Fakturalinjeeksport Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakturalinjeeksport Vejledning"

Transkript

1 Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion af bogførte fakturaer til økonomisystemer. side 1

2 Vejledning til fakturalinjeeksport Lær hvordan I bedst udnytter fakturalinjeeksporten. 1 Indledning Forudsætninger 4 2 Elementerne på en faktura 4 3 Opsætning af fakturalinjeeksporten Opsætning af hovedoplysningerne Valg af fakturadata der skal eksporteres Opbygning af eksportfilen Tilføj kolonner Redigér og slet kolonner i eksportfilen Redigér kolonner Slet kolonner 12 4 Udfør fakturalinjeeksport Eksportér fakturalinjer 13 5 Appendiks Valgmuligheder til fakturahovedet Valgmuligheder til summeringslinjer Valgmuligheder til fakturalinjer udgave Skrevet af Søren Lund TimeLog A/S Alhambravej Frederiksberg Danmark Telefon TimeLog A/S Alle rettigheder forbeholdes. side 2

3 1 Indledning Spar både tid og ressourcer og undgå fejl ved manuel indtastning TimeLog Projects fakturalinjeeksport er en funktion til eksport af bogførte fakturaer til økonomisystemer. Når eksportfunktionen først er konfigureret baseret på økonomisystemets importkrav, vil I ikke længere skulle indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Derved sparer I både tid og ressourcer, ligesom I undgår eventuelle fejl ved manuel indtastning. Før fakturalinjeeksporten kan udføres, skal TimeLog Project opsættes til at lave en eksportfil, som økonomisystemet skal benytte til import af fakturaerne. I skal kun lave denne opsætning én gang i TimeLog Project. Herefter kan I genbruge eksportopsætningen, hver gang I har faktureret i TimeLog Project. Konfigurationen af eksportfilen opsættes i Systemadministrationen under Økonomi & Fakturering, og selve eksportfunktionen findes i Ledelsesrapporter under Import og eksport. Figur 1: Adgang til Opsætning af fakturalinjeeksport fra Systemadministrationen: Figur 2: Adgang til fakturalinjeeksport fra hovedmenuen Ledelsesrapporter: side 3

4 1.1 Forudsætninger For at kunne eksportere fakturadata fra TimeLog Project skal de ønskede projektregistreringer (tidsregistreringer, indkøb/udlæg, rejseafregninger og fastprisrater) være bogført på en faktura i TimeLog Project. Hvis fakturalinjeeksporten skal indeholde økonomisystemets varenumre for at blive tilknyttet de rigtige konti, skal disse varenumre være oprettet i TimeLog Project, inden fakturaen fremstilles i TimeLog Project. Oprettelse af varenumre udføres i Systemadministrationen under Økonomi / Fakturering. Klik på linket Varenumre. For at kunne konfigurere fakturalinjeeksporten i TimeLog Project er det nødvendigt, at I kender økonomisystemets importkrav, så som hvilke fakturadata der skal leveres, og hvordan data skal formateres for at opnå en gnidningsløs overførsel af de eksporterede fakturalinjedata til økonomisystemet. Denne information opnår I nemmest ved at kontakte leverandøren af jeres økonomisystem. 2 Elementerne på en faktura For at kunne opsætte fakturalinjeeksporten, er det vigtigt at kende til de forskellige typer af elementer på en faktura. TimeLog Projects fakturalinjeeksport skelner mellem fakturahoved, summeringslinjer og fakturalinjer. Summeringslinjer optræder kun én gang pr. faktura, og de vil typisk indeholde oplysninger om fakturaens samlede beløb, den samlede moms osv. Fakturahovedet kan indeholde de samme elementer som summeringslinjerne, men derudover kan det indeholde oplysninger om kunden, projektet mv. Fakturahovedet optræder kun én gang pr. faktura. Fakturalinjer indeholder oplysninger om de enkelte varer eller ydelser på fakturaen som fx antal, stykpris, samlet pris osv. Der kan være et vilkårligt antal fakturalinjer pr. faktura. På næste side er vist et eksempel på, hvordan en faktura i TimeLog Project kan se ud med angivelse af, hvilke elementtyper der findes på den. side 4

5 Figur 3 Eksempel på en faktura med elementtyper: side 5

6 3 Opsætning af fakturalinjeeksporten 3.1 Opsætning af hovedoplysningerne Hovedoplysningerne på opsætningsvinduet i fakturalinjeeksporten definerer den overordnede formatering af eksportfilerne. Felterne er gennemgået i det følgende. Figur 4 Hovedoplysninger til fakturalinjeeksporten: 1. Indtast det navn, som skal benyttes på eksportfiler i feltet Filnavn. Filnavnet bruges, når eksporten udføres (se afsnittet Udfør fakturalinjeeksport på side 12). Eksportfunktionen vil automatisk tilføje et transaktions-id sammen med filnavnet, når eksportfilen gemmes. 2. Vælg hvilken filtype, der skal importeres i økonomisystemet i valglisten Filtype. Mulighederne er Tekstfil (*.txt) eller Kommasepareret fil (*.csv). side 6

7 3. Markér Begynd med kolonneoverskrift, hvis den første linje i eksportfilen skal indeholde kolonneoverskrifter. Det kan være rigtig fornuftigt at medtage kolonneoverskrifter, da det ellers kan være svært at se, hvad oplysningerne i eksportfilen dækker over. Hvis checkboksen markeres, vises kolonnen Overskrift i skemaet nederst på siden, hvor man tilføjer kolonner til eksportfilen. (Se afsnittet Valg af fakturadata, der skal eksporteres på side 8.) 4. Markér Inkludér summeringslinje, hvis eksporten skal medtage summeringslinjer. Hvis checkboksen markeres, vises kolonnen Summeringslinje i skemaet nederst på siden, hvor man tilføjer kolonner til eksportfilen. (Se afsnittet Valg af fakturadata, der skal eksporteres på side 8.) 5. Vælg hvor i eksportfilen summeringslinjen skal placeres i forhold til fakturalinjerne. Dette gøres i valglisten Placering af summeringslinje. Valgmulighederne er Før eller Efter. Bemærk at dette ikke har noget at gøre med, hvor i fakturaen summeringslinjen placeres. 6. Vælg om beløbene i summeringslinjerne skal have positive eller negative fortegn i valglisten Fortegn på summeringslinje. 7. Vælg om beløbene i fakturalinjerne skal have positive eller negative fortegn i valglisten Fortegn på fakturalinje. 8. Vælg den Kolonneseparator, som økonomisystemet kræver for at kunne importere fakturaernes data. Kolonneseparatoren bruges til at adskille kolonnerne i eksportfilen. 9. I Brug anførselstegn vælges, om økonomisystemet kræver et anførselstegn ( ) omkring ét eller flere datafelter. Vælg På alle kolonner, hvis der skal være anførselstegn omkring alle felter på alle kolonner i eksportfilen. Vælg På udvalgte kolonner, hvis det skal vælges for hver kolonne, hvorvidt der skal være anførselstegn rundt om felterne. 10. I Datoformat vælges et datoformat, som matcher økonomisystemets datoformat, fx DDMMYYYY. 11. Vælg hvilket tegn, der skal indsættes mellem dag, måned og år, i valglisten Dato-separator. 12. Vælg den Tusindtal-separator, der matcher økonomisystemets krav. 13. Vælg den Decimal-separator, der matcher økonomisystemets krav. 14. Angiv antallet af decimaler, som skal anvendes på tal, i valglisten Antal decimaler. 15. Markér Inkludér indtægtsbilag, hvis I benytter TimeLog EVM og ønsker at overføre bogførte indtægtsbilag til økonomisystemet. Dataene fra indtægtsbilagene vil blive medtaget i eksportfilen sammen med datene fra fakturaerne. side 7

8 16. Markér Brug fakturahoved, hvis fakturaernes hovedoplysninger (postadresse m.m.) skal medtages i eksporten. Hvis checkboksen markeres, vises kolonnen Fakturahoved i skemaet nederst på siden, hvor man tilføjer kolonner til eksportfilen. (Se afsnittet Valg af fakturadata, der skal eksporteres neden for.) 17. Markér Inkluder tekstfakturalinjer, hvis der er oprettet fakturalinjer, der indeholder tekst, som skal eksporteres til økonomisystemet. 18. Klik på Gem for at gemme hovedoplysningerne til fakturalinjeeksporten. 3.2 Valg af fakturadata der skal eksporteres Når opsætningen er gemt, skal I vælge, hvilke oplysninger fra fakturaerne i TimeLog Project, der skal eksporteres til økonomisystemet. For at lette forståelsen af opbygningen af eksportfilen har vi lavet et eksempel på en eksportopsætning. I vores eksempel skal vi eksportere både fakturahovedoplysninger, summeringslinjer og fakturalinjer. Vi skal benytte følgende fakturahoved-oplysninger: Kundenummer Kundens navn og adresse (herunder postnummer, land mv.) Fakturaens titel Fakturadato Forfaldsdato Vi skal benytte følgende felter på summeringslinjer: Fakturanummer Projektnummer Fakturaens standardmoms i procent Fakturabeløbet i fakturavalutaen med og uden moms Vi skal benytte følgende felter på fakturalinjer: Varenummer angives på varen/ydelsen på hver fakturalinje Mængde angiver antallet af hver vare/ydelse på fakturaen Fakturalinjetekst (med anførselstegn) Enhedsprisen - angives på varen/ydelsen på hver fakturalinje Fakturalinjens rabat i procent side 8

9 Valutakoden koden for den valuta beløbene er angivet i Fakturalinjens moms i procent angives på hver fakturalinje Fakturalinjens beløb i fakturavalutaen med og uden moms angives på hver fakturalinje Opbygning af eksportfilen Efter opsætningen af hovedoplysningerne som beskrevet i afsnit 3, og når I har besluttet, hvilke elementer fra TimeLog Projects fakturaer, der skal med i eksporten, skal disse elementer tilføjes kolonne for kolonne til eksportfilen. Oplysningerne fra fakturaerne vælges én efter én. Her er det vigtigt, at I holder jer for øje, hvordan I ønsker at eksportfilen skal se ud. I Figur 12 på side 10 er vist et eksempel på en eksportfil. Med andre ord, så skal I overveje, hvilke oplysninger I ønsker at have i kolonne 1, kolonne 2 osv. i eksportfilen. Hver kolonne kan indeholde både summeringslinjer, oplysninger fra fakturahovedet samt fakturalinjer, men der kan kun være én oplysning i hver celle i de efterfølgende rækker. Hvis I eksempelvis beslutter kolonne 1 skal indeholde kundens navn, beløbet pr. vare samt det totale beløb på fakturaen, så vil hver celle under kolonne 1 indeholde én af de tre oplysninger. For at gøre det lettere at se, hvad der er hvad i eksportfilen, har vi under opsætningen valgt at begynde med en kolonneoverskrift (jf. Figur 4) Tilføj kolonner 1. Klik på Ny kolonne for at oprette den første kolonne med fakturadata, der skal eksporteres. Figur 5 Klik på Ny kolonne for at tilføje kolonner til eksportfilen: 2. Det kan være en god idé at benytte første kolonne til at vise, hvilket type element de efterfølgende rækker indeholder. Derfor har vi valgt at give kolonne 1 overskriften Type (se Figur 6). Tekstfeltet Overskrift vises, fordi vi under opsætningen valgte at begynde med en kolonneoverskrift (jf. Figur 4 på side 6). side 9

10 3. Vælg Fast tekst i valglisterne for Fakturahoved, Summeringslinje og Fakturalinje og skriv fx hhv. HOVED, SUM og LINJE tekstfelterne. Dette medfører, at hver række i eksportfilen starter med enten HOVED, SUM eller LINJE (se evt. Figur 12 på side 14). Figur 6 Sektion til oprettelse af ny kolonne oprettelse af kolonne 1: 4. Klik på Gem for at gemme den første kolonne i eksportopsætningen. 5. Klik på Ny kolonne for at tilføje endnu en kolonne til eksportfilen. 6. Skriv navnet på den næste kolonneoverskrift i tekstfeltet Overskrift. En god idé kan være at angive en overskrift for hver type af element, der skal optræde i kolonnen, dvs. en overskrift for fakturahovedet, summeringslinjen og fakturalinjen, hvis alle tre typer af elementer skal med. I eksemplet i figur 7 skal kolonne 2 ikke indeholde nogen summeringslinjer og tekstfeltet er derfor tomt. 7. Vælg det ønskede element i valglisten Fakturahoved, fx Kundenr. Det medfører, at kundenummeret indsættes i kolonne 1 i rækkerne ud for teksten HOVED, jf. figur Vælg det ønskede element i valglisten Summerlingslinje, fx Fast tekst, og efterlad tekstfeltet tomt. Derved vil summeringslinjerne i kolonne 2 være tomme. 9. Vælg det ønskede element i valglisten Fakturalinje, fx Varenr. for at indsætte varenummer i kolonne 2. I eksportfilen vil kolonne 2 indeholde varenumre i rækkerne med fakturalinjer. side 10

11 Figur 7 Oprettelse af kolonne 2: 10. Klik på Gem for at gemme den nye kolonne i eksportopsætningen. 11. Gentag ovenstående proces for hver række, der skal inkluderes i eksportfilen. Efterhånden som kolonnerne tilføjes, vises de i listen over kolonner i eksportfilen på opsætningssiden. Hver række i listen svarer til en kolonne i eksportfilen. Det svarer til at indholdet i figur 8 drejes 90⁰ mod uret. Se eksempler på eksportfiler i Figur 12 på side 14 og Figur 13 på side 15. Numrene i kolonnen # yderst til venstre på de oprettede rækker svarer til rækkefølgen af kolonner i eksportfilen. Tip: Hvis du har brug for et tomt felt i en kolonne, skal du vælge elementet Fast tekst og efterlade tekstfeltet tomt. Figur 8 Kolonner i fakturalinjeeksportfilen vist i en liste på opsætningssiden side 11

12 3.3 Redigér og slet kolonner i eksportfilen Redigér kolonner: 1. Klik på Redigér yderst til højre, eller på navnet i kolonnen Overskrift for at åbne en kolonne for redigering (se figur 8). 2. Følg proceduren for oprettelse af kolonner som beskrevet i det forrige Slet kolonner: Én ad gangen: 1. Klik på Slet yderst til højre for navnet på den kolonne, som skal slettes (se figur 8). 2. Klik på OK. Flere ad gangen: 1. Markér checkboksen ud for de ønskede kolonner. 2. Vælg Slet i valglisten Vælg handling øverst til højre. 3. Klik på OK. I begge tilfælde vil der dukke en advarsel op, før sletningen sker. 4 Udfør fakturalinjeeksport Når opsætningen af fakturalinjeeksporten er gemt, kan fakturalinjeeksporten udføres. Eksporten af fakturalinjer sker i ledelsesrapporten Fakturalinjeeksport. Adgangen til eksportfunktionen sker enten fra Fakturalinjeeksport under Ledelsesrapporter -> Import og eksport i hovedmenuen eller ved at benytte linket Fakturalinjeeksport under Genveje øverst til højre på opsætningssiden til fakturalinjeeksporten, som tilgås fra Systemadministrationen under Økonomi og Fakturering (jf. afsnit 3). Figur 9 Adgang til fakturalinjeeksport fra hovedmenuen Ledelsesrapporter: side 12

13 Figur 10 Adgang til fakturalinjeeksport fra Opsætning af fakturalinjeeksport: Figur 11 Skærmbillede til udførelse af fakturalinjeeksport: 4.1 Eksportér fakturalinjer Skærmbilledet til eksport af fakturalinjer er vist herunder og gennemgået i det følgende. 1. Vælg en periode i valglisten Standardperiode, eller vælg start- og slutdatoer i datofelterne ud for Periode. Perioden angiver datointervallet for, hvornår fakturaerne blev bogført. 2. Udfyld Transaktions-id med nummeret på en tidligere udført fakturalinjeeksport. Dette er kun relevant, hvis Gentag tidligere udført fakturalinjeeksport er markeret (se næste side). side 13

14 3. Vælg den ønskede eksportmulighed for eksporten: a. Markér Eksportér fakturalinjer, der ikke tidligere er blevet eksporteret, hvis eksportfilen kun skal indeholde nye fakturalinjer i den valgte periode. b. Markér Eksportér kopier af tidligere eksporterede fakturalinjer for at inkludere allerede eksporterede fakturalinjer i eksportfilen sammen med eventuelle nye i den valgte periode. c. Markér Gentag tidligere udført fakturalinjeeksport for at eksportere en allerede eksporteret transaktion i den valgte periode. Angiv transaktions-nummeret på den ønskede eksportfil i tekstfeltet Transaktions-id. (Se ovenfor). 4. Klik på Eksportér for at udføre eksportfilen. Herefter vil du afhængig af din internetbrowser - blive spurt, hvorvidt du ønsker at se eller gemme eksportfilen. TimeLog anbefaler, at du gemmer filen et sted på din computer, hvor du kan finde den igen med henblik på import i jeres økonomisystem. Den gemte eksportfil kan herefter importeres til jeres økonomisystem. Figur 12 viser et eksempel på en eksportfil i.csv-format, som er dannet ud fra opsætningen i afsnit 3. Figur 12 Eksempel på eksportfil i csv-format side 14

15 Figur 13 herunder viser et eksempel på en anden eksportfil i txt-format. Figur 13 Eksempel på en simpel eksportfil i txt-format 5 Appendiks Her følger en forklaring på de valg I kan foretage i opsætningen af eksportformatet for både fakturahovet, summeringslinjer og fakturalinjer. 5.1 Valgmuligheder til fakturahovedet Valg i valgliste Fakturabeløb i fakturavaluta ekskl. moms Fakturabeløb i fakturavaluta inkl. moms Fakturabeløb i systemvaluta ekskl. moms Fakturabeløb i systemvaluta inkl. moms Fakturadato Beskrivelse Fakturaens totalbeløb uden moms i fakturaens valuta Fakturaens totalbeløb, inkl. moms i fakturaens valuta Fakturaens totalbeløb uden moms i systemvalutaen Fakturaens totalbeløb inkl. moms i systemvalutaen Fakturadatoen, eller bogføringsdatoen for fakturaen eller indtægtsbilaget side 15

16 Valg i valgliste Fakturaens beregnede moms i fakturavalutaen Fakturaens beregnede moms i procent Fakturaens standardmoms i procent Fakturaens standardrabat i procent Faktura-ID Fakturanr. Fakturatitel Fakturatype Fast tekst Forfaldsdato Kontaktpersonens adresse Kontaktpersonens by Kontaktpersonens efternavn Kontaktpersonens e- mailadresse Kontaktpersonens fornavn Kontaktpersonens fulde navn Beskrivelse Summen af fakturalinjernes moms angivet i faktureringsvalutaen Summen af fakturalinjernes moms i procent af fakturabeløbet Kundens/fakturaens standardmoms. Angives ved oprettelsen af fakturaen Rabatten på fakturaen i procent. Vises ikke på den endelige faktura til kunden Fakturaens databasenummer (ses i URL) Den bogførte fakturas fakturanummer Fakturaens overskrift Fakturatypen 2 = faktura, 3 = Kreditnota, 5 = Indtægtsbilag Tekst, som optræder fast i udtrækket for hvert fakturahoved. Det er valgfrit, hvad man skriver her Fakturaens forfaldsdato Adressen på kontaktpersonen hos kunden Bynavnet for kontaktpersonen hos kunden Efternavnet på kontaktpersonen hos kunden adressen på kontaktpersonen hos kunden Fornavnet på kontaktpersonen hos kunden Det fulde navn på kontaktpersonen hos kunden side 16

17 Valg i valgliste Kontaktpersonens land Kontaktpersonens mobiltelefonnr. Kontaktpersonens postnr. Kontaktpersonens telefonnr. Kundenavn Kundenr. Kundens adresse Kundens adresse 2 Kundens bynavn Kundens land Kundens postnr. Oprettet af, efternavn Oprettet af, fornavn Projektkategori Projektleder Projektlederens initialer Projektnr. Valutakode Valutakurs Beskrivelse Landet i kundens kontaktpersons adresse Kundens kontaktpersons mobiltelefonnummer Kundens kontaktpersons postnummer Kundens kontaktpersons telefonnummer Navnet på kunden Kundenummeret i TimeLog Project Vej/gade og nummer i kunden adresse Ekstra linje i kunden adresse, fx stednavn Bynavnet i kundens adresse Landet i kundens adresse Postnummeret i kundens adresse Efternavnet på den medarbejder, som har oprettet fakturaen Fornavnet på den medarbejder, som har oprettet fakturaen Projektets projektkategori Navnet på projektlederen på det fakturerede projekt Initialer på projektlederen på det fakturerede projekt Projektets projektnummer Fakturaens forkortelse for valutaen Den kurs der er benyttet på fakturaen side 17

18 5.2 Valgmuligheder til summeringslinjer Valg i valgliste Fakturabeløb i fakturavaluta ekskl. moms Fakturabeløb i fakturavaluta inkl. moms Fakturabeløb i systemvaluta ekskl. moms Fakturabeløb i systemvaluta inkl. moms Fakturadato Fakturaens beregnede moms i fakturavalutaen Fakturaens beregnede moms i procent Fakturaens standardmoms i procent Faktura-ID Fakturanr. Fakturatitel Fakturatype Fast tekst Forfaldsdato Beskrivelse Fakturaens totalbeløb uden moms i fakturaens valuta Fakturaens totalbeløb, inkl. moms i fakturaens valuta Fakturaens totalbeløb uden moms i systemvalutaen Fakturaens totalbeløb inkl. moms i systemvalutaen Fakturadatoen, eller bogføringsdatoen for fakturaen eller indtægtsbilaget. Summen af fakturalinjernes moms angivet i faktureringsvalutaen. Summen af fakturalinjernes moms i procent af fakturabeløbet. Kundens/fakturaens standardmoms. Angives ved oprettelsen af fakturaen Fakturaens id-nummer. Bruges som reference, men vises ikke på den endelige faktura (ses i URL). Den bogførte fakturas fakturanummer Fakturaens overskrift Fakturatypen: 2 = faktura, 3 = Kreditnota, 5 = Indtægtsbilag Tekst, som optræder fast i udtrækket for hver summeringslinje. Det er valgfrit, hvad man skriver her Fakturaens forfaldsdato side 18 Kundenr. Kundenummeret i TimeLog Project

19 Projektkategori Projektnr. Valutakode Valutakurs Projektets projektkategori Projektets projektnummer Fakturaens forkortelse for valutaen Den kurs der er benyttet på fakturaen NB! Systemvalutaen er den valuta TimeLog Project blev oprettet med, typisk jeres lands valuta. Se eventuelt i Systemadministration -> Generelle indstillinger, hvor systemvalutaen ses nederst på skærmbilledet. 5.3 Valgmuligheder til fakturalinjer Valg i valgliste Enhed Enhedspris Fakturadato Fakturaens standardmoms i procent Fakturaens standardrabat i procent Faktura-id Beskrivelse Enhedstypen for hver fakturalinje. Hvis der ikke er angivet en enhedstype på fakturaen, eksporteres teksten "Undefined" Eksporterer enhedsprisen for hver fakturalinje. Beløbet eksporteres i systemvalutaen Fakturadatoen, eller bogføringsdatoen for fakturaen eller indtægtsbilaget Kundens/fakturaens standardmoms. Angives ved oprettelsen af fakturaen Rabatten på fakturaen i procent. Vises ikke på den endelige faktura til kunden Fakturaens id-nummer. Bruges som reference, men vises ikke på den endelige faktura (ses i URL) side 19

20 Valg i valgliste Fakturalinje-id Fakturalinjens beløb i fakturavaluta ekskl. moms. Fakturalinjens beløb i fakturavaluta inkl. moms. Fakturalinjens beløb i systemvaluta ekskl. moms Fakturalinjens beløb i systemvaluta inkl. moms Fakturalinjens dato Fakturalinjens moms i fakturavalutaen Fakturalinjens moms i procent Fakturalinjens rabat Fakturalinjetekst Fakturanr. Fakturatitel Fakturatype Fasetype Fast tekst Beskrivelse Fakturalinjens id-nummer. Bruges som reference, men vises ikke på den endelige faktura Fakturalinjens beløb, ekskl. moms i fakturaens valuta Fakturalinjens beløb, inkl. moms i fakturaens valuta Fakturalinjens beløb, inkl. moms i systemvalutaen Fakturalinjens beløb, ekskl. moms i systemvalutaen Eksporterer registreringsdatoen for fakturalinjernes data Momsbeløbet på fakturalinjen i fakturaens valuta Momssatsen på den enkelte fakturalinje Rabatsatsen på de enkelte fakturalinjer Fakturalinjens tekst Den bogførte fakturas nummer Fakturaens overskrift Fakturatypen 2 = faktura, 3 = Kreditnota, 5 = Indtægtsbilag Projektfasens fasetype. Fakturalinjer der ikke tilhører en fase, vil indeholde et tomt felt i eksporten Tekst, som optræder fast i udtrækket for hver fakturalinje. Det er valgfrit, hvad man skriver her side 20

21 Valg i valgliste Forfaldsdato Kontaktpersonens adresse Kontaktpersonens by Kontaktpersonens efternavn Kontaktpersonens e- mailadresse Kontaktpersonens land Kontaktpersonens mobiltelefonnr. Kontaktpersonens postnr. Kontaktpersonens telefonnr. Kontaktpersons fornavn Kontaktpersons fulde navn Kundenavn Kundenr. Kundens adresse Kundens adresse 2 Kundens bynavn Beskrivelse Fakturaens forfaldsdato på hver fakturalinje Eksporterer kontaktpersonens adresse. Hvis der ikke er angivet en adresse i TimeLog Project vil feltet være tomt Bynavnet for kontaktpersonen hos kunden Efternavnet på kontaktpersonen hos kunden adressen på kontaktpersonen hos kunden Landet på kontaktpersonen hos kunden Kundens kontaktpersons mobiltelefonnummer Kundens kontaktpersons postnummer Kundens kontaktpersons telefonnummer Kundens kontaktpersons fornavn Det fulde navn på kontaktpersonen hos kunden Firmanavnet på fakturaen Kundenummeret i TimeLog Project Vej/gade og nummer i kunden adresse Ekstra linje i kunden adresse, fx stednavn Kundens bynavn i TimeLog Project side 21

22 Valg i valgliste Kundens land Kundens postnr. Mængde Oprettet af, efternavn Oprettet af, fornavn Projektkategori Projektnr. Valutakode Valutakurs Varenr. Beskrivelse Kundens land i TimeLog Project Kundens postnummer i TimeLog Project Værdier fra kolonnen antal på de enkelte fakturalinjer Efternavnet på den medarbejder, der har oprettet fakturaen i TimeLog Project. Fornavnet på den medarbejder, der har oprettet fakturaen i TimeLog Project Projektets projektkategori for hver fakturalinje Projektnummeret, som fakturalinjen tilhører Fakturaens valutakode Den benyttede valutakurs på fakturaen Varenummeret for hver fakturalinje side 22

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.

Rekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi

Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang. C Erhvervsøkonomi Af Birgitte Schou, Henrik Højmark, Marianne Poulsen, Gitte Størup og Knud E. Bang C Erhvervsøkonomi Minimanual Minimanual til e-conomic med instrukser Oversigt over instrukser Instrukser Generelle instrukser

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr.

1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes - klik på Salgsordrer. 1.2 Ny salgsordre oprettes. Kunde vælges ved at højreklikke på felt med kundenr. Oprettelse af en salgsordre og faktura 1. Oprettelse 2. Redigering/ændringer i låst salgsordre 3. Filtrering/sortering af salgsordrer 4. Afsendelse og fakturering 1. Oprettelse 1.1 Salgsordre menu åbnes

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1

Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 Brugervejledning VolvoPentaShop B2C vers.1 1 - Ordreindtastning 1.1 Samlet ordreproces 1.2 Oprettelse af en quick-ordre 1.3 Opret ordre fra gemte lister 1.4 Opret ordre ved at uploade en fil 1.4.1 Upload

Læs mere

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:

Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende: Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Guide til e-conomic integration

Guide til e-conomic integration Guide til e-conomic integration 1 EazyProject e-conomic integration Indhold Flow diagram... 3 Opstart - Trinvis guide til at komme i gang... 3 1. e-conomic konto og opret forbindelse... 3 2.1. Hvis du

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus

Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus Kom godt i gang med PcBase Water og MT Pro wm-bus Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling 8660 Skanderborg TEL: 89 93 10 00 FAX: 89 93 10 01 info@kamstrup.dk www.kamstrup.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere