SCI12. Dansk...Side WB-01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCI12. Dansk...Side 10 0099001291WB-01"

Transkript

1 SCI12 Dansk...Side WB-01

2 DANSK Model: SCI12 Batterioplader/vedligeholdsenhed BRUGERVEJLEDNING Læs vejledningen, før produktet tages i brug. Må ikke udsættes for regn eller sne. Beskyt øjnene. Rygning forbudt og undgå Anvend beskyttelsestøj. Hold uden for børns rækkevidde. Risiko for eksplosionsfarlige gasser. Frakbol hovedkablet før tilslutning eller frakobling af klemmerne. Risiko for elektrisk stød. Skal anvendes i et velventileret område. 1. VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER GEM DISSE INSTRUKTIONER. Denne vejledning omfatter oplysninger om sikker og effektiv brug af din oplader. Læs, forstå og følg disse instruktioner og forholdsregler omhyggeligt, da denne vejledning omfatter vigtige sikkerheds- og betjeningsinstruktioner. Sikkerhedsmeddelelserne i denne vejledning indeholder et signalord, en meddelelse og en ikon. Signalordet angiver fareniveauet for en situation. Angiver en forestående farlig situation, der, hvis den ikke undgås, vil resultere i død FARE eller alvorlig skade for operatøren eller tilskuerne. Angiver en potentiel farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i død ADVARSEL eller alvorlig skade for operatøren eller tilskuerne. VIGTIGT Angiver en potentiel farlig situation, der, hvis den ikke undgås, kan resultere i udstyrs-, køretøjs- eller ejendomsskade. ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ELLER BRAND. 1.1 For at reducere risikoen for at beskadige det elektriske stik eller ledningen, skal du trække i stikket og ikke i ledningen, når opladeren frakobles. 1.2 En forlængerledning bør ikke anvendes, medmindre det er absolut nødvendigt. Brug af en uegnet forlængerledning kan resultere i risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis en forlængerledning skal anvendes, skal det sikres, at: størrelse og facon som dem på stikket til opladeren. Forlængerledningen er korrekt trådført og i god elektrisk stand. 1.3 Betjen ikke opladeren med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik. Ledningen eller 1.4 Anvend ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er blevet tabt eller på anden vis 1.5 eller reparation er nødvendig. Forkert genmontering kan resultere i risiko for brand eller elektrisk stød. 10

3 ADVARSEL RISIKO FOR EKSPLOSIONSFARLIGE GASSER. 1.6 DET ER FARLIGT AT ARBEJDE I NÆRHEDEN AF BLYSYREBATTERIER. BATTERIER GENERERER EKSPLOSIONSFARLIGE GASSER UNDER NORMAL BATTERIDRIFT. DET ER AF DENNE GRUND YDERST VIGTIGT AT DU FØLGER INSTRUKTIONERNE, HVER GANG OPLADEREN ANVENDES. 1.7 Følg disse instruktioner og dem udgivet af batteriproducenten og producenten af andet udstyr, som du har til hensigt at bruge i nærheden af batteriet, for at reducere riskoen for batterieksplosion. Gennemgå advarselsmarkeringerne på disse produkter og på motoren. 2. PERSONLIGE FORHOLDSREGLER ADVARSEL RISIKO FOR EKSPLOSIONSFARLIGE GASSER. 2.1 Tag personlige metalgenstande som f.eks. ringe, armbånd, halskæder og ure af, når du arbejder med et blysyrebatteri. Et blysyrebatteri kan producere kortslutningsstrøm, der er stærk nok til at sammensvejse en ring eller lignende til metal, hvilket forårsager slem forbrænding. 2.2 Vær specielt forsigtig med at reducere risikoen for at tabe metalværktøj på batteriet. Det kan give gnister eller kortslutte batteriet eller andre elektriske dele, hvilket kan forårsage en eksplosion. 2.3 Denne oplader må kun anvendes til opladning af BLYSYRE-batterier. Den er kun beregnet til at forsyne elektriske lavspændingssystemer i en startmotor med strøm. Denne batterioplader må ikke bruges til at oplade tørbatterier, som normalt bruges i hårde hvidevarer. Disse batterier kan sprænge og forårsage person- eller ejendomsskade. 2.4 Oplad IKKE et frossent batteri. 2.5 Overvej at bede en person i nærheden om at hjælpe dig, når du arbejder i nærheden af et blysyrebatteri. Hav rigelig med friskt vand og sæbe i nærheden i tilfælde af, at batterisyren kommer i kontakt med hud, dt tøj eller øjne. 2.6 Hvis batterisyre kommer i kontakt med hud eller tøj, skal du straks vaske området med sæbe og vand. Hvis du får syre i øjnene, skal du straks oversvømme øjnene med koldt, løbende vand i mindst 10 minutter og søge læge øjeblikkeligt. Hvis batterisyre ved et uheld sluges, skal du drikke mælk, æggehvider eller vand. Fremkald IKKE opkastning. Søg straks læge. 3. FORBEREDELSE PÅ OPLADNING ADVARSEL RISIKO FOR KONTAKT MED BATTERISYRE. BATTERISYRE ER EN YDERST ÆTSENDE SVOVLSYRE. 3.1 Tag al emballage af ledningerne, og og rul dem ud, før batteriopladeren tages i brug. 3.2 Hvis det er nødvendigt at tage batteriet ud af køretøjet for at oplade det, skal klemmen med jordforbindelse altid fjernes først. Sørg for, at alt tilbehør i køretøjet er slået fra, for at forhindre buedannelse. 3.3 Rengør batteriklemmerne før oplading af batteriet. Under rengøring skal du sikre, at luftbårne ætsningskilder ikke kommer i kontakt med øjne, næse og mund. Brug natriumbikarbonat og vand til at neutralisere batterisyren og hjælpe med til at eliminere luftbåren ætsning. Rør ikke ved øjne, næse eller mund. 3.4 af producenten af batteriet. Overfyld ikke. For lukkede batterier (dvs. uden aftagelige celledæksler) som f.eks. VRLA-batterier (ventilregulerede blysyrebatterier) skal producentens genopladningsinstruktioner følges nøje. 3.5 Læs, forstå og følg alle instruktioner for opladeren, batteriet, køretøjet og andet udstyr, som anbefalede opladningsrater fra batteriproducenten under opladning. 3.6 Fastslå batteriets spænding ved at henvise til brugervejledningen til køretøjet. Denne oplader er udstyret med automatisk spændingsdetektion af 6 eller 12 volt. 3.7 Sørg for, at opladerens kabelsko danner stramme forbindelser. 11

4 4. PLACERING AF OPLADEREN ADVARSEL RISIKO FOR EKSPLOSION OG KONTAKT MED BATTERISYRE. 4.1 Anbring opladeren så langt fra batteriet, som jævstrømskablerne tillader. 4.2 Anbring ikke opladeren direkte over det batteri, der oplades. Gasser fra batteriet vil ætse og beskadige opladeren. 4.3 Anbring ikke batteriet oven på opladeren. 4.4 eller batteriet fyldes. 5. FØLG DISSE TRIN, NÅR BATTERIET ER INSTALLERET I KØRETØJET. ADVARSEL EN GNIST NÆR BATTERIET KAN FORÅRSAGE BATTERIEKSPLOSION. FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR EN GNIST NÆR BATTERIET: 5.1 Placer vekselstrøms- og jævnstrømskablerne for at reducere risikoen for skade pga. motorhjelmen, døren og varme motordele eller motordele i bevægelse. BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at lukke motorhjelmen under opladningsprocessen, skal det sikres, at motorhjelmen ikke har kontakt med metaldelen på batteriforbindelserne eller skærer ledningsisoleringen. 5.2 Hold dig på afstand af ventilatorvinger, remme, remskiver og andre dele, der kan forårsage skade. 5.3 Kontroller batteriklemmernes polaritet. Den POSITIVE (POS, P, +) batteriklemme har normalt en større diameter end den NEGATIVE (NEG, N, -) klemme. 5.4 Fastsæt hvilken batteriklemme er den, der har jordforbindelse til (er tilsluttet) chassiset. 5.5 Hvis den negative klemme er køretøjets jordforbindelse, skal du forbinde den POSITIVE (RØDE) stikforbindelse fra batteriopladeren med den POSITIVE (POS, P, +) batteriklemme (den uden jordforbindelse). Forbind den NEGATIVE (SORTE) stikforbindelse med køretøjets chassis eller motorblokken væk fra batteriet. Forbind ikke stikforbindelsen med karburatoren, brændstofrør eller dele af tynde metalplader. Forbind med en metaldel i stor målestok på rammen eller motorblokken. 5.6 Hvis den positive klemme er køretøjets jordforbindelse, skal du forbinde den NEGATIVE (SORTE) stikforbindelse fra batteriopladeren med den NEGATIVE (NEG, N, -) batteriklemme (den uden jordforbindelse). Forbind den POSITIVE (RØDE) stikforbindelse med køretøjets chassis eller motorblokken væk fra batteriet. Forbind ikke stikforbindelsen med karburatoren, brændstofrør eller dele af tynde metalplader. Forbind med en metaldel i stor målestok på rammen eller motorblokken. 5.7 Forbind opladerens vekselstrømsledning med en elektrisk stikkontakt. 5.8 Når opladeren frakobles, skal du frakoble vekselstrømsledningen, fjerne stikforbindelsen fra køretøjets chassis og dernæst fjerne stikforbindelsen fra batteriklemmen. 6. FØLG DISSE TRIN, NÅR BATTERIET ER UDEN FOR KØRETØJET. ADVARSEL EN GNIST NÆR BATTERIET KAN FORÅRSAGE BATTERIEKSPLOSION. FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR EN GNIST NÆR BATTERIET: 6.1 Kontroller batteriklemmernes polaritet. Den POSITIVE (POS, P, +) batteriklemme har normalt en større diameter end den NEGATIVE (NEG, N, -) klemme. 6.2 Slut en 6 AWG isoleret batteriledning på mindst 61 cm (24 tommer) til den NEGATIVE (NEG, N, -) batteriklemme. 6.3 Forbind opladerens POSITIVE (RØDE) stikforbindelse med den POSITIVE (POS, P, +) batteriklemme. 6.4 Placer dig selv og den frie ende af den ledning, som du tidligere forbandt med den NEGATIVE (NEG, N, -) batteriklemme, så langt som muligt fra batteriet forbind derefter opladerens NEGATIVE (SORTE) stikforbindelse med den frie ende af kablet. 6.5 Sørg for, at du ikke har ansigtet vendt mod batteriet, når du foretager den sidste forbindelse. 6.6 Forbind opladerens vekselstrømsledning med en elektrisk stikkontakt. 6.7 Opladeren skal altid frakobles i modsat rækkefølge af forbindelsesproceduren, og du skal bryde den første forbindelse, mens du er så langt fra batteriet, som det er praktisk muligt. 6.8 Et bådbatteri skal tages ud af båden og oplades på land. Opladning på land kræver særligt udstyr til marinebrug. 12

5 7. TILSLUTNING AF JORDFORBINDELSES- OG VEKSELSTRØMSLEDNINGER ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ELLER BRAND. 7.1 Denne batterioplader er beregnet til brug på et nominelt 230 V, 50 Hz kredsløb. (Se advarselsmærkaten på opladeren for den korrekte indgangsspænding). Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordforbundet i overensstemmelse med alle lokale love og vedtægter. Stikbenene skal passe i stikdåsen (stikkontakt). Anvend ikke sammen med et system uden jordforbindelse. 7.2 FARE Vedlagte vekselstrømsledning eller -stik må ikke ændres hvis ikke installere en passende stikkontakt. En forkert forbindelse kan resultere i risikoen for elektrisk stød eller død ved elektrisk stød. 7.3 Anbefalet min. AWG-størrelse for forlængerledning: 30,5 meter (100 fod) lang eller mindre brug en 16 gauge (1,31 mm 2 ) forlængerledning. Mere end 30,5 meter (100 fod) lang brug en 14 gauge (2,08 mm 2 ) forlængerledning. 8. KONTROLPANEL Digital skærm 2. Opladningsrate-knap 3. Batterytype-knap 3 BEMÆRK: Se afsnittet Betjeningsinstruktioner for en altomfattende beskrivelse af opladerens tilstande. Opladningsrate-knap Brug denne knap til at angive den maksimale opladningsrate. Tryk på knappen, indtil den ønskede opladningsrate er valgt. Oplader og opretholder små batterier. Opretholder store batterier. Oplader små batterier, som f.eks. dem, der typisk anvendes i havetraktorer, snescootere og motorcykler. Ikke beregnet til opladning af store batterier. Oplader batterier til biler, både og mindre lastbiler. BEMÆRK: Når opladeren er gået i gang med at oplade batteriet, og du trykker på Opladningsrate-knappen en enkelt gang, slås udgangsstrømmen fra. Hvis du trykker på Opladningsrate-knappen igen, tændes der igen for strømmen ved den samme indstilling, som da der blev slukket for strømmen. For eksempel: Opladeren oplader et batteri ved indstillingen for den hurtige opladningsrate. Hvis du trykker på Opladningsrate-knappen, slukkes der for udgangsstrømmen. Hvis du trykker på Opladningsrate-knappen igen, tændes der igen for udgangsstrømmen ved den hurtige opladningsrate. Batteritype/tilstand-knap Angiv den batteritype, der skal oplades, eller desulfateringstilstanden: (Kalcium) Kalciumbatterier er syrebatterier, der er imprægneret med kalcium. (absorption i glasmåtte/gel) i AGM-batterier absorberes akkumulatorvæske Gelbatterier indeholder gelerede akkumulatorvæsker. Disse batterier er forseglet med ventiler og bør ikke åbnes. 13

6 (Desulfateringstilstand) En særlig funktionstilstand beregnet til sulfatering af batterier. BEMÆRK: Ved opladning af et batteri, der ikke er markeret, henvises der til vejledningen til den genstand, der anvender batteriet, for oplysninger om den rette batteritype. Sørg for, at batteriet er i overensstemmelse med sikkerhedsinstruktionerne i afsnit BETJENINGSINSTRUKTIONER ADVARSEL Denne batterioplader skal installeres korrekt i overensstemmelse med installationsinstruktionene, før den tages i brug. Batterioplysninger Denne oplader kan bruges med 6 og 12 V batterier med en normeret kapacitet på 5 Ah til 140 Ah. Opladning 1. Sørg for, at alle opladerens komponenter sidder rigtigt og er i god stand f.eks. plasthætter på batteriklemmerne. 2. Tilslut batteriet, idet forholdsreglerne i afsnit 5 og 6 overholdes. 3. Tilslut vekselstrømmen, idet forholdsreglerne i afsnit 7 overholdes. 4. Vælg de passende indstillinger for batteriet. VIGTIGT SLUKKES ved at sætte opladerens stik i en stikkontakt eller tage det ud. Opladeren forsyner ikke batteriklemmerne med strøm, før et batteri er tilsluttet. Klemmerne giver ikke gnister, hvis de rører hinanden. Batteritilslutningsindikator Hvis opladeren ikke detekterer et korrekt tilsluttet batteri, lyser TILSLUTTET-LED en ikke. Opladning starter ikke, medmindre TILSLUTTET-LED en lyser. Automatisk opladningstilstand Når en opladningsrate vælges, indstilles opladeren til at foretage en automatisk opladning. Når der foretages en automatisk opladning, skifter opladeren automatisk til vedligeholdelsestilstand, efter batteriet er blevet opladet. Afbrudt opladning Hvis opladning ikke kan afsluttes på normal vis, afbrydes den. Når opladning afbrydes, slukkes der for opladerens udgangsstrøm. I den tilstand ignorerer opladeren alle knapper. En afbrudt opladning nulstilles ved at koble opladeren fra vekselstrømsstikkontakten, vente nogle få minutter, og derefter tilslutte den igen. Desulfateringstilstand VIGTIGT Batteriet skal fjernes fra bilen, når denne tilstand anvendes, da det ellers kan føre til beskadigelse af bilens elektriske system. at acceptere en normal opladning. Hvis du vælger, skifter opladeren til en specialtilstand, der er beregnet til sulfaterede batterier. Hvis vellykket, desulfaterer opladeren fuldstændigt og oplader batteriet, hvorefter den grønne LED tændes. Hvis desulfatering mislykkedes, afbrydes opladeren, og oplader-led en (gul) blinker. Afslutning af opladning En afsluttet opladning angives med OPLADET-LED en. Når den lyser, er opladeren holdt op med at oplade og har skiftet til vedligeholdelsestilstanden. Vedligeholdelsestilstand Når OPLADET-LED en lyser, har opladeren aktiveret vedligeholdelsestilstand. I denne tilstand holder opladeren batteriet fuldt opladet ved at levere en lille smule strøm, når det er nødvendigt. Spændingen opretholdes ved et forudbestemt niveau, der fastsættes på baggrund af den valgte batteritype. Vedligeholdelse af et batteri (2A opladningsrate) Denne oplader har en vedligeholdelsesindstilling, der opretholder både 6 og 12 volt batterier og holder dem fuldt opladet. Med denne indstilling, kan den oplade små batterier og vedligeholde både små og store batterier. Vi anbefaler ikke at oplade et stort batteri med denne vedligeholdelsesindstilling. 14

7 BEMÆRK: Teknologien med vedligeholdelsestilstand, som anvendes i Schumacher opladere, gør det muligt at oplade og vedligeholde et sundt batteri på sikker vis i længere tid. Problemer med batteriet, elektriske problemer i køretøjet, forkerte forbindelser eller andre uventede tilstande kan dog forårsage slemme strømtræk. Regelmæssig overvågning af batteriet og opladningsprocessen anbefales derfor. Brug af batterispændingsmåleren 1. Når opladeren er koblet fra vekselstrømsstikkontakten, skal den forbindes med Tryk om nødvendigt på BATTERITYPE-knappen, indtil den rette type angives. 4. Kontroller spændingsmålingen på den digitale skærm. Husk på, at denne måling kun Tidsbegrænsning for startinaktivitet: Hvis der ikke trykkes på en knap i løbet af 10 minutter, efter der er blevet tændt for opladeren den første gang, skifter opladeren automatisk fra måler til oplader, hvis der er et batteri tilsluttet. I det tilfælde indstilles opladeren til at oplade i vedligeholdelsesmodus og gelcellebatterier. Afprøvning efter opladning: Efter enheden har skiftet fra måler til oplader (ved at vælge en opladningsrate), forbliver den en oplader. Batteriopladeren kan skiftes tilbage til en måler ved at trykke på OPLADNINGSRATE-knappen, indtil alle opladningsrate-led er slukkes. Blæser: Opladeren er beregnet til at kontrollere køleblæseren for effektiv drift. Det er normalt, at blæseren starter og stopper ved opretholdelse af et fuldt opladet batteri. Hold området i nærheden af opladeren frit for blokeringer for at give blæseren mulighed for at virke effektivt. 10. VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER 10.1 Tag stikket til batteriopladeren ud og frakobl den efter brug og før vedligeholdelse (se afsnit 5, 6 og 7) Tør al batteriætsning og anden snavs eller olie af batteriforbinderne, ledningerne og kassen til opladeren Sørg for, at alle opladerens komponenter sidder rigtigt og er i god stand f.eks. plasthætter på batteriklemmerne Det er ikke nødvendigt at åbne enheden for service, da der ikke er nogen dele, hvorpå brugeren kan foretage service FLYTNINGS- OG OPBEVARINGSINSTRUKTIONER 11.1 Opladeren skal opbevares frakoblet i en opret position. Ledningen er stadigvæk strømført, indtil stikket tages ud af stikkontakten udvises forsigtighed med at undgå/forhindre at beskadige ledningerne, stikforbindelserne eller opladeren. Hvis det ikke gøres, kan det resultere i person- eller ejendomsskade. 12. SPECIFIKATIONER Indgangsspænding 230V~50 Hz, 2,1A Udgangsstrøm 6/12V 2A, 8A, 12A Vægt 1,26 kg Beskyttelse imod revers polaritet Ja Driftstemperatur 0-40 C 13. FEJLFINDING PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING Batteriet er ikke tilsluttet korrekt. TILSLUTTET-LED EN lyser ikke. Batterispændingen er nul volt. 15 Kontroller for korrekt tilslutning til batteriet. Sluk for alt i bilen, og forsøg tilslutningen igen.

8 PROBLEM MULIG ÅRSAG LØSNING OPLADER-LED en blinker. Opladeren er i afbrydelsestilstand. Batteriet er sulfateret. Kobl opladeren fra vekselstrømmen, og tilslut den igen. Brug (desulfateringstilstand) i 8 timer. FULD OPLADNING-LED en lyser, men batteriet er ikke fuldt opladet. Alle LED er lyser uberegneligt. Batteriet er dårligt. er høj. Batterispændingen er meget lav, og opladeren detekterer den som 6 V, ikke 12 V. Der blev måske trykket på en knap, mens opladeren stik blev isat. Få batteriet kontrolleret. Udskift batteriet. Kobl opladeren fra vekselstrømmen, og tilslut den igen. Kobl opladeren fra vekselstrømmen, og sæt stikket i igen, uden at røre ved kontrolkortet. 14. BEGRÆNSET GARANTI SCHUMACHER ELECTRIC CORPORATION, 801 BUSINESS CENTER DRIVE, MOUNT PROSPECT, IL , UDSTEDER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI TIL DEN ORIGINALE DETAILKØBER AF DETTE PRODUKT. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI KAN IKKE OVERFØRES ELLER OVERDRAGES. Schumacher Electric Corporation ( producenten ) garanterer denne batterioplader i to (2) år efter datoen for køb som enkeltsalg imod defekte materialer eller produktion, som kan forekommer under normal brug og pleje. Hvis din enhed ikke er fri for defekte materialer eller fabrikation, er producenten under denne garanti eneansvarlig for efter eget valg at reparere eller udskifte dit produkt med en ny eller renoveret enhed. Det er køberens ansvar at videresende enheden sammen med bevis på det originale køb og frankering forudbetalt til producenten eller dennes autoriserede repræsentanter for at reparation Producenten giver ikke nogen garanti for tilbehør, som anvendes sammen med produktet, og som ikke er fremstillet af Schumacher Electric Corporation og godkendt til brug med dette produkt. Denne begrænsede garanti er ugyldig, hvis producenten, eller hvis denne enhed videresælges gennem en uautoriseret leverandør. Producenten giver ingen andre garantier, inklusive men ikke begrænset til udtrykkelige, underforståede eller lovfæstede garantier, inklusive og og uden begrænsning underforståede garantier for salgbarhed eller underforståede garantier for egnethed til et bestemt formål. Producenten er desuden ikke ansvarlig for erstatningskrav for tilfældig, speciel eller indirekte skade pådraget af købere, brugere eller andre i forbindelse forretningsmuligheder, goodwill, forretningsafbrydelse og anden skade. Alle sådan garantier, bortset fra den begrænsede garanti heri, benægtes og undtages hermed udtrykkeligt. Viss lande tillader ikke undtagelse eller begrænsning af tilfældige eller indirekte skader eller længden på indirekte garanti, ovennævnte begrænsninger eller undtagelser det er muligt, at du har andre rettigheder, der er anderledes end denne garanti. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI ER DEN ENESTE UDTRYKTE BEGRÆNSEDE GARANTI, OG PRODUCENTEN HVERKEN PÅTAGER SIG ELLER AUTORISERER ANDRE TIL AT PÅTAGE SIG ELLER FORPLIGTIGE SIG PÅ NOGEN MÅDE MHT. PRODUKTET ANDET END SOM ANGIVET I DENNE GARANTI. Garanti, reparationsservice og distributionscentre: For kunder uden for USA kontakt den lokale leverandør. Nord- og Sydamerika: Hoopeston i USA Europa: Freightways i Nederlandene Schumacher og Schumacher-logoet er registrerede varemærker, der tilhører Schumacher Electric Corporation. 16

SCI10. Dansk...Side 10 0099001262WB-02

SCI10. Dansk...Side 10 0099001262WB-02 SCI10 Dansk...Side 10 0099001262WB-02 DANSK Model: SCI10 Batterioplader/vedligeholdsenhed BRUGERVEJLEDNING Læs vejledningen, før produktet tages i brug. Må ikke udsættes for regn eller sne. Beskyt øjnene.

Læs mere

PBI1812. Dansk...Side 09 0099001154-02

PBI1812. Dansk...Side 09 0099001154-02 PBI1812 Dansk...Side 09 0099001154-02 DANSK Model: PBI1812 Booster BRUGERVEJLEDNING INDEHOLDER FORSEGLET, SPILDFRIT BLYSYREBATTERI. SKAL KASSERES PÅ KORREKT VIS. ADVARSEL: Mulig eksplosionsfare. Kontakt

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

SCI90. Dansk...Side 11 0099001264-02

SCI90. Dansk...Side 11 0099001264-02 SCI90 Dansk...Side 11 0099001264-02 DANSK Model: SCI90 Automatisk batterioplader med motorstart BRUGERVEJLEDNING Læs vejledningen, før produktet tages i brug. Må ikke udsættes for regn eller sne. Beskyt

Læs mere

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt.

XS 0.8 38 DK 12V/0.8A OPLADERKABEL. *Dit forsyningsstik skal måske være anderledes for at passe til din stikkontakt. 12V/0.8A XS MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe

MaNUal TIllYKKe oplader STrØMForSYNINGSSTIK* STrØMForSYNINGSKaBel CTeK CoMForT CoNNeCT opladerkabel FUldT opladet VedlIGeHoldelSeSladNING FeJllaMpe 6V/0.8A MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram.

BRUGERVEJLEDNING DK 45. 1. Slut opladeren til batteriet. 2. Slut opladeren til stikkontakten. 3. Tryk på MODE-knappen for at vælge opladningsprogram. BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT

MANUAL OPLADER DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM

OPLADER ABSORPTION, KLAR TIL BRUG ANALYSE OPLADERKABEL FEJLLAMPE MODE- KNAP STRØM- LAMPE NORMALT BATTERI- PROGRAM MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED

MANUAL TILLYKKE SIKKERHED MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre

Prøv aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Kontroller kablerne inden brug. Du skal sikre BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner.

MANUAL. Fortsæt med at trykke på MODE-knappen for at kombinere opladningsprogrammet med opladningsfunktioner. MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

G1100 V2.0. Brugsanvisning

G1100 V2.0. Brugsanvisning G1100 V2.0 Brugsanvisning Advarsel FØR BRUG SKAL DU LÆSE SIKKERHEDS- INFORMATIONERNE FOR PRODUKTET. Følges instruktionerne ikke, kan det medføre ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION eller BRAND, hvilket kan resultere

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Power Pods eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp

MANUAL MXS 5.0 12V/5A STRØMFORSYNINGSKABEL STRØMFORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE DK. CTEK COMFORT CONNECT clamp MODE 12V/ MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442

Betjeningsvejledning. Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Betjeningsvejledning Bilbatterilader med LC-display TOPCRAFT MD 15442 Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING D250TS

BRUGERVEJLEDNING D250TS BRUGERVEJLEDNING TIL LYKKE Til lykke med købet af din nye CTEK professional 24 V DC/DC switch mode-batterilader, 12 V omformer og batteri-equalizer. Denne lader er en del af serien af professionelle batteriopladere

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL

MXS 3.6 MANUAL DESULPHATION BULK ABSORPTION FULDT OPLADET PULSE, VEDLIGEHOLDELSESLADNING 38 DK STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL MODE 12V/3.6A MXS 3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64

ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 1 11 10 2 4 3 5 9 6 8 7 ENGLISH 3 DEUTSCH 8 FRANÇAIS 14 ITALIANO 20 NEDERLANDS 26 ESPAÑOL 32 PORTUGUÊS 38 SWEDISH 44 NORSK 49 DANSK 54 SUOMI 59 64 DANSK Anvendelsesområde Denne Black & Decker jump-starter

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

MULTI XT 4000 Batterilader

MULTI XT 4000 Batterilader MULTI XT 4000 Batterilader Til blysyre-batterier 8 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. Model 1008 DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 59 MXS 5.0 CHECK BY. STRØMFORSYNINGSKABEL H05RN-F Gummi FORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT. OPLADERKABEL H05RN F Gummi FEJLLAMPE

BRUGERVEJLEDNING DK 59 MXS 5.0 CHECK BY. STRØMFORSYNINGSKABEL H05RN-F Gummi FORSYNINGSSTIK* CTEK COMFORT CONNECT. OPLADERKABEL H05RN F Gummi FEJLLAMPE MODE VOLTAGE CHECK PROGRAM BATTERY START POWER ALTERNATOR MXS 5.0 CHECK BY BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til bil og traktor Varenr.: 90 37 777 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

MULTI XS 7000 Batterilader

MULTI XS 7000 Batterilader MULTI XS 7000 Batterilader Til blysyre-batterier 14 225Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. Model 1007 DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776

Brugsanvisning. Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Brugsanvisning Batterilader 12 V Til MC og bil Varenr.: 90 37 776 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

OPLaDEr. FEJLLaMPE. STrØM- FOrSYNiNgSSTik* indikator TiL TEMPEraTUrE- SENSOr. LaMPE

OPLaDEr. FEJLLaMPE. STrØM- FOrSYNiNgSSTik* indikator TiL TEMPEraTUrE- SENSOr. LaMPE MODE NORMAL 24V/14A MaNUaL MXT 14 TiLLYkkE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Cars eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Computer MusicMonitor

Computer MusicMonitor Computer MusicMonitor Brugervejledning Bedienungsanleitung Käyttöohje Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Si k k e r h e d Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

MANuAL XS 0.8. tillykke med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i. teknologi inden for batteriopladning.

MANuAL XS 0.8. tillykke med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i. teknologi inden for batteriopladning. 12V/0.8A MANuAL tillykke med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere