Opgavekompendium for 1. Fagklasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgavekompendium for 1. Fagklasse"

Transkript

1 Huset i det 20. århundrede. De huse vi bor i og de materialer der blev benyttet til at bygge dem, er stort set alle udviklet i perioden op til og selvfølgelig også i det 20. århundrede. I 1. Fagklasse skal vi derfor lære om nogle af de ting, som foregik i denne periode, således at vi ved hvorfor og hvad vi skal gøre når vi arbejder på bygningerne. Dit eget hus fra det 20. århundrede. Du skal igennem dette skoleophold arbejde med et hus eller ejendom fra et selvvalgt årti fra Dit valgte hus skal været dit omdrejnings punkt for en del af de opgaver, som du skal udføre på 1. Fagklasse. Der skal være foto og plantegning af dit hus. Byggeriet i det 20ende århundrede: - 55 lektioner Produktudvikling, tegning og materialeforståelse. Se opgaven vedr. det 20ende århundredes byggeri Byggeriet gennem det 20ende århundrede har udviklet sig voldsomt. Du skal derfor lære om de byggematerialer, teknikker og løsninger der blev anvendt i perioden, for på den måde at have kendskab til de materialer du kan møde i din normale arbejdsdag. Hvilke materialer blev anvendt og hvordan, og hvilke løsninger/problemer opstod på grund af anvendelsen. Farvelære/ Dekoration: - 34 lektioner Se opgave vedr. farvelære Dit hus kan ikke stå uden at blive malet, så derfor skal du farvesætte dit hus, herunder entre, køkken og stue m.m. efter de retningslinier som du lærer i farvelære. Du skal benytte NCS til at udarbejde farvesætninger til dit hus. Se opgave vedr. farvelære og tegning Dit hus kan selvfølgelig heller ikke bare stå tomt, så derfor skal du udarbejde en dekoration til et af rummene i dit hus. Dekorationen skal have et signal, stil og form der passer til den stilperiode du har valgt. Du skal benytte Coloris farvesætningsværktøjet til at udarbejde farvesætninger til din dekoration. 1

2 Tegning: - (del af det Byggeriet i det 20ende århundrede) Se opgave vedr. tegning Du skal lære at udarbejde skitsetegninger, herunder perspektivtegninger af de forskellige rum i dit hus, således at du kan farvesætte rummene. Planlægning og lønsystemer: - 32 lektioner Se opgave i opmåling Du skal også vide noget om det at arbejde på akkord, så derfor skal du lære om malerfagets lønsystem og den prisliste og overenskomst som styrer det. Du skal lære at måle rum op og prissætte dit arbejde. Produktudvikling af byggeriet: - (del af det Byggeriet i det 20ende århundrede) Se opgave i produktudvikling I denne opgave skal du tage udgangspunkt i den stilperiode du har valgt, og igennem den, arbejde med en modernisering af dit hus, således at det fremstår med nye løsninger, farver og dekorationer tilpasset i dag. Du skal igennem produktudvikling finde frem til en ide, prøve at finde frem til en produktion, samt prøve at beskrive en egentlig byggeplan for moderniseringen hvis en anden skulle udføre det. Materialeforståelse: - (del af det Byggeriet i det 20ende århundrede) Se opgave i Materialelære Du skal nu undersøge byggematerialerne i dit hus, hvad er det bygget af og hvorfor? Du skal arbejde med de byggematerialer som i dit årti er blevet brugt i dit hus, og du skal derfor tage udgangspunkt i dem når du foretager restaurering af dit hus. Disse byggematerialer skal beskrives og behandles som om der var tale om en restaureringsopgave af huset. Du skal altså udarbejde behandlingsforslag til hele byggeriet fra loft til gulv, ud som indvendigt Til dette kan du anvende og benytte hjemmesiderne MBA / MBK. Materialelære / Maleteknik 62 lektioner I undervisningen i materialelære/ maleteknik, vil du lære at vælge det rigtige produkt til det indvendige malearbejde, samt hvordan man opbygger forskellige underlag fra bund til finish, herunder indvendige vægge og træværk. Du vil lære reglerne omkring opbygning at gipsplader, samt hvilke materialer der er egnet til formålet. Du vil lære at kvalitet sikre dit malerarbejde, samt hvilke prøvemetoder der er egnet. Du vil lære hvordan man som maler behandler skimmelsvamp. Tapet: - 21 lektioner Du skal også lære at tapetsere. Et rum i dit hus trænger til tapet, så derfor vil du blive bedt om, at opsætte vægbeklædning i det. Du skal afrensetapet, klargøre vægge og lofter, samt male loft og opsætte konsulenttapet og tapet der ikke skal overfladebehandles. 2

3 Virksomheder, arbejdsmiljø og kundekontakt: - 26 lektioner Se opgaven i Kundebetjening Du skal her forestille dig, at du vil starte et malerfirma og at du skal udarbejde et regelsæt for dit firma. Gamle maleteknikker: - 34 lektioner Du skal selvfølgelig også sætte et specielt malerpræg på dit hus. Derfor skal du lære at arbejde med ådring og marmorering, vi arbejder på et fælles oplæg, hvor efter du udarbejder et selvvalgt oplæg til et af rummene i dit hus. Matematik: - 34 lektioner Du skal til eksamen på F niveau i Matematik Bedømmelse plan på 1. Fagklasse Maleteknik: Fuldspartling og filtsning af udvendigt hjørne på vægstykke Gipspladespartling Lakering af træværk, udvendig og indvendig på kabine Maling af tidstypisk dekoration/udførsel på kabinevæg Opsætning af tapet i kabine/ mønstretype/ klistertype Spånplade/ hvordan er den opbygget Moderne og gammel dekorationsteknik Materialelære: Beskrivelse af bygge- og malematerialer fra det 20ende årh. Betydningen af forsk. Bygge- og malematerialers betydning for arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø: Udarbejdelse af APV og APB til renoveringsprojektet Arkitektur og stil: Projekt af årti udarbejdelse af tidstypisk arkitektur beskrivelse Tegning af opstalt og grundplan opbygning af 3D model Dekoration/ tidstypisk mønsteropbygning Hvad udstråler mønstret/ harmoni Farvelære Farveplan til dekoration og renoveringsopgave Tegning farvelagt i Coloris Dekoration/ farvesætning Dokumentation vedr. NCS farvesætningsopgave Farveefterligning - farvetilpasning 3

4 Produktudvikling Beskrivelse af renoveringsprojekt Salgsmappe vedr. renoveringsprojekt Kundebetjening/ arbejdsmiljø Firmahåndbogen Opmåling Prøve 3 opgaver fra undervisningen - årskarakter Matematik: Årskarakter Prøve/eksamen 4

5 Det 20ende århundredes byggeri Byggeriet har gennem de sidste 100 år udviklet sig voldsomt. Der er blevet bygget rigtigt meget i perioden og også med meget forskellige byggematerialer, og da det er disse byggematerialer og løsninger du støder på i din hverdag, så er det vigtigt at du har et indgående kendskab til dem. Du vil gennem et oplæg høre om de mange forskellige byggerier, byggemetoder, byggematerialer og løsninger der er blevet anvendt i løbet af det 20ende århundrede. I oplæget vil du høre om løsningsforslag til forbedringer af boligen der kom frem i løbet af perioden som f.eks. udviklingen af byggematerialer som beton, puds, gasbeton, mursten, asbest, tegl, træ af forskellig type samt selvfølgelig malematerialer. Vi kommer ind på nogle af de problemområder der typisk opstod som følge af brugen af flere af bygge- og malematerialerne gennem perioden, og kommer på den måde også ind på arbejdsmiljømæssige problemfelter. Oplægget afsluttes med en opsamling hvor du får et hus fra et årti tildelt som du skal arbejde med. Se opgave arket Arkitektur_20ende_aarh. Opgave 1: Da stilperioder er vigtige elementer i svendeprøven er det vigtigt at I også opnår et begyndende kendskab til disse. I det 20ende århundrede var der en række stilperioder der ofte overlappede hinanden, men som alligevel havde et stærkt personligt præg. Det I skal gøre er, at finde frem til de specielle træk som disse stilperioder havde og kort beskrive dem. Stilperioder: Huset i det 20ende årh. Modernismo: Kubisme: Jugend Art Deco Bauhaus: Pop Art: Det moderne hus Statshuset begyndelsen på funktionalismens mange typehuse Post Modernisme: Herefter skal I hver lave en kortfattet tekst med billeder indsat (max 1/2 side) hvor I kort beskriver stilperiodernes typiske karaktertræk. Opg. 2 - Dit udleverede hus: Huset skal tegnes med indvendig grundplan med tilhørende opstalter af indvendige rum, og du skal derudover beskrive huset i henhold til anvendelsen af bygge- og malematerialer der er typisk for perioden. Hvad er lofterne typisk lavet af, hvad og hvordan vag væggene lavet og hvad var de bygget op af, træværk, vinduer, gulve, køkkenet, bad osv. 5

6 Opg. 3: Du skal prøve at tegne og bygge en model af hele eller en del af dit hus, således at du får et indgående kendskab til byggetegninger og målestoksforhold. Din model skal stå på en af dig tegnet grundplan, samt stå med ryggen til 2 opstalter. Se opgave arket Byggetegninger og model. Opg. 4: Dit hus skal moderniseres og du skal stå for beskrivelsen. Du skal lave en løsning til hele huset hvor du tager udgangspunkt i de typiske overflader der var i perioden, der så selvfølgelig skal male behandles efter de krav som en moderne familie har i dag til farver og overflader renholdelse, stil osv. Du skal beskrive hvordan dine overflader ser ud før du starter (rå) og beskrive hvordan de ser ud efter du er færdig. Husk her at tage bygningens alder i betragtning alt er ikke tilladt i alle perioder. Til materialedelen kan du med fordel anvende MBK/MBA afsnittet omkring byggematerialernes ind og udfalds krav altså de overflade standarter som de andre håndværkere skal aflevere til dig, samt indsætte APB (arbejdsplads brugsanvisninger) af de malematerialer du benytter til dine behandlinger. Resultat du skal lave en moderniseringsmappe til din familie, hvor du står for at beskrive ombygningen ud fra de tidstypiske overflader som en bygning i dit årti har. Du skal vise diverse skitseforslag med tilhørende farvesætninger til brug for stue, værelser osv. hvor du beskriver resultatet af moderniseringen. Disse PC udarbejdede skitser skal farvelægges elektronisk. Til moderniseringen har familien også udbedt sig et dekorativt forslag (stilperiode) til en væg i stuen som du skal udarbejde i målestok 1:10 (110 cm x 210 cm) på vægstykket. Dekorationsforslaget skal tegnes i hånden og tegningen kan så scannes ind senere til brug i din moderniseringsmappe. Opgavebeskrivelsen af produktudvikling Igennem din undervisning i produktion og service på 1. Fagklasse, vil du lære at gennemføre en produktudvikling, lige fra det at få en opgave, få den ide der kan benyttes og der passer ind i de omgivelser den skal produceres til, afprøve diverse teknikker til fremstilling, til at udføre den egentlige fremstilling og dokumentation. Opgaven er en del af det 20ende århundredes byggeri. Se opgave arket Produktudvikling på 1. Fagklasse. Du skal fremlægge dit resultat for klassen og din fremlæggelse skal vare ca. 15 min. 6

7 Farvelære: Igennem din undervisning i NCS farvelære, vil du lære om NCS farvesystemet. Du vil lære om det grundlæggende i systemet, og gennem dette lære om elementærfarver, hoved- og bi-egenskaber, kvadranter og oktanter, nuanceområder og egenskabslinier. Du vil få viden omkring Coloris mange anvendelsesmuligheder, herunder af maskning med tryllestav til ex. Power point, samt hvilke af masknings værktøjer der kan anvendes til ex. foto. Du skal have en forståelse omkring Coloris og NCS, hvilke styrker, svagheder samt hvilke anvendelsesområder systemerne har og hvordan vi som bygningsmalere kan benytte dem til f.eks. farvesætning af en bolig, udvendig og indvendig, samt til farvesætning af dekorationer. Du skal endvidere have en viden om NCS som et kommunikations værktøj og om, hvordan man kommunikerer igennem NCS sproget. Opg.1 Du skal, med inspiration fra farvevalget i din tidsperiode, farvesætte dit hus, herunder entre, køkken og stue m.m. efter de retningslinier som du har lært om i NCS farvesystemet. Du skal benytte Coloris til at udarbejde farvesætninger til dit hus. Du skal farvesætte mindst 4 forskellige rum på PC. Begrunde dit farvevalg og indsætte farverne i NCS signaturen Printe dine farvelagte perspektivtegninger ud Herefter skal du blande de valgte farver, til din plantegning, i hånden Indsætte dem på plantegningen med NCS signaturen Opg2 Du skal udarbejde forskellige farvesætninger af din dekoration. Til dine farvesætninger skal du bevidst arbejde nuanceområde og egenskabslinie. Du skal udarbejde mindst 5 forskellige farveforslag, hvor du bruger 5 forskellige egenskabslinier. Udvælg det bedste forslag, og bland farverne i hånden. Mal farverne op på din opstalt, inden du maler den på din kabinevæg Korriger evt. farverne, således at din farvesætning fremstår som en harmonisk helhed. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Farveplanlægning og farvesætning. I denne opgave skal du arbejde med farvesætning- balance og farve og areal. Ti det skal vi anvende Color Scheme Designer programmet som kan down loades gratis fra nettet. Her kan du markere hvilket farveprincip du vil arbejde med. Her kan du vælge hvilken kulør du vil arbejde med. Aktiver previous version, nederst på siden Her kan du se og aflæse farvernes areal, og helhedsudtryk. Hvis du aktivere Adjust Scheme, kan du vælge lyshed og kulørthed 17

18 Når du har valgt den farvesætning du vil arbejde med skal du skrive en redegørelse. I redegørelsen skal du benytte NCS. Farvekoder. Du finder farvekoderne ved at finde de korekte farver i NCS. Farvevifterne i klassen. Når farve koderne er på plads skal du indsætte/ markere farve og nuancer i NCS. Farvecirkel og trekant. Her indsætter du de nuancer du anvender, nuancerne kan have flere forskellige farver. Her indsætter du de max kulørtoner du anvender, der kan indsættes flere max kulørtoner i en og samme farvecirkel I start knappen finder du et klippeværktøj som aktiveres, når du skal klippe et billede til farve dokumentationen. NCS. Farvecirkel og trekant kan findes på hjemmeside På siden nedenfor kan du se et eksempel på en farvesætning over Kulørtonelighed. 18

19 Kulørtonelighed: Farverne oven for er en kulør som er ud tonet. Det betegnes som kulørtonelighed. ((10% Hvid)) hvid)) hvid)) hvidt)) hvid)) I NCS. Farvesystemet vil de hede: S1080-Y (10%sort 80% kulør S0550- Y (05% sort 50% kulør ((455 S0530 Y (05% sort 30% Kulør ((65% S4040 Y (40% sort 40%kulør ((20% S 5050 Y (50% sort 50% kulør ((ingen S= fortæller at det er farver der stammer fra andet oplæg af farve viften. De to første tal fortæller hvor mange % sort der er i farven synsmæssigt (S0550-Y og S0530-Y har lige meget sort indhold. Det betegnes som sorthedslighed. De to sidste tal fortæller hvor meget kulør der er i farven synsmæssigt (S0550-Y og S5050-Y har lige meget kulør indhold. Det betegnes som kulørthedslighed. Y = Fortæller at farven er blandet ud fra Elementærfarven gul. Nuancerne er placeret i midt- lys klart, og stærkt nuanceområde. 19

20 Din opgave er at finde mindst en farvediagrammer, hvor du arbejder med: Komplementær- triad Treklang- Analogic Beslægtede farver, men husk at det skal være stilbestemte farvesætning af dit tapet design. Du skal i farve dokumentationen, gør rede for følgende: De tre farve diagrammer finder du NCS. Koderne til. Skriv en redegørelse til de tre diagrammer: 1. Farvernes indhold af sort- kulør og hvid. 2. Hovedegenskab - bi egenskab, og dominans. 3. Anvendte elementærfarver- oktanter, og kvadranter. 4. Anvendte egenskaber (linjer) 5. Anvendte nuanceområder. Farverne skal overføres til din stilbestemte tapet, bland farverne og udarbejdet et tapetet i malerteknik og monter tapetet på væg.- se anden opgave Stil bestemt farvesætning: Farvesætningen i dette tilfælde er mono= en enkelt max kulør i, to nuancer. 1. Brug klippeværktøjet til at klippe- kopier- indsætte farverne fra farveprogrammet 2. Indsæt billedet i dit word dokument 3. Indskriv NCS. Koder 4. Skriv redegørelse: punkt Bland farverne, og op mal dit tapet så det passer til stilbestemt tapet. Hent programmet her: 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Egenskabslinje Anvendte NCS. numre: S 0500-N (05 % sort- 00 % kulør ((95 % hvid = dominans)) S 2500-N (25 % sort- 00 % kulør ((75 % hvid = dominans)) S 8500-N (85 % sort = dominans 00 % kulør ((15 % hvid)) S 1085-Y90R (10 % sort- 85 % kulør = dominans ((5 % hvid)) Y90R (90 % Rød = hovedeegenskab) (10 % Gul = biegenskab). Egenskabslinje: S0500-N S2500-N S8500-N har egenskaben at de indeholder lige meget kulør = 00 % så de har kulørtonelighed da de er blandet ud fra samme kulør N = neutral. Nuancerne er Blandet ud fra de ukulørte elementærfarver. S 1075-Y90R og S 8500-N ligger på egenskabslinjen og er en varm kontrast til den neutrale grå. Akkordtype: De neutrale nuancer ligger på gråskalaen, som er lyshedsangivende i farvetrekantan. Den røde farve ligger i den varme røde oktatn. Nuance område: de grå nuancer ligger alle i det dæmpede område, hvor i modden røde nuance ligger i det stærke nuanceområde. Hent dokumentationsskema her: 27

28 Opgave i farvelære: Du skal i denne opgave udføre farveefterligninger og arbejde bevidst med farvernes lysstyrker og induktion, således at du altid er bevidst om farvernes indbyrdes farveinduktion, når du farvesætter til forskellige arbejdsopgaver. Opgave 1 20 cm. 20 cm. Farveefterlignin. Komplementær Lav en farveefterligning efter den udleverede farvekopi og stryg den på i det øverste felt. Husk at blande et helt bæger af farven da den også skal bruges i opgave 2. Find den blandingsmæssige komplementærfarve Og stryg den op på det nederste felt. Opgave 2 20 cm. Opgave 3 20 cm. 20 cm. 20 cm. Din farveefterligning fra opgave 1 stryges op i det midterste felt til opgave 2. Bland derefter en neutral gråtone, 1 af hvid og sort, der har samme lysstyrke som din farveefterligning. Lim den på feltet til venstre og beskriv hvad der sker. Kompenser herefter din neutrale grå, så den synsmæssigt virker neutral og lim den på feltet til højre. Husk at blande et helt bæger af din kompenserede grå idet den også skal bruges i opgave 3 Din kompenserede grå fra opgave 2 stryges op i det midterste felt. Du skal nu tone en ny neutral grå af hvidt og sort. I felterne til venstre skal du blande en af de nabofarver (ren primær eller sekundær) som du anvendte i din kompenserede grå. I felterne til højre skal du blande den anden af de nabofarver som du anvendt i din kompenserede grå (ren primær eller sekundær). Felterne til venstre og højre skal have samme lysstyrke som midterfeltet. 28

29 Tegning på papir og på PC i 3D: Formålet med tegning er at du lærer at tegne forskellige skitse tegninger og perspektivtegninger, således at du kan bruge denne viden i udarbejdelsen af tegninger til farvesætning på PCen og til udprintning og dokumentation i dine projekter, samt at du kan anvende forskellige skitse tegninger og perspektivtegninger i dit praktikum, af ex. fraflytterlejlighed, udvendige facader. Opg. 1 Igennem undervisningen i tegning på 1. Fagklasse, vil du lære at udføre en konstrueret model af en del af et hus. Her arbejder du fra grundplan til opstalter mod en 3D model. Opg.2 Du skal lære at udarbejde en målfast grundplan og opstalt. Opg.3 Du skal i SketchUp lære at udarbejde perspektivtegninger af de forskellige rum i dit hus, således at du kan farvesætte rummene på PC Se hvordan du tegner i SketchUp her:. 29

30 Planlægning og lønsystemer. Igennem din undervisning i planlægning og lønsystemer på 1. Fagklasse, vil du lære om det lønsystem som vi, som bygningsmalere, benytter. Du vil lære at planlægge din arbejdsgang og sammensætte dine behandlingsopbygninger på dine behandlede overflader, således at din arbejdsdag kan foregå glidende og ensartet. Ligeledes vil du lære om malerfagets akkordsystem og almindelige opmålingsprincipper. Undervisningen tager afsæt i opmålings kompendium Undervisningen omhandler arealberegning, grundlæggende prisliste- forståelse, med omdrejningspunkt i enhedspriser, af følgende: Loft, vægge Facadeparti Indvendigt træværk Eleverne lærer at udarbejde en simpel svenderegning uden tillæg. Gipsplader Gennem din undervisning på 1. Fagklasse skal du lære hvordan reglerne er for opsætning af gipsplader, spartling af dem og kontrol af samme. Se opgave arket Kvalitetssikringsplade. Evaluering af afprøvninger, kvalitetskontrol Regler og krav til godkendt spartling af gipsplader Behandlingsskema til gipsplade / loft og vægge. Afprøvning af kvalitetssikrings metoder på gipsplader. Skimmelsvampe angreb Gennem din undervisning på 1. Fagklasse skal du lære hvordan reglerne er for skimmelsvamp og hvad du som maler må/kan gøre ved problemet. Hvad er skimmelsvamp og hvordan behandler vi det som maler Indvendigt træværk Gennem din undervisning på 1. Fagklasse skal du lære hvordan indvendigt træværk behandles, lige fra opbygning af nyt træ til genbehandling af tidligere malet træværk. Hvordan skal indvendig træværk behandles, paradigme Malerbehandle med alternative behandlinger på indvendig træværk. Vurdere den bedste træværksbehandling Afprøvning af vedhæftning på alternative træværksbehandlinger. Opbygning af spånplade, fra bund til finish Se opgave arket nyt træværk. 30

31 Tapet opsætning og farve tilpasning. I denne opgave skal du igennem et oplæg, om tapet typer, lære om, tapet typer- klistertyper og mønster typer. Ud fra denne viden skal du vælge 3 ruller tapet, med samme tryk nummer. Tapetet skal opsættes på indersiden af din væg, som for inden er fuldspartlet filset grundet og malet med en kulør der er tilpasset til tapetet. Der på er der udarbejdet en skabelon, og denne skal være påført inden tapetsering. Det er vigtigt at træværket lige ledes er malet til DLGJ. Tilstand. Tapetet skal flugte med dørkanten 10 cm. Frise til kanter. 31

32 I tegning, stil form og farve skal du arbejde med, tapet og design. Du skal udarbejde 1 m tapet x2 stk. Hvor du skal tilpasse mønster, mønsteret på tapetet skal være stilbestemt i forhold til det 20`år hundrede som du har beskrevet. Derfor er det vigtigt at du finder mønstre og farver som tidligere er blevet anvendt. Lad dig inspirerer, og samle viden herom.tapetet skal opsættes på udvendig side. 1. Udarbejd og skær skabelon, til tapet design. 2. Bland stil bestemte farver til tapetet, du kan eventuelt anvende Flüggers farvevifte. Farverne skal blandes i Lady Pure coller g. 5, fra joton. 3. Bundfarven skal stryges op med pensel på Fiona- Wall design papir. Farven skal dække, være jævn og ensartet. 4. Bland farver til tapetets mønster, det kan være forskelligt fra stil periode til stilperiode hvilke traditioner og teknikker der blev anvendt. 32

33 Tapet til unspiration: søg eventuelt på stil historiske tapeter brug nettet. 33

34 Kundebetjening / Firmahåndbog. Igennem din undervisning i kundebetjening og arbejdsmarkedsforhold på 1. Fagklasse, vil du lære om det at udarbejde en firmahåndbog. Du vil gennem din undervisning lære at forholde dig til kundepolitik, behandling af kunder og forretningsforbindelser, samt lære at forholde dig til de regler som en virksomhed bør arbejde efter Opgave: I denne opgave skal du udarbejde en firmahåndbog til dit eget firma. Firmahåndbogen skal indeholde de regler og den firmapolitik der skal gælde for alle medarbejdere i dit idealfirma. Firmahåndbogen skal være udarbejdet således, at den giver de ansatte lyst til at læse i den og den skal fremstå med: Forside Sidetal Indholdsfortegnelse. Firmahåndbogen skal endvidere indeholde: Indledning Start med at byde den nye medarbejder velkommen i malerfirmaet og beskriv herunder, hvem hun/han kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål i forbindelse med ansættelsen. Lidt om malerfirmaet Beskriv eventuelt lidt om firmaets historie, samt firmaets adresse og telefonnumre Firmaets ide og målsætning Hvad er idegrundlaget bag firmaet og hvad er det for mål, som virksomheden vil nå både på kort og langt sigt. Er virksomheden særlig god til specielle maleteknikker, eller er det noget, man vil satse på? Firmaets kundegrundlag Hvad er firmaets politik med hensyn til f.eks. service overfor kunderne? Hvordan skal firmaets medarbejdere forholde sig i forbindelse med kundeønsker eller evt. klage under udførelsen af arbejdet? Hvordan forventer firmaet at medarbejderne behandler firmaets kunder? Firmaets forventninger til medarbejderne Hvordan forventer firmaet, at medarbejderne opfører sig indadtil over for de øvrige medarbejdere og firmaets kunder. Ansættelse Beskriv hvordan ansættelsesproceduren er i virksomheden. Arbejdstøj Hvad er firmaets krav til arbejdstøj? Udleverer firmaet arbejdstøj til Medarbejderne? 34

35 Arbejdstider Hvad står der i overenskomsten vedr. arbejdstider, hvad er gældende i firmaet? Arbejdsophør Hvordan skal medarbejderen forholde sig i forbindelse med arbejdsophør i firmaet, skal arbejdstøj, værktøj, m.m afleveres. Løn Hvornår er der lønudbetaling, har firmaet evt. fast timelønspris, eller kan medarbejderne arbejde på akkord eller anden lønaftale se endvidere overenskomsten Ugesedler Hvordan er ugesedler/14-dagessedler, hvordan skal de udfyldes og hvornår skal de afleveres Sygdom Hvornår og til hvem, skal sygdom anmeldes Raskmelding Hvordan skal medarbejderen forholde sig ved raskmelding? Materialebestilling Er der i virksomheden særlige regler for bestilling af materialer og udbringning, bør dette beskrives. Graviditet Hvilken graviditetspolitik er der i firmaet Arbejdsmiljøet Hvilke materialer anvendes der i firmaet, eller hvorfor anvendes de ikke. Herunder miljømærket, lav kodemærket produkter. Hvordan bortskaffes affald, herunder kemisk affald. Alkoholpolitik Hvilken alkohol og rusmiddelspolitik er der i firmaet? Rygepolitik Hvordan er rygepolitikken i firmaet? Ferie/fravær Hvordan afvikles ferien og har firmaet ferielukning på bestemte tider? Værktøj Hvilke regler gælder for værktøj, og hvilket ansvar har medarbejderne for det udleverede værktøj? Nøgler Bliver der udleveret nøgler til medarbejdere til brug for adgang til lejligheder, kontorer og lignende, beskrives retningslinierne for, hvordan medarbejderne bør forholde sig. Firmabil Hvem har firmabiler og i hvilket omfang må disse må benyttes? 35

36 Mobiltelefon Udleverer firmaet mobiltelefoner og i hvilket omfang må de benyttes? Uddannelse Hvilken udannelsespolitik er der i firmaet med hensyn til svende? Lærlinge Gensidige forventninger Har firmaet specielle forventninger til lærlingene og hvilke forventninger kan lærlingen have til firmaet? Er der en uddannelsespolitik for elever, hvad skal eleven lære i praktikperioden, herunder logbog m.m? Hvilken teknisk skole benytter firmaet, hvilke forventninger har firmaet til skolen og lærlingens skoleophold? Sikkerhed og miljø Hvem er sikkerhedsrepræsentant i firmaet og hvem indgår i sikkerhedsgruppen? Hvor tit holdes der møde i sikkerhedsgruppen, og hvem formidler beslutninger ud til firmaets medarbejdere og hvordan? Hvilket sikkerhedsudstyr / personlige værnemidler er udleveret og hvilke konsekvenser kan det få, ikke at bruge det. Hvem er klubformand, og hvilke klubregler er der Diverse Har virksomheden særlige forsikringsordninger, rabatordninger eller lign. kan dette beskrives her. Diverse blanketter kan indsættes bag i personalehåndbogen gerne med eksempler på, hvordan de skal udfyldes så eventuelle misforståelser undgås. Firmahåndbogen skal udleveres til alle nye medarbejdere, når de bliver budt velkommen i firmaet. Den må derfor gerne være pæn, spændende og indbydende at læse i. Ovenstående er tænkt som eksempel på, hvad en firmahåndbog kan indeholde. Det er helt op til dig, hvad din firmahåndbog skal indeholde. (tænk på din hverdag) Du skal fremlægge din firmahåndbog for klassen. 36

2. del: Udarbejdet behandlingsskema til vægge og træværk nyt og tidligere malet. Husk at bruge MBK/MBA typebetegnelser.

2. del: Udarbejdet behandlingsskema til vægge og træværk nyt og tidligere malet. Husk at bruge MBK/MBA typebetegnelser. I det afsluttende projekt skal du vise: 1. at du kan arbejde selvstændig 2. at du kan planlægge og tilrettelægge dit arbejde 3. at du kan overholde en deadline Endvidere skal du vise: 1. at du har et fagligt

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre.

Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre. Hvad er praktikum Praktikum er obligatorisk Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre. Praktikum skal sammenbinde virksomheds praktikken og den

Læs mere

Prøv selv at tegne dit klasseværelse.

Prøv selv at tegne dit klasseværelse. Regn med byggeri og anlæg Temaoplæg til matematik i 7. - 8. klasse Elevhæfte Forord Indhold Håndværkerne har bygget og bygger stadigvæk vores samfund: Mureren laver badeværelser og bygger huse. Anlægsstruktøren

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere

SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN. Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere SPROG KLAR TALE I LEKTIECAFEEN Inspirationshæfte til frivillige lektiehjælpere 2014 Udgivet af Brug for alle unge Undervisningsministeriet 2014 www.bfau.dk Redaktion Dorthea Funder Kaas, Brug for alle

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Lær at lave/forstå en hjemmeside

Lær at lave/forstå en hjemmeside Lær at lave/forstå en hjemmeside Trin: Fag: Tid: 6. klasse (mellemtrinnet) Dansk Historie N/T 8-10 lektioner + tid til at skrive tekster I dette forløb skal eleverne lære, hvordan man opbygger en hjemmeside.

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin

JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin JB PLASTICS Funktionalitet og kvalitet til bedste pris A1 A2 Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin Produkter Brainstorm Udviklnig af logo/visuel identitet Udvikling af brevpapir

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere