Referat af Ordinær Generalforsamling år Ejerforeningen Marstalsgade 42

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42"

Transkript

1 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere: St.th. Ditte Poulsen St.tv. Christoffer Arhøj 1.tv. Henriette Victor 2.tv. Pia Rothe 3.th. Maria Tietze 3.tv. Kim Hansen 4.th. Nina Sonne og Rune Bundgaard-Jørgensen 4.tv. Kirsten & Claus Sonne, ejer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 5. Valg af formand 6. Valg af bestyrelse a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer b. Valg af 2 suppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Indkomne spørgsmål/forslag: a. Isolering af loftet i cykelkælderen /st.th.) b. Døren til mellemgangen (st.th.) c. Hoveddørens lås kan låses op med forskellige nøgler (st.th.) 9. Status på kælderen efter vandskaden 10. Reparation af badeværelsesfaldstammen og rensning 11. Erstatning af lånt affugter i forbindelse med skybruddet den 2. juli Arbejdsdag, tidspunkt og opgaver, bl.a. maling af vinduer på bagtrappen 13. Skal prisen for en vask stige efter, at vi har fået ny maskine? 14. Eventuelt

2 Ad 1. Valg af dirigent Claus Sonne, blev valg som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og var lovlig. Herefter overgik man til behandling af de enkelte punkter i dagsordenen. Ad 2. Valg af referent Kirsten Sonne blev valgt som referent. Ad 3. Formandens beretning Pia Rothe, formand, bød velkommen til nye beboer: Kim, Katrine og Thea på 3. tv. samt Michelle og Sidsel på 4. tv og gennemgik årets hændelser, som følger: Skybrud juli 2011 Skybruddet den 2. juli sidste år gav stor vandskade på både inventar og kælder det, der blev renoveret/lavet, behandles senere på dagsordenen, så det skal vurderes, om vi skal have sparet sammen til en kælderrenovering! Vinduer ved bagtrappen tog skade i regnen Flere af vinduerne på bagtrappen stod åbne sidste sommer og havde udvidet sig, sikkert pga. den megen regn, så de kunne ikke lukkes, da det blev koldere i vejret. Vinduesrammerne + døren fra gården ned til mellemgangen er blevet høvlet til af en snedker, nu mangler vinduesrammerne bare at blive malet. Skift af stoppet badeværelsesafløb Der har igen været et stoppet badeværelsesafløb hos Christoffer, st. tv., og VVS Hetland, der blev tilkaldt, sagde, at vi skal have skiftet bl.a. et revnet kloakrør, hvilket skal gøres snarest muligt. Vores forsikring dækker desværre ikke denne skade. Lås og dør til gaden og håndtag er repareret Vi har fået repareret låsen og døren fra gaden ned til mellemgangen. Samtidig fik vi også sat et nyt håndtag på døren fra mellemgangen ind til bagtrappen, da håndtaget var gået i stykker, så døren ikke kunne åbnes. Alle beboer opfordres til at sige til bestyrelsen, hvis man opdager sådan en skade eller selv tage aktion og kontakte en håndværker. Knækket nøgle i lås I løbet af året har vi også haft en låsesmed ude og fjerne en knækket nøgle i låsen på hoveddøren! Jeg opdagede det en aften, hvor jeg kom hjem og ikke kunne åbne døren. Når sådan et uheld sker opfordres den skyldige til at tage action, og ikke lade sin nabo stå med problemet en sen aften Fælles arbejdsdag Alle arbejdsopgaver på arbejdsdagen er blevet udført. Åben hoveddør Hoveddørene på bag- og hovedtrappen står af uforklarlige årsager af og til åbne, især på bagtrappen. Henriette har sat en seddel op på bagtrappen, hvilket foreløbig ser ud til at have hjulpet.

3 Stol på tørreloftet er væk Kim og Katrine havde en stol stående på tørreloftet, den er nu væk. Er der nogen, der har lånt den? Bedes returneret snarest muligt Rod på bagtrappen Jeg synes, at der af og til står lidt for mange ting + affaldsposer på bagtrappen. Det kan være svært at komme forbi, når man skal ned af trappen, og det er også besværligt, når der skal gøres rent. Alle til mødet var enige om, at rod på bagtrappen skulle fjernes - også af hensyn til brandsikkerheden. Magneter forsvinder Til sidst ville formanden gerne høre om nogen ved, hvem der samler på magneter? Flere gange er magneterne på opslagstavlen blevet fjernet, og enten ligger opslagene så på gulvet eller også er de væk det virker meget underligt! Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab Det blev sidste år besluttet, at Maria, 3.th., skulle overtage kassererjobbet i løbet af 2011 fra Rune, 4.th. Maria oplyste, at hun først for 3 uger siden fik adgang til bankkonti og at Rune har hjulpet med regnskabet. Rune gennemgik derfor regnskabet for 2011, der så positivt ud, hvorfor han foreslog, at vi fortsætter, som vi gør nu uden ændringer af satser for fællesudgifter m.v. Kim, 3.tv., spurgte til posten for Kapel TV i regnskabet, og om vi er stavnsbundet til det. Det blev aftalt, at Kim undersøger, om der er bedre og billigere muligheder for Kapel TV. Regnskab blev godkendt med det forbehold, at revisor, Claus 4.tv., manglede endelig revision og afstemning med bankkonti, da opgørelser pr endnu ikke var sendt til revisor. Ad 5. Valg af formand Nina, 4.th., blev valgt som ny formand. Christoffer, st.tv., ville gerne bistå som næstformand. Dette blev godkendt, idet der er mange opgaver forbundet med formandsposten. Man blev tillige enig om, at der fremover skulle ske en større fordeling af de nødvendige opgaver og ansvar, som pålægges ejerforeningen, og Rune fremkom med en opgavefordelingsoversigt, som beskrives under punktet Eventuelt. Ad 6. Valg af bestyrelse a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Maria, 3.th. Pia, 2.tv. Henriette, st.tv. b. Valg af 2 suppleanter Ditte, st.th. Anna, 1.th. Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Suppleant Suppleant.

4 Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Claus, 4.tv., fortsætter som revisor. Der vurderes ikke at være behov for revisorsuppleant. Ad 8. Indkomne spørgsmål/forslag: a. Isolering af loftet i cykelkælderen /st.th.) Det blev besluttet, at isolere synlige rør ved den fælles arbejdsdag Ditte, st.th., fortalte, at hun havde været syg på samme tid hver vinter alle de 3 år, hun havde boet i lejligheden årsag kunne være skimmelsvamp. Ditte tjekker op på skimmelsvamp. b. Døren til mellemgangen (st.th.) Døren er lavet iflg. Pia, 2. tv. c. Hoveddørens lås kan låses op med forskellige nøgler (st.th.) Ditte, st.th., tjekker hvad det vil koste at skifte nøglesystemet. Ad 9. Status på kælderen efter vandskaden Pia, 2.tv. kom med følgende status på renovering af kælderen efter skybruddet den (betalt af Codan): Umiddelbart efter vandskaden, blev kælderen og vaskemaskine + tørretumbler desinficeret. - Tørretumbleren er blevet repareret, bl.a. er tromlen blevet skiftet. - Vi har fået kr. fra Codan til reparation af vaskemaskinen, men da den gamle var omkring 10 år besluttede bestyrelsen at købe en ny. Den kan vaske op til 8 kg tøj og er i beregnet til at kunne vaske 3 vask(e) pr. dag i x antal år. Da denne maskine er større end den gamle, har vi også fået lavet en større sokkel. - Fyret er blevet efterset og trykbeholderen, der var væltet, er blevet rejst op. - Døren fra gården ned til mellemgangen var vandskadet og er blevet høvlet til af en snedker. - En taksator har været ude og se på skaderne på selve kælderen. Han mente, at der ikke var skade på kælderrummene, så derfor er det kun cykelkælderen og væggene op til ca. 1 meters højde, der er blevet malet. Pia, 2.tv., vil tjekke om cykelkælderen kan laves bedre/om den er ok. Ad. 10. Reparation af badeværelsesfaldstammen og rensning Det blev aftalt, at Maria, 3.th., undersøger om forsikringen dækker og Pia, 2.tv. sætter opgaven i gang. Ad. 11. Erstatning af lånt affugter i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011 Kim, 3.tv. og Pia, 2.tv. skaffede en stor industriel maskine til affugter af kælderlokalerne. Desværre blev denne stjålet. Sagen er meldt til politiet og man har prøvet at få den dækket af Codan, men uden held. Det blev besluttet at betale i erstatning for maskinen kr Ad. 12. Arbejdsdag, tidspunkt og opgaver, bl.a. maling af vinduer på bagtrappen Det blev besluttet, at vores ejerforening skal have en fast dag til den årlige fælles arbejdsdag, således at denne dato kan noteres i alles kalender - med det håb, at flere kan være med på den fælles arbejdsdag. Den faste arbejdsdag er sat til den sidste lørdag i august! Alle bedes notere denne dato som i 2012 er den 25. august. Der var forslag om, at der skulle laves en fælles gril-hygge-aften den 25. august Nina, 4.th., sætter en seddel op med forslag til arbejdsopgaver Giv eventuelle forslag til Nina snarest muligt.

5 Ny formand, Nina, 4.th. sender en opdateret mail-adresseliste ud til alle Er der ændringer, bedes disse sendes til Nina. Ad. 13. Skal prisen for en vask stige efter, at vi har fået ny maskine? Det blev besluttet, at prisen pr. vask skal fortsætte med kr. 20,-. Punktet tages op næste år for at se, hvordan det økonomisk hænger sammen. Ad. 14. Eventuelt Cykelskilt på væg. Kirsten, 4.tv., foreslog skilt opsat på husets væg med Henstilling af cykler forbudt fjernes uden ansvar, ligesom flere af de andre bygninger har (bemærk betydelig forskel, der hvor der er skilt). Årsag: For at undgå, at nabo sætter deres cykler foran nr. 42 og for at undgå alle de cykler, der vælter rundt og spærre for nedgang til vores kælderrum. Forslaget blev nedstemt I stedet tilbød Rune, 4.th., at sætte rød sløjfe på alle cykler i cykelkælder, således at de cykler, der ikke bruges/har en ejer i huset nr. 42, kan blive fjernet. Rune sætter en seddel op på opslagstavlen, når sløjferne er sat op - Derfor, tjek om din cykel har en rød sløjfe på og fjern denne straks, du ser den. Rør-Isoleringsskåle Kim, 3.tv., vil indhente tilbud på Rør-skåle til brug for isolering af de synlige rør i kælderen. Roser ved indgang - pasning Kirsten, 4.tv., vil klippe roserne ved indgang Henriette, 1.tv., tjekker op på gødning og vanding Maria, 3.th., foreslog som kasserer, at få ekstern hjælp til basis opgaverne vedrørende regnskabet. Maria tjekker op og indhenter tilbud Fordeling af ejerforeningens ansvar og arbejdsopgaver Det har været omfattende, at alle henvendelser omkring ejendommens problemer og spørgsmål som regel altid gik til Formanden. For at undgå belastningen på enkelt personer, blev man enig om at få aftalt en fordeling, således at der ikke var tvivl om, hvor man som beboer skulle henvende sig med spørgsmål m.v. Følgende fordeling er nu aftalt: Ejendomsmægler henvendelser Yousee TV Hjemmeside Indflytning Hetland / AS Henriksen Gårdlaug Nøgler/pærer/dør/røgalarmer Rune, 4. th. Rune, 4. th. Claus, 4. tv. Christoffer, st. tv. Pia, 2. tv. Christoffer, st. tv. Henriette, 1. tv. Nærværende referat er godkendt af: Formand Nina Sonne: Referent Kirsten Sonne:

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor.

Med følgende dagsorden: 4) Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor. Referat fra generalforsamlingen I Grundejerforeningen Ådalsparken den 21.juni 2012 Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere