor fnanslovshandlngne sluttet, undre sg ov, ne brugt mest spalteplads, tælle Ghetto ret meget plads tælle uståelge tyv Landsbyggefonns mdl systemsk e sn Lans udste bolgråd færdge plan lgg ghettondss - m d gl otte ma. v hav gne set me d 5 mllard s! få rovngsprojekt, d grundstødt grund gl bevllng. D øjeblt kø otte ma. kr. projekt, bare vt blve s gang. Tre vores råd Fredca vtelst Hasselhøj, Korskærpark Søndpark. I bnlse helhedsplanne v søgt støtte rovngspulje alt ca. 1,8 ma. Landsbyggefonn v håbe, eft fnanslovshandlngne sluttet, betyd fremryknng ndsdte plan. Ells v vte første pge rovngne før tdlgst I et årt, hvor danske bolgeje nydt godt sktestop sktefr værdstgnng s bolg, v leje alme bolg måtte se, ms regng fnanset le gl ndgreb me d 10 mllard kron vores kollektve opsparng Landsbyggefonn. Sammlægnng vore 5 bolgorganson pr. 1. januar 2011 Med sammlægnng vore 5 Bolgorganson pr. 1. januar 2011, v by Fredca kmune dnu stærke samarbejdspartn nn vores knekpetce: admnstron bolg. Med vores samarbej vl v, kmunne, kunne effektvse vores drft bedre vores svce glæ nuvær km beboe. V vl arbej, blve dnu me ktnngseffektve, v evt. go, vl v blve dnu bedre! Stg konkurrce lejebolgmarke Konkurrc få beboe vores bolg skærpet et me me oplt bolgmarked, hvor ejbolg nn fnanskrs vandt betylgt træn altnv lejebolg mndst pga. gunstge fnansngsm lavt rtveau. Skal v et traktvt altnv købe sn eg bolg, må v ud vse flaget. D s v fle styrk ved sammlægnng vore bolgorganson, d v ca bolg blv Fredca Kmunes største selvstændge alme Bolgorganson. Skal vore lejebolg eftspørges et altnv ejbolg, v fremtn kunne opfyl stadgt stg krav bolgs belgghed, kvaltet, størrelse, ndretnng v. Opfyld vores bolg krav, d stor rsko, d blv fle tme alme lejebolg Fredca kmune d

3 S 3 51 tme bolg d dag. Hvs v brnge vores bolg up-to-, kræv stor ndss ge pge. vl vanskelgt sge umulgt hv kelt løfte opgav ale. Samm v løfte opgav, v ressourc økon gnemføre ale. V vl samarbej fremadrette udvklngsprojekt, d gør vore bolg dnu me traktve. Udvklngsprojekt f.eks. skre større bolg gnem sammlægnng lejlghed, skre optmal gængelghed handcappe, goptmng mndst skre, bebone ndrette sg ønsk v. D hele tn behov rove eksst bygg bygge nye bolg helst bllgt mulgt. Ændre åbnngstd bnlse jul nytår Onsdag n 22. cemb Torsdag n 23. cemb Fredag n 24. cemb Lukket Mandag n 27. cemb Lukket Trsdag n 28. cemb Lukket Onsdag n 29.cemb Torsdag n 30. cemb Fredag n 31. cemb Lukket Med ønsket glælg jul et godt nytår vore beboe, lngsbestyrels samarbejdspartne s v frem et godt samarbej Mandag n 3. januar Trsdag n 4. januar Onsdag n 5. januar Torsdag n 6. januar Fredag n 7. januar V ønsk vores beboe lemm rgtg glælg jul godt nytår Lejlgh Beboblad beboe fre bolgorganson Bolgkontoret Fredca, Anlsbolgng, Arbejdnes Bolgng, LAB Selvbyggbo. Redaktonsudvalg: Ls Gregs (ansv.), Torst Mørck, Preb Lærche Fnn Muus. Redaktonel arbejd: Carst Dall. Grsk produkton: Fr-grsk as, Koldng.

4 S 45 Bolg jlg, m trygh vgtg Mona Alfred Ands gla bo Søndpark, m vl gne have optmet trygh. Ægteparret Mona Alfred Ands sdd s hyggelge stue bolg Prangvej. Et smagfuldt velordnet lv dann ramm s hvdag. Un vælt regn ned, m dan årstn jo. -V utrolgt gla vores bolg, sg ægtefællne samstemm,- v brugt l vedlgehol n. Mona Ands boet LAB-ejdm 25 år, Alfred Ands ldt færre år. De vl nødgt væk s jlge bolg, huske ngang, hvor var nødvdgt låse yddør, rsko ndbrud var lg nul. M dan sværre længe, måske tn dag slet, undlad låse yddøre, m allgevel -Dgang var et pragtfuldt sted bo. D var hav, d var fællesskab, ja, d var et fantastsk godt bolgmljø. M seste år halvan stemnng me rå, trygh løst modste. vst meget nurlgt, sk, når v ov ganske kort td blv ramt tre ndbrud kældrummet. Tdlge skænke v aldrg tanke, n slags kunne ske, m nu vrkelghed, ærglgt, sg Mona Ands, d øvrgt selv lem lngsbestyrels LAB-lng Prangvej. Oplevels kældrumme fået Mona Ands alvorlgt ovveje, 25 år ejdm ved nok, m Alfred Ands n to, d tal mest blve Prangvej. - skdt udvklng, hvs ressourcestærke beboe føl sg trygge ved h me, d, kun me ell mndre problemske beboe, d bage, s stelse gunstge, hvs v skre et nuftgt bolgmljø, synes Andss. De kd fnt tank bag alme bolgbygg h kunne bo, uanset ndtjng socal stus. M allgevel kunne godt esle sg, d k fle mulghed n ldt ældre gon fn trygge bolg samm aldsmæssgt lgesle. Ikke nødvdgvs ældrebolg, m olle-kolle -lgn facltet. -Sted tryghed evt. elevor, v brug, hvt fald tryghs vedkm n aldbetnget. Indmellem d røst fremme, prve bolgudleje tage s l me problemske beboe, m vl selvfølgelg, drv jo retnng. Ny lov ny fælles vtelste I cemb 2010 udsd Bolgkontoret Fredca grokort opkrævnng ajourførngsgebyr bevarelse ancntet. Såfremt du modtag fle grokort, bes du kontakte Bolgkontoret Fredca, vl behjælpelg ortng hvlket grokort, d n laveste ancntet dved betales. Tryghed låst hoveddør (mr) Mona Alfred Ands søg tryghed. udsætnng kunne leve et rart lv. En tryghedsskab mulghed, d kunne etables kalfunkton ved hoveddør, får uvedkm nd opgange. -V kunnet konste, ofte kelte pson, d gør lvet besværlgt fltt, v synes, poltet s alvorlgt nok problemne. D sporadske undskrftndsamlng, m d opbaknng. Mona Alfred Ands vl nu nvolve projektarbejdne Søndpark s andre beboes tank. - Selvfølgelg vgtgt, hele rå gnemgå helhedsplan, d ge elemt n. M alt vgtgt, glemm vores nemmelse gel tryghed. Er bebone trygge bolg, hjælp andre ntv meget. Hvk Mona ell Alfred Ands føl net aktuelt behov flytte s bolg, m blve nødvdgt, hvs trygh blv me udtalt fremtn: -Alle stuelejlghedne skøn plet un lejlgh llle haverå. Især m d pragtfuldt. Trass jlg, fysske ramm helt optmale. M psykske, selve trygh, halt alt ldt, må bolgngs opgave drage sorg, n ste. stadg dan, bekdt sge, bor Søndpark. I d sk sammlægnng fre bolgorganson Admnstronsselskabet Bolgkontoret Fredca, nu længe nødvdgt ndbetale fle bolgselskabne. V udv vores åbnngstd bnlse jul nytår, h vl psonalet behjælpelg nmon opkrævnngne. Vlg hls Bolgkontoret Fredca

5 S 5 råsekretaret fuld aktvtet helhedsplanne IBEN Er tovholder Projektled Ib Maxsø bl.a. tovhold frvllges arbej helhedsoplan. -De frvllge lave meget mulgt, jeg ldt mulgt. frvllge, d drvkrt projektet, jeg n koordn pson arbej, ms frvllge selv tage ejskab. Jeg styre projektet, m mdle arbej, km nd proces, d skr realsng, sg Ib Maxsø. uddannet socalrådgv arbej msbrugskonsult. bl.a. knyttet ste De Fre Fugle Koldng, besøges ex-msbruge. S socalrådgv var hun praktk et bolgrå Koldng, hvor hun blev gaget bolgsocale projekt. Med n baggrund syntes jeg, projektled-slng passe fnt mg, ptv oplevelse arbej projektet. V var start, me arbej, pass helhedsplans ntton. D lgg ge uddrng km år, blv spænn løse opgav. Fre kreve gske arbej plads eløbge kontor Søndpark, længst præstet første aktvtet. Bå s bebones vtnng megastore, mndst står ge frvllge sprng kme gang n l planne, hvor nd. Sådan stuon gøres op projektchef Jane Fndahl. projektled Ib Maxsø fk to nye kolleg projektarbejdnes kreds pr. 1. oktob. drej sg uddannelseskonsult Ann Lndum beskæftgelseskonsult Stne Bg Sørs. Om kort td rykk fre projektarbej lejlgh Prangvej nd to pavllon hhv. Søndpark Korskærpark h s professonelle lv leves km næst fre år. -V etabl et fællessekretar arbej fre råsekretaret, kollegne Sundhedssekretaret, lg kollegne bbloteket, d står Idébutn, lektecé. I Korskærpark d gvet sspuljemdl stor ndss 28 unge, arbejdne, lge poltet får facltet, ofte kme besøg. bå me ronelt arbejdsmæssgt økonsk lagtgt, når v arbejd samm, tæll projektchef Jane Fndahl. ng mplce blv arbejdsløse. Tværtmod vt ge store væstlge opgav blve løst. De to nye arbej, Ann Lundum Stne Bg Sørs, bl.a. gang etable Vestbys skole, hvor beboe, bå yngre ældre, får lang række uddannelsesbud. kpetcegv uddannels, folkeskoleundvsnng, ell højskolelgn uddannels, VUC, hanlsskole ge andre bud. Alle uddannelsesnsttuton sagt ja hjælpe projektet. -V lavet et samarbej Jobct Fredca, når pavllon ndflytnngsklar, rykk nd svc bl.a. beboe, d ell ann m ovgangsylse, stine tager sig arbejdspladserne Beskæf tgelseskonsult Stne Bg Sørs bl.a. samarbej llle jobct, d blv etablet Søndpark. -I tæt samarbej vores uddannelseskonsult Ann Lndum jeg skfe kontakt mellem Fredcas hvvslv jobsøg beboe. V have etablet et vrkhedsnetværk, vl ndgå et ansvar ledge beboe. D stadg fnanskrse ge sted, d vrkelg knokles få s ptv udvklng gang. Vrkhedne kunne se le ved beskæftge folk h,, jeg appelle. Når fnanskrs fuldt ovstået, d ng tvvl, fre km gle arbejdskrt. bedt. Vrkhedne håbtlg hjælpme rå, blv nødvdgt, hvs v opnå result. Stne Bg Sørs 30 år uddannet brugjurst. Tre fre projektarbej, Jane Fndahl, Ib Maxsø Stne Bg Sørs, rykk nn jul nd pavllon Søndpark pr.. februar nd Korskærpark. D fj arbejd Ann Lndum var sygemeldt, da blle blev taget. få bud job ell uddannelse. Ungdms Uddannelsesvejlednng km lgeles s bud. Alle km hud rå, nle vore beboe vl nødgt la rå, m plan selvfølgelg, når v, un rå, sg projkektchef Jane Fndahl. Alle elemt helhedsplans fre år lange po fastlagt, stor l opgavne løses ved hjælp frvllg arbejdskrt. I øjeblt km d daglgt beboe nd projekthol. -V får snak regstr s ntesse kpetc. Ikke v drage nytte h første fase, m km se, v efthånn opbygget et netværk frvllge, v trække. helt lvsnødvdgt frvllges ndss, hvs projektet blve succes. De frvllge blv nvolvet uddannelsesløb, står godt rustet uddrngne km år. -De frvllge utålmodge kme gang, sprudl go, umdlbart lgg helhedsplan, m fnt bruges, sg Jane Fndahl. anni står uddannelsen Ann Lndum Stne Bg Sørs ans 1. oktob. Ann 45 år udov syv års farng selvstændg hvvsdrv farng kpetceudvklng, undvsnng et stort kdskab eftuddannelserå.

6 S 67 Tæt lngssamarbej gav fest-succes Selv lngsbestyrelsne seks bolgngslng Korskærpark Søndpark drekte samarbej daglge, snldt samarbej. fandt ud, da samarbej mfest Søndpark n august år. -Fest skulle egtlg først gansgs næste år, hvs v skulle hhol helhedsplan, m bebone vlle gne have n gang nu, k n, tæll projektled Ib Maxsø. D var stor opbaknng, mass go ge frvllge, d var arbej. V hav ng pge, d skulle køres lavt blus ktnngne. Fest vokse takket dérgdm, Ib Maxsø måtte begrænse bebones v, var skk hele kunne nås løbet weekd. - k gå ryg. V hav bå rappe, hoppeborg, kræmmmarked række andre aktvtet, hund besøg brandvæs polt. D var lnedance, lørdag t hav v spsnng ntnonalt plan. Beboe lang række lan k lave mad s land. var et arrangemt 125 ltage, hele v rolgt beskrve stor succes. te års mfest var prøve km års mfest, blev stor succes, d net glæ sg km år. -Mange beboe begyndt mel sg frvllge fest næste år, ved bebødne h septemb fk v ge espørgl bebone fest. Projektet krng helhedsplan fået s ansgt, d v nu synlge bå fest bebødne, sg Ib Maxsø. aldrg sket før, lng nn helhedsplan samlet aktvtet, m da l plan netop handl, bebone kunne samarbej tværs lngne, var meget gavnlgt, fest blev succes. Foreløbg s ud, mfest 2011 blv holdt n første weekd septemb, første b mø vtes vklet februar. Kursus nyvalgte n 18. novemb D 18. novemb blev d Admnstron Vestbra, holdt et ort mø nyvalgte lngsbestyrelseslemm suppleant. På mø blev alt 30 meldte lngsbestyrelseslemm ortet nye vedtægt gæln 1. januar 2011 samt lngsbestyrelss opgav. De nyvalgte lngsbestyrelseslemm d nåe mø n 18. novemb 2010, vl blve nvtet et nyt mø først nye år. Hudov vl suppleant blve nvtet da v opmærkme, suppleantne have et behov få klarhed ov opgavne. I løbet året vl v søge hol et kursus Budget regnskab samt Hvem bestemm hvad Invtet dsse kurs blv lngsbestyrelsne.

7 S 7 tdlge revsor Warncke stortrves vaduktvej Ank Warncke hav regstret revsor drevet selvstændg vrkhed 35 år, da han selve jublæumsdag tr n hurtge beslutnng, sekst tms arbejdsdag gnem åre var nok, han ste d famls hus salg. Bes have ejd føltes stort. Faml hav regnet, huset blev solgt hurtgt. var 1997, sn faml boet almt. -M gjor blev solgt dag eft, blev s salg, gjaldt jo få ny bolg lge hurtgt, tæll Ank Warncke, d dag d Selvbyggb lng Vaduktvej, samtdg sdd han bolgselskabets hovedbestyrelse. Ank Warncke rnge rundt Fredcas bolgng, hav ledg lejlghed, m da Warncke passonet jæg d hav jagthund, var han mest ntesset rækkehus-bolg, m var nu først an søg, te ønske kunne opfyls. Først blev bolg første sal, sn blev et rækkehus Vaduktvej, h faml Warncke slået rod. -Et langt lv revsor, jo et lv lov orn, tæll helt gør valget bolg, n alme bolgmol kontrollet lovgvnng, helt tryg ved, d styr tnge. Bebokret betyd meget krng bolgvalget, skr, n kelte bebo ndflylse lngs lv. D et søanlæg an Warnckes rækkehus, fremstår rekrevt. Ank Warncke k lng, hvor d var først var meg urolghed. Mange bebone kunne samm, m eft Warncke fk arranget hyggelg busudflugt sn hjemegn, Gråst, vdte stemnng, bebone fandt ud, d faktsk var net godt, hvs blot ved et nærme bekdtskab fk løsnet op vurdng hv kelt, dsfrt hnann an. -Sn næst r dyl. V holdt grll-partes, andre arrangemt, d ht mål lære hnann k ptv må, d dag et rgtgt godt bebolv lng, hvor v 31, tæll Ank Warncke, d kd, ofte mndste lng, d flest problem. Da Warncke blev valgt lngsd, fandtes d legeplads lng, m n sn fjnet, dag prmært ældre mnesk, d bor lng. Legeplads blev d vandlet Hyggekr, bebone meg glæ. -V go hold selve lng, v go busbnls drekte ctrum, v klage. nlun gå, mulgt gå op Vestctret. Aflng ht mnmal frlytnngsproct, fleste frlytnng skyls dødsfald. Ank Warncke nyd bo rækkehuse Vaduktvej udflugtsarrangør Ank Warncke årrække arranget udflugtsture Selvbyggb beboe, m se år han grund sygd kunnet klare arrangørstrabadsne, m ovvej nu, succes goptages Bebone vl gne, væstlgt, d et socalt samvær, hvs ønsk sg lng, hvor trves. nytt, bebone lukk sg n, m vdt må k, prmært ldt ældre beboe, d ltag dsse aktvtet. Børnefamlne nok se ge andre gøremål, vælg ofte aktvtetne, ærglgt, væstlgt få ungdm s tank repræstet bebokret. Ank Warncke var blandt skeptske, da Selvbyggbo blev ntegret Bolgkontoret Fredca. -M jeg måttet k, meget vellykket. V blev nok strækkelgt nmet konsekvsne samarbej, var d skeptske. M åre Bolgkontoret glæ gavn, jeg s frem malse samarbej, d træd krt 1. januar net meget ptvt. V meget velfung admnstron, skr, v får ngnes psonale- masknelle ressourc funge ronel må. -Vores lng hav fx traktor stå ov kr., m n brugte v alt ldt, var mngsløst, n stod garage ubyttet meste året. D kunne fnt bruges andre lng, vore ressourc udnyttes bedre må gavn huslej stg grund mngsløse nvestng. -I nye samarbej v ts sørge, bebone km bo bedst bllgst mulgt. Vores ressourc bebvce top, lge v sørge, trygh høj bolgrådne.

8 h v e m s tå r kø? h hv ve em m s st år r k kø ø? h v e m s ttå å r k ø?? Hjørrng Fredkshavn Indlæg bragt bla Bolg nr Århus Århus Århus Århus Hjørrng Hjørrng Hjørrng Hjørrng Helsngør Helsngør Helsngør Helsngør Frsborg Frsborg HllødFrsborg Frsborg Hllød Hllød Hllød Fredkshavn Fredkshavn Fredkshavn AalborgFredkshavn Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg Stru Stru Stru Stru Stru Århus Helsngør Hllød Århus Århus Århus Århus Esbjg Vejle Vejle Vejle Vejle Fredca Onse Esbjg Esbjg Esbjg Esbjg Vejle Vejle Vejle Vejle Hadslev Frsborg Helsngør Helsngør Helsngør Hlev Frsborg Helsngør Købhavn Frsborg Frsborg Fredksbg Hllød Albtslund Hllød Hllød Frsborg Tårnby Hllød Vejle Fredca Fredca Fredca Fredca Hlev Købhavn Hlev Hlev Købhavn Købhavn Fredksbg Hlev Albtslund Fredksbg Fredksbg Købhavn Tårnby Albtslund Albtslund Fredksbg Tårnby Tårnby Albtslund Tårnby Hlev Købhavn Hlev Hlev Hlev Købhavn Købhavn Fredksbg Købhavn Albtslund Fredksbg Fredksbg Tårnby Albtslund Albtslund Albtslund Tårnby Tårnby Tårnby Onse Onse Onse OnseSvdborg Hadslev Hadslev Hadslev Hadslev Svdborg Svdborg Svdborg Svdborg Fredca Fredca Fredca Fredca Onse Onse Onse Onse Hadslev Hadslev Hadslev Hadslev H smuldr smuldr H bå bå st st sammhold sammhold Svdborg Svdborg Svdborg ms hasselhøj står kø Landsbyggefonn få rovngsstøtsvdborg ms hasselhøj står kø Landsbyggefonn få rovngsstøt- ms mshasselhøj hasselhøjstår stårkø kølandsbyggefonn Landsbyggefonn få fårovngsstøtrovngsstøtms hasselhøj står kø Landsbyggefonn te, bebyggels kmet negv spral. huse bstavelgt te, bebyggels bebyggelskmet kmet negv negvspral. spral.huse huse bstavelgt bstavelgt te, te, bebyggels kmet negv spral. huse bstavelgt fare fal ned øre bebone, kæmp bå fare fare fal falned ned øre øre bebone, bebone, kæmp kæmp bå bå fare fal ned øre bebone, kæmp bå hol samm bolg socale lv. hol holsamm samm bolg bolg socale socalelv. lv. hol samm bolg socale lv. fakta hasselhøj fakta fakta hasselhøj hasselhøj fakta hasselhøj bolgselskabet Lab bolgselskabet Lab bolgselskabet Lab bolgselskabet Lab opført opført opført opført bolg alt bolg bolg alt alt bolg alt kvadrmet kvadrmet kvadrmet kvadrmet samlet grundareal samlet samletgrundareal grundareal samlet grundareal kvadrmet kvadrmet kvadrmet kvadrmetseks klet bybelgghed belgghed belgghed seks seksklet klet byby- belgghed seks klet bymdt fredca skrånng mdt mdt fredca fredca skrånng skrånng mdt fredca skrånng et grønt rå et etgrønt grøntrå rå et grønt rå bebyggels nhold fællesvabebyggels bebyggelsnhold nholdfællesvællesvabebyggels nhold fællesvask, fælleshus carporte sk, sk,fælleshus fælleshus carporte carporte sk, fælleshus carporte 38 % husstanne lge 38 %husstanne husstanne lge lge % % husstanne lge un un un un 32 % husstanne lge 32%%husstanne husstanne lge lge % husstanne lge % husstanne par %%husstanne husstanne par par % husstanne par un un un un 13 % husstanne par 13%%husstanne husstanne par par % husstanne par 8 % husstanne beb %husstanne husstannebeb beb 888% % husstanne beb ndvandre ell eftkme ndvandre ndvandreell elleftkme eftkme ndvandre ell eftkme ndvandre ndvandre ndvandre ndvandre 2008 frlytte 34 efaml frlytte frlytte34 34efaml efaml 2008 frlytte 34 efaml hasselhøj hasselhøj hasselhøj hasselhøj hasselhøj vl kte 90 rovng rovng rovnghasselhøj hasselhøjvl vlkte kte90 90 rovng hasselhøj vl kte 90 mllon kron nd v d mllonkron kron nd ndv v d mllon d mllon nd v d kun s kron 40 mllon h Landsbygkun kuns s40 40mllon mllonh hlandsbyglandsbygkun s 40 mllon h Landsbyggefonn gefonn projektet projektet gefonn gefonnprojektet projektet gefonn projektet bolg bolg bolg bolg Af Mchael Thorbg Foto: Nls Rvold Af AfMchael MchaelThorbg Thorbg Foto: Foto:Nls NlsRvold Rvold Af Mchael Thorbg Foto: Nls Rvold N år ankår år ankår ankm ankhasselm HasselHasselm m Hasselhøj Errtsø ved høj højerrtsø Errtsø ved ved høj Errtsø ved Fredca, tror Fredca, Fredca, tror tror Fredca, førstetror første første første gang, må da gang, gang, må må da da gang, kt. må da da kt. kt. da da kt. da h, d behov 90 h,d dbehov behov h, h, dkrons behov 90 mllon rovng! mllon mllon krons krons rovng! rovng! mllon krons Hasselhøj jo rovng! holdsvs Hasselhøj Hasselhøj jo jo holdsvs holdsvs Hasselhøj jo holdsvs ny rødstsbebyggelse lgnyrødstsbebyggelse rødstsbebyggelse lgny ny rødstsbebyggelse lglgg smukt kupet træn g g smukt smukt kupet kupet træn træn g smukt kupet gveltræn mdt nurskønne mdt mdtnurskønne nurskønnegvelgvelmdt nurskønne gvels allgevel tæt skole s s allgevel allgevel tæt tæt skole sndkøbsmulghed. allgevel tæt skole skole Ark ndkøbsmulghed. ndkøbsmulghed.arkark ndkøbsmulghed. tektur sgnal mearktektur tektur sgnal sgnal me me tektur sgnal me dansk sgn d udanske dansk dansksgn sgnd dudanske udanske dansk sgn d udanske ghetto-stan. ghetto-stan. ghetto-stan. ghetto-stan. Hvad lge problemet h? Hvad Hvad lge lgeproblemet problemeth? h? Hvad lge problemet M parke- h? M M parkeparkem parkngsplads vedndgang rngspladsved vedndgang ndgang rngsplads rngsplads ved ndgang bebyggels begynd bebyggels bebyggelsbegynd begynd bebyggels begynd problemets fang d gå problemets problemets fang fang d gå gå problemets fangd d gå op n besøg. Tagsteop n besøg. Tagsteop n besøg. Tagsteop n besøg. Tagste carport ved ne ne carport carportved ved ne skftet. carport ved blve De smuldre, blve blveskftet. skftet.de Desmuldre, smuldre, blve skftet. Defaldt smuldre, gk stykk ned gkstykk stykk faldt faldtned ned gk gk stykk faldt ned blne. blne. blne. blne. Drektør Fnn Muus Drektør DrektørFnn FnnMuus Muus Drektør Fnn Muus Bolgkontoret Fredca, Bolgkontoret Fredca, Bolgkontoret Fredca, Bolgkontoret Fredca, admnstr Hassel admnstr admnstr Hassel admnstr Hasselhøj, vs rundt, Hasselnår han høj,vs vsrundt, rundt, når nårhan han høj, høj, vs rundt, når han klare, hvordan klare, klare, hvordan hvordan klare, d gå,hvordan 124 bold d gå gå,, bolbold gå, 124 bolg, opført start g, opført opført start start g, g, opført start 80 ne, have 80 ne, 80 ne, have have 80 ne, have behov samlet rovebehov behov samlet samlet rovovebehov samlet rovng 90 mllon kron, rng mllonkron, kron, rng rng 90mllon mllon kron, hstor Hassel hstor hstor HasselHassel tagst hstor Hasselhøjs et kaptel højs højstagst tagstet etkaptel kaptel højs tagst et kaptel sg. M typsk problesg. M typsk problesg. M typsk problesg. Mkarakt. typsk problemnes mnes mneskarakt. karakt. mnes karakt. Tagste aldrg væ Tagste Tagste aldrg aldrgvævæ aldrg Tagste go. Levandørne ret ret go. go. Levandørne Levandørne ret go. Levandørne hav travlt skulle hav hav travlt travlt skulle skulle hav travlt skulle leve st, leve leve st, st, leve st, længe brændte m nok. De brændte brændtem mlænge længok. nok.de De brændte m længe nok. smuldre eft fåde år, smuldre eft eftfåfåår, år, smuldre smuldre eftgfå år, førte, førte førte,, gg førte, skftet st, gnem åre nem nemåre åre skftet skftetst, st, nem åre skftet st, nle sted skfte nlested stedskfte skfte nle nle hele tagetsted skfte rette op hele hele taget taget rette rette op op hele Undtage taget rette op. hav.. Undtage Undtage hav hav. Undtage hav ge sted taget gested sted taget taget ge gem sted taget ska, hav ska, ska,m m hav hav ska, m hav råd gøre net ved. kkåd råd gøre gøret netved. ved. råd gøre net ved. lappeløsnng lappeløsnng lappeløsnng lappeløsnng, lappeløsnng lappeløsnng, lappeløsnng, lappeløsnng, vnt helt galt, hvs v får helt heltgalt, galt,hvs hvsvvfår får vnt vnt helt galt, hvs vfrt. får vnt me hård me hård hårdfrt. frt. me me hård frt. Mass byggesjusk Mass Mass byggesjusk byggesjusk Mass byggesjusk En rapport udført Rambøll Enrapport rapportudført udført Rambøll Rambøll En En rapport udført sdste år mund ud Rambøll lste sdste sdste år år mund mund ud ud lste lste sdsteskad, år mund ud udb lste ov ov ov skad, skad, udbedudbedov skad, res, problem, udbed res, problem, problem, res, res, problem, løses, før n rløses, løses, før før n n rløses, før rmelghed tør tro,n r124 melghed melghed tør tør tro tro,, melghed tør tro, 124 bolg Hasselhøj t bolg Hasselhøj Hasselhøj tt bolg bolg Hasselhøj t år beb mnesk. år år beb beb mnesk. mnesk. år beb mnesk. Pluk Rambølls lste ov Pluk Pluk Rambølls Rambølls lste lsteov ov Pluk Rambølls lste ov Hasselhøjs fysske stand Hasselhøjsfysske fysskestand stand Hasselhøjs Hasselhøjs fysske stand standard lyd dan: standard standard lyd lyd dan: dan: standard > Fugtge lyd væggedan: una>>>fugtge Fugtgevægge vægge unaunafugtge vægge unag. Skmmel bag møbl. g. g. Skmmel Skmmel bag bag møbl. møbl. g. Skmmel bagund møbl. > Sokkel teglst t>>>sokkel Sokkel teglst teglstund undttsokkel teglst und ræn. vl sge, d t ræn. ræn. vl vl sge, sge, d d ræn. vl sge,sokkel! d n pudset n n pudset pudset sokkel! sokkel! n pudset sokkel! > Fug porøse store >>>Fug Fug porøse porøse store store Fug porøse råd angrebet store murråd råd angrebet angrebet murmurråd angrebet murb. b. b. b. > Ovlgge ov vndu Ovlggeov ov vndu >>>Ovlgge Ovlgge ovvndu vndu skftes. Armng skftes. skftes. Armng Armng stål skftes. Armng sort spræng ovlg- sort sort stål stål spræng spræng ovlgovlgsort stål spræng ovlggne. gne. gne. gne. nedbrudte frt. > Telgst >>Telgst Telgstnedbrudte nedbrudtefrt. frt. > Undtage Telgst nedbrudte frt. begrænset Undtage Undtage begrænset begrænset Undtage begrænset levetd. levetd. levetd. levetd. > Vnduesramm rådne. >>Vnduesramm Vnduesrammrådne. rådne. > Hoveddøre Vnduesramm rådne. plaget >>Hoveddøre Hoveddøreplaget plaget > råd Hoveddøre plaget n. råd n. råd n. råd n.

9 >>Gulve Gulve bals bals >>Gulve Gulve bals bals betyd, utætte. betyd, Gulve bals >>utætte. Gulve bals utætte. utætte. betyd, betyd, drypp bals drypp bals utætte. betyd, utætte. drypp drypp betyd, bals bals 1. sal, ms Rambøll-rap1. sal, ms Rambøll-rapdrypp bals bals drypp sal, sal,ms ms Rambøll-rapRambøll-rap- port port bals bals 1. sal,ms ms Rambøll-rap1. sal, Rambøll-rapport port bals bals stueplan konst, stueplan konst, port bals port bals stueplan stueplan konst, konst, må antages utætte. må antages utætte. stueplan konst, stueplan konst, må må antages antages utætte. utætte. måantages antages utætte. utætte. må Fnn FnnMuus Muus tvvl tvvl,, Fnn FnnMuus Muus tvvl tvvl,, problemne stort set problemne stort set Muus tvvl, Fnn Muus tvvl, Fnn problemne problemne stort stort set set kegorses bygge kegorses bygge problemne stort set problemne stort set kegorses kegorses byggebyggesjusk værste sjusk værsteskuffe. skuffe. M kegorses M bygge kegorses byggesjusk sjusk værste værsteskuffe. skuffe. M M treprør levan treprør levansjusk værsteskuffe. skuffe. M sjusk værste M treprør treprør levanlevandør konkurs dør længst længst konkurs treprør levan treprør levandør dør længst længstkonkurs konkurs borte. borte. dør længst længstkonkurs konkurs dør borte. borte. Tlbage Tlbage betale betalegnnregnn borte. borte. Tlbage Tlbage betale betalegnnregnng åre kun g åre kun Tlbage betale regnntlbage åre betale regnng g åre kun kun lejne, dyrt. lejne, dyrt. g åre kun g åre kun lejne, lejne, dyrt. dyrt. Pge, egtlg bur Pge, egtlg bur lejne, dyrt. lejne, dyrt. Pge, Pge, egtlg egtlg bur bur almnlgt almnlgt Pge, egtlg bur Pge, egtlg bur almnlgt almnlgt vedlgehold, vedlgehold, almnlgt almnlgt vedlgehold, vedlgehold, hol problemne hol problemne vedlgehold, vedlgehold, hol holproblemne problemne oprnlge byggeskad oprnlge byggeskad ave. ave. hol problemne hol problemne oprnlge oprnlge byggeskad byggeskad ave. ave. oprnlgebyggeskad byggeskad ave. ave. oprnlge De Develfung velfungflytt flytt De Develfung velfungflytt flytt Chrstna Ovgaard, lg Chrstna Ovgaard,flytt lg De velfung flytt De velfung Chrstna Chrstna Ovgaard, Ovgaard,lg lg mor, mor fre fre, nd nd Chrstna Ovgaard, lg Chrstna Ovgaard, lg mor mor fre fre,, nd nd nylg lngsd nylg lngsd mor fre, nd nd mor fre, nylg nylg lngsd lngsd gnem årrække gnem årrække HasselHasselnylg lngsd nylg lngsd gnem gnem årrække årrække HasselHasselhøj, kd høj, kd,, gnem årrække Hasselgnem årrække Hasselhøj, høj,kd kd,, dyrt repare udbedre dyrt repare udbedre kd,, høj, kd høj, dyrt dyrt repare repare udbedre udbedre skad. betal (før skad. betal (før dyrt repare udbedre dyrt repare udbedre skad. skad. betal betal (før (før brug) mån brug) mån skad. betal (førskad. betal (før brug) brug) mån mån fem-lses-lejlghed. fem-lses-lejlghed. brug) mån mån brug) fem-lses-lejlghed. fem-lses-lejlghed. hav n tptop hav n tptop fem-lses-lejlghed. fem-lses-lejlghed. hav hav n n tptop tptop stand, m n ld stand, m n ld hav n tptop hav tptop stand, stand,n m m n n ld ld samme skad, samme skad, kakastand, m nld ld stand, m n samme samme skad, skad, kakaraktstske bebyggels. raktstske bebyggels. sammeskad, skad, kaka samme raktstske raktstske bebyggels. bebyggels. meget ned meget nedad ad raktstske bebyggels. raktstske bebyggels. meget meget ned nedad ad bakke sdste fre-fem år. bakke sdste fre-fem år. meget ned meget ned ad bakke bakke sdste sdstefre-fem fre-femår. år.ad Før hav vvetetvrkelgt godt Før hav vrkelgt godt bakke sdste sdste fre-femår. år. bakke fre-fem Før Førhav hav vvetetvrkelgt vrkelgt godt godt sammhold, hvor v sad sammhold, hvor v sad Før havvvetet vrkelgt godt Før hav vrkelgt godt sammhold, sammhold, hvor hvor vvsad sad grlle h De segrlle hhnann. hnann. De sesammhold, hvor v sad sammhold, hvor v sad grlle grlleh hhnann. hnann.de Deseseste år v samle neste år v samle grlle h hnann. Desesegrlle De neste nesteårårh hnann. v v samle samle nok folk hol fastelavn nok folk hol fastelavn neste samle samle neste årår vv nok nokfolk folk hol hol fastelavn fastelavn ell Skt. Hans. bare ell Skt. Hans. bare nok folk hol fastelavn nok hol fastelavn ell ellfolk Skt. Skt.Hans. Hans. bare bare lyst, tæll Chr lyst, tæll Chrell Skt. Hans. bare bare ell Skt. Hans. lyst, lyst, tæll tæll ChrChrstna Ovgaard. stna Ovgaard. lyst, tæll tællchrchr lyst, stna stnaovgaard. Ovgaard. Ifølge h Ifølge hd n tæt tæt stna Ovgaard. stna Ovgaard. Ifølge Ifølge h hd n tæt tæt sammhæng mellem sammhæng mellem Ifølgeh hmellem d n tæt Ifølge tæt sammhæng sammhæng mellem svgt socale lv n svgt socale lv n sammhæng mellem sammhæng mellem svgt svgtsocale socale lv lv n n dårlge stand, bolgne dårlge stand, bolgne svgt socale lv n n svgt socale lv dårlge dårlgestand, stand, bolgne bolgne dårlgestand, stand, bolgne bolgne dårlge.. negv negvspsp.. negv negvspspral: ral:. negv sp. negv spral: ral: Folk Folkbeklag beklagsg sg ral: ral: Folk Folkbeklag beklagsg sg sure. Negvtet nesure. Negvtet avl ne Folk beklagavl sg Folk beklag sg sure. sure. Negvtet Negvtet avl avl negvtet. Rod rod. gvtet. Rodavl avl rod. sure. Negvtet avl nesure. Negvtet avl negvtet. gvtet.rod Rodavl avlrod. rod. smuldr sammhol smuldr sammholgvtet. Rod avlrod. rod. gvtet. Rod avl smuldr smuldr sammholsammhol. H Hdnu dnu smuldr smuldr sammhol. sammhol.. H Hdnu dnu tme bolg, d tme bolg, d. H dnu dnu. H tme tme bolg, bolg, d d ge efaml ge efaml tmeefaml bolg, d d tme bolg, ge ge efaml lge, lge, ge efaml ge efaml lge lge,, gne vl bo h. gne vl bo h.m M lge, lge, gne gnevl vl bo bo h. h.m M velfung faml flytvelfung faml flytgnevl vlbo boh. h. M gne M velfung velfung faml faml flytflytt hurtgt g. t hurtgt g. velfung faml flytvelfung faml t t hurtgt hurtgt g. g. flyt Chrstna Ovga Chrstna Ovg hurtgtg. g. t hurtgt Chrstna Chrstna OvgaOvgaard flytt. Tl alard flytt. Tl ann ann al Chrstna Ovga Chrstna Ovgaard ard flytt. flytt. Tl Tl ann ann alalm bebyggelse nærhem bebyggelse nærheardflytt. flytt. Tl ann alard Tl alm m bebyggelse bebyggelse ann nærhærh. n. m bebyggelse nærhærhem n. n.bebyggelse M Mjeg jegvl vl uun. n. M Mjeg jegvl vl uulukke, jeg flytt bage lukke, jeg flytt bage M jeg vl bage u M jeg vl ulukke, lukke, jeg jeg flytt flytt bage Hasselhøj, hvs Hasselhøj, hvshuse huse lukke, jegflytt flytt bage lukke, jeg bage Hasselhøj, Hasselhøj, hvs hvshuse huse g blv..for g blv hvs bo bo For Hasselhøj, hvs huse Hasselhøj, huse g g blv blv bo bo..for For et jlgt sted. et jlgt sted. g blv bo..for For g bo etetblv jlgt jlgt sted. sted. jlgtsted. sted. etetjlgt V V ntessante ntessante V V ntessante ntessante Grethe Taanng 65 Grethe Taanng 65årår V ntessante V ntessante Grethe Grethe Taanng Taanng 65 65årår netop folkepsonst. netop folkepsonst. Grethe Taanng 65årår Grethe Taanng 65 netop netop folkepsonst. folkepsonst. boet Hasselhøj boet Hasselhøjssnetop folkepsonst. netop folkepsonst. boet boet Hasselhøj Hasselhøjssn 1985, n tdlge n 1985, n tdlge boet boet Hasselhøj Hasselhøj s n sn n1985, 1985, n tdlge tdlge rgørngsdame n rgørngsdame n n 1985, n n tdlge n 1985, tdlge rgørngsdame rgørngsdame n n gkn gkn n n gørngsdame gån rgørngsdame n gkn gknl n n gågå lngsds be lngsds begkn n ngågågkn lngsds lngsds bebeskrvelse udvklng skrvelse udvklng lngsds lngsds skrvelse skrvelse udvklng udvklngbebehasselhøj. Hasselhøj. skrvelse udvklng skrvelse udvklng Hasselhøj. Hasselhøj. Selv Selvbor borhun hun to-lto-lhasselhøj. Hasselhøj. Selv Selvbor borhun hun to-lto-lses-lejlghed ses-lejlghed måmåselvbor borhun hun to-lto-lselv ses-lejlghed ses-lejlghed måmån, hun vred ov, n, hun vred ov, ses-lejlghed måses-lejlghed mån, n, hun hun vred vred ov, ov, etetsfærdgt rå sfærdgt rå n, hun vred ov, n, hun vred ov, etetsfærdgt sfærdgtrå rå Hasselhøj hvk Hasselhøj hvk sfærdgt rå etetsfærdgt rå Hasselhøj Hasselhøj hvk hvk nes ell poltknes bevånes ellhvk poltknes bevåhasselhøj hvk Hasselhøj nes nesell ellpoltknes poltknes bevåbevåghed. ghed. nes ellpoltknes poltknesbevåbevånes ell ghed. ghed. h hjojo ghed. ghed. h hjojo ghetto. Langt fleste ghetto. Langt fleste h h jo jo ghetto. ghetto. Langt Langt fleste fleste etnske danske, få, etnske danske, få, ghetto. Langt fleste ghetto. Langt fleste etnske etnskedanske, danske, få, få,, d ng, d ng etnske danske, få, få, etnske danske,,, d dng ng problem. V problem. Vng,, d ng d problem problem.. V V særlgt krmnelle hu, særlgt krmnelle hu, problem.v V problem. særlgt særlgtkrmnelle krmnelle hu, hu, v slet ntessante. v slet ntessante. krmnelle hu, særlgt krmnelle hu, vsærlgt vslet slet ntessante. ntessante. V km aldrg avs, V km aldrg avs, v slet ntessante. v slet ntessante. V V km km aldrg aldrg avs, avs, d nte d ntev km aldrg avs, V avs, km d daldrg ntentessant hjælpe voressant hjælpe vo d ntente d ressant ressant hjælpe hjælpe vovores problem. drøn res problem. drøn ressant hjælpe voressant hjælpe vores resproblem. problem. drøn drøn uretfærdgt! << uretfærdgt! res problem. drøn drøn res problem. uretfærdgt! uretfærdgt! << uretfærdgt! << uretfærdgt! ng, eløsnng, lappeløsn lapp ng eløsnng lappeløsn tlapp ng, t eløsnng, lappeløsn Muus:s: De lapp FnnMuu ng ktørfnn eløsnng Dre Drektør lappeløsn tlapp.. ng, t frt frt Muus:s: De hård hård FnnMuu ktørfnn me me Dre Drektør r r vnte vnte får får vv eløsn ng,.. hvs hvs lapp eløsn frt frt galt, galt, lapp ng hård hård helt helt eløsn ng lapp eløsn t me me r r lapp t vnte vnte t får De vfår tv hvs hvs Muu s:s: De galt, galt, Fnn Muu helt helt ktør Fnn Dre ktør Dre frt.. hårdfrt hård me vnt rme vnte får hvsvvfår galt,hvs heltgalt, helt hårdt t ehård ddøre hoveddør rstehove nedste ne hårdt t amm ehård uesramm ddøre vnduesr hoveddør Bå Båvnd hove rste rste ne ne amm amm uesr uesr vnd vnd Bå Bå råd. hårdt t ehård ddør e råd. hove ddør t t hove ram ram rste ne rste ne amm uesramm vnd uesr råd. råd. vnd Bå Bå ram ramt t råd. ramt tråd. ram t næst rnæs lggne ovlgge ngov spræng uneespræ vndun t ovvnd næst rnæs ngnov lggne rmnge ovlgge Ståla Stålarm ngov spræng uneespræ vndun ovvnd ngnov rmnge Ståla Stålarm t næs t j.j. vndun rne næs elhø elhø lgge rne Hass ov Hass lgge rm ng ov sted sted spræng j.ov j. vnd uneespræ nge nnov elhø elhø nge Hass Ståla Hass Ståla sted stedrm elhøj.j. Hasselhø sted Hass sted,, ov sgov ærgrsg gaarddærgr Ovgaar stnaov Chrstna Chr,, ng ov ov sg Taanng hetaan ærgr Gret Grethe ddærgr gaar Ovgaar bolg 11sg 2010 bolg 11 s s 2010 stnaov Chrstna ld. ld. Chr fa fa ng Taanng ggel ggel hetaan beby beby Gret Grethe når når,, bolg hold hold m m bolg bolg sam sam le le, ld. ld. ov soca soca, fa fa sg ov s s sg ov ov ggel ggel ærgr ud ud d beby beby ærgr gaar d når når,, Ov gaar hold hold stna Ov m m Chr stna sam Chr lelesam ngsoca soca Taan ng heov Taan ov Gret he ud Gret ud bolg 11 s s 2010 bolg ld. fa ld. fa ggel beby ggel når hold,,når beby mhold e samm

10 S tak! Jeg vl gne bytte nne lejlghed sge tak 12 sle troe jeg kunne gøre skel Tre- s repræstantskab bestyrelse. Nu hold sg sværre dan, jeg blandt 23 d blev godkdt dd repræstantskabet, da ptvæsnet synelan hav lagt mt brev, først dukke op dag n 26. septemb, hvor sdste meldngsfrst var n 24. septemb. Jeg løbet s mn ld, Tre s bestyrelse, repræstantskab vlle godk, v 23 dd blev godkdt da vsnng dd ulukk skyls ptvæsnets behandlng breve. På ekstraordnære repræstantskabsmø n 19. oktob, anbefale g bestyrels fremmødte godkdte vores ddur. Desværre måtte mokret h strække våb, da d sandsynlgvs sad nle repræstant kunne se l stemme nej, dved øge s chance gvalg. Kunne tænke sg, repræstantskabet nhabl nne sag? Endnu gang tak jes støtte jeg håb kunne gøre brug ved næste valg Bt Klndt Ands Rahbeksvej Fredca Test dn HPFI-bryd test dn HpfI-bryd En bryd sdste nstans red lv, hvs d opstår fejl elektrske appar. Afbryn normalt anbragt samm skrngne. Når test, slukkes d strømm le ell hele huset, d oplagt etage test, når allgevel juste ure apparne ved ovgange mellem vnt- mtd. Hvs dn fejlstrømsbryd kobl ud, du kontakte dn nspektør ell varmemest d vl sørge få autorset elnstallør se anlægget. Skkhedsstyrels lavet llle vo du se : dk/forbruge/el/hvor--du-testedn-hpfi-bryd Et bdrag alm bebo skovvej Fredag d. 26. jun 2010 fk v uvte gæst vores have. V bød ge andre Gevala, da jeg tror, vores gæst vlle værdsætte te. Da v gelt dyreelske bå får besøg pndsvn, fugle ge andre jlge dyrevn vores llle rækkehushave, var et net særlgt syn, v blev skue Skovvej Fredca, n fredag jun. blev Skovvejs tursttrakton n dag, folk hang ud vndune krng, andre skulle lge tur b se, hvad d egk. Først hav v slet opdaget, v hav fået uvte gæst, m nle vores beboe gjor opmærkme d. V hav godt nok opdaget, v kunne blve ved jage b ud vores stue, v var da begyndt blve ldt rrte ov ge gæst, besøgte nn. V troe først vores ør, da v fk talt, masse b hav taget ophold vores havelåge - slemt kunne da. M v blev meget kle - d sad hel bsværm. Først vdste v lge, hvordan v skulle grbe an, m da v ne hørt, hård vnt vores b, tøve v. V t straks kontakt n lokale bavlng, eft et par tm dukke d vlg bavl op rå hjalp glalgt bne. Han talte, han hav ht 9 bsværme nn vnt, m nu hav han kun 2 bage. Han fjne fleste b vores havelåge ned et transportabelt bsta, skre sg, dronnng var mellem. Deft lag han låg t hjem. Næste dag k han ved 4 tn morg hte bsta, nts løb, var sdste b fløjet nd s dronnng, han kunne trygt transporte bne hjem sg selv. Så v bød kfe, m skfe m et nyt sted bo ste, mon var et bedre udbytte. D rare bavl sle tak et glas frskslynget honnng vores havebord, var jlg dag, v En bryd sdste nstans red l Afbryn normalt anbragt samm Når test, slukkes d strømme test, når allgevel juste ure mtd. Hvs dn fejlstrømsbryd kobl sørge få autorset elnstallø Skkhedsstyrels lavet llle v glæ vl tænke bage, e kvartet fk oplevelse lvet, selv kunne ldt s hol stand, var ldt spænn gæst. V opt llle dvd bne, hvordan blev fjnet du se : Af Tna Raabrck

11 S 11 Bolgkontorets gudvalg fået faste ramm -Tænk ov lyset varm n km vnt, råd Vn Zacass, d selv husk varmt klædt. Vn Zacass, d Bolgkontoret Fredcas gudvalg, rgtg glad d. Nu hans bolgmokrske hjtebarn, bolgngs gudvalg, nemlg kmet faste ramm. Et kmssorum, d klart fastlægg udvalgets ramm, eftåret vedtaget bolgngs bestyrelse, gæl km årsskfte. Ovordnet rammne udvalgets arbej udvkle ntv, d øge realsng gbesparels. Udvalget sær fokuse gbesparels eksst bolg, m d blve spurgt slag redukton gbruget nye bygnng. hovedsagelgt Bolgkontorets arbej, hoved- lngsbestyrels samt beboe, kun begrænset fang selv opsøg bytt n nødvdge vn gbesparels, udvalget målrette sne aktvtet retnng. Udvalget lgeles samle teknsk lngs vn besparelsesmulghed pottal ngs lng. Udvalget samle ny vn bedre løsnng teknske gspare-ntv, byggeprocess, barr vrkemdl, fnansng lovgvnng. -Udvalget drøfte konkrete værktøj løsnng, d bdrage gøre nemt, skkt bllgt realse gbesparels lngne, hedd kmssoret. Udvalgsd Vn Zacass vl nu samle sne kræft optme arbej gudvalget. -I udvalgets første levetd jeg konstet, kræv meget stor arbejdsndss, kd Zacass. meget større, d jeg hav vtet, m ggæld gv ptve result, når alvor lykkes. Bå go result mljøet, m økon, d htes ge pge bebone, hvs v grb tnge an n rgtge må. Alle marts år hav udvalget mø Trm-Eng Danfs, se Tre-For Varme A/S, h septemb var Fredca Fjnvarme, d blev holdt mø. -Samtdg v ht meget stor møaktvtet sammlægnng Nedsættels huslej cemb måned bolgorgansonne, netop grund dsse aktvtet v stået ldt sle udvalget. M eft bestyrelss stemmge godklse kmssoret v nu alvor kme gang g, sg Vn Zacass. Han stolt stå spds este gudvalg, d dannet et almt bolgselskab. -D spares ganske store summ et almt bolgselskab vores, vores plgtelse lære bebone, hvordan selv spare pge, undstreg gudvalgsn. fokus på fjernvarmen Blandt første ndsråd, v vte gudvalgets s, blv fjnvarm. Udvalget holdt et ptvt mø Fredca Fjnvarme, nu bolgngs lng, d får levet varme Fredca Fjnvarme, tjekkes, se d udsvng sammlgnelge lng, hvs d større udsvng, undsøges, hvad d årsag. -V vl nu få større lng undsøgt, v får et samlet ovblk ov lngnes varmebrug, sg Vn Zacass. Han præcs, udvalgets arbejdsfelt ale lys varme. - solng, vndu, nye el varmesystem f.eks. solcell, jordvarme m.m. V sørge, vore beboe blv motve gbesparels s eget hjem f.eks. udskftnng gamle pær lampne nye gsparepær. V samtdg spare et unødgt brug varme, m allgevel huske lufte ud, luft lejlgh blv skftet ud. V godt klar ov, ge meget passelge, m v tror, d ge, tænk meget ov, hvad egtlg spare. håb v, v vrke ptv retnng, sg Vn Zacass. I 2008 vandt Bolgselskabnes Landsng Albtslund Bolgselskab, prncpelle sag SKAT s opkrævnng lønsumsgft. Resultet var særles glælgt, d v 2009 fk bagebetalt adskllge mllon kron meget ndbetalt lønsumsgft. På baggrund dm beslutte bestyrelsne 2009, pge skulle betales bage j beboe ov to gange, ved nedsætte huslej hholdsvs jul cemb måned Nedsættels sket jul måned vl les blve gnemført cemb måned.

12 S Succes Bolgkontorets åbne hus var stor spændng, Bolgkontoret Fredca lørdag n 11. septemb vkle st åbt hus-arrangemt. -M d var ng grund skeptsk, sg d Ls Gregs,- vrmle nd ntesse. D var særlg stor ntesse h Sor Bo. Mange vlle høre nye udlejnngsregl,, lg blev vores nye hjemmes præstet, hvor ntesse kunne se, hvordan n fung.. D var lgeles arranget tre busture rundt, passagne kunne se nærme skellge lng. D var frsknng ltagne kfe, småkag slk. kuglepne blev. Et smart ndkøbsnet Bolgkontorets lo var meget eftspurgt. Ls Gregs konklud, hav god dag. - var bolgng hele lan, d et led kampagne, rettelagt Bolgselskabnes Landsng, præste, hvad alme bolg står, tæll Ls Gregs. Arrangemtet var velbesøgt bå leje -leje, lelse, psonale bestyrels stod rådghed hele dag, kunne få bedst tænkelge ndtryk bolgm. Jeg synes, succes, v godt gtage ann gang, fastslår Ls Gregs. 92 skrevet op Sorbo-ntesse Fredcas nyeste ng, Sor Bo Fredca, lægg an succes. Hele 92 skrevet op ntesse sorbolg, 70 meldt sg nd betalt kontngt. Sådan gør n Sor Bo, Edvn Steness, regnskabet op, eft ng eksstet me d et halvt år. var n 24. marts år, ng holdt sn stft galsamlng. -Da v ndbød n stft galsamlng, var v spændte, d ovhove mødte n op arrangemtet, m alt mødte 170 ntesse op høre projektet, eftfølg ov halvl m besluttet sg mel sg nd, tæll n Sor Bo, Edvn Steness. Repræstant Sor Bo tdlge året besøg h kmun tælle ngs plan. Fra kmun lt borgmest, vceborgmest drektør kmuns teknske lng. -D var meget stor ntesse vort oplæg, blev kmuns s kgvet, passe fnt nd kmuns plan, tæll Edvn Steness. Kmun arbejd øjeblt et projekt, d hedd længst mulgt eget lv, ms Sor Bo sg længst mulgt egnet bolg. Sor Bo ndsdt n første ansøgnng bygg h kmunal støtte. -M ved, d ge pge kmunekass øjeblt, sg Steness. Und drøftelsne k frem, kmun nok hav nle grun lgg, kunne egne sg sorbolg, Sor Bo udvste selvfølgelg stor ntesse ndgå et samarbej udnyttelse grunn. Blandt mulghedne Chrstansbg, h håb v, d ss et skema A kmun nvær år, d vtes nu lg godklse. I.P. Schmdt-n vurdng. H handles d øjeblt ovtagelse hele ejdm mål få n rovet. -I n bnlse bolgng ht mø arktekt, d udarbej et eløbgt slag, gve 21 go sorbolg, tæll Edvn Steness, d oplys, ng løb dal kmun krng evt. byggemulghed. H bl.a. nævnes Stadon-grunn, Vs, Rørndustr, gbrugsctret ved Prangvej Fredca C. Håb byggestart 2011 Sor Bo lt Bolgkontoret Fredcas åbne hus septemb, h var d vrkelg stor ntesse høre ngs plan. Forng bedt ltage et åbt hus-arrangemt Hslev, hvor LBO Invest gne vl gang et bygg, hvor d kunne ndgå sorbolg. -Hslev un vort egtlge ntesserå, m v lovet assste vor vn tælle vore et åbt hus-mø n. novemb, tæll Edvn Steness. H vl Sor B lemm blve nvtet. Edvn Steness gv udtryk håb, løbet 2011 kme gang bygge gne fle sted Fredca. -Intess sorbolg hvt fald ste, undstreg Edvn Steness.

13 UdLEJNNGSREGLER Lovændrng 1. januar 2010 S 13 JEG ØNSKER bolg NU ELLER SENERE Du skrves op n almnlge vtelste, hvs du ønsk bolg. D almnlge vtelste består plads ordnet eft, hvornår du / blv skrevet op. kt et opnotngsgebyr blve skrevet op n almnlge vtelste. Du sun betale et årlgt ajourførngsgebyr, bevare dn plads vtelst. JEG blver LEJER Du nn 8 dage du skrevet und lejekontrakt, gve bolgorganson besked, du vl behol dn plads n almnlge vtelste. D almnlge vtelste skr, du km bagst kø, hvs du se vl søge ann bolg. kt et årlgt ajourførngsgebyr, bevare dn plads n almnlge vtelste. Hvs du vl behol plads n almnlge vtelste, behøv du gøre net. JEG ER LEJER OG vl SØGE EN ANdEN bolg ORGANSATONEN Hvs du ønsk få ann bolg, du sørge skrve dg vores opryknngsvtelste. Dn plads opryknngsvtelst hængg, du står n almnlge vtelste hvor lst, du står. kt et opnotngsgebyr kme opryknngsvtelst et årlgt ajourførngsgebyr, blve lst. JEG ER LEJER OG ØNSKER AT fraflytte bolgorgansatonen Du gve bolgorganson besked, du ønsk frlytte bolg. Hvs du se ønsk flytte bage bolgorganson, god bevare dn plads n almnlge vtelste. gør du ved le bolgorganson du ønsk tsætte betale årlge ajourførngsgebyr. Et samarbej mellem Anlsbolgng, bolgselskabet LAb, Selvbyggbo Arbejdnes bolgng.

14 S 14 Udlejnng selskabslokal gæstels: 02: Afd. 14. (Ullupdalvej kun lejes beboe lng) Glsal gæstels. Kontaktpson: P Hs, Ullupdalvej 205, st.th. tlf Afd. 16. (Søndmarksvej kun lejes beboe lng) Glsal gæstels. Kontaktpson: Krst Js, Søndmarksvej 90, st.th. tlf Afd. 17. (Søndmarksvej kun lejes beboe lng) Glsal gæstels. Kontaktpson: Krst Js, Søndmarksvej 90, st.th. tlf Afd. 18. (Skovvej beboe Anlsbolgng leje ) Glsal Kontaktpson: Hny Majgaard, Skovvej 325 tlf (træffetd, kun dag ) Afd. 12. (Nestlen beboe LAB leje ) Bebohus ca. 50 ps. 1 gæstelse Kontaktpson: Krst Grbe, Kongsga 2 B, st.tv. tlf Afd. 13. (Krsebærhav kun lejes beboe lng) Glsal kæln ca. 30 ps. 2 gæstels Kontaktpson: Admnstron, Krst Källbg tlf / tlf Afd.. (Fuglsangpark kun lejes beboe lng + huse grunjng) Bebohus ca. 50 ps. 1 gæstelse Kontaktpson: Brtta Møll, Fuglebakk 60a tlf Afd. 16. Kældlokale ca. 20 ps. lånes bebone d. 16. Kontaktpson: Ma Hans tlf : Afd. 1. (Jnbanega kun lejes beboe lng) Gæstelse Kontaktpson: John Scegny tlf /tlf Vnthave lånes bebone lng fødselsdage lgn. Ca. 20 ps. Vnthav lånes grs, m samtdg leje gæstelset hvor d tolet køkk. Afd. 2. Kældlokale lejes bebone d. 2 mndre fest. Ca. 25 ps. Kontaktpson: Hans-Kurt Chrsts tlf /tlf Afd. 5. (Vasepark 1 beboe LAB leje ) Øl vand købes huset. Bebohus ca. 90 ps. gæstels, Lumbyesvej 2, tlf Kontaktpson: Vlly Krsts tlf (træffetd, kl ) 2 gæstels: Kontaktpson: Mlle Skovbøllng, mellem kl tlf Afd. 6. (Vasepark 2 kun lejes beboe lng 5 6) Bebohus ca. 50 ps. Lumbyesvej 8 Kontaktpson: Bt Peds tlf Gæstels, Lumbyesvej 12 Kontaktpson: Helle Lars tlf Afd. 7. (Korskærpark kun lejes beboe lng) Glsal ca. 50 ps. 8 stk. gæstels Kontaktpson: Brthe Frt, Korskærvej 14, st.th. tlf (træffetd, kl ) Afd. 10. (Søndpark kun lejes beboe lng) Bebohus ca. 50 ps. Kontaktpson: Ib Marcuss, Prangvej 144, 1.th. tlf Gæstels Kontaktpson: Edvn Steness tlf Afd. 11. (Hasselhøj lejes beboe 4 bolgorganson) Bebohus ca. 55 ps. Bebohus ca. 30 ps. 1 gæstelse (kun beboe d. 11) Kontaktpson: Krst Schakow, Holmbjgdsvej 70 tlf (mellem 18-20) Afd. 17. (Damsbohav kun lejes beboe lng) Bebohus ca. 30 ps. Kontaktpson: Jørg Ands, Damsbovænget 32 tlf tlf Afd. 26. Bebolokale ( kun lejes beboe lng) 1 gæstelse Kontaktpson: Vagn Holm tlf : Afd. 2. ( beboe Selvbyggbo, leje ) Festlokale, Chr. Rcdtsvej 1a Kontaktpson: Poul Erk Pouls, Chr. Rcdtsvej 28 tlf Afd. 5. (Ullupdalvej kun lejes beboe lng) Festlokale gæstels. Kontaktpson: Inga Peds, Ullupdalvej 129, st.tv. tlf Afd. 6. (Søndmarksvej kun lejes beboe lng) Festlokale gæstels. Kontaktpson: Jytte Mthes, Søndmarksvej 112, 1.th. tlf Afd. 16. (Medsvej kun lejes beboe lng) Gæstels Kontaktpson: Js Thusem, Medsvej 9 t tlf Kontaktpson: Anne Mare Peds, Medsvej 9 x 05: Afd. 1. ( kun lejes beboe d. 1-2 & 10) Glsal, Kongsga 75 Kontaktpson: Louse Malg Isaks, Kongsga 83, 2.tv. tlf Afd. 3. (Ullupdalvej kun lejes beboe lng) Glsal gæstels. Kontaktpson: Kurt Guldag Oles, Ullupdalvej 79, 1.mf. tlf Afd. 10. ( kun lejes beboe lng) Gæstels. Kontaktpson: Conne Laurds, Bjgega 51, 2.th. tlf Afd. 13. (Skolevej kun lejes beboe I lng) Glsal gæstels. Kontaktpson: Anne Mare Hans, Skolevej 145

15 S Telefonlste Bolgkontoret Fredca Vestbra 4, 7000 Fredca Tlf Fax Kontortd: ma. - t. - ons. - fre , tors Admnstron: Drektør Fnn Muus Regnskabschef P. Lærche Inspektør Js Kongstad Inspektør Jørn Brynaa Inspektør Brgtte Js Inspektør Stefan Wehrauch Inspektør Mchael Tonsbg Fuldmægtg Conne Rybro Inspektør Vagn Lars Inspektør Smon Døssng Kontorassstt Lsbeth Peds Kontorassstt Gtte Oles Kontorassstt Anja Paaske Kontorassstt Helle Gantzel Fuldmægtg Krst Källbg Fuldmægtg Gtte Mads Fuldmægtg Susanne Frs Fuldmægtg Le Sølyst Fuldmægtg Inge Laurds Projektchef Jane Fndahl Projektled Ib Maxsø Beskæftelsekonsult Stne Bg Sørs Uddannelseskonsult Ann Lndum Anlsbolgng Bestyrelse: Ford Fl. Lorz Næstm. Rta Js Medlem Krst Sørs Medlem Torst Mørck Medlem Gtte Chrstans Varmemestre: Afd Ørnen m.fl. Jeppe Sg Afd Fr. Hanss Allé m.fl. Pet Krann Ms Hans Afd. 10 Rngpark Johnny Hans Afd Mddsvej m.fl. Sv. Aage Peds Poul Stougaard Afd. 14 Korskærpark Js S. Ands Lars Hlufs Afd. 16 Søndpark Ms Mads Afd. 17 Søndpark Fnn Rasmuss Afd. 18 Skovvej, Parcelvej Js Schubt Afd Vestbra m.fl. Allan Js Afd. 20 Skovvej Krest Bnns Bolgselskabet LAB Bestyrelse: Ford Ls Gregs Næstf. Vn Zacass Medlem Jørg Ands Medlem Lone Js Medlem Jonna Hans Medlem Edvn Steness Varmemestre: Afd. 1 Brkehav Cles Pets Afd Rønnehav, Madsbyhus Jørg Brøgg Afd. 3-4 Chrstanshuse, Fyrrehav Ib Nordkr Afd. 5 Vasepark I Martn Ravn Afd. 6 Vasepark II Jan Chrsts Ole Skovbøllng Afd Korskærpark, Ullupdalvej Hans Ovgaard Poul Erk Andreas Afd. 10 Søndpark Hrk Lars Aage Kjærgaard Afd. 11 Hasselhøj Ste Rasmuss Afd Nestlen, Dr.ga, Bjgega Kt Js Afd Krsebærhav, Ved Voln Erk Schmdt Frtz Rauchfuss Afd. Fuglsangpark Kneth Js Afd Damsbohav, Krsebærlunn Bny Hans Afd. 18 Hoffdsn Mchael Oles Afd. 19 Vestbra Allan Js Afd. 23 Snhøjpark Ms Krsts Afd. 26 Trelvænget Bran Bo Pets VVS El Vagt VVS vagt: YIT Tlf. nr EL vagt: L.H. Oles A/S Tlf. nr Vagtordnng gæld uopsættelge hold, un varmemests arbejdstd. Selvbyggbo Bestyrelse: Ford Bt Ands Næstm. Poul Erk Pouls Medlem Ank Warncke Medlem Jytte Mthes Medlem Jmmy Ands Varmemestre: Afd Chr. Rcdtsvej m.fl. Jan Nss Afd. 3 Rahbeksvej m.fl. Jan Chrsts Afd. 4 Chrstansbg Bjarne Chrstans Afd. 5 Korskærpark Steph Js Afd. 6 Søndpark Bran Bo Pets Afd. 7 Vaduktvej Kneth Js Afd. 8-8B Købmagga, Dalega Mchael Ols Afd. 16 Medsvej Ms Krsts Bny Hans Arbejdnes Bolgng Bestyrelse: Ford Else-Mare Gøhns Næstm. Conne laurds Medlem Solveg Damkjær Medlem Lone Löyche Medlem Allan Deluga Varmemestre: Afd. 1 Kongsga m.fl. Harly Borbjg Bjarne Chrstans Afd. 2 Østbo Jørg Køngskov Afd. 3 Korskærpark Ole Hoffn Afd. 4 Åbrnk, Hslev Js Schubt Afd. 5 Pjedsted Aage Kjærgaard Afd Skærbæk Ivan Dam Js Afd. 9 Taulov Fnn Rasmuss Afd. 10 Jyllandsga m.fl. Jørg Køngskov Afd. 11 Egeskov Hrk Lars Gartne: Områ 1+2 Alex Hofstedt Områ 3 Ré Jess Områ 4 Tne Rud Erks Områ 5+7 Tna Htz Områ 6+8 Ib S. Dahl-Nels

16 S 16

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15

Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15 www.virkmekvind.dk 44. årgang Nr. 1 arts 2011 Lovgivning labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg side 13 Værd vide side 15 Indhold Landsing VIRKSOE kvind Stift 11. novemb 1963. 14 lokaldeling i hele land.

Læs mere

Lejligheden. Læs også: Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014

Lejligheden. Læs også: Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 4 2014 Boligrådgiver Henrik knokler med tyrkisk Boligrådgiver Henrik Würgler lærer tyrkisk for at blive bedre til at rådgive tyrkiske beboere s.

Læs mere

Lejligheden. Boligfa.dk 2.0. Beboerblad for boligkontoret Fredericia JUNI 2 2014

Lejligheden. Boligfa.dk 2.0. Beboerblad for boligkontoret Fredericia JUNI 2 2014 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia JUNI 2 2014 Boligfa.dk 2.0 Nye funktioner, mere information, flere links og udvidet mulighed for selvbetjening s. 6 HUSK: Afdelingsmøder s. 20 Læs også:

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

GBFbladet Medlemsorientering nr. 147

GBFbladet Medlemsorientering nr. 147 GBFbladet Medlemorterng nr. 147 38. Årgang. Nr. 3 Augut 2013 ISSN 1903-0347 Ggtramte Børn Forældreng Indholdtegnele Formand ord Augut 2013 Dette nummer er redgeret af redaktonudvalget. Indlæg fra lemmerne

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

Lejligheden. Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor efterregning s.

Lejligheden. Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor efterregning s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia sept 3 2014 Afdelingsmøder 2014 Der er penge i skidtet Spar penge ved at sortere dit affald og smide mindre ud gør du det ikke, får du fremover en stor

Læs mere

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s.

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 1 2012 Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. 6 Læs også:

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

tæt på kræft tætpåkræft

tæt på kræft tætpåkræft Nr. 4 December 2009 7. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft tætpåkræft Man har pligt til at være der, når nogen bliver ramt af kræft Indhold Hurtigere diagnoser kan redde 500 liv om året 3 Et hus uden

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere