Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien."

Transkript

1 Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets levetid. I denne folder kan du finde forslag til, hvordan du sikrer, at dit byggeri er forberedt til en fremtid, hvor behovet for at spare på energien bliver større. Byggeri og energi Februar 2007

2 Problemer med et stort energiforbrug rammer os alle i form af stigende priser og miljøproblemer. Fokus på energiforbruget Kravene i bygningsreglementet til forbruget af energi i bygninger bliver løbende strammet. I dag anvendes 40 % af det samlede energiforbrug til opførsel og drift af bygninger. Den samlede regning i Danmark for dette forbrug er ca. 50 milliarder kroner årligt. Op mod halvdelen af disse penge kunne spares, hvis bygninger blev opført eller renoveret efter en nutidig standard med bl.a. ekstra isolering og en tæt klimaskærm. Energiforbruget i bygninger er et af de steder, hvor der kan spares, uden det går udover komforten, og med stigende energipriser er der tale om god økonomi for den enkelte bygherre. I den nye bydel Stenløse Syd har kommunen valgt, at alle 750 boliger opføres som lavenergi huse. Det har betydet en samlet årlig besparelse på 3,6 millioner kwh - til glæde for miljøet og uden at forringe den enkelte husstands samlede økonomi. Ud fra disse erfaringer opfordrer Egedal Kommune nu alle bygherrer til at få foretaget en totaløkonomisk vurdering af investeringer som kan reducere forbruget af energi. De fleste byggefirmaer har valgt at følge bygningsreglementets standardkrav. Vær opmærksom på at dette er minimumskrav, og at det i de fleste tilfælde totaløkonomisk vil kunne betale sig at bygge et lavenergihus. Dispensation fra tilslutningspligt I lokalplanerne fastsætter kommunen vilkår for varmeforsyning af et område. Som regel vil nybyggeri være pålagt pligt til at aftage naturgas eller varme fra et fjernvarmeanlæg. Ved byggeri af et lavenergihus vil forbruget være så lavt, at det kan være hensigtsmæssigt at undlade tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Ny lovgivning pålægger derfor kommunerne en pligt til at dispensere fra tilslutningspligten, når byggeriet opfylder kravene til lavenergihuse, således som disse er defineret i bygningsreglementet. Ved et meget lille forbrug kan en luft til luft-varmepumpe, til dækning af det resterende forbrug, både økonomisk og miljømæssigt være en mulighed. Hvad er et lavenergihus? Bygningsreglementet fastsætter standardkrav til boligers energiforbrug, som er de minimumskrav, alle skal overholde. Derudover giver det en definition på to niveauer af lavenergihuse, som bygherren frivilligt kan vælge at bygge efter. I tabellen her kan du se, hvad disse standarder betyder for et hus på 150 m 2, samt hvad energiforbruget koster med de nuværende energipriser. 2 Byggeri og energi

3 energi Årligt forbrug af gas (el til passiv hus) Årlig udgift til varme og varmt vand Nyere parcelhus opført før 1/ (BR 98) m kr. Bygningsreglementets standardkrav 949 m kr. Bygningsreglementets Lavenergi klasse m kr. Bygningsreglementets Lavenergi klasse m kr. Passiv hus (varmepumpe med virkningsgrad på 3,0) kwh el kr. OBS: Tabellen viser forbrug og pris (pr. 1/ ) for varme og varmt brugsvand. Øvrigt energiforbrug er ikke medregnet. Bygningsreglementet angiver udover minimumskravet to klasser for lavenergihuse. Til sammenligning er øverst medtaget standarden i det tidligere bygningsreglement samt forbruget i et såkaldt passiv hus. Intet tyder på, at energien bliver billigere tværtimod må vi forvente, at udgifter til varme og el vil stige gennem husets levetid. Der er derfor god grund til at tænke langsigtet, når beslutningen om husets kommende energiforbrug skal tages. Byggeteknisk er der flere muligheder for at reducere husets behov for tilført energi. Det kan eksempelvis ske ved en kombination af følgende: Øgede isoleringstykkelser Bedre isolerende vinduer og døre Stabilt luftskifte i form af kontrolleret ventilation Genbrug af varmen fra ventilation Gennemtænkte konstruktioner med et minimum af kuldebroer En lufttæt klimaskærm Brug af solfanger til produktion af varmt brugsvand Merudgiften til disse investeringer vil kunne belånes som resten af huset, og den løbende besparelse på energiudgiften vil typisk kunne betale merudgiften til lånet. Efter lånets udløb vil den fulde besparelse være til disposition, ligesom stigende energipriser yderligere vil forbedre økonomien. Det betyder, at det i dag er økonomisk attraktivt at bygge et lavenergihus. Udgiften til energi er en fast del af de månedlige udgifter i hele husets levetid. Ved at bygge med omtanke kan besparelsen på sigt betyde luft i økonomien. Byggeri og energi 3

4 Godt håndværk er fortsat afgørende De nævnte løsninger er kendt og gennemprøvet byggeteknik. Produkterne er til rådighed på markedet, og det bør ikke give problemer hos rådgivere og entreprenører at vælge opførelse af et lavenergihus. Ordentlig projektering og godt håndværk er som ved alt byggeri dog en forudsætning for et vellykket resultat. Det er afgørende, at konstruktionen af bygningen gennemgås med henblik på at minimere kuldebroer og især udførelsen af isoleringsarbejdet, og husets tæthed bør have særlig opmærksomhed. Dette gælder naturligvis uanset hvilken energiklasse, man vælger at bygge efter. Et tæt hus holder på varmen. Vi ved fra vores hverdag, at det i blæsevejr ikke er nok med en ekstra sweater. Skal vi holde varmen, må vi have et vindtæt lag. Det samme princip gælder for bygninger. I et gennemsnitligt parcelhus vil op til 1/3 af hele energiforbruget skyldes utætheder i klimaskærmen. Bygningsreglementet stiller krav om et maksimalt luftskifte gennem klimaskærmen på 1,5 liter/sekundet pr. etage-kvadratmeter ved et tryk på 50 Pascal. En undersøgelse udført af Dansk Byggeri i 2005 viste, at det ikke er en selvfølge, at byggeriet lever op til de nye standarder. De nybyggede huse, som blev undersøgt, var alle af en god kvalitet, men opført uden et særligt fokus på tæthed. Luftskiftet var i gennemsnit 2,1 liter i sekundet - men helt op til 4-6 liter/sekundet i enkelte af husene. Så store utætheder får betydning for husets evne til at holde på varmen. Utætte konstruktioner kan give byggeskader Et tæt hus kan medvirke til at undgå byggeskader, og sikre holdbarheden af huset. Med moderne byggeteknik og øgede dimensioner af konstruktioner i væg og tag er det vigtigt, at den indvendige del af klimaskærmen er tæt. Hvis der er utætheder, kan der være risiko for, at fugt fra almindelig brug af boligen kan trænge ud i konstruktionen. Når den varme fugtige luft møder en koldere overflade, kan der opstå kondensering og opfugtning af bygningsdele. Over tid kan dette medføre udvikling af skimmelsvamp. I værste fald kan der udvikles råd og svamp, som kan nedbryde husets konstruktion. Det kan få store konsekvenser i form af dyre udskiftninger og reparationer. Utæthed i dampspærren giver risiko for fugtskader i konstruktionen. 4 Byggeri og energi

5 Her kan huset typisk have problemer med tætheden I praksis opnås en lufttæt bygning ved at sikre, at den indvendige del af klimaskærmen er tæt. Det betyder, at alle samlinger i en evt. dampspærre skal tapes, og at der skal udvises særlig omhyggelighed ved alle overgange. Det gælder blandt andet: Elektrikeren har monteret halogenspot - har han udført arbejdet ordentligt? El installationer Halogen spots Stålskorstene Samlinger ved væg og loft Klemte samlinger Installationer der trækkes i hulmur Gennembrydninger i loft til aftræk for gasfyr, ventilation eller emhætte Tilslutninger til vinduer i let byggeri Samling gulv/fundament/væg Gennembrydninger i ydervæg, særligt i let byggeri Bjælkelag Et såkaldt termografi afslører, at tætheden i dampspærren ikke er genetableret. Aftræk fra gasfyr er ført gennem loftet og videre ud gennem taget. I praksis er det få timers - korrekt udført - arbejde med tætning af dampspærren, som afgør størrelsen af husets varmeregning. Mangler og sjuskeri vil kunne resultere i merudgift på flere tusinde kroner årligt til energi. Termografi viser, at arbejdet er udført på en måde, så der er opstået en kuldebro. Byggeri og energi 5

6 Trykprøver dokumenterer luftskiftet Det er ikke muligt umiddelbart at afgøre, hvor tæt et givent hus er. Bygningsreglementet har derfor indført en mulighed for, at kommunerne kan kræve huse trykprøvet for at sikre, at det lever op til kravene om tæthed. Egedal Kommune har en praksis, hvor vi vil kræve udvalgte bygninger trykprøvet og samtidig opfordre alle bygherrer til at gennemføre denne kvalitetssikring af byggeriet. Trykprøvningen dokumenterer kvaliteten af det udførte arbejde og er bygherrens garanti for, at husets energiforbrug ikke bliver unødigt stort. Udgiften for trykprøvning - incl. termografering - af et parcelhus er omkring kr. Det skal sammenholdes med, at utætheder i klimaskærmen i værste fald kan betyde en årlig merudgift på tusindvis af kroner i hele levetiden. Hvordan foretages en trykprøvning? Ved trykprøvning anvendes en såkaldt Blower door, som monteres i en yderdør i huset. Denne er udstyret med en blæser, som kan skabe enten over- eller undertryk i bygningen. Udstyret kan samtidig måle hvor stort luftskiftet er. Når huset er sat under tryk, er det desuden muligt, at finde utæthederne og dermed at afhjælpe fejl og mangler i klimaskærmen. Utæthederne kan bl.a. spores med røg, men det er hensigtsmæssigt at vælge en Blower door test, som kombineres med termografering. Ved termografering fotograferes huset med infrarødt kamera, og det er muligt på billederne at se utætheder, der aflæses ved hjælp af temperaturforskelle. Fordelen ved termografering er, at den, udover at identificere utæthederne, samtidig giver oplysninger om kuldebroer i konstruktionen. 6 Byggeri og energi Disse kan dels skyldes fejl i projektering af konstruktionen og dels en mangelfuld eller sjusket udførelse af arbejdet. Billedet herunder viser, hvordan termografering har påvist, at der mangler et lag isolering i en meters bredde langs hele loftet.

7 Kvalitet er ikke bare en selvfølge Det er arkitekturen og funktionalitet, som er i fokus, når drømmen om en ny bolig skal realiseres. Materialevalg og f.eks. udformningen af køkken og bad er umiddelbart synligt, og det er i høj grad dette, som står først, når ønskerne til den nye bolig skal lægges fast. Behov og ønsker skifter med tiden, og ofte vil netop køkken og bad typisk gennemgå flere udskiftninger i husets levetid. Husets konstruktion og den energimæssige standard man valgte, da huset blev bygget, vil det som regel ikke være muligt at ændre på et senere tidspunkt. Der er derfor god grund til at sikre, at standarden og kvaliteten af arbejdet er i orden. Ved ansøgning om byggetilladelse gennemgås projektet i forhold til den gældende lovgivning. Den kommunale byggesagsbehandling er med til at sikre, at en række grundlæggende forhold er i overensstemmelse med lokalplan og byggelovgivningen. Det gælder f.eks. arealforhold, kloak- og afløbsforhold, brandforhold, funktionelle krav til anvendelse samt adgangsforhold m.m. I forbindelse med byggesagsbehandlingen er der mulighed for en dialog om specifikke forhold, og Egedal Kommune vil i relevant omfang gerne bruge denne dialog til at videregive de erfaringer, der er opsamlet om lavenergibyggeri. Før byggeriet går i gang, er det muligt at udføre en forbyggende kvalitetskontrol. Dette kan ske ved at opstille kontrol- eller checklister, som beskriver de tekniske forhold, udførselsmetoder og produktanvisninger, som kræver særlig opmærksomhed. Når en sådan kontrolliste udarbejdes og gennemgås i samarbejde med projekterende, entreprenører og håndværkere, er der de bedst mulige betingelser for at undgå utilsigtede fejl og mangler. Når husets standard er fastlagt, og byggeriet er i gang, er der yderligere et behov for at følge op på de valg, der er truffet. En vigtig del af kvalitetssikringen må foregå, mens byggeriet udføres. Et byggeri består af mange elementer, som alle kan udføres på meget forskellige måder. Det samlede byggeri er derfor ikke bedre end den håndværksmæssige udførelse. Held og lykke med det kommende byggeri Vi håber med denne folder at have inspireret til, at man som bygherre træffer velovervejede valg om husets standard og den opfølgende sikring af kvaliteten. Disse valg skal træffes så tidligt i processen som overhovedet muligt. Det vil kunne sikre, at byggeriet lever op til netop de ønsker, som du måtte have som bygherre og kan forhåbentligt bidrage til den positive oplevelse ved at opføre og bebo eget hus. Læs mere om lavenergi, tæthed og isolering på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: under Byggeri. Eller brug disse adresser til de enkelte temaer: Byggeri og energi 7

8 Information til bygherrer i Egedal Kommune Postadresse: Egedal Kommune Bygge- og Plancenter Rådhustorvet Stenløse Møde efter aftale: Egedal Kommune Bygge- og Plancenter Rådhus Allé Ølstykke Tlf

Efterisolering er en god investering

Efterisolering er en god investering Efterisolering er en god investering Valget er let efterisolér nu! allergivenligt indeklima større boligkomfort lavere energiforbrug højere boligværdi energimærkning bedre pladsudnyttelse Mange parcelhuse

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn Boligrådgivning - Huseftersyn Forord: Nordisk Engineering ApS Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni

Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni Jeres individuelle hus Arkitektur, Design & Harmoni Velkommen til Jely Huse Arkitektur, Design & Harmoni Som indehaver af Jely Huse, er det mig en fornøjelse at byde jer velkommen til vores informationskatalog.

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Klimatjek. viden og handling

Klimatjek. viden og handling Klimatjek viden og handling Denne rapport er et eksempel. Rapporten illustrerer opbygning og indhold af en Klimatjek rapport fra Energitjenesten Sjælland/ Det Grønne hus. Indhold i rapporten er 'klippet'

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning nr.: 100114827 Gyldigt 5 år fra: 24-03-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgedals Alle 44 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-057063 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet Verdens bedste investering Sådan får du 276% i rente! Kører du en kæmpe omvej for at spare 5 øre pr. liter benzin, når bilen skal tankes op? Løber du fra supermarked til supermarked for at få tre liter

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng.

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng. Boligrådgivning Huseftersyn energiberegning - klimakontrol Forord: Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os

Læs mere

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig

EFTERISOLERING. Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING Spar på varmeregningen med en energirigtig bolig EFTERISOLERING EN SUND FORRETNING efterisolering sikrer dig en energirigtig bolig, og investeringen er tjent hjem på bare 3 år. Stigende

Læs mere