Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhed. En fælles opgave for skole og forældre. 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen"

Transkript

1 Trafiksikkerhed En fælles opgave for skole og forældre 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på skolen

2 Indholdsfortegnelse Læs om Hvad er en trafikpolitik? Hvad kan en trafikpolitik? Hvordan kommer I i gang med en trafikpolitik? På sikkertrafik.dk/trafikpolitik finder du blandt andet: Andre skolers trafikpolitikker Rådets eksempel på en trafikpolitik, I kan bruge som skabelon. 2 Sikker skoletrafik

3 10 gode grunde til at arbejde med trafikpolitik på landets skoler Vejen til sikker skoletrafik Hvad er en trafikpolitik? En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken. Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at trafikpolitikken har fokus på følgende fire temaer: Trafikken i og omkring skolen Undervisning gennem hele skoleforløbet De voksne som gode rollemodeller Samarbejde mellem alle parter. Trafikpolitikken er et godt redskab til at sikre, at der rent faktisk sker noget. Når børnene starter i skole, er det svært at forestille sig, at de en dag skal stå på egne ben. Men det skal de jo også i trafikken. Og det skal de lære. To gange hver uge må politiet ringe på hos forældre og fortælle, at deres søn eller datter er blevet dræbt i trafikken. Det er kedelige tal, og derfor er det så vigtigt, at børnene får gode trafikvaner med sig ud i livet. Og det skal forældre og skole arbejde sammen om. En trafikpolitik på den enkelte skole kan netop være med til at skabe rammerne for dette vigtige samarbejde. I denne pjece giver vi ti gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik er et godt og nødvendigt redskab til at skabe sikker skoletrafik. Samtidig giver vi inspiration til, hvordan skolen kommer i gang med at arbejde med trafikpolitik. Trafikpolitik på skolerne: 1. Minimerer morgenkaos ved skolen 2. Giver børn og unge gode trafikvaner 3. Styrker færdselsundervisningen på alle klassetrin 4. Sætter fokus på at forhindre ulykker blandt unge 5. Gør arbejdet nemmere for færdselskontaktlæreren 6. Skaber sundere børn 7. Giver god dialog mellem forældre og skole 8. Engagerer skolens ledelse, lærere, forældre og børn 9. Giver en klar rollefordeling i trafiksikkerhedsarbejdet 10. Styrker skolens og kommunens samarbejde om skoletrafik. Sikker skoletrafik 3

4 Forord Sikker skoletrafik er en fælles opgave Forældre og skole kan sammen gøre meget for at forebygge, at børn og unge kommer til skade eller dør i trafikken. I skolen er færdselsundervisningen obligatorisk. De fleste steder vil skolerne både afholde gåprøven på de yngste klassetrin, cyklistprøven på 6. klassetrin og trafiktjekket på de ældste klassetrin, hvor de unges holdninger til at færdes i trafikken tjekkes. Og der er gode grunde til at have fokus på de unges holdninger til at færdes i trafikken. Når de 15-årige forlader skolen, står de over for de ti farligste år i trafikken. Dem skal de rustes til at klare. Og det skal forældre og skole arbejde sammen om. Mange skoler gør en stor indsats for at give børn og unge gode trafikvaner. Men der er også mange steder, hvor der er brug for mere samarbejde mellem skole, forældre, politi og kommune. Trafikpolitik imødekommer forældres bekymring Ofte er forældrene bekymrede og i tvivl om, hvornår deres børn er klar til at transportere sig selv, og om de nu får de rigtige værktøjer med sig fra færdselsundervisningen. I Rådet for Sikker Trafik ved vi, at trafikpolitik på skoler er et rigtig godt værktøj til at sikre, at skolen og forældre kommer hele vejen rundt i arbejdet med at skabe sikker skoletrafik. En trafikpolitik beskriver arbejdsfordelingen hvad gør skolen, og hvilke forventninger er der til forældrene? Den definerer, hvornår og hvordan der undervises i trafik, og den sikrer dialog mellem skole og forældre om, hvordan børnene kommer sikkert til skole, og hvordan man kan minimere trafikkaos rundt om skolen om morgenen. Endelig indeholder den principper om, hvordan forældre og skole samarbejder om at være gode rollemodeller for børnene i trafikken. Kort sagt viser trafikpolitikken vejen til sikker skoletrafik. 4 Sikker skoletrafik

5 Rådet for Sikker Trafik har lavet en undersøgelse blandt mere end forældre til børn i skolealderen, og den viser, at 93 % mener, at det er en god idé, at skolen har en trafikpolitik. Vi har også undersøgt skolernes arbejde med trafikpolitikker. Og vi er glade for at kunne se, at mere end en tredjedel af landets skoler allerede har en trafikpolitik eller er i gang med at udarbejde en. Gode værktøjer og inspirationsmøde Bagerst i denne pjece kan I finde inspiration til, hvordan I kommer i gang med en trafikpolitik. På hjemmesiden kan I finde redskaber, skabeloner og meget mere information og inspiration, så I kan komme hurtigt fra start. På hjemmesiden kan I også læse om vores rådgivning. Vi kommer gerne ud i jeres kommune og holder et fælles møde med skolerne og kommunens relevante medarbejdere på skole- og trafikområdet. Her vil vi fortælle mere om, hvordan skoler og kommune sammen kan arbejde med trafikpolitik. Vi håber, at I vil engagere jer i indsatsen for at skabe mere sikker trafik for børn og unge gennem en trafikpolitik i et konstruktivt samarbejde mellem forældre, skoleledelse, skolebestyrelse, færdselskontaktlærere og elever. Tom Behnke formand for Rådet for Sikker Trafik Anders Rosbo direktør i Rådet for Sikker Trafik Sikker skoletrafik 5

6 1. Trafikpolitikken minimerer morgenkaos ved skolen Alt for mange børn bliver kørt i skole. Selv de mindste elever skal en dag kunne transportere sig selv, og det lærer de ikke fra bagsædet af en bil. I dag er der mere end dobbelt så mange, der kører deres børn i skole som for ti år siden. Det er et problem. For det første giver det flere biler på skolevejen og dermed mere utryghed for cyklister og gående. For det andet lærer børnene ikke at færdes i trafikken. Små børn er nødt til at være en del af trafikken sammen med ansvarlige voksne for senere at kunne færdes sikkert alene. Kaos ved skolen om morgenen kan undgås, hvis skolen i sin trafikpolitik henstiller til en særlig adfærd i trafikken omkring skolen og tilbyder nogle attraktive alternativer. En undersøgelse viser, at der på skoler med en trafikpolitik er mere dialog med forældrene om, hvad der kan gøres for at skabe sikker skoletrafik for alle børn. En trafikpolitik kan bygges op på den måde, som skolen finder mest hensigtsmæssig, men Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at den altid indeholder disse fire temaer: Vi har fået mere overblik over vores initiativer, nu hvor de er fældet ned i en trafikpolitik. Ikke mindst takket være vores skolepatrulje, skolepatruljeinstruktør og forældreopbakningen får vi rent faktisk gennemført næsten alle de initiativer, vi har ambitioner om. Samtidig bliver vores regler for morgentrafikken i højere grad efterlevet, nu hvor vi har en fælles proces med fokus på reglerne. Yasar Cakmak, skoleleder på Amager Fælled Skole Trafikken i og omkring skolen Undervisning gennem hele skoleforløbet Rollemodeller Samarbejde mellem alle parter. Med en trafikpolitik får man både fastlagt, hvad der er skolens ambitioner, og hvilke handlinger der skal gennemføres. Det sidste er meget vigtigt. En trafikpolitik er et godt redskab til at sikre, at der rent faktisk sker noget. 6 Sikker skoletrafik

7 Sikker skoletrafik 7

8 2. Trafikpolitikken giver børn og unge gode trafikvaner Trafikvaner gode som dårlige grundlægges tidligt. Trafikvaner grundlægges tidligt i barndommen. Og det er lettere at skabe gode, holdbare vaner hos børn end at ændre på dårlige vaner hos voksne. De voksne er vigtige rollemodeller for børnene. Problemet er, at de voksne i mange tilfælde ikke er bevidste om, hvor vigtigt det er, at de skal være gode rollemodeller for både egne og andres børn. En trafikpolitik baner vejen for gode trafikvaner i en hverdag med fornuftige, ansvarsbevidste rollemodeller. Dermed skabes en tidlig indsats med langsigtet virkning. En undersøgelse viser, at der på de skoler, der allerede har en trafikpolitik, er en langt større andel af forældre, der mener, at deres barns skole er med til at lære børnene gode trafikvaner, end der er på skoler uden en trafikpolitik. Jeg synes, det er en god idé med nogle fælles regler for, hvordan vi opfører os i trafikken. Fx er det oplagt, at vi som forældre husker cykelhjelmen, så vi er gode forbilleder for vores egne og andres børn. Pia Svenningsen, forælder i Hvidovre Kommune 8 Sikker skoletrafik

9 3. Trafikpolitikken styrker færdselsundervisningen på alle klassetrin Skolen spiller en vigtig rolle for skabelsen af fælles normer for de unge i trafikken. Færdselslære er et obligatorisk emne i skolen. Af Undervisningsministeriets Fælles Mål for Færdselslære fremgår det klart, hvad eleverne skal kunne efter 3., 6. og 9. klasse. På de fleste skoler fungerer færdselsundervisningen i de mindste klasser rigtig godt, men når det kommer til undervisningen i udskolingen, halter det. Både forældre og lærere er mere optagede af emner som vold, alkohol og stoffer, men statistikken viser, at det er trafikken, der dræber. I min trafikundervisning i klasse har vi mange gange talt om, at trafik ikke handler om at have ret, men om overlevelse! I 9. klasse har vi flere gange talt om, at alkohol og trafik er en meget farlig blanding. Besøget af en Live-ambassadør, der kom i kørestol og fortalte om sine alvorlige erfaringer med blandingen af alkohol og knallert, gjorde stort indtryk på eleverne. De har nu givet håndslag på at hjælpe hinanden hjem sikkert og trygt. Peter Johnsen, lærer på Herningsholmskolen I udskolingen skal forældre og skole arbejde sammen om at hjælpe de unge med at træffe de mest sikre valg i trafikken. Derfor er det oplagt, at klassen sammen diskuterer og skaber fælles holdninger til, hvordan man agerer i trafikken. Ikke mindst i de ældre klasser, hvor knallerter og alkohol bliver en del af hverdagen. Trafikpolitikken sætter rammerne for, hvordan lærerne griber færdselsundervisningen an, og hvilke emner der skal diskuteres på de forskellige klassetrin. Det fremgår også af trafikpolitikken, på hvilke klassetrin skolen er i dialog med forældrene om, hvordan de kan bidrage til sikker skoletrafik og gode vaner i trafikken. Sikker skoletrafik 9

10 10 Sikker skoletrafik

11 4. Trafikpolitikken sætter fokus på at forhindre ulykker blandt unge 4 Unge står over for de ti farligste år i trafikken, når de forlader 9. klasse. To gange hver uge må politiet banke på hos forældre for at fortælle, at deres søn eller datter er blevet dræbt i trafikken. Mange skoler har primært fokus på trafiksikkerhed for de yngre elever, men de triste ulykkestal viser, at der er behov for, at der arbejdes systematisk med trafiksikkerhed i de ældste klasser. Det handler om meget mere end at kende færdselsreglerne. Skolernes opgave er at præge elevernes holdninger til at færdes i trafikken. Medansvar for andre og forståelse af risici er afgørende for gode trafikvaner, der rækker langt ind i fremtiden. Det handler blandt andet om: Det er vigtigt med en færdselspræventiv indsats blandt børn og unge. Den bør starte allerede i skolen, så politiet undgår at skulle underrette forældrene om, at deres barn er kommet alvorligt til skade eller i værste fald er blevet dræbt i trafikken. Andreas Bryld Hansen, vicepolitiinspektør i Sydøstjylland Politi At de kan sige fra over for at køre med en kammerat, som har drukket. At de kan sige nej til et tilbud om at køre to på en knallert. At de kører med hjelm på både cykel og knallert. At de vælger at tage sele på i bilen. Trafikpolitikken sætter også rammerne for, hvordan forældrene inddrages i debatten, så der er opbakning og gode rollemodeller hele vejen rundt. Sikker skoletrafik 11

12 5 5. Trafikpolitikken gør arbejdet nemmere for færdselskontaktlæreren Trafikpolitikken præciserer opgaver og afklarer forventninger. Langt de fleste skoler har en færdselskontaktlærer, der koordinerer skolens trafiksikkerhedsindsatser. Det gælder opgaven med at motivere og inspirere skolens øvrige lærere til færdselsundervisningen og at være med til at sikre, at de evaluerende prøver gennemføres både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Det gælder kontakten til politiet og kontakten til Rådet for Sikker Trafik i forbindelse med større initiativer som fx skolestartskampagnen. Og så er der også opgaven med at udbrede kendskabet til skolens regler for afvikling af morgentrafikken. 78 % af de færdselskontaktlærere, der arbejder på skoler med en trafikpolitik, mener, at trafikpolitikken gør deres arbejde nemmere. Det er opgaver, der kan sluge tid, hvis ikke de er klart definerede. Med en trafikpolitik har færdselskontaktlæreren en klar beskrivelse af skolens forventninger til rollen samt timeforbruget. Samtidig er der en nedfældet politik at tage udgangspunkt i, når kollegerne skal motiveres til at undervise i færdselslære eller til at tage emnet op på et forældremøde. 12 Sikker skoletrafik

13 6. Trafikpolitikken skaber sundere børn 6 Sundhed handler også om at få flere børn og unge til at gå eller cykle. Trafikpolitik på skoler handler naturligvis om andet end cykel- og gåture, men det kan alligevel være relevant at koble sundhed og trafiksikkerhed. Begge dele handler om gode vaner. Det giver børn mere erfaring med at færdes i trafikken, hvis de cykler eller går i skole i starten med voksne, senere på egen hånd. Det er samtidig meget gavnligt for sundheden og indlæringsevnen, at børn og unge bevæger sig. For både børn og forældre kan utrygheden ved trafikken betyde, at man tager bilen. Det giver naturligvis flere biler, som så igen giver flere utrygge børn og forældre. Resultatet bliver, at færre børn transporterer sig selv og dermed ikke får den vigtige daglige motion. Med en trafikpolitik kan der skabes bedre vilkår for cyklister og fodgængere, så færre børn bliver kørt i skole, og flere får god motion. Samtidig giver trafikpolitikken mulighed for, at skolen kan profilere sig som en trafiksikker skole. Færdsel og sundhed hænger for mig sammen, når man fx ønsker at få flere børn til at cykle. Vi har bl.a. et problem med en smal sti, når 400 elever får fri fra skolen på samme tid. Her kan færdselskontaktlæreren være med til at brede færdselsreglerne ud. Jan Lohmann, Færdsels- og sundhedskontaktlærer, Alminde-Viuf Fælleskole Sikker skoletrafik 13

14 14 Sikker skoletrafik

15 7. Trafikpolitikken giver god dialog mellem forældre og skole At arbejde med trafikpolitik er en god anledning til at tale trafiksikkerhed med forældrene. Skoler med en trafikpolitik har bedre og mere kommunikation med forældrene om blandt andet holdninger til trafikken omkring skolen, og om hvordan man er gode rollemodeller for sine egne og andres børn. Trafiksikkerhed er ikke kun kommunens og skolens ansvar. Forældrene spiller en afgørende rolle for børn og unges trafikopdragelse. En trafikpolitik kan være med til at skabe klarhed over, hvad skolen gør for at være med til at opdrage fremtidens trafikanter, og hvad skolen forventer, at forældrene tager sig af. Det kan fx beskrives, at skolen afholder både gåprøven og cyklistprøven, men at det forventes, at forældrene øver ruten med børnene. Og at børnene i øvrigt møder op på lovlige cykler og med cykelhjelm. Trafikpolitikken kan også beskrive, at skolen bruger materialet Trafiktjekket på 9. klassetrin, og at det i den forbindelse forventes, at også forældrene diskuterer holdninger til trafikken med deres børn. Når skolerne arbejder med en trafikpolitik, er det en oplagt anledning til at inddrage og gå i dialog med forældrene om, hvordan man er en god rollemodel i trafikken. Hvordan man kan klæde sit barn på til at tage ansvar for sig selv og andre og færdes sikkert i trafikken, er vigtige emner at tage op. Sikker skoletrafik 15

16 8. Trafikpolitikken engagerer skolens ledelse, lærere, forældre og børn En god proces sikrer, at mange føler ansvar. Der er stort behov for at få skabt gode trafikvaner. De skabes lettest, hvis man som barn, ung og voksen er engageret i sagen og føler et medansvar for trafikken. En trafikpolitik har netop den styrke, at den kan samle skoleledelse, lærere, forældre og børn om et fælles engagement i sikker trafik. Det kræver naturligvis, at trafikpolitikken ikke skrives i en hurtig vending af nogle få personer. Trafikpolitikken er en anledning til at få mange involveret i sagen. Det handler om at få mange til at blande sig og sige, hvad der er vigtigt for dem, og hvor de selv vil bidrage. Derfor kan selve arbejdet med trafikpolitikken være lige så værdifuldt som den nedskrevne trafikpolitik. Med en trafikpolitik får man en unik mulighed for at engagere folk i et demokratisk projekt om sikker skoletrafik. I vores trafikundervisning lærte vi først og fremmest, at man skal passe på hinanden, og at man selvfølgelig skal overholde reglerne. I 9. klasse havde vi besøg af en Liveambassadør, der kom i kørestol og fortalte om sin ulykke. Han gjorde stort indtryk og fik os til at tænke lidt mere over farerne, så vi nu tager os mere af hinanden. Vi aftalte blandt andet, at vi skal sørge for, at alle kommer trygt hjem. Simone Rask Høy, elev i 9. A og elevrådsformand på Herningsholmskolen 16 Sikker skoletrafik

17 9. Trafikpolitikken giver en klar rollefordeling i trafiksikkerhedsarbejdet 9 Trafikpolitikken sikrer, at opgaver ikke falder mellem to stole. Der er mange parter, der spiller en vigtig rolle for at skabe sikker skoletrafik. Der er naturligvis forældrene, men der er også skolens leder, færdselskontaktlæreren, klasselæreren, pedellen, ledelsen i fritidsordningen og børnehaveklasselederen. Der er skolens bestyrelse og klassernes forældreråd. Der er kommunens skoleforvaltning og kommunens tekniske forvaltning, og der er politiet. Og så spiller børnene naturligvis også selv en rolle, ligesom elevrådet er vigtigt. Samarbejdet er meget nemmere på skoler, hvor der er engagement og opmærksomhed på færdselssikkerhed. Og hvor der er klarhed over, hvem der gør hvad på den måde kan en trafikpolitik være en god hjælp. Fin Iversen, politiassistent i Midt og Vestjylland Kort sagt er der mange, der kan bidrage, og derfor er der også en risiko for, at der er uklarhed om, hvem der gør hvad. Med en trafikpolitik bliver arbejdet nemmere. Skolelederen får et godt overblik, og færdselskontaktlæreren har en konkret politik at tage udgangspunkt i, når kollegerne skal motiveres til at undervise i færdsel. Forventningerne til politiets deltagelse bliver ligeledes klare. En undersøgelse viser, at politiet oftere spiller en aktiv rolle i skolernes færdselsundervisning på skoler med en trafikpolitik, end de gør på skoler uden en trafikpolitik. Det er alt andet lige nemmere for politiet at engagere sig i et velorganiseret arbejde. Med en trafikpolitik får man en klar rollefordeling og større sikkerhed for, at de nødvendige ting bliver gjort. Sikker skoletrafik 17

18 10. Trafikpolitikken styrker skolens og kommunens samarbejde om skoletrafik I trafiksikkerhedsnetværk kan skoler og kommune inspirere hinanden. Kommunerne vil gerne bakke skolerne op i deres arbejde med at skabe sikker skoletrafik, men er ofte i tvivl om, hvordan de bedst gør det. Arbejdet med trafikpolitikker er et konkret emne at mødes om. Ved at oprette et trafiksikkerhedsnetværk med repræsentanter fra alle skolerne og kommunens medarbejdere på trafik- og skoleområdet får den enkelte skole den nødvendige dialog med kommunen og med de øvrige skoler. Dialogen giver inspiration og motivation til at få trafikpolitikkerne til at leve, og den bakker færdselskontaktlærernes indsats op. Skolerne kan også være med til at inspirere kommunen til særlige initiativer og indsatser, der understøtter skolernes arbejde med sikker skoletrafik. Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler, at alle skoler laver en trafikpolitik, som er understøttet af kommunen. Indsats nr. 83 i færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan. Også på de dialogmøder i det Fælles Rådgivende Organ, som kommunalbestyrelsen er forpligtet til at holde med skolebestyrelserne to gange årligt, er trafikpolitik et oplagt emne at drøfte. Der findes mange måder at komme i gang på. Det vigtigste er, at der er en person eller en gruppe, der tager et initiativ og får sat arbejdet i gang. 18 Sikker skoletrafik

19 Sikker skoletrafik 19

20 Kom godt i gang med trafikpolitik Der er mange måder at komme i gang på. Der er små og store emner, billige og dyre initiativer. Og de dyre er ikke altid de eneste, der dur. Det vigtigste er at tage skridtet og gå i gang. Skolebestyrelsen som igangsætter Skolebestyrelsen kan sætte arbejdet i gang. Den har både kontakt til ledelsen, SFO, elever og forældre. Nedsæt en arbejdsgruppe Det kan være en hjælp at være flere om opgaven. En arbejdsgruppe med en repræsentant fra skolebestyrelsen, færdselskontaktlæreren, ledelsen og evt. elever, SFO og engagerede forældre er en god idé. Gruppen kan undersøge, hvad skolen allerede gør, og skrive det ned. Den kan følge processen på vej og sørge for, at der jævnligt bliver fulgt op på trafikpolitikken. Kontakt eventuelt kommunen. Den kan ligge inde med erfaringer fra andre skoler og kan tage initiativ til netværksmøder om trafikpolitik. 20 Sikker skoletrafik

21 Indhold i jeres trafikpolitik Trafikpolitikken er et levende dokument, som hele tiden kan uddybes og ændres. Selve trafikpolitikken kan være et større eller mindre dokument. Eller bare ti gode regler, der bliver fulgt. Temaer i en trafikpolitik Hvad enten det er parkeringsproblemer om morgenen, usikre skoleveje eller færdselsundervisningen, der er indgangen til en trafikpolitik, er det vigtigt at have fokus på samtlige fire temaer: På vej Hvordan vil I gerne have morgentrafikken afviklet? Eller hvordan skal børnene færdes, når de er på tur? Undervisning Bliver der undervist i færdsel gennem hele skoleforløbet også i udskolingen? Rollemodeller Hvordan vil I gerne have, at forældre og lærere opfører sig i trafikken i skolesammenhæng? Samarbejde Hvordan og hvor meget samarbejder I med forældre, SFO, SSP, kommunens forvaltninger og politiet? Sikker skoletrafik 21

22 Giv trafikpolitikken liv Få mere inspiration om de fire temaer på sikkertrafik.dk/trafikpolitik Det er godt at involvere forældre, elever og lærere i udarbejdelsen af trafikpolitikken. Så bliver alle synspunkter tilgodeset, og alle føler et ejerskab. Præsenter trafikpolitikken Når politikken er vedtaget, er det en god idé at skabe opmærksomhed omkring den. Det kan man gøre på mange forskellige måder. I kan fx: Uddele flyer med trafikpolitikken om morgenen Give børnene et brev med hjem til forældrene Lave en folder eller skrive et indlæg i skoleavisen Lægge trafikpolitikken på skolens hjemmeside Fortælle om trafikpolitikken på lærermøder, i klasserne og på forældremøder. Opfølgning Konkrete handlinger i løbet af året kan være med til at sikre, at alle husker på, at I har en trafikpolitik: I kan fx: Have en trafik-temauge eller trafikdag Få de større elever til at lave undersøgelser af trafikken omkring skolen, som I kan bruge i trafikpolitikken Undersøge om de mindre klasser vil oprette gå-busser, når de starter efter sommerferien Opfordre forældre til at aflevere deres børn på cykel eller gåben Have trafikpolitikken som punkt på skolebestyrelsesmøder og lærermøder. 22 Sikker skoletrafik

23 Seks faser til en trafikpolitik De seks faser er et værktøj, I kan bruge til at komme godt i gang med en trafikpolitik. Husk, at der på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside er et eksempel på en skabelon, I kan bruge. 1) Forberedelse I tager initiativ til at lave en trafikpolitik. I involverer de forskellige parter, og I aftaler, hvordan arbejdet skal organiseres. 2) Analyse og overblik I undersøger og vurderer, hvad der er gjort tidligere, hvad der fungerer godt og dårligt, og hvor der er udfordringer, trafikpolitikken skal tage hånd om. 3) Mål Det skal være en overskuelig opgave at gå i gang med en trafikpolitik. Derfor er det en god idé, at I sætter nogle mål både nogle overordnede mål, men også delmål i arbejdet med en trafikpolitik. 4) Prioritering og handleplan Man kan ikke tage fat på alting på én gang. Lav derfor en prioriteret liste over jeres ønsker samt udkast til en tidsplan. Ud fra det kan I notere, hvordan I vil forsøge at løse ét problem ad gangen. Måske kan I lave en høring, hvor alle interesserede kan diskutere prioriteringen. 5) Iværksættelse Nu skal I i gang med arbejdet. Det er vigtigt at få skrevet ned, hvem der skal gøre hvad hvornår, så der reelt også sker noget. Og så er det en god idé at skabe opmærksomhed omkring trafikpolitikken, når I har skrevet den. Sørg for, at alle får kendskab til den både forældre, lærere og elever. Send evt. også et eksemplar til kommunen. 6) Opfølgning Det er vigtigt, at I følger op på arbejdet med faste mellemrum. Evt. på et årligt møde. Sikker skoletrafik 23

24 Mere information om trafikpolitik på skoler Gratis tilbud Rådet for Sikker Trafik kommer gerne ud til landets kommuner og afholder fælles møde for skoler og kommunens medarbejdere på trafik- og skoleområdet. Her fortæller vi mere om, hvordan skoler og kommune sammen kan arbejde med trafikpolitik. Besøg og find mere information om trafikpolitik på skoler. Lersø Parkallé 111 Danmark Rådet for Sikker Trafik 2100 København Ø T Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden har indgået et ambitiøst samarbejde. Målet er at gøre børn og unge til bedre og mere sikre trafikanter ved hjælp af undervisning, træning, information og kampagner. Sammen om sikker trafik

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde

Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Trafikpolitik på skoler 10 gode grunde Side 1 10 gode grunde til at lave trafikpolitik på landets skoler Et godt værktøj for skoler og kommuner. I denne pjece giver vi 10 gode grunde til, hvorfor en trafikpolitik

Læs mere

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik

Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Nørrebro Park Skoles Trafikpolitik Indhold: 1. Forord hvorfor har Nørrebro Park Skole en trafikpolitik og hvad vil vi med den 2. På vej til og fra skole hvordan skaber vi en sikker trafikvej for eleverne

Læs mere

Page 1 of 1. Johnny Kjær. Skolebestyrelsesmøde torsdag den 7. april 2011 kl Afholdes på nr. 16, 1.sal Dagsorden:

Page 1 of 1. Johnny Kjær. Skolebestyrelsesmøde torsdag den 7. april 2011 kl Afholdes på nr. 16, 1.sal Dagsorden: Page 1 of 1 Johnny Kjær Fra: Johnny Kjær Sendt: 1. april 2011 15:09 Til: alexander lehmann; annette bech nielsen; carsten flensburg; Claus Korslund (ck.hvs@ci.kk.dk); Henrik Helsgaun; ib pedersen; 'Kontaktlærer';

Læs mere

Jelling. Oktober-november 2013

Jelling. Oktober-november 2013 Jelling Oktober-november 2013 Program Dag 1 Onsdag den 30. oktober Hvorfor undervise i færdsel? Børn og unge i trafikken -hvad skal de lære? Materialer til undervisningen Dag 2 Onsdag den 6. november qplanlægge

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Mål for trafikpolitikken

Mål for trafikpolitikken Side 1 af 6 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene omkring Rødding Skole ved: at så mange børn som muligt cykler eller går til skole, så vi

Læs mere

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik

Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Østskolen, Afd. Rollo trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og personale kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Østkolen,

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik for Højby Friskole

Trafikpolitik for Højby Friskole Trafikpolitik for Højby Friskole Undervisning Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. De skal kende til de relevante færdselsregler

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen

Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen 1 Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen Kære forældre Haldum-Hinnerup Skolen har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig gøre skolens elever til

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at en trafikpolitik indeholder emnerne:

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at en trafikpolitik indeholder emnerne: Trafikpolitik Trafikpolitik anbefaler, at en trafikpolitik indeholder emnerne: På vej Undervisning Rollemodeller Samarbejde. Skolens trafikpolitik skal være: klar og enkel forankret i ledelsen, blandt

Læs mere

Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen

Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Skolen Trafikpolitik for Haldum-Hinnerup Denne trafikpolitik er udarbejdet af Haldum-Hinnerup skolen i samarbejde med Trafik & Veje, Favrskov Kommune. Baggrunden for udarbejdelsen af politikken er et ønske om

Læs mere

Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler

Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler Skolernes trafikpolitik i Rudersdal Kommune Planlægning, proces og pressede skoler 30. Oktober 2014 Helle Riis Henriksen - cykelkoordinator Teknik og Miljø, vejafdeling Baggrund for proces med skolernes

Læs mere

Trafikpolitik for Marienhoffskolen

Trafikpolitik for Marienhoffskolen Trafikpolitik for Marienhoffskolen MARIENHOFFSKOLEN Marienhoffvej 11 8550 Ryomgård Tlf.: 87 53 5830 info@marienhoffskolen.dk www.marienhoffskolen.dk Forord På Marienhoffskolen er dit barns sikkerhed det

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole

Forældrefolder. Trafikpolitik 2014. Hadbjerg Skole Forældrefolder Trafikpolitik 2014 Hadbjerg Skole Trafikpolitik for Hadbjerg Skole Kære forældre Hadbjerg Skole har udarbejdet en trafikpolitik ud fra et ønske om at skabe sikre og trygge skoleveje og samtidig

Læs mere

Sønderlandsskolens trafikpolitik

Sønderlandsskolens trafikpolitik Sønderlandsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre, lærere og pædagoger kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen 2 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS

Læs mere

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole

Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Trafikpolitik Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Sebber Landsbyordning, Regnbuen og Sebber Skole Gl. Skolevej 1 A+B Tlf. 98 35 54 62 www.sebberskole.dk 9240 Nibe sebberskole@aalborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik Trafikpolitik Hedelyskolen 1 Indholdsfortegnelse HEDELYSKOLEN 1. Forord 2. Den trafiksikre skolevej 3. Skolens trafikpolitik 4. Trafikafvikling i og omkring skolen 5. Undervisning 6. Voksne som rollemodeller

Læs mere

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik

Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Bylderup-Bov Kristne Friskoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik. på Frederiksborg Byskole

Trafikpolitik. på Frederiksborg Byskole Trafikpolitik på Frederiksborg Byskole Trafikpolitik Frederiksborg Byskole ønsker, at skolens elever kan færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen arbejder for, at alle elever er selvtransporterende til

Læs mere

Solsikkens trafikpolitik

Solsikkens trafikpolitik Solsikkens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Solbjergskolens Trafikpolitik

Solbjergskolens Trafikpolitik Solbjergskolens Trafikpolitik Forord Trafikpolitikken opstiller mål for både færdselsundervisning og sikker skolevej på Solbjergskolen. Trafikpolitikken omhandler retningslinjer og forudsætninger for,

Læs mere

Trafik politik for Børnegården

Trafik politik for Børnegården Trafik politik for Børnegården Formål Trafikpolitikken sætter fokus på, at alle har et ansvar for, at trafikken bliver afviklet sikkert og trygt. I trafikpolitikken er alle relevante parter blevet inddraget.

Læs mere

Aktiv transport. Dialogbaseret forældremøde. Til læreren

Aktiv transport. Dialogbaseret forældremøde. Til læreren Aktiv transport Dialogbaseret forældremøde Til læreren 1 Indholdsfortegnelse Aktiv transport til forældremøde i udvalgte klasser... 3 Aktiv transport... 4 Introduktion til emnet aktiv transport til forældremødet...

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

KARUP SKOLES TRAFIKPOLITIK

KARUP SKOLES TRAFIKPOLITIK KARUP SKOLES TRAFIKPOLITIK Karup Skoles holdning Det er et fælles ansvar mellem skole og hjem, at børnene lærer at færdes sikkert i trafikken. Vores betragtninger på denne fælles opgave er beskrevet i

Læs mere

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik

Trafikpolitik Hedelyskolen. Hedelyskolens trafikpolitik Trafikpolitik Hedelyskolen 1 Indholdsfortegnelse HEDELYSKOLEN 1. Forord 2. Den trafiksikre skolevej 3. Skolens trafikpolitik 4. Trafikafvikling i og omkring skolen 5. Undervisning 6. Voksne som rollemodeller

Læs mere

Skoleundersøgelse. Rådet for Sikker Trafik. Spørgeskemaundersøgelse gennemført september2009 0Capacent. Capacent

Skoleundersøgelse. Rådet for Sikker Trafik. Spørgeskemaundersøgelse gennemført september2009 0Capacent. Capacent Skoleundersøgelse Rådet for Sikker Trafik Spørgeskemaundersøgelse gennemført september2009 0Capacent Undersøgelsens formål Undersøgelsens formål var at undersøge Hvordan det går med færdselsundervisningen

Læs mere

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Sammen mod mobning Indledning Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter trivselserklæringen.

Læs mere

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold:

Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: Trafikpolitik for Ødsted Skole Indhold: På vej Undervisning Rollemodeller Samarbejde Husk hjelmen På vej Selvtransporterende børn Træning giver rutine og overblik, og er den bedste vej til sikre trafikanter.

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

TRAFIKPOLITIK PILEGÅRDSSKOLEN

TRAFIKPOLITIK PILEGÅRDSSKOLEN TRAFIKPOLITIK PILEGÅRDSSKOLEN TIL OG FRA SKOLEN Det er vigtigt at minimere trafikken fra kl. 7.45 8.05. Det giver mindre kaos og mere tryghed for alle. Forældre opfordres til at lære børnene at cykle eller

Læs mere

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik.

Trafikpolitik for. Rådet for Sikker Trafik har erfaring med, at trafikpolitik på skolerne er et godt værktøj til at skabe mere sikker trafik. Trafikpolitik for Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, det kræver en målrettet indsats fra dem der benytter skolen. Rådet for Sikker

Læs mere

Trafikpolitik Herstedøster Skole

Trafikpolitik Herstedøster Skole Trafikpolitik Herstedøster Skole Trafikpolitik Hvorfor? Derfor! På Herstedøster Skole vil vi meget gerne være med til at gøre noget for at skabe mere sikker trafik for vores børn og unge, men det kræver

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Vores vej til en sikker skoletrafik Dyssegårdsskolen Trafikpolitik

Vores vej til en sikker skoletrafik Dyssegårdsskolen Trafikpolitik Vores vej til en sikker skoletrafik Dyssegårdsskolen Trafikpolitik Introduktion Dyssegårdsskolens trafikpolitik sætter rammerne for, hvordan vi afvikler trafikken omkring skolen bedst muligt og sikrer

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Trafikpolitik for Firkløverskolen Give

Trafikpolitik for Firkløverskolen Give Trafikpolitik for Firkløverskolen Give Indhold: På vej - skolevejen, afsætning, cykling, ekskursioner Undervisning - færdselskontaktpersonens rolle, materialer til brug i undervisningen Rollemodeller -

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig

Emne. Handling Tidsfrist Ansvarlig Ødis Skoles trafikpolitik Vi ønsker at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. På vej til skole Mindre morgenmylder

Læs mere

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018

Trafiksikre Skoleveje. Handlingsplan for 2014-2018 Trafiksikre Skoleveje Handlingsplan for 2014-2018 Forslag til forelæggelse for Miljø- og Planudvalget den 4.11.2013 Forslag til forelæggelse på Børne- og Undervisningsudvalget den 7.11.2013 FORORD Vision

Læs mere

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik

Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Østskolen afd. Hylleholt trafikpolitik Det er Østskolen, afd. Hylleholts ambition at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og medarbejdere kan færdes sikkert omkring skolen i og

Læs mere

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever.

Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. Tillykke! I er nu tæt på at have en trafikpolitik. Og skabe sikre rammer for skolens elever. På de næste sider finder du et eksempel på en trafikpolitik, der rummer alle de punkter, som Rådet for Sikker

Læs mere

Ad 3 Skolebestyrelsen tilslutter sig Forvaltningens forslag. Høringssvar udarbejdet. Se bilag nederst på referatet.

Ad 3 Skolebestyrelsen tilslutter sig Forvaltningens forslag. Høringssvar udarbejdet. Se bilag nederst på referatet. REFERAT AF SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 07.09.04, kl. 18.30 22.00 09-09-2005 Telefon direkte: 43 90 67 66 Tal med: KB/ij Journalnr.: 17.01.01/Skolebestyrelse070904 DAGSORDEN: 0. Spørgetid 1. Godkendelse

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 3 Skolevejsanalyse 4 Skolens trafikpolitik 5 På vej 6 Undervisning 10 Rollemodel 14 Samarbejde 16 Forord I henhold

Læs mere

Trafikpolitik Fjordskolen

Trafikpolitik Fjordskolen Trafikpolitik Fjordskolen Fjordskolen Fjordvej 46 (0-5. klasse) Thorsensvej 11 (6-10. klasse) 4800 Nykøbing F. www. fjordskolen-guldborgsund.dk Indholdsfortegnelse Fjordskolen Side Forord... 3... 4 På

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

Hylleholt Skoles Trafikpolitik

Hylleholt Skoles Trafikpolitik Hylleholt Skoles Trafikpolitik Det er Hylleholt Skole ambition, at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Trafikpolitik Udarbejdet af Mørdrupskolens skolebestyrelse December 2011 Helsingør Kommune

Trafikpolitik Udarbejdet af Mørdrupskolens skolebestyrelse December 2011 Helsingør Kommune Trafikpolitik Udarbejdet af Mørdrupskolens skolebestyrelse December 2011 Helsingør Kommune Mørdrupskolen Rugmarken 1 3060 Espergærde ptj37@helsingor.dk www.helsingor.moerdrupskolen.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FREDENSBORG SKOLES TRAFIKPOLITIK

FREDENSBORG SKOLES TRAFIKPOLITIK FREDENSBORG SKOLES TRAFIKPOLITIK Indhold: TRAFIKPOLITIK 3 FORMÅL 3 TRAFIKFORHOLD OMKRING SKOLENS MATRIKLER 3 FÆRDSELSKOORDINATOR 7 FÆRDSEL I SKOLETIDEN 7 FÆRDSELSUNDERVISNING 8 SAMARBEJDE 8 Trafikpolitik

Læs mere

Vejrup skoles trafikpolitik

Vejrup skoles trafikpolitik Vejrup skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Christianshavns skoles trafikpolitik

Christianshavns skoles trafikpolitik Christianshavns skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere

Læs mere

f f: fcykelpolitikken2012-20

f f: fcykelpolitikken2012-20 -20 f f: fcykelpolitikken2012-20 Forord Cykling er ikke alene godt set ud fra økonomiske og sundheds- og miljøperspektiver. Cykling er en ideel transportform, som medfører uafhængighed for den enkelte

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Skolens trafikpolitik.. 6 På vej.. 7 Undervisning. 11 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17 3 Forord

Læs mere

Nordstjerneskolens trafikpolitik

Nordstjerneskolens trafikpolitik Nordstjerneskolens trafikpolitik Her på skolen vil vi gerne være med til at gøre noget for at skabe sikker trafik for vores børn og unge, men det kræver en målrettet indsats fra såvel forældre som fra

Læs mere

Trafikpolitik Filipskolen

Trafikpolitik Filipskolen Trafikpolitik Filipskolen Indholdsfortegnelse Filipskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13 Samarbejde... 15 3 Forord

Læs mere

Sorgenfriskolens trafikpolitik

Sorgenfriskolens trafikpolitik Sorgenfriskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Målet er at indsatsen

Læs mere

Trafikpolitik Vadum Skole

Trafikpolitik Vadum Skole Trafikpolitik Vadum Skole Indholdsfortegnelse Vadum Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Samarbejde 16 3 Forord I

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN - UGLEGÅRDSSKOLEN

SKOLEBESTYRELSEN - UGLEGÅRDSSKOLEN Trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og ansatte kan færdes sikkert omkring skolen i og omkring skole/klubtiden, samt at understøtte at eleverne

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Der er sket en ulykke Lærervejledning

Der er sket en ulykke Lærervejledning Der er sket en ulykke Lærervejledning www.faerdselssikkerhed.dk Indhold Tanker bag materialet s. 3 Trafikken ind i klassen Læsning af stor bog lille bog Om formbogen Om forældrebrev Aktiviteter s. 5 Min

Læs mere

Uglegårdsskolens trafikpolitik

Uglegårdsskolens trafikpolitik Uglegårdsskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Trafikpolitik for. Ludwig Andresen Schule. November 2011

Trafikpolitik for. Ludwig Andresen Schule. November 2011 Trafikpolitik for Ludwig Andresen Schule November 2011 Formål: Ludwig Andresen Schule har som mål af øge trafiksikkerheden på og omkring skolen for såvel børn som voksne. Ansvar for skolens færdselsundervisning

Læs mere

Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR

Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR Skolens naturfaglige profil Fra fragmenteret indsats Ingen bevidst profil/strategi Den naturfaglige profil skifter fra

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik for Korsholm Skole og Korsholm Børnehave

Trafikpolitik for Korsholm Skole og Korsholm Børnehave Trafikpolitik for Korsholm Skole og Korsholm Børnehave Denne trafikpolitik er udarbejdet af Korsholm Skole og Korsholm Børnehave i samarbejde med Trafik & Veje, Favrskov Kommune. Baggrunden for udarbejdelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vildbjerg Skole. Side. Forord...1 Skolens trafikpolitik...2 På vej...3 Undervisning...6 Rollemodeller...10 Samarbejde...

Indholdsfortegnelse. Vildbjerg Skole. Side. Forord...1 Skolens trafikpolitik...2 På vej...3 Undervisning...6 Rollemodeller...10 Samarbejde... Indholdsfortegnelse Vildbjerg Skole Side Forord......2 På vej...3 Undervisning...6 Rollemodeller...0 Samarbejde...2 Forord Undersøgelser viser, at det i høj grad er den enkelte trafikants adfærd, der bestemmer

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Krogårdskolens trafikpolitik

Krogårdskolens trafikpolitik Krogårdskolens trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Frørup September 2015

Frørup September 2015 Smørhullet Skolen Mandag 31 Kampagne: Alle børn cykler 7.45-8.00: uddeling af flyers 8.00: indvielse af cykelbane Tirsdag 1 17.00-18.30: 3F forældremøde Onsdag 2 8.00-15.00: 4F ud i det blå Torsdag 3 Fredag

Læs mere

Trafikpolitik for Herskind skole & børnehus

Trafikpolitik for Herskind skole & børnehus Trafikpolitik for Herskind skole & børnehus Forord Herskind skole & børnehus vil gerne være med til at skabe sikker trafik for vores børn og unge. Det kræver en målrettet indsats fra såvel skoleledelse,

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012:

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012: SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET 2011/2012: 1. Udmøntning af besparelserne for budget 2013. 2. Hedelyskolens nye SPE dækkende årene 2012-2015. 3. Elevrådene. 4. Hedelyskolens trafiksituation.

Læs mere

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk

Svinninge Skole og SFO Hovedgaden 76 F. 4520 Svinninge Tlf. 7236 7690 E-mail: svinningeskole@holb.dk Trafikpolitik ved Svinninge skole Svinninge skole vil arbejde for, at alle elever får gode forudsætninger og muligheder for at færdes sikkert i trafikken, hvorfor skolen aktivt arbejder for, at alle elever

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

Formålet med skoles trafikpolitik er:

Formålet med skoles trafikpolitik er: Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden samt på længere sigt bidrage til en sikrere færdselskultur,

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

Er dette sandheden eller er det synsninger :

Er dette sandheden eller er det synsninger : Gode ideer og tips fra vores tema aften: Ved du hvad bordstemmer er? Det er en snakke stemme som vi bruger når vi sidder ved bordene. Er dette sandheden eller er det synsninger : Man kan ikke spise selv,

Læs mere

Trafikpolitik Svenstrup Skole

Trafikpolitik Svenstrup Skole Trafikpolitik Svenstrup Skole Indholdsfortegnelse Svenstrup Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere