Netværk for blinde og svagsynede tilknyttet Synscentralen i Vordingborg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværk for blinde og svagsynede tilknyttet Synscentralen i Vordingborg."

Transkript

1 Netværksforum Netværk for blinde og svagsynede tilknyttet Synscentralen i Vordingborg. 1

2 Synscentralen i Vordingborg etablerede i 2011 og 2012 et projekt med støtte fra Trygfonden med henblik på at screene gruppen af blinde og svagsynede borgere i Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommune. Formålet var at skaffe overblik over målgruppens tilknytning til arbejdsmarkedet samt undersøge mulighederne for en forstærket indsats med hensyn til at hjælpe arbejdssøgende blinde og svagsynede i deres jagt på et arbejde. Synscentralens screening af forsørgelsesgrundlaget for gruppen af blinde og svagsynede i aldersgruppen (antal: 466) viser at: 5,6 % af gruppen har arbejde på almindelige vilkår 4,5 % har fleksjob 1,0 % er jobsøgende 5,0 % er i skole/uddannelse 0,4 % modtager kontanthjælp 83,5 % modtager pension Som opfølgning på screeningen af gruppen har den målrettede indsats i væsentlig grad medført, at antallet af arbejdssøgende er faldet fra 23 personer i februar 2012 til 5 personer i november Det er ofte en sej kamp for synshandicappede at få og bevare fodfæste på arbejdsmarkedet og forbundet med store personlige udfordringer. Screeningen af de 466 blinde og svagsynede personer afslørede en række forhold, hvor netværk med ligesindede/ligestillede vil kunne give deltagerne personligt overskud til at tage kampen op for at få arbejde eller modvirke, man bliver ekskluderet fra arbejdsmarkedet og bidrage til at bryde isolation. Som en videreudvikling af arbejdsmarkedsindsatsen, har Synscentralen i 2013 derfor etableret projekt Netværksforum. Blinde og svagsynede er forskellige ligesom alle andre mennesker. Ligeledes er måderne at håndtere sine synstab på forskellige. At lære nyttige håndteringer og holdninger af hinanden giver bedre styrke til at møde mange af livets udfordringer i en verden lavet af seende for seende. Netværkenes grundlæggende idé er at opkvalificere til øget styrke og mestring. Netværk kan inddrage professionelle, der kan bistå med ideer og forslag til, hvad der kan hjælpe de enkelte deltagere. Netværk kan etableres med Synscentralens hjælp, men skal på sigt være selvkørende. 2

3 Metode Udvælgelse til projektet: Blinde og svagsynede i den erhvervsaktive alder, som ikke er under uddannelse, har multible funktionsnedsættelser eller er udviklingshæmmet. Screeningen resulterede i 3 grupper: 59 personer, der ikke modtager pension. 57 førtidspensionister med et synstab bedre end grænsen for optagelse i Dansk Blindesamfund. 55 førtidspensionister med et synstab til optagelse i Dansk Blindesamfund. Opstart med en lille repræsentativ gruppe, Pionergruppen, som igangsætter med formulering af projektets struktur og indhold. Møder for hver af de 3 grupper.temadage for alle Målet er, at interessenetværk etableres i 2014 som selvkørende og åbne for nye deltagere. Formel organisering med 3 tovholdere hvoraf den ene har formandsstatus. Rapporten tilstræber en høj detaljeringsgrad i referater af hensyn til deltagere, som ikke kunne deltage i visse arrangementer samt af hensyn til potentielle nye deltagere og andre interesserede brugere af Synscentralen. Projektleder: Peter Lebech, cv: feb lærer ved Refsnæsskolen, 1975 synskonsulent i Storstrøms amt, 1982 etablerede Synscentralen og var forstander til pension i Indholdsfortegnelse Side 4 Første møde i Pionergruppen den 14. september Andet møde i Pionergruppen - Psykologisk sikkerhed den 26. oktober Møde for gruppen, der ikke modtager pension den 18. januar Konference På arbejde med nedsat syn den 8. marts Møde for svagsynsgruppen den 26. marts Møde for gruppen med synstab til optagelse i Dansk Blindesamfund den 23. april Tovholdermøde med beslutning om det videre forløb med udgangspunkt i resume af tidligere møder den 26. maj Temadag om tilgængelighed den 30. august Besøg på IKT messen, Nyborg Strand den 3. september Temadag om tilbagevenden til arbejdsmarkedet fra førtidspension den 10. september Temadag om aktivitet med kropsbevidsthed den 16. september Bilag: TRYGfonden: Ansøgning og bevilling og regnskab 58 Regnskab og evaluering 59 Fremtiden. 3

4 Inviterede til 1. møde vedr. netværksdannelse. 14 personer indbydes (Pionergruppen). 11 personer deltog. 3 personer havde ikke mulighed for at deltage på det valgte tidspunkt. Oplæg (som beskrevet). (PL). Kort gennemgang af tilbud: Landsdækkende (PL), Synscentralen (VJ), Dansk Blindesamfund (AFM). Oplæg til drøftelse i 2 grupper. (PL). Stikord til inspiration. Fundamentale færdigheder: Mobilitetsmæssige og tekniske udfordringer. Hvorledes klarer du sådanne udfordringer? Kommunikation: Læse, skrive og følge med i den daglige informationsstrøm. Hvorledes klarer du sådanne udfordringer? Beskæftigelse: Udfordringer på job eller i hobby. Gode ideer? Psykologisk sikkerhed: Hvornår taber du virkelighedskontakt med omgivelserne? Hvorledes klarer du sådanne udfordringer? Uafhængighed og selvagtelse: Hvad betyder det? Referat Gruppe 1, mændene og gruppeleder Anders Mortensen, Synscentralen. Tilgængelighedsproblemer kan afholde én fra at færdes og deltage i aktiviteter, som ellers kunne have interesse. Jobmæssige udfordringer, befordringsproblemer og behov for hjælpemidler. Udbredt modvilje mod at vise sit synshandicap konkret i form af stok eller mærker; men også i relationer og sammenhænge uden for hjemmet. 4

5 Gruppen fremsætter følgende konkrete forslag: - fælles mailliste - facitliste vedr. lovmæssige muligheder, herunder personlig assistance. - hjælpemiddeltema: Tips og Tricks. - APP`s gennemgang og anbefalinger - fælles motionsture - focus på auditive læsningsteknikker Godt arrangement, nyttigt at udveksle erfaringer. Gruppe 2, kvinderne og Vivi Juul, Synscentralen. I gruppen fremkom udsagn om episoder/situationer/problemer som opleves træls alene eller måske også fordi man ikke ser så godt. Gruppedrøftelse: Identitet og Isolation: - Det er vanskeligt ikke at kunne se eller at se med nedsat syn og man bruger meget energi på udføre dagligdags opgaver, ligesom man bruger megen energi på at udføre et arbejde. En udtalelse som: at det kneb med overskud fra kolleger i forbindelse med en øget sårbarhed/hudløshed efter tab af forældre. Det opleves, at udviklingen i samfundet går i retning af mindre overskud i al almindelighed, og at man måske rammes hårdere som blind/svagsynet. Synlighed: Ønske om offentlige instansers kendskab til handicaps og regler gældende for handicappede.. Hårdt at ha et handicap. Man skal stå fast. Tilgængelighed: En deltager har fået en bøde på kr. 750,- fordi hun ikke havde benyttet rejsekort. Fakta er, at det havde vedkommende, men kunne af gode grunde ikke se, at det var gjort. Havde også hørt, at der havde lydt et klik, men tilsyneladende virkede standeren ikke. Kan være vanskeligt at skelne trappetrin. Trapper! Ved ikke om de går op eller ned. 5

6 Helbred/fysik: Spændinger i ryg og nakke, - skyldes ofte at man spænder i kroppen som led i beskyttelse af sin krop, - når man ikke ved præcis, hvor man går eller hvad struktur underlaget har. Befordring: Bor man langt ude på landet kan det være vanskeligt eller umuligt at benytte offentlig befordring. Både i forbindelse med almindelige indkøb og i forbindelse med befordring til og fra arbejdsplads. Endvidere kan kontrol af busnummer og togrute give anledning til usikkerhed. DSB: På de input, der nævnes, kan man få det indtryk at der findes mange forskellige regler vedrørende befordring af blinde og svagsynede. Ønske: Besøg af en medarbejder fra DSB, som kunne informere om befordringsregler for handicappede. Opsamling og beslutninger Alle i denne pionergruppe finder netværk nyttigt. Uden tvivl er målgruppen omfattende blandt de af Synscentralen kendte 466 blinde og svagsynede personer. Der var imidlertid enighed om, at pionergruppen i første omgang igen samles. Her vil oplæg til sådanne tiltag blive drøftet. Samtidig vil et eller to af de fremførte emner kunne sættes på dagsorden. Der udveksles mailadresser. Dette giver alle mulighed for at kommunikere indbyrdes: Planlægning af næste møde vil blive foretaget af deltager RH og fra Synscentralen Vivi Juul, Anders Mortensen og Peter Lebech. Næste møde aftales til lørdag den 26. oktober

7 2. møde i Netværksforum: Psykologisk sikkerhed. 26. oktober 2014 Deltagere i denne pionergruppe: Samme som ved 1. møde med følgende afvigelse: Afbud fra K. P. og P. T. Nye i gruppen: S P, K B og C J. I gruppen er helt blinde samt svagsynede i forskellige grader fortsat repræsenterede. Endvidere såvel mænd som kvinder, alle i den erhvervsaktive alder, ligesom også førtidspensionister, jobsøgende og personer i job er repræsenteret. Fra Synscentralen medvirker: Vivi Juul, Anders Mortensen og Peter Lebech. Ved 1. møde den 14. september besluttede den indbudte gruppe at mødes igen den 26. oktober med henblik på at behandle udvalgte emner, som blev fremført på mødet som meget væsentlige. Der henvises til referat fra dette møde. Blandt emnerne blev det besluttet at denne gruppe skulle mødes igen og arbejde videre med følgende fra 1. møde: Oplæg: Psykologisk sikkerhed: Hvornår taber du virkelighedskontakt med omgivelserne? Hvorledes klarer du sådanne udfordringer? Gruppens oplevelse: Det er vanskeligt ikke at kunne se eller at se med nedsat syn, og man bruger meget energi på at udføre dagligdags opgaver, ligesom man bruger megen energi på at udføre et arbejde. Det kniber ofte med overskud fra kolleger, og det opleves, at udviklingen i samfundet går i retning af mindre overskud i al almindelighed, og at man måske rammes hårdere som blind/svagsynet. Problemerne blev bl.a. beskrevet ved, at der er en udbredt modvilje mod at vise sit synshandicap konkret i form af stok eller mærker; men også i relationer og sammenhænge uden for hjemme. Mødet den 26. oktober: 1: Psykolog, cand. psych. aut. Maria Krøl fra Instituttet for Blinde og svagsynede talte om det væsentlige omkring, hvordan man håndterer formidlingen af eget synshandicap. 2: S P og C J, begge deltagere og begge blinde, talte om egne erfaringer. 3: De videre initiativer i Netværksforum. 7

8 1: Maria Krøl fandt det væsentligt, at man bliver bevidst om, hvorledes man formidler sit synshandicap. Der er ikke en rigtig løsning for alle, snarere er der fordele og ulemper ved forskellige udmeldinger alt efter situationen. Der er forskel på, om det er en formidling på arbejdspladsen, i private sammenhænge eller personer, man har tæt på. Fx er nogle arbejdspladser mere rummelige end andre. Det er et livslangt dilemma omkring, hvem man fortæller hvad, og hvordan man gør det mest konstruktivt for sig selv på lang sigt. Både så man får hjælp og støtte fra omgivelserne, men også selvstændighed. Børn er åbne og nysgerrige, og i de tidlige år gør det ikke noget at være anderledes, men omkring 6. klasse opstår udfordringen med, at det er vigtigt at være som andre og passe ind. For at blive en del af det sociale fællesskab, opstår der ofte bestræbelser på at skjule handicappet. Det kan umiddelbart virke som den bedste løsning, men for mange viser det sig på lang sigt at være uhensigtsmæssigt. Uanset om man siger noget eller ej, så er synshandicappet en realitet. Når kommunikationen udebliver, så ved de seende ikke, hvordan de skal håndtere det. Ligesom det er vanskeligt for den synshandicappede at finde ud af, hvorledes der skal ageres, er det tilsvarende svært for den seende. Udover at håndtere sit synshandicap står man med en ekstra udfordring om at fortælle om synshandicappet til de seende i sine omgivelserne, så de lærer at forstå og give hjælp/plads efter dit behov. BH: Man skal rumme andres usikkerhed, mens man også skal rumme sin egen. Træls med afhængighedsgæld. Maria Krøl: Hjernen vil gerne have en automatiseret reaktion. Derfor foreslår hjernen først den genkendelige og kortsigtede løsning, selv om det i den givne situation måske ikke er det bedste. Derfor er det vigtigt at tænke over sin egen strategi og justere sin autopilot. Langsigtede løsninger kræver mere, eksempelvis ved en jobsamtale, så der ikke opstår den lille bebrejdelse: Hvorfor har han ikke sagt det før? CJ: Man vil gerne starte med at præsentere sine stærke sider. Det er surt altid at starte med at fortælle om sine svage sider. KB: Nogle øjensygdomme er tydelige, eksempelvis nystagmus. Andre øjensygdomme kan ikke ses. AM: Jo oftere, det nævnes, jo lettere bliver det: Autopilot. Nyttigt at mærke efter med sig selv. Det gjorde alle, og vi takkede Maria Krøl for sit indlæg. 8

9 2: CJ, 42 år, stærkt svagsynet (5/60) som barn, i dag blind. Har job og er ansat med flexvilkår. CJ betegner sig selv som verdensmester i at skjule og snyde i 35 år. Det var dobbeltarbejde, dels at klare sig med det nedsatte syn, dels at skjule det. Og ofte lykkedes det galt: Som da han kørte for langt i bussen, fordi solen stod på, så han ikke med sin lille synsrest kunne se kendemærkerne. Og som da han i skolen satte sig ind på sin plads, og først opdagede, det var et forkert klasseværelse, da en helt anden lærer kom ind til undervisning. Og som da han en sen aften måtte træde af på naturens veje og en patruljevogn ville notere en bøde for uretmæssig vandladning. Den sammenklappede stok sad i brystlommen. For første gang kom stokken frem, og da politiet så den og blev klar over situationen, slap han for bøden. Og måtte så efterfølgende benytte stokken, så politiet kunne se, at den var god nok. Først da blindheden nærmede sig, kom erkendelsen af svagsynethed. Set i bakspejlet kunne CJ som ung have ønsket sig en mentor, en ligestillet. Det sociale fællesskab på Synscentralen med rejserne kunne have været dyrket yderligere. Det var i hvert fald tåbeligt ikke at have haft større åbenhed om synstabet, herunder at anvende stokken. AM føjede til, at han som blindfødt og elev på Refsnæsskolen ikke havde haft samme problemer. Blind eller svagsynet er 2 helt forskellige verdener. SP, 45 år, for 13 år siden skred synet gradvist, i dag blind. Er førtidspensionist. På en vagt som sygeplejerske konstaterede SP for 13 år siden, at hun ikke kunne aflæse nogle blodprøver. Så fulgte et forløb med inddragelse af læge og Instituttet for Blinde og Svagsynede samt Synscentralen. Følte isolation, vanskeligt af aflæse mimik og kontakt Et halvt år efter optagelse 10 måneder på Instituttet. Tilbage til Næstved. Følte sig beskuet, og kæmpede med at erstatte et pleasergen med: Jeg har lov at være her. Efter 3 år fik hun førerhund, og denne synlighed at blindheden medførte, at hun kunne gå uden folk standsede og ville hjælpe. Påtrængende ledsagerhjælp må iblandt tåles, andre gange kan hjælp være ønsket. AM: Nu og da må vi tage det, som det kommere. 9

10 SP havde sine forældre med på Instituttet, så de kunne lære korrekt ledsagerteknik.det var dengang en stor hjælp. SP er i dag gift og har en lille datter. I ægteskabet var det aftalt, at blindheden intet betød. Senere snigede der sig situationer ind, som viste, at dette var forkert. F. eks. stod SP i en salgsbod, hvor køberen ikke kunne vide, at SP er blind. Det kan bestemt ikke ses. Da SP efterfølgende fik en badges på jakken, blev meget lettere. Såvel for SP og potentielle kunder. Synligheden om handicappet er en vigtig sag. Hver på sin måde bidrog SP og CJ med en flot afrunding af dette emne, som er en livslang udfordring for alle synshandicappede i den seendes verden. Ligesom Maria Krøl modtog også SP og CL klapsalver sammen med 2 flasker super god frikadellevin. 3: Oplæg: Fremtidige aktiviteter: Opsamling af forslagene fra sidste møde: Synscentralens optælling af årige fordeler sig således: (Opgørelse fra Rapport: Blinde og svagsynede i relation til arbejdsmarkedet i Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommune, december 2012.) Pensionister (187) Flerhandicappede (202 - også pensionister) I skole eller uddannelse(23) Erhvervsrelateret gruppe (52), fordeling: I arbejde, almindelige vilkår (26) I flexjob (21) Jobsøgende (5) Alle er i et potentiale med initiativ om netværksdannelser. Til overvejelse: Pionergruppen, eller medlemmer heraf, samles med én eller flere af nævnte grupper. Der drøftes forslag til indhold og varighed. Skal Synscentralen oprette en intern lukket konference eller et mailingssystem sendes der til én, sendes der til alle). Initiativ af denne art vil kunne anvendes af såvel Synscentralens brugere som af Synscentralens medarbejdere med orientering om nye tiltag, eksempelvis APP-listen og så meget andet 10

11 Opsamling: Anders gruppe: Emneforslag: Jobsøgning Orientering om Flex Jobskifte Tilgængelighed til jobs Tilgængelighed generelt små trix Oprettelse af mailingliste Møde omkring andre aktiviteter som f.eks. motion Blinde som småbørnsforældre. Vivis gruppe: En langt større gruppe af Synscentralens målgruppe kunne have haft udbytte af dagens første punkter, ikke mindst Maria Krøl. Gruppen skole og uddannelse kunne profitere af det erfaringsmæssige fra den jobrelaterede gruppe (mentor). Aktivitet med kropsbevisthed og massage. Præsentation af samtlige synshjælpemidler, - andre skal ikke vurdere for os. Etablering af liste. Alle i Pionergruppen finder netværk nyttigt, ligesom der gives udtryk for tilfredshed med dagens arrangement. Beslutning: Der tilrettelægges et næste arrangement, hvor den erhvervsrelaterede gruppe inviteres sammen med Pionergruppen. Det overvejes samtidig at invitere skole og uddannelsesgruppen. Pionergruppen foreslår et næste møde snarest efter årsskiftet. Der arbejdes videre med tilrettelægning af et sådant stormøde. Medlemmer af Pionergruppen opfordres til at tage del i dette arbejde. I kan kontakte mig (Peter), såfremt I har interesse i blot at låne 2. sal til egne møder. Dette er muligt, såfremt der ikke er reserveret. 11

12 Jeg vedhæfter den efterspurgte oversigt over Apps til iphone og ipad, der er tilgængelige for mennesker med nedsat syn, og som samtidig kan være med til at gøre hverdagen lettere. Ring, såfremt du også ønsker at få en papirudgave (den er på 24 sider). Der etableres en liste. Dette sker i forbindelse med fremsendelse af nærværende referat, fordi det sendes til ALLE. Hvis du vælger at trykke på svar til alle, vil ALLE modtage, hvad du måtte skrive. Samtidig kan du slette teksten i denne mail, så dette referat ikke fortsat hænger på. Du kan også vælge at sende til én eller flere. Skema med telefonnumre og mailadresser fremgår af nedenstående skema. Tak for en dejlig dag sammen med Jer. 12

13 Invitation til 18. januar 2014 Kære Du inviteres til møde på Synscentralen lørdag den 18. januar kl Vi inviterer ved denne lejlighed dem vi på Synscentralen kender i alderen år, og som ikke modtager pension eller er i uddannelse, i alt 60 personer, som alle er bosat i én af de 5 kommuner, vi har leveringsaftale med. Hermed tilbyder vi, at folk med nedsat syn møder andre med nedsat syn. Dette vil give mulighed for fremover at danne grupper eller netværk, hvor man kan samles om anliggender, som er væsentlige, når synet svigter i større eller mindre udstrækning. Mødet er gratis, og vi refunderer dine rejseudgifter. Til orientering passer tiden til tog fra Næstved kl og til tog fra Nakskov kl Jeg vil være på stationen i Vordingborg og sørge for, at alle kan få plads i taxa til Synscentralen. Efter mødet kører togene mod henholdsvis Næstved og Nykøbing kl og Af praktiske årsager deltager man uden ledsager, så vi kan være i salen på Synscentralen. Program vedlægges. På mødet vil udstillingen af synshjælpemidler være åben, og her kan der træffes eventuelle aftaler om ny assistance af Synscentralen. Vi beder dig træffe en hurtig beslutning og ved tilmelding udfylde vedlagte blanket og sende den til os i den frankerede svarkuvert senest torsdag den 12. december. Med venlig hilsen Peter Lebech Projektmedarbejder 13

14 T I L M E L D I N G I vedlagte returkuvert senest torsdag den 12. december. Jeg tilmelder mig mødet på Synscentralen den 18. januar 2014 Kl Navn: Adresse: Telefon: Sæt kryds hvis du også ønsker at deltage kl om forældrerollen. Sæt kryds hvis du har ægtefælle, som også deltager fra kl Her kan du oplyse, om du har job: Sæt kryds: Jeg har arbejde på almindelige vilkår Jeg har arbejde og er ansat i flexvilkår Jeg er ledig og søger job Andet: 14

15 Netværksmøde den 18. januar 2014 For blinde og svagsynede, der ikke modtager førtidspension Indledning: Oplæg som tidligere beskrevet. Referat Følgende var inviteret til dette møde: Blinde og svagsynede personer i alderen år som ikke modtager pension eller er i uddannelse, i alt 59 personer, som alle er bosat i én af de 5 kommuner, vi har leveringsaftale med. 26 personer deltog. Fra synscentralen medvirkede Vivi Juul, Anders Fynbo Mortensen, Steven Andersen og Peter Lebech (PL). Indledningsvis præsenterede alle sig, og PL beskrev, at gruppen repræsenterede en bred vifte af synsdiagnoser og synstab, lige fra moderat synsnedsættelse til blindhed. Kort beskrev PL om diagnoser, som kan være knyttet til et eller flere af områderne: Det optiske (hornhinde og linse), Optisk/kemisk (nethinde) Neurologisk (synsnerve) Perceptuelle (hjernen/opfattelsen) Ligesom måling af synstab, synsstyrke, blev repeteret. Herefter præsenterede 3 deltagere deres oplevelser som blinde eller stærkt svagsynede: KM: Opvoksede i en familie med 2 søskende, der også er svagsynede. I skolen sad hun forrest i klassen. Denne placering blev fravalgt på efterskolen for i højere grad at være som de andre. Det er ikke lykkedes at få hjæp af en afstandsbrille, men en kikkert blev benyttet for at se tavlen. Glad for idræt men skuffet, når der skulle spilles boldspil. Som svagsynet får man mange knubs. Efterfølgende uddannet først til sygeplejerske, herefter til fysioterapeut. Studerede på lige vilkår med seende. I dag ville hun nok have valgt en anden uddannelse. Måske bager. KM har aldrig væltet sig i hjælpemidler, som er begrænset til en lille kikkert og en indkøbslup i lommen. Katrine er i dag arbejdsløs og alene med 2 børn. 15

16 TT: Husker fra sin skoletid, at PL kom som synskonsulent til en pige i klassen. Det fæstnede han sig ikke meget ved. Men i 7. klasse blev han en dag kørt ned i trafikken og blev ilde tilredt. Lå i koma og uden syn en periode. En del af synet kom tilbage, men det var slut med at dyrke tidligere interesser, fodbold m.v., så der måtte søges nye interesseområder. Håndværk blev vurderet som håbløst. Efter gymnasium og handelsskole har han siden 1999 altid måttet kæmpe mod de fuldt seende om job. Har i en periode været medarbejder på en lokalradio, men desværre lukkede denne arbejdsplads. Dette var en meget god periode i TT s liv: Glad for arbejdsopgaverne og fik stor anerkendelse for sit arbejde. Tiden siden beskrives som en kamp for at overleve og med kampe med myndighederne om flexjob. I dag ansat på deltid som kontorassistent på flexvilkår. RH: Husker ved skolestart, at der kom en stor mand med et svagsynsbord. Efter skolegang uddannelse som køkkenassistent og efterfølgende head hunted til anden restaurant med lærerplads til kok. Efter kokkeuddannelse arbejde i København, hvor han boede i campingvogn i Køge. Jeg startede med en formue på kr og tjente en masse penge. Jeg gav den gas. En sjov periode i mit liv. Efter 2 år var alle pengene væk, og jeg flyttede til Lolland. En køkkenchef var her tøvende for at ansætte mig på grund af det nedsatte syn, men jeg fik en prøvevagt og blev senere souschef i 4 år med ansættelse på normale vilkår. Efterfølgende køkkenleder på ny arbejdsplads, hvor han senere fik tildelt personlig assistent. Fyret grundet aktivitetsnedgang. Arbejdsløs i 2 måneder indtil nyt job som kok med personlig assistent i et halvt år. Nu næsten helt blind samtidig med ordrenedgang på jobbet. RH fyres og søger nu førtidspension. Det er nu så hårdt at forsøge at klare en arbejdsdag, at når jeg kommen hjem, falder jeg sammen på sofaen og må overfor min familie undskylde mig med, at jeg lige var blevet lækkersøvning. Efter de 3 indlæg var der debat, hvor alle havde erfaringer med, at man som synshandicappet skal vise noget ekstra for at blive accepteret på lige fod med de seende. Flere arbejdsmarkedsspørgsmål kom frem, og der blev peget på at tilrettelægge en temadag dette forår med indbydelse af relevante fagfolk. Gruppearbejde Opdeling i 3 grupper, hver med én af indlægsholderne som ordstyrer. Opgave for grupperne: Forslag til indhold i temadag og forslag til interesseområder, som man kunne samles om, helt eller delvist. Endvidere udpegning af en talsmand. 16

17 Opsamling Her bringes de samlede ideer fra grupperne i usorteret rækkefølge: Emner til paneldeltagere ved en temadag samt øvrige ideer til gruppen: Fremlæggelse af regler, love og cirkulærer af en jobcentermedarbejder Deltagelse af repræsentant fra hver af de 5 berørte jobcentre Måske deltagelse af respektiv fagperson fra Institut for Blinde og Svagsynede Efterspørgsel af gennemgang af: Flexjobregler Skånejob Personlig assistent Mulighederne for at komme i virksomhedspraktik, så man kan vise, man kan klare jobbet med henblik på ansættelse. Iværksættermuligheder, herunder særlige regler om at starte egen virksomhed Pension, herunder regler for midlertidigt eller permanent at frasige sig en bevilget pension med ønske om at påbegynde/forsøge sig med en uddannelse. Grundlæggende information/inspiration hvad kan jeg blive. Servicelovens respektive paragraffer: 96, 97, 100, 112 og 113. Hvordan ansøger man om diverse? Der blev foreslået etablering af en mentorordning (Engang fandtes der en statslig blindekonsulentordning). Kunne der etableres en ny funktion, som kunne hjælpe med at komme videre. Initiativ til oprettelse af seniornetværk, så ikke der er en aldersgrænse på 65 år. Der blev rejst forslag om indførelse af en hoplanål til jakke eller kjole, som gruppen kan uddele til arbejdsledere, der er gode medspillere. Vedr. jobcentrene: Der ønskes en højnelse af indsigt, forståelse og dialog. Fokus på forældre- og bedsteforældrerollen. Forsikringsspørgsmål Forskningsresultater vedr. syn Forslag om at give paneldeltagerne simulationsbriller på. Dansk Blindesamfund skal informeres om initiativerne. Der er i gruppen mange medlemmer. 17

18 Talsmand Frem for at udpege én talsmand for hele gruppen, var der enighed om, at det kunne være nyttigt at lade 2 personer om dette. Følgende blev valgt i enighed: Bettina Hansen og Helene Pedersen Helene har efterfølgende måttet trække sig grundet stort arbejdspres på jobbet. Handleplan Der fremsendes mailliste. Talskvinderne indgår i den fremtidige planlægning af temadag, og kan kontaktes af alle via mail, ligesom alle kan kontakte hinanden og os alle. De, der ikke kunne deltage ved dagens arrangement, vil blive opfordret til at koble sig på. Hjælpemidler og nye aftaler Steven Andersen, Synscentralen, gennemgik de nye procedurer vedr. afprøvning og eventuel efterfølgende ansøgning af hjælpemiddel. Herefter var der besøg i hjælpemiddeludstillingen, hvor Steven tog imod nye anmodninger om assistance. Afslutning og tak for i dag. Herefter havde blinde og svagsynede forældre til seende børn deres eget 1. møde. 18

19 20. februar 2014 Invitation Til konference: På arbejde med nedsat syn. Kære Har du lyst til at mødes med andre personer, der har nedsat syn? Ved møde på Synscentralen den 18. januar besluttede en gruppe af personer med nedsat syn at danne et netværk, så man kunne samles om udvalgte emner. Det blev besluttet at gennemføre en erhvervskonference, som bliver den 8. marts. TRYGfonden betaler også dette arrangement, som er gratis for dig, og vi refunderer dine rejseudgifter. Til orientering passer tiden til tog fra Næstved kl og til tog fra Nakskov kl Jeg vil være på stationen i Vordingborg og sørge for, at alle kan få plads i taxa til Synscentralen. Efter mødet kører togene mod henholdsvis Næstved og Nykøbing kl og Af praktiske årsager deltager man uden ledsager, så vi kan være i salen på Synscentralen. Program vedlægges. Vi beder dig træffe en hurtig beslutning og ved tilmelding udfylde vedlagte blanket, som vi skal modtage senest torsdag den 27. februar. (frankeret svarkuvert vedlagt). Vi håber, du kommer. Med venlig hilsen Peter Lebech 19

20 Konference lørdag den 8. marts 2014 På arbejde med nedsat syn Referat 22 blinde og svagsynede personer deltog ud af en gruppe på Velkomst Kort præsentation af Synscentralen. (Peter Lebech). Præsentation af de 2 talsmænd for netværket af blinde og svagsynede personer i alderen år, som ikke modtager pension og som blev valgt ved sidste møde på Synscentralen den 18. januar. Begge fortalte om deres oplevelser af livet med et nedsat syn: Helene Petersen Bettina Hansen Alle præsenterede sig kort. Her bringes en anonymiseret præsentationen af deltagerne i den ene gruppe: A er 37 år. Mistede synet helt for 10 år siden grundet Diabetes. Er til daglig ansat i Ydelsesenheden i en kommune. 25 timer ugentlig. B er svagsynet og uddannet både sygeplejerske og fysioterapeut. Er i virksomhedspraktik pt. C er uddannet lærer. Har søgt mange jobs. Er nu i virksomhedspraktik. D er 37 år. Uddannet ergoterapeut. Nystagmus. Arvet fra faderen. D arbejder i ergoterapien på et sygehus. Har ekstra lys på arbejdsplads og Zoom Text (forstørrelsesprogram). Arbejder på ordinære vilkår. E er uddannet socialrådgiver. Blev færdig i januar i år. Søger på livet løs. Også uddannet socialpædagog. F stammer oprindeligt fra Østasien. Har været i Danmark i 14 år. Er dansk gift. Ingen børn. 20

21 Er uddannet fra universitetet i Østasien i psykologi. Arbejdet med salg og markedsføring. Fik kandidateksamen som Master of arts. Language teaching og research fra USA. Har Retinitis Pigmentosa med stærkt indskrænket synsfelt. F er nu i gang med organistuddannelsen på IBOS. Bliver færdig i 2014 G er 56 år og slagter. Øjnene blev medicinsk ødelagt for 5-6 år siden på grund af Malariapiller. Har været i slagterafdeling i ca. 18 mdr. Aftale udløber d. 22/4. H arbejder på dagcenter for fysisk og psykisk handicappede. Arbejder på fuld tid i ordinær ansættelse. Har personlig assistance 8 timer ugtl. til kørsel af bus. I arbejder på Synscentralen 22 timer ugtl. I ordinær ansættelse med personlig assistent. I er helt blind. I er uddannet lærer. Har blandt andet været ansat på Synscenter Refsnæs som underviser. J er 43 år. Socialformidler i en kommune. Arbejder med regnskab og visitation indenfor social og handicap, botilbud og socialpædagogisk støtte. K er 57 år. Arbejder i fleksjob indenfor hjemmeplejen. Har hund med på job. 22 timer ugtl. L er 39 år. Kikkertsyn. Fleksjob som kontorassistent. 20 timer. M er 23 år. Uddannet indenfor lager og logistik. Arbejdsløs siden Stærkt nærsynet. Herefter erfaringsudvekslinger i hver gruppe (se fortsættelse under kl. 15:30) Frokost 21

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har

SANNE. hukommelsesstrategier og synskompenserende teknikker og har OM INSTITUTTET IBOS har Danmarks højeste faglighed inden for rehabilitering og uddannelse af mennesker med nedsat syn og blindhed. Det sikrer en specialiseret og ICF-baseret hjælp til borgere, kommuner

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension

Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Myter og fakta om reformen af fleksjob og førtidspension Debatten om fleksjob og førtidspension og de forhandlinger, der pt. finder sted i Folketinget, er baseret på en lang række fejlagtige påstande fra

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen. Beskæftigelsesforvaltningen Sociale forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest muligt på varig, passiv forsørgelse.

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet Haderslev Velkommen til mødet med Rehabiliteringsteamet HVAD SKER DER FØR, UNDER OG EFTER MØDET REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN REHABILITERINGS STÆRKERE SAMMEN Når det, vi gør i jobcentret, ikke får dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Støttemuligheder når du har diabetes

Støttemuligheder når du har diabetes Støttemuligheder når du har diabetes Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Program Voksne 18-65 Voksne over 65 og voksne med førtidspension efter gamle regler Støtte der gælder for alle aldre

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard

1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet. 5. Maj 2015 Lis Elgaard 1. Status på frikommuneforsøget på beskæftigelsesområdet 5. Maj 2015 Lis Elgaard Frikommune, hvorfor? Øgede frihedsgrader - frihed til at tilrettelægge en meningsfuld indsats Præstere bedre..eller minimum

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Analyse af økonomisk gældsrådgivning.

Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Analyse af økonomisk gældsrådgivning. Disposition/Forudsætninger Analysen er opbygget således, at man først får nogle overordene fakta omkring alder og antal møder, der har været i den økonomiske rådgivning.

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation

Midt i livet og ramt af en hjerneskade. Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Hjernesagen kan hjælpe dig med at få svar på nogle af de spørgsmål, som melder sig i din nye situation Midt i livet og ramt af en hjerneskade Du er ramt i en livsfase,

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension

Fra 1. januar 2013 er der nye regler om. førtids pension Fra 1. januar 2013 er der nye regler om førtids pension Er du syg og overvejer førtidspension efter 1. januar 2013, gælder de nye regler Du er under 40 år Du kan som hovedregel ikke få førtidspension,

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere