Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen"

Transkript

1 Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået aftale om fornyelse af Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Overordnet vurderes indførelse af yderligere elementer på ligeløns-/ligestillingsområdet således Transportoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som at kunne forligsmanden bidrage til forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Overenskomsten er således ikke endeligt vedtaget endnu, og virksomheden skal derfor følge den gældende Transportoverenskomst for frem til, at mæglingsforslaget er vedtaget. Regulering af løn, tillæg mv. skal ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2014, når overenskomsten er endeligt vedtaget. Aftalens hovedelementer: Normallønssatser Normallønssatserne forhøjes med 2,10 kr. pr. time pr. 1. marts 2014, med 2,25 kr. pr. time pr. 1. marts 2015 og med 2,40 kr. pr. time pr. 1. marts Normaltimelønnen udgør herefter: pr. 1. marts 2014 pr. 1. marts 2015 pr. 1. marts ,45 kr. pr. time 118,70 kr. pr. time 121,10 kr. pr. time Særlig opsparing Bidraget til Særlig opsparing forhøjes fra 1,0 pct. til 1,3 pct. pr. 1. marts 2014, til 1,7 pct. pr. 1. marts 2015 og til 2,0 pct. pr. 1. marts Side 1/8

2 Overarbejde Satsen for timen før normal arbejdstid, samt 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstid stiger med 0,51 kr. pr. 1. marts 2014, med 0,55 kr. pr. 1. marts 2015 og med 0,60 kr. pr. 1. marts Timer derefter samt timer på søn- og helligdage stiger med 1,26 kr. pr. 1. marts 2014, med 1,36 kr. pr. 1. marts 2015 og med 1,47 kr. pr. 1. marts Satserne for overarbejde udgør herefter: 1. marts marts marts 2016 Timen før normal arbejdstids begyndelse 1., 2. og 3. time efter normal arbejdstids ophør Derefter samt på søn- og helligdage 34,66 kr. pr. time 35,21 kr. pr. time 35,81 kr. pr. time 34,66 kr. pr. time 35,21 kr. pr. time 35,81 kr. pr. time 85,11 kr. pr. time 86,47 kr. pr. time 87,94 kr. pr. time Arbejde på ubekvemme arbejdstider (kræver lokalaftale) Satsen der ydes fra kl forhøjes med 0,53 kr. pr. time pr. 1. marts 2014, med 0,57 kr. pr. time pr. 1. marts 2015 og med 0,62 kr. pr. time pr. 1. marts Satsen der ydes fra kl forhøjes med 0,59 kr. pr. time pr. 1. marts 2014, med 0,64 kr. pr. 1. marts 2015 og med 0,69 kr. pr. time pr. 1. marts Satserne for ubekvem arbejdstid udgør herefter: 1. marts marts marts 2016 Fra kl ,63 kr. pr. time 36,20 kr. pr. time 36,82 kr. pr. time Fra kl ,99 kr. pr. time 40,63 kr. pr. time 41,32 kr. pr. time Ungarbejdere Pr. 1. marts 2014 forhøjes betalingen til ungarbejdere til: Mellem år Under 17 år kr. 93,16 pr. time, svarende til 80 % af grundlønnen. kr. 69,87 pr. time, svarende til 60 % af grundlønnen. Pr. 1. marts 2015 forhøjes ovenstående til kr. 94,96 og kr. 71,22. Pr. 1. marts 2016 forhøjes ovenstående til kr. 96,88 og kr. 72,66. Side 2/8

3 Holddrift Holddriftstillæg på hverdage mellem kl og kl stiger med 0,55 kr. pr. 1. marts 2014, med 0,59 kr. pr. 1. marts 2015 og med 0,64 kr. pr. 1. marts Timer på lørdage efter kl samt søn- og helligdage stiger med 1,15 kr.pr. 1. marts 2012, med 1,25 kr. pr. 1. marts 2015 og med 1,35 kr. pr. 1. marts Tillæg for forskydning af vagtlistefridag stiger med 0,30 kr. pr. 1. marts 2014, med 0,33 kr. pr. 1. marts 2015 og med 0,35 kr. pr. 1. marts Lærlinge Lønnen til EUD-elever udgør følgende: EUD-elever 1. marts marts marts 2016 I det sidste år af lærekontraktperioden I det næstsidste år af lærekontraktperioden I det tredjesidste år af lærekontraktperioden 89,09 kr. pr. time kr. pr. time 92,51 kr. pr. time 79,05 kr. pr. time 80,56 kr. pr. time 82,09 kr. pr. time 70,07 kr. pr. time 71,40 kr. pr. time 72,75 kr. pr. time Lønnen til EGU-elever udgør følgende: EGU-elever 1. marts marts marts ,57 kr. pr. time 62,74 kr. pr. time 63,93 kr. pr. time Ændring af løn og satser på den Grænseoverskridende overenskomst Løn Rejsegodtgørelse I alt Pr. 1. marts 2014 forhøjes døgnbetalingen til Pr. 1. marts 2015 forhøjes Pr. 1. marts 2016 forhøjes kr. 887,66 kr. 464,00 kr ,66 kr. 910,16 kr. 464,00 kr ,16 kr. 934,16 kr. 464,00 kr ,16 Efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden forhøjes døgnbetalingen: Løn Rejsegodtgørelse I alt Pr. 1. marts 2014 forhøjes døgnbetalingen til kr. 957,71 kr. 464,00 kr ,71 Side 3/8

4 Pr. 1. marts 2015 forhøjes Pr. 1. marts 2016 forhøjes kr. 980,21 kr. 464,00 kr ,21 kr ,41 kr. 464,00 kr ,41 4, stk. 1 Timeløn ændres således: Løn Rejsegodtgørelse I alt Pr. 1. marts 2014 forhøjes overskydende time til Pr. 1. marts 2015 forhøjes Pr. 1. marts 2016 forhøjes kr. 36,99 kr. 19,33 kr. 56,32 kr. 37,93 kr. 19,33 kr. 57,26 kr. 38,93 kr. 19,33 kr. 58,26 Efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden forhøjes timelønnen: Løn Rejsegodtgørelse I alt Pr. 1. marts 2014 forhøjes overskydende time til Pr. 1. marts 2015 forhøjes Pr. 1. marts 2016 forhøjes kr. 39,91 kr. 19,33 kr. 59,24 kr. 40,85 kr. 19,33 kr. 60,18 kr. 42,10 kr. 19,33 kr. 61,43 4, stk. 3 Korte ture: Pr. 1. marts 2014 forhøjes satsen til kr. 90,11 Pr. 1. marts 2015 forhøjes kr. 91,61 Pr. 1. marts 2016 forhøjes kr. 93,21 Efter 9 måneders uafbrudt beskæftigelse i virksomheden forhøjes tillægget: Pr. 1. marts 2014 til kr. 94,78 Pr. 1. marts 2015 forhøjes kr. 96,28 Pr. 1. marts 2016 forhøjes kr. 98,29 4, stk. 4 På- og aflæsning: Pr. 1. marts 2014 forhøjes satsen til kr. 78,43 Pr. 1. marts 2015 forhøjes kr. 79,74 Pr. 1. marts 2016 forhøjes kr. 81,14 5 Lørdage, søn- og helligdage: Pr. 1. marts 2014 forhøjes satsen til kr. 16,83 Side 4/8

5 Pr. 1. marts 2015 forhøjes satsen til kr. 17,10 Pr. 1. marts 2016 forhøjes satsen til kr. 17,39 10 Sygdoms- og ulykkestilfælde: Stk. 1 ændres til følgende: Satserne er for medarbejdere med under 9 mdrs. anciennitet: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 forhøjes Pr. 1. marts 2016 forhøjes kr ,66 pr. døgn kr ,16 pr. døgn kr ,16 pr. døgn For medarbejdere med mere end 9 mdrs. anciennitet udgør fuld løn: Pr. 1. marts 2014 Pr. 1. marts 2015 forhøjes Pr. 1. marts 2016 forhøjes kr ,71 pr. døgn kr ,21 pr. døgn kr ,41 pr. døgn Betaling under barsel og forældreorlov Længden af den betalte orlov i forbindelse med graviditet og barsel mv. er uændret. Pr. 1. juli 2014 forhøjes maksimumbetalingen under forældreorlov med 5,00 kr. til 145,00 kr. pr. time. Forældreorlovsperioden udvides pr. 1. juli 2014 med 2 uger, således at denne udgør i alt 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til at holde 5 uger. De resterende 3 ugers orlov ydes til enten den ene eller den anden forælder. Forældre af samme køn har lige adgang til forældreorlov. Hver af forældrenes orlov med løn kan maksimalt deles i to perioder, medmindre andet aftales. Det er fortsat en forudsætning for betalingen, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Ændringerne har virkning for medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere. Pr. 1. juli 2014 er betalingen under barsel følgende: Orlovsperioder: Graviditetsorlov Barselsorlov Fædreorlov Forældreorlov senest 52 uger efter fødslen Lønforpligtelse: 4 uger med fuld løn (gælder allerede i dag) 14 uger med fuld løn (gælder allerede i dag) 2 uger med fuld løn (gælder allerede i dag) 13 uger med fuld løn, dog maks. 145,00 kr. pr. time. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes Side 5/8

6 orloven, der er reserveret til den enkelte forælder, ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten den ene eller den anden forælder. Pr. 1. juli 2014 forhøjes arbejdsgiversbidraget til pension til kvinder på barsel til 8,50 kr. pr. time og arbejdstagerbidraget forhøjes til 4,25 kr. pr. time, således at der til kvinder, som har 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt, under de 14 ugers barselsorlov betales et ekstra pensionsbidrag: Arbejdsgiverbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 8,50/1.360,00 Arbejdstagerbidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 4,25/680,00 Samlet bidrag kr. pr. time/kr. pr. måned: 12,75/2.040,00 Dansk Erhverv Arbejdsgiver vil arbejde for, at refusionsmulighederne i DA Barselsfond udvides i overensstemmelse med ovenstående. Støttet uddannelse fra Kompetenceudviklingsfonden Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Kompetenceudviklingsfonden sænkes fra 9 måneder til 6 måneder pr. 1. maj Anciennitetskravet på mindst 1 år for uddannelse i forbindelse med afskedigelse fastholdes dog uændret. For medarbejdere, der arbejder på skiftehold eller forskudt tid, vil skifteholds- eller forskudttidstillæg indgå i beregningerne af den løn, der ydes kompensation for i forbindelse med uddannelse støttet af Kompetenceudviklingsfonden. Medarbejdere uden en erhvervsuddannelse får øgede muligheder for at blive kompetenceafklaret, så det bliver tydeligt, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært. Samtidig styrkes uddannelsesplanlægningen i virksomhederne. Der indføres mulighed for støtte fra Kompetenceudviklingsfonden til screening forud for ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning. Frihed til vejledning i opsigelsesperioden Med virkning fra 1. maj 2014 har medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, ret til frihed med løn i op til to timer, placeret hurtigst muligt efter opsigelsen, under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold, til at søge vejledning i a-kassen/fagforeningen. Vikarbureauer Hvis der er indledt en fagretlig sag imod et vikarbureau, som er omfattet af en overenskomst, kan overenskomstparterne anmode brugervirksomheden om at oplyse, hvilke relevante lokalaftaler og kutymer angående løn og arbejdstid, brugervirksomheden har bedt vikarbureauet om at overholde. Side 6/8

7 Brugervirksomhedens tillidsrepræsentant eller 3F kan få oplyst, hvilke vikarbureauer, der udfører opgaver på en brugervirksomhed. Hvis 3F har varslet lovlig konflikt imod et vikarbureau og sympatikonflikt imod et medlem af DTLs arbejdsgiverforening for at få en overenskomst med vikarbureauet, kan overenskomstparterne tage et møde for at søge en fredelig løsning på sagen. Skolehjem for elever Virksomheden forpligtes til at betale udgiften til skolehjem, når skolehjem er nødvendigt for elevens gennemførelse af uddannelsen. Bestemmelsen træder i kraft den 1. maj Fælles indsats for lærlingeforløb Parterne igangsætter efter overenskomstfornyelsen et fælles arbejde for at udbrede kendskabet til gode måder at gennemføre et lærlingeforløb på, hvor lærlinge og virksomheder har haft positive oplevelser med at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det skal blandt andet danne baggrund for inspirationsmateriale til virksomheder, medarbejdere og erhvervsskoler. Ny fond Med overenskomsten etableres Udviklings- og samarbejdsfond for transport- og lagerområdet, der blandt andet har til formål at styrke samarbejdet lokalt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne og at understøtte uddannelsesaktiviteter lokalt på virksomhederne. Virksomheden skal betale et bidrag til fonden på 0,05 kr. pr. præsteret arbejdstime fra 2015 og 0,10 kr. pr. præsteret arbejdstime fra Dagrenovationsoverenskomsten Som led i overenskomstfornyelsen har parterne gennemført en omfattende modernisering af Dagrenovationsoverenskomsten, der gør det muligt at tage større hensyn til lokale forhold. Ændringerne er væsentlige og fastsætter nye begreber om normfastsættelse, der fremover aftales lokalt inden for et nyt spænd, som er fastsat i overenskomsten, samt indførelse af en beregning for overudbæringer. Det er aftalt, at de nye bestemmelser træder i kraft pr. 1. januar 2015, og for den enkelte virksomhed først er gældende for kontraktperioder med opstart efter denne dato. Når ændringen træder i kraft vil renovationsmedarbejdere, der skifter arbejdsgiver i forbindelse med en udbudsrunde, bevare det ved skiftet opnåede anciennitetstillæg. Denne bestemmelse kommer dog ikke til at gælde for medarbejdere ansat med slamsugning, højtryksspuling og indsamling af kemikalieaffald. Bestemmelsen har ikke i øvrigt indflydelse på beregning af medarbejdernes anciennitet hos den nye arbejdsgiver og de rettigheder, der er forbundet hermed. Satserne for minicontainere, jf. Dagrenovationsoverenskomstens 4 reguleres med 1,4 pct. pr. 1. marts 2014, med 1,4 pct. pr. 1. marts 2015 og med 1,4 pct. pr. 1. marts Øvrige satsstigninger kendes endnu ikke. Side 7/8

8 For yderligere information kontakt Dansk Erhverv Hotline på tlf , chefkonsulent Lars Overgaard på tlf eller juridisk konsulent Kasper Kolenda på tlf Side 8/8

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS

c7~ f;~ REDDEROVERENSKOMSTERNE OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Falck Danmark AIS OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst II (DSA) v/di og 3F Transport gældende for ambulancetjeneste

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel

OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst I (ATD) og 3F Transportgruppen gældende for taxikørsel OVERENSKOMST mellem DI Overenskst I (ATD) og 3F Transportgruppen OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Overenskst mellem DI Overenskst

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG FRA FORLIGSMANDEN 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse Overenskomster der fornys.... 3 A. Aftaler indgået i Forligsinstitutionens regi... 4 B. Aftaler indgået uden for Forligsinstitutionen...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service

Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service TransporTgruppen Overenskomst 2014-2017 for vinduespolering under Danske Service Overenskomst mellem Danske Service og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Danske Service og

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat

FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat FUNKTIONÆROVERENSKOMST 2014-2017 mellem Danske Malermestre Glarmesterlauget i Danmark AutoBranchens Arbejdsgiverforening og HK/Privat Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse...

Læs mere

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen

Fællesoverenskomst. herunder lærlingeoverenskomst. mellem. DI Overenskomst II (HTS) 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen Fællesoverenskomst herunder lærlingeoverenskomst 2010 2012 mellem DI Overenskomst II (HTS) og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen 2 A. Fællesoverenskomsten Almindelige bestemmelser gældende for

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Chaufførernes Fagforening

Chaufførernes Fagforening DA Chaufførernes Fagforening 2014-2017 Standardoverenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Chaufførernes Fagforening for Københavnske Chauffører Denne overenskomst gælder for det geografiske område

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND

TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND TL-overenskomst 2014-2017 MELLEM TEKNIQ OG TEKNISK LANDSFORBUND Indholdsfortegnelse: 1 Overenskomstens område... 3 2 Lønbestemmelse... 4 3 Elever... 4 4 Pension... 6 5 Sociale ansættelser... 10 6 Beregning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 Valg af tillidsrepræsentant... 4 2 Tillidsrepræsentantens virksomhed... 6 3 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter

MCDONALD s OVERENSKOMST. Overenskomst 2014-2017. McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter MCDONALD s OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 for McDonald s Danmark og franchise-ejede restauranter mellem HORESTA

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v.

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. LANDSOVERENSKOMST for Cafeterier, quick-food i supermarkeder m.v. 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og 3F PRIVAT SERVICE,

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Samarbejde, klubber og elektroniske dokumenter... 3 1 2 3 4 5 Valg af tillidsrepræsentant...4 Tillidsrepræsentantens virksomhed...6 Afskedigelse af tillidsrepræsentant

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere