Inspirationsmateriale til skolernes arbejde med webetik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til skolernes arbejde med webetik"

Transkript

1 til skolernes arbejde med webetik IT-, medie og skolebiblioteksundervisning WEBETIK SIDE 1

2 Undervisningsmateriale for skoleområdet Generelt om materialet Materialet knytter sig til Læreplanen for it-, medie- og skolebiblioteksundervisningen der har været Helsingør kommunes vedtagne politik siden Materialet skal ses som en uddybning og præcisering af området webetik, som især hører under hovedområderne og Kommunikation i læreplanen, og som samtidig vedrører dele af de it- og mediekompetencer, der er beskrevet i Fælles mål for de enkelte fag. Materialet skal desuden ses som en udvidelse af det webetiske område til også at omfatte mobiltelefoni samt kommunikationsformer, der kombinerer computer og mobiltelefoni på helt nye måder. I lighed med Læreplanen for it-, medie- og skolebiblioteksundervisningen er dette materiale delt i tre selvstændige afsnit, der er markeret med hver sin farve. Første afsnit vedrører ideer og forslag til indskolingen klasse, andet afsnit forløbet 4. til 6. klasse og tredje afsnit forløbet 7. til 10. klasse. Læreplanen for it-,medie- og skolebiblioteksundervisningen i Helsingør kan ses på følgende link: puc/dokumenter/susanne/l%c3%a6seplan.5.pdf. Materialet knytter sig desuden til Kriminalpræventiv 2007, der rummer mange ideer til arbejdet med temaet mobning i hele skoleforløbet. Lærervejledningen findes på følgende link: sspk%20kriminalpr%c3%a6ventiv%20l%c3%a6rervejledning% pdf og bliver løbende opdateret, så det rummer de nyeste materialer og problemstillinger. Formålet med materialet er at sikre, at eleverne på et tidligt tidspunkt lærer om regler og adfærdsnormer med mobiltelefon og internet, herunder at kunne færdes sikkert på internettet med dets mangfoldighed af muligheder. Det er desuden hensigten at sikre en tilbagevendende systematik i dette arbejde. Arbejdsgruppen anbefaler, at arbejdet med webetik indgår som et centralt emne i øvrige undervisningsforløb. Det kan fx være i relation til, at eleverne skriver s til en venskabsklasse i ind- eller udlandet eller arbejder med emnet mobning i en lidt bredere sammenhæng. Det er ikke hensigten, at emnet gennemarbejdes som et isoleret selvstændigt emne. For at engagere de ældre elever mest muligt i området og skabe forståelse og kontakt mellem forskellige elevgrupper, anbefaler arbejdsgruppen at inddrage de ældre elever i undervisningen og formidlingen til de yngre elever. Arbejdsgruppen kan desuden henvise til inspirationsmateriale fra hele Europa på følgende link På arbejdsgruppen vegne Susanne Gjessing WEBETIK SIDE 2

3 Børnehaveklasse - 3. klasse til indskolingen og Kommunikation Web-etik Om internettets opbygning, ophavsret, virus, chat, at skrive og modtage s - herunder sikkerhed og god tone webetik/index.html Dansk informationsindsamling Webetik i undervisningen Spørgeskema om mobiltelefoni og webetik. Spørgeskemaet kan bruges som oplæg til samtale om mobil- og webetik. Skemaet indgår i materialet: microsoft.com/danmark/uddannelse/webetik.mspx der også rummer en omfattende til hele materialet. Matematik og dansk Sikker chat Et materiale på internettet med bl.a. spil og små videofilm, der sætter fokus på at gebærde sig sikkert på internettet og med mobil. Materialet henvender sig til elever i hele skoleforløbet Mobning Gode og dårlige kammerater DVDer og 6 film på DVD, der tilsammen henvender sig til elever i hele skoleforløbet. Hertil findes på nettet et skriftligt undervisningsmateriale om venskab og mobning. Materialet er en temapakke udgivet af Det Danske Filminstitut Mobning kuffert med forskelligt materiale Kuffert med materiale til elever, lærere og forældre om mobning. Materiale er først færdigt i august Dele af dette materiale henvender sig til indskolingen. Grønland/Mobning/Skolekuffert.aspx WEBETIK SIDE 3

4 Børnehaveklasse - 3. klasse til indskolingen Mobning, trivsel og konflikthåndtering Sammen mod mobning En portal på internettet med mange ideer til arbejdet med mobning, trivsel og konflikthåndtering. Her findes film, spil, bøger, øvelser, inspiration og forslag til konkrete undervisningsforløb. Nogle af materialerne egner sig til undervisningsbrug, mens andre har karakter af baggrundsviden og værktøjer til voksne, der arbejder med emnerne mobning, konflikthåndtering og trivsel. til alle klassetrin og i forskellige faglige sammenhænge Dele af materialet kan bruges i indskolingen: sammenhænge. Kriminalpræventiv undervisning med fokus på trivsel Grib konflikten Websitet indeholder bl.a. en række anvisninger på kriminalpræventive problemstillinger og indgangsvinkler på forskellige klassetrin. Forebyggelse af kriminalitet ses som en del af det alment sundhedsfremmende arbejde i skolen. Dele af materialet kan bruges i indskolingen: Forskellige faglige og tværfagæige sammenhænge. Mobning kan stoppes Håndbog Håndbog for personalet på skoler om, hvordan mobning blandt eleverne forebygges og stoppes. Svenske erfaringer ligger til grund for ideer og handlingsplan. Indeholder øvelser og spørgeskemaer Mobning kan stoppes Håndbog i bekæmpelse af mobning, red. Anncha Lagerman og Pia Stenberg, Billesø & Baltzer, 2000 Bogen findes til udlån på PUC Forskellige faglige og tværfagæige sammenhænge. WEBETIK SIDE 4

5 4. klasse - 6. klasse informationsindsamling Bliv en haj på nettet Gratis bog til eleverne Indeholder områder som: Grundlæggende søgning, om at skrive og modtage s, webetik, mobning, sikkerhed samt profiler og blogs Bogen kan bestilles på dette link: Især dansk og orienteringfag informationsindsamling, Webetik i undervisningen om brugen af mobiltelefoni og internet i skole og fritid Et forløb på samlet ca. 5 undervisningstimer, det kan ses som et tværfagligt forløb i dansk og matematik. I materialet er der til videoer og differentierede spørgeskemaer til forskellige klassetrin. Dansk, matematik, tværfagligt Netpilot Et undervisningsmateriale til folkeskolens mellemtrin, der omhandler de grundlæggende begreber og metoder til god informationssøgning (4 moduler) på internettet, herunder et omfattende afsnit om kildekritik. Materialet indeholder en udførlig lærevejledning Især dansk og orienteringsfagene Netsikker Nu Et undervisningsmateriale, der handler om børns brug af internettet med fokus på sikker adfærd. Materialet indeholder desuden nyttige informationer til både lærere og forældre. netsikkernu/index.html WEBETIK SIDE 5

6 4. klasse - 6. klasse Web-etik Et undervisningsmateriale, der berører områder som søgning på nettet, sikker og hensynsfuld adfærd på nettet, computere i netværk, kildekritik, virus, e- mails og download af programmer, dokumenter og billeder webetik/index.html Flere fag, men især dansk og orienteringsfag Søgning på nettet Søgekursus for elever, der bl.a. introducerer søgning og kildekritik soeg/index.html Flere fag, men især dansk og orienteringsfag Sikker chat Et materiale på internettet med bl.a. spil og små videofilm, der især sætter fokus på at gebærde sig sikkert på internettet og med mobil. Materialet henvender sig til elever i hele skoleforløbet Flere fag, men især dansk og klassens tid Saft En undervisningspakke om sikker internetbrug med, opgaveark og quiz til eleverne. html/saftstart.html Flere fag, men især dansk og orienteringsfag informationsindsamling, Blogs Materiale består af 8 moduler, der behandles selvstændigt eller i relation til andre emner og problemstillinger. Alle modulerne indgår i vejledningen med definition af formål samt kommentarer og ideer til elevaktivitet inden for de enkelte opgaver. opgaver.html En omfattende til materialet findes på: Der er også henvisning til dette materiale for klassetrin Flere fag men især dansk og orienteringsfag WEBETIK SIDE 6

7 4. klasse - 6. klasse Mobning Gode og dårlige kammerater DVDer og 6 film på DVD, der tilsammen henvender sig til elever i hele skoleforløbet. Hertil findes på nettet et skriftligt undervisningsmateriale om venskab og mobning. Materialet er en temapakke udgivet af Det Danske Filminstitut DVDerne kan lånes i PUCs klassesætssamling Mobning kan stoppes Håndbog Håndbog for personalet på skoler om hvordan mobning blandt eleverne forebygges og stoppes. Svenske erfaringer ligger til grund for ideer og handlingsplan. Indeholder øvelser og spørgeskemaer Mobning kan stoppes Håndbog i bekæmpelse af mobning, red. Anncha Lagerman og Pia Stenberg, Billesø & Baltzer, 2000 Bogen findes til udlån på PUC sammenhænge Mobning og trivsel Tema om mobning Et tema på Danmarks Radios undervisningssite skole, der bl.a. indeholder korte film, tv-klip og dilemmaspil om mobning, herunder om digital mobning. Materialets kan især anvendes som oplæg til klassedrøftelser og formulering af trivselsregler Alle kommuneskoler i Helsingør har abonnement til materialet. Både elever og lærere kan bruge uni-login tema/mobning/default.asp Mobning kuffert med forskelligt materiale Kuffert med materiale til elever, lærere og forældre om mobning. Materiale er først færdigt i august Dele af dette materiale henvender sig til mellemtrinet. Grønland/Mobning/Skolekuffert.aspx WEBETIK SIDE 7

8 4. klasse - 6. klasse Mobning, trivsel og konflikthåndtering Sammen mod mobning En portal på internettet med mange ideer til arbejdet med mobning, trivsel og konflikthåndtering. Her findes film, spil, bøger, øvelser, inspiration og forslag til konkrete undervisningsforløb. Nogle af materialerne egner sig til undervisningsbrug, mens andre har karakter af baggrundsviden og værktøjer til voksne, der arbejder med emnerne mobning, konflikthåndtering og trivsel. til alle klassetrin og i forskellige faglige sammenhænge. Dele af materialet kan bruges på mellemtrinet: sammenhænge. Kriminalpræventiv undervisning med fokus på trivsel Grib konflikten Websitet indeholder bl.a. en række anvisninger på kriminalpræventive problemstillinger og indgangsvinkler på forskellige klassetrin. Forebyggelse af kriminalitet ses som en del af det alment sundhedsfremmende arbejde i skolen. Dele af materialet kan bruges på mellemtrinet: sammenhænge WEBETIK SIDE 8

9 7. klasse klasse informationsindsamling Webetik Et omfattende materiale, der omhandler områder som: Chat og sms, etik og god opførsel på nettet, hacking, kildekritik, ophavsret, personoplysninger, virus og orme. index.html Flere fag fx dansk, orienteringsfag og i tværfaglige sammenhænge informationsindsamling, Blogs Materiale består af 8 moduler, der berører områder som: hvad er en blog, at blogge, netidentitet, mobning på nettet, kildekritik og god webrtik. Alle modulerne indgår i vejledningen med definition af formål samt kommentarer og ideer til elevaktivitet inden for de enkelte opgaver. opgaver.html En omfattende til materialet findes på: Flere fag fx dansk, orienteringsfag og i tværfaglige sammenhænge Søg og søgeguide Et materiale i flere moduler om målrettet og avanceret søgning, kildekritik og ophavsret Flere fag fx dansk, orienteringsfag og i tværfaglige sammenhænge informationsindsamling, produktion analyse og kommunikation Web 2.0 Web 2.0-temaet introducerer en række forskellige it-værktøjer, der giver mulighed for at bruge it på nye og innovative måder i undervisningen. Flere fag fx dansk, orienteringsfag og i tværfaglige sammenhænge WEBETIK SIDE 9

10 7. klasse klasse og kommunikation Sikker chat Et materiale på internettet med bl.a. spil og små videofilm, der især sætter fokus på at gebærde sig sikkert på internettet og med mobil. Materialet henvender sig til elever i hele skoleforløbet Flere fag, men især dansk og klassens tid Mobning Gode og dårlige kammerater DVDer og 6 film på DVD, der tilsammen henvender sig til elever i hele skoleforløbet. Hertil findes på nettet et skriftligt undervisningsmateriale om venskab og mobning Materialet er en temapakke udgivet af Det Danske Filminstitut DVDerne kan lånes i PUCs klassesætssamling Mobning kan stoppes håndbog Håndbog for personalet på skoler om hvordan mobning blandt eleverne forebygges og stoppes. Svenske erfaringer ligger til grund for ideer og handlingsplan. Indeholder øvelser og spørgeskemaer Mobning kan stoppes Håndbog i bekæmpelse af mobning, red. Anncha Lagerman og Pia Stenberg, Billesø & Baltzer, 2000 Bogen findes til udlån på PUC sammenhænge Mobning og trivsel Tema om mobning Et tema på Danmarks Radios undervisningssite skole, der bl.a. indeholder korte film, tv-klip og dilemmaspil om mobning, herunder om digital mobning. Materialets kan især anvendes som oplæg til klassedrøftelser og formulering af trivselsregler. Kan bruges på mellemtrinet. Alle kommuneskoler i Helsingør har abonnement til materialet. Både elever og lærere kan bruge uni-login tema/mobning/default.asp WEBETIK SIDE 10

11 7. klasse klasse Mobning, trivsel og konflikthåndtering Sammen mod mobning En portal på internettet med mange ideer til arbejdet med mobning, trivsel og konflikthåndtering. Her findes film, spil, bøger, øvelser, inspiration og forslag til konkrete undervisningsforløb. Nogle af materialerne egner sig til undervisningsbrug, mens andre har karakter af baggrundsviden og værktøjer til voksne, der arbejder med emnerne mobning, konflikthåndtering og trivsel. Til alle klassetrin og i forskellige faglige sammenhænge Dele af materialet kan bruges i udskolingen: sammenhænge Mobning kuffert med forskelligt materiale Kuffert med materiale til elever, lærere og forældre om mobning. Materiale er først færdigt i august Dele af dette materiale henvender sig til udskolingen. Grønland/Mobning/Skolekuffert.aspx Grib konflikten Websitet indeholder bl.a. en række anvisninger på kriminalpræventive problemstillinger og indgangsvinkler på forskellige klassetrin. Forebyggelse af kriminalitet ses som en del af det alment sundhedsfremmende arbejde i skolen. Dele af materialet kan bruges i udskolingen: sammenhænge WEBETIK SIDE 11

12 7. klasse klasse Kommunikation og informationssøgning IT-og mediestøttede læreprocesser Safer Internetday A topic on netsafety. Safer Internetday Safer Internet Day takes place each year in February and is an opportunity to dedicate some time in schools to reflect on some of the issues and more importantly to raise awareness of them. insafe/sid.htm#competition - her er til tidligere års vinderprojekter. Eleverne kan deltage i årets konkurrence Engelsk/tværfagligt Each year there is a competition for schools and details of the forthcoming events will be explained and included here. The pages also provide information about previous events and showcase some of the work done by schools and young people. The winners of the previous year s competition are highlighted and all of the entries can be found using a searchable database. Kommunikation og informationssøgning IT-og mediestøttede læreprocesser How to keep safe while chatting online This site deals with the potential dangers on: interactive services online-like chat online games mobiles Engelsk/tværfagligt WEBETIK SIDE 12

13 7. klasse klasse Kommunikation og informationssøgning Jenny s Story, DVD, lærerevejledning og opgaver The film Jenny s story deals with: the dangers of chatting to strangers on the Internet. html - kan lånes på PUC Engelsk/tværfagligt IT-og mediestøttede læreprocesser reflection on important issues such as trust, flattery, personal information. how to develop strategies to avoid being manipulated or feeling trapped. Kommunikation og informationssøgning IT-og mediestøttede læreprocesser Let s fight it together og DVD The DVD resource deals with preventing and responding to cyberbullying. It consists of: a DVD key questions for pupils a number of character interviews a full teacher s guide on how to deliver the resource to other resource - kan lånes på PUC Engelsk/tværfagligt WEBETIK SIDE 13

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde

Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde EN GUIDE TIL VOKSNE OM MOBILTELEFONER OG INTERNET I BØRNEHØJDE Kan internettet andet end at stjæle børns tid?

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed

Et Fælles Løft. Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en. National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed Et Fælles Løft Rapport fra arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed 15. februar 2008 Indhold Resumé...3 Indledning...5 Hvad er udfordringerne?...6 Strategiens

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2005 1. udgave,

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler

Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rambøll Management Undervisningsministeriet Det handler om mere end retstavning Evaluering af dansk som andetsprog i de frie grundskoler Rapport Juli 2004 Det handler om mere end retstavning Evaluering

Læs mere

Børn og Mad i Norden. Kortlægning og anbefalinger

Børn og Mad i Norden. Kortlægning og anbefalinger Børn og Mad i Norden Kortlægning og anbefalinger Ny Nordisk Mad, 2012 Indhold Introduktion til projektet 1 Anbefalingerne 4 Kortlægningen kort 8 Kortlægningen 20 Den danske kortlægning 20 Den norske kortlægning

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

ipads som redskab for læring

ipads som redskab for læring ipads som redskab for læring ipads as a tool for learning Aarhus Universitet Faculty of Arts Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Kandidatspeciale Pædagogisk Psykologi 2012 Afleveret af: Michael

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere