Se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her."

Transkript

1 33<zm Betonklubbens nyhedsbrev d Betonklubben. 45 udgave Se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her, se her, Se her, se her. Har du noget som du synes klubben skal arrangere, noget du gerne vil have op til debat, problemer du synes er på pladserne, akkorderne, firmaerne, en skrivelse/nogle ord du har lavet og som du vil have i nyhedsbrevet, ja alt mellem himmel og jord er du velkommen til at ringe til Tonny eller Eliasen eller formand for klubben Nikolaj, på Eller sende det til Se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her. Der er en plan, vi indberetter ikke vores akkorder, timer m.m. vores bajser/ folk er ikke gode nok til at give en tilbagemelding på deres timer på akkord, eller løntimer som vi kan registrerer, selv om det er en time aftale vil vi også gerne have en indberetning på dette, det er trods alt akkorderne der gør at de time løns aftaler kan indgås. Det korte af det lange er at vi pt. indberetter 1,98 % af alt arbejde inden for byggeriet, vores modpart, siger så at vi ligeså godt kan afskaffe akkorderne, da systemet ikke bruges mere, man er så interesseret indføre ny løn som var på tapetet i starten af 2000, kort fortalt går det ud på en faster løn med mulighed for en bonus en form for tidsakkord med mulighed for 0 til 30 kr. ekstra pr. time. Men hvis man kigger på andre faggrupper, hvor deres pris kurantere er gået i glemme bogen og næsten ikke bliver brugt mere, har det betydet en løn nedgang på 20 til 30 %, man kan for eksempel se på glarmestrene og malerne, før hvor malerne gik til fast timelønninger på 175 kr. til 220 kr. kan du i dag se flere af dem på fast timelønninger på 150 kr. pr. time. Så indberet jeres regnskaber, hvis i vil bevare jeres akkordsystem/timeløn, det er ikke det store vi skal vide Plads, firma, timer og løn pr. time Se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her. Husk klubbens generalforsamling d , dette fortælles nu for at overholde klublovene 5 generalforsamlinger, der står, Ordinær generalforsamlinger af holdes to gange om året, forår og efterår, der indkaldes med mindst 8 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før afholdelses, dette sendes til mail eller post adr. 3f Rymarken Tonny Mikkelsen Rymarken Århus V. Dagsorden, valg og mad m.m. kan ses i næste nyhedsbrev. Se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her. Husk tilmelding til grisefest i Randers sidste lørdag i august, senest fredag d Fodbold d senest tilmelding fredag d Se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her. Det er sådan, at jeg ikke kan have alle de projekter som kommer, i nyhedsbrevet, så hvis du er interesseret i at få samtlige nye projekter, sender du en mail til så skal jeg nok sende dem til dig. For nord og syd denne gang er jeg sluttet ved sager til 30 mio. kr. fra 10 til 30 mio. kr. er der yderlig 31 projekter som ikke er kommet i bladet. For region midt denne gang er jeg sluttet ved sager til 23 mio. kr. fra 10 til 23 mio. kr. er der yderlig 11 projekter som ikke er kommet i bladet. Se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her. Vi har skrevet det før, men vil lige give jer en reminder, vi ser mere og mere folk laver om på deres arbejdstider og dropper drikpauserne for at komme hurtigere hjem, det er selvfølgelig op til de enkle sjak, men man udfaser driktider m.m. så med tiden vil de forsvinde, men en dag vil firmaerne sige vi skal lige kigge på jeres arbejdstider for i arbejder ikke 37 timer om ugen, og det er ikke kun region midt problemet er, det er på landsplan. Det samme gør sig gældende for vejrlig, det er vi også så småt ved at afskaffe, om det så er ved bajserne ikke gider tage slagsmålet med mester, eller det er de stramme tidsplaner der gør at vi ikke holder dette i hævd, os bekendt er det allerede i store træk helt væk i region Syddanmark, til diskussion i skurerne. 1.

2 Afsluttet regnskaber 2 kvartal 2014 Vi har vedtaget at klubben ikke vil have medlemmerne tager kvinder med til vores arrangementer, men nr. firma navn sted sum timer. pr time forsætter den trend/udvikling som vi ser på billederne nedenunder, skal vi måske have op på general= forsamlingen 1 Aarsleff om det skal laves Bro om. Silkeborg , ,3 En hyggedag på Ceres grunden, hvor klubbens bager tryller med sin kunnen. Enggaard. Ruddis folk er også påbegyndt et projekt på Ceres grunden, der skal 8 10 mand på sagen, lønaftalen på sagen er Enggaards efterhånden standart aftale, 225 kr. pr. time Danjord. Har et projekt med at opføre støtte murer i Gellerup, de har entreret med Gerstrøm, som er under entreprenør på sagen for dem, på billedet ses Palle Nielsen, Jørn Kruse og Michael Løve som er ansat på projektet, formand er en gammel kendt sjakbajs i 3F Rymarken Benny Kolding, der arbejdes på akkord, med en forskudsudbetaling på 205 kr. pr. time, der er 4 mand på sagen. Der kommer en del flere støttevægge i Gellerupparken, men de har endnu ikke været i licitation. Arkil. Som før omtalt i nyhedsbrevet har Arkil en højbro på Sejlingvej i Silkeborg, vi aflade pladsen et besøg og Jan berettet at det gik godt med akkorden på nuværende tidspunkt, første del af akkorden var på fundamenter og søjler, og udkastet fra firmaets side var rimligt, prisen for brodæk var ikke på plads endnu da vi besøgte pladsen, der arbejdes på akkord med en forskudsudbetaling på 185 kr. pr. time. Der er 13 mand på projektet.

3 Nogle kommende projekter. Århus C: opførelse af Børne og ungemiljø med fremtidens skole som kerne, m2 til 276 mio. kr. på Sct. Annagadesskole, N.J.Fjordsgade, totalentreprenør Hoffmann A/S, kontakt person Jacob Sølvsteen Andersen tlf. nr opstart august 2014 * Tilst: opførelse af boliger 6900 m2 til mio. kr. på Blomstervej, Totalentreprenør Kaj Ove Madsen A/S Aarhus, kontaktperson Daniel S Møller tlf. nr eller , opstart sommer * Holstebro: ombygning og nybyg af skole, 7420 m2 til 82 mio. kr. på Sønder Alle 25, Hovedentreprenørentreprenør m.m. er ikke oplyst det er en fagentreprise, der afholdes licitation i juli måned, så det er en byggeplads man må aflægge et besøg, hvis man er interesseret i, opstart august 2014 * Randers: Opførelse af butikcenter på 1550 m2 på Marsvej 19 til 80 mio. kr. Der er ikke oplyst entreprenør m.m. men det er et projekt med totalentreprenør men det er en plads man må aflægge et besøg, opstart august 2014 * Tilst: Renovering og nybyg af boliger 1000 m2 og 90 lejligheder til mio. kr. på Græsvangen hovedentreprenør JCN bolig A/S kontaktperson Finn Skovborg tlf. nr eller , opstart august 2014 * Herning: Opførelse af ungdomsboliger ved DGIparken Kousgaards Plads m2 for 53 mio. kr. totalentreprenør KPC Herning A/S kontaktperson Ole Thalund tlf. Nr eller , et firma der kun bruger underentreprenør opstart sommer 2014 * Århus: Helhedsplan- renovering af boliger, Arbejdernes Andels Bolig Ringkøbingvej afd lejligheder til mio. kr. hovedentreprenør Einar Kornerup Jylland A/S kontaktperson Lasse Olsen tlf. nr eller , opstart august 2014, byggeperiode 18 mdr. * Lystrup: Modernisering af ældreboliger på Lystrup Centervej lejligheder til 50 mio. kr. her er heller ingen entreprenør endnu, så en plads der skal besøges, opstart august 2014 * Grenå: Om og tilbygning til boliger, kontorer og detailhandel, 42 legligheder og 2400 m2 til 50 mio. kr. på/ved det tidligere Grenå Dampvæveri her er ingen entreprenør men bygherre AAT Ejendomme aps. Kontaktperson Klaus Allermann tlf. nr eller opstart august 2014 * Hornslet: Opførelse af familieboliger på Tendrup Hovvej 24 lejligheder til 46 mio. kr. Totalentreprenør Aalsrode tømrefirma A/S kontaktperson Kjeld Skannerup tlf. nr eller opstart august 2014 * Kjellerup: Opførelse af Plejecenter på Fuglemosevej 1F, 4300 m2 til 45 mio. kr. totalentreprenør Byggefirmaet Knudsgaard A/S, kontaktperson Lars Knudsgaard Jensen tlf. nr eller opstart sensommer 2014 * Holstebro: Renovering af 50 lejligheder 2 etape på Skovgårdsvej 26-32, til 46 mio. kr. Beton og murerentreprenør Thyholm Murer A/S, kontaktperson Poul Erik Gravgaard tlf. nr opstart august * De ting der slutter med en * er de nye ting siden sidste nyhedsbrev. 3.

4 Skjern: Udvidelse af multiarena på Østergade 40, 4800 m2 til 42 mio. kr. totalentreprenør Jens Jensen Murer-og entreprenør A/S kontaktpersoner Jan Bodilsen tlf. nr eller eller Asger Mogensen tlf. nr eller opstart juli 2014 * Rønde: Opførelse af almene familieboliger i Baunehøjparken 4-20, m2 til 34 mio. kr. totalentreprenør Byggefirmaet Knudsgaard A/S, kontaktperson Lars Knudsgaard Jensen tlf. nr eller opstart august 2014 * Herning: Udvidelse af skole på Brorsonsvej 2, m2 til 32,5 mio. kr. totalentreprenør Jakobsen & Blindkilde A/S, projektleder Hans Jørgen Jensen tlf. nr eller opstart august 2014 * Århus: Opførelse af almene boliger på Engelstoft, Elev, m2 til mio. kr. Totalentreprenør STB byg A/S kontaktperson Jesper Mikkelsen tlf. nr eller opstart august 2014 * Silkeborg: Opførelse af boliger på Åhavevej 42-46, m2 til 30 mio. kr. en plads man skal aflægge et besøg ingen entreprenør, opstart august 2014 * Hasselager: Opførelse af servicebygning på Birkemosevej 17 (Aarsleff) 1600 m2 til 30 mio. kr. totalentreprenør Base Erhverv A/S projektleder Kurt Kjersgaard Hansen tlf. nr eller opstart August/september * Århus N: Opførelse af kapel på DNU i Skejby -902 m2 til 23 mio. kr. storentreprise Jakobsen & Blindkilde A/S, projektleder Henrik Eriksen tlf. nr eller opstart august 2014 * Lærlinge på Metroen, der er 22 lærlinge på Cityringen, efter et meget lang tilløb begynder der nu at blive ansat lærlinge ved arbejdet med at anlægge Cityringen, den næste etape af det københavnske metroprojekt, det er en partner aftale mellem metroselskabet og hovedentreprenøren CMT der begynder at give de ønskede lærepladser, i øjeblikket er der 22 lærlinge på projektet, de fleste er struktørlærlinge som er beskæftiget med betonarbejde på de underjordiske stationer, firmaet oplever at det er svært at få besat lærlingepladserne, der er i øjeblikket fem ledige pladser til struktørlærlinge. Mange påbud til metroentreprenør ( CMT), entreprenøren topper listen over flest påbud fra arbejdstilsynet i det senest halve år, CMT har inkasseret 60 påbud og en rød smiley for dårligt arbejdsmiljø, de 53 af påbydende var så alvorlige at de skulle løses straks, nummer to på listet var Seli Tunneling Denmark også en underentreprenør på metrobyggeriet, en anden under entreprenør på byggeriet lagde også i top på listen Trevi Foundation Byggevirksomhederne se lyst på fremtiden, og mener man kan snakke om et decideret opsving, 317 virksomheder deltog i undersøgelsen og konjunkturbarometeret er på det højeste niveau i mere end syv år.

5 Entreprenørerne til fængslet på Falster er fundet Det bliver 16 forskellige entreprenører fra hele Danmark, der skal stå for opførelsen af Danmarks nyeste fængsel Statsfængslet på Nordfalster. I januar 2014 inviterede Kriminalforsorgen 44 entreprenører til at afgive tilbud på byggeopgaverne, efter at det oprindelige udbud havde overskredet budgettet på lidt over en milliard kroner. De inviterede entreprenører har denne gang, med ganske få undtagelser, været små og mellemstore virksomheder, og det har vist sig at være en succes. Dermed er det lykkes for Kriminalforsorgen at matche de mange mindre entrepriser med et bredt ansøgerfelt fra hele Danmark, og det har samtidig været muligt for lokale virksomheder at byde ind på opgaverne. Det betyder, at Kriminalforsorgen nu kan igangsætte et byggeri, der holder sig inden for budgettet. Fakta Det nye fængsel er tegnet af C.F. Møller og skal erstatte det gamle Statsfængsel i Vridsløselille. Underrådgivere er Rambøll og Marianne Levinsen Landskab. Byggeriet omfatter kvm. og forventes færdigbygget i slutningen af Fængslet skal huse 250 indsatte og beskæftige medarbejdere. Fængslet er tegnet af C.F. Møller, der vandt arkitektkonkurrencen i slutningen af 2010 i samarbejde med Rambøll og Marianne Levinsen. Det vindende projekt tager udgangspunkt i en spredt lav bebyggelse, der koncentrerer bygningsmassen omkring centrale fritids- og beskæftigelsesfaciliteter. Området er bundet sammen af en torveplads og et forløb af gader, som skal skabe et bymæssigt miljø i tæt samspil med det omgivende landskab på begge sider af den seks meter høje fængselsmur. I midten af fængslet er administrationsbygningen placeret sammen med en beskæftigelsesbygning, et kulturhus med bibliotek, religiøse rum, sportstilbud samt en butik. Spredt ud herfra i stjerneform er selve fængselsafdelingerne fire almindelige og én særligt sikret afdeling. Hver enkelt bygning får sin egen identitet. Overordnet set fremstår komplekset i tegl i en varm, grålig tone, men flere elementer er med til at skabe variation. Beskæftigelsesbygningen er således krystalformet og beklædt med perforerede metalplader i grønne toner, mens kulturhuset er rundt, beklædt med glas og omsluttet af grønne lameller. Stjerneformen går igen i udformningen af den seks meter høje fængselsmur. Her skaber knæk og skift et dynamisk forløb, der virker mindre afgrænsende, fordi der er fornemmelse af dialog med verden udenfor. Opførelse af muren er allerede gået i gang, og fra august og fremad vil resten af entreprenørerne ankomme til byggepladsen, som anslås at skulle rumme op mod 250 håndværkere samtidig.

6 MTH. Har igen et projekt i den gamle by i Århus, det er henrik som er bajs på sagen, pt. er de 5 mand med to lærlinge, der arbejdes på en timeakkord. Aarsleff. Har nu to broer næsten magen til hinanden på Herning-Silkeborg motorvej projektet, Lars Høgh er bajs på den ene bro og Niels Jørgen på den anden, Niels Jørgen bro er en mindre udgave af lars s bro men som man kan se har de forskalling bag deres fundamenter, vi følger projekterne da det er broer som vi ikke har et time forbrug på pr. m3 NCC som vi ført omtalt, har projekterne havneholmen og havnecenteret, afdelingen måler op på sagerne, men på trods af de har skruet priserne op på insitubetonen kan den stadig måles højre op efter kuranten, elementpriser er århuspriserne, pt. kan vi se dækselementer er NCC s priser højre end kuranten, dog på nuværende tidspunkt kun i terræn højde. 6.

7 Top 10: De største danske byggeprojekter i juni Odense Musik- og Teaterhus er blandt de største igangsatte byggerier i juni Læs mere om projektet og se listen over de ti største projekter her. ODEON Odense Musik- og Teaterhus Projekttype: Areal: m² Budget: Stadie: Nybyggeri, anlægsarbejde 600 mio. kr. Byggeplads etableres Byggeperiode: Juni 2014-januar 2017 Adresse: Claus Bergs Gade, Odense Projektet omfatter opførelse af et Musik- og Teaterhus på ca kvm. Huset skal indeholde skræddersyede lejemål til Odense Kommune på kvm. med blandt andet mødefaciliteter, foyer og en stor sal med siddepladser. Hertil kommer faciliteter til Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS) på ca kvm, et lejemål på ca kvm. til Odense Teater, ca. 900 kvm. butik samt en parkeringskælder på kvm. med 243 pladser. Endelig opføres kvm. ungdomsboliger. Udgangspunktet for projektet er et tidligere udarbejdet skitseprojekt. Bygningen sænkes til terræn, så der er niveaufri adgang direkte fra Thomas B. Thriges Gade. Den transparente foyer og gangarealer i Musik- og Teaterhuset udgør en integreret del af byrumsdannelsen. Udearealerne er lagt ind i konkurrencen for byrummet i forbindelse med Thomas B. Thriges Gade, og anlæg af disse er derfor omfattet af dette projekt. Ligeledes skal P-kælder underjordisk forbindes til Thomas B. Thriges Gades P-kælder. Byggearbejdet udføres i totalentreprise af KPC Herning A/S. Totalrådgivningen varetages af C.F. Møller Danmark A/S og ingeniørrådgivningen af Cowi A/S. Underentrepriserne er omfattet af EU-udbudspligt og er udbudt i begrænset licitation.

8 Ålborg: Opførelse af ungdomsboliger på Østrehavn,Soyagade/Jordnødgade, m2 til 325 mio. kr. Hovedentreprenør A. Enggaard A/S kontaktperson Claus bertelsen, tlf. nr eller op start august * Frederikshavn: Helhedsplan for Mølleparken på Provst Dreslers vej og 77-87, projektet er et renoverings projekt til 211 mio. kr. Totalentreprenør NCC, kontaktperson Peter Venø tlf. nr , samme firma har også på Pr. Drejersvej 1-87 for 150 mio. kr. renovering også Frederikshavn kontakt person Frank Bo Lassen tlf. nr eller opstart august 2014 * Odense M: Opførelse af forskerpark i Cortex park 26, 7500 m2, Til 98 mio. kr. ingen entreprenør vist på sagen men Bygherre er Ejendomsselskabet den fynske forskerpark A/S kontaktperson Helle Thykjær Henriksen tlf. nr , E- mail Opstart august 2014.* Haderslev: Renovering af boliger på Hjortebrovej m2 til 90 mio. kr. ingen entreprenør oplyst, Bygherre Haderslev Andelsboligforening, Kontaktperson ingen oplyst, tlf eller opstart august 2014.* Ålborg: Opførelse af kontor og bolig på Toldbodgade/Strandvejen, m2 til 80 mio. kr. Totalentreprenør HP Byg A/S, kun oplyst tlf. nr eller tlf , opstart august 2014.* Ålborg: Opførelse af ungdomsboliger på Eternitgrunden byggefelt m2 til 80 mio. kr. Bygherre Plus Bolig a.m.b.a. kontaktperson Søren Odgaard, tlf. nr eller , opstart august 2014.* Odense C: Opførelse af familieboliger samt ungdomsboliger på Østergade, 7000 m2 til 70 mio. kr. er en storentreprise men ikke oplyst noget firma, Bygherre er TOGT Ejendomme A/S, tlf. nr opstart august 2014 * Varde: Om- og tilbygning af skole på Abildvej m2 til 70 mio. kr. Totalentreprenør K.G. Hansen & Sønner A/S kontaktperson Brian Pedersen, tlf. nr eller opstart august 2014.* Vejen: Opførelse af Produktionsanlæg m.m. på Rugholmvej 23 B, m2 til 65 mio. kr. Totalentreprenør Skibbild Entreprise A/S, Kontaktperson Kenneth Lodahl tlf. nr eller , opstart juli 2014.* Tønder: Udvidelse af handelsskole på Martin Hammerrichsvej til 64 mio. kr. Totalentreprenør 5E Byg A/S, kontaktperson Jørn Bossen tlf. nr eller , os bekendt også et firma der bruger underentreprenør, opstart august 2014.* Esbjerg: Ny fælles akutmodtagelse på Finsens gade m2 til 60 mio. kr. Kontaktperson, Projektchef Svend Erik Nielsen; Man kan gå ind og se alt byggeri for sygehusene i Danmark på godtsygehusbyggeri,s hjemmeside i googler bare dette navn, opstart august/september 2014.* Esbjerg: opførelse boliger og erhvervsmål på Strandbygade, 3500 m2 til 40 mio. kr. Totalentreprenør Dansk Boligbyg A/S, kontaktperson Ole Stork tlf. nr eller , - opstart august 2014.* Kolding: opførelse af parkeringshus, 420 p-pladser til 34 mio. kr. nu med Totalentreprenør 5E Byg A/S, kontaktperson Martin Petersen tlf. nr eller , opstart august 2014.* Støvring: Opførelse af boliger og butikker på Jernbanegade, 5500 m2 til 30 mio. kr. Hovedentreprenør TL Byg A/S projektleder Georg Thinggaard tlf. nr eller opstart august 2014 * Klubben tjekker ikke op på om firmaerne har overenskomst på den grønne TIBS eller den gule Murernes eller den røde beton/jords overenskomst, er du i tvivl kan du kontakte afdelingen og høre om det er et overenskomst dækket firma, eller ved ansættelse beder i bare om et ansættelsesbevis der henviser til jeres overenskomst, så er i omfattet af den og vi kan køre sagerne i civilretten hvis der bliver problemer. 8.

9 Kåres brevkasse. Den sidste, der blev henrettet (dødsstraf) ved halshugning i fredstid efter den Danske almindelige straffelov, var Jens Nielsen i Den sidste dødsstraf i Danmark blev eksekveret den 20. juli 1950 på Ib Birkedal Hansen, der var dømt for landsforræderi, som følge af dennes virke som Gestapo-forhørsleder og torturbøddel under besættelsen. I alt blev 46 henrettet i efter det særlige straffelovstillæg med tilbagevirkende kraft, som var indført i Dødsstraffen i straffelovstillægget blev afskaffet i 1951, og den sidste omtale af dødsstraf i loven blev afskaffet i Folkepensionen som vi kender i dag blev indført i Grundpillen til folkepension startet i 1891og kaldtes aldersforsørgelse, en skønsmæssig forsørgelse. Skal man have det fulde grundbeløb og pensionstillæg som loven forskriver i dag, skal man have boet i Danmark fra sit 15 år til 65 år, total 40 år. De statsstøttede A-kassers historie går mere end 100 år tilbage, da den første A-kasse blev dannet i Men allerede i slutningen af 1800-tallet eksisterede der medlemsdrevne A-kasser, som udbetalte understøttelse. ferie med løn først blev indført med Ferieloven i Loven indebar i 1939 ni dages ferie med løn og i 1940 tolv dage. Før ferieloven kom til, holdt de fleste almindelige mennesker slet ikke ferie. I 1870'erne fandtes der ingen lovreguleret arbejdsdag i Danmark, og det almindeligste var arbejde fra klokken seks om morgenen til syv eller otte om aftenen - med tilsammen to timers pauser. Altså en arbejdsdag på timer, seks af ugens dage. Bagere og kuske kunne have op til 16 timers arbejdsdag, og det var ikke unormalt, især på landet, at man også arbejdede om søndagen - uden ekstra betaling. Pihls konkurs i august sidste år efter lader kæmpe underskud, pt. er kravet mod konkursboet 5,3 mia. kr. og det er stadig ikke det endeligt resultat da der kan komme mere ved projekterne som har fejl, byggeentreprenørerne kan få nye erstatningskrav ved 1 års og 5 års gennemgang. En pæn stor regning til de danske skatteborger, på grund af en virksomhed der havde organiseret snyd. Nye job i aftale om G-dage, den nye beskæftigelsesreform afskaffer g-dagene i trin over de næste 3 år for korttids ansatte, en kort tidsansættelse på under 3 måneder slipper arbejdsgiveren for at betale g-dage, reformen gør at i 2018 vil g-dagene være afskaffet for under 3 måneders ansættelse, man kan så sige at var man lidt partiske havde man afskaffet dem i et hug, afskaffelsen i hug skal nok give en del forvirring, for ansatte og virksomheder. Sverige bygger nordens højeste skyskraber, skyskraberen bliver bygget med amerikansk hjælp, det er Entasis, Cowi og den kendte amerikanske tegnestue Skidmore, Owings and Merrill der har designet de 6 højeste skyskraber i verden ud af de 15 styks som er lavet, skyskraberen som skal ligge på Karlavagnsplatsen i Göteborg, den bliver 230 meter høj og skal være færdig i Aftale om den nye limfjordstunnel skulle nu være på plads, den tredje limfjordsforbindelse skal gå via. Engholm, det vil sige vest for den nuværende limfjordstunnel, det har et bredt flertal i folketinget besluttet i forbindelse med den nye trafikaftale. Billund behandler virksomhederne bedst, Billund er nr. 1 på listen over landets kommuner, ang. hvordan virksomhederne bliver behandlet i de enkle kommuner, på listen ligger Langeland i bunden, de store byer kan heller ikke bryste sig af deres placering på listen, København er 90 på listen Aalborg nr. 81 og Århus nr. 65, der er 98 kommuner på listen, vurderingen bygger på 30 forskellige indikatorer, om alt fra jobcentrenes indsats til byggesagsbehandlingstid og åbningstider på genbrugspladserne. Fremtidens parcelhus er bygget, mange af byggebranchens største navne er nu klar med et samlet bud på fremtidens parcelhus, mursten og gasbeton bliver snart afløst af skrald og genbrug, fremtiden hus skal ikke vedligeholdes, hjælper med at holde styr på forbruget af energi 9.

10 Opmåler siden bogen skulle igen gå i trykken har forbundet oplyst os, man er nød til at have denne bog hvis man vil måle op efter vores priskuranter inden for entreprenørområdet. Jeg sætter nogle priser ind, retningslinjer som man skal bruge, når man måler efter vores kuranter, der er 1987 bogen også vigtigt bogen som kommer i en ny udgave efter PROTOKOLLAT NR 21blev stemt hjem ved overenskomsten godkendelse, er heller ikke kommet endnu, der skal ligges 128 nye priser ind, vil man bruge de nye priser skal man have bygs kurant fra 2012 og dele priserne med 2,3365 kr. så får man minuttet og kan overføre dette. bygs 2014 kurant er kommet og mangler man nogle af kuranterne, 2014, vejledende tider (VT) eller 2000 bogen ringer man bare i afdelingen så kommer vi ud med dem eller sender dem til jer. Neden under nogle af de ting som nørdgruppen har arbejdet med. Storlage forskalling. Ved opstilling af minimum 2000 m2 4 m høj vægge bygger priserne på enhed pris i min. Grundpris E (4-8 m2) m2 16,8 Samling af storflager fra mægling 2013 m2 9 Afstandsrør tilsdannelse, isætning, propning m.m. m2 4,69 pos skæring fra mægling 0,5 min/stk+pos.10,13 Der regnes med 0,7 stk afstandsrør /m2 Konsol til støbestillads 4 m høj væg pos.m m2 1,64 Gangbro( 4 m høj væg)m ,60min m2 0,67 rengøring efter afforskalling (4m høj væg) m2 0,48 Styrebrædder E ( 4m. Høj væg) m2 1,5 Grundpris 34,78 Med tillæg for Opstilling på fundament mægling 2013 m2 5 flytning af dødemandsklodser til afsværtning 1 pr. storform stk pris 14,7 min mægling 2013 m2 0,77 4*2,4*2=19,2 m2 Inserts iboret i stk / dødemandsklods pos Mo6.030 m2 0,28 40,83 Med tillæg for Svabning af formolie pos 530. gamle grønne 1987 m2 1,3 Tillæg ensidet opstilling pos m2 3,2 Tillæg ensidet opstilling pos ,8min/m2/m m2 1,6 46,93 Udstøbning af beton i systemforskalling/flager/jordrender. System forskalling Vægtykklser (indfyldningsbredde) fra 15 til 50cm måles efter vt.e med et tillæg på 13 % til båndbeton. Husk Hvis der er opstikkende jern, får du Pos og glitning afregnes til Pos Træflager/Jordrender.Vægtykkelser(indfyldningsbredde) fra 15 til 50cm, måles efter den Grønne år 2000.Her skal du have for pos og glitning afregnes til Pos NB! Flager, systemforskalling, jordrender <15cm>50cm måles efter 1987 bogen med flg. posnr. pos 271 Grundpris 276 Direkte i form 281 Armeringstillæg Tabel VI side Støbe med tragt eller strømpe, dvs. beton prisen beregnes efter 1987 bogen Søjler og bjælkeforskalling i systemforskalling/paprør Regnes efter 10 i den grønne side 19 og 20 søjler pos Bjælker pos Dækforskalling Hvor forudsætninger ikke er tilstede fx skydæk-dæksborder- Peri- huhnebeck. Bruges Vt. E (Gitterdrager) ikke, men istedet regnes efter 10 i den grønne. Dæk pos.nr Tillæg fra 1987 bog pos. Nr. 575 skrå afsværtning 576 skrå afsværtning 634 skåtstillet/ buet konstruktion 635 skåtstillet/ buet konstruktion 636 skåtstillet/ buet konstruktion/ ligeløbstrapper Er der spørgsmål til ovenstående kan man ringe til Tonny. Renselag/klaplag/Undergulve. Hvis der udlægges renselag på store arealer(undergulve) bruges priser fra Vt E Med tilæg for. Enhed Min Højdepæle i træ stk 3,11 Udregning pos pæl 0,5m lænde brd. 0,04m 0,04*0,5*43,1min= 0,86 min Kant/smigskæring pos ,5m*4,5min=2,25min. Højdepæle i jern. Y12mm 0,5m stk fremstilling pos min kg lm stk 11,01 0,05 0,92 0,5 stk 0,023 11,02 stk 0,25 11,08 0,89 0,92 0,5 stk 0, ,14 0,01 0,92 0,5 stk 0,005 11,15 0,01 0,92 0,5 stk 0,005 0,6924 Placering og i højde pos placering koster 0,6min (pos736 grønne 1987)det tage 2,3 1,70 min at få stritteren slået i rette højde. total stk 2,99 Sømklodser pos. 10,45 stk 4,2 Kantbegrænsning. pos. 10,16 enkelt bræt lm 2,5 10,04 Kantskæring lm 4,5 pos Nb! Renselag ikke undergulve.(grønne år 2000) 5,04 5 c m m3 42,2 10 c m m3 27,2 5,05 afretning m2 0,6 5,06 afrevet m2 3,5 6,11 Udlægning og støbning på plastfolie m2 1,3 6,05 Afretning grus. m2 0,6 4,03 regulering m2 1,4 4,04 regulering efter maskine m2 2,1 Husk tillæg for pæle, sømklodser, kantbegrænsning Udstøbning af dæk. ved udstøbning af dæk fra cm tykkelse bruges Vt. E Med tillæg på 13% ved brug af båndbeton Husk at læse tidsgrundlag Ved udstøbning af dæk < 14cm Bruges tabel VII i grønne år 1987 pos dæktyk 10 cm 12cm ,8 2, ,8 8,8 tabel VII række Pris pr. m3 min. 42,6 39,6 Ved dæktykkelser > 25cm bruges år 2000 dæktyk 30cm 35-50cm pos.nr. min/m Med tillæg for enhed pris min pos.nr Afretning med retholdt 0, Pudse/glitte 3,5 Maskinpudse/glitte Pos.nr. VT.E Husk alle ydelser på databladet VT.E Støbebegrænsninger på dæk afregnes på flg. Måde efter den grønne år 2000 Pos.nr Husk ved opstilling af begrænsning som tildannet flage bruges pos evt. Pos.nr Kantbegrænsninger om dæk afregnes på flg. Måde efter den grønne år 2000 Pos.nr Husk evt. tillæg for Pos.nr Vt E afsætte mål lm 1,4 min/m Husk tillæg for kran til begrænsninger Vt E % 16

11 Vi har fået en klage fra skat, ved at vores medlemmer anmelder udenlandske biler til dem, skat vil gerne når man anmelder biler m.m. at følgende oplysninger er med. Registreringsnr. / land - Mærke og model på køretøjet. - Fakta vedrørende anmeldelsen: - Hvilken adresse holder køretøjet på (specifik adresse) - Anmeldtes Navn, evt. Cpr. Nr. - Anmeldtes bopælsadresse. - Hvornår og hvor ofte er bilen set? - Evt. billedmateriale Ved arbejdsulykker kan du også melde dette til arbejdstilsynet. Møder du en polsk bil tag et billedet af nummerpladen og send det til skat, så kan de registrerer det, og møder de bilen efter et år skal der betales dansk registreringsafgift. Kontaktliste vedr. misbrug af udenlandsk arbejdskraft Politi: Michael Ørum Møldrup personale ansvarlig for udlændingeområdet Østjyllands Politi lokal 4302 Skat: Helle Mulvad ansvarlig for koordinering vedr. anmeldelser i Region Midt Anita Drejer koordinering vedr. Fair Play kampagne aktiviteter - landsdækkende projekt vedr. RUT koordineres i Syddanmark - nummerplade kontrol koordineres fra Struer Arbejdstilsynet: Gitte Møller Jensen, Tilsynschef kreds Nord Mette Holm, Jurist Anmeldelser sendes på fælles mail (landsdækkende ) Hvis du har brugt dine 30 ugers supplerende dagpenge, skal du for at genoptjene dem, inden for 12 sammenhængende måneder indberette mere end 30 løntimer i 26 uger, eller mere end 60 løntimer i 14 dages lønperioder, og husk de 30 ugers supplerende skal bruges inden for en periode på 104 uger, (2år) Husk arbejder du mere end 29,6 time i en uge kan du ikke få supplerende dagpenge. Har du mistet retten til dagpenge/understøttelse skal du have arbejdet mindst 52 uger, svarende til 1924 timer, opgørelses laves på en 3 årlig periode. Siger du dit arbejde op selv, får du 3 ugers karantæne, svarene til 111 timer. Holder du ved en arbejdsgiver uden fyreseddel, skal du have minimum 5 ugers arbejde ved din nye mester for det ikke skal tælles som karantæne, kan have 2 på 1 år. Lærlinge lønningerne bliver fra 1 marts 2014 følgende. 1 år pr. time 64,15 kr. 2 år pr. time 75,86 kr. 3 år pr. time kr. 4 år pr. time kr. Ovenstående er for anlæg og bygningsstruktør. Bliver du syg i løbet af dagen og du er nød til at tage hjem, skal mester betale løn for hele dagen til dig. Vi er 342 medlemmer i betonklubben. Vi har i år sagt goddag til 34 nye medlemmer af betonklubben i På trods af de nye medlemmer kan vi sagtens være mange flere i klubben, indmeldingen gøres til Tonny tlf. nr Ledige. Vi er pt. 42 ledige medlemmer i A & B s gruppe, Og som det ser ud lige nu, vil det tal kun falde resten af året, der starter masse af nye byggeprojekter som i kan se i nyhedsbrevet. Husk kristelig fagforening har tabt en sag, medlemmer af de gule fagforeninger, skal ikke have feriefridages konto og pension, det er kun medlemmer af de anderkendte LO fagforbund. Minuttet stiger med 4 øre så det hedder kr. fra 1. marts Faste timetillæg er 25,5 kr. pr. time. Inkl. Lønandel hedder det kr. bygs pris kurant stiger 1,3 %. Disse satser ændres også 1. marts Opsigelsesvarsler er følgende ( bygge og anlægsoverenskomsten) Arbejdsgiverside arbejdsside Fra 0 til 1 års beskæftigelse 0 uger 0 uger. Efter 1 års beskæftigelse 3 uger 1 uge Efter 3 års beskæftigelse 5 uger 2 uger Efter 5 års beskæftigelse 7 uger 2 uger. Husk arbejdsgiveren betaler løn under sygdom i indtil 4 uger, regnet fra 1. fraværsdag, dette skal han også ifølge lovgivningen, efter ansættelse i 8 uger, og har du været 3 måneder i firmaet har du ret til 138,0 kr. pr. time, ellers er det satsen som den høje understøttelse 110,13 kr. pr. time. Ved tilskadekomst er det 8 uger arbejdsgiveren skal betale sygeløn 138,00 kr. pr. time fra 1 fraværsdag, og dette gælder om du kun har været ansat en time i virksomheden. (forudsætning for dette er firmaet har overenskomst) Eneste ting som kan afbryde disse er, hvis du har modtaget fyresedlen, og er i opsigelsesperioden, så er virksomheden kun forpligtet til fratrædelsesdagen, og du går over i det offentlige system, selvfølgelig køre arbejdsskade sager vider igennem socialrådgiveren, med erstatninger m.m. De nye satser fra 1. marts 13. Fra d. 1. marts - 14 er mindstelønnen 116,70 kr. pr. time. Udbetalingerne på s/h dage er 900 kr. pr. dag, ungarbejder dog kun 550 kr. pr. dag. Procents satsen er fra 1. marts 14 = 7,20 % på s/h kontoen. Sygdomssatsen er fra 1. marts ,00 kr. pr. time. Pension stiger 1. juli-08 med 0,6 % til 12 % hvor arbejdsgiver betaler 8 %. Ansatte betaler 4 %. En g-dagssats er 815 kr. i

12 Arbejdsgivergodtgørelse ved g-dage. (lovgivning) Ved afskedigelse/hjemsendelse skal arbejdsgiveren betale for de første 3 ledige dage, hvis du har arbejdet i 74 timer inden for de seneste 4 uger hos samme arbejdsgiver. G-dagene skal han ikke betale hvis han inden for året har betalt 16 gange dette kan være hele og halve dage. Starter du ved ny arbejdsgiver, går på din egen varslet ferie, siger du selv op, går på sygeløn, hvis afskedigelsen skyldes væsentligt forhold ved lønmodtager, en karantæne betragtes som væsentligt forhold. Ved vejrlig skal han betale 3 gange har du en 4 dag ud i samme stræk skal du møde ved din a-kasse der. Husk er du ledige 4 timer eller derunder skal du have ½ sats, over 4 timer skal du have en hel sats, vær opmærksom på du på denne måde kan få nogle timer som tæller for overarbejdstimer ved opgørelse på a-kassen, Overarbejdes timer regnes på de sidste 13 ugers beskæftigelse det samme gør dagpenge satsen. Beder arbejdsgiveren dig om at udfylde en tro og loveerklæring om hvor vidt du er gået i arbejde m.v. skal den afleveres inden 14 dage, ellers mister du retten til g-dage. Ferie. Hovedferie skal holdes med mindst 15 dage i sammenhæng i perioden 1. maj - 30 september. Hvis medarbejderen har optjent mindre end 15 dages ferie, er hele den optjent ferie hovedferie, med mindre andet aftales, mindst 10 dage skal dog holdes i sammenhæng. Restferie, skal øvrige feriedage skal holdes i sammen hæng på 5 hverdage. Virksomheden aftaler i samråd med de ansatte, hvornår ferien skal holdes, den ansattes ønsker om feriens placering skal så vidt muligt i mødekommes, virksomheden skal så tidligt som muligt give de ansatte besked om hvornår ferien skal holdes, hovedferien skal varslet senest 3 måneder før og restferie en måned før. Virksomheden kan ændre tidligere fastlagt ferie hvis væsentlige, uregerlige driftmæssige hensyn gør det nødvendigt, medarbejderen skal have erstattet et eventuelt økonomisk tab som følge af udskydelse. Allerede påbegyndt ferie kan ikke udskydes. Bliver du syg i din ferie, skal du: For at få ret til erstatningsferie skal du melde dig syg over for din arbejdsgiver og samtidig søge læge, så du kan dokumentere, at du har været syg. Dokumentationen kan eksempelvis være en lægeerklæring, som man selv skal betale. Eller en hospitalsindlæggelse. Hvis man bliver syg i udlandet, kan dokumentationen være en erklæring fra en udenlandsk læge eller en sygehusjournal. Man har først ret til erstatningsferie fra den sjette sygedag under ferie, men først når man har givet sin arbejdsgiver besked om, at man er syg. Der gælder andre regler, hvis du bliver syg, inden din ferie begynder: Bliver du syg, før din ferie begynder, har du ret til erstatningsferie for alle sygedagene. Husk at melde dig syg hos arbejdsgiveren den morgen hvor du skulle have påbegyndt din ferie. Mange steder skal du først have en lægeerklæring efter længere tids sygdom. Men tjek med din arbejdsgiver, hvis du bliver syg, inden ferien starter Lidt flere ulykker i byggeriet i 2013, det er en lille stigning i ulykker i 2013 ifølge DA-statistik, stigningen er per en million arbejdstimer, er ulykke frekvensen steget fra 21,8 til 22,1 i byggeriet, bygge og anlæg er ene om at have et stigende antal arbejdsulykker, både i industrien og i serviceerhvervene er der en faldende tendens. Klagesag prøves ved EU-domstol, Banedanmarks beslutning om at give kæmpekontrakt til Aarsleff, der formelt ikke var prækvalificeret, skal prøves ved EU-domstol, fordi det er af principiel betydning. Få tyske reaktioner på Femern-projekt, den offentlige høring i Tyskland afsluttes den10. juli og der er langt færre indsigelser end ventet, så Femern er sluppet igennem endnu et nåleøje mod en realisering. Gråkjær tredobler sit overskud, på trods af omsætningen er faldet med 10 %, firmaet har pt. 104 ansatte. Nu er økonomien til første etape af en letbane i Århus endeligt på plads, prisen er 1,9 mia. kr. der er prækvalificeret fire konsortier til denne del alle udenlandske da det med Aarsleff ikke afgav et tilbud. Cityringen var allerede stærkt forsinket for et år siden, da naboerne satte en stopper for udvidelse af arbejdstiden, siger Rigsrevisionen, forsinkelsen dengang var allerede et år, inden klagen fra naboerne. 12.

13 Hvad sker der på DNU? På DNU skrider det kæmpe projektet fremad. Betonarbejderne har for længst færdiggjort de første etaper N1, N2 og S1. MT Højgaard sjakket er så småt gået i gang med næste projekt S3 og Poul Pedersen Sjakket afslutter N4 i starten af august, hvorefter de overtager N3 projektet med dæk støbninger. Fundament støbningen på N3 har været i gang siden maj, og er også udført af Poul Pedersen egne folk. Værre ser det ud med S2, hvor den udenlandske arbejdskraft er repræsenteret med omkring 50 mand. Det er nu ikke fordi, at projektet ikke skrider frem, for det gør det, og det er heller ikke fordi, at der har været alvorlige ulykker for det har der ikke. Der har godt nok været nogle rygter om en kommunikation brist, som heldigvis blev ved en nærved ulykke, men det er jeg sikker på, at DNU s byggeledelse er fuldt opmærksom på. Faktisk går det rigtig godt for vores udenlandske kolleger på S2. Det der ikke går så godt, er deres indtjening. Der er vist ikke sagt for meget, hvis jeg påstår, at den udenlandske arbejdskraft tjener omkring 100kr mindre i timen, end hvad der er normalt for betonarbejdere i og omkring Århus. Der er aftalt en fast timeløn, som er inden for rammerne af overenskomsten. Det kan så diskuteres, om aftalen er god nok? Men så længe vores udenlandske kolleger ikke er villige til, eller er bange for, at melde sig ind i fællesskabet, vil det helt sikkert have en negativ effekt på lønforhandlingerne. Og det hjælper heller ikke, at der ikke er indgået nogen akkordaftale, simpel hen fordi vores udenlandske kolleger ikke forstår akkordsystemet - eller ikke vil. Der er i øjeblikket en arbejdsgruppe i gang med at forenkle vores akkordsystem, som skal gøre det mere overskueligt. Det mener jeg er udmærket, dog uden at ligge de gamle aftaler i graven. Et mere overskueligt akkordsystem vil helt sikkert hjælpe os og vores udenlandske kolleger med en bedre indtjening. Men det kræver først og fremmest, at de melder sig ind i fagforeningen. Det kræver også, at vi selv er mere villige til at indgå akkordaftaler, så vi kan bevise, at lønnen i Århusområdet ligger på det rigtige niveau. Det store spørgsmål er så, hvordan vi overbeviser vores udenlandske kolleger om, at det er bedst for alle, at vi står sammen? Samarbejde fremfor konkurrence! MVH. Nikolaj Christensen. Går JFP i Pihls fodspor. Selv om det på billedet oven over ser ud til vi løfter i fælles flok, så er det ikke til fældet, billederne viser nogle af de udenlandske kollegaer som Nickolai omtaler i sit indlæg oven over. Vi kan så berette at de to firmaer som JFP har entreret med som underentreprenør foresætter i samme spor som Pihls underentreprenører med Plat og svindel, vi må så formode denne gang træder kædeansvaret til og det er JFP som kommer til at dække manglende løn m.m. og ikke de danske skatteborgere, pt. er afdelingen ved at rejse krav på firmaerne på henholdsvis 1 mio. kr. og tusinde kr. lukker de så ned, ved de ikke kan betale må JFP jo til lommerne, godt de fremlagde et fint regnskab sidste år. 13.

14 Tillykke Messerschmidt. Tilbage i 00erne hvor Dansk folkeparti var støtteparti for en borgelig regering, var der ikke meget fokus på de problemer, som de åbne grænser og den frie bevægelighed ville medfører. Det var bare en del af den globaliseret verden, som har brug for en fri konkurrence, for at kunne udvikle sig. Det har nu ikke forhindret Dansk Folkeparti i at gå til valg på; mindre EU og mere selvstændighed og det lå ligesom i kortene, at der også skulle være grænsebomme. Det sagde 28% af vælgerne ja tak til ved Europaparlaments valget i maj. Men hvad vil Dansk Folkeparti bruge alle deres mandater til? Kort efter Messerschmidt og CO. ankommer til Bruxelles, træder de ind i den konservative gruppe i EU med henblik på samarbejde. De franske og tyske konservative er godt nok tilhængere af mere EU og mere åbenhed, der er forudsætningen for den frie konkurrence. En fri konkurrence der også omfatter forskellige former for fagforeninger, som frit kan konkurrere på medlemmernes lønninger og derigennem tiltrække sig virksomhedernes interesse for den billigste arbejdskraft. Hvis Dansk Folkeparti virkelig er et arbejderparti, som de selv mener, så bør de kæmpe for bedre løn og arbejdsforhold for alle arbejderne i EU. Og søger for, at det ikke bliver på bekostning af de arbejdsløse. Det gælder også herhjemme, hvor alminelige mennesker står til at falde ud af dagpengesystemet. Et dagpengesystem som blev reformeret med stemmer fra Dansk Folkeparti efter at de åbne grænser, var en realitet. Det er vist ikke realistisk at lukke grænserne igen, medmindre vi melder os ud af EU. På den anden side har grænser, pigtråd eller murer sjælendt gjort noget godt for mennesker. MVH. Nikolaj Christensen MTH. Firmaet er som Nikolai omtaler i sit indlæg påbegyndt sit næste projekt på det nye universitetshospital i Skejby (DNU), det er sjakbajs Jesper Hansen fra Randers og hans folk som er flyttet over på det nye projekt. På en varm sommerdag aflagde vi pladsen et besøg, og som man kan se billederne oven over af muslingen og Mahler havde folkene ingen besvær med at holde varmen. Arbejdstilsynets gode råd i sommerheden Hold pauserne i lokaler med lavere temperatur eller udendørs. Tag let påklædning på. Hvis der er krav om uniform, som er varm, skal pauserne eventuelt være længere. Alternativt skal pauserne holdes i lokaler med lavere temperatur. Der skal være adgang til rigeligt koldt drikkevand. Årets citat. Det er muligt at mennesket arbejder for alt i denne verden, men de får så sandlig lov til at arbejde for hvad de får. 14.

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.07.15.

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.07.15. Betonklubben. Udgave 50 Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.07.15. Se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her, se her, Se her, se her. Har du noget som du synes klubben skal arrangere, noget du

Læs mere

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.03.15.

Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.03.15. Betonklubben. 48 udgave Betonklubbens nyhedsbrev d. 01.03.15. Se her, se her, se her, se her, Se her, se her, se her, se her, Se her, se her. Har du noget som du synes klubben skal arrangere, noget du

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014

-nyt. Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 3 Juni 2014 Spar op til 61% på Legoland-billeter SE MERE PÅ BAGSIDEN! -nyt I JUNI 2014 I 2 Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf. 70 30

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse

Fastelavn i afdelingen. Os imellem. Jubilar-komsammen. Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 1 April 2012 Jubilar-komsammen Se side 12 Fastelavn i afdelingen Se side 17 Kom til 1. maj i afdelingen 3F Sundhedsprojekt DISA og uddannelse Se side

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER:

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER: M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 3 METAL M A G A S I N E T Metal tjekker din kontrakt på 24 timer DYGTIGE DANSKERE: DU LEVERER VAREN ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN SIKKERT JOB

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde

Polske kabelfolk vinder lønstrejke NCC accepterer kædeansvar for underentreprenør Side 3. 2012 www.3f.dk/bjmf. Altaner er også tømrerarbejde MØLLE ALLÉ Nr. 7 november 2012 www.3f.dk/bjmf Fagforeningen samlet på Mølle Alle 26 i Valby fra 1. december side 8 Altaner er også tømrerarbejde Tunnelsyn hos Pihl Side 4-5 Dagpengefaldet Side 12-13 BJMF-generalforsamling

Læs mere

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark.

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark. HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse.

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt

Byggepladsbesøg og arbejdsmiljø Læs om året der gik i den skriftlige beretning 2011 Et ekstra indstik til dette nummer af maler nyt Januar 2012 nr. 1 Gang i byggeriet Vi har 237 ledige kolleger. Det er et højt tal, men dog væsentligt under det antal, der var ledige på samme tid sidste år, hvor vi havde 387 ledige. Regeringen og Enhedslisten

Læs mere

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse

substans Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft på uddannelse substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 02 // 2011 Sandheden om førtidspension Nakken er brækket har kæmpet fem år for førtidspension TEMA side 4-8 Samlet opposition vil fjerne prisloft

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN

Træfferen. eren. Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3 F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 5 / AUGUST 2008 / 4. ÅRGANG Steffen er 3F Århus Rymarkens sponsorelev Steffen er kokkeelev og er udtaget til bruttotruppen af kokkeelever der repræsenterer

Læs mere

Havnen. Metallere knokler milliarder af kroner hjem. HUSVINDMØLLER Nordjyske smede laver strøm i baghaven

Havnen. Metallere knokler milliarder af kroner hjem. HUSVINDMØLLER Nordjyske smede laver strøm i baghaven 1 2 3 4 OPSAGT? KOM HURTIGT VIDERE MED METAL JOBSTARTER MAGASINET FRA DANSK METAL MAJ 2014 Havnen Metallere knokler milliarder af kroner hjem DIT ARBEJDSMILJØ DE UDSATTE UNGE Sådan sikrer du dine unge

Læs mere

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber

GRØNT. 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen. 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade, når vi mobber DECEMBER 2013 NR. 7 GRØNT Magasinet for os, der arbejder grønt Redaktionen ønsker jer alle en glædelig jul 05 Blokade mod vikarbureau 08 To, der står sammen 10 Fynske jobs truet af regn 12 Vi bliver glade,

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014

STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 STILLADSINFORMATION NR. 111 JUNI 2014 Der var en gang... men så kom der nye regler! Læs i dette nummer bl.a. om: - Syv 25-års jubilarer i København side 10-20 - Nye regler, rækværker og seler side 26-37

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012

Fængselsfunktionæren 6. Fængselsforbundet Juni 2012 Fængselsfunktionæren 6 Fængselsforbundet Juni 2012 Nr. 6-2012 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Grønland ønsker samme standard som Danmark 17 Voldsomt overfald under alenevagt 18 Færre kollegaer får slag

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere