Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet"

Transkript

1 Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe. Vejledningen hjælper dig med at finde ud af, om dine ansatte er omfattet af ATP. Den beskriver de regler, der gælder pr. 1. august Denne vejledning erstatter "Tillægsvejledning for danske arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i udlandet" fra juli På finder du information om de generelle betingelser for betaling af ATP-bidrag for dine ansatte. Her finder du også "Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne", hvor du kan du læse om de specielle betingelser for medlemskab af ATP for ansatte i disse lande. Indhold Pkt EØS-statsborgere m.fl., der arbejder inden for EØS eller Schweiz Sådan er det oftest hovedreglen Første undtagelse - Ansatte udsendt til et andet EØS-land Anden undtagelse - Ansatte med arbejde i to eller flere EØSlande Tredje undtagelse ansatte på skibe Pkt Ikke EØS-statsborgere, der arbejder inden for EØS Pkt Ansatte, der arbejder uden for EØS Lande med konvention om social sikring Lande uden konvention om social sikring Pkt Er du i tvivl eller vil du vide mere Oversigt over EØS-landene 1. EØS-statsborgere m.fl., der arbejder inden for EØS eller Schweiz Dette afsnit indeholder en overordnet gennemgang af reglerne i EF-forordning 883/04 for, hvad der gælder, hvis du ansætter en person, som er statsborger i et EØS-land*, eller en statsløs eller flygtning, som bor i et EØS-land. Du kan se hvilke lande, der er EØS-lande på sidste side i vejledningen. *Reglerne gælder også i forhold til Schweiz, men for overskuelighedens skyld bruger vi i de følgende afsnit kun betegnelsen EØS-lande. Ved arbejde i Schweiz gælder reglerne dog ikke for statsborgere i Norge, Island og Lichtenstein. 1

2 1.1. Sådan er det oftest - hovedregel Har du ansatte, der arbejder i et andet EØS-land, skal der normalt ikke betales bidrag til ATP, fordi det som hovedregel er arbejdslandets lovgivning om social sikring der gælder. Der skal derimod betales til de sociale sikringsordninger i det land, hvor den ansatte arbejder. Der er tre undtagelser fra denne hovedregel, hvor du som arbejdsgiver skal betale til ATP: Første undtagelse - Ansatte udsendt til et andet EØS -land Kortvarig udsendelse - højst 24 måneder Hvis du har ansatte til at arbejde i et andet EØS-land i en periode, som ikke forventes at overstige 24 måneder, skal du betale ATP-bidrag for den ansatte, når: Den ansatte er ansat af dig og arbejder for dig under sit arbejdsophold. Du betaler løn til den ansatte i udsendelsesperioden, da arbejdet udføres for din regning. Hvis lønnen bliver betalt af fx virksomhedens datterselskab, som er registreret i udlandet, skal du ikke betale ATP-bidrag for den ansatte. Den ansatte har inden udsendelsen været omfattet af dansk lovgivning om social sikring. For eksempel hvis den ansatte har arbejdet i Danmark umiddelbart inden udsendelsen. Hvis den udsendte er ansat med henblik på at blive udsendt, skal vedkommende være omfattet af dansk lovgivning i mindst én måned inden ansættelsen, og skal være under dansk lovgivning inden udsendelsen. Virksomheden, der har udsendt den ansatte, skal normalt have sin aktivitet i Danmark. Den ansatte er ikke udsendt for at afløse en anden person, hvis udsendelsesperiode er udløbet. Hvis en af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, gælder hovedreglen, og du skal som arbejdsgiver betale til arbejdslandets sociale sikringsordninger. Det er Udbetaling Danmark International Pension og Social Sikring, som afgør, om den ansatte er udsendt og dermed omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Udbetaling Danmark International Pension og Social Sikring, skal så vidt muligt underrettes om udsendelse på forhånd. Du skal ansøge om at få afgjort, om den ansatte stadig er omfattet af de danske regler. Ansøgning skal sendes via den digitale indberetning, der findes under Social sikring ved beskæftigelse i udlandet på Virk.dk. De sociale myndigheder i det land, den ansatte er udsendt til, kan forlange at se Udbetaling Danmark International Pension og Social Sikrings afgørelse. Længerevarende udsendelse mere end to år I særlige tilfælde kan den ansatte forblive under dansk lovgivning om social sikring i en udsendelsesperiode på op til tre år, hvis der bliver indgået aftale mellem landenes myndigheder. I Danmark indgås sådanne aftaler af Social-, Børne- og Integrationsministeriet, men ansøgning 2

3 sendes ved hjælp af digital indberetning til Udbetaling Danmark International Pension og Social Sikring Anden undtagelse - Ansatte med arbejde i to eller flere EØS-lande 1 Reglerne gælder for alle ansatte, der normalt arbejder i to eller flere EØS-lande, herunder også ansatte, som er beskæftiget ved international transport, som f.eks. eksportchauffører. For flyvende personale gælder særlige regler, jf. nedenfor under afsnittet flyvende personale. Den ansattes bopælslands lovgivning En ansat, der normalt arbejder i to eller flere EØS-lande, er omfattet af lovgivningen i sit bopælsland: Hvis den ansatte udfører mindst 25 pct. af den forventede beskæftigelse i de næste 12 måneder i sit bopælsland (uanset antallet af arbejdsgivere, og uanset i hvilket medlemsland disse har deres hjemsted). Eksempel: Har du en sælger ansat, der bor i Tyskland, og som repræsenterer virksomheden i både Tyskland og Danmark, skal du ikke betale til ATP, hvis beskæftigelsen i Tyskland udgør mindst 25 pct. af den samlede beskæftigelse. Hvis den ansatte er beskæftiget i to eller flere EØS-lande for to eller flere arbejdsgivere og mindst to af dem har deres hjemsted i mindst to andre EØS-lande end den ansattes bopælsland. I denne situation er den ansatte omfattet af lovgivning om social sikring i sit bopælsland, uanset at ansættelsen i bopælslandet udgør mindre end 25 pct. Eksempel: Har du ansat en montør med bopæl i Danmark, som plejer at arbejde tre dage hver måned for dig i Danmark og samtidig arbejder resten af måneden i Sverige og Finland for henholdsvis en svensk og en finsk arbejdsgiver, skal du betale til ATP, selvom hans beskæftigelse i Danmark udgør mindre 25 pct. af den samlede beskæftigelse. Arbejdsgivers hjemstedslands lovgivning I følgende situationer er den ansatte omfattet af lovgivningen om social sikring i det EØS-land, hvor arbejdsgiver har hjemsted, idet den ansatte ikke udfører mindst 25 pct. af den forventede beskæftigelse i de næste 12 måneder i sit bopælsland: En ansat, der arbejder i to eller flere EØS-lande for kun én arbejdsgiver. I denne situation er den ansatte omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvor arbejdsgiver har hjemsted. 1 Reglerne i dette afsnit gælder endnu ikke for Schweiz, hvorfor der henvises til ATP s tillægsvejledning fra juli

4 Eksempel Hvis du har ansat en sælger, der bor i Tyskland, men kun repræsenterer dig i Frankrig og Spanien, skal du betale til ATP, hvis din virksomhed har hjemsted i Danmark. En ansat, der arbejder i to eller flere EØS-lande, for to eller flere arbejdsgivere med hjemsted i to EØS-lande, hvoraf det ene er den ansattes bopælsland. I denne situation er den ansatte omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvor den ansatte ikke har bopæl. Eksempel Hvis du har en ansat, der bor i Danmark, og som arbejder 1 dag om ugen hos dig men de øvrige 4 dage i Holland for en hollandsk arbejdsgiver. I denne situation er den ansatte omfattet af hollandsk lovgivning, og du skal ikke betale ATP-bidrag. en ansat, som arbejder i to eller flere EØS-lande, for to eller flere arbejdsgivere med hjemsted i samme EØS-land. I denne situation er den ansatte omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvor arbejdsgiverne har hjemsted. Eksempel Hvis du har en ansat med bopæl i Sverige, der arbejder for dig 3 dage om ugen i Danmark og de øvrige 2 dage om ugen Finland for en anden dansk arbejdsgiver. I denne situation skal der indbetales ATP-bidrag. Flyvende personale Piloter, stewarder og stewardesser er social sikret i det land, hvor de har deres hjemmebase. Hjemmebasen er det sted, hvor den pågældende normalt påbegynder og afslutter en tjenesteperiode, og hvor luftfartsselskabet under normale omstændigheder ikke er ansvarligt for indkvartering af det pågældende besætningsmedlem. Eksempel: En stewardesse bor i Malmø i Sverige. Hun er ansat hos et norsk flyselskab og starter og slutter sin tjenesteperiode i Københavns Lufthavn i Danmark. Hun flyver både indenrigs og udenrigs i hele EØS-området. Da hun har sin hjemmebase i Danmark, er hun omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Fælles for ansatte med arbejde i to eller flere lande Ansatte, der arbejder i to eller flere EØS-lande, skal selv kontakte myndighederne i bopælslandet/hjemmebaselandet for at få attest på arbejdsforholdet. Ansatte, der har bopæl/hjemmebase i Danmark, skal kontakte Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikring, som afgør, hvilket lands lovgivning, der skal gælde for den ansatte. Til det formål skal den ansatte udfylde spørgeskemaet, som fås på under Udbetaling Danmark. De sociale myndigheder i det land/de lande, den ansatte arbejder, kan forlange at se Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikrings afgørelse. 4

5 Tredje undtagelse ansatte på skibe Arbejde på dansk skib Ansatte på skibe er som udgangspunkt omfattet af lovgivningen om social sikring i det land, hvis flag skibet fører. Du skal derfor betale ATP-bidrag for de ansatte, som arbejder om bord på skibe, der sejler under dansk flag. Derudover skal du som dansk arbejdsgiver betale ATP-bidrag for ansatte med fast bopæl i Danmark, som arbejder på skibe, der fører flag fra et andet EØS-land end Danmark. Det er Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikring, som afgør, om den ansatte er omfattet af dansk lovgivning om social sikring ved arbejde på et skib, der fører et flag fra et andet EØS-land end Danmark. Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikring skal så vidt muligt underrettes om forholdet på forhånd. Du skal ansøge om at få afgjort, om den ansatte er omfattet af de danske regler. Ansøgning skal sendes via den digitale indberetning, der findes under Social sikring ved beskæftigelse i udlandet på Virk. dk. Flaglandets sociale myndigheder kan forlange at se Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikrings afgørelse. Kortvarig udsendelse - højst to år Hvis du har en ansat på et skib, der fører flag fra et andet EØS-land end Danmark, i en periode som ikke forventes at overstige 24 måneder, skal du betale ATP-bidrag for den ansatte når: Den ansatte er ansat af dig og arbejder for dig under sit arbejdsophold. Du betaler løn til den ansatte i udsendelsesperioden, da arbejdet udføres for din regning. Hvis lønnen bliver betalt af fx virksomhedens datterselskab, som er registreret i udlandet, skal du ikke betale ATP-bidrag for den ansatte. Den ansatte har inden udsendelsen været omfattet af dansk lovgivning om social sikring. For eksempel hvis den ansatte har arbejdet i Danmark eller på et dansk skib umiddelbart inden udsendelsen. Hvis den udsendte er ansat med henblik på at blive udsendt, skal vedkommende være omfattet af dansk lovgivning i mindst én måned inden ansættelsen, og skal være under dansk lovgivning. Virksomheden, der har ansatte udsendt, skal normalt have sin aktivitet i Danmark eller på skib(e), der fører dansk flag. Den ansatte er ikke udsendt for at afløse en anden person, hvis udsendelsesperiode er udløbet. 5

6 Er en af ovennævnte betingelser ikke opfyldt, skal du kun betale bidrag til ATP, hvis den ansatte har fast bopæl i Danmark. Ellers skal du som arbejdsgiver betale til flaglandets sociale sikringsordninger. Det er Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikring, som afgør, om den ansatte er udsendt og dermed omfattet af dansk lovgivning om social sikring. Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikring skal så vidt muligt underrettes om udsendelsen på forhånd. Du skal ansøge om at få afgjort, om den ansatte stadig er omfattet af de danske regler. Ansøgning skal sendes via den digitale indberetning, der findes under Social sikring ved beskæftigelse i udlandet på Virk.dk. De sociale myndigheder i det land, den ansatte er udsendt til, kan forlange at se Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikrings afgørelse. Længerevarende udsendelse mere end to år I særlige tilfælde kan den ansatte blive under dansk lovgivning om social sikring i en udsendelsesperiode på op til tre år, hvis det bliver aftalt mellem landenes myndigheder. I Danmark er det Udbetaling Danmark, International Pension og Social Sikring, der indgår sådanne aftaler. 2. Ikke EØS-statsborgere, der arbejder inden for EØS Personer, der ikke er statsborgere i et EØS-land (undtaget statsløse og flygtninge med bopæl i Danmark), er omfattet af ATP, hvis de udsendes fra Danmark til arbejde i et andet EØS-land for en dansk arbejdsgiver. Betingelser for, hvornår en ansat betragtes som udsendt, fremgår af afsnittet nedenfor om lande uden konvention om social sikring. Undtaget herfra er arbejde i et andet nordisk land. Hvis den ansatte skal arbejde i et andet nordisk land (Norge, Sverige, Finland eller Island), gælder bestemmelserne i forordning 1408/71 i kraft af nordisk konvention - uanset hvilket statsborgerskab den ansatte har. Se mere i afsnittet EØS-statsborgere m.fl., der arbejder inden for EØS eller Schweiz. Statsløse eller flygtninge, som er bosat i Danmark, er omfattet af bestemmelserne i forordning 883/04. Har disse personer arbejde i et EØS-land, gælder de betingelser, der er beskrevet i afsnittet "EØS-statsborgere m.fl., der arbejder inden for EØS eller Schweiz". 3. Ansatte, der arbejder uden for EØS 3.1. Lande med konvention om social sikring Danmark har indgået aftale om social sikring med en række lande uden for EØS. Landene er: Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada, Chile, Indien, Israel, Makedonien (FYROM), Marokko, Montenegro, New Zealand, Pakistan, Sydkorea, Serbien, Tyrkiet og USA. 6

7 Du finder information om den enkelte konventions indhold på under Udbetaling Danmark. Den overvejende hovedregel i konventionerne er, at bopæls-/beskæftigelseslandets lovgivning om social sikring gælder for ansatte på skibe flaglandets lovgivning. Ved udsendelse er det oftest udsendelseslandets lovgivning, der finder anvendelse Lande uden konvention om social sikring Som dansk arbejdsgiver skal du betale ATP-bidrag for de ansatte, som du udsender til at arbejde i udlandet (uden for de lande, Danmark har indgået konvention med) eller på et dansk skib. Dette gælder, uanset hvor længe den ansatte er udsendt, og uanset om der er tale om danske eller udenlandske lønmodtagere. Følgende skal dog være opfyldt: Du betaler lønnen i udsendelsesperioden. Hvis lønnen betales af fx virksomhedens datterselskab, som er registreret i udlandet, er denne betingelse ikke opfyldt. Den ansatte har inden udsendelsen været omfattet af dansk lovgivning om social sikring. For eksempel hvis den ansatte har arbejdet i Danmark umiddelbart inden udsendelsen, også selv om det kun er for en kort periode. Begge betingelser skal være opfyldt, for at den ansatte bliver betragtet som udsendt. Er bare en af betingelserne ikke opfyldt, kan den ansatte ikke anses som udsendt, og du skal ikke betale bidrag til ATP. 4. Er du i tvivl - eller vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte ATP for yderligere information. I vurderingen af om, du skal indbetale ATP-bidrag for en medarbejder i en konkret situation, har vi brug for at vide følgende: Medarbejderens statsborgerskab I hvilket land medarbejderen arbejder I hvor lang en periode medarbejderen skal arbejde i udlandet Om Udbetaling Danmark International Pension og Social Sikring (tidligere Pensionsstyrelsen) har truffet en afgørelse, der bestemmer hvilket lands lovgivning om social sikring, som gælder for ansættelsesforholdet. ATP Kongens Vænge Hillerød Tlf.: Mail via CVR-nr.: Telefontid: Mandag-fredag: kl Oktober

8 Oversigt over EØS-landene: EØS-området omfatter følgende lande i Europa og oversøiske områder: Azorerne (Portugal) Balearerne (Mallorca, Ibiza)(Spanien) Belgien Bulgarien Ceuta (Spanien) Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske øer (Spanien) Estland Finland Frankrig Gibraltar (Storbritannien) Grækenland Guadeloupe (Frankrig) Guyana (Frankrig) Hebriderne (Storbritannien) Irland Island Isle of Wight (Storbritannien) Italien Kroatien Letland Lichtenstein Litauen Luxembourg Madeira (Portugal) Malta Martinique (Frankrig) Nederlandene Norge Polen Portugal Reunion (Frankrig) Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien og Nordirland Sverige Tjekkiet. Tyskland Ungarn Østrig Ålandsøerne (Finland) 8

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne

Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Tillægsvejledning for arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere i Grønland og på Færøerne Indledning Denne vejledning er til arbejdsgivere med ansatte i Grønland eller på Færøerne. Vejledningen hjælper

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011

UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 UDFØRSEL AF VÅBEN OG PRODUKTER MED DOBBELT ANVENDELSE FRA DANMARK 2011 1 Indledning Regeringen fremlægger hermed den årlige rapport

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Hvordan det forholder sig, når du flytter mellem de nordiske lande Social sikring og sociale ydelser

Hvordan det forholder sig, når du flytter mellem de nordiske lande Social sikring og sociale ydelser Hvordan det forholder sig, når du flytter mellem de nordiske lande Social sikring og sociale ydelser Nordisk konvention om social sikring og Nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester Hvad

Læs mere

Nye regler. Nye regler. fra 1. januar 2008. www.nyerejseregler.dk. Rejsesygesikringen

Nye regler. Nye regler. fra 1. januar 2008. www.nyerejseregler.dk. Rejsesygesikringen Rejsesygesikringen Nye regler fra 1. januar 2008 I dette hæfte kan du læse om de samlede regler for rejsesygesikringen, som gælder fra 1. januar 2008. Vær særlig opmærksom på, at du fra 1. januar 2008

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013

Tal og fakta. på udlændingeområdet 2013 Tal og fakta på udlændingeområdet 2013 Forår 2014 Tal og fakta på udlændingeområdet Udgiver: Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 Fax: 35 36 19 16 E-post: Ansvarlig for udgivelsen:

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere