Opgavekompendium for 1. Fagklasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgavekompendium for 1. Fagklasse"

Transkript

1 Huset i det 20. århundrede. De huse vi bor i og de materialer der blev benyttet til at bygge dem, er stort set alle udviklet i perioden op til og selvfølgelig også i det 20. århundrede. I 1. Fagklasse skal vi derfor lære om nogle af de ting, som foregik i denne periode, således at vi ved hvorfor og hvad vi skal gøre når vi arbejder på bygningerne. Dit eget hus fra det 20. århundrede. Du skal igennem dette skoleophold arbejde med et hus eller ejendom fra et selvvalgt årti fra Dit valgte hus skal været dit omdrejnings punkt for en del af de opgaver, som du skal udføre på 1. Fagklasse. Der skal være foto og plantegning af dit hus. Byggeriet i det 20ende århundrede: - 55 lektioner Produktudvikling, tegning og materialeforståelse. Se opgaven vedr. det 20ende århundredes byggeri Byggeriet gennem det 20ende århundrede har udviklet sig voldsomt. Du skal derfor lære om de byggematerialer, teknikker og løsninger der blev anvendt i perioden, for på den måde at have kendskab til de materialer du kan møde i din normale arbejdsdag. Hvilke materialer blev anvendt og hvordan, og hvilke løsninger/problemer opstod på grund af anvendelsen. Farvelære/ Dekoration: - 34 lektioner Se opgave vedr. farvelære Dit hus kan ikke stå uden at blive malet, så derfor skal du farvesætte dit hus, herunder entre, køkken og stue m.m. efter de retningslinier som du lærer i farvelære. Du skal benytte NCS til at udarbejde farvesætninger til dit hus. Se opgave vedr. farvelære og tegning Dit hus kan selvfølgelig heller ikke bare stå tomt, så derfor skal du udarbejde en dekoration til et af rummene i dit hus. Dekorationen skal have et signal, stil og form der passer til den stilperiode du har valgt. Du skal benytte Coloris farvesætningsværktøjet til at udarbejde farvesætninger til din dekoration. 1

2 Tegning: - (del af det Byggeriet i det 20ende århundrede) Se opgave vedr. tegning Du skal lære at udarbejde skitsetegninger, herunder perspektivtegninger af de forskellige rum i dit hus, således at du kan farvesætte rummene. Planlægning og lønsystemer: - 32 lektioner Se opgave i opmåling Du skal også vide noget om det at arbejde på akkord, så derfor skal du lære om malerfagets lønsystem og den prisliste og overenskomst som styrer det. Du skal lære at måle rum op og prissætte dit arbejde. Produktudvikling af byggeriet: - (del af det Byggeriet i det 20ende århundrede) Se opgave i produktudvikling I denne opgave skal du tage udgangspunkt i den stilperiode du har valgt, og igennem den, arbejde med en modernisering af dit hus, således at det fremstår med nye løsninger, farver og dekorationer tilpasset i dag. Du skal igennem produktudvikling finde frem til en ide, prøve at finde frem til en produktion, samt prøve at beskrive en egentlig byggeplan for moderniseringen hvis en anden skulle udføre det. Materialeforståelse: - (del af det Byggeriet i det 20ende århundrede) Se opgave i Materialelære Du skal nu undersøge byggematerialerne i dit hus, hvad er det bygget af og hvorfor? Du skal arbejde med de byggematerialer som i dit årti er blevet brugt i dit hus, og du skal derfor tage udgangspunkt i dem når du foretager restaurering af dit hus. Disse byggematerialer skal beskrives og behandles som om der var tale om en restaureringsopgave af huset. Du skal altså udarbejde behandlingsforslag til hele byggeriet fra loft til gulv, ud som indvendigt Til dette kan du anvende og benytte hjemmesiderne MBA / MBK. Materialelære / Maleteknik 62 lektioner I undervisningen i materialelære/ maleteknik, vil du lære at vælge det rigtige produkt til det indvendige malearbejde, samt hvordan man opbygger forskellige underlag fra bund til finish, herunder indvendige vægge og træværk. Du vil lære reglerne omkring opbygning at gipsplader, samt hvilke materialer der er egnet til formålet. Du vil lære at kvalitet sikre dit malerarbejde, samt hvilke prøvemetoder der er egnet. Du vil lære hvordan man som maler behandler skimmelsvamp. Tapet: - 21 lektioner Du skal også lære at tapetsere. Et rum i dit hus trænger til tapet, så derfor vil du blive bedt om, at opsætte vægbeklædning i det. Du skal afrensetapet, klargøre vægge og lofter, samt male loft og opsætte konsulenttapet og tapet der ikke skal overfladebehandles. 2

3 Virksomheder, arbejdsmiljø og kundekontakt: - 26 lektioner Se opgaven i Kundebetjening Du skal her forestille dig, at du vil starte et malerfirma og at du skal udarbejde et regelsæt for dit firma. Gamle maleteknikker: - 34 lektioner Du skal selvfølgelig også sætte et specielt malerpræg på dit hus. Derfor skal du lære at arbejde med ådring og marmorering, vi arbejder på et fælles oplæg, hvor efter du udarbejder et selvvalgt oplæg til et af rummene i dit hus. Matematik: - 34 lektioner Du skal til eksamen på F niveau i Matematik Bedømmelse plan på 1. Fagklasse Maleteknik: Fuldspartling og filtsning af udvendigt hjørne på vægstykke Gipspladespartling Lakering af træværk, udvendig og indvendig på kabine Maling af tidstypisk dekoration/udførsel på kabinevæg Opsætning af tapet i kabine/ mønstretype/ klistertype Spånplade/ hvordan er den opbygget Moderne og gammel dekorationsteknik Materialelære: Beskrivelse af bygge- og malematerialer fra det 20ende årh. Betydningen af forsk. Bygge- og malematerialers betydning for arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø: Udarbejdelse af APV og APB til renoveringsprojektet Arkitektur og stil: Projekt af årti udarbejdelse af tidstypisk arkitektur beskrivelse Tegning af opstalt og grundplan opbygning af 3D model Dekoration/ tidstypisk mønsteropbygning Hvad udstråler mønstret/ harmoni Farvelære Farveplan til dekoration og renoveringsopgave Tegning farvelagt i Coloris Dekoration/ farvesætning Dokumentation vedr. NCS farvesætningsopgave Farveefterligning - farvetilpasning 3

4 Produktudvikling Beskrivelse af renoveringsprojekt Salgsmappe vedr. renoveringsprojekt Kundebetjening/ arbejdsmiljø Firmahåndbogen Opmåling Prøve 3 opgaver fra undervisningen - årskarakter Matematik: Årskarakter Prøve/eksamen 4

5 Det 20ende århundredes byggeri Byggeriet har gennem de sidste 100 år udviklet sig voldsomt. Der er blevet bygget rigtigt meget i perioden og også med meget forskellige byggematerialer, og da det er disse byggematerialer og løsninger du støder på i din hverdag, så er det vigtigt at du har et indgående kendskab til dem. Du vil gennem et oplæg høre om de mange forskellige byggerier, byggemetoder, byggematerialer og løsninger der er blevet anvendt i løbet af det 20ende århundrede. I oplæget vil du høre om løsningsforslag til forbedringer af boligen der kom frem i løbet af perioden som f.eks. udviklingen af byggematerialer som beton, puds, gasbeton, mursten, asbest, tegl, træ af forskellig type samt selvfølgelig malematerialer. Vi kommer ind på nogle af de problemområder der typisk opstod som følge af brugen af flere af bygge- og malematerialerne gennem perioden, og kommer på den måde også ind på arbejdsmiljømæssige problemfelter. Oplægget afsluttes med en opsamling hvor du får et hus fra et årti tildelt som du skal arbejde med. Se opgave arket Arkitektur_20ende_aarh. Opgave 1: Da stilperioder er vigtige elementer i svendeprøven er det vigtigt at I også opnår et begyndende kendskab til disse. I det 20ende århundrede var der en række stilperioder der ofte overlappede hinanden, men som alligevel havde et stærkt personligt præg. Det I skal gøre er, at finde frem til de specielle træk som disse stilperioder havde og kort beskrive dem. Stilperioder: Huset i det 20ende årh. Modernismo: Kubisme: Jugend Art Deco Bauhaus: Pop Art: Det moderne hus Statshuset begyndelsen på funktionalismens mange typehuse Post Modernisme: Herefter skal I hver lave en kortfattet tekst med billeder indsat (max 1/2 side) hvor I kort beskriver stilperiodernes typiske karaktertræk. Opg. 2 - Dit udleverede hus: Huset skal tegnes med indvendig grundplan med tilhørende opstalter af indvendige rum, og du skal derudover beskrive huset i henhold til anvendelsen af bygge- og malematerialer der er typisk for perioden. Hvad er lofterne typisk lavet af, hvad og hvordan vag væggene lavet og hvad var de bygget op af, træværk, vinduer, gulve, køkkenet, bad osv. 5

6 Opg. 3: Du skal prøve at tegne og bygge en model af hele eller en del af dit hus, således at du får et indgående kendskab til byggetegninger og målestoksforhold. Din model skal stå på en af dig tegnet grundplan, samt stå med ryggen til 2 opstalter. Se opgave arket Byggetegninger og model. Opg. 4: Dit hus skal moderniseres og du skal stå for beskrivelsen. Du skal lave en løsning til hele huset hvor du tager udgangspunkt i de typiske overflader der var i perioden, der så selvfølgelig skal male behandles efter de krav som en moderne familie har i dag til farver og overflader renholdelse, stil osv. Du skal beskrive hvordan dine overflader ser ud før du starter (rå) og beskrive hvordan de ser ud efter du er færdig. Husk her at tage bygningens alder i betragtning alt er ikke tilladt i alle perioder. Til materialedelen kan du med fordel anvende MBK/MBA afsnittet omkring byggematerialernes ind og udfalds krav altså de overflade standarter som de andre håndværkere skal aflevere til dig, samt indsætte APB (arbejdsplads brugsanvisninger) af de malematerialer du benytter til dine behandlinger. Resultat du skal lave en moderniseringsmappe til din familie, hvor du står for at beskrive ombygningen ud fra de tidstypiske overflader som en bygning i dit årti har. Du skal vise diverse skitseforslag med tilhørende farvesætninger til brug for stue, værelser osv. hvor du beskriver resultatet af moderniseringen. Disse PC udarbejdede skitser skal farvelægges elektronisk. Til moderniseringen har familien også udbedt sig et dekorativt forslag (stilperiode) til en væg i stuen som du skal udarbejde i målestok 1:10 (110 cm x 210 cm) på vægstykket. Dekorationsforslaget skal tegnes i hånden og tegningen kan så scannes ind senere til brug i din moderniseringsmappe. Opgavebeskrivelsen af produktudvikling Igennem din undervisning i produktion og service på 1. Fagklasse, vil du lære at gennemføre en produktudvikling, lige fra det at få en opgave, få den ide der kan benyttes og der passer ind i de omgivelser den skal produceres til, afprøve diverse teknikker til fremstilling, til at udføre den egentlige fremstilling og dokumentation. Opgaven er en del af det 20ende århundredes byggeri. Se opgave arket Produktudvikling på 1. Fagklasse. Du skal fremlægge dit resultat for klassen og din fremlæggelse skal vare ca. 15 min. 6

7 Farvelære: Igennem din undervisning i NCS farvelære, vil du lære om NCS farvesystemet. Du vil lære om det grundlæggende i systemet, og gennem dette lære om elementærfarver, hoved- og bi-egenskaber, kvadranter og oktanter, nuanceområder og egenskabslinier. Du vil få viden omkring Coloris mange anvendelsesmuligheder, herunder af maskning med tryllestav til ex. Power point, samt hvilke af masknings værktøjer der kan anvendes til ex. foto. Du skal have en forståelse omkring Coloris og NCS, hvilke styrker, svagheder samt hvilke anvendelsesområder systemerne har og hvordan vi som bygningsmalere kan benytte dem til f.eks. farvesætning af en bolig, udvendig og indvendig, samt til farvesætning af dekorationer. Du skal endvidere have en viden om NCS som et kommunikations værktøj og om, hvordan man kommunikerer igennem NCS sproget. Opg.1 Du skal, med inspiration fra farvevalget i din tidsperiode, farvesætte dit hus, herunder entre, køkken og stue m.m. efter de retningslinier som du har lært om i NCS farvesystemet. Du skal benytte Coloris til at udarbejde farvesætninger til dit hus. Du skal farvesætte mindst 4 forskellige rum på PC. Begrunde dit farvevalg og indsætte farverne i NCS signaturen Printe dine farvelagte perspektivtegninger ud Herefter skal du blande de valgte farver, til din plantegning, i hånden Indsætte dem på plantegningen med NCS signaturen Opg2 Du skal udarbejde forskellige farvesætninger af din dekoration. Til dine farvesætninger skal du bevidst arbejde nuanceområde og egenskabslinie. Du skal udarbejde mindst 5 forskellige farveforslag, hvor du bruger 5 forskellige egenskabslinier. Udvælg det bedste forslag, og bland farverne i hånden. Mal farverne op på din opstalt, inden du maler den på din kabinevæg Korriger evt. farverne, således at din farvesætning fremstår som en harmonisk helhed. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Farveplanlægning og farvesætning. I denne opgave skal du arbejde med farvesætning- balance og farve og areal. Ti det skal vi anvende Color Scheme Designer programmet som kan down loades gratis fra nettet. Her kan du markere hvilket farveprincip du vil arbejde med. Her kan du vælge hvilken kulør du vil arbejde med. Aktiver previous version, nederst på siden Her kan du se og aflæse farvernes areal, og helhedsudtryk. Hvis du aktivere Adjust Scheme, kan du vælge lyshed og kulørthed 17

18 Når du har valgt den farvesætning du vil arbejde med skal du skrive en redegørelse. I redegørelsen skal du benytte NCS. Farvekoder. Du finder farvekoderne ved at finde de korekte farver i NCS. Farvevifterne i klassen. Når farve koderne er på plads skal du indsætte/ markere farve og nuancer i NCS. Farvecirkel og trekant. Her indsætter du de nuancer du anvender, nuancerne kan have flere forskellige farver. Her indsætter du de max kulørtoner du anvender, der kan indsættes flere max kulørtoner i en og samme farvecirkel I start knappen finder du et klippeværktøj som aktiveres, når du skal klippe et billede til farve dokumentationen. NCS. Farvecirkel og trekant kan findes på hjemmeside På siden nedenfor kan du se et eksempel på en farvesætning over Kulørtonelighed. 18

19 Kulørtonelighed: Farverne oven for er en kulør som er ud tonet. Det betegnes som kulørtonelighed. ((10% Hvid)) hvid)) hvid)) hvidt)) hvid)) I NCS. Farvesystemet vil de hede: S1080-Y (10%sort 80% kulør S0550- Y (05% sort 50% kulør ((455 S0530 Y (05% sort 30% Kulør ((65% S4040 Y (40% sort 40%kulør ((20% S 5050 Y (50% sort 50% kulør ((ingen S= fortæller at det er farver der stammer fra andet oplæg af farve viften. De to første tal fortæller hvor mange % sort der er i farven synsmæssigt (S0550-Y og S0530-Y har lige meget sort indhold. Det betegnes som sorthedslighed. De to sidste tal fortæller hvor meget kulør der er i farven synsmæssigt (S0550-Y og S5050-Y har lige meget kulør indhold. Det betegnes som kulørthedslighed. Y = Fortæller at farven er blandet ud fra Elementærfarven gul. Nuancerne er placeret i midt- lys klart, og stærkt nuanceområde. 19

20 Din opgave er at finde mindst en farvediagrammer, hvor du arbejder med: Komplementær- triad Treklang- Analogic Beslægtede farver, men husk at det skal være stilbestemte farvesætning af dit tapet design. Du skal i farve dokumentationen, gør rede for følgende: De tre farve diagrammer finder du NCS. Koderne til. Skriv en redegørelse til de tre diagrammer: 1. Farvernes indhold af sort- kulør og hvid. 2. Hovedegenskab - bi egenskab, og dominans. 3. Anvendte elementærfarver- oktanter, og kvadranter. 4. Anvendte egenskaber (linjer) 5. Anvendte nuanceområder. Farverne skal overføres til din stilbestemte tapet, bland farverne og udarbejdet et tapetet i malerteknik og monter tapetet på væg.- se anden opgave Stil bestemt farvesætning: Farvesætningen i dette tilfælde er mono= en enkelt max kulør i, to nuancer. 1. Brug klippeværktøjet til at klippe- kopier- indsætte farverne fra farveprogrammet 2. Indsæt billedet i dit word dokument 3. Indskriv NCS. Koder 4. Skriv redegørelse: punkt Bland farverne, og op mal dit tapet så det passer til stilbestemt tapet. Hent programmet her: 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 Egenskabslinje Anvendte NCS. numre: S 0500-N (05 % sort- 00 % kulør ((95 % hvid = dominans)) S 2500-N (25 % sort- 00 % kulør ((75 % hvid = dominans)) S 8500-N (85 % sort = dominans 00 % kulør ((15 % hvid)) S 1085-Y90R (10 % sort- 85 % kulør = dominans ((5 % hvid)) Y90R (90 % Rød = hovedeegenskab) (10 % Gul = biegenskab). Egenskabslinje: S0500-N S2500-N S8500-N har egenskaben at de indeholder lige meget kulør = 00 % så de har kulørtonelighed da de er blandet ud fra samme kulør N = neutral. Nuancerne er Blandet ud fra de ukulørte elementærfarver. S 1075-Y90R og S 8500-N ligger på egenskabslinjen og er en varm kontrast til den neutrale grå. Akkordtype: De neutrale nuancer ligger på gråskalaen, som er lyshedsangivende i farvetrekantan. Den røde farve ligger i den varme røde oktatn. Nuance område: de grå nuancer ligger alle i det dæmpede område, hvor i modden røde nuance ligger i det stærke nuanceområde. Hent dokumentationsskema her: 27

28 Opgave i farvelære: Du skal i denne opgave udføre farveefterligninger og arbejde bevidst med farvernes lysstyrker og induktion, således at du altid er bevidst om farvernes indbyrdes farveinduktion, når du farvesætter til forskellige arbejdsopgaver. Opgave 1 20 cm. 20 cm. Farveefterlignin. Komplementær Lav en farveefterligning efter den udleverede farvekopi og stryg den på i det øverste felt. Husk at blande et helt bæger af farven da den også skal bruges i opgave 2. Find den blandingsmæssige komplementærfarve Og stryg den op på det nederste felt. Opgave 2 20 cm. Opgave 3 20 cm. 20 cm. 20 cm. Din farveefterligning fra opgave 1 stryges op i det midterste felt til opgave 2. Bland derefter en neutral gråtone, 1 af hvid og sort, der har samme lysstyrke som din farveefterligning. Lim den på feltet til venstre og beskriv hvad der sker. Kompenser herefter din neutrale grå, så den synsmæssigt virker neutral og lim den på feltet til højre. Husk at blande et helt bæger af din kompenserede grå idet den også skal bruges i opgave 3 Din kompenserede grå fra opgave 2 stryges op i det midterste felt. Du skal nu tone en ny neutral grå af hvidt og sort. I felterne til venstre skal du blande en af de nabofarver (ren primær eller sekundær) som du anvendte i din kompenserede grå. I felterne til højre skal du blande den anden af de nabofarver som du anvendt i din kompenserede grå (ren primær eller sekundær). Felterne til venstre og højre skal have samme lysstyrke som midterfeltet. 28

29 Tegning på papir og på PC i 3D: Formålet med tegning er at du lærer at tegne forskellige skitse tegninger og perspektivtegninger, således at du kan bruge denne viden i udarbejdelsen af tegninger til farvesætning på PCen og til udprintning og dokumentation i dine projekter, samt at du kan anvende forskellige skitse tegninger og perspektivtegninger i dit praktikum, af ex. fraflytterlejlighed, udvendige facader. Opg. 1 Igennem undervisningen i tegning på 1. Fagklasse, vil du lære at udføre en konstrueret model af en del af et hus. Her arbejder du fra grundplan til opstalter mod en 3D model. Opg.2 Du skal lære at udarbejde en målfast grundplan og opstalt. Opg.3 Du skal i SketchUp lære at udarbejde perspektivtegninger af de forskellige rum i dit hus, således at du kan farvesætte rummene på PC Se hvordan du tegner i SketchUp her:. 29

30 Planlægning og lønsystemer. Igennem din undervisning i planlægning og lønsystemer på 1. Fagklasse, vil du lære om det lønsystem som vi, som bygningsmalere, benytter. Du vil lære at planlægge din arbejdsgang og sammensætte dine behandlingsopbygninger på dine behandlede overflader, således at din arbejdsdag kan foregå glidende og ensartet. Ligeledes vil du lære om malerfagets akkordsystem og almindelige opmålingsprincipper. Undervisningen tager afsæt i opmålings kompendium Undervisningen omhandler arealberegning, grundlæggende prisliste- forståelse, med omdrejningspunkt i enhedspriser, af følgende: Loft, vægge Facadeparti Indvendigt træværk Eleverne lærer at udarbejde en simpel svenderegning uden tillæg. Gipsplader Gennem din undervisning på 1. Fagklasse skal du lære hvordan reglerne er for opsætning af gipsplader, spartling af dem og kontrol af samme. Se opgave arket Kvalitetssikringsplade. Evaluering af afprøvninger, kvalitetskontrol Regler og krav til godkendt spartling af gipsplader Behandlingsskema til gipsplade / loft og vægge. Afprøvning af kvalitetssikrings metoder på gipsplader. Skimmelsvampe angreb Gennem din undervisning på 1. Fagklasse skal du lære hvordan reglerne er for skimmelsvamp og hvad du som maler må/kan gøre ved problemet. Hvad er skimmelsvamp og hvordan behandler vi det som maler Indvendigt træværk Gennem din undervisning på 1. Fagklasse skal du lære hvordan indvendigt træværk behandles, lige fra opbygning af nyt træ til genbehandling af tidligere malet træværk. Hvordan skal indvendig træværk behandles, paradigme Malerbehandle med alternative behandlinger på indvendig træværk. Vurdere den bedste træværksbehandling Afprøvning af vedhæftning på alternative træværksbehandlinger. Opbygning af spånplade, fra bund til finish Se opgave arket nyt træværk. 30

31 Tapet opsætning og farve tilpasning. I denne opgave skal du igennem et oplæg, om tapet typer, lære om, tapet typer- klistertyper og mønster typer. Ud fra denne viden skal du vælge 3 ruller tapet, med samme tryk nummer. Tapetet skal opsættes på indersiden af din væg, som for inden er fuldspartlet filset grundet og malet med en kulør der er tilpasset til tapetet. Der på er der udarbejdet en skabelon, og denne skal være påført inden tapetsering. Det er vigtigt at træværket lige ledes er malet til DLGJ. Tilstand. Tapetet skal flugte med dørkanten 10 cm. Frise til kanter. 31

32 I tegning, stil form og farve skal du arbejde med, tapet og design. Du skal udarbejde 1 m tapet x2 stk. Hvor du skal tilpasse mønster, mønsteret på tapetet skal være stilbestemt i forhold til det 20`år hundrede som du har beskrevet. Derfor er det vigtigt at du finder mønstre og farver som tidligere er blevet anvendt. Lad dig inspirerer, og samle viden herom.tapetet skal opsættes på udvendig side. 1. Udarbejd og skær skabelon, til tapet design. 2. Bland stil bestemte farver til tapetet, du kan eventuelt anvende Flüggers farvevifte. Farverne skal blandes i Lady Pure coller g. 5, fra joton. 3. Bundfarven skal stryges op med pensel på Fiona- Wall design papir. Farven skal dække, være jævn og ensartet. 4. Bland farver til tapetets mønster, det kan være forskelligt fra stil periode til stilperiode hvilke traditioner og teknikker der blev anvendt. 32

33 Tapet til unspiration: søg eventuelt på stil historiske tapeter brug nettet. 33

34 Kundebetjening / Firmahåndbog. Igennem din undervisning i kundebetjening og arbejdsmarkedsforhold på 1. Fagklasse, vil du lære om det at udarbejde en firmahåndbog. Du vil gennem din undervisning lære at forholde dig til kundepolitik, behandling af kunder og forretningsforbindelser, samt lære at forholde dig til de regler som en virksomhed bør arbejde efter Opgave: I denne opgave skal du udarbejde en firmahåndbog til dit eget firma. Firmahåndbogen skal indeholde de regler og den firmapolitik der skal gælde for alle medarbejdere i dit idealfirma. Firmahåndbogen skal være udarbejdet således, at den giver de ansatte lyst til at læse i den og den skal fremstå med: Forside Sidetal Indholdsfortegnelse. Firmahåndbogen skal endvidere indeholde: Indledning Start med at byde den nye medarbejder velkommen i malerfirmaet og beskriv herunder, hvem hun/han kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål i forbindelse med ansættelsen. Lidt om malerfirmaet Beskriv eventuelt lidt om firmaets historie, samt firmaets adresse og telefonnumre Firmaets ide og målsætning Hvad er idegrundlaget bag firmaet og hvad er det for mål, som virksomheden vil nå både på kort og langt sigt. Er virksomheden særlig god til specielle maleteknikker, eller er det noget, man vil satse på? Firmaets kundegrundlag Hvad er firmaets politik med hensyn til f.eks. service overfor kunderne? Hvordan skal firmaets medarbejdere forholde sig i forbindelse med kundeønsker eller evt. klage under udførelsen af arbejdet? Hvordan forventer firmaet at medarbejderne behandler firmaets kunder? Firmaets forventninger til medarbejderne Hvordan forventer firmaet, at medarbejderne opfører sig indadtil over for de øvrige medarbejdere og firmaets kunder. Ansættelse Beskriv hvordan ansættelsesproceduren er i virksomheden. Arbejdstøj Hvad er firmaets krav til arbejdstøj? Udleverer firmaet arbejdstøj til Medarbejderne? 34

35 Arbejdstider Hvad står der i overenskomsten vedr. arbejdstider, hvad er gældende i firmaet? Arbejdsophør Hvordan skal medarbejderen forholde sig i forbindelse med arbejdsophør i firmaet, skal arbejdstøj, værktøj, m.m afleveres. Løn Hvornår er der lønudbetaling, har firmaet evt. fast timelønspris, eller kan medarbejderne arbejde på akkord eller anden lønaftale se endvidere overenskomsten Ugesedler Hvordan er ugesedler/14-dagessedler, hvordan skal de udfyldes og hvornår skal de afleveres Sygdom Hvornår og til hvem, skal sygdom anmeldes Raskmelding Hvordan skal medarbejderen forholde sig ved raskmelding? Materialebestilling Er der i virksomheden særlige regler for bestilling af materialer og udbringning, bør dette beskrives. Graviditet Hvilken graviditetspolitik er der i firmaet Arbejdsmiljøet Hvilke materialer anvendes der i firmaet, eller hvorfor anvendes de ikke. Herunder miljømærket, lav kodemærket produkter. Hvordan bortskaffes affald, herunder kemisk affald. Alkoholpolitik Hvilken alkohol og rusmiddelspolitik er der i firmaet? Rygepolitik Hvordan er rygepolitikken i firmaet? Ferie/fravær Hvordan afvikles ferien og har firmaet ferielukning på bestemte tider? Værktøj Hvilke regler gælder for værktøj, og hvilket ansvar har medarbejderne for det udleverede værktøj? Nøgler Bliver der udleveret nøgler til medarbejdere til brug for adgang til lejligheder, kontorer og lignende, beskrives retningslinierne for, hvordan medarbejderne bør forholde sig. Firmabil Hvem har firmabiler og i hvilket omfang må disse må benyttes? 35

36 Mobiltelefon Udleverer firmaet mobiltelefoner og i hvilket omfang må de benyttes? Uddannelse Hvilken udannelsespolitik er der i firmaet med hensyn til svende? Lærlinge Gensidige forventninger Har firmaet specielle forventninger til lærlingene og hvilke forventninger kan lærlingen have til firmaet? Er der en uddannelsespolitik for elever, hvad skal eleven lære i praktikperioden, herunder logbog m.m? Hvilken teknisk skole benytter firmaet, hvilke forventninger har firmaet til skolen og lærlingens skoleophold? Sikkerhed og miljø Hvem er sikkerhedsrepræsentant i firmaet og hvem indgår i sikkerhedsgruppen? Hvor tit holdes der møde i sikkerhedsgruppen, og hvem formidler beslutninger ud til firmaets medarbejdere og hvordan? Hvilket sikkerhedsudstyr / personlige værnemidler er udleveret og hvilke konsekvenser kan det få, ikke at bruge det. Hvem er klubformand, og hvilke klubregler er der Diverse Har virksomheden særlige forsikringsordninger, rabatordninger eller lign. kan dette beskrives her. Diverse blanketter kan indsættes bag i personalehåndbogen gerne med eksempler på, hvordan de skal udfyldes så eventuelle misforståelser undgås. Firmahåndbogen skal udleveres til alle nye medarbejdere, når de bliver budt velkommen i firmaet. Den må derfor gerne være pæn, spændende og indbydende at læse i. Ovenstående er tænkt som eksempel på, hvad en firmahåndbog kan indeholde. Det er helt op til dig, hvad din firmahåndbog skal indeholde. (tænk på din hverdag) Du skal fremlægge din firmahåndbog for klassen. 36

Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre.

Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre. Hvad er praktikum Praktikum er obligatorisk Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre. Praktikum skal sammenbinde virksomheds praktikken og den

Læs mere

2. del: Udarbejdet behandlingsskema til vægge og træværk nyt og tidligere malet. Husk at bruge MBK/MBA typebetegnelser.

2. del: Udarbejdet behandlingsskema til vægge og træværk nyt og tidligere malet. Husk at bruge MBK/MBA typebetegnelser. I det afsluttende projekt skal du vise: 1. at du kan arbejde selvstændig 2. at du kan planlægge og tilrettelægge dit arbejde 3. at du kan overholde en deadline Endvidere skal du vise: 1. at du har et fagligt

Læs mere

Farvelære. Kvalifikationer der kan opnås. Tegning:

Farvelære. Kvalifikationer der kan opnås. Tegning: Farvelære Farveefterligning: I farvelære skal du arbejde med farveefterligning, som bygger på Johans Ittens farveteorier, disse farveteorier stiftede du bekendtskab med på rundforløbet, i faget farvelære.

Læs mere

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke.

Randers Malerskole. Grundforløbet Værktøjskasse 1, 2 og 3. Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Tema: Opgave for en person omkring et dekorationsprojekt på vægstykke. Mål: Målet med projektet er at du på en væg får prøvet at udføre en række forskellige malebehandlinger fra bundbehandlinger til slutbehandlinger,

Læs mere

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum

Praktikum. Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på. Eleven. Praktikum Praktikum Et samarbejde mellem eleven, virksomheden og skolen på 1. 2. 3. Hovedforløb. Eleven Praktikum Virksom heden Skolen Formålet med praktikum. Du skal i forbindelse med din praktiktid ude hos din

Læs mere

Tastevejledning Entré MalerKalk

Tastevejledning Entré MalerKalk I det følgende kan du se hvordan du anvender kalkulationsprogrammet Entré MalerKalk fra Danske Malermestre. Indholdsfortegnelse: 1. Genvejstaster: 2. Prislisteforståelse og diverse tillæg: 3. Kom i gang

Læs mere

Møde indkaldt af: Pia Schmidt Sted: på Lærerværelset i malerafdelingen 1. sal Milnervej 48, 3400 Hillerød

Møde indkaldt af: Pia Schmidt Sted: på Lærerværelset i malerafdelingen 1. sal Milnervej 48, 3400 Hillerød MØDEREFERAT Lokalt Uddannelsesudvalgsmøde for maler Torsdag den 17. december 2015, Kl. 12:00 Møde indkaldt af: Pia Schmidt Sted: på Lærerværelset i malerafdelingen 1. sal Milnervej 48, 3400 Hillerød Deltagere:

Læs mere

Ligeledes skal du have kode til elevplan udleveret. Her skal du have udfyldt din personlige uddannelsesplan og have den godkendt hos din lærer.

Ligeledes skal du have kode til elevplan udleveret. Her skal du have udfyldt din personlige uddannelsesplan og have den godkendt hos din lærer. EDB koder 1: Du skal have forklaret hvad det er for et forløb du har meldt dig til. Hvad skal der ske, og hvad kan du forvente er noget af det du skal have styr på. Du skal have udleveret koder til skolens

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Vejledning. Valgfrit specialefag. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger BYGNINGSMALER LOGBOG Elevens navn: : CPR-nr: CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i bygningsmalerfaget Velkommen

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Personalehåndbog i malerfaget Personalehåndbog i Malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen 4. udgave, 1. oplag Danske Malermestre 2012 Teksterne må kun kopieres og

Læs mere

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter.

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter. Under dette afsnit kan du lære at kende og benytte de mest nødvendige værktøjer til farvesætnings programmet Coloris. Skærmbilledet for Coloris ser således ud når du åbner for programmet (billedet kan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Ligeledes skal du have kode til elevplan udleveret. Her skal du have udfyldt din personlige uddannelsesplan og have den godkendt hos din lærer.

Ligeledes skal du have kode til elevplan udleveret. Her skal du have udfyldt din personlige uddannelsesplan og have den godkendt hos din lærer. Grundforløb Kreativt EDB koder 1: Du skal have forklaret hvad det er for et forløb du har meldt dig til. Hvad skal der ske, og hvad kan du forvente er noget af det du skal have styr på. Du skal have udleveret

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

3 Fagklasse. Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation

3 Fagklasse. Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation 3 Fagklasse Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Produktudvikling, produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Lærlingens navn: Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger VOGNMALER LOGBOG ens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger Velkommen som lærling i vognmalerfaget Velkommen som vognmalerlærling

Læs mere

Modul 1 (døren). Strygning, lakering, liste Dag 1 til 4

Modul 1 (døren). Strygning, lakering, liste Dag 1 til 4 Modul 1 (døren). Strygning, lakering, liste Dag 1 til 4 Indeholder Dør med liste og spejl Påfør et eller to lag(vandbaseret primer grundmaling) som kræves før påføring af den valgte slut emalje. Slib,

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE B. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser, i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER]

[CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET FLISER OG KLINKER] Intro Vælger du denne case, skal du arbejde med indretningen af vådrum. Et af de nye værelser i den gamle svinestald, skal indrettes til handicappede.

Læs mere

Privat. Er malermesterjvh.dk Udfyld formular og få et uforpligtende tilbud. Tilbyder malermsterjvh.dk Udfyld formular og få et uforpligtende tilbud.

Privat. Er malermesterjvh.dk Udfyld formular og få et uforpligtende tilbud. Tilbyder malermsterjvh.dk Udfyld formular og få et uforpligtende tilbud. Forside ERHVERV Tilbyder malermsterjvh.dk Er malermesterjvh.dk VELKOMMEN TIL MALERMESTERJVH.DK Vi har mange års erfaring og tilbyder løsninger på enhver form for malerarbejde både inde og ude. Vi arbejder

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. murer og flisemontør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. marts 2010 murer og flisemontør Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

FÅ STYR PÅ FARVERNE MED NCS

FÅ STYR PÅ FARVERNE MED NCS FÅ STYR PÅ FARVERNE MED NCS INDHOLD: Hvad er NCS 03 NCS Design Tools 04 NCS Exterior 06 NCS Farveprøver 08 NCS Glossy 09 NCS Colour Scan 2.0 10 NCS Øvelsesmateriale 11 Mix Trends 15 Mix Magazine 16 NCS

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling november 2012 folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling november 2012 folkeskolen.dk Bærbare Bøger Et undervisningsforløb i håndarbejde som valgfag i 8.-9.-klasse om»mærkelige og uvirkelige ting«. Af Liv Berger Madsen I forbindelse med mit bachelorprojekt om kreativitet i håndarbejde og

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3c Opgaver

Matematik på VUC Modul 3c Opgaver Blandede opgaver (1) 1: Tegningen viser tre byggegrunde, der skal sælges. a: Find arealet af grund nr. 1. b: Find arealet af grund nr. 2 c: Find arealet af grund nr. 3 d: Find omkredsen af hver af de tre

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 14/ juni 15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Design C Mette

Læs mere

Maleteknik og materialeforståelse /Spånplade- lak arbejde

Maleteknik og materialeforståelse /Spånplade- lak arbejde I denne opgave skal du arbejde med følgende emner: Opbygge en ubehandlet spånplade fra bund til finish, se opgave beskrivelsen s. 2 & 3 Klargøre en fyldningsplade Klargøre tidligere behandlet træværket

Læs mere

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

2. Fagklasse / Dekorative teknikker

2. Fagklasse / Dekorative teknikker Udvendig kabine 1. Kabinen afrenses indtil cementfiberpladen, på begge sider. 2. Væggene klargøres 3. Opsæt konsulenttapet på væggene, både udvendigt og indvendigt, samt på udvendig side af dørpladen.

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution HF VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Design C TBN og RF Hold

Læs mere

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D.

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet er forholdsvis avanceret, men alligevel enkelt at bruge. Der er mange muligheder, men også mange hjælpemuligheder

Læs mere

Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006

Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006 Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006 Dato Indhold/opgave Lektie Kompetence 17.08 Intro til faget via forskellige billedudsnit http://fc.nrsbgym.dk/~lf/2006aby/intro Erik Hagens: Vinterbanen

Læs mere

Center for Bygningsrestaurering

Center for Bygningsrestaurering Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i foråret 2010 Vådrum Anvendelse af love og regler: 2 dage fra den 11-01 2010 til den 12-01 2010 AMU-nr. 44623 Deltagerne

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg

Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Brobygning 10. kl. Bygge & anlæg Bygningsmaler Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE

VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE VEJLEDNING FOR MØBELSNEDKERNE OG BYGNINGSSNEDKERNES SVENDEPRØVE UDFØRT SOM HELHEDSORIENTERET PROJEKTOPGAVE Snedkerfagets Fællesudvalg 1 Generelt om projektsvendeprøven Projektsvendeprøven består af et

Læs mere

Personalehåndbog. Spot Installation A/S.

Personalehåndbog. Spot Installation A/S. 1 Personalehåndbog. Spot Installation A/S. Uplandsgade 56 2300 København S. Telefon 35433442 2 Indholdsfortegnelse. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse. 3. Velkommen. 4. Telefonliste. 5. Organisation. 6.

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet?

Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks nye værelser - maling eller tapet? Emmas og Frederiks familie skal flytte til et nyt hus. De har fået lov til at bestemme, hvordan væggene på deres værelser skal se ud. Emma og Frederik

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9017 afs. 1 HUMLEHAVEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 21. august 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. 5. Vedligeholdelse af den til boligen

Læs mere

Side. Side. Side. Side. Side GÆT. FIND disse billeder på side 4 17 og skriv. Quizzer Side

Side. Side. Side. Side. Side GÆT. FIND disse billeder på side 4 17 og skriv. Quizzer Side Lær ommode Mode handler om, hvad man har på, og hvordan man har det på. Tøjdesignere går mange år i skole. På de næste sider kan du lære noget om farver, kollektioner og mønstre. GÆT om oplysningerne i

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk

Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55. www.jskriver.dk 99 Tomsagervej 23-8230 Åbyhøj - Tlf. 86 19 55 www.jskriver.dk VED ANSÆTTELSE Aflevering af hovedskattekort. Oplysning om bankkonto: reg. nr. konto nr. Rygning: Rygning er ikke tilladt på værkstedet når

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Opgave 1 - Komposition og mellemrum Opgave 1 tager udgangspunkt i de tre ting, som du har medbragt. Du skal betragte, arrangere og tegne tingene.

Opgave 1 - Komposition og mellemrum Opgave 1 tager udgangspunkt i de tre ting, som du har medbragt. Du skal betragte, arrangere og tegne tingene. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen Opgave 1 Optagelsesprøve til arkitektuddannelsen 2017 Lørdag den 20. maj kl. 9 12 Velkommen til optagelsesprøven

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9001 afs. 1 STATIONSPARKEN Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmødet den 7. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. Udlejer vedligeholder de malede overflader

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel)

Konklusion. Malerfagets Behandlingsanvisning. Visuel registrering af overfladen. Algevækst 1. Intakt. Malingfilmen (øverste halvdel) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 KØBEHAVS MALERLAUGS VIDUESPROJEKT II I SAMARBEJDE MED DATEA SMEDEHOLM 10 2008 Konklusion Tilstanden af vinduerne år tre efter malerbehandlingen, kan læses i koderne på

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Opgørelse og vurdering af

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

lys I ElEGANT DESIGN

lys I ElEGANT DESIGN l ED YS I LEGANT ESIGN Micro-line 6 mm Størrelser: 1m og 2m længder, større kan skaffes. Fastgørelse: med beslag eller dobbeltklæbende tape. Overflade: Fås i rå eller anodizid overflade. Micro-line 6 mm

Læs mere

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset.

Byggevejledning. Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Parcelhusvej 1 og 3 Byggevejledning Læs venligst hele byggevejledningen inden du starter med at samle huset. Huset du ser i vejledningen er Parcelhusvej 1, men fremgangsmåden er den samme til Parcelhusvej

Læs mere

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92

Matematik på VUC Modul 2 Opgaver. Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92 Geometri Længdemål...83 Tegninger...84 Areal og omkreds...85 Målestoksforhold...89 Mønstre med mere...92 Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul 2,8 - geometri Side 82 Længdemål

Læs mere

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads

APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads 1 APV-undersøgelse til en stor arbejdsplads Over 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne Prioriteringsværktøj Prioriteringsværktøj

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Hovedforløbet. Bygningsmaler. Randers Tekniske Skole

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Hovedforløbet. Bygningsmaler. Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Hovedforløbet Bygningsmaler Randers Tekniske Skole Marts 003 INDLEDNING...4 KVALITET...4 DEL : MÅL OG RAMMER I HOVEDFORLØBET...5 Formål...5 Mål...5 Faglig kvalificering...5 Personlig

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word).

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Bygge-/Anlægsområdet og -Industri 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion mv. Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 4268-3 Dekorationsteknikker (AF) 21-08-2013 og

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

VARIGHED: KORT FORLØB. Lav ET SOL SEJL. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: KORT FORLØB. Lav ET SOL SEJL. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: KORT FORLØB Lav ET SOL SEJL Lav ET SOL SEJL Til læreren Varighed: Kort forløb Tidsestimat: 3 dobbeltlektioner Dine elever i 4., 5., 6. og 7. klasse kan i et kort forløb designe og sy deres eget

Læs mere

2. Hovedforløb Bygningsstruktør

2. Hovedforløb Bygningsstruktør 2. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - Kloak - Kloakering opdeles i en teoretisk og praktisk del, vekslende mellem praktisk, samt teoretiske opgaver. Efter en teoretisk gennemgang af love og regler, skal

Læs mere

Håndværk, kunst og design

Håndværk, kunst og design Linjens formål: At give eleven en oplevelse af glæden ved noget selvskabt individuelt og i samarbejde med andre. At styrke elevens kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem forskellige udtryksmidler

Læs mere

Brobygning 10. kl. Bygge og anlæg. Maler. Navn: Skole:

Brobygning 10. kl. Bygge og anlæg. Maler. Navn: Skole: Brobygning 10. kl Bygge og anlæg Maler Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i, hvordan det

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI]

[CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET ENERGI] Intro I denne case skal du arbejde med renovering af laden. Bygherren skal tage stilling til, om laden skal have den helt store tur, med henblik på at optimere

Læs mere

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html The GIMP The GIMP er et gratis grafikprogram som kan hentes på nettet. Alle nye opdateringer af programmet bliver lagt på nettet, så snart de er færdige. Tilbehør (bl.a. særlige funktioner) kan også hentes

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Indledning. Hvad er formålet med at lave en god rendering?

Indledning. Hvad er formålet med at lave en god rendering? DK 12.10.2012 Indledning Hvad er formålet med at lave en god rendering? Indledning Er der nogen retningslinjer eller tips som vi kan følge, for at forbedre renderings kvaliteten? Indledning Retningslinjer

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler Optagelsesprøve 2015 : lørdag den 30.05.2015 kl. 13-17 Opgave 2: Beboerne i Ersilia Optagelsesprøve 2015 : lørdag den 30.05.2015 kl. 13-17 Opgave 2: Beboerne i

Læs mere

Geogebra Begynder Ku rsus

Geogebra Begynder Ku rsus Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Geogebra Begynder Ku rsus Kompendiet indeholder: Mål side længder Mål areal Mål vinkler Vinkelhalveringslinje Indskrevne cirkel Midt normal Omskrevne cirkel Trekant

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning VARDE BSB AFDELING 9003 afs. 4 LYSNINGEN & ORTENVEJ Vedligeholdelsesvejledning Godkendt på afdelingsmøde den 12. juni 2001. 1 V Særlig udvendig vedligeholdelse 1. 2. 3. 4. 5. Vedligeholdelse af den til

Læs mere

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel.

På min hjemmeside under Libre Draw finder du nederst en skabelon Skabelon med 2 spalter. Det er den vi skal bruge i dette eksempel. Side 1 Mange kender programmet Microsoft Publisher hvor man sætte forskellige ting op i, blade, skrivelser, sange m.m. Libre Office Draw der er en del af den gratis LibreOffice pakke kan noget i samme

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

2 Fagklasse. Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation

2 Fagklasse. Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation 2 Fagklasse Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Bygningsmaler Uddannelsesfa Anlæg, byggeri og installation milie Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Arbejdsmiljø Projekt : Malerfirma

Læs mere

Vedligeholdelses- standard

Vedligeholdelses- standard Sorgenfrivang II Side 16 af 32 Vedligeholdelses- standard Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere