SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6"

Transkript

1 Marts ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14

2 SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET 2

3 Afdelingen med 266 boliger har det ikke godt. Bygningerne trænger til en kærlig hånd, konstaterer Lars Ulrik Hansen, formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 1. En ny stor vurdering af bygningerne blandt andet med termografering skal danne grundlag for en istandsættelse. Det er råkoldt. Vil det sne? Ja eller nej? Det bliver ikke til andet end en håndfuld store snefnug, der daler ned over Skoleparken 1. Men koldt, blæsende og vådt er det her udendørs i Skoleparken 1. Så det er på tide at gå inden for hos et par beboere. Der bliver noteret, taget prøver og fotograferet på livet løs og stillet spørgsmål. Den nye rapport vil være klar i maj Omkring 20 boliger indgår i undersøgelsen. Boligbladet er med i en lille delegation af ingeniører, teknikere, ejendomsinspektører, ejendomsfunktionærer, som er i gang med første undersøgelse for at udarbejde en tilstandsvurdering. Skoleparken 1 trænger til en kærlig hånd. Beboere har gennem flere år klaget over fugtskader, vandskader og skimmelsvamp. Derfor skal gennemgangen ende med en handlingsplan for istandsættelse, som afdelingsbestyrelsen anslår strækker sig over tre til fem år. Skoleparken 1 blev opført fra Savner brugbar rapport Bygningerne trænger til mere end en kærlig hånd på grund af alder og især konstruktionen. Afdelingen er opført i 1953 med det dengang nye vidundermateriale gasbeton, som var billigt, og hvor ingen tænkte på varmeudgifter, konstaterer Lars Ulrik Hansen, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 1. Tilstandsvurderingen skal forelægges Landsbyggefonden, hvis svar og eventuel- 3

4 R E N O V E R I N G Mette Jones er glad for at bo i Skoleparken 1, men hun er ikke glad for de fugtskader, som har givet skimmelsvamp. Foto: Kaj Bonne Mortensen. le økonomiske støtte også er bestemmende for, hvad der kan ske i Skoleparken 1. Lars Ulrik Hansen peger på, hvad der er nødvendigt at gennemføre, og hvad der kunne være rart også at gøre. Med i betragtningerne er også, hvad et kommende huslejeniveau vil blive. Også de tidligere undersøgelser af bygningernes tilstand indgår i den nye vurdering af tilstanden i Skoleparken 1. Det mere end haster Bygningernes tilstand betyder, at renoveringen bør sættes i gang så hurtigt som muligt, så der ikke bruges for mange penge på lapperier, samt at komme eventuelle nye skader i forkøbet. Derfor ønsker vi et hurtigt forløb, siger Lars Ulrik Hansen. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har hyret Wissenberg A/S til at gennemgå Skoleparken1fraAtilZ.Ogveddenførstegennemgang midt i januar 2012 var Boligbladet med rundt. Samlet set er bygningerne i en dårlig stand. Der er jævnligt fugtskader og vandskader med skimmelsvamp til følge. Isoleringen af bygningerne lever langt fra op til de krav, der kan stilles til et fornuftigt varmeforbrug i dagens Danmark. Mange beboerklager Flere beboere, som har klaget over skader på grund af vand og fugt samt skimmelsvamp, fik besøg af delegationen, som i første omgang dels talte med beoerne, dels kiggede boligen efter for skader. Der blev også gennemført en indvendig og udvendig termografering af boligerne. Termograferingen, som blev gennemført af BL Termografi fra Fredericia, viser, hvor der slipper varme ud af bygningerne. KOLD YDERVÆG OG SKIMMELSVAMP Beboerne er glade for at bo i Skoleparken 1 med de store åbne grønne arealer, men de er knapt så begejstrede for bygningernes tilstand. Mange har klaget over bygningernes dårlige ydre tilstand, som smitter af på indeklimaet. Mette Jones har boet i Skoleparken 1 i omkring 20 år. I den nuværende bolig de seneste år. Hun er glad for området, men ikke glad for de fugtskader med tilhørende skimmelsvamp, som har ramt boligen. Derfor var hun ikke i tvivl, da boligselskabet spurgte om delegationen måtte kigge indenfor. Den var mere end velkommen. Bare der sker noget. Det er smadder ærgerligt, at jeg jævnligt skal tørre væggene i stuen og i køkkenet af med Rodalon eller Klorin for at få bugt med skimmelsvampen. I stuen er der skimmelsvamp på ydervæggen, som er meget kold. Selv om møblerne står et stykke fra ydervæggen, kommer der stadig fugt og dermed skimmelsvamp. Jeg håber, at undersøgelserne fører frem til en plan, der kan gennemføres, fortæller Mette Jones, mens teknikerne gennemgår hele huset. Alle huller i muren skulle lukkes for at måleresultaterne kan blive korrekte. 4

5 R E N O V E R I N G PAKKER HELE BOLIGEN GODT OG GRUNDIGT IND Brian Sørensen og Bjarne Tastesen fra BL Termografi i Fredericia er godt i gang med at lukke døre og vinduer hos Karina Danielsen. Ikke kun med dørhåndtag og hasper. Det er også med tape og plastik. Her skal være tæt, så undersøgelserne kan komme i gang. Fotograferingen skal afsløre eventuelle utætheder, hvor varmen kan slippe ud. Entredøren er taget af og erstattet af et plastikforhæng, hvor der også er en stor ventilator. Den skal bruges til at skabe undertryk i boligen for at se, hvor tæt bygningen er. Der skal også være forskel på temperaturen inde i huset og udenfor for at kunne termografere. Det var der bestemt, da undersøgelsen fandt sted. Fotograferingen afslører også kuldeborer og utætheder. Det hele tager et par timer. Niveauforskel gav vandskade Vi har gennem flere år haft skader på grund af vand og fugt med tilhørende skimmelsvamp, som vi bekæmper. Niveauforskelle i omliggende terræn har også betydet, at vi tidligere havde oversvømmelse, så der skulle lægges nyt gulv. Udenfor blev der lagt et dræn til at lede regnvandet væk, fortæller Karina Danielsen, der håber på, at der snart kommer gang i istandsættelsen af Skoleparken 1. Der har været talt om det i mange år. Karina Danielsen håber på, at der snart kommer en istandsættelse af Skoleparken 1. Hendes bolig blev temograferet fra ende til anden. 5

6 R E N O V E R I N G HVAD ER TERMOGAFERING? Termografering måler temperaturen på overflader, ved at måle bølgelængden på den varmeudstråling som overfladen udsender. Det sker uden at berøre genstanden. Alle genstande udsender infrarød stråling hvor meget og hvor lidt er afhængig af temperaturen. Når du udfører termografering, opfanger du strålingen og omsætter den til et billede. På billedet kan du aflæse, hvor der er særligt varmt, og hvor der er koldere. På billederne kan du se temperaturforskelle på overfladerne. Termografering skal foregå, når der er en temperaturforskel på 15 mellem den indvendige og udvendige væg. Termografering af huse foregår derfor i vinterhalvåret. Termografering er effektiv til at afsløre blandt andet dårlige konstruktioner, dårlig isolering. SKOLEPARKEN 1 Skoleparken 1 er opført i og består af rækkehuse, kædehuse og altanganghuse. Et såkaldt haveboligområde. Bebyggelsen blev præmieret af Gladsaxe Kommune i Der er 266 boliger i Skoleparken 1. Husene er opført med bærende ydermure af gasbeton, der er påført en grov hvid puds. Etageadskillelserne er støbte. Tagene er af træ og dækket med sort asfaltpap med skiferislag. De udvendige træpartier, der er af ru pløjede brædder, såvel alle vinduer er oprindeligt behandlet med mørk solignum. Havemurene er af færdigstøbte betonelementer. Du kan på htp://www.skoleparken.dk/historie se en film om Skoleparken samt om Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Filmen er fra først i 1950 erne. HVAD ER SKIMMELSVAMP? Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, der findes overalt i naturen. De lever af organisk materiale fra fx planter og råddent træ. Skimmelsvampe kan også vokse indendøre, for eksempel i fugtige miljøer, hvor det kan være yderst vanskeligt at undgå skimmelsvamp. Eksempler herpå er vindueskarme, fugerne i badeværelset og omkring udluftningskanaler. Angreb af skimmelsvampe ses som grønne, mørke eller hvide pletter eller plamager, som ofte har en lodden overflade. Indendørs kan du også ofte lugte, hvis der er skimmelsvampevækst, fordi nogle af svampene lugter muggent, jordslået og sommerhusagtigt. Et af de bedste midler mod skimmelsvamp er en god daglig udluftning. ILDSJÆLE OG ANDRE MED GÅ-PÅ-MOD EFTERLYSES VI BRINGER EN EFTERLYSNING! Sådan lyder det en gang imellem i Radioavisen, men denne gang er efterlysningen fra Fritidsudvalget i Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. Fritidsudvalget holder for anden gang en konference for ildsjæle og andre med gå-på-mod til at få gang i fritidsarbejdet i boligselskabets forskellige afdelinger. Og det er ildsjæle og andre med gå-på-mod, Fritidsudvalget efterlyser. 6 Vi holder en konference torsdag 12. april 2012 kl i Skoleparkens festlokaler, hvor til vi inviterer alle, som har lyst til at være til at få gang i fritidsarbejdet i deres boligafdeling. Vi inviterer også dem, som allerede har gang i arbejdet til at komme for at inspirerer os andre, fortæller Palle Nielsen, formand for Fritidsudvalget, om initiativet til konferencen. I 2011 samlede en tilsvarende konference over 20 deltagere. Palle Nielsen håber på et endnu større fremmøde i år. Afdelingsbestyrelserne modtager invitation med opfordring til at give den videre til interesserede beboere. Er du interesseret i at deltage, så kontakt Palle Nielsen på telefon eller send en til Fritidsudvalgets næste arrangement er AB-Festen, som holdes for 24. gang lørdag 24. marts Sensommerfesten holdes lørdag 1. september 2012 i Stationsparken/Vadbro. Sensommerfesten 2013 er allerede på planlægningsstadiet. Den skal holdes i Stengårdsparken.

7 S O C I A L - O G S U N D H E D S F O R VA LT N I N G E N PLADS TIL OS ALLE Jeg har stor forståelse for, at man kan føle sig utryg ved og generet af en borger, der er højtråbende, spiller høj musik på alle tider af døgnet, er truende og så videre. Alle henvendelser til Socialog Sundhedsforvaltningen bliver taget alvorligt, understreger borgmester Karin Søjberg Holst. Råben og skrigen. Høj musik på alle tider af døgnet. Måske en truende adfærd. Banken på vandrør, på væggen og på boligens døre. Et miniportræt af en psykisk dårlig borger, som er til gene for de øvrige beboere. Og hvadkandusåsomnaboellersompårørende gøre, hvis denne situation opstår i den boligafdeling, hvor du bor? Er de bare anbragt i en almen bolig af Gladsaxe Kommune ud fra princippet ude af øje ude af sind? Spørgsmålet var oppe at vende på de almene boligselskabers møde med borgmester Karin Søjberg Holst. Der er hjælp af hente DererhjælpathentehosGladsaxeKommunes opsøgende medarbejdere, som Laila J. Vienberg og Anton P. Friis, som er støtteog kontaktpersoner. Du kan i boksen til denne artikel se både og telefonnumre. Jeg har stor forståelse for, at man kan føle sig utryg ved og generet af en borger, der er højtråbende, spiller høj musik på alle tider af døgnet, er truende og så videre. Alle henvendelser til Social- og Sundhedsforvaltningen bliver taget alvorligt, understreger borgmester Karin Søjberg Holst. Men det er desværre ikke i alle situationer muligt for Gladsaxe Kommune at handle, påpeger Karin Søjberg Holst. I nogle situationer er det måske politiet, der skal indkaldes. Der er også mulighed for at bruge Styringsdialog. egen bolig. Det er ikke altid Gladsaxe Kommune,somharanvistenboligtilenpsykisk syg. Det kan også være, at en borger, der bor i egen lejlighed, pludselig bliver syg og får behov for støtte. Hvis Social- og Sundhedsforvaltningen har anvist en bolig til en psykisk syg borger, så vil der samtidig være tildelt den nødvendige støtte til, at denne borger kan klare at bo alene i sin bolig Det kan både være en medarbejder, der kommer hjem til borgeren, men det kan også være, at borgeren benytter Carlshuse, som er Gladsaxe Kommunes lokale tilbud til borgere med psykosociale problemer. Behandlingen og medicineringen sker i Distriktspsykiatrien, som Gladsaxe Kommune også har et samarbejde med, understreger Karin Søjberg Holst, der fortsætter: Hverdag i hjemmet med støtte Ny medicin og nye behandlingsmetoder har vist, at langt det fleste psykisk syge vil kunne klare en hverdag i egen bolig med støtte. Så derfor behøver en borger med en psykisk lidelse ikke at bo i et botilbud, men kan faktisk bo i sin egen bolig og have en hverdag, som giver mening for den enkelte. Karin Søjberg Holst understreger, at der i langt de fleste situationer er tale om borgere, som Social- og Sundhedsforvaltningen ikke kender. Og i sådanne situationer Karin Søjberg Holst er borgmester i Gladsaxe. kan der rettes henvendelse til de opsøgende medarbejdere, som er støtte- og kontaktpersoner. Nødvendig behandling Støtte- og Kontaktpersonernes opgave er at motivere borgeren til at få den nødvendige behandling. Sammen med Distriktspsykiatriens Opsøgende Team sørger de for, at en psykiater kommer i kontakt med borgeren, og i nogle situationer sørger de også for indlæggelse på Psykiatrisk Center Ballerup. Støtte- og Kontaktpersonen kan også have til opgave at sørge for hovedrengøring, så lejligheden kan blive beboelig igen. I det hele taget så skal Støtte- og Kontaktpersonen motivere borgeren til at modtage den hjælp, han eller hun har brug for. Gladsaxe Kommune deltager i projektet fremskudt sagsbehandling, som netop handler om, hvordan kommunen bliver bedre til at få kontakt og give hjælp til de borgere, der er isolerede og ikke umiddelbart ønsker kontakt med offentlige instanser. Mulighed for at bo i egen bolig Gladsaxe Byråd har vedtaget en Handicappolitik, som har inklusion af handicappede i samfundet som overskrift. Det betyder at borgere med handicap - også de psykisk syge - skal have mulighed for at bo i deres GLADSAXE KOMMUNES OPSØGENDE MEDARBEJDERE Du kan kontakte støtte- og kontaktpersonerne på et af disse telefonnumre: Laila J. Vienberg telefon Anton P. Friis telefon eller på 7

8 R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E T M A N D A G 1 9. M A R T S ATTRAKTIVE BOLIGER TIL KONKURRENCEDYGTIGE PRISER 8

9 R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E T M A N D A G 1 9. M A R T S Det kan være besværligt med renovering, men det er herligt, når det er overstået og fordelene melder sig. Bygningerne forbliver vedligeholdte og attraktive samt får længere levetid. Mange af boligafdelingerne inden for Arbejdernes Boligselskaber i Gladsaxe har nu nået en alder, hvor man kan overveje, om boliger eller bygninger lever op til tidens krav. Bygningsdele i klimaskærme eller tekniske installationer kan være utidssvarende eller nedslidte, og boliger kan være Mølleparken 1 fik blandt andet nye vinduer og døre samt nye køkkener og badeværelser. RENOVERINGS- OG ISTANDSÆTTELSESOPGAVER Mølleparken 1 Stengårdsparken Hyrdeparken Pileparken 1 Borreparken Lyngparken 1 Tinghøjparken Pileparken 3 Stationsparken 1 Lykkeparken Kongshvileparken Skoleparken 1 Kildeparken 1 Mølleparken 2 Torveparken Pileparken 7 Egeparken 1 Toftegården Kildeparken 4 for små eller uhensigtsmæssigt indrettede til de nye beboere. Det er forhold, der skal være i orden, hvis vi fortsat skal kunne tilbyde attraktive boliger til en fortsat konkurrencedygtig pris, hedder det i bestyrelsens beretning til Repræsentantskabet, som mødes mandag 19. marts Hyrdeparken har fået nyt tag. Køkken og bad med tilskud, døre og vinduer Affaldsøer, fjernvarme, antenneanlæg Tagbelægning og muromfugning Badeværelser Vinduer, døre og kviste Vinduer og kviste Køkkener ved kollektiv råderet, vinduer Forretningsfacader El-ledninger Køkkener ved kollektiv råderet Gasfyr Helhedsplan Membraner på altaner Altaner, udestuer, faskiner Vejarbejder, jordledninger Kloak, fliser og trapper Køkkener Tagbelægning Hoveddøre, vinduer og gavlbeklædninger Boligernes indretning styrer vi langt hen ad vejen ved beboerindflydelse gennem råderetten. Via lovgivningen har beboerne råderet over køkken og bad, og via boligselskabets positivliste har beboerne indflydelse på egen boligs indretning. Klimaskærmene med tag, facader, gavle, vinduer og døre samt de tekniske installationer for varme, vand, el og ventilation er det dog boligselskabets ansvar at vedligeholde. Den menneskelige faktor Vedligehold af klimaskærm og tekniske installationer er en alvorlig sag. Ved udskiftning er der en stor menneskelig faktor, idet der fortsat bor mennesker, hvor disse gennemgribende arbejder udføres. Derfor skal der være tæt kontakt mellem håndværkere og beboere, når for eksempel vinduer tages ud. Herligheden er dog, at man efterfølgende slipper for vand gennem det gamle tag, træk fra de gamle vinduer, kondens og skimmelvækst fra generelt kolde facader eller dryp fra nedslidte installationer, ligesom der pludselig er varme til de yderste ender af boligafdelingen fra den nye varmecentral. Den tekniske faktor er, at bygningerne forbliver vedligeholdte og attraktive. Boligerne får derved både teknisk og økonomisk lang levetid. I årets løb er der indledt og/eller fuldført større og mere gennemgribende renoveringsopgaver (se boksen her på siden). Ud over disse større renoverings- og istandsættelsesarbejder er der i overensstemmelse med budgetter og langtidsplaner udført en del andre planlagte periodiske vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, der dækkes af delingernes henlæggelser. Arbejdernes Boligselskab har altid prioriteret vedligeholdelse af afdelingerne særdeles højt og konstaterer med glæde, at afdelingernes aktivitetsniveau i forbindelse med fornødne renoverings-, istandsættelses- og forbedringsarbejder, som hidtil har været højt i den forløbne periode. 9

10 R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E T M A N D A G 1 9. M A R T S GENNEMFØRTE PROJEKTER GIVER 10 Pileparken 1 badeværelsesrenovering En af de bedste oplevelser, man kan have i en bolig, er at overtage et nyt badeværelse. En renovering af et badeværelse er altid en svær opgave. Arbejdet sviner i boligen, og i en periode må beboerne undvære både bad og toilet. Arbejdets karakter gør, at beboere og entreprenører kommer meget tæt på hinanden, og det kræver derfor stor fleksibilitet fra både beboere og entreprenør at imødekomme hinandens ønsker og krav. IPileparken1varmanimidlertidsåuheldig at have en hovedentreprenør, der ikke i tilstrækkelig grad styrede opgaven. Det betød, at beboernes interesser ikke blev plejet i tilstrækkelig grad. Mange beboere oplevede at stå med ufærdige baderum i mange måneder, hvor der i tidsplanen kun var afsat 7 uger plus mangeludbedring. Bygherren måtte for en stor del af boligernes vedkommende udføre mangeludbedring. Arbejdet er til alles store lettelse nu tilendebragt ultimo 2011, og nu kan beboerne nyde de nye baderum med de herlige detaljer, der er indbygget i baderummene. Blandt andet trekantede gulvafløb af mærketunidrain,dererplaceretihjørnetibruserområdet. Mølleparken 1 udskiftning af vinduer og døre Mølleparken 1 (foto til venstre) har i 2011 gennemført en komplet dør- og vinduesudskiftning for alle 98 rækkehuse. De gamle vinduer var utidssvarende og kolde. De kolde vinduer gjorde, at kondens omkring vinduerne ikke var et ukendt fænomen i Mølleparken 1, og dermed var der øget risiko for skimmelsvamp omkring vinduerne. Nu er der kommet moderne døre og vinduer. Ruderne er med 2-lags termoruder, og der er børnesikring på alle vinduerne. I Mølleparken1harmanvalgt,atdenyedøre og vinduer skulle være hvide. De gamle vinduer var brune, og de nye døre og vinduer giver et nyt udtryk i bebyggelsen.

11 R E P R Æ S E N T A N T S K A B S M Ø D E T M A N D A G 1 9. M A R T S BEDRE BOLIGER Dør- og vinduesudskiftningen er besluttet af beboerne i maj 2010, og sagen er gennemført i løbet af 2011 med aflevering i november Udgifterne udgør ca. 8 millioner kr. og finansieres hovedsageligt ved et 20-årigt realkreditlån. Mølleparken 2 nye altaner I forbindelse med udvidelse af Motor Ring 3 (M3) blev der eksproprieret arealer fra nogle af vores boligafdelinger. Det udmøntede sig i erstatninger til berørte boligafdelinger. En af disse boligafdelinger er Mølleparken 2 (se foto øverst på siden). Mølleparken 2 havde altaner, der indenfor en kort årrække skulle renoveres. Mølleparken 2 besluttede derfor, at erstatningen via henlæggelserne skulle indgå i finansieringen af denne altanrenovering. M3 har støjskærm mod Mølleparken 2, men det kan ikke undgås, at der er støjbelastning mod boligerne. Mølleparken 2 besluttede derfor, at de nye altaner skulle udføres som lukkede altaner, så de kunne medvirke til at lukke af for støjen mod stuen. Sidegevinsten er, at der også spares på varmen. Altanlukningen er gennemført i 2 etaper,hvoretape1bestårafdetreblokke,der vender mod M3 og etape 2 er den resterende del af bebyggelsen. Etape 1 blev besluttet af beboerne i oktober 2007 og gennemført i Etape 2 blev besluttet i september 2009 og gennemført i sidste halvdel af 2011 med afslutning ca. maj 2012 ved retablering af grønne arealer. Sammen med altanrenoveringen gennemføres en kloakrenovering, og der sker en opdatering af komponenter i kældrene til varmesystemet. Et sideprojekt til kloakprojektet er, at Mølleparken 2 har søgt kommunen om tilskud til et faskineprojekt ved tilbageførsel af tilslutningsbidrag. Man håber at kunne bortlede 100 procent af regnvandet til faskiner og dermed opnå et tilskud i størrelsesordenen 2,3 millioner kr. Dette forventes at kunne finansiere hele faskineprojektet. Udgifterne i Etape 2 udgør ca. 16 millioner kroner og finansieres hovedsageligt ved realkreditlån, med en forventet husleje efter altanrenoveringen på kroner pr. m² pr. år. Skoleparken 1 Afdelingen har store problemer med bygningerne, som giver sig udslag i meget dårlig bokvalitet for beboerne. En samlet renovering vil være meget omkostningsfuld for afdelingen. Derfor er det besluttet at søge Landsbyggefonden om støtte. For at få støtte skal der udarbejdes en tilstandsvurdering. Dette arbejde kan du læse om her i Boligbladet KRONER PÅ HØJKANT Antallet af afdelinger, som kommer til Repræsentantskabets møde i Arbejdernes Boligselskab, svinger en del. Men for at lokke alle af huse til mødet mandag 19. marts 2012 sætter bestyrelsen kroner på højkant, som der trækkes lod om blandt afdelingerne. Pengene skal gå til fremme af kultur- og eller beboeraktiviteter i afdelingen. Den eneste betingelse for at komme i betragtning ved lodtrækningen er, at afdelingen er repræsenteret på Repræsentantskabets møde, når lodtrækningen finder sted som en del af dagsordenen. I alt kan der deltage 187 medlemmer af Repræsentantskabet, men ikke alle afdelinger sender alle de repræsentanter, de har mulighed for. Repræsentantskabsmøde, som holdes på Marielyst Skole. 11

12 F O R S I K R I N G S F O R H O L D HAR DU FORSIKRET DIT INDBO? Knapt en femtedel af alle lejere i danske lejeboliger har ingen indboforsikring. Det viser en analyse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension, der er baseret på svar fra husstande. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe har alle sine bygninger forsikret, men det er beboerne selv, der skal sørge for forsikring af deres indbo. Uanset om det er i selve boligen eller i et kælderrum eller loftsrum. Har du ikke en forsikring af dit indbo, har du heller ikke en økonomisk dækning, hvis uheldet skulle være ude. Det kan være ved indbrud, brand eller vandskade, eller hvis du kommer til at skade andre. Noget, der hurtigt kan løbe op i flere hundrede tusinde kroner. Du bestemmer selv Sker der en skade på ejendommen, så dækker Arbejdernes Boligselskabs forsikringer, men sker der skade på dit indbo, så er det din egen forsikring, der skal erstatte de beskadigede eller ødelagte ting i din bolig. Har du ingen forsikring, så er der ingen hjælp at hente. Springer for eksempel et vandrør, så betaler boligselskabets forsikring reparationen af vandrøret, men eventuelle skader på dit indbo, skal du selv betale, hvis du ikke har en indboforsikring. Du bestemmer selv, om du vil have dit indbo forsikret, men Arbejdernes Boligselskab anbefaler, at du får en indboforsikring. Du kan tegne den via internettet, hvor du kan finde alle danske forsikringsselskaber. Du kan også ringe til forsikringsselskaberne og få et tilbud. 17 procent af alle lejere har ingen forsikring af deres indbo. Den manglende forsikring kan ende med en kæmperegning, hvis du ikke er forsikret. Arbejdernes Boligselskab anbefaler, at alle har en indboforsikring. Spørg i din omgangskreds Ofte kan du som medlem af en fagforening, en interesseorganisation, en sportsforening eller lignede tegne en indboforsikring med rabat. Spørg i din omgangskreds. Omkostningerne for en sædvanlig indboforsikring bør kunne holde sig under kroner pr. år. Hele 17 procent af landets mere end en million lejere har ingen indboforsikring. 12

13 R Å D E R E T S K ATA L O G Det er specielt Regionerne Hovedstaden og Nordjylland, som tegner sig for det største antal lejere uden en indboforsikring. Oftest er der flere enlige end par, som mangler forsikringen, husstande med anden oprindelse end danske, og mange unge især unge under 21 år - som heller ikke forsikrer sig. Blandt lejerne i kollegieboliger er 57 procent uden en indboforsikring. Det dækker en indboforsikring Alt indbo er dækket, dog skal du være opmærksom på, at nogle genstande i dit indbo er begrænset i dækning med en lavere sum. Det kan for eksempel være guld- og sølvting, hvor der er fastsat et maksimum på et bestemt beløb. Du kan også tegne forskellige tilvalgsdækninger for el-skader, cykelskader eller rejseforsikring. Boligbladet nævner her nogle af de skader, som en indboforsikring dækker. Du må selv læse eller søge videre hos forsikringsselskaberne om deres dækning af indbo: Opstigning af grund- og kloakvand som følge af voldsomt skybrud eller tøbrud. Brand og lynnedslag. Eksplosion. Rimelige merudgifter i forbindelse med genhusning og opmagasinering i forbindelse med dækningsberettiget skade. Indbrudstyveri. Udsivning af vand fra skjulte rørinstallationer. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj, som følge af tekniske/ mekanisk svigt i vaskemaskine. Hvad må du i din bolig og hvad skal du? Det bliver lettere at finde ud af, hvad du må foretage af ændringer i din bolig. De aktuelle kataloger Råderetskataloget, som handler om, hvad må du i din bolig, og Vedligeholdelsesreglementet, hvad skal du i din bolig for din afdeling. Det kan du finde på Når du bor i en almen bolig, har du ret til at foretage ændringer i boligen. Grænserne er en smule forskellige fra boligafdeling til boligafdeling. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe gør det nu lettere at finde ud af, hvad du både må og skal i din bolig. Du kan simpelthen finde oplysningerne på internettet. Hver afdeling har et katalog over de muligheder, som beboerne selv har besluttet på et afdelingsmøde. Lovgivningen sætter nogle grænser, ligesom loven engang imellem bliver ændret. I løbet af første halvår af 2012 bliver alle afdelingers råderetskatalog og reglementet for vedligeholdelsen gennemgået og ajourført. For eksempel hører hårde hvidevarer fremover til under installationsretten og ikke længere råderetten. Der vil også ske flere redaktionelle ændringer, blandt andet vil oplysninger om køleskabe og komfurer blive fjernet i de afdelinger, hvor beboerne selv står for anskaffelsen. Råderetskataloget bliver ikke længere omdelt i afdelingen. Det samme er tilfældet med vedligeholdelsesreglementet. Fremover kan du finde det på internettetpåwww.abg.dkogklikhenpådin afdelings nummer og navn. Her kan du finde de aktuelle kataloger over vedligeholdelse og råderet. Skulle du ikke have mulighed for at gå på internettet, så kan du få det enten hos varmemesteren eller hos afdelingsbestyrelsen, som altid har de aktuelle kataloger på papir. Nye beboere får sammen med lejekontrakten både råderetskataloget og vedligedeholdelesreglementet. En indboforsikring vil normalt have en mindre selvrisiko. Dækningen omfatter forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdningen, ugifte børn af et medlem af husstanden. Er børnene under 21 år og bor uden for hjemmet (de skal bo alene), er de også dækket. 13

14 K L I M A F O R B E D R I N G HÆLD REGN- VANDET I JORDEN OG IKKE I KLOAKKEN Regnvandet ledes uden om kloakken. Det er der både klimaforbedring og penge i. Derfor anlægger Arbejdernes Boligselskab faskiner og dræn til regnvand ved to ejendomme for at aflaste kloakkerne. Sommeren 2011 går over i historien som ganske regnfuld. Der var vand både i og uden for kloakkerne med mange skader i kældre og oversvømmelse til følge, fordi kloakkerne ikke kunne lede regnvandet væk. Nu er der penge i at lede regnvandet væk fra de traditionelle kloakker over i faskiner eller andre former for dræning, hvor vandet 14 stille og roligt siver ned i jorden til grundvandet. Gladsaxe Kommune har besluttet at tilbagebetale de penge, som boligejere har betalt til kloakeringen, hvis de leder regnvandet væk fra kloakkerne over i faskiner eller anden form for dræning. Det er en del af projektet KlimaKlar i kommunen, som Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe deltager i med alle 47 boligafdelinger. To konkrete projekter Netop det, at lede regnvandet væk fra kloakken over i faskiner, er netop nu aktuelt for to konkrete projekter ved renoveringen af boliger på Buddingevej og på Triumfvej47.Hererdertoprojektersomviser, hvorledes det kan udføres i praksis, og som samtidig kan være til inspiration for andre afdelinger. Selv små projekter har betydning, så det er bare om at komme i gang. Gladsaxe Kommune har besluttet at tilbagebetale op til kroner pr. boligenhed pr. matrikel, hvis regnvandet i klo- KLIMAKLARE GLADSAXE Gladsaxe Kommune vedtog i juni 2010 en CO2-handlingsplan. Planen har en række mål for reducering af CO2 blandt boligerne i Gladsaxe med 15 procent fra 2007 til For at nå dette mål har kommunen etableret KlimaKlar for boligselskaber samt KlimaKlar for virksomheder.

15 O M B Y G N I N G akkerne reduceres med 50 til 100 procent. Byrådet har i februar 2012 besluttet at ændre på denne regel. Det har vist sig, at større matrikler med flere boligblokke, spredt rækkehusbebyggelse med flere har svært ved at leve op til kravet om at reducere mindst 50 procent af regnvandet. Speciel vurdering af store arealer Derfor har byrådet besluttet, at der skal ske en individuel vurdering af, hvor stor en del af det bebyggede areal, der skal medregnes ved tilbagebetaling. Samtidig skal både de økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser for Nordvand også vurderes. Klima- og Miljøudvalget i Arbejdernes Boligselskab har især arbejdet med afledning/nedsivning af regnvand. Dette ud fra bådemiljøhensyn,menogsåudfradeoversvømmelsesproblemer der har været og vil komme. Af andre områder har udvalget arbejdet med solceller, jordvarme/varmepumper. Alle afdelinger med Alle 47 afdelinger inden for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe er KlimaKlar. Be styrelsen for boligselskabet besluttede i juni 2011 at melde alle afdelinger til KlimaKlar, som er Gladsaxe Kommunes samarbejde med de almene boligselskaber og andre i kommunen om at reducere kommunens samlede CO2 udslip. Beslutningen er taget efter indstilling fra boligselskabets Klima- og Miljøudvalg. Information og nyheder Med tilslutningen til KlimaKlar har alle 47 afdelinger adgang til ekspertise og udveksling af erfaringer med andre almene boligafdelinger om miljøspørgsmål. Kommunes målsætning med KlimaKlar er, at sikre boligafdelingerne løbende information og nyheder, der kan hjælpe bestyrelserne til at træffe miljørigtige beslutninger. Det kan for eksempel være i forhold til bygningsvedligeholdelse eller renovering af bygninger. Men også at motivere boligafdelingerne til at energioptimere deres afdelinger - for eksempel gennem ændring af beboernes adfærd. Sådan ser Buddingevej inden ejendommen bygges om til 15 boliger. Foto: Kaj Bonne Mortensen. Byrådet godkender ombygning af Buddingevej Ombygningen af ejendommen Buddingevej til 15 nye familieboliger kommer stadig nærmere. Gladsaxe Byråd skal på sit møde onsdag 14. marts 2012 godkende hele projektet, som oprindeligt ville koste 20 millioner kroner, men som på grund af skærpede krav i bygningsreglementet til isolering og ventilation bliver 4,3 millioner kroner dyrere. Men det får ingen betydning for huslejen, fordi både Arbejdernes Boligselskab og Landsbyggefonden har besluttet at give støtte, så huslejen kan fastholdes på de planlagte 843 kroner pr. kvadratmeter. Lejlighederne er klar til indflytning i marts Om kort tid kan du få en brochure om lejlighederne ved henvendelse til Arbejdernes Boligselskab på telefon Send en på Der bliver tale om totalt istandsatte lejligheder med nye gulve, nye køkkener, nyt varmeanlæg og ikke mindst en tidssvarende isolering. Samtidig vil bygningen ændre udseende. Alle vinduer og døre skiftes til tidssvarende elementer. Facader med mursten og eternit isoleres yderligere og får ny overflade. På taget kommer der yderlige isolering. Landsbyggefonden har sagt ja til at støtte renovering og istandsættelsen. De 15 boliger får denne fordeling: Tre styk et-rums-bolig på cirka 47 m 2 med fransk altan, seks styk to-rums-bolig på cirka70 m 2 samt seks fire-rums-boliger på 90 m 2 med altan. Huslejen vil være mellem kroner og kroner pr. måned. Hertil kommer forbrug. 15

16 Større respekt for almene bebyg på i renoveringssammenhæng. Den nye bog Renovering af efterkrigstidens almene bebyggelser fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet viser, at det godt kan lade sig gøre at renovere almene boliger, så de får en højere kvalitet for beboerne, både når det gælder bebyggelsernes arkitektoniske udtryk, boligkomforten, bedre tilgængelighed og til dels også energiforbruget. Bogen er skrevet af professor Claus Bech-Danielsen, seniorforskerne Inge Mette Kirkeby og Jesper Ole Jensen samt seniorrådgiver Søren Ginnerup. De har evalueret ti almene boligbebyggelser, der er blevet renoveret i perioden , og som er opført mellem 1941 og Slut med farvestrålende blikplader Bogen peger ikke på én renovering, hvor alle forhold er opfyldt til punkt og prikke. Hver af de renoverede bebyggelser byder på oplagte forbedringer, som det er værd at lære af, og som sætter nye standarder i forhold til 1990 ernes renoveringer, der ofte satsede på at ændre bygningernes facader ved at skjule montagebyggeriets mangler bag farvestrålende blikplader, siger professor Claus Bech-Danielsen. På det arkitektoniske område er der gode eksempler på, at nye facadematerialer er valgt med henblik på deres fysiske og æstetiske holdbarhed, mens der andre steder er skabt arkitektoniske kvaliteter i form af forbedrede dagslysforhold i lejlighederne, større altaner og bedre uderum. I mange år har der i medierne og den offentlige debat ofte været sat lighedstegn mellem almene boligbebyggelser og ghettoer. I mange tilfælde har man heller ikke taget tilstrækkelig hensyn til arkitekturen, når man gik i gang med at renovere de nedslidte boligområder. Men det er der ved at blive ændret på, for nu er man begyndt at renovere husene med større respekt, bl.a. i erkendelse af at de er en del af vores bygningskulturarv. Man har fået øjnene op for, at bebyggelserne faktisk rummer nogle betydelige arkitektoniske kvaliteter, som det er vigtigt at tage vare Nutidig tilføjelse Kulturarvsstyrelsen har udvidet sit fokusområde til også at omfatte efterkrigstidens arkitektoniske arv, herunder de almene bebyggelsers værdi som kulturarv. I de ti renoveringer er kulturarven forvaltet meget forskelligt. Især i de ældste bebyggelser er man gået nænsomt til værks. Det gælder fx boligbebyggelsen Vanggården i Aalborg, der har fået tilført nye altanbrystninger og nye trappetårne, der er udført i et enkelt, nutidigt design, som forankrer renoveringen i vores tid. I de yngste bebyggelser fra 1960 erne og 1970 erne er der i nogle tilfælde tale om et bevidst opgør med det oprindelige arkitektoniske udtryk for at lægge afstand til et dårligt image og føre bebyggelsen op til dagens boligstandard med hensyn til lejlig- 16

17 gelser Triumfvej 47 hedens størrelse, lysforhold, altaner, elevatorer, friarealer og energiforbrug. I andre renoveringer er der imidlertid taget udgangspunkt i bebyggelsernes oprindelige kvaliteter, der er blevet kortlagt og forstærket i forbindelse med den gennemførte renovering. Gyldenrisparken på Amager er et godt eksempel på, at den strategi kan føre smukke resultater med sig. Kun små varmebesparelser På det tidspunkt, hvor renoveringerne blev planlagt, var der ikke så meget fokus på energibesparelser i eksisterende bygninger, som der er i dag, Men i tre-fire bebyggelser er der foretaget udvendig efterisolering af facader og tag og i mindre målestok skiftet til lavenergivinduer og installeret varmegenvindingssystemer. Rådgivere og boligselskaber havde forventet et fald i varmeforbruget på omkring 30 pct., men det faldt kun mellem 7 og12 pct. Årsagen er sandsynligvis, at beboerne erbegyndtathavemerevarmeistuerne.en anden årsag kan være, at der er mangler ved varmeanlæggets indregulering eller ved efterisoleringen, vurderer seniorforsker Jesper Ole Jensen. Samtidig er det gennemsnitlige elforbrug pr. beboer steget. Det skyldes, at den samlede renovering har ført til større boliger, hvor der bor færre. Dertil kommer et nyt elforbrug til fællesfaciliteter så som elevatorer, varmegenvinding og -styring. Forbedret tilgængelighed I renoveringerne er man målrettet gået efter at tilgodese personer, der bruger kørestol, rollator eller bare går mindre godt, så de nu kan bebo lejlighederne. Det er lykkedes godt, om end de gode eksempler kan udvikles endnu mere, siger seniorrådgiver Søren Ginnerup. Han peger på, at sammenlægning af lejligheder har skabt den fornødne plads, herunder bedre plads i badeværelse og køkken. Og ikke mindst er tilgængeligheden forbedret ved, at der er tilføjet elevatorer til bygningerne. Fra beboerhotel til familieboliger 1. februar 2013 står 12 nye familieboliger på Triumfvej klar til indflytning. Er du interesseret, så læs mere her. Håndværkerne er allerede gået i gang med at bygge det tidligere beboerhotel i Skoleparken 1 om til familieboliger. 12 nye styks af slagsen, som alle er på to værelser. De nye familieboliger ligger på Triumfvej 47. Boligerne er også egnede for ældre, fordi en ny elevator sikrer niveaufri adgang til alle boliger samt til kælderen. Det hele er klar til indflytning 1. februar Onsdag 14. marts 2012 kl starter ombygningen, hvor blandt andre borgmester Karin Søjberg Holst er til stede. I forbindelse med ombygningen kommer der også altaner til lejlighederne både i stuen og på første sal. At der er altaner i stuen skyldes, at forskel på niveauet på forsiden og bagsiden af huset. Der er tre typer lejligheder, som alle har et bruttoareal på omkring 80 kvadratmeter. Det vil sige, at lejlighederne er tillagt vægge, andel i trapperum og lejlighedsskel, samt andel af gangarealer. Nettoarealet er omkring 60 kvadratmeter. Huslejen bliver cirka kroner om måneden, hvortil kommer forbrug. Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Flot byggeri inde og ude Det bliver et flot byggeri både inde og ude. Mod øst ud mod Triumfvej vil facaden fremstå delvis pudset i en lys farve. Mod vest åbner facaden sig med store vinduespartier og altaner. Vinduer og terrassedøre udføres udvendigt beklædt med aluminium og indvendigt af hvidmalet træ. Indvendigt er væggene enten gasbeton eller gipspladevægge, der tapetseres med savsmuldstapet. Gulvene er egetræsparket. Køkkenet er et elementkøkken fra HTH. Der er emhætte, indbygningsovn i bordhøjde og fire kogeplader. Der er køle/fryseskab. Der er garderobeskabe. WC og bad er beklædt med hvidefliser og skridsikkert gulv. Der er forberedt for installation af vaskemaskine og tørretumbler. Få en udlejningsbrochure Altdetteogmegetkandulæseomidenudlejningsbrochure, hvor du også kan se de enkelte boligers grundplan. Udlejningsbrochuren kan du få hos Arbejdernes Boligselskab på telefon eller send en til 17

18 Boligansatte til fælles seminar Hele flokken både de ansatte i Arbejdernes Boligselskabs administration samt varmemestre og ejendomsfunktionærerne mødtes til medarbejderseminar i oktober 2011 i selskabslokalerne i Høje Gladsaxe. Det var første gang, at alle ansatte i boligselskabet samtidig deltog på et fælles seminar. Her skulle alle gennem billeder give deres syn på boligselskabet lige nu og som de så det om tre til fem år. Det var et positivt seminar, som nu bliver gentaget tirsdag 17. april Denne gang i Akademisk Boldklubs lokaler, hvor emnet er service med et stort S. Det skal handle om at give en endnu bedre service til beboerne, siger Jesper Loose Smith, direktør i Arbejdernes Boligselskab. Stopper i Fællesdriften. Svend Aa. Hansen, der gik af som direktør for Arbejdernes Boligselskab ved udgangen af maj 2011, fortsatte som forretningsfører for Fællesdriften af Høje Gladsaxe. Det var planen, at Svend Aa. Hansen skulle arbejde med administrationen af Fællesdriften i et par år, men han har af helbredsmæssige grunde ønsket at blive frigjort for aftalen med virkning fra 31. januar Det betyder, at Jesper Loose Smith, der udover at være direktør i Arbejdernes Boligselskab, nu også er forretningsfører for Fællesdriften af Høje Gladsaxe. Poul Erik Larsen på pension Poul Erik Larsen, medarbejder i Arbejdernes Boligselskabs økonomiafdeling, stoppede umiddelbart før julen 2011 for at gå på pension efter lidt over 17 års ansættelse i boligselskabet. Poul Erik Larsen, der fyldte 65 år i november 2011, har gennem sit lange virke bistået med løsning af et utalt af store og små opgaver. Gennem arbejdet fik han en meget bred berøringsflade til beboervalgte samt ansatte, og i den forbindelse har han fået mange kabaler til at gå op. Mange beboere og kolleger mødte frem og sagde farvel og tak til Poul Erik Larsen ved en sammenkomst i selskabslokalet i Punkthuset i Høje Gladsaxe. 18

19 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere,at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden forarbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen.annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med,skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2., 2860 Søborg Haves: 4-værelses lejlighed i Vadbro på 83,4 m 2. Rigtig god lejlighed, som er godt indrettet med en stor entre,stor stue,et stort værelse samt to mindre værelser. Køkkenet er sat i stand for tre år siden med hvide skabe og sort gulv. Badeværelset er hvidt og i pæn stand. Altanen er ligeledes skøn og helt uundværlig. Området er rigtig hyggeligt med mange grønne områder. Ønskes: Rækkehus i Lyngby, Gladsaxe eller Bagsværd på minimum 4 værelser - eventuelt kælder med værelse. Henvendelse: Haves: Rækkehus i Vadgårdsparken 4-værelse på 99 m 2. Rækkehuset indeholder entre, køkken, stue med udgang til dejlig have. På 1. sal er der 3 dejlige værelser, toilet og entre. Husleje inkl. kabel tv kr. Ønskes: 3-4 værelses lejlighed/rækkehus. Dog ikke Høje Gladsaxe. Husleje max kr. Send en mail til Haves: 3 -værelses rækkehus i 1 plan på 80 m 2 + kælder i Skoleparken 1, overdækket terrasse samt lille have, dejlige grønne arealer lige udenfor. Husleje inkl. a conto varme, kabel tv kroner. Ønskes: 3-værelses lejlighed i Skoleparken 1 eller 2, ellervadgårdsparken. Send en til Flere modtager boligsikring Antallet af danskere der modtager boligsikring, er steget med 2 procent det seneste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I december 2011 modtog danskere boligsikring. Det var en stigning med 2 procent siden december Kigger man tilbage til 2007, er stigningen endnu højere. Her modtog personer boligsikringen, og det giver en stigning på næsten 11 procent. Den største stigning siden sidste år, fandt sted i Middelfart Kommune. Her modtog 969 beboere boligsikring i 2011, mens det i 2010 var 892 personer. Det giver en stigning på næsten 9 procent. I Vallensbæk Kommune er der siden 2007 sket en stigning på 130 procent. Til gengæld var tallet faldet fra 2010 til 2011 med næsten 5 procent. Kilde:Boligen AB-Kalender Lørdag den 3. marts til søndag den 4. marts 2012 ÅrligeweekendkonferenceiBL s9.kreds på Konventum i Helsingør. Torsdag den 8. marts 2012 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Mandag den 19. marts 2012 Repræsentantskabsmøde Afholdes på Marielyst Skole. Torsdag den 22. marts 2012 Møde i selskabets bestyrelse. Lørdag den 24. marts 2012 AB-festen Torsdag den 12. april 2012 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 12. april 2012 Fritidskonference. Arrangementet afholdes i Skoleparkens selskabslokale. Tirsdag den 17. april 2012 Medarbejderseminar Varmemesterkontorer samt selskabets administration holder lukket. Torsdag den 26. april 2012 Møde i selskabets bestyrelse. Torsdag den 3. maj 2012 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag den 24. maj 2012 Møde i selskabets bestyrelse. Tirsdag den 12. juni 2012 Boligbladet udkommer. Sidste frist for indlæg den 14.maj BOLIGBLADET udgives afarbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje GladsaxeTorv 2 B, 2., 2860 Søborg.Telefon Fax Hjemmeside: Ansvarshavende redaktør Jesper Loose Smith. Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet skal sendes til selskabets adresse.anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, maj og oktober. Næste nummer udkommer tirsdag 12. juni Indlæg og annoncer til september-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 14. maj Design og tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk,Albertslund. Forsidefoto: Kaj Bonne Mortensen. 19

20 Er det kun de andre, der skal BESTEMME? Mange tror, at de skal lægge hele deres fritid i beboerarbejde. Sådan er det ikke. Et par timer eller tre om året er nok. Det er den tid, et afdelingsmøde tager. Hold øje med hvornår der i enten april eller maj er møde i din boligafdeling. Mød op og tag del i beslutningerne. Har du forslag, så kom med dem. Lyder opfordringen fra Jesper Loose Smith, direktør i Arbejdernes Boligselskab. Aktive beboerdemokrater. Dem kan vi simpelthen ikke få for mange af. Det er vigtigt med beboere, som interesserer sig for den veldrevne afdeling, de bor i. Men det veldrevne kommer ikke af sig selv. Der skal tid og engagement til. Mange tror, at de skal lægge hele deres fritid i beboerarbejde. Sådan er det ikke. Et par timer eller tre om året er nok. Det er den tid, et afdelingsmøde tager. Og det er her, beslutningerne træffes om budget, og rammerne for afdelingen besluttes. Har du forslag, så kom med dem. Mange beboere har glemt eller har måske ikke tænkt over, at de har stor indflydelse på, hvordan deres egen bolig og hele afdelingen skal udvikles. Både beboerne og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe skal sikre, at boligerne ikke alene fremstår som vel vedligeholdte og moderne, men i virkeligheden også er det. Om 20 år skal de almene boliger også være attraktive. Derfor er der ikke tid til at hvile på laurbærrene. Jesper Loose Smith 20

4 Hovedstadsområdet nær druknet

4 Hovedstadsområdet nær druknet 23 OKTOBER 2011 3 Hver sjette lejer uden indboforsikring Ved du, hvilken kæmperegning du kan risikere at stå med, hvis du ikke er forsikret? 4 Hovedstadsområdet nær druknet I juli i år blev hovedstadsområdet

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober 2006 19. ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28

Update. Ringgården. Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban. Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Ringgården Update December 2013 # 108 Skizofreni med humor beboerbesøg i afd. 28 Og vinderen er Vulkanen Aarhus Kommunes Arkitekturpris Grønt er godt for øjnene besøg i den tyske bydel Vauban Christian

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Kvarteret. Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya 06 / december 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Flyt i nyt i Hjortshøj TEMA: Råderetten og dine muligheder Rollatortræf i Hinnerup Hænder på arbejde i Reginehøj Sådan bor Jacob og Sofya

Læs mere

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26

Lille Peter Edderkop... mar15. Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks måske eneste almene akvarie-, slange og edderkoppeklub side 26 10 TV i fsb Stor pakke, lille pakke eller ingen pakke 4 Banko Gang i de gamle på Islands Brygge 8 Bor Sundhedstjek du i en sund bolig? Lille Peter Edderkop... Kom med Kim Kongekilde på besøg i Danmarks

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

skræppebladet nr. december 2014

skræppebladet nr. december 2014 Farvel til drømmen om Gjellerupplanen - side 4 Antenneforeningen Aarhus åbner butik i Aarhus - side 8 Skræppens julenørds bedste julebagetips - side 13 Kunstværker i Rødlundparken - side 14 t 4 8 13 14

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen

Velkommen til. Nordhavnsgården. -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Velkommen til Nordhavnsgården -en introduktion til nye beboere og andre som gerne vil vide mere om at bo i ejendommen Indholdsfortegnelse 1. Velkommen Velkommen til Nordhavnsgården! I denne mappe har vi

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. Folketingets flertal vil ikke hjælpe lejerne. Gode råd til nye på boligmarkedet. www.lejerneslo.dk NR.3 AUGUST 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Emsig udlejer giver op Tilskud til bad og toilet God og billig sommermad De billige lejligheder forsvinder Større forskel på rig og fattig Folketingets

Læs mere