EazyProject skærmbilleder indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EazyProject skærmbilleder indhold"

Transkript

1

2 EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan... 6 Projektplan med detaljer... 7 Projektoprettelse - stamdata... 8 Projektoprettelse find og vælg projektmedlemmer... 9 Projektoprettelse økonomi Projektoprettelse fakturering Projektøkonomi med opgavedetaljer Projekt - finansiering Projekt - fakturering Kalender dagsvisning Graf generator til visning af timeforbrug Nøgletal på medarbejdere Rapport medarbejder - med projekt og opgavefordeling Rapport projekt - der viser timefordeling fordelt på medarbejdere Bilag nr. 1

3 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet Dette Gantt-kort illustrerer et eller flere projekters tidsplan. Gantt-kortet illustrerer start- og sluttidspunkter for projekter, faser og opgaver. Et projekt eller en opgave kan flyttes ved at klikke direkte på den i tidslinien. Varigheden af et projekt eller en opgave kan ændres, ved at klikke på første eller sidste celle i markeringen af et projekt/opgave. Fremgangen beregnes automatisk på baggrund af timebudget og indrapporterede timeforbrug. Autoskalér-funktionen tilpasser automatisk gantt-visningen (perioden) til det valgte indhold. Milestones vises tydeligt med ikonet. Bilag nr. 2

4 Personlig ugeseddel Ugesedlen giver mulighed for indtastning af timer, arbejdskommentarer og kilometerregistreringer. Det er muligt at reducere linjerne i ugesedlen ved brug af favoritter, filtrer eller fritekstsøgning. Ugesedlen kan tilpasses af hver enkelt medarbejder via afkrydsningerne øverst i skærmbilledet. Ugesedlen understøtter brug af piletaster og genvejstaster. Bilag nr. 3

5 Projektportefølje Rapporten Projektportefølge viser projektnøgletal for et udvalgt antal projekter, såsom kostpriser, salgspriser, dækningsbidrag og timeforbrug. Det er muligt at afgrænse rapporten efter favoritter, d.v.s. brugeren kan helt selv bestemme hvilke projekter, der skal vises. Hvis Vis opgavedetaljer vælges, vises faser og opgaver under hvert projekt. Angivelse af risiko bestemmes af projektlederen i projektformularen. Rapporten kan nemt udskrives eller eksporteres til pdf. Bilag nr. 4

6 Ressourceplan Ressourceplanen viser belastningen af de valgte medarbejdere i de valgte måneder. Totalerne beregnes med udgangspunkt i alle tildelte opgaver og allokeringer, samt ferie og andet fravær. Ved at afkrydse Vis projektdetaljer udvides ressourceplanen med projektdetaljer for hver medarbejder. Afkrydsning af Vis dagsdetaljer viser ressourcebelastning dag for dag. Bilag nr. 5

7 Projektplan Projektplanen viser udvalgte nøgletal for den valgte projektportefølje og tilhørende opgaver. Der er mulighed for at identificere overallokerede projekter og få et hurtigt overblik over hvilke medarbejdere, der er overbelastet. Projektplanen kan afgrænses via filtrene i toppen af skærmbilledet og kan udvides med projektdetaljer. Når en advarsel vises i rapporten betyder det, at et projekt, en opgave eller en medarbejder er overallokeret. Overallokerede brugere vises med en advarsel og røde tal. Se næste side for detaljer. Bilag nr. 6

8 Projektplan med detaljer Projektplanen viser udvalgte nøgletal for den valgte projektportefølje og tilhørende opgaver. Når en advarsel vises i rapporten betyder det, at en medarbejder er overallokeret. Når detaljer er slået til, så viser sidste kolonne brugerens belastning i timer pr. dag i opgaveperioden. Bilag nr. 7

9 Projektoprettelse - stamdata Opret og vedligehold et projekt ved hjælp af denne brugervenlige formular. Opgaverækkefølgen kan ændres ved hjælp af drag & drop. De næste sider giver eksempler på allokering af medlemmer, budget og økonomi samt projektfakturering. Bilag nr. 8

10 Projektoprettelse find og vælg projektmedlemmer Når medarbejdere skal tilføjes som projektmedlemmer, indeholder EazyProject et intuitivt værktøj til at finde de rigtige medlemmer på baggrund af en persons afdeling, kompetencer og ledig tid. Herefter tilføjes medlemmer nemt ved klik på ikonet eller. Derudover kan et projekt tildeles yderligere sikkerhed, så kun en bestemt rolle eller afdeling kan redigere projektet. Bilag nr. 9

11 Projektoprettelse økonomi EazyProject beregner selv prisen på timearbejde ved brug af valgte kost- og salgspriser. Projektprisen kan overskrives med en fast pris hvis dette ønskes. Timepriserne kan fastlægges ud fra løntabeller, timetyper eller vilkårligt for hver medarbejder på projektet. Der kan opbygges et budget for projektet, som indeholder timearbejde, kørsel og valgfrie budgetposter. Ved indrapportering af udlæg benyttes samme kategorier som der budgetteres på, hvilket giver et enestående og automatisk beregnet forbrug i forhold til budgettet. Når budgettet er oprettet, kan man fordele det på betalingsrater under fanebladet Fakturering. EazyProject indeholder en liste over betalingsrater som går på tværs af alle projekter, så virksomhedens økonomifunktion nemt og hurtigt kan fakturerer. Bilag nr. 10

12 Projektoprettelse fakturering Dette skærmbillede viser en betalingsplan for et projekt. Når differencen er 0, betyder det at der er oprettet betalingsrater svarende til projektets pris, som blev beregnet under Budget fanebladet. Afhængig af rettigheder kan projektlederen selv oprette en faktura ved at klikke Fakturér ud for raten. Der kan både oprettes fakturaer på faste rater og fakturaer på forbrug vedrørende timer, km, udlæg og materialer. Projektlederen kan altid følge med i hvad der faktisk er faktureret og hvornår. Økonomifunktionen kan følge med i hvilket rater der er oprettet og lagt til betaling. Yderligere kan man ved hjælp af EazyProject s rollestyring, bestemme detaljerne omkring hvem der kan godkende fakturaer m.m.. Bilag nr. 11

13 Projektøkonomi med opgavedetaljer Denne rapport viser timeforbrug sammenholdt med budgetter, samt kørsel og udlæg. Yderligere beregnes nøgletal på baggrund af opgavernes bagvedliggende kost- og salgspriser. Rapporten kan derudover beregne faktisk timepris og dækningsbidrag på fastpris-projekter. Bilag nr. 12

14 Projekt - finansiering Denne rapport viser om alle projekter har fået oprettet betalingsrater svarende til projektets pris. Yderligere er det muligt at se hvor meget arbejde der er udført kontra hvad der er faktureret. I informationskolonnen vises kommentarer, hvis der er afvigelser i forhold til projektets finansiering. Underfinansieret betyder at der ikke er oprettet betalingsrater svarende til projektets beregnet pris. (Vist i de to blå kolonner) For-faktureret betyder at der er opkrævet flere penge på projektet end der er udført arbejde for. (Vist i de to gule kolonner) Denne rapport er en stor hjælp for økonomifunktionen, der kan hjælpe projektlederne med at sikre at der bliver opkrævet betaling til tiden og for det udførte arbejde. Rapporten kan både printes og hentes som pdf. Bilag nr. 13

15 Projekt - fakturering Dette skærmbillede viser listen over betalingsrater på tværs af alle projekter. Det er muligt at oprette fakturaer ved at klikke Fakturér ud for den valgte betalingsrate. Listen indeholder månedstotaler, der giver et nemt og hurtigt overblik over planlagt fakturering frem i tiden. Bogholderiet kan f.eks. benytte dette skærmbillede til fakturering på tværs af alle projekter og raterne kan skjules i takt med at der bliver faktureret. Således sikres at alle fakturaer er oprettet, når listen er tom. Det er muligt at hoppe direkte til et projekt eller en faktura ved at klikke på linket i henholdsvis faktura- og projektkolonnen. Bilag nr. 14

16 Kalender dagsvisning Kalenderen i dagsvisning giver mulighed for præcis planlægning af medarbejdernes tid. Det er muligt at tilknytte kommentarer, projekter, opgaver og ordrer til hver kalender-begivenhed. Begivenheder kan flyttes og varighed ændres med få museklik. Favorit-medarbejdere kan vælges for at give et bedre overblik over udvalgte personer. Kalenderen giver derudover mulighed for uge- eller månedsvisning. Bilag nr. 15

17 Graf-generator til visning af timeforbrug Graf-generatoren kan vise grafer hvor indholdet kan vælges dynamisk med dato afgrænsning. Der kan både vises søjle og lagkagediagrammer og totalerne kan vises både i tid og kroner. Der er forskellige filtre, så man kan fokusere på alle timer, eller på et bestemt projekt eller afdeling. Bilag nr. 16

18 Nøgletal på medarbejdere Denne rapport viser, hvor effektive medarbejderne har været i forhold til registrering af fakturerbare timer. Oversigten kan bl.a. afgrænses efter afdeling, kunde, projekt eller projekttype. Rapporten kan printes eller udskrives til pdf. Bilag nr. 17

19 Rapport medarbejder - med projekt og opgavefordeling Systemet indeholder timerapporter, som tager udgangspunkt i en medarbejder, kunde, projekt, afdeling, projektleder eller alle timer. Den viste rapport tager udgangspunkt i én medarbejder og man kan derfor skifte mellem de forskellige medarbejdere i brugerfilteret. Yderligere kan man bestemme om man vil se en råliste over registreringer, eller om man ønsker registreringerne grupperet i op til 3 niveauer. Listernes afgrænsning og sortering slår også igennem ved overførsel til pdf og Excel. Yderligere kan de fleste rapporter også mailes direkte som pdf. Bilag nr. 18

20 Rapport projekt - der viser timefordeling fordelt på medarbejdere Rapporten her viser timefordeling pr. medarbejder på det valgte projekt i den valgte periode. Rapporten kan eksporteres til Excel, print, pdf eller es direkte via ikonerne øverst til højre. Bilag nr. 19

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

Brugervejledning. Version 2.2. xlplanner brugervejledning

Brugervejledning. Version 2.2. xlplanner brugervejledning Brugervejledning Version 2.2 xlplanner brugervejledning i Indhold Om xlplanner 3 Fordele... 3 Planlægning i hovedtrin... 5 Ændringslog... 7 Installation... 8 Brugergrænseflade 9 Basale funktioner og indstillinger...

Læs mere

EazyProject Projektstyring

EazyProject Projektstyring EazyProject Projektstyring EazyProject sikrer, at vi har det fulde overblik over kommunens udbud også i forhold til tids- og ressourceforbrug. Derfor kan vi nemt planlægge os ud af spidsbelastninger. Controller

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

xleasy Projektplan v208-20-08-2012

xleasy Projektplan v208-20-08-2012 v208-20-08-2012 1 Introduktion 2 2 Opret en ny Projektplan 3 2.1 Ny Excel-fil...3 2.2 Tilføj nye delprojekter og opgaver...3 2.3 Rediger projektplan...4 2.4 Tidsplanlægning...7 2.5 Farve på Gantt-linjer...

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse Overblik Beslutninger Transparent udførelse Resultater www.planningintelligence.dk Denne brochure introducerer Marstrand Planning Intelligence (MPI): Baggrund og idégrundlag De fire dimensioner i effektiv

Læs mere

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang

Hvorfor netop FagFinans? Kontoplanen. fordi vi ved, hvad vi snakker om. oversigt og detalje på én gang Hvorfor netop FagFinans? fordi vi ved, hvad vi snakker om SSV har arbejdet med økonomiprogrammer i mere end 20 år. Vore udviklere har alle relevant erfaring med branchen og kender til bogholderens daglige

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere