Horsens største advokatvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens største advokatvirksomhed"

Transkript

1 Horsens største advokatvirksomhed

2 Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende accept/nyt tilbud Aftaleloven er oprindeligt fra , stk. 2 hvis tilbuddet er gjort i telegram regnes fristen fra indlevering på telegrafstation. Virkelighedens verden Mails, telefonsamtaler, møder, internet mv. Hvordan får man (1917) jura og (2012) praktik til at passe sammen?

3 Overblik over forskellige kontraktsformer Samhandelsaftale/samarbejdsaftale/produktionsaftale Eneforhandlingsaftale Forhandleren køber og sælger i eget navn og for egen regning/eksklusiv ret til salg indenfor et nærmere defineret geografisk område Agentaftale Agenten sælger på producentens vegne i producentens navn/eksklusiv ret til salg indenfor et nærmere defineret geografisk område Licensaftale Salgs- og leveringsbetingelser Ansættelsesaftaler

4 Hvorfor skal man have styr på sine aftaleforhold Opnå en bedre retsstilling end den der følger af lovgivningen (minimere risikoen), fx salgs- og leveringsbetingelser Aftalen præges i en retning, der er gunstig for virksomheden selv Forebyggelse af konflikter og retssager - mange retssager opstår, fordi parterne ikke har klare aftaler. Et sæt salgs- og leveringsbetingelser giver kunden overblik over spillereglerne

5 Anvendelsesområde. I erhvervsforhold, fx handelskøb er der en meget stor grad af aftalefrihed mellem de handlende til at aftale fravigelser af fx Købeloven, Renteloven m.v. I forbrugerforhold, fx forbrugerkøb kan fx. købeloven, Renteloven m.v. kun i få tilfælde fraviges til skade for en forbrugerkøber. Salgs- og leveringsbetingelser er derfor først og fremmest anvendelige i samhandelen mellem professionelle parter (erhvervsforhold).

6 Aftalens indgåelse/vedtagelselsesproblematikken Kontrakter, fx samhandelsaftaler = underskrift af aftalen. Successivaftale indgåelse eller andre omstændigheder Salgs- og leveringsbetingelserne skal udleveres inden aftalens indgåelse Af bevismæssige årsager bør der henvises til salgs- og leveringsbetingelserne i tilbuddet/ordrebekræftelsen, ligesom det bør fremhæves, at betingelserne er en del af aftalen, og at de er udleveret til kunden, inden aftalen er indgået. Eksempel: "Salget er sket iht. Jensen A/S gældende leveringsbetingelser, og køber bekræfter ved sin underskrift at have modtaget et eksemplar heraf samt gjort sig bekendt med og accepteret indholdet heraf Hvis salgs- og leveringsbetingelserne er trykt bag på fakturaen, vil de ikke kunne betragtes som vedtaget

7 Hvor meget kan man stramme skruen? HO: Som følge af aftalefriheden kan man principielt lave en kontrakt/et sæt salgs- og leveringsbetingelser, der afskærer samtlige medkontrahentens/købers rettigheder Modif 1: Forretningsmæssig styrke = et spørgsmål om overarm Modif 2: Domstolene kan tilsidesætte vilkårene (Aftalelovens ugyldighedsregler)

8 Hvad kan/skal en samhandelsaftale m.v. indeholde? Det kan naturligvis variere fra branche til branche, men følgende punkter bør altid overvejes: Priser og produktinformationer Betalingsbetingelser, herunder forrentning Ordreprocedure Leveringsvilkår Konsekvenser af forsinkelse Mangler, herunder undersøgelses- og reklamationspligt samt afhjælpningsret Erstatning Produktansvar Parternes pligter Ikrafttræden og ophør Aftaler om lovvalg og værneting

9 Hvad kan/skal en eneforhandlings/agentaftale indeholde?? Det kan naturligvis variere fra branche til branche, men følgende punkter bør altid overvejes: Fastlæggelse af det geografiske område, hvor der er eksklusivitet Definition af produktet, herunder nyudviklede produkter Forbud mod salg af konkurrerende produkter Købspriser samt samhandelsvilkår generelt (se salgs- og leveringsbetingelser + samhandelsaftale) Priser og betingelser for salg og videresalg Beregning af provision/afregning af provision til agent Forhandlerens/agentens pligt til at udarbejde salgsbudgetter, markedsføring, beskyttelse af patentrettigheder osv. Producentens pligter, fx levering af brochuremateriale, prislister Krav om minimumsomsætning

10 Hvad kan/skal en eneforhandlings-/agentaftale indeholde? Forbud mod salg af konkurrerende produkt Forretningshemmeligheder fortrolighedsklausul Antagelse af underforhandler og/eller underagenter Overdragelse af rettigheder iht. kontrakten til tredjemand Ikrafttræden og ophør Disposition over lager samt løbende ordrer efter kontraktens ophør Godtgørelse og erstatning til forhandleren ved kontraktens ophør Konkurrenceklausul efter kontraktens ophør Aftaler om lovvalg og værneting

11 Hvad kan/skal salgs- og leveringsbetingelserne indeholde? Det kan naturligvis variere fra branche til branche, men følgende punkter bør altid overvejes: Priser og produktinformationer Betalingsbetingelser, herunder forrentning Ejendomsforbehold Konsekvenser af forsinkelse Mangler, herunder købers undersøgelses- og reklamationspligt samt sælgers afhjælpningsret Erstatning Produktansvar Aftaler om lovvalg og værneting

12 Ansættelse af medarbejdere Lav altid en skriftlig ansættelseskontrakt! Lovkrav hvis mere end 8 timer/uge og varighed på mere end 1 måned, men bør altid laves. Skal laves i løbet af den første måned. Skal indeholde alle væsentlige oplysninger, herunder navn, adresse, titel eller jobbeskrivelse, arbejdstid, løn, ferierettigheder mv. Skattefri godtgørelser ved overtrædelser.

13 Ansættelse af medarbejdere - fortsat Retningslinjer ved ansættelse af timelønnede (ikke-funktionærer) Stort set aftalefrihed Retningslinjer ved ansættelse af funktionærer Ufravigelige regler i funktionærloven, særligt vedrørende opsigelsesvarsel, løn under sygdom mv. Ferieloven helt overordnet Eventuelle kollektive overenskomster

14 Spørgsmål???

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter

Virksomhedens aftaler. Et trygt grundlag forebygger konflikter Virksomhedens aftaler Et trygt grundlag forebygger konflikter Indhold Aftaler Et effektivt styringsværktøj 3 Ejernes aftaler om selskabet 4 Aktieselskabet og anpartselskabet 4 Interessentskabet 4 Aftaler,

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere

Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere Danske virksomheders aftaler med tyske handelsagenter og forhandlere 1. Introduktion Danske små og mellemstore virksomheder, som allerede har opnået en vis eksportaktivitet, står jævnligt foran spørgsmålet,

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale.

Handlens indgåelse. Køb af fast ejendom. Indledning. Udbud Tilbud eller opfordring til at gøre tilbud. Forkontrakt eller bindende aftale. Handlens indgåelse Køb af fast ejendom Indledning Aftalen Der er tale om en almindelig aftale, som er reguleret af aftalelovens regler samt almindelig obligationsret Aftale indgås ved: Tilbud accept Indgåelse

Læs mere

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri

Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri Kandidatafhandling Forfattere: Anders Lauvring Hansen Juridisk Institut Jeppe Bruhn Pedersen Cand.Merc.Jur Vejleder: Hans Henrik Edlund Forbrugerens retstilling ved køb af nybyggeri - herunder retsstillingen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Forhandleraftaler på det tyske marked

Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleraftaler på det tyske marked Forhandleren som selvstændig erhvervsdrivende Forhandleren betegnes jævnligt også distributør. Har han fået tildelt et forhandlerområde eksklusivt, bliver han også

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere