SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6"

Transkript

1 Marts ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14

2 SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET 2

3 Afdelingen med 266 boliger har det ikke godt. Bygningerne trænger til en kærlig hånd, konstaterer Lars Ulrik Hansen, formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 1. En ny stor vurdering af bygningerne blandt andet med termografering skal danne grundlag for en istandsættelse. Det er råkoldt. Vil det sne? Ja eller nej? Det bliver ikke til andet end en håndfuld store snefnug, der daler ned over Skoleparken 1. Men koldt, blæsende og vådt er det her udendørs i Skoleparken 1. Så det er på tide at gå inden for hos et par beboere. Der bliver noteret, taget prøver og fotograferet på livet løs og stillet spørgsmål. Den nye rapport vil være klar i maj Omkring 20 boliger indgår i undersøgelsen. Boligbladet er med i en lille delegation af ingeniører, teknikere, ejendomsinspektører, ejendomsfunktionærer, som er i gang med første undersøgelse for at udarbejde en tilstandsvurdering. Skoleparken 1 trænger til en kærlig hånd. Beboere har gennem flere år klaget over fugtskader, vandskader og skimmelsvamp. Derfor skal gennemgangen ende med en handlingsplan for istandsættelse, som afdelingsbestyrelsen anslår strækker sig over tre til fem år. Skoleparken 1 blev opført fra Savner brugbar rapport Bygningerne trænger til mere end en kærlig hånd på grund af alder og især konstruktionen. Afdelingen er opført i 1953 med det dengang nye vidundermateriale gasbeton, som var billigt, og hvor ingen tænkte på varmeudgifter, konstaterer Lars Ulrik Hansen, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 1. Tilstandsvurderingen skal forelægges Landsbyggefonden, hvis svar og eventuel- 3

4 R E N O V E R I N G Mette Jones er glad for at bo i Skoleparken 1, men hun er ikke glad for de fugtskader, som har givet skimmelsvamp. Foto: Kaj Bonne Mortensen. le økonomiske støtte også er bestemmende for, hvad der kan ske i Skoleparken 1. Lars Ulrik Hansen peger på, hvad der er nødvendigt at gennemføre, og hvad der kunne være rart også at gøre. Med i betragtningerne er også, hvad et kommende huslejeniveau vil blive. Også de tidligere undersøgelser af bygningernes tilstand indgår i den nye vurdering af tilstanden i Skoleparken 1. Det mere end haster Bygningernes tilstand betyder, at renoveringen bør sættes i gang så hurtigt som muligt, så der ikke bruges for mange penge på lapperier, samt at komme eventuelle nye skader i forkøbet. Derfor ønsker vi et hurtigt forløb, siger Lars Ulrik Hansen. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har hyret Wissenberg A/S til at gennemgå Skoleparken1fraAtilZ.Ogveddenførstegennemgang midt i januar 2012 var Boligbladet med rundt. Samlet set er bygningerne i en dårlig stand. Der er jævnligt fugtskader og vandskader med skimmelsvamp til følge. Isoleringen af bygningerne lever langt fra op til de krav, der kan stilles til et fornuftigt varmeforbrug i dagens Danmark. Mange beboerklager Flere beboere, som har klaget over skader på grund af vand og fugt samt skimmelsvamp, fik besøg af delegationen, som i første omgang dels talte med beoerne, dels kiggede boligen efter for skader. Der blev også gennemført en indvendig og udvendig termografering af boligerne. Termograferingen, som blev gennemført af BL Termografi fra Fredericia, viser, hvor der slipper varme ud af bygningerne. KOLD YDERVÆG OG SKIMMELSVAMP Beboerne er glade for at bo i Skoleparken 1 med de store åbne grønne arealer, men de er knapt så begejstrede for bygningernes tilstand. Mange har klaget over bygningernes dårlige ydre tilstand, som smitter af på indeklimaet. Mette Jones har boet i Skoleparken 1 i omkring 20 år. I den nuværende bolig de seneste år. Hun er glad for området, men ikke glad for de fugtskader med tilhørende skimmelsvamp, som har ramt boligen. Derfor var hun ikke i tvivl, da boligselskabet spurgte om delegationen måtte kigge indenfor. Den var mere end velkommen. Bare der sker noget. Det er smadder ærgerligt, at jeg jævnligt skal tørre væggene i stuen og i køkkenet af med Rodalon eller Klorin for at få bugt med skimmelsvampen. I stuen er der skimmelsvamp på ydervæggen, som er meget kold. Selv om møblerne står et stykke fra ydervæggen, kommer der stadig fugt og dermed skimmelsvamp. Jeg håber, at undersøgelserne fører frem til en plan, der kan gennemføres, fortæller Mette Jones, mens teknikerne gennemgår hele huset. Alle huller i muren skulle lukkes for at måleresultaterne kan blive korrekte. 4

5 R E N O V E R I N G PAKKER HELE BOLIGEN GODT OG GRUNDIGT IND Brian Sørensen og Bjarne Tastesen fra BL Termografi i Fredericia er godt i gang med at lukke døre og vinduer hos Karina Danielsen. Ikke kun med dørhåndtag og hasper. Det er også med tape og plastik. Her skal være tæt, så undersøgelserne kan komme i gang. Fotograferingen skal afsløre eventuelle utætheder, hvor varmen kan slippe ud. Entredøren er taget af og erstattet af et plastikforhæng, hvor der også er en stor ventilator. Den skal bruges til at skabe undertryk i boligen for at se, hvor tæt bygningen er. Der skal også være forskel på temperaturen inde i huset og udenfor for at kunne termografere. Det var der bestemt, da undersøgelsen fandt sted. Fotograferingen afslører også kuldeborer og utætheder. Det hele tager et par timer. Niveauforskel gav vandskade Vi har gennem flere år haft skader på grund af vand og fugt med tilhørende skimmelsvamp, som vi bekæmper. Niveauforskelle i omliggende terræn har også betydet, at vi tidligere havde oversvømmelse, så der skulle lægges nyt gulv. Udenfor blev der lagt et dræn til at lede regnvandet væk, fortæller Karina Danielsen, der håber på, at der snart kommer gang i istandsættelsen af Skoleparken 1. Der har været talt om det i mange år. Karina Danielsen håber på, at der snart kommer en istandsættelse af Skoleparken 1. Hendes bolig blev temograferet fra ende til anden. 5

6 R E N O V E R I N G HVAD ER TERMOGAFERING? Termografering måler temperaturen på overflader, ved at måle bølgelængden på den varmeudstråling som overfladen udsender. Det sker uden at berøre genstanden. Alle genstande udsender infrarød stråling hvor meget og hvor lidt er afhængig af temperaturen. Når du udfører termografering, opfanger du strålingen og omsætter den til et billede. På billedet kan du aflæse, hvor der er særligt varmt, og hvor der er koldere. På billederne kan du se temperaturforskelle på overfladerne. Termografering skal foregå, når der er en temperaturforskel på 15 mellem den indvendige og udvendige væg. Termografering af huse foregår derfor i vinterhalvåret. Termografering er effektiv til at afsløre blandt andet dårlige konstruktioner, dårlig isolering. SKOLEPARKEN 1 Skoleparken 1 er opført i og består af rækkehuse, kædehuse og altanganghuse. Et såkaldt haveboligområde. Bebyggelsen blev præmieret af Gladsaxe Kommune i Der er 266 boliger i Skoleparken 1. Husene er opført med bærende ydermure af gasbeton, der er påført en grov hvid puds. Etageadskillelserne er støbte. Tagene er af træ og dækket med sort asfaltpap med skiferislag. De udvendige træpartier, der er af ru pløjede brædder, såvel alle vinduer er oprindeligt behandlet med mørk solignum. Havemurene er af færdigstøbte betonelementer. Du kan på htp://www.skoleparken.dk/historie se en film om Skoleparken samt om Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Filmen er fra først i 1950 erne. HVAD ER SKIMMELSVAMP? Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, der findes overalt i naturen. De lever af organisk materiale fra fx planter og råddent træ. Skimmelsvampe kan også vokse indendøre, for eksempel i fugtige miljøer, hvor det kan være yderst vanskeligt at undgå skimmelsvamp. Eksempler herpå er vindueskarme, fugerne i badeværelset og omkring udluftningskanaler. Angreb af skimmelsvampe ses som grønne, mørke eller hvide pletter eller plamager, som ofte har en lodden overflade. Indendørs kan du også ofte lugte, hvis der er skimmelsvampevækst, fordi nogle af svampene lugter muggent, jordslået og sommerhusagtigt. Et af de bedste midler mod skimmelsvamp er en god daglig udluftning. ILDSJÆLE OG ANDRE MED GÅ-PÅ-MOD EFTERLYSES VI BRINGER EN EFTERLYSNING! Sådan lyder det en gang imellem i Radioavisen, men denne gang er efterlysningen fra Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Fritidsudvalget holder for anden gang en konference for ildsjæle og andre med gå-på-mod til at få gang i fritidsarbejdet i boligselskabets forskellige afdelinger. Og det er ildsjæle og andre med gå-på-mod, Fritidsudvalget efterlyser. 6 Vi holder en konference torsdag 12. april 2012 kl i Skoleparkens festlokaler, hvor til vi inviterer alle, som har lyst til at være til at få gang i fritidsarbejdet i deres boligafdeling. Vi inviterer også dem, som allerede har gang i arbejdet til at komme for at inspirerer os andre, fortæller Palle Nielsen, formand for Fritidsudvalget, om initiativet til konferencen. I 2011 samlede en tilsvarende konference over 20 deltagere. Palle Nielsen håber på et endnu større fremmøde i år. Afdelingsbestyrelserne modtager invitation med opfordring til at give den videre til interesserede beboere. Er du interesseret i at deltage, så kontakt Palle Nielsen på telefon eller send en til Fritidsudvalgets næste arrangement er AB-Festen, som holdes for 24. gang lørdag 24. marts Sensommerfesten holdes lørdag 1. september 2012 i Stationsparken/Vadbro. Sensommerfesten 2013 er allerede på planlægningsstadiet. Den skal holdes i Stengårdsparken.

7 S O C I A L - O G S U N D H E D S F O R VA LT N I N G E N PLADS TIL OS ALLE Jeg har stor forståelse for, at man kan føle sig utryg ved og generet af en borger, der er højtråbende, spiller høj musik på alle tider af døgnet, er truende og så videre. Alle henvendelser til Socialog Sundhedsforvaltningen bliver taget alvorligt, understreger borgmester Karin Søjberg Holst. Råben og skrigen. Høj musik på alle tider af døgnet. Måske en truende adfærd. Banken på vandrør, på væggen og på boligens døre. Et miniportræt af en psykisk dårlig borger, som er til gene for de øvrige beboere. Og hvadkandusåsomnaboellersompårørende gøre, hvis denne situation opstår i den boligafdeling, hvor du bor? Er de bare anbragt i en almen bolig af Gladsaxe Kommune ud fra princippet ude af øje ude af sind? Spørgsmålet var oppe at vende på de almene boligselskabers møde med borgmester Karin Søjberg Holst. Der er hjælp af hente DererhjælpathentehosGladsaxeKommunes opsøgende medarbejdere, som Laila J. Vienberg og Anton P. Friis, som er støtteog kontaktpersoner. Du kan i boksen til denne artikel se både og telefonnumre. Jeg har stor forståelse for, at man kan føle sig utryg ved og generet af en borger, der er højtråbende, spiller høj musik på alle tider af døgnet, er truende og så videre. Alle henvendelser til Social- og Sundhedsforvaltningen bliver taget alvorligt, understreger borgmester Karin Søjberg Holst. Men det er desværre ikke i alle situationer muligt for Gladsaxe Kommune at handle, påpeger Karin Søjberg Holst. I nogle situationer er det måske politiet, der skal indkaldes. Der er også mulighed for at bruge Styringsdialog. egen bolig. Det er ikke altid Gladsaxe Kommune,somharanvistenboligtilenpsykisk syg. Det kan også være, at en borger, der bor i egen lejlighed, pludselig bliver syg og får behov for støtte. Hvis Social- og Sundhedsforvaltningen har anvist en bolig til en psykisk syg borger, så vil der samtidig være tildelt den nødvendige støtte til, at denne borger kan klare at bo alene i sin bolig Det kan både være en medarbejder, der kommer hjem til borgeren, men det kan også være, at borgeren benytter Carlshuse, som er Gladsaxe Kommunes lokale tilbud til borgere med psykosociale problemer. Behandlingen og medicineringen sker i Distriktspsykiatrien, som Gladsaxe Kommune også har et samarbejde med, understreger Karin Søjberg Holst, der fortsætter: Hverdag i hjemmet med støtte Ny medicin og nye behandlingsmetoder har vist, at langt det fleste psykisk syge vil kunne klare en hverdag i egen bolig med støtte. Så derfor behøver en borger med en psykisk lidelse ikke at bo i et botilbud, men kan faktisk bo i sin egen bolig og have en hverdag, som giver mening for den enkelte. Karin Søjberg Holst understreger, at der i langt de fleste situationer er tale om borgere, som Social- og Sundhedsforvaltningen ikke kender. Og i sådanne situationer Karin Søjberg Holst er borgmester i Gladsaxe. kan der rettes henvendelse til de opsøgende medarbejdere, som er støtte- og kontaktpersoner. Nødvendig behandling Støtte- og Kontaktpersonernes opgave er at motivere borgeren til at få den nødvendige behandling. Sammen med Distriktspsykiatriens Opsøgende Team sørger de for, at en psykiater kommer i kontakt med borgeren, og i nogle situationer sørger de også for indlæggelse på Psykiatrisk Center Ballerup. Støtte- og Kontaktpersonen kan også have til opgave at sørge for hovedrengøring, så lejligheden kan blive beboelig igen. I det hele taget så skal Støtte- og Kontaktpersonen motivere borgeren til at modtage den hjælp, han eller hun har brug for. Gladsaxe Kommune deltager i projektet fremskudt sagsbehandling, som netop handler om, hvordan kommunen bliver bedre til at få kontakt og give hjælp til de borgere, der er isolerede og ikke umiddelbart ønsker kontakt med offentlige instanser. Mulighed for at bo i egen bolig Gladsaxe Byråd har vedtaget en Handicappolitik, som har inklusion af handicappede i samfundet som overskrift. Det betyder at borgere med handicap - også de psykisk syge - skal have mulighed for at bo i deres GLADSAXE KOMMUNES OPSØGENDE MEDARBEJDERE Du kan kontakte støtte- og kontaktpersonerne på et af disse telefonnumre: Laila J. Vienberg telefon Anton P. Friis telefon eller på 7

8 R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E T M A N D A G 1 9. M A R T S ATTRAKTIVE BOLIGER TIL KONKURRENCEDYGTIGE PRISER 8

9 R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E T M A N D A G 1 9. M A R T S Det kan være besværligt med renovering, men det er herligt, når det er overstået og fordelene melder sig. Bygningerne forbliver vedligeholdte og attraktive samt får længere levetid. Mange af boligafdelingerne inden for Arbejdernes Boligselskaber i Gladsaxe har nu nået en alder, hvor man kan overveje, om boliger eller bygninger lever op til tidens krav. Bygningsdele i klimaskærme eller tekniske installationer kan være utidssvarende eller nedslidte, og boliger kan være Mølleparken 1 fik blandt andet nye vinduer og døre samt nye køkkener og badeværelser. RENOVERINGS- OG ISTANDSÆTTELSESOPGAVER Mølleparken 1 Stengårdsparken Hyrdeparken Pileparken 1 Borreparken Lyngparken 1 Tinghøjparken Pileparken 3 Stationsparken 1 Lykkeparken Kongshvileparken Skoleparken 1 Kildeparken 1 Mølleparken 2 Torveparken Pileparken 7 Egeparken 1 Toftegården Kildeparken 4 for små eller uhensigtsmæssigt indrettede til de nye beboere. Det er forhold, der skal være i orden, hvis vi fortsat skal kunne tilbyde attraktive boliger til en fortsat konkurrencedygtig pris, hedder det i bestyrelsens beretning til Repræsentantskabet, som mødes mandag 19. marts Hyrdeparken har fået nyt tag. Køkken og bad med tilskud, døre og vinduer Affaldsøer, fjernvarme, antenneanlæg Tagbelægning og muromfugning Badeværelser Vinduer, døre og kviste Vinduer og kviste Køkkener ved kollektiv råderet, vinduer Forretningsfacader El-ledninger Køkkener ved kollektiv råderet Gasfyr Helhedsplan Membraner på altaner Altaner, udestuer, faskiner Vejarbejder, jordledninger Kloak, fliser og trapper Køkkener Tagbelægning Hoveddøre, vinduer og gavlbeklædninger Boligernes indretning styrer vi langt hen ad vejen ved beboerindflydelse gennem råderetten. Via lovgivningen har beboerne råderet over køkken og bad, og via boligselskabets positivliste har beboerne indflydelse på egen boligs indretning. Klimaskærmene med tag, facader, gavle, vinduer og døre samt de tekniske installationer for varme, vand, el og ventilation er det dog boligselskabets ansvar at vedligeholde. Den menneskelige faktor Vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer er en alvorlig sag. Ved udskiftning er der en stor menneskelig faktor, idet der fortsat bor mennesker, hvor disse gennemgribende arbejder udføres. Derfor skal der være tæt kontakt mellem håndværkere og beboere, når for eksempel vinduer tages ud. Herligheden er dog, at man efterfølgende slipper for vand gennem det gamle tag, træk fra de gamle vinduer, kondens og skimmelvækst fra generelt kolde facader eller dryp fra nedslidte installationer, ligesom der pludselig er varme til de yderste ender af boligafdelingen fra den nye varmecentral. Den tekniske faktor er, at bygningerne forbliver vedligeholdte og attraktive. Boligerne får derved både teknisk og økonomisk lang levetid. I årets løb er der indledt og/eller fuldført større og mere gennemgribende renoveringsopgaver (se boksen her på siden). Ud over disse større renoverings- og istandsættelsesarbejder er der i overensstemmelse med budgetter og langtidsplaner udført en del andre planlagte periodiske vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, der dækkes af delingernes henlæggelser. Arbejdernes Boligselskab har altid prioriteret vedligeholdelse af afdelingerne særdeles højt og konstaterer med glæde, at afdelingernes aktivitetsniveau i forbindelse med fornødne renoverings-, istandsættelses- og forbedringsarbejder, som hidtil har været højt i den forløbne periode. 9

10 R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E T M A N D A G 1 9. M A R T S GENNEMFØRTE PROJEKTER GIVER 10 Pileparken 1 badeværelsesrenovering En af de bedste oplevelser, man kan have i en bolig, er at overtage et nyt badeværelse. En renovering af et badeværelse er altid en svær opgave. Arbejdet sviner i boligen, og i en periode må beboerne undvære både bad og toilet. Arbejdets karakter gør, at beboere og entreprenører kommer meget tæt på hinanden, og det kræver derfor stor fleksibilitet fra både beboere og entreprenør at imødekomme hinandens ønsker og krav. IPileparken1varmanimidlertidsåuheldig at have en hovedentreprenør, der ikke i tilstrækkelig grad styrede opgaven. Det betød, at beboernes interesser ikke blev plejet i tilstrækkelig grad. Mange beboere oplevede at stå med ufærdige baderum i mange måneder, hvor der i tidsplanen kun var afsat 7 uger plus mangeludbedring. Bygherren måtte for en stor del af boligernes vedkommende udføre mangeludbedring. Arbejdet er til alles store lettelse nu tilendebragt ultimo 2011, og nu kan beboerne nyde de nye baderum med de herlige detaljer, der er indbygget i baderummene. Blandt andet trekantede gulvafløb af mærketunidrain,dererplaceretihjørnetibruserområdet. Mølleparken 1 udskiftning af vinduer og døre Mølleparken 1 (foto til venstre) har i 2011 gennemført en komplet dør- og vinduesudskiftning for alle 98 rækkehuse. De gamle vinduer var utidssvarende og kolde. De kolde vinduer gjorde, at kondens omkring vinduerne ikke var et ukendt fænomen i Mølleparken 1, og dermed var der øget risiko for skimmelsvamp omkring vinduerne. Nu er der kommet moderne døre og vinduer. Ruderne er med 2-lags termoruder, og der er børnesikring på alle vinduerne. I Mølleparken1harmanvalgt,atdenyedøre og vinduer skulle være hvide. De gamle vinduer var brune, og de nye døre og vinduer giver et nyt udtryk i bebyggelsen.

11 R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E T M A N D A G 1 9. M A R T S BEDRE BOLIGER Dør- og vinduesudskiftningen er besluttet af beboerne i maj 2010, og sagen er gennemført i løbet af 2011 med aflevering i november Udgifterne udgør ca. 8 millioner kr. og finansieres hovedsageligt ved et 20-årigt realkreditlån. Mølleparken 2 nye altaner I forbindelse med udvidelse af Motor Ring 3 (M3) blev der eksproprieret arealer fra nogle af vores boligafdelinger. Det udmøntede sig i erstatninger til berørte boligafdelinger. En af disse boligafdelinger er Mølleparken 2 (se foto øverst på siden). Mølleparken 2 havde altaner, der indenfor en kort årrække skulle renoveres. Mølleparken 2 besluttede derfor, at erstatningen via henlæggelserne skulle indgå i finansieringen af denne altanrenovering. M3 har støjskærm mod Mølleparken 2, men det kan ikke undgås, at der er støjbelastning mod boligerne. Mølleparken 2 besluttede derfor, at de nye altaner skulle udføres som lukkede altaner, så de kunne medvirke til at lukke af for støjen mod stuen. Sidegevinsten er, at der også spares på varmen. Altanlukningen er gennemført i 2 etaper,hvoretape1bestårafdetreblokke,der vender mod M3 og etape 2 er den resterende del af bebyggelsen. Etape 1 blev besluttet af beboerne i oktober 2007 og gennemført i Etape 2 blev besluttet i september 2009 og gennemført i sidste halvdel af 2011 med afslutning ca. maj 2012 ved retablering af grønne arealer. Sammen med altanrenoveringen gennemføres en kloakrenovering, og der sker en opdatering af komponenter i kældrene til varmesystemet. Et sideprojekt til kloakprojektet er, at Mølleparken 2 har søgt kommunen om tilskud til et faskineprojekt ved tilbageførsel af tilslutningsbidrag. Man håber at kunne bortlede 100 procent af regnvandet til faskiner og dermed opnå et tilskud i størrelsesordenen 2,3 millioner kr. Dette forventes at kunne finansiere hele faskineprojektet. Udgifterne i Etape 2 udgør ca. 16 millioner kroner og finansieres hovedsageligt ved realkreditlån, med en forventet husleje efter altanrenoveringen på kroner pr. m² pr. år. Skoleparken 1 Afdelingen har store problemer med bygningerne, som giver sig udslag i meget dårlig bokvalitet for beboerne. En samlet renovering vil være meget omkostningsfuld for afdelingen. Derfor er det besluttet at søge Landsbyggefonden om støtte. For at få støtte skal der udarbejdes en tilstandsvurdering. Dette arbejde kan du læse om her i Boligbladet KRONER PÅ HØJKANT Antallet af afdelinger, som kommer til Repræsentantskabets møde i Arbejdernes Boligselskab, svinger en del. Men for at lokke alle af huse til mødet mandag 19. marts 2012 sætter bestyrelsen kroner på højkant, som der trækkes lod om blandt afdelingerne. Pengene skal gå til fremme af kultur- og eller beboeraktiviteter i afdelingen. Den eneste betingelse for at komme i betragtning ved lodtrækningen er, at afdelingen er repræsenteret på Repræsentantskabets møde, når lodtrækningen finder sted som en del af dagsordenen. I alt kan der deltage 187 medlemmer af Repræsentantskabet, men ikke alle afdelinger sender alle de repræsentanter, de har mulighed for. Repræsentantskabsmøde, som holdes på Marielyst Skole. 11

12 F O R S I K R I N G S F O R H O L D HAR DU FORSIKRET DIT INDBO? Knapt en femtedel af alle lejere i danske lejeboliger har ingen indboforsikring. Det viser en analyse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension, der er baseret på svar fra husstande. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har alle sine bygninger forsikret, men det er beboerne selv, der skal sørge for forsikring af deres indbo. Uanset om det er i selve boligen eller i et kælderrum eller loftsrum. Har du ikke en forsikring af dit indbo, har du heller ikke en økonomisk dækning, hvis uheldet skulle være ude. Det kan være ved indbrud, brand eller vandskade, eller hvis du kommer til at skade andre. Noget, der hurtigt kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Du bestemmer selv Sker der en skade på ejendommen, så dækker Arbejdernes Boligselskabs forsikringer, men sker der skade på dit indbo, så er det din egen forsikring, der skal erstatte de beskadigede eller ødelagte ting i din bolig. Har du ingen forsikring, så er der ingen hjælp at hente. Springer for eksempel et vandrør, så betaler boligselskabets forsikring reparationen af vandrøret, men eventuelle skader på dit indbo, skal du selv betale, hvis du ikke har en indboforsikring. Du bestemmer selv, om du vil have dit indbo forsikret, men Arbejdernes Boligselskab anbefaler, at du får en indboforsikring. Du kan tegne den via internettet, hvor du kan finde alle danske forsikringsselskaber. Du kan også ringe til forsikringsselskaberne og få et tilbud. 17 procent af alle lejere har ingen forsikring af deres indbo. Den manglende forsikring kan ende med en kæmperegning, hvis du ikke er forsikret. Arbejdernes Boligselskab anbefaler, at alle har en indboforsikring. Spørg i din omgangskreds Ofte kan du som medlem af en fagforening, en interesseorganisation, en sportsforening eller lignede tegne en indboforsikring med rabat. Spørg i din omgangskreds. Omkostningerne for en sædvanlig indboforsikring bør kunne holde sig under kroner pr. år. Hele 17 procent af landets mere end en million lejere har ingen indboforsikring. 12

13 R Å D E R E T S K ATA L O G Det er specielt Regionerne Hovedstaden og Nordjylland, som tegner sig for det største antal lejere uden en indboforsikring. Oftest er der flere enlige end par, som mangler forsikringen, husstande med anden oprindelse end danske, og mange unge især unge under 21 år - som heller ikke forsikrer sig. Blandt lejerne i kollegieboliger er 57 procent uden en indboforsikring. Det dækker en indboforsikring Alt indbo er dækket, dog skal du være opmærksom på, at nogle genstande i dit indbo er begrænset i dækning med en lavere sum. Det kan for eksempel være guld- og sølvting, hvor der er fastsat et maksimum på et bestemt beløb. Du kan også tegne forskellige tilvalgsdækninger for el-skader, cykelskader eller rejseforsikring. Boligbladet nævner her nogle af de skader, som en indboforsikring dækker. Du må selv læse eller søge videre hos forsikringsselskaberne om deres dækning af indbo: Opstigning af grund- og kloakvand som følge af voldsomt skybrud eller tøbrud. Brand og lynnedslag. Eksplosion. Rimelige merudgifter i forbindelse med genhusning og opmagasinering i forbindelse med dækningsberettiget skade. Indbrudstyveri. Udsivning af vand fra skjulte rørinstallationer. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj, som følge af tekniske/ mekanisk svigt i vaskemaskine. Hvad må du i din bolig og hvad skal du? Det bliver lettere at finde ud af, hvad du må foretage af ændringer i din bolig. De aktuelle kataloger Råderetskataloget, som handler om, hvad må du i din bolig, og Vedligeholdelsesreglementet, hvad skal du i din bolig for din afdeling. Det kan du finde på Når du bor i en almen bolig, har du ret til at foretage ændringer i boligen. Grænserne er en smule forskellige fra boligafdeling til boligafdeling. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe gør det nu lettere at finde ud af, hvad du både må og skal i din bolig. Du kan simpelthen finde oplysningerne på internettet. Hver afdeling har et katalog over de muligheder, som beboerne selv har besluttet på et afdelingsmøde. Lovgivningen sætter nogle grænser, ligesom loven engang imellem bliver ændret. I løbet af første halvår af 2012 bliver alle afdelingers råderetskatalog og reglementet for vedligeholdelsen gennemgået og ajourført. For eksempel hører hårde hvidevarer fremover til under installationsretten og ikke længere råderetten. Der vil også ske flere redaktionelle ændringer, blandt andet vil oplysninger om køleskabe og komfurer blive fjernet i de afdelinger, hvor beboerne selv står for anskaffelsen. Råderetskataloget bliver ikke længere omdelt i afdelingen. Det samme er tilfældet med vedligeholdelsesreglementet. Fremover kan du finde det på internettetpåwww.abg.dkogklikhenpådin afdelings nummer og navn. Her kan du finde de aktuelle kataloger over vedligeholdelse og råderet. Skulle du ikke have mulighed for at gå på internettet, så kan du få det enten hos varmemesteren eller hos afdelingsbestyrelsen, som altid har de aktuelle kataloger på papir. Nye beboere får sammen med lejekontrakten både råderetskataloget og vedligedeholdelesreglementet. En indboforsikring vil normalt have en mindre selvrisiko. Dækningen omfatter forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdningen, ugifte børn af et medlem af husstanden. Er børnene under 21 år og bor uden for hjemmet (de skal bo alene), er de også dækket. 13

14 K L I M A F O R B E D R I N G HÆLD REGN- VANDET I JORDEN OG IKKE I KLOAKKEN Regnvandet ledes uden om kloakken. Det er der både klimaforbedring og penge i. Derfor anlægger Arbejdernes Boligselskab faskiner og dræn til regnvand ved to ejendomme for at aflaste kloakkerne. Sommeren 2011 går over i historien som ganske regnfuld. Der var vand både i og uden for kloakkerne med mange skader i kældre og oversvømmelse til følge, fordi kloakkerne ikke kunne lede regnvandet væk. Nu er der penge i at lede regnvandet væk fra de traditionelle kloakker over i faskiner eller andre former for dræning, hvor vandet 14 stille og roligt siver ned i jorden til grundvandet. Gladsaxe Kommune har besluttet at tilbagebetale de penge, som boligejere har betalt til kloakeringen, hvis de leder regnvandet væk fra kloakkerne over i faskiner eller anden form for dræning. Det er en del af projektet KlimaKlar i kommunen, som Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe deltager i med alle 47 boligafdelinger. To konkrete projekter Netop det, at lede regnvandet væk fra kloakken over i faskiner, er netop nu aktuelt for to konkrete projekter ved renoveringen af boliger på Buddingevej og på Triumfvej47.Hererdertoprojektersomviser, hvorledes det kan udføres i praksis, og som samtidig kan være til inspiration for andre afdelinger. Selv små projekter har betydning, så det er bare om at komme i gang. Gladsaxe Kommune har besluttet at tilbagebetale op til kroner pr. boligenhed pr. matrikel, hvis regnvandet i klo- KLIMAKLARE GLADSAXE Gladsaxe Kommune vedtog i juni 2010 en CO2-handlingsplan. Planen har en række mål for reducering af CO2 blandt boligerne i Gladsaxe med 15 procent fra 2007 til For at nå dette mål har kommunen etableret KlimaKlar for boligselskaber samt KlimaKlar for virksomheder.

15 O M B Y G N I N G akkerne reduceres med 50 til 100 procent. Byrådet har i februar 2012 besluttet at ændre på denne regel. Det har vist sig, at større matrikler med flere boligblokke, spredt rækkehusbebyggelse med flere har svært ved at leve op til kravet om at reducere mindst 50 procent af regnvandet. Speciel vurdering af store arealer Derfor har byrådet besluttet, at der skal ske en individuel vurdering af, hvor stor en del af det bebyggede areal, der skal medregnes ved tilbagebetaling. Samtidig skal både de økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser for Nordvand også vurderes. Klima- og Miljøudvalget i Arbejdernes Boligselskab har især arbejdet med afledning/nedsivning af regnvand. Dette ud fra bådemiljøhensyn,menogsåudfradeoversvømmelsesproblemer der har været og vil komme. Af andre områder har udvalget arbejdet med solceller, jordvarme/varmepumper. Alle afdelinger med Alle 47 afdelinger inden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er KlimaKlar. Be styrelsen for boligselskabet besluttede i juni 2011 at melde alle afdelinger til KlimaKlar, som er Gladsaxe Kommunes samarbejde med de almene boligselskaber og andre i kommunen om at reducere kommunens samlede CO2 udslip. Beslutningen er taget efter indstilling fra boligselskabets Klima- og Miljøudvalg. Information og nyheder Med tilslutningen til KlimaKlar har alle 47 afdelinger adgang til ekspertise og udveksling af erfaringer med andre almene boligafdelinger om miljøspørgsmål. Kommunes målsætning med KlimaKlar er, at sikre boligafdelingerne løbende information og nyheder, der kan hjælpe bestyrelserne til at træffe miljørigtige beslutninger. Det kan for eksempel være i forhold til bygningsvedligeholdelse eller renovering af bygninger. Men også at motivere boligafdelingerne til at energioptimere deres afdelinger - for eksempel gennem ændring af beboernes adfærd. Sådan ser Buddingevej inden ejendommen bygges om til 15 boliger. Foto: Kaj Bonne Mortensen. Byrådet godkender ombygning af Buddingevej Ombygningen af ejendommen Buddingevej til 15 nye familieboliger kommer stadig nærmere. Gladsaxe Byråd skal på sit møde onsdag 14. marts 2012 godkende hele projektet, som oprindeligt ville koste 20 millioner kroner, men som på grund af skærpede krav i bygningsreglementet til isolering og ventilation bliver 4,3 millioner kroner dyrere. Men det får ingen betydning for huslejen, fordi både Arbejdernes Boligselskab og Landsbyggefonden har besluttet at give støtte, så huslejen kan fastholdes på de planlagte 843 kroner pr. kvadratmeter. Lejlighederne er klar til indflytning i marts Om kort tid kan du få en brochure om lejlighederne ved henvendelse til Arbejdernes Boligselskab på telefon Send en på Der bliver tale om totalt istandsatte lejligheder med nye gulve, nye køkkener, nyt varmeanlæg og ikke mindst en tidssvarende isolering. Samtidig vil bygningen ændre udseende. Alle vinduer og døre skiftes til tidssvarende elementer. Facader med mursten og eternit isoleres yderligere og får ny overflade. På taget kommer der yderlige isolering. Landsbyggefonden har sagt ja til at støtte renovering og istandsættelsen. De 15 boliger får denne fordeling: Tre styk et-rums-bolig på cirka 47 m 2 med fransk altan, seks styk to-rums-bolig på cirka70 m 2 samt seks fire-rums-boliger på 90 m 2 med altan. Huslejen vil være mellem kroner og kroner pr. måned. Hertil kommer forbrug. 15

16 Større respekt for almene bebyg på i renoveringssammenhæng. Den nye bog Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet viser, at det godt kan lade sig gøre at renovere almene boliger, så de får en højere kvalitet for beboerne, både når det gælder bebyggelsernes arkitektoniske udtryk, boligkomforten, bedre tilgængelighed og til dels også energiforbruget. Bogen er skrevet af professor Claus Bech-Danielsen, seniorforskerne Inge Mette Kirkeby og Jesper Ole Jensen samt seniorrådgiver Søren Ginnerup. De har evalueret ti almene boligbebyggelser, der er blevet renoveret i perioden , og som er opført mellem 1941 og Slut med farvestrålende blikplader Bogen peger ikke på én renovering, hvor alle forhold er opfyldt til punkt og prikke. Hver af de renoverede bebyggelser byder på oplagte forbedringer, som det er værd at lære af, og som sætter nye standarder i forhold til 1990 ernes renoveringer, der ofte satsede på at ændre bygningernes facader ved at skjule montagebyggeriets mangler bag farvestrålende blikplader, siger professor Claus Bech-Danielsen. På det arkitektoniske område er der gode eksempler på, at nye facadematerialer er valgt med henblik på deres fysiske og æstetiske holdbarhed, mens der andre steder er skabt arkitektoniske kvaliteter i form af forbedrede dagslysforhold i lejlighederne, større altaner og bedre uderum. I mange år har der i medierne og den offentlige debat ofte været sat lighedstegn mellem almene boligbebyggelser og ghettoer. I mange tilfælde har man heller ikke taget tilstrækkelig hensyn til arkitekturen, når man gik i gang med at renovere de nedslidte boligområder. Men det er der ved at blive ændret på, for nu er man begyndt at renovere husene med større respekt, bl.a. i erkendelse af at de er en del af vores bygningskulturarv. Man har fået øjnene op for, at bebyggelserne faktisk rummer nogle betydelige arkitektoniske kvaliteter, som det er vigtigt at tage vare Nutidig tilføjelse Kulturarvsstyrelsen har udvidet sit fokusområde til også at omfatte efterkrigstidens arkitektoniske arv, herunder de almene bebyggelsers værdi som kulturarv. I de ti renoveringer er kulturarven forvaltet meget forskelligt. Især i de ældste bebyggelser er man gået nænsomt til værks. Det gælder fx boligbebyggelsen Vanggården i Aalborg, der har fået tilført nye altanbrystninger og nye trappetårne, der er udført i et enkelt, nutidigt design, som forankrer renoveringen i vores tid. I de yngste bebyggelser fra 1960 erne og 1970 erne er der i nogle tilfælde tale om et bevidst opgør med det oprindelige arkitektoniske udtryk for at lægge afstand til et dårligt image og føre bebyggelsen op til dagens boligstandard med hensyn til lejlig- 16

17 gelser Triumfvej 47 hedens størrelse, lysforhold, altaner, elevatorer, friarealer og energiforbrug. I andre renoveringer er der imidlertid taget udgangspunkt i bebyggelsernes oprindelige kvaliteter, der er blevet kortlagt og forstærket i forbindelse med den gennemførte renovering. Gyldenrisparken på Amager er et godt eksempel på, at den strategi kan føre smukke resultater med sig. Kun små varmebesparelser På det tidspunkt, hvor renoveringerne blev planlagt, var der ikke så meget fokus på energibesparelser i eksisterende bygninger, som der er i dag, Men i tre-fire bebyggelser er der foretaget udvendig efterisolering af facader og tag og i mindre målestok skiftet til lavenergivinduer og installeret varmegenvindingssystemer. Rådgivere og boligselskaber havde forventet et fald i varmeforbruget på omkring 30 pct., men det faldt kun mellem 7 og12 pct. Årsagen er sandsynligvis, at beboerne erbegyndtathavemerevarmeistuerne.en anden årsag kan være, at der er mangler ved varmeanlæggets indregulering eller ved efterisoleringen, vurderer seniorforsker Jesper Ole Jensen. Samtidig er det gennemsnitlige elforbrug pr. beboer steget. Det skyldes, at den samlede renovering har ført til større boliger, hvor der bor færre. Dertil kommer et nyt elforbrug til fællesfaciliteter så som elevatorer, varmegenvinding og -styring. Forbedret tilgængelighed I renoveringerne er man målrettet gået efter at tilgodese personer, der bruger kørestol, rollator eller bare går mindre godt, så de nu kan bebo lejlighederne. Det er lykkedes godt, om end de gode eksempler kan udvikles endnu mere, siger seniorrådgiver Søren Ginnerup. Han peger på, at sammenlægning af lejligheder har skabt den fornødne plads, herunder bedre plads i badeværelse og køkken. Og ikke mindst er tilgængeligheden forbedret ved, at der er tilføjet elevatorer til bygningerne. Fra beboerhotel til familieboliger 1. februar 2013 står 12 nye familieboliger på Triumfvej klar til indflytning. Er du interesseret, så læs mere her. Håndværkerne er allerede gået i gang med at bygge det tidligere beboerhotel i Skoleparken 1 om til familieboliger. 12 nye styks af slagsen, som alle er på to værelser. De nye familieboliger ligger på Triumfvej 47. Boligerne er også egnede for ældre, fordi en ny elevator sikrer niveaufri adgang til alle boliger samt til kælderen. Det hele er klar til indflytning 1. februar Onsdag 14. marts 2012 kl starter ombygningen, hvor blandt andre borgmester Karin Søjberg Holst er til stede. I forbindelse med ombygningen kommer der også altaner til lejlighederne både i stuen og på første sal. At der er altaner i stuen skyldes, at forskel på niveauet på forsiden og bagsiden af huset. Der er tre typer lejligheder, som alle har et bruttoareal på omkring 80 kvadratmeter. Det vil sige, at lejlighederne er tillagt vægge, andel i trapperum og lejlighedsskel, samt andel af gangarealer. Nettoarealet er omkring 60 kvadratmeter. Huslejen bliver cirka kroner om måneden, hvortil kommer forbrug. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Flot byggeri inde og ude Det bliver et flot byggeri både inde og ude. Mod øst ud mod Triumfvej vil facaden fremstå delvis pudset i en lys farve. Mod vest åbner facaden sig med store vinduespartier og altaner. Vinduer og terrassedøre udføres udvendigt beklædt med aluminium og indvendigt af hvidmalet træ. Indvendigt er væggene enten gasbeton eller gipspladevægge, der tapetseres med savsmuldstapet. Gulvene er egetræsparket. Køkkenet er et elementkøkken fra HTH. Der er emhætte, indbygningsovn i bordhøjde og fire kogeplader. Der er køle/fryseskab. Der er garderobeskabe. WC og bad er beklædt med hvidefliser og skridsikkert gulv. Der er forberedt for installation af vaskemaskine og tørretumbler. Få en udlejningsbrochure Altdetteogmegetkandulæseomidenudlejningsbrochure, hvor du også kan se de enkelte boligers grundplan. Udlejningsbrochuren kan du få hos Arbejdernes Boligselskab på telefon eller send en til 17

18 Boligansatte til fælles seminar Hele flokken både de ansatte i Arbejdernes Boligselskabs administration samt varmemestre og ejendomsfunktionærerne mødtes til medarbejderseminar i oktober 2011 i selskabslokalerne i Høje Gladsaxe. Det var første gang, at alle ansatte i boligselskabet samtidig deltog på et fælles seminar. Her skulle alle gennem billeder give deres syn på boligselskabet lige nu og som de så det om tre til fem år. Det var et positivt seminar, som nu bliver gentaget tirsdag 17. april Denne gang i Akademisk Boldklubs lokaler, hvor emnet er service med et stort S. Det skal handle om at give en endnu bedre service til beboerne, siger Jesper Loose Smith, direktør i Arbejdernes Boligselskab. Stopper i Fællesdriften. Svend Aa. Hansen, der gik af som direktør for Arbejdernes Boligselskab ved udgangen af maj 2011, fortsatte som forretningsfører for Fællesdriften af Høje Gladsaxe. Det var planen, at Svend Aa. Hansen skulle arbejde med administrationen af Fællesdriften i et par år, men han har af helbredsmæssige grunde ønsket at blive frigjort for aftalen med virkning fra 31. januar Det betyder, at Jesper Loose Smith, der udover at være direktør i Arbejdernes Boligselskab, nu også er forretningsfører for Fællesdriften af Høje Gladsaxe. Poul Erik Larsen på pension Poul Erik Larsen, medarbejder i Arbejdernes Boligselskabs økonomiafdeling, stoppede umiddelbart før julen 2011 for at gå på pension efter lidt over 17 års ansættelse i boligselskabet. Poul Erik Larsen, der fyldte 65 år i november 2011, har gennem sit lange virke bistået med løsning af et utalt af store og små opgaver. Gennem arbejdet fik han en meget bred berøringsflade til beboervalgte samt ansatte, og i den forbindelse har han fået mange kabaler til at gå op. Mange beboere og kolleger mødte frem og sagde farvel og tak til Poul Erik Larsen ved en sammenkomst i selskabslokalet i Punkthuset i Høje Gladsaxe. 18

19 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere,at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden forarbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen.annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med,skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Haves: 4-værelses lejlighed i Vadbro på 83,4 m 2. Rigtig god lejlighed, som er godt indrettet med en stor entre,stor stue,et stort værelse samt to mindre værelser. Køkkenet er sat i stand for tre år siden med hvide skabe og sort gulv. Badeværelset er hvidt og i pæn stand. Altanen er ligeledes skøn og helt uundværlig. Området er rigtig hyggeligt med mange grønne områder. Ønskes: Rækkehus i Lyngby, Gladsaxe eller Bagsværd på minimum 4 værelser - eventuelt kælder med værelse. Henvendelse: Haves: Rækkehus i Vadgårdsparken 4-værelse på 99 m 2. Rækkehuset indeholder entre, køkken, stue med udgang til dejlig have. På 1. sal er der 3 dejlige værelser, toilet og entre. Husleje inkl. kabel tv kr. Ønskes: 3-4 værelses lejlighed/rækkehus. Dog ikke Høje Gladsaxe. Husleje max kr. Send en mail til Haves: 3 -værelses rækkehus i 1 plan på 80 m 2 + kælder i Skoleparken 1, overdækket terrasse samt lille have, dejlige grønne arealer lige udenfor. Husleje inkl. a conto varme, kabel tv kroner. Ønskes: 3-værelses lejlighed i Skoleparken 1 eller 2, ellervadgårdsparken. Send en til Flere modtager boligsikring Antallet af danskere der modtager boligsikring, er steget med 2 procent det seneste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I december 2011 modtog danskere boligsikring. Det var en stigning med 2 procent siden december Kigger man tilbage til 2007, er stigningen endnu højere. Her modtog personer boligsikringen, og det giver en stigning på næsten 11 procent. Den største stigning siden sidste år, fandt sted i Middelfart Kommune. Her modtog 969 beboere boligsikring i 2011, mens det i 2010 var 892 personer. Det giver en stigning på næsten 9 procent. I Vallensbæk Kommune er der siden 2007 sket en stigning på 130 procent. Til gengæld var tallet faldet fra 2010 til 2011 med næsten 5 procent. Kilde:Boligen AB-Kalender Lørdag den 3. marts til søndag den 4. marts 2012 ÅrligeweekendkonferenceiBL s9.kreds på Konventum i Helsingør. Torsdag den 8. marts 2012 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Mandag den 19. marts 2012 Repræsentantskabsmøde Afholdes på Marielyst Skole. Torsdag den 22. marts 2012 Møde i selskabets bestyrelse. Lørdag den 24. marts 2012 AB-festen Torsdag den 12. april 2012 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 12. april 2012 Fritidskonference. Arrangementet afholdes i Skoleparkens selskabslokale. Tirsdag den 17. april 2012 Medarbejderseminar Varmemesterkontorer samt selskabets administration holder lukket. Torsdag den 26. april 2012 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 3. maj 2012 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 24. maj 2012 Møde i selskabets bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012 Boligbladet udkommer. Sidste frist for indlæg den 14.maj BOLIGBLADET udgives afarbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje GladsaxeTorv 2 B, 2., 2860 Søborg.Telefon Fax Hjemmeside: Ansvarshavende redaktør Jesper Loose Smith. Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet skal sendes til selskabets adresse.anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, maj og oktober. Næste nummer udkommer tirsdag 12. juni Indlæg og annoncer til september-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 14. maj Design og tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk,Albertslund. Forsidefoto: Kaj Bonne Mortensen. 19

20 Er det kun de andre, der skal BESTEMME? Mange tror, at de skal lægge hele deres fritid i beboerarbejde. Sådan er det ikke. Et par timer eller tre om året er nok. Det er den tid, et afdelingsmøde tager. Hold øje med hvornår der i enten april eller maj er møde i din boligafdeling. Mød op og tag del i beslutningerne. Har du forslag, så kom med dem. Lyder opfordringen fra Jesper Loose Smith, direktør i Arbejdernes Boligselskab. Aktive beboerdemokrater. Dem kan vi simpelthen ikke få for mange af. Det er vigtigt med beboere, som interesserer sig for den veldrevne afdeling, de bor i. Men det veldrevne kommer ikke af sig selv. Der skal tid og engagement til. Mange tror, at de skal lægge hele deres fritid i beboerarbejde. Sådan er det ikke. Et par timer eller tre om året er nok. Det er den tid, et afdelingsmøde tager. Og det er her, beslutningerne træffes om budget, og rammerne for afdelingen besluttes. Har du forslag, så kom med dem. Mange beboere har glemt eller har måske ikke tænkt over, at de har stor indflydelse på, hvordan deres egen bolig og hele afdelingen skal udvikles. Både beboerne og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe skal sikre, at boligerne ikke alene fremstår som vel vedligeholdte og moderne, men i virkeligheden også er det. Om 20 år skal de almene boliger også være attraktive. Derfor er der ikke tid til at hvile på laurbærrene. Jesper Loose Smith 20

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN

PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Nummer 4 september 2017 RENOVERING AFD. 21 PRÆSENTATION AF HELHEDSPLANEN Det har været en lang rejse. Faktisk er det fem år siden, at boligselskabet første gang fik tilsagn fra beboerne på Kjeldsens Alle

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16

BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 BEBOERINFORMATION OM UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFD. 16 26. marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal radiatorene skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Tidsplan...2-3 Hvordan kommer håndværkerne

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4

INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 INFORMATIONSMØDE TIRSDAG 8. APRIL, KL. 19 I BEBOERLOKALET BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF RADIATOR I AFDELING 4 Marts 2014 Afdelingen har besluttet, at der skal foretages en udskiftning af varmerør og

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 Afsnit 5. RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 BYAGER VÆNGE, 3460 BIRKERØD Hvad er råderet? Råderetten blev indført ved lov i 1993 og ændret i 2005. Råderetten gælder kun de individuelle lejemål, dvs. ikke fællesarealerne.

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge Lov

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Hejrevej 2-10. Afdeling 6. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Hejrevej 2-10. Afdeling 6. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Hejrevej 2-10 Afdeling 6 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for MØLLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Skimmelsvamp i boligen

Skimmelsvamp i boligen Skimmelsvamp i boligen Hvad er skimmelsvamp? Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som findes overalt og spredes gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne kan udvikle sig til skimmelsvampe på fugtige overflader

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen

fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen fsb Stakhaven Stakhaven Det skal du vide om renoveringen Det skal du vide om renoveringen Indhold Nye vinduer og døre i boligen 4 Nye entrédøre 4 Nye belægninger på altanerne 5 Gavlisolering 5 Kælderdøre

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Lindeparken 2-20. Afdeling 20. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Lindeparken 2-20. Afdeling 20. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Lindeparken 2-20 Afdeling 20 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Arendalsvej 104-262. Afdeling 22. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen

Arendalsvej 104-262. Afdeling 22. Råderet. - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Arendalsvej 104-262 Afdeling 22 Råderet - og mange andre muligheder for forbedringer af boligen Om råderet Boligindretning optager mange beboere. Idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.:

RÅDERETSKATALOG - AFD. 10. Silkeborg d _ Sag. nr.: RÅDERETSKATALOG - AFD. 10 1 Hvad må jeg? Som beboer hos Århus Omegn har du gode muligheder for at forbedre din bolig og dermed sætte dit eget præg på boligen. Der er faste regler for hvad man må ændre

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53. Hvidkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 53 Hvidkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Stejlepladsen 2 Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere