Nedsættelse af fradragsloftet fra kr. til kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr."

Transkript

1 Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse af skattefriheden for sundhedsforsikringer, forhøjelse af pensionsafkastskatten og hævede efterløns- og folkepensionsaldre. Nedsættelse af fradragsloftet fra kr. til kr. I 2011 kan du med skattefradrag maksimalt indbetale kr. årligt på en pensionsordning, der udbetales over en bestemt årrække - f.eks. en ratepension. Den nye lov reducerer dette fradragsloft til kr. årligt med virkning fra 1. januar I øvrigt fortsætter de eksisterende regler. Fradragsloftet omfatter de samlede indbetalinger til: 1. ratepension 2. ophørende livrenter Loftet gælder både indbetalinger til privattegnede og arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Den nye lov nedsætter fradragsloftet fra kr. til kr. i Det fremgår af bemærkningerne til loven, at loftet forventes hævet til kr. i Fradragsloftet gælder ikke indbetalinger til: 1. Livsvarige livrenter (livslang pension) 2. Ophørspension. Beløb op til ca. 2,5 mio. kr. af fortjeneste ved afståelse af en selvstændig virksomhed kan indskydes på en pensionsordning (pensionsbeskatningsloven 15A). 3. Pensionsordning for sportsudøver. Beløb på op til ca. 1,7 mio. kr. svarende til indkomst fra sportsudøvelse, kan indskydes på en pensionsordning (pensionsbeskatningsloven 15B) 4. Indekskontrakter (er ikke tegnet siden 1971) (pensionsbeskatningsloven 15) 5. Til og med 2014 kan selvstændigt erhvervsdrivende fortsat indskyde et beløb svarende til 30 pct. af overskuddet fra selvstændig virksomhed på ratepension og ophørende livrenter (pensionsbeskatningsloven 18) 6. Obligatoriske indbetalinger til arbejdsmarkedspensionsordninger, der er omfattet af en kollektiv overenskomst (vi har i SEB Pension ingen pensionsordninger, der er omfattet af sådanne kollektive overenskomster). Undtagelsen gælder til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret (tidsbegrænsningen er ny i forhold til eksisterende regler). Loven træder i kraft 1. januar 2012 og har virkning for indkomståret For skattepligtige med bagudforskudt indkomstår 2012 gælder loftsændringen dog først for indkomståret Hvad gør SEB Pension? Da behovet for pensionsopsparing er uændret efter det nedsatte fradragsloft, vil vi automatisk overføre den del af din indbetaling, som overstiger kr., til en livslang pension i den samme produkttype, som du har i dag 1(6)

2 (Traditionel med ydelsesgaranti, Markedspension, Unit Link eller Tidspension). Vi udsender brev med information direkte til de af vores kunder, som berøres af denne ændring. Vores livslange pension virker i opsparingsperioden på samme måde som en ratepension. Det betyder, at hvis du dør i opsparingsperioden, vil dine efterladte få udbetalt et beløb svarende til din opsparing. I udbetalingsperioden har du også mulighed for at sikre dine efterladte, men det behøver du først tage stilling til på pensionstidspunktet, hvor du bedre kender dine behov. På denne måde sikrer vi, at du som kunde opretholder dit skattefradrag med mindst mulige ændringer. Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en anden løsning. Læs mere om livslang pension i SEB Pension her Læs mere om fordelene ved pensionsopsparing her 2(6)

3 Skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger ophæves I dag er arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger skattefrie for medarbejdere. Med den nye lov bliver præmien til sundhedsforsikringer og udgiften til sundhedsbehandlinger skattepligtig for medarbejderen. Arbejdsgiveren vil i samme omfang som tidligere have fradragsret for sundhedsydelser som driftsomkostninger. Fradragsretten for selvstændige erhvervsdrivendes udgifter til egne og ægtefællers sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger ophæves også. Skattefrihed opretholdes for: 1. Arbejdsgiverens betaling for behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader og sygdomme. 2. Arbejdsgiverens betaling for sundhedstjek, hvis betingelserne for at blive anset for generel personalepleje er opfyldt. 3. Arbejdsgiverens betaling for behandling af misbrug af alkohol, medicin, andre rusmidler eller rygeafvænning. 4. Arbejdsgiverens betaling af f.eks. vaccination til nøglemedarbejdere, da det vil falde under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder på kr. (2012) Hvornår indtræder skattepligten? Skattepligten for medarbejderen indtræder, når arbejdsgiveren betaler præmien for sundhedsforsikringen eller sundhedsbehandlingerne. Med den nye lov bliver de arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger også arbejdsmarkedsbidragspligtige. Hvem har indberetningspligten? Sundhedsbehandlinger samt Sundhedsforsikringer, som ikke betales via pensionsbidraget: Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger mv., der betales særskilt og således ikke som del af pensionsbidraget, bliver med den nye lov A-indkomst. Arbejdsgiveren får pligt til at indberette særskilt herom til indkomstregisteret. Sundhedsforsikringer, der betales som en del af pensionsbidraget (integrerede pensionsordninger) Kort inden lovens vedtagelse blev indberetningspligten ændret for sundhedsforsikringer, hvor præmien betales via pensionsbidraget (integreret pensionsordning). Med den nye lov får pensionsselskabet pligten til at indberette præmien til sådanne sundhedsforsikringer. Præmien til den integrerede sundhedsforsikring bliver B-indkomst for medarbejderen. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2012 og har virkning for indkomståret (6)

4 Hvad gør SEB Pension? Vi informerer om reglerne på sebpension.dk og via nyhedsmail til de af vores kunder, som er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvad skal du overveje i forhold til at fastholde sundhedsforsikringen? Ved vurderingen af om sundhedsforsikringen skal fastholdes for alle medarbejdere eller om enkelte medarbejdere skal kunne fravælge forsikringen, bør især to hensyn afvejes. På den ene side gælder fradragsretten for virksomheden uændret og formålet med ordningen er uændret. Sundhedsforsikringen vil stadig være en del af virksomhedens personalepleje og sundhedspolitik, der skal sikre at medarbejderne får hurtigere behandling, bliver hurtigere rask og hurtigere kommer tilbage til jobbet. Det er en fordel for både virksomheden og medarbejderen. Af illustrationerne nedenfor fremgår det, hvordan udviklingen har været i antallet af personer, som er omfattet af en sundhedsforsikring, og den samlede udbetaling fra disse forsikringer i perioden fra 2003 til I 2010 var der således ca. 1,1 mio. personer dækket af en sundhedsforsikring og de samlede udbetalinger udgjorde ca. 1,1 mia. kr. eller i gennemsnit ca kr. pr. person. Kilde: Forsikring & Pension 4(6)

5 I Analyserapport 2010:6 Er sundhedsforsikrede mindre syge end uforsikrede? udarbejdet af Forsikring & Pension, fremgår det af tabel 6 (sat ind nedenfor), at en gennemsnitlig forsikret er 0,66 uge mindre syg end en uforsikret i løbet af en tre-årig periode. Dvs. hvert år spares 0,22 uge på sygedagpenge for hver person, som har en sundhedsforsikring. På den anden side bliver medarbejderen nu beskattet af forsikringspræmien, hvilket er en omkostning for medarbejderen. Her skal det dog erindres, at der trods alt er tale om en relativt beskeden ekstra skat typisk på kr. pr. måned der modsvares af nogle behandlingsmuligheder, som ikke kan opnås gennem det offentlige system. Af illustrationen nedenfor fremgår fordelingen af dækkede udgifter. Ca. 39% af udgifterne vedrører behandlinger, som ikke uden videre dækkes af det offentlige, ikke mindst psykolog, kiropraktor og fysioterapeut behandlinger. Kilde: Forsikring & Pension Hvert år bruger ca. 25% af de omfattede medarbejdere deres sundhedsforsikring. 5(6)

6 Reglerne om efterløn er ændret Den nye lov gennemfører aftalen af 13. maj 2011 om senere tilbagetrækning. Med loven forhøjes efterlønsalderen gradvis fra 2014 (tidligere fra 2019) og fra 2018 sænkes efterlønsperioden gradvis fra 5 år til 3 år. Se skemaet nedenfor. Efterlønssatsen forhøjes fra 91% til 100% af højeste dagpengesats (2011: kr.), dog først når efterlønsperioden er reduceret til 3 år. Reglerne for fradrag i efterlønnen for pensionsopsparinger skærpes. Du er født i perioden Efterlønsalder Folkepensionsalder Efterlønsperiode til og med år til ,5 65,5 5 år til år til ,5 66,5 5 år til år til ,5 67 4,5 år til år til ,5 67 3,5 år til år Med den nye lov åbnes mulighed for at ansøge om kontant og skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Det er en betingelse, at ansøgningen fremsættes i perioden 2. april til 1. oktober Hvad gør SEB Pension? Vi vil i starten af det nye år rådgive nærmere på sebpension.dk om konsekvenser af efterlønsreformen, herunder om, hvem vi mener, der med fordel kan ansøge om tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Forhøjelse af pensionsafkastskatten fra 15,0% til 15,3% I det oprindelige lovforslag ønskede Regeringen at afskaffe fradragsretten for omkostninger til formueforvaltning. Dette forslag blev dog under Folketingets behandling udskudt. For at opnå det samme provenu blev fradragsloftet for indbetaling til ratepension sænket fra kr. til kr. og den generelle sats for pensionsafkastskat (PAL) blev hævet fra 15,0% til 15,3%. Det fremgår af bemærkninger til den nye lov, at Regeringen vil arbejde for, at fradragsretten for omkostninger til formueforvaltning fjernes i 2014, og at den generelle PAL sats igen reduceres til 15,0% og fradragsloftet hæves til kr. 6(6)

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester

Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Cand. merc. aud. Aalborg Universitet Afleveret april 2011 Kandidatafhandling 7. 10. semester Pension især med fokus på beskatning ved efterløn og folkepension Studerende: Vejleder: Jacob E. Christensen

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011

Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Nordisk försäkringstidskrift 4/2011 Ny finanslov går på hugst i pensionerne - det er en bekymrende tendens 12.12.2011 Danmark fik ny regering efter folketingsvalg den 15. september 2011. Allerede i forbindelse

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Mere om sundhedsordninger

Mere om sundhedsordninger - 1 Mere om sundhedsordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny afgørelse fra Skatterådet fra 25. september 2012 giver mulighed for lempet beskatning af arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger.

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2010

statsautoriserede revisorer 4-2010 statsautoriserede revisorer 4-2010 Nye indberetninger for personalegoder 2 Årets julegave til medarbejderne 3 Pension: Hold øje med 100.000 kronersgrænsen! 4 Fælden i gaveafgift og bundfradrag 5 Ophævelse

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere