John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "John Hannover og Anette Sand. Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige"

Transkript

1 John Hannover og Anette Sand Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige

2 Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige af Anette Sand og John Hannover Regnskabsskolen ApS 2015 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade København N Tlf Forsideillustration: Sats og layout: Emil Grønkær Svendsen 2. udgave, 1. oplag Denne bog er udgivet som trykt bog og som e-bog. ISBN (trykt): ISBN (e-bog): Gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Anette Sand ApS i følge gældende dansk lov om ophavsret. Bogen er udtryk for forfatternes fortolkning af gældende love og praksis. Der tages forbehold for fejl, mangler og udeladelser. Det understreges, at bogen er ment som inspiration til erhvervsdrivende og ikke kan sidestilles med konkret rådgivning udført af revisorer eller andre rådgivere. Forfattere og/eller udgiver kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer, som findes i bogen uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte. Forfatter og/eller udgiver kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes heri.

3 Indhold 1. Indledning Momsregistrering og momsord Skal du momsregistreres? Hvordan og hvor ofte indberettes og betales? Salgsmoms, købsmoms, momstilsvar (momsangivelse) og momsdifference. Indbetalingsmåde og skattekonto. 3. Momsen i Danmark er 25 % Til private oplyses priser inklusive moms og til virksomheder oplyses priser eksklusive moms. Moms er 25 % af pris eksklusive moms og det er 20 % af pris inklusive moms. 4. Vi betaler alle moms positive og negative momsangivelser Alle betaler moms men det er sælgers ansvar at afregne korrekt til SKAT. Negativ momsangivelse udløser tilbagebetaling til virksomhed. Det er typisk ved etablering og ekspansion. 5. Betingelser for at kunne løfte momsen af regningerne Moms kan kun trækkes fra for momspligtige aktiviteter. Udtages en vare eller ydelse til andre formål kan købsmoms ikke fratrækkes. Momsbeløb skal fremgå af faktura. 6. Indtægter og udgifter uden moms Mange momsfrie aktiviteter er omfattet af lønsumsafgift. Kort fokus på sundhedspleje, undervisning, foredrag, bankforretninger og gebyrer, journalistik, velgørende arrangementer, og momssats = 0. Bemærk at en købsfaktura kan indeholde både momsede og momsfrie ydelser. 7. Kørsel og anden befordring Personbefordring er ikke omfattet af moms og kan derfor ikke trækkes fra. Fokus på virksomhedens biler: Hvide-, gule- og papegøjeplader, leasing samt varevogne med blandet forbrug. Udgifterne for de forskellige biltyper adskilles. Kort om kørselsgodtgørelse og broafgifter.

4 8. Personaleudgifter Som hovedregel kan moms af personaleudgifter fratrækkes men der er mange særregler da personaleudgifter kan erstatte medarbejdernes private udgifter. Fokus på arbejdstøj, motion, skærmbriller, gaver, mad, kantineordninger, drikkevarer og frugt, flytteudgifter, lægeerklæringer og rejseudgifter. 9. Blandede driftsmidler, herunder mobiltelefon og PC hjemme Moms fordeles forholdsmæssigt mellem firma og privat oftest 50/50. Husk at fri mobiltelefoni udløser beskatning. 9. Blandede driftsmidler, herunder mobiltelefon og PC hjemme Moms fordeles forholdsmæssigt mellem firma og privat oftest 50/50. Husk at fri mobiltelefoni udløser beskatning. 10. Repræsentation (og grænsen mellem salg og repræsentation) Repræsentation er professionel gæstfrihed og emnet er ofte til diskussion fordi man har begrænset fradrag for moms og skat af repræsentation men man har fuldt fradrag, hvis udgifter kan benævnes reklame. Fokus på gaver, restaurant og hotel samt receptioner og fester m.fl. 11. Indtægter og udgifter med moms Repetition samt fokus på særlige emner som ofte debatteres: Sponsorater, medlemskaber af foreninger/netværk samt forbrug af egne varer. 12. Tab på debitorer Tabes et tilgodehavende så kan moms fra den faktura tilbageføres (refunderes). Der er strenge krav som skal opfyldes, såsom at salgsmomsen tidligere er betalt og at muligheder for inddrivelse er udtømt. Bagatelgrænse: hvis tilgodehavende er under kr er kravene lempeligere. 13. Blandede momsede og ikke-momsede aktiviteter Har virksomheden blandede aktiviteter adskilles indtægter og udgifter i momsfrie og momspligtige. Driftsudgifter der har blandet formål fordeles forholdsmæssigt baseret på tidligere erfaring. 14. Reguleringsforpligtelse (ændret brug af et investeringsgode)...56 Har man momspligtige og momsfrie aktiviteter kan fordelingen af et investerings- godes anvendelse ændre sig, og så skal momsen reguleres (op eller ned). Det er aktuelt ved større investeringer hos virksomheder med væsentlige udsving i fordeling af aktiviteter samt ved frasalg af godet eller virksomheden.

5 15. Kunstnermoms...60 Kunstnere er ikke pligtige af momsregistrere sig før årligt salg udgør kr Det en fordel at være momsregistreret fordi salgsmoms beregnes som kun 5 % af bruttobeløbet inklusive moms. En række forudsætninger skal være opfyldt. 16. Brugtmoms...64 Ved salg af brugte varer beregnes moms som et nettobeløb 25 % af 80 % af avance. Beregning kan ske individuelt eller efter samlemetode. Bemærk særregler for biler. 17. Udlægsordningen Salgsmoms af udlæg til udgifter der viderefaktureres 1:1 til kunder kan udelades. Det kræves at man ikke har fortjeneste på udlæg og at sammenhæng mellem salg og udlæg kan dokumenteres. For forsendelsesudgifter er der en samleordning. 18. Moms vedrørende fast ejendom og byggegrunde Byggeri påbegyndt efter 1. januar 2011 skal momses og øvrige er momsfrie. SKAT har en særlig vejledning angående salg af byggegrunde. 19. Moms af IT-udstyr med omvendt betalingspligt Hvis salg af IT-udstyr til andre virksomheder er mere end 50 % af omsætningen så er salget omfattet af omvendt betalingspligt. 20. Biydelser og moms Salgsmoms af biydelser følger samme regler som hovedydelsen. Det kan være usikkert om der er tale om 2 hovedydelser eller hoved- og biydelse. 21. Lukning af virksomhed salg af aktiver Sælges aktiver til momsregistreret 3. mand ansættes salgsmomsen til 0. Udtager virksomhedsejere aktiver privat opgøres salgsmoms efter særlige regler. 22. Handel ud over Danmarks grænser Momsmæssigt adskilles køb og salg i 3 kategorier: Danmark, EU og 3. lande. Ved handel inden for EU er der særlige regler for momspligtige kunder/leverandører. 23. Salg af varer i EU Ved salg af varer inden for EU skelnes mellem momspligtige og momsfrie kunder. Ved salg til momsfrie kunder anvendes dansk moms. Ved større omsætning til et andet EU-land skal man momsregistreres i det land. Salg til momspligtige kunder er momsfrit forudsat nogle krav opfyldes herunder indberetning til SKAT og Intrastat (=udenrigshandelstal).

6 24. Salg af ydelser i EU Ved salg af ydelser inden for EU skelnes mellem momspligtige og momsfrie kunder. Ved salg til momsfrie kunder anvendes dansk moms uanset omfang. Salg til momspligtige kunder er momsfrit men er omfattet af omvendt betalingspligt. Der ses på undtagelser samt særregler for elektroniske ydelser til private. 25. Krav til fakturaen og opsamling på salget til momspligtige virksomheder i EU Sælger er ansvarlig for og hæfter for at informationer på faktura er korrekte. EU-handel med momspligtige virksomheder adskilles i varer og ydelser og indberettes månedsvis. 26. Moms af varekøb i EU-lande Virksomheders varekøb fra EU-lande er momsfrit men er omfattet af omvendt betalingspligt. Momsen kan fratrækkes som købsmoms samme omfang som virksomheden har momspligtige aktiviteter. 27. Moms af ydelseskøb i EU-lande Virksomheders ydelseskøb fra EU-lande er momsfrit men er omfattet af omvendt betalingspligt hvis ydelsen anvendes i Danmark. Momsen kan fratrækkes som købsmoms i samme omfang som virksomheden har momspligtige aktiviteter. 28. Momsrefusion fra andre EU-lande En virksomhed betaler måske mindre udgifter i et andet EU-land inklusive moms (for eksempel ved rejser). Man skal søge om refusion af momsbeløbet efter reglerne i købslandet i det omfang at virksomhedens aktivitet er momspligtig. 29. Køb og salg uden for EU Alle eksportører og alle importører skal være registreret. Ved eksport skal udførselsangivelse skal indsendes elektronisk og varer skal forevises ved toldekspeditionssted. Ved import skal enhedsdokument indsendes elektronisk og varer skal forevises ved toldekspeditionssted. Inden indkøb og import skal man kende relevante toldsatser og punktafgifter. 30. Genindførsel af varer, der har været midlertidigt ude af EU Anvendes ATA-Carnet kan udstillinger, vareprøver m.m. udføres og genindføres uden toldbehandling. Der er særregler for reparationer, forarbejdning m.v.

7 31. Fejl i momsangivelsen Man kan begå fejl og bilag kan dukke op efter moms er angivet. Mindre fejl rettes ofte i næste periode (i samme år) mens væsentlige fejl efterangives. 32. Hvor kan du få hjælp Hvis du ikke kan betale Bilag Stikordsregister

8 1. Indledning 1. Indledning Velkommen til Moms og momsfradrag. Formålet med bogen er at forklare, hvordan momssystemet fungerer for de iværksættere, selvstændige og kommende bogholdere, som kun har lille eller slet ingen erfaring med moms i forvejen. Det er ikke en udtømmende momsbog men en emnet taget i betragtning kortfattet vejledning i de mest almindelige regler og de spørgsmål, som dukker op i de fleste virksomheder om moms. Hvis du leder efter en mere fyldestgørende momsvejledning, kan du få den gratis på SKATs hjemmeside. Den juridiske vejledning indeholder også momsvejledningen og det er et skrift på mange tusinde A4-sider, som bliver opdateret to gange om året. Bogen her handler om moms i forbindelse med køb og salg af almindelige varer og ydelser i Danmark og udlandet. Særregler og mange henvisninger til afgørelser og domme kan du finde i SKATs juridiske vejledning, hvor der er nogle udmærkede afsnit om f.eks. ammekøer, moms af intimmassage og den momsmæssige behandling af dødsattester. Selvom vi gerne vil have mange eksempler med på denne begrænsede plads, har vi forsøgt at holde os til emner, som er af almen interesse. For selvom reglerne skulle være enkle, er de det ikke. SKAT har lavet en undersøgelse, hvor 40 % af virksomhederne havde fejl i momsafregningerne. 40 %! Men størstedelen af fejlene er helt forståelige. Det er kun et mindretal, som bevidst forsøger at snyde med momsen og de kender så reglerne udmærket. Størstedelen af de virksomheder, som SKAT fandt fejl hos var virksomheder, som gerne ville løse momsopgaven korrekt men som bare ikke kunne gennemskue alle reglerne. Der er derfor stor sandsynlighed 8

9 for, at du på et tidspunkt møder et emne, som er specielt for din virksomhed og da foreslår vi, at du ringer til SKAT for at forhøre dig. Men indtil da: God fornøjelse med læsningen og procentregningen. Anette Sand og John Hannover 9

10 2. Momsregistrering og momsord 2. Momsregistrering og momsord Moms er en merværdiafgift eller en forbrugsskat som vi lægger på varer og ydelser, som sælges til Danmark og nogle gange også, når vi sælger til udlandet. I øjeblikket er momsen 25 %. Det betyder, at der skal lægges 25 % oveni salgsprisen på en vare eller ydelse, når den sælges. Det er sælgerens ansvar, at momsen bliver lagt oveni prisen, og at den bliver afregnet til SKAT. For at sikre, at det ikke har betydning for momsens størrelse, om den købes direkte hos producenten eller går gennem flere led, kan virksomheder trække købsmomsen fra, når de køber varer eller ydelser, som har forbindelse med deres momspligtige salg. Man bliver som erhvervsdrivende momsregistreret hos Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Det gøres ved hjælp af en elektronisk indberetning på virk.dk. Det er ikke nødvendigt at registrere sig og afregne moms, før man har en omsætning eller kan se, at omsætningen vil løbe op på kr. inden for 12 på hinanden følgende måneder, altså inden for et år. For kunstnere er grænsen kr. Læs mere om kunstnermoms senere i bogen. Dog må man gerne registrere sig før grænsen er nået og det kan være en fordel, hvis man eksempelvis er i en etableringsfase, hvor der er flere udgifter end indtægter, og hvor man derfor får refunderet moms altså har negative momsafregninger. Ved registrering forpligter man sig for en periode af 24 mdr. Man kan derfor ikke afregistrere og forsætte virksomhed uden moms inden for den periode, men man kan naturligvis ophøre som virksomhed og dermed afslutte momsregistreringen. 10

11 Hvis du ikke har mange etableringsudgifter, kan det måske ikke betale sig at blive momsregistreret, før de kr. er nået. Det gælder især, hvis du sælger til private forbrugere, som ikke kan trække momsen fra nogen steder og som derfor kan få varen billigere. Her vil du så have en konkurrencefordel. Du kan også lade kunden betale det samme for varen, som de er vant til, og din indtjening vil derfor være større end dine konkurrenters. Det er dog vigtigt at forstå, at pligten til at lade sig momsregistrere indtræder lige så snart, at man kan forvente at omsætte for over kr. over en 12 måneders periode. Undlader man at lade sig registrere, hvis man burde have kunnet forudse dette, så kan SKAT pålægge dig moms af alt det, du har solgt uden moms og du kan få en bod på et tilsvarende beløb. Rådet må være, at du lader dig momsregistrere så snart du kan forudse, at du formentlig vil omsætte for kr. på 12 måneder og det kunne for eksempel være, når du sælger for ca kr. om måneden og du har en stigende omsætning. Det er vigtigt også at forstå, at grænsen på kr. er omsætning og ikke indtjening. Her er et eksempel på en beregning af din indtjening som momsegistreret og ikke-momsregistreret. Vi regner med, at kunden skal betale den samme pris for varen, fordi det er en forbruger, som er ligeglad med, om pengene lander hos SKAT eller hos dig: Ikke momsregistreret: Varesalg Varekøb inkl. ikke fradragsberettiget moms Bundlinjen, ikke momsregistreret

12 2. Momsregistrering og momsord Momsregistreret: Heraf moms Netto Varesalg Varekøb Bundlinjen, hvis du er momsregistreret I det ovenstående eksempel, skal der altså afregnes kr = kr i moms. Momsregistreringen medfører, at virksomheden bliver tilmeldt SKATs momssystem og skal indberette oplysninger om moms. I starten skal det ske hvert kvartal. I slutningen af hvert år placerer SKAT så alle virksomheder i en af tre grupper: Månedlig momsafregning: Virksomheder med en omsætning på over 50 mio. kr. Kvartalsvis momsafregning: Virksomheder med en omsætning på mellem 5 og 50 mio. kr. Dette gælder også for alle nyoprettede virksomheder med en omsætning på under 50 mio. kr. i første registreringsår. Registreres virksomheden midt i et år vil det normalt også gælde hele det efterfølgende år. Derefter overgår man automatisk til halvårlig momsafregning Halvårlig momsafregning: Virksomheder med en omsætning på under 5 mio. kr. 12

13 Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Moms og momsfradrag en guide til iværksættere og selvstændige får du anvisninger på, hvordan momsen skal beregnes og afregnes. Bogen starter med helt enkle momsberegninger og de principper, der ligger til grund for momsfradragene, og den har særlige afsnit om de mest stillede spørgsmål: Håndtering af moms på personaleudgifter, kørsel og repræsentation, kunstnermoms, brugtmoms og udlægsmoms. Momsbehandlingen ved køb og salg i den øvrige verden behandles også, og du får et overblik over, hvad denne arbejdsopgave indebærer. Anette Sand har igennem Regnskabsskolen undervist over iværksættere i emner inden for bogføring, regnskab, løn og virksomhedsudvikling og er forfatter til en række bøger om emner inden for økonomi og administration. John Hannover arbejder med iværksætterrådgivning og virksomhedsrådgivning og kommer fra en aktiv karriere som CEO i en svensk børsnoteret koncern. e-bog: ISBN

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Er du selvstændig, eller ved at blive det?

Er du selvstændig, eller ved at blive det? Iværksætter 2009 1 Er du selvstændig, eller ved at blive det? Flere fordele for dig Personlig service DANA tillægsforsikring - op til 40.000 kr. om måneden Gratis rådgivning via DANA-Net, jura, salg m.v.

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere

Anette Sand. Bogen om bogføring for begyndere Anette Sand Bogen om bogføring for begyndere Bogen om bogføring for begyndere af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul SKAT Tekst til kursister Opdateret juli 2009 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indhold Forord... 4 Registrering af virksomhed... 4 Case:

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere