Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt

2 4. januar 004 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt. Indledning.. Beskrivelse og afgrænsning af specialet. Specialet omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i øre-næse-bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, bronkier, spiserør og halsens bløddele, inklusive glandula thyreoideas kirurgiske sygdomme samt ansigtstraumatologi. Indenfor samtlige områder foregår desuden såvel eksperimentel som klinisk forskning. De væsentligste sygdomsgrupper er: Akutte og kroniske infektioner samt allergisk betingede sygdomme i øre-, næse- og halsområdet samt komplikationer til disse lidelser. Neurologiske lidelser i hoved-halsområdet med speciel vægt på kranienerver, herunder især høre- og balancenerver. Benigne og maligne tumorer i hoved-halsområdet. Lidelser, der kræver endoskopisk diagnostik og behandling i larynx, trachea, bronkier og oesophagus. Medfødte lidelser og akutte traumer i hoved- og halsområdet. Audiologi er et ekspertområde indenfor oto-rhino-laryngologi. I hvert amt findes der en høreklinik. Øre-, næse- halsspecialet er generelt karakteriseret ved at omfatte en lang række kliniske subspecialer og at have en bred berøringsflade og samarbejde med en række andre kliniske afdelinger: Onkologisk Afdeling (Radiumstationen), neuroafdelingerne (Neuromedicinsk og Neurokirurgisk Afdeling), lungeafdelingerne (Lungemedicinsk og Thoraxkirurgisk Afdeling), Kæbekirurgisk Afdeling, Øjenafdelingen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Børneafdelingen samt Tale- og Høreinstituttet... Organisatorisk status for øre-, næse- og halsspecialet i Nordjyllands Amt. Der findes i Nordjyllands Amt en funktionsbærende øre-næse-halskirurgisk enhed fysisk beliggende på Aalborg Sygehus og Sygehus Vendsyssel (Hjørring Sygehus). Den funktionsbærende enhed har ledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Aalborg Sygehus er en del af Århus Universitetshospital. Den funktionsbærende enhed har landsdelsfunktion for hele Nordjyllands Amt og dele af Viborg Amt tilsammen med et befolkningsunderlag på i alt indbyggere. Nordjyllands Amt s indbyggertal udgør ca indbyggere. Enhedens normerede sengepladser er 30 i Aalborg samt 4 heldøgns- og deldøgnssengepladser i Hjørring.

3 Der modtages årligt ca..750 patienter til indlæggelse. Den ambulante aktivitet udføres i enhedens ambulatorier og omfatter ca..500 ambulante konsultationer (Aalborg). Der udføres ca..400 operationer i stationær regi og ca. 550 i ambulant regi. På afdelingen i Hjørring udføres elektiv kirurgi og ambulant virksomhed i forbindelse hermed. Der udføres ligeledes tilsyn fra Hjørring Sygehus s øvrige afdelinger. Der er ingen akut funktion i Hjørring, og den kirurgiske aktivitet er derfor selekteret til operationer med få postoperative komplikationer. Ved eventuelle komplikationer skal patienterne transporteres med ambulance til Aalborg. Afdelingen i Hjørring betjenes således af læger ansat i den funktionsbærende enhed og som er tilhørende i Aalborg, og som således har udetjeneste i Hjørring. Afdelingen i Hjørring har fast plejepersonale og sekretariat. Fysiske rammer: Afdelingen i Aalborg består af øre-næse-halsoperationsgang med 3 operationsstuer samt øre-næse-halsambulatorium. Disse er sammen med læge-, sygeplejerske- og sekretærkontorer beliggende i den gamle hovedbygning, Aalborg Sygehus Syd. Den tilhørende sengeafdeling er beliggende på 7. sal i den ny hovedbygning (højhuset). I Hjørring disponeres over operationsstuer samt ambulatorium beliggende i stueplan. De 4 stationære og dagkirurgiske sengepladser er beliggende på 6. sal. Stabsstruktur: Overlæger uden vagt: (heraf ledende overlæge). Overlæger med vagt: 6. Afdelingslæger: ( vakant).. reservelæger:. Reservelæger: 5 ( kursusreservelæger og 3 introduktionsreservelæger). Når den nye videreuddannelse er fuldt implementeret vil der være 7 reservelægestillinger (4 introduktionsreservelæger og 3 reservelæger i tidlig hoveduddannelse) Der udføres kirurgisk indgreb indenfor alle områder af vores speciale både på basis- og landslandsdelsniveau. Hoved-hals-/tumorkirurgi: Der udføres benign og malign tumorkirurgi i hoved-halsområdet. Herunder en høj kirurgisk aktivitet indenfor thyreoidea- og parathyreoideakirurgi. Der udføres ikke større rekonstruktive indgreb efter cancerkirurgi indbefattende frie lapper etc., som kræver plastikkirurgisk ekspertise. Næse-bihulekirurgi: Der udføres et stort antal septum- og septumrinoplastikker samt endoskopisk næsebihulekirurgi, herunder også malign næse-bihulekirurgi. Der udføres også i mindre omfang operationer for enkelte kongenitte misdannelser i næse-bihuleområdet. Næsedeformiteter efter læbe-kæbe-ganespaltemisdannelser henvises til Århus.

4 Behandlingen af juvenile angiofibromer henvises til Odense. Øre-/mellemørekirurgi: Der udføres operation for kongenitte misdannelser af ydre øre, herunder aures alatae samt kongenitte øregangsatresier. Der udføres et stort antal otokirurgiske indgreb, herunder stapeskirurgi. Ansigtstraumatologi: Afdelingen varetager sammen med Kæbekirurgisk Afdeling ansigtstraumatologien i Nordjyllands Amt. Uddannelse: Aalborg Sygehus lægger stor vægt på et godt uddannelsesmiljø på alle kliniske afdelinger. Øre-Næse-Halsafdelingen har tradition for et godt klinisk uddannelsesmiljø. Der er endvidere god mulighed for deltagelse i kurser etc. Forskning: Afdelingen har igennem mange år haft en vis tradition for klinisk forskning. I de senere år har der været en relativ stor forskningsaktivitet både klinisk og basalt inden for mellemørepatofysiologi og mekanik. Aalborgafdelingen, som har akut funktion for hele Nordjyllands Amt, har 5-skiftet forvagtslag fra bolig og 0-skiftet bagvagtslag fra bolig. Audiologi: I den funktionsbærende enhed indgår også den audiologiske funktion. Audiologisk Afdeling er fysisk beliggende på Havrevangen, Vejgaard samt med en mindre enhed på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Afdelingen er besat med overlæger og uddannelseslæge. Der henvises i øvrigt til særskilt uddannelsesprogram fra Audiologisk Afdeling. Den funktionsbærende øre-næse-halskirurgiske enhed i Nordjyllands Amt deltager både som funktionsbærende enhed og som højtspecialiseret enhed i uddannelsen af øre-næse-halslæger. Der er planlagt uddannelse på følgende niveauer: Introduktionsreservelæge. Tidlige hoveduddannelse (kursusreservelæge). Audiologi (reservelæge). Sen hoveduddannelse (. reservelæge). Praktiserende øre-næse-halslæger: Der er praktiserende øre-næse-halslæger i Nordjyllands Amt. 7 i Aalborg. i Frederikshavn.

5 i Hjørring. i Brønderslev. i Hobro.. Uddannelsens enkelte elementer. Introduktionsuddannelsens formål. Den uddannelsessøgende læge skal indenfor måneders ansættelse introduceres til specialet og opnå de i målbeskrivelsen angivne kompetencer, som giver et bredt, basalt, teoretisk og klinisk erfaringsgrundlag... Praktisk gennemførelse, vejledning og evaluering. Uddannelsen tilrettelægges i henhold til fagets målbeskrivelse og indstilling fra Nordregionens uddannelsesudvalg. Der udpeges en klinisk vejleder for den uddannelsessøgende læge. Den kliniske vejleder har ansvar for at introducere den uddannelsessøgende i afdelingen samt i forbindelse med introduktionssamtalen at tilrette det generelle uddannelsesprogram sammen med den uddannelsessøgende. Vejlederen har sammen med den uddannelsessøgende læge ansvar for, at samtalesystemet bestående af introduktionssamtale, flere justeringssamtaler samt slutevalueringssamtale bliver gennemført. De forskellige samtalers indhold fremgår af samtaleskemaerne, som skal udfyldes. I uddannelsen anvendes de læringsstrategier, læringsrammer og evalueringsstrategier, som er angivet i målbeskrivelsen. Såfremt der er angivet flere alternative strategier eller rammer, er der frihed til at anvende den strategi, som i den aktuelle situation findes bedst..3 Teoretisk viden. Den teoretiske viden skal minimum være på niveau med specialets officielle lærebog (øre-, næse-, mund- og halssygdomme, Otto Jepsen og K. A. Thomsen, Munksgaards Forlag). Den uddannelsessøgende læge har endvidere adgang til en række internationale fagbøger indenfor specialets forskellige ekspertområder samt en række internationale tidsskrifter. Ovenstående materiale forefindes på afdelingens bibliotek/konferencerum. Den uddannelsessøgende læge har således mulighed for at udvide sin teoretiske viden indenfor specialet ved selvstudium samt ved deltagelse i afdelingens daglige konferencer, hvor konkrete problemstillinger vedrørende de indlagte patienter bliver gennemgået. Det har desuden i en årrække været tradition, at der bliver afholdt faglige aftenmøder for afdelingens læger -3 gange om året. Her gennemgås tidsskriftlitteratur, forskningsprojekter fremlægges, udvalgte aktuelle emner diskuteres og kongres- og videnskabelige møder, som afdelingens læger har deltaget i, refereres. De uddannelsessøgende læger vil ved disse møder af de uddannelsesansvarlige blive pålagt at fremlægge faglige emner. Bortset fra i ferieperioder er der hver tirsdag morgen fra kl enten undervisning for Øre-Næse-Halsafdelingens læger eller staffmeeting.

6 Staffmeeting foregår i det store auditorium på Aalborg Sygehus Syd hver anden tirsdag og er tilgængeligt for alle sygehusets læger. De øvrige tirsdage er der intern undervisning for Øre-Næse-Halsafdelingens læger i konferencerummet. Her vil afdelingens egne speciallæger undervise, men der vil også blive indhentet eksterne undervisere fra sygehusets øvrige afdelinger, og endelig vil de uddannelsessøgende, som et led i deres uddannelse, også blive pålagt undervisning i emner, som de selv har interesse i. Undervisningsprogram vil foreligge forud for hvert semester. Endelig vil der ca. gange om året blive afholdt møde i Nordjysk Otolog Klub, som er et fagligt diskussionsforum bestående af Øre-Næse-Halsafdelingens læger samt amtets praktiserende speciallæger. Der vil ved disse møder ofte være indhentet interne undervisere, men Øre-Næse- Halsafdelingens læger bidrager også med fagligt og organisatorisk indhold til disse møder. Møderne bliver traditionelt afsluttet med socialt samvær. Afdelingen ligger således stor vægt på et godt samarbejde med de praktiserende speciallæger i amtet..4 Klinisk arbejde. Det daglige kliniske arbejde vil bestå af indføring og deltagelse i afdelingens basale funktioner. Den kliniske (bedside) undervisning vil foregå hovedsageligt i dagarbejdstiden, men også i vagttiden, hvor de fleste akutte patienter bliver indlagt. I dagarbejdstiden vil den uddannelsessøgende læge aktivt deltage i øre-, næse- halsanamneseoptagelse og klinisk undersøgelse i forbindelse med forundersøgelse/journalskrivning. Han/hun vil også deltage i og selvstændigt udføre klinisk kontrol af opererede patienter, gå stuegang samt blive oplært i at udføre de diagnostiske og terapeutiske procedurer, der er anført i kompetencebeskrivelsen. Selve arbejdstilrettelæggelsen er vedtaget i fællesskab af afdelingens fastansatte speciallæger. Der foreligger således en ugeskabelon, hvor de forskellige speciallæger og afdelingens uddannelsessøgende yngre læger har faste tildelte funktioner. Funktionerne er opdelt i stuegang, operationsaktivitet på operationsstue, eller 3, ambulatoriefunktion, tjeneste på Radiumstationen samt funktion på Øre-Næse- Halsafdelingen i Hjørring. Disse skemaer vil til enhver tid være udfyldt 6-8 uger frem i tiden. Dvs., at hver læge kender sin nøjagtige funktion 6-8 uger frem. I dette system vil en af afdelingens uddannelsessøgende læger ofte stå sammen med en af afdelingens speciallæger, enten på en ambulatoriestue eller på operationsstue. Dette er aftalt for, at den uddannelsessøgende læge kan få maksimal supervision og vejledning under disse tjenester. Gennem ovenstående system har den uddannelsessøgende selv mulighed for at påvirke, hvilke patienter han/hun ønsker at operere ved at henvende sig til visiterende sekretær, som så kan booke specielle ønsker ind til den enkelte uddannelsessøgende læge. Hver dag kl er der klinisk konference, hvor afdelingens program for næste dag bliver fastlagt og hvor stuegangen gennemgås. Disse konferencer har også en ikke helt ringe uddannelsesmæssig værdi.

7 I vagttiden vil arbejdet bestå i modtagelse, herunder diagnostik og eventuel behandling af akut henviste patienter, samt at tage sig af problemer med indlagte, herunder nyopererede patienter. De kompetencer, som forventes opnået i ansættelsen fremgår af afsnit 4..5 Fokuseret ophold. Der indgår ingen fokuserede ophold i introduktionsuddannelsen..6 Administrativ uddannelse. Den uddannelsessøgende skal være fuldt orienteret om vagttilrettelæggelse og have kendskab til samarbejde med offentlige myndigheder, som fx. politi, embedslæger og sociale myndigheder, herunder udfyldelse af attester og erklæringer til forsikringsselskaber. Der skal gives instruktion i afdelingens regler for samarbejde med myndigheder og presse..7 Forskning. Der kan være mulighed for deltagelse i mindre forskningsopgaver..8 Undervisning. Der er gode muligheder for, at de uddannelsessøgende kan deltage i kurser etc. Der vil så godt som altid blive givet tjenestefrihed og som regel også økonomisk hjælp til rejse og kursusafgift. Det forventes, at lægen deltager i de tværfaglige kurser, som Nordregionen afholder. Som ovenfor nævnt tilstræbes det, at de uddannelsessøgende læger selv prøver at undervise ved en af afdelingens interne undervisningsseancer tirsdag morgen..9 Holdning og etik. Den uddannelsessøgende skal tilegne sig forståelse af fagets etiske aspekter og udvikle en etisk forsvarlig holdning til patienterne og deres behandling. Den uddannelsessøgende skal vejledes i patientinformation, både mundtligt og skriftligt, vedrørende planlagte undersøgelser og deres konsekvenser, påtænkt behandling og risiko ved denne samt prognose. Den uddannelsessøgende skal vejledes i holdning overfor pårørende og omgang med patienter med terminale lidelser. 3. Introduktion 3. Introduktion til sygehuset og afdelingen. De første 5 hverdage er afsat til introduktion. Dag : Afdelingsintroduktion modul A. Dag : Fælles introduktion: Modul : Forskning. Modul : Uddannelsesmuligheder. Modul 3: Beredskabsplaner. Dag 3 (altid onsdag): Central introduktion. Dag 4: Afdelingsvis introduktion modul B.

8 Dag 5: Afdelingsvis introduktion modul B. Der henvises i øvrigt til detaljeret program for ovenstående introduktion, som tilsendes den uddannelsessøgende før ansættelsen. Den nyansatte introduktionsreservelæge vil være vagtfri den første uge af ansættelsen. 3. Bilag, som fremsendes til den uddannelsessøgende før ansættelsen Velkomstbrev. Uddannelsesprogram. Samtaleskema. Introduktionsprogram for yngre læger. Program for afdelingsvis introduktion (modul A og B). Vagtskema med angivelse af dato for første vagt. Navn på klinisk vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge.

9 4. Beskrivelse af de kompetencer, som forventes opnået under introduktionsuddannelsen på Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdelingen Nordjyllands Amt. Mål Konkretisering af mål Lærings-strategi Evalueringsstrategi Efter endt introduktionsuddannelse skal lægen kunne: Gerne nået i kvartal: Medicinsk ekspert: Skrive en basis oto-rhinolaryngologisk journal og opstarte relevant udredningsprogram Anvende basale incisions-, suturerings- og hæmostaseteknikker ukompliceret inflammation og infektion af ydre øre og øregang. ukomplicerede traumatiske affektioner af ydre øre og øregang herunder fremmedlegeme og obturerende cerumen Diagnosticere traumatiske trommehindetilstande ukomplicerede infektiøse tilstande samt inflammatoriske lidelser i trommehinde og mellemøre Identificere simple hørenedsættelser Identificere vestibulær udløst svimmelhed Optage relevant anamnese Foretage en oto-rhinolaryngologisk undersøgelse, herunder Otomikroskopi Neuro-otologisk undersøgelse Finnålsaspiration Biopsitagning fra direkte tilgængelige slimhinder Rhinoendoskopi Fleksibel pharyngolaryngoskopi Oprense øregang Ilægge meche Anvende Zaufals hage Anvende cerumenslynge Anvende øreskylning Bandagere ydre øre Foretage paracentese Foretage tubulation Baseret på anvendelse af Rinne, Weber og audiogram rubricere en hørenedsættelse som konduktiv, perceptiv eller en blanding. Anvende Bartels brille Redegøre for typiske symptomer Audit og Audit og Audit og

10 Diagnosticere deformiteter af ydre næse og septum Medicinsk behandle akutte infektiøse og inflammatoriske tilstande i cavum nasi og sinus paranasales akut epistaxis akut og kronisk infektion/inflammation i pharynx vegetationes adenoides og hypertrophia tonsillarum behandling af akut opstået øvre luftvejsobstruktion Varetage skiftning af nasogastriske sonder og trakealkanyler Diagnosticere perifer facialis parese Identifikation af stemmebåndslammelse ukomplicerede akutte traumer af ydre næse, herunder fremmedlegemer i cavum nasi Diagnosticere ukomplicerede infektiøse og inflammatoriske lidelser i cavum nasi og sinus paranasales herunder allergiske lidelser abscessus peritonsillaris behandling af larynxtraumer, herunder fremmedlegemer behandling af infektiøse tilstande i larynx Udrede hoste og hæshed Redegøre for diagnostik af bløddelsskader på hoved og hals Undersøge for ansigtsfrakturer akut behandling af Beskrive deformiteter af ydre næse og septum. Ætse og el-koagulere Anlægge forreste tamponade Anlægge bagre ballontamponade Foretage tonsillektomi Foretage adenoidectomi Topografisk diagnostik Diagnosticere akut næsefraktur Reponere en simpel næsefraktur Fjerne fremmedlegeme Vurdere røntgen/ct af bihuler Redegøre for fund og udredning ved allergisk og non-allergisk rhinit og sinuit. Udtømme peritonsillær absces Foretage relevant palpation af ansigtskelet Vurdere rtg/ct m.h.p. fraktur og Gruppediskussion Audit og Audit og 3

11 angioneurotisk ødem i mundhule, svælg og strube. behandling af infektiøse sygdomme i glandulae salivariae Udrede dysfagi behandling af ukomplicerede infektioner i bløddele på hoved og hals Diagnosticere simple benigne og maligne tumorer på hoved og hals Audit 3 og Audit behandling af larynxtumorer Redegøre for udførelsen af nødtracheostomi akut behandling af esofagusætsninger og fremmedlegemer i esofagus. Redegøre for diagnostik af de almindeligste årsager til smerter i ansigt og hals Redegøre for diagnostik af struma Simulere indgrebet på model/bedøvet patient og og Audit og

12 Kommunikator: Etablere kontakt og kommunikere i en form præget af tillid, empati, situationsbevidsthed og situationsfornemmelse - i forhold til patienter (herunder specielt børn), pårørende, kolleger, andet sundhedspersonale og øvrige samarbejdspartnere. Samarbejder: Feedback fra patienter, kollegaer og andet personale og Varetagelse af praktisk arbejde og Tværfagligt kursus og Godkendt kursus 3-4 Konstruktivt at kunne samarbejde og kommunikere med de sundhedsmedarbejdere som deltager i patientbehandling. Leder/administrator: Medinddrage kolleger og andet personale i problemløsningen, og udvise tillid og respekt i forhold til øvrige deltagere i tværfaglige teams m.h.p. konstruktivt samarbejde. og Varetagelse af praktisk arbejde. 3-4 Påtage sig en ledelsesfunktion herunder forestå ledelse af tværfaglige teams. Lede en operation og Varetagelse af praktisk arbejde. 3-4

13 Sundhedsfremmer: Opdage og reagere på forhold, hvor rådgivning og oplysning er påkrævet samt identificere de samfundsmæssige, kulturelle og subjektive betingelser som har betydning for patientens aktuelle livs- og sygdomssituation. Anvende myndighedernes bestemmelser vedrørende anmeldelsespligtige sygdomme og Bivirkninger Rådgive om tobak, alkohol og kost s indflydelse på sygdom og behandling og Varetagelse af praktisk arbejde Varetagelse af praktisk arbejde -3-3 Akademiker: Foretage en kritisk vurdering af medicinsk litteratur Kritisk gennemgang af artikel i lægeligt forum Gruppediskussion -3 Professionel: Præstere kvalitet i behandlingen med integritet, ærlighed og medfølelse, udvise passende personlig og mellemmenneskelig professionel adfærd samt praktisere faget i etisk overensstemmelse med forpligtigelserne som læge Varetagelse af praktisk arbejde 3-4

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt Uddannelsesprram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt 28. januar 2004 Uddannelsesprram for tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Halsafdfdelingen, Vejle Sygehus.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Halsafdfdelingen, Vejle Sygehus. . Indledning Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Halsafdfdelingen, Vejle Sygehus... Beskrivelse og afgrænsning af specialet. Specialet omfatter forebyggelse,

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg.

Uddannelsesprogram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg. Uddannelsesprram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg. Uddannelsesprram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved

Læs mere

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi er udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Vejle Odense - Vejle. 1. Indledning. 1.1. Beskrivelse og afgrænsning af specialet.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Vejle Odense - Vejle. 1. Indledning. 1.1. Beskrivelse og afgrænsning af specialet. 1. Indledning Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngoli Vejle Odense - Vejle 1.1. eskrivelse afgrænsning af specialet. Specialet omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling kontrol

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i audiologi ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i audiologi ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Uddannelsesprram for ansættelse i audioli ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Den 8. marts 2004 Uddannelsesprram for ansættelse i audioli som reservelæge

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. oto-rhino-laryngologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Revideret den 25. august 2014 1. Krav til udstyr 1.1. Apparatur på behandlingsstedet Det blev undersøgt,

Læs mere

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark Speciallæge i neurologi Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk 2 Speciallæge i neurologi Er det noget

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH),

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH), Uddannelsesprram for den kirurgiske introduktionsuddannelse på Århus Sygehus (Nørrebrade 44, tidl. ÅKH), Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling L. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Målsætning:...

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved og Halskirurgi Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen Sygehus Sønderjylland, Sønderborg 1. INDLEDNING 1.1. Beskrivelse og afgrænsning af specialet.

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved og Halskirurgi December 2007 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram - introduktionsprogram for nye sygeplejersker ansat på Øjenafdelingen Sygehus Vendsyssel. Hjørring. Vi vil gerne byde dig velkommen som kollega her i Øjenafdelingen

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Neurokirurgisk Afdeling K, Aalborg Sygehus 2 INDLEDNING...3 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET...3

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Ansættelsesprocedure: overlæge

Ansættelsesprocedure: overlæge Ansættelsesprocedure: overlæge Korrespondancen med sygehusledelsen foretages pt. med Susanne Pedersen (ssp@sks.aaa.dk) Sygehusledelsen varetager korrespondancen med ansøgerne. Afdelingsledelsen sikrer

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital.

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital. Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital. 1 2 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling I oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Holstebro Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling K, Aalborg Sygehus Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Indholdsfortegnelse 1 INDHOLD INDLEDNING 2 PRÆSENTATION AF

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST September 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske speciale 3 2. Præsentation

Læs mere

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus 1 Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus Ortopædkirurgisk afdeling ved Kolding Sygehus varetager diagnostik og behandling af lidelser og skader

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sydsjælland, Slagelse Anæstesiologisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk-gastroenterologisk afdeling. Besøgsdato 11-09-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Medicinsk-gastroenterologisk afdeling. Besøgsdato 11-09-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002174 Afdelingsnavn Medicinsk-gastroenterologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Sygehus Besøgsdato

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik

Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Den faglige profil i Gynækologi og Obstetrik Gynækologi og obstetrik er et meget alsidigt speciale med en bred grunduddannelse og mulighed for senere efteruddannelse indenfor bl.a. områderne reproduktiv

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i Hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Aarhus universitetshospital.

Uddannelsesprogram for ansættelse i Hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Aarhus universitetshospital. Uddannelsesprram for ansættelse i Hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-næse-halsafdelingen, Aarhus universitetshospital. 1 Uddannelsesprram for hoveduddannelsesstilling I oto-rhinolaryngoli ved

Læs mere